Publications of the selected author
1

Author:
Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska , Andrzej Sokołowski , Alicja Hubalewska-Dydejczyk , Bożena Romanowska-Dixon , Agata Bałdys-Waligórska
Title:
Factors affecting the course of Graves' orbitopathy and poor response to glucocorticoid treatment followed by orbital radiotherapy
Source:
OphthaTherapy. Therapies in Ophthalmology. - vol. 9, iss. 2 (2022) , s. 98-105. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The study was performed under statutory grant of the Jagiellonian University Medical College No WŁ/470/KL/L
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168369252
article
2

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski
Conference:
30th Conference of Section of Classification and Data Analysis of the Polish Statistical Society, Poznań, Polska, od 2021-09-08 do 2021-09-10
Title:
A Measure of Cluster Stability in Dynamic Cluster Analysis
Source:
Modern Classification and Data Analysis : Methodology and Applications to Micro- and Macroeconomic Problems / red. Krzysztof Jajuga, Grażyna Dehnel, Marek Walesiak - Cham: Springer, 2022, s. 45-51. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
978-3-031-10189-2 ; 978-3-031-10190-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168369716
chapter in monograph
3

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Title:
Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej : ujęcie regionalne = Adjustment of Enterprises to the Requirements of the Fourth Industrial Revolution : Regional Approach
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (2021) , s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Praca została wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania 11 897 131,40 zł.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168353540
article
4

Author:
Małgorzata Markowska , Danuta Strahl , Andrzej Sokołowski
Title:
Dynamic Cluster Analysis of Educated and Smart Society Development in European Union Countries
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 4 (2021) , s. 52-64. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper is funded under the program of the Minister of Science and Higher Education titled "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10 788 423.16.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168360250
article
5

Author:
Title:
Financial Threat Profiles of Industrial Enterprises in Poland
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 12, nr 2 (2021) , s. 463-498. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168356956
article
6

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Conference:
Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS 2019), Thessaloniki, Grecja, od 2019-08-26 do 2019-08-29
Title:
Flexible Clustering
Source:
Data Analysis and Rationality in a Complex World / red. Theodore Chadjipadelis, Berthold Lausen, Angelos Markos, Tae Rim Lee, Angela Montanari, Rebecca Nugent - Cham: Springer, 2021, s. 253-260. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The project is financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland under the programme "Regional Initiative of Excellence" 2019-2022 project number 015/RID/2018/19 total funding amount 10 721 040.00 PLN, and research fund granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics.
ISBN:
978-3-030-60103-4 ; 978-3-030-60104-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353412
chapter in conference materials
7

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Title:
Flexible Multidimensional Scaling for Human Smart Development Analysis in EU Countries
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 4 (2021) , s. 435-445. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper is funded under the program of the Minister of Science and Higher Education titled "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10 788 423.16.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168360252
article
8

Author:
Eugeniusz Jacek Sobczyk , Andrzej Sokołowski , Michał Kopacz , Kamil Fijorek , Sabina Denkowska
Title:
The Analysis of Dependence of the Level of Operational Costs and Production Outputs Upon Geological and Mining Conditions in Selected Hard Coal Mines in Poland = Analiza zależności kosztów operacyjnych i wyników produkcyjnych ścian od warunków geologicznych i górniczych w wybranych kopalniach węgla kamiennego w Polsce
Source:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - vol. 36, iss. 3 (2020) , s. 75-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was carried out as part of the statutory activity of the Mineral Energy and Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. The authors acknowledge support from research funds granted to the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168350158
article
9

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska , Sabina Denkowska , Dominik Rozkrut
Conference:
Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS 2017), Tokio, Japonia, od 2017-08-08 do 2017-08-10
Title:
How To Cross the River? New "Distance" Measures
Source:
Advanced Studies in Classification and Data Science / red. Tadashi Imaizumi, Akinori Okada, Sadaaki Miyamoto, Fumitake Sakaori, Yoshiro Yamamoto, Maurizio Vichi - Singapore: Springer, 2020, s. 255-264. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The authors acknowledge support from the National Science Centre in Poland (grant no. 2015/17/B/HS4/01021) and research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-981-15-3310-5 ; 978-981-15-3311-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350352
chapter in conference materials
10

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Agnieszka Rosławiecka , Rafał Badacz , Andrzej Sokołowski , Daniel Rzeźnik , Mariusz Trystuła , Piotr Musiałek , Tadeusz Przewłocki
Title:
Simple Clinical Scores to Predict Blood Pressure and Renal Function Response to Renal Artery Stenting for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis
Source:
Polish Archives of Internal Medicine = Polskie archiwum medycyny wewnętrznej. - vol. 130, iss. 11 (2020) , s. 953-959. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168358934
article
11

Author:
Elżbieta Paszek , Wojciech Zajdel , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski , Bartłomiej Guzik , Anna Kabłak-Ziembicka , Łukasz Niewiara , Małgorzata Pankowska , Aleksandra Mielimonka , Krzysztof Żmudka
Title:
Percutaneous Management of Long and Diffused Coronary Lesions Using Newer Generation Drug-eluting Stents in Routine Clinical Practice : Long-term Outcomes and Complication Predictors
Source:
Polish Archives of Internal Medicine = Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. - vol. 129, iss. 6 (2019) , s. 392-398. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168359002
article
12

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Title:
Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016 = Dynamic Multidimensional Scaling of Employment Structure Changes in EU Countries in 1999-2016
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 1 (2019) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected Issues of Economic Development of Spatial Systems - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168333705
article
13

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski
Title:
Sektorowe struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017 - nowe podejście w ocenie dynamiki = Employment Structures of the European Union Countries in 2008-2017 - New Approach to Dynamic Assessment
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 2 (2019) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego = Conditions for Regional and Local Development - Bibliogr.
Research program:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021 oraz środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
2019 list:
40.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168336675
article
14

Conference:
34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Madryt, Hiszpania, od 2019-11-13 do 2019-11-14
Title:
The Assessment of Selected Measures for Clustering Quality
Source:
Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage : Proceedings / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 10033-10042. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics
ISBN:
978-0-9998551-3-3
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168343425
chapter in conference materials
15

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019, Bayreuth, Niemcy, od 2019-03-18 do 2019-03-20
Title:
Composite Indicators and Rankings
Source:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts - Bayreuth: ECDA, 2019, s. 8. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168353558
varia
16

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019, Bayreuth, Niemcy, od 2019-03-18 do 2019-03-20
Title:
The Smart Development of German Government Regions (Regierungsbezirke) 2005-2017
Source:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts - Bayreuth: ECDA, 2019, s. 48. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168353564
varia
17

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Rygiel , Danuta Strahl
Conference:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Title:
Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi = Nonlinear Trend Approximation of the Results of Dynamic Multidimensional Scaling
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 161-168. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 30)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego ; Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327295
article
18

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Rygiel
Title:
Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA)
Source:
Archives of Data Science, Series A. - vol. 4, no. 1 (2018) , s. 1-18. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The study carried out within the framework of the project no. 2015/17/B/HS4/01021, entitled "Smart Growth vs. Sectoral Transformations in the European Regional Space - Measurement Methods", financed by the National Science Centre, and research funds granted to the Facultyof Management at the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential..
Nr:
2168350424
article
19

Author:
Beata Sas-Korczyńska , Elżbieta Łuczyńska , Adrian Chudyba , Tomasz Skóra , Andrzej Sokołowski
Title:
The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study
Source:
Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 68, nr 5-6 (2018) , s. 232-239. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168336261
article
20

Title:
Józef Pociecha ...życie i twórczość (wybrane fragmenty)
Opracowanie:
Publisher address:
[Miejsce nieznane]: [wydawca nieznany], 2017
Physical description:
147 s.: il. kolor.; 27 cm
Access mode:
Nr:
2168350228
21

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Title:
Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych = Iterative Method for Linear Ordering of Multidimentional Objects
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 64, z. 2 (2017) , s. 153-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316433
article
22

Author:
Marek Sobolewski , Andrzej Sokołowski
Conference:
XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Słok k. Bełchatowa, Polska, od 2016-09-19 do 2016-09-21
Title:
Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności = Clustering Using K-Means Method with Coherence Property
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 468 (2017) , s. 215-221. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 28)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316799
article
23

Author:
Tadeusz Przewłocki , Leszek Wrotniak , Anna Kablak-Ziembicka , Piotr Pieniazek , Agnieszka Roslawiecka , Daniel Rzeznik , Marcin Misztal , Wojciech Zajdel , Rafał Badacz , Andrzej Sokołowski , Mariusz Trystula , Piotr Musialek , Krzysztof Zmudka
Title:
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion
Source:
EuroIntervention. - vol. 13, iss. 11 (2017) , s. 1356-1364. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This study was supported by a research grant from the Jagiellonian University (K/ZDS/005643)
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168321415
article
24

Author:
Tadeusz Przewłocki , Leszek Wrotniak , Anna Kablak-Ziembicka , Piotr Pieniazek , Agnieszka Roslawiecka , Daniel Rzeznik , Marcin Misztal , Wojciech Zajdel , Rafał Badacz , Andrzej Sokołowski , Mariusz Trystula , Piotr Musialek , Krzysztof Zmudka
Conference:
ESC Congress 2017, Barcelona, Hiszpania, od 2017-08-26 do 2017-08-30
Title:
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion
Source:
European Heart Journal. - vol. 38, iss. suppl_1, s. 1085. - Dostępne tylko streszczenia
Ministerial journal list:
a 50.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168321411
varia
25

Author:
Beata Sas-Korczyńska , Elżbieta Łuczyńska , Wojciech Kamzol , Andrzej Sokołowski
Title:
Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer = Analyse der Risikofaktoren für pulmonale Komplikationen bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im limitierten Stadium
Source:
Strahlentherapie und Onkologie = Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. - vol. 193, iss. 2 (2017) , s. 141-149. - Summ., Zsfg. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 30.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168312279
article
26

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski
Title:
Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014 = Evaluating the Share of Sectors in Employment Structure Differences between Warsaw and Neighbouring Districts in the Period 2005-2014
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 31, nr 4 (2017) , s. 25-39. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The Development of Industry in National and Regional Economic Structures - Bibliogr.
Research program:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168321383
article
27

Conference:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Title:
Separability Index for Cluster Analysis
Source:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 379-386. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-85-0
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168314003
chapter in conference materials
See main document
28

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
Three-Way Clustering Problems in Regional Science
Source:
Analysis of Large and Complex Data / red. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 545-550. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The paper was prepared within the project financed by the Polish National Centre for Science, decision DEC-2013/09/B/HS4/0509
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307811
chapter in conference materials
29

Author:
Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska , Andrzej Sokołowski , Anna Krzentowska-Korek , Grażyna Miklaszewska , Agata Bałdys-Waligórska
Title:
The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease = Wcześniejsze leczenie choroby Gravesa lekami tyreostatycznymi lub radiojodem nie wpływa na skuteczność leczenia immunosupresyjnego orbitopatii tarczycowej
Source:
Endokrynologia Polska. - vol. 67, no. 6 (2016) , s. 554-561. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This study was supported by Statutory Grant of the Jagiellonian University Medical College No Wł/470/KL/L
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168311055
article
30

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Anna Widawska , Łucja Molong
Title:
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2014
Publisher address:
Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 2016
Physical description:
88 s.: il.; 30 cm.
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w zakresie zadania pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
ISBN:
978-83-928004-9-1
Nr:
2168312289
report
31

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski
Title:
Metoda dekompozycji zmian struktury = Decomposition Method for Changes in the Structure
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016) , s. 25-32. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Research program:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168312341
article
32

Author:
Małgorzata Markowska , Danuta Strahl , Andrzej Sokołowski , Marek Sobolewski
Title:
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce) = Dynamic Classification of the EU NUTS 2 Regions in Terms of Vulnerability to Economic Crisis (Area: Changes in Economy)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015) , s. 32-44. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297171
article
33

Author:
Title:
Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
111 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-342
Nr:
2168309415
doctoral dissertation
34

Author:
Bogdan Januś , Tomasz Rakowski , Artur Dziewierz , Kamil Fijorek , Andrzej Sokołowski , Dariusz Dudek
Title:
Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction = Wpływ wprowadzenia regionalnego programu terapii interwencyjnej zawału serca na wyniki leczenia pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
Source:
Kardiologia Polska. - vol. 73, iss. 5 (2015) , s. 323-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168292561
article
35

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska , Marek Sobolewski , Danuta Strahl , Sabina Denkowska
Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Regional Spatial Moving Average and new Spatial Correlation Coefficient
Source:
IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts - Bologna: IFCS, 2015, s. 349-350. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168349188
varia
36

Author:
Andrzej Sokołowski , Grzegorz Harańczyk
Conference:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Title:
Modyfikacja wykresu radarowego = Modification of Radar Plot
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 280-286. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 24)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297167
article
37

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl , Marek Sobolewski
Title:
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy = Dynamic Classification of the European Union NUTS 2 Regions in Terms of Sensitivity to Economic Crisis (Area: Labour Market)
Source:
Humanities and Social Sciences (HSS). - vol. 20, nr 2 (2015) , s. 37-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany ze środków NCN (DEC-2013/09/B/HS4/00509).
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168303893
article
38

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl , Marek Sobolewski
Title:
Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich = Dynamic Classification of EU Regions with Respect to the Labour Market Structure -
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 2 (2015) , s. 23-36. - Tytuł numeru: Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podsta - wie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/00509
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168299049
article
39

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska , Danuta Strahl , Marek Sobolewski
Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2013, Luksemburg, Luksemburg, od 2013-07-10 do 2013-07-12
Title:
The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions
Source:
Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery / red. Berthold Lausen, Sabine Krolak-Schwerdt, Matthias Böhmer - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2015, s. 525-531. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
Project has been financed by the Polish National Centre for Science, decision DEC-2013/09/B/HS4/0509
ISBN:
978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7
Nr:
2168300581
chapter in conference materials
40

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Title:
Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej = The Taxonomy of Employment Structure Changes in Modern Industry and Services in the European Union Regions
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014) , s. 46-64. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168290667
article
41

Author:
Andrzej Sokołowski , Magdalena Czaja
Conference:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Title:
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup = Cluster Separability and the Effectiveness of K-means Method
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 327 (2014) , s. 23-29. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 22)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285707
article
42

Author:
Beata Sas-Korczynska , Joanna Niemiec , Agnieszka Harazin-Lechowska , Stanisław Korzeniowski , Dariusz Martynow , Agnieszka Adamczyk , Andrzej Sokołowski
Title:
The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience
Source:
Neoplasma. - Vol. 61, No. 3 (2014) , s. 331-339. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168292265
article
43

Author:
Małgorzata Markowska , Danuta Strahl , Andrzej Sokołowski , Marek Sobolewski
Title:
The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area)
Source:
Regional Economy and Policy : Territories and Cities / red. Petr Hlaváček, Petra Olšová - Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University, 2014, s. 104-112. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Project has been financed by the Polish National Centre for Science (DEC-2013/09/B/HS4/00509)
ISBN:
978-80-7414-778-4
Nr:
2168312281
chapter in monograph
44

Author:
Agnieszka Suder , Andrzej Sokołowski
Title:
Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index
Source:
Anthropological Review. - vol. 77, iss. 2 (2014) , s. 205-218. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168305257
article
45

Title:
Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data
Source:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 44-48
Signature:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301043
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Urszula Lasa
Title:
Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
196 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-306
Nr:
2168302635
doctoral dissertation
47

Author:
Małgorzata Markowska , Marek Sobolewski , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Title:
Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 2 (2014) , s. 309-316. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168285685
article
48

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Conference:
9th International Statistics Day Symposium - ISDS'2014 (IGS 2014), Antalya, Turcja, od 2014-05-10 do 2014-05-14
Title:
Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union
Source:
Journal of Selçuk University Natural and Applied Science. - Special Issue: ISDS Symposium (2014) , s. 115-126. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors would like to express appreciation for the support of the Polish National Centre for Science, Project DEC-2013/09/B/HS4/0509
Access mode:
Nr:
2168312285
article
49

Author:
Beata Sas-Korczyńska , Andrzej Sokołowski , Elżbieta Włodarczyk , Elżbieta Łuczyńska
Title:
Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii = Pulmonary Complications in Patients with Complete Remission after Radio-chemotherapy for Localized Stage Small-cell Lung Cancer
Source:
Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 64, nr 5 (2014) , s. 383-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168312277
article
50

Author:
Danuta Strahl , Andrzej Sokołowski
Title:
Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym = The Proposal of Methodological Approach to the Assessment of Relations Between Smart Growth and Vulnerability to Economic Crisis at the Regional Level
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 331 (2014) , s. 190-200. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286145
article
51

Title:
Bezpośrednie estymatory modalnej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
212 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-627-4
Nr:
2168262294
monograph
52

Author:
Beata Biesaga , Joanna Niemiec , Marek Ziobro , Joanna Wysocka , Anna Kruczak , Andrzej Sokołowski
Conference:
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Białowieża, Polska, od 2013-09-23 do 2013-09-26
Title:
Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami
Source:
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie / red. Aneta Cheda, Ewa M. Nowosielska, Jolanta Wrembel-Wargocka - Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2013, s. 30
Nr:
2168316337
varia
53

Title:
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269202
article
54

Title:
Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku
Source:
Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 99-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-625-0
Nr:
2168263526
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Andrzej Sokołowski , Magdalena Czaja
Title:
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup
Source:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 44-50
Signature:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289871
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany
Source:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 50-57
Signature:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289875
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Author:
Beata Sas-Korczyńska , Andrzej Sokołowski , Stanisław Korzeniowski
Title:
The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer
Source:
Lung Cancer. - Vol. 79, Iss. 1 (2013) , s. 14-19. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168272110
article
58

Conference:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Title:
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 279 (2013) , s. 11-18. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 21)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273950
article
59

Title:
Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro
Source:
Journal of Statistical Software. - vol. 47 (2012) . - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 50.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168229612
article
60

Title:
Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć
Source:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 23-41
Signature:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273430
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Number:
nr 878, 884
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Nr:
2168236494
journal / series editorial
62

Title:
Q uniwersalna miara odległości = Q Universal Distance Measure
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 242 (2012) , s. 22-30. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 19)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238560
article
63

Author:
Anna Gasińska , Piotr Richter , Zbigniew Darasz , Joanna Niemiec , Krzysztof Bucki , Krzysztof Małecki , Andrzej Sokołowski
Title:
Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients
Source:
Journal of Gastrointestinal Surgery. - vol. 15, iss. 9 (2011) , s. 1568-1576. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors thank Anna Cichocka for valuable assistance. This work was supported by a grant from the State Committee for Scientific Research No. PBZ-KBN-091/P05/2003
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168316333
article
64

Title:
Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-522-7
Nr:
2166592464
varia
See main document
65

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 857, 876
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168227546
journal / series editorial
66

Author:
Andrzej Sokołowski , Anna Żmuda
Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-25
Title:
Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej
Source:
Analiza danych w programie Statistica - przegląd - Kraków: StatSoft Polska, 2011, s. 45-68 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-58-9
Nr:
2168220340
chapter in conference materials
67

Author:
Elżbieta Marczyk , Anna Kruczak , Aleksandra Ambicka , Katarzyna Mularz , Agnieszka Harazin-Lechowska , Julia Moskal , Andrzej Sokołowski , Jerzy Mituś , Janusz Ryś
Title:
The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple
Source:
Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 4 (2011) , s. 229-235. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168227430
article
68

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Anna Widawska , Renata Żmurko , Łucja Molong
Title:
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2009
Publisher address:
Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 2011
Physical description:
89 s.: il.; 30 cm.
ISBN:
978-83-928004-3-9
Nr:
2168222408
report
69

Author:
Agata Bałdys-Waligórska , Andrzej Sokołowski
Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2011-05-18 do 2011-05-19
Title:
Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa
Source:
Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych - Kraków: StatSoft Polska, 2011, s. 65-83
ISBN:
978-83-88724-54-1
Access mode:
Nr:
2168260968
chapter in conference materials
70

Author:
Title:
Statystyka
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
526 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-349-5
Nr:
2166350531
textbook
71

Author:
Małgorzata Klimek , Anna Kruczak , Janusz Ryś , Katarzyna Mularz , Krzysztof Halaszka , Marcin Przewoźnik , Julia Moskal , Andrzej Sokołowski , Krzysztof Urbański
Title:
Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer
Source:
Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 3 (2011) , s. 250-256. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168227620
article
72

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 876
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168365080
journal / series editorial
73

Title:
History of the Mode
Source:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166565963
varia
See main document
74

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski
Title:
Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska = Palenie tytoniu wśród kobiet powyżej 30 roku życia w Małopolsce
Source:
Pneumonologia i Alergologia Polska. - vol. 79, nr 1 (2011) , s. 16-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168316323
article
75

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Andrzej Sokołowski , Wiesława Tracz , Piotr Podolec
Title:
Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease
Source:
Atherosclerosis. - Vol. 214, iss. 1 (2011) , s. 185-190. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168227624
article
76

Conference:
11th IFCS Biennial Conference and 33rd Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., Drezno, Niemcy, od 2009-03-13 do 2009-03-18
Title:
Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals
Source:
Classification as a Tool for Research / red. Hermann Locarek-Junge, Claus Weihs - New York: Springer, 2010, s. 209-216. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0
Nr:
2165929846
chapter in conference materials
77

Title:
Analiza szeregów czasowych i prognozowanie
Source:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 81-101
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624790
chapter in monograph
78

Title:
Metodologia budowy wskaźnika agregatowego
Source:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia / red. Piotr Szlagowski - Kraków: Instytut Kościuszki, 2010, s. 7-14
ISBN:
978-83-931093-0-2
Access mode:
Nr:
2168313493
chapter in report
79

Title:
Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining?
Source:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 103-126
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624698
chapter in monograph
80

Author:
Andrzej Sokołowski , Jakub Sawiczyński
Title:
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich = Statistics on Judges and Bias in Ski Jumping
Source:
Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 87-92. - Summ.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 10)
ISBN:
978-83-7252-477-5
Nr:
51259
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski , Rafał Drwiła , Jerzy Sadowski , Krzysztof Żmudka , Wiesława Tracz
Title:
The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis
Source:
Atherosclerosis. - Vol. 209, iss. 1 (2010) , s. 125-130. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
53049
article
82

Author:
Izabela Albrycht , Andrzej Sokołowski , Krzysztof Szczerski
Title:
Ranking polskich europosłów 2009 = Polish Members of European Parliament - 2009 Chart
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 17-23. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 17)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165689985
article
83

Title:
Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia
Source:
Medycyna i analiza danych - Kraków: StatSoft, 2010, s. 33-48
ISBN:
978-83-88724-50-3
Access mode:
Nr:
2168260972
chapter in conference materials
84

Title:
Estymacja i testowanie hipotez
Source:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 25-60
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624764
chapter in monograph
85

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Andrzej Sokołowski
Title:
Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych
Source:
Medycyna i analiza danych - Kraków: StatSoft, 2010, s. 49-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-50-3
Access mode:
Nr:
2168260970
chapter in conference materials
86

Title:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-502-4
Nr:
2165794675
book
87

Title:
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50254
article
88

Author:
Janusz Kot , Andrzej Sokołowski
Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2009-04-23 do 2009-04-23
Title:
Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008
Source:
Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej - Kraków: StatSoft Polska, 2009, s. 59-73
ISBN:
978-83-88724-44-2
Nr:
2168313635
chapter in conference materials
89

Author:
Grzegorz Harańczyk , Andrzej Sokołowski
Title:
Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym = The Distribution of Distance from Lattice Points in Uniform Distribution
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 47 (2009) , s. 17-23. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 16)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165722133
article
90

Author:
Tadeusz Przewłocki , Anna Kabłak-Ziembicka , Artur Kozanecki , Daniel Rzeźnik , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Adam Piskorz , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Rosławiecka , Wiesława Tracz
Title:
Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease = Częstość występowania i czynniki predykcyjne miażdżycy w wielu obszarach tętniczych u pacjentów z chorobą wieńcową
Source:
Kardiologia Polska. - t. 67, nr 8 (2009) , s. 978-984. - [odczyt: 20.06.2011] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
53031
article
91

Author:
Andrzej Sokołowski , Jadwiga Rachtan , Stanisław Niepsuj , Brunon Zemła , Maria Zwierko
Title:
Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland
Source:
Lung Cancer. - vol. 65, iss. 2 (2009) , s. 138-143. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 24.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
53028
article
92

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 770
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Nr:
2161885947
journal / series editorial
93

Title:
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa
Source:
Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 309-319 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 2)
ISBN:
978-83-7252-440-9
Nr:
2165645797
chapter in monograph
See main document
94

Author:
Andrzej Sokołowski , Jakub Sawiczyński
Title:
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 28. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-441-6
Nr:
2165890811
varia
See main document
95

Author:
Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Anna Kabłak-Ziembicka , Łukasz Tekieli , Rafał Motyl , Tadeusz Przewłocki , Zbigniew Moczulski , Mieczysław Pasowicz , Andrzej Sokołowski , Agata Leśniak-Sobelga , Krzysztof Żmudka , Wiesława Tracz
Title:
Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS)
Source:
Journal of Endovascular Therapy. - vol. 15 iss. 3 (2008) , s. 249-262. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 24.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168229860
article
96

Title:
Emergo
Number:
vol. 13, nr 1 (44)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2008
Nr:
2161817289
journal / series editorial
97

Title:
Data Mining - tak czy nie?
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 57-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-394-5
Nr:
2165016912
chapter in monograph
See main document
98

Title:
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-395-2
Nr:
2166360997
varia
See main document
99

Author:
Janusz Ryś , Andrzej Sokołowski
Title:
Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich
Source:
Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników / red. Janusz Wątroba - Kraków: StatSoft Polska, 2008, s. 63-71
ISBN:
978-83-88724-36-7
Access mode:
Nr:
2168260974
chapter in conference materials
100

Author:
Aneta L. Zygulska , Andrzej Sokołowski
Title:
Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi = Use of Markov's Model for Prognosis Evaluation after Radical Surgical Treatment of Breast Cancer
Source:
Onkologia w Praktyce Klinicznej. - T. 4, nr 5 (2008) , s. 192-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168316321
article
101

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong , Anna Widawska , Renata Żmurko
Title:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006 = Cancer Incidence in Krakow in 2004-2006
Source:
Współczesna Onkologia. - vol. 12, nr 9 (2008) , s. 425-428. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168316317
article
102

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Wiesława Tracz , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski , Rafał Drwila , Daniel Rzeźnik
Title:
Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease
Source:
Heart and Vessels. - vol. 23, iss. 5 (2008) , s. 295-300. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168229890
article
103

Title:
Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
145 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-92
Nr:
51612
doctoral dissertation
104

Author:
Tadeusz Przewłocki , Anna Kabłak-Ziembicka , Wiesława Tracz , Grzegorz Kopeć , Paweł Rubis , Mieczysław Pasowicz , Piotr Musiałek , Magdalena Kostkiewicz , Artur Kozanecki , Tomasz Stompór , Władysława Sulowicz , Andrzej Sokołowski
Title:
Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease
Source:
Nephrology Dialysis Transplantation. - vol. 23 iss. 2 (2008) , s. 580-585. - Pełny tekst dostępny na platformie Oxford - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 24.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168229862
article
105

Title:
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 65 (2008) , s. 28-37. - Streszcz., summ.
Nr:
2165908336
article
106

Author:
Agnieszka Suder , Andrzej Sokołowski
Title:
Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications
Source:
Polish Journal of Environmental Studies. - vol. 16, no. 5C II (2007) , s. 634-639. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168316331
article
107

Title:
Emergo
Number:
vol. 12, nr 1 (43)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2007
Nr:
2166556858
journal / series editorial
108

Author:
Beata Basiura
Title:
Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
245 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-66
Nr:
51685
doctoral dissertation
109

Title:
The Football Distance = Odległość futbolowa
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 33-36. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; 14)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168245654
article
110

Author:
Filip Gołkowski , Zbigniew Szybiński , Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Monika Buziak-Bereza , Małgorzata Trofimiuk , Alicja Hubalewska-Dydejczyk , Elwira Przybylik-Mazurek , Bohdan Huszno
Title:
Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas
Source:
European Journal of Nutrition. - vol. 46, no 5 (2007) , s. 251-256. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168232456
article
111

Author:
Andrzej Sokołowski , Krzysztof Jajuga , Eugeniusz Gatnar
Title:
IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji = IFCS-2006 Lublana - Some Remarks
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 39-45. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 14)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738744
article
112

Author:
Jerzy Kicki , Eugeniusz J. Sobczyk , Andrzej Sokołowski
Conference:
XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, Polska, od 2007-02-19 do 2007-02-23
Title:
Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego = The Comprehensive Assess ot the Coal Industry's Restructuring Processes
Source:
Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 47-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316171
chapter in conference materials
113

Author:
Title:
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska, 2007
Physical description:
520 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7251-780-7
Nr:
51985
monograph
114

Author:
Michał Seweryn
Title:
Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
131 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-89
Nr:
51678
doctoral dissertation
115

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 764
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Nr:
2162111710
journal / series editorial
116

Author:
Title:
Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
119 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-14
Nr:
52628
doctoral dissertation
117

Author:
Andrzej Sokołowski , Piotr Chechelski
Title:
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu
Source:
Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006, s. 84-98
Series:
(Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42)
ISBN:
83-89666-70-7
Access mode:
Nr:
2168313577
chapter in monograph
118

Title:
Innowacyjność w województwie małopolskim = The Innovativeness of the Małopolskie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 730 (2006) , s. 63-97. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51272
article
119

Author:
Elżbieta Łuczyńska , Joanna Anioł , Sonia Dyczek , Jerzy Mituś , Andrzej Stelmach , Andrzej Sokołowski
Title:
Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer = Ocena wartości prognostycznej wybranych cech klinicznych i objawów mammograficznych w raku piersi
Source:
Polish Journal of Radiology. - vol. 71, no 4 (2006) , s. 10-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168316329
article
120

Author:
Roman Ney , Andrzej Sokołowski , Eugeniusz J. Sobczyk , Jerzy Kicki , Jacek Jarosz , Piotr Saługa , Artur Dyczko , Henryk Paszcza
Title:
Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy
Redakcja:
Ney Roman
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006
Physical description:
175 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89174-44-8
Nr:
2168221374
monograph
121

Title:
Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów
Source:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 237-252
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174384
chapter in monograph
See main document
122

Author:
Title:
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
276 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-34
Nr:
52590
doctoral dissertation
123

Author:
Andrzej Sokołowski , Piotr Chechelski
Title:
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych
Source:
Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006, s. 64-83
Series:
(Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42)
ISBN:
83-89666-70-7
Access mode:
Nr:
2168313575
chapter in monograph
124

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 724, 726
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Nr:
2166034796
journal / series editorial
125

Title:
Realne koalicje w Sejmie w roku 2004 = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1126 (2006) , s. 27-36. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; 13)
Access mode:
Nr:
2166369963
article
126

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Wiesława Tracz , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski
Title:
Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease
Source:
The American Journal of Cardiology. - vol. 96, iss. 9 (2005) , s. 1217-1222. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168232458
article
127

Title:
Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej
Source:
StatSoft Polska (2005) . - [odczyt: 14.12.2012]
Access mode:
Nr:
2168239552
unreviewed article
128

Title:
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
152 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 15 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/286
Nr:
2168221242
doctoral dissertation
129

Author:
Artur Łapczyński , Marek Niedźwiecki , Andrzej Sokołowski
Title:
Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne = Radio 3 Hit List - Statistical Problems
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560687
article
130

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Title:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Cancer Incidence in the Małopolska Province in 1999-2001
Source:
Przegląd Lekarski. - T. 62, nr 8, supl. 2 (2005) , s. 737-741. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316315
article
131

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Title:
Data Mining - automat czy metoda naukowa?
Source:
Data mining : poznaj siebie i swoich klientów - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 5-11 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-26-6
Access mode:
Nr:
2168260530
chapter in conference materials
132

Title:
Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004
Source:
Studia Politologiczne. - vol. 9 (2005) , s. 28-40. - Tytuł numeru: Przed wyborami : konflikty, strategie, nadzieje
Nr:
2168309853
article
133

Title:
Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości
Source:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 141-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166165219
chapter in monograph
See main document
134

Author:
Andrzej Sokołowski , Marek Niedźwiecki
Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Title:
Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica
Source:
Przegląd programów z rodziny Statistica - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 93-106
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-29-0
Nr:
2168313621
chapter in conference materials
135

Author:
Beata Basiura , Andrzej Sokołowski
Title:
Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda = The Clustering Effectiveness in Ward's Method
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 46-47 (2005) , s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373233
article
136

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Title:
Analiza wyników wyborów w III RP
Source:
Przegląd programów z rodziny Statistica - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 57-66
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-29-0
Nr:
2168313619
chapter in conference materials
137

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Title:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence Rate of Prostate Cancer in the Małopolska Province in 1999-2001
Source:
Urologia Polska. - vol. 58, nr 3 (2005) , s. 190-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316319
article
138

Author:
Andrzej Sokołowski , Krzysztof Jajuga
Title:
IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji = IFCS-2004 Chicago - Some Impressions
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 19-25. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560387
article
139

Title:
Tablice statystyczne
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
53, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-257-X
Nr:
53096
textbook
140

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Wiesława Tracz , Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Konieczyńska
Title:
Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease
Source:
Heart. - vol. 90, iss. 11 (2004) , s. 1286-1290. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168232460
article
141

Title:
Strukturalne testy zgodności
Source:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 41-50 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219168
chapter in conference materials
See main document
142

Author:
Krzysztof Duda , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz , Marek Mizianty , Barbara Machowska
Title:
Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych = Relationship between the Dose of Local Anaesthetic Agent and Lumbo-sacral Dimensions of the Spine During Spinal Anaesthesia
Source:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 36, nr 1 (2004) , s. 28-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316305
article
143

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Title:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence of Breast Cancer in Women in the Małopolska Province in 1999-2001
Source:
Współczesna Onkologia. - vol. 9, nr 9 (2004) , s. 425-428. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168316313
article
144

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2004-10-19 do 2004-10-20
Title:
O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych
Source:
Statystyka i data mining w badaniach naukowych - Kraków: StatSoft Polska, 2004, s. 5-14 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-22-3
Access mode:
Nr:
2168260984
chapter in conference materials
145

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2004-10-19 do 2004-10-20
Title:
Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii
Source:
Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004 - Kraków: StatSoft, 2004, s. 91-102 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-23-1
Nr:
2168221384
chapter in conference materials
146

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 666
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Nr:
2168218274
journal / series editorial
147

Author:
Marek Sobolewski
Title:
Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
185 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 24 k.
Notes:
Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 2 H02B 029 25 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/730
Nr:
2168221668
doctoral dissertation
148

Author:
Magdalena Dyduch , Jan Skolyszewski , Stanisław Korzeniowski , Andrzej Sokołowski
Title:
Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy
Source:
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. - vol. 56, iss. 3 (2003) , s. 634-643. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232462
article
149

Author:
Piotr Pieniążek , Ewa Stępień , Jerzy Sadowski , Tadeusz Przewłocki , Andrzej Sokołowski , Piotr Podolec , Bogusław Kapelak , Piotr Przybyłowski , Andrzej Kądzielski , Wiesława Tracz
Title:
Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation
Source:
Medical Science Monitor. - vol. 9, iss. 2 (2003) , s. CR67-CR72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232466
article
150

Author:
Krzysztof Duda , Lech Kołodziejski , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz , Wojciecj Łobaziewicz , Andrzej L. Komorowski , Elżbieta Marczyk
Title:
Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis
Source:
Acta Chirurgica Belgica. - vol. 103, iss. 3 (2003) , s. 287-292. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168232464
article
151

Title:
Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 21 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/898
Nr:
2168274711
doctoral dissertation
152

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-15 do 2003-10-15
Title:
Prognozowanie finansowych szeregów czasowych
Source:
Zastosowania statystyki i data mining w finansach - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 55-64
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-17-7
Nr:
2168261124
chapter in conference materials
153

Conference:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2003-11-04 do 2003-11-07
Title:
P-Value - Its Use and Misuse
Source:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003, s. 127-132
ISBN:
80-225-1914-6
Nr:
2168295181
chapter in conference materials
154

Author:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Conference:
XI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVI Konferencja Taksonomiczna), Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-12
Title:
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i reflekcje
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 988 (2003) , s. 15-20. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; 10)
Nr:
2168223068
article
155

Author:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Conference:
XI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVI Konferencja Taksonomiczna), Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-12
Title:
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i refleksje
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1, s. 113. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353344
varia
156

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 643
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Nr:
2168225114
journal / series editorial
157

Author:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Title:
Sprawozdanie z konferencji IFCS-2002 "Data Analysis, Classification and Related Methods" = Report on the Conference of IFCS-2002 Data Analysis, Classification and Related Methods
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1, s. 110-112
Nr:
2168353342
varia
158

Title:
Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości
Source:
Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1[68]-32[99] - Bibliogr.
Signature:
NP-899/Magazyn
Nr:
2168265028
chapter in unpublished scientific work
See main document
159

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-29 do 2002-10-29
Title:
Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym
Source:
Data Mining - metody i przykłady - Kraków: StatSoft, 2002, s. 95-102 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-14-2
Nr:
2168313617
chapter in conference materials
160

Conference:
8th Conference of the International Federation of Classification Societies, Kraków, Polska, od 2002-07-16 do 2002-07-19
Title:
Data Analysis, Classification, and Related Methods : IFCS 2002 : program and abstracts
, Jajuga Krzysztof
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2002
Physical description:
208 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-134-4
Nr:
2168261242
conference materials
161

Author:
Conference:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Title:
Strukturalne testy zgodności
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2, s. 168. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353314
varia
162

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-15 do 2002-10-15
Title:
Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych
Source:
Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych - Kraków: StatSoft, 2002, s. 5-11
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-12-6
Access mode:
Nr:
2168260982
chapter in conference materials
163

Title:
Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce = Unemployment and Election Results in Poland
Source:
Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002) , s. 33-45. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze
Nr:
2168313609
article
164

Title:
Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych = Polish Political Scene in 2001 - the Results of Parlamentary Elections
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 942 (2002) , s. 417-419. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; 9)
Nr:
2168223126
article
165

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Alicja Urbańska , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Title:
Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku = Cancer in the Cracow Region in 1998
Source:
Przegląd Lekarski. - T. 59, nr 1, supl. 2 (2002) , s. 11-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316309
article
166

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-29 do 2002-10-29
Title:
Metody stosowane w data mining
Source:
Data Mining - metody i przykłady - Kraków: StatSoft, 2002, s. 5-12 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-14-2
Access mode:
Nr:
2168252180
chapter in conference materials
167

Conference:
8th Conference of the International Federation of Classification Societies, Kraków, Polska, od 2002-07-16 do 2002-07-19
Title:
Classification, Clustering, and Data Analysis : Recent Advances and Applications
Redakcja:
Jajuga Krzysztof
, Bock Hans-Hermann
Publisher address:
Berlin: Springer-Verlag, 2002
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-3-540-43691-1
Nr:
2168316355
conference materials
168

Author:
Andrzej Sokołowski , Janusz Wątroba
Title:
Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych
Source:
Statistica 6 w twoim mieście : ogólnopolski cykl prezentacji nowej generacji oprogramowania, październik 2001 - Kraków: StatSoft Polska, 2001, s. 75-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-88724-08-8
Nr:
2165624836
chapter in monograph
169

Author:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Conference:
IX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Ustroń, Polska, od 2000-10-23 do 2000-10-25
Title:
IFCS 2000 - Millenium Talk = IFCS 2000 - referat milenijny
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 906 (2001) , s. 216-223. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; nr 8)
Nr:
2168313653
article
170

Title:
Czynniki generujące polskie bezrobocie = Factors Generating Unemployment in Poland
Source:
Rynek Pracy. - nr 7/8(115/116) (2001) , s. 28-39
Access mode:
Nr:
2168244986
article
171

Title:
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary = The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 1 (2001) , s. 27-44 - Bibliogr.
Nr:
2168248850
article
172

Title:
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej = Labour Market Policy and Human Resources Development in Voivodship Development Strategies as Poland is Preparing to Absorb European Social Fund Contributions
Source:
Rynek Pracy. - nr 3-4(111-112) (2001) , s. 5-27
Nr:
2168247652
article
173

Author:
Tadeusz Przewłocki , Wojciech Ryniewicz , Andrzej Sokołowski , Piotr Pieniążek , Maria Olszowska , Magdalena Kostkiewicz , Jacek Lelakowski , Wiesława Tracz
Title:
Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej = Long-term Outcome in Patients with and without Restenosis after Coronary Angioplasty
Source:
Przegląd Lekarski. - T. 58, nr 9, supl. 2 (2001) , s. 845-850. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316307
article
174

Title:
Propozycja testu normalności rozkładu = A Proposed Test of Normal Distribution
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 55-57. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168261180
varia
175

Author:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Conference:
IX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XIV Konferencja Taksonomiczna), Ustroń, Polska, od 2000-10-23 do 2000-10-25
Title:
IFCS 2000 - referat milenijny = IFCS 2000 - Milenium Talk
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2, s. 229. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353288
varia
176

Author:
Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Wiesława Tracz , Wojciech Ryniewicz , Magdalena Kostkiewicz , Maria Olszowska , Piotr Podolec , Andrzej Sokołowski
Title:
Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty
Source:
International Journal of Cardiology. - vol. 77, iss. 1 (2001) , s. 13-24. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168232468
article
177

Title:
Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r. = Monthly Forecasts of Phenomena Connected with the Fuel Market in Poland up to the End of 2000
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001) , s. 31-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249296
article
178

Author:
Andrzej Sokołowski , Zofia Filek
Title:
Showing the Flag with Pride
Source:
Eksperyment. - nr 4, s. 15
Nr:
2168357860
voice in discussion / interview
179

Title:
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
221 s.; 30 cm
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168313649
report
180

Author:
Andrzej Sokołowski , Zofia Filek
Title:
Z otwartymi ramionami
Source:
Eksperyment. - nr 5, s. 6
Nr:
2168272424
voice in discussion / interview
181

Author:
Krzysztof Duda , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz , Marek Mizianty , Barbara Machowska , Jacek Janowski
Title:
Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a = Influence of the Bromage Formula on Spread of Spinal Anaesthesia with Mixture of 0,5% Bupivacaine and Heavy Lidocaine
Source:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000) , s. 177-181. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316301
article
182

Conference:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Osieczany, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Title:
Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny
Source:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 63-69
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168261102
chapter in conference materials
See main document
183

Author:
Krzysztof Duda , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz
Title:
Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych = Spinal Anaesthesia with 0,5% Bupivacaine - Heavy Lidocaine Mixture : Prediction of the Segmental Spread
Source:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000) , s. 235-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316303
article
184

Author:
Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Wiesława Tracz , Wojciech Ryniewicz , Maria Olszowska , Magdalena Kostkiewicz , Piotr Podolec , Mieczysław Pasowicz , Andrzej Sokołowski
Title:
Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych = Long-term Results of Coronary Balloon Angioplasty in Various Age Groups
Source:
Przegląd Lekarski. - T. 57, nr 5, supl. 2 (2000) , s. 266-273. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316311
article
185

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000
Fotograf:
Włodek Krzysztof
Redakcja:
, Strużanowska Beata
, Timler Maja
Publisher address:
Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
63 s.: il.; 31 cm
Notes:
Równol. tekst pol. i ang.,
ISBN:
83-910565-4-6
Nr:
2168339753
186

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2000-10-16 do 2000-10-16
Title:
Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą
Source:
Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000, s. 31-40
ISBN:
83-912346-9-X
Nr:
2168254142
chapter in conference materials
187

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2000-10-11 do 2000-10-11
Title:
Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku
Source:
Prognozowanie w przedsiębiorstwie - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000, s. 29-37
ISBN:
83-912346-6-5
Nr:
2168254136
chapter in conference materials
188

Author:
Bożena Lackowska , Aleksander Niezabitowski , Janusz Ryś , Jan Skołyszewski , Andrzej Stelmach , Andrzej Sokołowski , Andrzej Gruchała , Agnieszka Jaszcz-Gruchała , Dorota Markiewic
Title:
Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study
Source:
Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 3 (1999) , s. 139-144. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316327
article
189

Title:
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 141-176
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248934
chapter in monograph
See main document
190

Author:
Kazimierz Karolewski , Stanisław Korzeniowski , Andrzej Sokołowski , Krzysztof Urbański , Zbigniew Kojs
Title:
Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone
Source:
Acta Oncologica. - vol. 38, iss. 4 (1999) , s. 461-468. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168232472
article
191

Author:
Bożena Lackowska , Andrzej Gruchała , Aleksander Niezabitowski , Adam Radkowski , Jan Skołyszewski , Janusz Ryś , Wacław Szklarski , Andrzej Sokołowski
Title:
Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study
Source:
Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 1 (1999) , s. 23-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316325
article
192

Title:
Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych
Source:
Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999 - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 27-39
ISBN:
83-912346-0-6
Nr:
2168254146
chapter in conference materials
193

Title:
Przykłady korzystania ze STATISTICA
Source:
Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA : seminarium, Warszawa 14 października 1999 - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 17-32
ISBN:
83-912346-1-4
Nr:
2168254154
chapter in conference materials
194

Author:
Andrzej Sokołowski , Anna Jawień
Title:
Nikt nie chce zdać na "F"
Source:
Eksperyment. - nr 3, s. 7, 15
Nr:
2168284069
voice in discussion / interview
195

Title:
Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries : Changes During the Transition [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Budapest: Open Society Institute, 1999
Physical description:
113 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168286197
report
196

Title:
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 124-140
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248932
chapter in monograph
See main document
197

Author:
Tadeusz Krzyszkowski , Anna Gasińska , Andrzej Sokołowski , Benedykt Danilewicz , Jan Skołyszewski
Conference:
Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Poznań, Polska, od 1998-09-24 do 1998-09-27
Title:
Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu = Correlation among the DNA Ploidy, Proliferative Potential and Patient's Prognosis in High Grade Gliomas
Source:
Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii / red. Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel - Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999, s. 95-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7063-233-5
Nr:
2168316169
chapter in conference materials
198

Author:
Regine Schneider-Stock , Janusz Ryś , Viola Jaeger , Aleksander Niezabitowski , Anna Kruczak , Andrzej Sokołowski , Albert Roessner
Title:
Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas
Source:
International Journal of Oncology. - vol. 15, iss. 4 (1999) , s. 775-780. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232470
article
199

Title:
SENS i SEWSS jako narzędzia data mining
Source:
Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999 - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 19-25
ISBN:
83-912346-0-6
Nr:
2168254144
chapter in conference materials
200

Title:
Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym
Source:
StatSoft Polska (1999) . - [odczyt: 25.09.2013]
Access mode:
Nr:
2168260978
unreviewed article
201

Author:
Andrzej Sokołowski , Krzysztof Zamarlik
Title:
Najważniejsza jest współpraca : wywiad z prorektorem do spraw ogólnych prof. dr hab. Andrzejem Sokołowskim
Source:
Manko. - R. 1, nr 5, s. 14-15
Nr:
2168369914
voice in discussion / interview
202

Author:
Piotr Podolec , Roman Pfitzner , Karol Wierzbicki , Magdalena Kostkiewicz , Piotr Pieniążek , Maria Olszowska , Tadeusz Przewłocki , Andrzej Sokołowski , Wiesława Tracz , Antoni Dziatkowiak
Title:
The Quality of Life after Aortic Valve Replacement with Homografts or Prosthetic Valves
Source:
Journal of Heart Valve Disease. - vol. 8, iss. 3 (1999) , s. 270-276. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232474
article
203

Author:
Aleksander Niezabitowski , Krzysztof Czajecki , Janusz Ryś , Anna Kruczak , Andrzej Gruchała , Anna Wasilewska , Bożena Lackowska , Andrzej Sokołowski , Wacław Szklarski
Title:
Prognostic Evaluation of Cutaneous Malignant Melanoma : a Clinicopathologic and Immunohistochemical Study
Source:
Journal of Surgical Oncology. - vol. 70, iss. 3 (1999) , s. 150-160. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168232476
article
204

Conference:
XXXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Title:
Wnioskowanie wielokrotne w macierzy korelacji - eksperyment symulacyjny
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4, s. 530-531. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353140
varia
205

Conference:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Title:
Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1, s. 150. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353098
varia
206

Conference:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Title:
Privatization Referendum 1996 in Poland in Search of the Voting Patterns = [Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań]
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 189-192
ISBN:
83-87239-59-3
Nr:
2168255960
chapter in conference materials
See main document
207

Title:
Regional Differences in the Living Standards in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary - 1990-1995
Source:
Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 227-242 - Bibliogr.
ISBN:
83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8 (okł.)
Nr:
2166230501
chapter in conference materials
208

Conference:
6th Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS-98), Rzym, Włochy, od 1998-07-21 do 1998-07-24
Title:
The Iterative Method for Estimation of Multidimensional Mode
Source:
Data, Science, Classification and Related Methods - [b.m.]: Istituto Nazionale di Statistica, 1998, s. 279-282
Nr:
2168313657
chapter in conference materials
209

Author:
Ewa Pietrzyk-Zieniewicz , Andrzej Sokołowski , Andrzej Zieniewicz
Title:
Jak Polak z Polakiem : kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r. : autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy
Publisher address:
Ciechanów: KODRTK, 1998
Physical description:
132, [2] s.: il.; 23 cm
Series:
(Region, Polityka, Promocja)
ISBN:
83-911392-0-4
Access mode:
Nr:
2168313497
monograph
210

Conference:
XXXIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, Polska, od 1997-05-06 do 1997-05-09
Title:
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach taksonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2, s. 292. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353106
varia
211

Title:
Przykłady prognozy ekonomicznej
Source:
StatSoft Polska (1998) . - [odczyt: 25.09.2013]
Access mode:
Nr:
2168261136
unreviewed article
212

Author:
Ryszard Brol , Dariusz Głuszczuk , Marian Maciejuk , Małgorzata Markowska , Marek Obrębalski , Maja Prudzielnica-Grunt , Elżbieta Sobczak , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl , Andrzej Sztando , Jerzy Zapart
Title:
Taksonomia struktur w badaniach regionalnych
Redakcja:
Strahl Danuta
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998
Physical description:
272 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Praca jest finansowana przez Komitet Badań Naukowych jako efekt studiów prowadzonych w ramach grantu pt.: "Taksonomia struktur w badaniach regionalnych"
ISBN:
83-7011-363-X
Nr:
2168313581
monograph
213

Author:
Aleksander Niezabitowski , Janusz Ryś , Bożena Lackowska , Andrzej Gruchała , Andrzej Sokołowski , Anna Kruczak , Anna Wasilewska , Wacław Szklarski
Title:
Mammary Carcinoma : Prognostic Value of Histology, Proliferative Indicator Receptor Status and Expression of Oncogen Product in Node-free Patient
Source:
European Journal of Cancer. - vol. 33, suppl. 8, s. 198. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168312287
varia
214

Conference:
X Konferencja Naukowa: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-25
Title:
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3, s. 446. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353248
varia
215

Title:
O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej
Source:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 59-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168269296
chapter in conference materials
See main document
216

Title:
Privatization and the Living Standard in Poland
Source:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / red. Stanisław Maciej KOT - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 85-87
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290529
chapter in conference materials
See main document
217

Conference:
XXXIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, Polska, od 1997-05-06 do 1997-05-09
Title:
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 771 (1997) , s. 46-53. - Tytuł numeru: Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997 - Bibliogr.
Nr:
2168313645
article
218

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski
Title:
Risk Factors for Lung Cancer Among Women in Poland
Source:
Lung Cancer. - vol. 18, iss. 2 (1997) , s. 137-145. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168232480
article
219

Conference:
II Krajowa Konferencja Naukowa, Jaszowiec, Polska, od 1997-10-16 do 1997-10-18
Title:
Zastosowanie pakietu STATISTICA w medycynie
Source:
Techniki informatyczne w medycynie : TIM'97 / red. Jan Piecha - Katowice: [s.n.], 1997, s. 217-229 - Bibliogr.
Nr:
2168316297
chapter in conference materials
220

Title:
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku
Source:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 21-29 - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 4)
Nr:
2168274739
chapter in conference materials
221

Title:
Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne
Source:
Orientacje emigracyjne Polaków / red. Krystyna Slany - Kraków: Kwadrat, 1997, s. 62-69
ISBN:
83-906637-1-6
Nr:
2168313495
chapter in monograph
222

Author:
Ewa Pietrzyk-Zieniewicz , Andrzej Sokołowski
Title:
Scena polityczna w oczach wyborców - wybory parlamentarne 1993 = The Political Stage as Seen by the Electors - Parliament Elections in 1993
Source:
Studia Politologiczne. - vol. 1 (1996) , s. 139-155. - Tytuł numeru: Trudna sztuka polityki - szanse, ryzyko, błąd
Nr:
2168313607
article
223

Title:
Tablice statystyczne
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1996
Physical description:
53, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-69-6
Nr:
2168261266
textbook
224

Title:
Unemployment and Presidential Elections 1995 in Poland
Source:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / red. Andrzej SOKOŁOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 49-51
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261110
chapter in conference materials
See main document
225

Title:
Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94
Source:
Emergo. - vol. 3, no. 4 (1996) , s. 72-104 - Bibliogr.
Nr:
2168251668
article
226

Title:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
66 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych ref.
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261106
conference materials
See related chapters
227

Conference:
XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XIV Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Krakowa, Polska, od 1996-03-26 do 1996-03-28
Title:
O pewnym rozkładzie dwuwymiarowej zmiennej losowej
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4, s. 302-303. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353214
varia
228

Title:
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym
Source:
Klasyfikacja i analiza danych : problemy teoretyczne / red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak - Jelenia Góra: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995, s. 97-100
Series:
(Taksonomia ; z. 2)
ISBN:
83-7011-178-5
Nr:
2168248664
chapter in conference materials
229

Conference:
Konferencja naukowa Klasyfikacja i analiza danych - problemy teoretyczne, Kraków, Polska, od 1994-09-28 do 1994-09-28
Title:
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 42, z. 1, s. 138. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351492
varia
230

Title:
Metody statystyczne w analizie wyników wyborów = Statistical Methods in Poll Analysis
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 38/2, lipiec-grudzień 1994, s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261172
varia
231

Title:
Percentage Points of the Similarity Measure for Partitions
Source:
Statistics in Transition. - vol. 2, no. 2 (1995) , s. 195-199
Nr:
2168313641
article
232

Author:
Igor Ryguła , Andrzej Sokołowski , Zdzisław Wyderka
Title:
Z rozważań nad modelem mistrza w sporcie : ujecie matematyczne
Source:
Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - nr 23 (1995) , s. 25-37
Nr:
2168316177
article
233

Author:
Wiesław Frasik , Krzysztof Okoń , Andrzej Sokołowski
Title:
Polymorphism of Spermatocytic Seminoma : a Morphometric Study
Source:
Analytical Cellular Pathology. - vol. 7, iss. 3 (1994) , s. 195-203. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307101
article
234

Title:
Propozycja testu podobieństwa struktur = A proposal of a test for similarity of structures
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993) , s. 295-301. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246458
article
235

Author:
Dariusz Madej , Andrzej Sokołowski
Title:
Towards Automatic Evaluation of Drawing Analysis Performance a Statistical Model of Cadastral Map
Source:
Proceedings of the Second International Conference on Document Analysis and Recognition : Document analysis and recognition : October 20 - 22 1993 : Tsukuba Science City, Japan - Los Alamitos: IEEE Computer Society, 1993, s. 890 - 893. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
0-8186-4960-7
Nr:
2168270402
chapter in conference materials
236

Title:
Empiryczne testy istotności w taksonomii
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
105 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 108)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168245666
monograph
237

Title:
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992) , s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249366
article
238

Title:
Analiza przestrzennego zróżnicowania dynamiki średnich płac w Polsce w latach 1982-1988 = The Analysis of Spatial Differentiation of the Dynamics of Average Wages in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992) , s. 87-95. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249364
article
239

Conference:
Konferencja naukowa Taksonomia - teoria i jej zastosowania, Mogilany k. Krakowa, Polska, od 1989-09-27 do 1989-09-28
Title:
Statystyczne metody aglomeracyjne
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2, s. 228. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351368
varia
240

Title:
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991) , s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251862
article
241

Title:
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1990) , s. 970-972
Nr:
2168334553
review
242

Title:
Analiza przestrzennego zróżnicowania średnich płac w Polsce w latach 1984-1987
Source:
Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990, s. 88-103 - Bibliogr.
Nr:
2168242462
chapter in conference materials
See main document
243

Title:
Symulacyjna analiza rozkładu długości przebiegu przy alternatywnej ocenie stanu wyrobu = Simulation Analysis of Run-Length Distribution with Alternate Evaluation of Product's Condition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 315 (1990) , s. 45-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235230
article
244

Title:
Tablice statystyczne
Publisher address:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1990
Physical description:
49 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168314055
textbook
245

Title:
Testing the Multidimensional Uniformity
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 113-114. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232902
varia
246

Title:
Empirical Tests of Multidimensional Uniformity = Testy empiryczne wielowymiarowej jednorodności
Source:
Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989) , s. 81-86. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249456
article
247

Title:
Badanie rozkładów długości i przebiegu w statystycznych procedurach kontrolnych = Analysis of the Distribution of Run Length in Control Charts
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 263 (1988) , s. 33-54. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252074
article
248

Title:
The Elements of Statistical Inference in Non-Hierarchical Clustering Tasks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 227-240 - Bibliogr.
Nr:
2168237326
article
249

Title:
Procedury sekwencyjne w ocenie stabilności procesów produkcyjnych charakteryzowanych zmienną diagnostyczną o rozkładzie Poissona = Sequential Procedures in the Evaluation of Stability of Manufacturing Processes Characterized by Poisson Distributed Diagnostic Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988) , s. 117-131. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235018
article
250

Title:
Symulacyjne badania rozkładów długości i przebiegu = Simulation Analysis of the Distribution of Run Length
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 263 (1988) , s. 55-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252078
article
251

Title:
Testowanie terytorialnego zróżnicowania zachorowalności w epidemiologii
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988) , s. 157-159. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988
Nr:
2168241028
article
252

Title:
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Physical description:
261 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08622-X
Nr:
2168245512
monograph
253

Title:
On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes = O pewnej metodzie badania współzmienności procesów demograficznych i gospodarczych
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318515
varia
254

Title:
Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce = Analysis of Interrelations between Demographic Phenomena and Selected socio-economic Characteristics in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987) , s. 57-75. - Summ., rez.
Nr:
2168252248
article
255

Title:
Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
Physical description:
175 s.: il.; 24cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0407-8
Nr:
2168261086
monograph
256

Title:
Rozważania o stacjonarności i ergodyczności procesów stochastycznych = Remarks on Stationarity and Ergodicity of Stochastic Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987) , s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256748
article
257

Title:
Tests for Spatial Compactness of Clustering Results = Testowanie zawartości przestrzennej regionu
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318485
varia
258

Title:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Source:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 228-268 - Bibliogr.
Nr:
2168260086
chapter in academic script
See main document
259

Conference:
VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1984-05-03 do 1984-05-05
Title:
O identyfikacji zadań taksonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1, s. 87. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350684
varia
260

Title:
Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii = Selected Problems Connected with Measuring and Weighing Characteristics in Taxonomy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985) , s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245450
article
261

Title:
CUSUM Control Procedures for Fraction Defective
Source:
Statistička Revija. - R.35, nr 3-4 (1985) , s. 264-271. - Rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260042
article
262

Title:
Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce = Taxonomic Analysis of the Relationships between Demographic and Economic Development in Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 105-126. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244352
article
263

Title:
Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych = Methods for Studying Spatial Compactness of Subsets Obtained as a Result of Taxonomic Grouping of Geographical Units
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 87-97. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244350
article
264

Title:
Grafy decyzyjne w statystycznej kontroli jakości = Decisional Graphs in Statistical Verification of Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 191 (1984) , s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236458
article
265

Title:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 181 (1984) , s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237886
article
266

Title:
The Parallelism of Scientifical and Economic Development
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 103-104. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241518
varia
267

Title:
The Effectiveness of Some Clustering Procedures
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241514
varia
268

Title:
O zagadnieniach taksonomicznych = On Some Taxonomic Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 65-72. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251772
article
269

Title:
Regresja taksonomiczna
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4, s. 330. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314047
varia
270

Title:
Clustering Problems
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 274. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241538
varia
271

Title:
Test dla wielu parametrów
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2, s. 153. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314049
varia
272

Conference:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Title:
Test dla wielu parametrów = The Test for Many Parameters
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 23-26. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168316299
article
273

Title:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4, s. 566. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314045
varia
274

Title:
Metody badania usług rynkowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Physical description:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monograph
275

Title:
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168228546
article
276

Title:
Seminarium nt "Źródła danych w centralnych systemach informatycznych"
Source:
Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108, s. 171-174
Nr:
2168314053
varia
277

Author:
Irena Kotowska , Andrzej Sokołowski
Title:
Kołobrzeskie Dni Informatyki INFOGRYF-80
Source:
Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108, s. 168-171
Nr:
2168314051
varia
278

Title:
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333411
varia
279

Title:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333413
varia
280

Title:
Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych = Propositions of Calculating Resultant Division of Agglomerative Taxonomic Algorythms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 127 (1980) , s. 37-41. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232854
article
281

Conference:
EUSIPCO-80, First European Signal Processing Conference, Lozanna, Szwajcaria, od 1980-09-16 do 1980-09-18
Title:
The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures
Source:
Signal Processing : Theories and Applications / red. M. Kunt, F. de Coulon - Amsterdam ; New York: North-Holland Publishing Company, 1980, s. 617-623. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-444-86050-7
Nr:
2168316161
chapter in conference materials
282

Title:
Badania nad wielkością próby
Source:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 125-130
Nr:
2168261260
chapter in conference materials
See main document
283

Title:
System bieżącej kontroli jakości walcówki
Source:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 99-104. - Załącznik
Nr:
2168261254
chapter in conference materials
See main document
284

Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
Generowanie losowego podziału zbioru skończonego = The Generation of Random Distribution of A Finite Set
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 413-415. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244868
article
285

Title:
Taksonomia struktur = Taxonomy of Structures
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 2 (1978) , s. 217-226. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237202
article
286

Title:
Propozycja miary asymetrii = A New Asymmetry Measure
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 167-171. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243470
chapter in monograph
See main document
287

Title:
Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/226
Nr:
2168261090
doctoral dissertation
288

Title:
Badanie korelacyjnej stacjonarności procesu stochastycznego = Research on Correlation Stationarity of the Stochastic Process
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 109. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261190
varia
289

Author:
Title:
Analiza taksonomiczna rezultatów najlepszych dziesięcioboistów
Source:
Kultura Fizyczna. - R. 31, nr 6 (1977) , s. 256-261 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168316295
article
290

Title:
Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971 = The Analysis of Year of Death Structure in Sweden in 1948-1971
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 97-108. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243164
chapter in monograph
See main document
291

Title:
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 19 (1976) , s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239412
article
292

Title:
Modyfikacja karty sum kumulacyjnych = Modifications of Cusum Chart
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 132-134. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256116
varia
293

Title:
Prosty test dla wartości przeciętnej w rozkładzie symetrycznym = A Simple Test for the Mean Value in Symmetric Distribution
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 181-183. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243944
chapter in monograph
See main document
294

Title:
Karta ujętych sum kumulacyjnych jako modyfikacja karty sumkum = The Proposal of "Sum-Cum" Card Application in Quality Control Statistics
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 18 (1975) , s. 107-123. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259774
article
295

Title:
Widmowa analiza szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = The Spectral Analysis of the Time Series Seasonal Variations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 65 (1975) , s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217984
article
296

Title:
O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 12(163) (1974) , s. 23-24 - Bibliogr.
Nr:
2168314043
article
297

Title:
Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych = Statistical Control of the Production Process Using a Cumulative Sum Chart
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973) , s. 263-286. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249046
article
Unpublished documents:
1

Title:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data"
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301009
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Historia metody k-średnich
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289861
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273398
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
61 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
165/KS/6/2011/S/644
Signature:
NP-1350/Magazyn
Nr:
2168260618
unpublished scientific work
5

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1135/Magazyn
Nr:
2168282537
unpublished scientific work
6

Title:
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
51 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Signature:
NP-1294/Magazyn
Nr:
2168219080
unpublished scientific work
7

Title:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194,
Research program:
53/KS/2/07/S/414
Signature:
NP-1199/Magazyn
Nr:
2162223948
unpublished scientific work
8

Title:
Bezpośrednie estymatory modalnej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
42 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1144/Magazyn
Nr:
2168220730
unpublished scientific work
9

Title:
Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
86 s.: il.; 30 cm.
Research program:
86/KS/8/2005/S/258
Signature:
NP-1082/Magazyn
Nr:
2168233926
unpublished scientific work
10

Title:
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika, Bibliogr.
Research program:
72/KS/5/2003/S/078
Signature:
NP-919/Magazyn
Nr:
2168325741
unpublished scientific work
11

Title:
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KS/6/04/S/183
Signature:
NP-960/Magazyn
Nr:
2168264588
unpublished scientific work
12

Title:
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm
Notes:
Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.,
Research program:
69/KS/8/2002/S
Signature:
NP-876/Magazyn
Nr:
2168264586
unpublished scientific work
13

Title:
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
117 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
58/KS/1/99/Su
Signature:
NP-658/Magazyn
Nr:
2168259212
unpublished scientific work
14

Title:
Analiza dynamiki rynku paliw w Polsce w latach 1990-1995
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-396/Magazyn
Nr:
2168251648
unpublished scientific work
15

Title:
Strukturalny test normalności rozkładu : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
23 k.: il.; 30 cm
Research program:
48/KS/4/95/S
Signature:
NP-338/Magazyn
Nr:
2168251724
unpublished scientific work
16

Title:
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
119, [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
1/1300/91/02p/01
Signature:
NP-119/3/Magazyn
Nr:
2168251646
unpublished scientific work
1
Factors affecting the course of Graves' orbitopathy and poor response to glucocorticoid treatment followed by orbital radiotherapy / Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Bożena Romanowska-Dixon, Agata Bałdys-Waligórska // OphthaTherapy. Therapies in Ophthalmology. - vol. 9, iss. 2 (2022), s. 98-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.journalsmededu.pl/index.php/ophthatherapy/article/view/1783/1697. - ISSN 2353-7175
2
A Measure of Cluster Stability in Dynamic Cluster Analysis / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Modern Classification and Data Analysis : Methodology and Applications to Micro- and Macroeconomic Problems / red. Krzysztof Jajuga, Grażyna Dehnel, Marek Walesiak. - Cham: Springer, 2022. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 45-51. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-031-10189-2 ; 978-3-031-10190-8
3
Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej : ujęcie regionalne = Adjustment of Enterprises to the Requirements of the Fourth Industrial Revolution : Regional Approach / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (2021), s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/1/gus_ws_2021_01_andrzej_sokolowski_malgorzata_markowska_dostosowanie_przedsiebiorstw_do_wymogow_czwartej_rewolucji.pdf. - ISSN 0043-518X
4
Dynamic Cluster Analysis of Educated and Smart Society Development in European Union Countries / Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI // European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 4 (2021), s. 52-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2582. - ISSN 1108-2976
5
Financial Threat Profiles of Industrial Enterprises in Poland / Jarosław KACZMAREK, Sergio Luis Náñez Alonso, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // Oeconomia Copernicana. - vol. 12, nr 2 (2021), s. 463-498. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1896/1781. - ISSN 2083-1277
6
Flexible Clustering / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // W: Data Analysis and Rationality in a Complex World / red. Theodore Chadjipadelis, Berthold Lausen, Angelos Markos, Tae Rim Lee, Angela Montanari, Rebecca Nugent . - Cham: Springer, 2021. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 253-260. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-60103-4 ; 978-3-030-60104-1
7
Flexible Multidimensional Scaling for Human Smart Development Analysis in EU Countries / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 4 (2021), s. 435-445. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2728. - ISSN 1108-2976
8
The Analysis of Dependence of the Level of Operational Costs and Production Outputs Upon Geological and Mining Conditions in Selected Hard Coal Mines in Poland = Analiza zależności kosztów operacyjnych i wyników produkcyjnych ścian od warunków geologicznych i górniczych w wybranych kopalniach węgla kamiennego w Polsce / Eugeniusz Jacek Sobczyk, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał Kopacz, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - vol. 36, iss. 3 (2020), s. 75-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/The-analysis-of-dependence-of-the-level-of-operational-costs-and-production-outputs,126686,0,2.html. - ISSN 0860-0953
9
How To Cross the River? New "Distance" Measures / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska, Sabina DENKOWSKA, Dominik Rozkrut // W: Advanced Studies in Classification and Data Science / red. Tadashi Imaizumi, Akinori Okada, Sadaaki Miyamoto, Fumitake Sakaori, Yoshiro Yamamoto, Maurizio Vichi . - Singapore: Springer, 2020. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 255-264. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-981-15-3310-5 ; 978-981-15-3311-2
10
Simple Clinical Scores to Predict Blood Pressure and Renal Function Response to Renal Artery Stenting for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis / Anna Kabłak-Ziembicka, Agnieszka Rosławiecka, Rafał Badacz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Daniel Rzeźnik, Mariusz Trystuła, Piotr Musiałek, Tadeusz Przewłocki // Polish Archives of Internal Medicine = Polskie archiwum medycyny wewnętrznej. - vol. 130, iss. 11 (2020), s. 953-959. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mp.pl/paim/issue/article/15646/. - ISSN 0032-3772
11
Percutaneous Management of Long and Diffused Coronary Lesions Using Newer Generation Drug-eluting Stents in Routine Clinical Practice : Long-term Outcomes and Complication Predictors / Elżbieta Paszek, Wojciech Zajdel, Piotr Musiałek, Andrzej SOKOŁOWSKI, Bartłomiej Guzik, Anna Kabłak-Ziembicka, Łukasz Niewiara, Małgorzata Pankowska, Aleksandra Mielimonka, Krzysztof Żmudka // Polish Archives of Internal Medicine = Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. - vol. 129, iss. 6 (2019), s. 392-398. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mp.pl/paim/issue/article/14864/. - ISSN 0032-3772
12
Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016 = Dynamic Multidimensional Scaling of Employment Structure Changes in EU Countries in 1999-2016 / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 1 (2019), s. 7-17. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected Issues of Economic Development of Spatial Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.1/4486. - ISSN 2080-1653
13
Sektorowe struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017 - nowe podejście w ocenie dynamiki = Employment Structures of the European Union Countries in 2008-2017 - New Approach to Dynamic Assessment / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 2 (2019), s. 7-17. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego = Conditions for Regional and Local Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4938. - ISSN 2080-1653
14
The Assessment of Selected Measures for Clustering Quality / Andrzej SOKOLOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK // W: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage : Proceedings / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. - S. 10033-10042. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-3-3. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-assessment-of-selected-measures-of-clustering-quality/Wstęp:
15
Composite Indicators and Rankings / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts. - Bayreuth: ECDA, 2019. - S. 8. - Summ. - Pełny tekst: http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf
16
The Smart Development of German Government Regions (Regierungsbezirke) 2005-2017 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // W: European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts. - Bayreuth: ECDA, 2019. - S. 48. - Summ. - Pełny tekst: http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf
17
Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi = Nonlinear Trend Approximation of the Results of Dynamic Multidimensional Scaling / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka RYGIEL, Danuta Strahl // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 161-168. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication. - ISSN 1899-3192
18
Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA) / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka RYGIEL // Archives of Data Science, Series A [on-line]. - vol. 4, no. 1 (2018), s. 1-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000118864. - ISSN 2363-9881
19
The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study / Beata Sas-Korczyńska, Elżbieta Łuczyńska, Adrianna Chudyba, Tomasz Skóra, Andrzej SOKOŁOWSKI // Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 68, nr 5-6 (2018), s. 232-239. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/2018.0037/48258. - ISSN 0029-540X
20
Józef Pociecha ...życie i twórczość (wybrane fragmenty) / wybór i redakcja Andrzej SOKOŁOWSKI. - [Miejsce nieznane]: [wydawca nieznany], 2017. - 147 s. : il. kolor. ; 27 cm
21
Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych = Iterative Method for Linear Ordering of Multidimentional Objects / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 64, z. 2 (2017), s. 153-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przeglad-statystyczny.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=202979. - ISSN 0033-2372
22
Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności = Clustering Using K-Means Method with Coherence Property / Marek Sobolewski, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 28). - nr 468 (2017), s. 215-221. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37258/Sobolewski_Grupowanie_Metoda_K_Srednich_z_Warunkiem_Spojnosci_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
23
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion / T. Przewlocki, L.W. Wrotniak, A. Kablak-Ziembicka, P. Pieniazek, A. Roslawiecka, D. Rzeznik, M. Misztal, W. Zajdel, R. Badacz, A. SOKOLOWSKI, M. Trystula, P. Musialek, K. Zmudka // EuroIntervention. - vol. 13, iss. 11 (2017), s. 1356-1364. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1774-024X
24
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion / T. Przewlocki, L.W. Wrotniak, A. Kablak-Ziembicka, P. Pieniazek, A. Roslawiecka, D. Rzeznik, M. Misztal, W. Zajdel, R. Badacz, A. SOKOLOWSKI, M. Trystula, P. Musialek, K. Zmudka // European Heart Journal. - vol. 38, iss. suppl_1 (2017), s. 1085. - Dostępne tylko streszczenia. - Pełny tekst: https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/38/suppl_1/ehx493.P5210/19616086/ehx493.P5210.pdf. - ISSN 0195-668X
25
Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer = Analyse der Risikofaktoren für pulmonale Komplikationen bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im limitierten Stadium / Beata Sas-Korczyńska, Elżbieta Łuczyńska, Wojciech Kamzol, Andrzej SOKOŁOWSKI // Strahlentherapie und Onkologie = Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. - vol. 193, iss. 2 (2017), s. 141-149. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0179-7158
26
Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014 = Evaluating the Share of Sectors in Employment Structure Differences between Warsaw and Neighbouring Districts in the Period 2005-2014 / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 31, nr 4 (2017), s. 25-39. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The Development of Industry in National and Regional Economic Structures. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.314.2/3758. - ISSN 2449-903X
27
Separability Index for Cluster Analysis / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 379-386. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Sokolowski_Denkowska_Fijorek.pdf
28
Three-Way Clustering Problems in Regional Science / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // W: Analysis of Large and Complex Data / red. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler . - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 545-550. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
29
The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease = Wcześniejsze leczenie choroby Gravesa lekami tyreostatycznymi lub radiojodem nie wpływa na skuteczność leczenia immunosupresyjnego orbitopatii tarczycowej / Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Krzentowska-Korek, Grażyna Miklaszewska, Agata Bałdys-Waligórska // Endokrynologia Polska. - vol. 67, no. 6 (2016), s. 554-561. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.2016.0073. - ISSN 0423-104X
30
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2014 / J. Rachtan, A. SOKOŁOWSKI, M. Geleta, A. Widawska, Ł. Molong. - Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 2016. - 88 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-928004-9-1
31
Metoda dekompozycji zmian struktury = Decomposition Method for Changes in the Structure / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016), s. 25-32. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3287/2902. - ISSN 2080-1653
32
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce) = Dynamic Classification of the EU NUTS 2 Regions in Terms of Vulnerability to Economic Crisis (Area: Changes in Economy) / Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI, Marek Sobolewski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015), s. 32-44. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33127. - ISSN 1899-3192
33
Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli / Kamil FIJOREK ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2015. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction = Wpływ wprowadzenia regionalnego programu terapii interwencyjnej zawału serca na wyniki leczenia pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST / Bogdan Januś, Tomasz Rakowski, Artur Dziewierz, Kamil FIJOREK, Andrzej SOKOŁOWSKI, Dariusz Dudek // Kardiologia Polska. - vol. 73, iss. 5 (2015), s. 323-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/77993. - ISSN 0022-9032
35
Regional Spatial Moving Average and new Spatial Correlation Coefficient / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski, Danuta Strahl, Sabina DENKOWSKA // W: IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts. - Bologna: IFCS, 2015. - S. 349-350. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf
36
Modyfikacja wykresu radarowego = Modification of Radar Plot / Andrzej SOKOŁOWSKI, Grzegorz Harańczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). - nr 384 (2015), s. 280-286. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32815. - ISSN 1899-3192
37
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy = Dynamic Classification of the European Union NUTS 2 Regions in Terms of Sensitivity to Economic Crisis (Area: Labour Market) / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // Humanities and Social Sciences (HSS). - vol. 20, nr 2 (2015), s. 37-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/173. - ISSN 2300-9918
38
Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich = Dynamic Classification of EU Regions with Respect to the Labour Market Structure - / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 2 (2015), s. 23-36. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2854/2516. - ISSN 2080-1653
39
The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // W: Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery / red. Berthold Lausen, Sabine Krolak-Schwerdt, Matthias Böhmer . - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2015. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 525-531. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7
40
Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej = The Taxonomy of Employment Structure Changes in Modern Industry and Services in the European Union Regions / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta strahl // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014), s. 46-64. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1803/1775. - ISSN 2080-1653
41
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup = Cluster Separability and the Effectiveness of K-means Method / Andrzej SOKOŁOWSKI, Magdalena Czaja // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 22). - 327 (2014), s. 23-29. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience / B. Sas-Korczynska, J. Niemiec, A. Harazin-Lechowska, S. Korzeniowski, D. Martynow, A. Adamczyk, A. SOKOLOWSKI // Neoplasma. - Vol. 61, No. 3 (2014), s. 331-339. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=3747&session_id=2d906b45bd23d0f8a0b46781eda63c02. - ISSN 0028-2685
43
The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area) / Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski, Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Regional Economy and Policy : Territories and Cities / eds. Petr Hlaváček, Petra Olšová. - Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University, 2014. - S. 104-112. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7414-778-4
44
Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index / Agnieszka Suder, Andrzej SOKOŁOWSKI // Anthropological Review. - vol. 77, iss. 2 (2014), s. 205-218. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptantropologiczne.pl/en/ckfinder/userfiles/images/AR/vol077_2/AR-77-2-205-218.pdf. - ISSN 1898-6773
45
Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2014), s. 44-48
46
Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną / Urszula Lasa ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2014. - 196 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003092
47
Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure / Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 2 (2014), s. 309-316. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3452/12/1/4a5_markowska_s309_316.pdf. - ISSN 1234-7655
48
Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Journal of Selçuk University Natural and Applied Science. - Special Issue: ISDS Symposium (2014), s. 115-126. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2147-3781
49
Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii = Pulmonary Complications in Patients with Complete Remission after Radio-chemotherapy for Localized Stage Small-cell Lung Cancer / Beata Sas-Korczyńska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Elżbieta Włodarczyk, Elżbieta Łuczyńska // Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 64, nr 5 (2014), s. 383-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/NJO.2014.0066/27698. - ISSN 0029-540X
50
Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym = The Proposal of Methodological Approach to the Assessment of Relations Between Smart Growth and Vulnerability to Economic Crisis at the Regional Level / Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 331 (2014), s. 190-200. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
51
Bezpośrednie estymatory modalnej / Andrzej SOKOŁOWSKI ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-627-4
52
Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami / Beata Biesaga, Joanna Niemiec, Marek Ziobro, Joanna Wysocka, Anna Kruczak, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie / red. Aneta Cheda, Ewa M. Nowosielska, Jolanta Wrembel-Wargocka. - Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2013. - S. 30
53
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013), s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf. - ISSN 0033-2372
54
Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 99-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-625-0
55
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup / Andrzej SOKOŁOWSKI, Magdalena Czaja // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 44-50
56
Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 50-57
57
The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer / Beata Sas-Korczynska, Andrzej SOKOLOWSKI, Stanisław Korzeniowski // Lung Cancer. - Vol. 79, Iss. 1 (2013), s. 14-19. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0169-5002
58
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine / Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 21). - nr 279 (2013), s. 11-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
59
Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro / Kamil FIJOREK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Journal of Statistical Software [on-line]. - vol. 47 (April 2012)12 s. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v047c02/v47c02.pdf. - ISSN 1548-7660
60
Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kamil FIJOREK // W: Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2012), s. 23-41
61
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - nr 878, 884. - ISSN 1898-6447
62
Q uniwersalna miara odległości = Q Universal Distance Measure / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 19). - nr 242 (2012), s. 22-30. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
63
Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients / Anna Gasińska, Piotr Richter, Zbigniew Darasz, Joanna Niemiec, Krzysztof Bucki, Krzysztof Małecki, Andrzej SOKOŁOWSKI // Journal of Gastrointestinal Surgery. - vol. 15, iss. 9 (2011), s. 1568-1576. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1091-255X
64
Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy / Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Żmuda // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-522-7
65
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 857, 876. - ISSN 1898-6447
66
Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Żmuda // W: Analiza danych w programie Statistica - przegląd. - Kraków: StatSoft Polska, 2011. - S. 45-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-58-9
67
The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple / Elżbieta Marczyk, Anna Kruczak, Aleksandra Ambicka, Katarzyna Mularz, Agnieszka Harazin-Lechowska, Julia Moskal, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jerzy Mituś, Janusz Ryś // Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 4 (2011), s. 229-235. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.termedia.pl/The-routine-immunohistochemical-evaluation-in-Paget-disease-of-the-nipple,55,18075,1,0.html. - ISSN 1233-9687
68
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2009 / J. Rachtan, A. SOKOŁOWSKI, M. Geleta, A. Widawska, R. Żmurko, Ł. Molong. - Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 2011. - 89 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-928004-3-9
69
Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa / Agata Bałdys-Waligórska, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych. - Kraków: StatSoft Polska, 2011. - S. 65-83. - ISBN 978-83-88724-54-1
70
Statystyka / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Difin, 2011. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-349-5
71
Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer / Małgorzata Klimek, Anna Kruczak, Janusz Ryś, Katarzyna Mularz, Krzysztof Halaszka, Marcin Przewoźnik, Julia Moskal, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Urbański // Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 3 (2011), s. 250-256. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.termedia.pl/Clinico-morphological-parameters-affecting-survival-of-patients-with-advanced-cervical-cancer,55,18078,1,0.html. - ISSN 1233-9687
72
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 876. - ISSN 1898-6447
73
History of the Mode / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-520-3
74
Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska = Palenie tytoniu wśród kobiet powyżej 30 roku życia w Małopolsce / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI // Pneumonologia i Alergologia Polska. - vol. 79, nr 1 (2011), s. 16-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/download/27688/22426. - ISSN 0867-7077
75
Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewłocki, Andrzej SOKOŁOWSKI, Wiesława Tracz, Piotr Podolec // Atherosclerosis. - Vol. 214, iss. 1 (2011), s. 185-190. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0021-9150
76
Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals / Andrzej SOKOLOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Classification as a Tool for Research / red. Hermann Locarek-Junge, Claus Weihs . - New York: Springer, 2010. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 209-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0
77
Analiza szeregów czasowych i prognozowanie / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 81-101. - ISBN 978-83-88724-43-5
78
Metodologia budowy wskaźnika agregatowego / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia / red. Piotr Szlagowski. - Kraków: Instytut Kościuszki, 2010. - S. 7-14. - ISBN 978-83-931093-0-2. - Pełny tekst: http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2012/02/Raport_PL_Instytut-Ko%C5%9Bciuszki-V-Forum-Energetyczne-2010.pdf
79
Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 103-126. - ISBN 978-83-88724-43-5
80
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich = Statistics on Judges and Bias in Ski Jumping / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jakub Sawiczyński // W: Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 10). - S. 87-92. - Summ. - ISBN 978-83-7252-477-5
81
The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis / Kablak-Ziembicka Anna, Przewłocki Tadeusz, Pieniążek Piotr, Musiałek Piotr, SOKOŁOWSKI Andrzej, Drwiła Rafał, Sadowski Jerzy, Żmudka Krzysztof, Tracz Wiesława // Atherosclerosis. - Vol. 209, iss. 1 (2010), s. 125-130. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0021-9150
82
Ranking polskich europosłów 2009 = Polish Members of European Parliament - 2009 Chart / Izabela Albrycht, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Szczerski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 17). - nr 107 (2010), s. 17-23. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
83
Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Medycyna i analiza danych. - Kraków: StatSoft, 2010. - S. 33-48. - ISBN 978-83-88724-50-3. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Jak_rozumiec_i_wykonac_analize_przezycia.pdf
84
Estymacja i testowanie hipotez / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 25-60. - ISBN 978-83-88724-43-5
85
Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych / Anna Kabłak-Ziembicka, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Medycyna i analiza danych. - Kraków: StatSoft, 2010. - S. 49-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-50-3. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Ocena_ryzyka_zdarzen_sercowo.pdf
86
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 112 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-502-4
87
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances / Sabina DANKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf. - ISSN 0033-2372
88
Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008 / Janusz Kot, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej. - Kraków: StatSoft Polska, 2009. - S. 59-73. - ISBN 978-83-88724-44-2
89
Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym = The Distribution of Distance from Lattice Points in Uniform Distribution / Grzegorz Harańczyk, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 16). - nr 47 (2009), s. 17-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
90
Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease = Częstość występowania i czynniki predykcyjne miażdżycy w wielu obszarach tętniczych u pacjentów z chorobą wieńcową / Tadeusz Przewłocki, Anna Kabłak-Ziembicka, Artur Kozanecki, Daniel Rzeźnik, Piotr Pieniążek, Piotr Musiałek, Adam Piskorz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Rosławiecka, Wiesława Tracz // Kardiologia Polska. - t. 67, nr 8 (2009), s. 978-984. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 20.06.2011]. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/80068. - ISSN 0022-9032
91
Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Stanisław Niepsuj, Brunon Zemła, Maria Zwierko // Lung Cancer. - vol. 65, iss. 2 (2009), s. 138-143. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0169-5002
92
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 770. - ISSN 1898-6447
93
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 2). - S. 309-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-440-9
94
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jakub Sawiczyński // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-441-6
95
Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS) / Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Anna Kablak-Ziembicka, Lukasz Tekieli, Rafal Motyl, Tadeusz Przewlocki, Zbigniew Moczulski, Mieczyslaw Pasowicz, Andrzej SOKOLOWSKI, Agata Lesniak-Sobelga, Krzysztof Zmudka, and Wieslawa Tracz // Journal of Endovascular Therapy. - vol. 15 iss. 3 (2008), s. 249-262. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1526-6028
96
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - ISSN 1233-3115
97
Data Mining - tak czy nie? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 57-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-394-5
98
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-395-2
99
Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich / Janusz Ryś, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników / red. nauk. Janusz Wątroba. - Kraków: StatSoft Polska, 2008. - S. 63-71. - ISBN 978-83-88724-36-7. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Statystyczna_analiza_zaleznosci.pdf
100
Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi = Use of Markov's Model for Prognosis Evaluation after Radical Surgical Treatment of Breast Cancer / Aneta L. Zygulska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Onkologia w Praktyce Klinicznej. - T. 4, nr 5 (2008), s. 192-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/download/9291/7911. - ISSN 1734-3542
101
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006 = Cancer Incidence in Krakow in 2004-2006 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong, Anna Widawska, Renata Żmurko // Współczesna Onkologia. - vol. 12, nr 9 (2008), s. 425-428. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-11681-1?filename=08_Zachorowalnosc%20na%20nowotwory%20z%C5%82o%C5%9Bliwe.pdf. - ISSN 1428-2526
102
Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewlocki, Wieslawa Tracz, Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Andrzej SOKOLOWSKI, Rafal Drwila, Daniel Rzeznik // Heart and Vessels. - vol. 23, iss. 5 (2008), s. 295-300. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 0910-8327
103
Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej / Agnieszka PASZTYŁA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2008. - 145 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease / Tadeusz Przewlocki, Anna Kablak-Ziembicka, Wieslawa Tracz, Grzegorz Kopec, Pawel Rubis, Mieczyslaw Pasowicz, Piotr Musialek, Magdalena Kostkiewicz, Artur Kozanecki, Tomasz Stompór, Wladyslaw Sulowicz and Andrzej SOKOLOWSKI // Nephrology Dialysis Transplantation. - vol. 23 iss. 2 (2008), s. 580-585. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Oxford. - Bibliogr. - ISSN 0931-0509
105
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007 / Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Sebastian Sit, Andrzej SOKOŁOWSKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008), s. 28-37. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
106
Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications / A. Suder, A. SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Environmental Studies. - vol. 16, no. 5C II (2007), s. 634-639. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1485
107
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - ISSN 1233-3115
108
Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień / Beata Basiura ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2007. - 245 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
The Football Distance = Odległość futbolowa / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 33-36. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
110
Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas / Filip Gołkowski, Zbigniew Szybiński, Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Monika Buziak-Bereza, Małgorzata Trofimiuk, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Elwira Przybylik-Mazurek and Bohdan Huszno // European Journal of Nutrition. - vol. 46, no 5 (2007), s. 251-256. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 1436-6207
111
IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji = IFCS-2006 Lublana - Some Remarks / Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Jajuga, Eugeniusz Gatnar // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 39-45. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
112
Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego = The Comprehensive Assess ot the Coal Industry's Restructuring Processes / Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2007. - S. 47-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
113
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin : StatSoft Polska, 2007. - 520 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7251-780-7
114
Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych / Michał Seweryn ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2007. - 131 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
115
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - nr 764. - ISSN 1898-6447
116
Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości / Janusz NIEZGODA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2006. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu / Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Chechelski // W: Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42). - S. 84-98. - ISBN 83-89666-70-7. - Pełny tekst: http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/raporty-programu-wieloletniego-2005-2009/1314196064
118
Innowacyjność w województwie małopolskim = The Innovativeness of the Małopolskie Voivodship / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006), s. 63-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/130237984. - ISSN 0208-7944
119
Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer = Ocena wartości prognostycznej wybranych cech klinicznych i objawów mammograficznych w raku piersi / Elżbieta Łuczyńska, Joanna Anioł, Sonia Dyczek, Jerzy Mituś, Andrzej Stelmach, Andrzej SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Radiology. - vol. 71, no 4 (2006), s. 10-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.polradiol.com/download/getFreePdf/l/EN. - ISSN 1733-134X
120
Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy / Roman Ney, Andrzej Sokołowski, Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Jacek Jarosz, Piotr Saługa, Artur Dyczko, Henryk Paszcza ; red. Roman Ney. - Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89174-44-8
121
Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 237-252. - ISBN 83-7252-319-3
122
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce / Marcin SALAMAGA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2006. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Chechelski // W: Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42). - S. 64-83. - ISBN 83-89666-70-7. - Pełny tekst: http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/raporty-programu-wieloletniego-2005-2009/1314196064
124
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 724, 726. - ISSN 0208-7944
125
Realne koalicje w Sejmie w roku 2004 = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004 / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 13). - nr 1126 (2006), s. 27-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
126
Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewlocki, Wieslawa Tracz, Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Andrzej SOKOLOWSKI // The American Journal of Cardiology. - vol. 96, iss. 9 (2005), s. 1217-1222. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0002-9149
127
Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Adam SAGAN // StatSoft Polska [on-line]. - ([2005])[1 ekran]. - [odczyt: 14.12.2012]. - Pełny tekst: https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/adwmarketingu.pdf
128
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych / Sabina DENKOWSKA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2005. - 152 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 15 k. - Bibliogr.
129
Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne = Radio 3 Hit List - Statistical Problems / Artur Łapczyński, Marek Niedźwiecki, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 57-70. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
130
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Cancer Incidence in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molog // Przegląd Lekarski. - T. 62, nr 8, supl. 2 (2005), s. 737-741. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
131
Data Mining - automat czy metoda naukowa? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data mining : poznaj siebie i swoich klientów. - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-11. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-26-6
132
Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004 / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 9 (2005), s. 28-40. - Tytuł numeru: Przed wyborami : konflikty, strategie, nadzieje. - ISSN 1640-8888
133
Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 141-174. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
134
Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica / Andrzej SOKOŁOWSKI, Marek Niedźwiecki // W: Przegląd programów z rodziny Statistica. - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 93-106. - ISBN 83-88724-29-0
135
Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda = The Clustering Effectiveness in Ward's Method / Beata Basiura, Andrzej SOKOŁOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
136
Analiza wyników wyborów w III RP / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Przegląd programów z rodziny Statistica. - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 57-66. - ISBN 83-88724-29-0
137
Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence Rate of Prostate Cancer in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong // Urologia Polska. - vol. 58, nr 3 (2005), s. 190-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0500-7208
138
IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji = IFCS-2004 Chicago - Some Impressions / Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Jajuga // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 19-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
139
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej Kot, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-257-X
140
Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease / A. Kablak-Ziembicka, W. Tracz, T. Przewlocki, P. Pieniazek, A. SOKOŁOWSKI and M. Konieczynska // Heart. - vol. 90, iss. 11 (2004), s. 1286-1290. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1768551/pdf/hrt09001286.pdf. - ISSN 1355-6037
141
Strukturalne testy zgodności / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 41-50. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
142
Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych = Relationship between the Dose of Local Anaesthetic Agent and Lumbo-sacral Dimensions of the Spine During Spinal Anaesthesia / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz, Marek Mizianty, Barbara Machowska // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 36, nr 1 (2004), s. 28-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
143
Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence of Breast Cancer in Women in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong // Współczesna Onkologia. - vol. 9, nr 9 (2004), s. 425-428. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-2748-1?filename=Zachorowalno%C5%9B%C4%87.pdf. - ISSN 1428-2526
144
O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych. - Kraków: StatSoft Polska, 2004. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-14. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-22-3
145
Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii / Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka PASZTYŁA // W: Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004. - Kraków: StatSoft, 2004. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 91-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-23-1
146
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 666. - ISSN 0208-7944
147
Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych / Marek Sobolewski ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2004. - 185 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 24 k. - Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 2 H02B 029 25 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. - Bibliogr.
148
Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy / Magdalena Dyduch, Jan Skolyszewski, Stanislaw Korzeniowski, Andrzej SOKOLOWSKI // International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. - vol. 56, iss. 3 (2003), s. 634-643. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0360-3016
149
Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation / Piotr Pieniążek, Ewa Stępień, Jerzy Sadowski, Tadeusz Przewłocki, Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Podolec, Bogusław Kapelak, Piotr Przybyłowski, Andrzej Kądzielski, Wiesława Tracz // Medical Science Monitor. - vol. 9, iss. 2 (2003), s. CR67-CR72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-1010
150
Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis / K. Duda, L. Kołodziejski, A. SOKOŁOWSKI, A. Kubisz, W. Łobaziewicz, A. L. Komorowski, E. Marczyk // Acta Chirurgica Belgica. - vol. 103, iss. 3 (2003), s. 287-292. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.belsurg.org/uploaded_pdfs/103/103_287_292.pdf. - ISSN 0001-5458
151
Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce / Krzysztof JAKÓBIK ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2003. - 202 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 21 k. - Bibliogr.
152
Prognozowanie finansowych szeregów czasowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zastosowania statystyki i data mining w finansach. - Kraków: StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 55-64. - ISBN 83-88724-17-7
153
P-Value - Its Use and Misuse / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003. - S. 127-132. - ISBN 80-225-1914-6
154
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i reflekcje / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 10). - nr 988 (2003), s. 15-20. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
155
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i refleksje / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 113. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
156
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - nr 643. - ISSN 0208-7944
157
Sprawozdanie z konferencji IFCS-2002 "Data Analysis, Classification and Related Methods" = Report on the Conference of IFCS-2002 Data Analysis, Classification and Related Methods / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 110-112. - ISSN 0033-2372
158
Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2003), s. 1[68]-32[99]. - Bibliogr.
159
Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data Mining - metody i przykłady. - Kraków: StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 95-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-14-2
160
Data Analysis, Classification, and Related Methods : IFCS 2002 : program and abstracts / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI and Krzysztof Jajuga. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2002. - 208 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-134-4
161
Strukturalne testy zgodności / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 168. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
162
Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych. - Kraków: StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-11. - ISBN 83-88724-12-6
163
Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce = Unemployment and Election Results in Poland / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002), s. 33-45. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze. - ISSN 1640-8888
164
Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych = Polish Political Scene in 2001 - the Results of Parlamentary Elections / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 9). - nr 942 (2002), s. 417-419. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
165
Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku = Cancer in the Cracow Region in 1998 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Alicja Urbańska, Małgorzata Geleta, Łucja Molog // Przegląd Lekarski. - T. 59, nr 1, supl. 2 (2002), s. 11-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
166
Metody stosowane w data mining / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data Mining - metody i przykłady. - Kraków: StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-12. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-14-2
167
Classification, Clustering, and Data Analysis : Recent Advances and Applications / eds. Krzystof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI, Hans-Hermann Bock. - Berlin : Springer-Verlag, 2002. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814. - ISBN 978-3-540-43691-1
168
Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Janusz Wątroba // W: Statistica 6 w twoim mieście : ogólnopolski cykl prezentacji nowej generacji oprogramowania, październik 2001. - Kraków: StatSoft Polska, 2001. - S. 75-83. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-08-8
169
IFCS 2000 - Millenium Talk = IFCS 2000 - referat milenijny / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; nr 8). - nr 906 (2001), s. 216-223. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
170
Czynniki generujące polskie bezrobocie = Factors Generating Unemployment in Poland / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Rynek Pracy. - nr 7/8(115/116) (2001), s. 28-39. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/100000002. - ISSN 1233-4103
171
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary = The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary / Krystyna PRZYBYLSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 27-44. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
172
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej = Labour Market Policy and Human Resources Development in Voivodship Development Strategies as Poland is Preparing to Absorb European Social Fund Contributions / Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI, Rafał SUŁKOWSKI // Rynek Pracy. - nr 3-4(111-112) (2001), s. 5-27. - ISSN 1233-4103
173
Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej = Long-term Outcome in Patients with and without Restenosis after Coronary Angioplasty / Tadeusz Przewłocki, Wojciech Ryniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Pieniążek, Maria Olszowska, Magdalena Kostkiewicz, Jacek Lelakowski, Wiesława Tracz // Przegląd Lekarski. - T. 58, nr 9, supl. 2 (2001), s. 845-850. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
174
Propozycja testu normalności rozkładu = A Proposed Test of Normal Distribution / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999 (2001), s. 55-57. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
175
IFCS 2000 - referat milenijny = IFCS 2000 - Milenium Talk / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 229. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
176
Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty / Tadeusz Przewlockia, Piotr Pieniazeka, Wieslawa Tracza, Wojciech Ryniewicza, Magdalena Kostkiewicz, Maria Olszowska, Piotr Podolec, Andrzej SOKOLOWSKI // International Journal of Cardiology. - vol. 77, iss. 1 (2001), s. 13-24. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0167-5273
177
Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r. = Monthly Forecasts of Phenomena Connected with the Fuel Market in Poland up to the End of 2000 / Atmane DAHMANI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001), s. 31-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11642. - ISSN 0208-7944
178
Showing the Flag with Pride / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zofia Filek // Eksperyment. - nr 4 (2000), s. 15. - ISSN 1509-5975
179
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki / Kazimierz GÓRKA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BERBEKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Małgorzata KOŻUCH, Andrzej SOKOŁOWSKI, Dariusz Szwed. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 221 s. ; 30 cm. - Streszcz.
180
Z otwartymi ramionami / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zofia Filek // Eksperyment. - nr 5 (2000), s. 6. - ISSN 1509-5975
181
Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a = Influence of the Bromage Formula on Spread of Spinal Anaesthesia with Mixture of 0,5% Bupivacaine and Heavy Lidocaine / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz, Marek Mizianty, Barbara Machowska, Jacek Janowski // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000), s. 177-181. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
182
Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 63-69. - ISBN 83-7252-052-6
183
Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych = Spinal Anaesthesia with 0,5% Bupivacaine - Heavy Lidocaine Mixture : Prediction of the Segmental Spread / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000), s. 235-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
184
Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych = Long-term Results of Coronary Balloon Angioplasty in Various Age Groups / Tadeusz Przewłocki, Piotr Pieniążek, Wiesława Tracz, Wojciech Ryniewicz, Maria Olszowska, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Lekarski. - T. 57, nr 5, supl. 2 (2000), s. 266-273. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
185
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000 / fot. Krzysztof Włodek ; red. Andrzej SOKOŁOWSKI, Lesław PIECUCH, Beata Strużanowska, Maja Timler, Agnieszka STOLARSKA. - Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000. - 63 s. : il. ; 31 cm. - Równol. tekst pol. i ang. - ISBN 83-910565-4-6
186
Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000. - S. 31-40. - ISBN 83-912346-9-X
187
Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000. - S. 29-37. - ISBN 83-912346-6-5
188
Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study / Bożena Lackowska, Aleksander Niezabitowski, Janusz Ryś, Jan Skołyszewski, Andrzej Stelmach, Andrzej SOKOŁOWSKI, Andrzej Gruchała, Agnieszka Jaszcz-Gruchała, Dorota Markiewic // Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 3 (1999), s. 139-144. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-9687
189
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac / Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 141-176. - ISBN 83-01-12701-5
190
Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone / Kazimierz Karolewski, Stanisław Korzeniowski, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Urbanński and Zbigniew Kojs // Acta Oncologica. - vol. 38, iss. 4 (1999), s. 461-468. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/028418699431997. - ISSN 0284-186X
191
Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study / Bożena Lackowska, Andrzej Gruchała, Aleksander Niezabitowski, Adam Radkowski, Jan Skołyszewski, Janusz Ryś, Wacław Szklarski, Andrzej SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 1 (1999), s. 23-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-9687
192
Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 27-39. - ISBN 83-912346-0-6
193
Przykłady korzystania ze STATISTICA / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA : seminarium, Warszawa 14 października 1999. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 17-32. - ISBN 83-912346-1-4
194
Nikt nie chce zdać na "F" / Andrzej SOKOŁOWSKI ; rozmawiała: Anna Jawień // Eksperyment. - nr 3 (1999), s. 7, 15
195
Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries : Changes During the Transition [on-line] / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Budapest: Open Society Institute, 1999. - 113 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001052/01/52.pdf
196
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan TATAR // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 124-140. - ISBN 83-01-12701-5
197
Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu = Correlation among the DNA Ploidy, Proliferative Potential and Patient's Prognosis in High Grade Gliomas / Tadeusz Krzyszkowski, Anna Gasińska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Benedykt Danilewicz, Jan Skołyszewski // W: Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii / red. Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. - S. 95-100. - Bibliogr. - ISBN 83-7063-233-5
198
Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas / R. Schneider-Stock, J. Rys, V. Jaeger, A. Niezabitowski, A. Kruczak, A. SOKOLOWSKI, A. Roessner // International Journal of Oncology. - vol. 15, iss. 4 (1999), s. 775-780. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1019-6439
199
SENS i SEWSS jako narzędzia data mining / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 19-25. - ISBN 83-912346-0-6
200
Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym / Andrzej SOKOŁOWSKI // StatSoft Polska [on-line]. - ([1999])1 ekran. - [odczyt: 25.09.2013]. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/wmedycynie.html
201
Najważniejsza jest współpraca : wywiad z prorektorem do spraw ogólnych prof. dr hab. Andrzejem Sokołowskim / Andrzej SOKOŁOWSKI, rozm. Krzysztof Zamarlik // Manko. - R. 1, nr 5 (1999), s. 14-15. - ISSN 1506-2171
202
The Quality of Life after Aortic Valve Replacement with Homografts or Prosthetic Valves / Podolec P., Pfitzner R., Wierzbicki K., Kostkiewicz M., Pieniazek P., Olszowska M., Przewlocki T., SOKOLOWSKI A., Tracz W., Dziatkowiak A. // Journal of Heart Valve Disease. - vol. 8, iss. 3 (1999), s. 270-276. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2053-2644
203
Prognostic Evaluation of Cutaneous Malignant Melanoma : a Clinicopathologic and Immunohistochemical Study / Aleksander Niezabitowski, Krzysztof Czajecki, Janusz Ryś, Anna Kruczak, Andrzej Gruchała, Anna Wasilewska, Bożena Lackowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Wacław Szklarski // Journal of Surgical Oncology. - vol. 70, iss. 3 (1999), s. 150-160. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0022-4790
204
Wnioskowanie wielokrotne w macierzy korelacji - eksperyment symulacyjny / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 530-531. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
205
Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 150. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
206
Privatization Referendum 1996 in Poland in Search of the Voting Patterns = [Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań] / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 189-192. - ISBN 83-87239-59-3
207
Regional Differences in the Living Standards in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary - 1990-1995 / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 227-242. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8 (okł.)
208
The Iterative Method for Estimation of Multidimensional Mode / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data, Science, Classification and Related Methods. - [b.m.]: Istituto Nazionale di Statistica, 1998. - S. 279-282
209
Jak Polak z Polakiem : kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r. : autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy / Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Andrzej Zieniewicz. - Ciechanów: KODRTK, 1998. - 132, [2] s. : il. ; 23 cm. - (Region, Polityka, Promocja). - ISBN 83-911392-0-4
210
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach taksonomicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2 (1998), s. 292. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
211
Przykłady prognozy ekonomicznej / Andrzej SOKOŁOWSKI // StatSoft Polska [on-line]. - ([1998])1 ekran. - [odczyt: 25.09.2013]. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/prognozowanie/progekonomicznej.html
212
Taksonomia struktur w badaniach regionalnych / red. Danuta Strahl ; aut. Ryszard Brol, Dariusz Głuszczuk, Marian Maciejuk, Małgorzata Markowska, Marek Obrębalski, Maja Prudzienica-Grunt, Elżbieta Sobczak, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Andrzej Sztando, Jerzy Zapart. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998. - 272 s. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 83-7011-363-X
213
Mammary Carcinoma : Prognostic Value of Histology, Proliferative Indicator Receptor Status and Expression of Oncogen Product in Node-free Patient / A. Niezabitowski, J. Ryś, B. Lackowska, A. Gruchala, A. SOKOLOWSKI, A. Kruczak, A. Wasilewska, W. Szklarski // European Journal of Cancer. - vol. 33, suppl. 8 (1997), s. 198. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(97)85597-9/pdf. - ISSN 0959-8049
214
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3 (1997), s. 446. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
215
O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 59-67. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-05-4
216
Privatization and the Living Standard in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 85-87. - ISBN 83-87239-36-4
217
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 771 (1997), s. 46-53. - Tytuł numeru: Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
218
Risk Factors for Lung Cancer Among Women in Poland / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOLOWSKI // Lung Cancer. - vol. 18, iss. 2 (1997), s. 137-145. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0169-5002
219
Zastosowanie pakietu STATISTICA w medycynie / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Techniki informatyczne w medycynie : TIM'97 / red. Jan Piecha. - Katowice: [s.n.], 1997. - S. 217-229. - Bibliogr.
220
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997. - (Taksonomia ; z. 4). - S. 21-29. - Bibliogr.
221
Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Orientacje emigracyjne Polaków / red. Krystyna Slany. - Kraków: Kwadrat, 1997. - S. 62-69. - ISBN 83-906637-1-6
222
Scena polityczna w oczach wyborców - wybory parlamentarne 1993 = The Political Stage as Seen by the Electors - Parliament Elections in 1993 / Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 1 (1996), s. 139-155. - Tytuł numeru: Trudna sztuka polityki - szanse, ryzyko, błąd. - ISSN 1640-8888
223
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1996. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-69-6
224
Unemployment and Presidential Elections 1995 in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 49-51. - ISBN 83-86439-90-4
225
Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zygmunt SZYMLA // Emergo / ed. in chief Li Malmström, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 3, no. 4 (1996), s. 72-104. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
226
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych ref. - ISBN 83-86439-90-4
227
O pewnym rozkładzie dwuwymiarowej zmiennej losowej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 302-303. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
228
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Klasyfikacja i analiza danych : problemy teoretyczne / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. - Jelenia Góra: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995. - (Taksonomia ; z. 2). - S. 97-100. - ISBN 83-7011-178-5
229
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 42, z. 1 (1995), s. 138. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
230
Metody statystyczne w analizie wyników wyborów = Statistical Methods in Poll Analysis / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 38/2, lipiec-grudzień 1994 (1995), s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
231
Percentage Points of the Similarity Measure for Partitions / Andrzej SOKOŁOWSKI // Statistics in Transition. - vol. 2, no. 2 (1995/1996), s. 195-199. - ISSN 1234-7655
232
Z rozważań nad modelem mistrza w sporcie : ujecie matematyczne / Igor Ryguła, Andrzej SOKOŁOWSKI, Zdzisław Wyderka // Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - nr 23 (1995), s. 25-37. - ISSN 0860-0090
233
Polymorphism of Spermatocytic Seminoma : a Morphometric Study / W. Frasik, K. Okoń, A. SOKOŁOWSKI // Analytical Cellular Pathology. - vol. 7, iss. 3 (1994), s. 195-203. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0921-8912
234
Propozycja testu podobieństwa struktur = A proposal of a test for similarity of structures / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 295-301. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
235
Towards Automatic Evaluation of Drawing Analysis Performance a Statistical Model of Cadastral Map / Dariusz Madej, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Proceedings of the Second International Conference on Document Analysis and Recognition : Document analysis and recognition : October 20 - 22 1993 : Tsukuba Science City, Japan. - Los Alamitos: IEEE Computer Society, 1993. - S. 890 - 893. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 0-8186-4960-7
236
Empiryczne testy istotności w taksonomii / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 108)
237
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988 / Henryk BARANEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992), s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
238
Analiza przestrzennego zróżnicowania dynamiki średnich płac w Polsce w latach 1982-1988 = The Analysis of Spatial Differentiation of the Dynamics of Average Wages in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992), s. 87-95. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
239
Statystyczne metody aglomeracyjne / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 228. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
240
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
241
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202 / Andrzej SOKOŁOWSKI // Ekonomista. - nr 6 (1990), s. 970-972. - Rec. pracy: Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. - ISSN 0013-3205
242
Analiza przestrzennego zróżnicowania średnich płac w Polsce w latach 1984-1987 / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - S. 88-103. - Bibliogr.
243
Symulacyjna analiza rozkładu długości przebiegu przy alternatywnej ocenie stanu wyrobu = Simulation Analysis of Run-Length Distribution with Alternate Evaluation of Product's Condition / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 315 (1990), s. 45-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1990. - 49 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
245
Testing the Multidimensional Uniformity / Józef POCIECHA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 113-114. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
246
Empirical Tests of Multidimensional Uniformity = Testy empiryczne wielowymiarowej jednorodności / Józef POCIECHA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989), s. 81-86. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0424-8569
247
Badanie rozkładów długości i przebiegu w statystycznych procedurach kontrolnych = Analysis of the Distribution of Run Length in Control Charts / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 263 (1988), s. 33-54. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
248
The Elements of Statistical Inference in Non-Hierarchical Clustering Tasks / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 227-240. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
249
Procedury sekwencyjne w ocenie stabilności procesów produkcyjnych charakteryzowanych zmienną diagnostyczną o rozkładzie Poissona = Sequential Procedures in the Evaluation of Stability of Manufacturing Processes Characterized by Poisson Distributed Diagnostic Variables / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988), s. 117-131. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
250
Symulacyjne badania rozkładów długości i przebiegu = Simulation Analysis of the Distribution of Run Length / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 55-78. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
251
Testowanie terytorialnego zróżnicowania zachorowalności w epidemiologii / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988), s. 157-159. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988. - ISSN 0324-8445
252
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych / Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 261 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08622-X
253
On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes = O pewnej metodzie badania współzmienności procesów demograficznych i gospodarczych / Kazimierz ZAJĄC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
254
Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce = Analysis of Interrelations between Demographic Phenomena and Selected socio-economic Characteristics in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987), s. 57-75. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
255
Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - 175 s. : il. ; 24cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0407-8
256
Rozważania o stacjonarności i ergodyczności procesów stochastycznych = Remarks on Stationarity and Ergodicity of Stochastic Processes / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987), s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
257
Tests for Spatial Compactness of Clustering Results = Testowanie zawartości przestrzennej regionu / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
258
Weryfikacja hipotez statystycznych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 228-268. - Bibliogr.
259
O identyfikacji zadań taksonomicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1 (1985), s. 87. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
260
Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii = Selected Problems Connected with Measuring and Weighing Characteristics in Taxonomy / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985), s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
261
CUSUM Control Procedures for Fraction Defective / Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOLOWSKI // Statistička Revija. - R.35, nr 3-4 (1985), s. 264-271. - Rez. - Bibliogr. - ISSN 0039-0534
262
Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce = Taxonomic Analysis of the Relationships between Demographic and Economic Development in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 105-126. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
263
Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych = Methods for Studying Spatial Compactness of Subsets Obtained as a Result of Taxonomic Grouping of Geographical Units / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 87-97. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
264
Grafy decyzyjne w statystycznej kontroli jakości = Decisional Graphs in Statistical Verification of Quality / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 191 (1984), s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
265
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 181 (1984), s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
266
The Parallelism of Scientifical and Economic Development / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 103-104. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
267
The Effectiveness of Some Clustering Procedures / Andrzej SOKOŁOWSKI, Tadeusz GRABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
268
O zagadnieniach taksonomicznych = On Some Taxonomic Problems / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 65-72. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
269
Regresja taksonomiczna / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 330. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
270
Clustering Problems / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981 (1983), s. 274. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
271
Test dla wielu parametrów / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2 (1983), s. 153. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
272
Test dla wielu parametrów = The Test for Many Parameters / Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 23-26. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
273
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 566. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
274
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
275
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland / Kazimierz ZAJĄC, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981), s. 5-20. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
276
Seminarium nt "Źródła danych w centralnych systemach informatycznych" / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108 (1981), s. 171-174. - ISSN 0137-9569
277
Kołobrzeskie Dni Informatyki INFOGRYF-80 / Irena Kotowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108 (1981), s. 168-171. - ISSN 0137-9569
278
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
279
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
280
Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych = Propositions of Calculating Resultant Division of Agglomerative Taxonomic Algorythms / Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 127 (1980), s. 37-41. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
281
The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Signal Processing : Theories and Applications / eds. M. Kunt, F. de Coulon. - Amsterdam ; New York: North-Holland Publishing Company, 1980. - S. 617-623. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-444-86050-7
282
Badania nad wielkością próby / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 125-130
283
System bieżącej kontroli jakości walcówki / Alina KARSKA, Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 99-104. - Załącznik
284
Generowanie losowego podziału zbioru skończonego = The Generation of Random Distribution of A Finite Set / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 413-415. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
285
Taksonomia struktur = Taxonomy of Structures / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 2 (1978), s. 217-226. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
286
Propozycja miary asymetrii = A New Asymmetry Measure / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 167-171. - Summ. - Bibliogr.
287
Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych / Andrzej SOKOŁOWSKI ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1977. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
288
Badanie korelacyjnej stacjonarności procesu stochastycznego = Research on Correlation Stationarity of the Stochastic Process / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 109. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
289
Analiza taksonomiczna rezultatów najlepszych dziesięcioboistów / Tadeusz GRABIŃSKI, Igor Ryguła, Andrzej SOKOŁOWSKI // Kultura Fizyczna. - R. 31, nr 6 (1977), s. 256-261. - Bibliogr.
290
Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971 = The Analysis of Year of Death Structure in Sweden in 1948-1971 / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 97-108. - Summ. - Bibliogr.
291
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kinga SZYMANOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
292
Modyfikacja karty sum kumulacyjnych = Modifications of Cusum Chart / Alina RYŃSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 132-134. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
293
Prosty test dla wartości przeciętnej w rozkładzie symetrycznym = A Simple Test for the Mean Value in Symmetric Distribution / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 181-183. - Summ. - Bibliogr.
294
Karta ujętych sum kumulacyjnych jako modyfikacja karty sumkum = The Proposal of "Sum-Cum" Card Application in Quality Control Statistics / Alina RYŃSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 107-123. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
295
Widmowa analiza szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = The Spectral Analysis of the Time Series Seasonal Variations / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 65 (1975), s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
296
O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 12(163) (1974), s. 23-24. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
297
Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych = Statistical Control of the Production Process Using a Cumulative Sum Chart / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973), s. 263-286. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
298
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
299
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
300
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
301
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011 / kier. Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011. - 61 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
302
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
303
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa / kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 51 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
304
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007 / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 64 s. : il. ; 30 cm. - Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194
305
Bezpośrednie estymatory modalnej / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 42 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
306
Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 86 s. : il. ; 30 cm
307
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym / Kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, zespół: Henryk BARANEK, Daniel KOSIOROWSKI, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika. - Bibliogr.
308
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Henryk BARANEK, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
309
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; członkowie zespołu: Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.
310
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji / kier. tematu: Stanisław Maciej KOT ; członkowie zespołu: Andrzej MALAWSKI, Czesław PORĘBSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 117 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
311
Analiza dynamiki rynku paliw w Polsce w latach 1990-1995 / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; wyk.: Andrzej SOKOŁOWSKI, Atmane DAHMANI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
312
Strukturalny test normalności rozkładu : raport końcowy / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 23 k. : il. ; 30 cm
313
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3 / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 119, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Jagiełło-Korzeniowska A., Sokołowski A., Hubalewska-Dydejczyk A., Romanowska-Dixon B., Bałdys-Waligórska A., (2022), Factors affecting the course of Graves' orbitopathy and poor response to glucocorticoid treatment followed by orbital radiotherapy, "OphthaTherapy. Therapies in Ophthalmology", vol. 9, iss. 2, s. 98-105; https://www.journalsmededu.pl/index.php/ophthatherapy/article/view/1783/1697
2
Markowska M., Sokołowski A., (2022), A Measure of Cluster Stability in Dynamic Cluster Analysis. [W:] Jajuga K., Dehnel G., Walesiak M. (red.), Modern Classification and Data Analysis : Methodology and Applications to Micro- and Macroeconomic Problems (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 45-51.
3
Sokołowski A., Markowska M., (2021), Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej : ujęcie regionalne, "Wiadomości Statystyczne", nr 1, s. 32-48; https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/1/gus_ws_2021_01_andrzej_sokolowski_malgorzata_markowska_dostosowanie_przedsiebiorstw_do_wymogow_czwartej_rewolucji.pdf
4
Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., (2021), Dynamic Cluster Analysis of Educated and Smart Society Development in European Union Countries, "European Research Studies Journal", vol. 24, spec. iss. 4, s. 52-64; https://www.ersj.eu/journal/2582
5
Kaczmarek J., Alonso S., Sokołowski A., Fijorek K., Denkowska S., (2021), Financial Threat Profiles of Industrial Enterprises in Poland, "Oeconomia Copernicana", vol. 12, nr 2, s. 463-498; http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1896/1781
6
Markowska M., Sokołowski A., (2021), Flexible Clustering. [W:] Chadjipadelis T., Lausen B., Markos A., Lee , Montanari A., Nugent R. (red.), Data Analysis and Rationality in a Complex World (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 253-260.
7
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2021), Flexible Multidimensional Scaling for Human Smart Development Analysis in EU Countries, "European Research Studies Journal", vol. 24, spec. iss. 4, s. 435-445; https://www.ersj.eu/journal/2728
8
Sobczyk E., Sokołowski A., Kopacz M., Fijorek K., Denkowska S., (2020), The Analysis of Dependence of the Level of Operational Costs and Production Outputs Upon Geological and Mining Conditions in Selected Hard Coal Mines in Poland, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", vol. 36, iss. 3, s. 75-96; https://gsm.min-pan.krakow.pl/The-analysis-of-dependence-of-the-level-of-operational-costs-and-production-outputs,126686,0,2.html
9
Markowska M., Rozkrut D., Denkowska S., Sokołowski A., (2020), How To Cross the River? New "Distance" Measures. [W:] Imaizumi T., Okada A., Miyamoto S., Sakaori F., Yamamoto Y., Vichi M. (red.), Advanced Studies in Classification and Data Science (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Singapore : Springer, s. 255-264.
10
Kabłak-Ziembicka A., Rosławiecka A., Badacz R., Sokołowski A., Rzeźnik D., Trystuła M., Musiałek P., Przewłocki T., (2020), Simple Clinical Scores to Predict Blood Pressure and Renal Function Response to Renal Artery Stenting for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis, "Polish Archives of Internal Medicine", vol. 130, iss. 11, s. 953-959; https://www.mp.pl/paim/issue/article/15646/
11
Paszek E., Zajdel W., Musiałek P., Sokołowski A., Guzik B., Kabłak-Ziembicka A., Niewiara Ł., Pankowska M., Mielimonka A., Żmudka K., (2019), Percutaneous Management of Long and Diffused Coronary Lesions Using Newer Generation Drug-eluting Stents in Routine Clinical Practice : Long-term Outcomes and Complication Predictors, "Polish Archives of Internal Medicine", vol. 129, iss. 6, s. 392-398; https://www.mp.pl/paim/issue/article/14864/
12
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2019), Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 33, nr 1, s. 7-17; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.1/4486
13
Markowska M., Sokołowski A., (2019), Sektorowe struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017 - nowe podejście w ocenie dynamiki, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 33, nr 2, s. 7-17; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4938
14
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., (2019), The Assessment of Selected Measures for Clustering Quality. [W:] Soliman (red.), Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage : Proceedings, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association (IBIMA), s. 10033-10042.
15
Sokołowski A., (2019), Composite Indicators and Rankings. [W:] European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts, Bayreuth : ECDA, s. 8.
16
Sokołowski A., Markowska M., (2019), The Smart Development of German Government Regions (Regierungsbezirke) 2005-2017. [W:] European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts, Bayreuth : ECDA, s. 48.
17
Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., Strahl D., (2018), Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 161-168; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication
18
Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., (2018), Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA), "Archives of Data Science, Series A" [on-line], vol. 4, no. 1, s. 1-18; https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000118864
19
Sas-Korczyńska B., Łuczyńska E., Chudyba A., Skóra T., Sokołowski A., (2018), The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study, "Nowotwory", vol. 68, nr 5-6, s. 232-239; https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/2018.0037/48258
20
Sokołowski A. (red.), (2017), Józef Pociecha ...życie i twórczość (wybrane fragmenty), [Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany], 147 s.
21
Sokołowski A., Markowska M., (2017), Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych, "Przegląd Statystyczny", vol. 64, z. 2, s. 153-162; https://przeglad-statystyczny.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=202979
22
Sobolewski M., Sokołowski A., (2017), Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 468, s. 215-221; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37258/Sobolewski_Grupowanie_Metoda_K_Srednich_z_Warunkiem_Spojnosci_2017.pdf
23
Przewłocki T., Wrotniak L., Kablak-Ziembicka A., Pieniazek P., Roslawiecka A., Rzeznik D., Misztal M., Zajdel W., Badacz R., Sokołowski A., Trystula M., Musialek P., Zmudka K., (2017), Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion, "EuroIntervention", vol. 13, iss. 11, s. 1356-1364.
24
Przewłocki T., Wrotniak L., Kablak-Ziembicka A., Pieniazek P., Roslawiecka A., Rzeznik D., Misztal M., Zajdel W., Badacz R., Sokołowski A., Trystula M., Musialek P., Zmudka K., (2017), Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion, "European Heart Journal", vol. 38, iss. suppl_1, s. 1085; https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/38/suppl_1/ehx493.P5210/19616086/ehx493.P5210.pdf
25
Sas-Korczyńska B., Łuczyńska E., Kamzol W., Sokołowski A., (2017), Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer, "Strahlentherapie und Onkologie", vol. 193, iss. 2, s. 141-149.
26
Markowska M., Sokołowski A., (2017), Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 31, nr 4, s. 25-39; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.314.2/3758
27
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., (2017), Separability Index for Cluster Analysis. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 379-386.
28
Sokołowski A., Markowska M., Strahl D., (2016), Three-Way Clustering Problems in Regional Science. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 545-550.
29
Jagiełło-Korzeniowska A., Sokołowski A., Krzentowska-Korek A., Miklaszewska G., Bałdys-Waligórska A., (2016), The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease, "Endokrynologia Polska", vol. 67, no. 6, s. 554-561; https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.2016.0073
30
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Widawska A., Molong Ł., (2016), Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku, Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 88 s.
31
Markowska M., Sokołowski A., (2016), Metoda dekompozycji zmian struktury, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 3, s. 25-32; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3287/2902
32
Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., Sobolewski M., (2015), Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 393, s. 32-44; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33127
33
Fijorek K., (2015), Regresja logistyczna: wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 111 k.
34
Januś B., Rakowski T., Dziewierz A., Fijorek K., Sokołowski A., Dudek D., (2015), Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction, "Kardiologia Polska", vol. 73, iss. 5, s. 323-330; https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/77993
35
Sokołowski A., Markowska M., Sobolewski M., Strahl D., Denkowska S., (2015), Regional Spatial Moving Average and new Spatial Correlation Coefficient. [W:] IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts, Bologna : IFCS, s. 349-350.
36
Sokołowski A., Harańczyk G., (2015), Modyfikacja wykresu radarowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 384, s. 280-286; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32815
37
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., Sobolewski M., (2015), Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy, "Humanities and Social Sciences (HSS)", vol. 20, nr 2, s. 37-50; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/173
38
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., Sobolewski M., (2015), Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 29, nr 2, s. 23-36; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2854/2516
39
Sokołowski A., Markowska M., Strahl D., Sobolewski M., (2015), The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions. [W:] Lausen B., Krolak-Schwerdt S., Böhmer M. (red.), Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 525-531.
40
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 26, s. 46-64; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1803/1775
41
Sokołowski A., Czaja M., (2014), Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 327, s. 23-29.
42
Sas-Korczynska B., Niemiec J., Harazin-Lechowska A., Korzeniowski S., Martynow D., Adamczyk A., Sokołowski A., (2014), The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience, "Neoplasma", Vol. 61, No. 3, s. 331-339; http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=3747&session_id=2d906b45bd23d0f8a0b46781eda63c02
43
Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., Sobolewski M., (2014), The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area). [W:] Hlaváček P., Olšová P. (red.), Regional Economy and Policy : Territories and Cities, Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University, s. 104-112.
44
Suder A., Sokołowski A., (2014), Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index, "Anthropological Review", vol. 77, iss. 2, s. 205-218; http://www.ptantropologiczne.pl/en/ckfinder/userfiles/images/AR/vol077_2/AR-77-2-205-218.pdf
45
Sokołowski A., (2014), Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data", s. 44-48.
46
Lasa U., (2014), Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 196 k.
47
Markowska M., Sobolewski M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure, "Statistics in Transition : new series", vol. 15, no. 2, s. 309-316; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3452/12/1/4a5_markowska_s309_316.pdf
48
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union, "Journal of Selçuk University Natural and Applied Science", Special Issue: ISDS Symposium, s. 115-126.
49
Sas-Korczyńska B., Sokołowski A., Włodarczyk E., Łuczyńska E., (2014), Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii, "Nowotwory", vol. 64, nr 5, s. 383-390; https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/NJO.2014.0066/27698
50
Strahl D., Sokołowski A., (2014), Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 331, s. 190-200.
51
Sokołowski A., (2013), Bezpośrednie estymatory modalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 212 s.
52
Biesaga B., Niemiec J., Ziobro M., Wysocka J., Kruczak A., Sokołowski A., (2013), Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami. [W:] Cheda A., Nowosielska , Wrembel-Wargocka J. (red.), XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, s. 30.
53
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., (2013), Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla, "Przegląd Statystyczny", t. 60, z. 3, s. 305-323; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf
54
Sokołowski A., (2013), Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku. [W:] Ulman P. (red.), Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 99-111.
55
Sokołowski A., Czaja M., (2013), Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 44-50.
56
Denkowska S., Sokołowski A., (2013), Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 50-57.
57
Sas-Korczyńska B., Sokołowski A., Korzeniowski S., (2013), The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer, "Lung Cancer", Vol. 79, Iss. 1, s. 14-19.
58
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2013), Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 279, s. 11-18.
59
Fijorek K., Sokołowski A., (2012), Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro, "Journal of Statistical Software" [on-line], vol. 47; https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v047c02/v47c02.pdf
60
Sokołowski A., Fijorek K., (2012), Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk, s. 23-41.
61
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - nr 878, 884. - . - 1898-6447
62
Sokołowski A., (2012), Q uniwersalna miara odległości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 242, s. 22-30.
63
Gasińska A., Richter P., Darasz Z., Niemiec J., Bucki K., Małecki K., Sokołowski A., (2011), Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients, "Journal of Gastrointestinal Surgery", vol. 15, iss. 9, s. 1568-1576.
64
Sokołowski A., (2011), Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy. [W:] Huptas R. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61.
65
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 857, 876. - . - 1898-6447
66
Sokołowski A., Żmuda A., (2011), Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej. [W:] Analiza danych w programie Statistica - przegląd, Kraków : StatSoft Polska, s. 45-68.
67
Marczyk E., Kruczak A., Ambicka A., Mularz K., Harazin-Lechowska A., Moskal J., Sokołowski A., Mituś J., Ryś J., (2011), The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple, "Polish Journal of Pathology", vol. 62, iss. 4, s. 229-235; http://www.termedia.pl/The-routine-immunohistochemical-evaluation-in-Paget-disease-of-the-nipple,55,18075,1,0.html
68
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Widawska A., Żmurko R., Molong Ł., (2011), Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku, Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 89 s.
69
Bałdys-Waligórska A., Sokołowski A., (2011), Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa. [W:] Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych, Kraków : StatSoft Polska, s. 65-83.
70
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2011), Statystyka, Wyd. 2 popr.Warszawa : Difin, 526 s.
71
Klimek M., Kruczak A., Ryś J., Mularz K., Halaszka K., Przewoźnik M., Moskal J., Sokołowski A., Urbański K., (2011), Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer, "Polish Journal of Pathology", vol. 62, iss. 3, s. 250-256; http://www.termedia.pl/Clinico-morphological-parameters-affecting-survival-of-patients-with-advanced-cervical-cancer,55,18078,1,0.html
72
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 876. - . - 1898-6447
73
Sokołowski A., (2011), History of the Mode. [W:] Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 40.
74
Rachtan J., Sokołowski A., (2011), Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska, "Pneumonologia i Alergologia Polska", vol. 79, nr 1, s. 16-20; https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/download/27688/22426
75
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Sokołowski A., Tracz W., Podolec P., (2011), Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease, "Atherosclerosis", Vol. 214, iss. 1, s. 185-190.
76
Sokołowski A., Denkowska S., (2010), Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals. [W:] Locarek-Junge H., Weihs C. (red.), Classification as a Tool for Research (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), New York : Springer, s. 209-216.
77
Sokołowski A., (2010), Analiza szeregów czasowych i prognozowanie. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 81-101.
78
Sokołowski A., (2010), Metodologia budowy wskaźnika agregatowego. [W:] Szlagowski P. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia, Kraków : Instytut Kościuszki, s. 7-14.
79
Sokołowski A., (2010), Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining?. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 103-126.
80
Sokołowski A., Sawiczyński J., (2010), Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich. [W:] Pociecha J. (red.), Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 10), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 87-92.
81
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., Drwiła R., Sadowski J., Żmudka K., Tracz W., (2010), The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis, "Atherosclerosis", Vol. 209, iss. 1, s. 125-130.
82
Albrycht I., Sokołowski A., Szczerski K., (2010), Ranking polskich europosłów 2009, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 107, s. 17-23.
83
Sokołowski A., (2010), Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia. [W:] Medycyna i analiza danych, Kraków : StatSoft, s. 33-48.
84
Sokołowski A., (2010), Estymacja i testowanie hipotez. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 25-60.
85
Kabłak-Ziembicka A., Sokołowski A., (2010), Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych. [W:] Medycyna i analiza danych, Kraków : StatSoft, s. 49-65.
86
Grabiński T., (2010), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy, Sokołowski A. (red. nauk.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 112 s.
87
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2009), Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 26-39; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf
88
Kot J., Sokołowski A., (2009), Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008. [W:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej, Kraków : StatSoft Polska, s. 59-73.
89
Harańczyk G., Sokołowski A., (2009), Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 47, s. 17-23.
90
Przewłocki T., Kabłak-Ziembicka A., Kozanecki A., Rzeźnik D., Pieniążek P., Musiałek P., Piskorz A., Sokołowski A., Rosławiecka A., Tracz W., (2009), Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease, "Kardiologia Polska", t. 67, nr 8, s. 978-984; https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/80068
91
Sokołowski A., Rachtan J., Niepsuj S., Zemła B., Zwierko M., (2009), Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland, "Lung Cancer", vol. 65, iss. 2, s. 138-143.
92
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 770. - . - 1898-6447
93
Sokołowski A., Denkowska S., (2009), O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 309-319.
94
Sokołowski A., Sawiczyński J., (2009), Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich. [W:] Frodyma K., Papież M. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28.
95
Pieniążek P., Musiałek P., Kabłak-Ziembicka A., Tekieli Ł., Motyl R., Przewłocki T., Moczulski Z., Pasowicz M., Sokołowski A., Leśniak-Sobelga A., Żmudka K., Tracz W., (2008), Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS), "Journal of Endovascular Therapy", vol. 15 iss. 3, s. 249-262.
96
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - . - 1233-3115
97
Sokołowski A., (2008), Data Mining - tak czy nie?. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 57-63.
98
Sokołowski A., Denkowska S., (2008), O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 20.
99
Ryś J., Sokołowski A., (2008), Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich. [W:] Wątroba J. (red.), Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników, Kraków : StatSoft Polska, s. 63-71.
100
Zygulska A., Sokołowski A., (2008), Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi, "Onkologia w Praktyce Klinicznej", T. 4, nr 5, s. 192-197; https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/download/9291/7911
101
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., Widawska A., Żmurko R., (2008), Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006, "Współczesna Onkologia", vol. 12, nr 9, s. 425-428; https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-11681-1?filename=08_Zachorowalnosc%20na%20nowotwory%20z%C5%82o%C5%9Bliwe.pdf
102
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Tracz W., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., Drwila R., Rzeźnik D., (2008), Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease, "Heart and Vessels", vol. 23, iss. 5, s. 295-300.
103
Pasztyła A., (2008), Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 145 k.
104
Przewłocki T., Kabłak-Ziembicka A., Tracz W., Kopeć G., Rubis P., Pasowicz M., Musiałek P., Kostkiewicz M., Kozanecki A., Stompór T., Sulowicz W., Sokołowski A., (2008), Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease, "Nephrology Dialysis Transplantation", vol. 23 iss. 2, s. 580-585.
105
Denkowska S., Salamaga M., Sit S., Sokołowski A., (2008), Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007, "Świat Nieruchomości", nr 65, s. 28-37.
106
Suder A., Sokołowski A., (2007), Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications, "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 16, no. 5C II, s. 634-639.
107
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - . - 1233-3115
108
Basiura B., (2007), Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 245 k.
109
Sokołowski A., (2007), The Football Distance, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 33-36.
110
Gołkowski F., Szybiński Z., Rachtan J., Sokołowski A., Buziak-Bereza M., Trofimiuk M., Hubalewska-Dydejczyk A., Przybylik-Mazurek E., Huszno B., (2007), Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas, "European Journal of Nutrition", vol. 46, no 5, s. 251-256.
111
Sokołowski A., Jajuga K., Gatnar E., (2007), IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 39-45.
112
Kicki J., Sobczyk E., Sokołowski A., (2007), Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego. [W:] Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 47-63.
113
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2007), Statystyka: podręcznik dla studiów ekonomicznych, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin : StatSoft Polska, 520 s.
114
Seweryn M., (2007), Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 131 k.
115
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - nr 764. - . - 1898-6447
116
Niezgoda J., (2006), Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 119 k.
117
Sokołowski A., Chechelski P., (2006), Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu. [W:] Morkis G. (red.), Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 84-98.
118
Francik A., Sokołowski A., (2006), Innowacyjność w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 730, s. 63-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/130237984
119
Łuczyńska E., Anioł J., Dyczek S., Mituś J., Stelmach A., Sokołowski A., (2006), Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer, "Polish Journal of Radiology", vol. 71, no 4, s. 10-19; http://www.polradiol.com/download/getFreePdf/l/EN
120
Ney R., Sokołowski A., Sobczyk E., Kicki J., Jarosz J., Saługa P., Dyczko A., Paszcza H., (2006), Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy, Ney R. (red.), Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 175 s.
121
Sokołowski A., (2006), Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 237-252.
122
Salamaga M., (2006), Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 276 k.
123
Sokołowski A., Chechelski P., (2006), Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych. [W:] Morkis G. (red.), Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 64-83.
124
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 724, 726. - . - 0208-7944
125
Hausner J., Sokołowski A., (2006), Realne koalicje w Sejmie w roku 2004, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1126, s. 27-36.
126
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Tracz W., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., (2005), Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease, "The American Journal of Cardiology", vol. 96, iss. 9, s. 1217-1222.
127
Sokołowski A., Sagan A., (2005), Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, "StatSoft Polska" [on-line]; https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/adwmarketingu.pdf
128
Denkowska S., (2005), Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 152 k.
129
Łapczyński A., Niedźwiecki M., Sokołowski A., (2005), Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 57-70.
130
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2005), Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Przegląd Lekarski", T. 62, nr 8, supl. 2, s. 737-741.
131
Sokołowski A., (2005), Data Mining - automat czy metoda naukowa?. [W:] Data mining : poznaj siebie i swoich klientów, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 5-11.
132
Hausner J., Sokołowski A., (2005), Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku, "Studia Politologiczne", vol. 9, s. 28-40.
133
Francik A., Sokołowski A., (2005), Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 141-174.
134
Sokołowski A., Niedźwiecki M., (2005), Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica. [W:] Przegląd programów z rodziny Statistica, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 93-106.
135
Basiura B., Sokołowski A., (2005), Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 53-64.
136
Sokołowski A., (2005), Analiza wyników wyborów w III RP. [W:] Przegląd programów z rodziny Statistica, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 57-66.
137
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2005), Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Urologia Polska", vol. 58, nr 3, s. 190-192.
138
Sokołowski A., Jajuga K., (2005), IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 19-25.
139
Kot S., Sokołowski A., (2005), Tablice statystyczne, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s.
140
Kabłak-Ziembicka A., Tracz W., Przewłocki T., Pieniążek P., Sokołowski A., Konieczyńska M., (2004), Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease, "Heart", vol. 90, iss. 11, s. 1286-1290; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1768551/pdf/hrt09001286.pdf
141
Sokołowski A., (2004), Strukturalne testy zgodności. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 41-50.
142
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., Mizianty M., Machowska B., (2004), Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 36, nr 1, s. 28-33.
143
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2004), Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Współczesna Onkologia", vol. 9, nr 9, s. 425-428; https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-2748-1?filename=Zachorowalno%C5%9B%C4%87.pdf
144
Sokołowski A., (2004), O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych. [W:] Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Kraków : StatSoft Polska, s. 5-14.
145
Sokołowski A., Pasztyła A., (2004), Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii. [W:] Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004, Kraków : StatSoft, s. 91-102.
146
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 666. - . - 0208-7944
147
Sobolewski M., (2004), Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 185 k.
148
Dyduch M., Skolyszewski J., Korzeniowski S., Sokołowski A., (2003), Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy, "International Journal of Radiation Oncology Biology Physics", vol. 56, iss. 3, s. 634-643.
149
Pieniążek P., Stępień E., Sadowski J., Przewłocki T., Sokołowski A., Podolec P., Kapelak B., Przybyłowski P., Kądzielski A., Tracz W., (2003), Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation, "Medical Science Monitor", vol. 9, iss. 2, s. CR67-CR72.
150
Duda K., Kołodziejski L., Sokołowski A., Kubisz A., Łobaziewicz W., Komorowski A., Marczyk E., (2003), Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis, "Acta Chirurgica Belgica", vol. 103, iss. 3, s. 287-292; http://www.belsurg.org/uploaded_pdfs/103/103_287_292.pdf
151
Jakóbik K., (2003), Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 202 k.
152
Sokołowski A., (2003), Prognozowanie finansowych szeregów czasowych. [W:] Zastosowania statystyki i data mining w finansach, Kraków : StatSoft Polska, s. 55-64.
153
Sokołowski A., (2003), P-Value - Its Use and Misuse. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 127-132.
154
Jajuga K., Sokołowski A., (2003), IFCS-2002 - Facts and Remarks, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 988, s. 15-20.
155
Jajuga K., Sokołowski A., (2003), IFCS-2002 - Facts and Remarks, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 113.
156
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - nr 643. - . - 0208-7944
157
Jajuga K., Sokołowski A., (2003), Sprawozdanie z konferencji IFCS-2002 "Data Analysis, Classification and Related Methods", "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 110-112.
158
Francik A., Sokołowski A., (2003), Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce, s. 1[68]-32[99].
159
Sokołowski A., (2002), Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym. [W:] Data Mining - metody i przykłady, Kraków : StatSoft, s. 95-102.
160
Sokołowski A., Jajuga K. (red.), (2002), Data Analysis, Classification, and Related Methods: IFCS 2002: program and abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 208 s.
161
Sokołowski A., (2002), Strukturalne testy zgodności, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 168.
162
Sokołowski A., (2002), Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych. [W:] Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych, Kraków : StatSoft, s. 5-11.
163
Hausner J., Sokołowski A., (2002), Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce, "Studia Politologiczne", vol. 6, s. 33-45.
164
Sokołowski A., (2002), Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 942, s. 417-419.
165
Rachtan J., Sokołowski A., Urbańska A., Geleta M., Molong Ł., (2002), Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku, "Przegląd Lekarski", T. 59, nr 1, supl. 2, s. 11-16.
166
Sokołowski A., (2002), Metody stosowane w data mining. [W:] Data Mining - metody i przykłady, Kraków : StatSoft, s. 5-12.
167
Sokołowski A., Jajuga K., Bock H. (red.), (2002), Classification, Clustering, and Data Analysis: Recent Advances and Applications, (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin : Springer-Verlag
168
Sokołowski A., Wątroba J., (2001), Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych. [W:] Statistica 6 w twoim mieście: ogólnopolski cykl prezenatcji nowej generacji oprogramowania, październik 2001, Kraków : StatSoft Polska, s. 75-83.
169
Jajuga K., Sokołowski A., (2001), IFCS 2000 - Millenium Talk, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 906, s. 216-223.
170
Hausner J., Sokołowski A., (2001), Czynniki generujące polskie bezrobocie, "Rynek Pracy", nr 7/8(115/116), s. 28-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/100000002
171
Przybylska K., Sokołowski A., (2001), The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 27-44.
172
Frączek M., Hausner J., Sokołowski A., Sułkowski R., (2001), Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, "Rynek Pracy", nr 3-4(111-112), s. 5-27.
173
Przewłocki T., Ryniewicz W., Sokołowski A., Pieniążek P., Olszowska M., Kostkiewicz M., Lelakowski J., Tracz W., (2001), Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej, "Przegląd Lekarski", T. 58, nr 9, supl. 2, s. 845-850.
174
Sokołowski A., (2001), Propozycja testu normalności rozkładu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 55-57.
175
Jajuga K., Sokołowski A., (2001), IFCS 2000 - referat milenijny, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 229.
176
Przewłocki T., Pieniążek P., Tracz W., Ryniewicz W., Kostkiewicz M., Olszowska M., Podolec P., Sokołowski A., (2001), Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty, "International Journal of Cardiology", vol. 77, iss. 1, s. 13-24.
177
Dahmani A., Sokołowski A., (2001), Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 573, s. 31-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/11642
178
Sokołowski A., Filek Z., (2000), Showing the Flag with Pride, "Eksperyment", nr 4, s. 15.
179
Górka K., Berbeka J., Berbeka K., Chomątowski S., Kożuch M., Sokołowski A., Szwed D., (2000), Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy: ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 221 s.
180
Sokołowski A., Filek Z., (2000), Z otwartymi ramionami, "Eksperyment", nr 5, s. 6.
181
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., Mizianty M., Machowska B., Janowski J., (2000), Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 32, nr 2, s. 177-181.
182
Denkowska S., Sokołowski A., (2000), Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 63-69.
183
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., (2000), Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 32, nr 2, s. 235-238.
184
Przewłocki T., Pieniążek P., Tracz W., Ryniewicz W., Olszowska M., Kostkiewicz M., Podolec P., Pasowicz M., Sokołowski A., (2000), Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych, "Przegląd Lekarski", T. 57, nr 5, supl. 2, s. 266-273.
185
Sokołowski A., Piecuch L., Strużanowska B., Timler M., Stolarska A. (red.), (2000), Akademia Ekonomiczna w Krakowie: album jubileuszowy 1925-2000, Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 63 s.
186
Sokołowski A., (2000), Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą. [W:] Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 31-40.
187
Sokołowski A., (2000), Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku. [W:] Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 29-37.
188
Lackowska B., Niezabitowski A., Ryś J., Skołyszewski J., Stelmach A., Sokołowski A., Gruchała A., Jaszcz-Gruchała A., Markiewic D., (1999), Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study, "Polish Journal of Pathology", vol. 50, iss. 3, s. 139-144.
189
Kurkiewicz J., Podolec B., Sokołowski A., (1999), Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 141-176.
190
Karolewski K., Korzeniowski S., Sokołowski A., Urbański K., Kojs Z., (1999), Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone, "Acta Oncologica", vol. 38, iss. 4, s. 461-468; http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/028418699431997
191
Lackowska B., Gruchała A., Niezabitowski A., Radkowski A., Skołyszewski J., Ryś J., Szklarski W., Sokołowski A., (1999), Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study, "Polish Journal of Pathology", vol. 50, iss. 1, s. 23-29.
192
Sokołowski A., (1999), Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych. [W:] Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS: seminarium, Warszawa 15 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 27-39.
193
Sokołowski A., (1999), Przykłady korzystania ze STATISTICA. [W:] Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA: seminarium, Warszawa 14 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 17-32.
194
Sokołowski A., Jawień A., (1999), Nikt nie chce zdać na "F", "Eksperyment", nr 3, s. 7, 15.
195
Sokołowski A., (1999), Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries: Changes During the Transition, [on-line], Budapest : Open Society Institute, 113 s.
196
Kurkiewicz J., Sokołowski A., Tatar J., (1999), Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 124-140.
197
Krzyszkowski T., Gasińska A., Sokołowski A., Danilewicz B., Skołyszewski J., (1999), Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu. [W:] Nowak S., Żukiel R. (red.), Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 95-100.
198
Schneider-Stock R., Ryś J., Jaeger V., Niezabitowski A., Kruczak A., Sokołowski A., Roessner A., (1999), Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas, "International Journal of Oncology", vol. 15, iss. 4, s. 775-780.
199
Sokołowski A., (1999), SENS i SEWSS jako narzędzia data mining. [W:] Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS: seminarium, Warszawa 15 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 19-25.
200
Sokołowski A., (1999), Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym, "StatSoft Polska" [on-line]; http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/wmedycynie.html