Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Efektywność informacyjna polskiego rynku obligacji przedsiębiorstw
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
294 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-443
Nr:
2168338779
doctoral dissertation
2

Title:
Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
217 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-622-9
Nr:
2168263682
monograph
3

Title:
Krzywa Markowitza jako obwiednia = The Markowitz Curve as an Envelope
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 876 (2011) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227614
article
4

Title:
Istotność składników portfela WIG20 = The Significance of WIG20 Portfolio Components
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 875 (2011) , s. 131-145. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221528
article
5

Author:
Title:
Minimalny portfel inwestycyjny
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA, s. 110-118 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277531
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Szacowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą momentów
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA, s. 133-155 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/2/Magazyn
Nr:
2168277431
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Użyteczność a istotność składników portfela
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA, s. 114-134 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/[1]/Magazyn
Nr:
2165104496
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Istotność składników portfela = The Significance of Portfolio Components
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 780 (2008) , s. 113-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50683
article
9

Title:
Zbędne składniki portfela = Superfluous Portfolio Components
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 780 (2008) , s. 29-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50684
article
10

Title:
Istotność składników portfela
Source:
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA, s. 61-70 - Bibliogr.
Research program:
7/KM/1/2007/S/368
Signature:
NP-1017/3/2/Magazyn
Nr:
2168318375
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Interpretacje geometryczne związane z portfelem inwestycji
Source:
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA, s. 50-60 - Bibliogr.
Research program:
7/KM/1/2007/S/368
Signature:
NP-1017/3/2/Magazyn
Nr:
2168318373
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Redukcja zbędnych składników portfela
Source:
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2 / kierownik tematu: Andrzej MALAWSKI, s. 27-55 - Bibliogr.
Research program:
99/KM/2/2006/S
Signature:
NP-1017/2/Magazyn
Nr:
2168318391
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Author:
Title:
Wybór portfela inwestycyjnego = Selection of Investment Portfolio
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 9 (2006) , s. 161-164. - Summ.
Nr:
51753
article
14

Title:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
314 s., [1] k. tabl.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
52175
See related chapters
15

Author:
Title:
O pewnym wyborze portfela inwestycyjnego
Source:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 221-228 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174369
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Globalny portfel minimalnego ryzyka = The Global Portfolio of Minimal Risk
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 281-286. - Summ.
Nr:
52264
article
17

Author:
Title:
Prawdopodobieństwo przekroczenia wartości oczekiwanej jako charakterystyka stopy zwrotu = Probability of Exceeding the Expected Value [EV] as Characteristic of the Rate of Return
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 7 (2003) , s. 223-229. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52269
article
18

Author:
Title:
Relacja ograniczonej ceny ryzyka w modelowaniu rynku kapitałowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
161 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/528
Nr:
2168248256
doctoral dissertation
19

Author:
Title:
Lokalizacja wartości stopy zwrotu za pomocą momentów = Localisation of the Return Rate Value with Moment Method
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 151-159. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257024
article
20

Author:
Title:
Losowy wzrost wartości kapitału = Random Increase in Capital
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 247-254. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229830
article
21

Title:
O pewnej nierówności dla współczynników korelacji aktywów kapitałowych = On a Certain Inequality for the Correlation Coefficients of Capital Assets
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 255-260. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229832
article
22

Author:
Title:
Nieobciążalność estymatorów momentów otrzymanych metodą nieparametryczną = Examining of Non Parametric Estimators of Statistic Measures
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 4 (2000) , s. 61-65. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224284
article
23

Author:
Title:
Arytmetyka finansowa
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Physical description:
204, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12956-5
Nr:
2168252420
monograph
24

Title:
Nieparametryczny estymator dystrybuanty, uwzględniający wiedzę aprioryczną o niektórych momentach
Source:
Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 73-84 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-041-0
Nr:
2168266706
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Arytmetyka finansowa
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Physical description:
204, [3] s.: il.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12956-5
Nr:
2168252424
monograph
26

Title:
O pewnej relacji porządkującej rynek akcji = About a Certain Relation Ordering the Stock Market
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 207-214. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245320
article
27

Title:
Uwagi o wskaźnikach efektywności inwestowania = Remarks on the Indices of Investment Efficiency
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 15-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242948
article
28

Author:
Title:
O pewnej metodzie szacowania ilości szkód w ubezpieczeniach = On a Method of Assessment of Quantity of Damages in Insurance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 480 (1997) , s. 65-68. - Summ.
Nr:
2168249236
article
29

Title:
Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznych estymatorów jądrowych = Evaluation of Approximative Capability of Non-Parametric Kernel Estimators
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 480 (1997) , s. 17-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248384
article
30

Title:
Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Physical description:
189, [28] s.: wykr.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11750-8
Nr:
2168252388
monograph
31

Title:
Wartość pieniądza w ujęciu kinetycznym = The Value of Money in the Kinetic Percpective
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252536
varia
32

Author:
Title:
Stanisława Ostasiewicz, Wanda Ronka-Chmielowiec, Metody statystyki ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994, ss. 125
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 1-2 (1996) , s. 153-154
Nr:
2168353198
review
33

Author:
Title:
Ryzyko i zwrot w inwestycjach
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1995
Physical description:
136 s.: tab., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86543-70-1
Nr:
2168248744
monograph
34

Title:
Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1995
Physical description:
216, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Dla studentów uczelni ekonomicznych i szkół biznesu., Bibliogr.
ISBN:
83-01-11750-8
Nr:
2168252406
monograph
35

Author:
Title:
O pewnej nierówności dla momentów rozkładu symetrycznego = The Convexity of the Function u(t) = |mt| for Moments of a Symmetric Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 455 (1995) , s. 17-21. - Summ.
Nr:
2168243952
article
36

Title:
Nieparametryczny estymator wartości średniej szeregu czasowego z autoregresyjnym składnikiem losowym = Non-Parametric Estimator of the Mean Value of a Time Series with an Autoregressive Random Component
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 404 (1993) , s. 33-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244788
article
37

Title:
Zastosowania matematyki finansowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
122 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168254062
academic script
38

Author:
Title:
O nierówności Tonga dla momentów rozkładu symetrycznego = On the Tong's inequality for moments of a symetric distribution
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993) , s. 57-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246454
article
39

Title:
Nieparametryczne estymatory w prognozowaniu szeregów czasowych = Non-parametric Estimators in the Prognostication of Time Series
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 365 (1992) , s. 57-69. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168270330
article
40

Author:
Title:
Estymacja nieparametryczna z wykorzystaniem informacji apriorycznej w analizie systemów ekonomicznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
132, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/761
Nr:
2168251894
doctoral dissertation
41

Author:
Title:
O pewnych testach istotności dla momentów = On Some Tests of Significance for Moments
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 365 (1992) , s. 71-75. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168270334
article
42

Author:
Title:
Nieparametryczny estymator dystrybuanty dla próby o ustalonej liczności = Non-parametric Estimator of a Distribuant for a Sample of Fixed Numerical Force
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 391 (1992) , s. 21-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257478
article
43

Author:
Title:
Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznego estymatora dystrybuanty dla próby skończonej = Evaluation of Approximative Ability of a Nonparametric Estimator of Cumulative Distribution Function for a Finite Sample
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 1 (1992) , s. 27-35. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303033
article
44

Conference:
XXVII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. VIII Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-03-28 do 1990-03-30
Title:
O pewnej transformacji nieparametrycznego estymatora dystrybuanty
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4, s. 354. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351384
varia
45

Title:
Metody statystyki nieparametrycznej w sterowaniu realnymi procesami gospodarczymi
Source:
Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych / kier. projektu: Tadeusz STANISZ, s. 1-39 [6-43] - Bibliogr.
Signature:
NP-76/Magazyn
Nr:
2168332029
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Dekompozycja funkcji kosztów w warunkach inflacji = Cost Function Decomposition Under Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 327 (1990) , s. 47-58. - Rez., summ.
Nr:
2168254410
article
47

Title:
Empiryczne miary zmian cech jakości = Empirical Similarity Measures of Mechanisms of Attribute Measure Changes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 327 (1990) , s. 39-46. - Rez., summ.
Nr:
2168253732
article
48

Title:
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
200 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168247180
academic script
49

Title:
Rozpoznawanie i identyfikacja reakcji następczych na podstawie badań empirycznych
Source:
Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA, s. 1[39]-17[56] - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[1]/Magazyn
Nr:
2168262982
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych
Source:
Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / kier. Krzesław STOKŁOSA, s. 1-10. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[2]/Magazyn
Nr:
2168263780
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Title:
Miary empiryczne w programowaniu stochastycznym = Empirical Measures in Stochastic Programming
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 297 (1989) , s. 33-42. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168234980
article
52

Author:
Title:
Analiza matematyczna I
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1989
Physical description:
280 s.: il.; 24 cm
Notes:
Skrypt przeznaczony jest dla studentów I roku cybernetyki ekonomicznej i informatyki, Bibliogr.
Nr:
2168266590
academic script
53

Title:
Warunkowe wielkości ekonomiczne w programowaniu działalności gospodarczej = Conditioned Economic Variables in Programming of Economic Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 297 (1989) , s. 43-57. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168234986
article
54

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Zastosowania ekonometrii w przedsiębiorstwie, Piaski Wielkie k. Międzyzdrojów, Polska, od 1987-05-24 do 1987-05-27
Title:
Warunkowe wartości oczekiwane w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 35, z. 1, s. 110. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350878
varia
55

Title:
Przekształcalność afiniczna funkcji a separowalność = Affine Transformability of a Function and Separability
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 268 (1988) , s. 29-43. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266174
article
56

Title:
Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1988) , s. 5-21 - Bibliogr.
Nr:
2168345982
article
57

Title:
Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości
Source:
Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986 - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1988, s. 49-58 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168269812
chapter in conference materials
58

Title:
Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych = Non-Parametrical Regression Estimators in Studying Economic Phenomena
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 31 (1988) , s. 181-191. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249094
article
59

Conference:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Title:
Utożsamianie mechanizmów zmian miar cech jakości
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 70. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263276
varia
See main document
60

Title:
Nieparametryczne estymatory regresji otrzymane z holomorficznej funkcji jądra = Nonparametric Regression Estimators Obtained form Holomorphic Kernel Function
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 268 (1988) , s. 45-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266184
article
61

Author:
Title:
Uogólniona loteria losowa w teorii użyteczności = The Generalized Random Lottery in the Utility Theory
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 219-226. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260198
article
62

Conference:
XXII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. IV Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1986-04-16 do 1986-04-19
Title:
Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 2, s. 171. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350792
varia
63

Title:
Uwagi o nieparametrycznych estymatorach regresji = Remarks on Non-parametrical Regression Estimators
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 159-161. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318541
varia
64

Title:
Nieparametryczne estymatory regresji = Non-Parametrical Regression Estimators
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 2(308) (1987) , s. 6-9 - Bibliogr.
Nr:
2168261148
article
65

Title:
Niektóre zastosowania nieparametrycznych estymatorów regresji = Some Applications of Non-Parametric Regression Estimators
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 34, z. 1 (1987) , s. 19-28. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168243270
article
66

Title:
Analiza matematyczna II
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1986
Physical description:
124, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Skrypt przeznaczony jest dla studentów I i II roku studiów dziennych kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki, Bibliogr.
Nr:
2168266636
academic script
67

Author:
Title:
Suma przestrzeni prawdopodobieństwa względem miary oraz określona na niej zmienna losowa segmentowa = Sum of Probability Spaces with Respect to Measure and a Segment Bandom Yariable Defined on It
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985) , s. 215-226. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254730
article
68

Title:
Własności estymatorów momentów generowanych przez splotową dystrybuantę empiryczną = Properties of Estimators of Moments Generated by a Convolutional Empirical Distribution Function
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 2 (1985) , s. 103-109. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168255838
article
69

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 165
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Nr:
2168251672
journal / series editorial
70

Author:
Title:
Własności rodziny nieskończonych rozkładów dyskretnych określonych liniowych równaniem różnicowym = The Properties of the Family of Infinite Discrete Distributions Determined by Linear Differential Equation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 176 (1983) , s. 19-28. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229642
article
71

Author:
Title:
Suma przestrzeni prawdopodobieństwa = Union Probability Space
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 13-21. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251762
article
72

Title:
Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t)=f(x)g(t)s(x-t)
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2, s. 157. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350662
varia
73

Author:
Title:
Warunek konieczny i dostateczny istnienia zmiennych losowych niezależnych = The Necessary and Sufficient Conditions for the Existence of an Independent Random Variable
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983) , s. 223-226. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256508
article
74

Title:
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Physical description:
131 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0193-1
Nr:
2168282347
book
75

Title:
O równaniu funkcyjnym charakteryzującym funkcje zależne tylko od różnic jej argumentów = Characterization of Function Dependent on Differences of its Arguments
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 177-185. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251814
article
76

Title:
Elementy algebry liniowej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Physical description:
196 s.; 24 cm
Notes:
Skrypt przeznaczony jest dla studentów wyższych szkół ekonomicznych, Bibliogr.
ISBN:
83-01-04504-3
Nr:
2168266904
academic script
77

Conference:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Title:
Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t) = Some Remarks on the Function Equation h(x,t) = f(g) g(t) s(x-t)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 229-240. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168330473
article
78

Author:
Title:
Analiza matematyczna I
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1982
Physical description:
327 s.: il.; 24 cm
Notes:
Skrypt przeznaczony jest dla studentów I roku kierunku: Cybernetyka ekonomiczna i informatyka, Bibliogr.
Nr:
2168266634
academic script
79

Author:
Title:
Metoda H. Hotellinga jako kryterium istnienia trendu logistycznego = H. Hotelllng's Method аs a Criterion of the Existence of Logistic Trend
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 165-175. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232268
article
80

Author:
Title:
Uwagi o rozwiązaniu równania Hotellinga = Remarks on the Solution of Hotelling Equation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 108-109. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333273
varia
81

Author:
Title:
Uwagi o istnieniu niezależnych zmiennych losowych = Some Remarks on the Existence of Independent Random Variables
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 398-399. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333403
varia
82

Author:
Title:
Zmienne losowe segmentowe : studium teoretyczne oraz zastosowanie w aproksymacji statystycznej i w podejmowaniu decyzji = Segment Random Variables : Theoretical Study and Application to Statistical Approximation and Decision-making
Publisher address:
Kraków: AE, 1980
Physical description:
188 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 49)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168252534
monograph
83

Title:
Algebra liniowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
152 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki, Bibliogr.
Nr:
2168267468
academic script
84

Author:
Title:
Dystrybuanty dwuwymiarowe o zadanych dystrybuantach brzegowych = Two-dimensional cumulative distribution functions for definite marginal distribution functions
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 21 (1979) , s. 135-143. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248572
article
85

Author:
Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
Analiza rozwiązania równania Hotellinga = The Analysis of the Solution of Hotelling's Equation
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 385-393. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244864
article
86

Author:
Title:
Analiza stochastyczna wybranych modeli rynku = Stochastic Analysis of the Chosen Models of the Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 113 (1978) , s. 25-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250112
article
87

Author:
Title:
Rozkład dystrybuanty na część symetryczną i część asymetryczną = On the Distribution of the Cumulative Distribution Function into Symmetric and Asymmetric Components
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 99 (1978) , s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250744
article
88

Author:
Title:
Gładka dystrybuanta empiryczna = Smooth Empirical Distribution Function
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 1 (1978) , s. 121-131. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237364
article
89

Author:
Title:
Ciągła dystrybuanta empiryczna = A Continuous Distribution Function
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977) , s. 103-112. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278911
article
90

Author:
Title:
Uwagi o wskaźniku asymetrii prognoz alternatywnych = Some Remarks on Asymmetry Measure for Alternative Forecasts
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 173-174. - Summ.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243472
chapter in monograph
See main document
91

Author:
Title:
O pewnym operatorze symetryzacji = On Certain Operator of Symmetrization
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 19 (1976) , s. 139-144. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239416
article
92

Author:
Title:
Krzywa koncentracji = The Concentration Curve
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 65 (1975) , s. 45-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168218022
article
93

Author:
Title:
Problemy miar asymetrii szeregów statystycznych = Problems of Skewness Measures of Statistical Series
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 122-124. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256108
varia
94

Author:
Title:
O pewnych równoważnych definicjach rozkładu symetrycznego = On Some Equivalent Definitions of Symmetrical Distribution
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 1 (1975) , s. 131-134. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237752
article
95

Author:
Title:
Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
88 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/87
Nr:
2168266914
doctoral dissertation
96

Author:
Title:
Próba sformułowania twierdzenia o nieistnieniu miary asymetrii jednoznacznej w zerze = An Attempt to Formulate the Theorem on the Non-existence of the Univocal Asymmetry's Measure in Zero
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 21, z. 4 (1974) , s. 627-630. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278661
article
97

Author:
Title:
Uogólnienia pewnej nierówności = Generalisations of a Certain Inequality
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 121-123
Nr:
2168333021
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
137 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
25/KM/1/2012/S/025
Signature:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274291
unpublished scientific work
2

Title:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
111 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
111/KM/1/2011/S/590
Signature:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265070
unpublished scientific work
3

Title:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm. + Recenzja
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
42/KMat/2/2010/S/555
Signature:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277455
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
155 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
34/KM/1/2009/S/498
Signature:
NP-1226/2/Magazyn
Nr:
2168277321
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
134 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
27/KM/1/08/S/444
Signature:
NP-1226/[1]/Magazyn
Nr:
2165102171
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
97 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
7/KM/1/2007/S/368
Signature:
NP-1017/3/2/Magazyn
Nr:
2166563331
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
O pewnych interpretacjach związanych z portfelem lokat
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
36 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
108/KM/4/2003/S/096
Signature:
NP-1268/Magazyn
Nr:
2163753574
unpublished scientific work
8

Author:
Title:
Analiza ryzyka ze znakiem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
35 k.: il.; 30 cm.
Research program:
50/KM/4/2002/S
Signature:
NP-857/Magazyn
Nr:
2168318093
unpublished scientific work
9

Title:
Modelowanie rynku kapitałowego w oparciu o relacje porządkujące
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
46 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
71/KM/2/2000/S
Signature:
NP-716/Magazyn
Nr:
2168333783
unpublished scientific work
10

Title:
Estymacja modeli ekonometrycznych metodą nieparametryczną
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
29 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
58/KM/3/92/S
Signature:
NP-239/Magazyn
Nr:
2168329939
unpublished scientific work
11

Title:
Programowanie działalności podmiotów gospodarczych w oparciu o nieparametryczne metody statystyczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
28 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
42/ISEI/17/91/S
Signature:
NP-117/Magazyn
Nr:
2168331521
unpublished scientific work
12

