Publications of the selected author

Wydmańska Renata ORCID

International Relations Office,

1

Title:
Wizyta delegacji z Zhejiang Gongshang University
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67), s. 49
Access mode:
Nr:
2168344366
varia
2

Title:
Rozwój współpracy z uczelniami chińskimi
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (66), s. 16
Access mode:
Nr:
2168344494
varia
3

Title:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie członkiem instytucjonalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i Badań w Rachunkowości
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (58), s. 53-54
Access mode:
Nr:
2168275351
varia
4

Title:
Z wizytą w Rosji
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (59), s. 51
Access mode:
Nr:
2168291273
varia
5

Title:
Nauka i gospodarka
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (46), s. 48-49
Access mode:
Nr:
2168344852
varia
1
Wizyta delegacji z Zhejiang Gongshang University / Renata WYDMAŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 49. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
2
Rozwój współpracy z uczelniami chińskimi / Renata WYDMAŃSKA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 16. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/16. - ISSN 1689-7757
3
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie członkiem instytucjonalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i Badań w Rachunkowości / Konrad GRABIŃSKI, Renata WYDMAŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 53-54. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
4
Z wizytą w Rosji / Renata WYDMAŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 51. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
5
Nauka i gospodarka / Renata WYDMAŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 48-49. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
1
Wydmańska R., (2015), Wizyta delegacji z Zhejiang Gongshang University, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
2
Wydmańska R., (2015), Rozwój współpracy z uczelniami chińskimi, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 16; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/16
3
Grabiński K., Wydmańska R., (2014), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie członkiem instytucjonalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i Badań w Rachunkowości, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 53-54; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
4
Wydmańska R., (2014), Z wizytą w Rosji, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 51; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
5
Wydmańska R., (2011), Nauka i gospodarka, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
1
@misc{UEK:2168344366,
author = "Renata Wydmańska",
title = "Wizyta delegacji z Zhejiang Gongshang University",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "49",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
2
@misc{UEK:2168344494,
author = "Renata Wydmańska",
title = "Rozwój współpracy z uczelniami chińskimi",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "16",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/16},
}
3
@misc{UEK:2168275351,
author = "Konrad Grabiński and Renata Wydmańska",
title = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie członkiem instytucjonalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i Badań w Rachunkowości",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "53-54",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
4
@misc{UEK:2168291273,
author = "Renata Wydmańska",
title = "Z wizytą w Rosji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "51",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
5
@misc{UEK:2168344852,
author = "Renata Wydmańska",
title = "Nauka i gospodarka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "48-49",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID