Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Program JOSZEF i FSS, mniej znane inicjatywy wspierające mobilność międzynarodową
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 55. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275463
varia
See main document
1
Program JOSZEF i FSS, mniej znane inicjatywy wspierające mobilność międzynarodową / Dominika LEMLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 55. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
1
Lemler D., (2014), Program JOSZEF i FSS, mniej znane inicjatywy wspierające mobilność międzynarodową, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 55; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
1
@misc{UEK:2168275463,
author = "Dominika Lemler",
title = "Program JOSZEF i FSS, mniej znane inicjatywy wspierające mobilność międzynarodową",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "55",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID