Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji = Sustainability Reporting and Financial Management Organization
Source:
Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce / red. nauk. Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski - Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018, s. 9-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8018-192-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327517
chapter in monograph
2

Title:
Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 63-71 - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed with the funds of Doctoral Students' Committee Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Access mode:
Nr:
2168331731
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku
Source:
Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna / red. Antoni Wontorczyk, Augustyn Bańka - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 119-130 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-233-4569-5 ; 978-83-233-9926-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334217
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. = Reporting of Corporate Social Responsibility and Integrated Reporting - a Case Study on the Example of the Capital Group of PGE Polish Energy Group SA
Source:
Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017, s. 190-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-60953-95-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324983
chapter in monograph
5

Title:
Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków = Cross-sectoral Cooperation in Managing Sustainable Events - Case Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017) , s. 107-120. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168327515
article
6

Title:
Management of Sustainable Events - Case Studies
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 389-398 - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322411
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji = Negotiation and Mediation as a Tool for Conflict Management in Organizations
Source:
Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Katarina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas - Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017, s. 9-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zrządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-65038-27-2
Nr:
2168320875
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 74-75. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322533
varia
9

Title:
Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 375-387 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322409
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich = Negotiation and Mediation Skills in the Model of Managerial Competence
Source:
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne = Konin Socio-Economic Studies. - t. 2, nr 4 (2016) , s. 377-386. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168318881
article
11

Title:
Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 337-345 - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310795
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 347-361 - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310797
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Społeczność doktorantów naszej Alma Mater
Source:
Kurier UEK2016. - nr 3 (70), s. 72-73. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343632
varia
14

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki
Source:
Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak - Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016, s. 146-157
Series:
(Studia i Monografie Instytutu Spraw Publicznych UJ)
ISBN:
978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3
Nr:
2168311453
chapter in monograph
15

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków
Source:
Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych / red. Justyna Żylińska, Iwona Przychocka, Monika Filipowska-Tuthill - Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa, 2016, s. 734-755. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62250-37-0
Nr:
2168314515
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją
Source:
Wyzwania naukowców we współczesnym świecie / red. nauk. Agnieszka Synowiec - Częstochowa: OMNIBUSS, 2015, s. 199-207 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-943111-0-0
Nr:
2168318875
chapter in monograph
17

Author:
Donata Adler , Joanna Chmura , Małgorzata Cieciura , Karolina Czechowska , Dorota Korenik , Arkadiusz Niedźwiecki , Jolanta Wiśniewska
Title:
Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2015
Physical description:
160 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-7790-793-1
Nr:
2168319055
monograph
18

Author:
Agata Niemczyk , Tomasz Zacłona , Donata Adler
Title:
Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych = Municipalities During the 21st Century Economic Crisis in the Light of Marketing Actions
Source:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 505-513. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280453
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 70-73. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291369
unreviewed article
See main document
20

Author:
Title:
Czy najlepszą sztuką jest biznes?
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 61. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275671
varia
See main document
21

Author:
Title:
Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu
Source:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 43
Access mode:
Nr:
2168281785
varia
22

Author:
Title:
Wykład gościnny "MBA+" Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o.
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 5 (57), s. 36
Access mode:
Nr:
2168281919
varia
See main document
23

Author:
Title:
UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki
Source:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 42
Access mode:
Nr:
2168281783
varia
24

Author:
Title:
Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 76-77
Access mode:
Nr:
2168280787
varia
See main document
25

Author:
Title:
"MBA+" : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 7 (52), s. 24. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346206
varia
See main document
26

Author:
Title:
Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 7 (52), s. 18. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346186
varia
See main document
27

Author:
Title:
V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 46. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344102
varia
See main document
28

Author:
Title:
Studia MBA to DNA sukcesu menedżera
Source:
Newsweek Polska2011. - 19 maja. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168328209
varia
29

Author:
Donata Adler , Zofia Karpińska
Title:
Śnieg jest w cenie
Source:
Dzikie Życie. - nr 4/202 (2011)
Access mode:
Nr:
2168314579
unreviewed article
30

Author:
Title:
Zielone wydarzenie... czyli jakie?
Source:
Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży. - nr 4 (138) (2011) , s. 68-71
Access mode:
Nr:
2168314577
unreviewed article
31

Author:
Title:
Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA
Source:
Kurier UEK2010. - nr 2 (34), s. 22. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168328215
varia
See main document
32

Author:
Title:
"Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia..."
Source:
Kurier UEK2008. - nr 1 (17), s. 29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168328225
varia
33

Title:
Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Public relations w czasach MP3 i internetu / red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2008, s. 9-19. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60583-21-0
Nr:
2168318873
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu
Source:
Kurier UEK2008. - nr 5 (21), s. 20. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347670
varia
35

Author:
Title:
Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu
Source:
Kurier UEK2008. - nr 2 (18), s. 13. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168328223
varia
36

Title:
Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston
Source:
Kurier UEK2008. - nr 3 (19), s. 12. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347552
varia
37

Title:
School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics
Opracował:
, Major Elżbieta
Publisher address:
Cracow: School of Entrepreneurship and Management, 2007
Physical description:
68 s.: il.; 25 cm
Access mode:
Nr:
2168328279
book
38

Author:
Title:
Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii
Source:
Kurier UEK2007. - nr 7 (15), s. 11-12. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168328227
varia
39

Author:
Title:
Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA
Source:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 1 (9), s. 14
Nr:
2168328305
varia
See main document
40

Author:
Title:
Jak dzisiaj kształcą się finansiści?
Source:
Gazeta Finansowa. - 20-26 kwietnia (2007) , s. 15
Access mode:
Nr:
2168328283
unreviewed article
41

Author:
Donata Adler , Dorota Klepak
Title:
O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA
Source:
Dziennik Polski, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie2007. - 29 maja, s. PE 20
Nr:
2168328273
varia
42

Author:
Title:
O przywództwie w Krakowie
Source:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 5-6 (13-14), s. 6-7
Nr:
2168328229
varia
See main document
43

Author:
Title:
Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching
Source:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 2 (10), s. 12-13
Nr:
2168328285
varia
See main document
44

Author:
Title:
Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA
Source:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 5-6 (13-14), s. 8-9
Nr:
2168328233
varia
See main document
45

Author:
Title:
Najlepsi w Polsce południowej!
Source:
Kurier AE2006. - nr 8 (8), s. 22
Nr:
2168328309
varia
See main document
46

Author:
Title:
Nowość w kształceniu MBA
Source:
Kurier AE2006. - nr 7 (7), s. 8
Nr:
2168348260
varia
47

Author:
Title:
Uczymy studentów na całym świecie
Source:
Kurier AE2006. - nr 7 (7), s. 9
Nr:
2168328313
varia
48

Author:
Andrzej Giza , Donata Adler
Title:
Być chorym na Polskę...
Source:
Polonia2006. - vol. 3, no. 2, s. 40-42, 44-45
Nr:
2168328319
voice in discussion / interview
49

Author:
Robert Wrzosek , Donata Adler
Title:
Co tam panie w polskim kinie...
Source:
Polonia2006. - vol. 3, no. 1, s. 46-48
Nr:
2168328321
voice in discussion / interview
50

Author:
Title:
Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić
Source:
Polonia. - vol. 3, no. 4 (2006) , s. 36-38
Nr:
2168328317
unreviewed article
51

Author:
Title:
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie!
Source:
Cooltura. - nr 3 (96) (2006) , s. 38-39
Nr:
2168328315
unreviewed article
1
Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji = Sustainability Reporting and Financial Management Organization / Donata Adler // W: Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce / red. nauk. Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. - S. 9-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8018-192-2
2
Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow / Beata Paliś, Donata Adler // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 63-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
3
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku / Donata Adler // W: Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna / red. Antoni Wontorczyk, Augustyn Bańka. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 119-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4569-5 ; 978-83-233-9926-1
4
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. = Reporting of Corporate Social Responsibility and Integrated Reporting - a Case Study on the Example of the Capital Group of PGE Polish Energy Group SA / Donata Adler // W: Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017. - S. 190-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-95-2
5
Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków = Cross-sectoral Cooperation in Managing Sustainable Events - Case Studies / Donata Adler, Beata Paliś // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017), s. 107-120. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_spis-tre%C5%9Bci.pdfWstęp: . - ISSN 2300-5157
6
Management of Sustainable Events - Case Studies / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 389-398. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
7
Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji = Negotiation and Mediation as a Tool for Conflict Management in Organizations / Donata Adler // W: Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Katarina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas. - Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017. - S. 9-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65038-27-2
8
Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych / Donata Adler // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 74-75. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
9
Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study / Beata Paliś, Donata Adler // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 375-387. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
10
Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich = Negotiation and Mediation Skills in the Model of Managerial Competence / Donata Adler // Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne = Konin Socio-Economic Studies. - t. 2, nr 4 (2016), s. 377-386. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/KSSE-24.pdf. - ISSN 2391-8632
11
Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 337-345. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
12
Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 347-361. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
13
Społeczność doktorantów naszej Alma Mater / Donata Adler // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 72-73. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/72. - ISSN 1689-7757
14
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki / Beata Paliś, Donata Adler // W: Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak. - Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016. - (Studia i Monografie Instytutu Spraw Publicznych UJ). - S. 146-157. - ISBN 978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3
15
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków / Beata Paliś, Donata Adler // W: Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych / red. Justyna Żylińska, Iwona Przychocka, Monika Filipowska-Tuthill. - Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa, 2016. - S. 734-755. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62250-37-0
16
Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją / Donata Adler // W: Wyzwania naukowców we współczesnym świecie / red. nauk. Agnieszka Synowiec. - Częstochowa : OMNIBUSS, 2015. - S. 199-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943111-0-0
17
Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego [on-line] / Donata Adler, Joanna Chmura, Małgorzata Cieciura, Karolina Czechowska, Dorota Korenik, Arkadiusz Niedźwiecki, Jolanta Wiśniewska. - Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2015. - 160 s. : il. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7790-793-1
18
Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych = Municipalities During the 21st Century Economic Crisis in the Light of Marketing Actions / Agata NIEMCZYK, Tomasz Zacłona, Donata Adler // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 505-513. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
19
Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 70-73. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
20
Czy najlepszą sztuką jest biznes? / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 61. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
21
Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 43. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
22
Wykład gościnny "MBA+" Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o. / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 36. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
23
UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 42. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
24
Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 76-77. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
25
"MBA+" : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 24. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
26
Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 18. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
27
V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 46. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
28
Studia MBA to DNA sukcesu menedżera / Donata ADLER // Newsweek Polska [on-line]. - 19 maja (2011)1 ekran. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1689-4464
29
Śnieg jest w cenie / Donata ADLER, Zofia Karpińska // Dzikie Życie [on-line]. - nr 4/202 (2011)1 ekran. - Pełny tekst: http://dzikiezycie.pl/archiwum/2011/kwiecien-2011/snieg-jest-w-cenie. - ISSN 1231-8094
30
Zielone wydarzenie... czyli jakie? / Donata ADLER // Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży. - nr 4 (138) (2011), s. 68-71. - Pełny tekst: http://new.zielonewydarzenia.pl/files/pliki/ZW1_(1).pdf. - ISSN 1896-4826
31
Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 2 (34) (2010), s. 22. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty. - ISSN 1689-7757
32
"Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia..." / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
33
Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Donata ADLER, Piotr BUŁA // W: Public relations w czasach MP3 i internetu / red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2008. - S. 9-19. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60583-21-0
34
Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008), s. 20. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/20. - ISSN 1689-7757
35
Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 2 (18) (2008), s. 13. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008. - ISSN 1689-7757
36
Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston / Donata ADLER, Tomasz KUSIO // Kurier UEK. - nr 3 (19) (2008), s. 12. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/12. - ISSN 1689-7757
37
School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics / prepared by: Donata ADLER, Monika BULSZA, Elżbieta Major. - Cracow : School of Entrepreneurship and Management, 2007. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Pełny tekst: http://www.ae.krakow.pl/~spiz/uploaded_files/folder_en.pdf
38
Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 7 (15) (2007), s. 11-12. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1689-7757
39
Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA / Donata ADLER // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 1 (9) (2007), s. 14. - ISSN 1689-7749
40
Jak dzisiaj kształcą się finansiści? / Donata Adler // Gazeta Finansowa. - 20-26 kwietnia (2007), s. 15
41
O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA / Donata ADLER, Dorota Klepak // Dziennik Polski, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - 29 maja (2007), s. PE 20. - ISSN 0137-9089
42
O przywództwie w Krakowie / Donata ADLER // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 6-7. - ISSN 1689-7749
43
Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching / Donata ADLER // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 2 (10) (2007), s. 12-13. - ISSN 1689-7749
44
Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA / Donata ADLER // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 8-9. - ISSN 1689-7749
45
Najlepsi w Polsce południowej! / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 8 (8) (2006), s. 22. - ISSN 1689-7749
46
Nowość w kształceniu MBA / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 7 (7) (2006), s. 8. - ISSN 1689-7749
47
Uczymy studentów na całym świecie / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 7 (7) (2006), s. 9. - ISSN 1689-7749
48
Być chorym na Polskę... / Andrzej Giza ; rozm. Donata ADLER // Polonia. - vol. 3, no. 2 (2006), s. 40-42, 44-45. - ISSN 1547-5468
49
Co tam panie w polskim kinie... / Robert Wrzosek ; rozm. Donata ADLER // Polonia. - vol. 3, no. 1 (2006), s. 46-48. - ISSN 1547-5468
50
Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić / Donata ADLER // Polonia. - vol. 3, no. 4 (2006), s. 36-38. - ISSN 1547-5468
51
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie! / Donata ADLER // Cooltura. - nr 3 (96) (2006), s. 38-39. - ISSN 1743-8489
1
Adler D., (2018), Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji. [W:] Geise M., Oczki J., Piotrowski D. (red.), Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 9-19.
2
Paliś B., Adler D., (2018), Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 63-71.
3
Adler D., (2018), Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku. [W:] Wontorczyk A., Bańka A. (red.), Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 119-130.
4
Adler D., (2017), Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.. [W:] Barczyk K. (red.), Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 190-203.
5
Adler D., Paliś B., (2017), Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 11, s. 107-120.
6
Adler D., Paliś B., (2017), Management of Sustainable Events - Case Studies. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 389-398.
7
Adler D., (2017), Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji. [W:] Zawieja-Żurowska K., Waligórska-Kotfas A. (red.), Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne, Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 9-17.
8
Adler D., (2017), Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 74-75; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
9
Paliś B., Adler D., (2017), Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 375-387.
10
Adler D., (2016), Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich, "Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne", t. 2, nr 4, s. 377-386; http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/KSSE-24.pdf
11
Adler D., Paliś B., (2016), Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 337-345.
12
Adler D., Paliś B., (2016), Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 347-361.
13
Adler D., (2016), Społeczność doktorantów naszej Alma Mater, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 72-73; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/72
14
Paliś B., Adler D., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki. [W:] Krukowski K., Sasak J. (red.), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ, s. 146-157.
15
Paliś B., Adler D., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków. [W:] Żylińska J., Przychocka I., Filipowska-Tuthill M. (red.), Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa, s. 734-755.
16
Adler D., (2015), Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją. [W:] Synowiec A. (red.), Wyzwania naukowców we współczesnym świecie, Częstochowa : OMNIBUSS, s. 199-207.
17
Adler D., Chmura J., Cieciura M., Czechowska K., Korenik D., Niedźwiecki A., Wiśniewska J., (2015), Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, [on-line], Warszawa : Texter Sp. z o.o., 160 s.
18
Niemczyk A., Zacłona T., Adler D., (2014), Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych. [W:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 505-513.
19
Adler D., (2014), Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 70-73; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
20
Adler D., (2014), Czy najlepszą sztuką jest biznes?, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 61; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
21
Adler D., (2013), Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
22
Adler D., (2013), Wykład gościnny "MBA+" Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o., "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 36; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
23
Adler D., (2013), UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
24
Adler D., (2013), Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 76-77; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
25
Adler D., (2012), "MBA+" : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 24; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
26
Adler D., (2012), Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 18; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
27
Adler D., (2012), V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 46; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
28
Adler D., (2011), Studia MBA to DNA sukcesu menedżera, "Newsweek Polska" [on-line], 19 maja
29
Adler D., Karpińska Z., (2011), Śnieg jest w cenie, "Dzikie Życie" [on-line], nr 4/202; http://dzikiezycie.pl/archiwum/2011/kwiecien-2011/snieg-jest-w-cenie
30
Adler D., (2011), Zielone wydarzenie... czyli jakie?, "Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży", nr 4 (138), s. 68-71; http://new.zielonewydarzenia.pl/files/pliki/ZW1_(1).pdf
31
Adler D., (2010), Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 22; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty
32
Adler D., (2008), "Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia...", "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
33
Adler D., Buła P., (2008), Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public relations w czasach MP3 i internetu, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 9-19.
34
Adler D., (2008), Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu, "Kurier UEK", nr 5 (21), s. 20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/20
35
Adler D., (2008), Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu, "Kurier UEK", nr 2 (18), s. 13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008
36
Adler D., Kusio T., (2008), Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston, "Kurier UEK", nr 3 (19), s. 12; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/12
37
School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics, (2007), Cracow : School of Entrepreneurship and Management, 68 s.
38
Adler D., (2007), Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii, "Kurier UEK", nr 7 (15), s. 11-12.
39
Adler D., (2007), Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA, "Kurier AE", nr 1 (9), s. 14.
40
Adler D., (2007), Jak dzisiaj kształcą się finansiści?, "Gazeta Finansowa", 20-26 kwietnia, s. 15.
41
Adler D., Klepak D., (2007), O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA, "Dziennik Polski, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 29 maja, s. PE 20.
42
Adler D., (2007), O przywództwie w Krakowie, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 6-7.
43
Adler D., (2007), Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching, "Kurier AE", nr 2 (10), s. 12-13.
44
Adler D., (2007), Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 8-9.
45
Adler D., (2006), Najlepsi w Polsce południowej!, "Kurier AE", nr 8 (8), s. 22.
46
Adler D., (2006), Nowość w kształceniu MBA, "Kurier AE", nr 7 (7), s. 8.
47
Adler D., (2006), Uczymy studentów na całym świecie, "Kurier AE", nr 7 (7), s. 9.
48
Giza A., Adler D., (2006), Być chorym na Polskę..., "Polonia", vol. 3, no. 2, s. 40-42, 44-45.
49
Wrzosek R., Adler D., (2006), Co tam panie w polskim kinie..., "Polonia", vol. 3, no. 1, s. 46-48.
50
Adler D., (2006), Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić, "Polonia", vol. 3, no. 4, s. 36-38.
51
Adler D., (2006), Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie!, "Cooltura", nr 3 (96), s. 38-39.
1
@inbook{UEK:2168327517,
author = "Donata Adler",
title = "Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji",
booktitle = "Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce",
pages = "9-19",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy",
year = "2018",
isbn = "978-83-8018-192-2",
}
2
@inbook{UEK:2168331731,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "63-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
3
@inbook{UEK:2168334217,
author = "Donata Adler",
title = "Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku",
booktitle = "Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna",
pages = "119-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-233-4569-5 ; 978-83-233-9926-1",
}
4
@inbook{UEK:2168324983,
author = "Donata Adler",
title = "Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.",
booktitle = "Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej",
pages = "190-203",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2017",
isbn = "978-83-60953-95-2",
}
5
@article{UEK:2168327515,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "11",
pages = "107-120",
year = "2017",
url = {},
}
6
@inbook{UEK:2168322411,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Management of Sustainable Events - Case Studies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "389-398",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
7
@inbook{UEK:2168320875,
author = "Donata Adler",
title = "Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji",
booktitle = "Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne",
pages = "9-17",
adress = "Konin",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2017",
isbn = "978-83-65038-27-2",
}
8
@misc{UEK:2168322533,
author = "Donata Adler",
title = "Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "74-75",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
9
@inbook{UEK:2168322409,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "375-387",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
10
@article{UEK:2168318881,
author = "Donata Adler",
title = "Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich",
journal = "Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne",
number = "t. 2, 4",
pages = "377-386",
year = "2016",
url = {http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/KSSE-24.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168310795,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "337-345",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
12
@inbook{UEK:2168310797,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "347-361",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
13
@misc{UEK:2168343632,
author = "Donata Adler",
title = "Społeczność doktorantów naszej Alma Mater",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "72-73",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/72},
}
14
@inbook{UEK:2168311453,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki",
booktitle = "Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym",
pages = "146-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych UJ",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3",
}
15
@inbook{UEK:2168314515,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków",
booktitle = "Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych",
pages = "734-755",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uczelnia Techniczno-Handlowa",
year = "2016",
isbn = "978-83-62250-37-0",
}
16
@inbook{UEK:2168318875,
author = "Donata Adler",
title = "Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją",
booktitle = "Wyzwania naukowców we współczesnym świecie",
pages = "199-207",
adress = "Częstochowa",
publisher = "OMNIBUSS",
year = "2015",
isbn = "978-83-943111-0-0",
}
17
@book{UEK:2168319055,
author = "Donata Adler and Joanna Chmura and Małgorzata Cieciura and Karolina Czechowska and Dorota Korenik and Arkadiusz Niedźwiecki and Jolanta Wiśniewska",
title = "Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2015",
isbn = "978-83-7790-793-1",
}
18
@inbook{UEK:2168280453,
author = "Agata Niemczyk and Tomasz Zacłona and Donata Adler",
title = "Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "505-513",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
19
@article{UEK:2168291369,
author = "Donata Adler",
title = "Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "70-73",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
20
@misc{UEK:2168275671,
author = "Donata Adler",
title = "Czy najlepszą sztuką jest biznes?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "61",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
21
@misc{UEK:2168281785,
author = "Donata Adler",
title = "Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "43",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
22
@misc{UEK:2168281919,
author = "Donata Adler",
title = "Wykład gościnny MBA+ Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o.",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "36",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
23
@misc{UEK:2168281783,
author = "Donata Adler",
title = "UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "42",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
24
@misc{UEK:2168280787,
author = "Donata Adler",
title = "Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "76-77",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
25
@misc{UEK:2168346206,
author = "Donata Adler",
title = "MBA+ : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "24",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
26
@misc{UEK:2168346186,
author = "Donata Adler",
title = "Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "18",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
27
@misc{UEK:2168344102,
author = "Donata Adler",
title = "V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "46",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
28
@misc{UEK:2168328209,
author = "Donata Adler",
title = "Studia MBA to DNA sukcesu menedżera",
booktitle = "Newsweek Polska",
number = "19 maja",
pages = "",
year = "2011",
}
29
@article{UEK:2168314579,
author = "Donata Adler and Zofia Karpińska",
title = "Śnieg jest w cenie",
journal = "Dzikie Życie",
number = "4/202",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://dzikiezycie.pl/archiwum/2011/kwiecien-2011/snieg-jest-w-cenie},
}
30
@article{UEK:2168314577,
author = "Donata Adler",
title = "Zielone wydarzenie... czyli jakie?",
journal = "Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży",
number = "4 (138)",
pages = "68-71",
year = "2011",
url = {http://new.zielonewydarzenia.pl/files/pliki/ZW1_(1).pdf},
}
31
@misc{UEK:2168328215,
author = "Donata Adler",
title = "Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "22",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty},
}
32
@misc{UEK:2168328225,
author = "Donata Adler",
title = "Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia...",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "29",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
33
@inbook{UEK:2168318873,
author = "Donata Adler and Piotr Buła",
title = "Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Public relations w czasach MP3 i internetu",
pages = "9-19",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2008",
isbn = "978-83-60583-21-0",
}
34
@misc{UEK:2168347670,
author = "Donata Adler",
title = "Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (21)",
pages = "20",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/20},
}
35
@misc{UEK:2168328223,
author = "Donata Adler",
title = "Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (18)",
pages = "13",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008},
}
36
@misc{UEK:2168347552,
author = "Donata Adler and Tomasz Kusio",
title = "Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (19)",
pages = "12",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/12},
}
37
@book{UEK:2168328279,
title = "School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics",
adress = "Cracow",
publisher = "School of Entrepreneurship and Management",
year = "2007",
url = {http://www.ae.krakow.pl/~spiz/uploaded_files/folder_en.pdf},
}
38
@misc{UEK:2168328227,
author = "Donata Adler",
title = "Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (15)",
pages = "11-12",
year = "2007",
}
39
@misc{UEK:2168328305,
author = "Donata Adler",
title = "Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA",
booktitle = "Kurier AE",
number = "1 (9)",
pages = "14",
year = "2007",
}
40
@article{UEK:2168328283,
author = "Donata Adler and ",
title = "Jak dzisiaj kształcą się finansiści?",
journal = "Gazeta Finansowa",
number = "20-26 kwietnia",
pages = "15",
year = "2007",
url = {},
}
41
@misc{UEK:2168328273,
author = "Donata Adler and Dorota Klepak",
title = "O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA",
booktitle = "Dziennik Polski, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "29 maja",
pages = "PE 20",
year = "2007",
}
42
@misc{UEK:2168328229,
author = "Donata Adler",
title = "O przywództwie w Krakowie",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "6-7",
year = "2007",
}
43
@misc{UEK:2168328285,
author = "Donata Adler",
title = "Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching",
booktitle = "Kurier AE",
number = "2 (10)",
pages = "12-13",
year = "2007",
}
44
@misc{UEK:2168328233,
author = "Donata Adler",
title = "Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "8-9",
year = "2007",
}
45
@misc{UEK:2168328309,
author = "Donata Adler and ",
title = "Najlepsi w Polsce południowej!",
booktitle = "Kurier AE",
number = "8 (8)",
pages = "22",
year = "2006",
}
46
@misc{UEK:2168348260,
author = "Donata Adler",
title = "Nowość w kształceniu MBA",
booktitle = "Kurier AE",
number = "7 (7)",
pages = "8",
year = "2006",
}
47
@misc{UEK:2168328313,
author = "Donata Adler",
title = "Uczymy studentów na całym świecie",
booktitle = "Kurier AE",
number = "7 (7)",
pages = "9",
year = "2006",
}
48
@misc{UEK:2168328319,
author = "Andrzej Giza and Donata Adler",
title = "Być chorym na Polskę...",
booktitle = "Polonia",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "40-42, 44-45",
year = "2006",
}
49
@misc{UEK:2168328321,
author = "Robert Wrzosek and Donata Adler",
title = "Co tam panie w polskim kinie...",
booktitle = "Polonia",
number = "vol. 3, no. 1",
pages = "46-48",
year = "2006",
}
50
@article{UEK:2168328317,
author = "Donata Adler",
title = "Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić",
journal = "Polonia",
number = "vol. 3, no. 4",
pages = "36-38",
year = "2006",
}
51
@article{UEK:2168328315,
author = "Donata Adler",
title = "Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie!",
journal = "Cooltura",
number = "3 (96)",
pages = "38-39",
year = "2006",
}