Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera = The Elements of Brand Identity in Cultural Market Institutions - Analysis of Components Based on Kapferer's Brand Identity Prism Model [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 365-372. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318123
article
2

Author:
Title:
Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego = The Increase in Sales of Vinyl Records in the Second Decade of the 21st Century - Characteristics of the Phenomenon Contradictive to the Trends in the Global Phonographic Market = Rost prodaž gramplastinok vo vtoroj dekade XXI v. - harakteristika âvleniâ, iduŝego vrazrez s trendam mirovogofonografičeskogo rynka
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 4 (2016) , s. 267-276. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310729
article
3

Author:
Title:
Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 97-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310749
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury = The Role of Innovations in Marketing on Arts and Culture Market
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1575-1580. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168304519
article
5

Author:
Title:
Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 495-504 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304145
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Conference:
X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï. Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lwów, Ukraina, od 2014-11-06 do 2014-11-08
Title:
Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014
Source:
Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics - L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014, s. 351
ISBN:
978-617-607-663-6
Nr:
2168285485
chapter in conference materials
7

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury = The Use of Internet tools in Selling in the Market of Cultural Goods [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 912-917. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284233
article
8

Author:
Title:
Marki na rynku produkcji filmowych
Source:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 173-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279163
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [133]-[141] - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287503
chapter in unpublished scientific work
10

Author:
Title:
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
Source:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 158-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266114
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 31-36. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248860
article
12

Author:
Title:
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [229]-[232]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287617
chapter in unpublished scientific work
13

Author:
Title:
Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 793-802 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168275121
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer
Source:
Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec, t. 1 (2013) , s. 263-269. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256064
article
15

Author:
Title:
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [30]-[35]. - Summ.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287433
chapter in unpublished scientific work
16

Author:
Title:
Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[129]-25[153] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266890
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets
Source:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 169-190
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235640
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[157]-22[178] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257054
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Marketing usług
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Physical description:
339 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1619-4
Nr:
2168228322
monograph
20

Author:
Title:
Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych
Source:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 178-202
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228364
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej = Modern Marketing Tools Used to Influence the Customers of Cultural Offers by Cultural Institutions in the EU Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 67-79. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249336
article
See main document
22

Author:
Title:
Produkt
Source:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 80-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234724
chapter in textbook
See main document
23

Author:
Title:
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury = Technical Innovation as a Factor in the Changes of Marketing Activities in the Market of Cultural Goods
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 179-207. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241616
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań = Marketing Strategies of Cultural Institutions in Poland - Research Results - Summary
Source:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki (2012) , s. 313-323. - Streszcz., summ., rez.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235722
article
25

Author:
Title:
Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 675-686
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242774
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym = Elements of the Cultural Environment of International Marketing
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 153-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165096750
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE
Source:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-13] - Bibliogr.
Research program:
29/KMark/1/210/S/542
Signature:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326719
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym = Museum Offer as a Product in Terms of Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 153 (2010) , s. 169-175. - Tytuł numeru: Zarządzanie produktem : kreowanie marki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165911035
article
29

Author:
Title:
Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 183-193 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378314
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych = Marketing Challenges in Offering Cultural Goods on Foreign Markets
Source:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 524-531. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164895690
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009) , s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274491
unreviewed article
See main document
32

Title:
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 35-52
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162155986
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej = The "Format War" as an Example of Rivalry for Market Dominance between Incompatible and Competing Standards for Audio-Visual Equipment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 149-161. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50767
article
See main document
34

Author:
Title:
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 135-165 - Bibliogr.
Signature:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228684
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów
Source:
Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy / red. naukowi Jacek Kall, Bogdan Sojkin - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008, s. 240-246 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-353-7
Nr:
2166403474
chapter in monograph
36

Title:
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 34-53
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165365739
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących
Source:
Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 421-434 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-011-5
Nr:
2165902899
chapter in monograph
38

Title:
Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ2007, s. 37-61. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
Signature:
NP-1189/[1]/Magazyn
Nr:
2168245928
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji = Cultural Factors Influencing Marketing Considerations of Product and Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006) , s. 125-141. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51282
article
See main document
40

Title:
Marketing usług
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Physical description:
286 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-020-X
Nr:
52162
monograph
41

