Publications of the selected author
1

Title:
Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ2008. - nr 2 (31). - [odczyt: 17.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347862
varia
See main document
2

Title:
Sprawozdanie z konferencji pt. Standardy i normy prawne w bibliotekach, stan obecny i przyszłość, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, która odbyła się w dniach 22-24 czerwca 2006 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA2006. - nr 27. - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347600
varia
See main document
3

Title:
Zarządzanie informacją w nauce
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA2006. - nr 28. - [odczyt: 16.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348556
varia
See main document
4

Title:
Z prac Rady Bibliotecznej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA2006. - nr 27. - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347662
varia
See main document
5

Title:
Z prac Rady Bibliotecznej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2005. - nr 25. - [odczyt: 15.06.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166672827
varia
See main document
6

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 25
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2005
Physical description:
: il.
Notes:
[odczyt: 10.06.2011], Bibliogr. przy niektórych art.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166662490
journal / series editorial
See related chapters
7

Title:
Ogólnopolska konferencja naukowa: Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce, 21-23.09.2005 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2005. - nr 26. - [odczyt: 23.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348712
varia
See main document
8

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 26
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2005
Physical description:
: il.
Notes:
[odczyt: 21.07.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348644
journal / series editorial
See related chapters
9

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2005. - nr 26. - [odczyt: 21.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348646
varia
See main document
10

Title:
Jubileusz 30-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 26 listopada 2004 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 25 (2005) . - [odczyt: 11.06.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166662708
unreviewed article
See main document
11

Title:
Potrzeby informacyjne we współpracy polsko-niemieckiej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2005. - nr 26. - [odczyt: 23.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348710
varia
See main document
12

Title:
Z prac Rady Bibliotecznej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2005. - nr 26. - [odczyt: 23.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348746
varia
See main document
13

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 23
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004
Physical description:
: il.
Notes:
[odczyt:22.05.2020], Dostęp z World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347300
journal / series editorial
See related chapters
14

Title:
Ojcowie zjednoczonej Europy
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - nr specjalny 1 (2004) . - [odczyt: 29.05.2020] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347486
unreviewed article
See main document
15

Title:
Jubileuszowe spotkanie w GBPiZS, Warszawa, 17.09.2004
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2004. - nr 24. - [odczyt: 24.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348806
varia
See main document
16

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 24
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004
Physical description:
: il.
Notes:
[odczyt: 21.07.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348772
journal / series editorial
See related chapters
17

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2004. - nr 24. - [odczyt: 24.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348774
varia
See main document
18

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2004. - nr 23. - [odczyt: 22.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347302
varia
See main document
19

Title:
Z prac Rady Bibliotecznej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2004. - nr 24. - [odczyt: 27.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348850
varia
See main document
20

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2003. - nr 21. - [odczyt: 22.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347258
varia
See main document
21

Title:
Z prac Rady Bibliotecznej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2003. - nr 22. - [odczyt: 28.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348894
varia
See main document
22

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2003. - nr 22. - [odczyt: 27.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348864
varia
See main document
23

Title:
Z konferencji naukowej: Public Relations: biblioteki, wydawnictwa i informacja naukowa
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2003. - nr 22. - [odczyt: 28.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348890
varia
See main document
24

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 21
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2003
Physical description:
: il.
Notes:
[odczyt:22.05.2020], Dostęp z World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347256
journal / series editorial
See related chapters
25

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 22
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2003
Physical description:
: il.
Notes:
[odczyt: 27.07.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348862
journal / series editorial
See related chapters
26

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2002. - nr 19. - [odczyt: 21.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347214
varia
See main document
27

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 19
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2002
Physical description:
: il.
Notes:
[odczyt:21.05.2020], Dostęp z World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347212
journal / series editorial
See related chapters
28

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 20
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2002
Physical description:
: il.
Notes:
[odczyt: 30.07.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348956
journal / series editorial
See related chapters
29

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2002. - nr 20. - [odczyt: 30.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348958
varia
See main document
30

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 18
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2001
Physical description:
: il.
Notes:
[odczyt: 31.07.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168349026
journal / series editorial
See related chapters
31

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2001. - nr 18. - [odczyt: 31.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168349030
varia
See main document
32

Author:
Title:
Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze)
Współpraca:
Publisher address:
Warszawa: GBPiZS, 1999
Physical description:
VIII, 115 s.; 21 cm
Series:
(Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego $v 71)
ISBN:
83-86539-82-8
Access mode:
Nr:
2168339751
book
33

Title:
Straszono nas nawet procesami...
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999) , s. 18
Nr:
2168284085
article
See main document
34

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
156 s.; 24 cm.
Nr:
2168358044
book
35

Title:
Sprawozdanie z działalności Fundacji Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie za lata 1995 i 1996
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1997. - nr 2(41), s. 34-36
Nr:
2168346278
chapter in report
36

Title:
Public relations w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA] - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 125-132 - Bibliogr.
Nr:
2168291635
chapter in conference materials
See main document
37

Title:
Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library
Opracował:
Publisher address:
Cracow: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1995
Physical description:
42 s.; 23 cm
Notes:
2nd rev. ed.,
Nr:
2168358202
varia
38

Title:
Sprawozdanie z działalności Fundacji Budowy Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1995. - nr 4(35), s. 19-21
Nr:
2168241970
chapter in report
39

Title:
Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1994
Physical description:
39 s.; 23 cm
Notes:
Wyd. 2 zm.,
Nr:
2168358070
varia
1
Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń / Anna GRUDZIŃSKA-DYMEK, Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 17.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=014. - ISSN 2082-5005
2
Sprawozdanie z konferencji pt. Standardy i normy prawne w bibliotekach, stan obecny i przyszłość, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, która odbyła się w dniach 22-24 czerwca 2006 r. / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=27. - ISSN 1640-0550
3
Zarządzanie informacją w nauce / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 28 (2006)1 ekran. - [odczyt: 16.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=011&Wybor=28. - ISSN 1640-0550
4
Z prac Rady Bibliotecznej / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=27. - ISSN 1640-0550
5
Z prac Rady Bibliotecznej / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 25 (2005)1 ekran. - [odczyt: 15.06.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=013&Wybor=25. - ISSN 1640-0550
6
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2005. - nr 25. - : il. - [odczyt: 10.06.2011]. - Bibliogr. przy niektórych art. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=25. - ISSN 1640-0550
7
Ogólnopolska konferencja naukowa: Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce, 21-23.09.2005 r. / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 23.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_09&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
8
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2005. - nr 26. - : il. - [odczyt: 21.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=26. - ISSN 1640-0550
9
Wstęp / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
10
Jubileusz 30-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 26 listopada 2004 r. / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 25 (2005)1 ekran. - [odczyt: 11.06.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=25. - ISSN 1640-0550
11
Potrzeby informacyjne we współpracy polsko-niemieckiej: Gospodarka - Prawo - Oświata - Kultura, 15-17.09.2005 r. : Gospodarka - Prawo - Oświata - Kultura, 15-17.09.2005 r / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 23.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_08&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
12
Z prac Rady Bibliotecznej / notowała Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 23.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=015&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
13
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004. - nr 23. - : il. - [odczyt:22.05.2020]. - Dostęp z World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=23
14
Ojcowie zjednoczonej Europy / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - nr specjalny 1 (2004)1 ekran. - [odczyt: 29.05.2020]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=Ns1
15
Jubileuszowe spotkanie w GBPiZS, Warszawa, 17.09.2004 / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 24 (2004)1 ekran. - [odczyt: 24.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_08&Wybor=24. - ISSN 1640-0550
16
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004. - nr 24. - : il. - [odczyt: 21.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=24. - ISSN 1640-0550
17
Wstęp / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 24 (2004)1 ekran. - [odczyt: 24.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=24. - ISSN 1640-0550
18
Wstęp / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 23 (2004)1 ekran. - [odczyt: 22.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=23
19
Z prac Rady Bibliotecznej / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 24 (2004)1 ekran. - [odczyt: 27.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010&Wybor=24. - ISSN 1640-0550
20
Wstęp / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 21 (2003)1 ekran. - [odczyt: 22.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=21
21
Z prac Rady Bibliotecznej / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003)1 ekran. - [odczyt: 28.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=012&Wybor=22. - ISSN 1640-0550
22
Wstęp / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003)1 ekran. - [odczyt: 27.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=22. - ISSN 1640-0550
23
Z konferencji naukowej: Public Relations: biblioteki, wydawnictwa i informacja naukowa / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003)1 ekran. - [odczyt: 28.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009&Wybor=22. - ISSN 1640-0550
24
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2003. - nr 21. - : il. - [odczyt:22.05.2020]. - Dostęp z World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=21
25
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2003. - nr 22. - : il. - [odczyt: 27.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=22. - ISSN 1640-0550
26
Wstęp / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 19 (2002)1 ekran. - [odczyt: 21.05.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=19
27
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2002. - nr 19. - : il. - [odczyt:21.05.2020]. - Dostęp z World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=19
28
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2002. - nr 20. - : il. - [odczyt: 30.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=20. - ISSN 1640-0550
29
Wstęp / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 20 (2002)1 ekran. - [odczyt: 30.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=20. - ISSN 1640-0550
30
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2001. - nr 18. - : il. - [odczyt: 31.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=18. - ISSN 1640-0550
31
Wstęp / Anna SŁAWIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 18 (2001)1 ekran. - [odczyt: 31.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=18. - ISSN 1640-0550
32
Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT ; współpr. Anna SŁAWIŃSKA, Aureliusz POTEMPA. - Warszawa : GBPiZS, 1999. - VIII, 115 s. ; 21 cm. - (Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 71). - ISBN 83-86539-82-8
33
Straszono nas nawet procesami... / Anna SŁAWIŃSKA // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 18
34
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Agnieszka DRZYMAŁA, Anna OSIEWALSKA, Jadwiga PUDEŁKO, Anna SŁAWIŃSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 156 s. ; 24 cm
35
Sprawozdanie z działalności Fundacji Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie za lata 1995 i 1996 / Anna SŁAWIŃSKA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(41) (1997), s. 34-36
36
Public relations w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Anna SŁAWIŃSKA // W: Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 125-132. - Bibliogr.
37
Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library / Prepared by: Anna SOKOŁOWSKA, Anna SŁAWIŃSKA. - Cracow: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1995. - 42 s. ; 23 cm. - 2nd rev. ed.
38
Sprawozdanie z działalności Fundacji Budowy Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Anna SŁAWIŃSKA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4(35) (1995), s. 19-21
39
Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie / oprac. Anna SOKOŁOWSKA, Anna SŁAWIŃSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1994. - 39 s. ; 23 cm. - Wyd. 2 zm.
1
Grudzińska-Dymek A., Sławińska A., (2008), Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=014
2
Sławińska A., (2006), Sprawozdanie z konferencji pt. Standardy i normy prawne w bibliotekach, stan obecny i przyszłość, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, która odbyła się w dniach 22-24 czerwca 2006 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=27
3
Sławińska A., (2006), Zarządzanie informacją w nauce, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 28; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=011&Wybor=28
4
Sławińska A., (2006), Z prac Rady Bibliotecznej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=27
5
Sławińska A., (2005), Z prac Rady Bibliotecznej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 25; http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=013&Wybor=25
6
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2005. - nr 25. - : il. - Bibliogr. przy niektórych art. - 1640-0550
7
Sławińska A., (2005), Ogólnopolska konferencja naukowa: Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce, 21-23.09.2005 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_09&Wybor=26
8
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2005. - nr 26. - : il. - 1640-0550
9
Sławińska A., (2005), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=26
10
Sławińska A., (2005), Jubileusz 30-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 26 listopada 2004 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 25; http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=25
11
Sławińska A., (2005), Potrzeby informacyjne we współpracy polsko-niemieckiej: Gospodarka - Prawo - Oświata - Kultura, 15-17.09.2005 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_08&Wybor=26
12
Sławińska A., (2005), Z prac Rady Bibliotecznej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=015&Wybor=26
13
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004. - nr 23. - : il.
14
Sławińska A., (2004), Ojcowie zjednoczonej Europy, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr specjalny 1; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=Ns1
15
Sławińska A., (2004), Jubileuszowe spotkanie w GBPiZS, Warszawa, 17.09.2004, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 24; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_08&Wybor=24
16
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2004. - nr 24. - : il. - 1640-0550
17
Sławińska A., (2004), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 24; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=24
18
Sławińska A., (2004), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 23; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=23
19
Sławińska A., (2004), Z prac Rady Bibliotecznej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 24; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010&Wybor=24
20
Sławińska A., (2003), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 21; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=21
21
Sławińska A., (2003), Z prac Rady Bibliotecznej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 22; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=012&Wybor=22
22
Sławińska A., (2003), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 22; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=22
23
Sławińska A., (2003), Z konferencji naukowej: Public Relations: biblioteki, wydawnictwa i informacja naukowa, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 22; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009&Wybor=22
24
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2003. - nr 21. - : il.
25
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2003. - nr 22. - : il. - 1640-0550
26
Sławińska A., (2002), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 19; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=19
27
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2002. - nr 19. - : il.
28
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2002. - nr 20. - : il. - 1640-0550
29
Sławińska A., (2002), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 20; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=20
30
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2001. - nr 18. - : il. - 1640-0550
31
Sławińska A., (2001), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 18; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=18
32
Sławińska A., Potempa A. (red.), (1999), Nowoczesne systemy zarządzania: metody i techniki 1990-1998: (literatura polska i obca w wyborze), Warszawa : GBPiZS, VIII, 115 s.
33
Sławińska A., (1999), Straszono nas nawet procesami..., "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 18.
34
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 156 s.
35
Sławińska A., (1997), Sprawozdanie z działalności Fundacji Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie za lata 1995 i 1996. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 34-36.
36
Sławińska A., (1995), Public relations w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Sokołowska A. (red.), Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 125-132.
37
(1995), Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library. [W:] , Cracow : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
38
Sławińska A., (1995), Sprawozdanie z działalności Fundacji Budowy Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 19-21.
39
(1994), Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] , Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
1
@misc{UEK:2168347862,
author = "Anna Grudzińska-Dymek and Anna Sławińska",
title = "Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=014},
}
2
@misc{UEK:2168347600,
author = "Anna Sławińska",
title = "Sprawozdanie z konferencji pt. Standardy i normy prawne w bibliotekach, stan obecny i przyszłość, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, która odbyła się w dniach 22-24 czerwca 2006 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=27},
}
3
@misc{UEK:2168348556,
author = "Anna Sławińska",
title = "Zarządzanie informacją w nauce",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "28",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=011&Wybor=28},
}
4
@misc{UEK:2168347662,
author = "Anna Sławińska",
title = "Z prac Rady Bibliotecznej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=27},
}
5
@misc{UEK:2166672827,
author = "Anna Sławińska",
title = "Z prac Rady Bibliotecznej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "25",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=013&Wybor=25},
}
6
@misc{UEK:2166662490,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
editor = Sławińska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=25},
}
7
@misc{UEK:2168348712,
author = "Anna Sławińska",
title = "Ogólnopolska konferencja naukowa: Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce, 21-23.09.2005 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_09&Wybor=26},
}
8
@misc{UEK:2168348644,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
editor = Sławińska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=26},
}
9
@misc{UEK:2168348646,
author = "Anna Sławińska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=26},
}
10
@article{UEK:2166662708,
author = "Anna Sławińska",
title = "Jubileusz 30-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 26 listopada 2004 r.",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "25",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=25},
}
11
@misc{UEK:2168348710,
author = "Anna Sławińska",
title = "Potrzeby informacyjne we współpracy polsko-niemieckiej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_08&Wybor=26},
}
12
@misc{UEK:2168348746,
author = "Anna Sławińska",
title = "Z prac Rady Bibliotecznej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=015&Wybor=26},
}
13
@misc{UEK:2168347300,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
editor = Sławińska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2004",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=23},
}
14
@article{UEK:2168347486,
author = "Anna Sławińska",
title = "Ojcowie zjednoczonej Europy",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "specjalny 1",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=Ns1},
}
15
@misc{UEK:2168348806,
author = "Anna Sławińska",
title = "Jubileuszowe spotkanie w GBPiZS, Warszawa, 17.09.2004",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "24",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_08&Wybor=24},
}
16
@misc{UEK:2168348772,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
editor = Sławińska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=24},
}
17
@misc{UEK:2168348774,
author = "Anna Sławińska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "24",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=24},
}
18
@misc{UEK:2168347302,
author = "Anna Sławińska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "23",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=23},
}
19
@misc{UEK:2168348850,
author = "Anna Sławińska",
title = "Z prac Rady Bibliotecznej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "24",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010&Wybor=24},
}
20
@misc{UEK:2168347258,
author = "Anna Sławińska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "21",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=21},
}
21
@misc{UEK:2168348894,
author = "Anna Sławińska",
title = "Z prac Rady Bibliotecznej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "22",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=012&Wybor=22},
}
22
@misc{UEK:2168348864,
author = "Anna Sławińska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "22",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=22},
}
23
@misc{UEK:2168348890,
author = "Anna Sławińska",
title = "Z konferencji naukowej: Public Relations: biblioteki, wydawnictwa i informacja naukowa",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "22",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009&Wybor=22},
}
24
@misc{UEK:2168347256,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
editor = Sławińska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2003",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=21},
}
25
@misc{UEK:2168348862,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
editor = Sławińska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=22},
}
26
@misc{UEK:2168347214,
author = "Anna Sławińska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "19",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=19},
}
27
@misc{UEK:2168347212,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
editor = Sławińska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2002",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=19},
}
28
@misc{UEK:2168348956,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
editor = Sławińska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=20},
}
29
@misc{UEK:2168348958,
author = "Anna Sławińska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "20",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=20},
}
30
@misc{UEK:2168349026,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
editor = Sławińska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2001",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Wybor=18},
}
31
@misc{UEK:2168349030,
author = "Anna Sławińska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "18",
pages = "",
year = "2001",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=18},
}
32
@book{UEK:2168339751,
author = " ",
title = "Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze)",
adress = "Warszawa",
publisher = "GBPiZS",
year = "1999",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-86539-82-8",
}
33
@article{UEK:2168284085,
author = "Anna Sławińska",
title = "Straszono nas nawet procesami...",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "18",
year = "1999",
}
34
@book{UEK:2168358044,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
35
@misc{UEK:2168346278,
author = "Anna Sławińska",
title = "Sprawozdanie z działalności Fundacji Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie za lata 1995 i 1996",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2(41)",
pages = "34-36",
year = "1997",
}
36
@inbook{UEK:2168291635,
author = "Anna Sławińska",
title = "Public relations w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995)",
pages = "125-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
}
37
@misc{UEK:2168358202,
title = "Library User Guide : Cracow Academy of Economic Main Library",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Cracow",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1995",
}
38
@misc{UEK:2168241970,
author = "Anna Sławińska",
title = "Sprawozdanie z działalności Fundacji Budowy Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4(35)",
pages = "19-21",
year = "1995",
}
39
@misc{UEK:2168358070,
title = "Informator: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Sokołowska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID