Publications of the selected author

1

Title:
Transformacje postaw wobec Arabów w społeczeństwie polskim z perspektywy członków społeczności arabskiej i muzułmańskiej = Transformations of Attitudes Towards Arabs in the Polish Society from the Perspective of Members of the Arab and Muslim Communities
Source:
Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanisties AGH : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - Vol. 19, no 2 (2020) , s. 89-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168351206
article
2

Author:
Marta Pachocka, , Konrad Pędziwiatr , Karolina Sobczak-Szelc, , Justyna Szałańska
Title:
Integration Policies, Practices and Experiences : Poland Country Report
Publisher address:
Uppsala: Uniwersytet w Uppsali, 2020
Physical description:
159 s.: il.
Series:
(RESPOND Working Paper : Global Migration: Consequences and Responses)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research was conducted under the Horizon 2020 project 'RESPOND Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond' (#770564).
Nr:
2168351216
report
3

Author:
Marta Pachocka, , Konrad Pędziwiatr , Karolina Sobczak-Szelc, , Justyna Szałańska
Title:
Reception Policies, Practices and Responses : Poland Country Report
Publisher address:
Uppsala: Uniwersytet w Uppsali, 2020
Physical description:
107 s.: il.
Series:
(RESPOND Working Paper : Global Migration: Consequences and Responses)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research was conducted under the Horizon 2020 project 'RESPOND Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond' (#770564).
Nr:
2168351214
report
4

Title:
Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
72 s.: il.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343217
report
5

Title:
Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny = Transformation of Islamisms in Egypt and Tunisia in the Context of the Arab Spring
Publisher address:
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2019
Physical description:
298 s.: il.; 21 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2011/03/D/HS5/01570/1.
ISBN:
978-83-7688-535-3
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168334467
monograph
6

Title:
Religious Dimension of Polish Fears of Muslims and Islam
Source:
The Routledge International Handbook of Islamophobia / eds. Irene Zempi, Imran Awan - London: Routledge, 2019, s. 212-224 - Bibliogr.
Series:
(Routledge International Handbooks)
ISBN:
978-0-8153-5375-1 ; 978-1-351-13555-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168343233
chapter in monograph
7

Author:
Janusz Mucha , Konrad Pędziwiatr
Title:
Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich : raport Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
84 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343221
report
8

Title:
The New Polish Migration Policy - False Start
Source:
openDemocracy (2019) - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168345028
unreviewed article
9

Title:
Local Report on Policy Frameworks Targetting Migrant Entrepreneurship and Social Entrepreneurship in Poland
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
53 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343229
report
10

Title:
Polacy w Wielkiej Brytanii i ich adaptacja
Source:
Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze. - Nr 5 (243) (2018) , s. 1-4. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168324781
unreviewed article
11

Title:
Sacralizing Nation and State and "Stopping Islamicization"
Source:
Understanding and Explaining Islamophobia in Eastern Europe / ed. Alexander Yendell - Leipzig: EEGA, 2018, s. 74-78
Series:
(EEGA@Connections ; Special Issue No. 1)
Access mode:
Nr:
2168330203
chapter in book
12

Author:
Vegard Skirbekk , Konrad Pędziwiatr
Title:
Sustainability and Climate Change in Major Religions with a Focus on Islam
Publisher address:
Birmingham: Humanitarian Academy for Development, 2018
Physical description:
XI, 59 s.: il.; 30 cm
Series:
(HAD (Humanitarian Academy for Development) Research Paper)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330193
report
13

Author:
Konrad Pędziwiatr , Witold Klaus
Title:
Institutions : Section Commentary
Source:
The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe / eds. Agnieszka Weinar, Saskia Bonjour, Lyubov Zhyznomirska - London: Routledge, 2018, s. 137-142 - Bibliogr.
Series:
(Routledge International Handbooks)
ISBN:
978-1-138201187 ; 978-1-315512846
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168333965
chapter in monograph
14

Title:
Intercultural Trends and Social Changes in Poland
Source:
Intercultural Trends and Social Change in the Euro-Mediterranean Region : the Anna Lindh Report 2018 / eds. Ann-Belinda Preis, Caroline Robertson von Trotha, Mohamed Tozy, Paul Gillespie, - b.m.: Anna Lindh Foundation, 2018, s. 110-113. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168330219
chapter in report
15

Author:
Agata S. Nalborczyk , Konrad Pędziwiatr
Title:
Between Old Traditions and New Diversities : Islamic Religious Education in Poland
Source:
European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling / ed. Jenny Berglund - United Kingdom: Equinox Publishing, 2018, s. 136-156. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-78-179484-5 ; 978-1-78-179775-4
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168330213
chapter in monograph
16

Author:
Kasia Narkowicz , Konrad Pędziwiatr
Title:
"Obcy" w przestrzeni miejskiej : warszawiacy wobec projektów budowy meczetów
Source:
Po sąsiedzku z różnorodnością : interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców / red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018, s. 229-257 - Bibliogr.
Series:
(Studia Migracyjne)
ISBN:
978-83-7383694-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330217
chapter in monograph
17

Title:
The Catholic Church in Poland on Muslims and Islam
Source:
Patterns of Prejudice. - vol. 52, iss. 5, spec iss. (2018) , s. 461-478. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168329791
article
18

Author:
Agnieszka Legut , Konrad Pędziwiatr
Conference:
XXII Seminarium Śląskie 'Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie', Kamień Śląski, Polska, od 2017-10-25 do 2017-10-27
Title:
Sekurytyzacja migracji w polityce polskiej a zmiana postaw Polaków wobec uchodźców
Source:
Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie : XXII Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2017 / red. nauk. Romuald Jończy - Gliwice ; Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2018, s. 41-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63995-51-5
Access mode:
Nr:
2168330209
chapter in conference materials
19

Author:
Konrad Pędziwiatr , Bolaji Balogun
Title:
Poland : Sub-Saharan Africans and the Struggle for Acceptance [dokument elektroniczny]
Publisher address:
London: Ceasefire Centre for Civilian Rights : Minority Rights Group International, 2018
Physical description:
1 ekran: il.
Series:
(Minority Rights Group International)
Access mode:
Nr:
2168330205
report
20

Title:
Book Review : Stefano Bonino, Muslims in Scotland: The Making of Community in a Post-9/11 World (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017), 256 pp., ISBN: 9781474408011, £80.00 (hardback)
Source:
Journal of Religion in Europe. - Vol. 11, iss. 4 (2018) , s. 399-401
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168330201
review
21

Title:
Islamophobia in Poland : National Report 2016
Source:
European Islamophobia Report 2016 / eds. Enes Bayralki, Farid Hafez - Istanbul: SETA, 2017, s. 411-442. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-975-2459-00-7
Access mode:
Nr:
2168324779
chapter in monograph
22

Title:
Conversions to Islam and Identity Reconfigurations among Poles in Great Britain
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica. - t. 50, nr 3 (2017) , s. 221-239. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321579
article
23

Author:
Konrad Pędziwiatr , Kasia Narkowicz
Title:
Why are Polish People So Wrong about Muslims in their Country?
Source:
openDemocracy (2017)
Access mode:
Nr:
2168345020
unreviewed article
24

Title:
Internet jako globalne dobro publiczne in statu nascendi = Internet as a Global Public Good in Statu Nascendi
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 99-119. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319929
article
See main document
25

Author:
Konrad Pędziwiatr , Agnieszka Legut
Title:
Polskie rządy wobec unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu
Source:
Uchodźcy w Europie : uwarunkowania, istota, następstwa / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017, s. 608-628 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7545-736-0
Nr:
2168312265
chapter in monograph
26

Author:
Kasia Narkowicz , Konrad Pędziwiatr
Title:
Saving and Fearing Muslim Women in 'Post-Communist' Poland : Troubling Catholic and Secular Islamophobia = Salvar y temer a las mujeres musulmanas en la Polonia post-comunista : preocupante islamofobia católica y secular
Source:
Gender, Place and Culture. - vol. 24, iss. 2 (2017) , s. 288-299. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168314015
article
27

Author:
Kasia Narkowicz , Konrad Pędziwiatr
Title:
From Unproblematic to Contentious : Mosques in Poland
Source:
Journal of Ethnic and Migration Studies. - Vol. 43, iss. 3 (2017) , s. 441-457. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168307103
article
28

Title:
Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities
Redaktor:
Alam Anwar
Publisher address:
New Delhi: New Century Publications, 2016
Physical description:
LI, 360 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-81-7708-430-6
Nr:
2168312199
monograph
See related chapters
29

Author:
Anwar Alam , Konrad Pędziwiatr
Title:
Introduction : Accommodating Muslim Minorities : Political Experiences of Europe and India
Source:
Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities / eds. Anwar Alam, Konrad PĘDZIWIATR - New Delhi: New Century Publications, 2016, s. XVIII-LI
ISBN:
978-81-7708-430-6
Nr:
2168312203
preface / summary
See main document
30

Title:
Wstęp
Source:
Na Zachodnim Brzegu bez zmian / red. Konrad PĘDZIWIATR - Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016, s. 9-17
Series:
(Biblioteka Le Monde Diplomatique)
ISBN:
978-83-65304-14-8
Nr:
2168312197
preface / summary
See main document
31

Title:
Na Zachodnim Brzegu bez zmian
Publisher address:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016
Physical description:
366, [1] s.: il.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Le Monde Diplomatique)
ISBN:
978-83-65304-14-8
Nr:
2168312193
monograph
See related chapters
32

Title:
Przemodelowanie przepływów migracyjnych oraz transformacje ruchów islamistycznych w cieniu arabskiego przebudzenia = Remodelling of the Migratory Flows and Transformations of the Islamist Movements in the Aftermath of the Arab Awakening
Source:
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Clarinda Calma. - nr 19 (2016) , s. 9-28. - Tytuł numeru: Migracje w cieniu przemian w krajach MENA - Bibliogr.
Research program:
Niniejszy tekst został przygotowany w ramach projektu "Islamizm i pluralizm: ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośnie" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/ HS5/01570/1.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168312597
article
See main document
33

Title:
Political Islam in Egypt after Morsi
Source:
Re-envisaging West Asia : Looking Beyond the Arab Uprisings / ed. Priya Singh - New Delhi: SHIPRA Publication, 2016, s. 241-257
ISBN:
978-81-7541-870-7
Nr:
2168312239
chapter in monograph
34

Title:
Atak na Brukselę to atak na "Marokselę"
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 71 (25 marca) (2016) , s. 10
Nr:
2168315033
unreviewed article
35

Title:
Islamophobia in Poland : National Report 2015
Source:
European Islamophobia Report 2015 / eds. Enes Bayralki, Farid Hafez - Istanbul: SETA, 2016, s. 423-441. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-605-4023-68-4
Access mode:
Nr:
2168312241
chapter in monograph
36

Title:
New Muslim Brokers in European Cities and Politics of Muslim Citizenship
Source:
Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities / eds. Anwar Alam, Konrad PĘDZIWIATR - New Delhi: New Century Publications, 2016, s. 198-221 - Bibliogr.
ISBN:
978-81-7708-430-6
Nr:
2168312201
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Kultura i Polityka
Number:
nr 19
Redaktor tomu:
Redaktor:
Calma Clarinda
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2016
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Migracje w cieniu przemian w krajach MENA, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168312595
journal / series editorial
See related chapters
38

Title:
Palestyńczycy
Source:
Na Zachodnim Brzegu bez zmian / red. Konrad PĘDZIWIATR - Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016, s. 19-56
Series:
(Biblioteka Le Monde Diplomatique)
ISBN:
978-83-65304-14-8
Nr:
2168312195
chapter in monograph
See main document
39

Conference:
Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe, Kraków, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Title:
Student Immigration and Internationalisation of Polish Universities : the case of Ukrainians at the Cracow University of Economics
Source:
Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 214-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-270-6
Nr:
2168300163
chapter in conference materials
See main document
40

Title:
Turkish Community in Poland : from Textile Vendors to Top Managers
Source:
Turkish-Polish Relations : Past, Present and Future / red. Sedat Laçiner, Hamit Palabıyık, Karol Kujawa, Vener Garayev - Ankara: Çanakkale Onsekiz Mart University Press, 2015, s. 133-150 - Bibliogr.
ISBN:
978-605-4222-35-3
Nr:
2168295869
chapter in monograph
41

Title:
Church and State Relations in Poland, with Special Focus on the Radio Station Mary
Source:
Religion, Politics and Nation-Building in Post-communist Countries / red. Greg Simons, David Westerlund - Farnham ; Burlington: Ashgate, 2015, s. 163-178 - Bibliogr.
Series:
(Post-Soviet Politics)
ISBN:
978-1-4724-4969-6 ; 978-1-4724-4970-2
Nr:
2168300863
chapter in monograph
42

Author:
Rafał Matyja , Anna Siewierska-Chmaj , Konrad Pędziwiatr
Title:
Polska polityka migracyjna : w poszukiwaniu nowego modelu
Publisher address:
Warszawa ; Rzeszów: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2015
Physical description:
160 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-235-1759-7 ; 978-83-64286-22-3
Nr:
2168291609
monograph
43

Title:
Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne
Source:
Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze. - Nr 1 (184) (2015) , s. 1-4. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168300527
unreviewed article
44

Author:
Konrad Pędziwiatr , Patryk Kugiel
Conference:
Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe, Kraków, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Title:
Poland as a Study Destination : the Case of Indians at Polish Universities
Source:
Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 187-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-270-6
Nr:
2168300159
chapter in conference materials
See main document
45

Author:
Agnieszka Legut , Konrad Pędziwiatr
Title:
Migracje lokalne i globalne z perspektywy Polski
Source:
Globalna układanka, czyli jak definiować globalne problemy, rozumieć je i zajmować się nimi - Warszawa: Instytut Globalnej Odpowiedzialności, 2015, s. 88-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-939627-7-8
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Nr:
2168300539
chapter in book
46

Title:
Arabska zimna Wiosna
Source:
Znak. - nr 1 (716) (2015) , s. 44-51
Research program:
Tekst został przygotowany w ramach projektu Islamizm i pluralizm: ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośnie finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS5/01570/1.
Access mode:
Nr:
2168300535
article
47

Title:
Islamofobiâ v Polʹše (na materiale novejših socialʹnyh issledovanij) = Islamophobia in Poland in the Light of Latest Social Research
Source:
Učenye Zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ Gumanitarnye Nauki. - T. 157, no. 1 (2015) , s. 236-249. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168300521
article
48

Title:
Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika = Ethnosizing Integration of Immigrants in Lesser Poland
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 41, z. 1 (2015) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168291623
article
49

Conference:
Nations & Stereotypes 25 Years After: New Borders, New Horizons, Kraków, Polska, od 2014-06-04 do 2014-06-06
Title:
Islamophobia as a New Manifestation of Polish Fears and Anxieties
Source:
Nations & Stereotypes 25 Years After / ed. by: Robert Kusek, Jacek PURCHLA, Joanna Sanetra-Szeliga - Kraków: International Cultural Centre, 2015, s. 132-150
ISBN:
978-83-63463-30-4
Nr:
2168300509
chapter in conference materials
See main document
50

Conference:
International Conference "Cross-border Migration and Its Implications for the Central European Area", Bratysława, Słowacja, od 2014-11-05 do 2014-11-07
Title:
Pushed to the Mainstream Market : the Case of Immigrant Entrepreneurs in Lesser Poland
Source:
Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area / red. Ľubomír Falťan - Bratislava: Institute for Sociology of Slovak Academy of Sciences, 2015, s. 178-198 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-85544-88-6
Access mode:
Nr:
2168300489
chapter in conference materials
51

Title:
The Portrayal of Turkey and Its Prospective EU Membership in the Polish Media
Source:
Hemispheres : Studies on Cultures and Societies. - Vol. 30, no. 1 (2015) , s. 41-53. - Tytuł numeru: Turkey
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168300859
article
52

Title:
Will Kymlicka, Eva Pföstl (eds.) (2014), Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World. Oxford: Oxford University Press, pp. 320
Source:
Central and Eastern European Migration Review. - Vol. 4, no. 2 (2015) , s. 122-126
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168300433
review
53

Conference:
Nations & Stereotypes 25 Years After: New Borders, New Horizons, Kraków, Polska, od 2014-06-04 do 2014-06-06
Title:
Islamofobia jako nowy wymiar lęków i obaw Polaków
Source:
Narody & stereotypy 25 lat później / red. nauk. Robert Kusek, Jacek PURCHLA, Joanna Sanetra-Szeliga - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015, s. 130-148
ISBN:
978-83-63463-29-8
Nr:
2168300929
chapter in conference materials
See main document
54

Title:
Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce
Source:
Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014, s. 117-240
ISBN:
978-83-7614-178-7
Access mode:
Nr:
2168280667
chapter in monograph
55

Author:
Dominika Blachnicka-Ciacek , Konrad Pędziwiatr
Title:
Jest prawo z Michaelem Sfardem rozmawiają Dominika Blachnicka-Ciacek i Konrad Pędziwiatr
Source:
Znak2014. - nr 4 (707), s. 49-59
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168295877
voice in discussion / interview
56

Title:
Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne = Immigrants and Immigration Challenges in Poland
Source:
Studia BAS. - nr 4 (40) (2014) , s. 135-153. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292337
article
57

Author:
Jan Brzozowski , Konrad Pędziwiatr , Aspazja Gadowska , Adam Spyra , Szymon Strzelichowski , Katarzyna Trzaska , Anna Urban-Toczek , Tomasz Witkowski , Agnieszka Ziębacz
Title:
Rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej wobec imigrantów
Source:
Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014, s. 241-254
ISBN:
978-83-7614-178-7
Access mode:
Nr:
2168280669
chapter in monograph
58

Author:
Ewa Jaźwińska-Motylska , Marta Kiełkowska , Anna Kordasiewicz , Konrad Pędziwiatr , Agnieszka Radziwinowiczówna
Title:
Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych
Publisher address:
Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami, 2014
Physical description:
42 s.: il.; 30 cm
Series:
(MIG/AGEING Studia i materiały ; nr 3)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168312267
publishing series
59

Title:
Wnioski końcowe
Source:
Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014, s. 255-260
ISBN:
978-83-7614-178-7
Access mode:
Nr:
2168280671
preface / summary
60

Author:
Patryk Kugiel , Konrad Pędziwiatr
Title:
The Indian Diaspora and Poland-India Relations [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warsaw: Polish Institute of International Affairs, 2014
Physical description:
40 s.: il.
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-64895-30-2
Access mode:
Nr:
2168295871
report
61

Author:
Yusra Ghannouchi , Konrad Pędziwiatr , Rachela Tonta
Title:
Turbulent Muslim Renaissance in Tunisia : Interview with Ennahda's Yusra Ghannouchi
Source:
Jadaliyya2014
Access mode:
Nr:
2168330519
voice in discussion / interview
62

Author:
Rachela Tonta , Konrad Pędziwiatr
Title:
Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny = Salafists in Egypt and Tunisia after the Arab Spring
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 11, nr 3 (2014) , s. 51-71. - Tytuł numeru: Bliski Wschód na rozdrożu
Research program:
Artykuł został przygotowany w ramach projektu "Islamizm i pluralizm - ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośnie" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS5/01570/1
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295875
article
63

Title:
Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Brigitte Maréchal, Christian Moe (ed.), Yearbook of Muslims in Europe, vol. 2., Brill, Leiden 2010, s. XVI, 712
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 4 (2013) , s. 127-129
Access mode:
Ministerial journal list:
c
Nr:
2168312231
review
64

Title:
Islam and Empowerment of the New Muslim Religious Brokers in Europe
Source:
Dangerous Others, Insecure Societies : Fear and Social Division / ed. Michalis Lianos - Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2013, s. 39-50 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-4094-4399-5 ; 978-1-4094-4400-8
Nr:
2168312237
chapter in monograph
65

Title:
Nowe elity muzułmańskie w miastach europejskich i polityka obywatelstwa muzułmańskiego = New Muslim Elites in European Cities and the Politics of Muslim Citizenship
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 2 (2013) , s. 105-121. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Nr:
2168312235
article
66

Title:
European Muslims and the Transformations of Europe's Multicultural Regimes
Source:
What About the Other? A Question for Cross-Cultural Education in the 21st Century / ed. Nayla Tabbara - [Zouk Mosbeh]: Notre Dame University - Louaize, 2012, s. 47-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-9953-558-27-1
Nr:
2168312247
chapter in monograph
67

Title:
Kultura i Polityka
Number:
nr 11
Redaktor tomu:
Redaktor:
Lubecka Joanna
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2012
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Arabskie rewolucje i kontrrewolucje, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168273148
journal / series editorial
See related chapters
68

Title:
Imigranci bliskowschodni i północnoafrykańscy a odrodzenie islamu we współczesnej Polsce = Imigrants from the Middle East and North Africa and the Rebirth of Islam in Contemporary Poland
Source:
Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? = Does Poland Lie on the Mediterranean? / red. nauk. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012, s. 240-265. - Równolegle tekst pol. i ang.
ISBN:
978-83-63463-00-7
Access mode:
Nr:
2168312359
chapter in monograph
69

Title:
Arabskie rewolucje i kontrewolucje (od redakcji) = Editorial Note : Arabic Revolutions and Counter-revolutions
Source:
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Joanna Lubecka2012. - nr 11, s. 9-18. - Tytuł numeru: Arabskie rewolucje i kontrrewolucje - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168273184
preface / summary
See main document
70

Title:
The New Muslim Religious Brokers in European Cities and Politics of Muslim Citizenship
Source:
Social Cohesion, Securitization and Counter-terrorism - Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2012, s. 83-99. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(COLLeGIUM : Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences ; vol. 11)
ISBN:
978-952-10-7725-8
Nr:
2168272332
chapter in monograph
71

Title:
Citoyenneté et nouvelles élites musulmanes à Bruxelles et à Londres
Source:
Islam belge au pluriel / eds. Brigitte Maréchal, Farid El Asri - Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, 2012, s. 129-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-2-87558-103-7 ; 978-2-87558-104-4
Nr:
2168272480
chapter in monograph
72

Title:
Procesy narodowotwórcze na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych
Source:
Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie / red. Adam W. Jelonek - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2011, s. 141-151 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-3042-4
Access mode:
Nr:
2168312275
chapter in monograph
73

Title:
How Progressive Is "Progressive Islam"? The Limits of the Religious Individualization of the European Muslim Elites
Source:
Social Compass. - Vol. 58, nr 2 (2011) , s. 214-222. - Summ., res. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168312253
article
74

Title:
Migracje w cieniu arabskich rewolucji
Source:
Biuletyn Migracyjny : migracje międzynarodowe: Polska-Unia Europejska-Europa Wschodnia. - nr 32 (2011) , s. 2
Access mode:
Nr:
2168330517
unreviewed article
75

Title:
"The Established and Newcomers" in Islam in Poland or the Inter-Group Relations within the Polish Muslim Community
Source:
Muslims in Poland and Eastern Europe : Widening the European Discourse on Islam / ed. Katarzyna Górak-Sosnowska - Warszawa: University of Warsaw. Faculty of Oriental Studies, 2011, s. 169-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-903229-5-7
Access mode:
Nr:
2168312269
chapter in monograph
76

Title:
Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance = Współczesne wyzwania dla budowania pokoju i współpracy rozwojowej
, Kugiel Patryk
Publisher address:
Kraków: Tischner European University, 2011
Physical description:
335 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-60005-19-4
Nr:
2168273192
monograph
77

Title:
Muslims in Contemporary Poland
Source:
Muslims in Visegrad / ed. Jaroslav Bureš - Prague: Institute of International Relations, 2011, s. 10-24 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-86506-97-5
Access mode:
Nr:
2168312301
chapter in monograph
78

Title:
The New Muslim Elites in European Cities : Religion and Active Social Citizenship Amongst Young Organized Muslims in Brussels and London
Publisher address:
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010
Physical description:
467 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-639-27026-6
Nr:
2168291679
monograph
79

Title:
Muslims in the Polish Media - the New Folk Devil?
Source:
Arches Quarterly. - Vol. 4, ed. 7 (2010) , s. 89-95 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330521
article
80

Title:
Od redakcji : o religii w polityce i polityce w religii = Editorial Note : On Religion in Politics and Politics in Religion
Source:
Kultura i Polityka2009. - nr 6, s. 9-13. - Tytuł numeru: Religia i polityka - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168312357
preface / summary
81

Title:
Publicizing, Secularizing and Integrating Islam in Europe
Source:
Religion and Democracy in Contemporary Europe / eds. Gabriel Motzkin, Yochi Fischer - London: Alliance Publishing Trust, 2008, s. 171-177
ISBN:
978-0-9558804-1-4
Access mode:
Nr:
2168312385
chapter in monograph
82

Title:
Politicising Islam in Europe : Case of the Muslim Council of Britain
Source:
Kultura i Polityka. - nr 2/3 (2008) , s. 154-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168312317
article
83

Title:
L'activisme social des nouvelles élites musulmanes de Grande-Bretagne = Social Activism among the New Muslim Elites of Great Britain
Source:
Hermès. - 51 (2008) , s. 125-133. - Tytuł numeru: L'épreuve de la diversité culturelle - Bibliogr.
Nr:
2168312261
article
84

Conference:
The Visions of Palestine, Kraków, Polska, od 2008-10-03 do 2008-10-03
Title:
Nation-Building Processes in Palestine
Source:
Visions of Palestine : Conference Papers / ed. Aleksander Kostka - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008, s. 66-76 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60005-11-8
Nr:
2168312377
chapter in conference materials
85

Title:
From Politics of Muslim Identity to Politics of Muslim Citizenship
Source:
L'Invention de l'autre / sous la direction de Joanna Nowicki, Czeslaw Porebski - Paris: Sandre, 2008, s. 239-254 - Bibliogr.
ISBN:
978-2-914958-94-3
Access mode:
Nr:
2168312305
chapter in monograph
86

Title:
European Diversity, Religion and Citizenship
Source:
European Judaism. - Vol. 41, nr 2 (2008) , s. 79-84
Nr:
2168312255
article
87

Title:
Praktiserende Moslims en 'Praktiserende' Belgen : Religie en Actief Sociaal Burgerschap onder Jonge Belgische Moslim
Source:
Diversiteit in Islam : over Verschillende Belevingen van het Moslim Zijn / red. Els Vanderwaeren, Christiane Timmerman - Leuven: Acco, 2008, s. 157-178 - Bibliogr.
Series:
(Sociale InZichten ; nr 7)
ISBN:
978-90-334-6658-8
Nr:
2168312369
chapter in monograph
88

Title:
Muslims in Europe : Demography and Organisations
Source:
Islam in the European Union : Transnationalism, Youth and the War on Terror / ed. Yunas Samad, Kasturi Sen - Karachi: Oxford University Press, 2007, s. 26-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-19-547251-6
Nr:
2168312381
chapter in monograph
89

Conference:
28th International Conference of the International Society for the Sociology of Religion (ISSR), Zagrzeb, Chorwacja, od 2005-07-18 do 2005-07-22
Title:
Creating New Discursive Arenas and Influencing the Policies of the State : the Case of the Muslim Council of Britain
Source:
Social Compass. - Vol. 54, nr 2 (2007) , s. 267-280. - Summ., res. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168312249
article
90

Title:
Religion and Active Social Citizenship Amongst Professional Muslim Londoners
Source:
KOLOR - Journal on Moving Communities. - Vol. 7, no. 1 (2007) , s. 3-22. - Summ., res. - Bibliogr.
Nr:
2168312387
article
91

Title:
From Islam of Immigrants to Islam of Citizens
Source:
Arches Quarterly. - Vol. 1, ed. 1 (2007) , s. 28-34 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168312307
article
92

Title:
"Zakasując rękawy w imię Allaha" - aktywność obywatelska wśród londyńskich muzułmanów
Source:
Islam i obywatelskość w Europie / red. Katarzyna Górak-Sosnowska, Paweł Kubicki, Konrad Pędziwiatr - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2006, s. 152-171
ISBN:
83-7151-747-5
Access mode:
Nr:
2168276985
chapter in monograph
See main document
93

Author:
Konrad Pędziwiatr , Tarik Ramadan
Title:
Być blisko Boga walcząc o swoje prawa - wywiad z Tarikiem Ramadanem
Source:
Islam i obywatelskość w Europie / red. Katarzyna Górak-Sosnowska, Paweł Kubicki, Konrad Pędziwiatr - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2006, s. 11-13
ISBN:
83-7151-747-5
Access mode:
Nr:
2168330515
voice in discussion / interview
See main document
94

Title:
Islam i obywatelskość w Europie
Redaktor:
Górak-Sosnowska Katarzyna
, Kubicki Paweł
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2006
Physical description:
255 s.; 24 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-7151-747-5
Access mode:
Nr:
2168276979
monograph
See related chapters
95

Title:
Religijny wymiar wolności i społecznego zaangażowania wśród młodych muzułmanek w Belgii i Wielkiej Brytanii
Source:
Kobiety i religie / red. Katarzyna Leszczyńska, Agnieszka Kościańska - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2006, s. 315-336
ISBN:
83-88508-96-2
Access mode:
Nr:
2168312257
chapter in monograph
96

Author:
Konrad Pędziwiatr , Katarzyna Górak-Sosnowska , Paweł Kubicki
Title:
Wstęp
Source:
Islam i obywatelskość w Europie / red. Katarzyna Górak-Sosnowska, Paweł Kubicki, Konrad Pędziwiatr - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2006, s. 7-10
ISBN:
83-7151-747-5
Access mode:
Nr:
2168330513
preface / summary
See main document
97

Title:
Od islamu imigrantów do islamu obywateli : muzułmanie w krajach Europy Zachodniej
Publisher address:
Kraków: Nomos, 2005
Physical description:
263 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88508-76-8
Nr:
2168276975
monograph
98

Title:
Użycia i nadużycia islamu - religia i tożsamość brytyjskich Pakistańczyków
Source:
Forum Europejskie. - nr 8, Jesień (2004) , s. 76-87
Nr:
2168312245
article
99

Title:
Introduction
Source:
Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the Last Stage of the EU Accession Process / ed. Konrad Pędziwiatr - Kraków: [Promo], 2003, s. 9-13
ISBN:
83-88359-01-0
Nr:
2168312313
preface / summary
See main document
100

Conference:
International student conference "Back to Europe: Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the Last Stage of the EU Accession Process", Wilno, Litwa, od 2003-04-10 do 2003-04-12
Title:
Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the Last Stage of the EU Accession Process
Publisher address:
Kraków: [Promo], 2003
Physical description:
158 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy referatach
ISBN:
83-88359-01-0
Nr:
2168312309
conference materials
See related chapters
101

Title:
Instytucjonalna baza islamu w Wielkiej Brytanii a tożsamość religijna brytyjskich Pakistańczyków = Institution Base of Islam in Great Britain and the Religious Identity of British Pakistanis
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 1 (164) (2002) , s. 89-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168312303
article
1
Transformacje postaw wobec Arabów w społeczeństwie polskim z perspektywy członków społeczności arabskiej i muzułmańskiej = Transformations of Attitudes Towards Arabs in the Polish Society from the Perspective of Members of the Arab and Muslim Communities / Konrad PĘDZIWIATR // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanisties AGH : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - Vol. 19, no 2 (2020), s. 89-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.journalssystem.com/shagh/Transformacje-postaw-wobec-Arabow-w-spoleczenstwie-polskim-z-perspektywy-czlonkow,119156,0,1.html. - ISSN 2084-3364
2
Integration Policies, Practices and Experiences : Poland Country Report / Marta Pachocka, Konrad PĘDZIWIATR, Karolina Sobczak-Szelc, Justyna Szałańska. - Uppsala : Uniwersytet w Uppsali, 2020. - 159 s. : il. - Bibliogr. - (RESPOND Working Paper : Global Migration: Consequences and Responses). - Pełny tekst: https://respondmigration.com/wp-blog/refugee-integration-policies-practices-experiences-poland-country-report
3
Reception Policies, Practices and Responses : Poland Country Report / Marta Pachocka, Konrad PĘDZIWIATR, Karolina Sobczak-Szelc, Justyna Szałańska. - Uppsala : Uniwersytet w Uppsali, 2020. - 107 s. : il. - Bibliogr. - (RESPOND Working Paper : Global Migration: Consequences and Responses). - Pełny tekst: https://respondmigration.com/wp-blog/refugee-reception-policies-practices-responses-poland-country-report
4
Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych / Konrad PĘDZIWIATR, Marcin STONAWSKI, Jan BRZOZOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 72 s. : il. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Raport%20demograficzny.pdf
5
Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny = Transformation of Islamisms in Egypt and Tunisia in the Context of the Arab Spring / Konrad PĘDZIWIATR. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2019. - 298 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7688-535-3
6
Religious Dimension of Polish Fears of Muslims and Islam / Konrad PĘDZIWIATR // W: The Routledge International Handbook of Islamophobia / eds. Irene Zempi, Imran Awan. - London: Routledge, 2019. - (Routledge International Handbooks). - S. 212-224. - Bibliogr. - ISBN 978-0-8153-5375-1 ; 978-1-351-13555-9
7
Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich : raport Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji / Janusz Mucha, Konrad PĘDZIWIATR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 84 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Cudzoziemcy%20na%20uczelniach%2015.12.2019%20Wersja%20finalna.pdf
8
The New Polish Migration Policy - False Start / Konrad PĘDZIWIATR // openDemocracy [on-line]. - (2019)1 ekran. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/the-new-polish-migration-policy-false-start/
9
Local Report on Policy Frameworks Targetting Migrant Entrepreneurship and Social Entrepreneurship in Poland / Konrad PĘDZIWIATR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 53 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/40809415
10
Polacy w Wielkiej Brytanii i ich adaptacja / Konrad PĘDZIWIATR, Jan BRZOZOWSKIPolacy w Wielkiej Brytanii i ich adaptacja / Konrad PĘDZIWIATR, Jan BRZOZOWSKI // Infos : zagadnienia społeczno-gospodarczeInfos : zagadnienia społeczno-gospodarcze. - Nr 5 (243) (2018), s. 1-4Nr 5 (243) (2018), s. 1-4. - Streszcz. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/FAEADA5B0B2AB74BC12582890034A927/$file/Infos_243.pdf. - ISSN 1896-66591896-6659
11
Sacralizing Nation and State and "Stopping Islamicization" / Konrad PĘDZIWIATR // W: Understanding and Explaining Islamophobia in Eastern Europe / ed. Alexander Yendell. - Leipzig: EEGA, 2018. - (EEGA@Connections ; Special Issue No. 1). - S. 74-78. - Pełny tekst: https://www.leibniz-eega.de/wp-content/uploads/2018/12/EEGA_Special-Issue_1_Islamophobia.pdf
12
Sustainability and Climate Change in Major Religions with a Focus on Islam / Vegard Skirbekk, Konrad PĘDZIWIATR. - Birmingham : Humanitarian Academy for Development, 2018. - XI, 59 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (HAD (Humanitarian Academy for Development)). - Pełny tekst: http://library.had-int.org/wp-content/themes/irlibrary/dl.php?id=5769
13
Institutions : Section Commentary / Konrad PĘDZIWIATR, Witold Klaus // W: The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe / eds. Agnieszka Weinar, Saskia Bonjour, Lyubov Zhyznomirska. - London: Routledge, 2018. - (Routledge International Handbooks). - S. 137-142. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138201187 ; 978-1-315512846
14
Intercultural Trends and Social Changes in Poland / Konrad PĘDZIWIATR // W: Intercultural Trends and Social Change in the Euro-Mediterranean Region : the Anna Lindh Report 2018 / eds. Ann-Belinda Preis, Caroline Robertson von Trotha, Mohamed Tozy, Paul Gillespie,. - b.m.: Anna Lindh Foundation, 2018. - S. 110-113. - Summ. - Pełny tekst: https://www.interculturaltrendsreport.com/wp-content/uploads/2018/11/Anna-Lindh-Report-on-Intercultural-Trends.pdf
15
Between Old Traditions and New Diversities : Islamic Religious Education in Poland / Agata S. Nalborczyk, Konrad PĘDZIWIATR // W: European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling / ed. Jenny Berglund. - United Kingdom: Equinox Publishing, 2018. - S. 136-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-78-179484-5 ; 978-1-78-179775-4
16
"Obcy" w przestrzeni miejskiej : warszawiacy wobec projektów budowy meczetów / Kasia Narkowicz, Konrad PĘDZIWIATR // W: Po sąsiedzku z różnorodnością : interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców / red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. - (Studia Migracyjne = Migration Studies). - S. 229-257. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383694-5
17
The Catholic Church in Poland on Muslims and Islam / Konrad PĘDZIWIATR // Patterns of Prejudice. - vol. 52, iss. 5, spec iss. (2018), s. 461-478. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0031-322X
18
Sekurytyzacja migracji w polityce polskiej a zmiana postaw Polaków wobec uchodźców / Agnieszka Legut, Konrad PĘDZIWIATR // W: Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie : XXII Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2017 / red. nauk. Romuald Jończy. - Gliwice ; Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2018. - S. 41-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63995-51-5. - Pełny tekst: http://www.haus.pl/pliki/news/File/XXII_SS_PL.pdf
19
Poland : Sub-Saharan Africans and the Struggle for Acceptance [on-line] / Konrad PĘDZIWIATR, Bolaji Balogun. - London : Ceasefire Centre for Civilian Rights : Minority Rights Group International, 2018. - 1 ekran : il. - (Minority Rights Group International). - Pełny tekst: https://minorityrights.org/poland-sub-saharan-africans-and-the-struggle-for-acceptance/
20
Book Review : Stefano Bonino, Muslims in Scotland: The Making of Community in a Post-9/11 World (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017), 256 pp., ISBN: 9781474408011, £80.00 (hardback) / Konrad PĘDZIWIATR // Journal of Religion in Europe. - Vol. 11, iss. 4 (2018), s. 399-401. - Rec. pracy: Bonino Stefano, Muslims in Scotland: The Making of Community in a Post-9/11 World. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. - ISSN 1874-8910
21
Islamophobia in Poland : National Report 2016 / Konrad PĘDZIWIATR // W: European Islamophobia Report 2016 / eds. Enes Bayralki, Farid Hafez. - Istanbul: SETA, 2017. - S. 411-442. - Summ., streszcz. - ISBN 978-975-2459-00-7. - Pełny tekst: http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2017/03/POLAND.pdf
22
Conversions to Islam and Identity Reconfigurations among Poles in Great Britain / Konrad PĘDZIWIATR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica. - t. 50, nr 3 (2017), s. 221-239. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2432
23
Why are Polish People So Wrong about Muslims in their Country? / Konrad PĘDZIWIATR, Kasia NarkowiczWhy are Polish People So Wrong about Muslims in their Country? / Konrad PĘDZIWIATR, Kasia Narkowicz // openDemocracy [on-line]openDemocracy [on-line]. - (2017)1 ekran (2017)1 ekran. - Pełny tekst: https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/why-are-polish-people-so-wrong-about-muslims-in/
24
Internet jako globalne dobro publiczne in statu nascendi = Internet as a Global Public Good in Statu Nascendi / Konrad PĘDZIWIATR // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017), s. 99-119. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1233/1273. - ISSN 2082-5897
25
Polskie rządy wobec unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu / Konrad PĘDZIWIATR, Agnieszka Legut // W: Uchodźcy w Europie : uwarunkowania, istota, następstwa / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. - S. 608-628. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7545-736-0
26
Saving and Fearing Muslim Women in 'Post-Communist' Poland : Troubling Catholic and Secular Islamophobia = Salvar y temer a las mujeres musulmanas en la Polonia post-comunista : preocupante islamofobia católica y secular / Kasia Narkowicz, Konrad PĘDZIWIATRSaving and Fearing Muslim Women in 'Post-Communist' Poland : Troubling Catholic and Secular Islamophobia = Salvar y temer a las mujeres musulmanas en la Polonia post-comunista : preocupante islamofobia católica y secular / Kasia Narkowicz, Konrad PĘDZIWIATR // Gender, Place and CultureGender, Place and Culture. - vol. 24, iss. 2 (2017), s. 288-299vol. 24, iss. 2 (2017), s. 288-299. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0966-369X0966-369X
27
From Unproblematic to Contentious : Mosques in Poland / Kasia Narkowicz, Konrad PĘDZIWIATRFrom Unproblematic to Contentious : Mosques in Poland / Kasia Narkowicz, Konrad PĘDZIWIATR // Journal of Ethnic and Migration StudiesJournal of Ethnic and Migration Studies. - Vol. 43, iss. 3 (2017), s. 441-457Vol. 43, iss. 3 (2017), s. 441-457. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1369-183X1369-183X
28
Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities / eds. Anwar Alam, Konrad PĘDZIWIATR. - New Delhi : New Century Publications, 2016. - LI, 360 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-81-7708-430-6
29
Introduction : Accommodating Muslim Minorities : Political Experiences of Europe and India / Anwar Alam, Konrad PĘDZIWIATR // W: Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities / eds. Anwar Alam, Konrad PĘDZIWIATR. - New Delhi: New Century Publications, 2016. - S. XVIII-LI. - ISBN 978-81-7708-430-6
30
Wstęp / Konrad PĘDZIWIATR // W: Na Zachodnim Brzegu bez zmian / red. Konrad PĘDZIWIATR. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016. - (Biblioteka Le Monde Diplomatique). - S. 9-17. - ISBN 978-83-65304-14-8
31
Na Zachodnim Brzegu bez zmian / red. Konrad PĘDZIWIATR. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016. - 366, [1] s. : il. ; 20 cm. - (Biblioteka Le Monde Diplomatique). - ISBN 978-83-65304-14-8
32
Przemodelowanie przepływów migracyjnych oraz transformacje ruchów islamistycznych w cieniu arabskiego przebudzenia = Remodelling of the Migratory Flows and Transformations of the Islamist Movements in the Aftermath of the Arab Awakening / Konrad PĘDZIWIATR // Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Clarinda Calma. - nr 19 (2016), s. 9-28. - Tytuł numeru: Migracje w cieniu przemian w krajach MENA. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/1027_89e6446727c32cd5c89d7d3eb0a6a559. - ISSN 1899-4466
33
Political Islam in Egypt after Morsi / Konrad PĘDZIWIATR // W: Re-envisaging West Asia : Looking Beyond the Arab Uprisings / ed. Priya Singh. - New Delhi: SHIPRA Publication, 2016. - S. 241-257. - ISBN 978-81-7541-870-7
34
Atak na Brukselę to atak na "Marokselę" / Konrad PĘDZIWIATR // Gazeta Wyborcza. - nr 71 (25 marca) (2016), s. 10. - ISSN 0860-908X
35
Islamophobia in Poland : National Report 2015 / Konrad PĘDZIWIATR // W: European Islamophobia Report 2015 / eds. Enes Bayralki, Farid Hafez. - Istanbul: SETA, 2016. - S. 423-441. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-605-4023-68-4. - Pełny tekst: http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2015/en/EIR_2015_POLAND.pdf
36
New Muslim Brokers in European Cities and Politics of Muslim Citizenship / Konrad PĘDZIWIATR // W: Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities / eds. Anwar Alam, Konrad PĘDZIWIATR. - New Delhi: New Century Publications, 2016. - S. 198-221. - Bibliogr. - ISBN 978-81-7708-430-6
37
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Clarinda Calma. - Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2016. - nr 19. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Migracje w cieniu przemian w krajach MENA. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/1027_89e6446727c32cd5c89d7d3eb0a6a559. - ISSN 1899-4466
38
Palestyńczycy / Konrad PĘDZIWIATR // W: Na Zachodnim Brzegu bez zmian / red. Konrad PĘDZIWIATR. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016. - (Biblioteka Le Monde Diplomatique). - S. 19-56. - ISBN 978-83-65304-14-8
39
Student Immigration and Internationalisation of Polish Universities : the case of Ukrainians at the Cracow University of Economics / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR // W: Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 214-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-270-6
40
Turkish Community in Poland : from Textile Vendors to Top Managers / Konrad PĘDZIWIATR // W: Turkish-Polish Relations : Past, Present and Future / red. Sedat Laçiner, Hamit Palabıyık, Karol Kujawa, Vener Garayev. - Ankara: Çanakkale Onsekiz Mart University Press, 2015. - S. 133-150. - Bibliogr. - ISBN 978-605-4222-35-3
41
Church and State Relations in Poland, with Special Focus on the Radio Station Mary / Konrad PĘDZIWIATR // W: Religion, Politics and Nation-Building in Post-communist Countries / red. Greg Simons, David Westerlund. - Farnham ; Burlington: Ashgate, 2015. - (Post-Soviet Politics). - S. 163-178. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4724-4969-6 ; 978-1-4724-4970-2
42
Polska polityka migracyjna : w poszukiwaniu nowego modelu / Rafał Matyja, Anna Siewierska-Chmaj, Konrad PĘDZIWIATR. - Warszawa ; Rzeszów : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2015. - 160 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-235-1759-7 ; 978-83-64286-22-3
43
Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne / Konrad PĘDZIWIATR // Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze. - Nr 1 (184) (2015), s. 1-4. - Streszcz. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B154060C37557E78C1257DCB004C62C3/$file/Infos_184.pdf. - ISSN 1896-6659
44
Poland as a Study Destination : the Case of Indians at Polish Universities / Konrad PĘDZIWIATR, Patryk Kugiel // W: Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 187-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-270-6
45
Migracje lokalne i globalne z perspektywy Polski / Agnieszka Legut, Konrad PĘDZIWIATR // W: Globalna układanka, czyli jak definiować globalne problemy, rozumieć je i zajmować się nimi. - Warszawa: Instytut Globalnej Odpowiedzialności, 2015. - S. 88-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939627-7-8. - Pełny tekst: http://igo.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/Globalna_ukladanka.pdf#page=45&view=Fit
46
Arabska zimna Wiosna / Konrad PĘDZIWIATR // Znak. - nr 1 (716) (2015), s. 44-51. - Pełny tekst: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/7162015konrad-pedziwiatrarabska-zimna-wiosna/. - ISSN 0044-488X
47
Islamofobiâ v Polʹše (na materiale novejših socialʹnyh issledovanij) = Islamophobia in Poland in the Light of Latest Social Research / Konrad PEDZIVIATR // Učenye Zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ Gumanitarnye Nauki. - T. 157, no. 1 (2015), s. 236-249. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cyberleninka.ru/article/n/islamofobiya-v-polshe-na-materiale-noveyshih-sotsialnyh-issledovaniy.pdf. - ISSN 1815-6169
48
Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika = Ethnosizing Integration of Immigrants in Lesser Poland / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATRIntegracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika = Ethnosizing Integration of Immigrants in Lesser Poland / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR // Studia Migracyjne - Przegląd PolonijnyStudia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 41, z. 1 (2015), s. 111-132R. 41, z. 1 (2015), s. 111-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Studia_migracyjne_PP_1-2015.pdf. - ISSN 2081-44882081-4488
49
Islamophobia as a New Manifestation of Polish Fears and Anxieties / Konrad PĘDZIWIATR // W: Nations & Stereotypes 25 Years After : New Borders, New Horizons / ed. by: Robert Kusek, Jacek PURCHLA, Joanna Sanetra-Szeliga. - Kraków: International Cultural Centre, 2015. - S. 132-150. - ISBN 978-83-63463-30-4
50
Pushed to the Mainstream Market : the Case of Immigrant Entrepreneurs in Lesser Poland / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR // W: Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area / red. Ľubomír Falťan. - Bratislava: Institute for Sociology of Slovak Academy of Sciences, 2015. - S. 178-198. - Bibliogr. - ISBN 978-80-85544-88-6. - Pełny tekst: https://issuu.com/observatoriodiasporas/docs/pushed_to_the_mainstream_market_the
51
The Portrayal of Turkey and Its Prospective EU Membership in the Polish Media / Konrad PĘDZIWIATR // Hemispheres : Studies on Cultures and Societies. - Vol. 30, no. 1 (2015), s. 41-53. - Summ.. - Tytuł numeru: Turkey. - Pełny tekst: http://www.iksiopan.pl/images/czasopisma/hemispheres/hemispheres_30_1.pdf. - ISSN 0239-8818
52
Will Kymlicka, Eva Pföstl (eds.) (2014), Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World. Oxford: Oxford University Press, pp. 320 / Konrad PĘDZIWIATR // Central and Eastern European Migration Review. - Vol. 4, no. 2 (2015), s. 122-126. - Rec. pracy: Will Kymlicka, Eva Pföstl (eds.) (2014), Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World. Oxford: Oxford University Press, pp. 320. - Pełny tekst: http://www.ceemr.uw.edu.pl/sites/default/files/CEEMR_Vol_4_No_2_Pedziwiatr_Book_Review.pdf. - ISSN 2300-1682
53
Islamofobia jako nowy wymiar lęków i obaw Polaków / Konrad PĘDZIWIATR // W: Narody & stereotypy 25 lat później : nowe granice, nowe horyzonty / red. nauk. Robert Kusek, Jacek PURCHLA, Joanna Sanetra-Szeliga. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015. - S. 130-148. - ISBN 978-83-63463-29-8
54
Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR // W: Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014. - S. 117-240. - ISBN 978-83-7614-178-7. - Pełny tekst: http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf
55
Jest prawo z Michaelem Sfardem rozmawiają Dominika Blachnicka-Ciacek i Konrad Pędziwiatr / Dominika Blachnicka-Ciacek, Konrad PĘDZIWIATR // Znak. - nr 4 (707) (2014), s. 49-59. - Pełny tekst: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/14713/calosc/jest-prawo?_ga=1.235253250.2024002614.1437998534. - ISSN 0044-488X
56
Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne = Immigrants and Immigration Challenges in Poland / Konrad PĘDZIWIATR // Studia BAS. - nr 4 (40) (2014), s. 135-153. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/A552BD5957ECB582C1257DDA00453BA7/$file/Strony%20odStudia_BAS_40-8.pdf. - ISSN 2080-2404
57
Rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej wobec imigrantów / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR, Aspazja Gadowska, Adam Spyra, Szymon Strzelichowski, Katarzyna Trzaska, Anna Urban-Toczek, Tomasz Witkowski, Agnieszka Ziębacz // W: Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014. - S. 241-254. - ISBN 978-83-7614-178-7. - Pełny tekst: http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf
58
Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych / Ewa Jaźwińska-Motylska, Marta Kiełkowska, Anna Kordasiewicz, Konrad PĘDZIWIATR, Agnieszka Radziwinowiczówna. - Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami, 2014. - 42 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - (MIG/AGEING Studia i materiały ; nr 3). - Pełny tekst: http://migageing.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/36/2015/01/SiM_03.pdf
59
Wnioski końcowe / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR // W: Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014. - S. 255-260. - ISBN 978-83-7614-178-7. - Pełny tekst: http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf
60
The Indian Diaspora and Poland-India Relations [on-line] / Patryk Kugiel, Konrad PĘDZIWIATR. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : Polish Institute of International Affairs, 2014. - 40 s. : il. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-64895-30-2. - Pełny tekst: http://www.pism.pl/files/?id_plik=18701
61
Turbulent Muslim Renaissance in Tunisia : Interview with Ennahda's Yusra Ghannouchi / Yusra Ghannouchi ; Konrad Pędziwiatr, Rachela Tonta // W: Jadaliyya. - (2014)1 ekran. - Pełny tekst: http://www.jadaliyya.com/Details/30779/Turbulent-Muslim-Renaissance-in-Tunisia-Interview-with-Ennahda%60s-Yusra-Ghannouchi
62
Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny = Salafists in Egypt and Tunisia after the Arab Spring / Rachela Tonta, Konrad PĘDZIWIATRSalafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny = Salafists in Egypt and Tunisia after the Arab Spring / Rachela Tonta, Konrad PĘDZIWIATR // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International StudiesKrakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 11, nr 3 (2014), s. 51-71t. 11, nr 3 (2014), s. 51-71. - Tytuł numeru: Bliski Wschód na rozdrożu. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/6576/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1733-26801733-2680
63
Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Brigitte Maréchal, Christian Moe (ed.), Yearbook of Muslims in Europe, vol. 2., Brill, Leiden 2010, s. XVI, 712 / Konrad PĘDZIWIATR // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 4 (2013), s. 127-129. - Rec. pracy: Nielsen Jørgen S., Akgönül Samim, Alibašić Ahmet, Maréchal Brigitte, Moe Christian (ed.), Yearbook of Muslims in Europe. Vol. 2. Brill, Leiden 2010. S. XVI, 712. - Pełny tekst: http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/P%C4%98DZIWIATR_MS_4-2013-11.pdf. - ISSN 2081-4488
64
Islam and Empowerment of the New Muslim Religious Brokers in Europe / Konrad PĘDZIWIATR // W: Dangerous Others, Insecure Societies : Fear and Social Division / ed. Michalis Lianos. - Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2013. - S. 39-50. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4094-4399-5 ; 978-1-4094-4400-8
65
Nowe elity muzułmańskie w miastach europejskich i polityka obywatelstwa muzułmańskiego = New Muslim Elites in European Cities and the Politics of Muslim Citizenship / Konrad PĘDZIWIATR // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 2 (2013), s. 105-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne_2-2013.pdf. - ISSN 2081-4488
66
European Muslims and the Transformations of Europe's Multicultural Regimes / Konrad PĘDZIWIATR // W: What About the Other? A Question for Cross-Cultural Education in the 21st Century / ed. Nayla Tabbara. - [Zouk Mosbeh]: Notre Dame University - Louaize, 2012. - S. 47-65. - Bibliogr. - ISBN 978-9953-558-27-1
67
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Joanna Lubecka. - Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2012. - nr 11. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Arabskie rewolucje i kontrrewolucje. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/323_21032bd26f048cf3dfe623f55ce362e5. - ISSN 1899-4466
68
Imigranci bliskowschodni i północnoafrykańscy a odrodzenie islamu we współczesnej Polsce = Imigrants from the Middle East and North Africa and the Rebirth of Islam in Contemporary Poland / Konrad PĘDZIWIATR // W: Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? = Does Poland Lie on the Mediterranean? / red. nauk. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012. - S. 240-265. - Równolegle tekst pol. i ang. - ISBN 978-83-63463-00-7. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/20294364/Imigranci_bliskowschodni_i_p%C3%B3%C5%82nocnoafryka%C5%84scy_a_odrodzenie_islamu_we_wsp%C3%B3%C5%82czesnej_Polsce
69
Arabskie rewolucje i kontrewolucje (od redakcji) = Editorial Note : Arabic Revolutions and Counter-revolutions / Konrad PĘDZIWIATR // Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Joanna Lubecka. - nr 11 (2012), s. 9-18. - Tytuł numeru: Arabskie rewolucje i kontrrewolucje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/323_21032bd26f048cf3dfe623f55ce362e5
70
The New Muslim Religious Brokers in European Cities and Politics of Muslim Citizenship / Konrad PĘDZIWIATR // W: Social Cohesion, Securitization and Counter-terrorism. - Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2012. - (COLLeGIUM : Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences, ISSN 1796-2986 ; vol. 11). - S. 83-99. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-952-10-7725-8. - Pełny tekst: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/32363/011_06_pedziwiatr.pdf?sequence=1
71
Citoyenneté et nouvelles élites musulmanes à Bruxelles et à Londres / Konrad Pędziwiatr // W: Islam belge au pluriel / eds. Brigitte Maréchal, Farid El Asri. - Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, 2012. - S. 129-146. - Bibliogr. - ISBN 978-2-87558-103-7 ; 978-2-87558-104-4
72
Procesy narodowotwórcze na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych / Konrad Pędziwiatr // W: Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie / red. Adam W. Jelonek. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2011. - S. 141-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-3042-4
73
How Progressive Is "Progressive Islam"? The Limits of the Religious Individualization of the European Muslim Elites / Konrad Pędziwiatr // Social Compass. - Vol. 58, nr 2 (2011), s. 214-222. - Summ., res. - Bibliogr. - ISSN 0037-7686
74
Migracje w cieniu arabskich rewolucji / Konrad Pędziwiatr // Biuletyn Migracyjny : migracje międzynarodowe: Polska-Unia Europejska-Europa Wschodnia. - nr 32 (2011), s. 2. - Pełny tekst: http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/32-grudzien-2011/migracje-w-cieniu-arabskich-rewolucji#http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny32.pdf. - ISSN 2084-2929
75
"The Established and Newcomers" in Islam in Poland or the Inter-Group Relations within the Polish Muslim Community / Konrad Pędziwiatr // W: Muslims in Poland and Eastern Europe : Widening the European Discourse on Islam / ed. Katarzyna Górak-Sosnowska. - Warszawa: University of Warsaw. Faculty of Oriental Studies, 2011. - S. 169-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-903229-5-7. - Pełny tekst: http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/muslims/muslims.pdf
76
Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance = Współczesne wyzwania dla budowania pokoju i współpracy rozwojowej / ed. by Konrad PĘDZIWIATR, Patryk Kugiel, Aleksander Dańda. - Kraków : Tischner European University, 2011. - 335 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-60005-19-4
77
Muslims in Contemporary Poland / Konrad Pędziwiatr // W: Muslims in Visegrad / ed. Jaroslav Bureš. - Prague: Institute of International Relations, 2011. - S. 10-24. - Bibliogr. - ISBN 978-80-86506-97-5. - Pełny tekst: http://www.alfpolska.org/public/editor/file/aktualnosci/Muslims%20in%20central%20europe.pdf
78
The New Muslim Elites in European Cities : Religion and Active Social Citizenship Amongst Young Organized Muslims in Brussels and London / Konrad Pędziwiatr. - Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2010. - 467 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-3-639-27026-6
79
Muslims in the Polish Media - the New Folk Devil? / Konrad Pędziwiatr // Arches Quarterly. - Vol. 4, ed. 7 (2010), s. 89-95. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/1498787/Muslims_in_the_Polish_Media_-_the_New_Folk_Devil. - ISSN 1756-7335
80
Od redakcji : o religii w polityce i polityce w religii = Editorial Note : On Religion in Politics and Politics in Religion / Konrad Pędziwiatr // Kultura i Polityka. - nr 6 (2009), s. 9-13. - Tytuł numeru: Religia i polityka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/318_10d5ac2e6389f6bd86ebb5818dfc9f60
81
Publicizing, Secularizing and Integrating Islam in Europe / Konrad Pędziwiatr // W: Religion and Democracy in Contemporary Europe / eds. Gabriel Motzkin, Yochi Fischer. - London: Alliance Publishing Trust, 2008. - S. 171-177. - ISBN 978-0-9558804-1-4. - Pełny tekst: http://www.nef-europe.org/wp-content/uploads/2013/03/Religion-and-Democracy-in-Contemporary-Europe.pdf
82
Politicising Islam in Europe : Case of the Muslim Council of Britain / Konrad Pędziwiatr // Kultura i Polityka. - nr 2/3 (2008), s. 154-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/315_32390b65ccfe31bcf76c0da7a16f5a4b. - ISSN 1899-4466
83
L'activisme social des nouvelles élites musulmanes de Grande-Bretagne = Social Activism among the New Muslim Elites of Great Britain / Konrad Pędziwiatr // Hermès. - 51 (2008), s. 125-133. - Summ., res.. - Tytuł numeru: L'épreuve de la diversité culturelle. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/24186/HERMES_2008_51_125.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0767-9513
84
Nation-Building Processes in Palestine / Konrad Pędziwiatr // W: Visions of Palestine : Conference Papers / ed. Aleksander Kostka. - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008. - S. 66-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60005-11-8
85
From Politics of Muslim Identity to Politics of Muslim Citizenship / Konrad Pędziwiatr // W: L'Invention de l'autre / sous la direction de Joanna Nowicki, Czeslaw Porebski. - Paris: Sandre, 2008. - S. 239-254. - Bibliogr. - ISBN 978-2-914958-94-3
86
European Diversity, Religion and Citizenship / Konrad Pędziwiatr // European Judaism. - Vol. 41, nr 2 (2008), s. 79-84. - ISSN 0014-3006
87
Praktiserende Moslims en 'Praktiserende' Belgen : Religie en Actief Sociaal Burgerschap onder Jonge Belgische Moslim / Konrad Pędziwiatr // W: Diversiteit in Islam : over Verschillende Belevingen van het Moslim Zijn / red. Els Vanderwaeren, Christiane Timmerman. - Leuven: Acco, 2008. - (Sociale InZichten ; nr 7). - S. 157-178. - Bibliogr. - ISBN 978-90-334-6658-8
88
Muslims in Europe : Demography and Organisations / Konrad Pędziwiatr // W: Islam in the European Union : Transnationalism, Youth and the War on Terror / ed. Yunas Samad, Kasturi Sen. - Karachi: Oxford University Press, 2007. - S. 26-59. - Bibliogr. - ISBN 978-0-19-547251-6
89
Creating New Discursive Arenas and Influencing the Policies of the State : the Case of the Muslim Council of Britain / Konrad Pędziwiatr // Social Compass. - Vol. 54, nr 2 (2007), s. 267-280. - Summ., res. - Bibliogr. - ISSN 0037-7686
90
Religion and Active Social Citizenship Amongst Professional Muslim Londoners / Konrad Pędziwiatr // KOLOR - Journal on Moving Communities. - Vol. 7, no. 1 (2007), s. 3-22. - Summ., res. - Bibliogr. - ISSN 1379-7948
91
From Islam of Immigrants to Islam of Citizens / Konrad Pędziwiatr // Arches Quarterly. - Vol. 1, ed. 1 (2007), s. 28-34. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Konrad_Pedziwiatr/publication/266387193_What_the_Future_Holds_for_Muslims_in_Western_Europe/links/542f235f0cf277d58e91ee8d/What-the-Future-Holds-for-Muslims-in-Western-Europe.pdf. - ISSN 1756-7335
92
"Zakasując rękawy w imię Allaha" - aktywność obywatelska wśród londyńskich muzułmanów / Konrad Pędziwiatr // W: Islam i obywatelskość w Europie / red. Katarzyna Górak-Sosnowska, Paweł Kubicki, Konrad Pędziwiatr. - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2006. - S. 152-171. - ISBN 83-7151-747-5. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2201/Islam_i_obywatelskosc_w_Europie.pdf?sequence=1
93
Być blisko Boga walcząc o swoje prawa - wywiad z Tarikiem Ramadanem / Konrad Pędziwiatr, Tarik Ramadan // W: Islam i obywatelskość w Europie / red. Katarzyna Górak-Sosnowska, Paweł Kubicki, Konrad Pędziwiatr. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2006. - S. 11-13. - ISBN 83-7151-747-5. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2201/Islam_i_obywatelskosc_w_Europie.pdf?sequence=1
94
Islam i obywatelskość w Europie / red. Katarzyna Górak-Sosnowska, Paweł Kubicki, Konrad Pędziwiatr. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2006. - 255 s. ; 24 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-7151-747-5. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2201/Islam_i_obywatelskosc_w_Europie.pdf?sequence=1
95
Religijny wymiar wolności i społecznego zaangażowania wśród młodych muzułmanek w Belgii i Wielkiej Brytanii / Konrad Pędziwiatr // W: Kobiety i religie / red. Katarzyna Leszczyńska, Agnieszka Kościańska. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2006. - S. 315-336. - ISBN 83-88508-96-2
96
Wstęp / Konrad Pędziwiatr, Katarzyna Górak-Sosnowska, Paweł Kubicki // W: Islam i obywatelskość w Europie / red. Katarzyna Górak-Sosnowska, Paweł Kubicki, Konrad Pędziwiatr. - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2006. - S. 7-10. - ISBN 83-7151-747-5. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2201/Islam_i_obywatelskosc_w_Europie.pdf?sequence=1
97
Od islamu imigrantów do islamu obywateli : muzułmanie w krajach Europy Zachodniej / Konrad Pędziwiatr. - Kraków : Nomos, 2005. - 263 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88508-76-8
98
Użycia i nadużycia islamu - religia i tożsamość brytyjskich Pakistańczyków / Konrad Pędziwiatr // Forum Europejskie. - nr 8, Jesień (2004), s. 76-87. - ISSN 1641-3113
99
Introduction / Konrad Pędziwiatr // W: Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the Last Stage of the EU Accession Process / ed. Konrad Pędziwiatr. - Kraków: [Promo], 2003. - S. 9-13. - ISBN 83-88359-01-0
100
Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the Last Stage of the EU Accession Process / ed. Konrad Pędziwiatr. - Kraków : [Promo], 2003. - 158 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy referatach. - ISBN 83-88359-01-0
101
Instytucjonalna baza islamu w Wielkiej Brytanii a tożsamość religijna brytyjskich Pakistańczyków = Institution Base of Islam in Great Britain and the Religious Identity of British Pakistanis / Konrad Pędziwiatr // Studia Socjologiczne. - nr 1 (164) (2002), s. 89-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3371
1
Pędziwiatr K., (2020), Transformacje postaw wobec Arabów w społeczeństwie polskim z perspektywy członków społeczności arabskiej i muzułmańskiej, "Studia Humanistyczne AGH", Vol. 19, no 2, s. 89-106; http://www.journalssystem.com/shagh/Transformacje-postaw-wobec-Arabow-w-spoleczenstwie-polskim-z-perspektywy-czlonkow,119156,0,1.html
2
Pachocka, M., Pędziwiatr K., Sobczak-Szelc, K., Szałańska J., (2020), Integration Policies, Practices and Experiences: Poland Country Report, Uppsala : Uniwersytet w Uppsali, 159 s.
3
Pachocka, M., Pędziwiatr K., Sobczak-Szelc, K., Szałańska J., (2020), Reception Policies, Practices and Responses: Poland Country Report, Uppsala : Uniwersytet w Uppsali, 107 s.
4
Pędziwiatr K., Stonawski M., Brzozowski J., (2019), Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 72 s.
5
Pędziwiatr K., (2019), Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 298 s.
6
Pędziwiatr K., (2019), Religious Dimension of Polish Fears of Muslims and Islam. [W:] Zempi I., Awan I. (red.), The Routledge International Handbook of Islamophobia, London : Routledge, s. 212-224.
7
Mucha J., Pędziwiatr K., (2019), Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich: raport Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 84 s.
8
Pędziwiatr K., (2019), The New Polish Migration Policy - False Start, "openDemocracy" [on-line]; https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/the-new-polish-migration-policy-false-start/
9
Pędziwiatr K., (2019), Local Report on Policy Frameworks Targetting Migrant Entrepreneurship and Social Entrepreneurship in Poland, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 53 s.
10
Pędziwiatr K., Brzozowski J., (2018), Polacy w Wielkiej Brytanii i ich adaptacja, "Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze", Nr 5 (243), s. 1-4; http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/FAEADA5B0B2AB74BC12582890034A927/$file/Infos_243.pdf
11
Pędziwiatr K., (2018), Sacralizing Nation and State and "Stopping Islamicization". [W:] Yendell A. (red.), Understanding and Explaining Islamophobia in Eastern Europe, Leipzig : EEGA, s. 74-78.
12
Skirbekk V., Pędziwiatr K., (2018), Sustainability and Climate Change in Major Religions with a Focus on Islam, Birmingham : Humanitarian Academy for Development, XI, 59 s.
13
Pędziwiatr K., Klaus W., (2018), Institutions : Section Commentary. [W:] Weinar A., Bonjour S., Zhyznomirska L. (red.), The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe, London : Routledge, s. 137-142.
14
Pędziwiatr K., (2018), Intercultural Trends and Social Changes in Poland. [W:] Preis A., von Trotha , Tozy M., Gillespie P. (red.), Intercultural Trends and Social Change in the Euro-Mediterranean Region : the Anna Lindh Report 2018, b.m. : Anna Lindh Foundation, s. 110-113.
15
Nalborczyk A., Pędziwiatr K., (2018), Between Old Traditions and New Diversities : Islamic Religious Education in Poland. [W:] Berglund J. (red.), European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling, United Kingdom : Equinox Publishing, s. 136-156.
16
Narkowicz K., Pędziwiatr K., (2018), "Obcy" w przestrzeni miejskiej : warszawiacy wobec projektów budowy meczetów. [W:] Górny A., Toruńczyk-Ruiz S., Winiarska A. (red.), Po sąsiedzku z różnorodnością : interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 229-257.
17
Pędziwiatr K., (2018), The Catholic Church in Poland on Muslims and Islam, "Patterns of Prejudice", vol. 52, iss. 5, spec iss., s. 461-478.
18
Legut A., Pędziwiatr K., (2018), Sekurytyzacja migracji w polityce polskiej a zmiana postaw Polaków wobec uchodźców. [W:] Jończy R. (red.), Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie : XXII Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2017, Gliwice ; Opole : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, s. 41-51.
19
Pędziwiatr K., Balogun B., (2018), Poland: Sub-Saharan Africans and the Struggle for Acceptance, [on-line], London : Ceasefire Centre for Civilian Rights : Minority Rights Group International, 1 ekran
20
Pędziwiatr K., (2018), Book Review : Stefano Bonino, Muslims in Scotland: The Making of Community in a Post-9/11 World (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017), 256 pp., ISBN: 9781474408011, £80.00 (hardback), "Journal of Religion in Europe", Vol. 11, iss. 4, s. 399-401.
21
Pędziwiatr K., (2017), Islamophobia in Poland : National Report 2016. [W:] Bayralki E., Hafez F. (red.), European Islamophobia Report 2016, Istanbul : SETA, s. 411-442.
22
Pędziwiatr K., (2017), Conversions to Islam and Identity Reconfigurations among Poles in Great Britain, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica", t. 50, nr 3, s. 221-239.
23
Pędziwiatr K., Narkowicz K., (2017), Why are Polish People So Wrong about Muslims in their Country?, "openDemocracy" [on-line]; https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/why-are-polish-people-so-wrong-about-muslims-in/
24
Pędziwiatr K., (2017), Internet jako globalne dobro publiczne in statu nascendi, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 24, s. 99-119; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1233/1273
25
Pędziwiatr K., Legut A., (2017), Polskie rządy wobec unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu. [W:] Wojtaszczyk , Szymańska J. (red.), Uchodźcy w Europie : uwarunkowania, istota, następstwa, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 608-628.
26
Narkowicz K., Pędziwiatr K., (2017), Saving and Fearing Muslim Women in 'Post-Communist' Poland : Troubling Catholic and Secular Islamophobia, "Gender, Place and Culture", vol. 24, iss. 2, s. 288-299.
27
Narkowicz K., Pędziwiatr K., (2017), From Unproblematic to Contentious : Mosques in Poland, "Journal of Ethnic and Migration Studies", Vol. 43, iss. 3, s. 441-457.
28
Alam A., Pędziwiatr K. (red.), (2016), Muslim Minorities in Europe and India: Politics of Accomodation of Islamic Identities, New Delhi : New Century Publications, LI, 360 s.
29
Alam A., Pędziwiatr K., (2016), Introduction : Accommodating Muslim Minorities : Political Experiences of Europe and India. [W:] Alam A., Pędziwiatr K. (red.), Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities, New Delhi : New Century Publications, s. XVIII-LI.
30
Pędziwiatr K., (2016), Wstęp. [W:] Pędziwiatr K. (red.), Na Zachodnim Brzegu bez zmian, Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, s. 9-17.
31
Pędziwiatr K. (red.), (2016), Na Zachodnim Brzegu bez zmian, Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 366, [1] s.
32
Pędziwiatr K., (2016), Przemodelowanie przepływów migracyjnych oraz transformacje ruchów islamistycznych w cieniu arabskiego przebudzenia, "Kultura i Polityka", nr 19, s. 9-28; http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/1027_89e6446727c32cd5c89d7d3eb0a6a559
33
Pędziwiatr K., (2016), Political Islam in Egypt after Morsi. [W:] Singh P. (red.), Re-envisaging West Asia : Looking Beyond the Arab Uprisings, New Delhi : SHIPRA Publication, s. 241-257.
34
Pędziwiatr K., (2016), Atak na Brukselę to atak na "Marokselę", "Gazeta Wyborcza", nr 71 (25 marca), s. 10.
35
Pędziwiatr K., (2016), Islamophobia in Poland : National Report 2015. [W:] Bayralki E., Hafez F. (red.), European Islamophobia Report 2015, Istanbul : SETA, s. 423-441.
36
Pędziwiatr K., (2016), New Muslim Brokers in European Cities and Politics of Muslim Citizenship. [W:] Alam A., Pędziwiatr K. (red.), Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities, New Delhi : New Century Publications, s. 198-221.
37
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Clarinda Calma Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2016. - nr 19. - 192 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1899-4466
38
Pędziwiatr K., (2016), Palestyńczycy. [W:] Pędziwiatr K. (red.), Na Zachodnim Brzegu bez zmian, Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, s. 19-56.
39
Brzozowski J., Pędziwiatr K., (2015), Student Immigration and Internationalisation of Polish Universities : the case of Ukrainians at the Cracow University of Economics. [W:] Surdej A., Kędzierski M. (red.), Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 214-240.
40
Pędziwiatr K., (2015), Turkish Community in Poland : from Textile Vendors to Top Managers. [W:] Laçiner S., Palabıyık H., Kujawa K., Garayev V. (red.), Turkish-Polish Relations : Past, Present and Future, Ankara : Çanakkale Onsekiz Mart University Press, s. 133-150.
41
Pędziwiatr K., (2015), Church and State Relations in Poland, with Special Focus on the Radio Station Mary. [W:] Simons G., Westerlund D. (red.), Religion, Politics and Nation-Building in Post-communist Countries, Farnham ; Burlington : Ashgate, s. 163-178.
42
Matyja R., Siewierska-Chmaj A., Pędziwiatr K., (2015), Polska polityka migracyjna: w poszukiwaniu nowego modelu, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 160 s.
43
Pędziwiatr K., (2015), Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne, "Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze", Nr 1 (184), s. 1-4; http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B154060C37557E78C1257DCB004C62C3/$file/Infos_184.pdf
44
Pędziwiatr K., Kugiel P., (2015), Poland as a Study Destination : the Case of Indians at Polish Universities. [W:] Surdej A., Kędzierski M. (red.), Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 187-213.
45
Legut A., Pędziwiatr K., (2015), Migracje lokalne i globalne z perspektywy Polski. [W:] Globalna układanka, czyli jak definiować globalne problemy, rozumieć je i zajmować się nimi, Warszawa : Instytut Globalnej Odpowiedzialności, s. 88-99.
46
Pędziwiatr K., (2015), Arabska zimna Wiosna, "Znak", nr 1 (716), s. 44-51; http://www.miesiecznik.znak.com.pl/7162015konrad-pedziwiatrarabska-zimna-wiosna/
47
Pędziwiatr K., (2015), Islamofobiâ v Polʹše (na materiale novejših socialʹnyh issledovanij), "Učenye Zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ Gumanitarnye Nauki", T. 157, no. 1, s. 236-249; http://cyberleninka.ru/article/n/islamofobiya-v-polshe-na-materiale-noveyshih-sotsialnyh-issledovaniy.pdf
48
Brzozowski J., Pędziwiatr K., (2015), Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", R. 41, z. 1, s. 111-132; http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Studia_migracyjne_PP_1-2015.pdf
49
Pędziwiatr K., (2015), Islamophobia as a New Manifestation of Polish Fears and Anxieties. [W:] Kusek R., Purchla J., Sanetra-Szeliga J. (red.), Nations & Stereotypes 25 Years After: New Borders, New Horizons, Kraków : International Cultural Centre, s. 132-150.
50
Brzozowski J., Pędziwiatr K., (2015), Pushed to the Mainstream Market : the Case of Immigrant Entrepreneurs in Lesser Poland. [W:] Falťan Ľ. (red.), Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area, Bratislava : Institute for Sociology of Slovak Academy of Sciences, s. 178-198.
51
Pędziwiatr K., (2015), The Portrayal of Turkey and Its Prospective EU Membership in the Polish Media, "Hemispheres : Studies on Cultures and Societies", Vol. 30, no. 1, s. 41-53; http://www.iksiopan.pl/images/czasopisma/hemispheres/hemispheres_30_1.pdf
52
Pędziwiatr K., (2015), Will Kymlicka, Eva Pföstl (eds.) (2014), Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World. Oxford: Oxford University Press, pp. 320, "Central and Eastern European Migration Review", Vol. 4, no. 2, s. 122-126; http://www.ceemr.uw.edu.pl/sites/default/files/CEEMR_Vol_4_No_2_Pedziwiatr_Book_Review.pdf
53
Pędziwiatr K., (2015), Islamofobia jako nowy wymiar lęków i obaw Polaków. [W:] Kusek R., Purchla J., Sanetra-Szeliga J. (red.), Narody & stereotypy 25 lat później: nowe granice, nowe horyzonty, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 130-148.
54
Brzozowski J., Pędziwiatr K., (2014), Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce. [W:] Pindel E. (red.), Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 117-240.
55
Blachnicka-Ciacek D., Pędziwiatr K., (2014), Jest prawo z Michaelem Sfardem rozmawiają Dominika Blachnicka-Ciacek i Konrad Pędziwiatr, "Znak", nr 4 (707), s. 49-59; http://www.miesiecznik.znak.com.pl/14713/calosc/jest-prawo?_ga=1.235253250.2024002614.1437998534
56
Pędziwiatr K., (2014), Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne, "Studia BAS", nr 4 (40), s. 135-153; http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/A552BD5957ECB582C1257DDA00453BA7/$file/Strony%20odStudia_BAS_40-8.pdf
57
Brzozowski J., Pędziwiatr K., Gadowska A., Spyra A., Strzelichowski S., Trzaska K., Urban-Toczek A., Witkowski T., Ziębacz A., (2014), Rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej wobec imigrantów. [W:] Pindel E. (red.), Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 241-254.
58
Jaźwińska-Motylska E., Kiełkowska M., Kordasiewicz A., Pędziwiatr K., Radziwinowiczówna A., (2014), Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych, Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami, 42 s.
59
Brzozowski J., Pędziwiatr K., (2014), Wnioski końcowe. [W:] Pindel E. (red.), Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 255-260.
60
Kugiel P., Pędziwiatr K., (2014), The Indian Diaspora and Poland-India Relations, [on-line], Warsaw : Polish Institute of International Affairs, 40 s.
61
Ghannouchi Y., Pędziwiatr K., Tonta R., (2014), Turbulent Muslim Renaissance in Tunisia : Interview with Ennahda's Yusra Ghannouchi, "Jadaliyya"; http://www.jadaliyya.com/Details/30779/Turbulent-Muslim-Renaissance-in-Tunisia-Interview-with-Ennahda%60s-Yusra-Ghannouchi
62
Tonta R., Pędziwiatr K., (2014), Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 11, nr 3, s. 51-71; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/6576/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
63
Pędziwiatr K., (2013), Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Brigitte Maréchal, Christian Moe (ed.), Yearbook of Muslims in Europe, vol. 2., Brill, Leiden 2010, s. XVI, 712, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", R. 39, z. 4, s. 127-129; http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/P%C4%98DZIWIATR_MS_4-2013-11.pdf
64
Pędziwiatr K., (2013), Islam and Empowerment of the New Muslim Religious Brokers in Europe. [W:] Lianos M. (red.), Dangerous Others, Insecure Societies : Fear and Social Division, Farnham : Ashgate Publishing Limited, s. 39-50.
65
Pędziwiatr K., (2013), Nowe elity muzułmańskie w miastach europejskich i polityka obywatelstwa muzułmańskiego, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", R. 39, z. 2, s. 105-121; http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne_2-2013.pdf
66
Pędziwiatr K., (2012), European Muslims and the Transformations of Europe's Multicultural Regimes. [W:] Tabbara N. (red.), What About the Other? A Question for Cross-Cultural Education in the 21st Century, [Zouk Mosbeh] : Notre Dame University - Louaize, s. 47-65.
67
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Joanna Lubecka Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2012. - nr 11. - 124 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1899-4466
68
Pędziwiatr K., (2012), Imigranci bliskowschodni i północnoafrykańscy a odrodzenie islamu we współczesnej Polsce. [W:] Kusek R., Sanetra-Szeliga J. (red.), Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 240-265.
69
Pędziwiatr K., (2012), Arabskie rewolucje i kontrewolucje (od redakcji). [W:] Pędziwiatr K., Lubecka J. (red.), Kultura i Polityka, s. 9-18.
70
Pędziwiatr K., (2012), The New Muslim Religious Brokers in European Cities and Politics of Muslim Citizenship. [W:] Social Cohesion, Securitization and Counter-terrorism (COLLeGIUM : Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences; vol. 11), Helsinki : Helsinki Collegium for Advanced Studies, s. 83-99.
71
Pędziwiatr K., (2012), Citoyenneté et nouvelles élites musulmanes à Bruxelles et à Londres. [W:] Maréchal B., Asri (red.), Islam belge au pluriel, Louvain-la-Neuve : Presses Universitaires de Louvain, s. 129-146.
72
Pędziwiatr K., (2011), Procesy narodowotwórcze na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych. [W:] Jelonek (red.), Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 141-151.
73
Pędziwiatr K., (2011), How Progressive Is "Progressive Islam"? The Limits of the Religious Individualization of the European Muslim Elites, "Social Compass", Vol. 58, nr 2, s. 214-222.
74
Pędziwiatr K., (2011), Migracje w cieniu arabskich rewolucji, "Biuletyn Migracyjny : migracje międzynarodowe: Polska-Unia Europejska-Europa Wschodnia", nr 32, s. 2; http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/32-grudzien-2011/migracje-w-cieniu-arabskich-rewolucji#http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny32.pdf
75
Pędziwiatr K., (2011), "The Established and Newcomers" in Islam in Poland or the Inter-Group Relations within the Polish Muslim Community. [W:] Górak-Sosnowska K. (red.), Muslims in Poland and Eastern Europe : Widening the European Discourse on Islam, Warszawa : University of Warsaw. Faculty of Oriental Studies, s. 169-182.
76
Pędziwiatr K., Kugiel P., Dańda A. (red.), (2011), Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance, Kraków : Tischner European University, 335 s.
77
Pędziwiatr K., (2011), Muslims in Contemporary Poland. [W:] Bureš J. (red.), Muslims in Visegrad, Prague : Institute of International Relations, s. 10-24.
78
Pędziwiatr K., (2010), The New Muslim Elites in European Cities: Religion and Active Social Citizenship Amongst Young Organized Muslims in Brussels and London, Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 467 s.
79
Pędziwiatr K., (2010), Muslims in the Polish Media - the New Folk Devil?, "Arches Quarterly", Vol. 4, ed. 7, s. 89-95; http://www.academia.edu/1498787/Muslims_in_the_Polish_Media_-_the_New_Folk_Devil
80
Pędziwiatr K., (2009), Od redakcji : o religii w polityce i polityce w religii. [W:] Kultura i Polityka, s. 9-13.
81
Pędziwiatr K., (2008), Publicizing, Secularizing and Integrating Islam in Europe. [W:] Motzkin G., Fischer Y. (red.), Religion and Democracy in Contemporary Europe, London : Alliance Publishing Trust, s. 171-177.
82
Pędziwiatr K., (2008), Politicising Islam in Europe : Case of the Muslim Council of Britain, "Kultura i Polityka", nr 2/3, s. 154-169; http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/315_32390b65ccfe31bcf76c0da7a16f5a4b
83
Pędziwiatr K., (2008), L'activisme social des nouvelles élites musulmanes de Grande-Bretagne, "Hermès", 51, s. 125-133; http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/24186/HERMES_2008_51_125.pdf?sequence=1&isAllowed=y
84
Pędziwiatr K., (2008), Nation-Building Processes in Palestine. [W:] Kostka A. (red.), Visions of Palestine : Conference Papers, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 66-76.
85
Pędziwiatr K., (2008), From Politics of Muslim Identity to Politics of Muslim Citizenship. [W:] direction de Joanna Nowicki , Porebski C. (red.), L'Invention de l'autre, Paris : Sandre, s. 239-254.
86
Pędziwiatr K., (2008), European Diversity, Religion and Citizenship, "European Judaism", Vol. 41, nr 2, s. 79-84.
87
Pędziwiatr K., (2008), Praktiserende Moslims en 'Praktiserende' Belgen : Religie en Actief Sociaal Burgerschap onder Jonge Belgische Moslim. [W:] Vanderwaeren E., Timmerman C. (red.), Diversiteit in Islam : over Verschillende Belevingen van het Moslim Zijn, Leuven : Acco, s. 157-178.
88
Pędziwiatr K., (2007), Muslims in Europe : Demography and Organisations. [W:] Samad Y., Sen K. (red.), Islam in the European Union : Transnationalism, Youth and the War on Terror, Karachi : Oxford University Press, s. 26-59.
89
Pędziwiatr K., (2007), Creating New Discursive Arenas and Influencing the Policies of the State : the Case of the Muslim Council of Britain, "Social Compass", Vol. 54, nr 2, s. 267-280.
90
Pędziwiatr K., (2007), Religion and Active Social Citizenship Amongst Professional Muslim Londoners, "KOLOR - Journal on Moving Communities", Vol. 7, no. 1, s. 3-22.
91
Pędziwiatr K., (2007), From Islam of Immigrants to Islam of Citizens, "Arches Quarterly", Vol. 1, ed. 1, s. 28-34; https://www.researchgate.net/profile/Konrad_Pedziwiatr/publication/266387193_What_the_Future_Holds_for_Muslims_in_Western_Europe/links/542f235f0cf277d58e91ee8d/What-the-Future-Holds-for-Muslims-in-Western-Europe.pdf
92
Pędziwiatr K., (2006), "Zakasując rękawy w imię Allaha" - aktywność obywatelska wśród londyńskich muzułmanów. [W:] Górak-Sosnowska K., Kubicki P., Pędziwiatr K. (red.), Islam i obywatelskość w Europie, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", s. 152-171.
93
Pędziwiatr K., Ramadan T., "Islam i obywatelskość w Europie", s. 11-13; https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2201/Islam_i_obywatelskosc_w_Europie.pdf?sequence=1
94
Górak-Sosnowska K., Kubicki P., Pędziwiatr K. (red.), (2006), Islam i obywatelskość w Europie, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 255 s.
95
Pędziwiatr K., (2006), Religijny wymiar wolności i społecznego zaangażowania wśród młodych muzułmanek w Belgii i Wielkiej Brytanii. [W:] Leszczyńska K., Kościańska A. (red.), Kobiety i religie, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, s. 315-336.
96
Pędziwiatr K., Górak-Sosnowska K., Kubicki P., (2006), Wstęp. [W:] Górak-Sosnowska K., Kubicki P., Pędziwiatr K. (red.), Islam i obywatelskość w Europie, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", s. 7-10.
97
Pędziwiatr K., (2005), Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Kraków : Nomos, 263 s.
98
Pędziwiatr K., (2004), Użycia i nadużycia islamu - religia i tożsamość brytyjskich Pakistańczyków, "Forum Europejskie", nr 8, Jesień, s. 76-87.
99
Pędziwiatr K., (2003), Introduction. [W:] Pędziwiatr K. (red.), Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the Last Stage of the EU Accession Process, Kraków : [Promo], s. 9-13.
100
Pędziwiatr K. (red.), (2003), Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the Last Stage of the EU Accession Process, Kraków : [Promo], 158 s.
101
Pędziwiatr K., (2002), Instytucjonalna baza islamu w Wielkiej Brytanii a tożsamość religijna brytyjskich Pakistańczyków, "Studia Socjologiczne", nr 1 (164), s. 89-112.
1
@article{artUEK:2168351206,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Transformacje postaw wobec Arabów w społeczeństwie polskim z perspektywy członków społeczności arabskiej i muzułmańskiej",
journal = "Studia Humanistyczne AGH",
number = "Vol. 19, no 2",
pages = "89-106",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/human.2020.19.2.89},
url = {http://www.journalssystem.com/shagh/Transformacje-postaw-wobec-Arabow-w-spoleczenstwie-polskim-z-perspektywy-czlonkow,119156,0,1.html},
}
2
@misc{rscUEK:2168351216,
author = "Marta Pachocka, and Konrad Pędziwiatr and Karolina Sobczak-Szelc, and Justyna Szałańska",
title = "Integration Policies, Practices and Experiences : Poland Country Report",
adress = "Uppsala",
publisher = "Uniwersytet w Uppsali",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4008666},
url = {https://respondmigration.com/wp-blog/refugee-integration-policies-practices-experiences-poland-country-report},
issn = "",
}
3
@misc{rscUEK:2168351214,
author = "Marta Pachocka, and Konrad Pędziwiatr and Karolina Sobczak-Szelc, and Justyna Szałańska",
title = "Reception Policies, Practices and Responses : Poland Country Report",
adress = "Uppsala",
publisher = "Uniwersytet w Uppsali",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3727093},
url = {https://respondmigration.com/wp-blog/refugee-reception-policies-practices-responses-poland-country-report},
issn = "",
}
4
@misc{rscUEK:2168343217,
author = "Konrad Pędziwiatr and Marcin Stonawski and Jan Brzozowski",
title = "Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Raport%20demograficzny.pdf},
}
5
@book{monUEK:2168334467,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2019",
isbn = "978-83-7688-535-3",
}
6
@inbook{fmUEK:2168343233,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Religious Dimension of Polish Fears of Muslims and Islam",
booktitle = "The Routledge International Handbook of Islamophobia",
pages = "212-224",
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-0-8153-5375-1 ; 978-1-351-13555-9",
}
7
@misc{rscUEK:2168343221,
author = "Janusz Mucha and Konrad Pędziwiatr",
title = "Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich : raport Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Cudzoziemcy%20na%20uczelniach%2015.12.2019%20Wersja%20finalna.pdf},
}
8
@article{artnUEK:2168345028,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "The New Polish Migration Policy - False Start",
journal = "openDemocracy",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/the-new-polish-migration-policy-false-start/},
}
9
@misc{rscUEK:2168343229,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Local Report on Policy Frameworks Targetting Migrant Entrepreneurship and Social Entrepreneurship in Poland",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.academia.edu/40809415},
}
10
@article{artnUEK:2168324781,
author = "Konrad Pędziwiatr and Jan Brzozowski",
title = "Polacy w Wielkiej Brytanii i ich adaptacja",
journal = "Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze",
number = "Nr 5 (243)",
pages = "1-4",
year = "2018",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/FAEADA5B0B2AB74BC12582890034A927/$file/Infos_243.pdf},
}
11
@inbook{fksUEK:2168330203,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Sacralizing Nation and State and Stopping Islamicization",
booktitle = "Understanding and Explaining Islamophobia in Eastern Europe",
pages = "74-78",
adress = "Leipzig",
publisher = "EEGA",
year = "2018",
url = {https://www.leibniz-eega.de/wp-content/uploads/2018/12/EEGA_Special-Issue_1_Islamophobia.pdf},
issn = "",
}
12
@misc{rscUEK:2168330193,
author = "Vegard Skirbekk and Konrad Pędziwiatr",
title = "Sustainability and Climate Change in Major Religions with a Focus on Islam",
adress = "Birmingham",
publisher = "Humanitarian Academy for Development",
year = "2018",
url = {http://library.had-int.org/wp-content/themes/irlibrary/dl.php?id=5769},
issn = "",
}
13
@inbook{fmUEK:2168333965,
author = "Konrad Pędziwiatr and Witold Klaus",
title = "Institutions : Section Commentary",
booktitle = "The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe",
pages = "137-142",
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-1-138201187 ; 978-1-315512846",
}
14
@misc{rsfUEK:2168330219,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Intercultural Trends and Social Changes in Poland",
booktitle = "Intercultural Trends and Social Change in the Euro-Mediterranean Region : the Anna Lindh Report 2018",
pages = "110-113",
adress = "b.m.",
publisher = "Anna Lindh Foundation",
year = "2018",
url = {https://www.interculturaltrendsreport.com/wp-content/uploads/2018/11/Anna-Lindh-Report-on-Intercultural-Trends.pdf},
}
15
@inbook{fmUEK:2168330213,
author = "Agata S. Nalborczyk and Konrad Pędziwiatr",
title = "Between Old Traditions and New Diversities : Islamic Religious Education in Poland",
booktitle = "European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling",
pages = "136-156",
adress = "United Kingdom",
publisher = "Equinox Publishing",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1558/equinox.30261},
url = {},
isbn = "978-1-78-179484-5 ; 978-1-78-179775-4",
}
16
@inbook{fmUEK:2168330217,
author = "Kasia Narkowicz and Konrad Pędziwiatr",
title = "Obcy w przestrzeni miejskiej : warszawiacy wobec projektów budowy meczetów",
booktitle = "Po sąsiedzku z różnorodnością : interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców",
pages = "229-257",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7383694-5",
}
17
@article{artUEK:2168329791,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "The Catholic Church in Poland on Muslims and Islam",
journal = "Patterns of Prejudice",
number = "vol. 52, iss. 5, spec iss.",
pages = "461-478",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/0031322X.2018.1495376},
url = {},
}
18
@inbook{mkaUEK:2168330209,
author = "Agnieszka Legut and Konrad Pędziwiatr",
title = "Sekurytyzacja migracji w polityce polskiej a zmiana postaw Polaków wobec uchodźców",
booktitle = "Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie : XXII Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2017",
pages = "41-51",
adress = "Gliwice ; Opole",
publisher = "Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej",
year = "2018",
url = {http://www.haus.pl/pliki/news/File/XXII_SS_PL.pdf},
isbn = "978-83-63995-51-5",
}
19
@misc{rscUEK:2168330205,
author = "Konrad Pędziwiatr and Bolaji Balogun",
title = "Poland : Sub-Saharan Africans and the Struggle for Acceptance",
adress = "London",
publisher = "Ceasefire Centre for Civilian Rights : Minority Rights Group International",
year = "2018",
url = {https://minorityrights.org/poland-sub-saharan-africans-and-the-struggle-for-acceptance/},
issn = "",
}
20
@article{recUEK:2168330201,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Book Review : Stefano Bonino, Muslims in Scotland: The Making of Community in a Post-9/11 World (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017), 256 pp., ISBN: 9781474408011, £80.00 (hardback)",
journal = "Journal of Religion in Europe",
number = "Vol. 11, iss. 4",
pages = "399-401",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1163/18748929-01104007},
url = {},
}
21
@inbook{fmUEK:2168324779,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Islamophobia in Poland : National Report 2016",
booktitle = "European Islamophobia Report 2016",
pages = "411-442",
adress = "Istanbul",
publisher = "SETA",
year = "2017",
url = {http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2017/03/POLAND.pdf},
isbn = "978-975-2459-00-7",
}
22
@article{artUEK:2168321579,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Conversions to Islam and Identity Reconfigurations among Poles in Great Britain",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica",
number = "t. 50, 3",
pages = "221-239",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20844077SR.17.014.7747},
url = {},
}
23
@article{artnUEK:2168345020,
author = "Konrad Pędziwiatr and Kasia Narkowicz",
title = "Why are Polish People So Wrong about Muslims in their Country?",
journal = "openDemocracy",
pages = "",
year = "2017",
url = {https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/why-are-polish-people-so-wrong-about-muslims-in/},
}
24
@article{artUEK:2168319929,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Internet jako globalne dobro publiczne in statu nascendi",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 24",
pages = "99-119",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082405},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1233/1273},
}
25
@inbook{fmUEK:2168312265,
author = "Konrad Pędziwiatr and Agnieszka Legut",
title = "Polskie rządy wobec unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu",
booktitle = "Uchodźcy w Europie : uwarunkowania, istota, następstwa",
pages = "608-628",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR",
year = "2017",
isbn = "978-83-7545-736-0",
}
26
@article{artUEK:2168314015,
author = "Kasia Narkowicz and Konrad Pędziwiatr",
title = "Saving and Fearing Muslim Women in 'Post-Communist' Poland : Troubling Catholic and Secular Islamophobia",
journal = "Gender, Place and Culture",
number = "vol. 24, iss. 2",
pages = "288-299",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/0966369X.2017.1298574},
url = {},
}
27
@article{artUEK:2168307103,
author = "Kasia Narkowicz and Konrad Pędziwiatr",
title = "From Unproblematic to Contentious : Mosques in Poland",
journal = "Journal of Ethnic and Migration Studies",
number = "Vol. 43, iss. 3",
pages = "441-457",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2016.1194744},
url = {},
}
28
@book{monUEK:2168312199,
title = "Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities",
editor = Alam Anwar,
editor = Pędziwiatr Konrad,
adress = "New Delhi",
publisher = "New Century Publications",
year = "2016",
isbn = "978-81-7708-430-6",
}
29
@misc{wstUEK:2168312203,
author = "Anwar Alam and Konrad Pędziwiatr",
title = "Introduction : Accommodating Muslim Minorities : Political Experiences of Europe and India",
booktitle = "Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities",
pages = "XVIII-LI",
adress = "New Delhi",
publisher = "New Century Publications",
year = "2016",
isbn = "978-81-7708-430-6",
}
30
@misc{wstUEK:2168312197,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Wstęp",
booktitle = "Na Zachodnim Brzegu bez zmian",
pages = "9-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wydawniczy Książka i Prasa",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65304-14-8",
}
31
@book{monUEK:2168312193,
title = "Na Zachodnim Brzegu bez zmian",
editor = Pędziwiatr Konrad,
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wydawniczy Książka i Prasa",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65304-14-8",
}
32
@article{artUEK:2168312597,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Przemodelowanie przepływów migracyjnych oraz transformacje ruchów islamistycznych w cieniu arabskiego przebudzenia",
journal = "Kultura i Polityka",
number = "19",
pages = "9-28",
year = "2016",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/1027_89e6446727c32cd5c89d7d3eb0a6a559},
}
33
@inbook{fmUEK:2168312239,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Political Islam in Egypt after Morsi",
booktitle = "Re-envisaging West Asia : Looking Beyond the Arab Uprisings",
pages = "241-257",
adress = "New Delhi",
publisher = "SHIPRA Publication",
year = "2016",
isbn = "978-81-7541-870-7",
}
34
@article{artnUEK:2168315033,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Atak na Brukselę to atak na Marokselę",
journal = "Gazeta Wyborcza",
number = "71 (25 marca)",
pages = "10",
year = "2016",
}
35
@inbook{fmUEK:2168312241,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Islamophobia in Poland : National Report 2015",
booktitle = "European Islamophobia Report 2015",
pages = "423-441",
adress = "Istanbul",
publisher = "SETA",
year = "2016",
url = {http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2015/en/EIR_2015_POLAND.pdf},
isbn = "978-605-4023-68-4",
}
36
@inbook{fmUEK:2168312201,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "New Muslim Brokers in European Cities and Politics of Muslim Citizenship",
booktitle = "Muslim Minorities in Europe and India : Politics of Accomodation of Islamic Identities",
pages = "198-221",
adress = "New Delhi",
publisher = "New Century Publications",
year = "2016",
isbn = "978-81-7708-430-6",
}
37
@misc{redUEK:2168312595,
title = "Kultura i Polityka",
editor = Calma Clarinda,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2016",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/1027_89e6446727c32cd5c89d7d3eb0a6a559},
}
38
@inbook{fmUEK:2168312195,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Palestyńczycy",
booktitle = "Na Zachodnim Brzegu bez zmian",
pages = "19-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wydawniczy Książka i Prasa",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65304-14-8",
}
39
@inbook{mkaUEK:2168300163,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr",
title = "Student Immigration and Internationalisation of Polish Universities : the case of Ukrainians at the Cracow University of Economics",
booktitle = "Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe",
pages = "214-240",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-270-6",
}
40
@inbook{fmUEK:2168295869,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Turkish Community in Poland : from Textile Vendors to Top Managers",
booktitle = "Turkish-Polish Relations : Past, Present and Future",
pages = "133-150",
adress = "Ankara",
publisher = "Çanakkale Onsekiz Mart University Press",
year = "2015",
isbn = "978-605-4222-35-3",
}
41
@inbook{fmUEK:2168300863,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Church and State Relations in Poland, with Special Focus on the Radio Station Mary",
booktitle = "Religion, Politics and Nation-Building in Post-communist Countries",
pages = "163-178",
adress = "Farnham ; Burlington",
publisher = "Ashgate",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-1-4724-4969-6 ; 978-1-4724-4970-2",
}
42
@book{monUEK:2168291609,
author = "Rafał Matyja and Anna Siewierska-Chmaj and Konrad Pędziwiatr",
title = "Polska polityka migracyjna : w poszukiwaniu nowego modelu",
adress = "Warszawa ; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-235-1759-7 ; 978-83-64286-22-3",
}
43
@article{artnUEK:2168300527,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne",
journal = "Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze",
number = "Nr 1 (184)",
pages = "1-4",
year = "2015",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B154060C37557E78C1257DCB004C62C3/$file/Infos_184.pdf},
}
44
@inbook{mkaUEK:2168300159,
author = "Konrad Pędziwiatr and Patryk Kugiel",
title = "Poland as a Study Destination : the Case of Indians at Polish Universities",
booktitle = "Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe",
pages = "187-213",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-270-6",
}
45
@inbook{fksUEK:2168300539,
author = "Agnieszka Legut and Konrad Pędziwiatr",
title = "Migracje lokalne i globalne z perspektywy Polski",
booktitle = "Globalna układanka, czyli jak definiować globalne problemy, rozumieć je i zajmować się nimi",
pages = "88-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Globalnej Odpowiedzialności",
year = "2015",
url = {http://igo.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/Globalna_ukladanka.pdf#page=45&view=Fit},
isbn = "978-83-939627-7-8",
}
46
@article{artUEK:2168300535,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Arabska zimna Wiosna",
journal = "Znak",
number = "1 (716)",
pages = "44-51",
year = "2015",
url = {http://www.miesiecznik.znak.com.pl/7162015konrad-pedziwiatrarabska-zimna-wiosna/},
}
47
@article{artUEK:2168300521,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Islamofobiâ v Polʹše (na materiale novejših socialʹnyh issledovanij)",
journal = "Učenye Zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ Gumanitarnye Nauki",
number = "T. 157, no. 1",
pages = "236-249",
year = "2015",
url = {http://cyberleninka.ru/article/n/islamofobiya-v-polshe-na-materiale-noveyshih-sotsialnyh-issledovaniy.pdf},
}
48
@article{artUEK:2168291623,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr",
title = "Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 41, z. 1",
pages = "111-132",
year = "2015",
url = {http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Studia_migracyjne_PP_1-2015.pdf},
}
49
@inbook{mkaUEK:2168300509,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Islamophobia as a New Manifestation of Polish Fears and Anxieties",
booktitle = "Nations & Stereotypes 25 Years After",
pages = "132-150",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-30-4",
}
50
@inbook{mkaUEK:2168300489,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr",
title = "Pushed to the Mainstream Market : the Case of Immigrant Entrepreneurs in Lesser Poland",
booktitle = "Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area",
pages = "178-198",
adress = "Bratislava",
publisher = "Institute for Sociology of Slovak Academy of Sciences",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/observatoriodiasporas/docs/pushed_to_the_mainstream_market_the},
isbn = "978-80-85544-88-6",
}
51
@article{artUEK:2168300859,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "The Portrayal of Turkey and Its Prospective EU Membership in the Polish Media",
journal = "Hemispheres : Studies on Cultures and Societies",
number = "Vol. 30, no. 1",
pages = "41-53",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.iksiopan.pl/images/czasopisma/hemispheres/hemispheres_30_1.pdf},
}
52
@article{recUEK:2168300433,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Will Kymlicka, Eva Pföstl (eds.) (2014), Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World. Oxford: Oxford University Press, pp. 320",
journal = "Central and Eastern European Migration Review",
number = "Vol. 4, no. 2",
pages = "122-126",
year = "2015",
url = {http://www.ceemr.uw.edu.pl/sites/default/files/CEEMR_Vol_4_No_2_Pedziwiatr_Book_Review.pdf},
}
53
@inbook{mkaUEK:2168300929,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Islamofobia jako nowy wymiar lęków i obaw Polaków",
booktitle = "Narody & stereotypy 25 lat później",
pages = "130-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-29-8",
}
54
@inbook{fmUEK:2168280667,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr",
title = "Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce",
booktitle = "Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją",
pages = "117-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2014",
url = {http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf},
isbn = "978-83-7614-178-7",
}
55
@misc{gwdUEK:2168295877,
author = "Dominika Blachnicka-Ciacek and Konrad Pędziwiatr",
title = "Jest prawo z Michaelem Sfardem rozmawiają Dominika Blachnicka-Ciacek i Konrad Pędziwiatr",
booktitle = "Znak",
number = "4 (707)",
pages = "49-59",
year = "2014",
url = {http://www.miesiecznik.znak.com.pl/14713/calosc/jest-prawo?_ga=1.235253250.2024002614.1437998534},
}
56
@article{artUEK:2168292337,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne",
journal = "Studia BAS",
number = "4 (40)",
pages = "135-153",
year = "2014",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/A552BD5957ECB582C1257DDA00453BA7/$file/Strony%20odStudia_BAS_40-8.pdf},
}
57
@inbook{fmUEK:2168280669,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr and Aspazja Gadowska and Adam Spyra and Szymon Strzelichowski and Katarzyna Trzaska and Anna Urban-Toczek and Tomasz Witkowski and Agnieszka Ziębacz",
title = "Rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej wobec imigrantów",
booktitle = "Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją",
pages = "241-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2014",
url = {http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf},
isbn = "978-83-7614-178-7",
}
58
@book{swUEK:2168312267,
author = "Ewa Jaźwińska-Motylska and Marta Kiełkowska and Anna Kordasiewicz and Konrad Pędziwiatr and Agnieszka Radziwinowiczówna",
title = "Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ośrodek Badań nad Migracjami",
year = "2014",
url = {http://migageing.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/36/2015/01/SiM_03.pdf},
issn = "",
}
59
@misc{wstUEK:2168280671,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr",
title = "Wnioski końcowe",
booktitle = "Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją",
pages = "255-260",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2014",
url = {http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf},
isbn = "978-83-7614-178-7",
}
60
@misc{rscUEK:2168295871,
author = "Patryk Kugiel and Konrad Pędziwiatr",
title = "The Indian Diaspora and Poland-India Relations",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Institute of International Affairs",
year = "2014",
url = {http://www.pism.pl/files/?id_plik=18701},
isbn = "978-83-64895-30-2",
}
61
@misc{gwdUEK:2168330519,
author = "Yusra Ghannouchi and Konrad Pędziwiatr and Rachela Tonta",
title = "Turbulent Muslim Renaissance in Tunisia : Interview with Ennahda's Yusra Ghannouchi",
booktitle = "Jadaliyya",
pages = "",
year = "2014",
url = {http://www.jadaliyya.com/Details/30779/Turbulent-Muslim-Renaissance-in-Tunisia-Interview-with-Ennahda%60s-Yusra-Ghannouchi},
}
62
@article{artUEK:2168295875,
author = "Rachela Tonta and Konrad Pędziwiatr",
title = "Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 11, 3",
pages = "51-71",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/6576/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
63
@article{recUEK:2168312231,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Brigitte Maréchal, Christian Moe (ed.), Yearbook of Muslims in Europe, vol. 2., Brill, Leiden 2010, s. XVI, 712",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 39, z. 4",
pages = "127-129",
year = "2013",
url = {http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/P%C4%98DZIWIATR_MS_4-2013-11.pdf},
}
64
@inbook{fmUEK:2168312237,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Islam and Empowerment of the New Muslim Religious Brokers in Europe",
booktitle = "Dangerous Others, Insecure Societies : Fear and Social Division",
pages = "39-50",
adress = "Farnham",
publisher = "Ashgate Publishing Limited",
year = "2013",
isbn = "978-1-4094-4399-5 ; 978-1-4094-4400-8",
}
65
@article{artUEK:2168312235,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Nowe elity muzułmańskie w miastach europejskich i polityka obywatelstwa muzułmańskiego",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 39, z. 2",
pages = "105-121",
year = "2013",
url = {http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne_2-2013.pdf},
}
66
@inbook{fmUEK:2168312247,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "European Muslims and the Transformations of Europe's Multicultural Regimes",
booktitle = "What About the Other? A Question for Cross-Cultural Education in the 21st Century",
pages = "47-65",
adress = "Zouk Mosbeh",
publisher = "Notre Dame University - Louaize",
year = "2012",
isbn = "978-9953-558-27-1",
}
67
@misc{redUEK:2168273148,
title = "Kultura i Polityka",
editor = Lubecka Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2012",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/323_21032bd26f048cf3dfe623f55ce362e5},
}
68
@inbook{fmUEK:2168312359,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Imigranci bliskowschodni i północnoafrykańscy a odrodzenie islamu we współczesnej Polsce",
booktitle = "Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?",
pages = "240-265",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2012",
url = {http://www.academia.edu/20294364/Imigranci_bliskowschodni_i_p%C3%B3%C5%82nocnoafryka%C5%84scy_a_odrodzenie_islamu_we_wsp%C3%B3%C5%82czesnej_Polsce},
isbn = "978-83-63463-00-7",
}
69
@misc{wstUEK:2168273184,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Arabskie rewolucje i kontrewolucje (od redakcji)",
booktitle = "Kultura i Polityka",
number = "11",
pages = "9-18",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/323_21032bd26f048cf3dfe623f55ce362e5},
}
70
@inbook{fmUEK:2168272332,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "The New Muslim Religious Brokers in European Cities and Politics of Muslim Citizenship",
booktitle = "Social Cohesion, Securitization and Counter-terrorism",
pages = "83-99",
adress = "Helsinki",
publisher = "Helsinki Collegium for Advanced Studies",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/10138/32363},
url = {https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/32363/011_06_pedziwiatr.pdf?sequence=1},
issn = "1796-2986",
isbn = "978-952-10-7725-8",
}
71
@inbook{fmUEK:2168272480,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Citoyenneté et nouvelles élites musulmanes à Bruxelles et à Londres",
booktitle = "Islam belge au pluriel",
pages = "129-146",
adress = "Louvain-la-Neuve",
publisher = "Presses Universitaires de Louvain",
year = "2012",
isbn = "978-2-87558-103-7 ; 978-2-87558-104-4",
}
72
@inbook{fmUEK:2168312275,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Procesy narodowotwórcze na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych",
booktitle = "Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie",
pages = "141-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2011",
url = {},
isbn = "978-83-233-3042-4",
}
73
@article{artUEK:2168312253,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "How Progressive Is Progressive Islam? The Limits of the Religious Individualization of the European Muslim Elites",
journal = "Social Compass",
number = "Vol. 58, 2",
pages = "214-222",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/0037768611402615},
url = {},
}
74
@article{artnUEK:2168330517,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Migracje w cieniu arabskich rewolucji",
journal = "Biuletyn Migracyjny : migracje międzynarodowe: Polska-Unia Europejska-Europa Wschodnia",
number = "32",
pages = "2",
year = "2011",
url = {http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/32-grudzien-2011/migracje-w-cieniu-arabskich-rewolucji#http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny32.pdf},
}
75
@inbook{fmUEK:2168312269,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "The Established and Newcomers in Islam in Poland or the Inter-Group Relations within the Polish Muslim Community",
booktitle = "Muslims in Poland and Eastern Europe : Widening the European Discourse on Islam",
pages = "169-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "University of Warsaw. Faculty of Oriental Studies",
year = "2011",
url = {http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/muslims/muslims.pdf},
isbn = "978-83-903229-5-7",
}
76
@book{monUEK:2168273192,
title = "Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance",
editor = Pędziwiatr Konrad,
editor = Kugiel Patryk,
editor = Dańda Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Tischner European University",
year = "2011",
isbn = "978-83-60005-19-4",
}
77
@inbook{fmUEK:2168312301,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Muslims in Contemporary Poland",
booktitle = "Muslims in Visegrad",
pages = "10-24",
adress = "Prague",
publisher = "Institute of International Relations",
year = "2011",
url = {http://www.alfpolska.org/public/editor/file/aktualnosci/Muslims%20in%20central%20europe.pdf},
isbn = "978-80-86506-97-5",
}
78
@book{monUEK:2168291679,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "The New Muslim Elites in European Cities : Religion and Active Social Citizenship Amongst Young Organized Muslims in Brussels and London",
adress = "Saarbrücken",
publisher = "VDM Verlag Dr. Müller",
year = "2010",
isbn = "978-3-639-27026-6",
}
79
@article{artUEK:2168330521,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Muslims in the Polish Media - the New Folk Devil?",
journal = "Arches Quarterly",
number = "Vol. 4, ed. 7",
pages = "89-95",
year = "2010",
url = {http://www.academia.edu/1498787/Muslims_in_the_Polish_Media_-_the_New_Folk_Devil},
}
80
@misc{wstUEK:2168312357,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Od redakcji : o religii w polityce i polityce w religii",
booktitle = "Kultura i Polityka",
number = "6",
pages = "9-13",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/318_10d5ac2e6389f6bd86ebb5818dfc9f60},
}
81
@inbook{fmUEK:2168312385,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Publicizing, Secularizing and Integrating Islam in Europe",
booktitle = "Religion and Democracy in Contemporary Europe",
pages = "171-177",
adress = "London",
publisher = "Alliance Publishing Trust",
year = "2008",
url = {http://www.nef-europe.org/wp-content/uploads/2013/03/Religion-and-Democracy-in-Contemporary-Europe.pdf},
isbn = "978-0-9558804-1-4",
}
82
@article{artUEK:2168312317,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Politicising Islam in Europe : Case of the Muslim Council of Britain",
journal = "Kultura i Polityka",
number = "2/3",
pages = "154-169",
year = "2008",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/315_32390b65ccfe31bcf76c0da7a16f5a4b},
}
83
@article{artUEK:2168312261,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "L'activisme social des nouvelles élites musulmanes de Grande-Bretagne",
journal = "Hermès",
number = "51",
pages = "125-133",
adress = "",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.4267/2042/24186},
url = {http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/24186/HERMES_2008_51_125.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
84
@inbook{mkaUEK:2168312377,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Nation-Building Processes in Palestine",
booktitle = "Visions of Palestine : Conference Papers",
pages = "66-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2008",
isbn = "978-83-60005-11-8",
}
85
@inbook{fmUEK:2168312305,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "From Politics of Muslim Identity to Politics of Muslim Citizenship",
booktitle = "L'Invention de l'autre",
pages = "239-254",
adress = "Paris",
publisher = "Sandre",
year = "2008",
url = {},
isbn = "978-2-914958-94-3",
}
86
@article{artUEK:2168312255,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "European Diversity, Religion and Citizenship",
journal = "European Judaism",
number = "Vol. 41, 2",
pages = "79-84",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.3167/ej.2008.410215},
url = {},
}
87
@inbook{fmUEK:2168312369,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Praktiserende Moslims en 'Praktiserende' Belgen : Religie en Actief Sociaal Burgerschap onder Jonge Belgische Moslim",
booktitle = "Diversiteit in Islam : over Verschillende Belevingen van het Moslim Zijn",
pages = "157-178",
adress = "Leuven",
publisher = "Acco",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-90-334-6658-8",
}
88
@inbook{fmUEK:2168312381,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Muslims in Europe : Demography and Organisations",
booktitle = "Islam in the European Union : Transnationalism, Youth and the War on Terror",
pages = "26-59",
adress = "Karachi",
publisher = "Oxford University Press",
year = "2007",
isbn = "978-0-19-547251-6",
}
89
@article{artUEK:2168312249,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Creating New Discursive Arenas and Influencing the Policies of the State : the Case of the Muslim Council of Britain",
journal = "Social Compass",
number = "Vol. 54, 2",
pages = "267-280",
year = "2007",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/0037768607077042},
url = {},
}
90
@article{artUEK:2168312387,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Religion and Active Social Citizenship Amongst Professional Muslim Londoners",
journal = "KOLOR - Journal on Moving Communities",
number = "Vol. 7, no. 1",
pages = "3-22",
year = "2007",
}
91
@article{artUEK:2168312307,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "From Islam of Immigrants to Islam of Citizens",
journal = "Arches Quarterly",
number = "Vol. 1, ed. 1",
pages = "28-34",
year = "2007",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Konrad_Pedziwiatr/publication/266387193_What_the_Future_Holds_for_Muslims_in_Western_Europe/links/542f235f0cf277d58e91ee8d/What-the-Future-Holds-for-Muslims-in-Western-Europe.pdf},
}
92
@inbook{fmUEK:2168276985,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Zakasując rękawy w imię Allaha - aktywność obywatelska wśród londyńskich muzułmanów",
booktitle = "Islam i obywatelskość w Europie",
pages = "152-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "2006",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2201/Islam_i_obywatelskosc_w_Europie.pdf?sequence=1},
isbn = "83-7151-747-5",
}
93
@misc{gwdUEK:2168330515,
author = "Konrad Pędziwiatr and Tarik Ramadan",
title = "Być blisko Boga walcząc o swoje prawa - wywiad z Tarikiem Ramadanem",
booktitle = "Islam i obywatelskość w Europie",
pages = "11-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "2006",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2201/Islam_i_obywatelskosc_w_Europie.pdf?sequence=1},
isbn = "83-7151-747-5",
}
94
@book{monUEK:2168276979,
title = "Islam i obywatelskość w Europie",
editor = Górak-Sosnowska Katarzyna,
editor = Kubicki Paweł,
editor = Pędziwiatr Konrad,
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "2006",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2201/Islam_i_obywatelskosc_w_Europie.pdf?sequence=1},
isbn = "83-7151-747-5",
}
95
@inbook{fmUEK:2168312257,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Religijny wymiar wolności i społecznego zaangażowania wśród młodych muzułmanek w Belgii i Wielkiej Brytanii",
booktitle = "Kobiety i religie",
pages = "315-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2006",
url = {},
isbn = "83-88508-96-2",
}
96
@misc{wstUEK:2168330513,
author = "Konrad Pędziwiatr and Katarzyna Górak-Sosnowska and Paweł Kubicki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Islam i obywatelskość w Europie",
pages = "7-10",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "2006",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2201/Islam_i_obywatelskosc_w_Europie.pdf?sequence=1},
isbn = "83-7151-747-5",
}
97
@book{monUEK:2168276975,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Od islamu imigrantów do islamu obywateli : muzułmanie w krajach Europy Zachodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Nomos",
year = "2005",
isbn = "83-88508-76-8",
}
98
@article{artUEK:2168312245,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Użycia i nadużycia islamu - religia i tożsamość brytyjskich Pakistańczyków",
journal = "Forum Europejskie",
number = "8, Jesień",
pages = "76-87",
year = "2004",
}
99
@misc{wstUEK:2168312313,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Introduction",
booktitle = "Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the Last Stage of the EU Accession Process",
pages = "9-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Promo",
year = "2003",
isbn = "83-88359-01-0",
}
100
@book{mkrUEK:2168312309,
title = "Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the Last Stage of the EU Accession Process",
editor = Pędziwiatr Konrad,
adress = "Kraków",
publisher = "Promo",
year = "2003",
isbn = "83-88359-01-0",
}
101
@article{artUEK:2168312303,
author = "Konrad Pędziwiatr",
title = "Instytucjonalna baza islamu w Wielkiej Brytanii a tożsamość religijna brytyjskich Pakistańczyków",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "1 (164)",
pages = "89-112",
year = "2002",
}