Publications of the selected author

1

Author:
Stanny Monika , Strzelczyk Wojciech
Title:
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce = Spatial Variation of Municipalities' Income Situation versus Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 17, z. 4 (2015) , s. 301-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168304427
article
2

Title:
Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa = Turist Accomodation as an Element of City Megaproduct on a Case of Cracow
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 459-468. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297139
article
See main document
3

Title:
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru = Tourist Development as a Factor in the Economic Formation of Tourist Area Products
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 17-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295107
article
4

Title:
Investment Attractiveness Measurement of the Regions Versus General Location of the Enterprises = Pomiar atrakcyjności inwestycyjnej regionów a lokalizacja ogólna przedsiębiorstw
Source:
Economic and Regional Studies = Studia Ekonomiczne i Regionalne. - vol. 7, nr 2 (2014) , s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168302615
article
1
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce = Spatial Variation of Municipalities' Income Situation versus Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland / Monika Stanny, Wojciech Strzelczyk // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 17, z. 4 (2015), s. 301-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177552. - ISSN 1508-3535
2
Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa = Turist Accomodation as an Element of City Megaproduct on a Case of Cracow / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 459-468. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112269/edition/97536/content. - ISSN 0079-3507
3
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru = Tourist Development as a Factor in the Economic Formation of Tourist Area Products / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 17-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/671. - ISSN 1898-6447
4
Investment Attractiveness Measurement of the Regions Versus General Location of the Enterprises = Pomiar atrakcyjności inwestycyjnej regionów a lokalizacja ogólna przedsiębiorstw / Wojciech Strzelczyk // Economic and Regional Studies = Studia Ekonomiczne i Regionalne. - vol. 7, nr 2 (2014), s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/func-startdown/2217/. - ISSN 2083-3725
1
Stanny M., Strzelczyk W., (2015), Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 17, z. 4, s. 301-307; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177552
2
Guzik H., Strzelczyk W., (2015), Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 459-468; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112269/edition/97536/content
3
Guzik H., Strzelczyk W., (2014), Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 17-33; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/671
4
Strzelczyk W., (2014), Investment Attractiveness Measurement of the Regions Versus General Location of the Enterprises, "Economic and Regional Studies", vol. 7, nr 2, s. 5-25; http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/func-startdown/2217/
1
@article{UEK:2168304427,
author = "Stanny Monika and Strzelczyk Wojciech",
title = "Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 17, z. 4",
pages = "301-307",
year = "2015",
}
2
@article{UEK:2168297139,
author = "Guzik Halina and Strzelczyk Wojciech",
title = "Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "459-468",
adress = "",
year = "2015",
}
3
@article{UEK:2168295107,
author = "Guzik Halina and Strzelczyk Wojciech",
title = "Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "17-33",
year = "2014",
}
4
@article{UEK:2168302615,
author = "Strzelczyk Wojciech",
title = "Investment Attractiveness Measurement of the Regions Versus General Location of the Enterprises",
journal = "Economic and Regional Studies",
number = "vol. 7, 2",
pages = "5-25",
year = "2014",
}