Publications of the selected author

1

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Innovative Mechanisms in the Private Ownership Economy with the Financial Market = Mechanizmy innowacyjne w ekonomii z własnością prywatną i rynkiem finansowym
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 32-33. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336159
varia
2

Title:
Podstawy matematyki finansowej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
126, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-745-5
Nr:
2168321531
academic script
3

Title:
Innovative Mechanisms in a Private Ownership Economy with a Financial Market = Mechanizmy innowacyjne w ekonomii z własnością prywatną i rynkiem finansowym
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 17 (2017) , s. 7-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The author acknowledge the support from research funds, granted to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168323081
article
See main document
4

Title:
Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań
Edition:
Wyd. 3.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
81, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-415-7
Nr:
2168291777
academic script
5

Title:
Autonomia sfery finansów - analiza aksjomatyczna = Autonomy of the Financial Sector - an Axiomatic Analysis
Source:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 161-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285793
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Innovations and Risk in the Two-period General Equilibrium Models
Source:
Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics / ed. by Andrzej MALAWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 66-93
ISBN:
978-83-7252-616-8
Nr:
2168266580
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Teoria równowagi ogólnej Arrowa-Debreu : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
117, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-634-2
Nr:
2168272498
academic script
8

Title:
Dwuokresowy model dochodu jako mechanizm ekonomiczny w ujęciu Hurwicza = The Two-period Income Model as Hurwicz's Economic Mechanism
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 9-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239430
article
See main document
9

Title:
Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu
Source:
Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Barbara PAWEŁEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 38-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-532-1
Nr:
2168221154
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 28. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165033533
varia
See main document
11

Title:
Analiza równowagi w dwuokresowym modelu dochodu
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2009, s. 19-32 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/2/Magazyn
Nr:
2168277327
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Struktura własności firm w dwuokresowym modelu dochodu
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA2008, s. 36-55 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/[1]/Magazyn
Nr:
2165103259
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Od równowagi ogólnej do równowagi rynków finansowych
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 43-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-394-5
Nr:
2165003242
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
81, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-415-7
Nr:
51832
academic script
15

Title:
Od równowagi ogólnej do równowagi rynków finansowych
Source:
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA2007, s. 5-20 - Bibliogr.
Research program:
7/KM/1/2007/S/368
Signature:
NP-1017/3/2/Magazyn
Nr:
2168318271
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych = The Foundations of Financial Market Equilibrium Theory
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 169-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034736
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Elementy ekonomii matematycznej : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
142, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-313-4
Nr:
52127
monograph
18

Title:
Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych
Source:
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2 / kierownik tematu: Andrzej MALAWSKI2006, s. 6-16 - Bibliogr.
Research program:
2166562259
Signature:
NP-1017/2/Magazyn
Nr:
2168318381
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
O specyfice czasu ekonomicznego
Source:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 13-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174161
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Problem ryzyka w modelu CAPM
Source:
Modelowanie preferencji a ryzyko '04 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 121-136 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-397-2
Nr:
2168222880
chapter in monograph
21

Title:
Problem identyfikacji gospodarki nieformalnej
Source:
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 70-81 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-263-4
Nr:
2166235573
chapter in conference materials
See main document
22

Title:
Problemy identyfikacji gospodarki nieformalnej
Source:
Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 3 / Andrzej MALAWSKI - kierownik projektu, wykonawcy: Ilona ĆWIĘCZEK, Joanna MRÓWKA2004, s. 7-18 - Bibliogr.
Research program:
87/KM/2/2004/S/197
Signature:
NP-856/3/Magazyn
Nr:
2168318139
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Aksjomatyczna analiza postaw uczestników rynku względem ryzyka gospodarczego
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
127 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 22 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/536
Nr:
2168248226
doctoral dissertation
24

Title:
W poszukiwaniu specyfiki czasu ekonomicznego
Source:
Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 2 / Andrzej MALAWSKI - kierownik projektu; wykonawcy: Ilona ĆWIĘCZEK, Joanna MRÓWKA2003, s. 5-25
Research program:
107/KM/3/2003/S/095
Signature:
NP-856/2/Magazyn
Nr:
2168318109
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
81, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-147-6
Nr:
2168298357
academic script
26

Title:
Postawa jednostki wobec ryzyka w różnych ujęciach teoretycznych = The Attitude of an Individual in Relation to Risk in Different Theoretical Approaches
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 549 (2002) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168256474
article
See main document
27

Title:
Problem minimalizacji ryzyka w modelach Radnera równowagi ogólnej
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : drugie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2002, s. 27-44 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 2)
ISBN:
83-7225-154-1
Nr:
2168249838
chapter in conference materials
28

Title:
Matematyczne struktury w analizie nieskończenie wymiarowych przestrzeni towarowych
Source:
Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 3 / Kier. tematu: Andrzej MALAWSKI2001, s. 1-12 [8-19] - Bibliogr.
Research program:
53/KM/1/2001/S
Signature:
NP-544/3/Magazyn
Nr:
2168333309
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Postawa jednostki wobec ryzyka w różnych ujęciach teoretycznych
Source:
Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej / Kier. tematu: Andrzej MALAWSKI2000, s. 1-17 [7-23] - Bibliogr.
Research program:
70/KM/1/2000/S
Signature:
NP-717/Magazyn
Nr:
2168333921
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Elementy ekonomii matematycznej w zadaniach
Publisher address:
Kraków ; Bolechowice: SFERA, 2000
Physical description:
94 s.: il., err.; 25 cm
Notes:
Zbiór zadań przeznaczony dla studentów II i III roku wszystkich kierunków dziennych Akademii Ekonomicznej,
ISBN:
83-913062-1-6
Nr:
2168249912
monograph
31

Title:
Minimalizacja ryzyka w modelu równowagi Radnera z produkcją
Source:
Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej / Kier. tematu: Andrzej MALAWSKI2000, s. 1-19 [24-42] - Bibliogr.
Research program:
70/KM/1/2000/S
Signature:
NP-717/Magazyn
Nr:
2168333923
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Oprocentowanie lokaty i strumień płatności w zadaniach
Publisher address:
Kraków; Bolechowice: "Sfera", 2000
Physical description:
61, [2] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-913062-0-8
Nr:
2168298355
academic script
33

Title:
Równowaga Radnera i jej własności w modelu Arrowa-Debreu z pieniądzem
Source:
Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 2 / Kier. tematu: Andrzej MALAWSKI1999, s. 1-20 [3-22]
Research program:
93/KM/2/99/S
Signature:
NP-544/2/Magazyn
Nr:
2168333303
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 3
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
43 k.: il.; 30 cm.
Research program:
87/KM/2/2004/S/197
Signature:
NP-856/3/Magazyn
Nr:
2168318115
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 2
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
39 k.: il.; 30 cm.
Research program:
107/KM/3/2003/S/095
Signature:
NP-856/2/Magazyn
Nr:
2168318105
unpublished scientific work
See related chapters
1
Innovative Mechanisms in the Private Ownership Economy with the Financial Market = Mechanizmy innowacyjne w ekonomii z własnością prywatną i rynkiem finansowym / Ilona ĆWIĘCZEK, Agnieszka LIPIETA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 32-33. - Dostępne tylko streszczenia
2
Podstawy matematyki finansowej / Ilona ĆWIĘCZEK, Agnieszka LIPIETA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 126, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-745-5
3
Innovative Mechanisms in a Private Ownership Economy with a Financial Market = Mechanizmy innowacyjne w ekonomii z własnością prywatną i rynkiem finansowym / Ilona ĆWIĘCZEK, Agnieszka LIPIETA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 17 (2017), s. 7-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1325/1021. - ISSN 1642-168X
4
Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań / Beata CIAŁOWICZ, Ilona ĆWIĘCZEK. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 81, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-415-7
5
Autonomia sfery finansów - analiza aksjomatyczna = Autonomy of the Financial Sector - an Axiomatic Analysis / Ilona ĆWIĘCZEK, Andrzej MALAWSKI // W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 161-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2173-4
6
Innovations and Risk in the Two-period General Equilibrium Models / Ilona ĆWIĘCZEK // W: Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics / ed. by Andrzej MALAWSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2013. - S. 66-93. - ISBN 978-83-7252-616-8
7
Teoria równowagi ogólnej Arrowa-Debreu : zbiór zadań / Beata CIAŁOWICZ, Ilona ĆWIĘCZEK, Agnieszka LIPIETA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 117, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-634-2
8
Dwuokresowy model dochodu jako mechanizm ekonomiczny w ujęciu Hurwicza = The Two-period Income Model as Hurwicz's Economic Mechanism / Ilona ĆWIĘCZEK, Agnieszka LIPIETA, Andrzej MALAWSKI // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012), s. 9-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12cwieczek-lipieta-malawski.pdf. - ISSN 1644-8979
9
Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu / Ilona ĆWIĘCZEK // W: Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Barbara PAWEŁEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 38-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-532-1
10
Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu / Ilona ĆWIĘCZEK // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
11
Analiza równowagi w dwuokresowym modelu dochodu / Ilona ĆWIĘCZEK // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2009), s. 19-32. - Bibliogr.
12
Struktura własności firm w dwuokresowym modelu dochodu / Ilona ĆWIĘCZEK // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2008), s. 36-55. - Bibliogr.
13
Od równowagi ogólnej do równowagi rynków finansowych / Andrzej MALAWSKI, Ilona ĆWIĘCZEK // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 43-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-394-5
14
Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań / Beata CIAŁOWICZ, Ilona ĆWIĘCZEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 81, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-415-7
15
Od równowagi ogólnej do równowagi rynków finansowych / Andrzej MALAWSKI, Ilona ĆWIĘCZEK // W: Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2007), s. 5-20. - Bibliogr.
16
Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych = The Foundations of Financial Market Equilibrium Theory / Andrzej MALAWSKI, Ilona ĆWIĘCZEK // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 169-178. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
17
Elementy ekonomii matematycznej : zbiór zadań / Beata CIAŁOWICZ, Ilona ĆWIĘCZEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 142, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-313-4
18
Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych / Andrzej MALAWSKI, Ilona ĆWIĘCZEK // W: Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2 / kierownik tematu: Andrzej MALAWSKI. - (2006), s. 6-16. - Bibliogr.
19
O specyfice czasu ekonomicznego / Ilona ĆWIĘCZEK, Andrzej MALAWSKI // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 13-30. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-319-3
20
Problem ryzyka w modelu CAPM / Ilona ĆWIĘCZEK, Andrzej MALAWSKI // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '04 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 121-136. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-397-2
21
Problem identyfikacji gospodarki nieformalnej / Andrzej MALAWSKI, Ilona ĆWIĘCZEK // W: Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 70-81. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-263-4
22
Problemy identyfikacji gospodarki nieformalnej / Andrzej MALAWSKI, Ilona ĆWIĘCZEK // W: Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 3 / Andrzej MALAWSKI - kierownik projektu, wykonawcy: Ilona ĆWIĘCZEK, Joanna MRÓWKA. - (2004), s. 7-18. - Bibliogr.
23
Aksjomatyczna analiza postaw uczestników rynku względem ryzyka gospodarczego / Ilona ĆWIĘCZEK ; Promotor: Andrzej MALAWSKI. - Kraków, 2003. - 127 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 22 k. - Bibliogr.
24
W poszukiwaniu specyfiki czasu ekonomicznego / Ilona ĆWIĘCZEK, Andrzej MALAWSKI // W: Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 2 / Andrzej MALAWSKI - kierownik projektu; wykonawcy: Ilona ĆWIĘCZEK, Joanna MRÓWKA. - (2003), s. 5-25
25
Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań / Beata CIAŁOWICZ, Ilona ĆWIĘCZEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 81, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-147-6
26
Postawa jednostki wobec ryzyka w różnych ujęciach teoretycznych = The Attitude of an Individual in Relation to Risk in Different Theoretical Approaches / Ilona ĆWIĘCZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 549 (2002), s. 35-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12584. - ISSN 0208-7944
27
Problem minimalizacji ryzyka w modelach Radnera równowagi ogólnej / Ilona ĆWIĘCZEK // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : drugie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2002. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 2). - S. 27-44. - Bibliogr. - ISBN 83-7225-154-1
28
Matematyczne struktury w analizie nieskończenie wymiarowych przestrzeni towarowych / Ilona ĆWIĘCZEK // W: Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 3 / Kier. tematu: Andrzej MALAWSKI. - (2001), s. 1-12 [8-19]. - Bibliogr.
29
Postawa jednostki wobec ryzyka w różnych ujęciach teoretycznych / Ilona ĆWIĘCZEK // W: Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej / Kier. tematu: Andrzej MALAWSKI. - (2000), s. 1-17 [7-23]. - Bibliogr.
30
Elementy ekonomii matematycznej w zadaniach / Beata CIAŁOWICZ, Ilona ĆWIĘCZEK. - Kraków ; Bolechowice : SFERA, 2000. - 94 s. : il., err. ; 25 cm. - Zbiór zadań przeznaczony dla studentów II i III roku wszystkich kierunków dziennych Akademii Ekonomicznej. - ISBN 83-913062-1-6
31
Minimalizacja ryzyka w modelu równowagi Radnera z produkcją / Ilona ĆWIĘCZEK, Andrzej MALAWSKI // W: Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej / Kier. tematu: Andrzej MALAWSKI. - (2000), s. 1-19 [24-42]. - Bibliogr.
32
Oprocentowanie lokaty i strumień płatności w zadaniach / Beata CIAŁOWICZ, Ilona ĆWIĘCZEK. - Kraków; Bolechowice : "Sfera", 2000. - 61, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-913062-0-8
33
Równowaga Radnera i jej własności w modelu Arrowa-Debreu z pieniądzem / Ilona ĆWIĘCZEK // W: Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 2 / Kier. tematu: Andrzej MALAWSKI. - (1999), s. 1-20 [3-22]
34
Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 3 / Andrzej MALAWSKI - kierownik projektu, wykonawcy: Ilona ĆWIĘCZEK, Joanna MRÓWKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 43 k. : il. ; 30 cm
35
Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 2 / Andrzej MALAWSKI - kierownik projektu; wykonawcy: Ilona ĆWIĘCZEK, Joanna MRÓWKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 39 k. : il. ; 30 cm
1
Ćwięczek I., Lipieta A., (2017), Innovative Mechanisms in the Private Ownership Economy with the Financial Market. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 32-33.
2
Ćwięczek I., Lipieta A., (2017), Podstawy matematyki finansowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 126, [1] s.
3
Ćwięczek I., Lipieta A., (2017), Innovative Mechanisms in a Private Ownership Economy with a Financial Market, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 17, s. 7-19; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1325/1021
4
Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2015), Oprocentowanie lokat i strumieni płatności: zbiór zadań, Wyd. 3.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 81, [1] s.
5
Ćwięczek I., Malawski A., (2014), Autonomia sfery finansów - analiza aksjomatyczna. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161-174.
6
Ćwięczek I., (2013), Innovations and Risk in the Two-period General Equilibrium Models. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 66-93.
7
Ciałowicz B., Ćwięczek I., Lipieta A., (2013), Teoria równowagi ogólnej Arrowa-Debreu: zbiór zadań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 117, [1] s.
8
Ćwięczek I., Lipieta A., Malawski A., (2012), Dwuokresowy model dochodu jako mechanizm ekonomiczny w ujęciu Hurwicza, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12, s. 9-20; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12cwieczek-lipieta-malawski.pdf
9
Ćwięczek I., (2011), Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu. [W:] Pawełek B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 38-45.
10
Ćwięczek I., (2010), Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28.
11
Ćwięczek I., (2009), Analiza równowagi w dwuokresowym modelu dochodu. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 19-32.
12
Ćwięczek I., (2008), Struktura własności firm w dwuokresowym modelu dochodu. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 36-55.
13
Malawski A., Ćwięczek I., (2008), Od równowagi ogólnej do równowagi rynków finansowych. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 43-56.
14
Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2008), Oprocentowanie lokat i strumieni płatności: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 81, [1] s.
15
Malawski A., Ćwięczek I., (2007), Od równowagi ogólnej do równowagi rynków finansowych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 5-20.
16
Malawski A., Ćwięczek I., (2007), Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 169-178.
17
Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2006), Elementy ekonomii matematycznej: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 142, [1] s.
18
Malawski A., Ćwięczek I., (2006), Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2, s. 6-16.
19
Ćwięczek I., Malawski A., (2006), O specyfice czasu ekonomicznego. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 13-30.
20
Ćwięczek I., Malawski A., (2004), Problem ryzyka w modelu CAPM. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '04, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 121-136.
21
Malawski A., Ćwięczek I., (2004), Problem identyfikacji gospodarki nieformalnej. [W:] Karwińska A., Surdej A. (red.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 70-81.
22
Malawski A., Ćwięczek I., (2004), Problemy identyfikacji gospodarki nieformalnej. [W:] Malawski A., Ćwięczek I., Mrówka J. (kierownik tematu), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 3, s. 7-18.
23
Ćwięczek I., (2003), Aksjomatyczna analiza postaw uczestników rynku względem ryzyka gospodarczego, Prom. Malawski A., Kraków : , 127 k.
24
Ćwięczek I., Malawski A., (2003), W poszukiwaniu specyfiki czasu ekonomicznego. [W:] Malawski A., Ćwięczek I., Mrówka J. (kierownik tematu), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 2, s. 5-25.
25
Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2002), Oprocentowanie lokat i strumieni płatności: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 81, [1] s.
26
Ćwięczek I., (2002), Postawa jednostki wobec ryzyka w różnych ujęciach teoretycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 549, s. 35-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/12584
27
Ćwięczek I., (2002), Problem minimalizacji ryzyka w modelach Radnera równowagi ogólnej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : drugie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 27-44.
28
Ćwięczek I., (2001), Matematyczne struktury a analizie nieskończenie wymiarowych przestrzeni towarowych. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 3, s. 1-12 [13-19].
29
Ćwięczek I., (2000), Postawa jednostki wobec ryzyka w różnych ujęciach teoretycznych. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej, s. 1-17 [7-23].
30
Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2000), Elementy ekonomii matematycznej w zadaniach, Kraków ; Bolechowice : SFERA, 94 s.
31
Ćwięczek I., (2000), Minimalizacja ryzyka w modelu równowagi Radnera z produkcją. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej, s. 1-19 [24-42].
32
Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2000), Oprocentowanie lokaty i strumień płatności w zadaniach, Kraków ; Bolechowice : "Sfera", 61, [2] s.
33
Ćwięczek I., (1999), Równowaga Radnera i jej własności w modelu Arrowa-Debreu z pieniądzem. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 2, s. 1-20.
34
Malawski A., Ćwięczek I., Mrówka J., (2004), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 3, Malawski A. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
35
Malawski A., Ćwięczek I., Mrówka J., (2003), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 2, Malawski A. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
1
@misc{varUEK:2168336159,
author = "Ilona Ćwięczek and Agnieszka Lipieta",
title = "Innovative Mechanisms in the Private Ownership Economy with the Financial Market",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "32-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
2
@book{skrUEK:2168321531,
author = "Ilona Ćwięczek and Agnieszka Lipieta",
title = "Podstawy matematyki finansowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-745-5",
}
3
@article{artUEK:2168323081,
author = "Ilona Ćwięczek and Agnieszka Lipieta",
title = "Innovative Mechanisms in a Private Ownership Economy with a Financial Market",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 17",
pages = "7-19",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2017.1701},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1325/1021},
}
4
@book{skrUEK:2168291777,
author = "Beata Ciałowicz and Ilona Ćwięczek",
title = "Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
edition = "Wyd. 3.",
isbn = "978-83-7252-415-7",
}
5
@inbook{fmUEK:2168285793,
author = "Ilona Ćwięczek and Andrzej Malawski",
title = "Autonomia sfery finansów - analiza aksjomatyczna",
booktitle = "Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym",
pages = "161-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2173-4",
}
6
@inbook{fmUEK:2168266580,
author = "Ilona Ćwięczek",
title = "Innovations and Risk in the Two-period General Equilibrium Models",
booktitle = "Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics",
pages = "66-93",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-616-8",
}
7
@book{skrUEK:2168272498,
author = "Beata Ciałowicz and Ilona Ćwięczek and Agnieszka Lipieta",
title = "Teoria równowagi ogólnej Arrowa-Debreu : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-634-2",
}
8
@article{artUEK:2168239430,
author = "Ilona Ćwięczek and Agnieszka Lipieta and Andrzej Malawski",
title = "Dwuokresowy model dochodu jako mechanizm ekonomiczny w ujęciu Hurwicza",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "12",
pages = "9-20",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12cwieczek-lipieta-malawski.pdf},
}
9
@inbook{mkaUEK:2168221154,
author = "Ilona Ćwięczek",
title = "Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu",
booktitle = "Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "38-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-532-1",
}
10
@misc{varUEK:2165033533,
author = "Ilona Ćwięczek",
title = "Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "28",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
11
@unpublished{fnpUEK:2168277327,
author = "Ilona Ćwięczek",
title = "Analiza równowagi w dwuokresowym modelu dochodu",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2",
pages = "19-32",
year = "2009",
}
12
@unpublished{fnpUEK:2165103259,
author = "Ilona Ćwięczek",
title = "Struktura własności firm w dwuokresowym modelu dochodu",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych",
pages = "36-55",
year = "2008",
}
13
@inbook{fmUEK:2165003242,
author = "Andrzej Malawski and Ilona Ćwięczek",
title = "Od równowagi ogólnej do równowagi rynków finansowych",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "43-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-394-5",
}
14
@book{skrUEK:51832,
author = "Beata Ciałowicz and Ilona Ćwięczek",
title = "Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-415-7",
}
15
@unpublished{fnpUEK:2168318271,
author = "Andrzej Malawski and Ilona Ćwięczek",
title = "Od równowagi ogólnej do równowagi rynków finansowych",
booktitle = "Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2)",
pages = "5-20",
year = "2007",
}
16
@inbook{fmUEK:2166034736,
author = "Andrzej Malawski and Ilona Ćwięczek",
title = "Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "169-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
17
@book{monUEK:52127,
author = "Beata Ciałowicz and Ilona Ćwięczek",
title = "Elementy ekonomii matematycznej : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-313-4",
}
18
@unpublished{fnpUEK:2168318381,
author = "Andrzej Malawski and Ilona Ćwięczek",
title = "Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych",
booktitle = "Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2",
pages = "6-16",
year = "2006",
}
19
@inbook{fmUEK:2166174161,
author = "Ilona Ćwięczek and Andrzej Malawski",
title = "O specyfice czasu ekonomicznego",
booktitle = "Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza",
pages = "13-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-319-3",
}
20
@inbook{fmUEK:2168222880,
author = "Ilona Ćwięczek and Andrzej Malawski",
title = "Problem ryzyka w modelu CAPM",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '04",
pages = "121-136",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-397-2",
}
21
@inbook{mkaUEK:2166235573,
author = "Andrzej Malawski and Ilona Ćwięczek",
title = "Problem identyfikacji gospodarki nieformalnej",
booktitle = "Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej",
pages = "70-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-263-4",
}
22
@unpublished{fnpUEK:2168318139,
author = "Andrzej Malawski and Ilona Ćwięczek",
title = "Problemy identyfikacji gospodarki nieformalnej",
booktitle = "Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 3",
pages = "7-18",
year = "2004",
}
23
@unpublished{drUEK:2168248226,
author = "Ilona Ćwięczek",
title = "Aksjomatyczna analiza postaw uczestników rynku względem ryzyka gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
24
@unpublished{fnpUEK:2168318109,
author = "Ilona Ćwięczek and Andrzej Malawski",
title = "W poszukiwaniu specyfiki czasu ekonomicznego",
booktitle = "Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 2",
pages = "5-25",
year = "2003",
}
25
@book{skrUEK:2168298357,
author = "Beata Ciałowicz and Ilona Ćwięczek",
title = "Oprocentowanie lokat i strumieni płatności : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-147-6",
}
26
@article{artUEK:2168256474,
author = "Ilona Ćwięczek",
title = "Postawa jednostki wobec ryzyka w różnych ujęciach teoretycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "549",
pages = "35-49",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12584},
}
27
@inbook{mkaUEK:2168249838,
author = "Ilona Ćwięczek",
title = "Problem minimalizacji ryzyka w modelach Radnera równowagi ogólnej",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : drugie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "27-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7225-154-1",
}
28
@unpublished{fnpUEK:2168333309,
author = "Ilona Ćwięczek",
title = "Matematyczne struktury w analizie nieskończenie wymiarowych przestrzeni towarowych",
booktitle = "Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 3",
pages = "1-12 [8-19]",
year = "2001",
}
29
@unpublished{fnpUEK:2168333921,
author = "Ilona Ćwięczek",
title = "Postawa jednostki wobec ryzyka w różnych ujęciach teoretycznych",
booktitle = "Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej",
pages = "1-17 [7-23]",
year = "2000",
}
30
@book{monUEK:2168249912,
author = "Beata Ciałowicz and Ilona Ćwięczek",
title = "Elementy ekonomii matematycznej w zadaniach",
adress = "Kraków ; Bolechowice",
publisher = "SFERA",
year = "2000",
isbn = "83-913062-1-6",
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168333923,
author = "Ilona Ćwięczek and Andrzej Malawski",
title = "Minimalizacja ryzyka w modelu równowagi Radnera z produkcją",
booktitle = "Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej",
pages = "1-19 [24-42]",
year = "2000",
}
32
@book{skrUEK:2168298355,
author = "Beata Ciałowicz and Ilona Ćwięczek",
title = "Oprocentowanie lokaty i strumień płatności w zadaniach",
adress = "Kraków; Bolechowice",
publisher = "Sfera",
year = "2000",
isbn = "83-913062-0-8",
}
33
@unpublished{fnpUEK:2168333303,
author = "Ilona Ćwięczek",
title = "Równowaga Radnera i jej własności w modelu Arrowa-Debreu z pieniądzem",
booktitle = "Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 2",
pages = "1-20 [3-22]",
year = "1999",
}
34
@unpublished{UEK:2168318115,
author = "Andrzej Malawski and Ilona Ćwięczek and Joanna Mrówka",
title = "Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
35
@unpublished{UEK:2168318105,
author = "Andrzej Malawski and Ilona Ćwięczek and Joanna Mrówka",
title = "Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}