Publications of the selected author

1

Title:
Online Advertising as a World of Manipulation : the International Perspective of Management and Marketing Students
Source:
International Business Blog (The College of Business, University of Nevada, Reno) (2021)
Access mode:
Nr:
2168353934
unreviewed article
2

Title:
Beacony w komunikacji rynkowej z niepełnosprawnym odbiorcą kultury = Beacons in Market Communication with a Disabled Culture Recipient
Source:
Marketing i Rynek = Journal of Marketing and Market Studies. - nr 3 (2021) , s. 28-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168355172
article
3

Conference:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing : vikliki ta rìšennâ", Odessa, Ukraina, od 2021-04-21 do 2021-04-21
Title:
Research on Asymmetry of Online Advertising. Study of Digital Competence of Polish and Ukrainian Students
Source:
Marketing : vikliki ta rìšennâ : materìali II Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencji / red. Ì.L. Litovčenko - Odesa: Vidavničij dìm Gelʹvetika, 2021, s. 114-117 - Bibliogr.
Research program:
The analysis is based on the authors' research conducted under a 2019 grant of the National Science Centre in Poland entitled Information Asymmetry in On-line Advertising in the Context of E-Consumer Behaviour Manipulation [2018/29/B/HS4/00563].
ISBN:
978-966-992-536-7З
Nr:
2168356282
chapter in book
4

Title:
Muzealna aplikacja mobilna a udogodnienia dla osób niepełnosprawnych : przykład Wilanów Guide = Museum Mobile Application and Amenities for Disabled People : Wilanów Guide Example
Source:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 2 (2021) , s. 35-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168356416
article
5

Title:
Oczy Szeroko Otwarte - obecność projektów edukacyjnych w trzeciej misji uczelni = Eyes Wide Open - the Presence of Educational Projects in the Third Mission of the University
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 19, nr 51 (2020) , s. 69-85. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości = Internationalisation of Higher Education and Entrepreneurship Education - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352804
article
See main document
6

Title:
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study
Source:
Academic Journal of International Education Research. - vol. 1, no. 1 (2020) , s. 54-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168345986
article
7

Conference:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn", Charków, Ukraina, od 2020-10-08 do 2020-10-10
Title:
The Effect of Social Media Marketing on Brand Trust and Brand Loyalty
Source:
Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû zasnuvannâ kafedri marketingu ì komercìjnoï dìâlʹnostì HDUHT, 8-10 žovtnâ 2020 / red. O.Ì. Čerevko, L.M. Ânčeva, V.M. Mihajlov, A.L. Foŝan, T.V. Androsova, N.L. Savicʹka, V.A. Grosul, M.V. Čorna, T.M. Afonìna, A.O. Borisova, O.M. Ždanovič, O.K. Kuharʹonok, Ì.Û. Melušova, N.G. Ušakova - Harkìv: HDUHT, 2020, s. 67-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-405-507-6
Access mode:
Nr:
2168350914
chapter in conference materials
8

Title:
Wpływ rekomendacji online na decyzje zakupowe młodych konsumentów = The Impact of Online Recommendations on Purchasing Decisions of Young Consumers
Source:
Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Bohdanowicz, Patryk Dziurski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 301-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-380-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351226
chapter in monograph
9

Title:
Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) = The Use of Beacons in Communication with Cultural Tourists with Disabilities (Based on the Example of City Museums)
Source:
Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2020) , s. 116-139. - Tytuł numeru: Turystyka kulturowa w miastach - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168350868
article
10

Title:
Ocena i pamięć komunikatów marketingowych w social media - badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci = Evaluation and Memory of Marketing Communication in Social Media - Research in the Backward Memory Paradigm
Source:
Rewolucja 4.0 : nowe technologie w marketingu / red. nauk. Magdalena Kowalska, Anna Szwajlik - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 99-109. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2396-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351044
chapter in monograph
11

Title:
Jak działa społeczeństwo
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
40 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt pt. Oczy szeroko otwarte realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-T086/18. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 566 680,88 zł. Całkowita wartość projektu to 584 277,20 zł.
ISBN:
978-83-959463-1-8
Access mode:
Nr:
2168355550
book
12

Title:
Organisational Aspects of Research on Manipulation in Advertising in an International Environment = Organizacyjne aspekty badań nad manipulacją w reklamie w środowisku międzynarodowym
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (969) (2020) , s. 5-12. - Streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168353690
article
13

Title:
Elementy manipulacji w marketingu on-line w przestrzeni mediów społecznościowych na przykładzie celowej grupy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Elements of Manipulation in Social Media Marketing on the Example of a Targeted Group of Students of the Cracow University of Economics
Source:
Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów, media a pedagogika = Media and Society. Media Studies, Communication Sciences, Semiology, Media Sociology, Media and Pedagogy. - nr 12 (2020) , s. 114-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352134
article
14

Title:
Człowiek wśród innych ludzi
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
32 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt pt. Oczy szeroko otwarte realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-T086/18. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 566 680,88 zł. Całkowita wartość projektu to 584 277,20 zł.
ISBN:
978-83-959463-2-5
Access mode:
Nr:
2168355552
book
15

Title:
The Sources of Knowledge and Their Impact on Consumers' Decisions Concerning Proper Nutrition
Source:
Organization & Management : Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy. - nr 3 (51) (2020) , s. 89-100. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168351496
article
16

Title:
Kultura : to co wyróżnia człowieka
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
38 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt pt. Oczy szeroko otwarte realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-T086/18. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 566 680,88 zł. Całkowita wartość projektu to 584 277,20 zł.
ISBN:
978-83-959463-3-2
Access mode:
Nr:
2168355554
book
17

Title:
Metoda badań a jakość poznania rzeczywistości : z badań nad asymetrią informacji w przekazie reklamowym
Source:
Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu = Marketing Research Towards New Tends in the Environment Scientific Supervision / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 11-30 - Bibliogr.
Research program:
Badania zaprezentowane w niniejszym rozdziale zostały sfinansowane z grantu NCN "Asymetria informacji w reklamie on-line a manipulacja zachowaniem e-konsumentów" [2018/29/B/HS4/00563].
ISBN:
978-83-7695-836-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352052
chapter in monograph
18

Conference:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï", Kijów, Ukraina, od 2020-06-11 do 2020-06-11
Title:
Consumer-based Brand Equity - a Significant Element of Branding in the Virtual Environment
Source:
Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï / red. Ê.V. Romat - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2020, s. 132-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-802-0
Nr:
2168352566
chapter in book
19

Conference:
19th International Marketing Trends Conference, Paryż, Francja, od 2020-01-16 do 2020-01-18
Title:
Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences
Source:
International Marketing Trends Conference - Paris: ESCP Business School, 2020, s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-2-490372-09-6
Access mode:
Nr:
2168345990
chapter in conference materials
20

Title:
Empirical Identification of Latent Classes in the Assessment of Information Asymmetry and Manipulation in Online Advertising
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 20 (2020) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Sustainable Consumption: Consumer Attitudes and Behaviors - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the NCN (National Center of Science) grant: The asymmetry of information in online advertising and e-consumer behavior manipulation (2018/29/B/HS4/00563)
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350648
article
21

Conference:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Title:
Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland
Source:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 12714-12727. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-4-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168348848
chapter in conference materials
22

Title:
Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory)
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (89) (2020) , s. 72-78 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168348634
article
23

Title:
What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing
Source:
European Journal of Education Studies. - vol. 6, iss. 11 (2020) , s. 42-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345988
article
24

Conference:
16th Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing (MAC 2020), Praga, Czechy, od 2020-01-24 do 2020-01-25
Title:
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study
Source:
Proceedings of The 16th MAC 2020 / eds. Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil, Mario Konecki - Prague: MAC Prague consulting Ltd., 2020, s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publications is financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within Regional Initiative of Excellencel Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-80-88085-28-7
Nr:
2168342933
chapter in conference materials
25

Title:
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums
Source:
Cultural Management: Science and Education. - vol. 3, no. 2 (2019) , s. 83-94 - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341319
article
26

Title:
Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki
Source:
Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej / red. nauk. Beata Janik, Wanda Bukowczan - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, s. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8138-074-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338347
chapter in monograph
27

Title:
Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
83, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-800-1
Nr:
2168342935
academic script
28

Title:
Myśl globalnie - działaj lokalnie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 33. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168342825
varia
29

Title:
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities
Source:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019) , s. 551-564. - Tytuł numeru: Badania w sektorze kultury - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341315
article
30

Title:
Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw = Social Media and CSR of Polish Enterprises - Forms and Scope of Use
Source:
Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Robert Bęben, Renata Płoska - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019, s. 99-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-837-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336449
chapter in monograph
31

Title:
The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan
Source:
Journal of International Economic Research. - vol. 5, no. 1 (2019) , s. 11-28 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168341865
article
32

Title:
Social Media Experiences in Museum
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 159-168 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342667
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018) , s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics as a grant to maintain the research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327545
article
34

Title:
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018) , s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333151
article
35

Title:
Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities
Source:
e-mentor. - nr 4 (2018) , s. 26-31. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168331551
article
36

Title:
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 133-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Access mode:
Nr:
2168331157
chapter in monograph
See main document
37

Conference:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Title:
Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 220-221. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328121
varia
38

Title:
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Drugie, 2018
Physical description:
271 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8022-031-7
Nr:
2168327689
monograph
39

Title:
Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach = Measuring the Effectiveness of Marketing Communication in Social Media
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018) , s. 79-87. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331639
article
40

Author:
Katarzyna Sanak-Kosmowska , Maria Bajak , Justyna Filip , Natalia Kargula
Title:
Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej = Beacon Technology as a Trend in Mobile Marketing Communication - Conditions and Reliefs
Source:
Marketing i Rynek. - nr 10 (2018) , s. 17-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328343
article
41

Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Title:
Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management
Source:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 37-38 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7337-73-6
Access mode:
Nr:
2168326173
varia
42

Title:
Branding in Search Engines - Opportunities and Threats
Source:
Zarządzanie Mediami. - T. 6, nr 1 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168330315
article
43

Title:
Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 15. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342969
varia
44

Title:
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market
Source:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018) , s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327305
article
45

Title:
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
214 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-375
Nr:
2168320195
doctoral dissertation
46

Title:
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318085
article
47

Title:
Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania
Source:
Kurier UEK2017. - nr 2 (72), s. 26-27. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168344300
varia
48

Title:
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 325-332 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322399
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment
Source:
Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations / ed. M. Bezpartochnyi - Riga: ISMA University, 2017, s. 93-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-9984-891-03-3
Nr:
2168322807
chapter in monograph
50

Title:
Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym = Crowdsourcing as a Form of the Innovation's Implementation Online
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 43, t. 2 (2016) , s. 269-278. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309519
article
51

Conference:
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016, Hradec Králové, Czechy, od 2016-12-12 do 2016-12-16
Title:
Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej = Brand Endorsement Based on Selected Brands from the Sports Industry
Source:
MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7 = MMK 2016 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : Reviewed Proceedings. Vol. 7 - Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, s. 216-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87952-17-7
Access mode:
Nr:
2168312205
chapter in conference materials
52

Conference:
8th International Scientific Conference for Ph.D. Students and Young Scientists, Karwina, Czechy, od 2015-11-05 do 2015-11-05
Title:
Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy = Dobré vztahy se zákazníky v odvětví cestovního ruchu jako součást účinné e-marketingové strategie [dokument elektroniczny]
Source:
VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků - Opavě: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015, s. 412-421. - Summ., přehl. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7510-177-8
Nr:
2168300449
chapter in conference materials
53

Title:
E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study
Source:
Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla / toim. Kirsi Meriläinen - Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014, s. 27-32. - Summ.
Series:
(HAMKin julkaisuja ; 16)
ISBN:
978-951-784-695-0 ; 978-951-784-696-7
Access mode:
Nr:
2168300439
chapter in book
54

Title:
Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 7 (52), s. 21. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346188
varia
See main document
55

Author:
Title:
Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook = The Social Network - Impact of Social Media on Consumer Behavior on the Example of Facebook Users
Source:
Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 227-236. - Streszcz.; summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-729-7
Nr:
2168300443
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Title:
Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce = Creating the Image and Promotion of Brands in Social Media in Poland
Source:
Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011, s. 320-332. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-221-4
Nr:
2168300447
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Czy psychologia to nauka o psach?
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (46), s. 37. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344716
varia
See main document
58

Title:
Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 6 (45), s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Materiały przygotował:
Access mode:
Nr:
2168275385
varia
See main document
59

Author:
Title:
Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej = Creating a Brand Image in Social Media - Alcohol Brand Fan Pages on Facebook
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 209 (2011) , s. 61-71. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : kultura, perswazja, technologia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300429
article
1
Online Advertising as a World of Manipulation : the International Perspective of Management and Marketing Students / Jan W. WIKTOR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // International Business Blog (The College of Business, University of Nevada, Reno) [on-line]. - (2021)1 ekran (2021)1 ekran. - Pełny tekst: https://www.unr.edu/business/international/blog/online-advertising
2
Beacony w komunikacji rynkowej z niepełnosprawnym odbiorcą kultury = Beacons in Market Communication with a Disabled Culture Recipient / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria BAJAK // Marketing i Rynek = Journal of Marketing and Market Studies. - nr 3 (2021), s. 28-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
3
Research on Asymmetry of Online Advertising. Study of Digital Competence of Polish and Ukrainian Students / J.W. WIKTOR, K. SANAK-KOSMOWSKA // W: Marketing : vikliki ta rìšennâ : materìali II Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencji / red. Ì.L. Litovčenko. - Odesa: Vidavničij dìm Gelʹvetika, 2021. - S. 114-117. - Bibliogr. - ISBN 978-966-992-536-7З
4
Muzealna aplikacja mobilna a udogodnienia dla osób niepełnosprawnych : przykład Wilanów Guide = Museum Mobile Application and Amenities for Disabled People : Wilanów Guide Example / Iryna MANCZAK, Maria BAJAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 2 (2021), s. 35-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/ppe/article/view/11894/11329. - ISSN 1898-2166
5
Oczy Szeroko Otwarte - obecność projektów edukacyjnych w trzeciej misji uczelni = Eyes Wide Open - the Presence of Educational Projects in the Third Mission of the University / Anna KARWIŃSKA, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 19, nr 51 (2020), s. 69-85. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości = Internationalisation of Higher Education and Entrepreneurship Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1978/2014. - ISSN 1643-9171
6
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Irena Sliwinska // Academic Journal of International Education Research. - vol. 1, no. 1 (2020), s. 54-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf. - ISSN 2694-7803
7
The Effect of Social Media Marketing on Brand Trust and Brand Loyalty / K. SANAK-KOSMOWSKA // W: Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû zasnuvannâ kafedri marketingu ì komercìjnoï dìâlʹnostì HDUHT, 8-10 žovtnâ 2020 / red. O.Ì. Čerevko, L.M. Ânčeva, V.M. Mihajlov, A.L. Foŝan, T.V. Androsova, N.L. Savicʹka, V.A. Grosul, M.V. Čorna, T.M. Afonìna, A.O. Borisova, O.M. Ždanovič, O.K. Kuharʹonok, Ì.Û. Melušova, N.G. Ušakova. - Harkìv: HDUHT, 2020. - S. 67-70. - Bibliogr. - ISBN 978-966-405-507-6. - Pełny tekst: http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/conf/2020/t-k_08.10.20.pdf
8
Wpływ rekomendacji online na decyzje zakupowe młodych konsumentów = The Impact of Online Recommendations on Purchasing Decisions of Young Consumers / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Bohdanowicz, Patryk Dziurski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020. - S. 301-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-380-5. - Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/3.6.pdf
9
Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) = The Use of Beacons in Communication with Cultural Tourists with Disabilities (Based on the Example of City Museums) / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria BAJAK // Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2020), s. 116-139. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Turystyka kulturowa w miastach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180. - ISSN 1689-4642
10
Ocena i pamięć komunikatów marketingowych w social media - badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci = Evaluation and Memory of Marketing Communication in Social Media - Research in the Backward Memory Paradigm / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Rewolucja 4.0 : nowe technologie w marketingu / red. nauk. Magdalena Kowalska, Anna Szwajlik. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 99-109. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2396-7
11
Jak działa społeczeństwo / Anna KARWIŃSKA, Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 40 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-959463-1-8. - Pełny tekst: https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_1.pdf
12
Organisational Aspects of Research on Manipulation in Advertising in an International Environment = Organizacyjne aspekty badań nad manipulacją w reklamie w środowisku międzynarodowym / Jan W. WIKTOR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Przegląd Organizacji. - nr 10 (969) (2020), s. 5-12. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
13
Elementy manipulacji w marketingu on-line w przestrzeni mediów społecznościowych na przykładzie celowej grupy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Elements of Manipulation in Social Media Marketing on the Example of a Targeted Group of Students of the Cracow University of Economics / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów, media a pedagogika = Media and Society. Media Studies, Communication Sciences, Semiology, Media Sociology, Media and Pedagogy. - nr 12 (2020), s. 114-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/12/07-Katarzyna-Sanak-Kosmowska.pdf. - ISSN 2083-5701
14
Człowiek wśród innych ludzi / Anna KARWIŃSKA, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 32 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-959463-2-5. - Pełny tekst: https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_2.pdf
15
The Sources of Knowledge and Their Impact on Consumers' Decisions Concerning Proper Nutrition / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Irena Śliwińska // Organization & Management : Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy. - nr 3 (51) (2020), s. 89-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/12/KN-51Sanak-Kosmowska-Sliwinska.pdf. - ISSN 1899-6116
16
Kultura : to co wyróżnia człowieka / Anna KARWIŃSKA, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 38 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-959463-3-2. - Pełny tekst: https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_3.pdf
17
Metoda badań a jakość poznania rzeczywistości : z badań nad asymetrią informacji w przekazie reklamowym / Jan W. WIKTOR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu = Marketing Research Towards New Tends in the Environment Scientific Supervision / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 11-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-836-1. - Pełny tekst: https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUT8d4c9aebe5864ec0a02d77091cefd53b/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_wobec_nowych_trendow.pdf ; Spis treści: https://ksiegarnia.ue.wroc.pl/kategoria/ekonomia/badania-marketingowe-wobec-nowych-trendow-w-otoczeniuWstęp:
18
Consumer-based Brand Equity - a Significant Element of Branding in the Virtual Environment / K. SANAK-KOSMOWSKA // W: Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï / red. Ê.V. Romat. - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2020. - S. 132-134. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-802-0
19
Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Jan W. WIKTOR // W: International Marketing Trends Conference. - Paris: ESCP Business School, 2020. - S. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-2-490372-09-6. - Pełny tekst: http://archives.marketing-trends-congress.com/2020/pages/PDF/059.pdf
20
Empirical Identification of Latent Classes in the Assessment of Information Asymmetry and Manipulation in Online Advertising / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Jan W. WIKTOR // Sustainability. - vol. 12, iss. 20 (2020), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Consumption: Consumer Attitudes and Behaviors. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8693. - ISSN 2071-1050
21
Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Jan W. WIKTOR // W: Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 12714-12727. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-4-1. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/1afbI7uO9ud4MvlFb9dmCVjnqi75gPLuy/view ; Spis treści: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7 ; Wstęp: folder=6329211399&tpl=publicfoldergrid#https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49
22
Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory) / Jan W. WIKTOR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (89) (2020), s. 72-78. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn2020_2.pdf. - ISSN 1507-1383
23
What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // European Journal of Education Studies. - vol. 6, iss. 11 (2020), s. 42-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2810. - ISSN 2501-1111
24
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Irena Śliwińska // W: Proceedings of The 16th MAC 2020 / eds. Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil, Mario Konecki. - Prague: MAC Prague consulting Ltd., 2020. - S. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-88085-28-7
25
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Cultural Management: Science and Education. - vol. 3, no. 2 (2019), s. 83-94. - Bibliogr. - ISSN 2512-6962
26
Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej / red. nauk. Beata Janik, Wanda Bukowczan. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019. - S. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8138-074-4
27
Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-800-1
28
Myśl globalnie - działaj lokalnie / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 33. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/33
29
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019), s. 551-564. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania w sektorze kultury. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/. - ISSN 1896-8201
30
Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw = Social Media and CSR of Polish Enterprises - Forms and Scope of Use / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Robert Bęben, Renata Płoska. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019. - S. 99-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-837-5. - Spis treści: https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/89458/spoleczne_i_niematerialne_determinanty_rozwoju_przedsiebiorstwWstęp:
31
The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Jan W. WIKTOR // Journal of International Economic Research [on-line]. - vol. 5, no. 1 (2019), s. 11-28. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://9cca3035-49d3-4c50-8575-031a6e2f9039.filesusr.com/ugd/7ebfb0_7a13cb3bb21c4bb6944097f9a4f70ce2.pdf. - ISSN 2500-9656
32
Social Media Experiences in Museum / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 159-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
33
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018), s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531436. - ISSN 0438-5403
34
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption / Iryna MANCZAk, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018), s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf. - ISSN 0137-5466
35
Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // e-mentor. - nr 4 (2018), s. 26-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/76/id/1373. - ISSN 1731-6758
36
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 133-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
37
Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja / K. SANAK-KOSMOWSKA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 220-221. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-235-5
38
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 2018. - 271 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8022-031-7
39
Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach = Measuring the Effectiveness of Marketing Communication in Social Media / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018), s. 79-87. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/publication/97930. - ISSN 1899-3192
40
Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej = Beacon Technology as a Trend in Mobile Marketing Communication - Conditions and Reliefs / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak, Justyna Filip, Natalia Kargula // Marketing i Rynek. - nr 10 (2018), s. 17-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Sanak_From_MiR_10_2018_NR.pdf. - ISSN 1231-7853
41
Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management / SANAK-KOSMOWSKA Katarzyna // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa : TES, 2018. - S. 37-38. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
42
Branding in Search Engines - Opportunities and Threats / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Zarządzanie Mediami. - T. 6, nr 1 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12884/pl
43
Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
44
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market / Iryna MANCHAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018), s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/. - ISSN 1644-0501
45
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA ; . - Kraków : , 2017. - 214 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jan W. WIKTOR. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003287
46
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
47
Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 26-27. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
48
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
49
Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations / ed. M. Bezpartochnyi. - Riga: ISMA University, 2017. - S. 93-102. - Bibliogr. - ISBN 978-9984-891-03-3
50
Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym = Crowdsourcing as a Form of the Innovation's Implementation Online / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 43, t. 2 (2016), s. 269-278. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf. - ISSN 2450-7733
51
Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej = Brand Endorsement Based on Selected Brands from the Sports Industry / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7 [on-line] = MMK 2016 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : Reviewed Proceedings. Vol. 7. - Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. - S. 216-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87952-17-7. - Pełny tekst: https://vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf
52
Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy = Dobré vztahy se zákazníky v odvětví cestovního ruchu jako součást účinné e-marketingové strategie / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků [Dokument elektroniczny]. - Opavě: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. - S. 412-421. - Summ., přehl. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7510-177-8
53
E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study / Katarzyna Sanak-Kosmowska // W: Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla / toim. Kirsi Meriläinen. - Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014. - (HAMKin julkaisuja, ISSN 1795-4231 ; 16). - S. 27-32. - Summ. - ISBN 978-951-784-695-0 ; 978-951-784-696-7. - Pełny tekst: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/83641/HAMK_eTour_projektijulkaisu_2014_ekirja.pdf?sequence=1
54
Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki / Katarzyna Sanak-Kosmowska // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 21. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
55
Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook = The Social Network - Impact of Social Media on Consumer Behavior on the Example of Facebook Users / Katarzyna Sanak // W: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012. - S. 227-236. - Streszcz.; summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-729-7
56
Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce = Creating the Image and Promotion of Brands in Social Media in Poland / Katarzyna Sanak // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011. - S. 320-332. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-221-4
57
Czy psychologia to nauka o psach? / Katarzyna Sanak // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
58
Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów / wrażenia zebrały: Anna PAWLINA, Katarzyna Sanak // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
59
Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej = Creating a Brand Image in Social Media - Alcohol Brand Fan Pages on Facebook / Katarzyna Sanak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 209 (2011), s. 61-71. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : kultura, perswazja, technologia. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
1
Wiktor J., Sanak-Kosmowska K., (2021), Online Advertising as a World of Manipulation : the International Perspective of Management and Marketing Students, "International Business Blog (The College of Business, University of Nevada, Reno)" [on-line]; https://www.unr.edu/business/international/blog/online-advertising
2
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2021), Beacony w komunikacji rynkowej z niepełnosprawnym odbiorcą kultury, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 28-36.
3
Wiktor J., Sanak-Kosmowska K., (2021), Research on Asymmetry of Online Advertising. Study of Digital Competence of Polish and Ukrainian Students. [W:] Litovčenko Ì. (red.), Marketing : vikliki ta rìšennâ : materìali II Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencji, Odesa : Vidavničij dìm Gelʹvetika, s. 114-117.
4
Manczak I., Bajak M., Sanak-Kosmowska K., (2021), Muzealna aplikacja mobilna a udogodnienia dla osób niepełnosprawnych : przykład Wilanów Guide, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", nr 2, s. 35-53; https://czasopisma.kul.pl/ppe/article/view/11894/11329
5
Karwińska A., Sanak-Kosmowska K., (2020), Oczy Szeroko Otwarte - obecność projektów edukacyjnych w trzeciej misji uczelni, "Horyzonty Wychowania", vol. 19, nr 51, s. 69-85; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1978/2014
6
Sanak-Kosmowska K., Śliwińska I., (2020), The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study, "Academic Journal of International Education Research", vol. 1, no. 1, s. 54-61; https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf
7
Sanak-Kosmowska K., (2020), The Effect of Social Media Marketing on Brand Trust and Brand Loyalty. [W:] Čerevko O., Ânčeva L., Mihajlov V., Foŝan A., Androsova T., Savicʹka N., Grosul V., Čorna M., Afonìna T., Borisova A., Ždanovič O., Kuharʹonok O., Melušova Ì., Ušakova N. (red.), Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû zasnuvannâ kafedri marketingu ì komercìjnoï dìâlʹnostì HDUHT, 8-10 žovtnâ 2020, Harkìv : HDUHT, s. 67-70.
8
Sanak-Kosmowska K., (2020), Wpływ rekomendacji online na decyzje zakupowe młodych konsumentów. [W:] Bohdanowicz L., Dziurski P. (red.), Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 301-311.
9
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2020), Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich), "Turystyka Kulturowa", nr 5, s. 116-139; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180
10
Sanak-Kosmowska K., (2020), Ocena i pamięć komunikatów marketingowych w social media - badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci. [W:] Kowalska M., Szwajlik A. (red.), Rewolucja 4.0 : nowe technologie w marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 99-109.
11
Karwińska A., Laurisz N., Sanak-Kosmowska K., (2020), Jak działa społeczeństwo, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 40 s.
12
Wiktor J., Sanak-Kosmowska K., (2020), Organisational Aspects of Research on Manipulation in Advertising in an International Environment, "Przegląd Organizacji", nr 10 (969), s. 5-12.
13
Sanak-Kosmowska K., (2020), Elementy manipulacji w marketingu on-line w przestrzeni mediów społecznościowych na przykładzie celowej grupy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów, media a pedagogika", nr 12, s. 114-125; http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/12/07-Katarzyna-Sanak-Kosmowska.pdf
14
Karwińska A., Sanak-Kosmowska K., (2020), Człowiek wśród innych ludzi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 32 s.
15
Sanak-Kosmowska K., Śliwińska I., (2020), The Sources of Knowledge and Their Impact on Consumers' Decisions Concerning Proper Nutrition, "Organization & Management : Scientific Quarterly", nr 3 (51), s. 89-100; http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/12/KN-51Sanak-Kosmowska-Sliwinska.pdf
16
Karwińska A., Sanak-Kosmowska K., (2020), Kultura: to co wyróżnia człowieka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 38 s.
17
Wiktor J., Sanak-Kosmowska K., (2020), Metoda badań a jakość poznania rzeczywistości : z badań nad asymetrią informacji w przekazie reklamowym. [W:] Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 11-30.
18
Sanak-Kosmowska K., (2020), Consumer-based Brand Equity - a Significant Element of Branding in the Virtual Environment. [W:] Romat Ê. (red.), Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, Kiïv : Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, s. 132-134.
19
Sanak-Kosmowska K., Wiktor J., (2020), Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences. [W:] International Marketing Trends Conference, Paris : ESCP Business School, s. 1-9.
20
Sanak-Kosmowska K., Wiktor J., (2020), Empirical Identification of Latent Classes in the Assessment of Information Asymmetry and Manipulation in Online Advertising, "Sustainability", vol. 12, iss. 20, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8693
21
Sanak-Kosmowska K., Wiktor J., (2020), Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland. [W:] Soliman (red.), Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 12714-12727.
22
Wiktor J., Sanak-Kosmowska K., (2020), Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory), "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2 (89), s. 72-78; http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn2020_2.pdf
23
Sanak-Kosmowska K., (2020), What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing, "European Journal of Education Studies", vol. 6, iss. 11, s. 42-60; https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2810
24
Sanak-Kosmowska K., Śliwińska I., (2020), The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study. [W:] Vopava J., Douda V., Kratochvil R., Konecki M. (red.), Proceedings of The 16th MAC 2020, Prague : MAC Prague consulting Ltd., s. 7-14.
25
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums, "Cultural Management: Science and Education", vol. 3, no. 2, s. 83-94.
26
Sanak-Kosmowska K., (2019), Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki. [W:] Janik B., Bukowczan W. (red.), Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 29-38.
27
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2019), Komunikacja rynkowa: podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 83, [1] s.
28
Sanak-Kosmowska K., (2019), Myśl globalnie - działaj lokalnie, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/33
29
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi, "Zarządzanie w Kulturze", t. 20, nr 4, s. 551-564; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/
30
Sanak-Kosmowska K., (2019), Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw. [W:] Antonowicz P., Bęben R., Płoska R. (red.), Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 99-113.
31
Sanak-Kosmowska K., Wiktor J., (2019), The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan, "Journal of International Economic Research" [on-line], vol. 5, no. 1, s. 11-28; https://9cca3035-49d3-4c50-8575-031a6e2f9039.filesusr.com/ugd/7ebfb0_7a13cb3bb21c4bb6944097f9a4f70ce2.pdf
32
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2019), Social Media Experiences in Museum. [W:] Kopeć J., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 159-168.
33
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Use of Crowdsourcing by Young Poles, "Handel Wewnętrzny", R. 64, nr 4 (375), t. 2, s. 127-138; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531436
34
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 215-227; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf
35
Sanak-Kosmowska K., (2018), Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities, "e-mentor", nr 4, s. 26-31; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/76/id/1373
36
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-139.
37
Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 220-221.
38
Sanak-Kosmowska K., (2018), Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki, Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 271 s.
39
Sanak-Kosmowska K., (2018), Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 526, s. 79-87; https://www.dbc.wroc.pl/publication/97930
40
Sanak-Kosmowska K., Bajak M., Filip J., Kargula N., (2018), Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 17-23; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Sanak_From_MiR_10_2018_NR.pdf
41
Sanak-Kosmowska K., (2018), Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 37-38.
42
Sanak-Kosmowska K., (2018), Branding in Search Engines - Opportunities and Threats, "Zarządzanie Mediami", T. 6, nr 1, s. 1-8; http://www.ejournals.eu/pliki/art/12884/pl
43
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2018), Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
44
Manchak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 2(42), s. 29-35; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/
45
Sanak-Kosmowska K., (2017), Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki, Prom. Wiktor J., Kraków : , 214 k.
46
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2017), Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 342-348; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
47
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2017), Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
48
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2017), Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
49
Sanak-Kosmowska K., (2017), Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment. [W:] Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations, Riga : ISMA University, s. 93-102.
50
Sanak-Kosmowska K., (2016), Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 43, t. 2, s. 269-278; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf
51
Sanak-Kosmowska K., (2016), Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej. [W:] MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7 [on-line], Hradec Králové : Magnanimitas, s. 216-224.
52
Sanak-Kosmowska K., (2015), Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy. [W:] VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků [Dokument elektroniczny], Opavě : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 412-421.
53
Sanak-Kosmowska K., (2014), E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study. [W:] Meriläinen (red.), Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla (HAMKin julkaisuja; 16), Hämeenlinna : Hämeen ammattikorkeakoulu, s. 27-32.
54
Sanak-Kosmowska K., (2012), Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
55
Sanak K., (2012), Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook. [W:] Gębarowski M., Witek L., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 227-236.
56
Sanak K., (2011), Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 320-332.
57
Sanak K., (2011), Czy psychologia to nauka o psach?, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
58
Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów, mat. przyg. A. Pawlinamat. przyg. K. Sanak, (2011) "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 39., nr 6 (45), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
59
Sanak K., (2011), Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 209, s. 61-71.
1
@article{artnUEK:2168353934,
author = "Jan W. Wiktor and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Online Advertising as a World of Manipulation : the International Perspective of Management and Marketing Students",
journal = "International Business Blog (The College of Business, University of Nevada, Reno)",
pages = "",
year = "2021",
url = {https://www.unr.edu/business/international/blog/online-advertising},
}
2
@article{artUEK:2168355172,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Beacony w komunikacji rynkowej z niepełnosprawnym odbiorcą kultury",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "3",
pages = "28-36",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/1231-7853.2021.3.3},
url = {},
}
3
@inbook{fksUEK:2168356282,
author = "Jan W. Wiktor and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Research on Asymmetry of Online Advertising. Study of Digital Competence of Polish and Ukrainian Students",
booktitle = "Marketing : vikliki ta rìšennâ : materìali II Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencji",
pages = "114-117",
adress = "Odesa",
publisher = "Vidavničij dìm Gelʹvetika",
year = "2021",
isbn = "978-966-992-536-7З",
}
4
@article{artUEK:2168356416,
author = "Iryna Manczak and Maria Bajak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Muzealna aplikacja mobilna a udogodnienia dla osób niepełnosprawnych : przykład Wilanów Guide",
journal = "Przegląd Prawno-Ekonomiczny",
number = "2",
pages = "35-53",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/ppe.11894},
url = {https://czasopisma.kul.pl/ppe/article/view/11894/11329},
}
5
@article{artUEK:2168352804,
author = "Anna Karwińska and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Oczy Szeroko Otwarte - obecność projektów edukacyjnych w trzeciej misji uczelni",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 19, 51",
pages = "69-85",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/hw.1978},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1978/2014},
}
6
@article{artUEK:2168345986,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Irena Śliwińska",
title = "The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study",
journal = "Academic Journal of International Education Research",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "54-61",
year = "2020",
url = {https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf},
}
7
@inbook{mkaUEK:2168350914,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "The Effect of Social Media Marketing on Brand Trust and Brand Loyalty",
booktitle = "Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû zasnuvannâ kafedri marketingu ì komercìjnoï dìâlʹnostì HDUHT, 8-10 žovtnâ 2020",
pages = "67-70",
adress = "Harkìv",
publisher = "HDUHT",
year = "2020",
url = {http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/conf/2020/t-k_08.10.20.pdf},
isbn = "978-966-405-507-6",
}
8
@inbook{fmUEK:2168351226,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Wpływ rekomendacji online na decyzje zakupowe młodych konsumentów",
booktitle = "Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia",
pages = "301-311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2020",
url = {http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/3.6.pdf},
isbn = "978-83-8030-380-5",
}
9
@article{artUEK:2168350868,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich)",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "5",
pages = "116-139",
year = "2020",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180},
}
10
@inbook{fmUEK:2168351044,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Ocena i pamięć komunikatów marketingowych w social media - badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci",
booktitle = "Rewolucja 4.0 : nowe technologie w marketingu",
pages = "99-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
isbn = "978-83-208-2396-7",
}
11
@book{ksiUEK:2168355550,
author = "Anna Karwińska and Norbert Laurisz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Jak działa społeczeństwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_1.pdf},
isbn = "978-83-959463-1-8",
}
12
@article{artUEK:2168353690,
author = "Jan W. Wiktor and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Organisational Aspects of Research on Manipulation in Advertising in an International Environment",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (969)",
pages = "5-12",
year = "2020",
}
13
@article{artUEK:2168352134,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Elementy manipulacji w marketingu on-line w przestrzeni mediów społecznościowych na przykładzie celowej grupy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów, media a pedagogika",
number = "12",
pages = "114-125",
year = "2020",
url = {http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/12/07-Katarzyna-Sanak-Kosmowska.pdf},
}
14
@book{ksiUEK:2168355552,
author = "Anna Karwińska and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Człowiek wśród innych ludzi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_2.pdf},
isbn = "978-83-959463-2-5",
}
15
@article{artUEK:2168351496,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Irena Śliwińska",
title = "The Sources of Knowledge and Their Impact on Consumers' Decisions Concerning Proper Nutrition",
journal = "Organization & Management : Scientific Quarterly",
number = "3 (51)",
pages = "89-100",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2020.51.7},
url = {http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/12/KN-51Sanak-Kosmowska-Sliwinska.pdf},
}
16
@book{ksiUEK:2168355554,
author = "Anna Karwińska and Katarzyna Sanak-Kosmowska and ",
title = "Kultura : to co wyróżnia człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_3.pdf},
isbn = "978-83-959463-3-2",
}
17
@inbook{fmUEK:2168352052,
author = "Jan W. Wiktor and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Metoda badań a jakość poznania rzeczywistości : z badań nad asymetrią informacji w przekazie reklamowym",
booktitle = "Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu",
pages = "11-30",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
url = {https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUT8d4c9aebe5864ec0a02d77091cefd53b/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_wobec_nowych_trendow.pdf},
isbn = "978-83-7695-836-1",
}
18
@inbook{fksUEK:2168352566,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Consumer-based Brand Equity - a Significant Element of Branding in the Virtual Environment",
booktitle = "Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï",
pages = "132-134",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet",
year = "2020",
isbn = "978-966-629-802-0",
}
19
@inbook{mkaUEK:2168345990,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Jan W. Wiktor",
title = "Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences",
booktitle = "International Marketing Trends Conference",
pages = "1-9",
adress = "Paris",
publisher = "ESCP Business School",
year = "2020",
url = {http://archives.marketing-trends-congress.com/2020/pages/PDF/059.pdf},
isbn = "978-2-490372-09-6",
}
20
@article{artUEK:2168350648,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Jan W. Wiktor",
title = "Empirical Identification of Latent Classes in the Assessment of Information Asymmetry and Manipulation in Online Advertising",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 20",
pages = "1-18",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12208693},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8693},
}
21
@inbook{mkaUEK:2168348848,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Jan W. Wiktor",
title = "Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland",
booktitle = "Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)",
pages = "12714-12727",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/file/d/1afbI7uO9ud4MvlFb9dmCVjnqi75gPLuy/view},
isbn = "978-0-9998551-4-1",
}
22
@article{artUEK:2168348634,
author = "Jan W. Wiktor and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory)",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2 (89)",
pages = "72-78",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn2020_2.pdf},
}
23
@article{artUEK:2168345988,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing",
journal = "European Journal of Education Studies",
number = "vol. 6, iss. 11",
pages = "42-60",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3625268},
url = {https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2810},
}
24
@inbook{mkaUEK:2168342933,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Irena Śliwińska",
title = "The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study",
booktitle = "Proceedings of The 16th MAC 2020",
pages = "7-14",
adress = "Prague",
publisher = "MAC Prague consulting Ltd.",
year = "2020",
isbn = "978-80-88085-28-7",
}
25
@article{artUEK:2168341319,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums",
journal = "Cultural Management: Science and Education",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "83-94",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.30819/cmse.3-2.05},
url = {},
}
26
@inbook{fmUEK:2168338347,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki",
booktitle = "Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej",
pages = "29-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2019",
isbn = "978-83-8138-074-4",
}
27
@book{skrUEK:2168342935,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-800-1",
}
28
@misc{varUEK:2168342825,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Myśl globalnie - działaj lokalnie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "33",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/33},
}
29
@article{artUEK:2168341315,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi",
journal = "Zarządzanie w Kulturze",
number = "t. 20, 4",
pages = "551-564",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.19.033.11712},
url = {http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/},
}
30
@inbook{fmUEK:2168336449,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "99-113",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-7865-837-5",
}
31
@article{artUEK:2168341865,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Jan W. Wiktor",
title = "The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan",
journal = "Journal of International Economic Research",
number = "vol. 5, no. 1",
pages = "11-28",
year = "2019",
url = {https://9cca3035-49d3-4c50-8575-031a6e2f9039.filesusr.com/ugd/7ebfb0_7a13cb3bb21c4bb6944097f9a4f70ce2.pdf},
}
32
@inbook{fmUEK:2168342667,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Iryna Manczak",
title = "Social Media Experiences in Museum",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "159-168",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
33
@article{artUEK:2168327545,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Use of Crowdsourcing by Young Poles",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 64, 4 (375), t. 2",
pages = "127-138",
year = "2018",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531436},
}
34
@article{artUEK:2168333151,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4",
pages = "215-227",
year = "2018",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf},
}
35
@article{artUEK:2168331551,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities",
journal = "e-mentor",
number = "4",
pages = "26-31",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15219/em76.1373},
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/76/id/1373},
}
36
@inbook{fmUEK:2168331157,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
37
@misc{varUEK:2168328121,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "220-221",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
38
@book{monUEK:2168327689,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Drugie",
year = "2018",
isbn = "978-83-8022-031-7",
}
39
@article{artUEK:2168331639,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "526",
pages = "79-87",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.526.07},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/publication/97930},
}
40
@article{artUEK:2168328343,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak and Justyna Filip and Natalia Kargula",
title = "Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "10",
pages = "17-23",
year = "2018",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Sanak_From_MiR_10_2018_NR.pdf},
}
41
@misc{varUEK:2168326173,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "37-38",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
url = {http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf},
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
42
@article{artUEK:2168330315,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Branding in Search Engines - Opportunities and Threats",
journal = "Zarządzanie Mediami",
number = "T. 6, 1",
pages = "1-8",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23540214ZM.18.001.9023},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/12884/pl},
}
43
@misc{varUEK:2168342969,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "15",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small},
}
44
@article{artUEK:2168327305,
author = "Iryna Manchak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "2(42)",
pages = "29-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ept.2018.2.42-03},
url = {https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/},
}
45
@unpublished{drUEK:2168320195,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003287},
}
46
@article{artUEK:2168318085,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Iryna Manczak",
title = "Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "342-348",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
47
@misc{varUEK:2168344300,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "26-27",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
48
@inbook{fmUEK:2168322399,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
49
@inbook{fmUEK:2168322807,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment",
booktitle = "Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations",
pages = "93-102",
adress = "Riga",
publisher = "ISMA University",
year = "2017",
isbn = "978-9984-891-03-3",
}
50
@article{artUEK:2168309519,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "43, t. 2",
pages = "269-278",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/2-26},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf},
}
51
@inbook{mkaUEK:2168312205,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej",
booktitle = "MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7",
pages = "216-224",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Magnanimitas",
year = "2016",
url = {https://vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf},
isbn = "978-80-87952-17-7",
}
52
@inbook{mkaUEK:2168300449,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy",
booktitle = "VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků",
pages = "412-421",
adress = "Opavě",
publisher = "Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné",
year = "2015",
isbn = "978-80-7510-177-8",
}
53
@inbook{fksUEK:2168300439,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study",
booktitle = "Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla",
pages = "27-32",
adress = "Hämeenlinna",
publisher = "Hämeen ammattikorkeakoulu",
year = "2014",
url = {https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/83641/HAMK_eTour_projektijulkaisu_2014_ekirja.pdf?sequence=1},
issn = "1795-4231",
isbn = "978-951-784-695-0 ; 978-951-784-696-7",
}
54
@misc{varUEK:2168346188,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "21",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
55
@inbook{fmUEK:2168300443,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook",
booktitle = "Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji",
pages = "227-236",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-7199-729-7",
}
56
@inbook{fmUEK:2168300447,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce",
booktitle = "Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2",
pages = "320-332",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7702-221-4",
}
57
@misc{varUEK:2168344716,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Czy psychologia to nauka o psach?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "37",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
58
@misc{varUEK:2168275385,
title = "Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "39",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
59
@article{artUEK:2168300429,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "209",
pages = "61-71",
adress = "",
year = "2011",
}