Publications of the selected author

Sarnek Maciej ORCID

College of Management and Quality, Institute of Quality and Product Management Sciences, Department of Metrology and Instrumental Analysis

1

Author:
Ewa Dryzek , Maciej Sarnek , Mirosław Wróbel
Title:
Thermal Stability of Rolled Metastable Austenitic Stainless Steel 1.4307 Studied Using Positron Annihilation
Source:
Metallurgical and Materials Transactions A. - vol. 50A, iss. 2 (2019) , s. 581-589. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
200.00 pkt
Nr:
2168329841
article
2

Title:
The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels used in Technology Industries
Source:
Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty = Quality of Non-food Products - Selected Aspects / red. nauk. Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 174-183 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-595-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339853
chapter in monograph
See main document
3

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels Used in Technology Industries
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 93. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340319
varia
4

Author:
Maciej Sarnek , Ewa Dryzek , Mirosław Wróbel
Conference:
II International Scientific and Engineering Conference Associated with the II Slow Control (II NICA Days 2017), Warszawa, Polska, od 2017-11-06 do 2017-11-10
Title:
Long-term Isothermal Annealing of an Austenitic Stainless Steel 1.4301 Studied Using Positron Annihilation Spectroscopy
Source:
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. - vol. 11, no. 4 (2018) , s. 787-794. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168329811
article
5

Author:
Maciej Sarnek , Ewa Dryzek , Paweł Horodek , Wacław Pachla
Conference:
12th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry, Lublin, Polska, od 2017-08-28 do 2017-09-01
Title:
Estimate of the crystallite size for nanocrystalline AISI 316L stainless steel and armco iron processed by hydrostatic extrusion using variable energy positron beam
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 132, no. 5 (2017) , s. 1598-1601. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168321169
article
6

Author:
M. Sarnek , E. Dryzek , M. Wróbel
Conference:
Konferencja Naukowa XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, Polska, od 2016-09-27 do 2016-09-30
Title:
Przemiany martenzytyczne wywołane odkształceniem stali Fe-21Mn-0,7C = Martensite Transformations in Fe-21Mn-0,7C Steel
Source:
XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej / red. Jerzy Pacyna - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016, s. 469-472. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-63663-73-5
Nr:
2168309803
chapter in conference materials
7

Title:
Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis = The Influence of Gamma Radiation on the Condition of Evergreen Plants in the Case of Thuja Occidentalis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309805
article
8

Author:
Ewa Dryzek , Maciej Sarnek , Mirosław Wróbel
Conference:
42nd Polish Seminar on Positron Annihilation, Lublin, Polska, od 2015-06-29 do 2015-07-01
Title:
Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling
Source:
Nukleonika. - vol. 60, nr 4 (2015) , s. 709-712. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168309797
article
9

Author:
E. Dryzek , M. Sarnek , M. Wróbel
Title:
Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation
Source:
Journal of Materials Science. - vol. 49, iss. 24 (2014) , s. 8449-8458. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168294791
article
10

Author:
E. Dryzek , M. Sarnek
Conference:
41st Polish Seminar on Positron Annihilation, Lublin, Polska, od 2013-09-09 do 2013-09-13
Title:
Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 125, no. 3 (2014) , s. 710-713. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168294879
article
11

Author:
Title:
Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej = Changes Observed in the Amount of Defects for Austenitic Stainless Steel
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013) , s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285299
article
12

Author:
Ewa Dryzek , Maciej Sarnek , Krzysztof Siemek
Conference:
40th Polish Seminar on Positron Annihilation PSPA'2012, Kazimierz Dolny, Polska, od 2012-06-13 do 2012-06-13
Title:
Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods
Source:
Nukleonika. - vol. 58, nr 1 (2013) , s. 215-219. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168294821
article
13

Author:
Title:
Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X = The Determination of Grain Size and Volume Fraction of Austenite in 1.4307 Stainless Steel after Cold Rolling
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013) , s. 33-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285297
article
1
Thermal Stability of Rolled Metastable Austenitic Stainless Steel 1.4307 Studied Using Positron Annihilation / E. Dryzek, M. SARNEK, M. Wróbel // Metallurgical and Materials Transactions A. - vol. 50A, iss. 2 (2019), s. 581-589. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-018-5053-x. - ISSN 1073-5623
2
The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels used in Technology Industries / Maciej SARNEK, Przemysław SZOPA, Andrzej CHOCHÓŁ // W: Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty = Quality of Non-food Products - Selected Aspects / red. nauk. Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 174-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-595-5
3
The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels Used in Technology Industries / Maciej SARNEK, Przemysław SZOPA, Andrzej CHOCHÓŁ // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 93. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
4
Long-term Isothermal Annealing of an Austenitic Stainless Steel 1.4301 Studied Using Positron Annihilation Spectroscopy / M. SARNEK, E. Dryzek, M. Wróbel // Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. - vol. 11, no. 4 (2018), s. 787-794. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Sup&vol=11&page=787. - ISSN 1899-2358
5
Estimate of the crystallite size for nanocrystalline AISI 316L stainless steel and armco iron processed by hydrostatic extrusion using variable energy positron beam / M. SARNEK, E. Dryzek, P. Horodek, W. Pachla // Acta Physica Polonica A. - vol. 132, no. 5 (2017), s. 1598-1601. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/132/app132z5p36.pdf. - ISSN 0587-4246
6
Przemiany martenzytyczne wywołane odkształceniem stali Fe-21Mn-0,7C = Martensite Transformations in Fe-21Mn-0,7C Steel / M. SARNEK, E. Dryzek, M. Wróbel // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej / red. Jerzy Pacyna. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. - S. 469-472. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63663-73-5
7
Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis = The Influence of Gamma Radiation on the Condition of Evergreen Plants in the Case of Thuja Occidentalis / Maciej SARNEK, Przemysław SZOPA, Jacek CZERNIAK, Andrzej GAJEWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
8
Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling / Ewa Dryzek, Maciej SARNEK, Mirosław Wróbel // Nukleonika. - vol. 60, nr 4 (2015), s. 709-712. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol60_2015/v60n4p709f.pdf. - ISSN 0029-5922
9
Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation / E. Dryzek, M. SARNEK, M. Wróbel // Journal of Materials Science. - vol. 49, iss. 24 (December 2014), s. 8449-8458. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10853-014-8555-y.pdf. - ISSN 0022-2461
10
Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel / E. Dryzek, M. SARNEK // Acta Physica Polonica A. - vol. 125, no. 3 (2014), s. 710-713. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/125/a125z3p08.pdf. - ISSN 0587-4246
11
Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej = Changes Observed in the Amount of Defects for Austenitic Stainless Steel / Maciej SARNEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013), s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/682. - ISSN 1898-6447
12
Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods / Ewa Dryzek, Maciej SARNEK, Krzysztof Siemek // Nukleonika. - vol. 58, nr 1 (2013), s. 215-219. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol58_2013/v58n1p215f.pdf. - ISSN 0029-5922
13
Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X = The Determination of Grain Size and Volume Fraction of Austenite in 1.4307 Stainless Steel after Cold Rolling / Maciej SARNEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013), s. 33-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/681. - ISSN 1898-6447
1
Dryzek E., Sarnek M., Wróbel M., (2019), Thermal Stability of Rolled Metastable Austenitic Stainless Steel 1.4307 Studied Using Positron Annihilation, "Metallurgical and Materials Transactions A", vol. 50A, iss. 2, s. 581-589; https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-018-5053-x
2
Sarnek M., Szopa P., Chochół A., (2019), The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels used in Technology Industries. [W:] Szakiel J., Turek P. (red.), Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 174-183.
3
Sarnek M., Szopa P., Chochół A., (2019), The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels Used in Technology Industries. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 93.
4
Sarnek M., Dryzek E., Wróbel M., (2018), Long-term Isothermal Annealing of an Austenitic Stainless Steel 1.4301 Studied Using Positron Annihilation Spectroscopy, "Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement", vol. 11, no. 4, s. 787-794; http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Sup&vol=11&page=787
5
Sarnek M., Dryzek E., Horodek P., Pachla W., (2017), Estimate of the crystallite size for nanocrystalline AISI 316L stainless steel and armco iron processed by hydrostatic extrusion using variable energy positron beam, "Acta Physica Polonica A", vol. 132, no. 5, s. 1598-1601; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/132/app132z5p36.pdf
6
Sarnek M., Dryzek E., Wróbel M., (2016), Przemiany martenzytyczne wywołane odkształceniem stali Fe-21Mn-0,7C. [W:] Pacyna J. (red.), XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, s. 469-472.
7
Sarnek M., Szopa P., Czerniak J., Gajewski A., (2016), Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 107-115; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/871/890
8
Dryzek E., Sarnek M., Wróbel M., (2015), Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling, "Nukleonika", vol. 60, nr 4, s. 709-712; http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol60_2015/v60n4p709f.pdf
9
Dryzek E., Sarnek M., Wróbel M., (2014), Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation, "Journal of Materials Science", vol. 49, iss. 24, s. 8449-8458; http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10853-014-8555-y.pdf
10
Dryzek E., Sarnek M., (2014), Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel, "Acta Physica Polonica A", vol. 125, no. 3, s. 710-713; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/125/a125z3p08.pdf
11
Sarnek M., (2013), Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 924, s. 47-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/682
12
Dryzek E., Sarnek M., Siemek K., (2013), Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods, "Nukleonika", vol. 58, nr 1, s. 215-219; http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol58_2013/v58n1p215f.pdf
13
Sarnek M., (2013), Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 924, s. 33-45; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/681
1
@article{artUEK:2168329841,
author = "Ewa Dryzek and Maciej Sarnek and Mirosław Wróbel",
title = "Thermal Stability of Rolled Metastable Austenitic Stainless Steel 1.4307 Studied Using Positron Annihilation",
journal = "Metallurgical and Materials Transactions A",
number = "vol. 50A, iss. 2",
pages = "581-589",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11661-018-5053-x},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-018-5053-x},
}
2
@inbook{fmUEK:2168339853,
author = "Maciej Sarnek and Przemysław Szopa and Andrzej Chochół",
title = "The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels used in Technology Industries",
booktitle = "Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty",
pages = "174-183",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-595-5",
}
3
@misc{varUEK:2168340319,
author = "Maciej Sarnek and Przemysław Szopa and Andrzej Chochół",
title = "The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels Used in Technology Industries",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "93",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
4
@article{artUEK:2168329811,
author = "Maciej Sarnek and Ewa Dryzek and Mirosław Wróbel",
title = "Long-term Isothermal Annealing of an Austenitic Stainless Steel 1.4301 Studied Using Positron Annihilation Spectroscopy",
journal = "Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement",
number = "vol. 11, no. 4",
pages = "787-794",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolBSupp.11.787},
url = {http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Sup&vol=11&page=787},
}
5
@article{artUEK:2168321169,
author = "Maciej Sarnek and Ewa Dryzek and Paweł Horodek and Wacław Pachla",
title = "Estimate of the crystallite size for nanocrystalline AISI 316L stainless steel and armco iron processed by hydrostatic extrusion using variable energy positron beam",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 132, no. 5",
pages = "1598-1601",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.132.1598},
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/132/app132z5p36.pdf},
}
6
@inbook{mkaUEK:2168309803,
author = "M. Sarnek and E. Dryzek and M. Wróbel",
title = "Przemiany martenzytyczne wywołane odkształceniem stali Fe-21Mn-0,7C",
booktitle = "XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej",
pages = "469-472",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe AKAPIT",
year = "2016",
isbn = "978-83-63663-73-5",
}
7
@article{artUEK:2168309805,
author = "Maciej Sarnek and Przemysław Szopa and Jacek Czerniak and Andrzej Gajewski",
title = "Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "107-115",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0807},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/871/890},
}
8
@article{artUEK:2168309797,
author = "Ewa Dryzek and Maciej Sarnek and Mirosław Wróbel",
title = "Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling",
journal = "Nukleonika",
number = "vol. 60, 4",
pages = "709-712",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/nuka-2015-0126},
url = {http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol60_2015/v60n4p709f.pdf},
}
9
@article{artUEK:2168294791,
author = "E. Dryzek and M. Sarnek and M. Wróbel",
title = "Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation",
journal = "Journal of Materials Science",
number = "vol. 49, iss. 24",
pages = "8449-8458",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10853-014-8555-y},
url = {http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10853-014-8555-y.pdf},
}
10
@article{artUEK:2168294879,
author = "E. Dryzek and M. Sarnek",
title = "Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 125, no. 3",
pages = "710-713",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.125.710},
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/125/a125z3p08.pdf},
}
11
@article{artUEK:2168285299,
author = "Maciej Sarnek",
title = "Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "924",
pages = "47-58",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0924.04},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/682},
}
12
@article{artUEK:2168294821,
author = "Ewa Dryzek and Maciej Sarnek and Krzysztof Siemek",
title = "Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods",
journal = "Nukleonika",
number = "vol. 58, 1",
pages = "215-219",
year = "2013",
url = {http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol58_2013/v58n1p215f.pdf},
}
13
@article{artUEK:2168285297,
author = "Maciej Sarnek",
title = "Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "924",
pages = "33-45",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0924.03},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/681},
}