Publications of the selected author

Staroń Ryszard

Interdepartmental Unit, Study of Physical Education and Sport, Study of Physical Education and Sport

1

Author:
Title:
Dokształcanie zawodowe krakowskich nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół średnich ogólnokształcących w latach 1918-1939 = In-service Training among Comprehensive High School Physical Education Teachers in Cracow between 1918-1939
Source:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - t. 14, nr 1 (2015) , s. 45-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168303791
article
1
Dokształcanie zawodowe krakowskich nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół średnich ogólnokształcących w latach 1918-1939 = In-service Training among Comprehensive High School Physical Education Teachers in Cracow between 1918-1939 / Ryszard STAROŃ // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - t. 14, nr 1 (2015), s. 45-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/kultura_fizyczna_14_1.pdf. - ISSN 1895-8680
1
Staroń R., (2015), Dokształcanie zawodowe krakowskich nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół średnich ogólnokształcących w latach 1918-1939, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna", t. 14, nr 1, s. 45-59; http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/kultura_fizyczna_14_1.pdf
1
@article{UEK:2168303791,
author = "Ryszard Staroń",
title = "Dokształcanie zawodowe krakowskich nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół średnich ogólnokształcących w latach 1918-1939",
journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna",
number = "t. 14, 1",
pages = "45-59",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.16926/kf.2015.14.03},
url = {http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/kultura_fizyczna_14_1.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID