Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 58 (2) (2019) , s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338093
article
See main document
2

Title:
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Physical description:
155 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została częściowo dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwczego (umowa nr 013/WFP-KPPE/01/2018/S/8013)
ISBN:
978-83-8102-253-8
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168338253
monograph
3

Title:
The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (50) (2019) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168348152
article
See main document
4

Title:
Assessment of the Efficiency of Municipal Companies Based on Local Collective Transport
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (44) (2018) , s. 56-70. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168327875
article
See main document
5

Title:
Restrukturyzacja organizacyjna i zarządcza przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w sytuacji kryzysowej
Source:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 159-179 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325537
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
282 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (umowa nr 012/WFiP-KPPE/01/2017/S/7012) oraz środków Dziekana (Studia Podyplomowe ACCA)
ISBN:
978-83-65907-21-9 ; 978-83-65907-22-6
Nr:
2168328111
monograph
7

Author:
Krzysztof Wąsowicz , Stanisław Famielec , Marcin Chełkowski
Title:
Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
196 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (umowa nr 154/WFP-KPPE/03/2018/M/8154)
ISBN:
978-83-65907-44-8 ; 978-83-65907-45-5
Nr:
2168332229
monograph
8

Title:
Pomoc publiczna w sektorze usług użyteczności publicznej świadczonych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej
Source:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 173-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Access mode:
Nr:
2168314569
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
421 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-385
Nr:
2168324113
doctoral dissertation
10

Title:
Greening of Local Public Transport
Source:
Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 47-60
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307053
chapter in monograph
See main document
11

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego = Models and Roles for the Operation of Public Utilities on the Example of Local Public Transport
Source:
Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 333-346. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-02-7
Nr:
2168299193
chapter in conference materials
See main document
12

Conference:
14th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Muszyna, Polska, od 2015-10-05 do 2015-10-06
Title:
The Operation Models of Municipal Companies of Local Public Transport
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2015, s. 135-147. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 14)
Research program:
Project was finance by: Formy upowszechniania i popularyzacji wyników przeprowadzonych badań z grantu uczelnianego dla Młodych Naukowców (BMN) oraz Uczestników Studiów Doktoranckich (na podstawie umowy nr 166/WF-KPPE/05/2015/M/5166).
ISBN:
978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7
Access mode:
Nr:
2168306985
chapter in conference materials
See main document
13

Title:
Ekologizacja lokalnego transportu zbiorowego
Source:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 103-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297863
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie ekologizacji gospodarki na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego
Source:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 115-131
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301951
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-9. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Access mode:
Nr:
2168278655
chapter in conference materials
16

Title:
Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw
Source:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 156-168
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289625
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 59-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168286923
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Regionalne strategie rozwojowe
Source:
Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012, s. 52-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-24-0
Nr:
2168287477
chapter in monograph
19

Title:
Rozwój komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 223-238 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276673
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 50-60 - Bibliogr.
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260578
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Motywowanie w centrum odpowiedzialności = Motivation in a Responsibility Center
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(4) (2010) , s. 53-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168286915
article
See main document
22

Title:
Kierunki urynkowienia komunalnych usług użyteczności publicznej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2010) , s. 54-59
Nr:
2168286981
article
23

Conference:
VIII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Czorsztyn, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Title:
Zasady funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego = Rules for the Operation of Local Public Transport
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2009, s. 170-181. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 8)
ISBN:
978-83-88421-62-4
Access mode:
Nr:
2168286919
chapter in conference materials
See main document
24

Title:
Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw = Reengineering in Corporate Recovery Programmes Synopsis
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 2(2) (2009) , s. 55-62. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168286913
article
See main document
25

Author:
Krzysztof Wąsowicz , Tomasz Ostrowski
Title:
Przedsiębiorczość komunalna
Publisher address:
Kraków ; Warszawa: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 2003
Physical description:
364 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-914205-8-2
Nr:
2168328929
monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
387 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
26/KPPiE/1/2012/S/026
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276577
unpublished scientific work
See related chapters
1
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study / Józefa FAMIELEC, Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODA, Stanisław Famielec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 58 (2) (2019), s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/170540/tekst%2024%20J.%20Famielec,%20K.%20W%C4%85sowicz,%20R.%20%C5%BBaba-Nieroda,%20S.%20Famielec.pdf. - ISSN 1898-5084
2
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Krzysztof WĄSOWICZ. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-253-8
3
The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities / Krzysztof WĄSOWICZ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (50) (2019), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/533. - ISSN 1898-3529
4
Assessment of the Efficiency of Municipal Companies Based on Local Collective Transport / Krzysztof WĄSOWICZ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (44) (2018), s. 56-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/459. - ISSN 1898-3529
5
Restrukturyzacja organizacyjna i zarządcza przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w sytuacji kryzysowej / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 159-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
6
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof WĄSOWICZ. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 282 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-21-9 ; 978-83-65907-22-6
7
Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach / Krzysztof WĄSOWICZ, Stanisław Famielec, Marcin Chełkowski. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-44-8 ; 978-83-65907-45-5
8
Pomoc publiczna w sektorze usług użyteczności publicznej świadczonych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 173-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9. - Pełny tekst: https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf
9
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof WĄSOWICZ ; Promotor: Józefa FAMIELEC. - Kraków, 2017. - 421 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003302&col=doktoraty_full
10
Greening of Local Public Transport / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 47-60. - ISBN 978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
11
Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego = Models and Roles for the Operation of Public Utilities on the Example of Local Public Transport / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 333-346. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-02-7
12
The Operation Models of Municipal Companies of Local Public Transport / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2015. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 14). - S. 135-147. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol14.pdf
13
Ekologizacja lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Ekologizacja gospodarki : praca zbiorowa / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 103-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
14
Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie ekologizacji gospodarki na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof Wąsowicz // W: Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - (2014), s. 115-131
15
Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 1-9. - Streszcz., summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-71-2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/W%C4%85sowicz%20Krzysztof/W%C4%85sowicz%20Krzysztof%20-%20MODELE%20ORGANIZACJI%20I%20FUNKCJONOWANIA%20KOMUNALNYCH%20PRZEDSI%C4%98BIORSTW%20U%C5%BBYTECZNO%C5%9ACI%20PUBLICZNEJ%20NA%20PRZYK%C5%81ADZIE%20.pdf
16
Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 156-168
17
Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom / Krzysztof Wąsowicz // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 59-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-12-9
18
Regionalne strategie rozwojowe / Krzysztof Wąsowicz, Marcin SURÓWKA // W: Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. - S. 52-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-24-0
19
Rozwój komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof Wąsowicz // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 223-238. - Bibliogr.
20
Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 50-60. - Bibliogr.
21
Motywowanie w centrum odpowiedzialności = Motivation in a Responsibility Center / Krzysztof Wąsowicz // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(4) (2010), s. 53-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
22
Kierunki urynkowienia komunalnych usług użyteczności publicznej / Marcin SURÓWKA, Krzysztof Wąsowicz // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2010), s. 54-59. - ISSN 1428-3530
23
Zasady funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego = Rules for the Operation of Local Public Transport / Krzysztof Wąsowicz // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2009. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 8). - S. 170-181. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-62-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol8.pdf
24
Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw = Reengineering in Corporate Recovery Programmes Synopsis / Krzysztof Wąsowicz // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 2(2) (2009), s. 55-62. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
25
Przedsiębiorczość komunalna / Krzysztof Wąsowicz, Tomasz Ostrowski. - Kraków ; Warszawa : Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 2003. - 364 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-914205-8-2
26
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 387 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
1
Famielec J., Wąsowicz K., Żaba-Nieroda R., Famielec S., (2019), Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 58 (2), s. 301-311; http://www.ur.edu.pl/file/170540/tekst%2024%20J.%20Famielec,%20K.%20W%C4%85sowicz,%20R.%20%C5%BBaba-Nieroda,%20S.%20Famielec.pdf
2
Famielec J., Kożuch M., Wąsowicz K., (2019), Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, Warszawa : CeDeWu, 155 s.
3
Wąsowicz K., (2019), The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (50), s. 23-38; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/533
4
Wąsowicz K., (2018), Assessment of the Efficiency of Municipal Companies Based on Local Collective Transport, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (44), s. 56-70; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/459
5
Wąsowicz K., (2018), Restrukturyzacja organizacyjna i zarządcza przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w sytuacji kryzysowej. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 159-179.
6
Wąsowicz K., (2018), Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 282 s.
7
Wąsowicz K., Famielec S., Chełkowski M., (2018), Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 196 s.
8
Wąsowicz K., (2017), Pomoc publiczna w sektorze usług użyteczności publicznej świadczonych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. [W:] Kożuch M. (red.), Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-200.
9
Wąsowicz K., (2017), Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego, Prom. Famielec J., Kraków : , 421 k.
10
Wąsowicz K., (2016), Greening of Local Public Transport. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Greening of Economy : Selected Issues, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 47-60.
11
Wąsowicz K., (2015), Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Owsiak S. (red.), Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 333-346.
12
Wąsowicz K., (2015), The Operation Models of Municipal Companies of Local Public Transport. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 14), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 135-147.
