Publications of the selected author

Niewczas-Dobrowolska Magdalena ORCID

College of Management and Quality, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością