Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Marian Jamontt i zakopiański hotel Bristol w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018) , s. 10-13
Access mode:
Nr:
2168342357
unreviewed article
2

Author:
Title:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie a zakopiański Hotel Bristol
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 32-33
Access mode:
Nr:
2168280133
varia
3

Author:
Title:
Czterdzieści lat minęło
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (50), s. 37
Access mode:
Nr:
2168344094
varia
4

Author:
Title:
Ratujmy zakopiański Bristol
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (39), s. 49
Access mode:
Nr:
2168346344
varia
5

Author:
Title:
O historii i nie tylko
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (32) (2009) , s. 14
Access mode:
Nr:
2168274591
unreviewed article
1
Marian Jamontt i zakopiański hotel Bristol w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości / Zbigniew Stanisław CYRAN // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 10-13. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/10. - ISSN 1689-7757
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie a zakopiański Hotel Bristol / Zbigniew Stanisław CYRAN // Kurier UEK. - nr 4 (56) (2013), s. 32-33. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
3
Czterdzieści lat minęło / Zbigniew CYRAN // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 37. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
4
Ratujmy zakopiański Bristol / Zbigniew CYRAN // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 49. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010/25. - ISSN 1689-7757
5
O historii i nie tylko / Zbigniew CYRAN // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 14. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
1
Cyran Z., (2018), Marian Jamontt i zakopiański hotel Bristol w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 10-13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/10
2
Cyran Z., (2013), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie a zakopiański Hotel Bristol, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 32-33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
3
Cyran Z., (2012), Czterdzieści lat minęło, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 37; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
4
Cyran Z., (2010), Ratujmy zakopiański Bristol, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010/25
5
Cyran Z., (2009), O historii i nie tylko, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 14; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
1
@article{UEK:2168342357,
author = "Zbigniew Cyran",
title = "Marian Jamontt i zakopiański hotel Bristol w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "10-13",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/10},
}
2
@misc{UEK:2168280133,
author = "Zbigniew Cyran",
title = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie a zakopiański Hotel Bristol",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "32-33",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
3
@misc{UEK:2168344094,
author = "Zbigniew Cyran",
title = "Czterdzieści lat minęło",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "37",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
4
@misc{UEK:2168346344,
author = "Zbigniew Cyran",
title = "Ratujmy zakopiański Bristol",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "49",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010/25},
}
5
@article{UEK:2168274591,
author = "Zbigniew Cyran",
title = "O historii i nie tylko",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "14",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID