Publications of the selected author
1

Title:
Wymogi kapitałowe polskich banków i płynność sektora bankowego w świetle międzynarodowych powiązań właścicielskich oraz kryzysu sektora finansowego = Polish Banks' Capital Requirements and Liquidity of Polish Banking Sector in the Light of International Ownership Relations and Financial Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 9 (2013) , s. 91-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168300107
article
1
Wymogi kapitałowe polskich banków i płynność sektora bankowego w świetle międzynarodowych powiązań właścicielskich oraz kryzysu sektora finansowego = Polish Banks' Capital Requirements and Liquidity of Polish Banking Sector in the Light of International Ownership Relations and Financial Crisis / Mateusz Drożdż // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 9 (2013), s. 91-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf. - ISSN 1734-5391
1
Drożdż M., (2013), Wymogi kapitałowe polskich banków i płynność sektora bankowego w świetle międzynarodowych powiązań właścicielskich oraz kryzysu sektora finansowego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 9, s. 91-104; https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf
1
@article{UEK:2168300107,
author = "Mateusz Drożdż",
title = "Wymogi kapitałowe polskich banków i płynność sektora bankowego w świetle międzynarodowych powiązań właścicielskich oraz kryzysu sektora finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "91-104",
year = "2013",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID