Publications of the selected author
1

Title:
Banki centralne na rynku obligacji korporacyjnych - analiza przypadku programów skupu aktywów europejskich banków centralnych = Corporate Bonda Purchasing Programmes - Case Study of European Central Banks' Policies
Source:
Horyzonty Polityki / red. Anna MOŹDZIERZ, Jan BRZOZOWSKI. - vol. 12, nr 40 (2021) , s. 115-132. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki polskiej i unijnej w kontekście pandemii Covid-19 - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358402
article
See main document
2

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Monetary Financing of Public Debt and Soft Budget Constraints Based on Experience of OECD Countries
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 8560-8567. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356414
chapter in conference materials
3

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Regulations on Financing Public Debt by the Central Bank Based on the Experience of OECD Countries
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6607-6615. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355626
chapter in conference materials
4

Title:
Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020) , s. 53-60 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168350452
article
See main document
5

Title:
Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020) , s. 25-28
Access mode:
Nr:
2168350446
article
See main document
6

Title:
Pracownicy UEK wyróżnieni
Source:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168352622
varia
7

Title:
Międzynarodowy sukces młodych polskich ekonomistów
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2020. - nr 4, s. 62
Access mode:
Nr:
2168352124
varia
8

Title:
Kolejny międzynarodowy sukces młodych ekonomistów z Polski!
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2020. - nr 4, s. 65
Access mode:
Nr:
2168352126
varia
9

Title:
Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce
Source:
Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 153-184 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2366-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341933
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327145
article
11

Title:
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 195-249
ISBN:
978-83-01-19813-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328743
chapter in monograph
See main document
12

Conference:
MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, Lizbona, Portugalia, od 2017-11-27 do 2017-11-29
Title:
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary
Source:
Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018, s. 3-36. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research project was financed from the funds of the National Science Centre, Poland, granted on the basis of decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01083
ISBN:
978-605-82290-5-1
Access mode:
Nr:
2168321117
chapter in conference materials
13

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate = Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 140-141. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336805
varia
14

Title:
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017) , s. 274-285. - Summ., streszcz.
Nr:
2168318939
article
15

Conference:
MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, Lizbona, Portugalia, od 2017-11-27 do 2017-11-29
Title:
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary
Source:
Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017, s. 23. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The research project was financed from the funds of the National Science Centre granted on the basis of decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01083)
ISBN:
978-605-82290-4-4
Access mode:
Nr:
2168321129
varia
16

Title:
Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany
Source:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 199-253
ISBN:
978-83-01-19812-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323855
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym = Determinants of Banks' Net Interest Margins in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016) , s. 162-174. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311331
article
18

Title:
Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [1] 7(68), s. 15. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343816
varia
See main document
19

Title:
Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 23-38 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-1-6
Nr:
2168308073
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes = Wybrane regulacje rynków finansowych w opowiedzi na Wielką Recesję - studium zmian w systemach podatkowych
Source:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 3 (2016) , s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310079
article
21

Title:
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych
Source:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 331-366
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310201
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego = Central Banks in the Asset Market of the Private Sector
Source:
Bezpieczny Bank. - nr 3(64) (2016) , s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168312405
article
23

Title:
Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną
Source:
Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo / red. Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski - Warszawa ; Rzeszów: CeDeWu, 2016, s. 103-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-841-7
Nr:
2168309613
chapter in monograph
24

Title:
Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 9-55 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300337
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera = Forward Guidance as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Boundary
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168293745
article
26

Title:
Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej
Source:
TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - nr 1 (17) (2014) , s. 88-98. - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168329551
article
27

Title:
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 362-401
Signature:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302545
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291521
varia
29

Title:
Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 167-192 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-7-8
Nr:
2168285473
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji = The Bank Tax : an Assessment of Implementation in the EU Member States
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 348 (2014) , s. 124-133. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294007
article
31

Title:
Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 252-297 - Bibliogr.
Signature:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168314581
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu = The Analysis of Influence of the ECB Interest Rates' Policy on a Stability of Bank Sectors in Selected Countries of the Eurozone - Conclusions from the Crisis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 334-347. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278379
article
33

Title:
Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne
Source:
Finanse Komunalne. - R. 20, nr 9 (176) (2013) , s. 46-55. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168302981
article
34

Author:
Stanisław Ślusarczyk , Piotr Ślusarczyk , Radosław Ślusarczyk
Title:
Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii = The Problem of Efficacy and Effectiveness in the Formulating and Implementing of Strategy Decision Making Process
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 716-728. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296601
article
35

Author:
Stanisław Ślusarczyk , Radosław Ślusarczyk
Title:
Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient
Source:
Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja / red. nauk. Mirosław K. Szpakowski - Zamość: Wydawnictwo Knowledge Innovation Center, 2013, s. 75-94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935570-4-2
Nr:
2168303093
chapter in monograph
36

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Title:
Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = UTP New Transaction System and its Impact on Efficiency of Warsaw Stock Exchange
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 277-286. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-80-9
Nr:
2168303085
chapter in conference materials
See main document
37

Conference:
12th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Czorsztyn, Polska, od 2013-06-17 do 2013-06-18
Title:
The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2013, s. 253-265. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 12)
ISBN:
978-83-88421-82-2
Access mode:
Nr:
2168313771
chapter in conference materials
See main document
38

Title:
Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09 = Regulacje prawne dotyczące krótkiej sprzedaży wprowadzone w związku z kryzysem finansowym lat 2007-2009
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 9 (2013) , s. 67-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287725
article
39

Author:
Robert Góra , Radosław Ślusarczyk
Title:
The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize
Source:
Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences / ed. Bojan Krstić - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2012, s. 217-231. - Summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-051-7
Nr:
2168313789
chapter in monograph
40

Title:
Decision Making Process in Management
Source:
Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus - Zamosc: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012, s. 67-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935570-0-4
Access mode:
Nr:
2168313767
chapter in monograph
41

Title:
Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego = Human Capital in the Theories of Economic Growth
Source:
Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego / red. nauk. Janusz Bek, Bożena Oleszko-Kurzyna - Stalowa Wola: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012, s. 106-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89664-09-9
Nr:
2168303051
chapter in monograph
42

Title:
Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi = Currency Options as an Instrument that Hedges Currency Risks in the Functioning of International Transportation Company
Source:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no. 749 (2012) , s. 271-278. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302983
article
43

Author:
Agata Szmulik , Stanisław Ślusarczyk , Radosław Ślusarczyk
Title:
Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy
Source:
New Trends in Social Policy and Welfare Economy / ed. by Tomasz Wołowiec, Diana Ismailova, Joanna Rogozińska-Mitrut - Kijów: Wydawnictwo "Merkjuri-Podila" Sp. z o.o., 2012, s. 99-120. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-2696-15-8
Nr:
2168313793
chapter in monograph
44

Author:
Stanisław Ślusarczyk , Radosław Ślusarczyk
Title:
Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market
Source:
Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus - Zamosc: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012, s. 31-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935570-0-4
Access mode:
Nr:
2168313761
chapter in monograph
1
Banki centralne na rynku obligacji korporacyjnych - analiza przypadku programów skupu aktywów europejskich banków centralnych = Corporate Bonda Purchasing Programmes - Case Study of European Central Banks' Policies / Radosław ŚLUSARCZYK // Horyzonty Polityki / red. Anna MOŹDZIERZ, Jan BRZOZOWSKI. - vol. 12, nr 40 (2021), s. 115-132. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki polskiej i unijnej w kontekście pandemii Covid-19. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2128. - ISSN 2082-5897
2
Monetary Financing of Public Debt and Soft Budget Constraints Based on Experience of OECD Countries / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 8560-8567. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/monetary-financing-of-public-debt-and-soft-budget-constraints-based-on-experience-of-oecd-countries/Wstęp:
3
Regulations on Financing Public Debt by the Central Bank Based on the Experience of OECD Countries / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 6607-6615. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/regulations-on-financing-public-debt-by-the-central-bank-based-on-the-experience-of-oecd-countries/Wstęp:
4
Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 53-60. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
5
Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 25-28. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
6
Pracownicy UEK wyróżnieni / Radosław ŚLUSARCZYK // Kurier UEK. - nr 4 (86) (2020), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/38. - ISSN 1689-7757
7
Międzynarodowy sukces młodych polskich ekonomistów / Radosław ŚLUSARCZYKMiędzynarodowy sukces młodych polskich ekonomistów / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2020), s. 62nr 4 (2020), s. 62. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf. - ISSN 1507-13831507-1383
8
Kolejny międzynarodowy sukces młodych ekonomistów z Polski! / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2020), s. 65. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf. - ISSN 1507-1383
9
Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 153-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0
10
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119. - ISSN 1898-6447
11
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 195-249. - ISBN 978-83-01-19813-8
12
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018. - S. 3-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-605-82290-5-1. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_5d31f50df0b74f7da648a6c29296e424.pdf
13
Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate = Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 140-141. - Dostępne tylko streszczenia
14
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017), s. 274-285. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf. - ISSN 2391-7830
15
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017. - S. 23. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-605-82290-4-4. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_1ff8c35eb5d0494498662ea56ffb82cb.pdf
16
Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 199-253. - ISBN 978-83-01-19812-1
17
Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym = Determinants of Banks' Net Interest Margins in Poland / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016), s. 162-174. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371. - ISSN 1899-3192
18
Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK / Radosław ŚLUSARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
19
Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 23-38. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-1-6
20
Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes = Wybrane regulacje rynków finansowych w opowiedzi na Wielką Recesję - studium zmian w systemach podatkowych / Radosław ŚLUSARCZYK // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 3 (2016), s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf. - ISSN 1644-9398
21
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 331-366. - ISBN 978-83-208-2231-1
22
Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego = Central Banks in the Asset Market of the Private Sector / Radosław ŚLUSARCZYK // Bezpieczny Bank. - nr 3(64) (2016), s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-364.4.pdf. - ISSN 1429-2939
23
Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo / red. Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski. - Warszawa ; Rzeszów: CeDeWu, 2016. - S. 103-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-841-7
24
Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 9-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-0-9
25
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera = Forward Guidance as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Boundary / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015), s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301. - ISSN 1898-6447
26
Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej / Radosław Ślusarczyk // TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - nr 1 (17) (2014), s. 88-98. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0. - ISSN 2082-1107
27
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych / Radosław Ślusarczyk // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 362-401
28
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
29
Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - (Seria: Nauka). - S. 167-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-7-8
30
Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji = The Bank Tax : an Assessment of Implementation in the EU Member States / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 348 (2014), s. 124-133. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
31
Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego / Radosław Ślusarczyk // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 252-297. - Bibliogr.
32
Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu = The Analysis of Influence of the ECB Interest Rates' Policy on a Stability of Bank Sectors in Selected Countries of the Eurozone - Conclusions from the Crisis / Krzysztof KIL, Radosław Ślusarczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 334-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
33
Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne / Radosław Ślusarczyk // Finanse Komunalne. - R. 20, nr 9 (176) (2013), s. 46-55. - Streszcz. - ISSN 1232-0307
34
Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii = The Problem of Efficacy and Effectiveness in the Formulating and Implementing of Strategy Decision Making Process / Stanisław Ślusarczyk, Piotr Ślusarczyk, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 716-728. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf. - ISSN 1899-3192
35
Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient / Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja / red. nauk. Mirosław K. Szpakowski. - Zamość: Wydawnictwo Knowledge Innovation Center, 2013. - S. 75-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-4-2
36
Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = UTP New Transaction System and its Impact on Efficiency of Warsaw Stock Exchange / Radosław Ślusarczyk // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 277-286. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-80-9
37
The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector / Radosław Ślusarczyk // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2013. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 12). - S. 253-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-82-2. - Pełny tekst: http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/bitstream/handle/11199/7419/%C5%9Alusarczyk%20Rados%C5%82aw%2c%20The%20Use%20of%20Discriminant%20Models%20in%20Predicting%20Bankruptcy%20of%20Enterprises%20in%20the%20Construction%20Sector.pdf?sequence=1
38
Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09 = Regulacje prawne dotyczące krótkiej sprzedaży wprowadzone w związku z kryzysem finansowym lat 2007-2009 / Radosław Ślusarczyk // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 9 (2013), s. 67-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
39
The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize / Robert Góra, Radosław Ślusarczyk // W: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences / ed. Bojan Krstić. - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2012. - S. 217-231. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-051-7
40
Decision Making Process in Management / Radosław Ślusarczyk // W: Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus. - Zamosc: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012. - S. 67-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-0-4. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/518/Management%20of%20calosc%20ksiazki.pdf?sequence=1
41
Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego = Human Capital in the Theories of Economic Growth / Radosław Ślusarczyk // W: Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego / red. nauk. Janusz Bek, Bożena Oleszko-Kurzyna. - Stalowa Wola: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012. - S. 106-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89664-09-9
42
Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi = Currency Options as an Instrument that Hedges Currency Risks in the Functioning of International Transportation Company / R. Slûsarčik // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no. 749 (2012), s. 271-278. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
43
Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy / Agata Szmulik, Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: New Trends in Social Policy and Welfare Economy / ed. by Tomasz Wołowiec, Diana Ismailova, Joanna Rogozińska-Mitrut. - Kijów: Wydawnictwo "Merkjuri-Podila" Sp. z o.o., 2012. - S. 99-120. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-2696-15-8
44
Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market / Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus. - Zamosc: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012. - S. 31-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-0-4. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/518/Management%20of%20calosc%20ksiazki.pdf?sequence=1
1
Ślusarczyk R., (2021), Banki centralne na rynku obligacji korporacyjnych - analiza przypadku programów skupu aktywów europejskich banków centralnych, "Horyzonty Polityki", vol. 12, nr 40, s. 115-132; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2128
2
Ślusarczyk R., (2021), Monetary Financing of Public Debt and Soft Budget Constraints Based on Experience of OECD Countries. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 8560-8567.
3
Ślusarczyk R., (2021), Regulations on Financing Public Debt by the Central Bank Based on the Experience of OECD Countries. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6607-6615.
4
Ślusarczyk R., (2020), Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 53-60; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf
5
Ślusarczyk R., (2020), Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 25-28; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf
6
Ślusarczyk R., (2020), Pracownicy UEK wyróżnieni, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 38-39; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/38
7
Ślusarczyk R., (2020), Międzynarodowy sukces młodych polskich ekonomistów, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 62; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf
8
Ślusarczyk R., (2020), Kolejny międzynarodowy sukces młodych ekonomistów z Polski!, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 65; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf
9
Ślusarczyk R., (2019), Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce. [W:] OWSIAK S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 153-184.
10
Ślusarczyk R., (2018), Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 207-224; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119
11
Ślusarczyk R., (2018), Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 195-249.
12
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2018), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 3-36.
13
Ślusarczyk R., (2017), Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 140-141.
14
Ślusarczyk R., (2017), Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 7, s. 274-285; http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf
15
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2017), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 23.
16
Ślusarczyk R., (2017), Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-253.
17
Kil K., Ślusarczyk R., (2016), Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 162-174; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371
18
Ślusarczyk R., (2016), Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
19
Kil K., Ślusarczyk R., (2016), Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 23-38.
20
Ślusarczyk R., (2016), Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 3, s. 41-49; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf
21
Ślusarczyk R., (2016), Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 331-366.
22
Ślusarczyk R., (2016), Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego, "Bezpieczny Bank", nr 3(64), s. 59-84; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-364.4.pdf
23
Ślusarczyk R., (2016), Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną. [W:] Gemzik-Salwach A., Opolski K. (red.), Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, Warszawa ; Rzeszów : CeDeWu, s. 103-116.
24
Kil K., Ślusarczyk R., (2015), Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-55.
25
Ślusarczyk R., (2015), Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (938), s. 87-100; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301
26
Ślusarczyk R., (2014), Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej, "TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie", nr 1 (17), s. 88-98; https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0
27
Ślusarczyk R., (2014), Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 362-401.
28
Ślusarczyk R., (2014), Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 121.
29
Ślusarczyk R., (2014), Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 167-192.
30
Kil K., Ślusarczyk R., (2014), Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 348, s. 124-133.
31
Ślusarczyk R., (2014), Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 252-297.
32
Kil K., Ślusarczyk R., (2013), Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 334-347.
33
Ślusarczyk R., (2013), Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne, "Finanse Komunalne", R. 20, nr 9 (176), s. 46-55.
34
Ślusarczyk S., Ślusarczyk P., Ślusarczyk R., (2013), Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 716-728; http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf
35
Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2013), Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient. [W:] Szpakowski (red.), Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja, Zamość : Wydawnictwo Knowledge Innovation Center, s. 75-94.
36
Ślusarczyk R., (2013), Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 277-286.
37
Ślusarczyk R., (2013), The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 12), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 253-265.
38
Ślusarczyk R., (2013), Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 9, s. 67-90.
39
Góra R., Ślusarczyk R., (2012), The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize. [W:] Krstić B. (red.), Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 217-231.
40
Ślusarczyk R., (2012), Decision Making Process in Management. [W:] Szpakowski , Kolbus (red.), Management of Organization in the Age of Globalization, Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., s. 67-85.
41
Ślusarczyk R., (2012), Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego. [W:] Bek J., Oleszko-Kurzyna B. (red.), Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 106-114.
42
Ślusarczyk R., (2012), Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi, "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika", no. 749, s. 271-278.
43
Szmulik A., Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2012), Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy. [W:] Wołowiec T., Ismailova D., Rogozińska-Mitrut J. (red.), New Trends in Social Policy and Welfare Economy, Kijów : Wydawnictwo "Merkjuri-Podila" Sp. z o.o., s. 99-120.
44
Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2012), Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market. [W:] Szpakowski , Kolbus (red.), Management of Organization in the Age of Globalization, Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., s. 31-46.
1
@article{UEK:2168358402,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Banki centralne na rynku obligacji korporacyjnych - analiza przypadku programów skupu aktywów europejskich banków centralnych",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 12, 40",
pages = "115-132",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.2128},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2128},
}
2
@inbook{UEK:2168356414,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Monetary Financing of Public Debt and Soft Budget Constraints Based on Experience of OECD Countries",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "8560-8567",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@inbook{UEK:2168355626,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Regulations on Financing Public Debt by the Central Bank Based on the Experience of OECD Countries",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "6607-6615",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@article{UEK:2168350452,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "53-60",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf},
}
5
@article{UEK:2168350446,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "25-28",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf},
}
6
@misc{UEK:2168352622,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Pracownicy UEK wyróżnieni",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "38-39",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/38},
}
7
@misc{UEK:2168352124,
author = "Radosław Ślusarczyk and ",
title = "Międzynarodowy sukces młodych polskich ekonomistów",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "62",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf},
}
8
@misc{UEK:2168352126,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Kolejny międzynarodowy sukces młodych ekonomistów z Polski!",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "65",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168341933,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce",
booktitle = "Wydatki publiczne",
pages = "153-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2019",
isbn = "978-83-208-2366-0",
}
10
@article{UEK:2168327145,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "207-224",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0212},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119},
}
11
@inbook{UEK:2168328743,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec",
booktitle = "Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej",
pages = "195-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19813-8",
}
12
@inbook{UEK:2168321117,
author = "Anna Moździerz and Radosław Ślusarczyk",
title = "The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary",
booktitle = "Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series",
pages = "3-36",
adress = "Lisbon",
publisher = "Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing",
year = "2018",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_5d31f50df0b74f7da648a6c29296e424.pdf},
isbn = "978-605-82290-5-1",
}
13
@misc{UEK:2168336805,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "140-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168318939,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
number = "7",
pages = "274-285",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2017.117},
url = {http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf},
}
15
@misc{UEK:2168321129,
author = "Anna Moździerz and Radosław Ślusarczyk",
title = "The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary",
booktitle = "Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts",
pages = "23",
adress = "Lisbon",
publisher = "Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing",
year = "2017",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_1ff8c35eb5d0494498662ea56ffb82cb.pdf},
isbn = "978-605-82290-4-4",
}
16
@inbook{UEK:2168323855,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany",
booktitle = "Public Finances and the New Economic Governance in the European Union",
pages = "199-253",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19812-1",
}
17
@article{UEK:2168311331,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ślusarczyk",
title = "Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "451",
pages = "162-174",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.451.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371},
}
18
@misc{UEK:2168343816,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "15",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
19
@inbook{UEK:2168308073,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ślusarczyk",
title = "Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7",
pages = "23-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-1-6",
}
20
@article{UEK:2168310079,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 3",
pages = "41-49",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168310201,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "331-366",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
22
@article{UEK:2168312405,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "3(64)",
pages = "59-84",
year = "2016",
url = {https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-364.4.pdf},
}
23
@inbook{UEK:2168309613,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną",
booktitle = "Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo",
pages = "103-116",
adress = "Warszawa ; Rzeszów",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-841-7",
}
24
@inbook{UEK:2168300337,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ślusarczyk",
title = "Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6",
pages = "9-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-0-9",
}
25
@article{UEK:2168293745,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (938)",
pages = "87-100",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0207},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301},
}
26
@article{UEK:2168329551,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej",
journal = "TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie",
number = "1 (17)",
pages = "88-98",
year = "2014",
url = {https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0},
}
27
@unpublished{UEK:2168302545,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "362-401",
year = "2014",
}
28
@misc{UEK:2168291521,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "121",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
29
@inbook{UEK:2168285473,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5",
pages = "167-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-7-8",
}
30
@article{UEK:2168294007,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ślusarczyk",
title = "Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "348",
pages = "124-133",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.11},
url = {},
}
31
@unpublished{UEK:2168314581,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "252-297",
year = "2014",
}
32
@article{UEK:2168278379,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ślusarczyk",
title = "Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "334-347",
adress = "",
year = "2013",
}
33
@article{UEK:2168302981,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 20, 9 (176)",
pages = "46-55",
year = "2013",
}
34
@article{UEK:2168296601,
author = "Stanisław Ślusarczyk and Piotr Ślusarczyk and Radosław Ślusarczyk",
title = "Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "716-728",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf},
}
35
@inbook{UEK:2168303093,
author = "Stanisław Ślusarczyk and Radosław Ślusarczyk",
title = "Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient",
booktitle = "Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja",
pages = "75-94",
adress = "Zamość",
publisher = "Wydawnictwo Knowledge Innovation Center",
year = "2013",
isbn = "978-83-935570-4-2",
}
36
@inbook{UEK:2168303085,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "277-286",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-80-9",
}
37
@inbook{UEK:2168313771,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "253-265",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2013",
url = {http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/bitstream/handle/11199/7419/%C5%9Alusarczyk%20Rados%C5%82aw%2c%20The%20Use%20of%20Discriminant%20Models%20in%20Predicting%20Bankruptcy%20of%20Enterprises%20in%20the%20Construction%20Sector.pdf?sequence=1},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-88421-82-2",
}
38
@article{UEK:2168287725,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "9",
pages = "67-90",
year = "2013",
}
39
@inbook{UEK:2168313789,
author = "Robert Góra and Radosław Ślusarczyk",
title = "The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize",
booktitle = "Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences",
pages = "217-231",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics, University of Niš",
year = "2012",
isbn = "978-86-6139-051-7",
}
40
@inbook{UEK:2168313767,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Decision Making Process in Management",
booktitle = "Management of Organization in the Age of Globalization",
pages = "67-85",
adress = "Zamosc",
publisher = "Knowledge Innovation Center Sp. z o.o.",
year = "2012",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/518/Management%20of%20calosc%20ksiazki.pdf?sequence=1},
isbn = "978-83-935570-0-4",
}
41
@inbook{UEK:2168303051,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego",
pages = "106-114",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2012",
isbn = "978-83-89664-09-9",
}
42
@article{UEK:2168302983,
author = "Radosław Ślusarczyk",
title = "Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi",
journal = "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika",
number = "no. 749",
pages = "271-278",
year = "2012",
}
43
@inbook{UEK:2168313793,
author = "Agata Szmulik and Stanisław Ślusarczyk and Radosław Ślusarczyk",
title = "Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy",
booktitle = "New Trends in Social Policy and Welfare Economy",
pages = "99-120",
adress = "Kijów",
publisher = "Wydawnictwo Merkjuri-Podila Sp. z o.o.",
year = "2012",
isbn = "978-966-2696-15-8",
}
44
@inbook{UEK:2168313761,
author = "Stanisław Ślusarczyk and Radosław Ślusarczyk",
title = "Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market",
booktitle = "Management of Organization in the Age of Globalization",
pages = "31-46",
adress = "Zamosc",
publisher = "Knowledge Innovation Center Sp. z o.o.",
year = "2012",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/518/Management%20of%20calosc%20ksiazki.pdf?sequence=1},
isbn = "978-83-935570-0-4",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID