Publications of the selected author

1

Author:
Kinga Bauer , Stanisław Hońko , Teresa Orzeszko , Arleta Szadziewska
Title:
Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku
Publisher address:
Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020
Physical description:
293, [1] s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-955355-7-4
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168351006
monograph
2

Author:
Kinga Bauer , Marek Bauer
Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
The Application of CVP Analysis in Companies from the Taxi Industry Based on Simulation Results : the Empirical Evidence from Poland
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 12944-12952. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168352524
chapter in conference materials
3

Author:
Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Assessment of Causes and Effects of Corporate Restructuring
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 8777-8783. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168351814
chapter in conference materials
4

Author:
Kinga Bauer , Małgorzata Macuda
Title:
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala = Financial Statement as a Source of Information for Stakeholders of The Restructured Hospital
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 37-47. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324069
article
5

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa w procesie upadłości = Financial Statement as a Source of Information for Corporate External Stakeholders during Insolvency Proceedings
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 96, nr 152 (2018) , s. 9-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168324609
article
6

Author:
Kinga Bauer , Marek Bauer
Conference:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Title:
Possibilities to Control Volume of Production in CVP Analysis : an Example of Companies Providing Taxi Services
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 296-309. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Access mode:
Nr:
2168329671
chapter in conference materials
7

Author:
Title:
Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym = Hierarchy of Qualitative Characteristics of Financial Statements of Enterprises during Insolvency Proceedings
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 98, nr 154 (2018) , s. 25-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168327763
article
8

Author:
Michał Baran , Kinga Bauer
Title:
Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland
Source:
The Organizational Competitiveness : Approaches & Challenges / eds. Piotr Jedynak, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka - Krakow: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 45-58 - Bibliogr.
Series:
(Comprehensive Management Issues)
ISBN:
978-83-233-4423-0 ; 978-83-233-9792-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321723
chapter in monograph
9

Author:
Sanja Broz Tominac , Kinga Bauer
Title:
Regulations for the Preparation of Financial Statements by Banks in Croatia and Poland = Regulacje prawne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez banki w Chorwacji i Polsce
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 16 (2017) , s. 81-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168321079
article
See main document
10

Author:
Michał Baran , Kinga Bauer
Title:
Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland
Source:
Jagiellonian Journal of Management. - vol. 3, no. 1 (2017) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168318627
article
11

Author:
Kinga Bauer , Giovanna Centorrino
Title:
Financial Statements of Banks as a Source of Information about Implementation of IFRS 15 : the Evidence from Poland
Source:
Journal of Modern Accounting and Auditing. - vol. 13, no. 6 (145) (2017) , s. 235-248. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316639
article
12

Author:
Conference:
The 5th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2017-10-20 do 2017-10-20
Title:
Financial Reporting for SMEs in Bankruptcy as Viewed by Insolvency Practitioners : the Case of Polish Entities which do not Keep Books of Account
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2017, s. 174-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
Access mode:
Nr:
2168319813
chapter in conference materials
13

Author:
Conference:
8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", Zagrzeb, Chorwacja, od 2016-06-08 do 2016-06-11
Title:
Human Capital in Reporting of Judicial Proceedings of Restructuring : the Evidence from Poland
Source:
An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital / ed. by Lovorka Galetić, Ivana Načinović Braje, Božidar Jaković - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, 2016, s. 24-31. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-953-346-027-7
Nr:
2168307029
chapter in conference materials
14

Author:
Title:
Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Disclosure of Restructuring Proceedings in Financial Statements of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016) , s. 571-580. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311361
article
15

Author:
Anna Kasperowicz , Kinga Bauer , Katarzyna Zasiewska , Ewa Radawiecka , Ewa Walińska , Andrzej Krystian Piosik , Magdalena Janowicz , Jolanta Chluska , Katarzyna Trzpioła
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 585-733. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318249
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Is Financial Reporting in the SME Sector Moving towards Transparency? The Evidence from Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313059
article
17

Author:
Title:
Costs of Bankruptcy in the Financial Statements of Companies Listed in the Stock Market
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 163-171 - Bibliogr.
Research program:
The publication was fi nanced from the statutory research funds of the Faculty of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310827
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
The Understandability of Financial Statements in the Decision-making Processes of Insolvency Proceedings = Zrozumiałość sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji w postępowaniu upadłościowym
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 14 (2016) , s. 119-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308831
article
See main document
19

Author:
Michał Baran , Kinga Bauer
Title:
Wkraczając w erę informacji : outsourcing usług księgowych w sektorze MSP w perspektywie oczekiwań interesariuszy
Source:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 18-27 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-309-4
Nr:
2168311457
chapter in monograph
20

Author:
Title:
Regulatory Conditions of Cooperative Banks' Financial Reporting in Poland = Regulacyjne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej banków spółdzielczych w Polsce
Source:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 13-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Access mode:
Nr:
2168298669
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Impact of Owner-Occupied Property Valuation by Historical Cost on Fixed Assets Value at Bankruptcy Risk
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 23, nr 2 (2015) , s. 3-23. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168291487
article
22

Author:
Title:
Accounting in the Juridical Restructuring Proceedings : Theory and Practice
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 203-211 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168300471
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Kinga Bauer , Michał Baran
Title:
Virtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems : Empirical Evidence from Poland
Source:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 3, no 2 (2015) , s. 128-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168296419
article
24

Author:
Title:
The Role of Court Representatives in Cost Calculation of Bankruptcy Proceedings : a Case from Poland
Source:
Journal of US-China Public Administration. - vol. 12, no. 1 (2015) , s. 60-70. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168291819
article
25

Author:
Title:
Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym = Financial Reporting Trends in Insolvency Proceedings
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 229-237. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297073
article
26

Title:
The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings = Przesłanki społecznej odpowiedzialności biznesu w postępowaniu upadłościowym
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 387 (2015) , s. 20-29. - Tytuł numeru: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296189
article
27

Author:
Conference:
International Conference Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 (Current Problems of the Corporate Sector 2014), Bratysława, Słowacja, od 2014-05-15 do 2014-05-15
Title:
Intangible Assets Valuation Issues in Enterprises Facing Bankruptcy in Poland
Source:
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác = Current Problems of the Corporate Sector 2014 : Miscellany of Scientific Papers / Štefan Majtán a kolektív - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s. 13-18. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3867-1
Access mode:
Nr:
2168284213
chapter in conference materials
28

Title:
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]2014, s. [9]-[21]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303137
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej
Source:
Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej : wybrane uwarunkowania / red. Michał Baran - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2014, s. 155-168. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-3903-8
Nr:
2168291459
chapter in monograph
30

Author:
Conference:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Title:
Wycena bilansowa nieruchomości w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością = Balance Sheet Valuation of Real Estate in Enterprises Facing Bankruptcy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 585-596. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168290061
article
31

Author:
Title:
Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk : the Role of Estimates
Source:
Journal of Modern Accounting and Auditing. - vol. 10, no. 6 (109) (2014) , s. 652-666. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284219
article
32

Author:
Title:
Restructuring Ventures in Companies at Risk of Bankruptcy
Source:
Competition and Cooperation in the Management Theory and Practice / ed. by Piotr Jedynak - Kraków: Jagiellonian University Press, 2014, s. 155-174. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-3686-0
Nr:
2168284201
chapter in monograph
33

Conference:
The 2nd International Scientific Conference on International Harmonization of Financial Reporting "IFRS - Global Rules and Local Use", Praga, Czechy, od 2014-10-10 do 2014-10-10
Title:
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2014, s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
ISBN:
978-80-87658-11-6
Access mode:
Nr:
2168284243
chapter in conference materials
34

Author:
Title:
Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa = Accounting and the Information Needs of Small Businesses
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 58 (2013) , s. 11-20. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 757)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168286863
article
35

Author:
Title:
Prawne uwarunkowania wyceny sprawozdawczej w postępowaniu w przedmiocie upadłości = Legal Conditions in the Valuation of Financial Statements - Proceedings for a Declaration of Bankruptcy
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 13-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168283807
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Conference:
The 1st International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2013-10-17 do 2013-10-18
Title:
Property, Plant and Equipment Valuation in the Financial Statement of Company at Bankruptcy Risk in Poland
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2013, s. 8-19. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87658-08-6
Access mode:
Nr:
2168284421
chapter in conference materials
37

Author:
Title:
Decyzyjny rachunek kosztów postępowania upadłościowego = Decision Calculus of Bankruptcy Proceedings Costs
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 289 (2013) , s. 43-52. - Tytuł numeru: Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168283825
article
38

Author:
Anna Kasperowicz , Kinga Bauer , Katarzyna Zasiewska , Ewa Radawiecka , Ewa Walińska , Andrzej Krystian Piosik , Magdalena Janowicz , Jolanta Chluska , Katarzyna Trzpioła
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 585-733. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298921
chapter in monograph
39

Author:
Title:
Koncepcje ryzyka w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością = Risk Concepts in Arrangement Proposals of Companies Threatened with Bankruptcy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 347-356. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168286855
article
40

Author:
Conference:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Title:
Rola rachunku przepływów pieniężnych w podejmowaniu decyzji o możliwości kontynuacji działania przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością = The Role of Cash Flow Statement in Decision-making Process Concerning the Possibility to Continue Operations of a Company at Risk of Bankruptcy
Source:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 118-130. - Streszcz., summ.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168284171
chapter in conference materials
See main document
41

Author:
Title:
Budgeting in Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Theory of Management 5 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 9-13. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0590-2
Nr:
2168284181
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Zmiany w otoczeniu gospodarczym a ewolucja rachunku kosztów = Changes in the Business Environment and the Evolution of Cost Accounting
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia / red. Jacek Binda - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2012, s. 37-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-84-6
Nr:
2168284173
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Evolution of Managerial Accounting in Poland
Source:
Regional Management : Theory, Practice and Development / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2012, s. 24-28. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0558-2
Nr:
2168284179
chapter in monograph
44

Author:
Wojciech Rogowski , Kinga Bauer , Bartosz Groele , Katarzyna Kopczewska , Dariusz Wędzki
Title:
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Physical description:
120 s.: il.
Notes:
[odczyt: 05.11.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168285221
report
45

Author:
Title:
Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku = Accounting and Bankruptcy Process - Theoretical and Practical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 32 (2011) , s. 29-45. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 625)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168285249
article
46

Author:
Title:
Management of Enterprises from the SME Sector and Their Bankruptcy Risk
Source:
Management under Conditions of Risk and Uncertainty / ed. by Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2011, s. 36-49
ISBN:
978-83-62304-25-7
Nr:
2168285981
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Zarządzanie informacjami a ograniczanie strat podmiotów w stanie upadłości = Information Management and Limiting Loss of Entities in Liquidation Bankruptcy
Source:
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 43-64. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-612-8
Nr:
2168283847
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczania interesów stron postępowania upadłościowego
Source:
Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych / red. nauk. Gertruda Krystyna Świderska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 265-281 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-633-2
Nr:
2168284785
chapter in monograph
49

Author:
Title:
World Economic Crisis and Chosen Aspects of Bankruptcy in Poland
Source:
Theory of Management 4 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2011, s. 217-221. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0420-2
Nr:
2168284805
chapter in monograph
50

Author:
Title:
Management of Undertakings in Bankruptcy in Poland
Source:
Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection / ed. Štefan Hittmár - Zilina: [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], 2010, s. 177-181. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0296-3
Nr:
2168284819
chapter in monograph
51

Author:
Title:
Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy = Accounting and Financial Analysis - Prerequisites and Conditions in the Case of Small Business Planning
Source:
Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2010, s. 141-156. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Series:
(Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 6)
ISBN:
978-83-267-0284-6
Access mode:
Nr:
2168283907
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości = Financial Crisis and Bankrupt Companies Restructuring
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 15 (2010) , s. 209-218. - Tytuł numeru: Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168283993
article
53

Author:
Kinga Bauer , Monika Jedynak , Piotr Jedynak
Title:
The Audit as the Tool of the Diagnosis of the Organization
Source:
Rinok auditors'kih poslug w Ukraïnì - Ìvano-Frankìvs'k: Prikarpats'kìj nacìonal'nìj unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2010, s. 157-161
Nr:
2168284783
chapter in conference materials
54

Author:
Title:
Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem strat właścicieli przedsiębiorstw w stanie upadłości zmierzającej do zawarcia układu = Accounting and Managing the Risk of Owner Losses at Bankrupt Companies Moving toward Settlement
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 54-62. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2168283915
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Wiarygodność informacji tworzonych przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej
Source:
Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 9-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-437-6
Nr:
2168284845
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Przesłanki wykorzystania rachunkowości zarządczej w procesie upadłościowym = Managerial Accounting in Solvency and Bankruptcy Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 51-62. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168285257
article
57

Author:
Title:
Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2009
Physical description:
111 s., [4] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2606-9
Nr:
2168283831
monograph
58

Author:
Title:
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw = Intangible Assets Yaluation in Insolyency and Bankruptcy Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 14 (2008) , s. 411-420. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 520)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168287653
article
59

Author:
Title:
Sprawozdawczość finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej prezentowanej przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 41-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2168285739
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Wycena majątku trwałego przedsiębiorstw zagrożonych upadłością likwidacyjną według MSSF/MSR oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Source:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 33-44
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2168284189
chapter in monograph
61

Author:
Title:
Rola informacji tworzonych w rachunkowości w procesie upadłościowym
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 49-57. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2168284825
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2003-10-22 do 2003-10-24
Title:
Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na znaczenie uczenia się w organizacji
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 6, Determinanty jakości a efektywność procesów / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, s. 188-200 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-6-9
Nr:
2168283867
chapter in conference materials
63

Author:
Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2002-10-23 do 2002-10-24
Title:
Wpływ szkoleń na jakość i efektywność organizacji
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5, Zarządzanie pracą / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, s. 712-725
ISBN:
83-911343-5-0
Nr:
2168283875
chapter in conference materials
64

Author:
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Title:
Rola motywowania w zarządzaniu zmianami
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 198-210 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2168283879
chapter in conference materials
1
Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku / Kinga BAUER, Stanisław Hońko, Teresa Orzeszko, Arleta Szadziewska. - Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020. - 293, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-955355-7-4
2
The Application of CVP Analysis in Companies from the Taxi Industry Based on Simulation Results : the Empirical Evidence from Poland / Kinga BAUER, Marek Bauer // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 12944-12952. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786 ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-application-of-cvp-analysis-in-companies-from-the-taxi-industry-based-on-simulation-results-the-empirical-evidence-from-poland/Wstęp:
3
Assessment of Causes and Effects of Corporate Restructuring / Kinga BAUER // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 8777-8783. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786 ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/assessment-of-causes-and-effects-of-corporate-restructuring/Wstęp:
4
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala = Financial Statement as a Source of Information for Stakeholders of The Restructured Hospital / Kinga BAUER, Małgorzata MacudaSprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala = Financial Statement as a Source of Information for Stakeholders of The Restructured Hospital / Kinga BAUER, Małgorzata Macuda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018), s. 37-47nr 503 (2018), s. 37-47. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41094&from=publication. - ISSN 1899-31921899-3192
5
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa w procesie upadłości = Financial Statement as a Source of Information for Corporate External Stakeholders during Insolvency Proceedings / Kinga BAUER // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 96, nr 152 (2018), s. 9-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=167611. - ISSN 1641-4381
6
Possibilities to Control Volume of Production in CVP Analysis : an Example of Companies Providing Taxi Services / Kinga BAUER, Marek Bauer // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2018. - S. 296-309. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
7
Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym = Hierarchy of Qualitative Characteristics of Financial Statements of Enterprises during Insolvency Proceedings / Kinga BAUER // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 98, nr 154 (2018), s. 25-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=174837. - ISSN 1641-4381
8
Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland / Michał Baran, Kinga BAUER // W: The Organizational Competitiveness : Approaches & Challenges / eds. Piotr Jedynak, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka. - Krakow: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. - (Comprehensive Management Issues). - S. 45-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4423-0 ; 978-83-233-9792-2
9
Regulations for the Preparation of Financial Statements by Banks in Croatia and Poland = Regulacje prawne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez banki w Chorwacji i Polsce / Sanja Broz Tominac, Kinga BAUERRegulations for the Preparation of Financial Statements by Banks in Croatia and Poland = Regulacje prawne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez banki w Chorwacji i Polsce / Sanja Broz Tominac, Kinga BAUER // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 16 (2017), s. 81-97no 16 (2017), s. 81-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1166/995. - ISSN 1642-168X1642-168X
10
Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland / Michał Baran, Kinga BAUERAttractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland / Michał Baran, Kinga BAUER // Jagiellonian Journal of ManagementJagiellonian Journal of Management. - vol. 3, no. 1 (2017), s. 1-15vol. 3, no. 1 (2017), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/9666/
11
Financial Statements of Banks as a Source of Information about Implementation of IFRS 15 : the Evidence from Poland / Kinga BAUER, Giovanna CentorrinoFinancial Statements of Banks as a Source of Information about Implementation of IFRS 15 : the Evidence from Poland / Kinga BAUER, Giovanna Centorrino // Journal of Modern Accounting and AuditingJournal of Modern Accounting and Auditing. - vol. 13, no. 6 (145) (2017), s. 235-248vol. 13, no. 6 (145) (2017), s. 235-248. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/59a3d029ab72a.pdf. - ISSN 1548-65831548-6583
12
Financial Reporting for SMEs in Bankruptcy as Viewed by Insolvency Practitioners : the Case of Polish Entities which do not Keep Books of Account / Kinga BAUER // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2017. - S. 174-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2017.pdf
13
Human Capital in Reporting of Judicial Proceedings of Restructuring : the Evidence from Poland / Kinga BAUER // W: An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital / ed. by Lovorka Galetić, Ivana Načinović Braje, Božidar Jaković. - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, 2016. - S. 24-31. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-027-7
14
Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Disclosure of Restructuring Proceedings in Financial Statements of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Kinga BAUER // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016), s. 571-580. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-571.pdf. - ISSN 2450-7741
15
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru / Anna Kasperowicz, Kinga Bauer, Katarzyna Zasiewska, Ewa Radawiecka, Ewa Walińska, Andrzej Krystian Piosik, Magdalena Janowicz, Jolanta Chluska, Katarzyna Trzpioła // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 585-733. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
16
Is Financial Reporting in the SME Sector Moving towards Transparency? The Evidence from Poland / Kinga BAUER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1055/898. - ISSN 1898-6447
17
Costs of Bankruptcy in the Financial Statements of Companies Listed in the Stock Market / Kinga BAUER // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 163-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
18
The Understandability of Financial Statements in the Decision-making Processes of Insolvency Proceedings = Zrozumiałość sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji w postępowaniu upadłościowym / Kinga BAUER // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 14 (2016), s. 119-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1145/805. - ISSN 1642-168X
19
Wkraczając w erę informacji : outsourcing usług księgowych w sektorze MSP w perspektywie oczekiwań interesariuszy / Michał Baran, Kinga BAUER // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 18-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-309-4
20
Regulatory Conditions of Cooperative Banks' Financial Reporting in Poland = Regulacyjne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej banków spółdzielczych w Polsce / Kinga BAUER // W: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line] / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 13-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
21
Impact of Owner-Occupied Property Valuation by Historical Cost on Fixed Assets Value at Bankruptcy Risk / Kinga BAUER // Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 23, nr 2 (2015), s. 3-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1158045. - ISSN 2084-3356
22
Accounting in the Juridical Restructuring Proceedings : Theory and Practice / Kinga BAUER // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 203-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
23
Virtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems : Empirical Evidence from Poland / Kinga BAUER, Michał BaranVirtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems : Empirical Evidence from Poland / Kinga BAUER, Michał Baran // International Journal of Accounting and Economics StudiesInternational Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 3, no 2 (2015), s. 128-134vol. 3, no 2 (2015), s. 128-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5194/1981. - ISSN 2309-45082309-4508
24
The Role of Court Representatives in Cost Calculation of Bankruptcy Proceedings : a Case from Poland / Kinga BAUER // Journal of US-China Public Administration. - vol. 12, no. 1 (2015), s. 60-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/553a0a21c4626.pdf. - ISSN 1548-6591
25
Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym = Financial Reporting Trends in Insolvency Proceedings / Kinga BAUER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015), s. 229-237. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29606/Bauer_Kierunki_Zmian_Sprawozdawczosci_Finansowej_w_Postepowaniu_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
26
The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings = Przesłanki społecznej odpowiedzialności biznesu w postępowaniu upadłościowym / Kinga BAUER, Joanna KRASODOMSKAThe Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings = Przesłanki społecznej odpowiedzialności biznesu w postępowaniu upadłościowym / Kinga BAUER, Joanna KRASODOMSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 387 (2015), s. 20-29nr 387 (2015), s. 20-29. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/28905/Bauer_The_Premises_For_Corporate_Social_Responsibility_2015.pdf. - ISSN 1899-31921899-3192
27
Intangible Assets Valuation Issues in Enterprises Facing Bankruptcy in Poland / Kinga Bauer // W: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác [on-line] = Current Problems of the Corporate Sector 2014 : Miscellany of Scientific Papers / Štefan Majtán a kolektív. - Dane tekstowe(plik pdf). - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - S. 13-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3867-1
28
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland / Kinga BAUER, Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]. - ([2014]), s. [9]-[21]. - Summ. - Bibliogr.
29
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej / Kinga BAUER // W: Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej : wybrane uwarunkowania / red. Michał Baran. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2014. - S. 155-168. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-3903-8
30
Wycena bilansowa nieruchomości w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością = Balance Sheet Valuation of Real Estate in Enterprises Facing Bankruptcy / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 803). - nr 66 (2014), s. 585-596. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4918-wycena-bilansowa-nieruchomosci-w-przedsiebiorstwach-zagrozonych-upadloscia. - ISSN 1733-2842
31
Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk : the Role of Estimates / Kinga Bauer // Journal of Modern Accounting and Auditing. - vol. 10, no. 6 (109) (2014), s. 652-666. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1548-6583
32
Restructuring Ventures in Companies at Risk of Bankruptcy / Kinga Bauer // W: Competition and Cooperation in the Management Theory and Practice / ed. by Piotr Jedynak. - Kraków: Jagiellonian University Press, 2014. - S. 155-174. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-3686-0
33
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland / Kinga BAUER, Joanna TOBOREK-MAZUR // W: IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2014. - S. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-80-87658-11-6. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IRFS-Proceedings_2014-Published.pdf
34
Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa = Accounting and the Information Needs of Small Businesses / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 757). - nr 58 (2013), s. 11-20. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/58-2013/FRFU-58-11.pdf. - ISSN 1733-2842
35
Prawne uwarunkowania wyceny sprawozdawczej w postępowaniu w przedmiocie upadłości = Legal Conditions in the Valuation of Financial Statements - Proceedings for a Declaration of Bankruptcy / Kinga Bauer // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 13-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
36
Property, Plant and Equipment Valuation in the Financial Statement of Company at Bankruptcy Risk in Poland / Kinga Bauer // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Dane tekstowe (plik pdf). - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2013. - S. 8-19. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87658-08-6. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS_Proceedings_2013_FINAL.pdf
37
Decyzyjny rachunek kosztów postępowania upadłościowego = Decision Calculus of Bankruptcy Proceedings Costs / Kinga Bauer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 289 (2013), s. 43-52. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
38
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru / Anna Kasperowicz, Kinga Bauer, Katarzyna Zasiewska, Ewa Radawiecka, Ewa Walińska, Andrzej Krystian Piosik, Magdalena Janowicz, Jolanta Chluska, Katarzyna Trzpioła // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 585-733. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
39
Koncepcje ryzyka w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością = Risk Concepts in Arrangement Proposals of Companies Threatened with Bankruptcy / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 347-356. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-347.pdf. - ISSN 1733-2842
40
Rola rachunku przepływów pieniężnych w podejmowaniu decyzji o możliwości kontynuacji działania przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością = The Role of Cash Flow Statement in Decision-making Process Concerning the Possibility to Continue Operations of a Company at Risk of Bankruptcy / Kinga Bauer // W: Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 118-130. - Streszcz., summ. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-09-9
41
Budgeting in Small and Medium-sized Enterprises / Kinga Bauer // W: Theory of Management 5 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2012. - S. 9-13. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0590-2
42
Zmiany w otoczeniu gospodarczym a ewolucja rachunku kosztów = Changes in the Business Environment and the Evolution of Cost Accounting / Kinga Bauer // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia / red. Jacek Binda. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2012. - S. 37-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-84-6
43
Evolution of Managerial Accounting in Poland / Kinga Bauer // W: Regional Management : Theory, Practice and Development / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2012. - S. 24-28. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0558-2
44
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [on-line] / Wojciech Rogowski, Kinga Bauer, Bartosz Groele, Katarzyna Kopczewska, Dariusz WĘDZKI ; współpr.: Katarzyna Dzwonkowska, Izabella Kiriczok, Adamina Korwin-Szymanowska, Daniel Popek. - Dane tekstowe(plik pdf). - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 120 s. : il. - [odczyt: 05.11.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/12615.pdf
45
Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku = Accounting and Bankruptcy Process - Theoretical and Practical Aspects / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 625). - nr 32 (2011), s. 29-45. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/32-2011/FRFU-32-29.pdf. - ISSN 1733-2842
46
Management of Enterprises from the SME Sector and Their Bankruptcy Risk / Kinga Bauer // W: Management under Conditions of Risk and Uncertainty / ed. by Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda. - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2011. - S. 36-49. - ISBN 978-83-62304-25-7
47
Zarządzanie informacjami a ograniczanie strat podmiotów w stanie upadłości = Information Management and Limiting Loss of Entities in Liquidation Bankruptcy / Kinga Bauer // W: Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 43-64. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-612-8
48
Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczania interesów stron postępowania upadłościowego / Kinga BAUER // W: Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych / red. nauk. Gertruda Krystyna Świderska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 265-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-633-2
49
World Economic Crisis and Chosen Aspects of Bankruptcy in Poland / Kinga Bauer // W: Theory of Management 4 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2011. - S. 217-221. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0420-2
50
Management of Undertakings in Bankruptcy in Poland / Kinga Bauer // W: Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], 2010. - S. 177-181. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0296-3
51
Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy = Accounting and Financial Analysis - Prerequisites and Conditions in the Case of Small Business Planning / Kinga Bauer // W: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2010. - (Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 6). - S. 141-156. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-83-267-0284-6. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/284/193
52
Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości = Financial Crisis and Bankrupt Companies Restructuring / Kinga Bauer // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 15 (2010), s. 209-218. - Summ.. - Tytuł numeru: Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/412/303. - ISSN 2080-1653
53
The Audit as the Tool of the Diagnosis of the Organization / Kinga Bauer, Monika Jedynak, Piotr Jedynak // W: Rinok auditors'kih poslug w Ukraïnì : stan ì perspektivi rozvitku : mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ, 15-16 kvìtnâ 2010 r. : zbìrnik materìalìv dopovìdej. - Ìvano-Frankìvs'k: Prikarpats'kìj nacìonal'nìj unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2010. - S. 157-161
54
Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem strat właścicieli przedsiębiorstw w stanie upadłości zmierzającej do zawarcia układu = Accounting and Managing the Risk of Owner Losses at Bankrupt Companies Moving toward Settlement / Kinga Bauer // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 54-62. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
55
Wiarygodność informacji tworzonych przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej / Kinga Bauer // W: Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski]. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 9-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-437-6
56
Przesłanki wykorzystania rachunkowości zarządczej w procesie upadłościowym = Managerial Accounting in Solvency and Bankruptcy Process / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 51-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
57
Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw / Kinga Bauer. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - 111 s., [4] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2606-9
58
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw = Intangible Assets Yaluation in Insolyency and Bankruptcy Process / Kinga Bauer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 520). - nr 14 (2008), s. 411-420. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
59
Sprawozdawczość finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej prezentowanej przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej / Kinga Bauer // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 41-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
60
Wycena majątku trwałego przedsiębiorstw zagrożonych upadłością likwidacyjną według MSSF/MSR oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości / Kinga Bauer // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości / red. Zbigniew Messner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 33-44. - ISBN 83-7246-835-4
61
Rola informacji tworzonych w rachunkowości w procesie upadłościowym / Kinga Bauer // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 49-57. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
62
Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na znaczenie uczenia się w organizacji / Kinga Bauer // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 6, Determinanty jakości a efektywność procesów / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - S. 188-200. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-6-9
63
Wpływ szkoleń na jakość i efektywność organizacji / Kinga Bauer // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5, Zarządzanie pracą / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - S. 712-725. - ISBN 83-911343-5-0
64
Rola motywowania w zarządzaniu zmianami / Kinga Kurzdym // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 198-210. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-4-2
1
Bauer K., Hońko S., Orzeszko T., Szadziewska A., (2020), Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku, Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 293, [1] s.
2
Bauer K., Bauer M., (2020), The Application of CVP Analysis in Companies from the Taxi Industry Based on Simulation Results : the Empirical Evidence from Poland. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 12944-12952.
3
Bauer K., (2020), Assessment of Causes and Effects of Corporate Restructuring. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 8777-8783.
4
Bauer K., Macuda M., (2018), Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 37-47; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41094&from=publication
5
Bauer K., (2018), Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa w procesie upadłości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 96, nr 152, s. 9-25; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=167611
6
Bauer K., Bauer M., (2018), Possibilities to Control Volume of Production in CVP Analysis : an Example of Companies Providing Taxi Services. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 296-309.
7
Bauer K., (2018), Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 98, nr 154, s. 25-42; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=174837
8
Baran M., Bauer K., (2017), Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland. [W:] Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M. (red.), The Organizational Competitiveness : Approaches & Challenges, Krakow : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 45-58.
9
Broz Tominac S., Bauer K., (2017), Regulations for the Preparation of Financial Statements by Banks in Croatia and Poland, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 16, s. 81-97; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1166/995
10
Baran M., Bauer K., (2017), Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland, "Jagiellonian Journal of Management", vol. 3, no. 1, s. 1-15; http://www.ejournals.eu/pliki/art/9666/
11
Bauer K., Centorrino G., (2017), Financial Statements of Banks as a Source of Information about Implementation of IFRS 15 : the Evidence from Poland, "Journal of Modern Accounting and Auditing", vol. 13, no. 6 (145), s. 235-248; http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/59a3d029ab72a.pdf
12
Bauer K., (2017), Financial Reporting for SMEs in Bankruptcy as Viewed by Insolvency Practitioners : the Case of Polish Entities which do not Keep Books of Account. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 174-186.
13
Bauer K., (2016), Human Capital in Reporting of Judicial Proceedings of Restructuring : the Evidence from Poland. [W:] Galetić L., Braje , Jaković B. (red.), An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics & Business, s. 24-31.
14
Bauer K., (2016), Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 2, s. 571-580; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-571.pdf
15
Kasperowicz A., Bauer K., Zasiewska K., Radawiecka E., Walińska E., Piosik A., Janowicz M., Chluska J., Trzpioła K., (2016), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 585-733.
16
Bauer K., (2016), Is Financial Reporting in the SME Sector Moving towards Transparency? The Evidence from Poland, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (958), s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1055/898
17
Bauer K., (2016), Costs of Bankruptcy in the Financial Statements of Companies Listed in the Stock Market. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 163-171.
18
Bauer K., (2016), The Understandability of Financial Statements in the Decision-making Processes of Insolvency Proceedings, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 14, s. 119-134; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1145/805
19
Baran M., Bauer K., (2016), Wkraczając w erę informacji : outsourcing usług księgowych w sektorze MSP w perspektywie oczekiwań interesariuszy. [W:] Kuzior A., Szewieczek A. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 18-27.
20
Bauer K., (2015), Regulatory Conditions of Cooperative Banks' Financial Reporting in Poland. [W:] Krasodomska J., Świetla K. (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-23.
21
Bauer K., (2015), Impact of Owner-Occupied Property Valuation by Historical Cost on Fixed Assets Value at Bankruptcy Risk, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 23, nr 2, s. 3-23; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1158045
22
Bauer K., (2015), Accounting in the Juridical Restructuring Proceedings : Theory and Practice. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 203-211.
23
Bauer K., Baran M., (2015), Virtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems : Empirical Evidence from Poland, "International Journal of Accounting and Economics Studies", vol. 3, no 2, s. 128-134; http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5194/1981
24
Bauer K., (2015), The Role of Court Representatives in Cost Calculation of Bankruptcy Proceedings : a Case from Poland, "Journal of US-China Public Administration", vol. 12, no. 1, s. 60-70; http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/553a0a21c4626.pdf
25
Bauer K., (2015), Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 229-237; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29606/Bauer_Kierunki_Zmian_Sprawozdawczosci_Finansowej_w_Postepowaniu_2015.pdf
26
Bauer K., Krasodomska J., (2015), The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 387, s. 20-29; http://www.dbc.wroc.pl/Content/28905/Bauer_The_Premises_For_Corporate_Social_Responsibility_2015.pdf
27
Bauer K., (2014), Intangible Assets Valuation Issues in Enterprises Facing Bankruptcy in Poland. [W:] Majtán Š. (red.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác [on-line], Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 13-18.
28
Bauer K., Toborek-Mazur J., ([2014]), Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną, s. [9]-[21].
29
Bauer K., (2014), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej. [W:] Baran M. (red.), Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej : wybrane uwarunkowania, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 155-168.
30
Bauer K., (2014), Wycena bilansowa nieruchomości w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 585-596; http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4918-wycena-bilansowa-nieruchomosci-w-przedsiebiorstwach-zagrozonych-upadloscia
31
Bauer K., (2014), Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk : the Role of Estimates, "Journal of Modern Accounting and Auditing", vol. 10, no. 6 (109), s. 652-666.
32
Bauer K., (2014), Restructuring Ventures in Companies at Risk of Bankruptcy. [W:] Jedynak P. (red.), Competition and Cooperation in the Management Theory and Practice, Kraków : Jagiellonian University Press, s. 155-174.
33
Bauer K., Toborek-Mazur J., (2014), Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use, Olomouc : Dostál Jiří - NAVEP, s. 7-19.
34
Bauer K., (2013), Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 58, s. 11-20; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/58-2013/FRFU-58-11.pdf
35
Bauer K., (2013), Prawne uwarunkowania wyceny sprawozdawczej w postępowaniu w przedmiocie upadłości. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-22.
36
Bauer K., (2013), Property, Plant and Equipment Valuation in the Financial Statement of Company at Bankruptcy Risk in Poland. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Olomouc : Dostál Jiří - NAVEP, s. 8-19.
37
Bauer K., (2013), Decyzyjny rachunek kosztów postępowania upadłościowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 289, s. 43-52.
38
Kasperowicz A., Bauer K., Zasiewska K., Radawiecka E., Walińska E., Piosik A., Janowicz M., Chluska J., Trzpioła K., (2013), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 585-733.
39
Bauer K., (2013), Koncepcje ryzyka w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 347-356; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-347.pdf
40
Bauer K., (2013), Rola rachunku przepływów pieniężnych w podejmowaniu decyzji o możliwości kontynuacji działania przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością. [W:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 118-130.
41
Bauer K., (2012), Budgeting in Small and Medium-sized Enterprises. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 5 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 9-13.
42
Bauer K., (2012), Zmiany w otoczeniu gospodarczym a ewolucja rachunku kosztów. [W:] Binda J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, s. 37-51.
43
Bauer K., (2012), Evolution of Managerial Accounting in Poland. [W:] Hittmár Š. (red.), Regional Management : Theory, Practice and Development, Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina : Institute of Management by Univeristy of Zilina, s. 24-28.
44
Rogowski W., Bauer K., Groele B., Kopczewska K., Wędzki D., (2011), Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy: ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, [on-line], Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 120 s.
45
Bauer K., (2011), Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 32, s. 29-45; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/32-2011/FRFU-32-29.pdf
46
Bauer K., (2011), Management of Enterprises from the SME Sector and Their Bankruptcy Risk. [W:] Domańska-Szaruga B., Wereda W. (red.), Management under Conditions of Risk and Uncertainty, Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, s. 36-49.
47
Bauer K., (2011), Zarządzanie informacjami a ograniczanie strat podmiotów w stanie upadłości. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 43-64.
48
Bauer K., (2011), Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczania interesów stron postępowania upadłościowego. [W:] Świderska (red.), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, s. 265-281.
49
Bauer K., (2011), World Economic Crisis and Chosen Aspects of Bankruptcy in Poland. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 4 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, s. 217-221.
50
Bauer K., (2010), Management of Undertakings in Bankruptcy in Poland. [W:] Hittmár Š. (red.), Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection, Zilina : [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], s. 177-181.
51
Bauer K., (2010), Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej (Przedsiębiorczość - Edukacja; nr 6), Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 141-156.
52
Bauer K., (2010), Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 15, s. 209-218; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/412/303
53
Bauer K., Jedynak M., Jedynak P., (2010), The Audit as the Tool of the Diagnosis of the Organization. [W:] Rinok auditors'kih poslug w Ukraïnì: stan ì perspektivi rozvitku : mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ, 15-16 kvìtnâ 2010 r. : zbìrnik materìalìv dopovìdej, Ìvano-Frankìvs'k : Prikarpats'kìj nacìonal'nìj unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, s. 157-161.
54
Bauer K., (2010), Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem strat właścicieli przedsiębiorstw w stanie upadłości zmierzającej do zawarcia układu. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 54-62.
55
Bauer K., (2009), Wiarygodność informacji tworzonych przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej. [W:] Katarzyna Klimczak , Boniecki M., Grabowski R. (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 9-22.
56
Bauer K., (2009), Przesłanki wykorzystania rachunkowości zarządczej w procesie upadłościowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 51-62.
57
Bauer K., (2009), Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 111 s., [4] k. tabl. złoż.
58
Bauer K., (2008), Wycena wartości niematerialnych i prawnych w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 14, s. 411-420.
59
Bauer K., (2007), Sprawozdawczość finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej prezentowanej przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 41-48.
60
Bauer K., (2006), Wycena majątku trwałego przedsiębiorstw zagrożonych upadłością likwidacyjną według MSSF/MSR oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 2, Analiza standardów rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 33-44.
61
Bauer K., (2005), Rola informacji tworzonych w rachunkowości w procesie upadłościowym. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 49-57.
62
Bauer K., (2003), Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na znaczenie uczenia się w organizacji. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 6, Determinanty jakości a efektywność procesów, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 188-200.
63
Bauer K., (2002), Wpływ szkoleń na jakość i efektywność organizacji. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 5, Zarządzanie pracą, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 712-725.
64
Kurzdym K., (2001), Rola motywowania w zarządzaniu zmianami. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 4, Zarządzanie zmianami, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 198-210.
1
@book{monUEK:2168351006,
author = "Kinga Bauer and Stanisław Hońko and Teresa Orzeszko and Arleta Szadziewska",
title = "Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku",
adress = "Katowice",
publisher = "Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.",
year = "2020",
isbn = "978-83-955355-7-4",
}
2
@inbook{mkaUEK:2168352524,
author = "Kinga Bauer and Marek Bauer",
title = "The Application of CVP Analysis in Companies from the Taxi Industry Based on Simulation Results : the Empirical Evidence from Poland",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "12944-12952",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
3
@inbook{mkaUEK:2168351814,
author = "Kinga Bauer",
title = "Assessment of Causes and Effects of Corporate Restructuring",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "8777-8783",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
4
@article{artUEK:2168324069,
author = "Kinga Bauer and Małgorzata Macuda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "503",
pages = "37-47",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.503.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41094&from=publication},
}
5
@article{artUEK:2168324609,
author = "Kinga Bauer",
title = "Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa w procesie upadłości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 96, 152",
pages = "9-25",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0011.6167},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=167611},
}
6
@inbook{mkaUEK:2168329671,
author = "Kinga Bauer and Marek Bauer",
title = "Possibilities to Control Volume of Production in CVP Analysis : an Example of Companies Providing Taxi Services",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "296-309",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
url = {https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf},
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
7
@article{artUEK:2168327763,
author = "Kinga Bauer",
title = "Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 98, 154",
pages = "25-42",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1545},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=174837},
}
8
@inbook{fmUEK:2168321723,
author = "Michał Baran and Kinga Bauer",
title = "Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland",
booktitle = "The Organizational Competitiveness : Approaches & Challenges",
pages = "45-58",
adress = "Krakow",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4423-0 ; 978-83-233-9792-2",
}
9
@article{artUEK:2168321079,
author = "Sanja Broz Tominac and Kinga Bauer",
title = "Regulations for the Preparation of Financial Statements by Banks in Croatia and Poland",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 16",
pages = "81-97",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2017.1605},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1166/995},
}
10
@article{artUEK:2168318627,
author = "Michał Baran and Kinga Bauer",
title = "Attractiveness of Virtualization of Information Flow from the Perspective of Providers of Accounting Services in Poland",
journal = "Jagiellonian Journal of Management",
number = "vol. 3, no. 1",
pages = "1-15",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/2450114XJJM.17.001.7195},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/9666/},
}
11
@article{artUEK:2168316639,
author = "Kinga Bauer and Giovanna Centorrino",
title = "Financial Statements of Banks as a Source of Information about Implementation of IFRS 15 : the Evidence from Poland",
journal = "Journal of Modern Accounting and Auditing",
number = "vol. 13, no. 6 (145)",
pages = "235-248",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17265/1548-6583/2017.06.001},
url = {http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/59a3d029ab72a.pdf},
}
12
@inbook{mkaUEK:2168319813,
author = "Kinga Bauer",
title = "Financial Reporting for SMEs in Bankruptcy as Viewed by Insolvency Practitioners : the Case of Polish Entities which do not Keep Books of Account",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "174-186",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2017",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2017.pdf},
isbn = "978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7",
}
13
@inbook{mkaUEK:2168307029,
author = "Kinga Bauer",
title = "Human Capital in Reporting of Judicial Proceedings of Restructuring : the Evidence from Poland",
booktitle = "An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital",
pages = "24-31",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics & Business",
year = "2016",
isbn = "978-953-346-027-7",
}
14
@article{artUEK:2168311361,
author = "Kinga Bauer",
title = "Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 2",
pages = "571-580",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-50},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-571.pdf},
}
15
@inbook{fmUEK:2168318249,
author = "Anna Kasperowicz and Kinga Bauer and Katarzyna Zasiewska and Ewa Radawiecka and Ewa Walińska and Andrzej Krystian Piosik and Magdalena Janowicz and Jolanta Chluska and Katarzyna Trzpioła",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "585-733",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
16
@article{artUEK:2168313059,
author = "Kinga Bauer",
title = "Is Financial Reporting in the SME Sector Moving towards Transparency? The Evidence from Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (958)",
pages = "5-20",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0958.1001},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1055/898},
}
17
@inbook{fmUEK:2168310827,
author = "Kinga Bauer",
title = "Costs of Bankruptcy in the Financial Statements of Companies Listed in the Stock Market",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "163-171",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
18
@article{artUEK:2168308831,
author = "Kinga Bauer",
title = "The Understandability of Financial Statements in the Decision-making Processes of Insolvency Proceedings",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 14",
pages = "119-134",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2016.1406},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1145/805},
}
19
@inbook{fmUEK:2168311457,
author = "Michał Baran and Kinga Bauer",
title = "Wkraczając w erę informacji : outsourcing usług księgowych w sektorze MSP w perspektywie oczekiwań interesariuszy",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej",
pages = "18-27",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-309-4",
}
20
@inbook{fmUEK:2168298669,
author = "Kinga Bauer",
title = "Regulatory Conditions of Cooperative Banks' Financial Reporting in Poland",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "13-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6",
}
21
@article{artUEK:2168291487,
author = "Kinga Bauer",
title = "Impact of Owner-Occupied Property Valuation by Historical Cost on Fixed Assets Value at Bankruptcy Risk",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 23, 2",
pages = "3-23",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.138},
url = {http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1158045},
}
22
@inbook{fmUEK:2168300471,
author = "Kinga Bauer",
title = "Accounting in the Juridical Restructuring Proceedings : Theory and Practice",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "203-211",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
23
@article{artUEK:2168296419,
author = "Kinga Bauer and Michał Baran",
title = "Virtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems : Empirical Evidence from Poland",
journal = "International Journal of Accounting and Economics Studies",
number = "vol. 3, no 2",
pages = "128-134",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v3i2.5194},
url = {http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5194/1981},
}
24
@article{artUEK:2168291819,
author = "Kinga Bauer",
title = "The Role of Court Representatives in Cost Calculation of Bankruptcy Proceedings : a Case from Poland",
journal = "Journal of US-China Public Administration",
number = "vol. 12, no. 1",
pages = "60-70",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.17265/1548-6591/2015.01.007},
url = {http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/553a0a21c4626.pdf},
}
25
@article{artUEK:2168297073,
author = "Kinga Bauer",
title = "Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "388",
pages = "229-237",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.388.23},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/29606/Bauer_Kierunki_Zmian_Sprawozdawczosci_Finansowej_w_Postepowaniu_2015.pdf},
}
26
@article{artUEK:2168296189,
author = "Kinga Bauer and Joanna Krasodomska",
title = "The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "387",
pages = "20-29",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.387.02},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/28905/Bauer_The_Premises_For_Corporate_Social_Responsibility_2015.pdf},
}
27
@inbook{mkaUEK:2168284213,
author = "Kinga Bauer",
title = "Intangible Assets Valuation Issues in Enterprises Facing Bankruptcy in Poland",
booktitle = "Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác",
pages = "13-18",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2014",
url = {},
isbn = "978-80-225-3867-1",
}
28
@unpublished{fnpUEK:2168303137,
author = "Kinga Bauer and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną",
pages = "[9]-[21]",
year = "2014",
}
29
@inbook{fmUEK:2168291459,
author = "Kinga Bauer",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej",
booktitle = "Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej : wybrane uwarunkowania",
pages = "155-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-233-3903-8",
}
30
@article{artUEK:2168290061,
author = "Kinga Bauer",
title = "Wycena bilansowa nieruchomości w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "66",
pages = "585-596",
year = "2014",
url = {http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4918-wycena-bilansowa-nieruchomosci-w-przedsiebiorstwach-zagrozonych-upadloscia},
issn = "1640-6818",
}
31
@article{artUEK:2168284219,
author = "Kinga Bauer",
title = "Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk : the Role of Estimates",
journal = "Journal of Modern Accounting and Auditing",
number = "vol. 10, no. 6 (109)",
pages = "652-666",
year = "2014",
}
32
@inbook{fmUEK:2168284201,
author = "Kinga Bauer",
title = "Restructuring Ventures in Companies at Risk of Bankruptcy",
booktitle = "Competition and Cooperation in the Management Theory and Practice",
pages = "155-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University Press",
year = "2014",
isbn = "978-83-233-3686-0",
}
33
@inbook{mkaUEK:2168284243,
author = "Kinga Bauer and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "7-19",
adress = "Olomouc",
publisher = "Dostál Jiří - NAVEP",
year = "2014",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IRFS-Proceedings_2014-Published.pdf},
isbn = "978-80-87658-11-6",
}
34
@article{artUEK:2168286863,
author = "Kinga Bauer",
title = "Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "58",
pages = "11-20",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/58-2013/FRFU-58-11.pdf},
issn = "1640-6818",
}
35
@inbook{fmUEK:2168283807,
author = "Kinga Bauer",
title = "Prawne uwarunkowania wyceny sprawozdawczej w postępowaniu w przedmiocie upadłości",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "13-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
36
@inbook{mkaUEK:2168284421,
author = "Kinga Bauer",
title = "Property, Plant and Equipment Valuation in the Financial Statement of Company at Bankruptcy Risk in Poland",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "8-19",
adress = "Olomouc",
publisher = "Dostál Jiří - NAVEP",
year = "2013",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS_Proceedings_2013_FINAL.pdf},
isbn = "978-80-87658-08-6",
}
37
@article{artUEK:2168283825,
author = "Kinga Bauer",
title = "Decyzyjny rachunek kosztów postępowania upadłościowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "289",
pages = "43-52",
adress = "",
year = "2013",
}
38
@inbook{fmUEK:2168298921,
author = "Anna Kasperowicz and Kinga Bauer and Katarzyna Zasiewska and Ewa Radawiecka and Ewa Walińska and Andrzej Krystian Piosik and Magdalena Janowicz and Jolanta Chluska and Katarzyna Trzpioła",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki pomiaru",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "585-733",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
39
@article{artUEK:2168286855,
author = "Kinga Bauer",
title = "Koncepcje ryzyka w propozycjach układowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "347-356",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-347.pdf},
issn = "1640-6818",
}
40
@inbook{mkaUEK:2168284171,
author = "Kinga Bauer",
title = "Rola rachunku przepływów pieniężnych w podejmowaniu decyzji o możliwości kontynuacji działania przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych",
pages = "118-130",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-09-9",
}
41
@inbook{fmUEK:2168284181,
author = "Kinga Bauer",
title = "Budgeting in Small and Medium-sized Enterprises",
booktitle = "Theory of Management 5 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "9-13",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0590-2",
}
42
@inbook{fmUEK:2168284173,
author = "Kinga Bauer",
title = "Zmiany w otoczeniu gospodarczym a ewolucja rachunku kosztów",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia",
pages = "37-51",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-84-6",
}
43
@inbook{fmUEK:2168284179,
author = "Kinga Bauer",
title = "Evolution of Managerial Accounting in Poland",
booktitle = "Regional Management : Theory, Practice and Development",
pages = "24-28",
adress = "Zilina",
publisher = "Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0558-2",
}
44
@misc{rscUEK:2168285221,
author = "Wojciech Rogowski and Kinga Bauer and Bartosz Groele and Katarzyna Kopczewska and Dariusz Wędzki",
title = "Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
url = {http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/12615.pdf},
}
45
@article{artUEK:2168285249,
author = "Kinga Bauer",
title = "Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "32",
pages = "29-45",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/32-2011/FRFU-32-29.pdf},
issn = "1640-6818",
}
46
@inbook{fmUEK:2168285981,
author = "Kinga Bauer",
title = "Management of Enterprises from the SME Sector and Their Bankruptcy Risk",
booktitle = "Management under Conditions of Risk and Uncertainty",
pages = "36-49",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio EMKA",
year = "2011",
isbn = "978-83-62304-25-7",
}
47
@inbook{fmUEK:2168283847,
author = "Kinga Bauer",
title = "Zarządzanie informacjami a ograniczanie strat podmiotów w stanie upadłości",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego",
pages = "43-64",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-612-8",
}
48
@inbook{fmUEK:2168284785,
author = "Kinga Bauer",
title = "Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczania interesów stron postępowania upadłościowego",
booktitle = "Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych",
pages = "265-281",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7378-633-2",
}
49
@inbook{fmUEK:2168284805,
author = "Kinga Bauer",
title = "World Economic Crisis and Chosen Aspects of Bankruptcy in Poland",
booktitle = "Theory of Management 4 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "217-221",
adress = "Zilina",
publisher = "Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina",
year = "2011",
isbn = "978-80-554-0420-2",
}
50
@inbook{fmUEK:2168284819,
author = "Kinga Bauer",
title = "Management of Undertakings in Bankruptcy in Poland",
booktitle = "Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection",
pages = "177-181",
adress = "Zilina",
publisher = "EDIS, University Publishing House, University of Zilina",
year = "2010",
isbn = "978-80-554-0296-3",
}
51
@inbook{fmUEK:2168283907,
author = "Kinga Bauer",
title = "Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy",
booktitle = "Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej",
pages = "141-156",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2010",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/284/193},
issn = "2083-3296",
isbn = "978-83-267-0284-6",
}
52
@article{artUEK:2168283993,
author = "Kinga Bauer",
title = "Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "15",
pages = "209-218",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/412/303},
}
53
@inbook{mkaUEK:2168284783,
author = "Kinga Bauer and Monika Jedynak and Piotr Jedynak",
title = "The Audit as the Tool of the Diagnosis of the Organization",
booktitle = "Rinok auditors'kih poslug w Ukraïnì",
pages = "157-161",
adress = "Ìvano-Frankìvs'k",
publisher = "Prikarpats'kìj nacìonal'nìj unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika",
year = "2010",
}
54
@inbook{fmUEK:2168283915,
author = "Kinga Bauer",
title = "Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem strat właścicieli przedsiębiorstw w stanie upadłości zmierzającej do zawarcia układu",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "54-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
55
@inbook{fmUEK:2168284845,
author = "Kinga Bauer",
title = "Wiarygodność informacji tworzonych przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej",
booktitle = "Problemy współczesnej rachunkowości",
pages = "9-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-437-6",
}
56
@article{artUEK:2168285257,
author = "Kinga Bauer",
title = "Przesłanki wykorzystania rachunkowości zarządczej w procesie upadłościowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "51-62",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
57
@book{monUEK:2168283831,
author = "Kinga Bauer",
title = "Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-233-2606-9",
}
58
@article{artUEK:2168287653,
author = "Kinga Bauer",
title = "Wycena wartości niematerialnych i prawnych w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "14",
pages = "411-420",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
59
@inbook{fmUEK:2168285739,
author = "Kinga Bauer",
title = "Sprawozdawczość finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej prezentowanej przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "41-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
60
@inbook{fmUEK:2168284189,
author = "Kinga Bauer",
title = "Wycena majątku trwałego przedsiębiorstw zagrożonych upadłością likwidacyjną według MSSF/MSR oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości",
pages = "33-44",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
61
@inbook{fmUEK:2168284825,
author = "Kinga Bauer",
title = "Rola informacji tworzonych w rachunkowości w procesie upadłościowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "49-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
62
@inbook{mkaUEK:2168283867,
author = "Kinga Bauer",
title = "Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na znaczenie uczenia się w organizacji",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 6, Determinanty jakości a efektywność procesów",
pages = "188-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2003",
isbn = "83-911343-6-9",
}
63
@inbook{mkaUEK:2168283875,
author = "Kinga Bauer",
title = "Wpływ szkoleń na jakość i efektywność organizacji",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5, Zarządzanie pracą",
pages = "712-725",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2002",
isbn = "83-911343-5-0",
}
64
@inbook{mkaUEK:2168283879,
author = "Kinga Kurzdym",
title = "Rola motywowania w zarządzaniu zmianami",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami",
pages = "198-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2001",
isbn = "83-911343-4-2",
}