Publications of the selected author

Durlak Ewelina

Office for Persons with Disabilities

1

Title:
Uniwersytety ekonomiczne bliżej osób z niepełnosprawnością
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 33. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291629
unreviewed article
See main document
2

Title:
BON UEK na konferencjach w Lipsku
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 44-45. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291197
unreviewed article
See main document
3

Author:
Title:
Krakowskie Dni Integracji
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 2 (59), s. 62-63. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291345
varia
See main document
4

Title:
BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 70-72
Access mode:
Nr:
2168280759
varia
See main document
1
Uniwersytety ekonomiczne bliżej osób z niepełnosprawnością / Anna STAWOWY, Ewelina DURLAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 33. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
2
BON UEK na konferencjach w Lipsku / Ewelina DURLAK, Marek ŚWIERAD // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 44-45. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
3
Krakowskie Dni Integracji / Ewelina DURLAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 62-63. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
4
BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja / Marzena DUDEK, Ewelina DURLAK, Marek ŚWIERAD // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 70-72. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
1
Bulsza M., Durlak E., (2015), Uniwersytety ekonomiczne bliżej osób z niepełnosprawnością, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
2
Durlak E., Świerad M., (2014), BON UEK na konferencjach w Lipsku, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 44-45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
3
Durlak E., (2014), Krakowskie Dni Integracji, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 62-63; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
4
Dudek M., Durlak E., Świerad M., (2013), BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 70-72; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
1
@article{UEK:2168291629,
author = "Bulsza Monika and Durlak Ewelina",
title = "Uniwersytety ekonomiczne bliżej osób z niepełnosprawnością",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "33",
year = "2015",
}
2
@article{UEK:2168291197,
author = "Durlak Ewelina and Świerad Marek",
title = "BON UEK na konferencjach w Lipsku",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "44-45",
year = "2014",
}
3
@misc{UEK:2168291345,
author = "Durlak Ewelina",
title = "Krakowskie Dni Integracji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "62-63",
year = "2014",
}
4
@misc{UEK:2168280759,
author = "Dudek Marzena and Durlak Ewelina and Świerad Marek",
title = "BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "70-72",
year = "2013",
}