Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2022
Physical description:
220 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8270-073-2
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168364512
monograph
2

Title:
Study on Thermodynamic Constant of Time Passage
Source:
Research Trends and Challenges in Physical Science. Vol. 6 / ed. Jelena Purenovic - Hooghly ; London: Book Publisher International, 2022, s. 57-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-93-5547-366-0 ; 978-93-5547-367-7
Nr:
2168362084
chapter in monograph
3

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7261-7266. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356406
chapter in conference materials
4

Title:
Zarys możliwości wykorzystania funkcji aktywności ekonomicznej w analizie finansowej i budżetowaniu = Application Outline of the Economic Activity Function in Financial Analysis and Budgeting
Source:
Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rachunkowości. T. 1 / red. Wojciech KOZIOŁ - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2021, s. 67-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66922-02-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359970
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Termodynamika zwornikiem spójnego systemu ekonomicznego = Thermodynamics as the Keystone of a Coherent Economic System
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (68) (2021) , s. 37-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168361532
article
6

Author:
Title:
Termodynamiczne pochodzenie stałej ekonomicznej
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 15-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358140
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Gospodarowanie kapitałem ludzkim jako narzędzie zwiększania produktywności pracy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
141 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-862-9
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168360338
monograph
8

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5770-5778. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355666
chapter in conference materials
9

Title:
The Thermodynamic Principles as the Theoretical Basis of Fair Remuneration
Source:
International Journal of Physical Research. - vol. 9, no. 1, art. no. 31247 (2021) , s. 1-6. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168352648
article
10

Title:
Czy rachunkowość jest nauką naturalną? (Artykuł dyskusyjny) = Is Accounting a Natural Science? (Discussion Article)
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 45, nr 1 (2021) , s. 9-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł został sfinansowany w ramach programu POTENCJAŁ 2020
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168355774
article
11

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Thermodynamics as a Basis for Human Capital Measurement Theory
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5500-5509. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355662
chapter in conference materials
12

Title:
How the Inclusion of Thermodynamic Principles Recovers Economic Sciences
Source:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 9, no. 2 (2021) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168358824
article
13

Author:
Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
An Econometric versus Thermodynamic Approach to Modeling Wage Expectations
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5879-5887. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355658
chapter in conference materials
14

Title:
Standaryzacja kosztów pracy w organizacji w świetle pomiaru indywidualnej produktywności pracy zatrudnionych
Source:
Współczesne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu / red. Piotr Bednarek - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, s. 34-44 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach programu POTENCJAŁ.
ISBN:
978-83-7695-901-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358826
chapter in monograph
15

Author:
Title:
The Human Capital Theory as the Basis for Development of Integrated Reporting
Source:
SPC Journal of Social Sciences. - vol. 2, no 2 (2020) , s. 23-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168349894
article
16

Title:
Accounting among the Natural Sciences
Source:
Modern Economy. - vol. 11, no. 12 (2020) , s. 2081-2100. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication is sponsored under the POTENTIAL 2020 program from resources financed of the Cracow University of Economics
Nr:
2168352650
article
17

Author:
Title:
Концепция интегрированной отчетности и составление отчета об уровне оплаты еловеческого капитала работников предприятия
Source:
Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS - Moskva: RUSAJNS, 2020, s. 288-298
ISBN:
978-5-4365-6201-8
Nr:
2168350586
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Conference:
XV Meždunarodnaâ Naučnaâ Konferenciâ "Buhgalterskij učet, analiz i audit: istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ", Petersburg, Rosja, od 2020-10-21 do 2020-10-21
Title:
Economic Constant and Fundamental Principles Shaping Basic Models of Capital and Human Capital Growth
Source:
Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ / red. N. A. Kamordžanova - Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGÈU, 2020, s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-7310-5261-0
Access mode:
Nr:
2168354138
chapter in conference materials
19

Title:
Раскрытие существенной информации в финансовой отчетности
Source:
Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS - Moskva: RUSAJNS, 2020, s. 230-240
ISBN:
978-5-4365-6201-8
Nr:
2168350580
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Teoria kapitału ludzkiego a minimalne wynagrodzenia w wybranych krajach Trójmorza = The Human Capital Theory and Minimum Wages in Selected Trisea Countries
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (64) (2020) , s. 120-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków badań statutowych Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352484
article
21

Author:
Andrii Zolkover , Jurij Renkas
Title:
Assessing the Level of Macroeconomic Stability of EU Countries
Source:
SocioEconomic Challenges. - vol. 4, iss. 4 (2020) , s. 175-182. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168353090
article
22

Author:
Title:
Estimation of Minimum Wage in the Aspect of Preservation Human Capital
Source:
SPC Journal of Education. - vol. 3, no 1 (2020) , s. 36-41. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication is sponsored by the funds of the Cracow University of Economics for the maintenance and development of research potential.
Nr:
2168349892
article
23

Title:
Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации
Redakcja:
Kamordžanova N.A.
Publisher address:
Moskva: RUSAJNS, 2020
Physical description:
564 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-5-4365-6201-8
Access mode:
Nr:
2168350576
See related chapters
24

Title:
Формирование и развитие системы показателей отчетности
Source:
Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS - Moskva: RUSAJNS, 2020, s. 241-249
ISBN:
978-5-4365-6201-8
Nr:
2168350584
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Pomiar kapitału ludzkiego - podstawa godziwego wynagradzania
Source:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 117-169 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341371
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Szacowanie wartości godziwej przy wycenie bilansowej lokat zawierających akcje notowane na giełdzie = Estimation of Fair Value at Balance Sheet Valuation of a Joint-stock Deposit Listed on the Stock Exchange
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 105, nr 161 (2019) , s. 31-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł został sfinansowany z grantu dla młodych naukowców na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168342137
article
27

Author:
Title:
Učetno-analitičeskie aspekty častnoj sel'skohozâjstvennoj deâtel'nosti na primere Pol'ši
Source:
Social'noe predprinimatel'stvo : učetno-analitičeskie aspekty i praktičeskij opyt raznyh stran / red. N. A. Kamordžanova - Moskva: RUSAJNS, 2019, s. 170-192
ISBN:
978-5-4365-4018-4
Nr:
2168340821
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń = Fair Income Inequalities and Payroll Taxation
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (57) (2019) , s. 402-419. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze statutowych funduszy badawczych Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168336767
article
29

Author:
Title:
Pomiar i opłacanie kapitału ludzkiego w gospodarce Ukrainy
Publisher address:
Użgorod: Wydawnictwo "Breza", 2018
Physical description:
97, [11] s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-617-7344-62-8
SEC Rating:
120.00 pkt
Nr:
2168325207
monograph
30

Title:
Sovremennye èkonomičeskie teorii kak èlement tehnologij podgotovki èkonomistov
Source:
XXI vek : sovremennye tehnologii podgotovki èkonomičeskih kadrov = The XXI Century : Modern Technologies of Training Economic Personnel / red. N. A. Kamordžanova - Moskva: Prospekt, 2018, s. 267-314
ISBN:
978-5-392-27811-4
Nr:
2168328907
chapter in monograph
31

Author:
Title:
Kapitał kreatywności - pomiar i wynagradzanie = Capital of Creativity - Measuring and Remuneration
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 413-426. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316951
article
32

Author:
Conference:
XÌÌ Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ Ìntegracìâ Ykraïni v êvropejsʹkij ì svìtovij fìnansovij prostìr, Lwów, Ukraina, od 2017-05-25 do 2017-05-26
Title:
Wolnorynkowy kurs walutowy w świetle wskaźnika produktywności pracy
Source:
Ìntegracìâ Ukraïni v êvropejsʹkij ì svìtovij fìnansovij prostìr / red. R. K. Šurpenkova, L. A. Dudinecʹ, O.J. Gìrna - Lʹvìv: Lʹvìvsʹkij navčalʹno-naukovij ìnstitut DVNZ «Unìversitet bankìvsʹkoï spravi», 2017, s. 109-112. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168318091
chapter in book
33

Author:
Conference:
Strategii razvitiâ predprinimatelʹstva v sovremennyh usloviâh, Petersburg, Rosja, od 2017-01-26 do 2017-01-27
Title:
Labour Economics : Definition of the Basic Accounting Categories
Source:
Sbornik naučnyh trudov I meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii «Strategii razvitiâ predprinimatelʹstva v sovremennyh usloviâh» / red. E. A. Gorbaško, V. G. Šubaeva - Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGÈU, 2017, s. 185-188. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-7310-3879-9
Access mode:
Nr:
2168318089
chapter in conference materials
34

Author:
Title:
Outline of the History of Work Accounting
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 63-68 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Access mode:
Nr:
2168322245
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce = Minimum Remuneration and Productivity of Work in the Economy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 341 (2017) , s. 300-315. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168323815
article
36

Author:
Title:
Vimìrûvannâ ì oplata lûdsʹkogo kapìtalu
Source:
Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik - Kiïv: KNUTD, 2017, s. 309-320 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7506-04-0
Access mode:
Nr:
2168321127
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Teoretičeskie osnovy izmereniâ čelovečeskogo kapitala i teorii èkvivalentnyh zarabotnyh plat
Source:
Finansovyj učet i otčetnost' : prodvinutyj uroven' : učebnoe posobie / red. N. A. Kamordžanova - Moskva: Prospekt, 2017, s. 51-71. - Rez.
ISBN:
978-5-392-25308-1
Nr:
2168316515
chapter in textbook
38

Author:
Title:
Kapìtal v svìtlì ekonomìki pracì
Source:
Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik - Kiïv: KNUTD, 2017, s. 266-278 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7506-04-0
Access mode:
Nr:
2168321125
chapter in monograph
39

Author:
Title:
The Tandem of Capital-work as the Basis for Labour Economics
Source:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 5, no. 1 (2017) , s. 26-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168312543
article
40

Author:
Conference:
XII Meždunarodnaâ Naučnaâ Konferenciâ Studentov, Aspirantov, Prepodavatelej, Petersburg, Rosja, od 2017-10-11 do 2017-10-11
Title:
Analysis of Labour Productivity in the Economy of Russian Federation
Source:
Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ / red. N. A. Kamordžanova - Sankt-Petersburg: Izd-vo SPbGÈU, 2017, s. 6-12. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-7310-4105-8 ; 978-5-7310-3707-5
Nr:
2168323477
chapter in conference materials
41

Author:
Title:
Ekonomia pracy : teoria godziwych wynagrodzeń = Economics of Labor : Theory of Fair Remuneration
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016) , s. 284-301. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307831
article
42

Title:
Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy = Pokaznik produktivnostì pracì ì valûtnij kurs v ekonomìcì Ukraïni = Labour Productivity and Exchange Rate in Ukrainian Economy
Source:
Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 2 (176) (2016) , s. 337-347. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168303287
article
43

Author:
S.F. Legenčuk , O.S. Stepanûk , Jurij Renkas
Title:
Deâkì problemnì pitannâ auditu operacìj z komercìalìzacìï nematerìalʹnih aktivìv u sistemì frančajzigovih vìdnosin
Source:
Vìsnik Žitomirs'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - nr 2(76) (2016) , s. 20-26. - Rez. - Bibliogr.
Series:
(Ekonomični Nauki)
Access mode:
Nr:
2168308065
article
44

Author:
Jurij Renkas , Olena Goncharenko , Olena Lukianets
Title:
Quality of Financial Reporting : Approaches to Measuring
Source:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 4, no 1 (2016) , s. 1-5. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168298643
article
45

Author:
Title:
Evaluation of Fair Remuneration in the Economy of Ukraine in the Light of the Theory of Human Capital
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 169-177 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310757
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu = Wage Inequalities and the Economic Constant of Potential Growth
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 3 (47) (2016) , s. 466-480. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308067
article
47

Author:
Conference:
XI Meždunarodnaâ Naučnaâ Konferenciâ Studentov, Aspirantov, Prepodavatelej, Sankt Petersburg, Rosja, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
The Wage Expectations in the Light of Human Capital Measurement Theory [dokument elektroniczny]
Source:
Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâmi, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ / red. N. A. Kamordžanova, V.Û. Sergušenkova - Petersburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj èkonomičeskij universitet, 2016, s. 19-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-5-9978-0540-1
Nr:
2168313713
chapter in conference materials
48

Author:
Conference:
Mìžnarodnaâ naukovo-praktičnaâ ìnternet-konferencìâ "Sistemi zabezpečennâ upravlìnnâ pìdpriêmstvom : sučasnij stan ta perspektivi rozvitku", Charków, Ukraina, od 2016-04-21 do 2016-04-21
Title:
Labour Economics : Labour Productivity of the National Economies in the Context of Theory of Fair Wages
Source:
Sistemi zabezpečennâ upravlìnnâ pìdpriêmstvom : sučasnij stan ta perspektivi rozvitku / red. M. Ì. Bondarenko - Harkìv: HÌBM, 2016, s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168305681
chapter in conference materials
49

Author:
Title:
Produktivnìst' pracì nacìonal'nih ekonomìk : porìvnâl'nij analìz z vikoristannâm vitratnoї funkcìї virobnictva = Labour Productivity of the National Economies
Source:
Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka : zbìrnik naukovih prac'. - vip. 1 (45), t. 2 (2015) , s. 194-200. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296547
article
50

Author:
Conference:
Mìžnarodnaâ naukovo-praktičnâ ìnternet-konferencìâ, Charków, Ukraina, od 2015-04-23 do 0001-01-01
Title:
The Wage Expectations in the Light of Human Capital Measurement Theory
Source:
Institucìjnì zasadi stabil'novo rozvitku ekonomìčnih sub'êktìv v umovah ìntegracìjno-globalìzacìjnih procesìv : zbìrnik naukovih prac' Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї ìnternet-konferencìї / [gol. red. M.Ì. Bondarenko] - Harkìv: Mìs'kdruk, 2015, s. 118-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-619-171-1
Nr:
2168293797
chapter in conference materials
51

Title:
Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement = Spravedliva zarobìtna plata ta rozmìr pensìї v mežah teorìї vimìrûvannâ lûdskogo kapìtalu
Source:
Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 12 (174) (2015) , s. 302-311. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299255
article
52

Author:
Title:
The Prospects of the Creation of Economic Unions in the Context of the Labour Productivity of the National Economies
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 29-39 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304319
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi = Labour Productivity as a Measure of Economic Development of Ukraine and Belarus
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 352-361. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297293
article
54

Author:
Title:
Laborism as a Basis for the Creation of Monetary Unions = Lejborizm âk osnova dlâ stvorennâ valûtnih soûzìv
Source:
Finansovìj prostìr = Financial Space. - no 4 (20) (2015) , s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168303161
article
55

Title:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Source:
Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki. - vip. 6, č. 3 (2014) , s. 209-214. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168293727
article
56

Title:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Source:
Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2014, s. [35]-[40]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Signature:
NP-1494/Magazyn
Nr:
2168303295
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Author:
Title:
Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-287
Nr:
2168289957
doctoral dissertation
58

Title:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Source:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Signature:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303225
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Title:
Produktywność pracy i wolnorynkowy kurs walutowy a rozwój ekonomiczny Ukrainy = Labour Productivity and Free-Market Exchange Rate and the Economic Development of Ukraine
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 308-316. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168289815
article
60

Author:
Title:
The Human Capital Theory as a Basis for the Development of Financial Reporting
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 343-352 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168295615
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Labor Productivity of the Ukrainian Economy Estimation and International Comparison
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 485-492 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168293599
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Title:
Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory = Oczekiwania płacowe w świetle teorii pomiaru kapitału ludzkiego
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 9 (2013) , s. 29-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283359
article
63

Author:
Title:
Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa = Human Capital and Financial Reporting
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 30 (2013) , s. 151-161. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168289845
article
64

Title:
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive
Publisher address:
Kiev: Kondor-Izdatel'stvo, 2012
Physical description:
238, [1] s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-351-370-6
Nr:
2168329189
monograph
65

Author:
Title:
Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń = Empirical Testing of Human Capital Model and Minimal Wages
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 24 (2012) , s. 280-291. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292433
article
66

Author:
Title:
An Analysis and Assessment of the Minimum Wage in the Economy of Ukraine on the Basis of the Human Capital Theory
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 81-86 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168293659
chapter in monograph
See main document
67

Author:
Conference:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ, Czerkasy, Ukraina, od 2012-04-18 do 2012-04-19
Title:
Priroda groszovoї odìnici u svìtlì teorìї lûds'kogo kapìtalu
Source:
Oblìk, kontrol' ì analìz v upravlìnnì pìdpriêmnic'koû dìâl'nìstû. T. 1 / [vìdp. red. V. M. Âcenko] - Čerkasi: Čerkas'kìї Deržavnìї Tehnologìčnìї Unìversitet, 2012, s. 72-74 - Bibliogr.
Nr:
2168296487
chapter in conference materials
68

Author:
Jurij Renkas , I. V. Maksimčuk
Conference:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Oblìk ìntelektual'nogo kapìtalu: poglâdi u majbutnê", Charków, Ukraina, od 2012-04-26 do 2012-04-27
Title:
Pensionnyj fond rabotnika v kontekste teorii čelovečeskogo kapitala
Source:
Oblìk ìntelektual'nogo kapìtalu : poglâdi u majbutnê : zbìrnik naukovih prac'. Častina 1 / [vìd. red. M. Ì. Bondarenko] - Harkìv: Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu, 2012, s. 153-166. - Rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-7641-45-0
Nr:
2168296493
chapter in conference materials
69

Author:
Title:
Empiryczny test modelu godziwego wynagrodzenia = Empirical Test of the Model of Appropriate Remuneration for Labor = Empìričnij test modelì naležnoï vinagorodi za pracû
Source:
Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 1(19) (2011) , s. 301-310. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168296429
article
70

Title:
Zatratnaâ funkciâ proizvodstva v formirovanii zarabotnoj platy na predpriâtii
Source:
Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - vipusk 27 (2011) , s. 179-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Series:
(Ekonomìčnì nauki)
Access mode:
Nr:
2168221690
article
71

Author:
Title:
Rozmìr ekonomìčnoï staloï potencìjnogo zrostu ta vstanovlennâ za ïï dopomogoû mìnìmalʹnoï zarobìtnoï plati dlâ Ukraïni = Size of Economic Constant of Potential Growth and Estimation with Its Assistance of Minimal Salary for Ukraine
Source:
Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 2(20) (2011) , s. 406-413. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325265
article
72

Author:
Conference:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Innovacìjnì modelì rozvitku fìnansovoї, ekonomìko-virobničoї, osvìtn'oї ì socìal'no-gumanìtarnoї sfer deržavnostì", Charków, Ukraina, od 2011-12-14 do 2011-12-14
Title:
Testirovanie modeli izmereniâ čelovečeskogo kapitala na primere ukrainskoj êkonomiki
Source:
Innovacìjnì modelì rozvitku fìnansovoї, ekonomìko-virobničoї, osvìtn'oї ì socìal'no-gumanìtarnoї sfer deržavnostì : zbìrnik naukovih prac' / [gol. red. M. Ì. Bondarenko] - Harkìv: Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu, 2011, s. 232-233
ISBN:
978-966-7641-44-3
Nr:
2168296509
chapter in conference materials
73

Author:
Jerzy Renkas , Irina Sauh
Title:
Èmpiričeskoe testirovanie modelej čelovečeskogo kapitala i minimalʹnoj zarabotnoj platy v Ukraine = Empirical Testing of the Human Capital Model and Minimal Salary in Ukraine
Source:
Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 2(20) (2011) , s. 414-422. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325259
article
74

Author:
Conference:
XIV Vseukraїns'ka naukovo-praktična konferencìâ "Problemi ì perspektivi rozvitku bankìvs'koї sistemi Ukraїni", Sumi, Ukraina, od 2011-10-27 do 2011-10-28
Title:
Osnovnye makroèkonomičeskie otnoszeniâ, svâzannye s pokazatelem proizvoditel'nosti truda Q
Source:
Problemi ì perspektivi rozvitku bankìvs'koї sistemi Ukraїni : zbìrnik tez dopovìdej XIV Vseukraїns'koї naukovo-praktičnoї konferencìї (27-28 žovtnâ 2011 r.) : u 2 t. T.1 / [gol. red. A. O. Êpìfanov] - Sumi: Deržavnij višij navčal'nij zaklad "Ukraїns'ka akademìa bankìvs'koї spravi Nacìonal'novo banky Ukraїni", 2011, s. 70-72
Nr:
2168293761
chapter in conference materials
75

Author:
Title:
Analìz ì ocìnka mìnìmal'noї zarobìtnoї plati v Ukraїnì na osnovì teorìї lûds'kogo kapìtalu
Source:
Novì koncepcìї rozvitku buhgalters'kogo oblìku, analìzu ì kontrolû v umovah ekonomìčnih zmìn : materìali ta tezi vistupìv : IX-a Mižnarodna naukova konferencìâ - Žitomir: Žitomirskìї deržavnìї tehnologìčnìї unìversitet, 2010, s. 195-199 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-683-264-4
Nr:
2168296469
chapter in conference materials
76

Author:
Title:
Czym jest kontrola wewnętrzna we współczesnej organizacji = What is Meant by Internal Control in the Present-day Organization = Čim ê vnutrìšnìj kontrolʹu sučasnì jorganìzacìï
Source:
Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 3(15) (2009) , s. 234-253. - Streszcz.
Nr:
2168296423
article
1
Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę / Jurij RENKAS. - Warszawa : Difin, 2022. - 220 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8270-073-2
2
Study on Thermodynamic Constant of Time Passage / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // W: Research Trends and Challenges in Physical Science. Vol. 6 / ed. Jelena Purenovic. - Hooghly ; London: Book Publisher International, 2022. - S. 57-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-93-5547-366-0 ; 978-93-5547-367-7
3
The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant / Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Jurij RENKAS // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 7261-7266. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-natural-science-fundamental-principles-as-the-basis-for-identification-of-economic-constant/Wstęp:
4
Zarys możliwości wykorzystania funkcji aktywności ekonomicznej w analizie finansowej i budżetowaniu = Application Outline of the Economic Activity Function in Financial Analysis and Budgeting / Wojciech KOZIOŁ, Renkas JURIJ // W: Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rachunkowości. T. 1 / red. Wojciech KOZIOŁ. - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2021. - S. 67-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66922-02-0. - Pełny tekst: https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qae0KL5Qf-y7E-IT5DVGEQJ38oRQ_QIK829cUyg_jSR53CqxmImVdsXuKoO0spnT36vjr00pBVQ1VGcC79_jafigj6j1AH_qBSEWKNBuNs-LomBbET2X_SJ5yedJSd2olM9YOnEBBQdUw-XAb2Tf_hIJ5pNGZRo64rjnrXwWpDqCxjkpo1rA0xWg-eVZ-8CZ8Ug8zmXNd9JtXckqU8H1Vjl7pQa0mtvO5CayLmSa7oMDmuUb-VuCJms-MqWc8tawNhNoity3kIaIxn0o0JKtEReWdbDr_heDKyUEMsSY2mkyJ_nQFzE
5
Termodynamika zwornikiem spójnego systemu ekonomicznego = Thermodynamics as the Keystone of a Coherent Economic System / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (68) (2021), s. 37-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.ur.edu.pl/nsawg/article/view/3431/2989. - ISSN 1898-5084
6
Termodynamiczne pochodzenie stałej ekonomicznej / Jurij RENKAS // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 15-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
7
Gospodarowanie kapitałem ludzkim jako narzędzie zwiększania produktywności pracy / Wojciech KOZIOŁ, Jurij RENKAS. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 141 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-862-9. - Spis treści: https://wydawnictwo.uek.krakow.pl/test/gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-jako-narzedzie-zwiekszania-produktywnosci-pracy.htmlWstęp: Spis treści: https://wydawnictwo.uek.krakow.pl/test/gospodarowanie-kapitalem-ludzkim-jako-narzedzie-zwiekszania-produktywnosci-pracy.htmlWstęp:
8
Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling / Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Jurij RENKAS // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 5770-5778. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/microeconomic-wage-productivity-in-profit-and-profitability-controlling/Wstęp:
9
The Thermodynamic Principles as the Theoretical Basis of Fair Remuneration / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // International Journal of Physical Research. - vol. 9, no. 1 (2021), s. 1-6. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencepubco.com/index.php/IJPR/article/view/31247/16562. - ISSN 2307-9010
10
Czy rachunkowość jest nauką naturalną? (Artykuł dyskusyjny) = Is Accounting a Natural Science? (Discussion Article) / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 45, nr 1 (2021), s. 9-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=215088. - ISSN 1641-4381
11
Thermodynamics as a Basis for Human Capital Measurement Theory / Mieczyslaw Dobija, Jurij RENKAS // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 5500-5509. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/thermodynamics-as-a-basis-for-human-capital-measurement-theory/Wstęp:
12
How the Inclusion of Thermodynamic Principles Recovers Economic Sciences / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 9, no. 2 (2021), s. 21-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/31608. - ISSN 2309-4508
13
An Econometric versus Thermodynamic Approach to Modeling Wage Expectations / Jurij RENKAS // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 5879-5887. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/an-econometric-versus-thermodynamic-approach-to-modeling-wage-expectations/Wstęp:
14
Standaryzacja kosztów pracy w organizacji w świetle pomiaru indywidualnej produktywności pracy zatrudnionych / Marcin JĘDRZEJCZYK, Jurij RENKAS // W: Współczesne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu / red. Piotr Bednarek. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021. - S. 34-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-901-6
15
The Human Capital Theory as the Basis for Development of Integrated Reporting / Jurij RENKAS // SPC Journal of Social Sciences. - vol. 2, no 2 (2020), s. 23-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencepubco.com/index.php/JSC/article/view/30726
16
Accounting among the Natural Sciences / Mieczysław Dobija, Jurij RENKAS // Modern Economy. - vol. 11, no. 12 (2020), s. 2081-2100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=106245. - ISSN 2152-7245
17
Концепция интегрированной отчетности и составление отчета об уровне оплаты еловеческого капитала работников предприятия / Û.L. RENKAS // W: Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS. - Moskva: RUSAJNS, 2020. - S. 288-298. - ISBN 978-5-4365-6201-8
18
Economic Constant and Fundamental Principles Shaping Basic Models of Capital and Human Capital Growth / Jurij RENKAS // W: Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ / red. N. A. Kamordžanova. - Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGÈU, 2020. - S. 4-12. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-5-7310-5261-0. - Spis treści: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44891461&pff=1Wstęp:
19
Раскрытие существенной информации в финансовой отчетности / Û.L. RENKAS, M. VUJČIK-ÛRKEVIČ // W: Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS. - Moskva: RUSAJNS, 2020. - S. 230-240. - ISBN 978-5-4365-6201-8
20
Teoria kapitału ludzkiego a minimalne wynagrodzenia w wybranych krajach Trójmorza = The Human Capital Theory and Minimum Wages in Selected Trisea Countries / Jurij RENKAS // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (64) (2020), s. 120-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/8856a94334c714e4b1c28fc70f2b7a3d/08.pdf. - ISSN 1898-5084
21
Assessing the Level of Macroeconomic Stability of EU Countries / Andrii Zolkover, Jurij RENKAS // SocioEconomic Challenges. - vol. 4, iss. 4 (2020), s. 175-182. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://armgpublishing.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/12.pdf. - ISSN 2520-6621
22
Estimation of Minimum Wage in the Aspect of Preservation Human Capital / Jurij RENKAS // SPC Journal of Education. - vol. 3, no 1 (2020), s. 36-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencepubco.com/index.php/JE/article/view/30625
23
Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS. - Moskva : RUSAJNS, 2020. - 564 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-5-4365-6201-8. - Pełny tekst: https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-0/6031501260.pdf
24
Формирование и развитие системы показателей отчетности / Û.L. RENKAS, V. KOŽËV // W: Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS. - Moskva: RUSAJNS, 2020. - S. 241-249. - ISBN 978-5-4365-6201-8
25
Pomiar kapitału ludzkiego - podstawa godziwego wynagradzania / Renkas JURIJ // W: Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 117-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20922-3
26
Szacowanie wartości godziwej przy wycenie bilansowej lokat zawierających akcje notowane na giełdzie = Estimation of Fair Value at Balance Sheet Valuation of a Joint-stock Deposit Listed on the Stock Exchange / Jurij RENKAS // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 105, nr 161 (2019), s. 31-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=195355. - ISSN 1641-4381
27
Učetno-analitičeskie aspekty častnoj sel'skohozâjstvennoj deâtel'nosti na primere Pol'ši / Û. L. RENKAS // W: Social'noe predprinimatel'stvo : učetno-analitičeskie aspekty i praktičeskij opyt raznyh stran / red. N. A. Kamordžanova. - Moskva: RUSAJNS, 2019. - S. 170-192. - ISBN 978-5-4365-4018-4
28
Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń = Fair Income Inequalities and Payroll Taxation / Jurij RENKAS // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (57) (2019), s. 402-419. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4662. - ISSN 1898-5084
29
Pomiar i opłacanie kapitału ludzkiego w gospodarce Ukrainy / Jurij RENKAS. - Użgorod: Wydawnictwo "Breza", 2018. - 97, [11] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7344-62-8
30
Sovremennye èkonomičeskie teorii kak èlement tehnologij podgotovki èkonomistov / M. DOBIÂ, Û. RENKAS // W: XXI vek : sovremennye tehnologii podgotovki èkonomičeskih kadrov = The XXI Century : Modern Technologies of Training Economic Personnel / red. N. A. Kamordžanova. - Moskva: Prospekt, 2018. - S. 267-314. - ISBN 978-5-392-27811-4
31
Kapitał kreatywności - pomiar i wynagradzanie = Capital of Creativity - Measuring and Remuneration / Jurij RENKAS // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (50) (2017), s. 413-426. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2776. - ISSN 1898-5084
32
Wolnorynkowy kurs walutowy w świetle wskaźnika produktywności pracy / J. RENKAS // W: Ìntegracìâ Ukraïni v êvropejsʹkij ì svìtovij fìnansovij prostìr / red. R. K. Šurpenkova, L. A. Dudinecʹ, O.J. Gìrna. - Lʹvìv: Lʹvìvsʹkij navčalʹno-naukovij ìnstitut DVNZ «Unìversitet bankìvsʹkoï spravi», 2017. - S. 109-112. - Summ. - Bibliogr.
33
Labour Economics : Definition of the Basic Accounting Categories / J. RENKAS // W: Sbornik naučnyh trudov I meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii «Strategii razvitiâ predprinimatelʹstva v sovremennyh usloviâh» / red. E. A. Gorbaško, V. G. Šubaeva. - Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGÈU, 2017. - S. 185-188. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-5-7310-3879-9. - Pełny tekst: https://unecon.ru/sites/default/files/sbornik_statey_2017.pdf
34
Outline of the History of Work Accounting / Jurij RENKAS // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 63-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
35
Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce = Minimum Remuneration and Productivity of Work in the Economy / Jurij RENKAS // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 341 (2017), s. 300-315. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324223/edition/306347/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
36
Vimìrûvannâ ì oplata lûdsʹkogo kapìtalu / Renkas Û. // W: Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik. - Kiïv: KNUTD, 2017. - S. 309-320. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7506-04-0. - Pełny tekst: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9427/3/Determinanty_Mono.pdf
37
Teoretičeskie osnovy izmereniâ čelovečeskogo kapitala i teorii èkvivalentnyh zarabotnyh plat / Û. RENKAS // W: Finansovyj učet i otčetnost' : prodvinutyj uroven' : učebnoe posobie / red. N. A. Kamordžanova. - Moskva: Prospekt, 2017. - S. 51-71. - Rez. - ISBN 978-5-392-25308-1
38
Kapìtal v svìtlì ekonomìki pracì / Renkas Û. // W: Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik. - Kiïv: KNUTD, 2017. - S. 266-278. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7506-04-0. - Pełny tekst: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9427/3/Determinanty_Mono.pdf
39
The Tandem of Capital-work as the Basis for Labour Economics / Jurij RENKAS // International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 5, no. 1 (2017), s. 26-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/7195/2580. - ISSN 2309-4508
40
Analysis of Labour Productivity in the Economy of Russian Federation / Jurij RENKAS // W: Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ / red. N. A. Kamordžanova. - Sankt-Petersburg: Izd-vo SPbGÈU, 2017. - S. 6-12. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-5-7310-4105-8 ; 978-5-7310-3707-5
41
Ekonomia pracy : teoria godziwych wynagrodzeń = Economics of Labor : Theory of Fair Remuneration / Jurij RENKAS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016), s. 284-301. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34075/Renkas_Ekonomia_Pracy_Teoria_Godziwych_Wynagrodzen_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
42
Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy = Pokaznik produktivnostì pracì ì valûtnij kurs v ekonomìcì Ukraïni = Labour Productivity and Exchange Rate in Ukrainian Economy / Artur HOLDA, Ûrij RENKAS // Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 2 (176) (2016), s. 337-347. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eco-science.net/archive/2016/APE-02-2016.zip. - ISSN 1993-6788
43
Deâkì problemnì pitannâ auditu operacìj z komercìalìzacìï nematerìalʹnih aktivìv u sistemì frančajzigovih vìdnosin / S. F. Legenčuk, O. S. Stepanûk, Û. Renkas // Vìsnik Žitomirs'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - (Ekonomični Nauki). - nr 2(76) (2016), s. 20-26. - Rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vzhdtu_econ_2016_2_5.pdf. - ISSN 1728-4236
44
Quality of Financial Reporting : Approaches to Measuring / Jurij RENKAS, Olena Goncharenko, Olena Lukianets // International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 4, no 1 (2016), s. 1-5. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5509/2067. - ISSN 2309-4508
45
Evaluation of Fair Remuneration in the Economy of Ukraine in the Light of the Theory of Human Capital / Jurij RENKAS // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 169-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
46
Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu = Wage Inequalities and the Economic Constant of Potential Growth / Jurij RENKAS // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (47) (2016), s. 466-480. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1897. - ISSN 1898-5084
47
The Wage Expectations in the Light of Human Capital Measurement Theory / Jurij Renkas // W: Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâmi, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ [Dokument elektroniczny] / red. N. A. Kamordžanova, V.Û. Sergušenkova. - Petersburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj èkonomičeskij universitet, 2016. - S. 19-22. - Bibliogr. - ISBN 978-5-9978-0540-1
48
Labour Economics : Labour Productivity of the National Economies in the Context of Theory of Fair Wages / Jurij RENKAS // W: Sistemi zabezpečennâ upravlìnnâ pìdpriêmstvom : sučasnij stan ta perspektivi rozvitku / red. M. Ì. Bondarenko. - Harkìv: HÌBM, 2016. - S. 17-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.hibm.com.ua/sborn_konf_hibm_2016.pdf
49
Produktivnìst' pracì nacìonal'nih ekonomìk : porìvnâl'nij analìz z vikoristannâm vitratnoї funkcìї virobnictva = Labour Productivity of the National Economies / Ûrìj RENKAS // Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka : zbìrnik naukovih prac'. - vip. 1 (45), t. 2 (2015), s. 194-200. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/45/2/45_2_194-200_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81.pdf. - ISSN 2409-6857
50
The Wage Expectations in the Light of Human Capital Measurement Theory / Jurij RENKAS // W: Institucìjnì zasadi stabil'novo rozvitku ekonomìčnih sub'êktìv v umovah ìntegracìjno-globalìzacìjnih procesìv : zbìrnik naukovih prac' Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї ìnternet-konferencìї / [gol. red. M.Ì. Bondarenko]. - Harkìv: Mìs'kdruk, 2015. - S. 118-123. - Bibliogr. - ISBN 978-617-619-171-1
51
Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement = Spravedliva zarobìtna plata ta rozmìr pensìї v mežah teorìї vimìrûvannâ lûdskogo kapìtalu / Artur HOLDA, Jurij RENKAS // Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 12 (174) (2015), s. 302-311. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eco-science.net/archive/2015/APE-12-2015.zip. - ISSN 1993-6788
52
The Prospects of the Creation of Economic Unions in the Context of the Labour Productivity of the National Economies / Jurij RENKAS // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 29-39. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
53
Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi = Labour Productivity as a Measure of Economic Development of Ukraine and Belarus / Jurij RENKAS // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 352-361. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1197. - ISSN 1898-5084
54
Laborism as a Basis for the Creation of Monetary Unions = Lejborizm âk osnova dlâ stvorennâ valûtnih soûzìv / Jurij RENKAS // Finansovìj prostìr = Financial Space. - no 4 (20) (2015), s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1504/15rj_svs.pdf. - ISSN 2304-1676
55
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki. - vip. 6, č. 3 (2014), s. 209-214. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/economic_06_3.pdf. - ISSN 2307-8030
56
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // W: Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - ([2014]), s. [35]-[40]. - Summ., rez. - Bibliogr.
57
Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy / Jurij RENKAS ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2014. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003001
58
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
59
Produktywność pracy i wolnorynkowy kurs walutowy a rozwój ekonomiczny Ukrainy = Labour Productivity and Free-Market Exchange Rate and the Economic Development of Ukraine / Jurij RENKAS // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014), s. 308-316. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/00f01976c975e653500f6c7aa62156a4/23%20Renkas%20J..pdf. - ISSN 1898-5084
60
The Human Capital Theory as a Basis for the Development of Financial Reporting / Jurij RENKAS // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 343-352. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAAahUKEwjRouOOte7GAhUBExQKHW1BAPw&url=http%3A%2F%2Fcfm.uek.krakow.pl%2Fmedia%2Ffiles%2F0b%2F25%2FCFM_2014_ksiazka_2.pdf&ei=_2CvVZGnN4GmUO2CgeAP&usg=AFQjCNHwidMwyjIxqsaKfqosz4Y4zYq-GA&bvm=bv.98197061,d.d24
61
Labor Productivity of the Ukrainian Economy Estimation and International Comparison / Jurij RENKAS // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 485-492. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
62
Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory = Oczekiwania płacowe w świetle teorii pomiaru kapitału ludzkiego / Jurij RENKAS // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013), s. 29-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/625/415. - ISSN 1642-168X
63
Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa = Human Capital and Financial Reporting / Jurij RENKAS // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 151-161. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/9abe500e0ffb5c3acbd65a973585414a/11.pdf. - ISSN 1898-5084
64
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive / Mečislav DOBIÂ, Âcek BARBURSKI, Ireneuš GUROVSKI, Vojčeh KOŽЁV, Bartoš KURÈK, Ûrij RENKAS. - Kiev: Kondor-Izdatel'stvo, 2012. - 238, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-966-351-370-6
65
Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń = Empirical Testing of Human Capital Model and Minimal Wages / Jerzy Renkas // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 24 (2012), s. 280-291. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/7/16/2554b0e389793f48cf46f3b0bf573675/20.pdf. - ISSN 1898-5084
66
An Analysis and Assessment of the Minimum Wage in the Economy of Ukraine on the Basis of the Human Capital Theory / Jurij RENKAS // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 81-86. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
67
Priroda groszovoї odìnici u svìtlì teorìї lûds'kogo kapìtalu / Û. L. Renkas // W: Oblìk, kontrol' ì analìz v upravlìnnì pìdpriêmnic'koû dìâl'nìstû. T. 1 / [vìdp. red. V. M. Âcenko]. - Čerkasi: Čerkas'kìї Deržavnìї Tehnologìčnìї Unìversitet, 2012. - S. 72-74. - Bibliogr.
68
Pensionnyj fond rabotnika v kontekste teorii čelovečeskogo kapitala / Û. L. Renkas, I. V. Maksimčuk // W: Oblìk ìntelektual'nogo kapìtalu : poglâdi u majbutnê : zbìrnik naukovih prac'. Častina 1 / [vìd. red. M. Ì. Bondarenko]. - Harkìv: Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu, 2012. - S. 153-166. - Rez. - Bibliogr. - ISBN 978-966-7641-45-0
69
Empiryczny test modelu godziwego wynagrodzenia = Empirical Test of the Model of Appropriate Remuneration for Labor = Empìričnij test modelì naležnoï vinagorodi za pracû / Jerzy Renkas // Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 1(19) (2011), s. 301-310. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/43304. - ISSN 1994-1749
70
Zatratnaâ funkciâ proizvodstva v formirovanii zarabotnoj platy na predpriâtii / DOBIÂ M.. Renkas Û. L. // Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - (Ekonomìčnì nauki). - vipusk 27 (2011), s. 179-188. - Rez., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpchdtu_2011_27(1)__44.pdf
71
Rozmìr ekonomìčnoï staloï potencìjnogo zrostu ta vstanovlennâ za ïï dopomogoû mìnìmalʹnoï zarobìtnoï plati dlâ Ukraïni = Size of Economic Constant of Potential Growth and Estimation with Its Assistance of Minimal Salary for Ukraine / Û.L. Renkas // Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 2(20) (2011), s. 406-413. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/44136/40590. - ISSN 1994-1749
72
Testirovanie modeli izmereniâ čelovečeskogo kapitala na primere ukrainskoj êkonomiki / Û. Renkas // W: Innovacìjnì modelì rozvitku fìnansovoї, ekonomìko-virobničoї, osvìtn'oї ì socìal'no-gumanìtarnoї sfer deržavnostì : zbìrnik naukovih prac' / [gol. red. M. Ì. Bondarenko]. - Harkìv: Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu, 2011. - S. 232-233. - ISBN 978-966-7641-44-3
73
Èmpiričeskoe testirovanie modelej čelovečeskogo kapitala i minimalʹnoj zarabotnoj platy v Ukraine = Empirical Testing of the Human Capital Model and Minimal Salary in Ukraine / Û.L. Renkas, I.V. Sauh // Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 2(20) (2011), s. 414-422. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/44138/40592. - ISSN 1994-1749
74
Osnovnye makroèkonomičeskie otnoszeniâ, svâzannye s pokazatelem proizvoditel'nosti truda Q / Û. Renkas // W: Problemi ì perspektivi rozvitku bankìvs'koї sistemi Ukraїni : zbìrnik tez dopovìdej XIV Vseukraїns'koї naukovo-praktičnoї konferencìї (27-28 žovtnâ 2011 r.) : u 2 t. T.1 / [gol. red. A. O. Êpìfanov]. - Sumi: Deržavnij višij navčal'nij zaklad "Ukraїns'ka akademìa bankìvs'koї spravi Nacìonal'novo banky Ukraїni", 2011. - S. 70-72
75
Analìz ì ocìnka mìnìmal'noї zarobìtnoї plati v Ukraїnì na osnovì teorìї lûds'kogo kapìtalu / Û. L. Renkas // W: Novì koncepcìї rozvitku buhgalters'kogo oblìku, analìzu ì kontrolû v umovah ekonomìčnih zmìn : materìali ta tezi vistupìv : IX-a Mižnarodna naukova konferencìâ. - Žitomir: Žitomirskìї deržavnìї tehnologìčnìї unìversitet, 2010. - S. 195-199. - Bibliogr. - ISBN 978-966-683-264-4
76
Czym jest kontrola wewnętrzna we współczesnej organizacji = What is Meant by Internal Control in the Present-day Organization = Čim ê vnutrìšnìj kontrolʹu sučasnì jorganìzacìï / Ju. L. Renkas // Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 3(15) (2009), s. 234-253. - Streszcz. - Pełny tekst: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/66275. - ISSN 1994-1749
1
Renkas J., (2022), Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę, Warszawa : Difin, 220 s.
2
Dobija M., Renkas J., (2022), Study on Thermodynamic Constant of Time Passage. [W:] Purenovic J. (red.), Research Trends and Challenges in Physical Science. Vol. 6, Hooghly ; London : Book Publisher International, s. 57-68.
3
Jędrzejczyk M., Kozioł W., Renkas J., (2021), The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7261-7266.
4
Kozioł W., Renkas J., (2021), Zarys możliwości wykorzystania funkcji aktywności ekonomicznej w analizie finansowej i budżetowaniu. [W:] KOZIOŁ W. (red.), Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rachunkowości, T. 1, Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., s. 67-84.
5
Dobija M., Renkas J., (2021), Termodynamika zwornikiem spójnego systemu ekonomicznego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (68), s. 37-64; https://journals.ur.edu.pl/nsawg/article/view/3431/2989
6
Renkas J., (2021), Termodynamiczne pochodzenie stałej ekonomicznej. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 15-25.
7
Kozioł W., Renkas J., (2021), Gospodarowanie kapitałem ludzkim jako narzędzie zwiększania produktywności pracy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 141 s.
8
Jędrzejczyk M., Kozioł W., Renkas J., (2021), Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5770-5778.
9
Dobija M., Renkas J., (2021), The Thermodynamic Principles as the Theoretical Basis of Fair Remuneration, "International Journal of Physical Research", vol. 9, no. 1, s. 1-6; https://www.sciencepubco.com/index.php/IJPR/article/view/31247/16562
10
Dobija M., Renkas J., (2021), Czy rachunkowość jest nauką naturalną? (Artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45, nr 1, s. 9-30; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=215088
11
Dobija M., Renkas J., (2021), Thermodynamics as a Basis for Human Capital Measurement Theory. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5500-5509.
12
Dobija M., Renkas J., (2021), How the Inclusion of Thermodynamic Principles Recovers Economic Sciences, "International Journal of Accounting and Economics Studies", vol. 9, no. 2, s. 21-31; https://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/31608
13
Renkas J., (2021), An Econometric versus Thermodynamic Approach to Modeling Wage Expectations. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5879-5887.
14
Jędrzejczyk M., Renkas J., (2021), Standaryzacja kosztów pracy w organizacji w świetle pomiaru indywidualnej produktywności pracy zatrudnionych. [W:] Bednarek P. (red.), Współczesne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 34-44.
15
Renkas J., (2020), The Human Capital Theory as the Basis for Development of Integrated Reporting, "SPC Journal of Social Sciences", vol. 2, no 2, s. 23-31; https://www.sciencepubco.com/index.php/JSC/article/view/30726
16
Dobija M., Renkas J., (2020), Accounting among the Natural Sciences, "Modern Economy", vol. 11, no. 12, s. 2081-2100; https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=106245
17
Renkas J., (2020), Концепция интегрированной отчетности и составление отчета об уровне оплаты еловеческого капитала работников предприятия. [W:] Kamordžanova N., RENKAS Û. (red.), Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации, Moskva : RUSAJNS, s. 288-298.
18
Renkas J., (2020), Economic Constant and Fundamental Principles Shaping Basic Models of Capital and Human Capital Growth. [W:] Kamordžanova (red.), Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ, Sankt-Peterburg : Izd-vo SPbGÈU, s. 4-12.
19
Renkas J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Раскрытие существенной информации в финансовой отчетности. [W:] Kamordžanova N., RENKAS Û. (red.), Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации, Moskva : RUSAJNS, s. 230-240.
20
Renkas J., (2020), Teoria kapitału ludzkiego a minimalne wynagrodzenia w wybranych krajach Trójmorza, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (64), s. 120-134; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/8856a94334c714e4b1c28fc70f2b7a3d/08.pdf
21
Zolkover A., Renkas J., (2020), Assessing the Level of Macroeconomic Stability of EU Countries, "SocioEconomic Challenges", vol. 4, iss. 4, s. 175-182; https://armgpublishing.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/12.pdf
22
Renkas J., (2020), Estimation of Minimum Wage in the Aspect of Preservation Human Capital, "SPC Journal of Education", vol. 3, no 1, s. 36-41; https://www.sciencepubco.com/index.php/JE/article/view/30625
23
Kamordžanova N., Renkas J. (red.), (2020), Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации, Moskva : RUSAJNS, 564 s.
24
Renkas J., Kozioł W., (2020), Формирование и развитие системы показателей отчетности. [W:] Kamordžanova N., RENKAS Û. (red.), Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации, Moskva : RUSAJNS, s. 241-249.
25
Renkas J., (2019), Pomiar kapitału ludzkiego - podstawa godziwego wynagradzania. [W:] WOŹNIAK , Dobija M. (red.), Gospodarka Polski 1918-2018, T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-169.
26
Renkas J., (2019), Szacowanie wartości godziwej przy wycenie bilansowej lokat zawierających akcje notowane na giełdzie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 105, nr 161, s. 31-46; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=195355
27
Renkas J., (2019), Učetno-analitičeskie aspekty častnoj sel'skohozâjstvennoj deâtel'nosti na primere Pol'ši. [W:] Kamordžanova (red.), Social'noe predprinimatel'stvo : učetno-analitičeskie aspekty i praktičeskij opyt raznyh stran, Moskva : RUSAJNS, s. 170-192.
28
Renkas J., (2019), Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (57), s. 402-419; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4662
29
Renkas J., (2018), Pomiar i opłacanie kapitału ludzkiego w gospodarce Ukrainy, Użgorod : Wydawnictwo "Breza", 97, [11] s.
30
Dobija M., Renkas J., (2018), Sovremennye èkonomičeskie teorii kak èlement tehnologij podgotovki èkonomistov. [W:] Kamordžanova (red.), XXI vek : sovremennye tehnologii podgotovki èkonomičeskih kadrov, Moskva : Prospekt, s. 267-314.
31
Renkas J., (2017), Kapitał kreatywności - pomiar i wynagradzanie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (50), s. 413-426; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2776
32
Renkas J., (2017), Wolnorynkowy kurs walutowy w świetle wskaźnika produktywności pracy. [W:] Šurpenkova , Dudinecʹ , Gìrna O. (red.), Ìntegracìâ Ukraïni v êvropejsʹkij ì svìtovij fìnansovij prostìr, Lʹvìv : Lʹvìvsʹkij navčalʹno-naukovij ìnstitut DVNZ «Unìversitet bankìvsʹkoï spravi», s. 109-112.
33
Renkas J., (2017), Labour Economics : Definition of the Basic Accounting Categories. [W:] Gorbaško , Šubaeva (red.), Sbornik naučnyh trudov I meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii «Strategii razvitiâ predprinimatelʹstva v sovremennyh usloviâh», Sankt-Peterburg : Izd-vo SPbGÈU, s. 185-188.
34
Renkas J., (2017), Outline of the History of Work Accounting. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 63-68.
35
Renkas J., (2017), Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 341, s. 300-315; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324223/edition/306347/content?ref=desc
36
Renkas J., (2017), Vimìrûvannâ ì oplata lûdsʹkogo kapìtalu. [W:] Skripnik M. (red.), Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì, Kiïv : KNUTD, s. 309-320.
37
Renkas J., (2017), Teoretičeskie osnovy izmereniâ čelovečeskogo kapitala i teorii èkvivalentnyh zarabotnyh plat. [W:] Kamordžanova (red.), Finansovyj učet i otčetnost' : prodvinutyj uroven' : učebnoe posobie, Moskva : Prospekt, s. 51-71.
38
Renkas J., (2017), Kapìtal v svìtlì ekonomìki pracì. [W:] Skripnik M. (red.), Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì, Kiïv : KNUTD, s. 266-278.
39
Renkas J., (2017), The Tandem of Capital-work as the Basis for Labour Economics, "International Journal of Accounting and Economics Studies", vol. 5, no. 1, s. 26-32; http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/7195/2580
40
Renkas J., (2017), Analysis of Labour Productivity in the Economy of Russian Federation. [W:] Kamordžanova (red.), Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ, Sankt-Petersburg : Izd-vo SPbGÈU, s. 6-12.
41
Renkas J., (2016), Ekonomia pracy : teoria godziwych wynagrodzeń, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 439, s. 284-301; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34075/Renkas_Ekonomia_Pracy_Teoria_Godziwych_Wynagrodzen_2016.pdf
42
Holda A., Renkas J., (2016), Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy, "Actual Problems of Economics", no. 2 (176), s. 337-347; https://eco-science.net/archive/2016/APE-02-2016.zip
43
Legenčuk S., Stepanûk O., Renkas J., (2016), Deâkì problemnì pitannâ auditu operacìj z komercìalìzacìï nematerìalʹnih aktivìv u sistemì frančajzigovih vìdnosin, "Vìsnik Žitomirs'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu", nr 2(76), s. 20-26; http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vzhdtu_econ_2016_2_5.pdf
44
Renkas J., Goncharenko O., Lukianets O., (2016), Quality of Financial Reporting : Approaches to Measuring, "International Journal of Accounting and Economics Studies", vol. 4, no 1, s. 1-5; http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5509/2067
45
Renkas J., (2016), Evaluation of Fair Remuneration in the Economy of Ukraine in the Light of the Theory of Human Capital. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 169-177.
46
Renkas J., (2016), Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (47), s. 466-480; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1897
47
Renkas J., (2016), The Wage Expectations in the Light of Human Capital Measurement Theory. [W:] Kamordžanova , Sergušenkova V. (red.), Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâmi, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ [Dokument elektroniczny], Petersburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj èkonomičeskij universitet, s. 19-22.
48
Renkas J., (2016), Labour Economics : Labour Productivity of the National Economies in the Context of Theory of Fair Wages. [W:] Bondarenko (red.), Sistemi zabezpečennâ upravlìnnâ pìdpriêmstvom : sučasnij stan ta perspektivi rozvitku, Harkìv : HÌBM, s. 17-32.
49
Renkas J., (2015), Produktivnìst' pracì nacìonal'nih ekonomìk : porìvnâl'nij analìz z vikoristannâm vitratnoї funkcìї virobnictva, "Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka", vip. 1 (45), t. 2, s. 194-200; http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/45/2/45_2_194-200_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81.pdf
50
Renkas J., (2015), The Wage Expectations in the Light of Human Capital Measurement Theory. [W:] Bondarenko M. (red.), Institucìjnì zasadi stabil'novo rozvitku ekonomìčnih sub'êktìv v umovah ìntegracìjno-globalìzacìjnih procesìv: zbìrnik naukovih prac' Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї ìnternet-konferencìї, Harkìv : Mìs'kdruk, s. 118-123.
51
Hołda A., Renkas J., (2015), Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement, "Actual Problems of Economics", no. 12 (174), s. 302-311; https://eco-science.net/archive/2015/APE-12-2015.zip
52
Renkas J., (2015), The Prospects of the Creation of Economic Unions in the Context of the Labour Productivity of the National Economies. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 29-39.
53
Renkas J., (2015), Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 352-361; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1197
54
Renkas J., (2015), Laborism as a Basis for the Creation of Monetary Unions, "Finansovìj prostìr", no 4 (20), s. 9-18; http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1504/15rj_svs.pdf
55
Hołda A., Renkas J., (2014), Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost', "Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki", vip. 6, č. 3, s. 209-214; http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/economic_06_3.pdf
56
Hołda A., Renkas J., ([2014]), Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie, s. [35]-[40].
57
Renkas J., (2014), Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy, Prom. Hołda A., Kraków : , 225 k.
58
Hołda A., Renkas J., ([2014]), Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, s. [41]-[46].
59
Renkas J., (2014), Produktywność pracy i wolnorynkowy kurs walutowy a rozwój ekonomiczny Ukrainy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (38), s. 308-316; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/00f01976c975e653500f6c7aa62156a4/23%20Renkas%20J..pdf
60
Renkas J., (2014), The Human Capital Theory as a Basis for the Development of Financial Reporting. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 343-352.
61
Renkas J., (2013), Labor Productivity of the Ukrainian Economy Estimation and International Comparison. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 485-492.
62
Renkas J., (2013), Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 9, s. 29-42; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/625/415
63
Renkas J., (2013), Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 151-161; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/9abe500e0ffb5c3acbd65a973585414a/11.pdf
64
Dobija M., Barburski J., Górowski I., Kozioł W., Kurek B., Renkas J., (2012), Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive, Kiev : Kondor-Izdatel'stvo, 238, [1] s.
65
Renkas J., (2012), Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 24, s. 280-291; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/7/16/2554b0e389793f48cf46f3b0bf573675/20.pdf
66
Renkas J., (2012), An Analysis and Assessment of the Minimum Wage in the Economy of Ukraine on the Basis of the Human Capital Theory. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 81-86.
67
Renkas J., (2012), Priroda groszovoї odìnici u svìtlì teorìї lûds'kogo kapìtalu. [W:] M. Âcenko (red.), Oblìk, kontrol' ì analìz v upravlìnnì pìdpriêmnic'koû dìâl'nìstû, T. 1, Čerkasi : Čerkas'kìї Deržavnìї Tehnologìčnìї Unìversitet, s. 72-74.
68
Renkas J., Maksimčuk I., (2012), Pensionnyj fond rabotnika v kontekste teorii čelovečeskogo kapitala. [W:] Ì. Bondarenko (red.), Oblìk ìntelektual'nogo kapìtalu: poglâdi u majbutnê : zbìrnik naukovih prac'. Častina 1, Harkìv : Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu, s. 153-166.
69
Renkas J., (2011), Empiryczny test modelu godziwego wynagrodzenia, "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu", vip. 1(19), s. 301-310; http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/43304
70
Dobija M., Renkas J., (2011), Zatratnaâ funkciâ proizvodstva v formirovanii zarabotnoj platy na predpriâtii, "Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu", vipusk 27, s. 179-188; http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpchdtu_2011_27(1)__44.pdf
71
Renkas J., (2011), Rozmìr ekonomìčnoï staloï potencìjnogo zrostu ta vstanovlennâ za ïï dopomogoû mìnìmalʹnoï zarobìtnoï plati dlâ Ukraïni, "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu", vip. 2(20), s. 406-413; http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/44136/40590
72
Renkas J., (2011), Testirovanie modeli izmereniâ čelovečeskogo kapitala na primere ukrainskoj êkonomiki. [W:] Bondarenko (red.), Innovacìjnì modelì rozvitku fìnansovoї, ekonomìko-virobničoї, osvìtn'oї ì socìal'no-gumanìtarnoї sfer deržavnostì: zbìrnik naukovih prac', Harkìv : Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu, s. 232-233.
73
Renkas J., Sauh I., (2011), Èmpiričeskoe testirovanie modelej čelovečeskogo kapitala i minimalʹnoj zarabotnoj platy v Ukraine, "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu", vip. 2(20), s. 414-422; http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/44138/40592
74
Renkas J., (2011), Osnovnye makroèkonomičeskie otnoszeniâ, svâzannye s pokazatelem proizvoditel'nosti truda Q. [W:] Êpìfanov (red.), Problemi ì perspektivi rozvitku bankìvs'koї sistemi Ukraїni: zbìrnik tez dopovìdej XIV Vseukraїns'koї naukovo-praktičnoї konferencìї (27-28 žovtnâ 2011 r.) : u 2 t. T.1, Sumi : Deržavnij višij navčal'nij zaklad "Ukraїns'ka akademìa bankìvs'koї spravi Nacìonal'novo banky Ukraїni", s. 70-72.
75
Renkas J., (2010), Analìz ì ocìnka mìnìmal'noї zarobìtnoї plati v Ukraїnì na osnovì teorìї lûds'kogo kapìtalu. [W:] Novì koncepcìї rozvitku buhgalters'kogo oblìku, analìzu ì kontrolû v umovah ekonomìčnih zmìn: materìali ta tezi vistupìv : IX-a Mižnarodna naukova konferencìâ, Žitomir : Žitomirskìї deržavnìї tehnologìčnìї unìversitet, s. 195-199.
76
Renkas J., (2009), Czym jest kontrola wewnętrzna we współczesnej organizacji, "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu", vip. 3(15), s. 234-253; http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/66275
1
@book{UEK:2168364512,
author = "Jurij Renkas",
title = "Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2022",
isbn = "978-83-8270-073-2",
}
2
@inbook{UEK:2168362084,
author = "Mieczysław Dobija and Jurij Renkas",
title = "Study on Thermodynamic Constant of Time Passage",
booktitle = "Research Trends and Challenges in Physical Science. Vol. 6",
pages = "57-68",
adress = "Hooghly ; London",
publisher = "Book Publisher International",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.9734/bpi/rtcps/v6/15220D},
url = {},
isbn = "978-93-5547-366-0 ; 978-93-5547-367-7",
}
3
@inbook{UEK:2168356406,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Wojciech Kozioł and Jurij Renkas",
title = "The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "7261-7266",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@inbook{UEK:2168359970,
author = "Wojciech Kozioł and Jurij Renkas",
title = "Zarys możliwości wykorzystania funkcji aktywności ekonomicznej w analizie finansowej i budżetowaniu",
booktitle = "Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rachunkowości. T. 1",
pages = "67-84",
adress = "Katowice",
publisher = "Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.",
year = "2021",
url = {https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qae0KL5Qf-y7E-IT5DVGEQJ38oRQ_QIK829cUyg_jSR53CqxmImVdsXuKoO0spnT36vjr00pBVQ1VGcC79_jafigj6j1AH_qBSEWKNBuNs-LomBbET2X_SJ5yedJSd2olM9YOnEBBQdUw-XAb2Tf_hIJ5pNGZRo64rjnrXwWpDqCxjkpo1rA0xWg-eVZ-8CZ8Ug8zmXNd9JtXckqU8H1Vjl7pQa0mtvO5CayLmSa7oMDmuUb-VuCJms-MqWc8tawNhNoity3kIaIxn0o0JKtEReWdbDr_heDKyUEMsSY2mkyJ_nQFzE},
isbn = "978-83-66922-02-0",
}
5
@article{UEK:2168361532,
author = "Mieczysław Dobija and Jurij Renkas",
title = "Termodynamika zwornikiem spójnego systemu ekonomicznego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (68)",
pages = "37-64",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2021.4.3},
url = {https://journals.ur.edu.pl/nsawg/article/view/3431/2989},
}
6
@inbook{UEK:2168358140,
author = "Jurij Renkas",
title = "Termodynamiczne pochodzenie stałej ekonomicznej",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "15-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf},
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
7
@book{UEK:2168360338,
author = "Wojciech Kozioł and Jurij Renkas",
title = "Gospodarowanie kapitałem ludzkim jako narzędzie zwiększania produktywności pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-7252-862-9",
}
8
@inbook{UEK:2168355666,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Wojciech Kozioł and Jurij Renkas",
title = "Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "5770-5778",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
9
@article{UEK:2168352648,
author = "Mieczysław Dobija and Jurij Renkas",
title = "The Thermodynamic Principles as the Theoretical Basis of Fair Remuneration",
journal = "International Journal of Physical Research",
number = "vol. 9, no. 1",
pages = "1-6",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.14419/ijpr.v9i1.31247},
url = {https://www.sciencepubco.com/index.php/IJPR/article/view/31247/16562},
}
10
@article{UEK:2168355774,
author = "Mieczysław Dobija and Jurij Renkas",
title = "Czy rachunkowość jest nauką naturalną? (Artykuł dyskusyjny)",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 45, 1",
pages = "9-30",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.8348},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=215088},
}
11
@inbook{UEK:2168355662,
author = "Mieczysław Dobija and Jurij Renkas",
title = "Thermodynamics as a Basis for Human Capital Measurement Theory",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "5500-5509",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
12
@article{UEK:2168358824,
author = "Mieczysław Dobija and Jurij Renkas",
title = "How the Inclusion of Thermodynamic Principles Recovers Economic Sciences",
journal = "International Journal of Accounting and Economics Studies",
number = "vol. 9, no. 2",
pages = "21-31",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v9i2.31608},
url = {https://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/31608},
}
13
@inbook{UEK:2168355658,
author = "Jurij Renkas",
title = "An Econometric versus Thermodynamic Approach to Modeling Wage Expectations",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "5879-5887",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
14
@inbook{UEK:2168358826,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Jurij Renkas",
title = "Standaryzacja kosztów pracy w organizacji w świetle pomiaru indywidualnej produktywności pracy zatrudnionych",
booktitle = "Współczesne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu",
pages = "34-44",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2021",
isbn = "978-83-7695-901-6",
}
15
@article{UEK:2168349894,
author = "Jurij Renkas",
title = "The Human Capital Theory as the Basis for Development of Integrated Reporting",
journal = "SPC Journal of Social Sciences",
number = "vol. 2, no 2",
pages = "23-31",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.14419/jsc.v2i2.30726},
url = {https://www.sciencepubco.com/index.php/JSC/article/view/30726},
}
16
@article{UEK:2168352650,
author = "Mieczysław Dobija and Jurij Renkas",
title = "Accounting among the Natural Sciences",
journal = "Modern Economy",
number = "vol. 11, no. 12",
pages = "2081-2100",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4236/me.2020.1112138},
url = {https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=106245},
}
17
@inbook{UEK:2168350586,
author = "Jurij L. Renkas",
title = "Концепция интегрированной отчетности и составление отчета об уровне оплаты еловеческого капитала работников предприятия",
booktitle = "Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации",
pages = "288-298",
adress = "Moskva",
publisher = "RUSAJNS",
year = "2020",
isbn = "978-5-4365-6201-8",
}
18
@inbook{UEK:2168354138,
author = "Jurij Renkas",
title = "Economic Constant and Fundamental Principles Shaping Basic Models of Capital and Human Capital Growth",
booktitle = "Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ",
pages = "4-12",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "Izd-vo SPbGÈU",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-5-7310-5261-0",
}
19
@inbook{UEK:2168350580,
author = "Jurij L. Renkas and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Раскрытие существенной информации в финансовой отчетности",
booktitle = "Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации",
pages = "230-240",
adress = "Moskva",
publisher = "RUSAJNS",
year = "2020",
isbn = "978-5-4365-6201-8",
}
20
@article{UEK:2168352484,
author = "Jurij Renkas",
title = "Teoria kapitału ludzkiego a minimalne wynagrodzenia w wybranych krajach Trójmorza",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (64)",
pages = "120-134",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.4.8},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/8856a94334c714e4b1c28fc70f2b7a3d/08.pdf},
}
21
@article{UEK:2168353090,
author = "Andrii Zolkover and Jurij Renkas",
title = "Assessing the Level of Macroeconomic Stability of EU Countries",
journal = "SocioEconomic Challenges",
number = "vol. 4, iss. 4",
pages = "175-182",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.21272/sec.4(4).175-182.2020},
url = {https://armgpublishing.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/12.pdf},
}
22
@article{UEK:2168349892,
author = "Jurij Renkas",
title = "Estimation of Minimum Wage in the Aspect of Preservation Human Capital",
journal = "SPC Journal of Education",
number = "vol. 3, no 1",
pages = "36-41",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.14419/je.v3i1.30625},
url = {https://www.sciencepubco.com/index.php/JE/article/view/30625},
}
23
@book{UEK:2168350576,
title = "Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации",
adress = "Moskva",
publisher = "RUSAJNS",
year = "2020",
url = {https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-0/6031501260.pdf},
isbn = "978-5-4365-6201-8",
}
24
@inbook{UEK:2168350584,
author = "Jurij L. Renkas and Wojciech Kozioł",
title = "Формирование и развитие системы показателей отчетности",
booktitle = "Методология развития и формирования отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации",
pages = "241-249",
adress = "Moskva",
publisher = "RUSAJNS",
year = "2020",
isbn = "978-5-4365-6201-8",
}
25
@inbook{UEK:2168341371,
author = "Jurij Renkas",
title = "Pomiar kapitału ludzkiego - podstawa godziwego wynagradzania",
booktitle = "Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy ",
pages = "117-169",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20922-3",
}
26
@article{UEK:2168342137,
author = "Jurij Renkas",
title = "Szacowanie wartości godziwej przy wycenie bilansowej lokat zawierających akcje notowane na giełdzie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 105, 161",
pages = "31-46",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.6054},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=195355},
}
27
@inbook{UEK:2168340821,
author = "Jurij Renkas",
title = "Učetno-analitičeskie aspekty častnoj sel'skohozâjstvennoj deâtel'nosti na primere Pol'ši",
booktitle = "Social'noe predprinimatel'stvo : učetno-analitičeskie aspekty i praktičeskij opyt raznyh stran",
pages = "170-192",
adress = "Moskva",
publisher = "RUSAJNS",
year = "2019",
isbn = "978-5-4365-4018-4",
}
28
@article{UEK:2168336767,
author = "Jurij Renkas",
title = "Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (57)",
pages = "402-419",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.1.29},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4662},
}
29
@book{UEK:2168325207,
author = "Jurij Renkas",
title = "Pomiar i opłacanie kapitału ludzkiego w gospodarce Ukrainy",
adress = "Użgorod",
publisher = "Wydawnictwo Breza",
year = "2018",
isbn = "978-617-7344-62-8",
}
30
@inbook{UEK:2168328907,
author = "Mieczysław Dobija and Jurij Renkas",
title = "Sovremennye èkonomičeskie teorii kak èlement tehnologij podgotovki èkonomistov",
booktitle = "XXI vek : sovremennye tehnologii podgotovki èkonomičeskih kadrov",
pages = "267-314",
adress = "Moskva",
publisher = "Prospekt",
year = "2018",
isbn = "978-5-392-27811-4",
}
31
@article{UEK:2168316951,
author = "Jurij Renkas",
title = "Kapitał kreatywności - pomiar i wynagradzanie",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (50)",
pages = "413-426",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.28},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2776},
}
32
@inbook{UEK:2168318091,
author = "Jurij Renkas",
title = "Wolnorynkowy kurs walutowy w świetle wskaźnika produktywności pracy",
booktitle = "Ìntegracìâ Ukraïni v êvropejsʹkij ì svìtovij fìnansovij prostìr",
pages = "109-112",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Lʹvìvsʹkij navčalʹno-naukovij ìnstitut DVNZ «Unìversitet bankìvsʹkoï spravi»",
year = "2017",
}
33
@inbook{UEK:2168318089,
author = "Jurij Renkas",
title = "Labour Economics : Definition of the Basic Accounting Categories",
booktitle = "Sbornik naučnyh trudov I meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii «Strategii razvitiâ predprinimatelʹstva v sovremennyh usloviâh»",
pages = "185-188",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "Izd-vo SPbGÈU",
year = "2017",
url = {https://unecon.ru/sites/default/files/sbornik_statey_2017.pdf},
isbn = "978-5-7310-3879-9",
}
34
@inbook{UEK:2168322245,
author = "Jurij Renkas",
title = "Outline of the History of Work Accounting",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "63-68",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
35
@article{UEK:2168323815,
author = "Jurij Renkas",
title = "Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "341",
pages = "300-315",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324223/edition/306347/content?ref=desc},
}
36
@inbook{UEK:2168321127,
author = "Jurij Renkas",
title = "Vimìrûvannâ ì oplata lûdsʹkogo kapìtalu",
booktitle = "Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì",
pages = "309-320",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNUTD",
year = "2017",
url = {https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9427/3/Determinanty_Mono.pdf},
isbn = "978-617-7506-04-0",
}
37
@inbook{UEK:2168316515,
author = "Jurij Renkas",
title = "Teoretičeskie osnovy izmereniâ čelovečeskogo kapitala i teorii èkvivalentnyh zarabotnyh plat",
booktitle = "Finansovyj učet i otčetnost' : prodvinutyj uroven' : učebnoe posobie",
pages = "51-71",
adress = "Moskva",
publisher = "Prospekt",
year = "2017",
isbn = "978-5-392-25308-1",
}
38
@inbook{UEK:2168321125,
author = "Jurij Renkas",
title = "Kapìtal v svìtlì ekonomìki pracì",
booktitle = "Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì",
pages = "266-278",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNUTD",
year = "2017",
url = {https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9427/3/Determinanty_Mono.pdf},
isbn = "978-617-7506-04-0",
}
39
@article{UEK:2168312543,
author = "Jurij Renkas",
title = "The Tandem of Capital-work as the Basis for Labour Economics",
journal = "International Journal of Accounting and Economics Studies",
number = "vol. 5, no. 1",
pages = "26-32",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v5i1.7195},
url = {http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/7195/2580},
}
40
@inbook{UEK:2168323477,
author = "Jurij Renkas",
title = "Analysis of Labour Productivity in the Economy of Russian Federation",
booktitle = "Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâ, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ",
pages = "6-12",
adress = "Sankt-Petersburg",
publisher = "Izd-vo SPbGÈU",
year = "2017",
isbn = "978-5-7310-4105-8 ; 978-5-7310-3707-5",
}
41
@article{UEK:2168307831,
author = "Jurij Renkas",
title = "Ekonomia pracy : teoria godziwych wynagrodzeń",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "439",
pages = "284-301",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.439.25},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34075/Renkas_Ekonomia_Pracy_Teoria_Godziwych_Wynagrodzen_2016.pdf},
}
42
@article{UEK:2168303287,
author = "Artur Holda and Jurij Renkas",
title = "Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy",
journal = "Actual Problems of Economics",
number = "no. 2 (176)",
pages = "337-347",
year = "2016",
url = {https://eco-science.net/archive/2016/APE-02-2016.zip},
}
43
@article{UEK:2168308065,
author = "S.F. Legenčuk and O.S. Stepanûk and Jurij Renkas",
title = "Deâkì problemnì pitannâ auditu operacìj z komercìalìzacìï nematerìalʹnih aktivìv u sistemì frančajzigovih vìdnosin",
journal = "Vìsnik Žitomirs'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu",
number = "2(76)",
pages = "20-26",
year = "2016",
url = {http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vzhdtu_econ_2016_2_5.pdf},
issn = "",
}
44
@article{UEK:2168298643,
author = "Jurij Renkas and Olena Goncharenko and Olena Lukianets",
title = "Quality of Financial Reporting : Approaches to Measuring",
journal = "International Journal of Accounting and Economics Studies",
number = "vol. 4, no 1",
pages = "1-5",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v4i1.5509},
url = {http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5509/2067},
}
45
@inbook{UEK:2168310757,
author = "Jurij Renkas",
title = "Evaluation of Fair Remuneration in the Economy of Ukraine in the Light of the Theory of Human Capital",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "169-177",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
46
@article{UEK:2168308067,
author = "Jurij Renkas",
title = "Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (47)",
pages = "466-480",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.34},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1897},
}
47
@inbook{UEK:2168313713,
author = "Jurij Renkas",
title = "The Wage Expectations in the Light of Human Capital Measurement Theory",
booktitle = "Buhgalterskij učet, analiz i audit : istoriâmi, sovremennostʹ i perspektivy razvitiâ",
pages = "19-22",
adress = "Petersburg",
publisher = "Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj èkonomičeskij universitet",
year = "2016",
isbn = "978-5-9978-0540-1",
}
48
@inbook{UEK:2168305681,
author = "Jurij Renkas",
title = "Labour Economics : Labour Productivity of the National Economies in the Context of Theory of Fair Wages",
booktitle = "Sistemi zabezpečennâ upravlìnnâ pìdpriêmstvom : sučasnij stan ta perspektivi rozvitku",
pages = "17-32",
adress = "Harkìv",
publisher = "HÌBM",
year = "2016",
url = {http://www.hibm.com.ua/sborn_konf_hibm_2016.pdf},
}
49
@article{UEK:2168296547,
author = "Jurij Renkas",
title = "Produktivnìst' pracì nacìonal'nih ekonomìk : porìvnâl'nij analìz z vikoristannâm vitratnoї funkcìї virobnictva",
journal = "Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka : zbìrnik naukovih prac'",
number = "vip. 1 (45), t. 2",
pages = "194-200",
year = "2015",
url = {http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/45/2/45_2_194-200_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81.pdf},
}
50
@inbook{UEK:2168293797,
author = "Jurij Renkas",
title = "The Wage Expectations in the Light of Human Capital Measurement Theory",
booktitle = "Institucìjnì zasadi stabil'novo rozvitku ekonomìčnih sub'êktìv v umovah ìntegracìjno-globalìzacìjnih procesìv : zbìrnik naukovih prac' Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї ìnternet-konferencìї",
pages = "118-123",
adress = "Harkìv",
publisher = "Mìs'kdruk",
year = "2015",
isbn = "978-617-619-171-1",
}
51
@article{UEK:2168299255,
author = "Artur Hołda and Jurij Renkas",
title = "Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement",
journal = "Actual Problems of Economics",
number = "no. 12 (174)",
pages = "302-311",
year = "2015",
url = {https://eco-science.net/archive/2015/APE-12-2015.zip},
}
52
@inbook{UEK:2168304319,
author = "Jurij Renkas",
title = "The Prospects of the Creation of Economic Unions in the Context of the Labour Productivity of the National Economies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "29-39",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
53
@article{UEK:2168297293,
author = "Jurij Renkas",
title = "Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (43)",
pages = "352-361",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.29},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1197},
}
54
@article{UEK:2168303161,
author = "Jurij Renkas",
title = "Laborism as a Basis for the Creation of Monetary Unions",
journal = "Finansovìj prostìr",
number = "no 4 (20)",
pages = "9-18",
year = "2015",
url = {http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1504/15rj_svs.pdf},
}
55
@article{UEK:2168293727,
author = "Artur Hołda and Jurij Renkas",
title = "Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost'",
journal = "Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki",
number = "vip. 6, č. 3",
pages = "209-214",
year = "2014",
url = {http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/economic_06_3.pdf},
}
56
@unpublished{UEK:2168303295,
author = "Artur Hołda and Jurij Renkas",
title = "Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'",
booktitle = "Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie",
pages = "[35]-[40]",
year = "2014",
}
57
@unpublished{UEK:2168289957,
author = "Jurij Renkas",
title = "Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003001},
}
58
@unpublished{UEK:2168303225,
author = "Artur Hołda and Jurij Renkas",
title = "Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'",
booktitle = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
pages = "[41]-[46]",
year = "2014",
}
59
@article{UEK:2168289815,
author = "Jurij Renkas",
title = "Produktywność pracy i wolnorynkowy kurs walutowy a rozwój ekonomiczny Ukrainy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (38)",
pages = "308-316",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/00f01976c975e653500f6c7aa62156a4/23%20Renkas%20J..pdf},
}
60
@inbook{UEK:2168295615,
author = "Jurij Renkas",
title = "The Human Capital Theory as a Basis for the Development of Financial Reporting",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "343-352",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAAahUKEwjRouOOte7GAhUBExQKHW1BAPw&url=http%3A%2F%2Fcfm.uek.krakow.pl%2Fmedia%2Ffiles%2F0b%2F25%2FCFM_2014_ksiazka_2.pdf&ei=_2CvVZGnN4GmUO2CgeAP&usg=AFQjCNHwidMwyjIxqsaKfqosz4Y4zYq-GA&bvm=bv.98197061,d.d24},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
61
@inbook{UEK:2168293599,
author = "Jurij Renkas",
title = "Labor Productivity of the Ukrainian Economy Estimation and International Comparison",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "485-492",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
62
@article{UEK:2168283359,
author = "Jurij Renkas",
title = "Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 9",
pages = "29-42",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2013.0902},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/625/415},
}
63
@article{UEK:2168289845,
author = "Jurij Renkas",
title = "Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 30",
pages = "151-161",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/9abe500e0ffb5c3acbd65a973585414a/11.pdf},
}
64
@book{UEK:2168329189,
author = "Mieczysław Dobija and Jacek Barburski and Ireneusz Górowski and Wojciech Kozioł and Bartosz Kurek and Jurij Renkas",
title = "Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive",
adress = "Kiev",
publisher = "Kondor-Izdatel'stvo",
year = "2012",
isbn = "978-966-351-370-6",
}
65
@article{UEK:2168292433,
author = "Jurij Renkas",
title = "Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 24",
pages = "280-291",
year = "2012",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/7/16/2554b0e389793f48cf46f3b0bf573675/20.pdf},
}
66
@inbook{UEK:2168293659,
author = "Jurij Renkas",
title = "An Analysis and Assessment of the Minimum Wage in the Economy of Ukraine on the Basis of the Human Capital Theory",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "81-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
67
@inbook{UEK:2168296487,
author = "Jurij Renkas",
title = "Priroda groszovoї odìnici u svìtlì teorìї lûds'kogo kapìtalu",
booktitle = "Oblìk, kontrol' ì analìz v upravlìnnì pìdpriêmnic'koû dìâl'nìstû. T. 1",
pages = "72-74",
adress = "Čerkasi",
publisher = "Čerkas'kìї Deržavnìї Tehnologìčnìї Unìversitet",
year = "2012",
}
68
@inbook{UEK:2168296493,
author = "Jurij Renkas and I. V. Maksimčuk",
title = "Pensionnyj fond rabotnika v kontekste teorii čelovečeskogo kapitala",
booktitle = "Oblìk ìntelektual'nogo kapìtalu : poglâdi u majbutnê : zbìrnik naukovih prac'. Častina 1",
pages = "153-166",
adress = "Harkìv",
publisher = "Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu",
year = "2012",
isbn = "978-966-7641-45-0",
}
69
@article{UEK:2168296429,
author = "Jerzy Renkas",
title = "Empiryczny test modelu godziwego wynagrodzenia",
journal = "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu",
number = "vip. 1(19)",
pages = "301-310",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-301-310},
url = {http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/43304},
}
70
@article{UEK:2168221690,
author = "Mieczysław Dobija and Jurij Renkas",
title = "Zatratnaâ funkciâ proizvodstva v formirovanii zarabotnoj platy na predpriâtii",
journal = "Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu",
number = "vipusk 27",
pages = "179-188",
year = "2011",
url = {http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpchdtu_2011_27(1)__44.pdf},
issn = "",
}
71
@article{UEK:2168325265,
author = "Jurij Renkas",
title = "Rozmìr ekonomìčnoï staloï potencìjnogo zrostu ta vstanovlennâ za ïï dopomogoû mìnìmalʹnoï zarobìtnoï plati dlâ Ukraïni",
journal = "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu",
number = "vip. 2(20)",
pages = "406-413",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-406-413},
url = {http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/44136/40590},
}
72
@inbook{UEK:2168296509,
author = "Jurij Renkas",
title = "Testirovanie modeli izmereniâ čelovečeskogo kapitala na primere ukrainskoj êkonomiki",
booktitle = "Innovacìjnì modelì rozvitku fìnansovoї, ekonomìko-virobničoї, osvìtn'oї ì socìal'no-gumanìtarnoї sfer deržavnostì : zbìrnik naukovih prac'",
pages = "232-233",
adress = "Harkìv",
publisher = "Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu",
year = "2011",
isbn = "978-966-7641-44-3",
}
73
@article{UEK:2168325259,
author = "Jerzy Renkas and Irina Sauh",
title = "Èmpiričeskoe testirovanie modelej čelovečeskogo kapitala i minimalʹnoj zarabotnoj platy v Ukraine",
journal = "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu",
number = "vip. 2(20)",
pages = "414-422",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-414-422},
url = {http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/44138/40592},
}
74
@inbook{UEK:2168293761,
author = "Jurij Renkas",
title = "Osnovnye makroèkonomičeskie otnoszeniâ, svâzannye s pokazatelem proizvoditel'nosti truda Q",
booktitle = "Problemi ì perspektivi rozvitku bankìvs'koї sistemi Ukraїni : zbìrnik tez dopovìdej XIV Vseukraїns'koї naukovo-praktičnoї konferencìї (27-28 žovtnâ 2011 r.) : u 2 t. T.1",
pages = "70-72",
adress = "Sumi",
publisher = "Deržavnij višij navčal'nij zaklad Ukraїns'ka akademìa bankìvs'koї spravi Nacìonal'novo banky Ukraїni",
year = "2011",
}
75
@inbook{UEK:2168296469,
author = "Jurij Renkas",
title = "Analìz ì ocìnka mìnìmal'noї zarobìtnoї plati v Ukraїnì na osnovì teorìї lûds'kogo kapìtalu",
booktitle = "Novì koncepcìї rozvitku buhgalters'kogo oblìku, analìzu ì kontrolû v umovah ekonomìčnih zmìn : materìali ta tezi vistupìv : IX-a Mižnarodna naukova konferencìâ",
pages = "195-199",
adress = "Žitomir",
publisher = "Žitomirskìї deržavnìї tehnologìčnìї unìversitet",
year = "2010",
isbn = "978-966-683-264-4",
}
76
@article{UEK:2168296423,
author = "Jurij Renkas",
title = "Czym jest kontrola wewnętrzna we współczesnej organizacji",
journal = "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu",
number = "vip. 3(15)",
pages = "234-253",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-234-253},
url = {http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/66275},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID