Publications of the selected author

1

Title:
Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020) , s. 53-60 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168350452
article
See main document
2

Title:
Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020) , s. 25-28
Access mode:
Nr:
2168350446
article
See main document
3

Title:
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327145
article
4

Title:
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017) , s. 274-285. - Summ., streszcz.
Access mode:
Nr:
2168318939
article
5

Title:
Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes = Wybrane regulacje rynków finansowych w opowiedzi na Wielką Recesję - studium zmian w systemach podatkowych
Source:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 3 (2016) , s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310079
article
6

Title:
Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego = Central Banks in the Asset Market of the Private Sector
Source:
Bezpieczny Bank. - nr 3(64) (2016) , s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168312405
article
7

Title:
Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym = Determinants of Banks' Net Interest Margins in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016) , s. 162-174. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311331
article
8

Title:
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera = Forward Guidance as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Boundary
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168293745
article
9

Title:
Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji = The Bank Tax : an Assessment of Implementation in the EU Member States
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 348 (2014) , s. 124-133. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294007
article
10

Title:
Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej
Source:
TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - nr 1 (17) (2014) , s. 88-98. - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168329551
article
11

Title:
Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09 = Regulacje prawne dotyczące krótkiej sprzedaży wprowadzone w związku z kryzysem finansowym lat 2007-2009
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 9 (2013) , s. 67-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287725
article
12

Title:
Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu = The Analysis of Influence of the ECB Interest Rates' Policy on a Stability of Bank Sectors in Selected Countries of the Eurozone - Conclusions from the Crisis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 334-347. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278379
article
13

Author:
Stanisław Ślusarczyk , Piotr Ślusarczyk , Radosław Ślusarczyk
Title:
Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii = The Problem of Efficacy and Effectiveness in the Formulating and Implementing of Strategy Decision Making Process
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 716-728. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296601
article
14

Title:
Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne
Source:
Finanse Komunalne. - R. 20, nr 9 (176) (2013) , s. 46-55. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168302981
article
15

Title:
Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi = Currency Options as an Instrument that Hedges Currency Risks in the Functioning of International Transportation Company
Source:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no. 749 (2012) , s. 271-278. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302983
article
1
Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 53-60. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
2
Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 25-28. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
3
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119. - ISSN 1898-6447
4
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017), s. 274-285. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf. - ISSN 2391-7830
5
Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes = Wybrane regulacje rynków finansowych w opowiedzi na Wielką Recesję - studium zmian w systemach podatkowych / Radosław ŚLUSARCZYK // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 3 (2016), s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf. - ISSN 1644-9398
6
Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego = Central Banks in the Asset Market of the Private Sector / Radosław ŚLUSARCZYK // Bezpieczny Bank. - nr 3(64) (2016), s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-364.4.pdf. - ISSN 1429-2939
7
Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym = Determinants of Banks' Net Interest Margins in Poland / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016), s. 162-174. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371. - ISSN 1899-3192
8
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera = Forward Guidance as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Boundary / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015), s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301. - ISSN 1898-6447
9
Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji = The Bank Tax : an Assessment of Implementation in the EU Member States / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 348 (2014), s. 124-133. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
10
Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej / Radosław Ślusarczyk // TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - nr 1 (17) (2014), s. 88-98. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0. - ISSN 2082-1107
11
Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09 = Regulacje prawne dotyczące krótkiej sprzedaży wprowadzone w związku z kryzysem finansowym lat 2007-2009 / Radosław Ślusarczyk // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 9 (2013), s. 67-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
12
Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu = The Analysis of Influence of the ECB Interest Rates' Policy on a Stability of Bank Sectors in Selected Countries of the Eurozone - Conclusions from the Crisis / Krzysztof KIL, Radosław Ślusarczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 334-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
13
Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii = The Problem of Efficacy and Effectiveness in the Formulating and Implementing of Strategy Decision Making Process / Stanisław Ślusarczyk, Piotr Ślusarczyk, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 716-728. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf. - ISSN 1899-3192
14
Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne / Radosław Ślusarczyk // Finanse Komunalne. - R. 20, nr 9 (176) (2013), s. 46-55. - Streszcz. - ISSN 1232-0307
15
Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi = Currency Options as an Instrument that Hedges Currency Risks in the Functioning of International Transportation Company / R. Slûsarčik // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no. 749 (2012), s. 271-278. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
1
Ślusarczyk R., (2020), Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 53-60; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf
2
Ślusarczyk R., (2020), Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 25-28; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf
3
Ślusarczyk R., (2018), Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 207-224; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119
4
Ślusarczyk R., (2017), Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 7, s. 274-285; http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf
5
Ślusarczyk R., (2016), Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 3, s. 41-49; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf
6
Ślusarczyk R., (2016), Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego, "Bezpieczny Bank", nr 3(64), s. 59-84; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/12/BB-364.4.pdf
7
Kil K., Ślusarczyk R., (2016), Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 162-174; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371
8
Ślusarczyk R., (2015), Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (938), s. 87-100; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301
9
Kil K., Ślusarczyk R., (2014), Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 348, s. 124-133.
10
Ślusarczyk R., (2014), Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej, "TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie", nr 1 (17), s. 88-98; https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0
11
Ślusarczyk R., (2013), Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 9, s. 67-90.
12
Kil K., Ślusarczyk R., (2013), Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 334-347.
13
Ślusarczyk S., Ślusarczyk P., Ślusarczyk R., (2013), Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 716-728; http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf
14
Ślusarczyk R., (2013), Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne, "Finanse Komunalne", R. 20, nr 9 (176), s. 46-55.
15
Ślusarczyk R., (2012), Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi, "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika", no. 749, s. 271-278.
1
@article{artUEK:2168350452,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "53-60",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf},
}
2
@article{artUEK:2168350446,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "25-28",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf},
}
3
@article{artUEK:2168327145,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "207-224",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0212},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119},
}
4
@article{artUEK:2168318939,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
number = "7",
pages = "274-285",
year = "2017",
url = {http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf},
}
5
@article{artUEK:2168310079,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 3",
pages = "41-49",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf},
}
6
@article{artUEK:2168312405,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "3(64)",
pages = "59-84",
year = "2016",
url = {https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-364.4.pdf},
}
7
@article{artUEK:2168311331,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ślusarczyk",
title = "Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "451",
pages = "162-174",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.451.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371},
}
8
@article{artUEK:2168293745,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (938)",
pages = "87-100",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0207},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301},
}
9
@article{artUEK:2168294007,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ślusarczyk",
title = "Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "348",
pages = "124-133",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.11},
url = {},
}
10
@article{artUEK:2168329551,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej",
journal = "TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie",
number = "1 (17)",
pages = "88-98",
year = "2014",
url = {https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0},
}
11
@article{artUEK:2168287725,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "9",
pages = "67-90",
year = "2013",
}
12
@article{artUEK:2168278379,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ślusarczyk",
title = "Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "334-347",
adress = "",
year = "2013",
}
13
@article{artUEK:2168296601,
author = "Stanisław Ślusarczyk and Piotr Ślusarczyk and Radosław Ślusarczyk",
title = "Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "716-728",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf},
}
14
@article{artUEK:2168302981,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 20, 9 (176)",
pages = "46-55",
year = "2013",
}
15
@article{artUEK:2168302983,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi",
journal = "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika",
number = "no. 749",
pages = "271-278",
year = "2012",
}