Author:
Title:
Estymacja kinetycznych parametrów w równaniach równoległych procesów I i II rzędu degradacji i akceleracji szybkości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
14 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
64/ISEI/24/91/W
Signature:
NP-102/Magazyn
Nr:
2168332741
unpublished scientific work
1
Efektywność informacyjna polskiego rynku obligacji przedsiębiorstw / Anna Rybka ; Promotor: Edward Smaga. - Kraków, 2017. - 294 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003404
2
Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-622-9
3
Krzywa Markowitza jako obwiednia = The Markowitz Curve as an Envelope / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198513. - ISSN 1898-6447
4
Istotność składników portfela WIG20 = The Significance of WIG20 Portfolio Components / Edward SMAGA, Krzysztof GUZIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011), s. 131-145. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191091. - ISSN 1898-6447
5
Minimalny portfel inwestycyjny / Edward SMAGA // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 110-118. - Bibliogr.
6
Szacowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą momentów / Krzysztof GUZIK, Paweł PRYSAK, Edward SMAGA // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2009), s. 133-155. - Bibliogr.
7
Użyteczność a istotność składników portfela / Edward SMAGA, Krzysztof GUZIK // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2008), s. 114-134. - Bibliogr.
8
Istotność składników portfela = The Significance of Portfolio Components / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008), s. 113-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161929621. - ISSN 1898-6447
9
Zbędne składniki portfela = Superfluous Portfolio Components / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008), s. 29-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161815667. - ISSN 1898-6447
10
Istotność składników portfela / Edward SMAGA, Krzysztof GUZIK // W: Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2007), s. 61-70. - Bibliogr.
11
Interpretacje geometryczne związane z portfelem inwestycji / Edward SMAGA, Krzysztof GUZIK // W: Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2007), s. 50-60. - Bibliogr.
12
Redukcja zbędnych składników portfela / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // W: Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2 / kierownik tematu: Andrzej MALAWSKI. - (2006), s. 27-55. - Bibliogr.
13
Wybór portfela inwestycyjnego = Selection of Investment Portfolio / Edward SMAGA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 161-164. - Summ. - ISSN 1506-7351
14
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 314 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-319-3
15
O pewnym wyborze portfela inwestycyjnego / Edward SMAGA // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 221-228. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-319-3
16
Globalny portfel minimalnego ryzyka = The Global Portfolio of Minimal Risk / Piotr KUBOWICZ, Edward SMAGA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004), s. 281-286. - Summ. - ISSN 1506-7351
17
Prawdopodobieństwo przekroczenia wartości oczekiwanej jako charakterystyka stopy zwrotu = Probability of Exceeding the Expected Value [EV] as Characteristic of the Rate of Return / Edward SMAGA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 223-229. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
18
Relacja ograniczonej ceny ryzyka w modelowaniu rynku kapitałowego / Krzysztof GUZIK ; Promotor: Edward SMAGA. - Kraków, 2002. - 161 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k. - Bibliogr.
19
Lokalizacja wartości stopy zwrotu za pomocą momentów = Localisation of the Return Rate Value with Moment Method / Edward SMAGA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - nr 6 (2002), s. 151-159. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
20
Losowy wzrost wartości kapitału = Random Increase in Capital / Edward SMAGA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 247-254. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
21
O pewnej nierówności dla współczynników korelacji aktywów kapitałowych = On a Certain Inequality for the Correlation Coefficients of Capital Assets / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 255-260. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
22
Nieobciążalność estymatorów momentów otrzymanych metodą nieparametryczną = Examining of Non Parametric Estimators of Statistic Measures / Edward SMAGA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 61-65. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
23
Arytmetyka finansowa / Edward SMAGA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 204, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-12956-5
24
Nieparametryczny estymator dystrybuanty, uwzględniający wiedzę aprioryczną o niektórych momentach / Edward SMAGA, Jan TATAR // W: Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 73-84. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-041-0
25
Arytmetyka finansowa / Edward SMAGA. - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 204, [3] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-12956-5
26
O pewnej relacji porządkującej rynek akcji = About a Certain Relation Ordering the Stock Market / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 207-214. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
27
Uwagi o wskaźnikach efektywności inwestowania = Remarks on the Indices of Investment Efficiency / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 15-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
28
O pewnej metodzie szacowania ilości szkód w ubezpieczeniach = On a Method of Assessment of Quantity of Damages in Insurance / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 480 (1997), s. 65-68. - Summ. - ISSN 0208-7944
29
Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznych estymatorów jądrowych = Evaluation of Approximative Capability of Non-Parametric Kernel Estimators / Edward SMAGA ; Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 480 (1997), s. 17-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
30
Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA. - Wyd. 2. - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 189, [28] s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-11750-8
31
Wartość pieniądza w ujęciu kinetycznym = The Value of Money in the Kinetic Percpective / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA, Edward SMAGA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996), s. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
32
Stanisława Ostasiewicz, Wanda Ronka-Chmielowiec, Metody statystyki ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994, ss. 125 / Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 1-2 (1996), s. 153-154. - Rec. pracy: Ostasiewicz S., Ronka-Chmielowiec W., Metody statystyki ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994, 125 s. - ISSN 0033-2372
33
Ryzyko i zwrot w inwestycjach / Edward SMAGA. - Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1995. - 136 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86543-70-1
34
Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA. - Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - 216, [1] s. : il. ; 21 cm. - Dla studentów uczelni ekonomicznych i szkół biznesu. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-11750-8
35
O pewnej nierówności dla momentów rozkładu symetrycznego = The Convexity of the Function u(t) = |mt| for Moments of a Symmetric Distribution / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 455 (1995), s. 17-21. - Summ. - ISSN 0208-7944
36
Nieparametryczny estymator wartości średniej szeregu czasowego z autoregresyjnym składnikiem losowym = Non-Parametric Estimator of the Mean Value of a Time Series with an Autoregressive Random Component / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 404 (1993), s. 33-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Zastosowania matematyki finansowej / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 122 s. : il. ; 23 cm
38
O nierówności Tonga dla momentów rozkładu symetrycznego = On the Tong's inequality for moments of a symetric distribution / Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993), s. 57-60. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
39
Nieparametryczne estymatory w prognozowaniu szeregów czasowych = Non-parametric Estimators in the Prognostication of Time Series / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 365 (1992), s. 57-69. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
Estymacja nieparametryczna z wykorzystaniem informacji apriorycznej w analizie systemów ekonomicznych / Jan TATAR ; Promotor: Edward SMAGA. - Kraków, 1992. - 132, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
O pewnych testach istotności dla momentów = On Some Tests of Significance for Moments / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 365 (1992), s. 71-75. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Nieparametryczny estymator dystrybuanty dla próby o ustalonej liczności = Non-parametric Estimator of a Distribuant for a Sample of Fixed Numerical Force / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 391 (1992), s. 21-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznego estymatora dystrybuanty dla próby skończonej = Evaluation of Approximative Ability of a Nonparametric Estimator of Cumulative Distribution Function for a Finite Sample / Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 1 (1992), s. 27-35. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
44
O pewnej transformacji nieparametrycznego estymatora dystrybuanty / Edward SMAGA, Jan TATAR // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 354. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
45
Metody statystyki nieparametrycznej w sterowaniu realnymi procesami gospodarczymi / Maria KOSIOROWSKA, Sabina KUDRYS, Edward SMAGA, Jan TATAR // W: Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych / kier. projektu: Tadeusz STANISZ. - (1991), s. 1-39 [6-43]. - Bibliogr.
46
Dekompozycja funkcji kosztów w warunkach inflacji = Cost Function Decomposition Under Inflation / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 327 (1990), s. 47-58. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
47
Empiryczne miary zmian cech jakości = Empirical Similarity Measures of Mechanisms of Attribute Measure Changes / Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 327 (1990), s. 39-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
48
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów / Elżbieta KONDRATOWICZ, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 200 s. : il. ; 24 cm
49
Rozpoznawanie i identyfikacja reakcji następczych na podstawie badań empirycznych / Edward STANISZ, Tadeusz SMAGA // W: Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1[39]-17[56]. - Bibliogr.
50
Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / Elżbieta KONDRATOWICZ, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / kier. Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1-10. - Streszcz. - Bibliogr.
51
Miary empiryczne w programowaniu stochastycznym = Empirical Measures in Stochastic Programming / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 297 (1989), s. 33-42. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Analiza matematyczna I / Edward SMAGA. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1989. - 280 s. : il. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony jest dla studentów I roku cybernetyki ekonomicznej i informatyki. - Bibliogr.
53
Warunkowe wielkości ekonomiczne w programowaniu działalności gospodarczej = Conditioned Economic Variables in Programming of Economic Activity / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 297 (1989), s. 43-57. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
54
Warunkowe wartości oczekiwane w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny. - t. 35, z. 1 (1988), s. 110. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
55
Przekształcalność afiniczna funkcji a separowalność = Affine Transformability of a Function and Separability / Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 268 (1988), s. 29-43. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
56
Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych / Krzesław STOKŁOSA, Tadeusz STANISZ, Edward SMAGA, Elżbieta KONDRATOWICZ, Maria CZECHOWSKA-LISZKA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1988), s. 5-21. - Bibliogr.
57
Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // W: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1988. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 49-58. - Bibliogr.
58
Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych = Non-Parametrical Regression Estimators in Studying Economic Phenomena / Kazimierz ZAJĄC, Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 181-191. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
59
Utożsamianie mechanizmów zmian miar cech jakości / Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 70. - Dostępne tylko streszczenie
60
Nieparametryczne estymatory regresji otrzymane z holomorficznej funkcji jądra = Nonparametric Regression Estimators Obtained form Holomorphic Kernel Function / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 268 (1988), s. 45-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
61
Uogólniona loteria losowa w teorii użyteczności = The Generalized Random Lottery in the Utility Theory / Edward SMAGA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 219-226. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
62
Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 2 (1987), s. 171. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
63
Uwagi o nieparametrycznych estymatorach regresji = Remarks on Non-parametrical Regression Estimators / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 159-161. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
64
Nieparametryczne estymatory regresji = Non-Parametrical Regression Estimators / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA, Kazimierz ZAJĄC // Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 2(308) (1987), s. 6-9. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
65
Niektóre zastosowania nieparametrycznych estymatorów regresji = Some Applications of Non-Parametric Regression Estimators / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 34, z. 1 (1987), s. 19-28. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
66
Analiza matematyczna II / Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1986. - 124, [1] s. : il. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony jest dla studentów I i II roku studiów dziennych kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki. - Bibliogr.
67
Suma przestrzeni prawdopodobieństwa względem miary oraz określona na niej zmienna losowa segmentowa = Sum of Probability Spaces with Respect to Measure and a Segment Bandom Yariable Defined on It / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 215-226. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
68
Własności estymatorów momentów generowanych przez splotową dystrybuantę empiryczną = Properties of Estimators of Moments Generated by a Convolutional Empirical Distribution Function / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 2 (1985), s. 103-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
69
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 165. - ISSN 0208-7944
70
Własności rodziny nieskończonych rozkładów dyskretnych określonych liniowych równaniem różnicowym = The Properties of the Family of Infinite Discrete Distributions Determined by Linear Differential Equation / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 176 (1983), s. 19-28. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
71
Suma przestrzeni prawdopodobieństwa = Union Probability Space / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 13-21. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
72
Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t)=f(x)g(t)s(x-t) / Anna GRYGLASZEWSKA, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2 (1983), s. 157. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
73
Warunek konieczny i dostateczny istnienia zmiennych losowych niezależnych = The Necessary and Sufficient Conditions for the Existence of an Independent Random Variable / Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 223-226. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
74
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej / Mieczysław Dobija, Edward SMAGA, Bogusław WĄSIK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983. - 131 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0193-1
75
O równaniu funkcyjnym charakteryzującym funkcje zależne tylko od różnic jej argumentów = Characterization of Function Dependent on Differences of its Arguments / Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 177-185. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
76
Elementy algebry liniowej / Jolanta KUBALA, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 196 s. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony jest dla studentów wyższych szkół ekonomicznych. - Bibliogr. - ISBN 83-01-04504-3
77
Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t) = Some Remarks on the Function Equation h(x,t) = f(g) g(t) s(x-t) / Anna GRYGLASZEWSKA, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 229-240. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
78
Analiza matematyczna I / Edward SMAGA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1982. - 327 s. : il. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony jest dla studentów I roku kierunku: Cybernetyka ekonomiczna i informatyka. - Bibliogr.
79
Metoda H. Hotellinga jako kryterium istnienia trendu logistycznego = H. Hotelllng's Method аs a Criterion of the Existence of Logistic Trend / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981), s. 165-175. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Uwagi o rozwiązaniu równania Hotellinga = Remarks on the Solution of Hotelling Equation / Edward SMAGA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 108-109. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
81
Uwagi o istnieniu niezależnych zmiennych losowych = Some Remarks on the Existence of Independent Random Variables / Edward SMAGA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 398-399. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
82
Zmienne losowe segmentowe : studium teoretyczne oraz zastosowanie w aproksymacji statystycznej i w podejmowaniu decyzji = Segment Random Variables : Theoretical Study and Application to Statistical Approximation and Decision-making / Edward SMAGA. - Kraków: AE, 1980. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 49)
83
Algebra liniowa / Jolanta KUBALA, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki. - Bibliogr.
84
Dystrybuanty dwuwymiarowe o zadanych dystrybuantach brzegowych = Two-dimensional cumulative distribution functions for definite marginal distribution functions / Edward SMAGA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 21 (1979), s. 135-143. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
85
Analiza rozwiązania równania Hotellinga = The Analysis of the Solution of Hotelling's Equation / Edward SMAGA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 385-393. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
86
Analiza stochastyczna wybranych modeli rynku = Stochastic Analysis of the Chosen Models of the Market / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 113 (1978), s. 25-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
87
Rozkład dystrybuanty na część symetryczną i część asymetryczną = On the Distribution of the Cumulative Distribution Function into Symmetric and Asymmetric Components / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 99 (1978), s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
88
Gładka dystrybuanta empiryczna = Smooth Empirical Distribution Function / Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 1 (1978), s. 121-131. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
89
Ciągła dystrybuanta empiryczna = A Continuous Distribution Function / Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977), s. 103-112. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
90
Uwagi o wskaźniku asymetrii prognoz alternatywnych = Some Remarks on Asymmetry Measure for Alternative Forecasts / Edward SMAGA // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 173-174. - Summ.
91
O pewnym operatorze symetryzacji = On Certain Operator of Symmetrization / Edward SMAGA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 139-144. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
92
Krzywa koncentracji = The Concentration Curve / Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 65 (1975), s. 45-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
93
Problemy miar asymetrii szeregów statystycznych = Problems of Skewness Measures of Statistical Series / Edward SMAGA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 122-124. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
94
O pewnych równoważnych definicjach rozkładu symetrycznego = On Some Equivalent Definitions of Symmetrical Distribution / Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 1 (1975), s. 131-134. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
95
Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii / Edward SMAGA ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1974. - 88 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Próba sformułowania twierdzenia o nieistnieniu miary asymetrii jednoznacznej w zerze = An Attempt to Formulate the Theorem on the Non-existence of the Univocal Asymmetry's Measure in Zero / Edward SMAGA // Przegląd Statystyczny. - t. 21, z. 4 (1974), s. 627-630. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
97
Uogólnienia pewnej nierówności = Generalisations of a Certain Inequality / Edward SMAGA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 121-123. - ISSN 0079-354X
98
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 137 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
99
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
100
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 140 s. : il. ; 30 cm. + Recenzja. - Bibliogr. przy częśc.
101
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 155 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
102
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
103
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 97 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
104
O pewnych interpretacjach związanych z portfelem lokat / Piotr KUBOWICZ, Edward SMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 36 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Analiza ryzyka ze znakiem / Edward SMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 35 k. : il. ; 30 cm
106
Modelowanie rynku kapitałowego w oparciu o relacje porządkujące / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Estymacja modeli ekonometrycznych metodą nieparametryczną / Maria KOSIOROWSKA, Edward SMAGA, Jan TATAR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 29 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Programowanie działalności podmiotów gospodarczych w oparciu o nieparametryczne metody statystyczne / kier. tematu: Edward SMAGA ; zespół: Maria KOSIOROWSKA, Jan TATAR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 28 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Estymacja kinetycznych parametrów w równaniach równoległych procesów I i II rzędu degradacji i akceleracji szybkości / Edward SMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 14 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Rybka A., (2017), Efektywność informacyjna polskiego rynku obligacji przedsiębiorstw, Prom. Smaga E., Kraków : , 294 s.
2
Guzik K., Smaga E., (2013), Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 217 s.
3
Guzik K., Smaga E., (2011), Krzywa Markowitza jako obwiednia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 876, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198513
4
Smaga E., Guzik K., (2011), Istotność składników portfela WIG20, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 875, s. 131-145; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191091
5
Smaga E., (2010), Minimalny portfel inwestycyjny. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 110-118.
6
Guzik K., Prysak P., Smaga E., (2009), Szacowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą momentów. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 133-155.
7
Smaga E., Guzik K., (2008), Użyteczność a istotność składników portfela. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 114-134.
8
Guzik K., Smaga E., (2008), Istotność składników portfela, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 780, s. 113-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929621
9
Guzik K., Smaga E., (2008), Zbędne składniki portfela, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 780, s. 29-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/161815667
10
Smaga E., Guzik K., (2007), Istotność składników portfela. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 61-70.
11
Smaga E., Guzik K., (2007), Interpretacje geometryczne związane z portfelem inwestycji. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 50-60.
12
Guzik K., Smaga E., (2006), Redukcja zbędnych składników portfela. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2, s. 27-55.
13
Smaga E., (2006), Wybór portfela inwestycyjnego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 161-164.
14
Smaga E. (red.), (2006), Matematyka język uniwersalny: księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 314 s., [1] k. tabl.
15
Smaga E., (2006), O pewnym wyborze portfela inwestycyjnego. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 221-228.
16
Kubowicz P., Smaga E., (2004), Globalny portfel minimalnego ryzyka, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 281-286.
17
Smaga E., (2003), Prawdopodobieństwo przekroczenia wartości oczekiwanej jako charakterystyka stopy zwrotu, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 223-229.
18
Guzik K., (2002), Relacja ograniczonej ceny ryzyka w modelowaniu rynku kapitałowego, Prom. Smaga E., Kraków : , 161 k.
19
Smaga E., (2002), Lokalizacja wartości stopy zwrotu za pomocą momentów, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 151-159.
20
Smaga E., (2001), Losowy wzrost wartości kapitału, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 247-254.
21
Guzik K., Smaga E., (2001), O pewnej nierówności dla współczynników korelacji aktywów kapitałowych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 255-260.
22
Smaga E., (2000), Nieobciążalność estymatorów momentów otrzymanych metodą nieparametryczną, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 61-65.
23
Smaga E., (2000), Arytmetyka finansowa, Wyd. 1, dodr.Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 204, [2] s.
24
Smaga E., Tatar J., (2000), Nieparametryczny estymator dystrybuanty, uwzględniający wiedzę aprioryczną o niektórych momentach. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Między liczbą a treścią: księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 73-84.
25
Smaga E., (1999), Arytmetyka finansowa, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 204, [3] s.
26
Guzik K., Smaga E., (1999), O pewnej relacji porządkującej rynek akcji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 207-214.
27
Guzik K., Smaga E., (1998), Uwagi o wskaźnikach efektywności inwestowania, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 15-21.
28
Smaga E., (1997), O pewnej metodzie szacowania ilości szkód w ubezpieczeniach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 480, s. 65-68.
29
Smaga E., Tatar J., (1997), Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznych estymatorów jądrowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 480, s. 17-27.
30
Dobija M., Smaga E., (1996), Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, Wyd. 2Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 189, [28] s.
31
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., Smaga E., (1996), Wartość pieniądza w ujęciu kinetycznym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 138-139.
32
Smaga E., (1996), Stanisława Ostasiewicz, Wanda Ronka-Chmielowiec, Metody statystyki ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994, ss. 125, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 1-2, s. 153-154.
33
Smaga E., (1995), Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 136 s.
34
Dobija M., Smaga E., (1995), Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 216, [1] s.
35
Smaga E., (1995), O pewnej nierówności dla momentów rozkładu symetrycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 455, s. 17-21.
36
Dobija M., Smaga E., (1993), Nieparametryczny estymator wartości średniej szeregu czasowego z autoregresyjnym składnikiem losowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 404, s. 33-38.
37
Dobija M., Smaga E., (1993), Zastosowania matematyki finansowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 s.
38
Smaga E., (1993), O nierówności Tonga dla momentów rozkładu symetrycznego, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 1, s. 57-60.
39
Dobija M., Smaga E., (1992), Nieparametryczne estymatory w prognozowaniu szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 365, s. 57-69.
40
Tatar J., (1992), Estymacja nieparametryczna z wykorzystaniem informacji apriorycznej w analizie systemów ekonomicznych, Prom. Smaga E., Kraków : , 132, [2] k.
41
Smaga E., (1992), O pewnych testach istotności dla momentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 365, s. 71-75.
42
Smaga E., (1992), Nieparametryczny estymator dystrybuanty dla próby o ustalonej liczności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 391, s. 21-25.
43
Smaga E., (1992), Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznego estymatora dystrybuanty dla próby skończonej, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 1, s. 27-35.
44
Smaga E., Tatar J., (1991), O pewnej transformacji nieparametrycznego estymatora dystrybuanty, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 354.
45
Kosiorowska M., Kudrys S., Smaga E., Tatar J., (1991), Metody statystyki nieparametrycznej w sterowaniu realnymi procesami gospodarczymi. [W:] Stanisz T. (kierownik tematu), Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych, s. 1-39 [6-43].
46
Dobija M., Smaga E., (1990), Dekompozycja funkcji kosztów w warunkach inflacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 327, s. 47-58.
47
Smaga E., Stanisz T., (1990), Empiryczne miary zmian cech jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 327, s. 39-46.
48
Kondratowicz E., Smaga E., Stanisz T., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1990), Kinetyka kwalitonomiczna: kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów, Stokłosa K. (red.), Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 200 s.
49
Smaga E., Stanisz T., (1990), Rozpoznawanie i identyfikacja reakcji następczych na podstawie badań empirycznych. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1], s. 1[39]-17[56].
50
Kondratowicz E., Smaga E., Stanisz T., Stokłosa K., (1990), Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych. [W:] STOKŁOSA (kierownik tematu), Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych, s. 1-10.
51
Smaga E., (1989), Miary empiryczne w programowaniu stochastycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 297, s. 33-42.
52
Smaga E., (1989), Analiza matematyczna I, Wyd. 2 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 280 s.
53
Dobija M., Smaga E., (1989), Warunkowe wielkości ekonomiczne w programowaniu działalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 297, s. 43-57.
54
Dobija M., Smaga E., (1988), Warunkowe wartości oczekiwane w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Przegląd Statystyczny", t. 35, z. 1, s. 110.
55
Smaga E., Stanisz T., (1988), Przekształcalność afiniczna funkcji a separowalność, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 268, s. 29-43.
56
Stokłosa K., Stanisz T., Smaga E., Kondratowicz E., Czechowska-Liszka M., (1988), Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 5-21.
57
Dobija M., Smaga E., (1988), Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości. [W:] Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego: materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 49-58.
58
Zając K., Dobija M., Smaga E., (1988), Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 181-191.
59
Smaga E., Stanisz T., (1988), Utożsamianie mechanizmów zmian miar cech jakości. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 70.
60
Dobija M., Smaga E., (1988), Nieparametryczne estymatory regresji otrzymane z holomorficznej funkcji jądra, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 268, s. 45-58.
61
Smaga E., (1987), Uogólniona loteria losowa w teorii użyteczności, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 219-226.
62
Dobija M., Smaga E., (1987), Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 2, s. 171.
63
Dobija M., Smaga E., Zając K., (1987), Uwagi o nieparametrycznych estymatorach regresji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 159-161.
64
Dobija M., Smaga E., Zając K., (1987), Nieparametryczne estymatory regresji, "Wiadomości Statystyczne", R. 32, nr 2(308), s. 6-9.
65
Dobija M., Smaga E., (1987), Niektóre zastosowania nieparametrycznych estymatorów regresji, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 1, s. 19-28.
66
Smaga E., Stanisz T., (1986), Analiza matematyczna II, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 124, [1] s.
67
Smaga E., (1985), Suma przestrzeni prawdopodobieństwa względem miary oraz określona na niej zmienna losowa segmentowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 215-226.
68
Dobija M., Smaga E., (1985), Własności estymatorów momentów generowanych przez splotową dystrybuantę empiryczną, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 2, s. 103-109.
69
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 165. - . - 0208-7944
70
Smaga E., (1983), Własności rodziny nieskończonych rozkładów dyskretnych określonych liniowych równaniem różnicowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 176, s. 19-28.
71
Smaga E., (1983), Suma przestrzeni prawdopodobieństwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 13-21.
72
Gryglaszewska A., Smaga E., Stanisz T., (1983), Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t)=f(x)g(t)s(x-t), "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 1-2, s. 157.
73
Smaga E., (1983), Warunek konieczny i dostateczny istnienia zmiennych losowych niezależnych, "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 3-4, s. 223-226.
74
Dobija M., Smaga E., Wąsik B., Zając K., (1983), Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 131 s.
75
Smaga E., Stanisz T., (1983), O równaniu funkcyjnym charakteryzującym funkcje zależne tylko od różnic jej argumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 177-185.
76
Kubala J., Smaga E., Stanisz T., (1983), Elementy algebry liniowej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 196 s.
77
Gryglaszewska A., Smaga E., Stanisz T., (1982), Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 229-240.
78
Smaga E., (1982), Analiza matematyczna I, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 327 s.
79
Smaga E., (1981), Metoda H. Hotellinga jako kryterium istnienia trendu logistycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 165-175.
80
Smaga E., (1981), Uwagi o rozwiązaniu równania Hotellinga, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 108-109.
81
Smaga E., (1980), Uwagi o istnieniu niezależnych zmiennych losowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 398-399.
82
Smaga E., (1980), Zmienne losowe segmentowe: studium teoretyczne oraz zastosowanie w aproksymacji statystycznej i w podejmowaniu decyzji, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 49), Kraków : AE, 188 s.
83
Kubala J., Smaga E., Stanisz T., (1979), Algebra liniowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 152 s.
84
Smaga E., (1979), Dystrybuanty dwuwymiarowe o zadanych dystrybuantach brzegowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 21, s. 135-143.
85
Smaga E., (1979), Analiza rozwiązania równania Hotellinga, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 385-393.
86
Smaga E., (1978), Analiza stochastyczna wybranych modeli rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 113, s. 25-37.
87
Smaga E., (1978), Rozkład dystrybuanty na część symetryczną i część asymetryczną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 5-14.
88
Smaga E., (1978), Gładka dystrybuanta empiryczna, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 1, s. 121-131.
89
Smaga E., (1977), Ciągła dystrybuanta empiryczna, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 1, s. 103-112.
90
Smaga E., (1977), Uwagi o wskaźniku asymetrii prognoz alternatywnych. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 173-174.
91
Smaga E., (1976), O pewnym operatorze symetryzacji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 19, s. 139-144.
92
Smaga E., (1975), Krzywa koncentracji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 65, s. 45-56.
93
Smaga E., (1975), Problemy miar asymetrii szeregów statystycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 122-124.
94
Smaga E., (1975), O pewnych równoważnych definicjach rozkładu symetrycznego, "Przegląd Statystyczny", t. 22, z. 1, s. 131-134.
95
Smaga E., (1974), Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 88 k.
96
Smaga E., (1974), Próba sformułowania twierdzenia o nieistnieniu miary asymetrii jednoznacznej w zerze, "Przegląd Statystyczny", t. 21, z. 4, s. 627-630.
97
Smaga E., (1972), Uogólnienia pewnej nierówności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 121-123.
98
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, (2012), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 137 k.
99
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, (2011), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 111 k.
100
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, (2010), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 140 s.
101
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, (2009), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 155 s.
102
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, (2008), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 s.
103
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), (2007), Smaga E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97 s.
104
Kubowicz P., Smaga E., (2003), O pewnych interpretacjach związanych z portfelem lokat, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 s.
105
Smaga E., (2002), Analiza ryzyka ze znakiem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
106
Guzik K., Smaga E., (2000), Modelowanie rynku kapitałowego w oparciu o relacje porządkujące, Smaga E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
107
Kosiorowska M., Smaga E., Tatar J., (1993), Estymacja modeli ekonometrycznych metodą nieparametryczną, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
108
Kosiorowska M., Smaga E., Tatar J., (1992), Programowanie działalności podmiotów gospodarczych w oparciu o nieparametryczne metody statystyczne, Smaga E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 k.
109
Smaga E., (1992), Estymacja kinetycznych parametrów w równaniach równoległych procesów I i II rzędu degradacji i akceleracji szybkości, Stanisz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 k.
1
@unpublished{UEK:2168338779,
author = "Anna Rybka",
title = "Efektywność informacyjna polskiego rynku obligacji przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003404},
}
2
@book{UEK:2168263682,
author = "Krzysztof Guzik and Edward Smaga",
title = "Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-622-9",
}
3
@article{UEK:2168227614,
author = "Krzysztof Guzik and Edward Smaga",
title = "Krzywa Markowitza jako obwiednia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "876",
pages = "5-12",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198513},
}
4
@article{UEK:2168221528,
author = "Edward Smaga and Krzysztof Guzik",
title = "Istotność składników portfela WIG20",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "875",
pages = "131-145",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191091},
}
5
@unpublished{UEK:2168277531,
author = "Edward Smaga",
title = "Minimalny portfel inwestycyjny",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "110-118",
year = "2010",
}
6
@unpublished{UEK:2168277431,
author = "Krzysztof Guzik and Paweł Prysak and Edward Smaga",
title = "Szacowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą momentów",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2",
pages = "133-155",
year = "2009",
}
7
@unpublished{UEK:2165104496,
author = "Edward Smaga and Krzysztof Guzik",
title = "Użyteczność a istotność składników portfela",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych",
pages = "114-134",
year = "2008",
}
8
@article{UEK:50683,
author = "Krzysztof Guzik and Edward Smaga",
title = "Istotność składników portfela",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "780",
pages = "113-124",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161929621},
}
9
@article{UEK:50684,
author = "Krzysztof Guzik and Edward Smaga",
title = "Zbędne składniki portfela",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "780",
pages = "29-40",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161815667},
}
10
@unpublished{UEK:2168318375,
author = "Edward Smaga and Krzysztof Guzik",
title = "Istotność składników portfela",
booktitle = "Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) ",
pages = "61-70",
year = "2007",
}
11
@unpublished{UEK:2168318373,
author = "Edward Smaga and Krzysztof Guzik",
title = "Interpretacje geometryczne związane z portfelem inwestycji",
booktitle = "Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) ",
pages = "50-60",
year = "2007",
}
12
@unpublished{UEK:2168318391,
author = "Krzysztof Guzik and Edward Smaga",
title = "Redukcja zbędnych składników portfela",
booktitle = "Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2",
pages = "27-55",
year = "2006",
}
13
@article{UEK:51753,
author = "Edward Smaga",
title = "Wybór portfela inwestycyjnego",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "9",
pages = "161-164",
year = "2006",
}
14
@book{UEK:52175,
title = "Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-319-3",
}
15
@inbook{UEK:2166174369,
author = "Edward Smaga",
title = "O pewnym wyborze portfela inwestycyjnego",
booktitle = "Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza",
pages = "221-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-319-3",
}
16
@article{UEK:52264,
author = "Piotr Kubowicz and Edward Smaga",
title = "Globalny portfel minimalnego ryzyka",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "281-286",
year = "2004",
}
17
@article{UEK:52269,
author = "Edward Smaga",
title = "Prawdopodobieństwo przekroczenia wartości oczekiwanej jako charakterystyka stopy zwrotu",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "7",
pages = "223-229",
year = "2003",
}
18
@unpublished{UEK:2168248256,
author = "Krzysztof Guzik",
title = "Relacja ograniczonej ceny ryzyka w modelowaniu rynku kapitałowego",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
19
@article{UEK:2168257024,
author = "Edward Smaga",
title = "Lokalizacja wartości stopy zwrotu za pomocą momentów",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "151-159",
year = "2002",
}
20
@article{UEK:2168229830,
author = "Edward Smaga",
title = "Losowy wzrost wartości kapitału",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "247-254",
year = "2001",
}
21
@article{UEK:2168229832,
author = "Krzysztof Guzik and Edward Smaga",
title = "O pewnej nierówności dla współczynników korelacji aktywów kapitałowych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "255-260",
year = "2001",
}
22
@article{UEK:2168224284,
author = "Edward Smaga",
title = "Nieobciążalność estymatorów momentów otrzymanych metodą nieparametryczną",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "4",
pages = "61-65",
year = "2000",
}
23
@book{UEK:2168252420,
author = "Edward Smaga",
title = "Arytmetyka finansowa",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2000",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
issn = "",
isbn = "83-01-12956-5",
}
24
@inbook{UEK:2168266706,
author = "Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "Nieparametryczny estymator dystrybuanty, uwzględniający wiedzę aprioryczną o niektórych momentach",
booktitle = "Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego",
pages = "73-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-041-0",
}
25
@book{UEK:2168252424,
author = "Edward Smaga",
title = "Arytmetyka finansowa",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
issn = "",
isbn = "83-01-12956-5",
}
26
@article{UEK:2168245320,
author = "Krzysztof Guzik and Edward Smaga",
title = "O pewnej relacji porządkującej rynek akcji",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "207-214",
year = "1999",
}
27
@article{UEK:2168242948,
author = "Krzysztof Guzik and Edward Smaga",
title = "Uwagi o wskaźnikach efektywności inwestowania",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "15-21",
year = "1998",
}
28
@article{UEK:2168249236,
author = "Edward Smaga",
title = "O pewnej metodzie szacowania ilości szkód w ubezpieczeniach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "480",
pages = "65-68",
year = "1997",
}
29
@article{UEK:2168248384,
author = "Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznych estymatorów jądrowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "480",
pages = "17-27",
year = "1997",
}
30
@book{UEK:2168252388,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "83-01-11750-8",
}
31
@misc{UEK:2168252536,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa and Edward Smaga",
title = "Wartość pieniądza w ujęciu kinetycznym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995",
pages = "138-139",
year = "1996",
}
32
@article{UEK:2168353198,
author = "Edward Smaga",
title = "Stanisława Ostasiewicz, Wanda Ronka-Chmielowiec, Metody statystyki ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994, ss. 125",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 43, z. 1-2",
pages = "153-154",
year = "1996",
}
33
@book{UEK:2168248744,
author = "Edward Smaga",
title = "Ryzyko i zwrot w inwestycjach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce",
year = "1995",
isbn = "83-86543-70-1",
}
34
@book{UEK:2168252406,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-01-11750-8",
}
35
@article{UEK:2168243952,
author = "Edward Smaga",
title = "O pewnej nierówności dla momentów rozkładu symetrycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "455",
pages = "17-21",
year = "1995",
}
36
@article{UEK:2168244788,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Nieparametryczny estymator wartości średniej szeregu czasowego z autoregresyjnym składnikiem losowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "404",
pages = "33-38",
year = "1993",
}
37
@book{UEK:2168254062,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Zastosowania matematyki finansowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
38
@article{UEK:2168246454,
author = "Edward Smaga",
title = "O nierówności Tonga dla momentów rozkładu symetrycznego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 1",
pages = "57-60",
year = "1993",
}
39
@article{UEK:2168270330,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Nieparametryczne estymatory w prognozowaniu szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "365",
pages = "57-69",
year = "1992",
}
40
@unpublished{UEK:2168251894,
author = "Jan Tatar",
title = "Estymacja nieparametryczna z wykorzystaniem informacji apriorycznej w analizie systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
41
@article{UEK:2168270334,
author = "Edward Smaga",
title = "O pewnych testach istotności dla momentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "365",
pages = "71-75",
year = "1992",
}
42
@article{UEK:2168257478,
author = "Edward Smaga",
title = "Nieparametryczny estymator dystrybuanty dla próby o ustalonej liczności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "391",
pages = "21-25",
year = "1992",
}
43
@article{UEK:2168303033,
author = "Edward Smaga",
title = "Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznego estymatora dystrybuanty dla próby skończonej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 1",
pages = "27-35",
year = "1992",
}
44
@misc{UEK:2168351384,
author = "Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "O pewnej transformacji nieparametrycznego estymatora dystrybuanty",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "354",
year = "1991",
}
45
@unpublished{UEK:2168332029,
author = "Maria Kosiorowska and Sabina Kudrys and Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "Metody statystyki nieparametrycznej w sterowaniu realnymi procesami gospodarczymi",
booktitle = "Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych",
pages = "1-39 [6-43]",
year = "1991",
}
46
@article{UEK:2168254410,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Dekompozycja funkcji kosztów w warunkach inflacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "327",
pages = "47-58",
year = "1990",
}
47
@article{UEK:2168253732,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Empiryczne miary zmian cech jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "327",
pages = "39-46",
year = "1990",
}
48
@book{UEK:2168247180,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
49
@unpublished{UEK:2168262982,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Rozpoznawanie i identyfikacja reakcji następczych na podstawie badań empirycznych",
booktitle = "Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1]",
pages = "1[39]-17[56]",
year = "1990",
}
50
@unpublished{UEK:2168263780,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz and Krzesław Stokłosa",
title = "Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych",
booktitle = "Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych ",
pages = "1-10",
year = "1990",
}
51
@article{UEK:2168234980,
author = "Edward Smaga",
title = "Miary empiryczne w programowaniu stochastycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "297",
pages = "33-42",
year = "1989",
}
52
@book{UEK:2168266590,
author = "Edward Smaga",
title = "Analiza matematyczna I",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
53
@article{UEK:2168234986,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Warunkowe wielkości ekonomiczne w programowaniu działalności gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "297",
pages = "43-57",
year = "1989",
}
54
@misc{UEK:2168350878,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Warunkowe wartości oczekiwane w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 35, z. 1",
pages = "110",
year = "1988",
}
55
@article{UEK:2168266174,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Przekształcalność afiniczna funkcji a separowalność",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "268",
pages = "29-43",
year = "1988",
}
56
@article{UEK:2168345982,
author = "Krzesław Stokłosa and Tadeusz Stanisz and Edward Smaga and Elżbieta Kondratowicz and Maria Czechowska-Liszka",
title = "Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "5-21",
year = "1988",
}
57
@inbook{UEK:2168269812,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości",
booktitle = "Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986",
pages = "49-58",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1988",
issn = "",
}
58
@article{UEK:2168249094,
author = "Kazimierz Zając and Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "181-191",
year = "1988",
}
59
@misc{UEK:2168263276,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Utożsamianie mechanizmów zmian miar cech jakości",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "70",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
60
@article{UEK:2168266184,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Nieparametryczne estymatory regresji otrzymane z holomorficznej funkcji jądra",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "268",
pages = "45-58",
year = "1988",
}
61
@article{UEK:2168260198,
author = "Edward Smaga",
title = "Uogólniona loteria losowa w teorii użyteczności",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "219-226",
year = "1987",
}
62
@misc{UEK:2168350792,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 2",
pages = "171",
year = "1987",
}
63
@misc{UEK:2168318541,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga and Kazimierz Zając",
title = "Uwagi o nieparametrycznych estymatorach regresji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "159-161",
year = "1987",
}
64
@article{UEK:2168261148,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga and Kazimierz Zając",
title = "Nieparametryczne estymatory regresji",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 32, 2(308)",
pages = "6-9",
year = "1987",
}
65
@article{UEK:2168243270,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Niektóre zastosowania nieparametrycznych estymatorów regresji",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 1",
pages = "19-28",
year = "1987",
url = {},
}
66
@book{UEK:2168266636,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Analiza matematyczna II",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1986",
}
67
@article{UEK:2168254730,
author = "Edward Smaga",
title = "Suma przestrzeni prawdopodobieństwa względem miary oraz określona na niej zmienna losowa segmentowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "215-226",
year = "1985",
}
68
@article{UEK:2168255838,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Własności estymatorów momentów generowanych przez splotową dystrybuantę empiryczną",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 2",
pages = "103-109",
year = "1985",
url = {},
}
69
@misc{UEK:2168251672,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
70
@article{UEK:2168229642,
author = "Edward Smaga",
title = "Własności rodziny nieskończonych rozkładów dyskretnych określonych liniowych równaniem różnicowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "176",
pages = "19-28",
year = "1983",
}
71
@article{UEK:2168251762,
author = "Edward Smaga",
title = "Suma przestrzeni prawdopodobieństwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "13-21",
year = "1983",
}
72
@misc{UEK:2168350662,
author = "Anna Gryglaszewska and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t)=f(x)g(t)s(x-t)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 30, z. 1-2",
pages = "157",
year = "1983",
}
73
@article{UEK:2168256508,
author = "Edward Smaga",
title = "Warunek konieczny i dostateczny istnienia zmiennych losowych niezależnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 30, z. 3-4",
pages = "223-226",
year = "1983",
}
74
@book{UEK:2168282347,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga and Bogusław Wąsik and Kazimierz Zając",
title = "Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1983",
isbn = "83-208-0193-1",
}
75
@article{UEK:2168251814,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "O równaniu funkcyjnym charakteryzującym funkcje zależne tylko od różnic jej argumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "177-185",
year = "1983",
}
76
@book{UEK:2168266904,
author = "Jolanta Kubala and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Elementy algebry liniowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1983",
isbn = "83-01-04504-3",
}
77
@article{UEK:2168330473,
author = "Anna Gryglaszewska and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "215",
pages = "229-240",
adress = "",
year = "1982",
}
78
@book{UEK:2168266634,
author = "Edward Smaga",
title = "Analiza matematyczna I",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1982",
}
79
@article{UEK:2168232268,
author = "Edward Smaga",
title = "Metoda H. Hotellinga jako kryterium istnienia trendu logistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "165-175",
year = "1981",
}
80
@misc{UEK:2168333273,
author = "Edward Smaga",
title = "Uwagi o rozwiązaniu równania Hotellinga",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "108-109",
year = "1981",
}
81
@misc{UEK:2168333403,
author = "Edward Smaga",
title = "Uwagi o istnieniu niezależnych zmiennych losowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "398-399",
year = "1980",
}
82
@book{UEK:2168252534,
author = "Edward Smaga",
title = "Zmienne losowe segmentowe : studium teoretyczne oraz zastosowanie w aproksymacji statystycznej i w podejmowaniu decyzji",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1980",
issn = "0209-1674",
}
83
@book{UEK:2168267468,
author = "Jolanta Kubala and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Algebra liniowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
84
@article{UEK:2168248572,
author = "Edward Smaga",
title = "Dystrybuanty dwuwymiarowe o zadanych dystrybuantach brzegowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 21",
pages = "135-143",
year = "1979",
}
85
@article{UEK:2168244864,
author = "Edward Smaga",
title = "Analiza rozwiązania równania Hotellinga",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "385-393",
adress = "",
year = "1979",
}
86
@article{UEK:2168250112,
author = "Edward Smaga",
title = "Analiza stochastyczna wybranych modeli rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "113",
pages = "25-37",
year = "1978",
}
87
@article{UEK:2168250744,
author = "Edward Smaga",
title = "Rozkład dystrybuanty na część symetryczną i część asymetryczną",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "5-14",
year = "1978",
}
88
@article{UEK:2168237364,
author = "Edward Smaga",
title = "Gładka dystrybuanta empiryczna",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 1",
pages = "121-131",
year = "1978",
}
89
@article{UEK:2168278911,
author = "Edward Smaga",
title = "Ciągła dystrybuanta empiryczna",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 1",
pages = "103-112",
year = "1977",
}
90
@inbook{UEK:2168243472,
author = "Edward Smaga",
title = "Uwagi o wskaźniku asymetrii prognoz alternatywnych",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "173-174",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
91
@article{UEK:2168239416,
author = "Edward Smaga",
title = "O pewnym operatorze symetryzacji",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 19",
pages = "139-144",
year = "1976",
}
92
@article{UEK:2168218022,
author = "Edward Smaga",
title = "Krzywa koncentracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "65",
pages = "45-56",
year = "1975",
}
93
@misc{UEK:2168256108,
author = "Edward Smaga",
title = "Problemy miar asymetrii szeregów statystycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "122-124",
year = "1975",
}
94
@article{UEK:2168237752,
author = "Edward Smaga",
title = "O pewnych równoważnych definicjach rozkładu symetrycznego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 22, z. 1",
pages = "131-134",
year = "1975",
}
95
@unpublished{UEK:2168266914,
author = "Edward Smaga",
title = "Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
96
@article{UEK:2168278661,
author = "Edward Smaga",
title = "Próba sformułowania twierdzenia o nieistnieniu miary asymetrii jednoznacznej w zerze",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 21, z. 4",
pages = "627-630",
year = "1974",
}
97
@misc{UEK:2168333021,
author = "Edward Smaga",
title = "Uogólnienia pewnej nierówności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "121-123",
year = "1972",
}
98
@unpublished{UEK:2168274291,
title = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
99
@unpublished{UEK:2168265070,
title = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
100
@unpublished{UEK:2168277455,
title = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
101
@unpublished{UEK:2168277321,
title = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
102
@unpublished{UEK:2165102171,
title = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
103
@unpublished{UEK:2166563331,
title = "Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
104
@unpublished{UEK:2163753574,
author = "Piotr Kubowicz and Edward Smaga",
title = "O pewnych interpretacjach związanych z portfelem lokat",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
105
@unpublished{UEK:2168318093,
author = "Edward Smaga",
title = "Analiza ryzyka ze znakiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
106
@unpublished{UEK:2168333783,
author = "Krzysztof Guzik and Edward Smaga",
title = "Modelowanie rynku kapitałowego w oparciu o relacje porządkujące",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
107
@unpublished{UEK:2168329939,
author = "Maria Kosiorowska and Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "Estymacja modeli ekonometrycznych metodą nieparametryczną",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
108
@unpublished{UEK:2168331521,
author = "Maria Kosiorowska and Edward Smaga and Jan Tatar",
title = "Programowanie działalności podmiotów gospodarczych w oparciu o nieparametryczne metody statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
109
@unpublished{UEK:2168332741,
author = "Edward Smaga",
title = "Estymacja kinetycznych parametrów w równaniach równoległych procesów I i II rzędu degradacji i akceleracji szybkości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID