Publications of the selected author
1

Author:
Kinga Bauer , Jan Hospodka
Conference:
20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019), Praga, Czechy, od 2019-05-24 do 2019-05-24
Title:
Rules for Preparation and Publishing of Financial Statements in Bankruptcy and Reorganization Proceedings : Evidence from Poland and the Czech Republic
Source:
Digitalization in Finance and Accounting : 20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019) Prague, Czech Republic / ed. David Procházka - Cham: Springer, 2021, s. 203-218. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
Research program:
This article has been processed as an input of a project by the Faculty of Finance and Accounting at the University of Economics in Prague, which is realized in the scope of institutional support IP100040.
ISBN:
978-3-030-55276-3 ; 978-3-030-55277-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353278
chapter in monograph
2

Author:
Michał Baran , Kinga Bauer
Title:
The Role of Information in Assessing the Risk of Conducting Bankruptcy Proceedings
Source:
Risks. - vol. 9, iss. 4 (2021) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Risk in Contemporary Management - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
:
Nr:
2168354678
article
3

Author:
Kinga Bauer , Magdalena Chmielowiec-Lewczuk , Marzanna Lament , Ewa Spigarska
Title:
Wielowymiarowość informacji finansowych i niefinansowych w zakładach ubezpieczeń
Publisher address:
Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2021
Physical description:
262 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Gdański
ISBN:
978-83-66922-12-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168359844
monograph
4

Author:
Marek Bauer , Kinga Bauer
Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Effect of Travel Time Variability on the Operating Cost of a Tram Line
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 8196-8207. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360024
chapter in conference materials
5

Author:
Kinga Bauer , Marek Bauer
Conference:
20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019), Praga, Czechy, od 2019-05-24 do 2019-05-24
Title:
Influence of Seasonality on the Value of Revenues from Ticket Sale in Public Transport
Source:
Digitalization in Finance and Accounting : 20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019) Prague, Czech Republic / ed. David Procházka - Cham: Springer, 2021, s. 255-264. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-030-55276-3 ; 978-3-030-55277-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353282
chapter in monograph
6

Author:
Kinga Bauer , Marek Bauer
Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
The Application of CVP Analysis in Companies from the Taxi Industry Based on Simulation Results : the Empirical Evidence from Poland
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 12944-12952. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168352524
chapter in conference materials
7

Author:
Kinga Bauer , Jan Hospodka
Title:
Accounting as a Source of Financial Information on Insolvency in Liquidation Proceedings
Source:
Central European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020) , s. 2-29. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168352772
article
8

Author:
Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Assessment of Causes and Effects of Corporate Restructuring
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 8777-8783. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168351814
chapter in conference materials
9

Author:
Kinga Bauer , Stanisław Hońko , Teresa Orzeszko , Arleta Szadziewska
Title:
Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku
Publisher address:
Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020
Physical description:
293, [1] s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-955355-7-4
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351006
monograph
10

Author:
Title:
Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym = Hierarchy of Qualitative Characteristics of Financial Statements of Enterprises during Insolvency Proceedings
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 98, nr 154 (2018) , s. 25-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168327763
article
11

Author:
Kinga Bauer , Małgorzata Macuda
Title:
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala = Financial Statement as a Source of Information for Stakeholders of The Restructured Hospital
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 37-47. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324069
article
12

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa w procesie upadłości = Financial Statement as a Source of Information for Corporate External Stakeholders during Insolvency Proceedings
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 96, nr 152 (2018) , s. 9-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168324609
article
13

Author:
Kinga Bauer , Marek Bauer
Conference:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Title:
Possibilities to Control Volume of Production in CVP Analysis : an Example of Companies Providing Taxi Services
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 296-309. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Access mode:
Nr:
2168329671
chapter in conference materials
14

Author:
Kinga Bauer , Giovanna Centorrino
Title:
Financial Statements of Banks as a Source of Information about Implementation of IFRS 15 : the Evidence from Poland
Source:
Journal of Modern Accounting and Auditing. - vol. 13, no. 6 (145) (2017) , s. 235-248. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316639
article
15

Author:
Michał Baran , Kinga Bauer
Title:
Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland
Source:
Jagiellonian Journal of Management. - vol. 3, no. 1 (2017) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168318627
article
16

Author:
Conference:
The 5th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2017-10-20 do 2017-10-20
Title:
Financial Reporting for SMEs in Bankruptcy as Viewed by Insolvency Practitioners : the Case of Polish Entities which do not Keep Books of Account
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2017, s. 174-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
Access mode:
Nr:
2168319813
chapter in conference materials
17

Author:
Michał Baran , Kinga Bauer
Title:
Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland
Source:
The Organizational Competitiveness : Approaches & Challenges / eds. Piotr Jedynak, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka - Krakow: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 45-58 - Bibliogr.
Series:
(Comprehensive Management Issues)
ISBN:
978-83-233-4423-0 ; 978-83-233-9792-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321723
chapter in monograph
18

Author:
Sanja Broz Tominac , Kinga Bauer
Title:
Regulations for the Preparation of Financial Statements by Banks in Croatia and Poland = Regulacje prawne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez banki w Chorwacji i Polsce
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 16 (2017) , s. 81-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168321079
article
See main document
19

Author:
Title:
Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Disclosure of Restructuring Proceedings in Financial Statements of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016) , s. 571-580. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311361
article
20

Author:
Anna Kasperowicz , Kinga Bauer , Katarzyna Zasiewska , Ewa Radawiecka , Ewa Walińska , Andrzej Krystian Piosik , Magdalena Janowicz , Jolanta Chluska , Katarzyna Trzpioła
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 585-733. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318249
chapter in monograph
21

Author:
Conference:
8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", Zagrzeb, Chorwacja, od 2016-06-08 do 2016-06-11
Title:
Human Capital in Reporting of Judicial Proceedings of Restructuring : the Evidence from Poland
Source:
An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital / ed. by Lovorka Galetić, Ivana Načinović Braje, Božidar Jaković - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, 2016, s. 24-31. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-953-346-027-7
Nr:
2168307029
chapter in conference materials
22

Author:
Title:
The Understandability of Financial Statements in the Decision-making Processes of Insolvency Proceedings = Zrozumiałość sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji w postępowaniu upadłościowym
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 14 (2016) , s. 119-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308831
article
See main document
23

Author:
Michał Baran , Kinga Bauer
Title:
Wkraczając w erę informacji : outsourcing usług księgowych w sektorze MSP w perspektywie oczekiwań interesariuszy
Source:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 18-27 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-309-4
Nr:
2168311457
chapter in monograph
24

Author:
Title:
Is Financial Reporting in the SME Sector Moving towards Transparency? The Evidence from Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313059
article
25

Author:
Title:
Costs of Bankruptcy in the Financial Statements of Companies Listed in the Stock Market
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 163-171 - Bibliogr.
Research program:
The publication was fi nanced from the statutory research funds of the Faculty of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310827
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
The Role of Court Representatives in Cost Calculation of Bankruptcy Proceedings : a Case from Poland
Source:
Journal of US-China Public Administration. - vol. 12, no. 1 (2015) , s. 60-70. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168291819
article
27

Author:
Title:
Regulatory Conditions of Cooperative Banks' Financial Reporting in Poland = Regulacyjne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej banków spółdzielczych w Polsce
Source:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 13-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Access mode:
Nr:
2168298669
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym = Financial Reporting Trends in Insolvency Proceedings
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 229-237. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297073
article
29

Title:
The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings = Przesłanki społecznej odpowiedzialności biznesu w postępowaniu upadłościowym
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 387 (2015) , s. 20-29. - Tytuł numeru: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296189
article
30

Author:
Title:
Impact of Owner-Occupied Property Valuation by Historical Cost on Fixed Assets Value at Bankruptcy Risk
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 23, nr 2 (2015) , s. 3-23. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168291487
article
31

Author:
Kinga Bauer , Michał Baran
Title:
Virtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems : Empirical Evidence from Poland
Source:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 3, no 2 (2015) , s. 128-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168296419
article
32

Author:
Title:
Accounting in the Juridical Restructuring Proceedings : Theory and Practice
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 203-211 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168300471
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Conference:
International Conference Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 (Current Problems of the Corporate Sector 2014), Bratysława, Słowacja, od 2014-05-15 do 2014-05-15
Title:
Intangible Assets Valuation Issues in Enterprises Facing Bankruptcy in Poland
Source:
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác = Current Problems of the Corporate Sector 2014 : Miscellany of Scientific Papers / Štefan Majtán a kolektív - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s. 13-18. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3867-1
Access mode:
Nr:
2168284213
chapter in conference materials
34

Title:
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]2014, s. [9]-[21]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303137
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Conference:
The 2nd International Scientific Conference on International Harmonization of Financial Reporting "IFRS - Global Rules and Local Use", Praga, Czechy, od 2014-10-10 do 2014-10-10
Title:
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2014, s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
ISBN:
978-80-87658-11-6
Access mode:
Nr:
2168284243
chapter in conference materials
36

Author:
Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej
Source:
Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej : wybrane uwarunkowania / red. Michał Baran - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2014, s. 155-168. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-3903-8
Nr:
2168291459
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk : the Role of Estimates
Source:
Journal of Modern Accounting and Auditing. - vol. 10, no. 6 (109) (2014) , s. 652-666. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284219
article
38

Author:
Title:
Restructuring Ventures in Companies at Risk of Bankruptcy
Source:
Competition and Cooperation in the Management Theory and Practice / ed. by Piotr Jedynak - Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, s. 155-174. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-3686-0
Nr:
2168284201
chapter in monograph
39

Author:
Conference:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Title:
Wycena bilansowa nieruchomości w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością = Balance Sheet Valuation of Real Estate in Enterprises Facing Bankruptcy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 585-596. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290061
article
40

Author:
Conference:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Title:
Rola rachunku przepływów pieniężnych w podejmowaniu decyzji o możliwości kontynuacji działania przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością = The Role of Cash Flow Statement in Decision-making Process Concerning the Possibility to Continue Operations of a Company at Risk of Bankruptcy
Source:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 118-130. - Streszcz., summ.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168284171
chapter in conference materials
See main document
41

Author:
Title:
Decyzyjny rachunek kosztów postępowania upadłościowego = Decision Calculus of Bankruptcy Proceedings Costs
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 289 (2013) , s. 43-52. - Tytuł numeru: Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283825
article
42

Author:
Conference:
The 1st International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2013-10-17 do 2013-10-18
Title:
Property, Plant and Equipment Valuation in the Financial Statement of Company at Bankruptcy Risk in Poland
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2013, s. 8-19. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87658-08-6
Access mode:
Nr:
2168284421
chapter in conference materials
43

Author:
Anna Kasperowicz , Kinga Bauer , Katarzyna Zasiewska , Ewa Radawiecka , Ewa Walińska , Andrzej Krystian Piosik , Magdalena Janowicz , Jolanta Chluska , Katarzyna Trzpioła
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 585-733. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298921
chapter in monograph
44

Author:
Title:
Prawne uwarunkowania wyceny sprawozdawczej w postępowaniu w przedmiocie upadłości = Legal Conditions in the Valuation of Financial Statements - Proceedings for a Declaration of Bankruptcy
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 13-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168283807
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Koncepcje ryzyka w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością = Risk Concepts in Arrangement Proposals of Companies Threatened with Bankruptcy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 347-356. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286855
article
46

Author:
Title:
Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa = Accounting and the Information Needs of Small Businesses
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 58 (2013) , s. 11-20. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 757)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286863
article
47

Author:
Title:
Budgeting in Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Theory of Management 5 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 9-13. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0590-2
Nr:
2168284181
chapter in monograph
48

Author:
Title:
Evolution of Managerial Accounting in Poland
Source:
Regional Management : Theory, Practice and Development / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2012, s. 24-28. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0558-2
Nr:
2168284179
chapter in monograph
49

Author:
Title:
Zmiany w otoczeniu gospodarczym a ewolucja rachunku kosztów = Changes in the Business Environment and the Evolution of Cost Accounting
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia / red. Jacek Binda - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2012, s. 37-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-84-6
Nr:
2168284173
chapter in monograph
50

Author:
Title:
Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczania interesów stron postępowania upadłościowego
Source:
Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych / red. nauk. Gertruda Krystyna Świderska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 265-281 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-633-2
Nr:
2168284785
chapter in monograph
51

Author:
Wojciech Rogowski , Kinga Bauer , Bartosz Groele , Katarzyna Kopczewska , Dariusz Wędzki
Title:
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Physical description:
120 s.: il.
Notes:
[odczyt: 05.11.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168285221
report
52

Author:
Title:
Zarządzanie informacjami a ograniczanie strat podmiotów w stanie upadłości = Information Management and Limiting Loss of Entities in Liquidation Bankruptcy
Source:
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 43-64. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-612-8
Nr:
2168283847
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Management of Enterprises from the SME Sector and Their Bankruptcy Risk
Source:
Management under Conditions of Risk and Uncertainty / ed. by Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2011, s. 36-49
ISBN:
978-83-62304-25-7
Nr:
2168285981
chapter in monograph
54

Author:
Title:
World Economic Crisis and Chosen Aspects of Bankruptcy in Poland
Source:
Theory of Management 4 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2011, s. 217-221. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0420-2
Nr:
2168284805
chapter in monograph
55

Author:
Title:
Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku = Accounting and Bankruptcy Process - Theoretical and Practical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 32 (2011) , s. 29-45. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 625)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285249
article
56

Author:
Title:
Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem strat właścicieli przedsiębiorstw w stanie upadłości zmierzającej do zawarcia układu = Accounting and Managing the Risk of Owner Losses at Bankrupt Companies Moving toward Settlement
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 54-62. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2168283915
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Title:
Management of Undertakings in Bankruptcy in Poland
Source:
Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection / ed. Štefan Hittmár - Zilina: [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], 2010, s. 177-181. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0296-3
Nr:
2168284819
chapter in monograph
58

Author:
Title:
Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości = Financial Crisis and Bankrupt Companies Restructuring
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 15 (2010) , s. 209-218. - Tytuł numeru: Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych - Bibliogr.
Nr:
2168283993
article
59

Author:
Kinga Bauer , Monika Jedynak , Piotr Jedynak
Title:
The Audit as the Tool of the Diagnosis of the Organization
Source:
Rinok auditors'kih poslug w Ukraïnì - Ìvano-Frankìvs'k: Prikarpats'kìj nacìonal'nìj unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2010, s. 157-161
Nr:
2168284783
chapter in conference materials
60

Author:
Title:
Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy = Accounting and Financial Analysis - Prerequisites and Conditions in the Case of Small Business Planning
Source:
Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2010, s. 141-156. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Series:
(Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 6)
ISBN:
978-83-267-0284-6
Nr:
2168283907
chapter in monograph
61

Author:
Title:
Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2009
Physical description:
111 s., [4] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2606-9
Nr:
2168283831
monograph
62

Author:
Title:
Przesłanki wykorzystania rachunkowości zarządczej w procesie upadłościowym = Managerial Accounting in Solvency and Bankruptcy Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 51-62. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168285257
article
63

Author:
Title:
Wiarygodność informacji tworzonych przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej
Source:
Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 9-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-437-6
Nr:
2168284845
chapter in monograph
64

Author:
Title:
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw = Intangible Assets Yaluation in Insolyency and Bankruptcy Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 14 (2008) , s. 411-420. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 520)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168287653
article
65

Author:
Title:
Sprawozdawczość finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej prezentowanej przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 41-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2168285739
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Wycena majątku trwałego przedsiębiorstw zagrożonych upadłością likwidacyjną według MSSF/MSR oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Source:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 33-44
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2168284189
chapter in monograph
67

Author:
Title:
Rola informacji tworzonych w rachunkowości w procesie upadłościowym
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 49-57. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2168284825
chapter in monograph
See main document
68

Author:
Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2003-10-22 do 2003-10-24
Title:
Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na znaczenie uczenia się w organizacji
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 6, Determinanty jakości a efektywność procesów / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, s. 188-200 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-6-9
Nr:
2168283867
chapter in conference materials
69

Author:
Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2002-10-23 do 2002-10-24
Title:
Wpływ szkoleń na jakość i efektywność organizacji
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5, Zarządzanie pracą / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, s. 712-725
ISBN:
83-911343-5-0
Nr:
2168283875
chapter in conference materials
70

Author:
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Title:
Rola motywowania w zarządzaniu zmianami
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 198-210 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2168283879
chapter in conference materials
1
Rules for Preparation and Publishing of Financial Statements in Bankruptcy and Reorganization Proceedings : Evidence from Poland and the Czech Republic / Kinga BAUER, Jan Hospodka // W: Digitalization in Finance and Accounting : 20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019) Prague, Czech Republic / ed. David Procházka. - Cham: Springer, 2021. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 203-218. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-55276-3 ; 978-3-030-55277-0
2
The Role of Information in Assessing the Risk of Conducting Bankruptcy Proceedings / Michał Baran, Kinga BAUER // Risks. - vol. 9, iss. 4 (2021), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Risk in Contemporary Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2227-9091/9/4/64/htm. - ISSN 2227-9091
3
Wielowymiarowość informacji finansowych i niefinansowych w zakładach ubezpieczeń / Kinga BAUER, Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Marzanna Lament, Ewa Spigarska. - Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2021. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66922-12-9
4
Effect of Travel Time Variability on the Operating Cost of a Tram Line / Marek Bauer, Kinga BAUER // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 8196-8207. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/effect-of-travel-time-variability-on-the-operating-cost-of-a-tram-line/Wstęp:
5
Influence of Seasonality on the Value of Revenues from Ticket Sale in Public Transport / Kinga BAUER, Marek Bauer // W: Digitalization in Finance and Accounting : 20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019) Prague, Czech Republic / ed. David Procházka. - Cham: Springer, 2021. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 255-264. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-55276-3 ; 978-3-030-55277-0
6
The Application of CVP Analysis in Companies from the Taxi Industry Based on Simulation Results : the Empirical Evidence from Poland / Kinga BAUER, Marek Bauer // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 12944-12952. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786 ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-application-of-cvp-analysis-in-companies-from-the-taxi-industry-based-on-simulation-results-the-empirical-evidence-from-poland/Wstęp:
7
Accounting as a Source of Financial Information on Insolvency in Liquidation Proceedings / Kinga BAUER, Jan Hospodka // Central European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020), s. 2-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Bauer_0.pdf. - ISSN 2658-0845
8
Assessment of Causes and Effects of Corporate Restructuring / Kinga BAUER // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 8777-8783. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786 ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/assessment-of-causes-and-effects-of-corporate-restructuring/Wstęp:
9
Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku / Kinga BAUER, Stanisław Hońko, Teresa Orzeszko, Arleta Szadziewska. - Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020. - 293, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-955355-7-4
10
Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym = Hierarchy of Qualitative Characteristics of Financial Statements of Enterprises during Insolvency Proceedings / Kinga BAUER // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 98, nr 154 (2018), s. 25-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=174837. - ISSN 1641-4381
11
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala = Financial Statement as a Source of Information for Stakeholders of The Restructured Hospital / Kinga BAUER, Małgorzata Macuda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018), s. 37-47. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41094&from=publication. - ISSN 1899-3192
12
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa w procesie upadłości = Financial Statement as a Source of Information for Corporate External Stakeholders during Insolvency Proceedings / Kinga BAUER // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 96, nr 152 (2018), s. 9-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=167611. - ISSN 1641-4381
13
Possibilities to Control Volume of Production in CVP Analysis : an Example of Companies Providing Taxi Services / Kinga BAUER, Marek Bauer // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2018. - S. 296-309. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
14
Financial Statements of Banks as a Source of Information about Implementation of IFRS 15 : the Evidence from Poland / Kinga BAUER, Giovanna Centorrino // Journal of Modern Accounting and Auditing. - vol. 13, no. 6 (145) (2017), s. 235-248. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/59a3d029ab72a.pdf. - ISSN 1548-6583
15
Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland / Michał Baran, Kinga BAUER // Jagiellonian Journal of Management. - vol. 3, no. 1 (2017), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/9666/
16
Financial Reporting for SMEs in Bankruptcy as Viewed by Insolvency Practitioners : the Case of Polish Entities which do not Keep Books of Account / Kinga BAUER // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2017. - S. 174-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2017.pdf
17
Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland / Michał Baran, Kinga BAUER // W: The Organizational Competitiveness : Approaches & Challenges / eds. Piotr Jedynak, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka. - Krakow: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. - (Comprehensive Management Issues). - S. 45-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4423-0 ; 978-83-233-9792-2
18
Regulations for the Preparation of Financial Statements by Banks in Croatia and Poland = Regulacje prawne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez banki w Chorwacji i Polsce / Sanja Broz Tominac, Kinga BAUER // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 16 (2017), s. 81-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1166/995. - ISSN 1642-168X
19
Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Disclosure of Restructuring Proceedings in Financial Statements of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Kinga BAUER // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016), s. 571-580. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-571.pdf. - ISSN 2450-7741
20
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru / Anna Kasperowicz, Kinga Bauer, Katarzyna Zasiewska, Ewa Radawiecka, Ewa Walińska, Andrzej Krystian Piosik, Magdalena Janowicz, Jolanta Chluska, Katarzyna Trzpioła // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 585-733. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
21
Human Capital in Reporting of Judicial Proceedings of Restructuring : the Evidence from Poland / Kinga BAUER // W: An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital / ed. by Lovorka Galetić, Ivana Načinović Braje, Božidar Jaković. - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, 2016. - S. 24-31. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-027-7
22
The Understandability of Financial Statements in the Decision-making Processes of Insolvency Proceedings = Zrozumiałość sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji w postępowaniu upadłościowym / Kinga BAUER // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 14 (2016), s. 119-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1145/805. - ISSN 1642-168X
23
Wkraczając w erę informacji : outsourcing usług księgowych w sektorze MSP w perspektywie oczekiwań interesariuszy / Michał Baran, Kinga BAUER // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 18-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-309-4
24
Is Financial Reporting in the SME Sector Moving towards Transparency? The Evidence from Poland / Kinga BAUER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1055/898. - ISSN 1898-6447
25
Costs of Bankruptcy in the Financial Statements of Companies Listed in the Stock Market / Kinga BAUER // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 163-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
26
The Role of Court Representatives in Cost Calculation of Bankruptcy Proceedings : a Case from Poland / Kinga BAUER // Journal of US-China Public Administration. - vol. 12, no. 1 (2015), s. 60-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/553a0a21c4626.pdf. - ISSN 1548-6591
27
Regulatory Conditions of Cooperative Banks' Financial Reporting in Poland = Regulacyjne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej banków spółdzielczych w Polsce / Kinga BAUER // W: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line] / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 13-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
28
Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym = Financial Reporting Trends in Insolvency Proceedings / Kinga BAUER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015), s. 229-237. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29606/Bauer_Kierunki_Zmian_Sprawozdawczosci_Finansowej_w_Postepowaniu_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
29
The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings = Przesłanki społecznej odpowiedzialności biznesu w postępowaniu upadłościowym / Kinga BAUER, Joanna KRASODOMSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 387 (2015), s. 20-29. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/28905/Bauer_The_Premises_For_Corporate_Social_Responsibility_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
30
Impact of Owner-Occupied Property Valuation by Historical Cost on Fixed Assets Value at Bankruptcy Risk / Kinga BAUER // Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 23, nr 2 (2015), s. 3-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1158045. - ISSN 2084-3356
31
Virtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems : Empirical Evidence from Poland / Kinga BAUER, Michał Baran // International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 3, no 2 (2015), s. 128-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5194/1981. - ISSN 2309-4508
32
Accounting in the Juridical Restructuring Proceedings : Theory and Practice / Kinga BAUER // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 203-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
33
Intangible Assets Valuation Issues in Enterprises Facing Bankruptcy in Poland / Kinga Bauer // W: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác [on-line] = Current Problems of the Corporate Sector 2014 : Miscellany of Scientific Papers / Štefan Majtán a kolektív. - Dane tekstowe(plik pdf). - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - S. 13-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3867-1
34
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland / Kinga BAUER, Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]. - ([2014]), s. [9]-[21]. - Summ. - Bibliogr.
35
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland / Kinga BAUER, Joanna TOBOREK-MAZUR // W: IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2014. - S. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-80-87658-11-6. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IRFS-Proceedings_2014-Published.pdf
36
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej / Kinga BAUER // W: Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej : wybrane uwarunkowania / red. Michał Baran. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2014. - S. 155-168. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-3903-8
37
Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk : the Role of Estimates / Kinga Bauer // Journal of Modern Accounting and Auditing. - vol. 10, no. 6 (109) (2014), s. 652-666. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1548-6583
38
Restructuring Ventures in Companies at Risk of Bankruptcy / Kinga Bauer // W: Competition and Cooperation in the Management Theory and Practice / ed. by Piotr Jedynak. - Kraków: Jagiellonian University Press, 2014. - S. 155-174. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-3686-0
39
Wycena bilansowa nieruchomości w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością = Balance Sheet Valuation of Real Estate in Enterprises Facing Bankruptcy / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 803). - nr 66 (2014), s. 585-596. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4918-wycena-bilansowa-nieruchomosci-w-przedsiebiorstwach-zagrozonych-upadloscia. - ISSN 1733-2842
40
Rola rachunku przepływów pieniężnych w podejmowaniu decyzji o możliwości kontynuacji działania przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością = The Role of Cash Flow Statement in Decision-making Process Concerning the Possibility to Continue Operations of a Company at Risk of Bankruptcy / Kinga Bauer // W: Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 118-130. - Streszcz., summ. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-09-9
41
Decyzyjny rachunek kosztów postępowania upadłościowego = Decision Calculus of Bankruptcy Proceedings Costs / Kinga Bauer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 289 (2013), s. 43-52. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
Property, Plant and Equipment Valuation in the Financial Statement of Company at Bankruptcy Risk in Poland / Kinga Bauer // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Dane tekstowe (plik pdf). - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2013. - S. 8-19. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87658-08-6. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS_Proceedings_2013_FINAL.pdf
43
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru / Anna Kasperowicz, Kinga Bauer, Katarzyna Zasiewska, Ewa Radawiecka, Ewa Walińska, Andrzej Krystian Piosik, Magdalena Janowicz, Jolanta Chluska, Katarzyna Trzpioła // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 585-733. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
44
Prawne uwarunkowania wyceny sprawozdawczej w postępowaniu w przedmiocie upadłości = Legal Conditions in the Valuation of Financial Statements - Proceedings for a Declaration of Bankruptcy / Kinga Bauer // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 13-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
45
Koncepcje ryzyka w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością = Risk Concepts in Arrangement Proposals of Companies Threatened with Bankruptcy / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 347-356. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-347.pdf. - ISSN 1733-2842
46
Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa = Accounting and the Information Needs of Small Businesses / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 757). - nr 58 (2013), s. 11-20. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/58-2013/FRFU-58-11.pdf. - ISSN 1733-2842
47
Budgeting in Small and Medium-sized Enterprises / Kinga Bauer // W: Theory of Management 5 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2012. - S. 9-13. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0590-2
48
Evolution of Managerial Accounting in Poland / Kinga Bauer // W: Regional Management : Theory, Practice and Development / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2012. - S. 24-28. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0558-2
49
Zmiany w otoczeniu gospodarczym a ewolucja rachunku kosztów = Changes in the Business Environment and the Evolution of Cost Accounting / Kinga Bauer // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia / red. Jacek Binda. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2012. - S. 37-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-84-6
50
Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczania interesów stron postępowania upadłościowego / Kinga BAUER // W: Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych / red. nauk. Gertruda Krystyna Świderska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 265-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-633-2
51
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [on-line] / Wojciech Rogowski, Kinga Bauer, Bartosz Groele, Katarzyna Kopczewska, Dariusz WĘDZKI ; współpr.: Katarzyna Dzwonkowska, Izabella Kiriczok, Adamina Korwin-Szymanowska, Daniel Popek. - Dane tekstowe(plik pdf). - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 120 s. : il. - [odczyt: 05.11.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/12615.pdf
52
Zarządzanie informacjami a ograniczanie strat podmiotów w stanie upadłości = Information Management and Limiting Loss of Entities in Liquidation Bankruptcy / Kinga Bauer // W: Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 43-64. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-612-8
53
Management of Enterprises from the SME Sector and Their Bankruptcy Risk / Kinga Bauer // W: Management under Conditions of Risk and Uncertainty / ed. by Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda. - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2011. - S. 36-49. - ISBN 978-83-62304-25-7
54
World Economic Crisis and Chosen Aspects of Bankruptcy in Poland / Kinga Bauer // W: Theory of Management 4 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2011. - S. 217-221. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0420-2
55
Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku = Accounting and Bankruptcy Process - Theoretical and Practical Aspects / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 625). - nr 32 (2011), s. 29-45. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/32-2011/FRFU-32-29.pdf. - ISSN 1733-2842
56
Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem strat właścicieli przedsiębiorstw w stanie upadłości zmierzającej do zawarcia układu = Accounting and Managing the Risk of Owner Losses at Bankrupt Companies Moving toward Settlement / Kinga Bauer // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 54-62. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
57
Management of Undertakings in Bankruptcy in Poland / Kinga Bauer // W: Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], 2010. - S. 177-181. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0296-3
58
Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości = Financial Crisis and Bankrupt Companies Restructuring / Kinga Bauer // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 15 (2010), s. 209-218. - Summ.. - Tytuł numeru: Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/412/303. - ISSN 2080-1653
59
The Audit as the Tool of the Diagnosis of the Organization / Kinga Bauer, Monika Jedynak, Piotr Jedynak // W: Rinok auditors'kih poslug w Ukraïnì : stan ì perspektivi rozvitku : mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ, 15-16 kvìtnâ 2010 r. : zbìrnik materìalìv dopovìdej. - Ìvano-Frankìvs'k: Prikarpats'kìj nacìonal'nìj unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2010. - S. 157-161
60
Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy = Accounting and Financial Analysis - Prerequisites and Conditions in the Case of Small Business Planning / Kinga Bauer // W: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2010. - (Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 6). - S. 141-156. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-83-267-0284-6. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/284/193
61
Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw / Kinga Bauer. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - 111 s., [4] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2606-9
62
Przesłanki wykorzystania rachunkowości zarządczej w procesie upadłościowym = Managerial Accounting in Solvency and Bankruptcy Process / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 51-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
63
Wiarygodność informacji tworzonych przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej / Kinga Bauer // W: Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski]. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 9-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-437-6
64
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw = Intangible Assets Yaluation in Insolyency and Bankruptcy Process / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 520). - nr 14 (2008), s. 411-420. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
65
Sprawozdawczość finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej prezentowanej przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej / Kinga Bauer // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 41-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
66
Wycena majątku trwałego przedsiębiorstw zagrożonych upadłością likwidacyjną według MSSF/MSR oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości / Kinga Bauer // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości / red. Zbigniew Messner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 33-44. - ISBN 83-7246-835-4
67
Rola informacji tworzonych w rachunkowości w procesie upadłościowym / Kinga Bauer // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 49-57. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
68
Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na znaczenie uczenia się w organizacji / Kinga Bauer // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 6, Determinanty jakości a efektywność procesów / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - S. 188-200. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-6-9
69
Wpływ szkoleń na jakość i efektywność organizacji / Kinga Bauer // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5, Zarządzanie pracą / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - S. 712-725. - ISBN 83-911343-5-0
70
Rola motywowania w zarządzaniu zmianami / Kinga Kurzdym // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 198-210. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-4-2
1
Bauer K., Hospodka J., (2021), Rules for Preparation and Publishing of Financial Statements in Bankruptcy and Reorganization Proceedings : Evidence from Poland and the Czech Republic. [W:] Procházka D. (red.), Digitalization in Finance and Accounting : 20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019) Prague, Czech Republic (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 203-218.
2
Baran M., Bauer K., (2021), The Role of Information in Assessing the Risk of Conducting Bankruptcy Proceedings, "Risks", vol. 9, iss. 4, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2227-9091/9/4/64/htm
3
Bauer K., Chmielowiec-Lewczuk M., Lament M., Spigarska E., (2021), Wielowymiarowość informacji finansowych i niefinansowych w zakładach ubezpieczeń, Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 262 s.
4
Bauer M., Bauer K., (2021), Effect of Travel Time Variability on the Operating Cost of a Tram Line. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 8196-8207.
5
Bauer K., Bauer M., (2021), Influence of Seasonality on the Value of Revenues from Ticket Sale in Public Transport. [W:] Procházka D. (red.), Digitalization in Finance and Accounting : 20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019) Prague, Czech Republic (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 255-264.
6
Bauer K., Bauer M., (2020), The Application of CVP Analysis in Companies from the Taxi Industry Based on Simulation Results : the Empirical Evidence from Poland. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 12944-12952.
7
Bauer K., Hospodka J., (2020), Accounting as a Source of Financial Information on Insolvency in Liquidation Proceedings, "Central European Management Journal", vol. 28, nr 4, s. 2-29; https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Bauer_0.pdf
8
Bauer K., (2020), Assessment of Causes and Effects of Corporate Restructuring. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 8777-8783.
9
Bauer K., Hońko S., Orzeszko T., Szadziewska A., (2020), Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku, Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 293, [1] s.
10
Bauer K., (2018), Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 98, nr 154, s. 25-42; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=174837
11
Bauer K., Macuda M., (2018), Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 37-47; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41094&from=publication
12
Bauer K., (2018), Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa w procesie upadłości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 96, nr 152, s. 9-25; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=167611
13
Bauer K., Bauer M., (2018), Possibilities to Control Volume of Production in CVP Analysis : an Example of Companies Providing Taxi Services. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 296-309.
14
Bauer K., Centorrino G., (2017), Financial Statements of Banks as a Source of Information about Implementation of IFRS 15 : the Evidence from Poland, "Journal of Modern Accounting and Auditing", vol. 13, no. 6 (145), s. 235-248; http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/59a3d029ab72a.pdf
15
Baran M., Bauer K., (2017), Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland, "Jagiellonian Journal of Management", vol. 3, no. 1, s. 1-15; http://www.ejournals.eu/pliki/art/9666/
16
Bauer K., (2017), Financial Reporting for SMEs in Bankruptcy as Viewed by Insolvency Practitioners : the Case of Polish Entities which do not Keep Books of Account. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 174-186.
17
Baran M., Bauer K., (2017), Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland. [W:] Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M. (red.), The Organizational Competitiveness : Approaches & Challenges, Krakow : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 45-58.
18
Broz Tominac S., Bauer K., (2017), Regulations for the Preparation of Financial Statements by Banks in Croatia and Poland, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 16, s. 81-97; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1166/995
19
Bauer K., (2016), Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 2, s. 571-580; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-571.pdf
20
Kasperowicz A., Bauer K., Zasiewska K., Radawiecka E., Walińska E., Piosik A., Janowicz M., Chluska J., Trzpioła K., (2016), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 585-733.
21
Bauer K., (2016), Human Capital in Reporting of Judicial Proceedings of Restructuring : the Evidence from Poland. [W:] Galetić L., Braje , Jaković B. (red.), An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, s. 24-31.
22
Bauer K., (2016), The Understandability of Financial Statements in the Decision-making Processes of Insolvency Proceedings, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 14, s. 119-134; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1145/805
23
Baran M., Bauer K., (2016), Wkraczając w erę informacji : outsourcing usług księgowych w sektorze MSP w perspektywie oczekiwań interesariuszy. [W:] Kuzior A., Szewieczek A. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 18-27.
24
Bauer K., (2016), Is Financial Reporting in the SME Sector Moving towards Transparency? The Evidence from Poland, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (958), s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1055/898
25
Bauer K., (2016), Costs of Bankruptcy in the Financial Statements of Companies Listed in the Stock Market. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 163-171.
26
Bauer K., (2015), The Role of Court Representatives in Cost Calculation of Bankruptcy Proceedings : a Case from Poland, "Journal of US-China Public Administration", vol. 12, no. 1, s. 60-70; http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/553a0a21c4626.pdf
27
Bauer K., (2015), Regulatory Conditions of Cooperative Banks' Financial Reporting in Poland. [W:] Krasodomska J., Świetla K. (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-23.
28
Bauer K., (2015), Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 229-237; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29606/Bauer_Kierunki_Zmian_Sprawozdawczosci_Finansowej_w_Postepowaniu_2015.pdf
29
Bauer K., Krasodomska J., (2015), The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 387, s. 20-29; http://www.dbc.wroc.pl/Content/28905/Bauer_The_Premises_For_Corporate_Social_Responsibility_2015.pdf
30
Bauer K., (2015), Impact of Owner-Occupied Property Valuation by Historical Cost on Fixed Assets Value at Bankruptcy Risk, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 23, nr 2, s. 3-23; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1158045
31
Bauer K., Baran M., (2015), Virtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems : Empirical Evidence from Poland, "International Journal of Accounting and Economics Studies", vol. 3, no 2, s. 128-134; http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5194/1981
32
Bauer K., (2015), Accounting in the Juridical Restructuring Proceedings : Theory and Practice. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 203-211.
33
Bauer K., (2014), Intangible Assets Valuation Issues in Enterprises Facing Bankruptcy in Poland. [W:] Majtán Š. (red.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác [on-line], Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 13-18.
34
Bauer K., Toborek-Mazur J., ([2014]), Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną, s. [9]-[21].
35
Bauer K., Toborek-Mazur J., (2014), Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use, Olomouc : Dostál Jiří - NAVEP, s. 7-19.
36
Bauer K., (2014), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej. [W:] Baran M. (red.), Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej : wybrane uwarunkowania, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 155-168.
37
Bauer K., (2014), Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk : the Role of Estimates, "Journal of Modern Accounting and Auditing", vol. 10, no. 6 (109), s. 652-666.
38
Bauer K., (2014), Restructuring Ventures in Companies at Risk of Bankruptcy. [W:] Jedynak P. (red.), Competition and Cooperation in the Management Theory and Practice, Kraków : Jagiellonian University Press, s. 155-174.
39
Bauer K., (2014), Wycena bilansowa nieruchomości w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 585-596; http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4918-wycena-bilansowa-nieruchomosci-w-przedsiebiorstwach-zagrozonych-upadloscia
40
Bauer K., (2013), Rola rachunku przepływów pieniężnych w podejmowaniu decyzji o możliwości kontynuacji działania przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością. [W:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 118-130.
41
Bauer K., (2013), Decyzyjny rachunek kosztów postępowania upadłościowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 289, s. 43-52.
42
Bauer K., (2013), Property, Plant and Equipment Valuation in the Financial Statement of Company at Bankruptcy Risk in Poland. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Olomouc : Dostál Jiří - NAVEP, s. 8-19.
43
Kasperowicz A., Bauer K., Zasiewska K., Radawiecka E., Walińska E., Piosik A., Janowicz M., Chluska J., Trzpioła K., (2013), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 585-733.
44
Bauer K., (2013), Prawne uwarunkowania wyceny sprawozdawczej w postępowaniu w przedmiocie upadłości. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-22.
45
Bauer K., (2013), Koncepcje ryzyka w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 347-356; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-347.pdf
46
Bauer K., (2013), Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 58, s. 11-20; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/58-2013/FRFU-58-11.pdf
47
Bauer K., (2012), Budgeting in Small and Medium-sized Enterprises. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 5 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 9-13.
48
Bauer K., (2012), Evolution of Managerial Accounting in Poland. [W:] Hittmár Š. (red.), Regional Management : Theory, Practice and Development, Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina : Institute of Management by Univeristy of Zilina, s. 24-28.
49
Bauer K., (2012), Zmiany w otoczeniu gospodarczym a ewolucja rachunku kosztów. [W:] Binda J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, s. 37-51.
50
Bauer K., (2011), Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczania interesów stron postępowania upadłościowego. [W:] Świderska (red.), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, s. 265-281.
51
Rogowski W., Bauer K., Groele B., Kopczewska K., Wędzki D., (2011), Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy: ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, [on-line], Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 120 s.
52
Bauer K., (2011), Zarządzanie informacjami a ograniczanie strat podmiotów w stanie upadłości. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 43-64.
53
Bauer K., (2011), Management of Enterprises from the SME Sector and Their Bankruptcy Risk. [W:] Domańska-Szaruga B., Wereda W. (red.), Management under Conditions of Risk and Uncertainty, Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, s. 36-49.
54
Bauer K., (2011), World Economic Crisis and Chosen Aspects of Bankruptcy in Poland. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 4 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, s. 217-221.
55
Bauer K., (2011), Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 32, s. 29-45; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/32-2011/FRFU-32-29.pdf
56
Bauer K., (2010), Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem strat właścicieli przedsiębiorstw w stanie upadłości zmierzającej do zawarcia układu. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 54-62.
57
Bauer K., (2010), Management of Undertakings in Bankruptcy in Poland. [W:] Hittmár Š. (red.), Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection, Zilina : [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], s. 177-181.
58
Bauer K., (2010), Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 15, s. 209-218; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/412/303
59
Bauer K., Jedynak M., Jedynak P., (2010), The Audit as the Tool of the Diagnosis of the Organization. [W:] Rinok auditors'kih poslug w Ukraïnì: stan ì perspektivi rozvitku : mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ, 15-16 kvìtnâ 2010 r. : zbìrnik materìalìv dopovìdej, Ìvano-Frankìvs'k : Prikarpats'kìj nacìonal'nìj unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, s. 157-161.
60
Bauer K., (2010), Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej (Przedsiębiorczość - Edukacja; nr 6), Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 141-156.
61
Bauer K., (2009), Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 111 s., [4] k. tabl. złoż.
62
Bauer K., (2009), Przesłanki wykorzystania rachunkowości zarządczej w procesie upadłościowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 51-62.
63
Bauer K., (2009), Wiarygodność informacji tworzonych przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej. [W:] Katarzyna Klimczak , Boniecki M., Grabowski R. (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 9-22.
64
Bauer K., (2008), Wycena wartości niematerialnych i prawnych w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 14, s. 411-420.
65
Bauer K., (2007), Sprawozdawczość finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej prezentowanej przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 41-48.
66
Bauer K., (2006), Wycena majątku trwałego przedsiębiorstw zagrożonych upadłością likwidacyjną według MSSF/MSR oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 2, Analiza standardów rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 33-44.
67
Bauer K., (2005), Rola informacji tworzonych w rachunkowości w procesie upadłościowym. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 49-57.
68
Bauer K., (2003), Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na znaczenie uczenia się w organizacji. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 6, Determinanty jakości a efektywność procesów, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 188-200.
69
Bauer K., (2002), Wpływ szkoleń na jakość i efektywność organizacji. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 5, Zarządzanie pracą, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 712-725.
70
Kurzdym K., (2001), Rola motywowania w zarządzaniu zmianami. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 4, Zarządzanie zmianami, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 198-210.
1
@inbook{UEK:2168353278,
author = "Kinga Bauer and Jan Hospodka",
title = "Rules for Preparation and Publishing of Financial Statements in Bankruptcy and Reorganization Proceedings : Evidence from Poland and the Czech Republic",
booktitle = "Digitalization in Finance and Accounting : 20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019) Prague, Czech Republic",
pages = "203-218",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-55277-0_18},
url = {},
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-030-55276-3 ; 978-3-030-55277-0",
}
2
@article{UEK:2168354678,
author = "Michał Baran and Kinga Bauer",
title = "The Role of Information in Assessing the Risk of Conducting Bankruptcy Proceedings",
journal = "Risks",
number = "vol. 9, iss. 4",
pages = "1-18",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/risks9040064},
url = {https://www.mdpi.com/2227-9091/9/4/64/htm},
}
3
@book{UEK:2168359844,
author = "Kinga Bauer and Magdalena Chmielowiec-Lewczuk and Marzanna Lament and Ewa Spigarska",
title = "Wielowymiarowość informacji finansowych i niefinansowych w zakładach ubezpieczeń",
adress = "Katowice",
publisher = "Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.",
year = "2021",
isbn = "978-83-66922-12-9",
}
4
@inbook{UEK:2168360024,
author = "Marek Bauer and Kinga Bauer",
title = "Effect of Travel Time Variability on the Operating Cost of a Tram Line",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "8196-8207",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
5
@inbook{UEK:2168353282,
author = "Kinga Bauer and Marek Bauer",
title = "Influence of Seasonality on the Value of Revenues from Ticket Sale in Public Transport",
booktitle = "Digitalization in Finance and Accounting : 20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019) Prague, Czech Republic",
pages = "255-264",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-55277-0_23},
url = {},
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-030-55276-3 ; 978-3-030-55277-0",
}
6
@inbook{UEK:2168352524,
author = "Kinga Bauer and Marek Bauer",
title = "The Application of CVP Analysis in Companies from the Taxi Industry Based on Simulation Results : the Empirical Evidence from Poland",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "12944-12952",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
7
@article{UEK:2168352772,
author = "Kinga Bauer and Jan Hospodka",
title = "Accounting as a Source of Financial Information on Insolvency in Liquidation Proceedings",
journal = "Central European Management Journal",
number = "vol. 28, 4",
pages = "2-29",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.32},
url = {https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Bauer_0.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168351814,
author = "Kinga Bauer",
title = "Assessment of Causes and Effects of Corporate Restructuring",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "8777-8783",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
9
@book{UEK:2168351006,
author = "Kinga Bauer and Stanisław Hońko and Teresa Orzeszko and Arleta Szadziewska",
title = "Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku",
adress = "Katowice",
publisher = "Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.",
year = "2020",
isbn = "978-83-955355-7-4",
}
10
@article{UEK:2168327763,
author = "Kinga Bauer",
title = "Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 98, 154",
pages = "25-42",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1545},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=174837},
}
11
@article{UEK:2168324069,
author = "Kinga Bauer and Małgorzata Macuda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "503",
pages = "37-47",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.503.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41094&from=publication},
}
12
@article{UEK:2168324609,
author = "Kinga Bauer",
title = "Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa w procesie upadłości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 96, 152",
pages = "9-25",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0011.6167},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=167611},
}
13
@inbook{UEK:2168329671,
author = "Kinga Bauer and Marek Bauer",
title = "Possibilities to Control Volume of Production in CVP Analysis : an Example of Companies Providing Taxi Services",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "296-309",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
url = {https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf},
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
14
@article{UEK:2168316639,
author = "Kinga Bauer and Giovanna Centorrino",
title = "Financial Statements of Banks as a Source of Information about Implementation of IFRS 15 : the Evidence from Poland",
journal = "Journal of Modern Accounting and Auditing",
number = "vol. 13, no. 6 (145)",
pages = "235-248",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17265/1548-6583/2017.06.001},
url = {http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/59a3d029ab72a.pdf},
}
15
@article{UEK:2168318627,
author = "Michał Baran and Kinga Bauer",
title = "Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland",
journal = "Jagiellonian Journal of Management",
number = "vol. 3, no. 1",
pages = "1-15",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/2450114XJJM.17.001.7195},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/9666/},
}
16
@inbook{UEK:2168319813,
author = "Kinga Bauer",
title = "Financial Reporting for SMEs in Bankruptcy as Viewed by Insolvency Practitioners : the Case of Polish Entities which do not Keep Books of Account",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "174-186",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2017",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2017.pdf},
isbn = "978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7",
}
17
@inbook{UEK:2168321723,
author = "Michał Baran and Kinga Bauer",
title = "Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland",
booktitle = "The Organizational Competitiveness : Approaches & Challenges",
pages = "45-58",
adress = "Krakow",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4423-0 ; 978-83-233-9792-2",
}
18
@article{UEK:2168321079,
author = "Sanja Broz Tominac and Kinga Bauer",
title = "Regulations for the Preparation of Financial Statements by Banks in Croatia and Poland",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 16",
pages = "81-97",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2017.1605},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1166/995},
}
19
@article{UEK:2168311361,
author = "Kinga Bauer",
title = "Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 2",
pages = "571-580",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-50},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-571.pdf},
}
20
@inbook{UEK:2168318249,
author = "Anna Kasperowicz and Kinga Bauer and Katarzyna Zasiewska and Ewa Radawiecka and Ewa Walińska and Andrzej Krystian Piosik and Magdalena Janowicz and Jolanta Chluska and Katarzyna Trzpioła",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "585-733",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
21
@inbook{UEK:2168307029,
author = "Kinga Bauer",
title = "Human Capital in Reporting of Judicial Proceedings of Restructuring : the Evidence from Poland",
booktitle = "An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital",
pages = "24-31",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics & Business",
year = "2016",
isbn = "978-953-346-027-7",
}
22
@article{UEK:2168308831,
author = "Kinga Bauer",
title = "The Understandability of Financial Statements in the Decision-making Processes of Insolvency Proceedings",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 14",
pages = "119-134",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2016.1406},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1145/805},
}
23
@inbook{UEK:2168311457,
author = "Michał Baran and Kinga Bauer",
title = "Wkraczając w erę informacji : outsourcing usług księgowych w sektorze MSP w perspektywie oczekiwań interesariuszy",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej",
pages = "18-27",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-309-4",
}
24
@article{UEK:2168313059,
author = "Kinga Bauer",
title = "Is Financial Reporting in the SME Sector Moving towards Transparency? The Evidence from Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (958)",
pages = "5-20",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0958.1001},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1055/898},
}
25
@inbook{UEK:2168310827,
author = "Kinga Bauer",
title = "Costs of Bankruptcy in the Financial Statements of Companies Listed in the Stock Market",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "163-171",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
26
@article{UEK:2168291819,
author = "Kinga Bauer",
title = "The Role of Court Representatives in Cost Calculation of Bankruptcy Proceedings : a Case from Poland",
journal = "Journal of US-China Public Administration",
number = "vol. 12, no. 1",
pages = "60-70",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.17265/1548-6591/2015.01.007},
url = {http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/553a0a21c4626.pdf},
}
27
@inbook{UEK:2168298669,
author = "Kinga Bauer",
title = "Regulatory Conditions of Cooperative Banks' Financial Reporting in Poland",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "13-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6",
}
28
@article{UEK:2168297073,
author = "Kinga Bauer",
title = "Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "388",
pages = "229-237",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.388.23},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/29606/Bauer_Kierunki_Zmian_Sprawozdawczosci_Finansowej_w_Postepowaniu_2015.pdf},
}
29
@article{UEK:2168296189,
author = "Kinga Bauer and Joanna Krasodomska",
title = "The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "387",
pages = "20-29",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.387.02},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/28905/Bauer_The_Premises_For_Corporate_Social_Responsibility_2015.pdf},
}
30
@article{UEK:2168291487,
author = "Kinga Bauer",
title = "Impact of Owner-Occupied Property Valuation by Historical Cost on Fixed Assets Value at Bankruptcy Risk",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 23, 2",
pages = "3-23",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.138},
url = {http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1158045},
}
31
@article{UEK:2168296419,
author = "Kinga Bauer and Michał Baran",
title = "Virtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems : Empirical Evidence from Poland",
journal = "International Journal of Accounting and Economics Studies",
number = "vol. 3, no 2",
pages = "128-134",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v3i2.5194},
url = {http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5194/1981},
}
32
@inbook{UEK:2168300471,
author = "Kinga Bauer",
title = "Accounting in the Juridical Restructuring Proceedings : Theory and Practice",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "203-211",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
33
@inbook{UEK:2168284213,
author = "Kinga Bauer",
title = "Intangible Assets Valuation Issues in Enterprises Facing Bankruptcy in Poland",
booktitle = "Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác",
pages = "13-18",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2014",
url = {},
isbn = "978-80-225-3867-1",
}
34
@unpublished{UEK:2168303137,
author = "Kinga Bauer and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną",
pages = "[9]-[21]",
year = "2014",
}
35
@inbook{UEK:2168284243,
author = "Kinga Bauer and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "7-19",
adress = "Olomouc",
publisher = "Dostál Jiří - NAVEP",
year = "2014",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IRFS-Proceedings_2014-Published.pdf},
isbn = "978-80-87658-11-6",
}
36
@inbook{UEK:2168291459,
author = "Kinga Bauer",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej",
booktitle = "Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej : wybrane uwarunkowania",
pages = "155-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-233-3903-8",
}
37
@article{UEK:2168284219,
author = "Kinga Bauer",
title = "Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk : the Role of Estimates",
journal = "Journal of Modern Accounting and Auditing",
number = "vol. 10, no. 6 (109)",
pages = "652-666",
year = "2014",
}
38
@inbook{UEK:2168284201,
author = "Kinga Bauer",
title = "Restructuring Ventures in Companies at Risk of Bankruptcy",
booktitle = "Competition and Cooperation in the Management Theory and Practice",
pages = "155-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University Press",
year = "2014",
isbn = "978-83-233-3686-0",
}
39
@article{UEK:2168290061,
author = "Kinga Bauer",
title = "Wycena bilansowa nieruchomości w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "66",
pages = "585-596",
year = "2014",
url = {http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4918-wycena-bilansowa-nieruchomosci-w-przedsiebiorstwach-zagrozonych-upadloscia},
issn = "1640-6818",
}
40
@inbook{UEK:2168284171,
author = "Kinga Bauer",
title = "Rola rachunku przepływów pieniężnych w podejmowaniu decyzji o możliwości kontynuacji działania przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych",
pages = "118-130",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-09-9",
}
41
@article{UEK:2168283825,
author = "Kinga Bauer",
title = "Decyzyjny rachunek kosztów postępowania upadłościowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "289",
pages = "43-52",
adress = "",
year = "2013",
}
42
@inbook{UEK:2168284421,
author = "Kinga Bauer",
title = "Property, Plant and Equipment Valuation in the Financial Statement of Company at Bankruptcy Risk in Poland",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "8-19",
adress = "Olomouc",
publisher = "Dostál Jiří - NAVEP",
year = "2013",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS_Proceedings_2013_FINAL.pdf},
isbn = "978-80-87658-08-6",
}
43
@inbook{UEK:2168298921,
author = "Anna Kasperowicz and Kinga Bauer and Katarzyna Zasiewska and Ewa Radawiecka and Ewa Walińska and Andrzej Krystian Piosik and Magdalena Janowicz and Jolanta Chluska and Katarzyna Trzpioła",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "585-733",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
44
@inbook{UEK:2168283807,
author = "Kinga Bauer",
title = "Prawne uwarunkowania wyceny sprawozdawczej w postępowaniu w przedmiocie upadłości",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "13-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
45
@article{UEK:2168286855,
author = "Kinga Bauer",
title = "Koncepcje ryzyka w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "347-356",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-347.pdf},
issn = "1640-6818",
}
46
@article{UEK:2168286863,
author = "Kinga Bauer",
title = "Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "58",
pages = "11-20",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/58-2013/FRFU-58-11.pdf},
issn = "1640-6818",
}
47
@inbook{UEK:2168284181,
author = "Kinga Bauer",
title = "Budgeting in Small and Medium-sized Enterprises",
booktitle = "Theory of Management 5 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "9-13",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0590-2",
}
48
@inbook{UEK:2168284179,
author = "Kinga Bauer",
title = "Evolution of Managerial Accounting in Poland",
booktitle = "Regional Management : Theory, Practice and Development",
pages = "24-28",
adress = "Zilina",
publisher = "Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0558-2",
}
49
@inbook{UEK:2168284173,
author = "Kinga Bauer",
title = "Zmiany w otoczeniu gospodarczym a ewolucja rachunku kosztów",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia",
pages = "37-51",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-84-6",
}
50
@inbook{UEK:2168284785,
author = "Kinga Bauer",
title = "Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczania interesów stron postępowania upadłościowego",
booktitle = "Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych",
pages = "265-281",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7378-633-2",
}
51
@misc{UEK:2168285221,
author = "Wojciech Rogowski and Kinga Bauer and Bartosz Groele and Katarzyna Kopczewska and Dariusz Wędzki",
title = "Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
url = {http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/12615.pdf},
}
52
@inbook{UEK:2168283847,
author = "Kinga Bauer",
title = "Zarządzanie informacjami a ograniczanie strat podmiotów w stanie upadłości",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego",
pages = "43-64",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-612-8",
}
53
@inbook{UEK:2168285981,
author = "Kinga Bauer",
title = "Management of Enterprises from the SME Sector and Their Bankruptcy Risk",
booktitle = "Management under Conditions of Risk and Uncertainty",
pages = "36-49",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio EMKA",
year = "2011",
isbn = "978-83-62304-25-7",
}
54
@inbook{UEK:2168284805,
author = "Kinga Bauer",
title = "World Economic Crisis and Chosen Aspects of Bankruptcy in Poland",
booktitle = "Theory of Management 4 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "217-221",
adress = "Zilina",
publisher = "Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina",
year = "2011",
isbn = "978-80-554-0420-2",
}
55
@article{UEK:2168285249,
author = "Kinga Bauer",
title = "Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "32",
pages = "29-45",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/32-2011/FRFU-32-29.pdf},
issn = "1640-6818",
}
56
@inbook{UEK:2168283915,
author = "Kinga Bauer",
title = "Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem strat właścicieli przedsiębiorstw w stanie upadłości zmierzającej do zawarcia układu",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "54-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
57
@inbook{UEK:2168284819,
author = "Kinga Bauer",
title = "Management of Undertakings in Bankruptcy in Poland",
booktitle = "Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection",
pages = "177-181",
adress = "Zilina",
publisher = "EDIS, University Publishing House, University of Zilina",
year = "2010",
isbn = "978-80-554-0296-3",
}
58
@article{UEK:2168283993,
author = "Kinga Bauer",
title = "Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "15",
pages = "209-218",
adress = "",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.15.18},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/412/303},
}
59
@inbook{UEK:2168284783,
author = "Kinga Bauer and Monika Jedynak and Piotr Jedynak",
title = "The Audit as the Tool of the Diagnosis of the Organization",
booktitle = "Rinok auditors'kih poslug w Ukraïnì",
pages = "157-161",
adress = "Ìvano-Frankìvs'k",
publisher = "Prikarpats'kìj nacìonal'nìj unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika",
year = "2010",
}
60
@inbook{UEK:2168283907,
author = "Kinga Bauer",
title = "Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy",
booktitle = "Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej",
pages = "141-156",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.6.11},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/284/193},
issn = "2083-3296",
isbn = "978-83-267-0284-6",
}
61
@book{UEK:2168283831,
author = "Kinga Bauer",
title = "Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-233-2606-9",
}
62
@article{UEK:2168285257,
author = "Kinga Bauer",
title = "Przesłanki wykorzystania rachunkowości zarządczej w procesie upadłościowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "51-62",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
63
@inbook{UEK:2168284845,
author = "Kinga Bauer",
title = "Wiarygodność informacji tworzonych przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej",
booktitle = "Problemy współczesnej rachunkowości",
pages = "9-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-437-6",
}
64
@article{UEK:2168287653,
author = "Kinga Bauer",
title = "Wycena wartości niematerialnych i prawnych w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "14",
pages = "411-420",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
65
@inbook{UEK:2168285739,
author = "Kinga Bauer",
title = "Sprawozdawczość finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej prezentowanej przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "41-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
66
@inbook{UEK:2168284189,
author = "Kinga Bauer",
title = "Wycena majątku trwałego przedsiębiorstw zagrożonych upadłością likwidacyjną według MSSF/MSR oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości",
pages = "33-44",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
67
@inbook{UEK:2168284825,
author = "Kinga Bauer",
title = "Rola informacji tworzonych w rachunkowości w procesie upadłościowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "49-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
68
@inbook{UEK:2168283867,
author = "Kinga Bauer",
title = "Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na znaczenie uczenia się w organizacji",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 6, Determinanty jakości a efektywność procesów",
pages = "188-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2003",
isbn = "83-911343-6-9",
}
69
@inbook{UEK:2168283875,
author = "Kinga Bauer",
title = "Wpływ szkoleń na jakość i efektywność organizacji",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5, Zarządzanie pracą",
pages = "712-725",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2002",
isbn = "83-911343-5-0",
}
70
@inbook{UEK:2168283879,
author = "Kinga Kurzdym",
title = "Rola motywowania w zarządzaniu zmianami",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami",
pages = "198-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2001",
isbn = "83-911343-4-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID