Publications of the selected author

Tlałka-Janoszek Alina

Krakowska Szkoła Biznesu,

1

Title:
Program MBA KSB + Master - Clark University
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 6 (67), s. 63. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168299389
varia
See main document
2

Title:
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów MBA KSB + Master do Łodzi
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 3 (60), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291159
varia
See main document
3

Title:
Wizyta w Clark University połączona z International Intercultural Management Congress
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 58. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275669
varia
See main document
4

Title:
Wizyta reprezentacji Clark University i Społecznej Akademii Nauk w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 2 (59), s. 68-69. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291375
varia
See main document
5

Title:
Study Trip Cracow studentów MBA z Roosevelt University z Chicago, USA
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 76
Access mode:
Nr:
2168280783
varia
See main document
6

Title:
Nowe międzynarodowe możliwości rozwoju : delegacje zagraniczne z Indii, Chin, Francji oraz z RPA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 74
Access mode:
Nr:
2168280769
varia
See main document
1
Program MBA KSB + Master - Clark University / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 63. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
2
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów MBA KSB + Master do Łodzi / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
3
Wizyta w Clark University połączona z International Intercultural Management Congress / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 58. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
4
Wizyta reprezentacji Clark University i Społecznej Akademii Nauk w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 68-69. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
5
Study Trip Cracow studentów MBA z Roosevelt University z Chicago, USA / Monika BULSZA, Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 76. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
6
Nowe międzynarodowe możliwości rozwoju : delegacje zagraniczne z Indii, Chin, Francji oraz z RPA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 74. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
1
Tlałka-Janoszek A., (2015), Program MBA KSB + Master - Clark University, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 63; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
2
Tlałka-Janoszek A., (2014), Wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów MBA KSB + Master do Łodzi, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
3
Tlałka-Janoszek A., (2014), Wizyta w Clark University połączona z International Intercultural Management Congress, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 58; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
4
Tlałka-Janoszek A., (2014), Wizyta reprezentacji Clark University i Społecznej Akademii Nauk w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 68-69; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
5
Bulsza M., Tlałka-Janoszek A., (2013), Study Trip Cracow studentów MBA z Roosevelt University z Chicago, USA, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 76; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
6
Tlałka-Janoszek A., (2013), Nowe międzynarodowe możliwości rozwoju : delegacje zagraniczne z Indii, Chin, Francji oraz z RPA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 74; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
1
@misc{UEK:2168299389,
author = "Tlałka-Janoszek Alina",
title = "Program MBA KSB + Master - Clark University",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "63",
year = "2015",
}
2
@misc{UEK:2168291159,
author = "Tlałka-Janoszek Alina",
title = "Wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów MBA KSB + Master do Łodzi",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "34-35",
year = "2014",
}
3
@misc{UEK:2168275669,
author = "Tlałka-Janoszek Alina",
title = "Wizyta w Clark University połączona z International Intercultural Management Congress",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "58",
year = "2014",
}
4
@misc{UEK:2168291375,
author = "Tlałka-Janoszek Alina",
title = "Wizyta reprezentacji Clark University i Społecznej Akademii Nauk w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "68-69",
year = "2014",
}
5
@misc{UEK:2168280783,
author = "Bulsza Monika and Tlałka-Janoszek Alina",
title = "Study Trip Cracow studentów MBA z Roosevelt University z Chicago, USA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "76",
year = "2013",
}
6
@misc{UEK:2168280769,
author = "Tlałka-Janoszek Alina",
title = "Nowe międzynarodowe możliwości rozwoju : delegacje zagraniczne z Indii, Chin, Francji oraz z RPA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "74",
year = "2013",
}