Publications of the selected author
1

Author:
Agata Niemczyk , Jarosław Handzel , Donata Adler
Title:
Zarządzanie czasem wolnym w kontekście przemian demograficznych - perspektywa seniora
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 59-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358162
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Sabina Baraniewicz-Kotasińska , Donata Adler
Title:
Wartość społeczna w międzysektorowych projektach zrównoważonego rozwoju : studium przypadku = Social Value in Intersectoral Sustainable Development Projects : Case study
Source:
Studia Regionalne i Lokalne. - nr 1 (2020) , s. 114-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168367470
article
3

Title:
Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 63-71 - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed with the funds of Doctoral Students' Committee Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Access mode:
Nr:
2168331731
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku
Source:
Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna / red. Antoni Wontorczyk, Augustyn Bańka - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 119-130 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-233-4569-5 ; 978-83-233-9926-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334217
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji = Sustainability Reporting and Financial Management Organization
Source:
Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce / red. Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski - Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018, s. 9-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8018-192-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327517
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji = Negotiation and Mediation as a Tool for Conflict Management in Organizations
Source:
Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Karina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas - Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017, s. 9-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zrządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-65038-27-2
Nr:
2168320875
chapter in monograph
7

Title:
Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków = Cross-sectoral Cooperation in Managing Sustainable Events - Case Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017) , s. 107-120. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168327515
article
8

Author:
Title:
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. = Reporting of Corporate Social Responsibility and Integrated Reporting - a Case Study on the Example of the Capital Group of PGE Polish Energy Group SA
Source:
Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017, s. 190-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-60953-95-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324983
chapter in monograph
9

Title:
Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 375-387 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322409
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Management of Sustainable Events - Case Studies
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 389-398 - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322411
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (71), s. 74-75
Access mode:
Nr:
2168322533
varia
12

Title:
Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / red. Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 347-361 - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310797
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków
Source:
Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych / red. Justyna Żylińska, Iwona Przychocka, Monika Filipowska-Tuthill - Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa, 2016, s. 734-755. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62250-37-0
Nr:
2168314515
chapter in monograph
14

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki
Source:
Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym / red. Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak - Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016, s. 146-157
Series:
(Studia i Monografie Instytutu Spraw Publicznych UJ)
ISBN:
978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3
Nr:
2168311453
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Społeczność doktorantów naszej Alma Mater
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (70), s. 72-73
Access mode:
Nr:
2168343632
varia
16

Author:
Title:
Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich = Negotiation and Mediation Skills in the Model of Managerial Competence
Source:
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne = Konin Socio-Economic Studies. - t. 2, nr 4 (2016) , s. 377-386. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168318881
article
17

Title:
Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / red. Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 337-345 - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310795
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Donata Adler , Joanna Chmura , Małgorzata Cieciura , Karolina Czechowska , Dorota Korenik , Arkadiusz Niedźwiecki , Jolanta Wiśniewska
Title:
Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2015
Physical description:
160 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-7790-793-1
Nr:
2168319055
monograph
19

Author:
Title:
Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją
Source:
Wyzwania naukowców we współczesnym świecie / red. Agnieszka Synowiec - Częstochowa: OMNIBUSS, 2015, s. 199-207 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-943111-0-0
Nr:
2168318875
chapter in monograph
20

Author:
Agata Niemczyk , Tomasz Zacłona , Donata Adler
Title:
Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych = Municipalities During the 21st Century Economic Crisis in the Light of Marketing Actions
Source:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 505-513. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280453
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Czy najlepszą sztuką jest biznes?
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (58), s. 61
Access mode:
Nr:
2168275671
varia
22

Author:
Title:
Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (59) (2014) , s. 70-73
Access mode:
Nr:
2168291369
unreviewed article
23

Author:
Title:
Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 76-77
Access mode:
Nr:
2168280787
varia
24

Author:
Title:
Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53), s. 43
Access mode:
Nr:
2168281785
varia
25

Author:
Title:
Wykład gościnny "MBA+" Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o.
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (57), s. 36
Access mode:
Nr:
2168281919
varia
26

Author:
Title:
UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53), s. 42
Access mode:
Nr:
2168281783
varia
27

Author:
Title:
V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (50), s. 46
Access mode:
Nr:
2168344102
varia
28

Author:
Title:
Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (52), s. 18
Access mode:
Nr:
2168346186
varia
29

Author:
Title:
"MBA+" : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (52), s. 24
Access mode:
Nr:
2168346206
varia
30

Author:
Title:
Studia MBA to DNA sukcesu menedżera
Source:
Newsweek Polska. - 19 maja. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168328209
varia
31

Author:
Donata Adler , Zofia Karpińska
Title:
Śnieg jest w cenie
Source:
Dzikie Życie. - nr 4/202 (2011)
Access mode:
Nr:
2168314579
unreviewed article
32

Author:
Title:
Zielone wydarzenie... czyli jakie?
Source:
Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży. - nr 4 (138) (2011) , s. 68-71
Access mode:
Nr:
2168314577
unreviewed article
33

Author:
Title:
Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (34), s. 22
Access mode:
Nr:
2168328215
varia
34

Title:
Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (19), s. 12
Access mode:
Nr:
2168347552
varia
35

Author:
Title:
Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (18), s. 13
Access mode:
Nr:
2168328223
varia
36

Author:
Title:
Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (21), s. 20
Access mode:
Nr:
2168347670
varia
37

Title:
Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Public relations w czasach MP3 i internetu / red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2008, s. 9-19. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60583-21-0
Nr:
2168318873
chapter in monograph
38

Author:
Title:
"Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia..."
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17), s. 29
Access mode:
Nr:
2168328225
varia
39

Author:
Donata Adler , Dorota Klepak
Title:
O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA
Source:
Dziennik Polski. - 29 maja, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. PE 20
Nr:
2168328273
varia
40

Author:
Title:
O przywództwie w Krakowie
Source:
Kurier AE. - nr 5-6 (13-14), s. 6-7
Nr:
2168328229
varia
41

Author:
Title:
Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA
Source:
Kurier AE. - nr 5-6 (13-14), s. 8-9
Nr:
2168328233
varia
42

Author:
Title:
Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA
Source:
Kurier AE. - nr 1 (9), s. 14
Nr:
2168328305
varia
43

Author:
Title:
Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching
Source:
Kurier AE. - nr 2 (10), s. 12-13
Nr:
2168328285
varia
44

Author:
Title:
Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (15), s. 11-12
Nr:
2168328227
varia
45

Author:
Title:
Jak dzisiaj kształcą się finansiści?
Source:
Gazeta Finansowa. - 20-26 kwietnia (2007) , s. 15
Access mode:
Nr:
2168328283
unreviewed article
46

Title:
School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics
Opracowanie:
, Major Elżbieta
Publisher address:
Cracow: School of Entrepreneurship and Management, 2007
Physical description:
68 s.: il.; 25 cm
Access mode:
Nr:
2168328279
47

Author:
Title:
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie!
Source:
Cooltura. - nr 3 (96) (2006) , s. 38-39
Nr:
2168328315
unreviewed article
48

Author:
Title:
Najlepsi w Polsce południowej!
Source:
Kurier AE. - nr 8 (8), s. 22
Nr:
2168328309
varia
49

Author:
Title:
Nowość w kształceniu MBA
Source:
Kurier AE. - nr 7 (7), s. 8
Nr:
2168348260
varia
50

Author:
Robert Wrzosek , Donata Adler
Title:
Co tam panie w polskim kinie...
Source:
Polonia. - vol. 3, no. 1, s. 46-48
Nr:
2168328321
voice in discussion / interview
51

Author:
Title:
Uczymy studentów na całym świecie
Source:
Kurier AE. - nr 7 (7), s. 9
Nr:
2168328313
varia
52

Author:
Title:
Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić
Source:
Polonia. - vol. 3, no. 4 (2006) , s. 36-38
Nr:
2168328317
unreviewed article
53

Author:
Andrzej Giza , Donata Adler
Title:
Być chorym na Polskę...
Source:
Polonia. - vol. 3, no. 2, s. 40-42, 44-45
Nr:
2168328319
voice in discussion / interview
1
Zarządzanie czasem wolnym w kontekście przemian demograficznych - perspektywa seniora / Agata NIEMCZYK, Jarosław Handzel, Donata Adler // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI . - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 59-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
2
Wartość społeczna w międzysektorowych projektach zrównoważonego rozwoju : studium przypadku = Social Value in Intersectoral Sustainable Development Projects : Case study / Sabina Baraniewicz-Kotasińska, Donata ADLER // Studia Regionalne i Lokalne. - nr 1 (2020), s. 114-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://studreg.uw.edu.pl/dane/web_sril_files/1147/2020_1_baraniewicz_adler.pdf. - ISSN 1509-4995
3
Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow / Beata Paliś, Donata Adler // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 63-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
4
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku / Donata Adler // W: Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna / red. Antoni Wontorczyk, Augustyn Bańka. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 119-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4569-5 ; 978-83-233-9926-1
5
Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji = Sustainability Reporting and Financial Management Organization / Donata Adler // W: Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce / red. nauk. Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski. - Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018. - S. 9-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8018-192-2
6
Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji = Negotiation and Mediation as a Tool for Conflict Management in Organizations / Donata Adler // W: Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Karina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas. - Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017. - S. 9-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65038-27-2
7
Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków = Cross-sectoral Cooperation in Managing Sustainable Events - Case Studies / Donata Adler, Beata Paliś // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017), s. 107-120. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf. - ISSN 2300-5157
8
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. = Reporting of Corporate Social Responsibility and Integrated Reporting - a Case Study on the Example of the Capital Group of PGE Polish Energy Group SA / Donata Adler // W: Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk. - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017. - S. 190-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-95-2
9
Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study / Beata Paliś, Donata Adler // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 375-387. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
10
Management of Sustainable Events - Case Studies / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 389-398. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
11
Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych / Donata Adler // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 74-75. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
12
Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 347-361. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
13
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków / Beata Paliś, Donata Adler // W: Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych / red. Justyna Żylińska, Iwona Przychocka, Monika Filipowska-Tuthill. - Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa, 2016. - S. 734-755. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62250-37-0
14
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki / Beata Paliś, Donata Adler // W: Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak. - Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016. - (Studia i Monografie Instytutu Spraw Publicznych UJ). - S. 146-157. - ISBN 978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3
15
Społeczność doktorantów naszej Alma Mater / Donata Adler // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 72-73. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/72. - ISSN 1689-7757
16
Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich = Negotiation and Mediation Skills in the Model of Managerial Competence / Donata Adler // Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne = Konin Socio-Economic Studies. - t. 2, nr 4 (2016), s. 377-386. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/KSSE-24.pdf. - ISSN 2391-8632
17
Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 337-345. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
18
Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego [on-line] / Donata Adler, Joanna Chmura, Małgorzata Cieciura, Karolina Czechowska, Dorota Korenik, Arkadiusz Niedźwiecki, Jolanta Wiśniewska. - Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2015. - 160 s. : il. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7790-793-1
19
Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją / Donata Adler // W: Wyzwania naukowców we współczesnym świecie / red. nauk. Agnieszka Synowiec. - Częstochowa: OMNIBUSS, 2015. - S. 199-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943111-0-0
20
Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych = Municipalities During the 21st Century Economic Crisis in the Light of Marketing Actions / Agata NIEMCZYK, Tomasz Zacłona, Donata Adler // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 505-513. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
21
Czy najlepszą sztuką jest biznes? / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 1 (58) (2014), s. 61. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
22
Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 2 (59) (2014), s. 70-73. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
23
Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 4 (56) (2013), s. 76-77. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
24
Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 43. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
25
Wykład gościnny "MBA+" Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o. / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 5 (57) (2013), s. 36. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
26
UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 42. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
27
V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 5 (50) (2012), s. 46. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
28
Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 7 (52) (2012), s. 18. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
29
"MBA+" : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 7 (52) (2012), s. 24. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
30
Studia MBA to DNA sukcesu menedżera / Donata ADLER // Newsweek Polska [on-line]. - 19 maja (2011)1 ekran. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1689-4464
31
Śnieg jest w cenie / Donata ADLER, Zofia Karpińska // Dzikie Życie [on-line]. - nr 4/202 (2011)1 ekran. - Pełny tekst: http://dzikiezycie.pl/archiwum/2011/kwiecien-2011/snieg-jest-w-cenie. - ISSN 1231-8094
32
Zielone wydarzenie... czyli jakie? / Donata ADLER // Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży. - nr 4 (138) (2011), s. 68-71. - Pełny tekst: http://new.zielonewydarzenia.pl/files/pliki/ZW1_(1).pdf. - ISSN 1896-4826
33
Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 2 (34) (2010), s. 22. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty. - ISSN 1689-7757
34
Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston / Donata ADLER, Tomasz KUSIO // Kurier UEK. - nr 3 (19) (2008), s. 12. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/12. - ISSN 1689-7757
35
Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 2 (18) (2008), s. 13. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008. - ISSN 1689-7757
36
Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008), s. 20. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/20. - ISSN 1689-7757
37
Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Donata ADLER, Piotr BUŁA // W: Public relations w czasach MP3 i internetu / red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2008. - S. 9-19. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60583-21-0
38
"Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia..." / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
39
O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA / Donata ADLER, Dorota Klepak // Dziennik Polski. - 29 maja, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2007), s. PE 20. - ISSN 0137-9089
40
O przywództwie w Krakowie / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 6-7. - ISSN 1689-7749
41
Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 8-9. - ISSN 1689-7749
42
Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 1 (9) (2007), s. 14. - ISSN 1689-7749
43
Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 2 (10) (2007), s. 12-13. - ISSN 1689-7749
44
Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 7 (15) (2007), s. 11-12. - ISSN 1689-7757
45
Jak dzisiaj kształcą się finansiści? / Donata Adler // Gazeta Finansowa. - 20-26 kwietnia (2007), s. 15
46
School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics / prepared by: Donata ADLER, Monika BULSZA, Elżbieta Major. - Cracow : School of Entrepreneurship and Management, 2007. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Pełny tekst: http://www.ae.krakow.pl/~spiz/uploaded_files/folder_en.pdf
47
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie! / Donata ADLER // Cooltura. - nr 3 (96) (2006), s. 38-39. - ISSN 1743-8489
48
Najlepsi w Polsce południowej! / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 8 (8) (2006), s. 22. - ISSN 1689-7749
49
Nowość w kształceniu MBA / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 7 (7) (2006), s. 8. - ISSN 1689-7749
50
Co tam panie w polskim kinie... / Robert Wrzosek ; rozm. Donata ADLER // Polonia. - vol. 3, no. 1 (2006), s. 46-48. - ISSN 1547-5468
51
Uczymy studentów na całym świecie / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 7 (7) (2006), s. 9. - ISSN 1689-7749
52
Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić / Donata ADLER // Polonia. - vol. 3, no. 4 (2006), s. 36-38. - ISSN 1547-5468
53
Być chorym na Polskę... / Andrzej Giza ; rozm. Donata ADLER // Polonia. - vol. 3, no. 2 (2006), s. 40-42, 44-45. - ISSN 1547-5468
1
Niemczyk A., Handzel J., Adler D., (2021), Zarządzanie czasem wolnym w kontekście przemian demograficznych - perspektywa seniora. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 59-70.
2
Baraniewicz-Kotasińska S., Adler D., (2020), Wartość społeczna w międzysektorowych projektach zrównoważonego rozwoju : studium przypadku, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1, s. 114-130; https://studreg.uw.edu.pl/dane/web_sril_files/1147/2020_1_baraniewicz_adler.pdf
3
Paliś B., Adler D., (2018), Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 63-71.
4
Adler D., (2018), Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku. [W:] Wontorczyk A., Bańka A. (red.), Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 119-130.
5
Adler D., (2018), Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji. [W:] Geise M., Oczki J., Piotrowski D. (red.), Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce, Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, s. 9-19.
6
Adler D., (2017), Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji. [W:] Zawieja-Żurowska K., Waligórska-Kotfas A. (red.), Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne, Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 9-17.
7
Adler D., Paliś B., (2017), Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 11, s. 107-120; http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf
8
Adler D., (2017), Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.. [W:] Barczyk K. (red.), Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 190-203.
9
Paliś B., Adler D., (2017), Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 375-387.
10
Adler D., Paliś B., (2017), Management of Sustainable Events - Case Studies. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 389-398.
11
Adler D., (2017), Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 74-75; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
12
Adler D., Paliś B., (2016), Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 347-361.
13
Paliś B., Adler D., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków. [W:] Żylińska J., Przychocka I., Filipowska-Tuthill M. (red.), Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa, s. 734-755.
14
Paliś B., Adler D., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki. [W:] Krukowski K., Sasak J. (red.), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ, s. 146-157.
15
Adler D., (2016), Społeczność doktorantów naszej Alma Mater, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 72-73; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/72
16
Adler D., (2016), Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich, "Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne", t. 2, nr 4, s. 377-386; http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/KSSE-24.pdf
17
Adler D., Paliś B., (2016), Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 337-345.
18
Adler D., Chmura J., Cieciura M., Czechowska K., Korenik D., Niedźwiecki A., Wiśniewska J., (2015), Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, [on-line], Warszawa : Texter Sp. z o.o., 160 s.
19
Adler D., (2015), Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją. [W:] Synowiec A. (red.), Wyzwania naukowców we współczesnym świecie, Częstochowa : OMNIBUSS, s. 199-207.
20
Niemczyk A., Zacłona T., Adler D., (2014), Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych. [W:] CZUBAŁA A., HADRIAN P., Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 505-513.
21
Adler D., (2014), Czy najlepszą sztuką jest biznes?, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 61; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
22
Adler D., (2014), Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 70-73; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
23
Adler D., (2013), Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 76-77; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
24
Adler D., (2013), Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
25
Adler D., (2013), Wykład gościnny "MBA+" Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o., "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 36; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
26
Adler D., (2013), UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
27
Adler D., (2012), V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 46; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
28
Adler D., (2012), Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 18; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
29
Adler D., (2012), "MBA+" : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 24; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
30
Adler D., (2011), Studia MBA to DNA sukcesu menedżera, "Newsweek Polska" [on-line], 19 maja
31
Adler D., Karpińska Z., (2011), Śnieg jest w cenie, "Dzikie Życie" [on-line], nr 4/202; http://dzikiezycie.pl/archiwum/2011/kwiecien-2011/snieg-jest-w-cenie
32
Adler D., (2011), Zielone wydarzenie... czyli jakie?, "Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży", nr 4 (138), s. 68-71; http://new.zielonewydarzenia.pl/files/pliki/ZW1_(1).pdf
33
Adler D., (2010), Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 22; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty
34
Adler D., Kusio T., (2008), Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston, "Kurier UEK", nr 3 (19), s. 12; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/12
35
Adler D., (2008), Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu, "Kurier UEK", nr 2 (18), s. 13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008
36
Adler D., (2008), Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu, "Kurier UEK", nr 5 (21), s. 20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/20
37
Adler D., Buła P., (2008), Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public relations w czasach MP3 i internetu, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 9-19.
38
Adler D., (2008), "Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia...", "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
39
Adler D., Klepak D., (2007), O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA, "Dziennik Polski", 29 maja, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. PE 20.
40
Adler D., (2007), O przywództwie w Krakowie, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 6-7.
41
Adler D., (2007), Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 8-9.
42
Adler D., (2007), Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA, "Kurier AE", nr 1 (9), s. 14.
43
Adler D., (2007), Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching, "Kurier AE", nr 2 (10), s. 12-13.
44
Adler D., (2007), Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii, "Kurier UEK", nr 7 (15), s. 11-12.
45
Adler D., (2007), Jak dzisiaj kształcą się finansiści?, "Gazeta Finansowa", 20-26 kwietnia, s. 15.
46
School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics, (2007), Cracow : School of Entrepreneurship and Management, 68 s.
47
Adler D., (2006), Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie!, "Cooltura", nr 3 (96), s. 38-39.
48
Adler D., (2006), Najlepsi w Polsce południowej!, "Kurier AE", nr 8 (8), s. 22.
49
Adler D., (2006), Nowość w kształceniu MBA, "Kurier AE", nr 7 (7), s. 8.
50
Wrzosek R., Adler D., (2006), Co tam panie w polskim kinie..., "Polonia", vol. 3, no. 1, s. 46-48.
51
Adler D., (2006), Uczymy studentów na całym świecie, "Kurier AE", nr 7 (7), s. 9.
52
Adler D., (2006), Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić, "Polonia", vol. 3, no. 4, s. 36-38.
53
Giza A., Adler D., (2006), Być chorym na Polskę..., "Polonia", vol. 3, no. 2, s. 40-42, 44-45.
1
@inbook{UEK:2168358162,
author = "Agata Niemczyk and Jarosław Handzel and Donata Adler",
title = "Zarządzanie czasem wolnym w kontekście przemian demograficznych - perspektywa seniora",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "59-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf},
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
2
@article{UEK:2168367470,
author = "Sabina Baraniewicz-Kotasińska and Donata Adler",
title = "Wartość społeczna w międzysektorowych projektach zrównoważonego rozwoju : studium przypadku",
journal = "Studia Regionalne i Lokalne",
number = "1",
pages = "114-130",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1509499517906},
url = {https://studreg.uw.edu.pl/dane/web_sril_files/1147/2020_1_baraniewicz_adler.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168331731,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "63-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
4
@inbook{UEK:2168334217,
author = "Donata Adler",
title = "Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku",
booktitle = "Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna",
pages = "119-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-233-4569-5 ; 978-83-233-9926-1",
}
5
@inbook{UEK:2168327517,
author = "Donata Adler",
title = "Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji",
booktitle = "Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce",
pages = "9-19",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy",
year = "2018",
isbn = "978-83-8018-192-2",
}
6
@inbook{UEK:2168320875,
author = "Donata Adler",
title = "Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji",
booktitle = "Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne",
pages = "9-17",
adress = "Konin",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2017",
isbn = "978-83-65038-27-2",
}
7
@article{UEK:2168327515,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "11",
pages = "107-120",
year = "2017",
url = {http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168324983,
author = "Donata Adler",
title = "Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.",
booktitle = "Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej",
pages = "190-203",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2017",
isbn = "978-83-60953-95-2",
}
9
@inbook{UEK:2168322409,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "375-387",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
10
@inbook{UEK:2168322411,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Management of Sustainable Events - Case Studies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "389-398",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
11
@misc{UEK:2168322533,
author = "Donata Adler",
title = "Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "74-75",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
12
@inbook{UEK:2168310797,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "347-361",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
13
@inbook{UEK:2168314515,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków",
booktitle = "Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych",
pages = "734-755",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uczelnia Techniczno-Handlowa",
year = "2016",
isbn = "978-83-62250-37-0",
}
14
@inbook{UEK:2168311453,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki",
booktitle = "Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym",
pages = "146-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych UJ",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3",
}
15
@misc{UEK:2168343632,
author = "Donata Adler",
title = "Społeczność doktorantów naszej Alma Mater",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "72-73",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/72},
}
16
@article{UEK:2168318881,
author = "Donata Adler",
title = "Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich",
journal = "Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne",
number = "t. 2, 4",
pages = "377-386",
year = "2016",
url = {http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/KSSE-24.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168310795,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "337-345",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
18
@book{UEK:2168319055,
author = "Donata Adler and Joanna Chmura and Małgorzata Cieciura and Karolina Czechowska and Dorota Korenik and Arkadiusz Niedźwiecki and Jolanta Wiśniewska",
title = "Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2015",
isbn = "978-83-7790-793-1",
}
19
@inbook{UEK:2168318875,
author = "Donata Adler",
title = "Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją",
booktitle = "Wyzwania naukowców we współczesnym świecie",
pages = "199-207",
adress = "Częstochowa",
publisher = "OMNIBUSS",
year = "2015",
isbn = "978-83-943111-0-0",
}
20
@inbook{UEK:2168280453,
author = "Agata Niemczyk and Tomasz Zacłona and Donata Adler",
title = "Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "505-513",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
21
@misc{UEK:2168275671,
author = "Donata Adler",
title = "Czy najlepszą sztuką jest biznes?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "61",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
22
@article{UEK:2168291369,
author = "Donata Adler",
title = "Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "70-73",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
23
@misc{UEK:2168280787,
author = "Donata Adler",
title = "Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "76-77",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
24
@misc{UEK:2168281785,
author = "Donata Adler",
title = "Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "43",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
25
@misc{UEK:2168281919,
author = "Donata Adler",
title = "Wykład gościnny MBA+ Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o.",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "36",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
26
@misc{UEK:2168281783,
author = "Donata Adler",
title = "UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "42",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
27
@misc{UEK:2168344102,
author = "Donata Adler",
title = "V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "46",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
28
@misc{UEK:2168346186,
author = "Donata Adler",
title = "Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "18",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
29
@misc{UEK:2168346206,
author = "Donata Adler",
title = "MBA+ : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "24",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
30
@misc{UEK:2168328209,
author = "Donata Adler",
title = "Studia MBA to DNA sukcesu menedżera",
booktitle = "Newsweek Polska",
number = "19 maja",
pages = "",
year = "2011",
}
31
@article{UEK:2168314579,
author = "Donata Adler and Zofia Karpińska",
title = "Śnieg jest w cenie",
journal = "Dzikie Życie",
number = "4/202",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://dzikiezycie.pl/archiwum/2011/kwiecien-2011/snieg-jest-w-cenie},
}
32
@article{UEK:2168314577,
author = "Donata Adler",
title = "Zielone wydarzenie... czyli jakie?",
journal = "Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży",
number = "4 (138)",
pages = "68-71",
year = "2011",
url = {http://new.zielonewydarzenia.pl/files/pliki/ZW1_(1).pdf},
}
33
@misc{UEK:2168328215,
author = "Donata Adler",
title = "Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "22",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty},
}
34
@misc{UEK:2168347552,
author = "Donata Adler and Tomasz Kusio",
title = "Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (19)",
pages = "12",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/12},
}
35
@misc{UEK:2168328223,
author = "Donata Adler",
title = "Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (18)",
pages = "13",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008},
}
36
@misc{UEK:2168347670,
author = "Donata Adler",
title = "Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (21)",
pages = "20",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/20},
}
37
@inbook{UEK:2168318873,
author = "Donata Adler and Piotr Buła",
title = "Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Public relations w czasach MP3 i internetu",
pages = "9-19",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2008",
isbn = "978-83-60583-21-0",
}
38
@misc{UEK:2168328225,
author = "Donata Adler",
title = "Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia...",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "29",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
39
@misc{UEK:2168328273,
author = "Donata Adler and Dorota Klepak",
title = "O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA",
booktitle = "Dziennik Polski",
number = "29 maja, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "PE 20",
year = "2007",
}
40
@misc{UEK:2168328229,
author = "Donata Adler",
title = "O przywództwie w Krakowie",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "6-7",
year = "2007",
}
41
@misc{UEK:2168328233,
author = "Donata Adler",
title = "Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "8-9",
year = "2007",
}
42
@misc{UEK:2168328305,
author = "Donata Adler",
title = "Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA",
booktitle = "Kurier AE",
number = "1 (9)",
pages = "14",
year = "2007",
}
43
@misc{UEK:2168328285,
author = "Donata Adler",
title = "Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching",
booktitle = "Kurier AE",
number = "2 (10)",
pages = "12-13",
year = "2007",
}
44
@misc{UEK:2168328227,
author = "Donata Adler",
title = "Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (15)",
pages = "11-12",
year = "2007",
}
45
@article{UEK:2168328283,
author = "Donata Adler",
title = "Jak dzisiaj kształcą się finansiści?",
journal = "Gazeta Finansowa",
number = "20-26 kwietnia",
pages = "15",
year = "2007",
url = {},
}
46
@book{UEK:2168328279,
title = "School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics",
adress = "Cracow",
publisher = "School of Entrepreneurship and Management",
year = "2007",
url = {http://www.ae.krakow.pl/~spiz/uploaded_files/folder_en.pdf},
}
47
@article{UEK:2168328315,
author = "Donata Adler",
title = "Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie!",
journal = "Cooltura",
number = "3 (96)",
pages = "38-39",
year = "2006",
}
48
@misc{UEK:2168328309,
author = "Donata Adler",
title = "Najlepsi w Polsce południowej!",
booktitle = "Kurier AE",
number = "8 (8)",
pages = "22",
year = "2006",
}
49
@misc{UEK:2168348260,
author = "Donata Adler",
title = "Nowość w kształceniu MBA",
booktitle = "Kurier AE",
number = "7 (7)",
pages = "8",
year = "2006",
}
50
@misc{UEK:2168328321,
author = "Robert Wrzosek and Donata Adler",
title = "Co tam panie w polskim kinie...",
booktitle = "Polonia",
number = "vol. 3, no. 1",
pages = "46-48",
year = "2006",
}
51
@misc{UEK:2168328313,
author = "Donata Adler",
title = "Uczymy studentów na całym świecie",
booktitle = "Kurier AE",
number = "7 (7)",
pages = "9",
year = "2006",
}
52
@article{UEK:2168328317,
author = "Donata Adler",
title = "Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić",
journal = "Polonia",
number = "vol. 3, no. 4",
pages = "36-38",
year = "2006",
}
53
@misc{UEK:2168328319,
author = "Andrzej Giza and Donata Adler",
title = "Być chorym na Polskę...",
booktitle = "Polonia",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "40-42, 44-45",
year = "2006",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID