Publications of the selected author
1

Title:
Norman Davies: zaginione królestwa
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (36) (2010) . - [odczyt: 04.05.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166463657
unreviewed article
See main document
2

Title:
Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2010. - nr 2 (36). - [odczyt: 04.05.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166466747
varia
See main document
3

Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ2009. - nr 4 (33). - [odczyt: 24.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348062
varia
See main document
4

Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ2008. - nr 2 (31). - [odczyt: 19.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347956
varia
See main document
5

Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2006 roku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA2007. - nr 29. - [odczyt: 08.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347736
varia
See main document
6

Title:
Kultura organizacyjna w bibliotece : sprawozdanie z konferencji
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA2007. - nr 29. - [odczyt: 08.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347700
varia
See main document
7

Title:
Jak nas widzą - bibliotekarz w oczach czytelników
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007) . - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347682
unreviewed article
See main document
8

Author:
Anna Sokołowska-Gogut , Teresa Wildhardt
Title:
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej = The Influence of Organizational Culture on Managing the Change Process in Academic Library
Source:
Kultura organizacyjna w bibliotece : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 4-6 czerwca 2007 / red. Halina Brzezińska-Stec - Białystok: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, 2007, s. 350-358. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168257846
chapter in conference materials
9

Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2005 roku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA2006. - nr 27. - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347664
varia
See main document
10

Title:
Wstąp po wiedzę!
Source:
Kurier AE. - październik, wydanie specjalne (2006) , s. 22-23
Nr:
2166786541
unreviewed article
11

Title:
Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA2006. - nr 27. - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347666
varia
See main document
12

Title:
Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 25 (2005) . - [odczyt: 10.06.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166662678
unreviewed article
See main document
13

Conference:
VII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, Dąbrowa Górnicza, Polska, od 2005-09-08 do 2005-09-09
Title:
Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności?
Source:
Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy / red. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marzanna Chmielarska - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2005, s. 81-89 - Bibliogr.
ISBN:
83-88936-23-9
Nr:
2168332059
chapter in conference materials
14

Title:
Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: Ogólnopolska konferencja naukowa, 01-03.06.2005 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2005. - nr 26. - [odczyt: 21.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348674
varia
See main document
15

Author:
Teresa Wildhardt , Anna Sokołowska-Gogut
Conference:
Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich. Ogólnopolska konferencja naukowa, Rzeszów-Czarna, Polska, od 2005-06-01 do 2005-06-03
Title:
Biblioteka - centrum zasobów edukacyjnych
Source:
Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich - Rzeszów: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 25-31. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922515-0-4
Nr:
2168328595
chapter in conference materials
16

Title:
Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2005. - nr 26. - [odczyt: 21.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348694
varia
See main document
17

Author:
Anna Sokołowska-Gogut , Teresa Wildhardt
Conference:
Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej. Konferencja. Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, Łódź, Polska, od 2004-06-23 do 2004-06-25
Title:
Usługi informacyjne w polskich bibliotekach szkół wyższych na tle usług bibliotek zachodnioeuropejskich : studium porównawcze = Information Services in Polish and West European Academic Libraries : Comparative Study
Source:
Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne / red. Feret Błażej - Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004, s. 251-256. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-900302-1-4
Access mode:
Nr:
2168335853
chapter in conference materials
18

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT2004. - nr specjalny 1. - [odczyt: 29.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347478
varia
See main document
19

Title:
Biblioteka Główna
Source:
Forum Akademickie. - nr 4 (2004) , s. 11
Nr:
2168332687
unreviewed article
20

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr specjalny 1
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004
Physical description:
: il.
Notes:
[odczyt:25.05.2020], Bibliogr. przy niektórych art.Dostęp z World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347378
journal / series editorial
See related chapters
21

Title:
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2004. - nr 23. - [odczyt: 25.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347360
varia
See main document
22

Author:
Ewa Dobrzyńska-Lankosz , Anna Sokołowska-Gogut
Conference:
25th Annual IATUL Conference, Kraków, Polska, od 2004-05-30 do 2004-06-03
Title:
Krakow Library Group as an example of regional library co-operation [dokument elektroniczny]
Source:
Library management in changing environment : abstracts, full texts and PowerPoint presentation of papers - Kraków: The Library of Cracow University of Technology, 2004
Series:
(IATUL Proceedings (New Series) ; vol. 14)
Nr:
2168357244
chapter in conference materials
23

Title:
Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?
Source:
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej / red. Maria Kocójowa - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 236-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; z. 10)
ISBN:
83-233-1927-8
Nr:
2168332691
chapter in monograph
24

Title:
Dziesięć lat minęło... Biblioteka w nowym budynku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003) . - [odczyt: 28.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348888
unreviewed article
See main document
25

Title:
Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
201 s.: il., wykr.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-910428-6-3
Nr:
2168289173
conference materials
See related chapters
26

Title:
Analiza zasobów ludzkich wybranych bibliotek naukowych
Source:
Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT] - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 129-155. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-910428-6-3
Nr:
2168289175
chapter in conference materials
See main document
27

Title:
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 18 (2001) . - [odczyt: 03.08.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168349078
unreviewed article
See main document
28

Author:
Anna Sokołowska-Gogut , B. Pałczyńska
Title:
Książki czy komputery?
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK1999. - nr 3, s. 18
Nr:
2168284073
voice in discussion / interview
See main document
29

Author:
Title:
Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze)
Współpraca:
Publisher address:
Warszawa: GBPiZS, 1999
Physical description:
VIII, 115 s.; 21 cm
Series:
(Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego $v 71)
ISBN:
83-86539-82-8
Access mode:
Nr:
2168339751
book
30

Title:
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 16 (1999) . - [odczyt: 06.08.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168349222
unreviewed article
31

Title:
Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
241 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-910428-2-0
Access mode:
Nr:
2168339333
book
32

Title:
Zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej = Management of Changes in an Academic Library
Source:
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT] - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 221-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910428-0-4
Nr:
2168243716
chapter in conference materials
See main document
33

Title:
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1998) . - [odczyt: 09.09.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168349690
unreviewed article
34

Title:
Biblioteka na CD-ROM-ach
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 2 (1998) , s. 5
Nr:
2168357792
unreviewed article
See main document
35

Title:
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998)
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
340 s.: rys., wykr.; 24 cm. + Suplement : 21 s. ; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-910428-0-4
Nr:
2168243708
conference materials
See related chapters
36

Title:
Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
140 s.; 24 cm
ISBN:
83-910428-1-2
Access mode:
Nr:
2168335553
book
37

Title:
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; red. Anna SOKOŁOWSKA1997. - nr 11/12, s. 35-47
Nr:
2168351726
varia
See main document
38

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
156 s.; 24 cm.
Nr:
2168358044
book
39

Title:
Biuletyn Informacyjny
Number:
nr 11/12
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
76 s.; 24 cm
Notes:
Załączniki,
Nr:
2168351716
journal / series editorial
See related chapters
40

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 1, Kierunek Ekonomia
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
138 s.; 24 cm.
Nr:
2168358042
book
41

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Towaroznawstwa
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
75 s.; 24 cm.
Nr:
2168358050
book
42

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
197 s.; 24 cm.
Nr:
2168358046
book
43

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; red. Anna SOKOŁOWSKA1997. - nr 11/12, s. 5-6
Nr:
2168351718
varia
See main document
44

Title:
Biuletyn Informacyjny
Number:
nr 9/10
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
85 s.; 24 cm
Nr:
2168355390
journal / series editorial
See related chapters
45

Title:
Biuletyn Informacyjny
Number:
Numer specjalny : komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
94 s.; 24 cm
Nr:
2168355486
journal / series editorial
46

Title:
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1996. - nr 9/10, s. 49-57
Nr:
2168355402
varia
See main document
47

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1996. - nr 9/10, s. 5-7
Nr:
2168355392
varia
See main document
48

Title:
Nowe bazy danych na dyskach optycznych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1996. - nr 9/10, s. 20-27
Nr:
2168355398
varia
See main document
49

Title:
Nowe bazy danych udostępniane w sieci lokalnej biblioteki
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1996. - nr 9/10, s. 8-17
Nr:
2168355394
varia
See main document
50

Title:
Stałe wystawy nowości książkowych
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1996. - nr 9/10, s. 18-19
Nr:
2168355396
varia
See main document
51

Title:
Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library
Opracował:
Publisher address:
Cracow: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1995
Physical description:
42 s.; 23 cm
Notes:
2nd rev. ed.,
Nr:
2168358202
varia
52

Title:
Nowe czasopisma polskie w zbiorach Biblioteki Głównej
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1995. - nr 5/6, s. 18-22
Nr:
2168355376
varia
See main document
53

Title:
Usługi informacyjne innych instytucji naukowych
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1995. - nr 5/6, s. 56-57
Nr:
2168355382
varia
See main document
54

Title:
Biuletyn Informacyjny
Number:
nr 7-8
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
74 s.: il.; 24 cm
Notes:
Załączniki,
Nr:
2168263870
journal / series editorial
See related chapters
55

Title:
Nowości wydawnicze w zbiorach Biblioteki
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1995. - nr 7-8, s. 44-46
Nr:
2168263868
varia
See main document
56

Title:
Biblioteka ekonomiczna w środowisku akademickim i gospodarczym regionu - potrzebna czy nie?
Source:
Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA] - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 32-45. - Streszcz., summ.
Nr:
2168291603
chapter in conference materials
See main document
57

Title:
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 7-8 (1995) , s. 21-31
Nr:
2168263860
article
See main document
58

Title:
Stała wystawa książek brytyjskich
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1995. - nr 5/6, s. 33-55
Nr:
2168355380
varia
See main document
59

Title:
Wstęp
Source:
Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA] - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 5-7
Nr:
2168291591
preface / summary
See main document
60

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1995. - nr 7-8, s. 5-8
Nr:
2168263906
varia
See main document
61

Title:
Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995
Physical description:
139 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168291589
conference materials
See related chapters
62

Title:
Biuletyn Informacyjny
Number:
nr 5/6
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
99 s.; 24 cm
Nr:
2168355370
journal / series editorial
See related chapters
63

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1995. - nr 5/6, s. 5-7
Nr:
2168355372
varia
See main document
64

Title:
Biblioteka Krakowskiego Instytutu Nieruchomości
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1995. - nr 7-8, s. 63-64
Nr:
2168263884
varia
See main document
65

Title:
Bazy danych na CD-ROM-ach w bibliotekach naukowych Krakowa
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1995. - nr 7-8, s. 59-62
Nr:
2168263878
varia
See main document
66

Title:
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1995. - nr 5/6, s. 8-17
Nr:
2168355374
varia
See main document
67

Title:
Normy jakościowe ISO serii 9000
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1995. - nr 5/6, s. 93-94
Nr:
2168355386
varia
See main document
68

Title:
Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1994
Physical description:
39 s.; 23 cm
Notes:
Wyd. 2 zm.,
Nr:
2168358070
varia
69

Title:
Biuletyn Informacyjny
Number:
nr 3/4
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
75 s.; 24 cm
Notes:
Załączniki,
Nr:
2168349742
journal / series editorial
See related chapters
70

Title:
Czytelnia Główna
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1994. - nr 3/4, s. 29-38
Nr:
2168349758
varia
See main document
71

Title:
Sprawozdanie z pracy Biblioteki Głównej w okresie 1.09.1992-31.12.1993
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1994. - nr 2 (24), s. 22-25
Nr:
2168316635
chapter in report
72

Title:
Bazy danych w innych bibliotekach polskich
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1994. - nr 3/4, s. 49-50
Nr:
2168351694
varia
See main document
73

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1994. - nr 3/4, s. 5-6
Nr:
2168349744
varia
See main document
74

Title:
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki Głównej
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1994. - nr 3/4, s. 27-28
Nr:
2168349756
varia
See main document
75

Title:
Budowa Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1993. - nr 2 (14), s. 17-25
Nr:
2168344626
chapter in report
76

Title:
Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1993. - nr 2, s. 18-24
Nr:
2168355360
varia
See main document
77

Title:
Bazy danych w innych wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1993. - nr 2, s. 25
Nr:
2168355362
varia
See main document
78

Title:
Czytelnicza ocena Biblioteki Głównej
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1993. - nr 2 (14), s. 26-34
Nr:
2168344628
chapter in report
79

Title:
Wstęp, czyli "sami nie wiecie co posiadacie"
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1993. - nr 1, s. 5-7
Nr:
2168349730
varia
See main document
80

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA1993. - nr 2, s. 5-8
Nr:
2168355356
varia
See main document
81

Title:
Biuletyn Informacyjny
Number:
nr 1
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
29 s.; 24 cm
Nr:
2168349728
journal / series editorial
See related chapters
82

Title:
Biuletyn Informacyjny
Number:
nr 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
44 s.; 24 cm
Nr:
2168355354
journal / series editorial
See related chapters
83

Title:
Biblioteka Główna AE na tle innych bibliotek akademickich Krakowa
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1993. - nr 6 (18), s. 20-26
Nr:
2168344642
chapter in report
1
Norman Davies: zaginione królestwa / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (36) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.05.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_Norman_Davies. - ISSN 2082-5005
2
Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (36) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.05.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_wykladowca_doskonaly. - ISSN 2082-5005
3
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 4 (33) (2009)1 ekran. - [odczyt: 24.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=018. - ISSN 2082-5005
4
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 19.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=015. - ISSN 2082-5005
5
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2006 roku / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 08.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=021&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
6
Kultura organizacyjna w bibliotece : sprawozdanie z konferencji / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 08.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
7
Jak nas widzą - bibliotekarz w oczach czytelników / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
8
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej = The Influence of Organizational Culture on Managing the Change Process in Academic Library / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT, Teresa Wildhardt // W: Kultura organizacyjna w bibliotece : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 4-6 czerwca 2007 / red. Halina Brzezińska-Stec. - Białystok: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, cop. 2007. - S. 350-358. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/konferencje/1200001161/1200001161.pdf
9
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2005 roku / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=017&Wybor=27. - ISSN 1640-0550
10
Wstąp po wiedzę! / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Kurier AE. - październik, wydanie specjalne (2006), s. 22-23. - ISSN 1689-7757
11
Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=018&Wybor=27. - ISSN 1640-0550
12
Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych? / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 25 (2005)1 ekran. - [odczyt: 10.06.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=25. - ISSN 1640-0550
13
Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności? / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy / red. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marzanna Chmielarska. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2005. - S. 81-89. - Bibliogr. - ISBN 83-88936-23-9
14
Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: Ogólnopolska konferencja naukowa, 01-03.06.2005 r. / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_03&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
15
Biblioteka - centrum zasobów edukacyjnych / Teresa Wildhardt, Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich. - Rzeszów: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 25-31. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922515-0-4
16
Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy : VII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, 08-09.09.2005 r / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
17
Usługi informacyjne w polskich bibliotekach szkół wyższych na tle usług bibliotek zachodnioeuropejskich : studium porównawcze = Information Services in Polish and West European Academic Libraries : Comparative Study / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT, Teresa Wildhardt // W: Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne / red. Feret Błażej. - Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 251-256. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-900302-1-4. - Pełny tekst: http://bg.p.lodz.pl/images/PDF/sokolowska.pdf
18
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - nr specjalny 1 (2004)1 ekran. - [odczyt: 29.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=Ns1
19
Biblioteka Główna / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Forum Akademickie. - nr 4 (2004), s. 11. - ISSN 1233-0930
20
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004. - nr specjalny 1. - : il. - [odczyt:25.05.2020]. - Bibliogr. przy niektórych art. - Dostęp z World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=Ns1
21
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych / SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 23 (2004)1 ekran. - [odczyt: 25.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=23
22
Krakow Library Group as an example of regional library co-operation / Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Library management in changing environment : abstracts, full texts and PowerPoint presentation of papers [Dokument elektroniczny]. - Kraków: The Library of Cracow University of Technology, 2004. - (IATUL Proceedings (New Series), ISSN 0966-4769 ; vol. 14). - 1-8
23
Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych? / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej / red. Maria Kocójowa. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, ISSN 1230-7025 ; z. 10). - S. 236-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-233-1927-8
24
Dziesięć lat minęło... Biblioteka w nowym budynku / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003)1 ekran. - [odczyt: 28.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=22
25
Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001) / [oprac. red. Anna Sokołowska-Gogut]. - Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2001. - 201 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-910428-6-3
26
Analiza zasobów ludzkich wybranych bibliotek naukowych / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 129-155. - Streszcz., summ. - ISBN 83-910428-6-3
27
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 18 (2001)1 ekran. - [odczyt: 03.08.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=18
28
Książki czy komputery? / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT ; rozmawiała: B. Pałczyńska // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 18
29
Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT ; współpr. Anna SŁAWIŃSKA, Aureliusz POTEMPA. - Warszawa : GBPiZS, 1999. - VIII, 115 s. ; 21 cm. - (Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 71). - ISBN 83-86539-82-8
30
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie [on-line]. - nr 16 (1999)1 ekran. - [odczyt: 06.08.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_stare.html
31
Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów / oprac. Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA ; oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 241 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-910428-2-0
32
Zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej = Management of Changes in an Academic Library / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 221-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910428-0-4
33
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie [on-line]. - nr 13 (1998)1 ekran. - [odczyt: 09.09.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_stare.html
34
Biblioteka na CD-ROM-ach / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 2 (1998), s. 5. - ISSN 1509-5975
35
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT]. - Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998. - 340 s. : rys., wykr. ; 24 cm. + Suplement : 21 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-910428-0-4
36
Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych / oprac. Krzysztof DRADRA, Aureliusz POTEMPA ; oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 140 s. ; 24 cm. - ISBN 83-910428-1-2
37
Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 11/12 (1997), s. 35-47
38
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Agnieszka DRZYMAŁA, Anna OSIEWALSKA, Jadwiga PUDEŁKO, Anna SŁAWIŃSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 156 s. ; 24 cm
39
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 11/12. - 76 s. ; 24 cm. - Załączniki
40
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 1, Kierunek Ekonomia / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Roman GARBACIK, Anita MEDOŃ-WOSZ, Ewa MIERZEJEWSKA, Jadwiga PUDEŁKO]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 138 s. ; 24 cm
41
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Towaroznawstwa / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Teresa JASKUŁA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 75 s. ; 24 cm
42
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Roman GARBACIK, Bernadetta KOŁCZ, Ewa MIERZEJEWSKA, Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 197 s. ; 24 cm
43
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 11/12 (1997), s. 5-6
44
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 9/10. - 85 s.; 24 cm
45
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - Numer specjalny : komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych. - 94 s.; 24 cm
46
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 9/10 (1996), s. 49-57
47
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 9/10 (1996), s. 5-7
48
Nowe bazy danych na dyskach optycznych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 9/10 (1996), s. 20-27
49
Nowe bazy danych udostępniane w sieci lokalnej biblioteki / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 9/10 (1996), s. 8-17
50
Stałe wystawy nowości książkowych / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 9/10 (1996), s. 18-19
51
Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library / Prepared by: Anna SOKOŁOWSKA, Anna SŁAWIŃSKA. - Cracow: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1995. - 42 s. ; 23 cm. - 2nd rev. ed.
52
Nowe czasopisma polskie w zbiorach Biblioteki Głównej / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 5/6 (1995), s. 18-22
53
Usługi informacyjne innych instytucji naukowych / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 5/6 (1995), s. 56-57
54
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 7-8. - 74 s. : il. ; 24 cm. - Załączniki
55
Nowości wydawnicze w zbiorach Biblioteki / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 7-8 (1995), s. 44-46
56
Biblioteka ekonomiczna w środowisku akademickim i gospodarczym regionu - potrzebna czy nie? / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 32-45. - Streszcz., summ.
57
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 7-8 (1995), s. 21-31
58
Stała wystawa książek brytyjskich / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 5/6 (1995), s. 33-55
59
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // W: Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 5-7
60
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 7-8 (1995), s. 5-8
61
Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA]. - Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995. - 139 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy ref.
62
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 5/6. - 99 s.; 24 cm
63
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 5/6 (1995), s. 5-7
64
Biblioteka Krakowskiego Instytutu Nieruchomości / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 7-8 (1995), s. 63-64
65
Bazy danych na CD-ROM-ach w bibliotekach naukowych Krakowa / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 7-8 (1995), s. 59-62
66
Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 5/6 (1995), s. 8-17
67
Normy jakościowe ISO serii 9000 / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 5/6 (1995), s. 93-94
68
Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie / oprac. Anna SOKOŁOWSKA, Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1994. - 39 s. ; 23 cm. - Wyd. 2 zm.
69
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 3/4. - 75 s. ; 24 cm. - Załączniki
70
Czytelnia Główna / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 3/4 (1994), s. 29-38
71
Sprawozdanie z pracy Biblioteki Głównej w okresie 1.09.1992-31.12.1993 / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (24) (1994), s. 22-25
72
Bazy danych w innych bibliotekach polskich / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 3/4 (1994), s. 49-50
73
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 3/4 (1994), s. 5-6
74
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki Głównej / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 3/4 (1994), s. 27-28
75
Budowa Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (14) (1993), s. 17-25
76
Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 2 (1993), s. 18-24
77
Bazy danych w innych wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 2 (1993), s. 25
78
Czytelnicza ocena Biblioteki Głównej / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (14) (1993), s. 26-34
79
Wstęp, czyli "sami nie wiecie co posiadacie" / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 1 (1993), s. 5-7
80
Wstęp / Anna SOKOŁOWSKA // Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 2 (1993), s. 5-8
81
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 1. - 29 s. ; 24 cm
82
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 2. - 44 s.; 24 cm
83
Biblioteka Główna AE na tle innych bibliotek akademickich Krakowa / Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 6 (18) (1993), s. 20-26
1
Sokołowska-Gogut A., (2010), Norman Davies: zaginione królestwa, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (36); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_Norman_Davies
2
Sokołowska-Gogut A., (2010), Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (36); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_wykladowca_doskonaly
3
Sokołowska-Gogut A., (2009), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 4 (33); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=018
4
Sokołowska-Gogut A., (2008), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=015
5
Sokołowska-Gogut A., (2007), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2006 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=021&Wybor=29
6
Sokołowska-Gogut A., (2007), Kultura organizacyjna w bibliotece : sprawozdanie z konferencji, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=29
7
Sokołowska-Gogut A., (2007), Jak nas widzą - bibliotekarz w oczach czytelników, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=29
8
Sokołowska-Gogut A., Wildhardt T., (2007), Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej. [W:] Brzezińska-Stec H. (red.), Kultura organizacyjna w bibliotece : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 4-6 czerwca 2007, Białystok : Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, s. 350-358.
9
Sokołowska-Gogut A., (2006), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2005 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=017&Wybor=27
10
Sokołowska-Gogut A., (2006), Wstąp po wiedzę!, "Kurier AE", październik, wydanie specjalne, s. 22-23.
11
Sokołowska-Gogut A., (2006), Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=018&Wybor=27
12
Sokołowska-Gogut A., (2005), Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 25; http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=25
13
Sokołowska-Gogut A., (2005), Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności?. [W:] Dacko-Pikiewicz Z., Chmielarska M. (red.), Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 81-89.
14
Sokołowska-Gogut A., (2005), Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: Ogólnopolska konferencja naukowa, 01-03.06.2005 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_03&Wybor=26
15
Wildhardt T., Sokołowska-Gogut A., (2005), Biblioteka - centrum zasobów edukacyjnych. [W:] Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich, Rzeszów : Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 25-31.
16
Sokołowska-Gogut A., (2005), Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy: VII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, 08-09.09.2005 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=26
17
Sokołowska-Gogut A., Wildhardt T., (2004), Usługi informacyjne w polskich bibliotekach szkół wyższych na tle usług bibliotek zachodnioeuropejskich : studium porównawcze. [W:] Błażej F. (red.), Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne, Łódź : Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, s. 251-256.
18
Sokołowska-Gogut A., (2004), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr specjalny 1; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=Ns1
19
Sokołowska-Gogut A., (2004), Biblioteka Główna, "Forum Akademickie", nr 4, s. 11.
20
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004. - nr specjalny 1. - : il. - Bibliogr. przy niektórych art.
21
Sokołowska-Gogut A., (2004), Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 23; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=23
22
Dobrzyńska-Lankosz E., Sokołowska-Gogut A., (2004), Krakow Library Group as an example of regional library co-operation. [W:] Library management in changing environment : abstracts, full texts and PowerPoint presentation of papers [Dokument elektroniczny]. (IATUL Proceedings (New Series); vol. 14), Kraków : The Library of Cracow University of Technology
23
Sokołowska-Gogut A., (2004), Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?. [W:] Kocójowa M. (red.), Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; z. 10), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 236-242.
24
Sokołowska-Gogut A., (2003), Dziesięć lat minęło... Biblioteka w nowym budynku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 22; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=22
25
Sokołowska A. (red.), (2001), Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych: materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 201 s.
26
Sokołowska-Gogut A., (2001), Analiza zasobów ludzkich wybranych bibliotek naukowych. [W:] Sokołowska A. (red.), Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 129-155.
27
Sokołowska-Gogut A., (2001), Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 18; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=18
28
Sokołowska-Gogut A., Pałczyńska B., (1999), Książki czy komputery?, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 18.
29
Sławińska A., Potempa A. (red.), (1999), Nowoczesne systemy zarządzania: metody i techniki 1990-1998: (literatura polska i obca w wyborze), Warszawa : GBPiZS, VIII, 115 s.
30
Sokołowska A., (1999), Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie" [on-line], nr 16; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_stare.html
31
Sokołowska-Gogut A. (red.), (1999), Ekonomia on-line: informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 241 s.
32
Sokołowska-Gogut A., (1998), Zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej. [W:] Sokołowska A. (red.), Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 221-229.
33
Sokołowska A., (1998), Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie" [on-line], nr 13; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_stare.html
34
Sokołowska-Gogut A., (1998), Biblioteka na CD-ROM-ach, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 5.
35
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej: materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998), (1998), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 340 s.
36
Dradra K., Potempa A., (1998), Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych, Sokołowska-Gogut A. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
37
Sokołowska A., (1997), Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny", nr 11/12, s. 35-47.
38
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 156 s.
39
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 11/12. - 76 s.; 24 cm
40
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 1, Kierunek Ekonomia, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 138 s.
41
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Towaroznawstwa, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 75 s.
42
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 197 s.
43
Sokołowska A., (1997), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny", nr 11/12, s. 5-6.
44
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 9/10. - 85 s.; 24 cm
45
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - Numer specjalny : komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych. - 94 s.; 24 cm
46
Sokołowska A., (1996), Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny", nr 9/10, s. 49-57.
47
Sokołowska A., (1996), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny", nr 9/10, s. 5-7.
48
Sokołowska A., (1996), Nowe bazy danych na dyskach optycznych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny", nr 9/10, s. 20-27.
49
Sokołowska A., (1996), Nowe bazy danych udostępniane w sieci lokalnej biblioteki, "Biuletyn Informacyjny", nr 9/10, s. 8-17.
50
Sokołowska A., (1996), Stałe wystawy nowości książkowych, "Biuletyn Informacyjny", nr 9/10, s. 18-19.
51
(1995), Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library. [W:] , Cracow : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
52
Sokołowska A., (1995), Nowe czasopisma polskie w zbiorach Biblioteki Głównej, "Biuletyn Informacyjny", nr 5/6, s. 18-22.
53
Sokołowska A., (1995), Usługi informacyjne innych instytucji naukowych, "Biuletyn Informacyjny", nr 5/6, s. 56-57.
54
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 7-8. - 74 s.: il.; 24 cm
55
Sokołowska A., (1995), Nowości wydawnicze w zbiorach Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny", nr 7-8, s. 44-46.
56
Sokołowska-Gogut A., (1995), Biblioteka ekonomiczna w środowisku akademickim i gospodarczym regionu - potrzebna czy nie?. [W:] Sokołowska A. (red.), Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 32-45.
57
Sokołowska A., (1995), Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny", nr 7-8, s. 21-31.
58
Sokołowska A., (1995), Stała wystawa książek brytyjskich, "Biuletyn Informacyjny", nr 5/6, s. 33-55.
59
Sokołowska-Gogut A., (1995), Wstęp. [W:] Sokołowska A. (red.), Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 5-7.
60
Sokołowska A., (1995), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny", nr 7-8, s. 5-8.
61
Sokołowska A. (red.), (1995), Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej: materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 139 s.
62
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 5/6. - 99 s.; 24 cm
63
Sokołowska A., (1995), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny", nr 5/6, s. 5-7.
64
Sokołowska A., (1995), Biblioteka Krakowskiego Instytutu Nieruchomości, "Biuletyn Informacyjny", nr 7-8, s. 63-64.
65
Sokołowska A., (1995), Bazy danych na CD-ROM-ach w bibliotekach naukowych Krakowa, "Biuletyn Informacyjny", nr 7-8, s. 59-62.
66
Sokołowska A., (1995), Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym, "Biuletyn Informacyjny", nr 5/6, s. 8-17.
67
Sokołowska A., (1995), Normy jakościowe ISO serii 9000, "Biuletyn Informacyjny", nr 5/6, s. 93-94.
68
(1994), Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] , Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
69
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 3/4. - 75 s.; 24 cm
70
Sokołowska A., (1994), Czytelnia Główna, "Biuletyn Informacyjny", nr 3/4, s. 29-38.
71
Sokołowska-Gogut A., (1994), Sprawozdanie z pracy Biblioteki Głównej w okresie 1.09.1992-31.12.1993. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 22-25.
72
Sokołowska A., (1994), Bazy danych w innych bibliotekach polskich, "Biuletyn Informacyjny", nr 3/4, s. 49-50.
73
Sokołowska A., (1994), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny", nr 3/4, s. 5-6.
74
Sokołowska A., (1994), Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki Głównej, "Biuletyn Informacyjny", nr 3/4, s. 27-28.
75
Sokołowska-Gogut A., (1993), Budowa Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-25.
76
Sokołowska A., (1993), Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny", nr 2, s. 18-24.
77
Sokołowska A., (1993), Bazy danych w innych wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce, "Biuletyn Informacyjny", nr 2, s. 25.
