Publications of the selected author

1

Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Development of the Venture Capital Market against the Selected World Competitors
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 215-224. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168332525
article
2

Title:
Financing Innovations by Venture Capital Funds as a Determinant of Innovativeness Of Economy = Finansowanie innowacji przez fundusze venture capital jako determinanta innowacyjności gospodarki
Source:
Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 132 (2018) , s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168332165
article
3

Title:
Zawodność rynku w obszarze kreowania innowacyjności gospodarki
Source:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 59-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Nr:
2168334451
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Rynek bankowości mobilnej w Polsce - stan i perspektywy rozwoju = The Mobile Banking Market in Poland - State and Perspectives of Development
Source:
Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 2 (131), t. 2 (2018) , s. 55-65. - Tytuł numeru: Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformację gospodarczą i społeczną. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168325081
article
5

Title:
Terytorium jako źródło innowacyjności w nowym terytorialnym paradygmacie rozwoju regionalnego = Territory as a Source of Innovation in the New Territorial Paradigm for Regional Development
Source:
Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny / red. Małgorzata Gotowska, Paweł Antoszak - Bydgoszcz: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 2017, s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65603-26-5
Nr:
2168320585
chapter in monograph
6

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Title:
The Protection of Industrial Property in Polish Voivodeships in the Post-Accession Period
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017) , s. 191-198. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313187
article
7

Title:
Kapitał ludzki w polskiej gospodarce w świetle założeń nowej polityki spójności Unii Europejskiej = Human Capital in the Polish Economy in the Light of Guidelines of the New EU Cohesion Policy
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 10 (2017) , s. 55-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319921
article
8

Title:
Wpływ europejskiej polityki spójności na rozwój innowacyjności gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 138-153 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Nr:
2168317293
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65173-76-8 ; 978-83-65173-77-5
Access mode:
Nr:
2168312471
monograph
10

Title:
Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
376 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-316
Nr:
2168308657
doctoral dissertation
11

Title:
Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów = Potential and Possibilities of Innovative Polish Regions
Source:
Rozwój regionalny i jego determinanty. T. 2 = Regional Development and Its Determinants / red. nauk. Jan Polcyn, Piotr Głowski - Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2015, s. 203-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62617-57-9 ; 978-83-62617-44-9
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168300971
chapter in monograph
12

Title:
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw w obliczu nowej polityki spójności Unii Europejskiej
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 139-160 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299625
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Firlej Krzysztof Adam , Firlej Chrystian
Title:
Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej = Comparison of Property Taxation Systems in the European Union
Source:
Progress in Economic Sciences. - nr 1 (2014) , s. 289-301. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168287777
article
14

Title:
Cele i kierunki restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Objectives and Directions of Employment Restructuring in the Company
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 1 (2013) , s. 195-208. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280321
article
15

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2013, Hradec Králové, Czechy, od 2013-02-19 do 2013-02-20
Title:
Innovation in the European Union in the Light of Lisbon Strategy and Europe 2020 Strategy
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013, s. 54-60 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-251-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168259942
chapter in conference materials
16

Title:
Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów = Innovation as an Instrument for Improving the Competitiveness of Regions
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 6 (2013) , s. 211-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168280343
article
17

Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na małopolski rynek pracy = The Influence of Direct Foreign Investments on Labour Market in Małopolska Region
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 5 (2012) , s. 113-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168280349
article
18

Title:
Innowacyjność polskiej gospodarki jako wyzwanie rozwojowe w warunkach integracji europejskiej
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 140-155 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168260928
chapter in monograph
See main document
19

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2012, Hradec Králové, Czechy, od 2012-01-31 do 2012-02-01
Title:
Energy Intensity of GDP in the Light of Energy Policy Objectives in Poland until 2030
Source:
Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2012. Part 2 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 54-60. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Hradec Economic Days ; Vol. 2, iss. 1)
ISBN:
978-80-7435-172-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168331613
chapter in conference materials
20

Title:
Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej = Analisis of the Suorces of the Global Financial Crisis in 2008-2010
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 4 (2011) , s. 179-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168280353
article
21

Conference:
The International Conference Hradec Economic Days 2011, Hradec Králové, Czechy, od 2011-02-01 do 2011-02-02
Title:
Foreign Direct Investments as Stimulants and Determinants of Sustainable Development of Malopolska Province
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2011 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 1st and 2nd, 2011 Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 2 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, s. 73-77. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-101-3
Access mode:
Nr:
2168287843
chapter in conference materials
22

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wzroście potencjału konkurencyjnego regionów w Polsce w okresie poakcesyjnym = The Role of Foreign Direct Investment in the Growth of Competitive Power of Regions in Poland during the Post-accession Period
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: Polska Akademia Nauk, . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 165-175. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225912
article
See main document
1
Development of the Venture Capital Market against the Selected World Competitors / Krzysztof Adam FIRLEJ // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 215-224. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1.pdf. - ISSN 2464-6059
2
Financing Innovations by Venture Capital Funds as a Determinant of Innovativeness Of Economy = Finansowanie innowacji przez fundusze venture capital jako determinanta innowacyjności gospodarki / Krzysztof Adam FIRLEJ // Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 132 (2018), s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/939/article/15298/. - ISSN 1896-382X
3
Zawodność rynku w obszarze kreowania innowacyjności gospodarki / Krzysztof Adam FIRLEJ // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 59-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
4
Rynek bankowości mobilnej w Polsce - stan i perspektywy rozwoju = The Mobile Banking Market in Poland - State and Perspectives of Development / Krzysztof Adam FIRLEJ // Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 2 (131), t. 2 (2018), s. 55-65. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformację gospodarczą i społeczną. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.lacznosc.wzieu.pl/2018/IMG/pdf/2018_epu_nr_2_131_-_2_tom_2.pdf. - ISSN 1896-382X
5
Terytorium jako źródło innowacyjności w nowym terytorialnym paradygmacie rozwoju regionalnego = Territory as a Source of Innovation in the New Territorial Paradigm for Regional Development / Krzysztof Adam FIRLEJ // W: Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny / red. Małgorzata Gotowska, Paweł Antoszak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2017. - S. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65603-26-5
6
The Protection of Industrial Property in Polish Voivodeships in the Post-Accession Period / Krzysztof Adam FIRLEJ // Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017), s. 191-198. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf. - ISSN 2464-6059
7
Kapitał ludzki w polskiej gospodarce w świetle założeń nowej polityki spójności Unii Europejskiej = Human Capital in the Polish Economy in the Light of Guidelines of the New EU Cohesion Policy / Krzysztof Adam FIRLEJ // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 10 (2017), s. 55-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%2010%20/firlej.pdf. - ISSN 1899-9573
8
Wpływ europejskiej polityki spójności na rozwój innowacyjności gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej / Krzysztof Adam FIRLEJ // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. - S. 138-153. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5
9
Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej / Krzysztof Adam FIRLEJ. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-76-8 ; 978-83-65173-77-5. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Firlej2/publication/312372311_Programowanie_rozwoju_innowacyjnosci_jako_instrument_podnoszenia_konkurencyjnosci_regionow_w_Polsce_na_tle_Unii_Europejskiej/links/587bd55308ae9275d4e01395/Programowanie-rozwoju-innowacyjnosci-jako-instrument-podnoszenia-konkurencyjnosci-regionow-w-Polsce-na-tle-Unii-Europejskiej.pdf
10
Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego / Krzysztof Adam FIRLEJ ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2015. - 376 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003107
11
Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów = Potential and Possibilities of Innovative Polish Regions / Krzysztof FIRLEJ, Krzysztof Adam FIRLEJ // W: Rozwój regionalny i jego determinanty. T. 2 = Regional Development and Its Determinants / red. nauk. Jan Polcyn, Piotr Głowski. - Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2015. - S. 203-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62617-57-9 ; 978-83-62617-44-9. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7825
12
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw w obliczu nowej polityki spójności Unii Europejskiej / Krzysztof Adam FIRLEJ // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 139-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
13
Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej = Comparison of Property Taxation Systems in the European Union / Krzysztof Adam FIRLEJ, Chrystian Firlej // Progress in Economic Sciences. - nr 1 (2014), s. 289-301. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pne.pwsz.pila.pl/DOI/23_Rocznik_Naukowy_IE_1-2014_Firlej_Firlej.pdf. - ISSN 2300-4088
14
Cele i kierunki restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Objectives and Directions of Employment Restructuring in the Company / Krzysztof Adam Firlej // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 1 (2013), s. 195-208. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_1_14.pdf. - ISSN 2084-5189
15
Innovation in the European Union in the Light of Lisbon Strategy and Europe 2020 Strategy / Krzysztof Adam Firlej // W: The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové : Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013. - S. 54-60. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-251-5. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf
16
Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów = Innovation as an Instrument for Improving the Competitiveness of Regions / Krzysztof Adam Firlej // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 6 (2013), s. 211-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re6/k_firlej.pdf. - ISSN 1899-9573
17
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na małopolski rynek pracy = The Influence of Direct Foreign Investments on Labour Market in Małopolska Region / Krzysztof Adam Firlej // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 5 (2012), s. 113-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re5/firlej_wplyw_bezposredni_inwestycji_zagranicznych_na_malopolski_rynek_pracy.pdf. - ISSN 1899-9573
18
Innowacyjność polskiej gospodarki jako wyzwanie rozwojowe w warunkach integracji europejskiej / Krzysztof Adam Firlej // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 140-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
19
Energy Intensity of GDP in the Light of Energy Policy Objectives in Poland until 2030 / Krzysztof Adam FIRLEJ // W: Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2012. Part 2 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. - (Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059 ; Vol. 2, iss. 1). - S. 54-60. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-172-3. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1051/proceedings_2012_2.pdf
20
Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej = Analisis of the Suorces of the Global Financial Crisis in 2008-2010 / Krzysztof Adam Firlej // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 4 (2011), s. 179-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re4/179_firlej.pdf. - ISSN 1899-9573
21
Foreign Direct Investments as Stimulants and Determinants of Sustainable Development of Malopolska Province / Krzysztof Adam FIRLEJ // W: The International Conference Hradec Economic Days 2011 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 1st and 2nd, 2011 Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 2 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. - S. 73-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-101-3
22
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wzroście potencjału konkurencyjnego regionów w Polsce w okresie poakcesyjnym = The Role of Foreign Direct Investment in the Growth of Competitive Power of Regions in Poland during the Post-accession Period / Krzysztof Adam Firlej // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2011. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 165-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
1
Firlej K., (2019), Development of the Venture Capital Market against the Selected World Competitors, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 215-224; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1.pdf
2
Firlej K., (2018), Financing Innovations by Venture Capital Funds as a Determinant of Innovativeness Of Economy, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 132, s. 41-53; https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/939/article/15298/
3
Firlej K., (2018), Zawodność rynku w obszarze kreowania innowacyjności gospodarki. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 59-82.
4
Firlej K., (2018), Rynek bankowości mobilnej w Polsce - stan i perspektywy rozwoju, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 2 (131), t. 2, s. 55-65; http://www.lacznosc.wzieu.pl/2018/IMG/pdf/2018_epu_nr_2_131_-_2_tom_2.pdf
5
Firlej K., (2017), Terytorium jako źródło innowacyjności w nowym terytorialnym paradygmacie rozwoju regionalnego. [W:] Gotowska M., Antoszak P. (red.), Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 51-61.
6
Firlej K., (2017), The Protection of Industrial Property in Polish Voivodeships in the Post-Accession Period, "Hradec Economic Days", vol. 7, iss. 1, s. 191-198; http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf
7
Firlej K., (2017), Kapitał ludzki w polskiej gospodarce w świetle założeń nowej polityki spójności Unii Europejskiej, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 10, s. 55-68; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%2010%20/firlej.pdf
8
Firlej K., (2017), Wpływ europejskiej polityki spójności na rozwój innowacyjności gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Przybylska K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 138-153.
9
Firlej K., (2016), Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 270 s.
10
Firlej K., (2015), Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego, Prom. Prusek A., Kraków : , 376 k.
11
Firlej K., Firlej K., (2015), Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów. [W:] Polcyn J., Głowski P. (red.), Rozwój regionalny i jego determinanty, T. 2, Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, s. 203-220.
12
Firlej K., (2015), Innowacyjność polskich przedsiębiorstw w obliczu nowej polityki spójności Unii Europejskiej. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 139-160.
13
Firlej K., Firlej C., (2014), Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej, "Progress in Economic Sciences", nr 1, s. 289-301; http://www.pne.pwsz.pila.pl/DOI/23_Rocznik_Naukowy_IE_1-2014_Firlej_Firlej.pdf
14
Firlej K., (2013), Cele i kierunki restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 1, s. 195-208; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_1_14.pdf
15
Firlej K., (2013), Innovation in the European Union in the Light of Lisbon Strategy and Europe 2020 Strategy. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3, Hradec Králové : Gaudeamus, the University of Hradec Králové, s. 54-60.
16
Firlej K., (2013), Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 6, s. 211-221; http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re6/k_firlej.pdf
17
Firlej K., (2012), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na małopolski rynek pracy, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 5, s. 113-126; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re5/firlej_wplyw_bezposredni_inwestycji_zagranicznych_na_malopolski_rynek_pracy.pdf
18
Firlej K., (2012), Innowacyjność polskiej gospodarki jako wyzwanie rozwojowe w warunkach integracji europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 140-155.
19
Firlej K., (2012), Energy Intensity of GDP in the Light of Energy Policy Objectives in Poland until 2030. [W:] Jedlička P. (red.), Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2012. Part 2 (Hradec Economic Days; Vol. 2, iss. 1), Hradec Králové : Gaudeamus, s. 54-60.
20
Firlej K., (2011), Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 4, s. 179-191; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re4/179_firlej.pdf
21
Firlej K., (2011), Foreign Direct Investments as Stimulants and Determinants of Sustainable Development of Malopolska Province. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2011 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 1st and 2nd, 2011 Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 2, Hradec Králové : Gaudeamus, s. 73-77.
22
Firlej K., (2011), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wzroście potencjału konkurencyjnego regionów w Polsce w okresie poakcesyjnym, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 165-175.
1
@article{UEK:2168332525,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Development of the Venture Capital Market against the Selected World Competitors",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "215-224",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168332165,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Financing Innovations by Venture Capital Funds as a Determinant of Innovativeness Of Economy",
journal = "Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "132",
pages = "41-53",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168334451,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Zawodność rynku w obszarze kreowania innowacyjności gospodarki",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "59-82",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
4
@article{UEK:2168325081,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Rynek bankowości mobilnej w Polsce - stan i perspektywy rozwoju",
journal = "Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "2 (131), t. 2",
pages = "55-65",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168320585,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Terytorium jako źródło innowacyjności w nowym terytorialnym paradygmacie rozwoju regionalnego",
booktitle = "Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny",
pages = "51-61",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy",
year = "2017",
isbn = "978-83-65603-26-5",
}
6
@article{UEK:2168313187,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "The Protection of Industrial Property in Polish Voivodeships in the Post-Accession Period",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "191-198",
adress = "",
year = "2017",
}
7
@article{UEK:2168319921,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Kapitał ludzki w polskiej gospodarce w świetle założeń nowej polityki spójności Unii Europejskiej",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "10",
pages = "55-68",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168317293,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Wpływ europejskiej polityki spójności na rozwój innowacyjności gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
pages = "138-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
9
@book{UEK:2168312471,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-76-8 ; 978-83-65173-77-5",
}
10
@unpublished{UEK:2168308657,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
11
@inbook{UEK:2168300971,
author = "Firlej Krzysztof and Firlej Krzysztof Adam",
title = "Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów",
booktitle = "Rozwój regionalny i jego determinanty. T. 2",
pages = "203-220",
adress = "Piła",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica",
year = "2015",
isbn = "978-83-62617-57-9 ; 978-83-62617-44-9",
}
12
@inbook{UEK:2168299625,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Innowacyjność polskich przedsiębiorstw w obliczu nowej polityki spójności Unii Europejskiej",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "139-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
13
@article{UEK:2168287777,
author = "Firlej Krzysztof Adam and Firlej Chrystian",
title = "Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej",
journal = "Progress in Economic Sciences",
number = "1",
pages = "289-301",
year = "2014",
}
14
@article{UEK:2168280321,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Cele i kierunki restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 1, cz. 1",
pages = "195-208",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168259942,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Innovation in the European Union in the Light of Lisbon Strategy and Europe 2020 Strategy",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3",
pages = "54-60",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, the University of Hradec Králové",
year = "2013",
isbn = "978-80-7435-251-5",
}
16
@article{UEK:2168280343,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "6",
pages = "211-221",
year = "2013",
}
17
@article{UEK:2168280349,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na małopolski rynek pracy",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "5",
pages = "113-126",
year = "2012",
}
18
@inbook{UEK:2168260928,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Innowacyjność polskiej gospodarki jako wyzwanie rozwojowe w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "140-155",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
19
@inbook{UEK:2168331613,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Energy Intensity of GDP in the Light of Energy Policy Objectives in Poland until 2030",
booktitle = "Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2012. Part 2",
pages = "54-60",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus",
year = "2012",
issn = "2464-6059",
isbn = "978-80-7435-172-3",
}
20
@article{UEK:2168280353,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "4",
pages = "179-191",
year = "2011",
}
21
@inbook{UEK:2168287843,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Foreign Direct Investments as Stimulants and Determinants of Sustainable Development of Malopolska Province",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2011 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 1st and 2nd, 2011 Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 2",
pages = "73-77",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus",
year = "2011",
isbn = "978-80-7435-101-3",
}
22
@article{UEK:2168225912,
author = "Firlej Krzysztof Adam",
title = "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wzroście potencjału konkurencyjnego regionów w Polsce w okresie poakcesyjnym",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "165-175",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2011",
}