Publications of the selected author

1

Title:
Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020) , s. 25-28
Access mode:
Nr:
2168350446
article
See main document
2

Title:
Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020) , s. 53-60 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168350452
article
See main document
3

Title:
Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce
Source:
Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 153-184 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2366-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341933
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 195-249
ISBN:
978-83-01-19813-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328743
chapter in monograph
See main document
5

Conference:
MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, Lizbona, Portugalia, od 2017-11-27 do 2017-11-29
Title:
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary
Source:
Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018, s. 3-36. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research project was financed from the funds of the National Science Centre, Poland, granted on the basis of decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01083
ISBN:
978-605-82290-5-1
Access mode:
Nr:
2168321117
chapter in conference materials
6

Title:
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327145
article
7

Title:
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017) , s. 274-285. - Summ., streszcz.
Access mode:
Nr:
2168318939
article
8

Title:
Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany
Source:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 199-253
ISBN:
978-83-01-19812-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323855
chapter in monograph
See main document
9

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate = Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 140-141. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336805
varia
10

Conference:
MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, Lizbona, Portugalia, od 2017-11-27 do 2017-11-29
Title:
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary
Source:
Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017, s. 23. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The research project was financed from the funds of the National Science Centre granted on the basis of decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01083)
ISBN:
978-605-82290-4-4
Access mode:
Nr:
2168321129
varia
11

Title:
Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 23-38 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-1-6
Nr:
2168308073
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym = Determinants of Banks' Net Interest Margins in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016) , s. 162-174. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311331
article
13

Title:
Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [1] 7(68), s. 15. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343816
varia
See main document
14

Title:
Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną
Source:
Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo / red. Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski - Warszawa ; Rzeszów: CeDeWu, 2016, s. 103-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-841-7
Nr:
2168309613
chapter in monograph
15

Title:
Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes = Wybrane regulacje rynków finansowych w opowiedzi na Wielką Recesję - studium zmian w systemach podatkowych
Source:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 3 (2016) , s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310079
article
16

Title:
Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego = Central Banks in the Asset Market of the Private Sector
Source:
Bezpieczny Bank. - nr 3(64) (2016) , s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168312405
article
17

Title:
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych
Source:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 331-366
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310201
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 9-55 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300337
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera = Forward Guidance as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Boundary
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168293745
article
1
Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 25-28. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
2
Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 53-60. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
3
Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 153-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0
4
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 195-249. - ISBN 978-83-01-19813-8
5
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018. - S. 3-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-605-82290-5-1. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_5d31f50df0b74f7da648a6c29296e424.pdf
6
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119. - ISSN 1898-6447
7
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017), s. 274-285. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf. - ISSN 2391-7830
8
Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 199-253. - ISBN 978-83-01-19812-1
9
Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate = Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 140-141. - Dostępne tylko streszczenia
10
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017. - S. 23. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-605-82290-4-4. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_1ff8c35eb5d0494498662ea56ffb82cb.pdf
11
Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 23-38. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-1-6
12
Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym = Determinants of Banks' Net Interest Margins in Poland / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016), s. 162-174. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371. - ISSN 1899-3192
13
Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK / Radosław ŚLUSARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
14
Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo / red. Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski. - Warszawa ; Rzeszów : CeDeWu Sp. z o.o. ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016. - S. 103-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-841-7
15
Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes = Wybrane regulacje rynków finansowych w opowiedzi na Wielką Recesję - studium zmian w systemach podatkowych / Radosław ŚLUSARCZYK // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 3 (2016), s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf. - ISSN 1644-9398
16
Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego = Central Banks in the Asset Market of the Private Sector / Radosław ŚLUSARCZYK // Bezpieczny Bank. - nr 3(64) (2016), s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-364.4.pdf. - ISSN 1429-2939
17
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 331-366. - ISBN 978-83-208-2231-1
18
Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 9-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-0-9
19
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera = Forward Guidance as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Boundary / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015), s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301. - ISSN 1898-6447
1
Ślusarczyk R., (2020), Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 25-28; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf
2
Ślusarczyk R., (2020), Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 53-60; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf
3
Ślusarczyk R., (2019), Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 153-184.
4
Ślusarczyk R., (2018), Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 195-249.
5
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2018), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 3-36.
6
Ślusarczyk R., (2018), Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 207-224; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119
7
Ślusarczyk R., (2017), Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 7, s. 274-285; http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf
8
Ślusarczyk R., (2017), Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-253.
9
Ślusarczyk R., (2017), Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 140-141.
10
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2017), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 23.
11
Kil K., Ślusarczyk R., (2016), Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 23-38.
12
Kil K., Ślusarczyk R., (2016), Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 162-174; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371
13
Ślusarczyk R., (2016), Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
14
Ślusarczyk R., (2016), Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną. [W:] Gemzik-Salwach A., Opolski K. (red.), Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o. ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, s. 103-116.
15
Ślusarczyk R., (2016), Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 3, s. 41-49; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf
16
Ślusarczyk R., (2016), Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego, "Bezpieczny Bank", nr 3(64), s. 59-84; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/12/BB-364.4.pdf
17
Ślusarczyk R., (2016), Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 331-366.
18
Kil K., Ślusarczyk R., (2015), Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-55.
19
Ślusarczyk R., (2015), Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (938), s. 87-100; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301
1
@article{artUEK:2168350446,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "25-28",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf},
}
2
@article{artUEK:2168350452,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "53-60",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf},
}
3
@inbook{fmUEK:2168341933,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce",
booktitle = "Wydatki publiczne",
pages = "153-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2019",
isbn = "978-83-208-2366-0",
}
4
@inbook{fmUEK:2168328743,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec",
booktitle = "Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej",
pages = "195-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19813-8",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168321117,
author = "Anna Moździerz and Radosław Ślusarczyk",
title = "The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary",
booktitle = "Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series",
pages = "3-36",
adress = "Lisbon",
publisher = "Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing",
year = "2018",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_5d31f50df0b74f7da648a6c29296e424.pdf},
isbn = "978-605-82290-5-1",
}
6
@article{artUEK:2168327145,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "207-224",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0212},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119},
}
7
@article{artUEK:2168318939,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
number = "7",
pages = "274-285",
year = "2017",
url = {http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf},
}
8
@inbook{fmUEK:2168323855,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany",
booktitle = "Public Finances and the New Economic Governance in the European Union",
pages = "199-253",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19812-1",
}
9
@misc{varUEK:2168336805,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "140-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
10
@misc{varUEK:2168321129,
author = "Anna Moździerz and Radosław Ślusarczyk",
title = "The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary",
booktitle = "Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts",
pages = "23",
adress = "Lisbon",
publisher = "Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing",
year = "2017",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_1ff8c35eb5d0494498662ea56ffb82cb.pdf},
isbn = "978-605-82290-4-4",
}
11
@inbook{fmUEK:2168308073,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ślusarczyk",
title = "Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7",
pages = "23-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-1-6",
}
12
@article{artUEK:2168311331,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ślusarczyk",
title = "Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "451",
pages = "162-174",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.451.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371},
}
13
@misc{varUEK:2168343816,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "15",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
14
@inbook{fmUEK:2168309613,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną",
booktitle = "Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo",
pages = "103-116",
adress = "Warszawa ; Rzeszów",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-841-7",
}
15
@article{artUEK:2168310079,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 3",
pages = "41-49",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168312405,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "3(64)",
pages = "59-84",
year = "2016",
url = {https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-364.4.pdf},
}
17
@inbook{fmUEK:2168310201,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "331-366",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
18
@inbook{fmUEK:2168300337,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ślusarczyk",
title = "Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6",
pages = "9-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-0-9",
}
19
@article{artUEK:2168293745,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (938)",
pages = "87-100",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0207},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301},
}