Publications of the selected author
1

Author:
Piotr Olczak , Przemysław Jaśko , Dominik Kryzia , Dominika Matuszewska , Mykhailo Illich Fyk , Artur Dyczko
Title:
Analyses of Duck Curve Phenomena Potential in Polish PV Prosumer Households' Installations
Source:
Energy Reports. - vol. 7 (2021) , s. 4609-4622. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168357118
article
2

Author:
Daniel Kosiorowski , Przemysław Jaśko , Ewa Szlachtowska
Conference:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Title:
A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling
Source:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. by Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 88-96. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
DK and PJ thanks for financial support from the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/ RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-83-8158-734-1
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336987
chapter in conference materials
See main document
3

Title:
Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 149-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305785
article
4

Title:
Statistical Arbitrage : a Critical View = Arbitraż statystyczny - ujęcie krytyczne
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 15 (2016) , s. 75-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168313045
article
See main document
5

Title:
Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 2016
Physical description:
29 s.: il.; 30 cm
Series:
(Raport Techniczny Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Research program:
Praca została dofinansowana ze srodków przyznanych Wydziałowi Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016.
Access mode:
Nr:
2168320771
publishing series
6

Conference:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-15
Title:
Statistical arbitrage - critical view
Source:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168302411
chapter in conference materials
See main document
7

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Title:
Przegląd wybranych indeksów naukometrycznych - formalne definicje, podstawowe własności oraz związki = Review of the selected scientometric indices - formal definitions, basic properties and relationships
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 225-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168294973
chapter in conference materials
See main document
8

Title:
Analiza kształtowania się wartości indeksu naukometrycznego g Egghego z wykorzystaniem modeli zmiennej licznikowej = Analysis of Egghe's g Scientometric Index Values Distribution with the Use of Count Data Models
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2 (2013) , s. 166-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304151
article
See main document
9

Title:
Wykorzystanie techniki odkrywania reguł asocjacyjnych w analizie danych ankietowych dotyczących turystycznego ruchu transgranicznego
Source:
Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim / red. Krzysztof Borkowski - Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2012, s. 79-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-926999-9-6
Note another doc.:
Dostępne również w języku słowackim: Jaśko P., (2012), Technika odkrývania asociačných pravidiel v analýze anketových údajov tykajúcich sa príhraničného cestovného ruchu. [W:] Borkowski K. (red.), Správa z pilotných výskumov turistického ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí, Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, s. 75-82. ISBN 978-83-926999-9-6
Nr:
2168304353
chapter in monograph
10

Title:
Wpływ płci kandydata na sukces w wyborach samorządowych
Source:
Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego / red. Bernadetta Nitschke, Kamil Glinka - Zielona Góra: Wydawnictwo Majus, 2012, s. 160-173
ISBN:
978-83-60389-22-5
Nr:
2168343958
chapter in monograph
11

Title:
Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi Data Mining - analiza porównawcza
Source:
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV - Kraków: StatSoft Polska, 2012, s. 155-169 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-64-0
Access mode:
Nr:
2168304155
chapter in monograph
12

Title:
Wykorzystanie automatycznych systemów transakcyjnych na rynkach kapitałowych
Source:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 321-332. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168304357
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Wpływ płci na sukces w wyborach samorządowych 2010 : czy kobiety mają trudniej? - analiza statystyczna = The Role of Candidate Sex in Polish Local Elections in 2010 : Is It Harder to Succeed for Women? - Statistical Analysis
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011, s. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-65-6
Nr:
2168304359
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 241-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537570
chapter in monograph
See main document
1
Analyses of Duck Curve Phenomena Potential in Polish PV Prosumer Households' Installations / Piotr Olczak, Przemysław JAŚKO, Dominik Kryzia, Dominika Matuszewska, Mykhailo Illich Fyk, Artur Dyczko // Energy Reports. - vol. 7 (2021), s. 4609-4622. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721005047
2
A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling / Daniel KOSIOROWSKI, Przemysław JAŚKO, Ewa Szlachtowska // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. by Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 88-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r11.pdf
3
Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators / Przemysław JAŚKO, Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 149-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf. - ISSN 0033-2372
4
Statistical Arbitrage : a Critical View = Arbitraż statystyczny - ujęcie krytyczne / Przemysław JAŚKO // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 15 (2016), s. 75-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1313/908. - ISSN 1642-168X
5
Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators / Daniel KOSIOROWSKI, Przemysław JAŚKO. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 2016. - 29 s. : il. ; 30 cm. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - (Raport Techniczny Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Technical Report Department of Statistics at Cracow University of Economics ; 2). - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport2016.pdf
6
Statistical arbitrage - critical view / Przemysław JAŚKO // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Dane tekstowe (plik pdf). - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Jasko.pdf
7
Przegląd wybranych indeksów naukometrycznych - formalne definicje, podstawowe własności oraz związki = Review of the selected scientometric indices - formal definitions, basic properties and relationships / Przemysław Jaśko // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 225-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
8
Analiza kształtowania się wartości indeksu naukometrycznego g Egghego z wykorzystaniem modeli zmiennej licznikowej = Analysis of Egghe's g Scientometric Index Values Distribution with the Use of Count Data Models / Przemysław Jaśko // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2 (2013), s. 166-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
9
Wykorzystanie techniki odkrywania reguł asocjacyjnych w analizie danych ankietowych dotyczących turystycznego ruchu transgranicznego / Przemysław Jaśko // W: Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim / red. Krzysztof Borkowski. - Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2012. - S. 79-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-926999-9-6
10
Wpływ płci kandydata na sukces w wyborach samorządowych / Michalina Szczepańska, Przemysław Jaśko // W: Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego / red. Bernadetta Nitschke, Kamil Glinka. - Zielona Góra: Wydawnictwo Majus, 2012. - S. 160-173. - ISBN 978-83-60389-22-5
11
Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi Data Mining - analiza porównawcza / Przemysław Jaśko // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV. - Kraków: StatSoft Polska, 2012. - S. 155-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-64-0. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Modele_scoringu_kredytowego.pdf
12
Wykorzystanie automatycznych systemów transakcyjnych na rynkach kapitałowych / Przemysław Jaśko // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 321-332. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
13
Wpływ płci na sukces w wyborach samorządowych 2010 : czy kobiety mają trudniej? - analiza statystyczna = The Role of Candidate Sex in Polish Local Elections in 2010 : Is It Harder to Succeed for Women? - Statistical Analysis / Przemysław Jaśko, Michalina Szczepańska // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011. - S. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-65-6
14
Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku / Stanisław WYDYMUS, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH, Wojciech ZYSK, Przemysław Jaśko // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 241-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
1
Olczak P., Jaśko P., Kryzia D., Matuszewska D., Fyk M., Dyczko A., (2021), Analyses of Duck Curve Phenomena Potential in Polish PV Prosumer Households' Installations, "Energy Reports", vol. 7, s. 4609-4622; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721005047
2
Kosiorowski D., Jaśko P., Szlachtowska E., (2019), A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 88-96.
3
Jaśko P., Kosiorowski D., (2016), Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 149-171; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf
4
Jaśko P., (2016), Statistical Arbitrage : a Critical View, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 15, s. 75-89; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1313/908
5
Kosiorowski D., Jaśko P., (2016), Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 29 s.
6
Jaśko P., (2015), Statistical arbitrage - critical view. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 77-86.
7
Jaśko P., (2013), Przegląd wybranych indeksów naukometrycznych - formalne definicje, podstawowe własności oraz związki. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 225-242.
8
Jaśko P., (2013), Analiza kształtowania się wartości indeksu naukometrycznego g Egghego z wykorzystaniem modeli zmiennej licznikowej, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, s. 166-196.
9
Jaśko P., (2012), Wykorzystanie techniki odkrywania reguł asocjacyjnych w analizie danych ankietowych dotyczących turystycznego ruchu transgranicznego. [W:] Borkowski K. (red.), Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim, Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, s. 79-87.
10
Szczepańska M., Jaśko P., (2012), Wpływ płci kandydata na sukces w wyborach samorządowych. [W:] Nitschke B., Glinka K. (red.), Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 160-173.
11
Jaśko P., (2012), Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi Data Mining - analiza porównawcza. [W:] Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, Kraków : StatSoft Polska, s. 155-169.
12
Jaśko P., (2011), Wykorzystanie automatycznych systemów transakcyjnych na rynkach kapitałowych. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 321-332.
13
Jaśko P., Szczepańska M., (2011), Wpływ płci na sukces w wyborach samorządowych 2010 : czy kobiety mają trudniej? - analiza statystyczna. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 157-166.
14
Wydymus S., Papież M., Śmiech S., Zysk W., Jaśko P., (2010), Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 241-262.
1
@article{UEK:2168357118,
author = "Piotr Olczak and Przemysław Jaśko and Dominik Kryzia and Dominika Matuszewska and Mykhailo Illich Fyk and Artur Dyczko",
title = "Analyses of Duck Curve Phenomena Potential in Polish PV Prosumer Households' Installations",
journal = "Energy Reports",
number = "vol. 7",
pages = "4609-4622",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.egyr.2021.07.038},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721005047},
}
2
@inbook{UEK:2168336987,
author = "Daniel Kosiorowski and Przemysław Jaśko and Ewa Szlachtowska",
title = "A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling",
booktitle = "The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "88-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r11.pdf},
isbn = "978-83-8158-734-1",
}
3
@article{UEK:2168305785,
author = "Przemysław Jaśko and Daniel Kosiorowski",
title = "Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "149-171",
year = "2016",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf},
}
4
@article{UEK:2168313045,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Statistical Arbitrage : a Critical View",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 15",
pages = "75-89",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2016.1505},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1313/908},
}
5
@book{UEK:2168320771,
author = "Daniel Kosiorowski and Przemysław Jaśko",
title = "Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki",
year = "2016",
url = {http://www.katstat.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport2016.pdf},
issn = "",
}
6
@inbook{UEK:2168302411,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Statistical arbitrage - critical view",
booktitle = "The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "77-86",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Jasko.pdf},
isbn = "978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1",
}
7
@inbook{UEK:2168294973,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Przegląd wybranych indeksów naukometrycznych - formalne definicje, podstawowe własności oraz związki",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
pages = "225-242",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-85-4",
}
8
@article{UEK:2168304151,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Analiza kształtowania się wartości indeksu naukometrycznego g Egghego z wykorzystaniem modeli zmiennej licznikowej",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2",
pages = "166-196",
year = "2013",
url = {},
}
9
@inbook{UEK:2168304353,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Wykorzystanie techniki odkrywania reguł asocjacyjnych w analizie danych ankietowych dotyczących turystycznego ruchu transgranicznego",
booktitle = "Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim",
pages = "79-87",
adress = "Sucha Beskidzka",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii",
year = "2012",
isbn = "978-83-926999-9-6",
}
10
@inbook{UEK:2168343958,
author = "Michalina Szczepańska and Przemysław Jaśko",
title = "Wpływ płci kandydata na sukces w wyborach samorządowych",
booktitle = "Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego",
pages = "160-173",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Wydawnictwo Majus",
year = "2012",
isbn = "978-83-60389-22-5",
}
11
@inbook{UEK:2168304155,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi Data Mining - analiza porównawcza",
booktitle = "Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV",
pages = "155-169",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2012",
url = {http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Modele_scoringu_kredytowego.pdf},
isbn = "978-83-88724-64-0",
}
12
@inbook{UEK:2168304357,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Wykorzystanie automatycznych systemów transakcyjnych na rynkach kapitałowych",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "321-332",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
13
@inbook{UEK:2168304359,
author = "Przemysław Jaśko and Michalina Szczepańska",
title = "Wpływ płci na sukces w wyborach samorządowych 2010 : czy kobiety mają trudniej? - analiza statystyczna",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
pages = "157-166",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-89274-65-6",
}
14
@inbook{UEK:2166537570,
author = "Stanisław Wydymus and Monika Papież and Sławomir Śmiech and Wojciech Zysk and Przemysław Jaśko",
title = "Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "241-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID