Publications of the selected author

1

Conference:
16th Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing (MAC 2020), Praga, Czechy, od 2020-01-24 do 2020-01-25
Title:
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study
Source:
Proceedings of The 16th MAC 2020 / eds. Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil, Mario Konecki - Prague: MAC Prague consulting Ltd., 2020, s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publications is financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within Regional Initiative of Excellencel Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-80-88085-28-7
Nr:
2168342933
chapter in conference materials
2

Conference:
19th International Marketing Trends Conference, Paryż, Francja, od 2020-01-16 do 2020-01-18
Title:
Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences
Source:
International Marketing Trends Conference - Paris: ESCP Business School, 2020, s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-2-490372-09-6
Access mode:
Nr:
2168345990
chapter in conference materials
3

Conference:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Title:
Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland
Source:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 12714-12727. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-4-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168348848
chapter in conference materials
4

Title:
What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing
Source:
European Journal of Education Studies. - vol. 6, iss. 11 (2020) , s. 42-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345988
article
5

Title:
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study
Source:
Academic Journal of International Education Research. - vol. 1, no. 1 (2020) , s. 54-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168345986
article
6

Title:
Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory)
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (89) (2020) , s. 72-78 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168348634
article
7

Title:
Myśl globalnie - działaj lokalnie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 33. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168342825
varia
8

Title:
Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki
Source:
Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej / red. nauk. Beata Janik, Wanda Bukowczan - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, s. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8138-074-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338347
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums
Source:
Cultural Management: Science and Education. - vol. 3, no. 2 (2019) , s. 83-94 - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341319
article
10

Title:
Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw = Social Media and CSR of Polish Enterprises - Forms and Scope of Use
Source:
Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Robert Bęben, Renata Płoska - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019, s. 99-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-837-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336449
chapter in monograph
11

Title:
Social Media Experiences in Museum
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 159-168 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342667
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities
Source:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019) , s. 551-564. - Tytuł numeru: Badania w sektorze kultury - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341315
article
13

Title:
Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
83, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-800-1
Nr:
2168342935
academic script
14

Title:
The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan
Source:
Journal of International Economic Research. - vol. 5, no. 1 (2019) , s. 11-28 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168341865
article
15

Title:
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 133-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Access mode:
Nr:
2168331157
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018) , s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics as a grant to maintain the research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327545
article
17

Title:
Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 15. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342969
varia
18

Title:
Branding in Search Engines - Opportunities and Threats
Source:
Zarządzanie Mediami. - T. 6, nr 1 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168330315
article
19

Title:
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market
Source:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018) , s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327305
article
20

Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Title:
Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management
Source:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 37-38 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7337-73-6
Access mode:
Nr:
2168326173
varia
21

Title:
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Drugie, 2018
Physical description:
271 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8022-031-7
Nr:
2168327689
monograph
22

Conference:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Title:
Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 220-221. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328121
varia
23

Title:
Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach = Measuring the Effectiveness of Marketing Communication in Social Media
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018) , s. 79-87. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331639
article
24

Title:
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018) , s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333151
article
25

Title:
Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities
Source:
e-mentor. - nr 4 (2018) , s. 26-31. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168331551
article
26

Author:
Katarzyna Sanak-Kosmowska , Maria Bajak , Justyna Filip , Natalia Kargula
Title:
Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej = Beacon Technology as a Trend in Mobile Marketing Communication - Conditions and Reliefs
Source:
Marketing i Rynek. - nr 10 (2018) , s. 17-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328343
article
27

Title:
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318085
article
28

Title:
Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment
Source:
Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations / ed. M. Bezpartochnyi - Riga: ISMA University, 2017, s. 93-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-9984-891-03-3
Nr:
2168322807
chapter in monograph
29

Title:
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 325-332 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322399
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania
Source:
Kurier UEK2017. - nr 2 (72), s. 26-27. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168344300
varia
31

Title:
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
214 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-375
Nr:
2168320195
doctoral dissertation
32

Title:
Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym = Crowdsourcing as a Form of the Innovation's Implementation Online
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 43, t. 2 (2016) , s. 269-278. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309519
article
33

Conference:
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016, Hradec Králové, Czechy, od 2016-12-12 do 2016-12-16
Title:
Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej = Brand Endorsement Based on Selected Brands from the Sports Industry
Source:
MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7 = MMK 2016 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : Reviewed Proceedings. Vol. 7 - Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, s. 216-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87952-17-7
Access mode:
Nr:
2168312205
chapter in conference materials
34

Conference:
8th International Scientific Conference for Ph.D. Students and Young Scientists, Karwina, Czechy, od 2015-11-05 do 2015-11-05
Title:
Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy = Dobré vztahy se zákazníky v odvětví cestovního ruchu jako součást účinné e-marketingové strategie [dokument elektroniczny]
Source:
VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků - Opavě: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015, s. 412-421. - Summ., přehl. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7510-177-8
Nr:
2168300449
chapter in conference materials
35

Title:
E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study
Source:
Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla / toim. Kirsi Meriläinen - Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014, s. 27-32. - Summ.
Series:
(HAMKin julkaisuja ; 16)
ISBN:
978-951-784-695-0 ; 978-951-784-696-7
Access mode:
Nr:
2168300439
chapter in book
36

Author:
Title:
Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook = The Social Network - Impact of Social Media on Consumer Behavior on the Example of Facebook Users
Source:
Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 227-236. - Streszcz.; summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-729-7
Nr:
2168300443
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 7 (52), s. 21. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346188
varia
See main document
38

Author:
Title:
Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce = Creating the Image and Promotion of Brands in Social Media in Poland
Source:
Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011, s. 320-332. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-221-4
Nr:
2168300447
chapter in monograph
39

Title:
Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 6 (45), s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Materiały przygotował:
Access mode:
Nr:
2168275385
varia
See main document
40

Author:
Title:
Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej = Creating a Brand Image in Social Media - Alcohol Brand Fan Pages on Facebook
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 209 (2011) , s. 61-71. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : kultura, perswazja, technologia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300429
article
41

Author:
Title:
Czy psychologia to nauka o psach?
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (46), s. 37. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344716
varia
See main document
1
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Irena Śliwińska // W: Proceedings of The 16th MAC 2020 / eds. Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil, Mario Konecki. - Prague : MAC Prague consulting Ltd., 2020. - S. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-88085-28-7
2
Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Jan W. WIKTOR // W: International Marketing Trends Conference. - Paris : ESCP Business School, 2020. - S. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-2-490372-09-6. - Pełny tekst: http://archives.marketing-trends-congress.com/2020/pages/PDF/059.pdf
3
Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Jan W. WIKTOR // W: Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, 2020. - S. 12714-12727. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-4-1. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/1afbI7uO9ud4MvlFb9dmCVjnqi75gPLuy/view ; Spis treści: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7 ; Wstęp: folder=6329211399&tpl=publicfoldergrid#https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49
4
What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // European Journal of Education Studies. - vol. 6, iss. 11 (2020), s. 42-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2810. - ISSN 2501-1111
5
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Irena Sliwinska // Academic Journal of International Education Research. - vol. 1, no. 1 (2020), s. 54-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf. - ISSN 2694-7803
6
Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory) / Jan W. WIKTOR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (89) (2020), s. 72-78. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn2020_2.pdf. - ISSN 1507-1383
7
Myśl globalnie - działaj lokalnie / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 33. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/33
8
Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej / red. nauk. Beata Janik, Wanda Bukowczan. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. - S. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8138-074-4
9
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums / Iryna Manczak, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Cultural Management: Science and Education. - vol. 3, no. 2 (2019), s. 83-94. - Bibliogr. - ISSN 2512-6962
10
Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw = Social Media and CSR of Polish Enterprises - Forms and Scope of Use / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Robert Bęben, Renata Płoska. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2019. - S. 99-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-837-5. - Spis treści: https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/89458/spoleczne_i_niematerialne_determinanty_rozwoju_przedsiebiorstwWstęp:
11
Social Media Experiences in Museum / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 159-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
12
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019), s. 551-564. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania w sektorze kultury. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/. - ISSN 1896-8201
13
Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-800-1
14
The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Jan W. WIKTOR // Journal of International Economic Research [on-line]. - vol. 5, no. 1 (2019), s. 11-28. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://9cca3035-49d3-4c50-8575-031a6e2f9039.filesusr.com/ugd/7ebfb0_7a13cb3bb21c4bb6944097f9a4f70ce2.pdf. - ISSN 2500-9656
15
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 133-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
16
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018), s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf. - ISSN 0438-5403
17
Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
18
Branding in Search Engines - Opportunities and Threats / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Zarządzanie Mediami. - T. 6, nr 1 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12884/pl
19
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market / Iryna MANCHAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018), s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/. - ISSN 1644-0501
20
Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management / SANAK-KOSMOWSKA Katarzyna // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa : TES, 2018. - S. 37-38. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
21
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 2018. - 271 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8022-031-7
22
Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja / K. SANAK-KOSMOWSKA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 220-221. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-235-5
23
Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach = Measuring the Effectiveness of Marketing Communication in Social Media / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018), s. 79-87. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/publication/97930. - ISSN 1899-3192
24
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption / Iryna MANCZAk, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018), s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf. - ISSN 0137-5466
25
Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // e-mentor. - nr 4 (2018), s. 26-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/76/id/1373. - ISSN 1731-6758
26
Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej = Beacon Technology as a Trend in Mobile Marketing Communication - Conditions and Reliefs / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak, Justyna Filip, Natalia Kargula // Marketing i Rynek. - nr 10 (2018), s. 17-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Sanak_From_MiR_10_2018_NR.pdf. - ISSN 1231-7853
27
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
28
Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations / ed. M. Bezpartochnyi. - Riga : ISMA University, 2017. - S. 93-102. - Bibliogr. - ISBN 978-9984-891-03-3
29
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
30
Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 26-27. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
31
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 2017. - 214 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003287
32
Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym = Crowdsourcing as a Form of the Innovation's Implementation Online / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 43, t. 2 (2016), s. 269-278. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf. - ISSN 2450-7733
33
Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej = Brand Endorsement Based on Selected Brands from the Sports Industry / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7 [on-line] = MMK 2016 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : Reviewed Proceedings. Vol. 7. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 216-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87952-17-7. - Pełny tekst: https://vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf
34
Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy = Dobré vztahy se zákazníky v odvětví cestovního ruchu jako součást účinné e-marketingové strategie / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků [Dokument elektroniczny]. - Opavě : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. - S. 412-421. - Summ., přehl. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7510-177-8
35
E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study / Katarzyna Sanak-Kosmowska // W: Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla / toim. Kirsi Meriläinen. - Hämeenlinna : Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014. - (HAMKin julkaisuja, ISSN 1795-4231 ; 16). - S. 27-32. - Summ. - ISBN 978-951-784-695-0 ; 978-951-784-696-7. - Pełny tekst: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/83641/HAMK_eTour_projektijulkaisu_2014_ekirja.pdf?sequence=1
36
Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook = The Social Network - Impact of Social Media on Consumer Behavior on the Example of Facebook Users / Katarzyna Sanak // W: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012. - S. 227-236. - Streszcz.; summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-729-7
37
Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki / Katarzyna Sanak-Kosmowska // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 21. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
38
Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce = Creating the Image and Promotion of Brands in Social Media in Poland / Katarzyna Sanak // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - S. 320-332. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-221-4
39
Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów / wrażenia zebrały: Anna PAWLINA, Katarzyna Sanak // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
40
Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej = Creating a Brand Image in Social Media - Alcohol Brand Fan Pages on Facebook / Katarzyna Sanak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 209 (2011), s. 61-71. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : kultura, perswazja, technologia. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
41
Czy psychologia to nauka o psach? / Katarzyna Sanak // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
1
Sanak-Kosmowska K., Śliwińska I., (2020), The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study. [W:] Vopava J., Douda V., Kratochvil R., Konecki M. (red.), Proceedings of The 16th MAC 2020, Prague : MAC Prague consulting Ltd., s. 7-14.
2
Sanak-Kosmowska K., Wiktor J., (2020), Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences. [W:] International Marketing Trends Conference, Paris : ESCP Business School, s. 1-9.
3
Sanak-Kosmowska K., Wiktor J., (2020), Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland. [W:] Soliman (red.), Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 12714-12727.
4
Sanak-Kosmowska K., (2020), What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing, "European Journal of Education Studies", vol. 6, iss. 11, s. 42-60; https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2810
5
Sanak-Kosmowska K., Śliwińska I., (2020), The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study, "Academic Journal of International Education Research", vol. 1, no. 1, s. 54-61; https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf
6
Wiktor J., Sanak-Kosmowska K., (2020), Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory), "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2 (89), s. 72-78; http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn2020_2.pdf
7
Sanak-Kosmowska K., (2019), Myśl globalnie - działaj lokalnie, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/33
8
Sanak-Kosmowska K., (2019), Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki. [W:] Janik B., Bukowczan W. (red.), Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 29-38.
9
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums, "Cultural Management: Science and Education", vol. 3, no. 2, s. 83-94.
10
Sanak-Kosmowska K., (2019), Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw. [W:] Antonowicz P., Bęben R., Płoska R. (red.), Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 99-113.
11
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2019), Social Media Experiences in Museum. [W:] Kopeć J., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 159-168.
12
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi, "Zarządzanie w Kulturze", t. 20, nr 4, s. 551-564; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/
13
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2019), Komunikacja rynkowa: podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 83, [1] s.
14
Sanak-Kosmowska K., Wiktor J., (2019), The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan, "Journal of International Economic Research" [on-line], vol. 5, no. 1, s. 11-28; https://9cca3035-49d3-4c50-8575-031a6e2f9039.filesusr.com/ugd/7ebfb0_7a13cb3bb21c4bb6944097f9a4f70ce2.pdf
15
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-139.
16
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Use of Crowdsourcing by Young Poles, "Handel Wewnętrzny", R. 64, nr 4 (375), t. 2, s. 127-138; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf
17
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2018), Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
18
Sanak-Kosmowska K., (2018), Branding in Search Engines - Opportunities and Threats, "Zarządzanie Mediami", T. 6, nr 1, s. 1-8; http://www.ejournals.eu/pliki/art/12884/pl
19
Manchak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 2(42), s. 29-35; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/
20
Sanak-Kosmowska K., (2018), Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 37-38.
21
Sanak-Kosmowska K., (2018), Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki, Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 271 s.
22
Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 220-221.
23
Sanak-Kosmowska K., (2018), Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 526, s. 79-87; https://www.dbc.wroc.pl/publication/97930
24
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 215-227; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf
25
Sanak-Kosmowska K., (2018), Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities, "e-mentor", nr 4, s. 26-31; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/76/id/1373
26
Sanak-Kosmowska K., Bajak M., Filip J., Kargula N., (2018), Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 17-23; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Sanak_From_MiR_10_2018_NR.pdf
27
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2017), Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 342-348; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
28
Sanak-Kosmowska K., (2017), Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment. [W:] Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations, Riga : ISMA University, s. 93-102.
29
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2017), Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
30
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2017), Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
31
Sanak-Kosmowska K., (2017), Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki, Prom. Wiktor J., Kraków : , 214 k.
32
Sanak-Kosmowska K., (2016), Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 43, t. 2, s. 269-278; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf
33
Sanak-Kosmowska K., (2016), Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej. [W:] MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7 [on-line], Hradec Králové : Magnanimitas, s. 216-224.
34
Sanak-Kosmowska K., (2015), Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy. [W:] VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků [Dokument elektroniczny], Opavě : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 412-421.
35
Sanak-Kosmowska K., (2014), E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study. [W:] Meriläinen (red.), Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla (HAMKin julkaisuja; 16), Hämeenlinna : Hämeen ammattikorkeakoulu, s. 27-32.
36
Sanak K., (2012), Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook. [W:] Gębarowski M., Witek L., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 227-236.
37
Sanak-Kosmowska K., (2012), Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
38
Sanak K., (2011), Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 320-332.
39
Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów, mat. przyg. A. Pawlinamat. przyg. K. Sanak, (2011) "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 39., nr 6 (45), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
40
Sanak K., (2011), Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 209, s. 61-71.
41
Sanak K., (2011), Czy psychologia to nauka o psach?, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
1
@inbook{UEK:2168342933,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Irena Śliwińska",
title = "The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study",
booktitle = "Proceedings of The 16th MAC 2020",
pages = "7-14",
adress = "Prague",
publisher = "MAC Prague consulting Ltd.",
year = "2020",
isbn = "978-80-88085-28-7",
}
2
@inbook{UEK:2168345990,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Jan W. Wiktor",
title = "Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences",
booktitle = "International Marketing Trends Conference",
pages = "1-9",
adress = "Paris",
publisher = "ESCP Business School",
year = "2020",
url = {http://archives.marketing-trends-congress.com/2020/pages/PDF/059.pdf},
isbn = "978-2-490372-09-6",
}
3
@inbook{UEK:2168348848,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Jan W. Wiktor",
title = "Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland",
booktitle = "Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)",
pages = "12714-12727",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/file/d/1afbI7uO9ud4MvlFb9dmCVjnqi75gPLuy/view},
isbn = "978-0-9998551-4-1",
}
4
@article{UEK:2168345988,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing",
journal = "European Journal of Education Studies",
number = "vol. 6, iss. 11",
pages = "42-60",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3625268},
url = {https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2810},
}
5
@article{UEK:2168345986,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Irena Śliwińska",
title = "The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study",
journal = "Academic Journal of International Education Research",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "54-61",
year = "2020",
url = {https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf},
}
6
@article{UEK:2168348634,
author = "Jan W. Wiktor and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory)",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2 (89)",
pages = "72-78",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn2020_2.pdf},
}
7
@misc{UEK:2168342825,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Myśl globalnie - działaj lokalnie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "33",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/33},
}
8
@inbook{UEK:2168338347,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki",
booktitle = "Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej",
pages = "29-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2019",
isbn = "978-83-8138-074-4",
}
9
@article{UEK:2168341319,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums",
journal = "Cultural Management: Science and Education",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "83-94",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.30819/cmse.3-2.05},
url = {},
}
10
@inbook{UEK:2168336449,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "99-113",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-7865-837-5",
}
11
@inbook{UEK:2168342667,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Iryna Manczak",
title = "Social Media Experiences in Museum",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "159-168",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
12
@article{UEK:2168341315,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi",
journal = "Zarządzanie w Kulturze",
number = "t. 20, 4",
pages = "551-564",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.19.033.11712},
url = {http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/},
}
13
@book{UEK:2168342935,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-800-1",
}
14
@article{UEK:2168341865,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Jan W. Wiktor",
title = "The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan",
journal = "Journal of International Economic Research",
number = "vol. 5, no. 1",
pages = "11-28",
year = "2019",
url = {https://9cca3035-49d3-4c50-8575-031a6e2f9039.filesusr.com/ugd/7ebfb0_7a13cb3bb21c4bb6944097f9a4f70ce2.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168331157,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
16
@article{UEK:2168327545,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Use of Crowdsourcing by Young Poles",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 64, 4 (375), t. 2",
pages = "127-138",
year = "2018",
url = {http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf},
}
17
@misc{UEK:2168342969,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "15",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small},
}
18
@article{UEK:2168330315,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Branding in Search Engines - Opportunities and Threats",
journal = "Zarządzanie Mediami",
number = "T. 6, 1",
pages = "1-8",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23540214ZM.18.001.9023},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/12884/pl},
}
19
@article{UEK:2168327305,
author = "Iryna Manchak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "2(42)",
pages = "29-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ept.2018.2.42-03},
url = {https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/},
}
20
@misc{UEK:2168326173,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "37-38",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
url = {http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf},
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
21
@book{UEK:2168327689,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Drugie",
year = "2018",
isbn = "978-83-8022-031-7",
}
22
@misc{UEK:2168328121,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "220-221",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
23
@article{UEK:2168331639,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "526",
pages = "79-87",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.526.07},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/publication/97930},
}
24
@article{UEK:2168333151,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4",
pages = "215-227",
year = "2018",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf},
}
25
@article{UEK:2168331551,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities",
journal = "e-mentor",
number = "4",
pages = "26-31",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15219/em76.1373},
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/76/id/1373},
}
26
@article{UEK:2168328343,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak and Justyna Filip and Natalia Kargula",
title = "Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "10",
pages = "17-23",
year = "2018",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Sanak_From_MiR_10_2018_NR.pdf},
}
27
@article{UEK:2168318085,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Iryna Manczak",
title = "Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "342-348",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168322807,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment",
booktitle = "Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations",
pages = "93-102",
adress = "Riga",
publisher = "ISMA University",
year = "2017",
isbn = "978-9984-891-03-3",
}
29
@inbook{UEK:2168322399,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
30
@misc{UEK:2168344300,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "26-27",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
31
@unpublished{UEK:2168320195,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003287},
}
32
@article{UEK:2168309519,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "43, t. 2",
pages = "269-278",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/2-26},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf},
}
33
@inbook{UEK:2168312205,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej",
booktitle = "MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7",
pages = "216-224",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Magnanimitas",
year = "2016",
url = {https://vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf},
isbn = "978-80-87952-17-7",
}
34
@inbook{UEK:2168300449,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy",
booktitle = "VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků",
pages = "412-421",
adress = "Opavě",
publisher = "Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné",
year = "2015",
isbn = "978-80-7510-177-8",
}
35
@inbook{UEK:2168300439,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study",
booktitle = "Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla",
pages = "27-32",
adress = "Hämeenlinna",
publisher = "Hämeen ammattikorkeakoulu",
year = "2014",
url = {https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/83641/HAMK_eTour_projektijulkaisu_2014_ekirja.pdf?sequence=1},
issn = "1795-4231",
isbn = "978-951-784-695-0 ; 978-951-784-696-7",
}
36
@inbook{UEK:2168300443,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook",
booktitle = "Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji",
pages = "227-236",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-7199-729-7",
}
37
@misc{UEK:2168346188,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "21",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
38
@inbook{UEK:2168300447,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce",
booktitle = "Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2",
pages = "320-332",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7702-221-4",
}
39
@misc{UEK:2168275385,
title = "Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "39",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
40
@article{UEK:2168300429,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "209",
pages = "61-71",
adress = "",
year = "2011",
}
41
@misc{UEK:2168344716,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Czy psychologia to nauka o psach?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "37",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}