Publications of the selected author

Stawowy Anna

Interdepartmental Unit, Office for People with Disabilities,

1

Title:
Coimbra - czas płynie tu inaczej
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (65) (2015) , s. 34-35
Access mode:
Nr:
2168295519
unreviewed article
2

Author:
Title:
Uniwersytet Ekonomiczny laureatem etapu centralnego konkursu "Lodołamacze" w kategorii instytucja
Source:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 11-12
Access mode:
Nr:
2168344478
varia
3

Author:
Title:
Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy...
Source:
Kurier UEK2010. - nr 1 (33), s. 22
Access mode:
Nr:
2168347392
varia
4

Author:
Zofia Florek-Paszkowska , Anna Stawowy
Title:
Integracyjny Piknik Lotniczy
Source:
Kurier UEK2009. - nr 6 (30), s. 14
Access mode:
Nr:
2168348470
varia
1
Coimbra - czas płynie tu inaczej / Anna STAWOWY, Marek Świerad // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 34-35. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
2
Uniwersytet Ekonomiczny laureatem etapu centralnego konkursu "Lodołamacze" w kategorii instytucja / Anna STAWOWY // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 11-12. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/11. - ISSN 1689-7757
3
Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy... / Anna STAWOWY // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (33) (2010), s. 22. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/22. - ISSN 1689-7757
4
Integracyjny Piknik Lotniczy / Zofia Florek-Paszkowska, Anna STAWOWY // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 14. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009/8. - ISSN 1689-7757
1
Stawowy A., Świerad M., (2015), Coimbra - czas płynie tu inaczej, "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
2
Stawowy A., (2015), Uniwersytet Ekonomiczny laureatem etapu centralnego konkursu "Lodołamacze" w kategorii instytucja, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 11-12; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/11
3
Stawowy A., (2010), Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy..., "Kurier UEK", nr 1 (33), s. 22; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/22
4
Florek-Paszkowska Z., Stawowy A., (2009), Integracyjny Piknik Lotniczy, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 14; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009/8
1
@article{UEK:2168295519,
author = "Anna Stawowy and Marek Świerad",
title = "Coimbra - czas płynie tu inaczej",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (65)",
pages = "34-35",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web},
}
2
@misc{UEK:2168344478,
author = "Anna Stawowy",
title = "Uniwersytet Ekonomiczny laureatem etapu centralnego konkursu Lodołamacze w kategorii instytucja",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "11-12",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/11},
}
3
@misc{UEK:2168347392,
author = "Anna Stawowy",
title = "Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy...",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (33)",
pages = "22",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/22},
}
4
@misc{UEK:2168348470,
author = "Zofia Florek-Paszkowska and Anna Stawowy",
title = "Integracyjny Piknik Lotniczy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "14",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009/8},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID