Publications of the selected author

1

Title:
Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020) , s. 53-60 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168350452
article
See main document
2

Title:
Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020) , s. 25-28
Access mode:
Nr:
2168350446
article
See main document
3

Title:
Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce
Source:
Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 153-184 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2366-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341933
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, Lizbona, Portugalia, od 2017-11-27 do 2017-11-29
Title:
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary
Source:
Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018, s. 3-36. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research project was financed from the funds of the National Science Centre, Poland, granted on the basis of decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01083
ISBN:
978-605-82290-5-1
Access mode:
Nr:
2168321117
chapter in conference materials
5

Title:
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 195-249
ISBN:
978-83-01-19813-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328743
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327145
article
7

Conference:
MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, Lizbona, Portugalia, od 2017-11-27 do 2017-11-29
Title:
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary
Source:
Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017, s. 23. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The research project was financed from the funds of the National Science Centre granted on the basis of decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01083)
ISBN:
978-605-82290-4-4
Access mode:
Nr:
2168321129
varia
8

Title:
Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany
Source:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 199-253
ISBN:
978-83-01-19812-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323855
chapter in monograph
See main document
9

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate = Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 140-141. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336805
varia
10

Title:
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017) , s. 274-285. - Summ., streszcz.
Access mode:
Nr:
2168318939
article
1
Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 53-60. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
2
Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 25-28. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
3
Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 153-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0
4
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018. - S. 3-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-605-82290-5-1. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_5d31f50df0b74f7da648a6c29296e424.pdf
5
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 195-249. - ISBN 978-83-01-19813-8
6
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119. - ISSN 1898-6447
7
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017. - S. 23. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-605-82290-4-4. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_1ff8c35eb5d0494498662ea56ffb82cb.pdf
8
Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 199-253. - ISBN 978-83-01-19812-1
9
Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate = Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 140-141. - Dostępne tylko streszczenia
10
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017), s. 274-285. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf. - ISSN 2391-7830
1
Ślusarczyk R., (2020), Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 53-60; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf
2
Ślusarczyk R., (2020), Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 25-28; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf
3
Ślusarczyk R., (2019), Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 153-184.
4
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2018), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 3-36.
5
Ślusarczyk R., (2018), Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 195-249.
6
Ślusarczyk R., (2018), Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 207-224; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119
7
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2017), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 23.
8
Ślusarczyk R., (2017), Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-253.
9
Ślusarczyk R., (2017), Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 140-141.
10
Ślusarczyk R., (2017), Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 7, s. 274-285; http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf
1
@article{artUEK:2168350452,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "53-60",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf},
}
2
@article{artUEK:2168350446,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "25-28",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf},
}
3
@inbook{fmUEK:2168341933,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce",
booktitle = "Wydatki publiczne",
pages = "153-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2019",
isbn = "978-83-208-2366-0",
}
4
@inbook{mkaUEK:2168321117,
author = "Anna Moździerz and Radosław Ślusarczyk",
title = "The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary",
booktitle = "Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series",
pages = "3-36",
adress = "Lisbon",
publisher = "Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing",
year = "2018",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_5d31f50df0b74f7da648a6c29296e424.pdf},
isbn = "978-605-82290-5-1",
}
5
@inbook{fmUEK:2168328743,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec",
booktitle = "Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej",
pages = "195-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19813-8",
}
6
@article{artUEK:2168327145,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "207-224",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0212},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119},
}
7
@misc{varUEK:2168321129,
author = "Anna Moździerz and Radosław Ślusarczyk",
title = "The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary",
booktitle = "Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts",
pages = "23",
adress = "Lisbon",
publisher = "Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing",
year = "2017",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_1ff8c35eb5d0494498662ea56ffb82cb.pdf},
isbn = "978-605-82290-4-4",
}
8
@inbook{fmUEK:2168323855,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany",
booktitle = "Public Finances and the New Economic Governance in the European Union",
pages = "199-253",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19812-1",
}
9
@misc{varUEK:2168336805,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "140-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
10
@article{artUEK:2168318939,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
number = "7",
pages = "274-285",
year = "2017",
url = {http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf},
}