Publications of the selected author

1

Title:
Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
111 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-704-2
Nr:
2168302479
academic script
2

Title:
Niemiecki nie jest trudny : ćwiczenia dla osób podejmujących pracę zawodową
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-703-5
Nr:
2168305187
academic script
3

Title:
Lektoraty języków obcych na uczelniach wyższych w aspekcie wielojęzyczności
Source:
Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych / red. Monika SREBRO, Elżbieta TYPEK, Lidia ZIELIŃSKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 27-39. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3
Nr:
2168302227
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Germaniści na konferencjach - Refleksje po ogólnoświatowej konferencji germanistów w Bolzano
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 43. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275339
varia
See main document
5

Title:
Komunikacja po wiedeńsku, czyli... pracownicy SJO UEK po raz pierwszy na wymianie w ramach programu Erasmus
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012) , s. 70-71. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168273952
unreviewed article
See main document
6

Conference:
Konferencja pt. "Z uniwersytetu do pracy", Kraków, Polska, od 2011-06-17 do 2011-06-17
Title:
Rola LdL w nauczaniun LSP jako kompetencji kluczowej a konkurencyjność absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy
Source:
Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego. - 4 (2012) , s. 105-115 - Bibliogr.
Nr:
2168302267
article
7

Title:
Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
111 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-540-6
Nr:
2168302469
academic script
1
Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego / [Maria Adamska, Beata BUDZYŃSKA, Ewa FISCHER, Marta GŁĘBECKA, Stanisław GÓRECKI, Beata HADASZ, Elżbieta JAŁOSZEWSKA-WROŃSKA, Janusz KAWKA, Agnieszka KĄDZIOŁKA-ZARĘBA, Anna KULTYS, Bożena LASOŃ, Agata PIEKARZ, Grażyna PIETRUSZEWSKA, Anna PIWOWARCZYK, Maria SROKA-OZIMEK, Halina STRZESZYŃSKA, Adriana SZAFAROWICZ, Sylwia ŚLUSARCZYK, Kornelia TOMASZEWSKA, Barbara TRUSZKOWSKA, Janina URBAŃSKA-MAZOŃ, Dorota WILK, Magdalena WISIECKA, Dorota ZAWADZKA, Danuta ŻUPNIK]. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 111 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-704-2
2
Niemiecki nie jest trudny : ćwiczenia dla osób podejmujących pracę zawodową / Bożena LASOŃ, Dorota ZAWADZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 190 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-703-5
3
Lektoraty języków obcych na uczelniach wyższych w aspekcie wielojęzyczności / Bożena LASOŃ, Dorota ZAWADZKA // W: Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych / red. Monika SREBRO, Elżbieta TYPEK, Lidia ZIELIŃSKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 27-39. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3
4
Germaniści na konferencjach - Refleksje po ogólnoświatowej konferencji germanistów w Bolzano / Dorota ZAWADZKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 43. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
5
Komunikacja po wiedeńsku, czyli... pracownicy SJO UEK po raz pierwszy na wymianie w ramach programu Erasmus / Dorota ZAWADZKA, Lucyna WILINKIEWICZ-GÓRNIAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 70-71. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
6
Rola LdL w nauczaniun LSP jako kompetencji kluczowej a konkurencyjność absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy / Dorota ZAWADZKA, Anna PIWOWARCZYK // Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego. - 4 (2012), s. 105-115. - Bibliogr. - ISSN 2080-2358
7
Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego / [aut. Maria ADAMSKA, Beata BUDZYŃSKA, Ewa FISCHER, Marta GŁĘBECKA, Stanisław GÓRECKI, Beata HADASZ, Elżbieta JAŁOSZEWSKA-WROŃSKA, Janusz KAWKA, Agnieszka KĄDZIOŁKA-ZARĘBA, Anna KULTYS, Bożena LASOŃ, Agata PIEKARZ, Grażyna PIETRUSZEWSKA, Anna PIWOWARCZYK, Maria SROKA-OZIMEK, Halina STRZESZYŃSKA, Adriana SZAFAROWICZ, Sylwia ŚLUSARCZYK, Kornelia TOMASZEWSKA, Barbara TRUSZKOWSKA, Janina URBAŃSKA-MAZOŃ, Dorota WILK, Magdalena WISIECKA, Dorota ZAWADZKA, Danuta ŻUPNIK] ; [rec. i red. nauk. Jan Kandzia]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 111 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-540-6
1
Adamska M., Budzyńska B., Fischer E., Głębecka M., Górecki S., Hadasz B., Jałoszewska-Wrońska E., Kawka J., Kądziołka-Zaręba A., Kultys A., Lasoń B., Piekarz A., Pietruszewska G., Piwowarczyk A., Sroka-Ozimek M., Strzeszyńska H., Szafarowicz A., Ślusarczyk S., Tomaszewska K., Truszkowska B., Urbańska-Mazoń J., Wilk D., Wisiecka M., Zawadzka D., Żupnik D., (2015), Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 111 s.
2
Lasoń B., Zawadzka D., (2015), Niemiecki nie jest trudny: ćwiczenia dla osób podejmujących pracę zawodową, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 190 s.
3
Lasoń B., Zawadzka D., (2015), Lektoraty języków obcych na uczelniach wyższych w aspekcie wielojęzyczności. [W:] Srebro M., Typek E., Zielińska L. (red.), Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 27-39.
4
Zawadzka D., (2014), Germaniści na konferencjach - Refleksje po ogólnoświatowej konferencji germanistów w Bolzano, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
5
Zawadzka D., Wilinkiewicz-Górniak L., (2012), Komunikacja po wiedeńsku, czyli... pracownicy SJO UEK po raz pierwszy na wymianie w ramach programu Erasmus, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 70-71; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
6
Zawadzka D., Piwowarczyk A., (2012), Rola LdL w nauczaniun LSP jako kompetencji kluczowej a konkurencyjność absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy, "Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego", 4, s. 105-115.
7
Adamska M., Budzyńska B., Fischer E., Głębecka M., Górecki S., Hadasz B., Jałoszewska-Wrońska E., Kawka J., Kądziołka-Zaręba A., Kultys A., Lasoń B., Piekarz A., Pietruszewska G., Piwowarczyk A., Sroka-Ozimek M., Strzeszyńska H., Szafarowicz A., Ślusarczyk S., Tomaszewska K., Truszkowska B., Urbańska-Mazoń J., Wilk D., Wisiecka M., Zawadzka D., Żupnik D., (2011), Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego, Kandzia J. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 111 s.
1
@book{UEK:2168302479,
author = "Adamska Maria and Budzyńska Beata and Fischer Ewa and Głębecka Marta and Górecki Stanisław and Hadasz Beata and Jałoszewska-Wrońska Elżbieta and Kawka Janusz and Kądziołka-Zaręba Agnieszka and Kultys Anna and Lasoń Bożena and Piekarz Agata and Pietruszewska Grażyna and Piwowarczyk Anna and Sroka-Ozimek Maria and Strzeszyńska Halina and Szafarowicz Adriana and Ślusarczyk Sylwia and Tomaszewska Kornelia and Truszkowska Barbara and Urbańska-Mazoń Janina and Wilk Dorota and Wisiecka Magdalena and Zawadzka Dorota and Żupnik Danuta",
title = "Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-704-2",
}
2
@book{UEK:2168305187,
author = "Lasoń Bożena and Zawadzka Dorota",
title = "Niemiecki nie jest trudny : ćwiczenia dla osób podejmujących pracę zawodową",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-703-5",
}
3
@inbook{UEK:2168302227,
author = "Lasoń Bożena and Zawadzka Dorota",
title = "Lektoraty języków obcych na uczelniach wyższych w aspekcie wielojęzyczności",
booktitle = "Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych",
pages = "27-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3",
}
4
@misc{UEK:2168275339,
author = "Zawadzka Dorota",
title = "Germaniści na konferencjach - Refleksje po ogólnoświatowej konferencji germanistów w Bolzano",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "43",
year = "2014",
}
5
@article{UEK:2168273952,
author = "Zawadzka Dorota and Wilinkiewicz-Górniak Lucyna",
title = "Komunikacja po wiedeńsku, czyli... pracownicy SJO UEK po raz pierwszy na wymianie w ramach programu Erasmus",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "70-71",
year = "2012",
}
6
@article{UEK:2168302267,
author = "Zawadzka Dorota and Piwowarczyk Anna",
title = "Rola LdL w nauczaniun LSP jako kompetencji kluczowej a konkurencyjność absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy",
journal = "Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego",
number = "4",
pages = "105-115",
year = "2012",
}
7
@book{UEK:2168302469,
author = "Adamska Maria and Budzyńska Beata and Fischer Ewa and Głębecka Marta and Górecki Stanisław and Hadasz Beata and Jałoszewska-Wrońska Elżbieta and Kawka Janusz and Kądziołka-Zaręba Agnieszka and Kultys Anna and Lasoń Bożena and Piekarz Agata and Pietruszewska Grażyna and Piwowarczyk Anna and Sroka-Ozimek Maria and Strzeszyńska Halina and Szafarowicz Adriana and Ślusarczyk Sylwia and Tomaszewska Kornelia and Truszkowska Barbara and Urbańska-Mazoń Janina and Wilk Dorota and Wisiecka Magdalena and Zawadzka Dorota and Żupnik Danuta",
title = "Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego",
editor = Kandzia Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-540-6",
}