13
Wąsowicz K., (2015), Ekologizacja lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 103-122.
14
Wąsowicz K., (2014), Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie ekologizacji gospodarki na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Famielec J., Kożuch M. (kierownik tematu), Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań, s. 115-131.
15
Wąsowicz K., (2013), Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-9.
16
Wąsowicz K., (2013), Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw. [W:] Famielec J., Kożuch M., Małecki P. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań, s. 156-168.
17
Wąsowicz K., (2012), Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom. [W:] Małecki P. (red.), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 59-70.
18
Wąsowicz K., Surówka M., (2012), Regionalne strategie rozwojowe. [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 52-60.
19
Wąsowicz K., (2012), Rozwój komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Famielec J., Wąsowicz K. (kierownik tematu), Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań, s. 223-238.
20
Wąsowicz K., (2011), Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 50-60.
21
Wąsowicz K., (2010), Motywowanie w centrum odpowiedzialności, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 1(4), s. 53-60.
22
Surówka M., Wąsowicz K., (2010), Kierunki urynkowienia komunalnych usług użyteczności publicznej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 54-59.
23
Wąsowicz K., (2009), Zasady funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 8), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 170-181.
24
Wąsowicz K., (2009), Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 2(2), s. 55-62.
25
Wąsowicz K., Ostrowski T., (2003), Przedsiębiorczość komunalna, Kraków ; Warszawa : Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 364 s.
26
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw: raport z badań, (2012),, Wąsowicz K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 387 s.
1
@article{UEK:2168338093,
author = "Józefa Famielec and Krzysztof Wąsowicz and Renata Żaba-Nieroda and Stanisław Famielec",
title = "Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 58 (2)",
pages = "301-311",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.2.24},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/170540/tekst%2024%20J.%20Famielec,%20K.%20W%C4%85sowicz,%20R.%20%C5%BBaba-Nieroda,%20S.%20Famielec.pdf},
}
2
@book{UEK:2168338253,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-253-8",
}
3
@article{UEK:2168348152,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (50)",
pages = "23-38",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2019.50.4.03},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/533},
}
4
@article{UEK:2168327875,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Assessment of the Efficiency of Municipal Companies Based on Local Collective Transport",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (44)",
pages = "56-70",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2018.44.2.04},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/459},
}
5
@inbook{UEK:2168325537,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Restrukturyzacja organizacyjna i zarządcza przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w sytuacji kryzysowej",
booktitle = "Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia",
pages = "159-179",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436},
isbn = "978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9",
}
6
@book{UEK:2168328111,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-21-9 ; 978-83-65907-22-6",
}
7
@book{UEK:2168332229,
author = "Krzysztof Wąsowicz and Stanisław Famielec and Marcin Chełkowski",
title = "Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-44-8 ; 978-83-65907-45-5",
}
8
@inbook{UEK:2168314569,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Pomoc publiczna w sektorze usług użyteczności publicznej świadczonych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej",
booktitle = "Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki",
pages = "173-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf},
isbn = "978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9",
}
9
@unpublished{UEK:2168324113,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003302&col=doktoraty_full},
}
10
@inbook{UEK:2168307053,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Greening of Local Public Transport",
booktitle = "Greening of Economy : Selected Issues",
pages = "47-60",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8",
}
11
@inbook{UEK:2168299193,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne",
pages = "333-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-65269-02-7",
}
12
@inbook{UEK:2168306985,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "The Operation Models of Municipal Companies of Local Public Transport",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "135-147",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2015",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol14.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7",
}
13
@inbook{UEK:2168297863,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Ekologizacja lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki",
pages = "103-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7",
}
14
@unpublished{UEK:2168301951,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie ekologizacji gospodarki na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań",
pages = "115-131",
year = "2014",
}
15
@inbook{UEK:2168278655,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane",
pages = "1-9",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
url = {http://www.pte.pl/kongres/referaty/W%C4%85sowicz%20Krzysztof/W%C4%85sowicz%20Krzysztof%20-%20MODELE%20ORGANIZACJI%20I%20FUNKCJONOWANIA%20KOMUNALNYCH%20PRZEDSI%C4%98BIORSTW%20U%C5%BBYTECZNO%C5%9ACI%20PUBLICZNEJ%20NA%20PRZYK%C5%81ADZIE%20.pdf},
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
16
@unpublished{UEK:2168289625,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw",
booktitle = "Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań",
pages = "156-168",
year = "2013",
}
17
@inbook{UEK:2168286923,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "59-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-12-9",
}
18
@inbook{UEK:2168287477,
author = "Krzysztof Wąsowicz and Marcin Surówka",
title = "Regionalne strategie rozwojowe",
booktitle = "Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu",
pages = "52-60",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2012",
isbn = "978-83-63196-24-0",
}
19
@unpublished{UEK:2168276673,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Rozwój komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań",
pages = "223-238",
year = "2012",
}
20
@unpublished{UEK:2168260578,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "50-60",
year = "2011",
}
21
@article{UEK:2168286915,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Motywowanie w centrum odpowiedzialności",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "1(4)",
pages = "53-60",
year = "2010",
}
22
@article{UEK:2168286981,
author = "Marcin Surówka and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Kierunki urynkowienia komunalnych usług użyteczności publicznej",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "11",
pages = "54-59",
year = "2010",
}
23
@inbook{UEK:2168286919,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Zasady funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "170-181",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2009",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol8.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88421-62-4",
}
24
@article{UEK:2168286913,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "2(2)",
pages = "55-62",
year = "2009",
}
25
@book{UEK:2168328929,
author = "Krzysztof Wąsowicz and Tomasz Ostrowski",
title = "Przedsiębiorczość komunalna",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej",
year = "2003",
isbn = "83-914205-8-2",
}
26
@unpublished{UEK:2168276577,
title = "Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}