Publications of the selected author

1

Title:
Netting as a Settlement Tool in International Enterprises
Source:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 123-131. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper has been financed by the funds allocated to the Department of Economics and Organization of Enterprises at the Cracow University of Economics in the framework of grants to maintain research potential.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349768
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Magdalena Belniak , Elżbieta Radziszewska-Zielina
Conference:
3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), Praga, Czechy, od 2018-06-18 do 2018-06-22
Title:
Effectiveness of Applying Marketing Tools in Real Estate Trading
Source:
IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 471, iss. 11 (article number: 112074) (2019) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334001
article
3

Title:
Rola klastrów w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw i budowaniu ich przewagi konkurencyjnej = The Role of Business Clusters in Internationalization Process and Building Competitive Advantage of Enterprises
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018) , s. 9-18. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325799
article
See main document
4

Title:
Podaż powierzchni biurowych w Krakowie a lokowanie firm z sektora usług biznesowych = The Supply of Office Space in Krakow and the Inflow of Business Services Firms
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(99) (2017) , s. 47-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313677
article
See main document
5

Title:
Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa małopolskiego : rola zasobów i charakterystyki przedsiębiorstwa = Internationalisation Strategies of Firms from Małopolska Region : the Role of Resources and Characteristics of a Firm
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 167-187. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319937
article
See main document
6

Title:
Przedsiębiorczość międzynarodowa przedsiębiorcy w small businessie = International Entrepreneurship of an Entreprenuer in the Context of Small Business
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 137-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315419
chapter in monograph
See main document
7

Title:
State of Firm Internationalisation in the Małopolska Region
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016) , s. 30-46. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308917
article
8

Title:
Factors Stimulating Internationalisation of Firms : an Attempted Holistic Synthesis
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015) , s. 125-140. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168293475
article
See main document
9

Title:
Internacjonalizacja jako kierunek rozwoju przedsiębiorczości firm w województwie małopolskim - wyniki badań empirycznych = An Internationalization Process as a Direction of Firm's Entrepreneurship Development in Lesser Poland Voivodeship - Results from Empirical Studies
Source:
Przedsiębiorczość : jednostka, organizacja, kontekst / red. nauk. Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2015, s. 32-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65402-04-2 ; 978-83-65402-05-9
Nr:
2168302175
chapter in monograph
10

Title:
Ogólne otoczenie krajowe i zagraniczne jako egzogeniczny czynnik procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Domestic and Foreign General Environment as the Exogenous Factor of the Internationalisation of Firms
Source:
Przedsiębiorczość w kontekście globalnym / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Bożena PERA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 43-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 1, nr 1)
ISBN:
978-83-65262-10-3
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168310159
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Czynniki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie województwa małopolskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
233 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-304
Nr:
2168293461
doctoral dissertation
12

Title:
Factors Stimulating Internationalisation of Firms
Source:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 91-108. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303481
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Kategoria jakości w konstruowaniu strategii organizacji
Source:
Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata] - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008, s. 53-67. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
ISBN:
978-83-88139-54-3
Nr:
2168341073
chapter in monograph
14

Title:
Typy i charakterystyka sieci franchisingowych funkcjonujących w Polsce - wielkość zaangażowania kapitałowego inwestora = Types and Characteristics of Franchising Networks Operating in Poland - Size of Capital Involvement of the Investors
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(10) (2007) , s. 91-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168341123
article
See main document
15

Title:
Rozwój budownictwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej = Development of the Construction Industry in the Visegrad Group Countries as European Union Member States
Source:
Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej = Visegrad Group Countries after Two Years of European Union Membership / red. Stanisław BELNIAK - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007, s. 87-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89879-08-0
Nr:
2165707790
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Konkurencyjność polskich firm budowlanych w kontekście integracji z Unią Europejską = Competitiveness of Polish Builder's Firms in Context of Integration with the European Union
Source:
Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej / red. nauk. Mieczysław Dudek - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 209-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89712-04-0
Nr:
2168341117
chapter in monograph
17

Title:
Ocena postępu technologicznego państw przy zastosowaniu wskaźnika postępu technicznego TAI (Technology Achievement Index) = The Evaluation of Technological Development of States with the Application of TAI (Technology Achievement Index)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1030 (2004) , s. 525-532. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168341229
article
18

Title:
Proces zarządzania jakością na przykładzie Delphi Automotive System = Delphi Automotive System as an Example of the Quality Management Process
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / red. nauk. Andrzej Podobiński - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004, s. 263-274. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89388-63-4
Nr:
2168341143
chapter in monograph
19

Conference:
11th Annual European Real Estate Conference, Milan, Włochy, od 2004-06-02 do 2004-06-05
Title:
The Polish Real Estate Market in the Context of the EU Enlargment [dokument elektroniczny]
Source:
11th European Real Estate Society Conference - b.m.: b.w., 2004. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168316167
varia
20

Title:
Nowoczesne metody zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie = Modern Methods of Management in Contemporary Organizations
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 48, z. 1 (2003) , s. 19-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168341119
article
21

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Title:
Performance Measurement - nowa jakość zarządzania
Source:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 17-30. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168294155
chapter in conference materials
See main document
1
Netting as a Settlement Tool in International Enterprises / Magdalena BELNIAK // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 123-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
2
Effectiveness of Applying Marketing Tools in Real Estate Trading / Magdalena BELNIAK, Elżbieta Radziszewska-Zielina // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 471, iss. 11 (article number: 112074) (2019), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112074/pdf. - ISSN 1757-8981
3
Rola klastrów w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw i budowaniu ich przewagi konkurencyjnej = The Role of Business Clusters in Internationalization Process and Building Competitive Advantage of Enterprises / Magdalena BELNIAK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018), s. 9-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
4
Podaż powierzchni biurowych w Krakowie a lokowanie firm z sektora usług biznesowych = The Supply of Office Space in Krakow and the Inflow of Business Services Firms / Magdalena BELNIAK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(99) (2017), s. 47-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
5
Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa małopolskiego : rola zasobów i charakterystyki przedsiębiorstwa = Internationalisation Strategies of Firms from Małopolska Region : the Role of Resources and Characteristics of a Firm / Magdalena BELNIAK // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017), s. 167-187. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/947/1284. - ISSN 2082-5897
6
Przedsiębiorczość międzynarodowa przedsiębiorcy w small businessie = International Entrepreneurship of an Entreprenuer in the Context of Small Business / Magdalena BELNIAK // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 137-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
7
State of Firm Internationalisation in the Małopolska Region / Magdalena BELNIAK // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016), s. 30-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3115/2744. - ISSN 2080-1653
8
Factors Stimulating Internationalisation of Firms : an Attempted Holistic Synthesis / Magdalena BELNIAK // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015), s. 125-140. - Summ.. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/85/102. - ISSN 2353-883X
9
Internacjonalizacja jako kierunek rozwoju przedsiębiorczości firm w województwie małopolskim - wyniki badań empirycznych = An Internationalization Process as a Direction of Firm's Entrepreneurship Development in Lesser Poland Voivodeship - Results from Empirical Studies / Magdalena BELNIAK // W: Przedsiębiorczość : jednostka, organizacja, kontekst / red. nauk. Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. - S. 32-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65402-04-2 ; 978-83-65402-05-9. - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Przedsiebiorczosc_e-book_.pdf
10
Ogólne otoczenie krajowe i zagraniczne jako egzogeniczny czynnik procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Domestic and Foreign General Environment as the Exogenous Factor of the Internationalisation of Firms / Magdalena BELNIAK // W: Przedsiębiorczość w kontekście globalnym / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Bożena PERA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-537X ; vol. 1, nr 1). - S. 43-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-10-3. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1152/pdf
11
Czynniki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie województwa małopolskiego / Magdalena BELNIAK ; Promotor: Krzysztof WACH. - Kraków, 2014. - 233 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003090
12
Factors Stimulating Internationalisation of Firms : an Attempted Holistic Synthesis / Magdalena BELNIAK // W: Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH. - (2014), s. 91-108. - Summ. - Bibliogr.
13
Kategoria jakości w konstruowaniu strategii organizacji / Magdalena Artwik // W: Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata]. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008. - (Monografie / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu). - S. 53-67. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-54-3
14
Typy i charakterystyka sieci franchisingowych funkcjonujących w Polsce - wielkość zaangażowania kapitałowego inwestora = Types and Characteristics of Franchising Networks Operating in Poland - Size of Capital Involvement of the Investors / Magdalena Artwik // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(10) (2007), s. 91-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_10.pdf. - ISSN 1506-2635
15
Rozwój budownictwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej = Development of the Construction Industry in the Visegrad Group Countries as European Union Member States / Stanisław BELNIAK, Magdalena Artwik // W: Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej = Visegrad Group Countries after Two Years of European Union Membership / red. Stanisław BELNIAK. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. - S. 87-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-08-0
16
Konkurencyjność polskich firm budowlanych w kontekście integracji z Unią Europejską = Competitiveness of Polish Builder's Firms in Context of Integration with the European Union / Magdalena Belniak // W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. - S. 209-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89712-04-0
17
Ocena postępu technologicznego państw przy zastosowaniu wskaźnika postępu technicznego TAI (Technology Achievement Index) = The Evaluation of Technological Development of States with the Application of TAI (Technology Achievement Index) / Magdalena Belniak // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1030 (2004), s. 525-532. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw : wyzwania współczesnośc. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
18
Proces zarządzania jakością na przykładzie Delphi Automotive System = Delphi Automotive System as an Example of the Quality Management Process / Magdalena Belniak // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / red. nauk. Andrzej Podobiński. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. - S. 263-274. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89388-63-4
19
The Polish Real Estate Market in the Context of the EU Enlargment [on-line] / Stanisław BELNIAK, Magdalena Belniak // W: 11th European Real Estate Society Conference [on-line]. - b.m. : b.w., 2004. - 1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2004-106
20
Nowoczesne metody zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie = Modern Methods of Management in Contemporary Organizations / Magdalena Belniak // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 48, z. 1 (2003), s. 19-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
21
Performance Measurement - nowa jakość zarządzania / Magdalena Belniak // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 17-30. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
1
Belniak M., (2020), Netting as a Settlement Tool in International Enterprises. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 123-131.
2
Belniak M., Radziszewska-Zielina E., (2019), Effectiveness of Applying Marketing Tools in Real Estate Trading, "IOP Conference Series : Materials Science and Engineering", vol. 471, iss. 11 (article number: 112074), s. 1-10; https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112074/pdf
3
Belniak M., (2018), Rola klastrów w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw i budowaniu ich przewagi konkurencyjnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 1, s. 9-18; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf
4
Belniak M., (2017), Podaż powierzchni biurowych w Krakowie a lokowanie firm z sektora usług biznesowych, "Świat Nieruchomości", nr 1(99), s. 47-52.
5
Belniak M., (2017), Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa małopolskiego : rola zasobów i charakterystyki przedsiębiorstwa, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 24, s. 167-187; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/947/1284
6
Belniak M., (2017), Przedsiębiorczość międzynarodowa przedsiębiorcy w small businessie. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 137-144.
7
Belniak M., (2016), State of Firm Internationalisation in the Małopolska Region, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 1, s. 30-46; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3115/2744
8
Belniak M., (2015), Factors Stimulating Internationalisation of Firms : an Attempted Holistic Synthesis, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 3, nr 2, s. 125-140; http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/85/102
9
Belniak M., (2015), Internacjonalizacja jako kierunek rozwoju przedsiębiorczości firm w województwie małopolskim - wyniki badań empirycznych. [W:] Postuła A., Majczyk J., Darecki M. (red.), Przedsiębiorczość : jednostka, organizacja, kontekst, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 32-49.
10
Belniak M., (2015), Ogólne otoczenie krajowe i zagraniczne jako egzogeniczny czynnik procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. [W:] Maciejewski M., Pera B. (red.), Przedsiębiorczość w kontekście globalnym (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 1, nr 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 43-59.
11
Belniak M., (2014), Czynniki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie województwa małopolskiego, Prom. Wach K., Kraków : , 233 k.
12
Belniak M., (2014), Factors Stimulating Internationalisation of Firms: an Attempted Holistic Synthesis. [W:] Wach K. (kierownik tematu), Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation, s. 91-108.
13
Artwik M., (2008), Kategoria jakości w konstruowaniu strategii organizacji. [W:] Galata S. (red.), Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 53-67.
14
Artwik M., (2007), Typy i charakterystyka sieci franchisingowych funkcjonujących w Polsce - wielkość zaangażowania kapitałowego inwestora, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania", nr 1(10), s. 91-110; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_10.pdf
15
Belniak S., Artwik M., (2007), Rozwój budownictwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] Belniak S. (red.), Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 87-93.
16
Belniak M., (2004), Konkurencyjność polskich firm budowlanych w kontekście integracji z Unią Europejską. [W:] Dudek M. (red.), Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 209-220.
17
Belniak M., (2004), Ocena postępu technologicznego państw przy zastosowaniu wskaźnika postępu technicznego TAI (Technology Achievement Index), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1030, s. 525-532.
18
Belniak M., (2004), Proces zarządzania jakością na przykładzie Delphi Automotive System. [W:] Podobiński A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 263-274.
19
Belniak S., Belniak M., (2004), The Polish Real Estate Market in the Context of the EU Enlargment. [W:] 11th European Real Estate Society Conference [on-line], b.m. : b.w.
20
Belniak M., (2003), Nowoczesne metody zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", t. 48, z. 1, s. 19-35.
21
Belniak M., (2003), Performance Measurement - nowa jakość zarządzania. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 17-30.
1
@inbook{fmUEK:2168349768,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Netting as a Settlement Tool in International Enterprises",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "123-131",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
2
@article{artUEK:2168334001,
author = "Magdalena Belniak and Elżbieta Radziszewska-Zielina",
title = "Effectiveness of Applying Marketing Tools in Real Estate Trading",
journal = "IOP Conference Series : Materials Science and Engineering",
number = "vol. 471, iss. 11 (article number: 112074)",
pages = "1-10",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/471/11/112074},
url = {https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112074/pdf},
}
3
@article{artUEK:2168325799,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Rola klastrów w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw i budowaniu ich przewagi konkurencyjnej",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 1",
pages = "9-18",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf},
}
4
@article{artUEK:2168313677,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Podaż powierzchni biurowych w Krakowie a lokowanie firm z sektora usług biznesowych",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "1(99)",
pages = "47-52",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.99.08},
url = {},
}
5
@article{artUEK:2168319937,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa małopolskiego : rola zasobów i charakterystyki przedsiębiorstwa",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 24",
pages = "167-187",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082408},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/947/1284},
}
6
@inbook{fmUEK:2168315419,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Przedsiębiorczość międzynarodowa przedsiębiorcy w small businessie",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "137-144",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
7
@article{artUEK:2168308917,
author = "Magdalena Belniak",
title = "State of Firm Internationalisation in the Małopolska Region",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 1",
pages = "30-46",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3115/2744},
}
8
@article{artUEK:2168293475,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Factors Stimulating Internationalisation of Firms : an Attempted Holistic Synthesis",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 2",
pages = "125-140",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030209},
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/85/102},
}
9
@inbook{fmUEK:2168302175,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Internacjonalizacja jako kierunek rozwoju przedsiębiorczości firm w województwie małopolskim - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Przedsiębiorczość : jednostka, organizacja, kontekst",
pages = "32-49",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/0.7172/978-83-65402-04-2.2015.wwz.3},
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Przedsiebiorczosc_e-book_.pdf},
isbn = "978-83-65402-04-2 ; 978-83-65402-05-9",
}
10
@inbook{fmUEK:2168310159,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Ogólne otoczenie krajowe i zagraniczne jako egzogeniczny czynnik procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Przedsiębiorczość w kontekście globalnym",
pages = "43-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1152/pdf},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-10-3",
}
11
@unpublished{drUEK:2168293461,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Czynniki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003090},
}
12
@unpublished{fnpUEK:2168303481,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Factors Stimulating Internationalisation of Firms",
booktitle = "Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation",
pages = "91-108",
year = "2014",
}
13
@inbook{fmUEK:2168341073,
author = "Magdalena Artwik",
title = "Kategoria jakości w konstruowaniu strategii organizacji",
booktitle = "Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami",
pages = "53-67",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-3",
}
14
@article{artUEK:2168341123,
author = "Magdalena Artwik",
title = "Typy i charakterystyka sieci franchisingowych funkcjonujących w Polsce - wielkość zaangażowania kapitałowego inwestora",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania",
number = "1(10)",
pages = "91-110",
year = "2007",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_10.pdf},
}
15
@inbook{mkaUEK:2165707790,
author = "Stanisław Belniak and Magdalena Artwik",
title = "Rozwój budownictwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej",
booktitle = "Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "87-93",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89879-08-0",
}
16
@inbook{fmUEK:2168341117,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Konkurencyjność polskich firm budowlanych w kontekście integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej",
pages = "209-220",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89712-04-0",
}
17
@article{artUEK:2168341229,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Ocena postępu technologicznego państw przy zastosowaniu wskaźnika postępu technicznego TAI (Technology Achievement Index)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1030",
pages = "525-532",
year = "2004",
url = {},
}
18
@inbook{fmUEK:2168341143,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Proces zarządzania jakością na przykładzie Delphi Automotive System",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania",
pages = "263-274",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2004",
isbn = "83-89388-63-4",
}
19
@misc{varUEK:2168316167,
author = "Stanisław Belniak and Magdalena Belniak",
title = "The Polish Real Estate Market in the Context of the EU Enlargment",
booktitle = "11th European Real Estate Society Conference",
pages = "",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2004",
doi = {http://dx.doi.org/10.15396/eres2004_106},
url = {https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2004-106},
}
20
@article{artUEK:2168341119,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Nowoczesne metody zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "t. 48, z. 1",
pages = "19-35",
year = "2003",
}
21
@inbook{mkaUEK:2168294155,
author = "Magdalena Belniak",
title = "Performance Measurement - nowa jakość zarządzania",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "17-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}