Publications of the selected author
1

Title:
Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (36). - [odczyt: 04.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166466747
varia
2

Title:
Norman Davies: zaginione królestwa
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (36) (2010) . - [odczyt: 04.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166463657
unreviewed article
3

Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (33). - [odczyt: 24.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168348062
varia
4

Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (31). - [odczyt: 19.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347956
varia
5

Author:
Anna Sokołowska-Gogut , Teresa Wildhardt
Title:
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej = The Influence of Organizational Culture on Managing the Change Process in Academic Library
Source:
Kultura organizacyjna w bibliotece : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 4-6 czerwca 2007 / red. Halina Brzezińska-Stec - Białystok: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, cop. 2007, s. 350-358. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168257846
chapter in conference materials
6

Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2006 roku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 29. - [odczyt: 08.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347736
varia
7

Title:
Kultura organizacyjna w bibliotece : sprawozdanie z konferencji
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 29. - [odczyt: 08.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347700
varia
8

Title:
Jak nas widzą - bibliotekarz w oczach czytelników
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 29 (2007) . - [odczyt: 05.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347682
unreviewed article
9

Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2005 roku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 27. - [odczyt: 05.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347664
varia
10

Title:
Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 27. - [odczyt: 05.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347666
varia
11

Title:
Wstąp po wiedzę!
Source:
Kurier AE. - październik, wydanie specjalne (2006) , s. 22-23
Nr:
2166786541
unreviewed article
12

Author:
Teresa Wildhardt , Anna Sokołowska-Gogut
Conference:
Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich. Ogólnopolska konferencja naukowa, Rzeszów-Czarna, Polska, od 2005-06-01 do 2005-06-03
Title:
Biblioteka - centrum zasobów edukacyjnych
Source:
Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich - Rzeszów: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 25-31. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922515-0-4
Nr:
2168328595
chapter in conference materials
13

Title:
Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: Ogólnopolska konferencja naukowa, 01-03.06.2005 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 26. - [odczyt: 21.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348674
varia
14

Conference:
VII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, Dąbrowa Górnicza, Polska, od 2005-09-08 do 2005-09-09
Title:
Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności?
Source:
Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy / red. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marzanna Chmielarska - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2005, s. 81-89 - Bibliogr.
ISBN:
83-88936-23-9
Nr:
2168332059
chapter in conference materials
15

Title:
Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 25 (2005) . - [odczyt: 10.06.2011] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166662678
unreviewed article
16

Title:
Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy : VII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, 08-09.09.2005 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 26. - [odczyt: 21.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348694
varia
17

Author:
Ewa Dobrzyńska-Lankosz , Anna Sokołowska-Gogut
Conference:
25th Annual IATUL Conference, Kraków, Polska, od 2004-05-30 do 2004-06-03
Title:
Krakow Library Group as an example of regional library co-operation [dokument elektroniczny]
Source:
Library management in changing environment : abstracts, full texts and PowerPoint presentation of papers - Kraków: The Library of Cracow University of Technology, 2004
Series:
(IATUL Proceedings (New Series) ; vol. 14)
Nr:
2168357244
chapter in conference materials
18

Title:
Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?
Source:
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej / red. Maria Kocójowa - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 236-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; z. 10)
ISBN:
83-233-1927-8
Nr:
2168332691
chapter in monograph
19

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr specjalny 1
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004
Access mode:
Nr:
2168347378
journal / series editorial
20

Title:
Biblioteka Główna
Source:
Forum Akademickie. - nr 4 (2004) , s. 11
Nr:
2168332687
unreviewed article
21

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr specjalny 1. - [odczyt: 29.05.2020]
Access mode:
Nr:
2168347478
varia
22

Title:
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 23. - [odczyt: 25.05.2020]
Access mode:
Nr:
2168347360
varia
23

Author:
Anna Sokołowska-Gogut , Teresa Wildhardt
Conference:
Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej. Konferencja. Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, Łódź, Polska, od 2004-06-23 do 2004-06-25
Title:
Usługi informacyjne w polskich bibliotekach szkół wyższych na tle usług bibliotek zachodnioeuropejskich : studium porównawcze = Information Services in Polish and West European Academic Libraries : Comparative Study
Source:
Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne / red. Feret Błażej - Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004, s. 251-256. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-900302-1-4
Access mode:
Nr:
2168335853
chapter in conference materials
24

Author:
Lidia Derfert-Wolf , Ewa Dobrzyńska-Lankosz , Wanda Dziadkiewicz , Mirosław Górny , Elżbieta Górska , Marek M. Górski , Artur Jazdon , Anna Sokołowska-Gogut , Teresa Wildhardt
Title:
Performance Indicators and Standards for Polish Research Libraries
Source:
Library and Information Research. - vol. 27, no. 87 (2003) , s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168361140
article
25

Title:
Dziesięć lat minęło... Biblioteka w nowym budynku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 22 (2003) . - [odczyt: 28.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348888
unreviewed article
26

Author:
Teresa Wildhardt , Anna Sokołowska-Gogut
Title:
Social Science Information Service in Poland : an attempt to present the state of art
Source:
IASSIST Quarterly. - vol. 26 no. 3 (2003) , s. 5-9. - Summ. - Bibliog.
Nr:
2168362344
article
27

Conference:
Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych, Poznań, Polska, od 2002-11-13 do 2002-11-15
Title:
Problematyka oceny jakości i wynikające z niej próby standaryzacji i normalizacji działalności biblioteczno-informacyjnej = Problems of quality assessment and the efforts to standardise and adopt norms for library and information services
Source:
Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych / red. Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska - Poznań: Biblioteka Uniwersytecka, 2002, s. 47-63. - Summ.
ISBN:
83-913932-0-8
Nr:
2168362366
chapter in conference materials
28

Conference:
Konferencja "Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych", Kraków, Polska, od 2001-09-19 do 2001-09-21
Title:
Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
201 s.: il., wykr.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-910428-6-3
Nr:
2168289173
conference materials
See related chapters
29

Conference:
Konferencja "Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych", Kraków, Polska, od 2001-09-19 do 2001-09-21
Title:
Analiza zasobów ludzkich wybranych bibliotek naukowych
Source:
Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001) / red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 129-155. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-910428-6-3
Nr:
2168289175
chapter in conference materials
See main document
30

Title:
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 18 (2001) . - [odczyt: 03.08.2020]
Access mode:
Nr:
2168349078
unreviewed article
31

Title:
"Przemoc" w Bibliotece
Source:
Manko. - R. 3, nr 4 (19) (2001) , s. 8
Nr:
2168368776
article
32

Author:
Anna Sokołowska-Gogut , B. Pałczyńska
Title:
Książki czy komputery?
Source:
Eksperyment. - nr 3, s. 18
Nr:
2168284073
voice in discussion / interview
33

Conference:
INFOBAZY'99. Bazy danych dla nauki, Gdańsk, Polska, od 1999-08-30 do 1999-09-01
Title:
Komputerowe, informacyjne bazy danych w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Infobazy'99 - bazy danych dla nauki : materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk, 30 sierpnia - 1 września 1999 r. / red. Antoni Nowakowski, Joanna Nowakowska, Marcin Hryciuk - Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 1999, s. 220-223. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-88007-24-6
Nr:
2168359472
chapter in conference materials
34

Title:
Czy potrzebne są nam badania porównawcze?
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 3(3) (1999) . - Tytuł numeru: Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168361296
article
35

Author:
Title:
Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze)
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Warszawa: GBPiZS, 1999
Physical description:
VIII, 115 s.; 21 cm
Series:
(Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego $v 71)
ISBN:
83-86539-82-8
Access mode:
Nr:
2168339751
36

Title:
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 16 (1999) . - [odczyt: 06.08.2020]
Access mode:
Nr:
2168349222
unreviewed article
37

Title:
Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
241 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-910428-2-0
Nr:
2168339333
38

Title:
Biblioteka na CD-ROM-ach
Source:
Eksperyment. - nr 2 (1998) , s. 5
Nr:
2168357792
unreviewed article
39

Title:
Zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej = Management of Changes in an Academic Library
Source:
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT] - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 221-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910428-0-4
Nr:
2168243716
chapter in conference materials
See main document
40

Title:
Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
140 s.; 24 cm
ISBN:
83-910428-1-2
Access mode:
Nr:
2168335553
book
41

Title:
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 13 (1998) . - [odczyt: 09.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349690
unreviewed article
42

Title:
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
340 s.: rys., wykr.; 24 cm. + Suplement : 21 s. ; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-910428-0-4
Nr:
2168243708
conference materials
See related chapters
43

Title:
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12, s. 35-47
Nr:
2168351726
varia
44

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
197 s.; 24 cm.
Nr:
2168358046
45

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
156 s.; 24 cm.
Nr:
2168358044
46

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 1, Kierunek Ekonomia
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
138 s.; 24 cm.
Nr:
2168358042
47

Title:
Information sources for two-years of post-graduate studies in Master of Business Administration
Redakcja:
Morawski Andrzej
Publisher address:
Cracow: Cracow Academy of Economics, 1997
Physical description:
92 s.; 24 cm
Nr:
2168369462
book
48

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Towaroznawstwa
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
75 s.; 24 cm.
Nr:
2168358050
49

Title:
Stałe wystawy nowości książkowych
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12, s. 33-34
Nr:
2168361294
varia
50

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 11/12
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Nr:
2168351716
journal / series editorial
51

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12, s. 5-6
Nr:
2168351718
preface / summary
52

Title:
Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
94 s.; 24 cm
Series:
(Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; nr specjalny)
Nr:
2168361280
book
53

Title:
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10, s. 49-57
Nr:
2168355402
varia
54

Title:
Nowe bazy danych na dyskach optycznych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10, s. 20-27
Nr:
2168355398
varia
55

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10, s. 5-7
Nr:
2168355392
preface / summary
56

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 9/10, nr specjalny
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168355390
journal / series editorial
57

Title:
Stałe wystawy nowości książkowych
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10, s. 18-19
Nr:
2168355396
varia
58

Title:
Nowe bazy danych udostępniane w sieci lokalnej biblioteki
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10, s. 8-17
Nr:
2168355394
varia
59

Title:
Biblioteka ekonomiczna w środowisku akademickim i gospodarczym regionu - potrzebna czy nie?
Source:
Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / red. Anna SOKOŁOWSKA - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 32-45. - Streszcz., summ.
Nr:
2168291603
chapter in conference materials
See main document
60

Title:
Usługi informacyjne innych instytucji naukowych
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6, s. 56-57
Nr:
2168355382
varia
61

Title:
Wstęp
Source:
Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / red. Anna SOKOŁOWSKA - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 5-7
Nr:
2168291591
preface / summary
See main document
62

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 5/6, 7/8
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Nr:
2168355370
journal / series editorial
63

Title:
Stała wystawa książek brytyjskich
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6, s. 33-55
Nr:
2168355380
varia
64

Title:
Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library
Opracowanie:
Publisher address:
Cracow: Cracow Academy of Economics, 1995
Physical description:
42 s.; 23 cm
Notes:
2nd rev. ed.,
Nr:
2168358202
varia
65

Title:
Nowości wydawnicze w zbiorach Biblioteki
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8, s. 44-46
Nr:
2168263868
varia
66

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6, s. 5-7
Nr:
2168355372
preface / summary
67

Title:
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8 (1995) , s. 21-31
Nr:
2168263860
unreviewed article
68

Title:
Nowe czasopisma polskie w zbiorach Biblioteki Głównej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6, s. 18-22
Nr:
2168355376
varia
69

Title:
Normy jakościowe ISO serii 9000
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6, s. 93-94
Nr:
2168355386
varia
70

Conference:
Konferencja naukowa - Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników, Kraków-Łopuszna, Polska, od 1995-05-16 do 1995-05-18
Title:
Uwagi na temat czytelniczej recepcji bibliotecznych komputerowych baz danych w Bibliotece Głównej AE w Krakowie
Source:
Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników / red. Renata Nowakowska, Marek M. Górski - Kraków: Zakład Graficzny Politechniki Krakowskiej, 1995, s. 257-269
Nr:
2168361862
chapter in conference materials
71

Title:
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6, s. 8-17
Nr:
2168355374
varia
72

Title:
Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995
Physical description:
139 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168291589
conference materials
See related chapters
73

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8, s. 5-8
Nr:
2168263906
preface / summary
74

Title:
Biblioteka Krakowskiego Instytutu Nieruchomości
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8, s. 63-64
Nr:
2168263884
varia
75

Title:
Bazy danych na CD-ROM-ach w bibliotekach naukowych Krakowa
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8, s. 59-62
Nr:
2168263878
varia
76

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 3/4
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168349742
journal / series editorial
77

Title:
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki Głównej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4, s. 27-28
Nr:
2168349756
varia
78

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4, s. 5-6
Nr:
2168349744
preface / summary
79

Title:
Sprawozdanie z pracy Biblioteki Głównej w okresie 1.09.1992-31.12.1993
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (24), s. 22-25
Nr:
2168316635
chapter in report
80

Title:
Bazy danych w innych bibliotekach polskich
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4, s. 49-50
Nr:
2168351694
varia
81

Title:
Czytelnia Główna
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4, s. 29-38
Nr:
2168349758
varia
82

Title:
Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1994
Physical description:
39 s.; 23 cm
Notes:
Wyd. 2 zm.,
Nr:
2168358070
83

Title:
Wstęp, czyli "sami nie wiecie co posiadacie"
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1, s. 5-7
Nr:
2168349730
preface / summary
84

Title:
Budowa Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (14), s. 17-25
Nr:
2168344626
chapter in report
85

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 1, 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Nr:
2168349728
journal / series editorial
86

Title:
Czytelnicza ocena Biblioteki Głównej
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (14), s. 26-34
Nr:
2168344628
chapter in report
87

Title:
Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2, s. 18-24
Nr:
2168355360
varia
88

Title:
Bazy danych w innych wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2, s. 25
Nr:
2168355362
varia
89

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2, s. 5-8
Nr:
2168355356
preface / summary
90

Title:
Biblioteka Główna AE na tle innych bibliotek akademickich Krakowa
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 6 (18), s. 20-26
Nr:
2168344642
chapter in report
91

Title:
Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1993
Physical description:
25 s.; 23 cm
Nr:
2168361284
92

Conference:
VI Ogólnopolska Narada Bibliotek Społeczno-Ekonomicznych, Jachranka, Polska, od 1986-09-22 do 1986-09-24
Title:
Rzeczowe opracowanie zbiorów w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Systemy klasyfikacyjne stosowane w zespole polskich bibliotek społeczno-ekonomicznych - Warszawa: CBS, 1986, s. 112-117
Series:
(Sprawozdanie z ... Ogólnopolskiej Narady Bibliotek Społeczno-Ekonomicznych ; 6)
Nr:
2168361856
chapter in conference materials
1
Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. - nr 2 (36) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_wykladowca_doskonaly. - ISSN 2082-5005
2
Norman Davies: zaginione królestwa / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. - nr 2 (36) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_Norman_Davies. - ISSN 2082-5005
3
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 1 (33) (2009)1 ekran. - [odczyt: 24.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=018. - ISSN 2082-5005
4
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 19.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=015. - ISSN 2082-5005
5
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej = The Influence of Organizational Culture on Managing the Change Process in Academic Library / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT, Teresa Wildhardt // W: Kultura organizacyjna w bibliotece : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 4-6 czerwca 2007 / red. Halina Brzezińska-Stec. - Białystok: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, cop. 2007. - S. 350-358. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/konferencje/1200001161/1200001161.pdf
6
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2006 roku / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 08.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=021&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
7
Kultura organizacyjna w bibliotece : sprawozdanie z konferencji / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 08.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
8
Jak nas widzą - bibliotekarz w oczach czytelników / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 05.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
9
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2005 roku / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 05.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=017&Wybor=27. - ISSN 1640-0550
10
Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 05.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=018&Wybor=27. - ISSN 1640-0550
11
Wstąp po wiedzę! / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Kurier AE. - październik, wydanie specjalne (2006), s. 22-23. - ISSN 1689-7749
12
Biblioteka - centrum zasobów edukacyjnych / Teresa Wildhardt, Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich. - Rzeszów: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 25-31. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922515-0-4
13
Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: Ogólnopolska konferencja naukowa, 01-03.06.2005 r. / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_03&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
14
Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności? / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy / red. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marzanna Chmielarska. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2005. - S. 81-89. - Bibliogr. - ISBN 83-88936-23-9
15
Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych? / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 25 (2005)1 ekran. - [odczyt: 10.06.2011]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=25. - ISSN 1640-0550
16
Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy : VII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, 08-09.09.2005 r. / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
17
Krakow Library Group as an example of regional library co-operation / Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Library management in changing environment : abstracts, full texts and PowerPoint presentation of papers [Dokument elektroniczny]. - Kraków: The Library of Cracow University of Technology, 2004. - (IATUL Proceedings (New Series), ISSN 0966-4769 ; vol. 14). - 1-8
18
Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych? / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej / red. Maria Kocójowa. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, ISSN 1230-7025 ; z. 10). - S. 236-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-233-1927-8
19
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004. - nr specjalny 1. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php
20
Biblioteka Główna / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Forum Akademickie. - nr 4 (2004), s. 11. - ISSN 1233-0930
21
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - nr specjalny 1 (2004)1 ekran. - [odczyt: 29.05.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=Ns1
22
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych / SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 23 (2004)1 ekran. - [odczyt: 25.05.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=23
23
Usługi informacyjne w polskich bibliotekach szkół wyższych na tle usług bibliotek zachodnioeuropejskich : studium porównawcze = Information Services in Polish and West European Academic Libraries : Comparative Study / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT, Teresa Wildhardt // W: Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne / red. Feret Błażej. - Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 251-256. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-900302-1-4. - Pełny tekst: http://bg.p.lodz.pl/images/PDF/sokolowska.pdf
24
Performance Indicators and Standards for Polish Research Libraries / Lidia Derfert-Wolf, Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Wanda Dziadkiewicz, Mirosław Górny, Elżbieta Górska, Marek M. Górski, Artur Jazdon, Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT, Teresa Wildhardt // Library and Information Research. - vol. 27, no. 87 (2003), s. 17-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://lirgjournal.org.uk/index.php/lir/article/view/150. - ISSN 1756-1086
25
Dziesięć lat minęło... Biblioteka w nowym budynku / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003)1 ekran. - [odczyt: 28.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=22. - ISSN 1640-0550
26
Social Science Information Service in Poland : an attempt to present the state of art / Teresa Wildhardt, Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // IASSIST Quarterly. - vol. 26 no. 3 (2003), s. 5-9. - Summ. - Bibliog. - Pełny tekst: https://iassistquarterly.com/index.php/iassist/article/view/95. - ISSN 2331-4141
27
Problematyka oceny jakości i wynikające z niej próby standaryzacji i normalizacji działalności biblioteczno-informacyjnej = Problems of quality assessment and the efforts to standardise and adopt norms for library and information services / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych / red. nauk. Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska. - Poznań: Biblioteka Uniwersytecka, 2002. - S. 47-63. - Summ. - ISBN 83-913932-0-8
28
Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001) / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2001. - 201 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-910428-6-3
29
Analiza zasobów ludzkich wybranych bibliotek naukowych / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001) / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 129-155. - Streszcz., summ. - ISBN 83-910428-6-3
30
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 18 (2001)1 ekran. - [odczyt: 03.08.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=18
31
"Przemoc" w Bibliotece / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Manko. - R. 3, nr 4 (19) (2001), s. 8. - ISSN 1506-2171
32
Książki czy komputery? / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT ; rozmawiała: B. Pałczyńska // Eksperyment. - nr 3 (1999), s. 18
33
Komputerowe, informacyjne bazy danych w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Infobazy'99 - bazy danych dla nauki : materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk, 30 sierpnia - 1 września 1999 r. / red. Antoni Nowakowski, Joanna Nowakowska, Marcin Hryciuk. - Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 1999. - S. 220-223. - Streszcz., summ. - ISBN 83-88007-24-6
34
Czy potrzebne są nam badania porównawcze? / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 3(3) (1999)1 ekran. - Tytuł numeru: Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?sokolowska_gogut. - ISSN 1507-7187
35
Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT ; współpr. Anna SŁAWIŃSKA, Aureliusz POTEMPA. - Warszawa: GBPiZS, 1999. - VIII, 115 s. ; 21 cm. - (Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 71). - ISBN 83-86539-82-8
36
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 16 (1999)1 ekran. - [odczyt: 06.08.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_stare.html
37
Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów / oprac. Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA ; oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 241 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-910428-2-0
38
Biblioteka na CD-ROM-ach / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 2 (1998), s. 5. - ISSN 1509-5975
39
Zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej = Management of Changes in an Academic Library / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 221-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910428-0-4
40
Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych / oprac. Krzysztof DRADRA, Aureliusz POTEMPA ; oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 140 s. ; 24 cm. - ISBN 83-910428-1-2
41
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 13 (1998)1 ekran. - [odczyt: 09.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_stare.html
42
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT]. - Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998. - 340 s. : rys., wykr. ; 24 cm. + Suplement : 21 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-910428-0-4
43
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12 (1997), s. 35-47. - ISSN 1640-0542
44
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Roman GARBACIK, Bernadetta KOŁCZ, Ewa MIERZEJEWSKA, Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 197 s. ; 24 cm
45
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Agnieszka DRZYMAŁA, Anna OSIEWALSKA, Jadwiga PUDEŁKO, Anna SŁAWIŃSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 156 s. ; 24 cm
46
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 1, Kierunek Ekonomia / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Roman GARBACIK, Anita MEDOŃ-WOSZ, Ewa MIERZEJEWSKA, Jadwiga PUDEŁKO]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 138 s. ; 24 cm
47
Information sources for two-years of post-graduate studies in Master of Business Administration / red. Andrzej Morawski, Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Cracow : Cracow Academy of Economics, 1997. - 92 s. ; 24 cm
48
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Towaroznawstwa / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Teresa JASKUŁA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 75 s. ; 24 cm
49
Stałe wystawy nowości książkowych / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12 (1997), s. 33-34. - ISSN 1640-0542
50
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 11/12
51
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12 (1997), s. 5-6
52
Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych / oprac. Janina OŻÓG, Aureliusz POTEMPA ; oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 94 s. ; 24 cm. - (Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; nr specjalny)
53
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10 (1996), s. 49-57. - ISSN 1640-0542
54
Nowe bazy danych na dyskach optycznych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10 (1996), s. 20-27. - ISSN 1640-0542
55
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10 (1996), s. 5-7
56
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 9/10, nr specjalny
57
Stałe wystawy nowości książkowych / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10 (1996), s. 18-19. - ISSN 1640-0542
58
Nowe bazy danych udostępniane w sieci lokalnej biblioteki / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10 (1996), s. 8-17. - ISSN 1640-0542
59
Biblioteka ekonomiczna w środowisku akademickim i gospodarczym regionu - potrzebna czy nie? / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 32-45. - Streszcz., summ.
60
Usługi informacyjne innych instytucji naukowych / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6 (1995), s. 56-57. - ISSN 1640-0542
61
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 5-7
62
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 5/6, 7/8
63
Stała wystawa książek brytyjskich / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6 (1995), s. 33-55. - ISSN 1640-0542
64
Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library / Prepared by: Anna SOKOŁOWSKA, Anna SŁAWIŃSKA. - Cracow: Cracow Academy of Economics, 1995. - 42 s. ; 23 cm. - 2nd rev. ed.
65
Nowości wydawnicze w zbiorach Biblioteki / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8 (1995), s. 44-46. - ISSN 1640-0542
66
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6 (1995), s. 5-7
67
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 7-8 (1995), s. 21-31
68
Nowe czasopisma polskie w zbiorach Biblioteki Głównej / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6 (1995), s. 18-22. - ISSN 1640-0542
69
Normy jakościowe ISO serii 9000 / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6 (1995), s. 93-94. - ISSN 1640-0542
70
Uwagi na temat czytelniczej recepcji bibliotecznych komputerowych baz danych w Bibliotece Głównej AE w Krakowie / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników / [red.: Renata Nowakowska, Marek M. Górski]. - Kraków: Zakład Graficzny Politechniki Krakowskiej, 1995. - S. 257-269
71
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6 (1995), s. 8-17. - ISSN 1640-0542
72
Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995. - 139 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy ref.
73
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8 (1995), s. 5-8
74
Biblioteka Krakowskiego Instytutu Nieruchomości / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8 (1995), s. 63-64. - ISSN 1640-0542
75
Bazy danych na CD-ROM-ach w bibliotekach naukowych Krakowa / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8 (1995), s. 59-62. - ISSN 1640-0542
76
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 3/4
77
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki Głównej / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4 (1994), s. 27-28. - ISSN 1640-0542
78
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4 (1994), s. 5-6
79
Sprawozdanie z pracy Biblioteki Głównej w okresie 1.09.1992-31.12.1993 / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (24) (1994), s. 22-25
80
Bazy danych w innych bibliotekach polskich / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4 (1994), s. 49-50. - ISSN 1640-0542
81
Czytelnia Główna / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4 (1994), s. 29-38. - ISSN 1640-0542
82
Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie / oprac. Anna SOKOŁOWSKA, Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1994. - 39 s. ; 23 cm. - Wyd. 2 zm.
83
Wstęp, czyli "sami nie wiecie co posiadacie" / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (1993), s. 5-7
84
Budowa Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (14) (1993), s. 17-25
85
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 1, 2
86
Czytelnicza ocena Biblioteki Głównej / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (14) (1993), s. 26-34
87
Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (1993), s. 18-24. - ISSN 1640-0542
88
Bazy danych w innych wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (1993), s. 25. - ISSN 1640-0542
89
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (1993), s. 5-8
90
Biblioteka Główna AE na tle innych bibliotek akademickich Krakowa / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 6 (18) (1993), s. 20-26
91
Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie / oprac. Anna SOKOŁOWSKA, Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1993. - 25 s. ; 23 cm
92
Rzeczowe opracowanie zbiorów w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Roman JASKUŁA, Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Systemy klasyfikacyjne stosowane w zespole polskich bibliotek społeczno-ekonomicznych. - Warszawa: CBS, 1986. - (Sprawozdanie z ... Ogólnopolskiej Narady Bibliotek Społeczno-Ekonomicznych ; 6). - S. 112-117
1
Sokołowska-Gogut A., (2010), Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (36); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_wykladowca_doskonaly
2
Sokołowska-Gogut A., (2010), Norman Davies: zaginione królestwa, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (36); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_Norman_Davies
3
Sokołowska-Gogut A., (2009), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (33); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=018
4
Sokołowska-Gogut A., (2008), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=015
5
Sokołowska-Gogut A., Wildhardt T., (2007), Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej. [W:] Brzezińska-Stec H. (red.), Kultura organizacyjna w bibliotece : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 4-6 czerwca 2007, Białystok : Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, s. 350-358.
6
Sokołowska-Gogut A., (2007), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2006 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=021&Wybor=29
7
Sokołowska-Gogut A., (2007), Kultura organizacyjna w bibliotece : sprawozdanie z konferencji, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=29
8
Sokołowska-Gogut A., (2007), Jak nas widzą - bibliotekarz w oczach czytelników, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=29
9
Sokołowska-Gogut A., (2006), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2005 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=017&Wybor=27
10
Sokołowska-Gogut A., (2006), Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=018&Wybor=27
11
Sokołowska-Gogut A., (2006), Wstąp po wiedzę!, "Kurier AE", październik, wydanie specjalne, s. 22-23.
12
Wildhardt T., Sokołowska-Gogut A., (2005), Biblioteka - centrum zasobów edukacyjnych. [W:] Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich, Rzeszów : Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 25-31.
13
Sokołowska-Gogut A., (2005), Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: Ogólnopolska konferencja naukowa, 01-03.06.2005 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_03&Wybor=26
14
Sokołowska-Gogut A., (2005), Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności?. [W:] Dacko-Pikiewicz Z., Chmielarska M. (red.), Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 81-89.
15
Sokołowska-Gogut A., (2005), Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 25; http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=25
16
Sokołowska-Gogut A., (2005), Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy : VII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, 08-09.09.2005 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=26
17
Dobrzyńska-Lankosz E., Sokołowska-Gogut A., (2004), Krakow Library Group as an example of regional library co-operation. [W:] Library management in changing environment : abstracts, full texts and PowerPoint presentation of papers [Dokument elektroniczny]. (IATUL Proceedings (New Series); vol. 14), Kraków : The Library of Cracow University of Technology
18
Sokołowska-Gogut A., (2004), Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?. [W:] Kocójowa M. (red.), Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; z. 10), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 236-242.
19
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004. - nr specjalny 1
20
Sokołowska-Gogut A., (2004), Biblioteka Główna, "Forum Akademickie", nr 4, s. 11.
21
Sokołowska-Gogut A., (2004), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr specjalny 1; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=Ns1
22
Sokołowska-Gogut A., (2004), Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 23; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=23
23
Sokołowska-Gogut A., Wildhardt T., (2004), Usługi informacyjne w polskich bibliotekach szkół wyższych na tle usług bibliotek zachodnioeuropejskich : studium porównawcze. [W:] Błażej F. (red.), Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne, Łódź : Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, s. 251-256.
24
Derfert-Wolf L., Dobrzyńska-Lankosz E., Dziadkiewicz W., Górny M., Górska E., Górski M., Jazdon A., Sokołowska-Gogut A., Wildhardt T., (2003), Performance Indicators and Standards for Polish Research Libraries, "Library and Information Research", vol. 27, no. 87, s. 17-28; https://lirgjournal.org.uk/index.php/lir/article/view/150
25
Sokołowska-Gogut A., (2003), Dziesięć lat minęło... Biblioteka w nowym budynku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 22; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=22
26
Wildhardt T., Sokołowska-Gogut A., (2003), Social Science Information Service in Poland : an attempt to present the state of art, "IASSIST Quarterly", vol. 26 no. 3, s. 5-9; https://iassistquarterly.com/index.php/iassist/article/view/95
27
Sokołowska-Gogut A., (2002), Problematyka oceny jakości i wynikające z niej próby standaryzacji i normalizacji działalności biblioteczno-informacyjnej. [W:] Jazdon A., Chachlikowska A. (red.), Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych, Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, s. 47-63.
28
Sokołowska-Gogut A. (red.), (2001), Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych: materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 201 s.
29
Sokołowska-Gogut A., (2001), Analiza zasobów ludzkich wybranych bibliotek naukowych. [W:] SOKOŁOWSKA-GOGUT (red.), Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 129-155.
30
Sokołowska-Gogut A., (2001), Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 18; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=18
31
Sokołowska-Gogut A., (2001), "Przemoc" w Bibliotece, "Manko", R. 3, nr 4 (19), s. 8.
32
Sokołowska-Gogut A., Pałczyńska B., (1999), Książki czy komputery?, "Eksperyment", nr 3, s. 18.
33
Sokołowska-Gogut A., (1999), Komputerowe, informacyjne bazy danych w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Nowakowski A., Nowakowska J., Hryciuk M. (red.), Infobazy'99 - bazy danych dla nauki : materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk, 30 sierpnia - 1 września 1999 r, Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, s. 220-223.
34
Sokołowska-Gogut A., (1999), Czy potrzebne są nam badania porównawcze?, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 3(3); http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?sokolowska_gogut
35
Sławińska A., Potempa A. (red.), (1999), Nowoczesne systemy zarządzania: metody i techniki 1990-1998: (literatura polska i obca w wyborze), Warszawa : GBPiZS, VIII, 115 s.
36
Sokołowska A., (1999), Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 16; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_stare.html
37
Sokołowska-Gogut A. (red.), (1999), Ekonomia on-line: informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 241 s.
38
Sokołowska-Gogut A., (1998), Biblioteka na CD-ROM-ach, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 5.
39
Sokołowska-Gogut A., (1998), Zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej. [W:] Sokołowska A. (red.), Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 221-229.
40
Dradra K., Potempa A., (1998), Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych, Sokołowska-Gogut A. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
41
Sokołowska A., (1998), Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 13; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_stare.html
42
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej: materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998), (1998), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 340 s.
43
Sokołowska A., (1997), Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 11/12, s. 35-47.
44
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 197 s.
45
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 156 s.
46
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 1, Kierunek Ekonomia, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 138 s.
47
Morawski A., Sokołowska-Gogut A. (red.), (1997), Information sources for two-years of post-graduate studies in Master of Business Administration, Cracow : Cracow Academy of Economics, 92 s.
48
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Towaroznawstwa, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 75 s.
49
Sokołowska A., (1997), Stałe wystawy nowości książkowych, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 11/12, s. 33-34.
50
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 11/12
51
Sokołowska A., (1997), Wstęp. [W:] Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-6.
52
Ożóg J., Potempa A., (1996), Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych, Sokołowska-Gogut A. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 s.
53
Sokołowska A., (1996), Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 9/10, s. 49-57.
54
Sokołowska A., (1996), Nowe bazy danych na dyskach optycznych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 9/10, s. 20-27.
55
Sokołowska A., (1996), Wstęp. [W:] Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-7.
56
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 9/10, nr specjalny
57
Sokołowska A., (1996), Stałe wystawy nowości książkowych, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 9/10, s. 18-19.
58
Sokołowska A., (1996), Nowe bazy danych udostępniane w sieci lokalnej biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 9/10, s. 8-17.
59
Sokołowska-Gogut A., (1995), Biblioteka ekonomiczna w środowisku akademickim i gospodarczym regionu - potrzebna czy nie?. [W:] Sokołowska A. (red.), Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 32-45.
60
Sokołowska A., (1995), Usługi informacyjne innych instytucji naukowych, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5/6, s. 56-57.
61
Sokołowska-Gogut A., (1995), Wstęp. [W:] Sokołowska A. (red.), Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 5-7.
62
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 5/6, 7/8
63
Sokołowska A., (1995), Stała wystawa książek brytyjskich, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5/6, s. 33-55.
64
(1995), Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library. [W:] , Cracow : Cracow Academy of Economics
65
Sokołowska A., (1995), Nowości wydawnicze w zbiorach Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 7-8, s. 44-46.
66
Sokołowska A., (1995), Wstęp. [W:] Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-7.
67
Sokołowska A., (1995), Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 7-8, s. 21-31.
68
Sokołowska A., (1995), Nowe czasopisma polskie w zbiorach Biblioteki Głównej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5/6, s. 18-22.
69
Sokołowska A., (1995), Normy jakościowe ISO serii 9000, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5/6, s. 93-94.
70
Sokołowska-Gogut A., (1995), Uwagi na temat czytelniczej recepcji bibliotecznych komputerowych baz danych w Bibliotece Głównej AE w Krakowie. [W:] Nowakowska rR., Górski (red.), Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników, Kraków : Zakład Graficzny Politechniki Krakowskiej, s. 257-269.
71
Sokołowska A., (1995), Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5/6, s. 8-17.
72
Sokołowska A. (red.), (1995), Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej: materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 139 s.
73
Sokołowska A., (1995), Wstęp. [W:] Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-8.
74
Sokołowska A., (1995), Biblioteka Krakowskiego Instytutu Nieruchomości, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 7-8, s. 63-64.
75
Sokołowska A., (1995), Bazy danych na CD-ROM-ach w bibliotekach naukowych Krakowa, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 7-8, s. 59-62.
76
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 3/4
77
Sokołowska A., (1994), Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki Głównej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3/4, s. 27-28.
78
Sokołowska A., (1994), Wstęp. [W:] Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-6.
79
Sokołowska-Gogut A., (1994), Sprawozdanie z pracy Biblioteki Głównej w okresie 1.09.1992-31.12.1993. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 22-25.
80
Sokołowska A., (1994), Bazy danych w innych bibliotekach polskich, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3/4, s. 49-50.
81
Sokołowska A., (1994), Czytelnia Główna, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3/4, s. 29-38.
82
Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (1994), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 39 s.
83
Sokołowska A., (1993), Wstęp, czyli "sami nie wiecie co posiadacie". [W:] Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-7.
84
Sokołowska-Gogut A., (1993), Budowa Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-25.
85
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 1, 2
86
Sokołowska-Gogut A., (1993), Czytelnicza ocena Biblioteki Głównej. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 26-34.
87
Sokołowska A., (1993), Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 18-24.
88
Sokołowska A., (1993), Bazy danych w innych wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 25.
89
Sokołowska A., (1993), Wstęp. [W:] Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-8.
90
Sokołowska-Gogut A., (1993), Biblioteka Główna AE na tle innych bibliotek akademickich Krakowa. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 20-26.
91
Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (1993), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 25 s.
92
Jaskuła R., Sokołowska-Gogut A., (1986), Rzeczowe opracowanie zbiorów w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Systemy klasyfikacyjne stosowane w zespole polskich bibliotek społeczno-ekonomicznych, Warszawa : CBS, s. 112-117.
1
@misc{UEK:2166466747,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (36)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_wykladowca_doskonaly},
}
2
@article{UEK:2166463657,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Norman Davies: zaginione królestwa",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (36)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_Norman_Davies},
}
3
@misc{UEK:2168348062,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (33)",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=018},
}
4
@misc{UEK:2168347956,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=015},
}
5
@inbook{UEK:2168257846,
author = "Anna Sokołowska-Gogut and Teresa Wildhardt",
title = "Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej",
booktitle = "Kultura organizacyjna w bibliotece : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 4-6 czerwca 2007",
pages = "350-358",
adress = "Białystok",
publisher = "Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia",
year = "2007",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/konferencje/1200001161/1200001161.pdf},
}
6
@misc{UEK:2168347736,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2006 roku",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=021&Wybor=29},
}
7
@misc{UEK:2168347700,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Kultura organizacyjna w bibliotece : sprawozdanie z konferencji",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=29},
}
8
@article{UEK:2168347682,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Jak nas widzą - bibliotekarz w oczach czytelników",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=29},
}
9
@misc{UEK:2168347664,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2005 roku",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=017&Wybor=27},
}
10
@misc{UEK:2168347666,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=018&Wybor=27},
}
11
@article{UEK:2166786541,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Wstąp po wiedzę!",
journal = "Kurier AE",
number = "październik, wydanie specjalne",
pages = "22-23",
year = "2006",
}
12
@inbook{UEK:2168328595,
author = "Teresa Wildhardt and Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Biblioteka - centrum zasobów edukacyjnych",
booktitle = "Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich",
pages = "25-31",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego",
year = "2005",
isbn = "83-922515-0-4",
}
13
@misc{UEK:2168348674,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: Ogólnopolska konferencja naukowa, 01-03.06.2005 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_03&Wybor=26},
}
14
@inbook{UEK:2168332059,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności?",
booktitle = "Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy",
pages = "81-89",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2005",
isbn = "83-88936-23-9",
}
15
@article{UEK:2166662678,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "25",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=25},
}
16
@misc{UEK:2168348694,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy : VII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, 08-09.09.2005 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=26},
}
17
@inbook{UEK:2168357244,
author = "Ewa Dobrzyńska-Lankosz and Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Krakow Library Group as an example of regional library co-operation",
booktitle = "Library management in changing environment : abstracts, full texts and PowerPoint presentation of papers",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "The Library of Cracow University of Technology",
year = "2004",
issn = "0966-4769",
}
18
@inbook{UEK:2168332691,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?",
booktitle = "Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej",
pages = "236-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2004",
issn = "1230-7025",
isbn = "83-233-1927-8",
}
19
@misc{UEK:2168347378,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2004",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
20
@article{UEK:2168332687,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Biblioteka Główna",
journal = "Forum Akademickie",
number = "4",
pages = "11",
year = "2004",
}
21
@misc{UEK:2168347478,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "specjalny 1",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=Ns1},
}
22
@misc{UEK:2168347360,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "23",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=23},
}
23
@inbook{UEK:2168335853,
author = "Anna Sokołowska-Gogut and Teresa Wildhardt",
title = "Usługi informacyjne w polskich bibliotekach szkół wyższych na tle usług bibliotek zachodnioeuropejskich : studium porównawcze",
booktitle = "Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne",
pages = "251-256",
adress = "Łódź",
publisher = "Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej",
year = "2004",
url = {http://bg.p.lodz.pl/images/PDF/sokolowska.pdf},
isbn = "83-900302-1-4",
}
24
@article{UEK:2168361140,
author = "Lidia Derfert-Wolf and Ewa Dobrzyńska-Lankosz and Wanda Dziadkiewicz and Mirosław Górny and Elżbieta Górska and Marek M. Górski and Artur Jazdon and Anna Sokołowska-Gogut and Teresa Wildhardt",
title = "Performance Indicators and Standards for Polish Research Libraries",
journal = "Library and Information Research",
number = "vol. 27, no. 87",
pages = "17-28",
year = "2003",
doi = {http://dx.doi.org/10.29173/lirg150},
url = {https://lirgjournal.org.uk/index.php/lir/article/view/150},
}
25
@article{UEK:2168348888,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Dziesięć lat minęło... Biblioteka w nowym budynku",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "22",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=22},
}
26
@article{UEK:2168362344,
author = "Teresa Wildhardt and Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Social Science Information Service in Poland : an attempt to present the state of art",
journal = "IASSIST Quarterly",
number = "vol. 26 no. 3",
pages = "5-9",
year = "2003",
doi = {http://dx.doi.org/10.29173/iq95},
url = {https://iassistquarterly.com/index.php/iassist/article/view/95},
}
27
@inbook{UEK:2168362366,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Problematyka oceny jakości i wynikające z niej próby standaryzacji i normalizacji działalności biblioteczno-informacyjnej",
booktitle = "Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych",
pages = "47-63",
adress = "Poznań",
publisher = "Biblioteka Uniwersytecka",
year = "2002",
isbn = "83-913932-0-8",
}
28
@book{UEK:2168289173,
title = "Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001)",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-910428-6-3",
}
29
@inbook{UEK:2168289175,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Analiza zasobów ludzkich wybranych bibliotek naukowych",
booktitle = "Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001)",
pages = "129-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-910428-6-3",
}
30
@article{UEK:2168349078,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "18",
pages = "",
year = "2001",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=18},
}
31
@article{UEK:2168368776,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Przemoc w Bibliotece",
journal = "Manko",
number = "R. 3, 4 (19)",
pages = "8",
year = "2001",
}
32
@misc{UEK:2168284073,
author = "Anna Sokołowska-Gogut and B. Pałczyńska",
title = "Książki czy komputery?",
booktitle = "Eksperyment",
number = "3",
pages = "18",
year = "1999",
}
33
@inbook{UEK:2168359472,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Komputerowe, informacyjne bazy danych w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Infobazy'99 - bazy danych dla nauki : materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk, 30 sierpnia - 1 września 1999 r.",
pages = "220-223",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Centrum Informatyczne TASK",
year = "1999",
isbn = "83-88007-24-6",
}
34
@article{UEK:2168361296,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Czy potrzebne są nam badania porównawcze?",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "3(3)",
pages = "",
year = "1999",
url = {http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?sokolowska_gogut},
}
35
@book{UEK:2168339751,
author = " ",
title = "Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze)",
adress = "Warszawa",
publisher = "GBPiZS",
year = "1999",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-86539-82-8",
}
36
@article{UEK:2168349222,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "16",
pages = "",
year = "1999",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_stare.html},
}
37
@book{UEK:2168339333,
title = "Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910428-2-0",
}
38
@article{UEK:2168357792,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Biblioteka na CD-ROM-ach",
journal = "Eksperyment",
number = "2",
pages = "5",
year = "1998",
}
39
@inbook{UEK:2168243716,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej",
booktitle = "Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998)",
pages = "221-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-910428-0-4",
}
40
@book{UEK:2168335553,
author = "Krzysztof Dradra and Aureliusz Potempa",
title = "Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
url = {},
isbn = "83-910428-1-2",
}
41
@article{UEK:2168349690,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "13",
pages = "",
year = "1998",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_stare.html},
}
42
@book{UEK:2168243708,
title = "Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998)",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-910428-0-4",
}
43
@misc{UEK:2168351726,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "11/12",
pages = "35-47",
year = "1997",
}
44
@book{UEK:2168358046,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
45
@book{UEK:2168358044,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
46
@book{UEK:2168358042,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 1, Kierunek Ekonomia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
47
@book{UEK:2168369462,
title = "Information sources for two-years of post-graduate studies in Master of Business Administration",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1997",
}
48
@book{UEK:2168358050,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
49
@misc{UEK:2168361294,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Stałe wystawy nowości książkowych",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "11/12",
pages = "33-34",
year = "1997",
}
50
@misc{UEK:2168351716,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
51
@misc{UEK:2168351718,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "11/12",
pages = "5-6",
year = "1997",
}
52
@book{UEK:2168361280,
author = "Janina Ożóg and Aureliusz Potempa",
title = "Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
issn = "",
}
53
@misc{UEK:2168355402,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "9/10",
pages = "49-57",
year = "1996",
}
54
@misc{UEK:2168355398,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowe bazy danych na dyskach optycznych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "9/10",
pages = "20-27",
year = "1996",
}
55
@misc{UEK:2168355392,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "9/10",
pages = "5-7",
year = "1996",
}
56
@misc{UEK:2168355390,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
57
@misc{UEK:2168355396,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Stałe wystawy nowości książkowych",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "9/10",
pages = "18-19",
year = "1996",
}
58
@misc{UEK:2168355394,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowe bazy danych udostępniane w sieci lokalnej biblioteki",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "9/10",
pages = "8-17",
year = "1996",
}
59
@inbook{UEK:2168291603,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Biblioteka ekonomiczna w środowisku akademickim i gospodarczym regionu - potrzebna czy nie?",
booktitle = "Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995)",
pages = "32-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
}
60
@misc{UEK:2168355382,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Usługi informacyjne innych instytucji naukowych",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5/6",
pages = "56-57",
year = "1995",
}
61
@misc{UEK:2168291591,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Wstęp",
booktitle = "Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995)",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
}
62
@misc{UEK:2168355370,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
63
@misc{UEK:2168355380,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Stała wystawa książek brytyjskich",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5/6",
pages = "33-55",
year = "1995",
}
64
@misc{UEK:2168358202,
title = "Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1995",
}
65
@misc{UEK:2168263868,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowości wydawnicze w zbiorach Biblioteki",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7-8",
pages = "44-46",
year = "1995",
}
66
@misc{UEK:2168355372,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5/6",
pages = "5-7",
year = "1995",
}
67
@article{UEK:2168263860,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7-8",
pages = "21-31",
year = "1995",
}
68
@misc{UEK:2168355376,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowe czasopisma polskie w zbiorach Biblioteki Głównej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5/6",
pages = "18-22",
year = "1995",
}
69
@misc{UEK:2168355386,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Normy jakościowe ISO serii 9000",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5/6",
pages = "93-94",
year = "1995",
}
70
@inbook{UEK:2168361862,
author = "Anna Sokołowska-Gogut and ",
title = "Uwagi na temat czytelniczej recepcji bibliotecznych komputerowych baz danych w Bibliotece Głównej AE w Krakowie",
booktitle = "Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników",
pages = "257-269",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Graficzny Politechniki Krakowskiej",
year = "1995",
}
71
@misc{UEK:2168355374,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5/6",
pages = "8-17",
year = "1995",
}
72
@book{UEK:2168291589,
title = "Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995)",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
}
73
@misc{UEK:2168263906,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7-8",
pages = "5-8",
year = "1995",
}
74
@misc{UEK:2168263884,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Biblioteka Krakowskiego Instytutu Nieruchomości",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7-8",
pages = "63-64",
year = "1995",
}
75
@misc{UEK:2168263878,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Bazy danych na CD-ROM-ach w bibliotekach naukowych Krakowa",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7-8",
pages = "59-62",
year = "1995",
}
76
@misc{UEK:2168349742,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
77
@misc{UEK:2168349756,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki Głównej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3/4",
pages = "27-28",
year = "1994",
}
78
@misc{UEK:2168349744,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3/4",
pages = "5-6",
year = "1994",
}
79
@misc{UEK:2168316635,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Sprawozdanie z pracy Biblioteki Głównej w okresie 1.09.1992-31.12.1993",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2 (24)",
pages = "22-25",
year = "1994",
}
80
@misc{UEK:2168351694,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Bazy danych w innych bibliotekach polskich",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3/4",
pages = "49-50",
year = "1994",
}
81
@misc{UEK:2168349758,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Czytelnia Główna",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3/4",
pages = "29-38",
year = "1994",
}
82
@book{UEK:2168358070,
title = "Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1994",
}
83
@misc{UEK:2168349730,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp, czyli sami nie wiecie co posiadacie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "5-7",
year = "1993",
}
84
@misc{UEK:2168344626,
author = "Anna Sokołowska-Gogut and ",
title = "Budowa Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2 (14)",
pages = "17-25",
year = "1993",
}
85
@misc{UEK:2168349728,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
86
@misc{UEK:2168344628,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Czytelnicza ocena Biblioteki Głównej",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2 (14)",
pages = "26-34",
year = "1993",
}
87
@misc{UEK:2168355360,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "18-24",
year = "1993",
}
88
@misc{UEK:2168355362,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Bazy danych w innych wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "25",
year = "1993",
}
89
@misc{UEK:2168355356,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "5-8",
year = "1993",
}
90
@misc{UEK:2168344642,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Biblioteka Główna AE na tle innych bibliotek akademickich Krakowa",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "6 (18)",
pages = "20-26",
year = "1993",
}
91
@book{UEK:2168361284,
title = "Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1993",
}
92
@inbook{UEK:2168361856,
author = "Roman Jaskuła and Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Rzeczowe opracowanie zbiorów w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Systemy klasyfikacyjne stosowane w zespole polskich bibliotek społeczno-ekonomicznych",
pages = "112-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "CBS",
year = "1986",
issn = "",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID