Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Przejrzystość informacyjna jako element nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych = Information Transparency as an Element of Corporate Governance in Quoted Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 9 (2013) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168300109
article
1
Przejrzystość informacyjna jako element nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych = Information Transparency as an Element of Corporate Governance in Quoted Companies / Marcin Krawczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 9 (2013), s. 199-213. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf. - ISSN 1734-5391
1
Krawczyk M., (2013), Przejrzystość informacyjna jako element nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 9, s. 199-213; https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf
1
@article{artUEK:2168300109,
author = "Marcin Krawczyk",
title = "Przejrzystość informacyjna jako element nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "199-213",
year = "2013",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf},
}