Publications of the selected author
1

Author:
Andrzej Korzeniowski , Mieczysław Skrzypek , Grzegorz Szyszka
Title:
Opakowania w systemach logistycznych
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010
Physical description:
214 s.: il., wykr.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Logistyka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-87344-69-6
Nr:
2168265620
monograph
2

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Mieczysław Skrzypek
Title:
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007
Physical description:
157, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-07246-8
Nr:
2168272942
textbook
3

Title:
Ekologistyka i edukacja ekologistyczna społeczeństwa = Ecologistics and Ecological Education of the Society
Source:
Opakowanie. - nr 12 (2003) , s. 14-15. - Streszcz., summ.
Nr:
2168347310
article
4

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Mieczysław Skrzypek
Title:
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003
Physical description:
159, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-07246-X
Nr:
2168272954
textbook
5

Title:
Funkcje logistyczne opakowań w systemie zarządzania produktem = Logistics Functions of Packaging in the Product Management System
Source:
Opakowanie. - nr 8 (2003) , s. 12-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347476
article
6

Author:
Andrzej Korzeniowski , Mieczysław Skrzypek , Grzegorz Szyszka
Title:
Opakowania w systemach logistycznych
Edition:
Wyd. 2 poszerz. i zm.
Publisher address:
Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001
Physical description:
214 s.: il., wykr.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Logistyka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-902313-5-2
Nr:
2168265630
monograph
7

Title:
Testowanie towarów jako stymulator jakości = Testing of Goods as a Stimulator of Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001) , s. 33-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231404
article
8

Title:
Opakowania jako element ekologicznej oceny wyrobów powszechnego użytku
Source:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK, s. 84-122 - Bibliogr.
Signature:
NP-596/1/Magazyn
Nr:
2168259144
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Andrzej Korzeniowski , Mieczysław Skrzypek
Title:
Wybrane problemy ekologistki zużycia opakowań
Source:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 383-389 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168240316
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Towaroznawstwo ogólne
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
201 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-063-1
Nr:
2168264422
academic script
11

Author:
Mieczysław Skrzypek , Andrzej Korzeniowski
Title:
Ekologiczne i logistyczne aspekty zagospodarowywania poużytkowych odpadów opakowaniowych
Source:
Opakowanie. - nr 12 (2000) , s. 16-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347312
article
12

Author:
Andrzej Korzeniowski , Mieczysław Skrzypek
Conference:
Polski Kongres Logistyczny "LOGISTICS 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku", Poznań, Polska, od 2000-06-01 do 2000-06-02
Title:
Ekologistyka odpadów opakowaniowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej i w Polsce
Source:
Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku : Polski Kongres Logistyczny : LOGISTICS 2000, Poznań 1-2.06.2000 : materiały kongresowe / red. Józef Wojtczak - Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2000, s. 397-408 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Logistyka)
ISBN:
83-87344-65-6
Nr:
2168347474
chapter in conference materials
13

Title:
A Nostalgic Walk Down Memory Lane
Source:
Eksperyment. - nr 4 (2000) , s. 15
Nr:
2168357862
unreviewed article
14

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Mieczysław Skrzypek
Title:
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000
Physical description:
159, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-07246-X
Nr:
2168264496
textbook
15

Title:
Niektóre powiązania towaroznawstwa z marketingiem, zarządzaniem jakością, logistyką i ekologią = On Certain Relations Between the Science of Commodities and Marketing, Quality Management, Logistics, and Ecology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 518 (1999) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256464
article
16

Author:
Andrzej Korzeniowski , Zenon Foltynowicz , Mieczysław Skrzypek
Title:
Ecologistic Aspects of Packaging Waste
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 1040-1044. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-88-9
Nr:
2168253824
chapter in conference materials
17

Title:
Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz jego wkład w rozwój nauk towaroznawczych w Polsce
Source:
Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000 : materiały seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.) / red. Aleksandra Kowal-Kwiatkowska - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 17-24
ISBN:
83-7252-024-0
Nr:
2168252800
chapter in conference materials
18

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Mieczysław Skrzypek
Title:
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej
Edition:
Wyd. 1
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999
Physical description:
159, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-07246-X
Nr:
2168272938
textbook
19

Author:
Andrzej Korzeniowski , Mieczysław Skrzypek
Title:
Ekologistyka zużytych opakowań
Publisher address:
Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 1999
Physical description:
166, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Logistyka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87344-45-1
Access mode:
Nr:
2168336441
book
20

Title:
Nowe rozwiązania zbiórki i segregacji zużytych opakowań na przykładzie Austrii = An Austrian Example of New Solutions for Packaging Collection and Segregation
Source:
Problemy Ekologii. - nr 1 (1999) , s. 20-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276483
article
21

Title:
Satysfakcjonowanie konsumenta - cel zarządzania jakością i zarządzania logistycznego
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 242-245 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248908
chapter in conference materials
See main document
22

Title:
[Recenzja]
Source:
Forum Ware. - 26, nr 1-4 (1998) , s. 191
Nr:
2168254382
review
23

Title:
Selektywna zbiórka zużytych opakowań w Austrii = Separate Collection of Post-use Packaging Waste in Austria
Source:
Opakowanie. - nr 12 (1998) , s. 14-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347318
article
24

Title:
[Recenzja]
Source:
Forum Ware. - 26, nr 1-4 (1998) , s. 191
Nr:
2168254380
review
25

Title:
Towaroznawstwo i współczesne problemy ekologiczne
Source:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 121-133 - Bibliogr.
Nr:
2168240444
chapter in conference materials
26

Author:
Andrzej Korzeniowski , Grzegorz Szyszka , Mieczysław Skrzypek
Title:
Projektowanie opakowań transportowych w łańcuchu logistycznym = Designing of Transport Packages in a Logistics Chain
Source:
Logistyka. - nr 3 (1997) , s. 87-88 - Bibliogr.
Nr:
2168351344
article
27

Title:
Drogi rozwiązywania problemu opakowań z uwzględnieniem postulatów ekologicznych = Ways of Resolving the Problem of Packaging Taking Into Account Ecological Demands
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 494 (1997) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260784
article
28

Author:
Mieczysław Skrzypek , Andrzej Korzeniowski
Title:
The Logistic and Environmental Aspect of Designing the "Transportable" Packages
Source:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 320-322. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168273890
chapter in conference materials
29

Title:
Ecoproblems of the Leather Industry Products in Poland
Source:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 107-109. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168273618
chapter in conference materials
30

Title:
Towaroznawstwo ogólne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
168 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-15-1
Nr:
2168264418
academic script
31

Title:
Leksykon uszkodzeń towarów
Source:
Logistyka. - nr 4 (1997) , s. 88
Nr:
2168351370
review
32

Title:
Konsumencka akceptacja jakości towarów
Source:
Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997, s. 275-283. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-906641-7-8
Nr:
2168269272
chapter in conference materials
33

Author:
Andrzej Korzeniowski , Mieczysław Skrzypek , Grzegorz Szyszka
Title:
Opakowania w systemach logistycznych
Publisher address:
Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 1996
Physical description:
175, [2] s.: il., wykr.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Logistyka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-902313-5-2
Nr:
2168265628
monograph
34

Title:
Ustawodawstwo europejskie w zakresie gospodarki opakowaniami = European Legislation on Packaging Management
Source:
Opakowanie. - nr 12 (1996) , s. 21-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347322
article
35

Title:
Sustainable Development from Commodity Science Point of View
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 57-59. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254612
chapter in conference materials
36

Author:
Andrzej Korzeniowski , Mieczysław Skrzypek
Title:
Regulacje prawne i działania praktyczne w ograniczaniu obciążenia środowiska naturalnego zużytymi opakowaniami w Austrii
Source:
Opakowanie. - nr 2 (1995) , s. 6-10. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347328
article
37

Title:
Structure of Commodity Science Programme for Marketing Students at Cracow School of Economics
Source:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 708-712
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256072
chapter in conference materials
38

Title:
Zmiany osobowe w składzie Prezydium ZG PTT i ich przyczyny
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995, s. 115-117
Nr:
2168284597
varia
39

Title:
Towaroznawstwo i logistyka
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995 (1995) , s. 23-33 - Bibliogr.
Nr:
2168284569
article
40

Title:
Nowe niemieckie i austriackie regulacje prawne dotyczące gospodarki opakowaniami = New German and Austrian Legal Regulations on Packing Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 230 (1995) , s. 32-42. - Tytuł numeru: Gospodarka opakowaniami jako element ochrony środowiska naturalnego
Nr:
2168281801
article
41

Title:
Informacje Zarządu Głównego PTT za okres od 15 czerwca 1994 do 15 maja 1995 r.
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995, s. 112-115
Nr:
2168284595
varia
42

Title:
70-lecie urodzin Profesora Josefa Hölzla
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995, s. 128-129
Nr:
2168284607
varia
43

Title:
70-lecie urodzin Profesora Güntera Grundke
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995, s. 127-128
Nr:
2168284605
varia
44

Author:
Rafał Barycz , Mieczysław Skrzypek
Title:
Wiedeńska spalarnia śmieci Spittelau = Spittelau Utilization Centre in Vienna
Source:
Logistyka. - nr 4 (1995) , s. 13-16
Nr:
2168343043
article
45

Title:
IX Sympozjum IGWT w Budapeszcie '93
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995, s. 117-118
Nr:
2168284599
varia
46

Title:
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Pilawski
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995, s. 134-135
Nr:
2168284613
varia
47

Author:
Andrzej Korzeniowski , Mieczysław Skrzypek
Title:
Bilanse ekologiczne opakowań = The Ecological Assessment Containers
Source:
Logistyka. - nr 3 (1994) , s. 32-35 - Bibliogr.
Nr:
2168351340
article
48

Author:
Andrzej Korzeniowski , Mieczysław Skrzypek
Title:
Ekologia a problemy opakowalnictwa
Source:
Opakowanie. - nr 5 (1993) , s. 12-14 - Bibliogr.
Nr:
2168347718
article
49

Title:
Istota i geneza logistyki towarów i jej powiązania z towaroznawstwem = The Essence and Genesis of the Logistics of Goods and Its Link with the Science of Commodities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 398 (1993) , s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248190
article
50

Title:
Kierunki doskonalenia procesu dydaktycznego w zakresie towaroznawstwa handlowego w świetle badań sondażowych wśród studentów = Students Views on the Directions of Improvements in Teaching the Merchandise Knowledge
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 381 (1992) , s. 47-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262854
article
51

Title:
Logistyka opakowań - integralny element logistyki towarów
Source:
Opakowanie. - nr 6 (1992) , s. 2-6 - Bibliogr.
Nr:
2168347726
article
52

Title:
Logistyka towarów = Logistics of Goods
Source:
MT Problemy Magazynowania i Transportu. - nr 1 (1992) , s. 7-12 - Bibliogr.
Nr:
2168332335
article
53

Title:
Perspektywy i zadania towaroznawstwa w nowej sytuacji ekonomicznej = Prospects and Tasks of the Science of Commodities in the New Economic Situation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 381 (1992) , s. 41-46. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262852
article
54

Conference:
8th IGWT Symposium, Bad Hersfeld / Lübeck, Niemcy, od 1991-08-18 do 1991-08-23
Title:
Einige gedanken zur Optimierung der Erzeugnisqualität = Some Comments on Optimizing Commodity Quality
Source:
Forum Ware. - 20, nr 1-4 (1992) , s. 72-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168369212
article
55

Title:
Tadeusz Wawak - Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1991/1992 (1991) , s. 139-142
Nr:
2168350012
review
56

Conference:
8th IGWT Symposium, Bad Hersfeld / Lübeck, Niemcy, od 1991-08-18 do 1991-08-23
Title:
Einige gedanken zur Optimierung der Erzeugnisqualität = Some Comments on Optimizing Commodity Quality
Source:
Forum Ware. - 19, nr 1-4, s. 137-138. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168369204
varia
57

Title:
65-lecie urodzin prof. dra Güntera Grundke
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1990, s. 219-220
Nr:
2168350026
varia
58

Title:
"Warenkunde 2000" ("Towaroznawstwo 2000"), Wiedeń, IX'90
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1990, s. 213-214
Nr:
2168350020
varia
59

Title:
Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN = Differentiation of Quality Levels of Non-foodstuffs in PN and BN Standard Specifications
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 328 (1990) , s. 19-31. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254466
article
60

Title:
65-lecie urodzin prof. Józefa Hölzla
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1990, s. 221-222
Nr:
2168350028
varia
61

Title:
Szkody towarowe wywoływane pylistymi zanieczyszczeniami powietrza
Source:
MT Problemy Magazynowania i Transportu. - nr 1-2 (25-26) (1990) , s. 38-41
Nr:
2168332329
article
62

Title:
Propedeutyka towaroznawstwa
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
153 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168295497
academic script
63

Title:
60-lecie urodzin prof. dr. Guntera Grundke
Source:
Problemy Jakości. - nr 1-2, s. 40-41
Nr:
2168370782
varia
64

Title:
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988
Physical description:
170 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168345480
See related chapters
65

Title:
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze w minionym ćwierćwieczu
Source:
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988, s. 95-108
Nr:
2168349152
chapter in book
See main document
66

Author:
Günter Grundke , Mieczysław Skrzypek
Title:
Zarys rozwoju i stan aktualny aktywnego oddziaływania na jakość towarów w Niemieckiej Republice Demokratycznej
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1988 (1988) , s. 147-161 - Bibliogr.
Nr:
2168349984
article
67

Author:
Title:
Biodegradacja materiałów bawełnianych i bawełniano-poliestrowych = Biodegradation of cotton and cotton-polyester materials
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 275 (1988) , s. 67-78. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168248938
article
68

Author:
Ignacy Duda , Stanisław Kaczor , Stanisław Palka , Henryk Chwiałkowski , Antoni Berbeka , Krzesław Stokłosa , Maria Krełowska-Kułas , Franciszek Januszkiewicz , Czesław Banach , Danuta Hulak , Mieczysław Skrzypek , Jan Karczewski , Marian Cichoń , Wacław Adamczyk , Ewa Wrzosek , Grażyna Dudzińska , Jadwiga Stobiecka , Małgorzata Niepokulczycka , Zygmunt Mikołajuk , Jadwiga Szymczak , Irena Iwińska
Conference:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Title:
Dyskusja
Source:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 29-94
Nr:
2168348944
voice in discussion / interview
See main document
69

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 276
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168248944
journal / series editorial
70

Title:
Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego = The Activity of Polish Society of Commodity Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 223 (1987) , s. 113-124. - Summ.
Nr:
2168276215
article
71

Title:
Towaroznawstwo ogólne
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1987
Physical description:
162, [1] s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339745
academic script
72

Title:
Rola i udział towaroznawstwa ogólnego w badaniach naukowych i w nauczaniu towaroznawstwa = The Part and Participation of the Department of Overall Problems of Commodity Science in the Investigations and in Teaching of Commodity Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 223 (1987) , s. 37-47. - Rez., summ.
Nr:
2168264152
article
73

Title:
Jakość pieczywa w Krakowie w świetle badań ankietowych
Source:
Biuletyn Federacji Konsumentów. - nr 7 (1987) , s. 50-59
Nr:
2168369186
article
74

Title:
Niektóre uwarunkowania organizacyjne jakości wyrobów przemysłowych
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 8a. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255578
varia
75

Title:
Zmiany wybranych cech jakościowych chleba skrobiowego w czasie przechowywania = The Change of Some Quality Characteristics of Starch Bread During Storage
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 224 (1986) , s. 15-29. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264172
article
76

Title:
Sterowanie i kontrola jakości wyrobów
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (563) (1986) , s. 16-18
Nr:
2168332437
article
77

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 221, 224
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Nr:
2168231442
journal / series editorial
78

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Poszukiwania modelu systemu kontroli jakości w Polsce
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 345-359
Nr:
2168265876
chapter in conference materials
See main document
79

Title:
Wprowadzenie do towaroznawstwa
Source:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 9-15
Series:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168339987
preface / summary
See main document
80

Conference:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa", Kraków, Polska, od 1985-09-20 do 1985-09-21
Title:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
82 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168333959
conference materials
See related chapters
81

Conference:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa", Kraków, Polska, od 1985-09-20 do 1985-09-21
Title:
Od Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
Source:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / red. Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 5
Nr:
2168333981
varia
See main document
82

Conference:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa", Kraków, Polska, od 1985-09-20 do 1985-09-21
Title:
Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
Source:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / red. Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 35-43
Nr:
2168333973
chapter in conference materials
See main document
83

Title:
Czy nadal system proilościowy? (Artykuł dyskusyjny) = Is It to Be still a Pro-quantity System? = Wird das Proquantitative System Weitererhalten Bleiben? = Будет ли в дальнейшем господствоват проколичественная система?
Source:
Problemy Jakości. - nr 4-5 (1985) , s. 11-14. - Summ., rez., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168370760
article
84

Title:
Nadzieja, która zawiodła
Source:
Problemy Jakości. - nr 6, s. 6-7
Nr:
2168370764
varia
85

Author:
Mieczysław Skrzypek , Małgorzata Urbańska
Title:
Kryteria oceny jakości pralek automatycznych produkcji krajowej = Criteria of Quality Estimation of Automatic Washing Machines Manufactured in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984) , s. 201-211. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261550
article
86

Title:
Odbiór jakościowy towarów
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1984
Physical description:
47 s.; 29 cm
Nr:
2168345090
book
87

Title:
Kryteria oceny jakości w przemyśle lekkim i chemicznym
Source:
Mała encyklopedia jakości. Cz. 1 - Warszawa: PTE, 1984, s. 181-187
Nr:
2168349202
lexical items
88

Title:
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
Source:
Mała encyklopedia jakości. Cz. 2 - Warszawa: PTE, 1984, s. 316-319
Nr:
2168349198
lexical items
89

Author:
Mieczysław Skrzypek , Marian Dujka
Title:
Ocena jakości papierosów produkcji krajowej w świetle obowiązujących norm = Quality Estimation of Cigarattes Produced in Poland in the Light of Obligatory Norms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984) , s. 133-146. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261322
article
90

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Poszukiwania modelu systemu kontroli jakości w Polsce
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[178]18[195] - Bibliogr.
Nr:
2168273566
chapter in conference materials
91

Title:
Propedeutyka towaroznawstwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168295499
academic script
92

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 186, 189, 199
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1984
Nr:
2168261034
journal / series editorial
93

Title:
Wstęp do towaroznawstwa
Publisher address:
Warszawa: PTE, 1984
Physical description:
57 s.: il.; 29 cm
Nr:
2168345896
academic script
94

Author:
Title:
Projekt programu nauczania opakowalnictwa w szkolnictwie wyższym w Polsce
Source:
Opakowanie. - nr 6 (1983) , s. 6-9. - Streszcz.
Nr:
2168370570
article
95

Title:
20 lat Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
Source:
Opakowanie. - nr 6, s. 16, 21, 29
Nr:
2168370590
varia
96

Title:
Ilościowe metody oceny jakości towarów : sympozjum naukowe
Source:
Problemy Jakości. - nr 3, s. 14
Nr:
2168370754
varia
97

Title:
Optymalizacja jakości wyrobów przemysłowych = Optimalization of the Quality of Industrial Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 5-13. - Summ., rez.
Nr:
2168280043
article
98

Title:
Normy a jakość i jakość norm
Source:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 51, nr 4 (1983) , s. 2-4
Nr:
2168370218
article
99

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 166
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Nr:
2168280041
journal / series editorial
100

Title:
Recenzja: G. Grundke: "Szkody towarowe w ujęciu modelowym" (Warenschaden im Modell), VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1982, s. 128
Source:
Opakowanie. - nr 6 (1983) , s. 12
Nr:
2168370572
review
101

Title:
Recenzja: G. Grundke: "Zarys towaroznawstwa ogólnego", t. 3 "Pielęgnowanie towarów - opakowanie", wyd. 5 - nowo opracowane. (Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Band III. Warenpflege - Verpackung). VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1981
Source:
Opakowanie. - nr 3 (1982) , s. 33
Nr:
2168370596
review
102

Title:
Wpływ rodzaju opakowania na trwałość pieczywa cukierniczego
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
183 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/887
Nr:
2168243302
doctoral dissertation
103

Title:
Sterowanie jakością towarów = Direction of Commodities' Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981) , s. 11-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233874
article
104

Title:
Próba oceny opakowań zbiorczych dla przetworów owocowo-warzywnych dostarczanych w szklanych opakowaniach jednostkowych = Attempt at the Estimation of Collective Packages of Fruit and Vegetable Preserves in Glass Unit Containers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981) , s. 119-127. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233898
article
105

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 144
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Nr:
2168233866
journal / series editorial
106

Title:
Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów
Source:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 49, nr 6 (1981) , s. 5-9
Nr:
2168370212
article
107

Title:
O książce G. Grundkego poświęconej ochronie towarów i opakowalnictwu = On the Book by G. Grundke Dealing with Packaging and the Protection of Goods
Source:
Problemy Magazynowania. - nr 3/4 (1981) , s. 333-334
Nr:
2168355802
review
108

Title:
Zadania handlu w dziedzinie sterowania jakością towarów
Source:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 51-56
Nr:
2168255056
chapter in conference materials
109

Title:
Metodyka prowadzenia badań
Source:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 37
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298559
chapter in monograph
See main document
110

Title:
Szkody towarowe wynikające z nieprawidłowości ciągu opakowaniowo-transportowo-magazynowego
Source:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 27-34
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298557
chapter in monograph
See main document
111

Title:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie
Publisher address:
Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Notes:
Rez., summ., streszcz.,
Nr:
2168298517
See related chapters
112

Title:
Opakowanie jednostkowe, zbiorcze i jednostki manipulacyjne
Source:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 18-23
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298551
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Transport i magazynowanie towarów
Source:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 23-26
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298555
chapter in monograph
See main document
114

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 128
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Nr:
2168232912
journal / series editorial
115

Title:
Istota procesu podtrzymywania jakości w sferze poprodukcyjnej = The Essence of the Quality Maintaining Process in the After-production Sphere
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233026
article
116

Title:
Opakowanie, transport i magazynowanie towarów jako element procesu sterowania jakością w sferze poprodukcyjnej
Source:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 8-17
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298547
chapter in monograph
See main document
117

Title:
Die Aufgaben der Warenkunde im Rahmen des Qualitätssteuerungssystems in Polen = Tasks of commodity science in the field of quality control in Poland
Source:
Forum Ware. - 7, nr 1-2 (1979) , s. 73-75. - Zsfg., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168369210
article
118

Title:
Aktualne problemy w dziedzinie towaroznawstwa i ich znaczenie dla nauki, nauczania i praktyki
Source:
Problemy Jakości. - nr 1, s. 74-75
Nr:
2168370728
varia
119

Title:
Recenzja: Książka Andrzeja Kuzi i Andrzeja Nassalskiego: Systemy pakowania w folie kurczliwie, WNT, Warszawa 1978, s. 179
Source:
Opakowanie. - nr 1 (1979) , s. 17
Nr:
2168370612
review
120

Title:
Ocena jakości opakowania w kompleksowej ocenie jakości towaru (na przykładzie proszków piorących) = Estimation of Packaging's Quality in the Complex Appreciation of Goods' Quality (the Goods Being Detergents) = Оценка тары в системе комплексной оценки качества товаров (по примеру детергентов)
Source:
Opakowanie. - nr 10 (1979) , s. 14-15. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168370618
article
121

Author:
Title:
Studia nad metodyką oceny jakości towarów powszechnego użytku (na przykładzie syntetycznych proszków piorących)
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/151
Nr:
2168304535
doctoral dissertation
122

Title:
Sterowanie jakością towarów w sferze obrotu - aktualny problem nauk towaroznawczych
Source:
Problemy Jakości. - nr 1, s. 76
Nr:
2168370730
varia
123

Title:
Pakowanie, transport i magazynowanie towarów w kompleksowym systemie sterowania jakością = Packing, Transport and Storage of Goods in the Complex System of Quality Protection = Упаковка, транспорт и складирование товаров в комплексной системе качественной защиты
Source:
Opakowanie. - nr 10 (1979) , s. 5-7. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168370644
article
124

Title:
Badania nad metodyką określania jakości detergentowych płynów do mycia naczyń stołowych = Research la the Methodics of Determining the Quality of Detergent Fluids for Washing Table Utensils
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 94 (1978) , s. 21-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250652
article
125

Title:
Problemy kwalifikacji towarów oraz ochrony i kontroli ich jakości w centrum uwagi Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawstwa i Technologii (IGWT)
Source:
Problemy Jakości. - nr 4, s. 49
Nr:
2168370722
varia
126

Title:
Kierunki unowocześniania przemysłowej produkcji meblarskiej = The Trends of the Modernization of Industrial Furniture-Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 90 (1977) , s. 83-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250410
article
127

Title:
Zarys towaroznawstwa ogólnego, Gunther Grundke, T. I, wyd. 5
Source:
Problemy Jakości. - nr 2 (1977) , s. 63-64
Nr:
2168370740
review
128

Title:
Gunther Grundke, Zarys towaroznawstwa ogólnego
Source:
Problemy Jakości. - nr 2 (1977) , s. 63-64
Nr:
2168370716
review
129

Title:
Towaroznawstwo handlowe
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
487 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339315
textbook
130

Title:
Recenzja książki prof. dr Guntera Grundkego pt. Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Tom I, Einfuhrung - Warensystemati, wyd. 4 zmienione, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1975, s. 124
Source:
Problemy Jakości. - nr 1 (1976) , s. 56
Nr:
2168370714
review
131

Title:
Badania nad przydatnością tworzyw kompleksowych z udziałem folii aluminiowej do pakowania kakao w proszku
Source:
Opakowanie. - nr 1 (1976) , s. 23-26 - Bibliogr.
Nr:
2168370670
article
132

Title:
Metodyka dokonywania ocen porównawczych poziomu jakościowego wyrobów przemysłowych = Methodology of Comperative Evaluation of Manufactured Goods Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976) , s. 243-248. - Summ., rez.
Nr:
2168250856
article
133

Title:
Badanie i ocena jakości drewna oraz niektórych artykułów z drewna
Source:
Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych / red. Józef Iwiński - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974, s. 280-293 - Bibliogr.
Nr:
2168369604
chapter in monograph
134

Title:
Recenzja książki prof. dr Guntera Grundkego pt. Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Tom III, Warenpflege - Verpackung. VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1969, s. 352
Source:
Problemy Jakości. - nr 1-2 (1973) , s. 53
Nr:
2168370704
review
135

Title:
Odbiór jakościowy towarów jako instrument handlu w zabezpieczeniu jakości towarów rynkowych
Source:
Problemy Jakości. - nr 1-2 (1973) , s. 19-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168370698
article
136

Title:
Jakość szelakowych, nitrocelulozowych i poliestrowych powłok meblowych w świetle badań porównawczych = The Quality of Shellac, Nitrocellulose and Polyester Furniture Coatings in the Light of Comparative Research
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972) , s. 129-142. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250026
article
137

Title:
Kryteria i metody oceny jakości wyrobów a odbiór jakościowy towarów w handlu = Criteria and Methods of Appreciation of the Quality of Commodities and the Qualitative Reception of Deliveries in Commerce
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1972) , s. 74-85
Nr:
2168224730
article
138

Title:
Wstęp do towaroznawstwa
Publisher address:
Warszawa: Zakład Wydawnictw CRS, 1969
Physical description:
51, [1] s.; 21 cm
Nr:
2168345628
academic script
139

Title:
Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1968
Physical description:
281 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168336085
textbook
140

Title:
Towary drzewne
Source:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 561-630
Nr:
2168336155
chapter in textbook
See main document
141

Title:
Problemy optymalizacji jakości towarów = The Problems of Optimalization of the Qualify of Commodities
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968
Physical description:
300 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 18)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339743
monograph
142

Title:
Towaroznawstwo
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Physical description:
454 s.; 24 cm
Nr:
2168336083
textbook
143

Title:
Igliwie sosnowe jako surowiec przemysłowy = Pine Needle as Raw Material for Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [107]-124. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267024
article
144

Title:
Możliwości wykorzystania igliwia sosny zwyczajnej [Pinus silvestris] ze szczególnym uwzględnieniem produkcji tapicerskich materiałów wyścielających
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
143 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/12
Nr:
2168305419
doctoral dissertation
145

Title:
Badania nad wartością użytkową garnków ciśnieniowych
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 12 (1960) , s. 39-52. - Rez., summ.
Nr:
2168277611
article
146

Title:
Oznaczanie zanieczyszczeń mineralnych w zbożu przy pomocy trójchloroetylenu
Source:
Przegląd Zbożowo-Młynarski. - R. 1, nr 1 (1957) , s. 25-26
Nr:
2168366910
article
147

Title:
Konserwacja drewna i niektóre problemy z dziedziny techniczno-handlowej
Source:
Wiadomości Towaroznawcze. - R. 4, nr 8 (1946) , s. 134-139
Nr:
2168341775
article
Unpublished documents:
1

Title:
Znaczenie modernizacji procesów logistycznych dla optymalizacji jakości i możliwości eksportowych Polski
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
53 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Opt./IT/1/91/92 pkt.b
Signature:
NP-138/Magazyn
Nr:
2168331535
unpublished scientific work
2

Title:
Istota optymalizacji jakości dóbr konsumpcyjnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
44 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Opt.IT/1/91
Signature:
NP-78/Magazyn
Nr:
2168331725
unpublished scientific work
1
Opakowania w systemach logistycznych / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka. - Wyd. 3 zm. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010. - 214 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - Biblioteka Logistyka. - ISBN 978-83-87344-69-6
2
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej / Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz SIKORA, Mieczysław Skrzypek. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007. - 157, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-02-07246-8
3
Ekologistyka i edukacja ekologistyczna społeczeństwa = Ecologistics and Ecological Education of the Society / Mieczysław Skrzypek // Opakowanie. - nr 12 (2003), s. 14-15. - Streszcz., summ. - ISSN 0030-3348
4
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej / Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz SIKORA, Mieczysław Skrzypek. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - 159, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-07246-X
5
Funkcje logistyczne opakowań w systemie zarządzania produktem = Logistics Functions of Packaging in the Product Management System / Mieczysław Skrzypek // Opakowanie. - nr 8 (2003), s. 12-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
6
Opakowania w systemach logistycznych / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka. - Wyd. 2 poszerz. i zm. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001. - 214 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - Biblioteka Logistyka. - ISBN 83-902313-5-2
7
Testowanie towarów jako stymulator jakości = Testing of Goods as a Stimulator of Quality / Mieczysław Skrzypek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001), s. 33-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11926. - ISSN 0208-7944
8
Opakowania jako element ekologicznej oceny wyrobów powszechnego użytku / Mieczysław SKRZYPEK // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2000), s. 84-122. - Bibliogr.
9
Wybrane problemy ekologistki zużycia opakowań / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław SKRZYPEK // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. Wacław ADAMCZYK . - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 383-389. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
10
Towaroznawstwo ogólne / Łucja KARPIEL, Mieczysław SKRZYPEK. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 201 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-063-1
11
Ekologiczne i logistyczne aspekty zagospodarowywania poużytkowych odpadów opakowaniowych / Mieczysław SKRZYPEK, Andrzej Korzeniowski // Opakowanie. - nr 12 (2000), s. 16-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
12
Ekologistyka odpadów opakowaniowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej i w Polsce / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław SKRZYPEK // W: Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku : Polski Kongres Logistyczny : LOGISTICS 2000, Poznań 1-2.06.2000 : materiały kongresowe / [red. nauk. Józef Wojtczak]. - Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2000. - (Biblioteka Logistyka). - S. 397-408. - Bibliogr. - ISBN 83-87344-65-6
13
A Nostalgic Walk Down Memory Lane / Mieczysław SKRZYPEK // Eksperyment / Editor-in-Chief: Zbigniew PASZEK. - nr 4 (2000), s. 15. - ISSN 1509-5975
14
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej / Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz SIKORA, Mieczysław SKRZYPEK. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 159, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-07246-X
15
Niektóre powiązania towaroznawstwa z marketingiem, zarządzaniem jakością, logistyką i ekologią = On Certain Relations Between the Science of Commodities and Marketing, Quality Management, Logistics, and Ecology / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 518 (1999), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Ecologistic Aspects of Packaging Waste / Andrzej Korzeniowski, Zenon Foltynowicz, Mieczysław SKRZYPEK // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński . - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 1040-1044. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-88-9
17
Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz jego wkład w rozwój nauk towaroznawczych w Polsce / Mieczysław SKRZYPEK // W: Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000 : materiały seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.) / red. Aleksandra Kowal-Kwiatkowska . - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 17-24. - ISBN 83-7252-024-0
18
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej / Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz SIKORA, Mieczysław SKRZYPEK. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 159, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-07246-X
19
Ekologistyka zużytych opakowań / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław SKRZYPEK. - Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 1999. - 166, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Logistyka). - ISBN 83-87344-45-1
20
Nowe rozwiązania zbiórki i segregacji zużytych opakowań na przykładzie Austrii = An Austrian Example of New Solutions for Packaging Collection and Segregation / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Ekologii. - nr 1 (1999), s. 20-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
21
Satysfakcjonowanie konsumenta - cel zarządzania jakością i zarządzania logistycznego / Mieczysław SKRZYPEK // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 242-245. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
22
[Recenzja] / M. SKRZYPEK // Forum Ware. - 26, nr 1-4 (1998), s. 191
23
Selektywna zbiórka zużytych opakowań w Austrii = Separate Collection of Post-use Packaging Waste in Austria / Mieczysław SKRZYPEK // Opakowanie. - nr 12 (1998), s. 14-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
24
[Recenzja] / M. SKRZYPEK // Forum Ware. - 26, nr 1-4 (1998), s. 191
25
Towaroznawstwo i współczesne problemy ekologiczne / Mieczysław SKRZYPEK // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 121-133. - Bibliogr.
26
Projektowanie opakowań transportowych w łańcuchu logistycznym = Designing of Transport Packages in a Logistics Chain / Andrzej Korzeniowski, Grzegorz Szyszka, Mieczysław SKRZYPEK // Logistyka. - nr 3 (1997), s. 87-88. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
27
Drogi rozwiązywania problemu opakowań z uwzględnieniem postulatów ekologicznych = Ways of Resolving the Problem of Packaging Taking Into Account Ecological Demands / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 494 (1997), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
The Logistic and Environmental Aspect of Designing the "Transportable" Packages / Mieczysław SKRZYPEK, Andrzej Korzeniowski // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel . - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 320-322. - Summ. - Bibliogr.
29
Ecoproblems of the Leather Industry Products in Poland / Ignacy DUDA, Mieczyslaw SKRZYPEK // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel . - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 107-109. - Summ. - Bibliogr.
30
Towaroznawstwo ogólne / Łucja KARPIEL, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-15-1
31
Leksykon uszkodzeń towarów / Mieczysław SKRZYPEK // Logistyka. - nr 4 (1997), s. 88. - Rec. pracy: Lexikon der Warenschaden. Wydanie drugie, nowoopracowane i poszerzone, pod red. Gunter Grundke, Wydawca: Gunter Grundke, Hannover 1997. 350 stron, 81 rysunków 54 tablice, 19 tabel; Cena 78 DM, 569 ATS, 71 FrF. - ISSN 1231-5478
32
Konsumencka akceptacja jakości towarów / Urszula BALON, Mieczysław SKRZYPEK // W: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997. - S. 275-283. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-906641-7-8
33
Opakowania w systemach logistycznych / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław SKRZYPEK, Grzegorz Szyszka. - Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 1996. - 175, [2] s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Logistyka). - ISBN 83-902313-5-2
34
Ustawodawstwo europejskie w zakresie gospodarki opakowaniami = European Legislation on Packaging Management / Mieczysław SKRZYPEK // Opakowanie. - nr 12 (1996), s. 21-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
35
Sustainable Development from Commodity Science Point of View / Mieczysław SKRZYPEK // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka . - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 57-59. - Summ. - Bibliogr.
36
Regulacje prawne i działania praktyczne w ograniczaniu obciążenia środowiska naturalnego zużytymi opakowaniami w Austrii / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław SKRZYPEK // Opakowanie. - nr 2 (1995), s. 6-10. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
37
Structure of Commodity Science Programme for Marketing Students at Cracow School of Economics / Mieczyslaw SKRZYPEK // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu . - Peking: Peking University Press, 1995. - S. 708-712. - ISBN 7-301-02897-0
38
Zmiany osobowe w składzie Prezydium ZG PTT i ich przyczyny / Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995 (1995), s. 115-117
39
Towaroznawstwo i logistyka / Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995 (1995), s. 23-33. - Bibliogr.
40
Nowe niemieckie i austriackie regulacje prawne dotyczące gospodarki opakowaniami = New German and Austrian Legal Regulations on Packing Management / Mieczysław SKRZYPEK, Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 230 (1995), s. 32-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka opakowaniami jako element ochrony środowiska naturalnego. - ISSN 0208-4902
41
Informacje Zarządu Głównego PTT za okres od 15 czerwca 1994 do 15 maja 1995 r. / Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995 (1995), s. 112-115
42
70-lecie urodzin Profesora Josefa Hölzla / Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995 (1995), s. 128-129
43
70-lecie urodzin Profesora Güntera Grundke / Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995 (1995), s. 127-128
44
Wiedeńska spalarnia śmieci Spittelau = Spittelau Utilization Centre in Vienna / Rafał Barycz, Mieczysław SKRZYPEK // Logistyka. - nr 4 (1995), s. 13-16. - ISSN 1231-5478
45
IX Sympozjum IGWT w Budapeszcie '93 / Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995 (1995), s. 117-118
46
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Pilawski / Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995 (1995), s. 134-135
47
Bilanse ekologiczne opakowań = The Ecological Assessment Containers / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław SKRZYPEK // Logistyka. - nr 3 (1994), s. 32-35. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
48
Ekologia a problemy opakowalnictwa / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław SKRZYPEK // Opakowanie. - nr 5 (1993), s. 12-14. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
49
Istota i geneza logistyki towarów i jej powiązania z towaroznawstwem = The Essence and Genesis of the Logistics of Goods and Its Link with the Science of Commodities / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 398 (1993), s. 27-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Kierunki doskonalenia procesu dydaktycznego w zakresie towaroznawstwa handlowego w świetle badań sondażowych wśród studentów = Students Views on the Directions of Improvements in Teaching the Merchandise Knowledge / Łucja KARPIEL, Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 381 (1992), s. 47-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Logistyka opakowań - integralny element logistyki towarów / Mieczysław SKRZYPEK // Opakowanie. - nr 6 (1992), s. 2-6. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
52
Logistyka towarów = Logistics of Goods / Mieczysław SKRZYPEK // MT Problemy Magazynowania i Transportu. - nr 1 (1992), s. 7-12. - Bibliogr. - ISSN 0239-5290
53
Perspektywy i zadania towaroznawstwa w nowej sytuacji ekonomicznej = Prospects and Tasks of the Science of Commodities in the New Economic Situation / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 381 (1992), s. 41-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
54
Einige gedanken zur Optimierung der Erzeugnisqualität = Some Comments on Optimizing Commodity Quality / Mieczysław SKRZYPEK // Forum Ware. - 20, nr 1-4 (1992), s. 72-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dgwt.de/docs/ForumWare/Forum%20Ware%2020(1992)1-4.pdf. - ISSN 0340-7705
55
Tadeusz Wawak - Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce / Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1991/1992 (1991), s. 139-142
56
Einige gedanken zur Optimierung der Erzeugnisqualität = Some Comments on Optimizing Commodity Quality / Mieczysław SKRZYPEK // Forum Ware. - 19, nr 1-4 (1991), s. 137-138. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dgwt.de/docs/ForumWare/Forum%20Ware%2019(1991)1-4.pdf. - ISSN 0340-7705
57
65-lecie urodzin prof. dra Güntera Grundke / Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1990 (1990), s. 219-220
58
"Warenkunde 2000" ("Towaroznawstwo 2000"), Wiedeń, IX'90 / Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1990 (1990), s. 213-214
59
Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN = Differentiation of Quality Levels of Non-foodstuffs in PN and BN Standard Specifications / Mieczysław SKRZYPEK, Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 328 (1990), s. 19-31. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
60
65-lecie urodzin prof. Józefa Hölzla / Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1990 (1990), s. 221-222
61
Szkody towarowe wywoływane pylistymi zanieczyszczeniami powietrza / Mieczysław SKRZYPEK // MT Problemy Magazynowania i Transportu. - nr 1-2 (25-26) (1990), s. 38-41. - ISSN 0239-5290
62
Propedeutyka towaroznawstwa / Mieczysław SKRZYPEK. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 153 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
63
60-lecie urodzin prof. dr. Guntera Grundke / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Jakości. - nr 1-2 (1988), s. 40-41. - ISSN 0137-8651
64
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988. - 170 s. : il. ; 23 cm
65
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze w minionym ćwierćwieczu / Mieczysław SKRZYPEK // W: Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988. - S. 95-108
66
Zarys rozwoju i stan aktualny aktywnego oddziaływania na jakość towarów w Niemieckiej Republice Demokratycznej / Günter Grundke, Mieczysław SKRZYPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1988 (1988), s. 147-161. - Bibliogr.
67
Biodegradacja materiałów bawełnianych i bawełniano-poliestrowych = Biodegradation of cotton and cotton-polyester materials / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Alina Leśniak, Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 275 (1988), s. 67-78. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
68
Dyskusja / Ignacy DUDA, Stanisław Kaczor, Stanisław Palka, Henryk CHWIAŁKOWSKI, Antoni BERBEKA, Krzesław STOKŁOSA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Franciszek Januszkiewicz, Czesław Banach, Danuta Hulak, Mieczysław SKRZYPEK, Jan Karczewski, Marian CICHOŃ, Wacław ADAMCZYK, Ewa WRZOSEK, Grażyna Dudzińska, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Niepokulczycka, Zygmunt Mikołajuk, Jadwiga Szymczak, Irena Iwińska // W: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 29-94
69
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 276. - ISSN 0208-7944
70
Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego = The Activity of Polish Society of Commodity Science / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 223 (1987), s. 113-124. - Summ. - ISSN 0208-7944
71
Towaroznawstwo ogólne / Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: [s.n.], 1987. - 162, [1] s. ; 24 cm
72
Rola i udział towaroznawstwa ogólnego w badaniach naukowych i w nauczaniu towaroznawstwa = The Part and Participation of the Department of Overall Problems of Commodity Science in the Investigations and in Teaching of Commodity Science / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 223 (1987), s. 37-47. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
73
Jakość pieczywa w Krakowie w świetle badań ankietowych / Mieczysław SKRZYPEK, Anna WALCZOWSKA // Biuletyn Federacji Konsumentów. - nr 7 (1987), s. 50-59. - ISSN 0239-3263
74
Niektóre uwarunkowania organizacyjne jakości wyrobów przemysłowych / Mieczysław SKRZYPEK // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 8a. - Dostępne tylko streszczenia
75
Zmiany wybranych cech jakościowych chleba skrobiowego w czasie przechowywania = The Change of Some Quality Characteristics of Starch Bread During Storage / Ewa Nowak, Mieczysław SKRZYPEK, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 224 (1986), s. 15-29. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
76
Sterowanie i kontrola jakości wyrobów / Mieczysław SKRZYPEK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (563) (1986), s. 16-18. - ISSN 0137-7221
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 221, 224. - ISSN 0208-7944
78
Poszukiwania modelu systemu kontroli jakości w Polsce / Mieczysław SKRZYPEK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 345-359
79
Wprowadzenie do towaroznawstwa / Mieczysław SKRZYPEK // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 9-15. - ISBN 83-208-0491-4
80
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 82 s. : il. ; 24 cm
81
Od Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego / Mieczysław SKRZYPEK // W: Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 5
82
Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego / Mieczysław SKRZYPEK // W: Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 35-43
83
Czy nadal system proilościowy? (Artykuł dyskusyjny) = Is It to Be still a Pro-quantity System? = Wird das Proquantitative System Weitererhalten Bleiben? = Будет ли в дальнейшем господствоват проколичественная система? / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Jakości. - nr 4-5 (1985), s. 11-14. - Summ., rez., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
84
Nadzieja, która zawiodła / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Jakości. - nr 6 (1985), s. 6-7. - ISSN 0137-8651
85
Kryteria oceny jakości pralek automatycznych produkcji krajowej = Criteria of Quality Estimation of Automatic Washing Machines Manufactured in Poland / Mieczysław SKRZYPEK, Małgorzata Urbańska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984), s. 201-211. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
86
Odbiór jakościowy towarów / Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1984. - 47 s. ; 29 cm
87
Kryteria oceny jakości w przemyśle lekkim i chemicznym / Mieczysław SKRZYPEK // W: Mała encyklopedia jakości. Cz. 1. - Warszawa: PTE, 1984. - S. 181-187
88
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze / Mieczysław SKRZYPEK // W: Mała encyklopedia jakości. Cz. 2. - Warszawa: PTE, 1984. - S. 316-319
89
Ocena jakości papierosów produkcji krajowej w świetle obowiązujących norm = Quality Estimation of Cigarattes Produced in Poland in the Light of Obligatory Norms / Mieczysław SKRZYPEK, Marian Dujka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984), s. 133-146. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
90
Poszukiwania modelu systemu kontroli jakości w Polsce / Mieczysław SKRZYPEK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[178]18[195]. - Bibliogr.
91
Propedeutyka towaroznawstwa / Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
92
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1984. - nr 186, 189, 199. - ISSN 0208-7944
93
Wstęp do towaroznawstwa / Wiesława WŁODARCZYK, Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: PTE, 1984. - 57 s. : il. ; 29 cm
94
Projekt programu nauczania opakowalnictwa w szkolnictwie wyższym w Polsce / Marian CICHOŃ, Mieczysław Pałasiński, Mieczysław SKRZYPEK, Wiesława WŁODARCZYK // Opakowanie. - nr 6 (1983), s. 6-9. - Streszcz. - ISSN 0030-3348
95
20 lat Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego / Mieczysław SKRZYPEK // Opakowanie. - nr 6 (1983), s. 16, 21, 29. - ISSN 0030-3348
96
Ilościowe metody oceny jakości towarów : sympozjum naukowe / Jerzy KOWALCZYK // Problemy Jakości. - nr 3 (1983), s. 14. - ISSN 0137-8651
97
Optymalizacja jakości wyrobów przemysłowych = Optimalization of the Quality of Industrial Products / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 5-13. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
98
Normy a jakość i jakość norm / Mieczysław SKRZYPEK // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 51, nr 4 (1983), s. 2-4. - ISSN 0029-179X
99
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 166. - ISSN 0208-7944
100
Recenzja: G. Grundke: "Szkody towarowe w ujęciu modelowym" (Warenschaden im Modell), VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1982, s. 128 / Mieczysław SKRZYPEK // Opakowanie. - nr 6 (1983), s. 12. - ISSN 0030-3348
101
Recenzja: G. Grundke: "Zarys towaroznawstwa ogólnego", t. 3 "Pielęgnowanie towarów - opakowanie", wyd. 5 - nowo opracowane. (Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Band III. Warenpflege - Verpackung). VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1981 / Mieczysław SKRZYPEK // Opakowanie. - nr 3 (1982), s. 33. - ISSN 0030-3348
102
Wpływ rodzaju opakowania na trwałość pieczywa cukierniczego / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; . - Kraków : , 1982. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Mieczysław SKRZYPEK. - Bibliogr.
103
Sterowanie jakością towarów = Direction of Commodities' Quality / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981), s. 11-21. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
104
Próba oceny opakowań zbiorczych dla przetworów owocowo-warzywnych dostarczanych w szklanych opakowaniach jednostkowych = Attempt at the Estimation of Collective Packages of Fruit and Vegetable Preserves in Glass Unit Containers / Mieczysław SKRZYPEK, Adalberta WALDEN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981), s. 119-127. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 144. - ISSN 0208-7944
106
Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Bronisław Oyrzanowski, Mieczysław SKRZYPEK, Tadeusz Woźniak, Czesława ŻUŁAWSKA // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 49, nr 6 (1981), s. 5-9. - ISSN 0029-179X
107
O książce G. Grundkego poświęconej ochronie towarów i opakowalnictwu = On the Book by G. Grundke Dealing with Packaging and the Protection of Goods / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Magazynowania. - nr 3/4 (1981), s. 333-334. - Rec. pracy: Günter Grundke, Grundriss der allgemeinen Warenhounde. Warenpflege - Verpackung. Band III. Füufte nebearbeitete Auflage. VEB Fachbuchverlag, Lepzig 1981. - ISSN 0208-4953
108
Zadania handlu w dziedzinie sterowania jakością towarów / Mieczysław SKRZYPEK // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 51-56
109
Metodyka prowadzenia badań / Mieczysław SKRZYPEK // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 37
110
Szkody towarowe wynikające z nieprawidłowości ciągu opakowaniowo-transportowo-magazynowego / Mieczysław SKRZYPEK // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 27-34
111
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ., streszcz. - Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213
112
Opakowanie jednostkowe, zbiorcze i jednostki manipulacyjne / Mieczysław SKRZYPEK // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 18-23
113
Transport i magazynowanie towarów / Mieczysław SKRZYPEK // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 23-26
114
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 128. - ISSN 0208-7944
115
Istota procesu podtrzymywania jakości w sferze poprodukcyjnej = The Essence of the Quality Maintaining Process in the After-production Sphere / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
116
Opakowanie, transport i magazynowanie towarów jako element procesu sterowania jakością w sferze poprodukcyjnej / Mieczysław SKRZYPEK // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 8-17
117
Die Aufgaben der Warenkunde im Rahmen des Qualitätssteuerungssystems in Polen = Tasks of commodity science in the field of quality control in Poland / Mieczysław SKRZYPEK // Forum Ware. - 7, nr 1-2 (1979), s. 73-75. - Zsfg., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dgwt.de/docs/ForumWare/Forum%20Ware%207(1979)1-2.pdf. - ISSN 0340-7705
118
Aktualne problemy w dziedzinie towaroznawstwa i ich znaczenie dla nauki, nauczania i praktyki / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Jakości. - nr 1 (1979), s. 74-75. - ISSN 0137-8651
119
Recenzja: Książka Andrzeja Kuzi i Andrzeja Nassalskiego: Systemy pakowania w folie kurczliwie, WNT, Warszawa 1978, s. 179 / Mieczysław SKRZYPEK // Opakowanie. - nr 1 (1979), s. 17. - ISSN 0030-3348
120
Ocena jakości opakowania w kompleksowej ocenie jakości towaru (na przykładzie proszków piorących) = Estimation of Packaging's Quality in the Complex Appreciation of Goods' Quality (the Goods Being Detergents) = Оценка тары в системе комплексной оценки качества товаров (по примеру детергентов) / Łucja KARPIEL, Mieczysław SKRZYPEK // Opakowanie. - nr 10 (1979), s. 14-15. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
121
Studia nad metodyką oceny jakości towarów powszechnego użytku (na przykładzie syntetycznych proszków piorących) / Łucja KARPIEL ; . - Kraków : , 1979. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Mieczysław SKRZYPEK. - Bibliogr.
122
Sterowanie jakością towarów w sferze obrotu - aktualny problem nauk towaroznawczych / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Jakości. - nr 1 (1979), s. 76. - ISSN 0137-8651
123
Pakowanie, transport i magazynowanie towarów w kompleksowym systemie sterowania jakością = Packing, Transport and Storage of Goods in the Complex System of Quality Protection = Упаковка, транспорт и складирование товаров в комплексной системе качественной защиты / Mieczysław SKRZYPEK // Opakowanie. - nr 10 (1979), s. 5-7. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
124
Badania nad metodyką określania jakości detergentowych płynów do mycia naczyń stołowych = Research la the Methodics of Determining the Quality of Detergent Fluids for Washing Table Utensils / Łucja KARPIELOWA, Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 94 (1978), s. 21-34. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
125
Problemy kwalifikacji towarów oraz ochrony i kontroli ich jakości w centrum uwagi Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawstwa i Technologii (IGWT) / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Jakości. - nr 4 (1978), s. 49. - ISSN 0137-8651
126
Kierunki unowocześniania przemysłowej produkcji meblarskiej = The Trends of the Modernization of Industrial Furniture-Production / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 90 (1977), s. 83-91. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
127
Zarys towaroznawstwa ogólnego, Gunther Grundke, T. I, wyd. 5 / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Jakości. - nr 2 (1977), s. 63-64. - ISSN 0137-8651
128
Gunther Grundke, Zarys towaroznawstwa ogólnego / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Jakości. - nr 2 (1977), s. 63-64. - ISSN 0137-8651
129
Towaroznawstwo handlowe / Mieczysław MYSONA, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - 487 s. : il. ; 24 cm
130
Recenzja książki prof. dr Guntera Grundkego pt. Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Tom I, Einfuhrung - Warensystemati, wyd. 4 zmienione, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1975, s. 124 / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Jakości. - nr 1 (1976), s. 56. - ISSN 0137-8651
131
Badania nad przydatnością tworzyw kompleksowych z udziałem folii aluminiowej do pakowania kakao w proszku / Mieczysław SKRZYPEK, Wiesława WŁODARCZYK, Małgorzata LISIŃSKA // Opakowanie. - nr 1 (1976), s. 23-26. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
132
Metodyka dokonywania ocen porównawczych poziomu jakościowego wyrobów przemysłowych = Methodology of Comperative Evaluation of Manufactured Goods Quality / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976), s. 243-248. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
133
Badanie i ocena jakości drewna oraz niektórych artykułów z drewna / Mieczysław SKRZYPEK // W: Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych / red. Józef Iwiński. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974. - S. 280-293. - Bibliogr.
134
Recenzja książki prof. dr Guntera Grundkego pt. Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Tom III, Warenpflege - Verpackung. VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1969, s. 352 / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Jakości. - nr 1-2 (1973), s. 53. - ISSN 0137-8651
135
Odbiór jakościowy towarów jako instrument handlu w zabezpieczeniu jakości towarów rynkowych / Mieczysław SKRZYPEK, Karol KUKLOK // Problemy Jakości. - nr 1-2 (1973), s. 19-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
136
Jakość szelakowych, nitrocelulozowych i poliestrowych powłok meblowych w świetle badań porównawczych = The Quality of Shellac, Nitrocellulose and Polyester Furniture Coatings in the Light of Comparative Research / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972), s. 129-142. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
137
Kryteria i metody oceny jakości wyrobów a odbiór jakościowy towarów w handlu = Criteria and Methods of Appreciation of the Quality of Commodities and the Qualitative Reception of Deliveries in Commerce / Mieczysław SKRZYPEK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1972), s. 74-85. - ISSN 0079-578X
138
Wstęp do towaroznawstwa / Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa : Zakład Wydawnictw CRS, 1969. - 51, [1] s. ; 21 cm
139
Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz HOFMANN, Leonard LITEWKA, Mieczysław MYSONA, Wiesław NALEPA, Mieczysław SKRZYPEK ; red. Mieczysław MYSONA. - Kraków : [s.n.], 1968. - 281 s. : il. ; 24 cm
140
Towary drzewne / Mieczysław SKRZYPEK // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 561-630
141
Problemy optymalizacji jakości towarów = The Problems of Optimalization of the Qualify of Commodities / Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - 300 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 18)
142
Towaroznawstwo / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Józef Iwiński, Mieczysław MYSONA, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 454 s. ; 24 cm
143
Igliwie sosnowe jako surowiec przemysłowy = Pine Needle as Raw Material for Industry / Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [107]-124. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
144
Możliwości wykorzystania igliwia sosny zwyczajnej [Pinus silvestris] ze szczególnym uwzględnieniem produkcji tapicerskich materiałów wyścielających / Mieczysław SKRZYPEK ; . - Kraków : , 1960. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Wojciech DYMEK. - Bibliogr.
145
Badania nad wartością użytkową garnków ciśnieniowych / Mieczysław SKRZYPEK, Cecylia SZUBERT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 12 (1960), s. 39-52. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
146
Oznaczanie zanieczyszczeń mineralnych w zbożu przy pomocy trójchloroetylenu / Mieczysław SKRZYPEK // Przegląd Zbożowo-Młynarski. - R. 1, nr 1 (1957), s. 25-26. - ISSN 0033-2461
147
Konserwacja drewna i niektóre problemy z dziedziny techniczno-handlowej / Mieczysław Skrzypek // Wiadomości Towaroznawcze. - R. 4, nr 8 (1946), s. 134-139
148
Znaczenie modernizacji procesów logistycznych dla optymalizacji jakości i możliwości eksportowych Polski / Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 53 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
149
Istota optymalizacji jakości dóbr konsumpcyjnych / Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., (2010), Opakowania w systemach logistycznych, Wyd. 3 zm.Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 214 s.
2
Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Skrzypek M., (2007), Towaroznawstwo: podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej, Wyd. 4Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 157, [3] s.
3
Skrzypek M., (2003), Ekologistyka i edukacja ekologistyczna społeczeństwa, "Opakowanie", nr 12, s. 14-15.
4
Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Skrzypek M., (2003), Towaroznawstwo: podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej, Wyd. 3Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 159, [1] s.
5
Skrzypek M., (2003), Funkcje logistyczne opakowań w systemie zarządzania produktem, "Opakowanie", nr 8, s. 12-15.
6
Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., (2001), Opakowania w systemach logistycznych, Wyd. 2 poszerz. i zm.Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 214 s.
7
Skrzypek M., (2001), Testowanie towarów jako stymulator jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 578, s. 33-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/11926
8
Skrzypek M., (2000), Opakowania jako element ekologicznej oceny wyrobów powszechnego użytku. [W:] Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1, s. 84-122.
9
Korzeniowski A., Skrzypek M., (2000), Wybrane problemy ekologistki zużycia opakowań. [W:] ADAMCZYK W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 383-389.
10
Karpiel Ł., Skrzypek M., (2000), Towaroznawstwo ogólne, Wyd. 2 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 201 s.
11
Skrzypek M., Korzeniowski A., (2000), Ekologiczne i logistyczne aspekty zagospodarowywania poużytkowych odpadów opakowaniowych, "Opakowanie", nr 12, s. 16-19.
12
Korzeniowski A., Skrzypek M., (2000), Ekologistyka odpadów opakowaniowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej i w Polsce. [W:] Wojtczak J. (red.), Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku : Polski Kongres Logistyczny : LOGISTICS 2000, Poznań 1-2.06.2000 : materiały kongresowe, Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, s. 397-408.
13
Skrzypek M., (2000), A Nostalgic Walk Down Memory Lane, "Eksperyment : the In-House Magazine of the Cracow University of Economics", nr 4, s. 15.
14
Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Skrzypek M., (2000), Towaroznawstwo: podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej, Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 159, [1] s.
15
Skrzypek M., (1999), Niektóre powiązania towaroznawstwa z marketingiem, zarządzaniem jakością, logistyką i ekologią, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 518, s. 5-13.
16
Korzeniowski A., Foltynowicz Z., Skrzypek M., (1999), Ecologistic Aspects of Packaging Waste. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1040-1044.
17
Skrzypek M., (1999), Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz jego wkład w rozwój nauk towaroznawczych w Polsce. [W:] Kowal-Kwiatkowska A. (red.), Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000 : materiały seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 17-24.
18
Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Skrzypek M., (1999), Towaroznawstwo: podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej, Wyd. 1Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 159, [1] s.
19
Korzeniowski A., Skrzypek M., (1999), Ekologistyka zużytych opakowań, Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 166, [2] s.
20
Skrzypek M., (1999), Nowe rozwiązania zbiórki i segregacji zużytych opakowań na przykładzie Austrii, "Problemy Ekologii", nr 1, s. 20-27.
21
Skrzypek M., (1998), Satysfakcjonowanie konsumenta - cel zarządzania jakością i zarządzania logistycznego. [W:] zebrał ma., publikacji Marek SALERNO-KOCHAN (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 242-245.
22
Skrzypek M., (1998), [Recenzja], "Forum Ware", 26, nr 1-4, s. 191.
23
Skrzypek M., (1998), Selektywna zbiórka zużytych opakowań w Austrii, "Opakowanie", nr 12, s. 14-18.
24
Skrzypek M., (1998), [Recenzja], "Forum Ware", 26, nr 1-4, s. 191.
25
Skrzypek M., (1997), Towaroznawstwo i współczesne problemy ekologiczne. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 121-133.
26
Korzeniowski A., Szyszka G., Skrzypek M., (1997), Projektowanie opakowań transportowych w łańcuchu logistycznym, "Logistyka", nr 3, s. 87-88.
27
Skrzypek M., (1997), Drogi rozwiązywania problemu opakowań z uwzględnieniem postulatów ekologicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 494, s. 5-16.
28
Skrzypek M., Korzeniowski A., (1997), The Logistic and Environmental Aspect of Designing the "Transportable" Packages. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 320-322.
29
Duda I., Skrzypek M., (1997), Ecoproblems of the Leather Industry Products in Poland. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 107-109.
30
Karpiel Ł., Skrzypek M., (1997), Towaroznawstwo ogólne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 168 s.
31
Skrzypek M., (1997), Leksykon uszkodzeń towarów, "Logistyka", nr 4, s. 88.
32
Balon U., Skrzypek M., (1997), Konsumencka akceptacja jakości towarów. [W:] Wawak T. (red.), Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Kraków : Wydawnictwo EJB, s. 275-283.
33
Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., (1996), Opakowania w systemach logistycznych, Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 175, [2] s.
34
Skrzypek M., (1996), Ustawodawstwo europejskie w zakresie gospodarki opakowaniami, "Opakowanie", nr 12, s. 21-25.
35
Skrzypek M., (1996), Sustainable Development from Commodity Science Point of View. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 57-59.
36
Korzeniowski A., Skrzypek M., (1995), Regulacje prawne i działania praktyczne w ograniczaniu obciążenia środowiska naturalnego zużytymi opakowaniami w Austrii, "Opakowanie", nr 2, s. 6-10.
37
Skrzypek M., (1995), Structure of Commodity Science Programme for Marketing Students at Cracow School of Economics. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 708-712.
38
Skrzypek M., (1995), Zmiany osobowe w składzie Prezydium ZG PTT i ich przyczyny, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1995, s. 115-117.
39
Skrzypek M., (1995), Towaroznawstwo i logistyka, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1995, s. 23-33.
40
Skrzypek M., Karpiel Ł., (1995), Nowe niemieckie i austriackie regulacje prawne dotyczące gospodarki opakowaniami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 230, s. 32-42.
41
Skrzypek M., (1995), Informacje Zarządu Głównego PTT za okres od 15 czerwca 1994 do 15 maja 1995 r., "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1995, s. 112-115.
42
Skrzypek M., (1995), 70-lecie urodzin Profesora Josefa Hölzla, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1995, s. 128-129.
43
Skrzypek M., (1995), 70-lecie urodzin Profesora Güntera Grundke, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1995, s. 127-128.
44
Barycz R., Skrzypek M., (1995), Wiedeńska spalarnia śmieci Spittelau, "Logistyka", nr 4, s. 13-16.
45
Skrzypek M., (1995), IX Sympozjum IGWT w Budapeszcie '93, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1995, s. 117-118.
46
Skrzypek M., (1995), Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Pilawski, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1995, s. 134-135.
47
Korzeniowski A., Skrzypek M., (1994), Bilanse ekologiczne opakowań, "Logistyka", nr 3, s. 32-35.
48
Korzeniowski A., Skrzypek M., (1993), Ekologia a problemy opakowalnictwa, "Opakowanie", nr 5, s. 12-14.
49
Skrzypek M., (1993), Istota i geneza logistyki towarów i jej powiązania z towaroznawstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 398, s. 27-36.
50
Karpiel Ł., Skrzypek M., (1992), Kierunki doskonalenia procesu dydaktycznego w zakresie towaroznawstwa handlowego w świetle badań sondażowych wśród studentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 381, s. 47-52.
51
Skrzypek M., (1992), Logistyka opakowań - integralny element logistyki towarów, "Opakowanie", nr 6, s. 2-6.
52
Skrzypek M., (1992), Logistyka towarów, "MT Problemy Magazynowania i Transportu", nr 1, s. 7-12.
53
Skrzypek M., (1992), Perspektywy i zadania towaroznawstwa w nowej sytuacji ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 381, s. 41-46.
54
Skrzypek M., (1992), Einige gedanken zur Optimierung der Erzeugnisqualität, "Forum Ware", 20, nr 1-4, s. 72-74; http://www.dgwt.de/docs/ForumWare/Forum%20Ware%2020(1992)1-4.pdf
55
Skrzypek M., (1991), Tadeusz Wawak - Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1991/1992, s. 139-142.
56
Skrzypek M., (1991), Einige gedanken zur Optimierung der Erzeugnisqualität, "Forum Ware", 19, nr 1-4, s. 137-138; http://www.dgwt.de/docs/ForumWare/Forum%20Ware%2019(1991)1-4.pdf
57
Skrzypek M., (1990), 65-lecie urodzin prof. dra Güntera Grundke, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1990, s. 219-220.
58
Skrzypek M., (1990), "Warenkunde 2000" ("Towaroznawstwo 2000"), Wiedeń, IX'90, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1990, s. 213-214.
59
Skrzypek M., Stobiecka J., (1990), Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 328, s. 19-31.
60
Skrzypek M., (1990), 65-lecie urodzin prof. Józefa Hölzla, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1990, s. 221-222.
61
Skrzypek M., (1990), Szkody towarowe wywoływane pylistymi zanieczyszczeniami powietrza, "MT Problemy Magazynowania i Transportu", nr 1-2 (25-26), s. 38-41.
62
Skrzypek M., (1989), Propedeutyka towaroznawstwa, Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 153 s.
63
Skrzypek M., (1988), 60-lecie urodzin prof. dr. Guntera Grundke, "Problemy Jakości", nr 1-2, s. 40-41.
64
Cichoń M., Skrzypek M. (red.), (1988), Towaroznawstwo: XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 170 s.
65
Skrzypek M., (1988), Polskie Towarzystwo Towaroznawcze w minionym ćwierćwieczu. [W:] Cichoń M., Skrzypek M. (red.), Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 95-108.
66
Grundke G., Skrzypek M., (1988), Zarys rozwoju i stan aktualny aktywnego oddziaływania na jakość towarów w Niemieckiej Republice Demokratycznej, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1988, s. 147-161.
67
Szostak-Kotowa J., Leśniak A., Skrzypek M., (1988), Biodegradacja materiałów bawełnianych i bawełniano-poliestrowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 275, s. 67-78.
68
Duda I., Kaczor S., Palka S., Chwiałkowski H., Berbeka A., Stokłosa K., Krełowska-Kułas M., Januszkiewicz F., Banach C., Hulak D., Skrzypek M., Karczewski J., Cichoń M., Adamczyk W., Wrzosek E., Dudzińska G., Stobiecka J., Niepokulczycka M., Mikołajuk Z., Szymczak J., Iwińska I., (1988), Dyskusja, "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41", s. 29-94.
69
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 276. - . - 0208-7944
70
Skrzypek M., (1987), Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 223, s. 113-124.
71
Skrzypek M., (1987), Towaroznawstwo ogólne, Kraków : [s.n.], 162, [1] s.
72
Skrzypek M., (1987), Rola i udział towaroznawstwa ogólnego w badaniach naukowych i w nauczaniu towaroznawstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 223, s. 37-47.
73
Skrzypek M., Walczowska A., (1987), Jakość pieczywa w Krakowie w świetle badań ankietowych, "Biuletyn Federacji Konsumentów", nr 7, s. 50-59.
74
Skrzypek M., (1987), Niektóre uwarunkowania organizacyjne jakości wyrobów przemysłowych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 8a.
75
Nowak E., Skrzypek M., Stokłosa K., (1986), Zmiany wybranych cech jakościowych chleba skrobiowego w czasie przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 15-29.
76
Skrzypek M., (1986), Sterowanie i kontrola jakości wyrobów, "Przegląd Organizacji", nr 12 (563), s. 16-18.
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 221, 224. - . - 0208-7944
78
Skrzypek M., (1986), Poszukiwania modelu systemu kontroli jakości w Polsce. [W:] RYBARSKI A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 345-359.
79
Skrzypek M., (1986), Wprowadzenie do towaroznawstwa. [W:] NALEPA W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 9-15.
80
Skrzypek M. (red.), (1986), Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa: materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 s.
81
Skrzypek M., (1986), Od Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. [W:] Skrzypek M. (red.), Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5.
82
Skrzypek M., (1986), Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. [W:] Skrzypek M. (red.), Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-43.
83
Skrzypek M., (1985), Czy nadal system proilościowy? (Artykuł dyskusyjny), "Problemy Jakości", nr 4-5, s. 11-14.
84
Skrzypek M., (1985), Nadzieja, która zawiodła, "Problemy Jakości", nr 6, s. 6-7.
85
Skrzypek M., Urbańska M., (1984), Kryteria oceny jakości pralek automatycznych produkcji krajowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 201-211.
86
Skrzypek M., (1984), Odbiór jakościowy towarów, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 47 s.
87
Skrzypek M., (1984), Kryteria oceny jakości w przemyśle lekkim i chemicznym. [W:] Mała encyklopedia jakości. Cz. 1, Warszawa : PTE, s. 181-187.
88
Skrzypek M., (1984), Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. [W:] Mała encyklopedia jakości. Cz. 2, Warszawa : PTE, s. 316-319.
89
Skrzypek M., Dujka M., (1984), Ocena jakości papierosów produkcji krajowej w świetle obowiązujących norm, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 133-146.
90
Skrzypek M., (1984), Poszukiwania modelu systemu kontroli jakości w Polsce. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[178]18[195].
91
Skrzypek M., (1984), Propedeutyka towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 142 s.
92
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1984. - nr 186, 189, 199. - . - 0208-7944
93
Włodarczyk W., Skrzypek M., (1984), Wstęp do towaroznawstwa, Warszawa : PTE, 57 s.
94
Cichoń M., Pałasiński M., Skrzypek M., Włodarczyk W., (1983), Projekt programu nauczania opakowalnictwa w szkolnictwie wyższym w Polsce, "Opakowanie", nr 6, s. 6-9.
95
Skrzypek M., (1983), 20 lat Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, "Opakowanie", nr 6, s. 16, 21, 29.
96
Skrzypek M., (1983), Ilościowe metody oceny jakości towarów : sympozjum naukowe, "Problemy Jakości", nr 3, s. 14.
97
Skrzypek M., (1983), Optymalizacja jakości wyrobów przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 166, s. 5-13.
98
Skrzypek M., (1983), Normy a jakość i jakość norm, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 51, nr 4, s. 2-4.
99
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 166. - . - 0208-7944
100
Skrzypek M., (1983), Recenzja: G. Grundke: "Szkody towarowe w ujęciu modelowym" (Warenschaden im Modell), VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1982, s. 128, "Opakowanie", nr 6, s. 12.
101
Skrzypek M., (1982), Recenzja: G. Grundke: "Zarys towaroznawstwa ogólnego", t. 3 "Pielęgnowanie towarów - opakowanie", wyd. 5 - nowo opracowane. (Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Band III. Warenpflege - Verpackung). VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1981, "Opakowanie", nr 3, s. 33.
102
Lisińska-Kuśnierz M., (1982), Wpływ rodzaju opakowania na trwałość pieczywa cukierniczego, Prom. Skrzypek M., Kraków : , 183 k.
103
Skrzypek M., (1981), Sterowanie jakością towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 11-21.
104
Skrzypek M., Walden A., (1981), Próba oceny opakowań zbiorczych dla przetworów owocowo-warzywnych dostarczanych w szklanych opakowaniach jednostkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 119-127.
105
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 144. - . - 0208-7944
106
Chwiałkowski H., Oyrzanowski B., Skrzypek M., Wawak T., Woźny B., Żuławska C., (1981), Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 49, nr 6, s. 5-9.
107
Skrzypek M., (1981), O książce G. Grundkego poświęconej ochronie towarów i opakowalnictwu, "Problemy Magazynowania", nr 3/4, s. 333-334.
108
Skrzypek M., (1981), Zadania handlu w dziedzinie sterowania jakością towarów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-56.
109
Skrzypek M., (1980), Metodyka prowadzenia badań. [W:] Mieczysław SKRZYPEK (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 37.
110
Skrzypek M., (1980), Szkody towarowe wynikające z nieprawidłowości ciągu opakowaniowo-transportowo-magazynowego. [W:] Mieczysław SKRZYPEK (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 27-34.
111
Skrzypek M. (red.), (1980), Przebiegi towarowe: opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 117 s.
112
Skrzypek M., (1980), Opakowanie jednostkowe, zbiorcze i jednostki manipulacyjne. [W:] Mieczysław SKRZYPEK (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 18-23.
113
Skrzypek M., (1980), Transport i magazynowanie towarów. [W:] Mieczysław SKRZYPEK (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 23-26.
114
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 128. - . - 0208-7944
115
Skrzypek M., (1980), Istota procesu podtrzymywania jakości w sferze poprodukcyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 21-32.
116
Skrzypek M., (1980), Opakowanie, transport i magazynowanie towarów jako element procesu sterowania jakością w sferze poprodukcyjnej. [W:] Mieczysław SKRZYPEK (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 8-17.
117
Skrzypek M., (1979), Die Aufgaben der Warenkunde im Rahmen des Qualitätssteuerungssystems in Polen, "Forum Ware", 7, nr 1-2, s. 73-75; http://www.dgwt.de/docs/ForumWare/Forum%20Ware%207(1979)1-2.pdf
118
Skrzypek M., (1979), Aktualne problemy w dziedzinie towaroznawstwa i ich znaczenie dla nauki, nauczania i praktyki, "Problemy Jakości", nr 1, s. 74-75.
119
Skrzypek M., (1979), Recenzja: Książka Andrzeja Kuzi i Andrzeja Nassalskiego: Systemy pakowania w folie kurczliwie, WNT, Warszawa 1978, s. 179, "Opakowanie", nr 1, s. 17.
120
Karpiel Ł., Skrzypek M., (1979), Ocena jakości opakowania w kompleksowej ocenie jakości towaru (na przykładzie proszków piorących), "Opakowanie", nr 10, s. 14-15.
121
Karpiel Ł., (1979), Studia nad metodyką oceny jakości towarów powszechnego użytku (na przykładzie syntetycznych proszków piorących), Prom. Skrzypek M., Kraków : , 157 k.
122
Skrzypek M., (1979), Sterowanie jakością towarów w sferze obrotu - aktualny problem nauk towaroznawczych, "Problemy Jakości", nr 1, s. 76.
123
Skrzypek M., (1979), Pakowanie, transport i magazynowanie towarów w kompleksowym systemie sterowania jakością, "Opakowanie", nr 10, s. 5-7.
124
Karpielowa Ł., Skrzypek M., (1978), Badania nad metodyką określania jakości detergentowych płynów do mycia naczyń stołowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 94, s. 21-34.
125
Skrzypek M., (1978), Problemy kwalifikacji towarów oraz ochrony i kontroli ich jakości w centrum uwagi Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawstwa i Technologii (IGWT), "Problemy Jakości", nr 4, s. 49.
126
Skrzypek M., (1977), Kierunki unowocześniania przemysłowej produkcji meblarskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 90, s. 83-91.
127
Skrzypek M., (1977), Zarys towaroznawstwa ogólnego, Gunther Grundke, T. I, wyd. 5, "Problemy Jakości", nr 2, s. 63-64.
128
Skrzypek M., (1977), Gunther Grundke, Zarys towaroznawstwa ogólnego, "Problemy Jakości", nr 2, s. 63-64.
129
Mysona M., Skrzypek M., (1976), Towaroznawstwo handlowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 487 s.
130
Skrzypek M., (1976), Recenzja książki prof. dr Guntera Grundkego pt. Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Tom I, Einfuhrung - Warensystemati, wyd. 4 zmienione, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1975, s. 124, "Problemy Jakości", nr 1, s. 56.
131
Skrzypek M., Włodarczyk W., Lisińska-Kuśnierz M., (1976), Badania nad przydatnością tworzyw kompleksowych z udziałem folii aluminiowej do pakowania kakao w proszku, "Opakowanie", nr 1, s. 23-26.
132
Skrzypek M., (1976), Metodyka dokonywania ocen porównawczych poziomu jakościowego wyrobów przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 243-248.
133
Skrzypek M., (1974), Badanie i ocena jakości drewna oraz niektórych artykułów z drewna. [W:] Iwiński J. (red.), Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 280-293.
134
Skrzypek M., (1973), Recenzja książki prof. dr Guntera Grundkego pt. Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Tom III, Warenpflege - Verpackung. VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1969, s. 352, "Problemy Jakości", nr 1-2, s. 53.
135
Skrzypek M., Kuklok K., (1973), Odbiór jakościowy towarów jako instrument handlu w zabezpieczeniu jakości towarów rynkowych, "Problemy Jakości", nr 1-2, s. 19-24.
136
Skrzypek M., (1972), Jakość szelakowych, nitrocelulozowych i poliestrowych powłok meblowych w świetle badań porównawczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 129-142.
137
Skrzypek M., (1972), Kryteria i metody oceny jakości wyrobów a odbiór jakościowy towarów w handlu, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 74-85.
138
Skrzypek M., (1969), Wstęp do towaroznawstwa, Warszawa : Zakład Wydawnictw CRS, 51, [1] s.
139
Gołębiowski T., Hofmann T., Litewka L., Mysona M., Nalepa W., Skrzypek M., (1968), Metody badania i oceny wybranych towarów: przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu, Mysona M. (red.), Kraków : [s.n.], 281 s.
140
Skrzypek M., (1968), Towary drzewne. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 561-630.
141
Skrzypek M., (1968), Problemy optymalizacji jakości towarów, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 300 s.
142
Gołębiowski T., Iwiński J., Mysona M., Skrzypek M., (1966), Towaroznawstwo, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 454 s.
143
Skrzypek M., (1961), Igliwie sosnowe jako surowiec przemysłowy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [107]-124.
144
Skrzypek M., (1960), Możliwości wykorzystania igliwia sosny zwyczajnej [Pinus silvestris] ze szczególnym uwzględnieniem produkcji tapicerskich materiałów wyścielających, Prom. Dymek W., Kraków : , 143 k.
145
Skrzypek M., Szubert C., (1960), Badania nad wartością użytkową garnków ciśnieniowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 12, s. 39-52.
146
Skrzypek M., (1957), Oznaczanie zanieczyszczeń mineralnych w zbożu przy pomocy trójchloroetylenu, "Przegląd Zbożowo-Młynarski", R. 1, nr 1, s. 25-26.
147
Skrzypek M., (1946), Konserwacja drewna i niektóre problemy z dziedziny techniczno-handlowej, "Wiadomości Towaroznawcze", R. 4, nr 8, s. 134-139.
148
Skrzypek M., (1992), Znaczenie modernizacji procesów logistycznych dla optymalizacji jakości i możliwości eksportowych Polski, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 k.
149
Skrzypek M., (1991), Istota optymalizacji jakości dóbr konsumpcyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 k.
1
@book{UEK:2168265620,
author = "Andrzej Korzeniowski and Mieczysław Skrzypek and Grzegorz Szyszka",
title = "Opakowania w systemach logistycznych",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Logistyki i Magazynowania",
year = "2010",
edition = "Wyd. 3 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-87344-69-6",
}
2
@book{UEK:2168272942,
author = "Danuta Kołożyn-Krajewska and Tadeusz Sikora and Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "2007",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "978-83-02-07246-8",
}
3
@article{UEK:2168347310,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Ekologistyka i edukacja ekologistyczna społeczeństwa",
journal = "Opakowanie",
number = "12",
pages = "14-15",
year = "2003",
}
4
@book{UEK:2168272954,
author = "Danuta Kołożyn-Krajewska and Tadeusz Sikora and Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "2003",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-02-07246-X",
}
5
@article{UEK:2168347476,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Funkcje logistyczne opakowań w systemie zarządzania produktem",
journal = "Opakowanie",
number = "8",
pages = "12-15",
year = "2003",
}
6
@book{UEK:2168265630,
author = "Andrzej Korzeniowski and Mieczysław Skrzypek and Grzegorz Szyszka",
title = "Opakowania w systemach logistycznych",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Logistyki i Magazynowania",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 poszerz. i zm.",
issn = "",
isbn = "83-902313-5-2",
}
7
@article{UEK:2168231404,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Testowanie towarów jako stymulator jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "578",
pages = "33-41",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11926},
}
8
@unpublished{UEK:2168259144,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Opakowania jako element ekologicznej oceny wyrobów powszechnego użytku",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1",
pages = "84-122",
year = "2000",
}
9
@inbook{UEK:2168240316,
author = "Andrzej Korzeniowski and Mieczysław Skrzypek",
title = "Wybrane problemy ekologistki zużycia opakowań",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "383-389",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
10
@book{UEK:2168264422,
author = "Łucja Karpiel and Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo ogólne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-7252-063-1",
}
11
@article{UEK:2168347312,
author = "Mieczysław Skrzypek and Andrzej Korzeniowski",
title = "Ekologiczne i logistyczne aspekty zagospodarowywania poużytkowych odpadów opakowaniowych",
journal = "Opakowanie",
number = "12",
pages = "16-19",
year = "2000",
}
12
@inbook{UEK:2168347474,
author = "Andrzej Korzeniowski and Mieczysław Skrzypek",
title = "Ekologistyka odpadów opakowaniowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej i w Polsce",
booktitle = "Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku : Polski Kongres Logistyczny : LOGISTICS 2000, Poznań 1-2.06.2000 : materiały kongresowe",
pages = "397-408",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Logistyki i Magazynowania",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87344-65-6",
}
13
@article{UEK:2168357862,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "A Nostalgic Walk Down Memory Lane",
journal = "Eksperyment",
number = "4",
pages = "15",
year = "2000",
}
14
@book{UEK:2168264496,
author = "Danuta Kołożyn-Krajewska and Tadeusz Sikora and Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-02-07246-X",
}
15
@article{UEK:2168256464,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Niektóre powiązania towaroznawstwa z marketingiem, zarządzaniem jakością, logistyką i ekologią",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "518",
pages = "5-13",
year = "1999",
}
16
@inbook{UEK:2168253824,
author = "Andrzej Korzeniowski and Zenon Foltynowicz and Mieczysław Skrzypek",
title = "Ecologistic Aspects of Packaging Waste",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2",
pages = "1040-1044",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-88-9",
}
17
@inbook{UEK:2168252800,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz jego wkład w rozwój nauk towaroznawczych w Polsce",
booktitle = "Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000 : materiały seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.)",
pages = "17-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-024-0",
}
18
@book{UEK:2168272938,
author = "Danuta Kołożyn-Krajewska and Tadeusz Sikora and Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1999",
edition = "Wyd. 1",
isbn = "83-02-07246-X",
}
19
@book{UEK:2168336441,
author = "Andrzej Korzeniowski and Mieczysław Skrzypek",
title = "Ekologistyka zużytych opakowań",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Logistyki i Magazynowania",
year = "1999",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-87344-45-1",
}
20
@article{UEK:2168276483,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Nowe rozwiązania zbiórki i segregacji zużytych opakowań na przykładzie Austrii",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "1",
pages = "20-27",
year = "1999",
}
21
@inbook{UEK:2168248908,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Satysfakcjonowanie konsumenta - cel zarządzania jakością i zarządzania logistycznego",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "242-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
22
@article{UEK:2168254382,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "[Recenzja]",
journal = "Forum Ware",
number = "26, 1-4",
pages = "191",
year = "1998",
}
23
@article{UEK:2168347318,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Selektywna zbiórka zużytych opakowań w Austrii",
journal = "Opakowanie",
number = "12",
pages = "14-18",
year = "1998",
}
24
@article{UEK:2168254380,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "[Recenzja]",
journal = "Forum Ware",
number = "26, 1-4",
pages = "191",
year = "1998",
}
25
@inbook{UEK:2168240444,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo i współczesne problemy ekologiczne",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "121-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
26
@article{UEK:2168351344,
author = "Andrzej Korzeniowski and Grzegorz Szyszka and Mieczysław Skrzypek",
title = "Projektowanie opakowań transportowych w łańcuchu logistycznym",
journal = "Logistyka",
number = "3",
pages = "87-88",
year = "1997",
}
27
@article{UEK:2168260784,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Drogi rozwiązywania problemu opakowań z uwzględnieniem postulatów ekologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "494",
pages = "5-16",
year = "1997",
}
28
@inbook{UEK:2168273890,
author = "Mieczysław Skrzypek and Andrzej Korzeniowski",
title = "The Logistic and Environmental Aspect of Designing the Transportable Packages",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "320-322",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
29
@inbook{UEK:2168273618,
author = "Ignacy Duda and Mieczysław Skrzypek",
title = "Ecoproblems of the Leather Industry Products in Poland",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "107-109",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
30
@book{UEK:2168264418,
author = "Łucja Karpiel and Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo ogólne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-15-1",
}
31
@article{UEK:2168351370,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Leksykon uszkodzeń towarów",
journal = "Logistyka",
number = "4",
pages = "88",
year = "1997",
}
32
@inbook{UEK:2168269272,
author = "Urszula Balon and Mieczysław Skrzypek",
title = "Konsumencka akceptacja jakości towarów",
booktitle = "Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000",
pages = "275-283",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo EJB",
year = "1997",
isbn = "83-906641-7-8",
}
33
@book{UEK:2168265628,
author = "Andrzej Korzeniowski and Mieczysław Skrzypek and Grzegorz Szyszka",
title = "Opakowania w systemach logistycznych",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Logistyki i Magazynowania",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-902313-5-2",
}
34
@article{UEK:2168347322,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Ustawodawstwo europejskie w zakresie gospodarki opakowaniami",
journal = "Opakowanie",
number = "12",
pages = "21-25",
year = "1996",
}
35
@inbook{UEK:2168254612,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Sustainable Development from Commodity Science Point of View",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "57-59",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
36
@article{UEK:2168347328,
author = "Andrzej Korzeniowski and Mieczysław Skrzypek",
title = "Regulacje prawne i działania praktyczne w ograniczaniu obciążenia środowiska naturalnego zużytymi opakowaniami w Austrii",
journal = "Opakowanie",
number = "2",
pages = "6-10",
year = "1995",
}
37
@inbook{UEK:2168256072,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Structure of Commodity Science Programme for Marketing Students at Cracow School of Economics",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "708-712",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
38
@misc{UEK:2168284597,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Zmiany osobowe w składzie Prezydium ZG PTT i ich przyczyny",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1995",
pages = "115-117",
year = "1995",
}
39
@article{UEK:2168284569,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo i logistyka",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1995",
pages = "23-33",
year = "1995",
}
40
@article{UEK:2168281801,
author = "Mieczysław Skrzypek and Łucja Karpiel",
title = "Nowe niemieckie i austriackie regulacje prawne dotyczące gospodarki opakowaniami",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "230",
pages = "32-42",
adress = "",
year = "1995",
}
41
@misc{UEK:2168284595,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Informacje Zarządu Głównego PTT za okres od 15 czerwca 1994 do 15 maja 1995 r.",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1995",
pages = "112-115",
year = "1995",
}
42
@misc{UEK:2168284607,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "70-lecie urodzin Profesora Josefa Hölzla",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1995",
pages = "128-129",
year = "1995",
}
43
@misc{UEK:2168284605,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "70-lecie urodzin Profesora Güntera Grundke",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1995",
pages = "127-128",
year = "1995",
}
44
@article{UEK:2168343043,
author = "Rafał Barycz and Mieczysław Skrzypek",
title = "Wiedeńska spalarnia śmieci Spittelau",
journal = "Logistyka",
number = "4",
pages = "13-16",
year = "1995",
}
45
@misc{UEK:2168284599,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "IX Sympozjum IGWT w Budapeszcie '93",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1995",
pages = "117-118",
year = "1995",
}
46
@misc{UEK:2168284613,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Pilawski",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1995",
pages = "134-135",
year = "1995",
}
47
@article{UEK:2168351340,
author = "Andrzej Korzeniowski and Mieczysław Skrzypek",
title = "Bilanse ekologiczne opakowań",
journal = "Logistyka",
number = "3",
pages = "32-35",
year = "1994",
}
48
@article{UEK:2168347718,
author = "Andrzej Korzeniowski and Mieczysław Skrzypek",
title = "Ekologia a problemy opakowalnictwa",
journal = "Opakowanie",
number = "5",
pages = "12-14",
year = "1993",
}
49
@article{UEK:2168248190,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Istota i geneza logistyki towarów i jej powiązania z towaroznawstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "398",
pages = "27-36",
year = "1993",
}
50
@article{UEK:2168262854,
author = "Łucja Karpiel and Mieczysław Skrzypek",
title = "Kierunki doskonalenia procesu dydaktycznego w zakresie towaroznawstwa handlowego w świetle badań sondażowych wśród studentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "381",
pages = "47-52",
year = "1992",
}
51
@article{UEK:2168347726,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Logistyka opakowań - integralny element logistyki towarów",
journal = "Opakowanie",
number = "6",
pages = "2-6",
year = "1992",
}
52
@article{UEK:2168332335,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Logistyka towarów",
journal = "MT Problemy Magazynowania i Transportu",
number = "1",
pages = "7-12",
year = "1992",
}
53
@article{UEK:2168262852,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Perspektywy i zadania towaroznawstwa w nowej sytuacji ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "381",
pages = "41-46",
year = "1992",
}
54
@article{UEK:2168369212,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Einige gedanken zur Optimierung der Erzeugnisqualität",
journal = "Forum Ware",
number = "20, 1-4",
pages = "72-74",
year = "1992",
url = {http://www.dgwt.de/docs/ForumWare/Forum%20Ware%2020(1992)1-4.pdf},
}
55
@article{UEK:2168350012,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Tadeusz Wawak - Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1991/1992",
pages = "139-142",
year = "1991",
}
56
@misc{UEK:2168369204,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Einige gedanken zur Optimierung der Erzeugnisqualität",
booktitle = "Forum Ware",
number = "19, 1-4",
pages = "137-138",
year = "1991",
url = {http://www.dgwt.de/docs/ForumWare/Forum%20Ware%2019(1991)1-4.pdf},
}
57
@misc{UEK:2168350026,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "65-lecie urodzin prof. dra Güntera Grundke",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1990",
pages = "219-220",
year = "1990",
}
58
@misc{UEK:2168350020,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Warenkunde 2000 (Towaroznawstwo 2000), Wiedeń, IX'90",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1990",
pages = "213-214",
year = "1990",
}
59
@article{UEK:2168254466,
author = "Mieczysław Skrzypek and Jadwiga Stobiecka",
title = "Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "328",
pages = "19-31",
year = "1990",
}
60
@misc{UEK:2168350028,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "65-lecie urodzin prof. Józefa Hölzla",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1990",
pages = "221-222",
year = "1990",
}
61
@article{UEK:2168332329,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Szkody towarowe wywoływane pylistymi zanieczyszczeniami powietrza",
journal = "MT Problemy Magazynowania i Transportu",
number = "1-2 (25-26)",
pages = "38-41",
year = "1990",
}
62
@book{UEK:2168295497,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Propedeutyka towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
63
@misc{UEK:2168370782,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "60-lecie urodzin prof. dr. Guntera Grundke",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "1-2",
pages = "40-41",
year = "1988",
}
64
@book{UEK:2168345480,
title = "Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "1988",
}
65
@inbook{UEK:2168349152,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze w minionym ćwierćwieczu",
booktitle = "Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988",
pages = "95-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "1988",
}
66
@article{UEK:2168349984,
author = "Günter Grundke and Mieczysław Skrzypek",
title = "Zarys rozwoju i stan aktualny aktywnego oddziaływania na jakość towarów w Niemieckiej Republice Demokratycznej",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1988",
pages = "147-161",
year = "1988",
}
67
@article{UEK:2168248938,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Alina Leśniak and Mieczysław Skrzypek",
title = "Biodegradacja materiałów bawełnianych i bawełniano-poliestrowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "275",
pages = "67-78",
year = "1988",
url = {},
}
68
@misc{UEK:2168348944,
author = "Ignacy Duda and Stanisław Kaczor and Stanisław Palka and Henryk Chwiałkowski and Antoni Berbeka and Krzesław Stokłosa and Maria Krełowska-Kułas and Franciszek Januszkiewicz and Czesław Banach and Danuta Hulak and Mieczysław Skrzypek and Jan Karczewski and Marian Cichoń and Wacław Adamczyk and Ewa Wrzosek and Grażyna Dudzińska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Niepokulczycka and Zygmunt Mikołajuk and Jadwiga Szymczak and Irena Iwińska",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
pages = "29-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
69
@misc{UEK:2168248944,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
70
@article{UEK:2168276215,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "223",
pages = "113-124",
year = "1987",
}
71
@book{UEK:2168339745,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo ogólne",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1987",
url = {},
}
72
@article{UEK:2168264152,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Rola i udział towaroznawstwa ogólnego w badaniach naukowych i w nauczaniu towaroznawstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "223",
pages = "37-47",
year = "1987",
}
73
@article{UEK:2168369186,
author = "Mieczysław Skrzypek and Anna Walczowska",
title = "Jakość pieczywa w Krakowie w świetle badań ankietowych",
journal = "Biuletyn Federacji Konsumentów",
number = "7",
pages = "50-59",
year = "1987",
}
74
@misc{UEK:2168255578,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Niektóre uwarunkowania organizacyjne jakości wyrobów przemysłowych",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "8a",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
75
@article{UEK:2168264172,
author = "Ewa Nowak and Mieczysław Skrzypek and Krzesław Stokłosa",
title = "Zmiany wybranych cech jakościowych chleba skrobiowego w czasie przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "15-29",
year = "1986",
}
76
@article{UEK:2168332437,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Sterowanie i kontrola jakości wyrobów",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12 (563)",
pages = "16-18",
year = "1986",
}
77
@misc{UEK:2168231442,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
78
@inbook{UEK:2168265876,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Poszukiwania modelu systemu kontroli jakości w Polsce",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "345-359",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
79
@misc{UEK:2168339987,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Wprowadzenie do towaroznawstwa",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "9-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
80
@book{UEK:2168333959,
title = "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
81
@misc{UEK:2168333981,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Od Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
booktitle = "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
82
@inbook{UEK:2168333973,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
booktitle = "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa",
pages = "35-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
83
@article{UEK:2168370760,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Czy nadal system proilościowy? (Artykuł dyskusyjny)",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4-5",
pages = "11-14",
year = "1985",
}
84
@misc{UEK:2168370764,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Nadzieja, która zawiodła",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "6",
pages = "6-7",
year = "1985",
}
85
@article{UEK:2168261550,
author = "Mieczysław Skrzypek and Małgorzata Urbańska",
title = "Kryteria oceny jakości pralek automatycznych produkcji krajowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "201-211",
year = "1984",
}
86
@book{UEK:2168345090,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Odbiór jakościowy towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1984",
}
87
@inbook{UEK:2168349202,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Kryteria oceny jakości w przemyśle lekkim i chemicznym",
booktitle = "Mała encyklopedia jakości. Cz. 1",
pages = "181-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
88
@inbook{UEK:2168349198,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
booktitle = "Mała encyklopedia jakości. Cz. 2",
pages = "316-319",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
89
@article{UEK:2168261322,
author = "Mieczysław Skrzypek and Marian Dujka",
title = "Ocena jakości papierosów produkcji krajowej w świetle obowiązujących norm",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "133-146",
year = "1984",
}
90
@inbook{UEK:2168273566,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Poszukiwania modelu systemu kontroli jakości w Polsce",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[178]18[195]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
91
@book{UEK:2168295499,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Propedeutyka towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
92
@misc{UEK:2168261034,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1984",
}
93
@book{UEK:2168345896,
author = "Wiesława Włodarczyk and Mieczysław Skrzypek",
title = "Wstęp do towaroznawstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
94
@article{UEK:2168370570,
author = "Marian Cichoń and Mieczysław Pałasiński and Mieczysław Skrzypek and Wiesława Włodarczyk",
title = "Projekt programu nauczania opakowalnictwa w szkolnictwie wyższym w Polsce",
journal = "Opakowanie",
number = "6",
pages = "6-9",
year = "1983",
}
95
@misc{UEK:2168370590,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "20 lat Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
booktitle = "Opakowanie",
number = "6",
pages = "16, 21, 29",
year = "1983",
}
96
@misc{UEK:2168370754,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Ilościowe metody oceny jakości towarów : sympozjum naukowe",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "14",
year = "1983",
}
97
@article{UEK:2168280043,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Optymalizacja jakości wyrobów przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "5-13",
year = "1983",
}
98
@article{UEK:2168370218,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Normy a jakość i jakość norm",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 51, 4",
pages = "2-4",
year = "1983",
}
99
@misc{UEK:2168280041,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
100
@article{UEK:2168370572,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Recenzja: G. Grundke: Szkody towarowe w ujęciu modelowym (Warenschaden im Modell), VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1982, s. 128",
journal = "Opakowanie",
number = "6",
pages = "12",
year = "1983",
}
101
@article{UEK:2168370596,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Recenzja: G. Grundke: Zarys towaroznawstwa ogólnego, t. 3 Pielęgnowanie towarów - opakowanie, wyd. 5 - nowo opracowane. (Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Band III. Warenpflege - Verpackung). VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1981",
journal = "Opakowanie",
number = "3",
pages = "33",
year = "1982",
}
102
@unpublished{UEK:2168243302,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz",
title = "Wpływ rodzaju opakowania na trwałość pieczywa cukierniczego",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
103
@article{UEK:2168233874,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Sterowanie jakością towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "11-21",
year = "1981",
}
104
@article{UEK:2168233898,
author = "Mieczysław Skrzypek and Adalberta Walden",
title = "Próba oceny opakowań zbiorczych dla przetworów owocowo-warzywnych dostarczanych w szklanych opakowaniach jednostkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "119-127",
year = "1981",
}
105
@misc{UEK:2168233866,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
106
@article{UEK:2168370212,
author = "Henryk Chwiałkowski and Bronisław Oyrzanowski and Mieczysław Skrzypek and Tadeusz Wawak and Barbara Woźny and Czesława Żuławska",
title = "Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 49, 6",
pages = "5-9",
year = "1981",
}
107
@article{UEK:2168355802,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "O książce G. Grundkego poświęconej ochronie towarów i opakowalnictwu",
journal = "Problemy Magazynowania",
number = "3/4",
pages = "333-334",
year = "1981",
}
108
@inbook{UEK:2168255056,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Zadania handlu w dziedzinie sterowania jakością towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "51-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
109
@inbook{UEK:2168298559,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Metodyka prowadzenia badań",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
110
@inbook{UEK:2168298557,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Szkody towarowe wynikające z nieprawidłowości ciągu opakowaniowo-transportowo-magazynowego",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "27-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
111
@book{UEK:2168298517,
title = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
112
@inbook{UEK:2168298551,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Opakowanie jednostkowe, zbiorcze i jednostki manipulacyjne",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "18-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
113
@inbook{UEK:2168298555,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Transport i magazynowanie towarów",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "23-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
114
@misc{UEK:2168232912,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
115
@article{UEK:2168233026,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Istota procesu podtrzymywania jakości w sferze poprodukcyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "21-32",
year = "1980",
}
116
@inbook{UEK:2168298547,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Opakowanie, transport i magazynowanie towarów jako element procesu sterowania jakością w sferze poprodukcyjnej",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "8-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
117
@article{UEK:2168369210,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Die Aufgaben der Warenkunde im Rahmen des Qualitätssteuerungssystems in Polen",
journal = "Forum Ware",
number = "7, 1-2",
pages = "73-75",
year = "1979",
url = {http://www.dgwt.de/docs/ForumWare/Forum%20Ware%207(1979)1-2.pdf},
}
118
@misc{UEK:2168370728,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Aktualne problemy w dziedzinie towaroznawstwa i ich znaczenie dla nauki, nauczania i praktyki",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "74-75",
year = "1979",
}
119
@article{UEK:2168370612,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Recenzja: Książka Andrzeja Kuzi i Andrzeja Nassalskiego: Systemy pakowania w folie kurczliwie, WNT, Warszawa 1978, s. 179",
journal = "Opakowanie",
number = "1",
pages = "17",
year = "1979",
}
120
@article{UEK:2168370618,
author = "Łucja Karpiel and Mieczysław Skrzypek",
title = "Ocena jakości opakowania w kompleksowej ocenie jakości towaru (na przykładzie proszków piorących)",
journal = "Opakowanie",
number = "10",
pages = "14-15",
year = "1979",
}
121
@unpublished{UEK:2168304535,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Studia nad metodyką oceny jakości towarów powszechnego użytku (na przykładzie syntetycznych proszków piorących)",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
122
@misc{UEK:2168370730,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Sterowanie jakością towarów w sferze obrotu - aktualny problem nauk towaroznawczych",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "76",
year = "1979",
}
123
@article{UEK:2168370644,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Pakowanie, transport i magazynowanie towarów w kompleksowym systemie sterowania jakością",
journal = "Opakowanie",
number = "10",
pages = "5-7",
year = "1979",
}
124
@article{UEK:2168250652,
author = "Łucja Karpielowa and Mieczysław Skrzypek",
title = "Badania nad metodyką określania jakości detergentowych płynów do mycia naczyń stołowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "94",
pages = "21-34",
year = "1978",
}
125
@misc{UEK:2168370722,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Problemy kwalifikacji towarów oraz ochrony i kontroli ich jakości w centrum uwagi Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawstwa i Technologii (IGWT)",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "49",
year = "1978",
}
126
@article{UEK:2168250410,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Kierunki unowocześniania przemysłowej produkcji meblarskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "90",
pages = "83-91",
year = "1977",
}
127
@article{UEK:2168370740,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Zarys towaroznawstwa ogólnego, Gunther Grundke, T. I, wyd. 5",
journal = "Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "63-64",
year = "1977",
}
128
@article{UEK:2168370716,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Gunther Grundke, Zarys towaroznawstwa ogólnego",
journal = "Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "63-64",
year = "1977",
}
129
@book{UEK:2168339315,
author = "Mieczysław Mysona and Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo handlowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
url = {},
}
130
@article{UEK:2168370714,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Recenzja książki prof. dr Guntera Grundkego pt. Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Tom I, Einfuhrung - Warensystemati, wyd. 4 zmienione, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1975, s. 124",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "56",
year = "1976",
}
131
@article{UEK:2168370670,
author = "Mieczysław Skrzypek and Wiesława Włodarczyk and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz",
title = "Badania nad przydatnością tworzyw kompleksowych z udziałem folii aluminiowej do pakowania kakao w proszku",
journal = "Opakowanie",
number = "1",
pages = "23-26",
year = "1976",
}
132
@article{UEK:2168250856,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Metodyka dokonywania ocen porównawczych poziomu jakościowego wyrobów przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "243-248",
year = "1976",
}
133
@inbook{UEK:2168369604,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Badanie i ocena jakości drewna oraz niektórych artykułów z drewna",
booktitle = "Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych",
pages = "280-293",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1974",
}
134
@article{UEK:2168370704,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Recenzja książki prof. dr Guntera Grundkego pt. Grundriss der Allgemeinen Warenkude. Tom III, Warenpflege - Verpackung. VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1969, s. 352",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1-2",
pages = "53",
year = "1973",
}
135
@article{UEK:2168370698,
author = "Mieczysław Skrzypek and Karol Kuklok",
title = "Odbiór jakościowy towarów jako instrument handlu w zabezpieczeniu jakości towarów rynkowych",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1-2",
pages = "19-24",
year = "1973",
}
136
@article{UEK:2168250026,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Jakość szelakowych, nitrocelulozowych i poliestrowych powłok meblowych w świetle badań porównawczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "129-142",
year = "1972",
}
137
@article{UEK:2168224730,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Kryteria i metody oceny jakości wyrobów a odbiór jakościowy towarów w handlu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "74-85",
year = "1972",
}
138
@book{UEK:2168345628,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Wstęp do towaroznawstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw CRS",
year = "1969",
}
139
@book{UEK:2168336085,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Tadeusz Hofmann and Leonard Litewka and Mieczysław Mysona and Wiesław Nalepa and Mieczysław Skrzypek",
title = "Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1968",
}
140
@inbook{UEK:2168336155,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Towary drzewne",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "561-630",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
141
@book{UEK:2168339743,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Problemy optymalizacji jakości towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
issn = "",
}
142
@book{UEK:2168336083,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Józef Iwiński and Mieczysław Mysona and Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
}
143
@article{UEK:2168267024,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Igliwie sosnowe jako surowiec przemysłowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[107]-124",
year = "1961",
}
144
@unpublished{UEK:2168305419,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Możliwości wykorzystania igliwia sosny zwyczajnej [Pinus silvestris] ze szczególnym uwzględnieniem produkcji tapicerskich materiałów wyścielających",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
145
@article{UEK:2168277611,
author = "Mieczysław Skrzypek and Cecylia Szubert",
title = "Badania nad wartością użytkową garnków ciśnieniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "12",
pages = "39-52",
year = "1960",
}
146
@article{UEK:2168366910,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Oznaczanie zanieczyszczeń mineralnych w zbożu przy pomocy trójchloroetylenu",
journal = "Przegląd Zbożowo-Młynarski",
number = "R. 1, 1",
pages = "25-26",
year = "1957",
}
147
@article{UEK:2168341775,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Konserwacja drewna i niektóre problemy z dziedziny techniczno-handlowej",
journal = "Wiadomości Towaroznawcze",
number = "R. 4, 8",
pages = "134-139",
year = "1946",
}
148
@unpublished{UEK:2168331535,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Znaczenie modernizacji procesów logistycznych dla optymalizacji jakości i możliwości eksportowych Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
149
@unpublished{UEK:2168331725,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Istota optymalizacji jakości dóbr konsumpcyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID