Publications of the selected author

1

Title:
Partners' Empowerment and Fertility in Ten European Countries
Source:
Demographic Research. - vol. 38/49 (2018) , s. 1495-1534. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 30.00 pkt
Nr:
2168324691
article
2

Title:
Wykształcenie par a (bez)dzietność w Polsce = Couple's Education and their Number of Children in Poland
Source:
Studia Demograficzne. - nr 2(172) (2017) , s. 71-96. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Badanie zostało współfinansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego (badania statutowe) przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2017 r.
Badanie zostało przygotowane w ramach projektu "Generacje, rodziny i płeć kulturowa (GGS-PL)" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy 2013/08/M/HS4/00421.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168321597
article
3

Title:
Childlessness and Fertility by Couples' Educational Gender (in)equality in Austria, Bulgaria, and France
Source:
Demographic Research. - vol. 37/12 (2017) , s. 325-362. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The work of the author was supported by the National Science Centre in Poland under the grant no. DEC-2013/11/N/HS4/03144, project "Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska."
Ministerial journal list:
a 30.00 pkt
Nr:
2168317621
article
4

Conference:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Title:
A Bivariate Model of the Number of Children and the Age at First Birth
Source:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 261-269. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-85-0
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168313949
chapter in conference materials
See main document
5

Title:
Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
207 k.: il. (w tym kolor.); 30 cm
Notes:
Promotor: Jolanta KURKIEWICZ, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-377
Nr:
2168321559
doctoral dissertation
6

Author:
Testa Maria Rita , Bordone Valeria , Osiewalska Beata , Skirbekk Vegard
Title:
The Relation between Mother's Socio-Economic Status and Daughter's Fertility Intentions in Austria, Italy, Bulgaria, and Norway [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Vienna: Vienna Institute of Demography Austrian Academy of Sciences, 2016
Series:
(Vienna Institute of Demography Working Papers ; 1)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299863
publishing series
7

Title:
Czy pary z wykształceniem wyższym mają mniej dzieci niż pary z wykształceniem podstawowym?
Source:
Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę : życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny" / red. Irena E. Kotowska, Anna Matysiak, Monika Mynarska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych Instytut Statystyki i Demografii, 2016, s. 22
Research program:
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/08/M/HS4/00421
Nr:
2168312297
chapter in report
8

Author:
Testa Maria Rita , Bordone Valeria , Osiewalska Beata , Skirbekk Vegard
Title:
Are Daughters' Childbearing Intentions Related to Their Mothers' Socio-economic Status?
Source:
Demographic Research. - vol. 35/21 (2016) , s. 581-616. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The work of Maria Rita Testa and Beata Osiewalska was supported by the Austrian Science Fund (FWF) under the Grant G22-V318, Elise Richter project "Reproductive decision-making and human capital" (ReCap) available at: http://recap.wu.ac.at/. An earlier version of this paper was presented at the European Population Conference 2014. We would like to thank the participants for their comments
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168309243
article
9

Title:
Czy pary, w których kobieta jest lepiej wykształcona od mężczyzny, mają mniej dzieci?
Source:
Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę : życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny" / red. Irena E. Kotowska, Anna Matysiak, Monika Mynarska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych Instytut Statystyki i Demografii, 2016, s. 23-24
Research program:
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/08/M/HS4/00421
Nr:
2168312299
chapter in report
10

Title:
Couples' Socioeconomic Resources and Completed Fertility in Poland
Source:
Studia Demograficzne. - nr 1(167) (2015) , s. 31-60. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The study is a part of the PhD project "Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska", no. DEC-2013/11/N/HS4/03144, financed by Narodowe Centrum Nauki
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299293
article
11

Title:
Couple Socioeconomic Gender Equality and Fertility : a Bayesian Analysis
Publisher address:
Southampton: Faculty of Social and Human Sciences University of Southampton, 2015
Physical description:
35 s.: il.
Series:
(ESRC Centre for Population Change - Working Paper ; 62)
Notes:
The study is a part of the PhD project "Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska", no. DEC-2013/11/N/HS4/03144, financed by a National Science Centre, Poland., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299359
publishing series
12

Title:
Fertility from a Bayesian Perspective - Worth Trying?
Source:
Demotrends. - 16 February (2015) . - [odczyt: 22.01.2016]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168299689
unreviewed article
13

Author:
Bordone Valeria , Testa Maria Rita , Osiewalska Beata , Skirbekk Vegard
Conference:
12th European Population Conference 2014, Budapeszt, Węgry, od 2014-06-25 do 2014-06-28
Title:
Intergenerational Transmission of Fertility in Six European Countries : the Role of Mother's Socio-economic Status
Source:
EPC 2014 Conference Theme : Transitions : Opportunities and Threats2014. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Access mode:
Nr:
2168299687
varia
14

Title:
Młodzi na rynku pracy : analiza statystyczna wskaźników ujętych w modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Wałaszek Monika
, Antończak Katarzyna
, Chrześcijanek Agata
, Guzik Ewa
Publisher address:
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2013
Physical description:
43 s.: il.
Notes:
Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-63961-13-8
Access mode:
Nr:
2168299403
report
15

Title:
Transmission of Fertility Pattern in Mother-Daughter Relation - Bayesian View (A Case Study of Austria)
Source:
Studia Demograficzne. - nr 1(163) (2013) , s. 3-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291039
article
16

Title:
Analiza przejmowania wzorca płodności matek przez generacje córek w Polsce - podejście bayesowskie
Source:
Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ2012. - 37-58 - Bibliogr.
Signature:
NP-1393/Magazyn
Nr:
2168299869
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Osiewalski Krzysztof , Zając Beata
Title:
Bayesowskie porównanie modeli zachowań prokreacyjnych = Bayesian Comparison of Procreative Behaviour Models
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2011) , s. 21-39. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168299299
article
18

Author:
Osiewalski Krzysztof , Zając Beata
Conference:
Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zmian procesów demograficznych, Polanica Zdrój, Polska, od 2009-09-21 do 2009-09-23
Title:
Krzywe cząstkowych współczynników zgonów - modele wygładzania
Source:
Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zmian procesów demograficznych - Warszawa: Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN, 2009, s. 77-86. - [odczyt: 28.11.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych ; nr 22)
Access mode:
Nr:
2168299409
chapter in conference materials
19

Author:
Osiewalski Krzysztof , Zając Beata
Conference:
Zmiany struktur demograficznych i ich implementacje dla przyszłego rozwoju, Szczecin, Polska, od 2008-09-24 do 2008-09-26
Title:
Zastosowanie rozkładu Kumaraswamy w konstrukcji dalszego oczekiwania trwania życia
Source:
Zmiany struktur demograficznych i ich konsekwencje dla przyszłego rozwoju. T. 1 / red. nauk. Mirosława Gazińska - Warszawa: Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN, 2009, s. 132-142 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych ; nr 20a)
Nr:
2168299865
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
029/WZ-KS/02/2014/S/4225
Signature:
NP-1496/Magazyn
Nr:
2168300965
unpublished scientific work
2

Title:
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
65/WZ-KS/02/2013/S/3065
Signature:
NP-1440/Magazyn
Nr:
2168289207
unpublished scientific work
1
Partners' Empowerment and Fertility in Ten European Countries / Beata OSIEWALSKA // Demographic Research. - vol. 38/49 (2018), s. 1495-1534. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.demographic-research.org/volumes/vol38/49/38-49.pdf. - ISSN 1435-9871
2
Wykształcenie par a (bez)dzietność w Polsce = Couple's Education and their Number of Children in Poland / Beata OSIEWALSKA // Studia Demograficzne. - nr 2(172) (2017), s. 71-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/102189/PDF/SD%202-17%209%20Osiewalska.pdf. - ISSN 0039-3134
3
Childlessness and Fertility by Couples' Educational Gender (in)equality in Austria, Bulgaria, and France / Beata OSIEWALSKA // Demographic Research. - vol. 37/12 (2017), s. 325-362. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.demographic-research.org/volumes/vol37/12/37-12.pdf. - ISSN 1435-9871
4
A Bivariate Model of the Number of Children and the Age at First Birth / Jacek OSIEWALSKI, Beata OSIEWALSKA // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 261-269. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Osiewalski_Osiewalska.pdf
5
Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska / Beata OSIEWALSKA ; Promotor: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków, 2017. - 207 k. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003289
6
The Relation between Mother's Socio-Economic Status and Daughter's Fertility Intentions in Austria, Italy, Bulgaria, and Norway [on-line] / Maria Rita Testa, Valeria Bordone, Beata OSIEWALSKA and Vegard Skirbekk. - Vienna : Vienna Institute of Demography Austrian Academy of Sciences, 2016. - Bibliogr. - ( ; 1). - Pełny tekst: http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Institute/VID/PDF/Publications/Working_Papers/WP2016_01.pdf
7
Czy pary z wykształceniem wyższym mają mniej dzieci niż pary z wykształceniem podstawowym? / Beata OSIEWALSKA // W: Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę : życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny" / red. Irena E. Kotowska, Anna Matysiak, Monika Mynarska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych Instytut Statystyki i Demografii, 2016. - S. 22
8
Are Daughters' Childbearing Intentions Related to Their Mothers' Socio-economic Status? / Maria Rita Testa, Valeria Bordone, Beata OSIEWALSKA, Vegard Skirbekk // Demographic Research. - vol. 35/21 (2016), s. 581-616. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.demographic-research.org/volumes/vol35/21/35-21.pdf. - ISSN 1435-9871
9
Czy pary, w których kobieta jest lepiej wykształcona od mężczyzny, mają mniej dzieci? / Beata OSIEWALSKA // W: Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę : życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny" / red. Irena E. Kotowska, Anna Matysiak, Monika Mynarska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych Instytut Statystyki i Demografii, 2016. - S. 23-24
10
Couples' Socioeconomic Resources and Completed Fertility in Poland / Beata OSIEWALSKA // Studia Demograficzne. - nr 1(167) (2015), s. 31-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/96084/mainfile.pdf. - ISSN 0039-3134
11
Couple Socioeconomic Gender Equality and Fertility : a Bayesian Analysis / Beata OSIEWALSKA. - Southampton : Faculty of Social and Human Sciences University of Southampton, 2015. - 35 s. : il. - Summ. - The study is a part of the PhD project "Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska", no. DEC-2013/11/N/HS4/03144, financed by a National Science Centre, Poland. - Bibliogr. - (ESRC Centre for Population Change - Working Paper, ISSN 2042-4116 ; 62). - Pełny tekst: http://eprints.soton.ac.uk/376953/1/2015_WP62_Couple_socioeconomic_gender_equality_and_fertility_Osiewalska.pdf
12
Fertility from a Bayesian Perspective - Worth Trying? / Beata OSIEWALSKA // Demotrends [on-line]. - Dane tekstowe. - 16 February (2015)[1 ekran]. - [odczyt: 22.01.2016]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://demotrends.wordpress.com/2015/02/16/fertility-from-a-bayesian-perspective-worth-trying/
13
Intergenerational Transmission of Fertility in Six European Countries : the Role of Mother's Socio-economic Status / Valeria Bordone, Maria Rita Testa, Beata OSIEWALSKA, Vegard Skirbekk // W: EPC 2014 Conference Theme : Transitions : Opportunities and Threats. - (2014). - Summ.. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Pełny tekst: http://epc2014.princeton.edu/papers/140816
14
Młodzi na rynku pracy : analiza statystyczna wskaźników ujętych w modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy [on-line] / zespół red.: Monika Wałaszek, Beata Osiewalska, Katarzyna Antończak, Agata Chrześcijanek, Ewa Guzik. - Dane tekstowe (pliki pdf). - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2013. - 43 s. : il. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-63961-13-8. - Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/files/common/raporty-z-badan/mlodzi%20na%20ryku%20pracy.pdf
15
Transmission of Fertility Pattern in Mother-Daughter Relation - Bayesian View (A Case Study of Austria) / Beata Osiewalska // Studia Demograficzne. - nr 1(163) (2013), s. 3-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/96037/mainfile.pdf. - ISSN 0039-3134
16
Analiza przejmowania wzorca płodności matek przez generacje córek w Polsce - podejście bayesowskie / Beata Osiewalska // W: Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - 37-58 (2012). - Bibliogr.
17
Bayesowskie porównanie modeli zachowań prokreacyjnych = Bayesian Comparison of Procreative Behaviour Models / Krzysztof, Osiewalski, Beata Zając // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2011), s. 21-39. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
18
Krzywe cząstkowych współczynników zgonów - modele wygładzania / Krzysztof Osiewalski, Beata Zając // W: Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zmian procesów demograficznych [on-line] : referaty część I. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warszawa : Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN, 2009. - (Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych, ISSN 1642-0101 ; nr 22). - S. 77-86. - [odczyt: 28.11.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD22.pdf
19
Zastosowanie rozkładu Kumaraswamy w konstrukcji dalszego oczekiwania trwania życia / Krzysztof Osiewalski, Beata Zając // W: Zmiany struktur demograficznych i ich konsekwencje dla przyszłego rozwoju. T. 1 / red. nauk. Mirosława Gazińska. - Warszawa : Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN, 2009. - (Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych, ISSN 1642-0101 ; nr 20a). - S. 132-142. - Bibliogr.
20
Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny / Kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI, Beata OSIEWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI, Beata Osiewalska. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 66 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Osiewalska B., (2018), Partners' Empowerment and Fertility in Ten European Countries, "Demographic Research", vol. 38/49, s. 1495-1534; https://www.demographic-research.org/volumes/vol38/49/38-49.pdf
2
Osiewalska B., (2017), Wykształcenie par a (bez)dzietność w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 2(172), s. 71-96; http://journals.pan.pl/Content/102189/PDF/SD%202-17%209%20Osiewalska.pdf
3
Osiewalska B., (2017), Childlessness and Fertility by Couples' Educational Gender (in)equality in Austria, Bulgaria, and France, "Demographic Research", vol. 37/12, s. 325-362; https://www.demographic-research.org/volumes/vol37/12/37-12.pdf
4
Osiewalski J., Osiewalska B., (2017), A Bivariate Model of the Number of Children and the Age at First Birth. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 261-269.
5
Osiewalska B., (2017), Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska, Prom. Kurkiewicz J., Kraków : , 207 k.
6
Testa M., Bordone V., Osiewalska B., Skirbekk V., (2016), The Relation between Mother's Socio-Economic Status and Daughter's Fertility Intentions in Austria, Italy, Bulgaria, and Norway, [on-line], Vienna : Vienna Institute of Demography Austrian Academy of Sciences
7
Osiewalska B., (2016), Czy pary z wykształceniem wyższym mają mniej dzieci niż pary z wykształceniem podstawowym?. [W:] Kotowska , Matysiak A., Mynarska M. (red.), Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę : życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych Instytut Statystyki i Demografii, s. 22.
8
Testa M., Bordone V., Osiewalska B., Skirbekk V., (2016), Are Daughters' Childbearing Intentions Related to Their Mothers' Socio-economic Status?, "Demographic Research", vol. 35/21, s. 581-616; http://www.demographic-research.org/volumes/vol35/21/35-21.pdf
9
Osiewalska B., (2016), Czy pary, w których kobieta jest lepiej wykształcona od mężczyzny, mają mniej dzieci?. [W:] Kotowska , Matysiak A., Mynarska M. (red.), Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę : życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych Instytut Statystyki i Demografii, s. 23-24.
10
Osiewalska B., (2015), Couples' Socioeconomic Resources and Completed Fertility in Poland, "Studia Demograficzne", nr 1(167), s. 31-60; http://journals.pan.pl/Content/96084/mainfile.pdf
11
Osiewalska B., (2015), Couple Socioeconomic Gender Equality and Fertility: a Bayesian Analysis, (ESRC Centre for Population Change - Working Paper, 62), Southampton : Faculty of Social and Human Sciences University of Southampton, 35 s.
12
Osiewalska B., (2015), Fertility from a Bayesian Perspective - Worth Trying?, "Demotrends" [on-line], 16 February; https://demotrends.wordpress.com/2015/02/16/fertility-from-a-bayesian-perspective-worth-trying/
13
Bordone V., Testa M., Osiewalska B., Skirbekk V., (2014), Intergenerational Transmission of Fertility in Six European Countries : the Role of Mother's Socio-economic Status. [W:] EPC 2014 Conference Theme : Transitions : Opportunities and Threats
14
Wałaszek M., Osiewalska B., Antończak K., Chrześcijanek A., Guzik E. (red.), (2013), Młodzi na rynku pracy: analiza statystyczna wskaźników ujętych w modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy, [on-line], Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 43 s.
15
Osiewalska B., (2013), Transmission of Fertility Pattern in Mother-Daughter Relation - Bayesian View (A Case Study of Austria), "Studia Demograficzne", nr 1(163), s. 3-35; http://journals.pan.pl/Content/96037/mainfile.pdf
16
Osiewalska B., (2012), Analiza przejmowania wzorca płodności matek przez generacje córek w Polsce - podejście bayesowskie. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje
17
Osiewalski K., Zając B., (2011), Bayesowskie porównanie modeli zachowań prokreacyjnych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/3, s. 21-39.
18
Osiewalski K., Zając B., (2009), Krzywe cząstkowych współczynników zgonów - modele wygładzania. [W:] Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zmian procesów demograficznych: referaty część I [on-line]. (Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych; nr 22), Warszawa : Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN, s. 77-86.
19
Osiewalski K., Zając B., (2009), Zastosowanie rozkładu Kumaraswamy w konstrukcji dalszego oczekiwania trwania życia. [W:] Gazińska M. (red.), Zmiany struktur demograficznych i ich konsekwencje dla przyszłego rozwoju, T. 1 (Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych; nr 20a), Warszawa : Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN, s. 132-142.
20
Soja E., Stonawski M., Osiewalska B., (2014), Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 51 k.
21
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., Osiewalska B., (2013), Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 66 k.
1
@article{UEK:2168324691,
author = "Osiewalska Beata",
title = "Partners' Empowerment and Fertility in Ten European Countries",
journal = "Demographic Research",
number = "vol. 38/49",
pages = "1495-1534",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168321597,
author = "Osiewalska Beata",
title = "Wykształcenie par a (bez)dzietność w Polsce",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2(172)",
pages = "71-96",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168317621,
author = "Osiewalska Beata",
title = "Childlessness and Fertility by Couples' Educational Gender (in)equality in Austria, Bulgaria, and France",
journal = "Demographic Research",
number = "vol. 37/12",
pages = "325-362",
year = "2017",
}
4
@inbook{UEK:2168313949,
author = "Osiewalski Jacek and Osiewalska Beata",
title = "A Bivariate Model of the Number of Children and the Age at First Birth",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "261-269",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
5
@unpublished{UEK:2168321559,
author = "Osiewalska Beata",
title = "Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
6
@book{UEK:2168299863,
author = "Testa Maria Rita and Bordone Valeria and Osiewalska Beata and Skirbekk Vegard",
title = "The Relation between Mother's Socio-Economic Status and Daughter's Fertility Intentions in Austria, Italy, Bulgaria, and Norway",
adress = "Vienna",
publisher = "Vienna Institute of Demography Austrian Academy of Sciences",
year = "2016",
issn = "",
}
7
@misc{UEK:2168312297,
author = "Osiewalska Beata",
title = "Czy pary z wykształceniem wyższym mają mniej dzieci niż pary z wykształceniem podstawowym?",
booktitle = "Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę : życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny"",
pages = "22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych Instytut Statystyki i Demografii",
year = "2016",
}
8
@article{UEK:2168309243,
author = "Testa Maria Rita and Bordone Valeria and Osiewalska Beata and Skirbekk Vegard",
title = "Are Daughters' Childbearing Intentions Related to Their Mothers' Socio-economic Status?",
journal = "Demographic Research",
number = "vol. 35/21",
pages = "581-616",
year = "2016",
}
9
@misc{UEK:2168312299,
author = "Osiewalska Beata",
title = "Czy pary, w których kobieta jest lepiej wykształcona od mężczyzny, mają mniej dzieci?",
booktitle = "Od opuszczenia domu rodzinnego do przejścia na emeryturę : życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego "Generacje i Rodziny"",
pages = "23-24",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych Instytut Statystyki i Demografii",
year = "2016",
}
10
@article{UEK:2168299293,
author = "Osiewalska Beata",
title = "Couples' Socioeconomic Resources and Completed Fertility in Poland",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1(167)",
pages = "31-60",
year = "2015",
}
11
@book{UEK:2168299359,
author = "Osiewalska Beata",
title = "Couple Socioeconomic Gender Equality and Fertility : a Bayesian Analysis",
adress = "Southampton",
publisher = "Faculty of Social and Human Sciences University of Southampton",
year = "2015",
issn = "2042-4116",
}
12
@article{UEK:2168299689,
author = "Osiewalska Beata",
title = "Fertility from a Bayesian Perspective - Worth Trying?",
journal = "Demotrends",
number = "16 February",
pages = "",
year = "2015",
}
13
@misc{UEK:2168299687,
author = "Bordone Valeria and Testa Maria Rita and Osiewalska Beata and Skirbekk Vegard",
title = "Intergenerational Transmission of Fertility in Six European Countries : the Role of Mother's Socio-economic Status",
booktitle = "EPC 2014 Conference Theme : Transitions : Opportunities and Threats",
pages = "",
year = "2014",
}
14
@misc{UEK:2168299403,
title = "Młodzi na rynku pracy : analiza statystyczna wskaźników ujętych w modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy",
editor = Wałaszek Monika,
editor = Osiewalska Beata,
editor = Antończak Katarzyna,
editor = Chrześcijanek Agata,
editor = Guzik Ewa,
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2013",
isbn = "978-83-63961-13-8",
}
15
@article{UEK:2168291039,
author = "Osiewalska Beata",
title = "Transmission of Fertility Pattern in Mother-Daughter Relation - Bayesian View (A Case Study of Austria)",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1(163)",
pages = "3-35",
year = "2013",
}
16
@unpublished{UEK:2168299869,
author = "Osiewalska Beata",
title = "Analiza przejmowania wzorca płodności matek przez generacje córek w Polsce - podejście bayesowskie",
booktitle = "Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje",
number = "37-58",
pages = "",
year = "2012",
}
17
@article{UEK:2168299299,
author = "Osiewalski Krzysztof and Zając Beata",
title = "Bayesowskie porównanie modeli zachowań prokreacyjnych",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/3",
pages = "21-39",
adress = "",
year = "2011",
}
18
@inbook{UEK:2168299409,
author = "Osiewalski Krzysztof and Zając Beata",
title = "Krzywe cząstkowych współczynników zgonów - modele wygładzania",
booktitle = "Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zmian procesów demograficznych",
pages = "77-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN",
year = "2009",
issn = "1642-0101",
}
19
@inbook{UEK:2168299865,
author = "Osiewalski Krzysztof and Zając Beata",
title = "Zastosowanie rozkładu Kumaraswamy w konstrukcji dalszego oczekiwania trwania życia",
booktitle = "Zmiany struktur demograficznych i ich konsekwencje dla przyszłego rozwoju. T. 1",
pages = "132-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN",
year = "2009",
issn = "1642-0101",
}
20
@unpublished{UEK:2168300965,
author = "Soja Ewa and Stonawski Marcin and Osiewalska Beata",
title = "Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
21
@unpublished{UEK:2168289207,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Soja Ewa and Stonawski Marcin and Osiewalska Beata",
title = "Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}