Publications of the selected author

Słowik Urszula ORCID

Interdepartmental Unit, Department of Real Estate and Investment Economics,

1

Author:
Title:
Nowe podmioty w sferze zarządzania zasobem mieszkaniowym = New Entities in Housing Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003) , s. 93-107
Access mode:
Nr:
2168223756
article
2

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami: dydaktyka i badania, Kraków, Polska, od 2001-09-24 do 2001-09-25
Title:
Wybrane poglądy dotyczące ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości - ujęcie problemowe
Source:
Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 103-110 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-165-4
Nr:
2168225262
chapter in conference materials
See main document
3

Author:
Title:
Stan i perspektywy rozwoju systemu ksiąg wieczystych = The Land and Mortgage Register : Present and Future
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221010
article
4

Author:
Title:
Efekty ekonomiczne procesów restrukturyzacji w największych polskich przedsiębiorstwach budowlanych = The Economic Effects of Restructuring Processes in Poland's Largest Construction Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002) , s. 43-56. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225700
article
5

Title:
Relacje majatkowe i ich inwestycyjne uwarunkowanie w regionie tarnowskim = Property Relations and Their Investment Conditions in the Tarnów Region
Source:
Tarnowski rynek nieruchomości : konferencja w Tarnowie 20 czerwca 2002 r. : materiały / red. Maria Tłustochowska - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 61-70. - Summ.
ISBN:
83-909445-9-6
Nr:
2168285719
chapter in conference materials
6

Author:
Title:
Kierunki zmian podatku od nieruchomości w Polsce w świetle procedur integracyjnych z Unią Europejską = Changes in Real Estate Tax in Poland in Light of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001) , s. 73-85. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235886
article
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
165 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
NR/KENIPI/80/1/2001/S
Signature:
NP-732/Magazyn
Nr:
2168266044
unpublished scientific work
2

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KENiPI/2/99/S
Signature:
NP-612/Magazyn
Nr:
2168266046
unpublished scientific work
3

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
1
Nowe podmioty w sferze zarządzania zasobem mieszkaniowym = New Entities in Housing Management / Urszula Słowik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003), s. 93-107. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50577581. - ISSN 0208-7944
2
Wybrane poglądy dotyczące ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości - ujęcie problemowe / Urszula Słowik // W: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 103-110. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-165-4
3
Stan i perspektywy rozwoju systemu ksiąg wieczystych = The Land and Mortgage Register : Present and Future / Urszula Słowik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003), s. 65-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16214. - ISSN 0208-7944
4
Efekty ekonomiczne procesów restrukturyzacji w największych polskich przedsiębiorstwach budowlanych = The Economic Effects of Restructuring Processes in Poland's Largest Construction Enterprises / Urszula SŁOWIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002), s. 43-56. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13575. - ISSN 0208-7944
5
Relacje majatkowe i ich inwestycyjne uwarunkowanie w regionie tarnowskim = Property Relations and Their Investment Conditions in the Tarnów Region / Stanisław MACIEJOWSKI, Urszula SŁOWIK // W: Tarnowski rynek nieruchomości : konferencja w Tarnowie 20 czerwca 2002 r. : materiały / [red. Maria Tłustochowska]. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - 123 s. : pl., wykr. ; 24 cm. - S. 61-70. - Summ. - ISBN 83-909445-9-6
6
Kierunki zmian podatku od nieruchomości w Polsce w świetle procedur integracyjnych z Unią Europejską = Changes in Real Estate Tax in Poland in Light of Integration with the European Union / Urszula SŁOWIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001), s. 73-85. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10643. - ISSN 0208-7944
7
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Jacek BARBURSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
9
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Słowik U., (2003), Nowe podmioty w sferze zarządzania zasobem mieszkaniowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 93-107; https://bazekon.uek.krakow.pl/50577581
2
Słowik U., (2003), Wybrane poglądy dotyczące ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości - ujęcie problemowe. [W:] NALEPKA A. (red.), Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 103-110.
3
Słowik U., (2003), Stan i perspektywy rozwoju systemu ksiąg wieczystych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 65-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/16214
4
Słowik U., (2002), Efekty ekonomiczne procesów restrukturyzacji w największych polskich przedsiębiorstwach budowlanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 43-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/13575
5
Maciejowski S., Słowik U., (2002), Relacje majatkowe i ich inwestycyjne uwarunkowanie w regionie tarnowskim. [W:] Tłustochowska M. (red.), Tarnowski rynek nieruchomości : konferencja w Tarnowie 20 czerwca 2002 r. : materiały, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 61-70.
6
Słowik U., (2001), Kierunki zmian podatku od nieruchomości w Polsce w świetle procedur integracyjnych z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 73-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/10643
7
Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., Barburski J., (2001), Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 k.
8
Furmańska-Oćwieja M., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., (2000), Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
9
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
1
@article{UEK:2168223756,
author = "Urszula Słowik",
title = "Nowe podmioty w sferze zarządzania zasobem mieszkaniowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "93-107",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50577581},
}
2
@inbook{UEK:2168225262,
author = "Urszula Słowik",
title = "Wybrane poglądy dotyczące ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości - ujęcie problemowe",
booktitle = "Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.)",
pages = "103-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-165-4",
}
3
@article{UEK:2168221010,
author = "Urszula Słowik",
title = "Stan i perspektywy rozwoju systemu ksiąg wieczystych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "65-74",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16214},
}
4
@article{UEK:2168225700,
author = "Urszula Słowik",
title = "Efekty ekonomiczne procesów restrukturyzacji w największych polskich przedsiębiorstwach budowlanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "43-56",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13575},
}
5
@inbook{UEK:2168285719,
author = "Stanisław Maciejowski and Urszula Słowik",
title = "Relacje majatkowe i ich inwestycyjne uwarunkowanie w regionie tarnowskim",
booktitle = "Tarnowski rynek nieruchomości : konferencja w Tarnowie 20 czerwca 2002 r. : materiały",
pages = "61-70",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-909445-9-6",
}
6
@article{UEK:2168235886,
author = "Urszula Słowik",
title = "Kierunki zmian podatku od nieruchomości w Polsce w świetle procedur integracyjnych z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "73-85",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10643},
}
7
@unpublished{UEK:2168266044,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba and Jacek Barburski",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
8
@unpublished{UEK:2168266046,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Agnieszka Małkowska and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
9
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Jacek Barburski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Jaki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski and Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID