Publications of the selected author
1

Title:
Chór Dominanta UEK we wspomnieniach dyrygentki: Małgorzaty Langer-Król
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021) , s. 68-73
Access mode:
Nr:
2168360236
unreviewed article
2

Author:
Antonina Bezpalko , Małgorzata Langer-Król
Title:
Niezapomniane chwile...
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (65) (2015) , s. 10-11
Access mode:
Nr:
2168295479
unreviewed article
3

Author:
Anna Koszewska , Małgorzata Langer-Król
Title:
Chóralne "sto lat" na 45-lecie
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (64) (2015) , s. 24-26
Access mode:
Nr:
2168292489
unreviewed article
4

Title:
Dobra passa "Dominanty"
Source:
Kurier UEK2012. - nr 5 (50), s. 12
Access mode:
Nr:
2168344076
varia
1
Chór Dominanta UEK we wspomnieniach dyrygentki: Małgorzaty Langer-Król / Małgorzata LANGER-KRÓL // Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021), s. 68-73. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/68. - ISSN 1689-7757
2
Niezapomniane chwile... / Antonina Bezpalko, Małgorzata LANGER-KRÓL // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 10-11. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
3
Chóralne "sto lat" na 45-lecie / Anna Koszewska, Małgorzata LANGER-KRÓL // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015), s. 24-26. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small. - ISSN 1689-7757
4
Dobra passa "Dominanty" / Małgorzata LANGER-KRÓL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 12. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
1
Langer-Król M., (2021), Chór Dominanta UEK we wspomnieniach dyrygentki: Małgorzaty Langer-Król, "Kurier UEK", nr 3 (89), s. 68-73; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/68
2
Bezpalko A., Langer-Król M., (2015), Niezapomniane chwile..., "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 10-11; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
3
Koszewska A., Langer-Król M., (2015), Chóralne "sto lat" na 45-lecie, "Kurier UEK", nr 3 (64), s. 24-26; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small
4
Langer-Król M., (2012), Dobra passa "Dominanty", "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 12; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
1
@article{UEK:2168360236,
author = "Małgorzata Langer-Król",
title = "Chór Dominanta UEK we wspomnieniach dyrygentki: Małgorzaty Langer-Król",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (89)",
pages = "68-73",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/68},
}
2
@article{UEK:2168295479,
author = "Antonina Bezpalko and Małgorzata Langer-Król",
title = "Niezapomniane chwile...",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (65)",
pages = "10-11",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web},
}
3
@article{UEK:2168292489,
author = "Anna Koszewska and Małgorzata Langer-Król",
title = "Chóralne sto lat na 45-lecie",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (64)",
pages = "24-26",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small},
}
4
@misc{UEK:2168344076,
author = "Małgorzata Langer-Król",
title = "Dobra passa Dominanty",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "12",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID