Publications of the selected author

Regucka-Pawlina Jolanta ORCID

Interdepartmental Unit, Languages Centre, Group of English Language

1

Title:
Kolejny sukces Centrum Językowego
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 50-51. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343015
varia
2

Title:
Polsko-amerykański projekt: Economics 70 Immersion Experience in Applied Economics and Policy - druga edycja
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 72-73. - Dostępny także w wersji on-line
Współpraca:
Access mode:
Nr:
2168322531
varia
3

Title:
Polsko-amerykański projekt: Economics 70 - Immersion Experience in Applied Economics and Policy
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [1] 7(68), s. 54-55. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343872
varia
See main document
4

Title:
How to Change University Classes Into Effective Real-Life Professional Communication - Using Examples from General Business English and English for Tourism Classes Level B1 and B2
Source:
Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych / red. Monika SREBRO, Elżbieta TYPEK, Lidia ZIELIŃSKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 97-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3
Nr:
2168302327
chapter in monograph
See main document
5

Title:
LCCI English for Tourism Level 2 - Key to Success
Source:
External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA - Cracow: University of Economics Press, 2012, s. 42-49 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-605-2
Nr:
2168263164
chapter in conference materials
See main document
1
Kolejny sukces Centrum Językowego / Jolanta REGUCKA-PAWLINA, Małgorzata HELD // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 50-51. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
2
Polsko-amerykański projekt: Economics 70 Immersion Experience in Applied Economics and Policy - druga edycja / Joanna REGUCKA-PAWLINA ; współpr. Małgorzata HELD // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 72-73. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
3
Polsko-amerykański projekt: Economics 70 - Immersion Experience in Applied Economics and Policy / Jolanta REGUCKA-PAWLINA, Małgorzata HELD // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 54-55. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
4
How to Change University Classes Into Effective Real-Life Professional Communication - Using Examples from General Business English and English for Tourism Classes Level B1 and B2 / Jolanta REGUCKA-PAWLINA // W: Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych / red. Monika SREBRO, Elżbieta TYPEK, Lidia ZIELIŃSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 97-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3
5
LCCI English for Tourism Level 2 - Key to Success / Jolanta REGUCKA-PAWLINA // W: External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA. - Cracow: University of Economics Press, 2012. - S. 42-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-605-2
1
Regucka-Pawlina J., Held M., (2018), Kolejny sukces Centrum Językowego, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 50-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
2
Regucka-Pawlina J., (2017), Polsko-amerykański projekt: Economics 70 Immersion Experience in Applied Economics and Policy - druga edycja, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 72-73; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
3
Regucka-Pawlina J., Held M., (2016), Polsko-amerykański projekt: Economics 70 - Immersion Experience in Applied Economics and Policy, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 54-55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
4
Regucka-Pawlina J., (2015), How to Change University Classes Into Effective Real-Life Professional Communication - Using Examples from General Business English and English for Tourism Classes Level B1 and B2. [W:] Srebro M., Typek E., Zielińska L. (red.), Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-110.
5
Regucka-Pawlina J., (2012), LCCI English for Tourism Level 2 - Key to Success. [W:] Górski W., Zielińska L. (red.), External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century, Cracow : University of Economics Press, s. 42-49.
1
@misc{UEK:2168343015,
author = "Jolanta Regucka-Pawlina and Małgorzata Held",
title = "Kolejny sukces Centrum Językowego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "50-51",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small},
}
2
@misc{UEK:2168322531,
author = "Jolanta Regucka-Pawlina",
title = "Polsko-amerykański projekt: Economics 70 Immersion Experience in Applied Economics and Policy - druga edycja",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "72-73",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
3
@misc{UEK:2168343872,
author = "Jolanta Regucka-Pawlina and Małgorzata Held",
title = "Polsko-amerykański projekt: Economics 70 - Immersion Experience in Applied Economics and Policy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "54-55",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
4
@inbook{UEK:2168302327,
author = "Jolanta Regucka-Pawlina",
title = "How to Change University Classes Into Effective Real-Life Professional Communication - Using Examples from General Business English and English for Tourism Classes Level B1 and B2",
booktitle = "Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych",
pages = "97-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3",
}
5
@inbook{UEK:2168263164,
author = "Jolanta Regucka-Pawlina",
title = "LCCI English for Tourism Level 2 - Key to Success",
booktitle = "External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century",
pages = "42-49",
adress = "Cracow",
publisher = "University of Economics Press",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-605-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID