Publications of the selected author

1

Title:
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru = Tourist Development as a Factor in the Economic Formation of Tourist Area Products
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 17-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295107
article
2

Title:
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [84]-[109] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301547
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Investment Attractiveness Measurement of the Regions Versus General Location of the Enterprises = Pomiar atrakcyjności inwestycyjnej regionów a lokalizacja ogólna przedsiębiorstw
Source:
Economic and Regional Studies = Studia Ekonomiczne i Regionalne. - vol. 7, nr 2 (2014) , s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168302615
article
4

Conference:
13th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Muszyna, Polska, od 2014-06-23 do 2014-06-24
Title:
Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2014, s. 211-226. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 13)
Research program:
The paper has been prepared as part of a project funded by the National Science Centre under Decision No. DEC-2011/01/D/HS4/05993
ISBN:
978-83-62550-98-2
Access mode:
Nr:
2168286909
chapter in conference materials
See main document
5

Title:
Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej = Selected Aspects of Assets and Liabilities Valuation according to the Fair Value
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 215-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272998
chapter in monograph
See main document
6

Conference:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal'nij ì svitovij dosvìd", Lwów, Ukraina, od 2013-04-25 do 2013-04-26
Title:
Produkt turystyczny Lwowa w opinii mieszkańców Rzeszowa
Source:
Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal'nij ì svitovij dosvìd : zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї - L'vìv: Lìga Pres, 2013, s. 57-59
ISBN:
978-966-397-178-6
Nr:
2168302009
chapter in conference materials
7

Title:
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 221-254. - Streszcz.
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290319
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru = Tourist Development as a Factor in the Economic Formation of Tourist Area Products / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 17-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/671. - ISSN 1898-6447
2
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego / Paweł ZIENIUK, Wojciech Strzelczyk // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [84]-[109]. - Bibliogr.
3
Investment Attractiveness Measurement of the Regions Versus General Location of the Enterprises = Pomiar atrakcyjności inwestycyjnej regionów a lokalizacja ogólna przedsiębiorstw / Wojciech Strzelczyk // Economic and Regional Studies = Studia Ekonomiczne i Regionalne. - vol. 7, nr 2 (2014), s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/func-startdown/2217/. - ISSN 2083-3725
4
Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Wojciech Strzelczyk // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2014. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 13). - S. 211-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62550-98-2. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol13.pdf
5
Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej = Selected Aspects of Assets and Liabilities Valuation according to the Fair Value / Wojciech Strzelczyk // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 215-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
6
Produkt turystyczny Lwowa w opinii mieszkańców Rzeszowa / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // W: Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal'nij ì svitovij dosvìd : zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї. - L'vìv : Lìga Pres, 2013. - S. 57-59. - ISBN 978-966-397-178-6
7
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 221-254. - Streszcz.
1
Guzik H., Strzelczyk W., (2014), Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 17-33; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/671
2
Zieniuk P., Strzelczyk W., (2014), Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [84]-[109].
3
Strzelczyk W., (2014), Investment Attractiveness Measurement of the Regions Versus General Location of the Enterprises, "Economic and Regional Studies", vol. 7, nr 2, s. 5-25; http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/func-startdown/2217/
4
Zawilińska B., Strzelczyk W., (2014), Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 13), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 211-226.
5
Strzelczyk W., (2013), Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 215-224.
6
Guzik H., Strzelczyk W., (2013), Produkt turystyczny Lwowa w opinii mieszkańców Rzeszowa. [W:] Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal'nij ì svitovij dosvìd : zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї, L'vìv : Lìga Pres, s. 57-59.
7
Guzik H., Strzelczyk W., (2013), Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 221-254.
1
@article{UEK:2168295107,
author = "Guzik Halina and Strzelczyk Wojciech",
title = "Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "17-33",
year = "2014",
}
2
@unpublished{UEK:2168301547,
author = "Zieniuk Paweł and Strzelczyk Wojciech",
title = "Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[84]-[109]",
year = "2014",
}
3
@article{UEK:2168302615,
author = "Strzelczyk Wojciech",
title = "Investment Attractiveness Measurement of the Regions Versus General Location of the Enterprises",
journal = "Economic and Regional Studies",
number = "vol. 7, 2",
pages = "5-25",
year = "2014",
}
4
@inbook{UEK:2168286909,
author = "Zawilińska Bernadetta and Strzelczyk Wojciech",
title = "Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "211-226",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2014",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-62550-98-2",
}
5
@inbook{UEK:2168272998,
author = "Strzelczyk Wojciech",
title = "Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "215-224",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
6
@inbook{UEK:2168302009,
author = "Guzik Halina and Strzelczyk Wojciech",
title = "Produkt turystyczny Lwowa w opinii mieszkańców Rzeszowa",
booktitle = "Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal'nij ì svitovij dosvìd : zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї",
pages = "57-59",
adress = "L'vìv",
publisher = "Lìga Pres",
year = "2013",
isbn = "978-966-397-178-6",
}
7
@unpublished{UEK:2168290319,
author = "Guzik Halina and Strzelczyk Wojciech",
title = "Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "221-254",
year = "2013",
}