Author:
Title:
Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych
Source:
Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości / red. nauk. Jacek Kall, Bogdan Sojkin - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 405-414 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-182-3
Nr:
2166047554
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena
Source:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2006, s. 59-81
Research program:
76/KMark/3/2005/S/248
Signature:
NP-1073/Magazyn
Nr:
2168326945
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 69-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166206653
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury
Source:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 523-530 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618668
chapter in monograph
45

Title:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Source:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 54-64
ISBN:
80-8083-262-5
Nr:
2165920900
chapter in conference materials
46

Author:
Title:
Produkt kultury - charakterystyka marketingowa = Products of Culture - a Marketing Description
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006) , s. 87-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52861
article
See main document
47

Title:
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005) , s. 33-54. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52785
article
See main document
48

Author:
Title:
Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej
Source:
Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej / [red. merytoryczna Zina Jarmoszuk] - Kraków ; Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2005, s. 215-222
ISBN:
83-921176-0-3
Nr:
2166209738
chapter in conference materials
49

Author:
Title:
Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce = The Activities of Competing Companies in the Phonographic Market in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004) , s. 69-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220532
article
See main document
50

Author:
Title:
Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie
Source:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2004, s. 29-72
Signature:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168259974
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 353-362. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2166597342
chapter in conference materials
See main document
52

Author:
Title:
Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych
Source:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003, s. 485-498
ISBN:
83-88829-80-7
Nr:
2168273424
chapter in conference materials
53

Title:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw
Source:
Marketing i Rynek2003. - nr 2, s. 36-38
Nr:
2168236982
varia
54

Author:
Title:
Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych = Major Sales Actvities on the Market of Music Recordings
Source:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 279-290. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237482
chapter in conference materials
See main document
55

Author:
Title:
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
262 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/513
Nr:
2168252592
doctoral dissertation
56

Author:
Title:
Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych = Distribution Channels on Music Markets
Source:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 317-327. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240770
chapter in conference materials
See main document
57

Author:
Title:
Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym = The Process of Creating Product Strategies on the Phonographic Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002) , s. 101-112. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225674
article
See main document
58

Author:
Title:
Strategie rynkowe firm fonograficznych = Market Strategies in the Music Business
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002) , s. 105-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231316
article
See main document
59

Author:
Title:
Marka na rynku wydawnictw fonograficznych = Brands in the Phonographic Industry
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 399-412. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223808
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 278-350 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224838
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce
Source:
Marketing i Rynek2000. - nr 4, s. 39-42
Nr:
2168237018
varia
62

Author:
Title:
Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych = Marketing Features of Phonographic Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000) , s. 157-165. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223892
article
See main document
63

Title:
Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Marketing i Rynek. - nr 12 (1999) , s. 29-34
Nr:
2168234600
article
64

Title:
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 157-178
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168236004
chapter in book
See main document
65

Title:
Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach = Determinants of Development and Organization of Marketing Structures in Polish Companies
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235786
chapter in conference materials
See main document
66

Author:
Title:
Internetowe serwisy na życzenie
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 1 (1998) , s. 62-64
Nr:
2168244478
article
67

Author:
Title:
Fonografia w Internecie
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (1998) , s. 60-64
Nr:
2168244484
article
68

Author:
Title:
Miasta on-line
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (1998) , s. 62-64
Nr:
2168244462
article
69

Author:
Title:
Wykorzystanie Internetu w marketingu
Source:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 49-55
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168236824
chapter in conference materials
See main document
70

Author:
Title:
Banki w sieci
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 3 (1998) , s. 58-61
Nr:
2168244502
article
71

Author:
Title:
Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem
Source:
System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1998, s. 171-180 - Bibliogr.
Nr:
2168261734
chapter in conference materials
72

Author:
Title:
Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych = Preferences of Phonographic Publications Purchasers
Source:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 230-237. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
Nr:
2168233910
chapter in conference materials
73

Author:
Title:
Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy
Source:
Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 87-92 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168224000
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
Wady internetowego marketingu
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (1997) , s. 50-52
Nr:
2168244564
article
75

Author:
Title:
Transakcje finansowe w Internecie
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 3 (1997) , s. 52-53
Nr:
2168244560
article
76

Author:
Title:
Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (1997) , s. 47-49
Nr:
2168244556
article
77

Author:
Title:
Tworzenie stron WWW
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 1 (1997) , s. 29-30
Nr:
2168244554
article
78

Author:
Title:
Marketing w Internecie
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 9/10 (1996) , s. 5-8
Nr:
2168240996
article
79

Author:
Title:
Marketing na stronach WWW
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 12 (1996) , s. 5-8
Nr:
2168241006
article
80

Author:
Title:
Reklama w sieci
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 11 (1996) , s. 12-13
Nr:
2168241004
article
81

Author:
Title:
Sterowanie wyborem
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (1996) , s. 5-12
Nr:
2168240878
article
82

Author:
Title:
Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop
Source:
Aida Media. - nr 5 (12) (1995) , s. 33-36
Nr:
2168252998
article
83

Author:
Title:
Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (238-239) (1995) , s. 56-60
Nr:
2168238306
article
Unpublished documents:
1

Title:
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Signature:
NP-1134/Magazyn
Nr:
2166568661
unpublished scientific work
2

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
[193] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
51/KMOiZ/1/98/Su
Signature:
NP-480/2/3/Magazyn
Nr:
2168226847
unpublished scientific work
3

Author:
Title:
Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
70 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
68/KMark/4/98/S
Signature:
NP-666/Magazyn
Nr:
2168333741
unpublished scientific work
4

Author:
Title:
Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
97/KMark/5/97/S
Signature:
NP-485/Magazyn
Nr:
2168328975
unpublished scientific work
5

