Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Fostering ICT Use by Older Workers : Lessons from Perceptions of Barriers to Enterprise System Adoption
Source:
Journal of Enterprise Information Management. - vol. 33, no. 2 (2020) , s. 407-434. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication has been financed by the subsidy granted to Cracow University of Economics, Poland
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168343565
article
2

Author:
Marite Kirikova , Ella Kolkowska , Piotr Soja , Ewa Soja , Agneta Muceniece
Conference:
18th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2019), Katowice, Polska, od 2019-09-23 do 2019-09-25
Title:
Addressing Complexity of Contexts of IT Solutions for Older Adults
Source:
CEUR Workshop Proceedings. - vol. 2443 (2019) , s. 51-61. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research has been financed in part by The Swedish Institute, Sweden
Access mode:
Nr:
2168338575
article
3

Author:
Title:
Supporting Active Ageing : Challenges and Opportunities for Information and Communication Technology
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 15, nr 1 (2017) , s. 109-125. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168323401
article
4

Author:
Title:
Exploring Root Problems in Enterprise System Adoption from an Employee Age Perspective : a People-Process-Technology Framework
Source:
Information Systems Management. - vol. 34, iss. 4 (2017) , s. 333-346 - Bibliogr.
Research program:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168318839
article
5

Author:
Title:
Information and Communication Technology in Active and Healthy Ageing : Exploring Risks from Multi-generation Perspective
Source:
Information Systems Management. - vol. 34, iss. 4 (2017) , s. 320-332 - Bibliogr.
Research program:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168318841
article
6

Title:
Pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich po transformacji systemowej = Informal Support for the Elderly in Chosen European Countries after Socio-Economic Transformation
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 223 (2015) , s. 32-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297599
article
7

Title:
Ageing and Informal Support for the Elderly in Selected European Countries = Starzenie się ludności i pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (947) (2015) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300847
article
8

Title:
Informal Support for the Elderly in the Context of their Living Arrangements in Selected European Countries
Source:
Studia Demograficzne. - nr 1(167) (2015) , s. 61-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299369
article
9

Author:
Title:
Uwarunkowania satysfakcji zawodowej starszych pracowników w Polsce = Determinants of Job Satisfaction of Older Workers in Poland
Source:
Studia Demograficzne. - nr 2(168) (2015) , s. 3-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299371
article
10

Author:
Title:
Konwergencja płodności krajów europejskich = Fertility Convergence in European Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011) , s. 13-19. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168226421
article
11

Title:
The Impact of Population Ageing on Standard of Living in Poland, Slovakia and Ukraine
Source:
Ekonomika a informatika / ed. Michal Fendek. - 1 (2008) , s. 64-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166120624
article
12

Author:
Ewa Soja , Bartosz Rzepa , Tomasz Woźniak
Conference:
Metodologia Badań Demograficznych, Zielonka k. Poznania, Polska, od 2006-05-22 do 2006-05-24
Title:
Wpływ uwarunkowań kulturowych na zachowania matrymonialne : ujęcie kohortowe
Source:
Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych. - nr 16 (2007) , s. 61-128 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166157311
article
13

Author:
Conference:
Przemiany płodności i rodziny w okresie transformacji, Palczew k. Warszawy, Polska, od 2005-09-22 do 2005-09-24
Title:
Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na zachowania matrymonialne (ujęcie kohortowe)
Source:
Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych. - nr 14 (2006) , s. 57-75 - Bibliogr.
Nr:
2168329853
article
14

Author:
Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Title:
Modele płodności w ujęciu kohortowym
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 226-236. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168246232
article
15

Author:
Title:
Analiza historii zdarzeń grup - rezultaty trwających badań
Source:
Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych. - nr 2 (2000) , s. 7-20. - Tytuł numeru: Nowe metodologiczne propozycje analiz w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem demografii - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168329855
article
1
Fostering ICT Use by Older Workers : Lessons from Perceptions of Barriers to Enterprise System Adoption / Ewa SOJA, Piotr SOJA // Journal of Enterprise Information Management. - vol. 33, no. 2 (2020), s. 407-434. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1741-0398
2
Addressing Complexity of Contexts of IT Solutions for Older Adults / Marite Kirikova, Ella Kolkowska, Piotr SOJA, Ewa SOJA, Agneta Muceniece // CEUR Workshop Proceedings. - vol. 2443 (2019), s. 51-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ceur-ws.org/Vol-2443/paper05.pdf. - ISSN 1613-0073
3
Supporting Active Ageing : Challenges and Opportunities for Information and Communication Technology / Ewa SOJA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 15, nr 1 (2017), s. 109-125. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/1_8.pdf. - ISSN 2084-5189
4
Exploring Root Problems in Enterprise System Adoption from an Employee Age Perspective : a People-Process-Technology Framework / Ewa SOJA, Piotr SOJA // Information Systems Management. - vol. 34, iss. 4 (2017), s. 333-346. - Bibliogr. - ISSN 1058-0530
5
Information and Communication Technology in Active and Healthy Ageing : Exploring Risks from Multi-generation Perspective / Ewa SOJA // Information Systems Management. - vol. 34, iss. 4 (2017), s. 320-332. - Bibliogr. - ISSN 1058-0530
6
Pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich po transformacji systemowej = Informal Support for the Elderly in Chosen European Countries after Socio-Economic Transformation / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 223 (2015), s. 32-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=180899&from=publication. - ISSN 2083-8611
7
Ageing and Informal Support for the Elderly in Selected European Countries = Starzenie się ludności i pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (947) (2015), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/980/732. - ISSN 1898-6447
8
Informal Support for the Elderly in the Context of their Living Arrangements in Selected European Countries / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA // Studia Demograficzne. - nr 1(167) (2015), s. 61-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/96086/mainfile.pdf. - ISSN 0039-3134
9
Uwarunkowania satysfakcji zawodowej starszych pracowników w Polsce = Determinants of Job Satisfaction of Older Workers in Poland / Ewa SOJA // Studia Demograficzne. - nr 2(168) (2015), s. 3-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/96092/mainfile.pdf. - ISSN 0039-3134
10
Konwergencja płodności krajów europejskich = Fertility Convergence in European Countries / Ewa SOJA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011), s. 13-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73397&from=latest. - ISSN 2083-8611
11
The Impact of Population Ageing on Standard of Living in Poland, Slovakia and Ukraine / Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI // Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI / ed. Michal Fendek. - 1 (2008), s. 64-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1336-3514
12
Wpływ uwarunkowań kulturowych na zachowania matrymonialne : ujęcie kohortowe / Ewa SOJA, Bartosz Rzepa, Tomasz Woźniak // Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych [on-line]. - nr 16 (2007), s. 61-128. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD16.pdf. - ISSN 1642-0101
13
Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na zachowania matrymonialne (ujęcie kohortowe) / Ewa SOJA // Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych. - nr 14 (2006), s. 57-75. - Bibliogr. - ISSN 1642-0101
14
Modele płodności w ujęciu kohortowym / Ewa SOJA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 226-236. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
15
Analiza historii zdarzeń grup - rezultaty trwających badań / Ewa SOJA // Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych. - nr 2 (2000), s. 7-20. - Tytuł numeru: Nowe metodologiczne propozycje analiz w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem demografii. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/sad2.pdf. - ISSN 1642-0101
1
Soja E., Soja P., (2020), Fostering ICT Use by Older Workers : Lessons from Perceptions of Barriers to Enterprise System Adoption, "Journal of Enterprise Information Management", vol. 33, no. 2, s. 407-434.
2
Kirikova M., Kolkowska E., Soja P., Soja E., Muceniece A., (2019), Addressing Complexity of Contexts of IT Solutions for Older Adults, "CEUR Workshop Proceedings", vol. 2443, s. 51-61; http://ceur-ws.org/Vol-2443/paper05.pdf
3
Soja E., (2017), Supporting Active Ageing : Challenges and Opportunities for Information and Communication Technology, "Zarządzanie i Finanse", R. 15, nr 1, s. 109-125; http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/1_8.pdf
4
Soja E., Soja P., (2017), Exploring Root Problems in Enterprise System Adoption from an Employee Age Perspective : a People-Process-Technology Framework, "Information Systems Management", vol. 34, iss. 4, s. 333-346.
5
Soja E., (2017), Information and Communication Technology in Active and Healthy Ageing : Exploring Risks from Multi-generation Perspective, "Information Systems Management", vol. 34, iss. 4, s. 320-332.
6
Kurkiewicz J., Soja E., (2015), Pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich po transformacji systemowej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 223, s. 32-43; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=180899&from=publication
7
Kurkiewicz J., Soja E., (2015), Ageing and Informal Support for the Elderly in Selected European Countries, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (947), s. 5-17; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/980/732
8
Kurkiewicz J., Soja E., (2015), Informal Support for the Elderly in the Context of their Living Arrangements in Selected European Countries, "Studia Demograficzne", nr 1(167), s. 61-81; http://journals.pan.pl/Content/96086/mainfile.pdf
9
Soja E., (2015), Uwarunkowania satysfakcji zawodowej starszych pracowników w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 2(168), s. 3-24; http://journals.pan.pl/Content/96092/mainfile.pdf
10
Soja E., (2011), Konwergencja płodności krajów europejskich, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 95, s. 13-19; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73397&from=latest
11
Soja E., Stonawski M., (2008), The Impact of Population Ageing on Standard of Living in Poland, Slovakia and Ukraine, "Ekonomika a informatika", 1, s. 64-76.
12
Soja E., Rzepa B., Woźniak T., (2007), Wpływ uwarunkowań kulturowych na zachowania matrymonialne : ujęcie kohortowe, "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych" [on-line], nr 16, s. 61-128; http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD16.pdf
13
Soja E., (2006), Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na zachowania matrymonialne (ujęcie kohortowe), "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych", nr 14, s. 57-75.
14
Soja E., (2003), Modele płodności w ujęciu kohortowym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 226-236.
15
Soja E., (2000), Analiza historii zdarzeń grup - rezultaty trwających badań, "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych", nr 2, s. 7-20; http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/sad2.pdf
1
@article{artUEK:2168343565,
author = "Ewa Soja and Piotr Soja",
title = "Fostering ICT Use by Older Workers : Lessons from Perceptions of Barriers to Enterprise System Adoption",
journal = "Journal of Enterprise Information Management",
number = "vol. 33, no. 2",
pages = "407-434",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-12-2018-0282},
url = {},
}
2
@article{artUEK:2168338575,
author = "Marite Kirikova and Ella Kolkowska and Piotr Soja and Ewa Soja and Agneta Muceniece",
title = "Addressing Complexity of Contexts of IT Solutions for Older Adults",
journal = "CEUR Workshop Proceedings",
number = "vol. 2443",
pages = "51-61",
year = "2019",
url = {http://ceur-ws.org/Vol-2443/paper05.pdf},
}
3
@article{artUEK:2168323401,
author = "Ewa Soja",
title = "Supporting Active Ageing : Challenges and Opportunities for Information and Communication Technology",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 15, 1",
pages = "109-125",
year = "2017",
url = {http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/1_8.pdf},
}
4
@article{artUEK:2168318839,
author = "Ewa Soja and Piotr Soja",
title = "Exploring Root Problems in Enterprise System Adoption from an Employee Age Perspective : a People-Process-Technology Framework",
journal = "Information Systems Management",
number = "vol. 34, iss. 4",
pages = "333-346",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/10580530.2017.1366218},
url = {},
}
5
@article{artUEK:2168318841,
author = "Ewa Soja",
title = "Information and Communication Technology in Active and Healthy Ageing : Exploring Risks from Multi-generation Perspective",
journal = "Information Systems Management",
number = "vol. 34, iss. 4",
pages = "320-332",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/10580530.2017.1366217},
url = {},
}
6
@article{artUEK:2168297599,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja",
title = "Pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich po transformacji systemowej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "223",
pages = "32-43",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=180899&from=publication},
}
7
@article{artUEK:2168300847,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja",
title = "Ageing and Informal Support for the Elderly in Selected European Countries",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (947)",
pages = "5-17",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0947.1101},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/980/732},
}
8
@article{artUEK:2168299369,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja",
title = "Informal Support for the Elderly in the Context of their Living Arrangements in Selected European Countries",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1(167)",
pages = "61-81",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/Content/96086/mainfile.pdf},
}
9
@article{artUEK:2168299371,
author = "Ewa Soja",
title = "Uwarunkowania satysfakcji zawodowej starszych pracowników w Polsce",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2(168)",
pages = "3-24",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/Content/96092/mainfile.pdf},
}
10
@article{artUEK:2168226421,
author = "Ewa Soja",
title = "Konwergencja płodności krajów europejskich",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "95",
pages = "13-19",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73397&from=latest},
}
11
@article{artUEK:2166120624,
author = "Ewa Soja and Marcin Stonawski",
title = "The Impact of Population Ageing on Standard of Living in Poland, Slovakia and Ukraine",
journal = "Ekonomika a informatika",
number = "1",
pages = "64-76",
year = "2008",
}
12
@article{artUEK:2166157311,
author = "Ewa Soja and Bartosz Rzepa and Tomasz Woźniak",
title = "Wpływ uwarunkowań kulturowych na zachowania matrymonialne : ujęcie kohortowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych",
number = "16",
pages = "61-128",
adress = "",
year = "2007",
url = {http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD16.pdf},
}
13
@article{artUEK:2168329853,
author = "Ewa Soja",
title = "Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na zachowania matrymonialne (ujęcie kohortowe)",
journal = "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych",
number = "14",
pages = "57-75",
year = "2006",
}
14
@article{artUEK:2168246232,
author = "Ewa Soja",
title = "Modele płodności w ujęciu kohortowym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "226-236",
adress = "",
year = "2003",
}
15
@article{artUEK:2168329855,
author = "Ewa Soja",
title = "Analiza historii zdarzeń grup - rezultaty trwających badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych",
number = "2",
pages = "7-20",
year = "2000",
url = {http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/sad2.pdf},
}