Publications of the selected author

Kluczewska Agnieszka

Faculty of Finance, Department of Corporate Finance,

1

Title:
Szkoła Giełdowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 5 (57), s. 19
Access mode:
Nr:
2168281883
varia
See main document
2

Author:
Title:
Szkoła Giełdowa w Krakowie
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 3 (42), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344862
varia
See main document
3

Title:
Z małych rzeczy - duże pasje
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 2 (34), s. 42-43. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346772
varia
See main document
1
Szkoła Giełdowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Agnieszka KLUCZEWSKA, Janusz RAGANIEWICZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 19. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
2
Szkoła Giełdowa w Krakowie / Janusz RAGANIEWICZ, Remigiusz Lipiec, Agnieszka KLUCZEWSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (42) (2011), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/12. - ISSN 1689-7757
3
Z małych rzeczy - duże pasje / Agnieszka KLUCZEWSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 42-43. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/42. - ISSN 1689-7757
1
Kluczewska A., Raganiewicz J., (2013), Szkoła Giełdowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
2
Raganiewicz J., Lipiec R., Kluczewska A., (2011), Szkoła Giełdowa w Krakowie, "Kurier UEK", nr 3 (42), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/12
3
Kluczewska A., (2010), Z małych rzeczy - duże pasje, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 42-43; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/42
1
@misc{varUEK:2168281883,
author = "Agnieszka Kluczewska and Janusz Raganiewicz",
title = "Szkoła Giełdowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "19",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
2
@misc{varUEK:2168344862,
author = "Janusz Raganiewicz and Remigiusz Lipiec and Agnieszka Kluczewska",
title = "Szkoła Giełdowa w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (42)",
pages = "22-23",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/12},
}
3
@misc{varUEK:2168346772,
author = "Agnieszka Kluczewska",
title = "Z małych rzeczy - duże pasje",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "42-43",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/42},
}