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KMOiZ/1/97/Su
Signature:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
unpublished scientific work
1
Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera = The Elements of Brand Identity in Cultural Market Institutions - Analysis of Components Based on Kapferer's Brand Identity Prism Model / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 365-372. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
2
Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego = The Increase in Sales of Vinyl Records in the Second Decade of the 21st Century - Characteristics of the Phenomenon Contradictive to the Trends in the Global Phonographic Market = Rost prodaž gramplastinok vo vtoroj dekade XXI v. - harakteristika âvleniâ, iduŝego vrazrez s trendam mirovogofonografičeskogo rynka / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 4 (2016), s. 267-276. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2016.pdf. - ISSN 0438-5403
3
Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
4
Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury = The Role of Innovations in Marketing on Arts and Culture Market / T. SMOLEŃ // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 2, CD 2 (2015), s. 1575-1580. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/download/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7464-artykul. - ISSN 1231-5478
5
Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 495-504. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
6
Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014 / T. SMOLEŃ // W: Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu : marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r. = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics. - L'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014. - S. 351. - ISBN 978-617-607-663-6
7
Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury = The Use of Internet tools in Selling in the Market of Cultural Goods / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2014), s. 912-917. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-7853
8
Marki na rynku produkcji filmowych / Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 173-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
9
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [133]-[141]. - Bibliogr.
10
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 158-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
11
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 31-36. - Summ. - ISSN 1231-7853
12
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [229]-[232]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
13
Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 793-802. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
14
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec, t. 1 (2013), s. 263-269. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
15
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [30]-[35]. - Summ.
16
Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[129]-25[153]. - Bibliogr.
17
The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets / Tomasz SMOLEŃ // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw : Polish Economics Publishers, 2012. - S. 169-190. - ISBN 978-83-208-2042-3
18
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. 1[157]-22[178]. - Bibliogr.
19
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 339 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1619-4
20
Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych / Tomasz SMOLEŃ // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 178-202. - ISBN 978-83-208-2021-8
21
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej = Modern Marketing Tools Used to Influence the Customers of Cultural Offers by Cultural Institutions in the EU Market / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 67-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
22
Produkt / Tomasz SMOLEŃ // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 80-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
23
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury = Technical Innovation as a Factor in the Changes of Marketing Activities in the Market of Cultural Goods / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 179-207. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
24
Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań = Marketing Strategies of Cultural Institutions in Poland - Research Results - Summary / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki (2012), s. 313-323. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0438-5403
25
Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 675-686. - ISBN 978-83-62511-07-5
26
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym = Elements of the Cultural Environment of International Marketing / Tomasz SMOLEŃ // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 153-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
27
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE / Tomasz SMOLEŃ // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-13]. - Bibliogr.
28
Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym = Museum Offer as a Product in Terms of Marketing / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 153 (2010), s. 169-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie produktem : kreowanie marki. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
29
Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów / Tomasz SMOLEŃ // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 183-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
30
Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych = Marketing Challenges in Offering Cultural Goods on Foreign Markets / Tomasz SMOLEŃ // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 524-531. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
31
Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie / Tomasz SMOLEŃ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
32
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 35-52. - ISBN 978-83-7252-442-3
33
Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej = The "Format War" as an Example of Rivalry for Market Dominance between Incompatible and Competing Standards for Audio-Visual Equipment / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 149-161. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
34
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym / Tomasz SMOLEŃ // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 135-165. - Bibliogr.
35
Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów / Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy / red. naukowi Jacek Kall, Bogdan Sojkin. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008. - S. 240-246. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-353-7
36
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 34-53
37
Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących / Tomasz SMOLEŃ // W: Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński]. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 421-434. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-011-5
38
Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2007), s. 37-61. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
39
Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji = Cultural Factors Influencing Marketing Considerations of Product and Distribution / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006), s. 125-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129389846. - ISSN 0208-7944
40
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7484-020-X
41
Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych / Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości / red. nauk. Jacek Kall, Bogdan Sojkin. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 405-414. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-182-3
42
Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena / Tomasz SMOLEŃ // W: Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2006), s. 59-81
43
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 69-82. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
44
Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury / Tomasz SMOLEŃ // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 523-530. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
45
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / CZUBAŁA Anna, JONAS Agata, SMOLEŃ Tomasz // W: Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková. - Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006. - S. 54-64. - ISBN 80-8083-262-5
46
Produkt kultury - charakterystyka marketingowa = Products of Culture - a Marketing Description / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006), s. 87-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=123274819. - ISSN 0208-7944
47
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005), s. 33-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=93841251. - ISSN 0208-7944
48
Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej / Tomasz SMOLEŃ // W: Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej : III międzynarodowy kongres "Kultura-Gospodarka-Media", Kraków, 13-16 października 2004 / [red. merytoryczna Zina Jarmoszuk]. - Kraków ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2005. - S. 215-222. - ISBN 83-921176-0-3
49
Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce = The Activities of Competing Companies in the Phonographic Market in Poland / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004), s. 69-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie / Tomasz SMOLEŃ // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 29-72
51
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 353-362. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
52
Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński]. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 2003. - S. 485-498. - ISBN 83-88829-80-7
53
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw / Halina WOJNAROWSKA, Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 2 (2003), s. 36-38. - ISSN 1231-7853
54
Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych = Major Sales Actvities on the Market of Music Recordings / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju marketingu usług / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 279-290. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
55
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce / Tomasz SMOLEŃ ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 2002. - 262 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 13 k. - Autoreferat pracy doktorskiej. - Bibliogr.
56
Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych = Distribution Channels on Music Markets / Tomasz SMOLEŃ // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 317-327. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
57
Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym = The Process of Creating Product Strategies on the Phonographic Market / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002), s. 101-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12564. - ISSN 0208-7944
58
Strategie rynkowe firm fonograficznych = Market Strategies in the Music Business / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002), s. 105-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14743. - ISSN 0208-7944
59
Marka na rynku wydawnictw fonograficznych = Brands in the Phonographic Industry / Tomasz SMOLEŃ // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 399-412. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
60
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa / Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 278-350. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
61
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 4 (2000), s. 39-42. - ISSN 1231-7853
62
Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych = Marketing Features of Phonographic Products / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000), s. 157-165. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9860. - ISSN 0208-7944
63
Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach / Józef SALA, Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 12 (1999), s. 29-34. - ISSN 1231-7853
64
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach / Józef SALA, Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 157-178. - ISBN 83-911355-8-6
65
Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach = Determinants of Development and Organization of Marketing Structures in Polish Companies / Józef SALA, Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
66
Internetowe serwisy na życzenie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 1 (1998), s. 62-64. - ISSN 1425-8315
67
Fonografia w Internecie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 2 (1998), s. 60-64. - ISSN 1425-8315
68
Miasta on-line / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 4 (1998), s. 62-64. - ISSN 1425-8315
69
Wykorzystanie Internetu w marketingu / Tomasz SMOLEŃ // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 49-55. - ISBN 83-87239-79-8
70
Banki w sieci / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 3 (1998), s. 58-61. - ISSN 1425-8315
71
Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem / Tomasz SMOLEŃ // W: System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1998. - S. 171-180. - Bibliogr.
72
Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych = Preferences of Phonographic Publications Purchasers / Tomasz SMOLEŃ // W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998. - S. 230-237. - Summ. - ISBN 83-908267-2-0
73
Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy / Tomasz SMOLEŃ // W: Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 87-92. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-34-8
74
Wady internetowego marketingu / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 4 (1997), s. 50-52. - ISSN 1425-8315
75
Transakcje finansowe w Internecie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 3 (1997), s. 52-53. - ISSN 1425-8315
76
Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 2 (1997), s. 47-49. - ISSN 1425-8315
77
Tworzenie stron WWW / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 1 (1997), s. 29-30. - ISSN 1425-8315
78
Marketing w Internecie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 9/10 (1996), s. 5-8. - ISSN 1425-8315
79
Marketing na stronach WWW / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 12 (1996), s. 5-8. - ISSN 1425-8315
80
Reklama w sieci / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 11 (1996), s. 12-13. - ISSN 1425-8315
81
Sterowanie wyborem / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 2 (1996), s. 5-12. - ISSN 1425-8315
82
Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop / Tomasz SMOLEŃ // Aida Media. - nr 5 (12) (1995), s. 33-36. - ISSN 1231-3289
83
Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (238-239) (1995), s. 56-60. - ISSN 0438-5403
84
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm / zespół autorski: Roman NIESTRÓJ (kierownik), Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
85
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [193] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
86
Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
87
Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ; kierownik projektu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Smoleń T., (2017), Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 365-372; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
2
Smoleń T., (2016), Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego, "Handel Wewnętrzny", R. 62, nr 4, s. 267-276; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2016.pdf
3
Smoleń T., (2016), Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 97-103.
4
Smoleń T., (2015), Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 2, CD 2, s. 1575-1580; http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/download/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7464-artykul
5
Smoleń T., (2015), Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 495-504.
6
Smoleń T., (2014), Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014. [W:] Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu: marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r, L'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 351.
7
Smoleń T., (2014), Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8 , s. 912-917.
8
Smoleń T., (2014), Marki na rynku produkcji filmowych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-188.
9
Smoleń T., ([2013]), Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [133]-[141].
10
Smoleń T., (2013), Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 158-175.
11
Smoleń T., (2013), Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 31-36.
12
Smoleń T., ([2013]), Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [229]-[232].
13
Smoleń T., (2013), Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 793-802.
14
Smoleń T., (2013), Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec, t. 1, s. 263-269.
15
Smoleń T., ([2013]), Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [30]-[35].
16
Smoleń T., (2013), Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[129]-25[153].
17
Smoleń T., (2012), The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 169-190.
18
Smoleń T., (2012), Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. 1[157]-22[178].
19
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2012), Marketing usług, Wyd. 2 zm.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 339 s.
20
Smoleń T., (2012), Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 178-202.
21
Smoleń T., (2012), Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 67-79.
22
Smoleń T., (2012), Produkt. [W:] Czubała A. (red.), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 80-118.
23
Smoleń T., (2012), Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 179-207.
24
Smoleń T., (2012), Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań, "Handel Wewnętrzny", Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki, s. 313-323.
25
Smoleń T., (2012), Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 675-686.
26
Smoleń T., (2010), Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 153-186.
27
Smoleń T., (2010), Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-13].
28
Smoleń T., (2010), Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 153, s. 169-175.
29
Smoleń T., (2010), Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 183-193.
30
Smoleń T., (2010), Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 524-531.
31
Smoleń T., (2009), Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
32
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2009), Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-52.
33
Smoleń T., (2009), Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 149-161; https://bazekon.uek.krakow.pl/164997174
34
Smoleń T., (2009), Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 135-165.
35
Smoleń T., (2008), Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów. [W:] Kall , Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 240-246.
36
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2008), Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 34-53.
37
Smoleń T., (2007), Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących. [W:] Czuba , Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 421-434.
38
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2007), Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1], s. 37-61.
39
Smoleń T., (2006), Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 125-141; https://bazekon.uek.krakow.pl/129389846
40
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2006), Marketing usług, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 286 s.
41
Smoleń T., (2006), Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych. [W:] Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 405-414.
42
Smoleń T., (2006), Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw, s. 59-81.
43
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 69-82.
44
Smoleń T., (2006), Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 523-530.
45
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Jaroslav Ďaďo , Čierna H., Poliačiková E. (red.), Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium, Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, s. 54-64.
46
Smoleń T., (2006), Produkt kultury - charakterystyka marketingowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 87-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/123274819
47
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2005), Internacjonalizacja usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 33-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/93841251
48
Smoleń T., (2005), Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej. [W:] Jarmoszuk (red.), Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej: III międzynarodowy kongres "Kultura-Gospodarka-Media", Kraków, 13-16 października 2004, Kraków ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 215-222.
49
Smoleń T., (2004), Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 69-78.
50
Smoleń T., (2004), Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 29-72.
51
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2003), Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 353-362.
52
Smoleń T., (2003), Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych. [W:] Skurczyński (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 485-498.
53
Wojnarowska H., Smoleń T., (2003), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 36-38.
54
Smoleń T., (2002), Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 279-290.
55
Smoleń T., (2002), Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce, Prom. Czubała A., Kraków : , 262 k.
56
Smoleń T., (2002), Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 317-327.
57
Smoleń T., (2002), Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 581, s. 101-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/12564
58
Smoleń T., (2002), Strategie rynkowe firm fonograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602, s. 105-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/14743
59
Smoleń T., (2001), Marka na rynku wydawnictw fonograficznych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 399-412.
60
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., (2000), Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 278-350.
61
Smoleń T., (2000), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 39-42.
62
Smoleń T., (2000), Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 538, s. 157-165; https://bazekon.uek.krakow.pl/9860
63
Sala J., Smoleń T., (1999), Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 29-34.
64
Sala J., Smoleń T., (1999), Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 157-178.
65
Sala J., Smoleń T., (1999), Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 45-57.
66
Smoleń T., (1998), Internetowe serwisy na życzenie, "Marketing w Praktyce", nr 1, s. 62-64.
67
Smoleń T., (1998), Fonografia w Internecie, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 60-64.
68
Smoleń T., (1998), Miasta on-line, "Marketing w Praktyce", nr 4, s. 62-64.
69
Smoleń T., (1998), Wykorzystanie Internetu w marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 49-55.
70
Smoleń T., (1998), Banki w sieci, "Marketing w Praktyce", nr 3, s. 58-61.
71
Smoleń T., (1998), Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem. [W:] Karwowski J. (red.), System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 171-180.
72
Smoleń T., (1998), Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych. [W:] Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1], Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 230-237.
73
Smoleń T., (1997), Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy. [W:] Cichoń B. (red.), Wybrane zagadnienia marketingu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-92.
74
Smoleń T., (1997), Wady internetowego marketingu, "Marketing w Praktyce", nr 4, s. 50-52.
75
Smoleń T., (1997), Transakcje finansowe w Internecie, "Marketing w Praktyce", nr 3, s. 52-53.
76
Smoleń T., (1997), Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 47-49.
77
Smoleń T., (1997), Tworzenie stron WWW, "Marketing w Praktyce", nr 1, s. 29-30.
78
Smoleń T., (1996), Marketing w Internecie, "Marketing w Praktyce", nr 9/10, s. 5-8.
79
Smoleń T., (1996), Marketing na stronach WWW, "Marketing w Praktyce", nr 12, s. 5-8.
80
Smoleń T., (1996), Reklama w sieci, "Marketing w Praktyce", nr 11, s. 12-13.
