Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera = The Elements of Brand Identity in Cultural Market Institutions - Analysis of Components Based on Kapferer's Brand Identity Prism Model [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 365-372. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318123
article
2

Author:
Title:
Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 97-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310749
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego = The Increase in Sales of Vinyl Records in the Second Decade of the 21st Century - Characteristics of the Phenomenon Contradictive to the Trends in the Global Phonographic Market = Rost prodaž gramplastinok vo vtoroj dekade XXI v. - harakteristika âvleniâ, iduŝego vrazrez s trendam mirovogofonografičeskogo rynka
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 4 (2016) , s. 267-276. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310729
article
4

Author:
Title:
Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 495-504 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304145
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury = The Role of Innovations in Marketing on Arts and Culture Market
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1575-1580. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168304519
article
6

Author:
Title:
Marki na rynku produkcji filmowych
Source:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 173-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279163
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury = The Use of Internet tools in Selling in the Market of Cultural Goods [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 912-917. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284233
article
8

Author:
Conference:
X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï. Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lwów, Ukraina, od 2014-11-06 do 2014-11-08
Title:
Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014
Source:
Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics - L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014, s. 351
ISBN:
978-617-607-663-6
Nr:
2168285485
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 793-802 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168275121
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
Source:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 158-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266114
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[129]-25[153] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266890
See main document
12

Author:
Title:
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [133]-[141] - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287503
13

Author:
Title:
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer
Source:
Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec, t. 1 (2013) , s. 263-269. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256064
article
14

Author:
Title:
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [229]-[232]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287617
15

Author:
Title:
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 31-36. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248860
article
16

Author:
Title:
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [30]-[35]. - Summ.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287433
17

Author:
Title:
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[157]-22[178] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257054
See main document
18

Author:
Title:
Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań = Marketing Strategies of Cultural Institutions in Poland - Research Results - Summary
Source:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki (2012) , s. 313-323. - Streszcz., summ., rez.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235722
article
19

Author:
Title:
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej = Modern Marketing Tools Used to Influence the Customers of Cultural Offers by Cultural Institutions in the EU Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 67-79. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249336
article
See main document
20

Author:
Title:
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury = Technical Innovation as a Factor in the Changes of Marketing Activities in the Market of Cultural Goods
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 179-207. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241616
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Marketing usług
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Physical description:
339 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1619-4
Nr:
2168228322
monograph
22

Author:
Title:
Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych
Source:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 178-202
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228364
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets
Source:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 169-190
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235640
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 675-686
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242774
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Produkt
Source:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 80-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234724
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 183-193 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378314
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym = Museum Offer as a Product in Terms of Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 153 (2010) , s. 169-175. - Tytuł numeru: Zarządzanie produktem : kreowanie marki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165911035
article
28

Author:
Title:
Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych = Marketing Challenges in Offering Cultural Goods on Foreign Markets
Source:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 524-531. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164895690
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym = Elements of the Cultural Environment of International Marketing
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 153-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165096750
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE
Source:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-13] - Bibliogr.
Research program:
29/KMark/1/210/S/542
Signature:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326719
See main document
31

Title:
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 35-52
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162155986
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej = The "Format War" as an Example of Rivalry for Market Dominance between Incompatible and Competing Standards for Audio-Visual Equipment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 149-161. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50767
article
See main document
33

Author:
Title:
Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009) , s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274491
article
See main document
34

Author:
Title:
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 135-165 - Bibliogr.
Signature:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228684
See main document
35

Title:
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 34-53
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165365739
See main document
36

Author:
Title:
Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów
Source:
Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy / red. naukowi Jacek Kall, Bogdan Sojkin - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008, s. 240-246 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-353-7
Nr:
2166403474
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących
Source:
Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 421-434 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-011-5
Nr:
2165902899
chapter in monograph
38

Title:
Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ2007, s. 37-61. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
Signature:
NP-1189/[1]/Magazyn
Nr:
2168245928
See main document
39

Title:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 69-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166206653
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych
Source:
Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości / red. nauk. Jacek Kall, Bogdan Sojkin - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 405-414 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-182-3
Nr:
2166047554
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Produkt kultury - charakterystyka marketingowa = Products of Culture - a Marketing Description
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006) , s. 87-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52861
article
See main document
42

Author:
Title:
Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena
Source:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2006, s. 59-81
Research program:
76/KMark/3/2005/S/248
Signature:
NP-1073/Magazyn
Nr:
2168326945
See main document
43

Title:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Source:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 54-64
ISBN:
80-8083-262-5
Nr:
2165920900
chapter in monograph
44

Author:
Title:
Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji = Cultural Factors Influencing Marketing Considerations of Product and Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006) , s. 125-141. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51282
article
See main document
45

Title:
Marketing usług
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Physical description:
286 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-020-X
Nr:
52162
monograph
46

Author:
Title:
Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury
Source:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 523-530 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618668
chapter in monograph
47

Title:
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005) , s. 33-54. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52785
article
See main document
48

Author:
Title:
Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej
Source:
Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej / [red. merytoryczna Zina Jarmoszuk] - Kraków ; Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2005, s. 215-222
ISBN:
83-921176-0-3
Nr:
2166209738
chapter in monograph
49

Author:
Title:
Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce = The Activities of Competing Companies in the Phonographic Market in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004) , s. 69-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220532
article
See main document
50

Author:
Title:
Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie
Source:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2004, s. 29-72
Signature:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168259974
See main document
51

Author:
Title:
Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych
Source:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003, s. 485-498
ISBN:
83-88829-80-7
Nr:
2168273424
chapter in monograph
52

Title:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw
Source:
Marketing i Rynek2003. - nr 2, s. 36-38
Nr:
2168236982
varia
53

Title:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 353-362. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2166597342
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych = Major Sales Actvities on the Market of Music Recordings
Source:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 279-290. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237482
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Strategie rynkowe firm fonograficznych = Market Strategies in the Music Business
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002) , s. 105-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231316
article
See main document
56

Author:
Title:
Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym = The Process of Creating Product Strategies on the Phonographic Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002) , s. 101-112. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225674
article
See main document
57

Author:
Title:
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
262 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/513
Nr:
2168252592
doctoral dissertation
58

Author:
Title:
Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych = Distribution Channels on Music Markets
Source:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 317-327. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240770
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Title:
Marka na rynku wydawnictw fonograficznych = Brands in the Phonographic Industry
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 399-412. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223808
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych = Marketing Features of Phonographic Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000) , s. 157-165. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223892
article
See main document
61

Author:
Title:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce
Source:
Marketing i Rynek2000. - nr 4, s. 39-42
Nr:
2168237018
varia
62

Title:
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 278-350 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224838
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach = Determinants of Development and Organization of Marketing Structures in Polish Companies
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235786
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 157-178
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168236004
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Marketing i Rynek. - nr 12 (1999) , s. 29-34
Nr:
2168234600
article
66

Author:
Title:
Wykorzystanie Internetu w marketingu
Source:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 49-55
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168236824
chapter in monograph
See main document
67

Author:
Title:
Internetowe serwisy na życzenie
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 1 (1998) , s. 62-64
Nr:
2168244478
article
68

Author:
Title:
Banki w sieci
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 3 (1998) , s. 58-61
Nr:
2168244502
article
69

Author:
Title:
Fonografia w Internecie
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (1998) , s. 60-64
Nr:
2168244484
article
70

Author:
Title:
Miasta on-line
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (1998) , s. 62-64
Nr:
2168244462
article
71

Author:
Title:
Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem
Source:
System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1998, s. 171-180 - Bibliogr.
Nr:
2168261734
chapter in monograph
72

Author:
Title:
Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych = Preferences of Phonographic Publications Purchasers
Source:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 230-237. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
Nr:
2168233910
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Wady internetowego marketingu
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (1997) , s. 50-52
Nr:
2168244564
article
74

Author:
Title:
Tworzenie stron WWW
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 1 (1997) , s. 29-30
Nr:
2168244554
article
75

Author:
Title:
Transakcje finansowe w Internecie
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 3 (1997) , s. 52-53
Nr:
2168244560
article
76

Author:
Title:
Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy
Source:
Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 87-92 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168224000
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Title:
Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (1997) , s. 47-49
Nr:
2168244556
article
78

Author:
Title:
Sterowanie wyborem
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (1996) , s. 5-12
Nr:
2168240878
article
79

Author:
Title:
Reklama w sieci
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 11 (1996) , s. 12-13
Nr:
2168241004
article
80

Author:
Title:
Marketing na stronach WWW
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 12 (1996) , s. 5-8
Nr:
2168241006
article
81

Author:
Title:
Marketing w Internecie
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 9/10 (1996) , s. 5-8
Nr:
2168240996
article
82

Author:
Title:
Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (238-239) (1995) , s. 56-60
Nr:
2168238306
article
83

Author:
Title:
Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop
Source:
Aida Media. - nr 5 (12) (1995) , s. 33-36
Nr:
2168252998
article
Unpublished documents:
1

Title:
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Signature:
NP-1134/Magazyn
Nr:
2166568661
unpublished scientific work
2

Author:
Title:
Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
70 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
68/KMark/4/98/S
Signature:
NP-666/Magazyn
Nr:
2168333741
unpublished scientific work
3

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
[193] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
51/KMOiZ/1/98/Su
Signature:
NP-480/2/3/Magazyn
Nr:
2168226847
unpublished scientific work
4

Author:
Title:
Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
97/KMark/5/97/S
Signature:
NP-485/Magazyn
Nr:
2168328975
unpublished scientific work
5

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KMOiZ/1/97/Su
Signature:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
unpublished scientific work
1
Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera = The Elements of Brand Identity in Cultural Market Institutions - Analysis of Components Based on Kapferer's Brand Identity Prism Model / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 365-372. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
2
Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
3
Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego = The Increase in Sales of Vinyl Records in the Second Decade of the 21st Century - Characteristics of the Phenomenon Contradictive to the Trends in the Global Phonographic Market = Rost prodaž gramplastinok vo vtoroj dekade XXI v. - harakteristika âvleniâ, iduŝego vrazrez s trendam mirovogofonografičeskogo rynka / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 4 (2016), s. 267-276. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2016.pdf. - ISSN 0438-5403
4
Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 495-504. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
5
Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury = The Role of Innovations in Marketing on Arts and Culture Market / T. SMOLEŃ // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 2, CD 2 (2015), s. 1575-1580. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/download/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7464-artykul. - ISSN 1231-5478
6
Marki na rynku produkcji filmowych / Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 173-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
7
Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury = The Use of Internet tools in Selling in the Market of Cultural Goods / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2014), s. 912-917. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-7853
8
Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014 / T. SMOLEŃ // W: Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu : marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r. = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics. - L'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014. - S. 351. - ISBN 978-617-607-663-6
9
Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 793-802. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
10
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 158-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
11
Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[129]-25[153]. - Bibliogr.
12
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [133]-[141]. - Bibliogr.
13
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec, t. 1 (2013), s. 263-269. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
14
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [229]-[232]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
15
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 31-36. - Summ. - ISSN 1231-7853
16
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [30]-[35]. - Summ.
17
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. 1[157]-22[178]. - Bibliogr.
18
Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań = Marketing Strategies of Cultural Institutions in Poland - Research Results - Summary / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki (2012), s. 313-323. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0438-5403
19
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej = Modern Marketing Tools Used to Influence the Customers of Cultural Offers by Cultural Institutions in the EU Market / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 67-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury = Technical Innovation as a Factor in the Changes of Marketing Activities in the Market of Cultural Goods / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 179-207. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
21
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 339 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1619-4
22
Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych / Tomasz SMOLEŃ // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 178-202. - ISBN 978-83-208-2021-8
23
The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets / Tomasz SMOLEŃ // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw : Polish Economics Publishers, 2012. - S. 169-190. - ISBN 978-83-208-2042-3
24
Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 675-686. - ISBN 978-83-62511-07-5
25
Produkt / Tomasz SMOLEŃ // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 80-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
26
Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów / Tomasz SMOLEŃ // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 183-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
27
Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym = Museum Offer as a Product in Terms of Marketing / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 153 (2010), s. 169-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie produktem : kreowanie marki. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
28
Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych = Marketing Challenges in Offering Cultural Goods on Foreign Markets / Tomasz SMOLEŃ // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 524-531. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
29
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym = Elements of the Cultural Environment of International Marketing / Tomasz SMOLEŃ // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 153-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
30
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE / Tomasz SMOLEŃ // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-13]. - Bibliogr.
31
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 35-52. - ISBN 978-83-7252-442-3
32
Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej = The "Format War" as an Example of Rivalry for Market Dominance between Incompatible and Competing Standards for Audio-Visual Equipment / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 149-161. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
33
Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie / Tomasz SMOLEŃ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
34
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym / Tomasz SMOLEŃ // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 135-165. - Bibliogr.
35
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 34-53
36
Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów / Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy / red. naukowi Jacek Kall, Bogdan Sojkin. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008. - S. 240-246. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-353-7
37
Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących / Tomasz SMOLEŃ // W: Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński]. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 421-434. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-011-5
38
Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2007), s. 37-61. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
39
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 69-82. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
40
Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych / Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości / red. nauk. Jacek Kall, Bogdan Sojkin. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 405-414. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-182-3
41
Produkt kultury - charakterystyka marketingowa = Products of Culture - a Marketing Description / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006), s. 87-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=123274819. - ISSN 0208-7944
42
Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena / Tomasz SMOLEŃ // W: Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2006), s. 59-81
43
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / CZUBAŁA Anna, JONAS Agata, SMOLEŃ Tomasz // W: Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková. - Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006. - S. 54-64. - ISBN 80-8083-262-5
44
Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji = Cultural Factors Influencing Marketing Considerations of Product and Distribution / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006), s. 125-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129389846. - ISSN 0208-7944
45
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7484-020-X
46
Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury / Tomasz SMOLEŃ // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 523-530. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
47
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005), s. 33-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=93841251. - ISSN 0208-7944
48
Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej / Tomasz SMOLEŃ // W: Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej : III międzynarodowy kongres "Kultura-Gospodarka-Media", Kraków, 13-16 października 2004 / [red. merytoryczna Zina Jarmoszuk]. - Kraków ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2005. - S. 215-222. - ISBN 83-921176-0-3
49
Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce = The Activities of Competing Companies in the Phonographic Market in Poland / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004), s. 69-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie / Tomasz SMOLEŃ // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 29-72
51
Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński]. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 2003. - S. 485-498. - ISBN 83-88829-80-7
52
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw / Halina WOJNAROWSKA, Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 2 (2003), s. 36-38. - ISSN 1231-7853
53
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 353-362. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
54
Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych = Major Sales Actvities on the Market of Music Recordings / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju marketingu usług / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 279-290. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
55
Strategie rynkowe firm fonograficznych = Market Strategies in the Music Business / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002), s. 105-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14743. - ISSN 0208-7944
56
Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym = The Process of Creating Product Strategies on the Phonographic Market / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002), s. 101-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12564. - ISSN 0208-7944
57
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce / Tomasz SMOLEŃ ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 2002. - 262 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 13 k. - Autoreferat pracy doktorskiej. - Bibliogr.
58
Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych = Distribution Channels on Music Markets / Tomasz SMOLEŃ // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 317-327. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
59
Marka na rynku wydawnictw fonograficznych = Brands in the Phonographic Industry / Tomasz SMOLEŃ // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 399-412. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
60
Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych = Marketing Features of Phonographic Products / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000), s. 157-165. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9860. - ISSN 0208-7944
61
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 4 (2000), s. 39-42. - ISSN 1231-7853
62
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa / Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 278-350. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
63
Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach = Determinants of Development and Organization of Marketing Structures in Polish Companies / Józef SALA, Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
64
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach / Józef SALA, Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 157-178. - ISBN 83-911355-8-6
65
Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach / Józef SALA, Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 12 (1999), s. 29-34. - ISSN 1231-7853
66
Wykorzystanie Internetu w marketingu / Tomasz SMOLEŃ // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 49-55. - ISBN 83-87239-79-8
67
Internetowe serwisy na życzenie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 1 (1998), s. 62-64. - ISSN 1425-8315
68
Banki w sieci / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 3 (1998), s. 58-61. - ISSN 1425-8315
69
Fonografia w Internecie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 2 (1998), s. 60-64. - ISSN 1425-8315
70
Miasta on-line / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 4 (1998), s. 62-64. - ISSN 1425-8315
71
Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem / Tomasz SMOLEŃ // W: System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1998. - S. 171-180. - Bibliogr.
72
Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych = Preferences of Phonographic Publications Purchasers / Tomasz SMOLEŃ // W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998. - S. 230-237. - Summ. - ISBN 83-908267-2-0
73
Wady internetowego marketingu / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 4 (1997), s. 50-52. - ISSN 1425-8315
74
Tworzenie stron WWW / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 1 (1997), s. 29-30. - ISSN 1425-8315
75
Transakcje finansowe w Internecie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 3 (1997), s. 52-53. - ISSN 1425-8315
76
Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy / Tomasz SMOLEŃ // W: Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 87-92. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-34-8
77
Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 2 (1997), s. 47-49. - ISSN 1425-8315
78
Sterowanie wyborem / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 2 (1996), s. 5-12. - ISSN 1425-8315
79
Reklama w sieci / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 11 (1996), s. 12-13. - ISSN 1425-8315
80
Marketing na stronach WWW / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 12 (1996), s. 5-8. - ISSN 1425-8315
81
Marketing w Internecie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 9/10 (1996), s. 5-8. - ISSN 1425-8315
82
Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (238-239) (1995), s. 56-60. - ISSN 0438-5403
83
Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop / Tomasz SMOLEŃ // Aida Media. - nr 5 (12) (1995), s. 33-36. - ISSN 1231-3289
84
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm / zespół autorski: Roman NIESTRÓJ (kierownik), Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
85
Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
86
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [193] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
87
Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ; kierownik projektu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Smoleń T., (2017), Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 365-372; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
2
Smoleń T., (2016), Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 97-103.
3
Smoleń T., (2016), Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego, "Handel Wewnętrzny", R. 62, nr 4, s. 267-276; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2016.pdf
4
Smoleń T., (2015), Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 495-504.
5
Smoleń T., (2015), Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 2, CD 2, s. 1575-1580; http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/download/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7464-artykul
6
Smoleń T., (2014), Marki na rynku produkcji filmowych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-188.
7
Smoleń T., (2014), Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8 , s. 912-917.
8
Smoleń T., (2014), Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014. [W:] Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu: marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r, L'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 351.
9
Smoleń T., (2013), Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 793-802.
10
Smoleń T., (2013), Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 158-175.
11
Smoleń T., (2013), Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[129]-25[153].
12
Smoleń T., ([2013]), Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [133]-[141].
13
Smoleń T., (2013), Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec, t. 1, s. 263-269.
14
Smoleń T., ([2013]), Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [229]-[232].
15
Smoleń T., (2013), Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 31-36.
16
Smoleń T., ([2013]), Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [30]-[35].
17
Smoleń T., (2012), Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. 1[157]-22[178].
18
Smoleń T., (2012), Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań, "Handel Wewnętrzny", Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki, s. 313-323.
19
Smoleń T., (2012), Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 67-79.
20
Smoleń T., (2012), Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 179-207.
21
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2012), Marketing usług, Wyd. 2 zm.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 339 s.
22
Smoleń T., (2012), Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 178-202.
23
Smoleń T., (2012), The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 169-190.
24
Smoleń T., (2012), Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 675-686.
25
Smoleń T., (2012), Produkt. [W:] Czubała A. (red.), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 80-118.
26
Smoleń T., (2010), Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 183-193.
27
Smoleń T., (2010), Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 153, s. 169-175.
28
Smoleń T., (2010), Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 524-531.
29
Smoleń T., (2010), Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 153-186.
30
Smoleń T., (2010), Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-13].
31
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2009), Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-52.
32
Smoleń T., (2009), Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 149-161; https://bazekon.uek.krakow.pl/164997174
33
Smoleń T., (2009), Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
34
Smoleń T., (2009), Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 135-165.
35
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2008), Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 34-53.
36
Smoleń T., (2008), Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów. [W:] Kall , Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 240-246.
37
Smoleń T., (2007), Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących. [W:] Czuba , Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 421-434.
38
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2007), Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1], s. 37-61.
39
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 69-82.
40
Smoleń T., (2006), Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych. [W:] Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 405-414.
41
Smoleń T., (2006), Produkt kultury - charakterystyka marketingowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 87-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/123274819
42
Smoleń T., (2006), Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw, s. 59-81.
43
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Jaroslav Ďaďo , Čierna H., Poliačiková E. (red.), Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium, Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, s. 54-64.
44
Smoleń T., (2006), Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 125-141; https://bazekon.uek.krakow.pl/129389846
45
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2006), Marketing usług, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 286 s.
46
Smoleń T., (2006), Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 523-530.
47
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2005), Internacjonalizacja usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 33-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/93841251
48
Smoleń T., (2005), Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej. [W:] Jarmoszuk (red.), Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej: III międzynarodowy kongres "Kultura-Gospodarka-Media", Kraków, 13-16 października 2004, Kraków ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 215-222.
49
Smoleń T., (2004), Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 69-78.
50
Smoleń T., (2004), Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 29-72.
51
Smoleń T., (2003), Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych. [W:] Skurczyński (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 485-498.
52
Wojnarowska H., Smoleń T., (2003), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 36-38.
53
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2003), Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 353-362.
54
Smoleń T., (2002), Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 279-290.
55
Smoleń T., (2002), Strategie rynkowe firm fonograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602, s. 105-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/14743
56
Smoleń T., (2002), Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 581, s. 101-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/12564
57
Smoleń T., (2002), Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce, Prom. Czubała A., Kraków : , 262 k.
58
Smoleń T., (2002), Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 317-327.
59
Smoleń T., (2001), Marka na rynku wydawnictw fonograficznych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 399-412.
60
Smoleń T., (2000), Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 538, s. 157-165; https://bazekon.uek.krakow.pl/9860
61
Smoleń T., (2000), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 39-42.
62
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., (2000), Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 278-350.
63
Sala J., Smoleń T., (1999), Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 45-57.
64
Sala J., Smoleń T., (1999), Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 157-178.
65
Sala J., Smoleń T., (1999), Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 29-34.
66
Smoleń T., (1998), Wykorzystanie Internetu w marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 49-55.
67
Smoleń T., (1998), Internetowe serwisy na życzenie, "Marketing w Praktyce", nr 1, s. 62-64.
68
Smoleń T., (1998), Banki w sieci, "Marketing w Praktyce", nr 3, s. 58-61.
69
Smoleń T., (1998), Fonografia w Internecie, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 60-64.
70
Smoleń T., (1998), Miasta on-line, "Marketing w Praktyce", nr 4, s. 62-64.
71
Smoleń T., (1998), Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem. [W:] Karwowski J. (red.), System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 171-180.
72
Smoleń T., (1998), Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych. [W:] Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1], Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 230-237.
73
Smoleń T., (1997), Wady internetowego marketingu, "Marketing w Praktyce", nr 4, s. 50-52.
74
Smoleń T., (1997), Tworzenie stron WWW, "Marketing w Praktyce", nr 1, s. 29-30.
75
Smoleń T., (1997), Transakcje finansowe w Internecie, "Marketing w Praktyce", nr 3, s. 52-53.
76
Smoleń T., (1997), Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy. [W:] Cichoń B. (red.), Wybrane zagadnienia marketingu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-92.
77
Smoleń T., (1997), Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 47-49.
78
Smoleń T., (1996), Sterowanie wyborem, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 5-12.
79
Smoleń T., (1996), Reklama w sieci, "Marketing w Praktyce", nr 11, s. 12-13.
80
Smoleń T., (1996), Marketing na stronach WWW, "Marketing w Praktyce", nr 12, s. 5-8.
81
Smoleń T., (1996), Marketing w Internecie, "Marketing w Praktyce", nr 9/10, s. 5-8.
82
Smoleń T., (1995), Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną, "Handel Wewnętrzny", R. 41, nr 5-6 (238-239), s. 56-60.
83
Smoleń T., (1995), Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop, "Aida Media", nr 5 (12), s. 33-36.
84
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., Kuziak M., Smoleń T., (2006), Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm, Niestrój R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 s.
85
Smoleń T., (1999), Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych, Czubała A. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 k.
86
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., Lula P., Kwieciński M., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [193] s.
87
Smoleń T., (1998), Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych, Czubała A. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
88
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
1
@article{UEK:2168318123,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "365-372",
year = "2017",
}
2
@inbook{UEK:2168310749,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "97-103",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
3
@article{UEK:2168310729,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 62, 4",
pages = "267-276",
year = "2016",
}
4
@inbook{UEK:2168304145,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "495-504",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
5
@article{UEK:2168304519,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2, CD 2",
pages = "1575-1580",
year = "2015",
}
6
@inbook{UEK:2168279163,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marki na rynku produkcji filmowych",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
7
@article{UEK:2168284233,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8 ",
pages = "912-917",
year = "2014",
}
8
@inbook{UEK:2168285485,
author = "Smoleń T.",
title = "Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014",
booktitle = "Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu",
pages = "351",
adress = "L'viv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2014",
isbn = "978-617-607-663-6",
}
9
@inbook{UEK:2168275121,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "793-802",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
10
@inbook{UEK:2168266114,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "158-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
11
@unpublished{UEK:2168266890,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1[129]-25[153]",
year = "2013",
}
12
@unpublished{UEK:2168287503,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[133]-[141]",
year = "2013",
}
13
@article{UEK:2168256064,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "maj-czerwiec, t. 1",
pages = "263-269",
year = "2013",
}
14
@unpublished{UEK:2168287617,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[229]-[232]",
year = "2013",
}
15
@article{UEK:2168248860,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "31-36",
year = "2013",
}
16
@unpublished{UEK:2168287433,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[30]-[35]",
year = "2013",
}
17
@unpublished{UEK:2168257054,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "1[157]-22[178]",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168235722,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Wrzesień-październik [spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki",
pages = "313-323",
year = "2012",
}
19
@article{UEK:2168249336,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "67-79",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168241616,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "179-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
21
@book{UEK:2168228322,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz and Wiktor Jan W.",
title = "Marketing usług",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "978-83-264-1619-4",
}
22
@inbook{UEK:2168228364,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
pages = "178-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
23
@inbook{UEK:2168235640,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets",
booktitle = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
pages = "169-190",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
24
@inbook{UEK:2168242774,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "675-686",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
25
@inbook{UEK:2168234724,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Produkt",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "80-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2037-9",
}
26
@inbook{UEK:2165378314,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "183-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
27
@article{UEK:2165911035,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "153",
pages = "169-175",
adress = "",
year = "2010",
}
28
@inbook{UEK:2164895690,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "524-531",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
29
@inbook{UEK:2165096750,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "153-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
30
@unpublished{UEK:2168326719,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-13]",
year = "2010",
}
31
@inbook{UEK:2162155986,
author = "Niestrój Roman and Dołhasz Magdalena and Smoleń Tomasz",
title = "Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "35-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
32
@article{UEK:50767,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "149-161",
year = "2009",
}
33
@article{UEK:2168274491,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "33",
year = "2009",
}
34
@unpublished{UEK:2168228684,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "135-165",
year = "2009",
}
35
@unpublished{UEK:2165365739,
author = "Niestrój Roman and Dołhasz Magdalena and Smoleń Tomasz",
title = "Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "34-53",
year = "2008",
}
36
@inbook{UEK:2166403474,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów",
booktitle = "Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy",
pages = "240-246",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
year = "2008",
isbn = "978-83-7417-353-7",
}
37
@inbook{UEK:2165902899,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących",
booktitle = "Innowacje w marketingu 4.0",
pages = "421-434",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-011-5",
}
38
@unpublished{UEK:2168245928,
author = "Niestrój Roman and Dołhasz Magdalena and Smoleń Tomasz",
title = "Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]",
pages = "37-61",
year = "2007",
}
39
@inbook{UEK:2166206653,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz",
title = "Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland",
booktitle = "Transformation Processes in Poland and Ukraine",
pages = "69-82",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-310-X",
}
40
@inbook{UEK:2166047554,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych",
booktitle = "Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości",
pages = "405-414",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "978-83-7417-182-3",
}
41
@article{UEK:52861,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Produkt kultury - charakterystyka marketingowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "720",
pages = "87-100",
year = "2006",
}
42
@unpublished{UEK:2168326945,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena",
booktitle = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
pages = "59-81",
year = "2006",
}
43
@inbook{UEK:2165920900,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz",
title = "Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland",
booktitle = "Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium",
pages = "54-64",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Matej Bel University, Faculty of Economics",
year = "2006",
isbn = "80-8083-262-5",
}
44
@article{UEK:51282,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "125-141",
year = "2006",
}
45
@book{UEK:52162,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz and Wiktor Jan W.",
title = "Marketing usług",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-7484-020-X",
}
46
@inbook{UEK:2165618668,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "523-530",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
47
@article{UEK:52785,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz",
title = "Internacjonalizacja usług w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "33-54",
year = "2005",
}
48
@inbook{UEK:2166209738,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej",
pages = "215-222",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
year = "2005",
isbn = "83-921176-0-3",
}
49
@article{UEK:2168220532,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "663",
pages = "69-78",
year = "2004",
}
50
@unpublished{UEK:2168259974,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "29-72",
year = "2004",
}
51
@inbook{UEK:2168273424,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2",
pages = "485-498",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2003",
isbn = "83-88829-80-7",
}
52
@article{UEK:2168236982,
author = "Wojnarowska Halina and Smoleń Tomasz",
title = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "36-38",
year = "2003",
}
53
@inbook{UEK:2166597342,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz",
title = "Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce",
booktitle = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "353-362",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-911355-4-3",
}
54
@inbook{UEK:2168237482,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "279-290",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
55
@article{UEK:2168231316,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Strategie rynkowe firm fonograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "602",
pages = "105-114",
year = "2002",
}
56
@article{UEK:2168225674,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "581",
pages = "101-112",
year = "2002",
}
57
@phdthesis{UEK:2168252592,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
58
@inbook{UEK:2168240770,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "317-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-911355-5-1",
}
59
@inbook{UEK:2168223808,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marka na rynku wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "399-412",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
60
@article{UEK:2168223892,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "538",
pages = "157-165",
year = "2000",
}
61
@article{UEK:2168237018,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "39-42",
year = "2000",
}
62
@inbook{UEK:2168224838,
author = "Wołoszyn Jacek and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz",
title = "Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "278-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
63
@inbook{UEK:2168235786,
author = "Sala Józef and Smoleń Tomasz",
title = "Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r.",
pages = "45-57",
year = "1999",
isbn = "83-911355-7-8",
}
64
@inbook{UEK:2168236004,
author = "Sala Józef and Smoleń Tomasz",
title = "Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "157-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
65
@article{UEK:2168234600,
author = "Sala Józef and Smoleń Tomasz",
title = "Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "29-34",
year = "1999",
}
66
@inbook{UEK:2168236824,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wykorzystanie Internetu w marketingu",
booktitle = "Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.)",
pages = "49-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-79-8",
}
67
@article{UEK:2168244478,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Internetowe serwisy na życzenie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "1",
pages = "62-64",
year = "1998",
}
68
@article{UEK:2168244502,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Banki w sieci",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "3",
pages = "58-61",
year = "1998",
}
69
@article{UEK:2168244484,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Fonografia w Internecie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "60-64",
year = "1998",
}
70
@article{UEK:2168244462,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Miasta on-line",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "4",
pages = "62-64",
year = "1998",
}
71
@inbook{UEK:2168261734,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem",
booktitle = "System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne",
pages = "171-180",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "1998",
}
72
@inbook{UEK:2168233910,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]",
pages = "230-237",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1998",
isbn = "83-908267-2-0",
}
73
@article{UEK:2168244564,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wady internetowego marketingu",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "4",
pages = "50-52",
year = "1997",
}
74
@article{UEK:2168244554,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Tworzenie stron WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "1",
pages = "29-30",
year = "1997",
}
75
@article{UEK:2168244560,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Transakcje finansowe w Internecie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "3",
pages = "52-53",
year = "1997",
}
76
@inbook{UEK:2168224000,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy",
booktitle = "Wybrane zagadnienia marketingu",
pages = "87-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-34-8",
}
77
@article{UEK:2168244556,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "47-49",
year = "1997",
}
78
@article{UEK:2168240878,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Sterowanie wyborem",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "5-12",
year = "1996",
}
79
@article{UEK:2168241004,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Reklama w sieci",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "11",
pages = "12-13",
year = "1996",
}
80
@article{UEK:2168241006,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing na stronach WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "12",
pages = "5-8",
year = "1996",
}
81
@article{UEK:2168240996,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing w Internecie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "9/10",
pages = "5-8",
year = "1996",
}
82
@article{UEK:2168238306,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 41, 5-6 (238-239)",
pages = "56-60",
year = "1995",
}
83
@article{UEK:2168252998,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop",
journal = "Aida Media",
number = "5 (12)",
pages = "33-36",
year = "1995",
}
84
@unpublished{UEK:2166568661,
author = "Niestrój Roman and Dołhasz Magdalena and Hadrian Piotr and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz",
title = "Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
85
@unpublished{UEK:2168333741,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
86
@unpublished{UEK:2168226847,
author = "Wołoszyn Jacek and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz and Lula Paweł and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
87
@unpublished{UEK:2168328975,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
88
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Martyniak Zbigniew and Czekaj Jan and Obora Hubert and Potocki Arkadiusz and Gach Daniel and Mikuła Bogusz and Czekaj Janusz and Kafel Tomasz and Ziębicki Bernard and Dołhasz Magdalena and Rawski Marek and Światowiec Justyna and Smoleń Tomasz and Kuziak Mariusz and Wołoszyn Jacek and Lula Paweł and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}