Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Zastosowanie spiruliny jako składnika fermentowanych napojów mlecznych = Spirulic as a Food Additive in Fermented Dairy Products
Source:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 139-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307079
chapter in monograph
2

Author:
Title:
ISO 22000 vs. FSSC 22000
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016, s. 11-15 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-3-1
Nr:
2168305335
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Conference:
13th IComSC'15, Poznań, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-25
Title:
Marine Algae as a Food Component
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 29. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-9380-18-6-2
Nr:
2168294073
varia
4

Author:
Title:
Jak powinna zmienić się norma ISO 22000 w stosunku do nowelizacji normy ISO 9001
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 11-17 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312189
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Nowelizacja normy ISO 9001 - aspekt zarządzania ryzykiem
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014, s. 44-49 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-4-7
Nr:
2168302917
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Conference:
II Konferencja "Dni Ekologii", Kraków, Polska, od 2014-05-27 do 2014-05-27
Title:
Ekospirulina jako dodatek do żywności
Source:
Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 9-14 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-82-2
Nr:
2168302929
chapter in conference materials
See main document
7

Title:
Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo informacji
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014, s. 39-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-4-7
Nr:
2168302913
chapter in monograph
See main document
8

Conference:
II Konferencja "Dni Ekologii", Kraków, Polska, od 2014-05-27 do 2014-05-27
Title:
Podatki o charakterze ekologicznym i opłaty ekologiczne w Polsce
Source:
Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 15-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-82-2
Nr:
2168302931
chapter in conference materials
See main document
9

Author:
Conference:
12th IComSC'13, Poznań, Polska, od 2013-09-16 do 2013-09-19
Title:
Analysis of Consumer Preferences on Innovative Diary Product Containing a Functional Ingredient
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 28. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-3-7
Nr:
2168294631
varia
10

Author:
Title:
Nadchodzące zmiany w normie ISO 9001
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 22-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168296691
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Ocena zafałszowań produktów mlecznych poprzez złe oznakowanie ich opakowań
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294613
varia
12

Title:
Rynek suplementów diety - świadomość i preferencje konsumenckie = Dietary Supplements Market - Awareness and Consumer Preferences
Source:
Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 11-19 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
Nr:
2168289761
chapter in monograph
13

Title:
Dietary Supplements Market - Awareness and Consumer Preferences
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294495
varia
1
Zastosowanie spiruliny jako składnika fermentowanych napojów mlecznych = Spirulic as a Food Additive in Fermented Dairy Products / Karolina Antos // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2016. - S. 139-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
2
ISO 22000 vs. FSSC 22000 / Karolina Antos // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016. - S. 11-15. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-3-1
3
Marine Algae as a Food Component / Karolina Antos // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 29. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-9380-18-6-2
4
Jak powinna zmienić się norma ISO 22000 w stosunku do nowelizacji normy ISO 9001 / Karolina Antos // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 11-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
5
Nowelizacja normy ISO 9001 - aspekt zarządzania ryzykiem / Karolina Antos, Elżbieta Bielak // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014. - S. 44-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-4-7
6
Ekospirulina jako dodatek do żywności / Karolina Antos // W: Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 9-14. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-82-2
7
Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo informacji / Karolina Antos, Elżbieta Bielak // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014. - S. 39-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-4-7
8
Podatki o charakterze ekologicznym i opłaty ekologiczne w Polsce / Karolina Antos, Elżbieta Bielak, Anna Wrona // W: Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 15-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-82-2
9
Analysis of Consumer Preferences on Innovative Diary Product Containing a Functional Ingredient / Karolina Antos // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
10
Nadchodzące zmiany w normie ISO 9001 / Karolina Antos // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 22-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
11
Ocena zafałszowań produktów mlecznych poprzez złe oznakowanie ich opakowań / Karolina Antos // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
12
Rynek suplementów diety - świadomość i preferencje konsumenckie = Dietary Supplements Market - Awareness and Consumer Preferences / Karolina Antos, Zofia CICHOŃ // W: Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 11-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
13
Dietary Supplements Market - Awareness and Consumer Preferences / Karolina Antos, Zofia CICHOŃ // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
1
Antos K., (2016), Zastosowanie spiruliny jako składnika fermentowanych napojów mlecznych. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 139-146.
2
Antos K., (2016), ISO 22000 vs. FSSC 22000. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 11-15.
3
Antos K., (2015), Marine Algae as a Food Component. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 29.
4
Antos K., (2015), Jak powinna zmienić się norma ISO 22000 w stosunku do nowelizacji normy ISO 9001. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 11-17.
5
Antos K., Bielak E., (2014), Nowelizacja normy ISO 9001 - aspekt zarządzania ryzykiem. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 44-49.
6
Antos K., (2014), Ekospirulina jako dodatek do żywności. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 9-14.
7
Antos K., Bielak E., (2014), Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo informacji. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 39-43.
8
Antos K., Bielak E., Wrona A., (2014), Podatki o charakterze ekologicznym i opłaty ekologiczne w Polsce. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 15-22.
9
Antos K., (2013), Analysis of Consumer Preferences on Innovative Diary Product Containing a Functional Ingredient. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 28.
10
Antos K., (2013), Nadchodzące zmiany w normie ISO 9001. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 22-25.
11
Antos K., (2013), Ocena zafałszowań produktów mlecznych poprzez złe oznakowanie ich opakowań. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 26.
12
Antos K., Cichoń Z., (2012), Rynek suplementów diety - świadomość i preferencje konsumenckie. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 11-19.
13
Antos K., Cichoń Z., (2012), Dietary Supplements Market - Awareness and Consumer Preferences. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 40.
1
@inbook{UEK:2168307079,
author = "Antos Karolina",
title = "Zastosowanie spiruliny jako składnika fermentowanych napojów mlecznych",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "139-146",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
2
@inbook{UEK:2168305335,
author = "Antos Karolina",
title = "ISO 22000 vs. FSSC 22000",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "11-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2016",
isbn = "978-83-940189-3-1",
}
3
@misc{UEK:2168294073,
author = "Antos Karolina",
title = "Marine Algae as a Food Component",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "29",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-9380-18-6-2",
}
4
@inbook{UEK:2168312189,
author = "Antos Karolina",
title = "Jak powinna zmienić się norma ISO 22000 w stosunku do nowelizacji normy ISO 9001",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "11-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
5
@inbook{UEK:2168302917,
author = "Antos Karolina and Bielak Elżbieta",
title = "Nowelizacja normy ISO 9001 - aspekt zarządzania ryzykiem",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "44-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2014",
isbn = "978-83-935421-4-7",
}
6
@inbook{UEK:2168302929,
author = "Antos Karolina",
title = "Ekospirulina jako dodatek do żywności",
booktitle = "Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-82-2",
}
7
@inbook{UEK:2168302913,
author = "Antos Karolina and Bielak Elżbieta",
title = "Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo informacji",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "39-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2014",
isbn = "978-83-935421-4-7",
}
8
@inbook{UEK:2168302931,
author = "Antos Karolina and Bielak Elżbieta and Wrona Anna",
title = "Podatki o charakterze ekologicznym i opłaty ekologiczne w Polsce",
booktitle = "Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii",
pages = "15-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-82-2",
}
9
@misc{UEK:2168294631,
author = "Antos Karolina",
title = "Analysis of Consumer Preferences on Innovative Diary Product Containing a Functional Ingredient",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "28",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-3-7",
}
10
@inbook{UEK:2168296691,
author = "Antos Karolina",
title = "Nadchodzące zmiany w normie ISO 9001",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "22-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
11
@misc{UEK:2168294613,
author = "Antos Karolina",
title = "Ocena zafałszowań produktów mlecznych poprzez złe oznakowanie ich opakowań",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "26",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
12
@inbook{UEK:2168289761,
author = "Antos Karolina and Cichoń Zofia",
title = "Rynek suplementów diety - świadomość i preferencje konsumenckie",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality",
pages = "11-19",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6",
}
13
@misc{UEK:2168294495,
author = "Antos Karolina and Cichoń Zofia",
title = "Dietary Supplements Market - Awareness and Consumer Preferences",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "40",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}