78
Sokołowska-Gogut A., (1993), Czytelnicza ocena Biblioteki Głównej. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 26-34.
79
Sokołowska A., (1993), Wstęp, czyli "sami nie wiecie co posiadacie", "Biuletyn Informacyjny", nr 1, s. 5-7.
80
Sokołowska A., (1993), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny", nr 2, s. 5-8.
81
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 1. - 29 s.; 24 cm
82
Biuletyn Informacyjny / Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; red. Anna SOKOŁOWSKA Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 2. - 44 s.; 24 cm
83
Sokołowska-Gogut A., (1993), Biblioteka Główna AE na tle innych bibliotek akademickich Krakowa. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 20-26.
1
@article{UEK:2166463657,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Norman Davies: zaginione królestwa",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (36)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_Norman_Davies},
}
2
@misc{UEK:2166466747,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (36)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wp_wykladowca_doskonaly},
}
3
@misc{UEK:2168348062,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (33)",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=018},
}
4
@misc{UEK:2168347956,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=015},
}
5
@misc{UEK:2168347736,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2006 roku",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=021&Wybor=29},
}
6
@misc{UEK:2168347700,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Kultura organizacyjna w bibliotece : sprawozdanie z konferencji",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=29},
}
7
@article{UEK:2168347682,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Jak nas widzą - bibliotekarz w oczach czytelników",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=29},
}
8
@inbook{UEK:2168257846,
author = "Anna Sokołowska-Gogut and Teresa Wildhardt",
title = "Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej",
booktitle = "Kultura organizacyjna w bibliotece : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 4-6 czerwca 2007",
pages = "350-358",
adress = "Białystok",
publisher = "Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia",
year = "2007",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/konferencje/1200001161/1200001161.pdf},
}
9
@misc{UEK:2168347664,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2005 roku",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=017&Wybor=27},
}
10
@article{UEK:2166786541,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Wstąp po wiedzę!",
journal = "Kurier AE",
number = "październik, wydanie specjalne",
pages = "22-23",
year = "2006",
}
11
@misc{UEK:2168347666,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=018&Wybor=27},
}
12
@article{UEK:2166662678,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "25",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=25},
}
13
@inbook{UEK:2168332059,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności?",
booktitle = "Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy",
pages = "81-89",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2005",
isbn = "83-88936-23-9",
}
14
@misc{UEK:2168348674,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: Ogólnopolska konferencja naukowa, 01-03.06.2005 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_03&Wybor=26},
}
15
@inbook{UEK:2168328595,
author = "Teresa Wildhardt and Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Biblioteka - centrum zasobów edukacyjnych",
booktitle = "Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich",
pages = "25-31",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego",
year = "2005",
isbn = "83-922515-0-4",
}
16
@misc{UEK:2168348694,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=26},
}
17
@inbook{UEK:2168335853,
author = "Anna Sokołowska-Gogut and Teresa Wildhardt",
title = "Usługi informacyjne w polskich bibliotekach szkół wyższych na tle usług bibliotek zachodnioeuropejskich : studium porównawcze",
booktitle = "Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne",
pages = "251-256",
adress = "Łódź",
publisher = "Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej",
year = "2004",
url = {http://bg.p.lodz.pl/images/PDF/sokolowska.pdf},
isbn = "83-900302-1-4",
}
18
@misc{UEK:2168347478,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "specjalny 1",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=002&Wybor=Ns1},
}
19
@article{UEK:2168332687,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Biblioteka Główna",
journal = "Forum Akademickie",
number = "4",
pages = "11",
year = "2004",
}
20
@misc{UEK:2168347378,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
editor = Sokołowska-Gogut Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2004",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=Ns1},
}
21
@misc{UEK:2168347360,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "23",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=23},
}
22
@inbook{UEK:2168357244,
author = "Ewa Dobrzyńska-Lankosz and Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Krakow Library Group as an example of regional library co-operation",
booktitle = "Library management in changing environment : abstracts, full texts and PowerPoint presentation of papers",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "The Library of Cracow University of Technology",
year = "2004",
issn = "0966-4769",
}
23
@inbook{UEK:2168332691,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych?",
booktitle = "Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej",
pages = "236-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2004",
issn = "1230-7025",
isbn = "83-233-1927-8",
}
24
@article{UEK:2168348888,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Dziesięć lat minęło... Biblioteka w nowym budynku",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "22",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=22},
}
25
@book{UEK:2168289173,
title = "Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001)",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-910428-6-3",
}
26
@inbook{UEK:2168289175,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Analiza zasobów ludzkich wybranych bibliotek naukowych",
booktitle = "Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001)",
pages = "129-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-910428-6-3",
}
27
@article{UEK:2168349078,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "18",
pages = "",
year = "2001",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=18},
}
28
@misc{UEK:2168284073,
author = "Anna Sokołowska-Gogut and B. Pałczyńska",
title = "Książki czy komputery?",
booktitle = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "18",
year = "1999",
}
29
@book{UEK:2168339751,
author = " ",
title = "Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze)",
adress = "Warszawa",
publisher = "GBPiZS",
year = "1999",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-86539-82-8",
}
30
@article{UEK:2168349222,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "16",
pages = "",
year = "1999",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_stare.html},
}
31
@book{UEK:2168339333,
title = "Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów",
editor = Sokołowska-Gogut Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
url = {},
isbn = "83-910428-2-0",
}
32
@inbook{UEK:2168243716,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej",
booktitle = "Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998)",
pages = "221-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-910428-0-4",
}
33
@article{UEK:2168349690,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "",
year = "1998",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_stare.html},
}
34
@article{UEK:2168357792,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Biblioteka na CD-ROM-ach",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "5",
year = "1998",
