Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Financial Threat Profiles of Industrial Enterprises in Poland
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 12, nr 2 (2021) , s. 463-498. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
70.00 pkt
:
Nr:
2168356956
article
2

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Title:
Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej : ujęcie regionalne = Adjustment of Enterprises to the Requirements of the Fourth Industrial Revolution : Regional Approach
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (2021) , s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Praca została wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania 11 897 131,40 zł.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168353540
article
3

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Conference:
Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS 2019), Thessaloniki, Grecja, od 2019-08-26 do 2019-08-29
Title:
Flexible Clustering
Source:
Data Analysis and Rationality in a Complex World / eds. Theodore Chadjipadelis, Berthold Lausen, Angelos Markos, Tae Rim Lee, Angela Montanari, Rebecca Nugent - Cham: Springer, 2021, s. 253-260. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The project is financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland under the programme "Regional Initiative of Excellence" 2019-2022 project number 015/RID/2018/19 total funding amount 10 721 040.00 PLN, and research fund granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics.
ISBN:
978-3-030-60103-4 ; 978-3-030-60104-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353412
chapter in conference materials
4

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Agnieszka Rosławiecka , Rafał Badacz , Andrzej Sokołowski , Daniel Rzeźnik , Mariusz Trystuła , Piotr Musiałek , Tadeusz Przewłocki
Title:
Simple Clinical Scores to Predict Blood Pressure and Renal Function Response to Renal Artery Stenting for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis
Source:
Polish Archives of Internal Medicine = Polskie archiwum medycyny wewnętrznej. - vol. 130, iss. 11 (2020) , s. 953-959. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168358934
article
5

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska , Sabina Denkowska , Dominik Rozkrut
Conference:
Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS 2017), Tokio, Japonia, od 2017-08-08 do 2017-08-10
Title:
How To Cross the River? New "Distance" Measures
Source:
Advanced Studies in Classification and Data Science / eds. Tadashi Imaizumi, Akinori Okada, Sadaaki Miyamoto, Fumitake Sakaori, Yoshiro Yamamoto, Maurizio Vichi - Singapore: Springer, 2020, s. 255-264. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The authors acknowledge support from the National Science Centre in Poland (grant no. 2015/17/B/HS4/01021) and research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-981-15-3310-5 ; 978-981-15-3311-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350352
chapter in conference materials
6

Author:
Eugeniusz Jacek Sobczyk , Andrzej Sokołowski , Michał Kopacz , Kamil Fijorek , Sabina Denkowska
Title:
The Analysis of Dependence of the Level of Operational Costs and Production Outputs Upon Geological and Mining Conditions in Selected Hard Coal Mines in Poland = Analiza zależności kosztów operacyjnych i wyników produkcyjnych ścian od warunków geologicznych i górniczych w wybranych kopalniach węgla kamiennego w Polsce
Source:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - vol. 36, iss. 3 (2020) , s. 75-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was carried out as part of the statutory activity of the Mineral Energy and Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. The authors acknowledge support from research funds granted to the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168350158
article
7

Conference:
34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Madryt, Hiszpania, od 2019-11-13 do 2019-11-14
Title:
The Assessment of Selected Measures for Clustering Quality
Source:
Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage : Proceedings / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 10033-10042. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics
ISBN:
978-0-9998551-3-3
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168343425
chapter in conference materials
8

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Title:
Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016 = Dynamic Multidimensional Scaling of Employment Structure Changes in EU Countries in 1999-2016
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 1 (2019) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected Issues of Economic Development of Spatial Systems - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168333705
article
9

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski
Title:
Sektorowe struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017 - nowe podejście w ocenie dynamiki = Employment Structures of the European Union Countries in 2008-2017 - New Approach to Dynamic Assessment
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 2 (2019) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego = Conditions for Regional and Local Development - Bibliogr.
Research program:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021 oraz środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168336675
article
10

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019, Bayreuth, Niemcy, od 2019-03-18 do 2019-03-20
Title:
The Smart Development of German Government Regions (Regierungsbezirke) 2005-2017
Source:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts - Bayreuth: ECDA, 2019, s. 48. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168353564
varia
11

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019, Bayreuth, Niemcy, od 2019-03-18 do 2019-03-20
Title:
Composite Indicators and Rankings
Source:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts - Bayreuth: ECDA, 2019, s. 8. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168353558
varia
12

Author:
Elżbieta Paszek , Wojciech Zajdel , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski , Bartłomiej Guzik , Anna Kabłak-Ziembicka , Łukasz Niewiara , Małgorzata Pankowska , Aleksandra Mielimonka , Krzysztof Żmudka
Title:
Percutaneous Management of Long and Diffused Coronary Lesions Using Newer Generation Drug-eluting Stents in Routine Clinical Practice : Long-term Outcomes and Complication Predictors
Source:
Polish Archives of Internal Medicine = Polskie archiwum medycyny wewnętrznej. - vol. 129, iss. 6 (2019) , s. 392-398. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168359002
article
13

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Rygiel
Title:
Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA)
Source:
Archives of Data Science, Series A. - vol. 4, no. 1 (2018) , s. 1-18. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The study carried out within the framework of the project no. 2015/17/B/HS4/01021, entitled "Smart Growth vs. Sectoral Transformations in the European Regional Space - Measurement Methods", financed by the National Science Centre, and research funds granted to the Facultyof Management at the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential..
Nr:
2168350424
article
14

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Rygiel , Danuta Strahl
Conference:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Title:
Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi = Nonlinear Trend Approximation of the Results of Dynamic Multidimensional Scaling
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 161-168. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 30)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego ; Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327295
article
15

Author:
Beata Sas-Korczyńska , Elżbieta Łuczyńska , Adrian Chudyba , Tomasz Skóra , Andrzej Sokołowski
Title:
The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study
Source:
Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 68, nr 5-6 (2018) , s. 232-239. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168336261
article
16

Conference:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Title:
Separability Index for Cluster Analysis
Source:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 379-386. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-85-0
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168314003
chapter in conference materials
See main document
17

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski
Title:
Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014 = Evaluating the Share of Sectors in Employment Structure Differences between Warsaw and Neighbouring Districts in the Period 2005-2014
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 31, nr 4 (2017) , s. 25-39. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The Development of Industry in National and Regional Economic Structures - Bibliogr.
Research program:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321383
article
18

Author:
Marek Sobolewski , Andrzej Sokołowski
Conference:
XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Słok k. Bełchatowa, Polska, od 2016-09-19 do 2016-09-21
Title:
Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności = Clustering Using K-Means Method with Coherence Property
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 468 (2017) , s. 215-221. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 28)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316799
article
19

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Title:
Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych = Iterative Method for Linear Ordering of Multidimentional Objects
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 64, z. 2 (2017) , s. 153-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316433
article
20

Author:
Tadeusz Przewłocki , Leszek Wrotniak , Anna Kablak-Ziembicka , Piotr Pieniazek , Agnieszka Roslawiecka , Daniel Rzeznik , Marcin Misztal , Wojciech Zajdel , Rafał Badacz , Andrzej Sokołowski , Mariusz Trystula , Piotr Musialek , Krzysztof Zmudka
Conference:
ESC Congress 2017, Barcelona, Hiszpania, od 2017-08-26 do 2017-08-30
Title:
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion
Source:
European Heart Journal2017. - vol. 38, iss. suppl_1, s. 1085. - Dostępne tylko streszczenia
Ministerial journal list:
a 50.00 pkt
Nr:
2168321411
varia
21

Title:
Józef Pociecha ...życie i twórczość (wybrane fragmenty)
Wybór i opracowanie:
Publisher address:
[Miejsce nieznane]: [wydawca nieznany], 2017
Physical description:
147 s.: il. kolor.; 27 cm
Access mode:
Nr:
2168350228
book
22

Author:
Tadeusz Przewłocki , Leszek Wrotniak , Anna Kablak-Ziembicka , Piotr Pieniazek , Agnieszka Roslawiecka , Daniel Rzeznik , Marcin Misztal , Wojciech Zajdel , Rafał Badacz , Andrzej Sokołowski , Mariusz Trystula , Piotr Musialek , Krzysztof Zmudka
Title:
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion
Source:
EuroIntervention. - vol. 13, iss. 11 (2017) , s. 1356-1364. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This study was supported by a research grant from the Jagiellonian University (K/ZDS/005643)
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168321415
article
23

Author:
Beata Sas-Korczyńska , Elżbieta Łuczyńska , Wojciech Kamzol , Andrzej Sokołowski
Title:
Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer = Analyse der Risikofaktoren für pulmonale Komplikationen bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im limitierten Stadium
Source:
Strahlentherapie und Onkologie. - vol. 193, iss. 2 (2017) , s. 141-149. - Summ., Zsfg. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 30.00 pkt
Nr:
2168312279
article
24

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Anna Widawska , Łucja Molong
Title:
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2014
Publisher address:
Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 2016
Physical description:
88 s.: il.; 30 cm.
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w zakresie zadania pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
ISBN:
978-83-928004-9-1
Nr:
2168312289
report
25

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
Three-Way Clustering Problems in Regional Science
Source:
Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 545-550. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The paper was prepared within the project financed by the Polish National Centre for Science, decision DEC-2013/09/B/HS4/0509
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307811
chapter in conference materials
26

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski
Title:
Metoda dekompozycji zmian struktury = Decomposition Method for Changes in the Structure
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016) , s. 25-32. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Research program:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312341
article
27

Author:
Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska , Andrzej Sokołowski , Anna Krzentowska-Korek , Grażyna Miklaszewska , Agata Bałdys-Waligórska
Title:
The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease = Wcześniejsze leczenie choroby Gravesa lekami tyreostatycznymi lub radiojodem nie wpływa na skuteczność leczenia immunosupresyjnego orbitopatii tarczycowej
Source:
Endokrynologia Polska. - vol. 67, no. 6 (2016) , s. 554-561. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This study was supported by Statutory Grant of the Jagiellonian University Medical College No Wł/470/KL/L
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168311055
article
28

Author:
Andrzej Sokołowski , Grzegorz Harańczyk
Conference:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Title:
Modyfikacja wykresu radarowego = Modification of Radar Plot
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 280-286. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 24)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297167
article
29

Author:
Małgorzata Markowska , Danuta Strahl , Andrzej Sokołowski , Marek Sobolewski
Title:
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce) = Dynamic Classification of the EU NUTS 2 Regions in Terms of Vulnerability to Economic Crisis (Area: Changes in Economy)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015) , s. 32-44. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297171
article
30

Author:
Title:
Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
111 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-342
Nr:
2168309415
doctoral dissertation
31

Author:
Bogdan Januś , Tomasz Rakowski , Artur Dziewierz , Kamil Fijorek , Andrzej Sokołowski , Dariusz Dudek
Title:
Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction = Wpływ wprowadzenia regionalnego programu terapii interwencyjnej zawału serca na wyniki leczenia pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
Source:
Kardiologia Polska. - vol. 73, iss. 5 (2015) , s. 323-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168292561
article
32

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl , Marek Sobolewski
Title:
Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich = Dynamic Classification of EU Regions with Respect to the Labour Market Structure -
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 2 (2015) , s. 23-36. - Tytuł numeru: Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podsta - wie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/00509
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168299049
article
33

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska , Danuta Strahl , Marek Sobolewski
Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2013, Luksemburg, Luksemburg, od 2013-07-10 do 2013-07-12
Title:
The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions
Source:
Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery / eds. Berthold Lausen, Sabine Krolak-Schwerdt, Matthias Böhmer - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2015, s. 525-531. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
Project has been financed by the Polish National Centre for Science, decision DEC-2013/09/B/HS4/0509
ISBN:
978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7
Nr:
2168300581
chapter in conference materials
34

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl , Marek Sobolewski
Title:
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy = Dynamic Classification of the European Union NUTS 2 Regions in Terms of Sensitivity to Economic Crisis (Area: Labour Market)
Source:
Humanities and Social Sciences. - vol. 20 (XX), nr 22 (2) (2015) , s. 37-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany ze środków NCN (DEC-2013/09/B/HS4/00509).
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168303893
article
35

Author:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska , Marek Sobolewski , Danuta Strahl , Sabina Denkowska
Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Regional Spatial Moving Average and new Spatial Correlation Coefficient
Source:
IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts - Bologna: IFCS, 2015, s. 349-350. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168349188
varia
36

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Title:
Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej = The Taxonomy of Employment Structure Changes in Modern Industry and Services in the European Union Regions
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014) , s. 46-64. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290667
article
37

Author:
Beata Sas-Korczyńska , Andrzej Sokołowski , Elżbieta Włodarczyk , Elżbieta Łuczyńska
Title:
Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii = Pulmonary Complications in Patients with Complete Remission after Radio-chemotherapy for Localized Stage Small-cell Lung Cancer
Source:
Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 64, nr 5 (2014) , s. 383-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168312277
article
38

Author:
Małgorzata Markowska , Danuta Strahl , Andrzej Sokołowski , Marek Sobolewski
Title:
The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area)
Source:
Regional Economy and Policy : Territories and Cities / eds. Petr Hlaváček, Petra Olšová - Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University, 2014, s. 104-112. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Project has been financed by the Polish National Centre for Science (DEC-2013/09/B/HS4/00509)
ISBN:
978-80-7414-778-4
Nr:
2168312281
chapter in monograph
39

Author:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Conference:
9th International Statistics Day Symposium - ISDS'2014 (IGS 2014), Antalya, Turcja, od 2014-05-10 do 2014-05-14
Title:
Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union
Source:
Journal of Selçuk University Natural and Applied Science. - Special Issue: ISDS Symposium (2014) , s. 115-126. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors would like to express appreciation for the support of the Polish National Centre for Science, Project DEC-2013/09/B/HS4/0509
Access mode:
Nr:
2168312285
article
40

Title:
Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data
Source:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2014, s. 44-48
Signature:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301043
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Małgorzata Markowska , Marek Sobolewski , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Title:
Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 2 (2014) , s. 309-316. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
:
Nr:
2168285685
article
42

Author:
Danuta Strahl , Andrzej Sokołowski
Title:
Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym = The Proposal of Methodological Approach to the Assessment of Relations Between Smart Growth and Vulnerability to Economic Crisis at the Regional Level
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 331 (2014) , s. 190-200. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286145
article
43

Author:
Andrzej Sokołowski , Magdalena Czaja
Conference:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Title:
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup = Cluster Separability and the Effectiveness of K-means Method
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 327 (2014) , s. 23-29. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 22)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285707
article
44

Author:
Urszula Lasa
Title:
Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
196 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-306
Nr:
2168302635
doctoral dissertation
45

Author:
Agnieszka Suder , Andrzej Sokołowski
Title:
Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index
Source:
Anthropological Review. - vol. 77, iss. 2 (2014) , s. 205-218. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305257
article
46

Author:
Beata Sas-Korczynska , Joanna Niemiec , Agnieszka Harazin-Lechowska , Stanisław Korzeniowski , Dariusz Martynow , Agnieszka Adamczyk , Andrzej Sokołowski
Title:
The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience
Source:
Neoplasma. - Vol. 61, No. 3 (2014) , s. 331-339. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168292265
article
47

Conference:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Title:
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 279 (2013) , s. 11-18. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 21)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273950
article
48

Title:
Bezpośrednie estymatory modalnej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
212 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-627-4
Nr:
2168262294
monograph
49

Title:
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269202
article
50

Title:
Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany
Source:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2013, s. 50-57
Signature:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289875
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku
Source:
Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 99-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-625-0
Nr:
2168263526
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Beata Sas-Korczyńska , Andrzej Sokołowski , Stanisław Korzeniowski
Title:
The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer
Source:
Lung Cancer. - Vol. 79, Iss. 1 (2013) , s. 14-19. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168272110
article
53

Author:
Beata Biesaga , Joanna Niemiec , Marek Ziobro , Joanna Wysocka , Anna Kruczak , Andrzej Sokołowski
Conference:
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Białowieża, Polska, od 2013-09-23 do 2013-09-26
Title:
Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami
Source:
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie / red. Aneta Cheda, Ewa M. Nowosielska, Jolanta Wrembel-Wargocka - Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2013, s. 30
Nr:
2168316337
varia
54

Author:
Andrzej Sokołowski , Magdalena Czaja
Title:
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup
Source:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2013, s. 44-50
Signature:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289871
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Number:
nr 878
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168236494
journal / series editorial
56

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Number:
nr 884
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247746
journal / series editorial
57

Title:
Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro
Source:
Journal of Statistical Software. - vol. 47 (2012) . - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 50.00 pkt
:
:
Nr:
2168229612
article
58

Title:
Q uniwersalna miara odległości = Q Universal Distance Measure
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 242 (2012) , s. 22-30. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 19)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238560
article
59

Title:
Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć
Source:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2012, s. 23-41
Signature:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273430
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Andrzej Sokołowski , Wiesława Tracz , Piotr Podolec
Title:
Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease
Source:
Atherosclerosis. - Vol. 214, iss. 1 (2011) , s. 185-190. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Nr:
2168227624
article
61

Author:
Andrzej Sokołowski , Anna Żmuda
Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-25
Title:
Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej
Source:
Analiza danych w programie Statistica - przegląd - Kraków: StatSoft Polska, 2011, s. 45-68 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-58-9
Nr:
2168220340
chapter in conference materials
62

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski
Title:
Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska = Palenie tytoniu wśród kobiet powyżej 30 roku życia w Małopolsce
Source:
Pneumonologia i Alergologia Polska. - vol. 79, nr 1 (2011) , s. 16-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168316323
article
63

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Number:
nr 876
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168226503
journal / series editorial
64

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 857
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
107 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168227546
journal / series editorial
65

Author:
Małgorzata Klimek , Anna Kruczak , Janusz Ryś , Katarzyna Mularz , Krzysztof Halaszka , Marcin Przewoźnik , Julia Moskal , Andrzej Sokołowski , Krzysztof Urbański
Title:
Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer
Source:
Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 3 (2011) , s. 250-256. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227620
article
66

Author:
Anna Gasińska , Piotr Richter , Zbigniew Darasz , Joanna Niemiec , Krzysztof Bucki , Krzysztof Małecki , Andrzej Sokołowski
Title:
Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients
Source:
Journal of Gastrointestinal Surgery. - vol. 15, iss. 9 (2011) , s. 1568-1576. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors thank Anna Cichocka for valuable assistance. This work was supported by a grant from the State Committee for Scientific Research No. PBZ-KBN-091/P05/2003
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Nr:
2168316333
article
67

Author:
Stanisław M. Kot , Jacek Jakubowski , Andrzej Sokołowski
Title:
Statystyka
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
526 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-349-5
Nr:
2166350531
textbook
68

Author:
Agata Bałdys-Waligórska , Andrzej Sokołowski
Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2011-05-18 do 2011-05-19
Title:
Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa
Source:
Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych - Kraków: StatSoft Polska, 2011, s. 65-83
ISBN:
978-83-88724-54-1
Access mode:
Nr:
2168260968
chapter in conference materials
69

Title:
Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-522-7
Nr:
2166592464
varia
See main document
70

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Anna Widawska , Renata Żmurko , Łucja Molong
Title:
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2009
Publisher address:
Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 2011
Physical description:
89 s.: il.; 30 cm.
ISBN:
978-83-928004-3-9
Nr:
2168222408
report
71

Author:
Elżbieta Marczyk , Anna Kruczak , Aleksandra Ambicka , Katarzyna Mularz , Agnieszka Harazin-Lechowska , Julia Moskal , Andrzej Sokołowski , Jerzy Mituś , Janusz Ryś
Title:
The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple
Source:
Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 4 (2011) , s. 229-235. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227430
article
72

Title:
History of the Mode
Source:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166565963
varia
See main document
73

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski , Rafał Drwiła , Jerzy Sadowski , Krzysztof Żmudka , Wiesława Tracz
Title:
The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis
Source:
Atherosclerosis. - Vol. 209, iss. 1 (2010) , s. 125-130. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Nr:
53049
article
74

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Andrzej Sokołowski
Title:
Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych
Source:
Medycyna i analiza danych - Kraków: StatSoft, 2010, s. 49-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-50-3
Access mode:
Nr:
2168260970
chapter in conference materials
75

Title:
Estymacja i testowanie hipotez
Source:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 25-60
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624764
chapter in monograph
76

Title:
Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia
Source:
Medycyna i analiza danych - Kraków: StatSoft, 2010, s. 33-48
ISBN:
978-83-88724-50-3
Access mode:
Nr:
2168260972
chapter in conference materials
77

Conference:
11th IFCS Biennial Conference and 33rd Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., Drezno, Niemcy, od 2009-03-13 do 2009-03-18
Title:
Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals
Source:
Classification as a Tool for Research / eds. Hermann Locarek-Junge, Claus Weihs - New York: Springer, 2010, s. 209-216. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0
Nr:
2165929846
chapter in conference materials
78

Author:
Izabela Albrycht , Andrzej Sokołowski , Krzysztof Szczerski
Title:
Ranking polskich europosłów 2009 = Polish Members of European Parliament - 2009 Chart
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 17-23. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 17)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165689985
article
79

Title:
Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining?
Source:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 103-126
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624698
chapter in monograph
80

Author:
Andrzej Sokołowski , Jakub Sawiczyński
Title:
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich = Statistics on Judges and Bias in Ski Jumping
Source:
Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 87-92. - Summ.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 10)
ISBN:
978-83-7252-477-5
Nr:
51259
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Analiza szeregów czasowych i prognozowanie
Source:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 81-101
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624790
chapter in monograph
82

Title:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-502-4
Nr:
2165794675
book
83

Title:
Metodologia budowy wskaźnika agregatowego
Source:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia / red. Piotr Szlagowski - Kraków: Instytut Kościuszki, 2010, s. 7-14
ISBN:
978-83-931093-0-2
Access mode:
Nr:
2168313493
chapter in report
84

Author:
Tadeusz Przewłocki , Anna Kabłak-Ziembicka , Artur Kozanecki , Daniel Rzeźnik , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Adam Piskorz , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Rosławiecka , Wiesława Tracz
Title:
Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease = Częstość występowania i czynniki predykcyjne miażdżycy w wielu obszarach tętniczych u pacjentów z chorobą wieńcową
Source:
Kardiologia Polska. - t. 67, nr 8 (2009) , s. 978-984. - [odczyt: 20.06.2011] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
:
:
Nr:
53031
article
85

Title:
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa
Source:
Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 309-319 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 2)
ISBN:
978-83-7252-440-9
Nr:
2165645797
chapter in monograph
See main document
86

Author:
Andrzej Sokołowski , Jakub Sawiczyński
Title:
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 28. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-441-6
Nr:
2165890811
varia
See main document
87

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 770
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
291 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2161885947
journal / series editorial
88

Author:
Grzegorz Harańczyk , Andrzej Sokołowski
Title:
Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym = The Distribution of Distance from Lattice Points in Uniform Distribution
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 47 (2009) , s. 17-23. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 16)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165722133
article
89

Title:
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50254
article
90

Author:
Janusz Kot , Andrzej Sokołowski
Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2009-04-23 do 2009-04-23
Title:
Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008
Source:
Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej - Kraków: StatSoft Polska, 2009, s. 59-73
ISBN:
978-83-88724-44-2
Nr:
2168313635
chapter in conference materials
91

Author:
Andrzej Sokołowski , Jadwiga Rachtan , Stanisław Niepsuj , Brunon Zemła , Maria Zwierko
Title:
Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland
Source:
Lung Cancer. - vol. 65, iss. 2 (2009) , s. 138-143. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
a
Nr:
53028
article
92

Title:
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-395-2
Nr:
2166360997
varia
See main document
93

Author:
Aneta L. Zygulska , Andrzej Sokołowski
Title:
Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi = Use of Markov's Model for Prognosis Evaluation after Radical Surgical Treatment of Breast Cancer
Source:
Onkologia w Praktyce Klinicznej. - T. 4, nr 5 (2008) , s. 192-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168316321
article
94

Author:
Janusz Ryś , Andrzej Sokołowski
Title:
Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich
Source:
Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników / [red. nauk. Janusz Wątroba] - Kraków: StatSoft Polska, 2008, s. 63-71
ISBN:
978-83-88724-36-7
Access mode:
Nr:
2168260974
chapter in conference materials
95

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Wiesława Tracz , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski , Rafał Drwila , Daniel Rzeźnik
Title:
Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease
Source:
Heart and Vessels. - vol. 23, iss. 5 (2008) , s. 295-300. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168229890
article
96

Author:
Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Anna Kabłak-Ziembicka , Łukasz Tekieli , Rafał Motyl , Tadeusz Przewłocki , Zbigniew Moczulski , Mieczysław Pasowicz , Andrzej Sokołowski , Agata Leśniak-Sobelga , Krzysztof Żmudka , Wiesława Tracz
Title:
Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS)
Source:
Journal of Endovascular Therapy. - vol. 15 iss. 3 (2008) , s. 249-262. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 24.00 pkt
Nr:
2168229860
article
97

Title:
Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
145 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-92
Nr:
51612
doctoral dissertation
98

Title:
Data Mining - tak czy nie?
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 57-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-394-5
Nr:
2165016912
chapter in monograph
See main document
99

Author:
Tadeusz Przewłocki , Anna Kabłak-Ziembicka , Wiesława Tracz , Grzegorz Kopeć , Paweł Rubis , Mieczysław Pasowicz , Piotr Musiałek , Magdalena Kostkiewicz , Artur Kozanecki , Tomasz Stompór , Władysława Sulowicz , Andrzej Sokołowski
Title:
Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease
Source:
Nephrology Dialysis Transplantation. - vol. 23 iss. 2 (2008) , s. 580-585. - Pełny tekst dostępny na platformie Oxford - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
a 24.00 pkt
Nr:
2168229862
article
100

Title:
Emergo
Number:
vol. 13, nr 1 (44)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2008
Physical description:
129 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2161817289
journal / series editorial
101

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong , Anna Widawska , Renata Żmurko
Title:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006 = Cancer Incidence in Krakow in 2004-2006
Source:
Współczesna Onkologia. - vol. 12, nr 9 (2008) , s. 425-428. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168316317
article
102

Title:
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008) , s. 28-37. - Streszcz., summ.
Nr:
2165908336
article
See main document
103

Author:
Filip Gołkowski , Zbigniew Szybiński , Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Monika Buziak-Bereza , Małgorzata Trofimiuk , Alicja Hubalewska-Dydejczyk , Elwira Przybylik-Mazurek , Bohdan Huszno
Title:
Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas
Source:
European Journal of Nutrition. - vol. 46, no 5 (2007) , s. 251-256. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168232456
article
104

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 764
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162111710
journal / series editorial
105

Author:
Beata Basiura
Title:
Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
245 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-66
Nr:
51685
doctoral dissertation
106

Author:
Jerzy Kicki , Eugeniusz J. Sobczyk , Andrzej Sokołowski
Conference:
XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, Polska, od 2007-02-19 do 2007-02-23
Title:
Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego = The Comprehensive Assess ot the Coal Industry's Restructuring Processes
Source:
Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 47-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316171
chapter in conference materials
107

Author:
Andrzej Sokołowski , Krzysztof Jajuga , Eugeniusz Gatnar
Title:
IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji = IFCS-2006 Lublana - Some Remarks
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 39-45. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 14)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738744
article
108

Author:
Agnieszka Suder , Andrzej Sokołowski
Title:
Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications
Source:
Polish Journal of Environmental Studies. - vol. 16, no. 5C II (2007) , s. 634-639. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 10.00 pkt
Nr:
2168316331
article
109

Author:
Stanisław M. Kot , Jacek Jakubowski , Andrzej Sokołowski
Title:
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska, 2007
Physical description:
520 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7251-780-7
Nr:
51985
monograph
110

Author:
Michał Seweryn
Title:
Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
131 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-89
Nr:
51678
doctoral dissertation
111

Title:
Emergo
Number:
vol. 12, nr 1 (43)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2007
Physical description:
86 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2166556858
journal / series editorial
112

Title:
The Football Distance = Odległość futbolowa
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 33-36. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; 14)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168245654
article
113

Author:
Title:
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
276 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-34
Nr:
52590
doctoral dissertation
114

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 724
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
129 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166034796
journal / series editorial
115

Title:
Innowacyjność w województwie małopolskim = The Innovativeness of the Małopolskie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006) , s. 63-97. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51272
article
See main document
116

Author:
Roman Ney , Andrzej Sokołowski , Eugeniusz J. Sobczyk , Jerzy Kicki , Jacek Jarosz , Piotr Saługa , Artur Dyczko , Henryk Paszcza
Title:
Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy
Redaktor:
Ney Roman
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006
Physical description:
175 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89174-44-8
Nr:
2168221374
monograph
117

Title:
Realne koalicje w Sejmie w roku 2004 = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1126 (2006) , s. 27-36. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; 13)
Access mode:
Nr:
2166369963
article
118

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 726
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
101 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166494158
journal / series editorial
119

Author:
Title:
Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
119 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-14
Nr:
52628
doctoral dissertation
120

Author:
Andrzej Sokołowski , Piotr Chechelski
Title:
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych
Source:
Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006, s. 64-83
Series:
(Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42)
ISBN:
83-89666-70-7
Access mode:
Nr:
2168313575
chapter in monograph
121

Author:
Elżbieta Łuczyńska , Joanna Anioł , Sonia Dyczek , Jerzy Mituś , Andrzej Stelmach , Andrzej Sokołowski
Title:
Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer = Ocena wartości prognostycznej wybranych cech klinicznych i objawów mammograficznych w raku piersi
Source:
Polish Journal of Radiology. - vol. 71, no 4 (2006) , s. 10-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168316329
article
122

Author:
Andrzej Sokołowski , Piotr Chechelski
Title:
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu
Source:
Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006, s. 84-98
Series:
(Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42)
ISBN:
83-89666-70-7
Access mode:
Nr:
2168313577
chapter in monograph
123

Title:
Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów
Source:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 237-252
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174384
chapter in monograph
See main document
124

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Wiesława Tracz , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski
Title:
Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease
Source:
The American Journal of Cardiology. - vol. 96, iss. 9 (2005) , s. 1217-1222. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232458
article
125

Title:
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
152 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/286
Nr:
2168221242
doctoral dissertation
126

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Title:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence Rate of Prostate Cancer in the Małopolska Province in 1999-2001
Source:
Urologia Polska. - vol. 58, nr 3 (2005) , s. 190-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316319
article
127

Title:
Tablice statystyczne
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
53, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-257-X
Nr:
53096
textbook
128

Author:
Beata Basiura , Andrzej Sokołowski
Title:
Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda = The Clustering Effectiveness in Ward's Method
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373233
article
See main document
129

Title:
Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004
Source:
Studia Politologiczne. - vol. 9 (2005) , s. 28-40. - Tytuł numeru: Przed wyborami : konflikty, strategie, nadzieje
Nr:
2168309853
article
130

Author:
Andrzej Sokołowski , Krzysztof Jajuga
Title:
IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji = IFCS-2004 Chicago - Some Impressions
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 19-25. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560387
article
131

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Title:
Analiza wyników wyborów w III RP
Source:
Przegląd programów z rodziny Statistica - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 57-66
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-29-0
Nr:
2168313619
chapter in conference materials
132

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Title:
Data Mining - automat czy metoda naukowa?
Source:
Data mining : poznaj siebie i swoich klientów - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 5-11 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-26-6
Access mode:
Nr:
2168260530
chapter in conference materials
133

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Title:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Cancer Incidence in the Małopolska Province in 1999-2001
Source:
Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 62, nr 8 (2005) , s. 737-741. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316315
article
134

Title:
Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej
Source:
StatSoft Polska (2005) . - [odczyt: 14.12.2012]
Access mode:
Nr:
2168239552
unreviewed article
135

Author:
Artur Łapczyński , Marek Niedźwiecki , Andrzej Sokołowski
Title:
Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne = Radio 3 Hit List - Statistical Problems
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560687
article
136

Title:
Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości
Source:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 141-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166165219
chapter in monograph
See main document
137

Author:
Andrzej Sokołowski , Marek Niedźwiecki
Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Title:
Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica
Source:
Przegląd programów z rodziny Statistica - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 93-106
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-29-0
Nr:
2168313621
chapter in conference materials
138

Title:
Strukturalne testy zgodności
Source:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 41-50 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219168
chapter in conference materials
See main document
139

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2004-10-19 do 2004-10-20
Title:
Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii
Source:
Statystyka i data mining w praktyce - Kraków: StatSoft, 2004, s. 91-102 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-23-1
Nr:
2168221384
chapter in conference materials
140

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2004-10-19 do 2004-10-20
Title:
O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych
Source:
Statystyka i data mining w badaniach naukowych - Kraków: StatSoft Polska, 2004, s. 5-14 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-22-3
Access mode:
Nr:
2168260984
chapter in conference materials
141

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Title:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence of Breast Cancer in Women in the Małopolska Province in 1999-2001
Source:
Współczesna Onkologia. - vol. 9, nr 9 (2004) , s. 425-428. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168316313
article
142

Author:
Marek Sobolewski
Title:
Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
185 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 24 k.
Notes:
Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 2 H02B 029 25 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/730
Nr:
2168221668
doctoral dissertation
143

Author:
Krzysztof Duda , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz , Marek Mizianty , Barbara Machowska
Title:
Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych = Relationship between the Dose of Local Anaesthetic Agent and Lumbo-sacral Dimensions of the Spine During Spinal Anaesthesia
Source:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 36, nr 1 (2004) , s. 28-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316305
article
144

Author:
Anna Kabłak-Ziembicka , Wiesława Tracz , Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Konieczyńska
Title:
Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease
Source:
Heart. - vol. 90, iss. 11 (2004) , s. 1286-1290. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232460
article
145

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 666
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168218274
journal / series editorial
146

Conference:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2003-11-04 do 2003-11-07
Title:
P-Value - Its Use and Misuse
Source:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003, s. 127-132
ISBN:
80-225-1914-6
Nr:
2168295181
chapter in conference materials
147

Author:
Krzysztof Duda , Lech Kołodziejski , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz , Wojciecj Łobaziewicz , Andrzej L. Komorowski , Elżbieta Marczyk
Title:
Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis
Source:
Acta Chirurgica Belgica. - vol. 103, iss. 3 (2003) , s. 287-292. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232464
article
148

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 643
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168225114
journal / series editorial
149

Author:
Piotr Pieniążek , Ewa Stępień , Jerzy Sadowski , Tadeusz Przewłocki , Andrzej Sokołowski , Piotr Podolec , Bogusław Kapelak , Piotr Przybyłowski , Andrzej Kądzielski , Wiesława Tracz
Title:
Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation
Source:
Medical Science Monitor. - vol. 9, iss. 2 (2003) , s. CR67-CR72. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232466
article
150

Author:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Conference:
XI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVI Konferencja Taksonomiczna), Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-12
Title:
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i reflekcje
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 988 (2003) , s. 15-20. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; 10)
Nr:
2168223068
article
151

Author:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Title:
Sprawozdanie z konferencji IFCS-2002 "Data Analysis, Classification and Related Methods" = Report on the Conference of IFCS-2002 Data Analysis, Classification and Related Methods
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 1, s. 110-112
Nr:
2168353342
varia
152

Title:
Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 21 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/898
Nr:
2168274711
doctoral dissertation
153

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-15 do 2003-10-15
Title:
Prognozowanie finansowych szeregów czasowych
Source:
Zastosowania statystyki i data mining w finansach - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 55-64
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-17-7
Nr:
2168261124
chapter in conference materials
154

Title:
Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości
Source:
Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2003, s. 1[68]-32[99] - Bibliogr.
Signature:
NP-899/Magazyn
Nr:
2168265028
chapter in unpublished scientific work
See main document
155

Author:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Conference:
XI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVI Konferencja Taksonomiczna), Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-12
Title:
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i refleksje
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 1, s. 113. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353344
varia
156

Author:
Magdalena Dyduch , Jan Skolyszewski , Stanisław Korzeniowski , Andrzej Sokołowski
Title:
Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy
Source:
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. - vol. 56, iss. 3 (2003) , s. 634-643. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232462
article
157

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-29 do 2002-10-29
Title:
Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym
Source:
Data Mining - metody i przykłady - Kraków: StatSoft, 2002, s. 95-102 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-14-2
Nr:
2168313617
chapter in conference materials
158

Title:
Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce = Unemployment and Election Results in Poland
Source:
Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002) , s. 33-45. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze
Nr:
2168313609
article
159

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-15 do 2002-10-15
Title:
Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych
Source:
Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych - Kraków: StatSoft, 2002, s. 5-11
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-12-6
Access mode:
Nr:
2168260982
chapter in conference materials
160

Title:
Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych = Polish Political Scene in 2001 - the Results of Parlamentary Elections
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 942 (2002) , s. 417-419. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; 9)
Nr:
2168223126
article
161

Conference:
8th Conference of the International Federation of Classification Societies, Kraków, Polska, od 2002-07-16 do 2002-07-19
Title:
Data Analysis, Classification, and Related Methods : IFCS 2002 : program and abstracts
, Jajuga Krzysztof
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2002
Physical description:
208 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-134-4
Nr:
2168261242
conference materials
162

Conference:
8th Conference of the International Federation of Classification Societies, Kraków, Polska, od 2002-07-16 do 2002-07-19
Title:
Classification, Clustering, and Data Analysis : Recent Advances and Applications
Redaktor:
Jajuga Krzysztof
, Bock Hans-Hermann
Publisher address:
Berlin: Springer-Verlag, 2002
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-3-540-43691-1
Nr:
2168316355
conference materials
163

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Alicja Urbańska , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Title:
Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku = Cancer in the Cracow Region in 1998
Source:
Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 59, nr 1 (2002) , s. 11-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316309
article
164

Author:
Conference:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Title:
Strukturalne testy zgodności
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2002. - t. 49, z. 2, s. 168. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353314
varia
165

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-29 do 2002-10-29
Title:
Metody stosowane w data mining
Source:
Data Mining - metody i przykłady - Kraków: StatSoft, 2002, s. 5-12 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-14-2
Access mode:
Nr:
2168252180
chapter in conference materials
166

Author:
Andrzej Sokołowski , Janusz Wątroba
Title:
Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych
Source:
Statistica 6 w twoim mieście - Kraków: StatSoft Polska, 2001, s. 75-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-88724-08-8
Nr:
2165624836
chapter in monograph
167

Author:
Tadeusz Przewłocki , Wojciech Ryniewicz , Andrzej Sokołowski , Piotr Pieniążek , Maria Olszowska , Magdalena Kostkiewicz , Jacek Lelakowski , Wiesława Tracz
Title:
Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej = Long-term Outcome in Patients with and without Restenosis after Coronary Angioplasty
Source:
Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 58, nr 9 (2001) , s. 845-850. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316307
article
168

Author:
Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Wiesława Tracz , Wojciech Ryniewicz , Magdalena Kostkiewicz , Maria Olszowska , Piotr Podolec , Andrzej Sokołowski
Title:
Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty
Source:
International Journal of Cardiology. - vol. 77, iss. 1 (2001) , s. 13-24. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232468
article
169

Title:
Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r. = Monthly Forecasts of Phenomena Connected with the Fuel Market in Poland up to the End of 2000
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 573 (2001) , s. 31-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249296
article
See main document
170

Title:
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary = The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001) , s. 27-44 - Bibliogr.
Nr:
2168248850
article
See main document
171

Title:
Propozycja testu normalności rozkładu = A Proposed Test of Normal Distribution
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2001. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 55-57. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168261180
varia
172

Title:
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej = Labour Market Policy and Human Resources Development in Voivodship Development Strategies as Poland is Preparing to Absorb European Social Fund Contributions
Source:
Rynek Pracy. - nr 3-4(111-112) (2001) , s. 5-27
Nr:
2168247652
article
173

Author:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Conference:
IX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Ustroń, Polska, od 2000-10-23 do 2000-10-25
Title:
IFCS 2000 - Millenium Talk = IFCS 2000 - referat milenijny
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 906 (2001) , s. 216-223. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; nr 8)
Nr:
2168313653
article
174

Title:
Czynniki generujące polskie bezrobocie = Factors Generating Unemployment in Poland
Source:
Rynek Pracy. - nr 7/8(115/116) (2001) , s. 28-39
Access mode:
Nr:
2168244986
article
175

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2000-10-11 do 2000-10-11
Title:
Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku
Source:
Prognozowanie w przedsiębiorstwie - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000, s. 29-37
ISBN:
83-912346-6-5
Nr:
2168254136
chapter in conference materials
176

Author:
Krzysztof Duda , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz , Marek Mizianty , Barbara Machowska , Jacek Janowski
Title:
Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a = Influence of the Bromage Formula on Spread of Spinal Anaesthesia with Mixture of 0,5% Bupivacaine and Heavy Lidocaine
Source:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000) , s. 177-181. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316301
article
177

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000
Fotograf:
Włodek Krzysztof
Redaktor:
, Strużanowska Beata
, Timler Maja
Publisher address:
Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
63 s.: il.; 31 cm
Notes:
Równol. tekst pol. i ang.,
ISBN:
83-910565-4-6
Nr:
2168339753
book
178

Title:
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
221 s.; 30 cm
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168313649
report
179

Author:
Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Wiesława Tracz , Wojciech Ryniewicz , Maria Olszowska , Magdalena Kostkiewicz , Piotr Podolec , Mieczysław Pasowicz , Andrzej Sokołowski
Title:
Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych = Long-term Results of Coronary Balloon Angioplasty in Various Age Groups
Source:
Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 57, nr 5 (2000) , s. 266-273. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316311
article
180

Author:
Andrzej Sokołowski , Zofia Filek
Title:
Z otwartymi ramionami
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 6
Nr:
2168272424
voice in discussion / interview
See main document
181

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2000-10-16 do 2000-10-16
Title:
Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą
Source:
Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000, s. 31-40
ISBN:
83-912346-9-X
Nr:
2168254142
chapter in conference materials
182

Author:
Krzysztof Duda , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz
Title:
Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych = Spinal Anaesthesia with 0,5% Bupivacaine - Heavy Lidocaine Mixture : Prediction of the Segmental Spread
Source:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000) , s. 235-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316303
article
183

Author:
Andrzej Sokołowski , Zofia Filek
Title:
Showing the Flag with Pride
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 4, s. 15
Nr:
2168357860
voice in discussion / interview
See main document
184

Title:
Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny
Source:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 63-69
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168261102
chapter in conference materials
See main document
185

Author:
Regine Schneider-Stock , Janusz Ryś , Viola Jaeger , Aleksander Niezabitowski , Anna Kruczak , Andrzej Sokołowski , Albert Roessner
Title:
Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas
Source:
International Journal of Oncology. - vol. 15, iss. 4 (1999) , s. 775-780. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232470
article
186

Title:
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 141-176
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248934
chapter in monograph
See main document
187

Title:
Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych
Source:
Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 27-39
ISBN:
83-912346-0-6
Nr:
2168254146
chapter in conference materials
188

Title:
Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries : Changes During the Transition [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Budapest: Open Society Institute, 1999
Physical description:
113 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168286197
report
189

Author:
Aleksander Niezabitowski , Krzysztof Czajecki , Janusz Ryś , Anna Kruczak , Andrzej Gruchała , Anna Wasilewska , Bożena Lackowska , Andrzej Sokołowski , Wacław Szklarski
Title:
Prognostic Evaluation of Cutaneous Malignant Melanoma : a Clinicopathologic and Immunohistochemical Study
Source:
Journal of Surgical Oncology. - vol. 70, iss. 3 (1999) , s. 150-160. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232476
article
190

Author:
Kazimierz Karolewski , Stanisław Korzeniowski , Andrzej Sokołowski , Krzysztof Urbański , Zbigniew Kojs
Title:
Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone
Source:
Acta Oncologica. - vol. 38, iss. 4 (1999) , s. 461-468. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232472
article
191

Author:
Piotr Podolec , Roman Pfitzner , Karol Wierzbicki , Magdalena Kostkiewicz , Piotr Pieniążek , Maria Olszowska , Tadeusz Przewłocki , Andrzej Sokołowski , Wiesława Tracz , Antoni Dziatkowiak
Title:
The Quality of Life after Aortic Valve Replacement with Homografts or Prosthetic Valves
Source:
Journal of Heart Valve Disease. - vol. 8, iss. 3 (1999) , s. 270-276. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232474
article
192

Title:
Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym
Source:
StatSoft Polska (1999) . - [odczyt: 25.09.2013]
Access mode:
Nr:
2168260978
unreviewed article
193

Title:
SENS i SEWSS jako narzędzia data mining
Source:
Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 19-25
ISBN:
83-912346-0-6
Nr:
2168254144
chapter in conference materials
194

Title:
Przykłady korzystania ze STATISTICA
Source:
Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 17-32
ISBN:
83-912346-1-4
Nr:
2168254154
chapter in conference materials
195

Author:
Tadeusz Krzyszkowski , Anna Gasińska , Andrzej Sokołowski , Benedykt Danilewicz , Jan Skołyszewski
Conference:
Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Poznań, Polska, od 1998-09-24 do 1998-09-27
Title:
Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu = Correlation among the DNA Ploidy, Proliferative Potential and Patient's Prognosis in High Grade Gliomas
Source:
Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii / red. Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel - Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999, s. 95-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7063-233-5
Nr:
2168316169
chapter in conference materials
196

Author:
Andrzej Sokołowski , Anna Jawień
Title:
Nikt nie chce zdać na "F"
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK1999. - nr 3, s. 7, 15
Nr:
2168284069
voice in discussion / interview
See main document
197

Title:
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 124-140
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248932
chapter in monograph
See main document
198

Author:
Bożena Lackowska , Aleksander Niezabitowski , Janusz Ryś , Jan Skołyszewski , Andrzej Stelmach , Andrzej Sokołowski , Andrzej Gruchała , Agnieszka Jaszcz-Gruchała , Dorota Markiewic
Title:
Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study
Source:
Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 3 (1999) , s. 139-144. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316327
article
199

Conference:
XXXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Title:
Wnioskowanie wielokrotne w macierzy korelacji - eksperyment symulacyjny
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 530-531. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353140
varia
200

Author:
Bożena Lackowska , Andrzej Gruchała , Aleksander Niezabitowski , Adam Radkowski , Jan Skołyszewski , Janusz Ryś , Wacław Szklarski , Andrzej Sokołowski
Title:
Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study
Source:
Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 1 (1999) , s. 23-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316325
article
201

Conference:
6th Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS-98), Rzym, Włochy, od 1998-07-21 do 1998-07-24
Title:
The Iterative Method for Estimation of Multidimensional Mode
Source:
Data, Science, Classification and Related Methods - [b.m.]: Istituto Nazionale di Statistica, 1998, s. 279-282
Nr:
2168313657
chapter in conference materials
202

Title:
Przykłady prognozy ekonomicznej
Source:
StatSoft Polska (1998) . - [odczyt: 25.09.2013]
Access mode:
Nr:
2168261136
unreviewed article
203

Conference:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Title:
Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 1, s. 150. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353098
varia
204

Author:
Ewa Pietrzyk-Zieniewicz , Andrzej Sokołowski , Andrzej Zieniewicz
Title:
Jak Polak z Polakiem : kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r. : autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy
Publisher address:
Ciechanów: KODRTK, 1998
Physical description:
132, [2] s.: il.; 23 cm
Series:
(Region, Polityka, Promocja)
ISBN:
83-911392-0-4
Access mode:
Nr:
2168313497
monograph
205

Conference:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Title:
Privatization Referendum 1996 in Poland in Search of the Voting Patterns = [Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań]
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 189-192
ISBN:
83-87239-59-3
Nr:
2168255960
chapter in conference materials
See main document
206

Author:
Ryszard Brol , Dariusz Głuszczuk , Marian Maciejuk , Małgorzata Markowska , Marek Obrębalski , Maja Prudzielnica-Grunt , Elżbieta Sobczak , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl , Andrzej Sztando , Jerzy Zapart
Title:
Taksonomia struktur w badaniach regionalnych
Redaktor:
Strahl Danuta
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998
Physical description:
272 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Praca jest finansowana przez Komitet Badań Naukowych jako efekt studiów prowadzonych w ramach grantu pt.: "Taksonomia struktur w badaniach regionalnych"
ISBN:
83-7011-363-X
Nr:
2168313581
monograph
207

Conference:
XXXIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, Polska, od 1997-05-06 do 1997-05-09
Title:
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach taksonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 2, s. 292. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353106
varia
208

Title:
Regional Differences in the Living Standards in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary - 1990-1995
Source:
Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 227-242 - Bibliogr.
ISBN:
83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8 (okł.)
Nr:
2166230501
chapter in conference materials
209

Conference:
X Konferencja Naukowa: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-25
Title:
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1997. - t. 44, z. 3, s. 446. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353248
varia
210

Title:
Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne
Source:
Orientacje emigracyjne Polaków / red. Krystyna Slany - Kraków: Kwadrat, 1997, s. 62-69
ISBN:
83-906637-1-6
Nr:
2168313495
chapter in monograph
211

Title:
Privatization and the Living Standard in Poland
Source:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine / [ed. by Stanisław Maciej KOT] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 85-87
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290529
chapter in conference materials
See main document
212

Title:
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku
Source:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak] - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 21-29 - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 4)
Nr:
2168274739
chapter in conference materials
213

Conference:
XXXIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, Polska, od 1997-05-06 do 1997-05-09
Title:
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 771 (1997) , s. 46-53. - Tytuł numeru: Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997 - Bibliogr.
Nr:
2168313645
article
214

Title:
O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej
Source:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 59-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168269296
chapter in conference materials
See main document
215

Conference:
II Krajowa Konferencja Naukowa, Jaszowiec, Polska, od 1997-10-16 do 1997-10-18
Title:
Zastosowanie pakietu STATISTICA w medycynie
Source:
Techniki informatyczne w medycynie : TIM'97 / red. Jan Piecha - Katowice: [s.n.], 1997, s. 217-229 - Bibliogr.
Nr:
2168316297
chapter in conference materials
216

Author:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski
Title:
Risk Factors for Lung Cancer Among Women in Poland
Source:
Lung Cancer. - vol. 18, iss. 2 (1997) , s. 137-145. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168232480
article
217

Author:
Aleksander Niezabitowski , Janusz Ryś , Bożena Lackowska , Andrzej Gruchała , Andrzej Sokołowski , Anna Kruczak , Anna Wasilewska , Wacław Szklarski
Title:
Mammary Carcinoma : Prognostic Value of Histology, Proliferative Indicator Receptor Status and Expression of Oncogen Product in Node-free Patient
Source:
European Journal of Cancer1997. - vol. 33, suppl. 8, s. 198. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168312287
varia
218

Title:
Tablice statystyczne
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1996
Physical description:
53, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-69-6
Nr:
2168261266
textbook
219

Author:
Ewa Pietrzyk-Zieniewicz , Andrzej Sokołowski
Title:
Scena polityczna w oczach wyborców - wybory parlamentarne 1993 = The Political Stage as Seen by the Electors - Parliament Elections in 1993
Source:
Studia Politologiczne. - vol. 1 (1996) , s. 139-155. - Tytuł numeru: Trudna sztuka polityki - szanse, ryzyko, błąd
Nr:
2168313607
article
220

Title:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
66 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych ref.
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261106
conference materials
See related chapters
221

Conference:
XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XIV Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Krakowa, Polska, od 1996-03-26 do 1996-03-28
Title:
O pewnym rozkładzie dwuwymiarowej zmiennej losowej
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1996. - t. 43, z. 3-4, s. 302-303. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353214
varia
222

Title:
Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94
Source:
Emergo / ed. in chief Li Malmström, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 3, no. 4 (1996) , s. 72-104 - Bibliogr.
Nr:
2168251668
article
See main document
223

Title:
Unemployment and Presidential Elections 1995 in Poland
Source:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 49-51
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261110
chapter in conference materials
See main document
224

Conference:
Konferencja naukowa Klasyfikacja i analiza danych - problemy teoretyczne, Kraków, Polska, od 1994-09-28 do 1994-09-28
Title:
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym
Source:
Przegląd Statystyczny1995. - t. 42, z. 1, s. 138. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351492
varia
225

Author:
Igor Ryguła , Andrzej Sokołowski , Zdzisław Wyderka
Title:
Z rozważań nad modelem mistrza w sporcie : ujecie matematyczne
Source:
Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - nr 23 (1995) , s. 25-37
Nr:
2168316177
article
226

Title:
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym
Source:
Klasyfikacja i analiza danych : problemy teoretyczne / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak - Jelenia Góra: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995, s. 97-100
Series:
(Taksonomia ; z. 2)
ISBN:
83-7011-178-5
Nr:
2168248664
chapter in conference materials
227

Title:
Metody statystyczne w analizie wyników wyborów = Statistical Methods in Poll Analysis
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1995. - T. 38/2, lipiec-grudzień 1994, s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261172
varia
228

Title:
Percentage Points of the Similarity Measure for Partitions
Source:
Statistics in Transition. - vol. 2, no. 2 (1995) , s. 195-199
Nr:
2168313641
article
229

Author:
Wiesław Frasik , Krzysztof Okoń , Andrzej Sokołowski
Title:
Polymorphism of Spermatocytic Seminoma : a Morphometric Study
Source:
Analytical Cellular Pathology. - vol. 7, iss. 3 (1994) , s. 195-203. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307101
article
230

Author:
Dariusz Madej , Andrzej Sokołowski
Title:
Towards Automatic Evaluation of Drawing Analysis Performance a Statistical Model of Cadastral Map
Source:
Proceedings of the Second International Conference on Document Analysis and Recognition - Los Alamitos: IEEE Computer Society, 1993, s. 890 - 893. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępne na platformie IEEE Xplore
ISBN:
0-8186-4960-7
Nr:
2168270402
chapter in conference materials
231

Title:
Propozycja testu podobieństwa struktur = A proposal of a test for similarity of structures
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993) , s. 295-301. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246458
article
232

Title:
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249366
article
See main document
233

Title:
Analiza przestrzennego zróżnicowania dynamiki średnich płac w Polsce w latach 1982-1988 = The Analysis of Spatial Differentiation of the Dynamics of Average Wages in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 87-95. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249364
article
See main document
234

Title:
Empiryczne testy istotności w taksonomii
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
105 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 108)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168245666
monograph
235

Conference:
Konferencja naukowa Taksonomia - teoria i jej zastosowania, Mogilany k. Krakowa, Polska, od 1989-09-27 do 1989-09-28
Title:
Statystyczne metody aglomeracyjne
Source:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 2, s. 228. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351368
varia
236

Title:
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991) , s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251862
article
See main document
237

Title:
Analiza przestrzennego zróżnicowania średnich płac w Polsce w latach 1984-1987
Source:
Taksonomia - teoria i jej zastosowania / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990, s. 88-103 - Bibliogr.
Nr:
2168242462
chapter in conference materials
See main document
238

Title:
Tablice statystyczne
Publisher address:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1990
Physical description:
49 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168314055
textbook
239

Title:
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1990) , s. 970-972
Nr:
2168334553
review
240

Title:
Symulacyjna analiza rozkładu długości przebiegu przy alternatywnej ocenie stanu wyrobu = Simulation Analysis of Run-Length Distribution with Alternate Evaluation of Product's Condition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 315 (1990) , s. 45-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235230
article
See main document
241

Title:
Testing the Multidimensional Uniformity
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 113-114. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232902
varia
242

Title:
Empirical Tests of Multidimensional Uniformity = Testy empiryczne wielowymiarowej jednorodności
Source:
Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989) , s. 81-86. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249456
article
243

Title:
Badanie rozkładów długości i przebiegu w statystycznych procedurach kontrolnych = Analysis of the Distribution of Run Length in Control Charts
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988) , s. 33-54. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252074
article
See main document
244

Title:
Testowanie terytorialnego zróżnicowania zachorowalności w epidemiologii
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988) , s. 157-159. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988
Nr:
2168241028
article
245

Title:
The Elements of Statistical Inference in Non-Hierarchical Clustering Tasks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 227-240 - Bibliogr.
Nr:
2168237326
article
See main document
246

Title:
Symulacyjne badania rozkładów długości i przebiegu = Simulation Analysis of the Distribution of Run Length
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988) , s. 55-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252078
article
See main document
247

Title:
Procedury sekwencyjne w ocenie stabilności procesów produkcyjnych charakteryzowanych zmienną diagnostyczną o rozkładzie Poissona = Sequential Procedures in the Evaluation of Stability of Manufacturing Processes Characterized by Poisson Distributed Diagnostic Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988) , s. 117-131. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235018
article
See main document
248

Title:
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Physical description:
261 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08622-X
Nr:
2168245512
monograph
249

Title:
Tests for Spatial Compactness of Clustering Results = Testowanie zawartości przestrzennej regionu
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318485
varia
250

Title:
On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes = O pewnej metodzie badania współzmienności procesów demograficznych i gospodarczych
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318515
varia
251

Title:
Rozważania o stacjonarności i ergodyczności procesów stochastycznych = Remarks on Stationarity and Ergodicity of Stochastic Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987) , s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256748
article
See main document
252

Title:
Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
Physical description:
175 s.: il.; 24cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0407-8
Nr:
2168261086
monograph
253

Title:
Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce = Analysis of Interrelations between Demographic Phenomena and Selected socio-economic Characteristics in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987) , s. 57-75. - Summ., rez.
Nr:
2168252248
article
See main document
254

Conference:
VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1984-05-03 do 1984-05-05
Title:
O identyfikacji zadań taksonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny1985. - t. 32, z. 1, s. 87. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350684
varia
255

Title:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Source:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 228-268 - Bibliogr.
Nr:
2168260086
chapter in academic script
See main document
256

Title:
Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii = Selected Problems Connected with Measuring and Weighing Characteristics in Taxonomy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245450
article
See main document
257

Title:
CUSUM Control Procedures for Fraction Defective
Source:
Statistička Revija. - R.35, nr 3-4 (1985) , s. 264-271. - Rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260042
article
258

Title:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984) , s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237886
article
See main document
259

Title:
Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych = Methods for Studying Spatial Compactness of Subsets Obtained as a Result of Taxonomic Grouping of Geographical Units
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 87-97. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244350
article
260

Title:
Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce = Taxonomic Analysis of the Relationships between Demographic and Economic Development in Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 105-126. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244352
article
261

Title:
Grafy decyzyjne w statystycznej kontroli jakości = Decisional Graphs in Statistical Verification of Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984) , s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236458
article
See main document
262

Title:
The Effectiveness of Some Clustering Procedures
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241514
varia
263

Title:
The Parallelism of Scientifical and Economic Development
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 103-104. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241518
varia
264

Title:
Test dla wielu parametrów
Source:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 1-2, s. 153. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314049
varia
265

Title:
Clustering Problems
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 274. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241538
varia
266

Title:
O zagadnieniach taksonomicznych = On Some Taxonomic Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 65-72. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251772
article
See main document
267

Title:
Regresja taksonomiczna
Source:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 3-4, s. 330. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314047
varia
268

Title:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 3-4, s. 566. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314045
varia
269

Title:
Metody badania usług rynkowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Physical description:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monograph
270

Conference:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Title:
Test dla wielu parametrów = The Test for Many Parameters
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 23-26. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168316299
article
271

Title:
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168228546
article
See main document
272

Title:
Seminarium nt "Źródła danych w centralnych systemach informatycznych"
Source:
Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego1981. - nr 108, s. 171-174
Nr:
2168314053
varia
273

Author:
Irena Kotowska , Andrzej Sokołowski
Title:
Kołobrzeskie Dni Informatyki INFOGRYF-80
Source:
Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego1981. - nr 108, s. 168-171
Nr:
2168314051
varia
274

Title:
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333411
varia
275

Conference:
EUSIPCO-80, First European Signal Processing Conference, Lozanna, Szwajcaria, od 1980-09-16 do 1980-09-18
Title:
The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures
Source:
Signal Processing : Theories and Applications / eds. M. Kunt and F. de Coulon - Amsterdam ; New York: North-Holland Publishing Company, 1980, s. 617-623. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-444-86050-7
Nr:
2168316161
chapter in conference materials
276

Title:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333413
varia
277

Title:
Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych = Propositions of Calculating Resultant Division of Agglomerative Taxonomic Algorythms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980) , s. 37-41. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232854
article
See main document
278

Title:
System bieżącej kontroli jakości walcówki
Source:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 99-104. - Załącznik
Nr:
2168261254
chapter in conference materials
See main document
279

Title:
Badania nad wielkością próby
Source:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 125-130
Nr:
2168261260
chapter in conference materials
See main document
280

Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
Generowanie losowego podziału zbioru skończonego = The Generation of Random Distribution of A Finite Set
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 413-415. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244868
article
281

Title:
Taksonomia struktur = Taxonomy of Structures
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 2 (1978) , s. 217-226. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237202
article
282

Title:
Badanie korelacyjnej stacjonarności procesu stochastycznego = Research on Correlation Stationarity of the Stochastic Process
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 109. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261190
varia
283

Title:
Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971 = The Analysis of Year of Death Structure in Sweden in 1948-1971
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 97-108. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243164
chapter in monograph
See main document
284

Title:
Propozycja miary asymetrii = A New Asymmetry Measure
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 167-171. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243470
chapter in monograph
See main document
285

Title:
Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/226
Nr:
2168261090
doctoral dissertation
286

Author:
Title:
Analiza taksonomiczna rezultatów najlepszych dziesięcioboistów
Source:
Kultura Fizyczna. - R. 31, nr 6 (1977) , s. 256-261 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168316295
article
287

Title:
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976) , s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239412
article
See main document
288

Title:
Karta ujętych sum kumulacyjnych jako modyfikacja karty sumkum = The Proposal of "Sum-Cum" Card Application in Quality Control Statistics
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975) , s. 107-123. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259774
article
See main document
289

Title:
Modyfikacja karty sum kumulacyjnych = Modifications of Cusum Chart
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 132-134. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256116
varia
290

Title:
Widmowa analiza szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = The Spectral Analysis of the Time Series Seasonal Variations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 65 (1975) , s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217984
article
See main document
291

Title:
Prosty test dla wartości przeciętnej w rozkładzie symetrycznym = A Simple Test for the Mean Value in Symmetric Distribution
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 181-183. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243944
chapter in monograph
See main document
292

Title:
O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 12(163) (1974) , s. 23-24 - Bibliogr.
Nr:
2168314043
article
293

Title:
Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych = Statistical Control of the Production Process Using a Cumulative Sum Chart
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973) , s. 263-286. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249046
article
Unpublished documents:
1

Title:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data"
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301009
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Historia metody k-średnich
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289861
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273398
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
61 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
165/KS/6/2011/S/644
Signature:
NP-1350/Magazyn
Nr:
2168260618
unpublished scientific work
5

Title:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1135/Magazyn
Nr:
2168282537
unpublished scientific work
6

Title:
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
51 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Signature:
NP-1294/Magazyn
Nr:
2168219080
unpublished scientific work
7

Title:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194,
Research program:
53/KS/2/07/S/414
Signature:
NP-1199/Magazyn
Nr:
2162223948
unpublished scientific work
8

Title:
Bezpośrednie estymatory modalnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
42 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1144/Magazyn
Nr:
2168220730
unpublished scientific work
9

Title:
Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
86 s.: il.; 30 cm.
Research program:
86/KS/8/2005/S/258
Signature:
NP-1082/Magazyn
Nr:
2168233926
unpublished scientific work
10

Title:
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika, Bibliogr.
Research program:
72/KS/5/2003/S/078
Signature:
NP-919/Magazyn
Nr:
2168325741
unpublished scientific work
11

Title:
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KS/6/04/S/183
Signature:
NP-960/Magazyn
Nr:
2168264588
unpublished scientific work
12

Title:
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm
Notes:
Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.,
Research program:
69/KS/8/2002/S
Signature:
NP-876/Magazyn
Nr:
2168264586
unpublished scientific work
13

Title:
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
117 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
58/KS/1/99/Su
Signature:
NP-658/Magazyn
Nr:
2168259212
unpublished scientific work
14

Title:
Analiza dynamiki rynku paliw w Polsce w latach 1990-1995
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-396/Magazyn
Nr:
2168251648
unpublished scientific work
15

Title:
Strukturalny test normalności rozkładu : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
23 k.: il.; 30 cm
Research program:
48/KS/4/95/S
Signature:
NP-338/Magazyn
Nr:
2168251724
unpublished scientific work
16

Title:
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
119, [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
1/1300/91/02p/01
Signature:
NP-119/3/Magazyn
Nr:
2168251646
unpublished scientific work
1
Financial Threat Profiles of Industrial Enterprises in Poland / Jarosław KACZMAREK, Sergio Luis Náñez Alonso, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // Oeconomia Copernicana. - vol. 12, nr 2 (2021), s. 463-498. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1896/1781. - ISSN 2083-1277
2
Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej : ujęcie regionalne = Adjustment of Enterprises to the Requirements of the Fourth Industrial Revolution : Regional Approach / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (2021), s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/1/gus_ws_2021_01_andrzej_sokolowski_malgorzata_markowska_dostosowanie_przedsiebiorstw_do_wymogow_czwartej_rewolucji.pdf. - ISSN 0043-518X
3
Flexible Clustering / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // W: Data Analysis and Rationality in a Complex World / eds. Theodore Chadjipadelis, Berthold Lausen, Angelos Markos, Tae Rim Lee, Angela Montanari, Rebecca Nugent. - Cham: Springer, 2021. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 253-260. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-60103-4 ; 978-3-030-60104-1
4
Simple Clinical Scores to Predict Blood Pressure and Renal Function Response to Renal Artery Stenting for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis / Anna Kabłak-Ziembicka, Agnieszka Rosławiecka, Rafał Badacz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Daniel Rzeźnik, Mariusz Trystuła, Piotr Musiałek, Tadeusz Przewłocki // Polish Archives of Internal Medicine = Polskie archiwum medycyny wewnętrznej. - vol. 130, iss. 11 (2020), s. 953-959. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mp.pl/paim/issue/article/15646/. - ISSN 0032-3772
5
How To Cross the River? New "Distance" Measures / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska, Sabina DENKOWSKA, Dominik Rozkrut // W: Advanced Studies in Classification and Data Science / eds. Tadashi Imaizumi, Akinori Okada, Sadaaki Miyamoto, Fumitake Sakaori, Yoshiro Yamamoto, Maurizio Vichi. - Singapore: Springer, 2020. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 255-264. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-981-15-3310-5 ; 978-981-15-3311-2
6
The Analysis of Dependence of the Level of Operational Costs and Production Outputs Upon Geological and Mining Conditions in Selected Hard Coal Mines in Poland = Analiza zależności kosztów operacyjnych i wyników produkcyjnych ścian od warunków geologicznych i górniczych w wybranych kopalniach węgla kamiennego w Polsce / Eugeniusz Jacek Sobczyk, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał Kopacz, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - vol. 36, iss. 3 (2020), s. 75-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/The-analysis-of-dependence-of-the-level-of-operational-costs-and-production-outputs,126686,0,2.html. - ISSN 0860-0953
7
The Assessment of Selected Measures for Clustering Quality / Andrzej SOKOLOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK // W: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage : Proceedings / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. - S. 10033-10042. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-3-3. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-assessment-of-selected-measures-of-clustering-quality/Wstęp:
8
Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016 = Dynamic Multidimensional Scaling of Employment Structure Changes in EU Countries in 1999-2016 / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 1 (2019), s. 7-17. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected Issues of Economic Development of Spatial Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.1/4486. - ISSN 2080-1653
9
Sektorowe struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017 - nowe podejście w ocenie dynamiki = Employment Structures of the European Union Countries in 2008-2017 - New Approach to Dynamic Assessment / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 2 (2019), s. 7-17. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego = Conditions for Regional and Local Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4938. - ISSN 2080-1653
10
The Smart Development of German Government Regions (Regierungsbezirke) 2005-2017 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // W: European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts. - Bayreuth: ECDA, 2019. - S. 48. - Summ. - Pełny tekst: http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf
11
Composite Indicators and Rankings / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts. - Bayreuth: ECDA, 2019. - S. 8. - Summ. - Pełny tekst: http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf
12
Percutaneous Management of Long and Diffused Coronary Lesions Using Newer Generation Drug-eluting Stents in Routine Clinical Practice : Long-term Outcomes and Complication Predictors / Elżbieta Paszek, Wojciech Zajdel, Piotr Musiałek, Andrzej SOKOŁOWSKI, Bartłomiej Guzik, Anna Kabłak-Ziembicka, Łukasz Niewiara, Małgorzata Pankowska, Aleksandra Mielimonka, Krzysztof Żmudka // Polish Archives of Internal Medicine = Polskie archiwum medycyny wewnętrznej. - vol. 129, iss. 6 (2019), s. 392-398. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mp.pl/paim/issue/article/14864/. - ISSN 0032-3772
13
Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA) / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka RYGIEL // Archives of Data Science, Series A [on-line]. - vol. 4, no. 1 (2018), s. 1-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000118864. - ISSN 2363-9881
14
Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi = Nonlinear Trend Approximation of the Results of Dynamic Multidimensional Scaling / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka RYGIEL, Danuta Strahl // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 161-168. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication. - ISSN 1899-3192
15
The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study / Beata Sas-Korczyńska, Elżbieta Łuczyńska, Adrianna Chudyba, Tomasz Skóra, Andrzej SOKOŁOWSKI // Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 68, nr 5-6 (2018), s. 232-239. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/2018.0037/48258. - ISSN 0029-540X
16
Separability Index for Cluster Analysis / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 379-386. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Sokolowski_Denkowska_Fijorek.pdf
17
Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014 = Evaluating the Share of Sectors in Employment Structure Differences between Warsaw and Neighbouring Districts in the Period 2005-2014 / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 31, nr 4 (2017), s. 25-39. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The Development of Industry in National and Regional Economic Structures. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.314.2/3758. - ISSN 2449-903X
18
Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności = Clustering Using K-Means Method with Coherence Property / Marek Sobolewski, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 28). - nr 468 (2017), s. 215-221. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37258/Sobolewski_Grupowanie_Metoda_K_Srednich_z_Warunkiem_Spojnosci_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
19
Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych = Iterative Method for Linear Ordering of Multidimentional Objects / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 64, z. 2 (2017), s. 153-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przeglad-statystyczny.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=202979. - ISSN 0033-2372
20
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion / T. Przewlocki, L.W. Wrotniak, A. Kablak-Ziembicka, P. Pieniazek, A. Roslawiecka, D. Rzeznik, M. Misztal, W. Zajdel, R. Badacz, A. SOKOLOWSKI, M. Trystula, P. Musialek, K. Zmudka // European Heart Journal. - vol. 38, iss. suppl_1 (2017), s. 1085. - Dostępne tylko streszczenia. - Pełny tekst: https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/38/suppl_1/ehx493.P5210/19616086/ehx493.P5210.pdf. - ISSN 0195-668X
21
Józef Pociecha ...życie i twórczość (wybrane fragmenty) / wybór i redakcja Andrzej SOKOŁOWSKI. - [Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany], 2017. - 147 s. : il. kolor. ; 27 cm
22
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion / T. Przewlocki, L.W. Wrotniak, A. Kablak-Ziembicka, P. Pieniazek, A. Roslawiecka, D. Rzeznik, M. Misztal, W. Zajdel, R. Badacz, A. SOKOLOWSKI, M. Trystula, P. Musialek, K. Zmudka // EuroIntervention. - vol. 13, iss. 11 (2017), s. 1356-1364. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1774-024X
23
Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer = Analyse der Risikofaktoren für pulmonale Komplikationen bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im limitierten Stadium / Beata Sas-Korczyńska, Elżbieta Łuczyńska, Wojciech Kamzol, Andrzej SOKOŁOWSKI // Strahlentherapie und Onkologie. - vol. 193, iss. 2 (2017), s. 141-149. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0179-7158
24
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2014 / J. Rachtan, A. SOKOŁOWSKI, M. Geleta, A. Widawska, Ł. Molong. - Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 2016. - 88 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-928004-9-1
25
Three-Way Clustering Problems in Regional Science / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 545-550. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
26
Metoda dekompozycji zmian struktury = Decomposition Method for Changes in the Structure / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016), s. 25-32. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3287/2902. - ISSN 2080-1653
27
The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease = Wcześniejsze leczenie choroby Gravesa lekami tyreostatycznymi lub radiojodem nie wpływa na skuteczność leczenia immunosupresyjnego orbitopatii tarczycowej / Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Krzentowska-Korek, Grażyna Miklaszewska, Agata Bałdys-Waligórska // Endokrynologia Polska. - vol. 67, no. 6 (2016), s. 554-561. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.2016.0073. - ISSN 0423-104X
28
Modyfikacja wykresu radarowego = Modification of Radar Plot / Andrzej SOKOŁOWSKI, Grzegorz Harańczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). - nr 384 (2015), s. 280-286. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32815. - ISSN 1899-3192
29
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce) = Dynamic Classification of the EU NUTS 2 Regions in Terms of Vulnerability to Economic Crisis (Area: Changes in Economy) / Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI, Marek Sobolewski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015), s. 32-44. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33127. - ISSN 1899-3192
30
Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli / Kamil FIJOREK ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2015. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction = Wpływ wprowadzenia regionalnego programu terapii interwencyjnej zawału serca na wyniki leczenia pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST / Bogdan Januś, Tomasz Rakowski, Artur Dziewierz, Kamil FIJOREK, Andrzej SOKOŁOWSKI, Dariusz Dudek // Kardiologia Polska. - vol. 73, iss. 5 (2015), s. 323-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/77993. - ISSN 0022-9032
32
Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich = Dynamic Classification of EU Regions with Respect to the Labour Market Structure - / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 2 (2015), s. 23-36. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2854/2516. - ISSN 2080-1653
33
The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // W: Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery / eds. Berthold Lausen, Sabine Krolak-Schwerdt, Matthias Böhmer. - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2015. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 525-531. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7
34
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy = Dynamic Classification of the European Union NUTS 2 Regions in Terms of Sensitivity to Economic Crisis (Area: Labour Market) / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // Humanities and Social Sciences. - vol. 20 (XX), nr 22 (2) (2015), s. 37-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg1LzEvMQ/hss-2015-02-pw-01.pdf. - ISSN 2300-9918
35
Regional Spatial Moving Average and new Spatial Correlation Coefficient / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski, Danuta Strahl, Sabina DENKOWSKA // W: IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts. - Bologna : IFCS, 2015. - S. 349-350. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf
36
Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej = The Taxonomy of Employment Structure Changes in Modern Industry and Services in the European Union Regions / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta strahl // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014), s. 46-64. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1803/1775. - ISSN 2080-1653
37
Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii = Pulmonary Complications in Patients with Complete Remission after Radio-chemotherapy for Localized Stage Small-cell Lung Cancer / Beata Sas-Korczyńska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Elżbieta Włodarczyk, Elżbieta Łuczyńska // Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 64, nr 5 (2014), s. 383-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/NJO.2014.0066/27698. - ISSN 0029-540X
38
The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area) / Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski, Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Regional Economy and Policy : Territories and Cities / eds. Petr Hlaváček, Petra Olšová. - Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University, 2014. - S. 104-112. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7414-778-4
39
Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Journal of Selçuk University Natural and Applied Science. - Special Issue: ISDS Symposium (2014), s. 115-126. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2147-3781
40
Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2014), s. 44-48
41
Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure / Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 2 (2014), s. 309-316. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3452/12/1/4a5_markowska_s309_316.pdf. - ISSN 1234-7655
42
Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym = The Proposal of Methodological Approach to the Assessment of Relations Between Smart Growth and Vulnerability to Economic Crisis at the Regional Level / Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 331 (2014), s. 190-200. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
43
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup = Cluster Separability and the Effectiveness of K-means Method / Andrzej SOKOŁOWSKI, Magdalena Czaja // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 22). - 327 (2014), s. 23-29. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
44
Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną / Urszula Lasa ; . - Kraków : , 2014. - 196 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003092
45
Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index / Agnieszka Suder, Andrzej SOKOŁOWSKI // Anthropological Review. - vol. 77, iss. 2 (2014), s. 205-218. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptantropologiczne.pl/en/ckfinder/userfiles/images/AR/vol077_2/AR-77-2-205-218.pdf. - ISSN 1898-6773
46
The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience / B. Sas-Korczynska, J. Niemiec, A. Harazin-Lechowska, S. Korzeniowski, D. Martynow, A. Adamczyk, A. SOKOLOWSKI // Neoplasma. - Vol. 61, No. 3 (2014), s. 331-339. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=3747&session_id=2d906b45bd23d0f8a0b46781eda63c02. - ISSN 0028-2685
47
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine / Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 21). - nr 279 (2013), s. 11-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
48
Bezpośrednie estymatory modalnej / Andrzej SOKOŁOWSKI ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-627-4
49
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013), s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf. - ISSN 0033-2372
50
Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 50-57
51
Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 99-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-625-0
52
The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer / Beata Sas-Korczynska, Andrzej SOKOLOWSKI, Stanisław Korzeniowski // Lung Cancer. - Vol. 79, Iss. 1 (2013), s. 14-19. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0169-5002
53
Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami / Beata Biesaga, Joanna Niemiec, Marek Ziobro, Joanna Wysocka, Anna Kruczak, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie / red. Aneta Cheda, Ewa M. Nowosielska, Jolanta Wrembel-Wargocka. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013. - S. 30
54
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup / Andrzej SOKOŁOWSKI, Magdalena Czaja // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 44-50
55
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 878. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
56
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 884. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
57
Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro / Kamil FIJOREK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Journal of Statistical Software [on-line]. - vol. 47 (2012)12 s. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v047c02/v47c02.pdf. - ISSN 1548-7660
58
Q uniwersalna miara odległości = Q Universal Distance Measure / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 19). - nr 242 (2012), s. 22-30. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
59
Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kamil FIJOREK // W: Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2012), s. 23-41
60
Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewłocki, Andrzej SOKOŁOWSKI, Wiesława Tracz, Piotr Podolec // Atherosclerosis. - Vol. 214, iss. 1 (2011), s. 185-190. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0021-9150
61
Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Żmuda // W: Analiza danych w programie Statistica - przegląd. - Kraków: StatSoft Polska, 2011. - S. 45-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-58-9
62
Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska = Palenie tytoniu wśród kobiet powyżej 30 roku życia w Małopolsce / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI // Pneumonologia i Alergologia Polska. - vol. 79, nr 1 (2011), s. 16-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/download/27688/22426. - ISSN 0867-7077
63
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 876. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
64
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 857. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
65
Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer / Małgorzata Klimek, Anna Kruczak, Janusz Ryś, Katarzyna Mularz, Krzysztof Halaszka, Marcin Przewoźnik, Julia Moskal, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Urbański // Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 3 (2011), s. 250-256. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.termedia.pl/Clinico-morphological-parameters-affecting-survival-of-patients-with-advanced-cervical-cancer,55,18078,1,0.html. - ISSN 1233-9687
66
Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients / Anna Gasińska, Piotr Richter, Zbigniew Darasz, Joanna Niemiec, Krzysztof Bucki, Krzysztof Małecki, Andrzej SOKOŁOWSKI // Journal of Gastrointestinal Surgery. - vol. 15, iss. 9 (2011), s. 1568-1576. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1091-255X
67
Statystyka / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Difin, cop. 2011. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-349-5
68
Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa / Agata Bałdys-Waligórska, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych. - Kraków: StatSoft Polska, 2011. - S. 65-83. - ISBN 978-83-88724-54-1
69
Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy / Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Żmuda // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-522-7
70
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2009 / J. Rachtan, A. SOKOŁOWSKI, M. Geleta, A. Widawska, R. Żmurko, Ł. Molong. - Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 2011. - 89 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-928004-3-9
71
The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple / Elżbieta Marczyk, Anna Kruczak, Aleksandra Ambicka, Katarzyna Mularz, Agnieszka Harazin-Lechowska, Julia Moskal, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jerzy Mituś, Janusz Ryś // Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 4 (2011), s. 229-235. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.termedia.pl/The-routine-immunohistochemical-evaluation-in-Paget-disease-of-the-nipple,55,18075,1,0.html. - ISSN 1233-9687
72
History of the Mode / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2011. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-520-3
73
The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis / Kablak-Ziembicka Anna, Przewłocki Tadeusz, Pieniążek Piotr, Musiałek Piotr, SOKOŁOWSKI Andrzej, Drwiła Rafał, Sadowski Jerzy, Żmudka Krzysztof, Tracz Wiesława // Atherosclerosis. - Vol. 209, iss. 1 (2010), s. 125-130. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0021-9150
74
Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych / Anna Kabłak-Ziembicka, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Medycyna i analiza danych. - Kraków: StatSoft, 2010. - S. 49-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-50-3. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Ocena_ryzyka_zdarzen_sercowo.pdf
75
Estymacja i testowanie hipotez / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 25-60. - ISBN 978-83-88724-43-5
76
Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Medycyna i analiza danych. - Kraków: StatSoft, 2010. - S. 33-48. - ISBN 978-83-88724-50-3. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Jak_rozumiec_i_wykonac_analize_przezycia.pdf
77
Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals / Andrzej SOKOLOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Classification as a Tool for Research / eds. Hermann Locarek-Junge, Claus Weihs. - New York: Springer, 2010. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 209-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0
78
Ranking polskich europosłów 2009 = Polish Members of European Parliament - 2009 Chart / Izabela Albrycht, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Szczerski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 17). - nr 107 (2010), s. 17-23. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
79
Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 103-126. - ISBN 978-83-88724-43-5
80
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich = Statistics on Judges and Bias in Ski Jumping / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jakub Sawiczyński // W: Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 10). - S. 87-92. - Summ. - ISBN 978-83-7252-477-5
81
Analiza szeregów czasowych i prognozowanie / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 81-101. - ISBN 978-83-88724-43-5
82
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 112 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-502-4
83
Metodologia budowy wskaźnika agregatowego / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia / red. Piotr Szlagowski. - Kraków: Instytut Kościuszki, 2010. - S. 7-14. - ISBN 978-83-931093-0-2. - Pełny tekst: http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2012/02/Raport_PL_Instytut-Ko%C5%9Bciuszki-V-Forum-Energetyczne-2010.pdf
84
Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease = Częstość występowania i czynniki predykcyjne miażdżycy w wielu obszarach tętniczych u pacjentów z chorobą wieńcową / Tadeusz Przewłocki, Anna Kabłak-Ziembicka, Artur Kozanecki, Daniel Rzeźnik, Piotr Pieniążek, Piotr Musiałek, Adam Piskorz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Rosławiecka, Wiesława Tracz // Kardiologia Polska. - t. 67, nr 8 (2009), s. 978-984. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 20.06.2011]. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/80068. - ISSN 0022-9032
85
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 2). - S. 309-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-440-9
86
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jakub Sawiczyński // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-441-6
87
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 770. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
88
Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym = The Distribution of Distance from Lattice Points in Uniform Distribution / Grzegorz Harańczyk, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 16). - nr 47 (2009), s. 17-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
89
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances / Sabina DANKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf. - ISSN 0033-2372
90
Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008 / Janusz Kot, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej. - Kraków: StatSoft Polska, 2009. - S. 59-73. - ISBN 978-83-88724-44-2
91
Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Stanisław Niepsuj, Brunon Zemła, Maria Zwierko // Lung Cancer. - vol. 65, iss. 2 (2009), s. 138-143. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0169-5002
92
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-395-2
93
Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi = Use of Markov's Model for Prognosis Evaluation after Radical Surgical Treatment of Breast Cancer / Aneta L. Zygulska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Onkologia w Praktyce Klinicznej. - T. 4, nr 5 (2008), s. 192-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/download/9291/7911. - ISSN 1734-3542
94
Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich / Janusz Ryś, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników / [red. nauk. Janusz Wątroba]. - Kraków: StatSoft Polska, 2008. - S. 63-71. - ISBN 978-83-88724-36-7. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Statystyczna_analiza_zaleznosci.pdf
95
Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewlocki, Wieslawa Tracz, Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Andrzej SOKOLOWSKI, Rafal Drwila, Daniel Rzeznik // Heart and Vessels. - vol. 23, iss. 5 (2008), s. 295-300. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0910-8327
96
Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS) / Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Anna Kablak-Ziembicka, Lukasz Tekieli, Rafal Motyl, Tadeusz Przewlocki, Zbigniew Moczulski, Mieczyslaw Pasowicz, Andrzej SOKOLOWSKI, Agata Lesniak-Sobelga, Krzysztof Zmudka, and Wieslawa Tracz // Journal of Endovascular Therapy. - vol. 15 iss. 3 (2008), s. 249-262. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1526-6028
97
Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej / Agnieszka PASZTYŁA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2008. - 145 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001434a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001434b
98
Data Mining - tak czy nie? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 57-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-394-5
99
Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease / Tadeusz Przewlocki, Anna Kablak-Ziembicka, Wieslawa Tracz, Grzegorz Kopec, Pawel Rubis, Mieczyslaw Pasowicz, Piotr Musialek, Magdalena Kostkiewicz, Artur Kozanecki, Tomasz Stompór, Wladyslaw Sulowicz and Andrzej SOKOLOWSKI // Nephrology Dialysis Transplantation. - vol. 23 iss. 2 (2008), s. 580-585. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Oxford. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0931-0509
100
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - 129 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1233-3115
101
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006 = Cancer Incidence in Krakow in 2004-2006 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong, Anna Widawska, Renata Żmurko // Współczesna Onkologia. - vol. 12, nr 9 (2008), s. 425-428. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-11681-1?filename=08_Zachorowalnosc%20na%20nowotwory%20z%C5%82o%C5%9Bliwe.pdf. - ISSN 1428-2526
102
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007 / Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Sebastian Sit, Andrzej SOKOŁOWSKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008), s. 28-37. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
103
Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas / Filip Gołkowski, Zbigniew Szybiński, Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Monika Buziak-Bereza, Małgorzata Trofimiuk, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Elwira Przybylik-Mazurek and Bohdan Huszno // European Journal of Nutrition. - vol. 46, no 5 (2007), s. 251-256. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1436-6207
104
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - nr 764. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
105
Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień / Beata Basiura ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2007. - 245 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001333a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001333b
106
Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego = The Comprehensive Assess ot the Coal Industry's Restructuring Processes / Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2007. - S. 47-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
107
IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji = IFCS-2006 Lublana - Some Remarks / Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Jajuga, Eugeniusz Gatnar // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 39-45. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
108
Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications / A. Suder, A. SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Environmental Studies. - vol. 16, no. 5C II (2007), s. 634-639. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1485
109
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska, 2007. - 520 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7251-780-7
110
Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych / Michał Seweryn ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2007. - 131 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001409a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001409b
111
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - 86 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1233-3115
112
The Football Distance = Odległość futbolowa / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 33-36. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
113
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce / Marcin SALAMAGA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2006. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001131a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001131b
114
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 724. - 129 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
115
Innowacyjność w województwie małopolskim = The Innovativeness of the Małopolskie Voivodship / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006), s. 63-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/130237984. - ISSN 0208-7944
116
Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy / Roman Ney, Andrzej Sokołowski, Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Jacek Jarosz, Piotr Saługa, Artur Dyczko, Henryk Paszcza ; red. Roman Ney. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89174-44-8
117
Realne koalicje w Sejmie w roku 2004 = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004 / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 13). - nr 1126 (2006), s. 27-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
118
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 726. - 101 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
119
Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości / Janusz NIEZGODA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2006. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001033a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001033b
120
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Chechelski // W: Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42). - S. 64-83. - ISBN 83-89666-70-7. - Pełny tekst: http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/raporty-programu-wieloletniego-2005-2009/1314196064
121
Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer = Ocena wartości prognostycznej wybranych cech klinicznych i objawów mammograficznych w raku piersi / Elżbieta Łuczyńska, Joanna Anioł, Sonia Dyczek, Jerzy Mituś, Andrzej Stelmach, Andrzej SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Radiology. - vol. 71, no 4 (2006), s. 10-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.polradiol.com/download/getFreePdf/l/EN. - ISSN 1733-134X
122
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu / Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Chechelski // W: Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42). - S. 84-98. - ISBN 83-89666-70-7. - Pełny tekst: http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/raporty-programu-wieloletniego-2005-2009/1314196064
123
Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 237-252. - ISBN 83-7252-319-3
124
Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewlocki, Wieslawa Tracz, Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Andrzej SOKOLOWSKI // The American Journal of Cardiology. - vol. 96, iss. 9 (2005), s. 1217-1222. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0002-9149
125
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych / Sabina DENKOWSKA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2005. - 152 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 15 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000871a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000871b
126
Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence Rate of Prostate Cancer in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong // Urologia Polska. - vol. 58, nr 3 (2005), s. 190-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0500-7208
127
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej Kot, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-257-X
128
Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda = The Clustering Effectiveness in Ward's Method / Beata Basiura, Andrzej SOKOŁOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005), s. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
129
Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004 / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 9 (2005), s. 28-40. - Tytuł numeru: Przed wyborami : konflikty, strategie, nadzieje. - ISSN 1640-8888
130
IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji = IFCS-2004 Chicago - Some Impressions / Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Jajuga // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 19-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
131
Analiza wyników wyborów w III RP / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Przegląd programów z rodziny Statistica. - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 57-66. - ISBN 83-88724-29-0
132
Data Mining - automat czy metoda naukowa? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data mining : poznaj siebie i swoich klientów. - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-11. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-26-6
133
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Cancer Incidence in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molog // Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 62, nr 8 (2005), s. 737-741. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
134
Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Adam SAGAN // StatSoft Polska [on-line]. - (2005)[1 ekran] (2005)[1 ekran]. - [odczyt: 14.12.2012]. - Pełny tekst: https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/adwmarketingu.pdf
135
Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne = Radio 3 Hit List - Statistical Problems / Artur Łapczyński, Marek Niedźwiecki, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 57-70. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
136
Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 141-174. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
137
Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica / Andrzej SOKOŁOWSKI, Marek Niedźwiecki // W: Przegląd programów z rodziny Statistica. - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 93-106. - ISBN 83-88724-29-0
138
Strukturalne testy zgodności / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 41-50. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
139
Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii / Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka PASZTYŁA // W: Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004. - Kraków: StatSoft, 2004. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 91-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-23-1
140
O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych. - Kraków: StatSoft Polska, 2004. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-14. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-22-3
141
Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence of Breast Cancer in Women in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong // Współczesna Onkologia. - vol. 9, nr 9 (2004), s. 425-428. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-2748-1?filename=Zachorowalno%C5%9B%C4%87.pdf. - ISSN 1428-2526
142
Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych / Marek Sobolewski ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2004. - 185 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 24 k. - Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 2 H02B 029 25 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. - Bibliogr.
143
Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych = Relationship between the Dose of Local Anaesthetic Agent and Lumbo-sacral Dimensions of the Spine During Spinal Anaesthesia / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz, Marek Mizianty, Barbara Machowska // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 36, nr 1 (2004), s. 28-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
144
Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease / A. Kablak-Ziembicka, W. Tracz, T. Przewlocki, P. Pieniazek, A. SOKOŁOWSKI and M. Konieczynska // Heart. - vol. 90, iss. 11 (2004), s. 1286-1290. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1768551/pdf/hrt09001286.pdf. - ISSN 1355-6037
145
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 666. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
146
P-Value - Its Use and Misuse / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003. - S. 127-132. - ISBN 80-225-1914-6
147
Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis / K. Duda, L. Kołodziejski, A. SOKOŁOWSKI, A. Kubisz, W. Łobaziewicz, A. L. Komorowski, E. Marczyk // Acta Chirurgica Belgica. - vol. 103, iss. 3 (2003), s. 287-292. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.belsurg.org/uploaded_pdfs/103/103_287_292.pdf. - ISSN 0001-5458
148
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - nr 643. - 89 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
149
Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation / Piotr Pieniążek, Ewa Stępień, Jerzy Sadowski, Tadeusz Przewłocki, Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Podolec, Bogusław Kapelak, Piotr Przybyłowski, Andrzej Kądzielski, Wiesława Tracz // Medical Science Monitor. - vol. 9, iss. 2 (2003), s. CR67-CR72. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1234-1010
150
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i reflekcje / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 10). - nr 988 (2003), s. 15-20. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
151
Sprawozdanie z konferencji IFCS-2002 "Data Analysis, Classification and Related Methods" = Report on the Conference of IFCS-2002 Data Analysis, Classification and Related Methods / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKISprawozdanie z konferencji IFCS-2002 "Data Analysis, Classification and Related Methods" = Report on the Conference of IFCS-2002 Data Analysis, Classification and Related Methods / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 110-112t. 50, z. 1 (2003), s. 110-112. - ISSN 0033-23720033-2372
152
Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce / Krzysztof JAKÓBIK ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2003. - 202 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 21 k. - Bibliogr.
153
Prognozowanie finansowych szeregów czasowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zastosowania statystyki i data mining w finansach. - Kraków: StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 55-64. - ISBN 83-88724-17-7
154
Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2003), s. 1[68]-32[99]. - Bibliogr.
155
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i refleksje / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKIIFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i refleksje / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 113t. 50, z. 1 (2003), s. 113. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-23720033-2372
156
Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy / Magdalena Dyduch, Jan Skolyszewski, Stanislaw Korzeniowski, Andrzej SOKOLOWSKI // International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. - vol. 56, iss. 3 (2003), s. 634-643. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0360-3016
157
Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data Mining - metody i przykłady. - Kraków: StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 95-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-14-2
158
Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce = Unemployment and Election Results in Poland / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002), s. 33-45. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze. - ISSN 1640-8888
159
Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych. - Kraków: StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-11. - ISBN 83-88724-12-6
160
Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych = Polish Political Scene in 2001 - the Results of Parlamentary Elections / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 9). - nr 942 (2002), s. 417-419. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
161
Data Analysis, Classification, and Related Methods : IFCS 2002 : program and abstracts / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI and Krzysztof Jajuga. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2002. - 208 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-134-4
162
Classification, Clustering, and Data Analysis : Recent Advances and Applications / eds. Krzystof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI, Hans-Hermann Bock. - Berlin : Springer-Verlag, 2002. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - ISBN 978-3-540-43691-1
163
Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku = Cancer in the Cracow Region in 1998 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Alicja Urbańska, Małgorzata Geleta, Łucja Molog // Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 59, nr 1 (2002), s. 11-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
164
Strukturalne testy zgodności / Andrzej SOKOŁOWSKIStrukturalne testy zgodności / Andrzej SOKOŁOWSKIStrukturalne testy zgodności / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 168t. 49, z. 2 (2002), s. 168t. 49, z. 2 (2002), s. 168. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-23720033-23720033-2372
165
Metody stosowane w data mining / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data Mining - metody i przykłady. - Kraków: StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-12. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-14-2
166
Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Janusz Wątroba // W: Statistica 6 w twoim mieście : ogólnopolski cykl prezenatcji nowej generacji oprogramowania, październik 2001. - Kraków: StatSoft Polska, 2001. - S. 75-83. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-08-8
167
Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej = Long-term Outcome in Patients with and without Restenosis after Coronary Angioplasty / Tadeusz Przewłocki, Wojciech Ryniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Pieniążek, Maria Olszowska, Magdalena Kostkiewicz, Jacek Lelakowski, Wiesława Tracz // Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 58, nr 9 (2001), s. 845-850. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
168
Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty / Tadeusz Przewlockia, Piotr Pieniazeka, Wieslawa Tracza, Wojciech Ryniewicza, Magdalena Kostkiewicz, Maria Olszowska, Piotr Podolec, Andrzej SOKOLOWSKI // International Journal of Cardiology. - vol. 77, iss. 1 (2001), s. 13-24. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0167-5273
169
Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r. = Monthly Forecasts of Phenomena Connected with the Fuel Market in Poland up to the End of 2000 / Atmane DAHMANI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 573 (2001), s. 31-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11642. - ISSN 0208-7944
170
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary = The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary / Krystyna PRZYBYLSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 27-44. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
171
Propozycja testu normalności rozkładu = A Proposed Test of Normal Distribution / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999 (2001), s. 55-57. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
172
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej = Labour Market Policy and Human Resources Development in Voivodship Development Strategies as Poland is Preparing to Absorb European Social Fund Contributions / Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI, Rafał SUŁKOWSKI // Rynek Pracy. - nr 3-4(111-112) (2001), s. 5-27. - ISSN 1233-4103
173
IFCS 2000 - Millenium Talk = IFCS 2000 - referat milenijny / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; nr 8). - nr 906 (2001), s. 216-223. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
174
Czynniki generujące polskie bezrobocie = Factors Generating Unemployment in Poland / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Rynek Pracy. - nr 7/8(115/116) (2001), s. 28-39. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/100000002. - ISSN 1233-4103
175
Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000. - S. 29-37. - ISBN 83-912346-6-5
176
Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a = Influence of the Bromage Formula on Spread of Spinal Anaesthesia with Mixture of 0,5% Bupivacaine and Heavy Lidocaine / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz, Marek Mizianty, Barbara Machowska, Jacek Janowski // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000), s. 177-181. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
177
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000 / fot. Krzysztof Włodek ; red. Andrzej SOKOŁOWSKI, Lesław PIECUCH, Beata Strużanowska, Maja Timler, Agnieszka STOLARSKA. - Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000. - 63 s. : il. ; 31 cm. - Równol. tekst pol. i ang. - ISBN 83-910565-4-6
178
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki / Kazimierz GÓRKA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BERBEKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Małgorzata KOŻUCH, Andrzej SOKOŁOWSKI, Dariusz Szwed. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 221 s. ; 30 cm. - Streszcz.
179
Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych = Long-term Results of Coronary Balloon Angioplasty in Various Age Groups / Tadeusz Przewłocki, Piotr Pieniążek, Wiesława Tracz, Wojciech Ryniewicz, Maria Olszowska, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 57, nr 5 (2000), s. 266-273. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
180
Z otwartymi ramionami / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zofia Filek // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 6. - ISSN 1509-5975
181
Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000. - S. 31-40. - ISBN 83-912346-9-X
182
Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych = Spinal Anaesthesia with 0,5% Bupivacaine - Heavy Lidocaine Mixture : Prediction of the Segmental Spread / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000), s. 235-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
183
Showing the Flag with Pride / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zofia Filek // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 4 (2000), s. 15. - ISSN 1509-5975
184
Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 63-69. - ISBN 83-7252-052-6
185
Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas / R. Schneider-Stock, J. Rys, V. Jaeger, A. Niezabitowski, A. Kruczak, A. SOKOLOWSKI, A. Roessner // International Journal of Oncology. - vol. 15, iss. 4 (1999), s. 775-780. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1019-6439
186
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac / Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 141-176. - ISBN 83-01-12701-5
187
Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 27-39. - ISBN 83-912346-0-6
188
Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries : Changes During the Transition [on-line] / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Budapest : Open Society Institute, 1999. - 113 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001052/01/52.pdf
189
Prognostic Evaluation of Cutaneous Malignant Melanoma : a Clinicopathologic and Immunohistochemical Study / Aleksander Niezabitowski, Krzysztof Czajecki, Janusz Ryś, Anna Kruczak, Andrzej Gruchała, Anna Wasilewska, Bożena Lackowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Wacław Szklarski // Journal of Surgical Oncology. - vol. 70, iss. 3 (1999), s. 150-160. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0022-4790
190
Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone / Kazimierz Karolewski, Stanisław Korzeniowski, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Urbanński and Zbigniew Kojs // Acta Oncologica. - vol. 38, iss. 4 (1999), s. 461-468. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/028418699431997. - ISSN 0284-186X
191
The Quality of Life after Aortic Valve Replacement with Homografts or Prosthetic Valves / Podolec P., Pfitzner R., Wierzbicki K., Kostkiewicz M., Pieniazek P., Olszowska M., Przewlocki T., SOKOLOWSKI A., Tracz W., Dziatkowiak A. // Journal of Heart Valve Disease. - vol. 8, iss. 3 (1999), s. 270-276. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0360-3016
192
Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym / Andrzej SOKOŁOWSKI // StatSoft Polska [on-line]. - (1999)1 ekran. - [odczyt: 25.09.2013]. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/wmedycynie.html
193
SENS i SEWSS jako narzędzia data mining / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 19-25. - ISBN 83-912346-0-6
194
Przykłady korzystania ze STATISTICA / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA : seminarium, Warszawa 14 października 1999. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 17-32. - ISBN 83-912346-1-4
195
Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu = Correlation among the DNA Ploidy, Proliferative Potential and Patient's Prognosis in High Grade Gliomas / Tadeusz Krzyszkowski, Anna Gasińska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Benedykt Danilewicz, Jan Skołyszewski // W: Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii / red. Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. - S. 95-100. - Bibliogr. - ISBN 83-7063-233-5
196
Nikt nie chce zdać na "F" / Andrzej SOKOŁOWSKI ; rozmawiała: Anna Jawień // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 7, 15
197
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan TATAR // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 124-140. - ISBN 83-01-12701-5
198
Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study / Bożena Lackowska, Aleksander Niezabitowski, Janusz Ryś, Jan Skołyszewski, Andrzej Stelmach, Andrzej SOKOŁOWSKI, Andrzej Gruchała, Agnieszka Jaszcz-Gruchała, Dorota Markiewic // Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 3 (1999), s. 139-144. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-9687
199
Wnioskowanie wielokrotne w macierzy korelacji - eksperyment symulacyjny / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKIWnioskowanie wielokrotne w macierzy korelacji - eksperyment symulacyjny / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKIWnioskowanie wielokrotne w macierzy korelacji - eksperyment symulacyjny / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 530-531t. 46, z. 4 (1999), s. 530-531t. 46, z. 4 (1999), s. 530-531. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-23720033-23720033-2372
200
Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study / Bożena Lackowska, Andrzej Gruchała, Aleksander Niezabitowski, Adam Radkowski, Jan Skołyszewski, Janusz Ryś, Wacław Szklarski, Andrzej SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 1 (1999), s. 23-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-9687
201
The Iterative Method for Estimation of Multidimensional Mode / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data, Science, Classification and Related Methods. - [b.m.]: Istituto Nazionale di Statistica, 1998. - S. 279-282
202
Przykłady prognozy ekonomicznej / Andrzej SOKOŁOWSKI // StatSoft Polska [on-line]. - (1998)1 ekran. - [odczyt: 25.09.2013]. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/prognozowanie/progekonomicznej.html
203
Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 150. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
204
Jak Polak z Polakiem : kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r. : autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy / Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Andrzej Zieniewicz. - Ciechanów : KODRTK, 1998. - 132, [2] s. : il. ; 23 cm. - (Region, Polityka, Promocja). - ISBN 83-911392-0-4
205
Privatization Referendum 1996 in Poland in Search of the Voting Patterns = [Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań] / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 189-192. - ISBN 83-87239-59-3
206
Taksonomia struktur w badaniach regionalnych / red. Danuta Strahl ; aut. Ryszard Brol, Dariusz Głuszczuk, Marian Maciejuk, Małgorzata Markowska, Marek Obrębalski, Maja Prudzienica-Grunt, Elżbieta Sobczak, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Andrzej Sztando, Jerzy Zapart. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998. - 272 s. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 83-7011-363-X
207
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach taksonomicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKAWykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach taksonomicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2 (1998), s. 292t. 45, z. 2 (1998), s. 292. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-23720033-2372
208
Regional Differences in the Living Standards in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary - 1990-1995 / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 227-242. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8 (okł.)
209
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄCTaksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3 (1997), s. 446t. 44, z. 3 (1997), s. 446. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-23720033-2372
210
Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Orientacje emigracyjne Polaków / red. Krystyna Slany. - Kraków: Kwadrat, 1997. - S. 62-69. - ISBN 83-906637-1-6
211
Privatization and the Living Standard in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 85-87. - ISBN 83-87239-36-4
212
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997. - (Taksonomia ; z. 4). - S. 21-29. - Bibliogr.
213
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 771 (1997), s. 46-53. - Tytuł numeru: Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
214
O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 59-67. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-05-4
215
Zastosowanie pakietu STATISTICA w medycynie / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Techniki informatyczne w medycynie : TIM'97 / red. Jan Piecha. - Katowice: [s.n.], 1997. - S. 217-229. - Bibliogr.
216
Risk Factors for Lung Cancer Among Women in Poland / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOLOWSKI // Lung Cancer. - vol. 18, iss. 2 (1997), s. 137-145. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0169-5002
217
Mammary Carcinoma : Prognostic Value of Histology, Proliferative Indicator Receptor Status and Expression of Oncogen Product in Node-free Patient / A. Niezabitowski, J. Ryś, B. Lackowska, A. Gruchala, A. SOKOLOWSKI, A. Kruczak, A. Wasilewska, W. Szklarski // European Journal of Cancer. - vol. 33, suppl. 8 (1997), s. 198. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(97)85597-9/pdf. - ISSN 0959-8049
218
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1996. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-69-6
219
Scena polityczna w oczach wyborców - wybory parlamentarne 1993 = The Political Stage as Seen by the Electors - Parliament Elections in 1993 / Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 1 (1996), s. 139-155. - Tytuł numeru: Trudna sztuka polityki - szanse, ryzyko, błąd. - ISSN 1640-8888
220
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych ref. - ISBN 83-86439-90-4
221
O pewnym rozkładzie dwuwymiarowej zmiennej losowej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKAO pewnym rozkładzie dwuwymiarowej zmiennej losowej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 302-303t. 43, z. 3-4 (1996), s. 302-303. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-23720033-2372
222
Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zygmunt SZYMLA // Emergo / ed. in chief Li Malmström, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 3, no. 4 (1996), s. 72-104. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
223
Unemployment and Presidential Elections 1995 in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 49-51. - ISBN 83-86439-90-4
224
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 42, z. 1 (1995), s. 138. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
225
Z rozważań nad modelem mistrza w sporcie : ujecie matematyczne / Igor Ryguła, Andrzej SOKOŁOWSKI, Zdzisław Wyderka // Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - nr 23 (1995), s. 25-37. - ISSN 0860-0090
226
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Klasyfikacja i analiza danych : problemy teoretyczne / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. - Jelenia Góra: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995. - (Taksonomia ; z. 2). - S. 97-100. - ISBN 83-7011-178-5
227
Metody statystyczne w analizie wyników wyborów = Statistical Methods in Poll Analysis / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 38/2, lipiec-grudzień 1994 (1995), s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
228
Percentage Points of the Similarity Measure for Partitions / Andrzej SOKOŁOWSKI // Statistics in Transition. - vol. 2, no. 2 (1995), s. 195-199. - ISSN 1234-7655
229
Polymorphism of Spermatocytic Seminoma : a Morphometric Study / W. Frasik, K. Okoń, A. SOKOŁOWSKI // Analytical Cellular Pathology. - vol. 7, iss. 3 (1994), s. 195-203. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0921-8912
230
Towards Automatic Evaluation of Drawing Analysis Performance a Statistical Model of Cadastral Map / Dariusz Madej, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Proceedings of the Second International Conference on Document Analysis and Recognition : Document analysis and recognition : October 20 - 22 1993 : Tsukuba Science City, Japan. - Los Alamitos: IEEE Computer Society, 1993. - S. 890 - 893. - Summ. - Bibliogr. - Dostępne na platformie IEEE Xplore. - ISBN 0-8186-4960-7
231
Propozycja testu podobieństwa struktur = A proposal of a test for similarity of structures / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 295-301. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
232
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988 / Henryk BARANEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
233
Analiza przestrzennego zróżnicowania dynamiki średnich płac w Polsce w latach 1982-1988 = The Analysis of Spatial Differentiation of the Dynamics of Average Wages in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 87-95. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
234
Empiryczne testy istotności w taksonomii / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 108)
235
Statystyczne metody aglomeracyjne / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 228. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
236
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
237
Analiza przestrzennego zróżnicowania średnich płac w Polsce w latach 1984-1987 / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - S. 88-103. - Bibliogr.
238
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1990. - 49 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
239
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202 / Andrzej SOKOŁOWSKI // Ekonomista. - nr 6 (1990), s. 970-972. - Rec. pracy: Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. - ISSN 0013-3205
240
Symulacyjna analiza rozkładu długości przebiegu przy alternatywnej ocenie stanu wyrobu = Simulation Analysis of Run-Length Distribution with Alternate Evaluation of Product's Condition / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 315 (1990), s. 45-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
241
Testing the Multidimensional Uniformity / Józef POCIECHA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 113-114. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
242
Empirical Tests of Multidimensional Uniformity = Testy empiryczne wielowymiarowej jednorodności / Józef POCIECHA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989), s. 81-86. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0424-8569
243
Badanie rozkładów długości i przebiegu w statystycznych procedurach kontrolnych = Analysis of the Distribution of Run Length in Control Charts / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 33-54. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Testowanie terytorialnego zróżnicowania zachorowalności w epidemiologii / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988), s. 157-159. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988. - ISSN 0324-8445
245
The Elements of Statistical Inference in Non-Hierarchical Clustering Tasks / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 227-240. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
246
Symulacyjne badania rozkładów długości i przebiegu = Simulation Analysis of the Distribution of Run Length / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 55-78. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
247
Procedury sekwencyjne w ocenie stabilności procesów produkcyjnych charakteryzowanych zmienną diagnostyczną o rozkładzie Poissona = Sequential Procedures in the Evaluation of Stability of Manufacturing Processes Characterized by Poisson Distributed Diagnostic Variables / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988), s. 117-131. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
248
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych / Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 261 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08622-X
249
Tests for Spatial Compactness of Clustering Results = Testowanie zawartości przestrzennej regionu / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
250
On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes = O pewnej metodzie badania współzmienności procesów demograficznych i gospodarczych / Kazimierz ZAJĄC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
251
Rozważania o stacjonarności i ergodyczności procesów stochastycznych = Remarks on Stationarity and Ergodicity of Stochastic Processes / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987), s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
252
Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - 175 s. : il. ; 24cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0407-8
253
Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce = Analysis of Interrelations between Demographic Phenomena and Selected socio-economic Characteristics in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987), s. 57-75. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
254
O identyfikacji zadań taksonomicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1 (1985), s. 87. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
255
Weryfikacja hipotez statystycznych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 228-268. - Bibliogr.
256
Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii = Selected Problems Connected with Measuring and Weighing Characteristics in Taxonomy / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
257
CUSUM Control Procedures for Fraction Defective / Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOLOWSKI // Statistička Revija. - R.35, nr 3-4 (1985), s. 264-271. - Rez. - Bibliogr. - ISSN 0039-0534
258
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984), s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
259
Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych = Methods for Studying Spatial Compactness of Subsets Obtained as a Result of Taxonomic Grouping of Geographical Units / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 87-97. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
260
Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce = Taxonomic Analysis of the Relationships between Demographic and Economic Development in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 105-126. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
261
Grafy decyzyjne w statystycznej kontroli jakości = Decisional Graphs in Statistical Verification of Quality / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984), s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
262
The Effectiveness of Some Clustering Procedures / Andrzej SOKOŁOWSKI, Tadeusz GRABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
263
The Parallelism of Scientifical and Economic Development / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 103-104. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
264
Test dla wielu parametrów / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2 (1983), s. 153. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
265
Clustering Problems / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981 (1983), s. 274. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
266
O zagadnieniach taksonomicznych = On Some Taxonomic Problems / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 65-72. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
267
Regresja taksonomiczna / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 330. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
268
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 566. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
269
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
270
Test dla wielu parametrów = The Test for Many Parameters / Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 23-26. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
271
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland / Kazimierz ZAJĄC, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 5-20. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
272
Seminarium nt "Źródła danych w centralnych systemach informatycznych" / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108 (1981), s. 171-174. - ISSN 0137-9569
273
Kołobrzeskie Dni Informatyki INFOGRYF-80 / Irena Kotowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108 (1981), s. 168-171. - ISSN 0137-9569
274
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
275
The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Signal Processing : Theories and Applications / eds. M. Kunt and F. de Coulon. - Amsterdam ; New York: North-Holland Publishing Company, 1980. - S. 617-623. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-444-86050-7
276
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
277
Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych = Propositions of Calculating Resultant Division of Agglomerative Taxonomic Algorythms / Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 37-41. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
278
System bieżącej kontroli jakości walcówki / Alina KARSKA, Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 99-104. - Załącznik
279
Badania nad wielkością próby / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 125-130
280
Generowanie losowego podziału zbioru skończonego = The Generation of Random Distribution of A Finite Set / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 413-415. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
281
Taksonomia struktur = Taxonomy of Structures / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 2 (1978), s. 217-226. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
282
Badanie korelacyjnej stacjonarności procesu stochastycznego = Research on Correlation Stationarity of the Stochastic Process / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 109. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
283
Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971 = The Analysis of Year of Death Structure in Sweden in 1948-1971 / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 97-108. - Summ. - Bibliogr.
284
Propozycja miary asymetrii = A New Asymmetry Measure / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 167-171. - Summ. - Bibliogr.
285
Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych / Andrzej SOKOŁOWSKI ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1977. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
286
Analiza taksonomiczna rezultatów najlepszych dziesięcioboistów / Tadeusz GRABIŃSKI, Igor Ryguła, Andrzej SOKOŁOWSKI // Kultura Fizyczna. - R. 31, nr 6 (1977), s. 256-261. - Bibliogr.
287
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kinga SZYMANOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
288
Karta ujętych sum kumulacyjnych jako modyfikacja karty sumkum = The Proposal of "Sum-Cum" Card Application in Quality Control Statistics / Alina RYŃSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 107-123. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
289
Modyfikacja karty sum kumulacyjnych = Modifications of Cusum Chart / Alina RYŃSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 132-134. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
290
Widmowa analiza szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = The Spectral Analysis of the Time Series Seasonal Variations / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 65 (1975), s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
291
Prosty test dla wartości przeciętnej w rozkładzie symetrycznym = A Simple Test for the Mean Value in Symmetric Distribution / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 181-183. - Summ. - Bibliogr.
292
O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 12(163) (1974), s. 23-24. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
293
Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych = Statistical Control of the Production Process Using a Cumulative Sum Chart / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973), s. 263-286. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
294
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
295
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
296
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
297
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011 / kier. Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2011. - 61 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
298
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
299
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa / kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 51 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
300
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007 / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 64 s. : il. ; 30 cm. - Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194
301
Bezpośrednie estymatory modalnej / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 42 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
302
Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 86 s. : il. ; 30 cm
303
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym / Kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, zespół: Henryk BARANEK, Daniel KOSIOROWSKI, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika. - Bibliogr.
304
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Henryk BARANEK, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
305
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; członkowie zespołu: Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.
306
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji / kier. tematu: Stanisław Maciej KOT ; członkowie zespołu: Andrzej MALAWSKI, Czesław PORĘBSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 117 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
307
Analiza dynamiki rynku paliw w Polsce w latach 1990-1995 / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; wyk.: Andrzej SOKOŁOWSKI, Atmane DAHMANI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
308
Strukturalny test normalności rozkładu : raport końcowy / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 23 k. : il. ; 30 cm
309
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3 / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 119, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kaczmarek J., Alonso S., Sokołowski A., Fijorek K., Denkowska S., (2021), Financial Threat Profiles of Industrial Enterprises in Poland, "Oeconomia Copernicana", vol. 12, nr 2, s. 463-498; http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1896/1781
2
Sokołowski A., Markowska M., (2021), Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej : ujęcie regionalne, "Wiadomości Statystyczne", nr 1, s. 32-48; https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/1/gus_ws_2021_01_andrzej_sokolowski_malgorzata_markowska_dostosowanie_przedsiebiorstw_do_wymogow_czwartej_rewolucji.pdf
3
Sokołowski A., Markowska M., (2021), Flexible Clustering. [W:] Chadjipadelis T., Lausen B., Markos A., Lee , Montanari A., Nugent R. (red.), Data Analysis and Rationality in a Complex World (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 253-260.
4
Kabłak-Ziembicka A., Rosławiecka A., Badacz R., Sokołowski A., Rzeźnik D., Trystuła M., Musiałek P., Przewłocki T., (2020), Simple Clinical Scores to Predict Blood Pressure and Renal Function Response to Renal Artery Stenting for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis, "Polish Archives of Internal Medicine", vol. 130, iss. 11, s. 953-959; https://www.mp.pl/paim/issue/article/15646/
5
Sokołowski A., Markowska M., Denkowska S., Rozkrut D., (2020), How To Cross the River? New "Distance" Measures. [W:] Imaizumi T., Okada A., Miyamoto S., Sakaori F., Yamamoto Y., Vichi M. (red.), Advanced Studies in Classification and Data Science (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Singapore : Springer, s. 255-264.
6
Sobczyk E., Sokołowski A., Kopacz M., Fijorek K., Denkowska S., (2020), The Analysis of Dependence of the Level of Operational Costs and Production Outputs Upon Geological and Mining Conditions in Selected Hard Coal Mines in Poland, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", vol. 36, iss. 3, s. 75-96; https://gsm.min-pan.krakow.pl/The-analysis-of-dependence-of-the-level-of-operational-costs-and-production-outputs,126686,0,2.html
7
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., (2019), The Assessment of Selected Measures for Clustering Quality. [W:] Soliman (red.), Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage : Proceedings, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association (IBIMA), s. 10033-10042.
8
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2019), Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 33, nr 1, s. 7-17; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.1/4486
9
Markowska M., Sokołowski A., (2019), Sektorowe struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017 - nowe podejście w ocenie dynamiki, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 33, nr 2, s. 7-17; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4938
10
Sokołowski A., Markowska M., (2019), The Smart Development of German Government Regions (Regierungsbezirke) 2005-2017. [W:] European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts, Bayreuth : ECDA, s. 48.
11
Sokołowski A., (2019), Composite Indicators and Rankings. [W:] European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts, Bayreuth : ECDA, s. 8.
12
Paszek E., Zajdel W., Musiałek P., Sokołowski A., Guzik B., Kabłak-Ziembicka A., Niewiara Ł., Pankowska M., Mielimonka A., Żmudka K., (2019), Percutaneous Management of Long and Diffused Coronary Lesions Using Newer Generation Drug-eluting Stents in Routine Clinical Practice : Long-term Outcomes and Complication Predictors, "Polish Archives of Internal Medicine", vol. 129, iss. 6, s. 392-398; https://www.mp.pl/paim/issue/article/14864/
13
Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., (2018), Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA), "Archives of Data Science, Series A" [on-line], vol. 4, no. 1, s. 1-18; https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000118864
14
Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., Strahl D., (2018), Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 161-168; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication
15
Sas-Korczyńska B., Łuczyńska E., Chudyba A., Skóra T., Sokołowski A., (2018), The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study, "Nowotwory", vol. 68, nr 5-6, s. 232-239; https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/2018.0037/48258
16
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., (2017), Separability Index for Cluster Analysis. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 379-386.
17
Markowska M., Sokołowski A., (2017), Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 31, nr 4, s. 25-39; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.314.2/3758
18
Sobolewski M., Sokołowski A., (2017), Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 468, s. 215-221; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37258/Sobolewski_Grupowanie_Metoda_K_Srednich_z_Warunkiem_Spojnosci_2017.pdf
19
Sokołowski A., Markowska M., (2017), Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych, "Przegląd Statystyczny", vol. 64, z. 2, s. 153-162; https://przeglad-statystyczny.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=202979
20
Przewłocki T., Wrotniak L., Kablak-Ziembicka A., Pieniazek P., Roslawiecka A., Rzeznik D., Misztal M., Zajdel W., Badacz R., Sokołowski A., Trystula M., Musialek P., Zmudka K., (2017), Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion, "European Heart Journal", vol. 38, iss. suppl_1, s. 1085; https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/38/suppl_1/ehx493.P5210/19616086/ehx493.P5210.pdf
21
Sokołowski A. (red.), (2017), Józef Pociecha ...życie i twórczość (wybrane fragmenty), [Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany], 147 s.
22
Przewłocki T., Wrotniak L., Kablak-Ziembicka A., Pieniazek P., Roslawiecka A., Rzeznik D., Misztal M., Zajdel W., Badacz R., Sokołowski A., Trystula M., Musialek P., Zmudka K., (2017), Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion, "EuroIntervention", vol. 13, iss. 11, s. 1356-1364.
23
Sas-Korczyńska B., Łuczyńska E., Kamzol W., Sokołowski A., (2017), Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer, "Strahlentherapie und Onkologie", vol. 193, iss. 2, s. 141-149.
24
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Widawska A., Molong Ł., (2016), Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku, Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 88 s.
25
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2016), Three-Way Clustering Problems in Regional Science. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 545-550.
26
Markowska M., Sokołowski A., (2016), Metoda dekompozycji zmian struktury, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 3, s. 25-32; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3287/2902
27
Jagiełło-Korzeniowska A., Sokołowski A., Krzentowska-Korek A., Miklaszewska G., Bałdys-Waligórska A., (2016), The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease, "Endokrynologia Polska", vol. 67, no. 6, s. 554-561; https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.2016.0073
28
Sokołowski A., Harańczyk G., (2015), Modyfikacja wykresu radarowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 384, s. 280-286; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32815
29
Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., Sobolewski M., (2015), Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 393, s. 32-44; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33127
30
Fijorek K., (2015), Regresja logistyczna: wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 111 k.
31
Januś B., Rakowski T., Dziewierz A., Fijorek K., Sokołowski A., Dudek D., (2015), Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction, "Kardiologia Polska", vol. 73, iss. 5, s. 323-330; https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/77993
32
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., Sobolewski M., (2015), Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 29, nr 2, s. 23-36; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2854/2516
33
Sokołowski A., Markowska M., Strahl D., Sobolewski M., (2015), The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions. [W:] Lausen B., Krolak-Schwerdt S., Böhmer M. (red.), Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 525-531.
34
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., Sobolewski M., (2015), Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy, "Humanities and Social Sciences", vol. 20 (XX), nr 22 (2), s. 37-50; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg1LzEvMQ/hss-2015-02-pw-01.pdf
35
Sokołowski A., Markowska M., Sobolewski M., Strahl D., Denkowska S., (2015), Regional Spatial Moving Average and new Spatial Correlation Coefficient. [W:] IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts, Bologna : IFCS, s. 349-350.
36
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 26, s. 46-64; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1803/1775
37
Sas-Korczyńska B., Sokołowski A., Włodarczyk E., Łuczyńska E., (2014), Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii, "Nowotwory", vol. 64, nr 5, s. 383-390; https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/NJO.2014.0066/27698
38
Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., Sobolewski M., (2014), The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area). [W:] Hlaváček P., Olšová P. (red.), Regional Economy and Policy : Territories and Cities, Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University, s. 104-112.
39
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union, "Journal of Selçuk University Natural and Applied Science", Special Issue: ISDS Symposium, s. 115-126.
40
Sokołowski A., (2014), Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data", s. 44-48.
41
Markowska M., Sobolewski M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure, "Statistics in Transition : new series", vol. 15, no. 2, s. 309-316; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3452/12/1/4a5_markowska_s309_316.pdf
42
Strahl D., Sokołowski A., (2014), Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 331, s. 190-200.
43
Sokołowski A., Czaja M., (2014), Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 327, s. 23-29.
44
Lasa U., (2014), Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 196 k.
45
Suder A., Sokołowski A., (2014), Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index, "Anthropological Review", vol. 77, iss. 2, s. 205-218; http://www.ptantropologiczne.pl/en/ckfinder/userfiles/images/AR/vol077_2/AR-77-2-205-218.pdf
46
Sas-Korczynska B., Niemiec J., Harazin-Lechowska A., Korzeniowski S., Martynow D., Adamczyk A., Sokołowski A., (2014), The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience, "Neoplasma", Vol. 61, No. 3, s. 331-339; http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=3747&session_id=2d906b45bd23d0f8a0b46781eda63c02
47
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2013), Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 279, s. 11-18.
48
Sokołowski A., (2013), Bezpośrednie estymatory modalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 212 s.
49
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., (2013), Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla, "Przegląd Statystyczny", t. 60, z. 3, s. 305-323; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf
50
Denkowska S., Sokołowski A., (2013), Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 50-57.
51
Sokołowski A., (2013), Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku. [W:] Ulman P. (red.), Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 99-111.
52
Sas-Korczyńska B., Sokołowski A., Korzeniowski S., (2013), The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer, "Lung Cancer", Vol. 79, Iss. 1, s. 14-19.
53
Biesaga B., Niemiec J., Ziobro M., Wysocka J., Kruczak A., Sokołowski A., (2013), Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami. [W:] Cheda A., Nowosielska , Wrembel-Wargocka J. (red.), XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, s. 30.
54
Sokołowski A., Czaja M., (2013), Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 44-50.
55
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 878. - 162 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
56
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 884. - 156 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
57
Fijorek K., Sokołowski A., (2012), Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro, "Journal of Statistical Software" [on-line], vol. 47; https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v047c02/v47c02.pdf
58
Sokołowski A., (2012), Q uniwersalna miara odległości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 242, s. 22-30.
59
Sokołowski A., Fijorek K., (2012), Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk, s. 23-41.
60
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Sokołowski A., Tracz W., Podolec P., (2011), Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease, "Atherosclerosis", Vol. 214, iss. 1, s. 185-190.
61
Sokołowski A., Żmuda A., (2011), Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej. [W:] Analiza danych w programie Statistica - przegląd, Kraków : StatSoft Polska, s. 45-68.
62
Rachtan J., Sokołowski A., (2011), Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska, "Pneumonologia i Alergologia Polska", vol. 79, nr 1, s. 16-20; https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/download/27688/22426
63
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 876. - 150 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
64
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 857. - 107 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
65
Klimek M., Kruczak A., Ryś J., Mularz K., Halaszka K., Przewoźnik M., Moskal J., Sokołowski A., Urbański K., (2011), Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer, "Polish Journal of Pathology", vol. 62, iss. 3, s. 250-256; http://www.termedia.pl/Clinico-morphological-parameters-affecting-survival-of-patients-with-advanced-cervical-cancer,55,18078,1,0.html
66
Gasińska A., Richter P., Darasz Z., Niemiec J., Bucki K., Małecki K., Sokołowski A., (2011), Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients, "Journal of Gastrointestinal Surgery", vol. 15, iss. 9, s. 1568-1576.
67
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2011), Statystyka, Wyd. 2 popr.Warszawa : Difin, 526 s.
68
Bałdys-Waligórska A., Sokołowski A., (2011), Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa. [W:] Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych, Kraków : StatSoft Polska, s. 65-83.
69
Sokołowski A., (2011), Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy. [W:] Huptas R. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61.
70
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Widawska A., Żmurko R., Molong Ł., (2011), Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku, Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 89 s.
71
Marczyk E., Kruczak A., Ambicka A., Mularz K., Harazin-Lechowska A., Moskal J., Sokołowski A., Mituś J., Ryś J., (2011), The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple, "Polish Journal of Pathology", vol. 62, iss. 4, s. 229-235; http://www.termedia.pl/The-routine-immunohistochemical-evaluation-in-Paget-disease-of-the-nipple,55,18075,1,0.html
72
Sokołowski A., (2011), History of the Mode. [W:] Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 40.
73
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., Drwiła R., Sadowski J., Żmudka K., Tracz W., (2010), The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis, "Atherosclerosis", Vol. 209, iss. 1, s. 125-130.
74
Kabłak-Ziembicka A., Sokołowski A., (2010), Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych. [W:] Medycyna i analiza danych, Kraków : StatSoft, s. 49-65.
75
Sokołowski A., (2010), Estymacja i testowanie hipotez. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 25-60.
76
Sokołowski A., (2010), Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia. [W:] Medycyna i analiza danych, Kraków : StatSoft, s. 33-48.
77
Sokołowski A., Denkowska S., (2010), Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals. [W:] Locarek-Junge H., Weihs C. (red.), Classification as a Tool for Research (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), New York : Springer, s. 209-216.
78
Albrycht I., Sokołowski A., Szczerski K., (2010), Ranking polskich europosłów 2009, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 107, s. 17-23.
79
Sokołowski A., (2010), Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining?. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 103-126.
80
Sokołowski A., Sawiczyński J., (2010), Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich. [W:] Pociecha J. (red.), Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 10), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 87-92.
81
Sokołowski A., (2010), Analiza szeregów czasowych i prognozowanie. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 81-101.
82
Grabiński T., (2010), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy, Sokołowski A. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 112 s.
83
Sokołowski A., (2010), Metodologia budowy wskaźnika agregatowego. [W:] Szlagowski P. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia, Kraków : Instytut Kościuszki, s. 7-14.
84
Przewłocki T., Kabłak-Ziembicka A., Kozanecki A., Rzeźnik D., Pieniążek P., Musiałek P., Piskorz A., Sokołowski A., Rosławiecka A., Tracz W., (2009), Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease, "Kardiologia Polska", t. 67, nr 8, s. 978-984; https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/80068
85
Sokołowski A., Denkowska S., (2009), O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 309-319.
86
Sokołowski A., Sawiczyński J., (2009), Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich. [W:] Frodyma K., Papież M. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28.
87
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 770. - 291 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
88
Harańczyk G., Sokołowski A., (2009), Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 47, s. 17-23.
89
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2009), Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 26-39; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf
90
Kot J., Sokołowski A., (2009), Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008. [W:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej, Kraków : StatSoft Polska, s. 59-73.
91
Sokołowski A., Rachtan J., Niepsuj S., Zemła B., Zwierko M., (2009), Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland, "Lung Cancer", vol. 65, iss. 2, s. 138-143.
92
Sokołowski A., Denkowska S., (2008), O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 20.
93
Zygulska A., Sokołowski A., (2008), Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi, "Onkologia w Praktyce Klinicznej", T. 4, nr 5, s. 192-197; https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/download/9291/7911
94
Ryś J., Sokołowski A., (2008), Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich. [W:] Wątroba J. (red.), Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników, Kraków : StatSoft Polska, s. 63-71.
95
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Tracz W., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., Drwila R., Rzeźnik D., (2008), Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease, "Heart and Vessels", vol. 23, iss. 5, s. 295-300.
96
Pieniążek P., Musiałek P., Kabłak-Ziembicka A., Tekieli Ł., Motyl R., Przewłocki T., Moczulski Z., Pasowicz M., Sokołowski A., Leśniak-Sobelga A., Żmudka K., Tracz W., (2008), Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS), "Journal of Endovascular Therapy", vol. 15 iss. 3, s. 249-262.
97
Pasztyła A., (2008), Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 145 k.
98
Sokołowski A., (2008), Data Mining - tak czy nie?. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 57-63.
99
Przewłocki T., Kabłak-Ziembicka A., Tracz W., Kopeć G., Rubis P., Pasowicz M., Musiałek P., Kostkiewicz M., Kozanecki A., Stompór T., Sulowicz W., Sokołowski A., (2008), Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease, "Nephrology Dialysis Transplantation", vol. 23 iss. 2, s. 580-585.
100
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - 129 s.: il.; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - 1233-3115
101
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., Widawska A., Żmurko R., (2008), Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006, "Współczesna Onkologia", vol. 12, nr 9, s. 425-428; https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-11681-1?filename=08_Zachorowalnosc%20na%20nowotwory%20z%C5%82o%C5%9Bliwe.pdf
102
Denkowska S., Salamaga M., Sit S., Sokołowski A., (2008), Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007, "Świat Nieruchomości", nr 65, s. 28-37.
103
Gołkowski F., Szybiński Z., Rachtan J., Sokołowski A., Buziak-Bereza M., Trofimiuk M., Hubalewska-Dydejczyk A., Przybylik-Mazurek E., Huszno B., (2007), Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas, "European Journal of Nutrition", vol. 46, no 5, s. 251-256.
104
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - nr 764. - 206 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
105
Basiura B., (2007), Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 245 k.
106
Kicki J., Sobczyk E., Sokołowski A., (2007), Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego. [W:] Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 47-63.
107
Sokołowski A., Jajuga K., Gatnar E., (2007), IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 39-45.
108
Suder A., Sokołowski A., (2007), Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications, "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 16, no. 5C II, s. 634-639.
109
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2007), Statystyka: podręcznik dla studiów ekonomicznych, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin : StatSoft Polska, 520 s.
110
Seweryn M., (2007), Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 131 k.
111
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - 86 s.: il.; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - 1233-3115
112
Sokołowski A., (2007), The Football Distance, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 33-36.
113
Salamaga M., (2006), Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 276 k.
114
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 724. - 129 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
115
Francik A., Sokołowski A., (2006), Innowacyjność w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 730, s. 63-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/130237984
116
Ney R., Sokołowski A., Sobczyk E., Kicki J., Jarosz J., Saługa P., Dyczko A., Paszcza H., (2006), Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy, Ney R. (red.), Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 175 s.
117
Hausner J., Sokołowski A., (2006), Realne koalicje w Sejmie w roku 2004, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1126, s. 27-36.
118
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 726. - 101 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
119
Niezgoda J., (2006), Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 119 k.
120
Sokołowski A., Chechelski P., (2006), Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych. [W:] Morkis G. (red.), Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 64-83.
121
Łuczyńska E., Anioł J., Dyczek S., Mituś J., Stelmach A., Sokołowski A., (2006), Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer, "Polish Journal of Radiology", vol. 71, no 4, s. 10-19; http://www.polradiol.com/download/getFreePdf/l/EN
122
Sokołowski A., Chechelski P., (2006), Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu. [W:] Morkis G. (red.), Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 84-98.
123
Sokołowski A., (2006), Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 237-252.
124
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Tracz W., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., (2005), Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease, "The American Journal of Cardiology", vol. 96, iss. 9, s. 1217-1222.
125
Denkowska S., (2005), Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 152 k.
126
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2005), Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Urologia Polska", vol. 58, nr 3, s. 190-192.
127
Kot S., Sokołowski A., (2005), Tablice statystyczne, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s.
128
Basiura B., Sokołowski A., (2005), Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 53-64.
129
Hausner J., Sokołowski A., (2005), Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku, "Studia Politologiczne", vol. 9, s. 28-40.
130
Sokołowski A., Jajuga K., (2005), IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 19-25.
131
Sokołowski A., (2005), Analiza wyników wyborów w III RP. [W:] Przegląd programów z rodziny Statistica, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 57-66.
132
Sokołowski A., (2005), Data Mining - automat czy metoda naukowa?. [W:] Data mining : poznaj siebie i swoich klientów, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 5-11.
133
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2005), Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Przegląd Lekarski. Seria 2", T. 62, nr 8, s. 737-741.
134
Sokołowski A., Sagan A., (2005), Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, "StatSoft Polska" [on-line]; https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/adwmarketingu.pdf
135
Łapczyński A., Niedźwiecki M., Sokołowski A., (2005), Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 57-70.
136
Francik A., Sokołowski A., (2005), Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 141-174.
137
Sokołowski A., Niedźwiecki M., (2005), Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica. [W:] Przegląd programów z rodziny Statistica, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 93-106.
138
Sokołowski A., (2004), Strukturalne testy zgodności. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 41-50.
139
Sokołowski A., Pasztyła A., (2004), Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii. [W:] Statystyka i data mining w praktyce: [seminarium], Warszawa - Kraków 2004, Kraków : StatSoft, s. 91-102.
140
Sokołowski A., (2004), O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych. [W:] Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Kraków : StatSoft Polska, s. 5-14.
141
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2004), Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Współczesna Onkologia", vol. 9, nr 9, s. 425-428; https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-2748-1?filename=Zachorowalno%C5%9B%C4%87.pdf
142
Sobolewski M., (2004), Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 185 k.
143
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., Mizianty M., Machowska B., (2004), Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 36, nr 1, s. 28-33.
144
Kabłak-Ziembicka A., Tracz W., Przewłocki T., Pieniążek P., Sokołowski A., Konieczyńska M., (2004), Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease, "Heart", vol. 90, iss. 11, s. 1286-1290; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1768551/pdf/hrt09001286.pdf
145
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 666. - 117 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
146
Sokołowski A., (2003), P-Value - Its Use and Misuse. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 127-132.
147
Duda K., Kołodziejski L., Sokołowski A., Kubisz A., Łobaziewicz W., Komorowski A., Marczyk E., (2003), Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis, "Acta Chirurgica Belgica", vol. 103, iss. 3, s. 287-292; http://www.belsurg.org/uploaded_pdfs/103/103_287_292.pdf
148
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - nr 643. - 89 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
149
Pieniążek P., Stępień E., Sadowski J., Przewłocki T., Sokołowski A., Podolec P., Kapelak B., Przybyłowski P., Kądzielski A., Tracz W., (2003), Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation, "Medical Science Monitor", vol. 9, iss. 2, s. CR67-CR72.
150
Jajuga K., Sokołowski A., (2003), IFCS-2002 - Facts and Remarks, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 988, s. 15-20.
151
Jajuga K., Sokołowski A., (2003), Sprawozdanie z konferencji IFCS-2002 "Data Analysis, Classification and Related Methods", "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 110-112.
152
Jakóbik K., (2003), Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 202 k.
153
Sokołowski A., (2003), Prognozowanie finansowych szeregów czasowych. [W:] Zastosowania statystyki i data mining w finansach, Kraków : StatSoft Polska, s. 55-64.
154
Francik A., Sokołowski A., (2003), Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce, s. 1[68]-32[99].
155
Jajuga K., Sokołowski A., (2003), IFCS-2002 - Facts and Remarks, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 113.
156
Dyduch M., Skolyszewski J., Korzeniowski S., Sokołowski A., (2003), Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy, "International Journal of Radiation Oncology Biology Physics", vol. 56, iss. 3, s. 634-643.
157
Sokołowski A., (2002), Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym. [W:] Data Mining - metody i przykłady, Kraków : StatSoft, s. 95-102.
158
Hausner J., Sokołowski A., (2002), Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce, "Studia Politologiczne", vol. 6, s. 33-45.
159
Sokołowski A., (2002), Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych. [W:] Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych, Kraków : StatSoft, s. 5-11.
160
Sokołowski A., (2002), Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 942, s. 417-419.
161
Sokołowski A., Jajuga K. (red.), (2002), Data Analysis, Classification, and Related Methods: IFCS 2002: program and abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 208 s.
162
Jajuga K., Sokołowski A., Bock H. (red.), (2002), Classification, Clustering, and Data Analysis: Recent Advances and Applications, (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin : Springer-Verlag
163
Rachtan J., Sokołowski A., Urbańska A., Geleta M., Molong Ł., (2002), Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku, "Przegląd Lekarski. Seria 2", T. 59, nr 1, s. 11-16.
164
Sokołowski A., (2002), Strukturalne testy zgodności, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 168.
165
Sokołowski A., (2002), Metody stosowane w data mining. [W:] Data Mining - metody i przykłady, Kraków : StatSoft, s. 5-12.
166
Sokołowski A., Wątroba J., (2001), Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych. [W:] Statistica 6 w twoim mieście: ogólnopolski cykl prezenatcji nowej generacji oprogramowania, październik 2001, Kraków : StatSoft Polska, s. 75-83.
167
Przewłocki T., Ryniewicz W., Sokołowski A., Pieniążek P., Olszowska M., Kostkiewicz M., Lelakowski J., Tracz W., (2001), Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej, "Przegląd Lekarski. Seria 2", T. 58, nr 9, s. 845-850.
168
Przewłocki T., Pieniążek P., Tracz W., Ryniewicz W., Kostkiewicz M., Olszowska M., Podolec P., Sokołowski A., (2001), Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty, "International Journal of Cardiology", vol. 77, iss. 1, s. 13-24.
169
Dahmani A., Sokołowski A., (2001), Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 573, s. 31-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/11642
170
Przybylska K., Sokołowski A., (2001), The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 27-44.
171
Sokołowski A., (2001), Propozycja testu normalności rozkładu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 55-57.
172
Frączek M., Hausner J., Sokołowski A., Sułkowski R., (2001), Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, "Rynek Pracy", nr 3-4(111-112), s. 5-27.
173
Jajuga K., Sokołowski A., (2001), IFCS 2000 - Millenium Talk, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 906, s. 216-223.
174
Hausner J., Sokołowski A., (2001), Czynniki generujące polskie bezrobocie, "Rynek Pracy", nr 7/8(115/116), s. 28-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/100000002
175
Sokołowski A., (2000), Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku. [W:] Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 29-37.
176
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., Mizianty M., Machowska B., Janowski J., (2000), Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 32, nr 2, s. 177-181.
177
Sokołowski A., Piecuch L., Strużanowska B., Timler M., Stolarska A. (red.), (2000), Akademia Ekonomiczna w Krakowie: album jubileuszowy 1925-2000, Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 63 s.
178
Górka K., Berbeka J., Berbeka K., Chomątowski S., Kożuch M., Sokołowski A., Szwed D., (2000), Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy: ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 221 s.
179
Przewłocki T., Pieniążek P., Tracz W., Ryniewicz W., Olszowska M., Kostkiewicz M., Podolec P., Pasowicz M., Sokołowski A., (2000), Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych, "Przegląd Lekarski. Seria 2", T. 57, nr 5, s. 266-273.
180
Sokołowski A., Filek Z., (2000), Z otwartymi ramionami, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 6.
181
Sokołowski A., (2000), Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą. [W:] Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 31-40.
182
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., (2000), Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 32, nr 2, s. 235-238.
183
Sokołowski A., Filek Z., (2000), Showing the Flag with Pride, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 4, s. 15.
184
Denkowska S., Sokołowski A., (2000), Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny. [W:] Zeliaś A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 63-69.
185
Schneider-Stock R., Ryś J., Jaeger V., Niezabitowski A., Kruczak A., Sokołowski A., Roessner A., (1999), Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas, "International Journal of Oncology", vol. 15, iss. 4, s. 775-780.
186
Kurkiewicz J., Podolec B., Sokołowski A., (1999), Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 141-176.
187
Sokołowski A., (1999), Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych. [W:] Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS: seminarium, Warszawa 15 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 27-39.
188
Sokołowski A., (1999), Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries: Changes During the Transition, [on-line], Budapest : Open Society Institute, 113 s.
189
Niezabitowski A., Czajecki K., Ryś J., Kruczak A., Gruchała A., Wasilewska A., Lackowska B., Sokołowski A., Szklarski W., (1999), Prognostic Evaluation of Cutaneous Malignant Melanoma : a Clinicopathologic and Immunohistochemical Study, "Journal of Surgical Oncology", vol. 70, iss. 3, s. 150-160.
190
Karolewski K., Korzeniowski S., Sokołowski A., Urbański K., Kojs Z., (1999), Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone, "Acta Oncologica", vol. 38, iss. 4, s. 461-468; http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/028418699431997
191
Podolec P., Pfitzner R., Wierzbicki K., Kostkiewicz M., Pieniążek P., Olszowska M., Przewłocki T., Sokołowski A., Tracz W., Dziatkowiak A., (1999), The Quality of Life after Aortic Valve Replacement with Homografts or Prosthetic Valves, "Journal of Heart Valve Disease", vol. 8, iss. 3, s. 270-276.
192
Sokołowski A., (1999), Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym, "StatSoft Polska" [on-line]; http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/wmedycynie.html
193
Sokołowski A., (1999), SENS i SEWSS jako narzędzia data mining. [W:] Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS: seminarium, Warszawa 15 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 19-25.
194
Sokołowski A., (1999), Przykłady korzystania ze STATISTICA. [W:] Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA: seminarium, Warszawa 14 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 17-32.
195
Krzyszkowski T., Gasińska A., Sokołowski A., Danilewicz B., Skołyszewski J., (1999), Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu. [W:] Nowak S., Żukiel R. (red.), Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 95-100.
196
Sokołowski A., Jawień A., (1999), Nikt nie chce zdać na "F", "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 7, 15.
197
Kurkiewicz J., Sokołowski A., Tatar J., (1999), Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 124-140.
198
Lackowska B., Niezabitowski A., Ryś J., Skołyszewski J., Stelmach A., Sokołowski A., Gruchała A., Jaszcz-Gruchała A., Markiewic D., (1999), Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study, "Polish Journal of Pathology", vol. 50, iss. 3, s. 139-144.
199
Denkowska S., Sokołowski A., (1999), Wnioskowanie wielokrotne w macierzy korelacji - eksperyment symulacyjny, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 530-531.
200
Lackowska B., Gruchała A., Niezabitowski A., Radkowski A., Skołyszewski J., Ryś J., Szklarski W., Sokołowski A., (1999), Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study, "Polish Journal of Pathology", vol. 50, iss. 1, s. 23-29.
201
Sokołowski A., (1998), The Iterative Method for Estimation of Multidimensional Mode. [W:] Data, Science, Classification and Related Methods, [b.m.] : Istituto Nazionale di Statistica, s. 279-282.
202
Sokołowski A., (1998), Przykłady prognozy ekonomicznej, "StatSoft Polska" [on-line]; http://www.statsoft.pl/czytelnia/prognozowanie/progekonomicznej.html
203
Sokołowski A., (1998), Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 1, s. 150.
204
Pietrzyk-Zieniewicz E., Sokołowski A., Zieniewicz A., (1998), Jak Polak z Polakiem: kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r.: autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy, Ciechanów : KODRTK, 132, [2] s.
205
Sokołowski A., (1998), Privatization Referendum 1996 in Poland in Search of the Voting Patterns. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gos