81
Smoleń T., (1996), Sterowanie wyborem, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 5-12.
82
Smoleń T., (1995), Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop, "Aida Media", nr 5 (12), s. 33-36.
83
Smoleń T., (1995), Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną, "Handel Wewnętrzny", R. 41, nr 5-6 (238-239), s. 56-60.
84
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., Kuziak M., Smoleń T., (2006), Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm, Niestrój R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 s.
85
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., Lula P., Kwieciński M., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [193] s.
86
Smoleń T., (1999), Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych, Czubała A. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 k.
87
Smoleń T., (1998), Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych, Czubała A. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
88
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
1
@article{UEK:2168318123,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "365-372",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
2
@article{UEK:2168310729,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 62, 4",
pages = "267-276",
year = "2016",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2016.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168310749,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "97-103",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
4
@article{UEK:2168304519,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2, CD 2",
pages = "1575-1580",
year = "2015",
url = {http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/download/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7464-artykul},
}
5
@inbook{UEK:2168304145,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "495-504",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
6
@inbook{UEK:2168285485,
author = "T. Smoleń",
title = "Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014",
booktitle = "Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu",
pages = "351",
adress = "L'viv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2014",
isbn = "978-617-607-663-6",
}
7
@article{UEK:2168284233,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8 ",
pages = "912-917",
year = "2014",
}
8
@inbook{UEK:2168279163,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Marki na rynku produkcji filmowych",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
9
@unpublished{UEK:2168287503,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[133]-[141]",
year = "2013",
}
10
@inbook{UEK:2168266114,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "158-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
11
@article{UEK:2168248860,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "31-36",
year = "2013",
}
12
@unpublished{UEK:2168287617,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[229]-[232]",
year = "2013",
}
13
@inbook{UEK:2168275121,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "793-802",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
14
@article{UEK:2168256064,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "maj-czerwiec, t. 1",
pages = "263-269",
year = "2013",
}
15
@unpublished{UEK:2168287433,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[30]-[35]",
year = "2013",
}
16
@unpublished{UEK:2168266890,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1[129]-25[153]",
year = "2013",
}
17
@inbook{UEK:2168235640,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets",
booktitle = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
pages = "169-190",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
18
@unpublished{UEK:2168257054,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "1[157]-22[178]",
year = "2012",
}
19
@book{UEK:2168228322,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń and Jan W. Wiktor",
title = "Marketing usług",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "978-83-264-1619-4",
}
20
@inbook{UEK:2168228364,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
pages = "178-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
21
@article{UEK:2168249336,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "67-79",
year = "2012",
}
22
@inbook{UEK:2168234724,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Produkt",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "80-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2037-9",
}
23
@inbook{UEK:2168241616,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "179-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
24
@article{UEK:2168235722,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Wrzesień-październik [spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki",
pages = "313-323",
year = "2012",
}
25
@inbook{UEK:2168242774,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "675-686",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
26
@inbook{UEK:2165096750,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "153-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
27
@unpublished{UEK:2168326719,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-13]",
year = "2010",
}
28
@article{UEK:2165911035,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "153",
pages = "169-175",
adress = "",
year = "2010",
}
29
@inbook{UEK:2165378314,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "183-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
30
@inbook{UEK:2164895690,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "524-531",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
31
@article{UEK:2168274491,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "33",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
32
@inbook{UEK:2162155986,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Tomasz Smoleń",
title = "Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "35-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
33
@article{UEK:50767,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "149-161",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164997174},
}
34
@unpublished{UEK:2168228684,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "135-165",
year = "2009",
}
35
@inbook{UEK:2166403474,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów",
booktitle = "Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy",
pages = "240-246",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
year = "2008",
isbn = "978-83-7417-353-7",
}
36
@unpublished{UEK:2165365739,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Tomasz Smoleń",
title = "Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "34-53",
year = "2008",
}
37
@inbook{UEK:2165902899,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących",
booktitle = "Innowacje w marketingu 4.0",
pages = "421-434",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-011-5",
}
38
@unpublished{UEK:2168245928,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Tomasz Smoleń",
title = "Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]",
pages = "37-61",
year = "2007",
}
39
@article{UEK:51282,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "125-141",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129389846},
}
40
@book{UEK:52162,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń and Jan W. Wiktor",
title = "Marketing usług",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-7484-020-X",
}
41
@inbook{UEK:2166047554,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych",
booktitle = "Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości",
pages = "405-414",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "978-83-7417-182-3",
}
42
@unpublished{UEK:2168326945,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena",
booktitle = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
pages = "59-81",
year = "2006",
}
43
@inbook{UEK:2166206653,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń",
title = "Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland",
booktitle = "Transformation Processes in Poland and Ukraine",
pages = "69-82",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-310-X",
}
44
@inbook{UEK:2165618668,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "523-530",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
45
@inbook{UEK:2165920900,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń",
title = "Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland",
booktitle = "Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium",
pages = "54-64",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Matej Bel University, Faculty of Economics",
year = "2006",
isbn = "80-8083-262-5",
}
46
@article{UEK:52861,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Produkt kultury - charakterystyka marketingowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "720",
pages = "87-100",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/123274819},
}
47
@article{UEK:52785,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń",
title = "Internacjonalizacja usług w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "33-54",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93841251},
}
48
@inbook{UEK:2166209738,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej",
pages = "215-222",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
year = "2005",
isbn = "83-921176-0-3",
}
49
@article{UEK:2168220532,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "663",
pages = "69-78",
year = "2004",
}
50
@unpublished{UEK:2168259974,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "29-72",
year = "2004",
}
51
@inbook{UEK:2166597342,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Tomasz Smoleń",
title = "Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce",
booktitle = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "353-362",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-911355-4-3",
}
52
@inbook{UEK:2168273424,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2",
pages = "485-498",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2003",
isbn = "83-88829-80-7",
}
53
@misc{UEK:2168236982,
author = "Halina Wojnarowska and Tomasz Smoleń",
title = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "36-38",
year = "2003",
}
54
@inbook{UEK:2168237482,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "279-290",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
55
@unpublished{UEK:2168252592,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
56
@inbook{UEK:2168240770,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "317-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-911355-5-1",
}
57
@article{UEK:2168225674,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "581",
pages = "101-112",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12564},
}
58
@article{UEK:2168231316,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Strategie rynkowe firm fonograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "602",
pages = "105-114",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14743},
}
59
@inbook{UEK:2168223808,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Marka na rynku wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "399-412",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
60
@inbook{UEK:2168224838,
author = "Jacek Wołoszyn and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń",
title = "Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "278-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
61
@misc{UEK:2168237018,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "39-42",
year = "2000",
}
62
@article{UEK:2168223892,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "538",
pages = "157-165",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9860},
}
63
@article{UEK:2168234600,
author = "Józef Sala and Tomasz Smoleń",
title = "Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "29-34",
year = "1999",
}
64
@inbook{UEK:2168236004,
author = "Józef Sala and Tomasz Smoleń",
title = "Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "157-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
65
@inbook{UEK:2168235786,
author = "Józef Sala and Tomasz Smoleń",
title = "Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r.",
pages = "45-57",
year = "1999",
isbn = "83-911355-7-8",
}
66
@article{UEK:2168244478,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Internetowe serwisy na życzenie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "1",
pages = "62-64",
year = "1998",
}
67
@article{UEK:2168244484,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Fonografia w Internecie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "60-64",
year = "1998",
}
68
@article{UEK:2168244462,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Miasta on-line",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "4",
pages = "62-64",
year = "1998",
}
69
@inbook{UEK:2168236824,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wykorzystanie Internetu w marketingu",
booktitle = "Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.)",
pages = "49-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-79-8",
}
70
@article{UEK:2168244502,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Banki w sieci",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "3",
pages = "58-61",
year = "1998",
}
71
@inbook{UEK:2168261734,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem",
booktitle = "System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne",
pages = "171-180",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "1998",
}
72
@inbook{UEK:2168233910,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]",
pages = "230-237",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1998",
isbn = "83-908267-2-0",
}
73
@inbook{UEK:2168224000,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy",
booktitle = "Wybrane zagadnienia marketingu",
pages = "87-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-34-8",
}
74
@article{UEK:2168244564,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Wady internetowego marketingu",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "4",
pages = "50-52",
year = "1997",
}
75
@article{UEK:2168244560,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Transakcje finansowe w Internecie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "3",
pages = "52-53",
year = "1997",
}
76
@article{UEK:2168244556,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "47-49",
year = "1997",
}
77
@article{UEK:2168244554,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Tworzenie stron WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "1",
pages = "29-30",
year = "1997",
}
78
@article{UEK:2168240996,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Marketing w Internecie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "9/10",
pages = "5-8",
year = "1996",
}
79
@article{UEK:2168241006,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Marketing na stronach WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "12",
pages = "5-8",
year = "1996",
}
80
@article{UEK:2168241004,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Reklama w sieci",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "11",
pages = "12-13",
year = "1996",
}
81
@article{UEK:2168240878,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Sterowanie wyborem",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "5-12",
year = "1996",
}
82
@article{UEK:2168252998,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop",
journal = "Aida Media",
number = "5 (12)",
pages = "33-36",
year = "1995",
}
83
@article{UEK:2168238306,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 41, 5-6 (238-239)",
pages = "56-60",
year = "1995",
}
84
@unpublished{UEK:2166568661,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Piotr Hadrian and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń",
title = "Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
85
@unpublished{UEK:2168226847,
author = "Jacek Wołoszyn and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
86
@unpublished{UEK:2168333741,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
87
@unpublished{UEK:2168328975,
author = "Tomasz Smoleń",
title = "Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
88
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Zbigniew Martyniak and Jan Czekaj and Hubert Obora and Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec and Tomasz Smoleń and Mariusz Kuziak and Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}