}
35
@book{UEK:2168243708,
title = "Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998)",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-910428-0-4",
}
36
@book{UEK:2168335553,
author = "Krzysztof Dradra and Aureliusz Potempa",
title = "Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych",
editor = Sokołowska-Gogut Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
url = {},
isbn = "83-910428-1-2",
}
37
@misc{UEK:2168351726,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki wydane w okresie międzywojennym",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "11/12",
pages = "35-47",
year = "1997",
}
38
@book{UEK:2168358044,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
39
@misc{UEK:2168351716,
title = "Biuletyn Informacyjny",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
40
@book{UEK:2168358042,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
41
@book{UEK:2168358050,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
42
@book{UEK:2168358046,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
43
@misc{UEK:2168351718,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "11/12",
pages = "5-6",
year = "1997",
}
44
@misc{UEK:2168355390,
title = "Biuletyn Informacyjny",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
45
@misc{UEK:2168355486,
title = "Biuletyn Informacyjny",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
46
@misc{UEK:2168355402,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "9/10",
pages = "49-57",
year = "1996",
}
47
@misc{UEK:2168355392,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "9/10",
pages = "5-7",
year = "1996",
}
48
@misc{UEK:2168355398,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowe bazy danych na dyskach optycznych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "9/10",
pages = "20-27",
year = "1996",
}
49
@misc{UEK:2168355394,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowe bazy danych udostępniane w sieci lokalnej biblioteki",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "9/10",
pages = "8-17",
year = "1996",
}
50
@misc{UEK:2168355396,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Stałe wystawy nowości książkowych",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "9/10",
pages = "18-19",
year = "1996",
}
51
@misc{UEK:2168358202,
title = "Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Cracow",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1995",
}
52
@misc{UEK:2168355376,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowe czasopisma polskie w zbiorach Biblioteki Głównej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "5/6",
pages = "18-22",
year = "1995",
}
53
@misc{UEK:2168355382,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Usługi informacyjne innych instytucji naukowych",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "5/6",
pages = "56-57",
year = "1995",
}
54
@misc{UEK:2168263870,
title = "Biuletyn Informacyjny",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
55
@misc{UEK:2168263868,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowości wydawnicze w zbiorach Biblioteki",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "7-8",
pages = "44-46",
year = "1995",
}
56
@inbook{UEK:2168291603,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Biblioteka ekonomiczna w środowisku akademickim i gospodarczym regionu - potrzebna czy nie?",
booktitle = "Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995)",
pages = "32-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
}
57
@article{UEK:2168263860,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym",
journal = "Biuletyn Informacyjny",
number = "7-8",
pages = "21-31",
year = "1995",
}
58
@misc{UEK:2168355380,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Stała wystawa książek brytyjskich",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "5/6",
pages = "33-55",
year = "1995",
}
59
@misc{UEK:2168291591,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Wstęp",
booktitle = "Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995)",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
}
60
@misc{UEK:2168263906,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "7-8",
pages = "5-8",
year = "1995",
}
61
@book{UEK:2168291589,
title = "Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995)",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
}
62
@misc{UEK:2168355370,
title = "Biuletyn Informacyjny",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
63
@misc{UEK:2168355372,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "5/6",
pages = "5-7",
year = "1995",
}
64
@misc{UEK:2168263884,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Biblioteka Krakowskiego Instytutu Nieruchomości",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "7-8",
pages = "63-64",
year = "1995",
}
65
@misc{UEK:2168263878,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Bazy danych na CD-ROM-ach w bibliotekach naukowych Krakowa",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "7-8",
pages = "59-62",
year = "1995",
}
66
@misc{UEK:2168355374,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Ekonomiczne książki polskie wydane w okresie międzywojennym",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "5/6",
pages = "8-17",
year = "1995",
}
67
@misc{UEK:2168355386,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Normy jakościowe ISO serii 9000",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "5/6",
pages = "93-94",
year = "1995",
}
68
@misc{UEK:2168358070,
title = "Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1994",
}
69
@misc{UEK:2168349742,
title = "Biuletyn Informacyjny",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
70
@misc{UEK:2168349758,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Czytelnia Główna",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "3/4",
pages = "29-38",
year = "1994",
}
71
@misc{UEK:2168316635,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Sprawozdanie z pracy Biblioteki Głównej w okresie 1.09.1992-31.12.1993",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2 (24)",
pages = "22-25",
year = "1994",
}
72
@misc{UEK:2168351694,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Bazy danych w innych bibliotekach polskich",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "3/4",
pages = "49-50",
year = "1994",
}
73
@misc{UEK:2168349744,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "3/4",
pages = "5-6",
year = "1994",
}
74
@misc{UEK:2168349756,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki Głównej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "3/4",
pages = "27-28",
year = "1994",
}
75
@misc{UEK:2168344626,
author = "Anna Sokołowska-Gogut and ",
title = "Budowa Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2 (14)",
pages = "17-25",
year = "1993",
}
76
@misc{UEK:2168355360,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "2",
pages = "18-24",
year = "1993",
}
77
@misc{UEK:2168355362,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Bazy danych w innych wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "2",
pages = "25",
year = "1993",
}
78
@misc{UEK:2168344628,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Czytelnicza ocena Biblioteki Głównej",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2 (14)",
pages = "26-34",
year = "1993",
}
79
@misc{UEK:2168349730,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp, czyli sami nie wiecie co posiadacie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "1",
pages = "5-7",
year = "1993",
}
80
@misc{UEK:2168355356,
author = "Anna Sokołowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny",
number = "2",
pages = "5-8",
year = "1993",
}
81
@misc{UEK:2168349728,
title = "Biuletyn Informacyjny",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
82
@misc{UEK:2168355354,
title = "Biuletyn Informacyjny",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
83
@misc{UEK:2168344642,
author = "Anna Sokołowska-Gogut",
title = "Biblioteka Główna AE na tle innych bibliotek akademickich Krakowa",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "6 (18)",
pages = "20-26",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID