Publications of the selected author
1

Title:
Design in Times of the Pandemic and Technological Changes
Source:
Fashion Industry Copes with Covid-19 : a Legal, Technological and Sociological Reflection / eds. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2021, s. 144-153
Series:
(Design, Fashion and Advertisement Law Series ; t. 8)
Research program:
The paper was created as a result of the research project no. 2018/31/D/HS5/00754 financed by the National Science Centre of Poland
ISBN:
978-83-66922-00-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356214
chapter in monograph
2

Title:
Praca zdalna a prawo autorskie w kontekście rozwoju AI i technologicznych przemian
Source:
Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 240-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8246-241-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358298
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Arbitration as a Form of Alternative Dispute Resolution (ADR) of Intellectual Property Disputes under the Polish Law
Source:
Innovación tecnológica, mercado y protección de los consumidores / coord. María Teresa Álvarez Moreno - Madrid: Editorial Reus, 2020, s. 235-250 - Bibliogr.
Series:
(Derecho del Consumo)
ISBN:
978-84-290-2104-2
Access mode:
Nr:
2168345596
chapter in conference materials
4

Title:
Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o. = Intellectual Property Rights as Elements of Spouses' Property in the Light of Article 33(9) of the Family and Guardianship Code
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - T. 82, nr 3 (2020) , s. 127-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168351624
article
5

Title:
Użytkownik forever off : wybrane problemy cyfrowego "życia po życiu" związane z ochroną wizerunku i korespondencji = Forever off User : Selected Problems of Digital 'Afterlife' Relating to Protection of Image and Correspondence
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej = Jagiellonian University Journal of IP Law. - z. 1 (2020) , s. 130-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2018/31/D/HS5/00754 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168347586
article
6

Title:
Design w czasach zarazy : wzloty czy upadki? = Design in Times of Plague : Ups or Down
Source:
Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej / red. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020, s. 280-290
Series:
(Seria Prawa Designu, Mody i Reklamy ; t. 7)
ISBN:
978-83-958968-5-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350992
chapter in monograph
7

Title:
Designer Babies : Selected Law and Ethical Issues
Source:
Journal of Gynecology and Women's Health. - vol. 14, iss. 2 (2019) , s. 001-002
Nr:
2168353388
article
8

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2019-10-23 do 2019-10-25
Title:
Personhood for Artificial Intellligence (AI) : Selected Ethical and Legal Problems
Source:
Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019, s. 456-467. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0
Access mode:
Nr:
2168339563
chapter in conference materials
9

Title:
Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań = A European Model of Consumer Protection in the Context of Human Enhancement : Outline of Problems and Challenges
Source:
Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika SZARANIEC, Angelo Viglianisi Ferraro - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-15. - Summ.
ISBN:
978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334429
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Human Germline Engineering and Human Rights
Source:
Studi sui Diritti Emergenti (Estudos sobre os Direitos Atuais) / dir. Angelo Viglianisi Ferraro - Reggio Calabria: Mediterranea International Centre for Human Rights Research (Università degli Studi Mediterranea) & Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos, 2019, s. 370-378 - Bibliogr.
ISBN:
978-84-09-04894-6
Access mode:
Nr:
2168351040
chapter in monograph
11

Conference:
28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba: Globalizacija medicine v 21. stoletju, Maribor, Słowenia, od 2019-03-28 do 2019-03-30
Title:
Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome = Homo sapiens superior - o potrebi določitve pravnih omejitev za medicinske posege v človeški genom
Source:
28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju = 28th Conference Medicine, Law & Society : the Globalization of Medicine in the 21th Century / ured. Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec - Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, s. 167-180. - Summ., pov. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-286-247-3 ; 978-961-286-246-6
Nr:
2168334407
chapter in conference materials
12

Title:
Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2018
Physical description:
326 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-688-2
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168326677
monograph
13

Title:
Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie = Native Advertising and the Legal Limits of Honesty in Advertising
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018) , s. 34-38. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326397
article
14

Conference:
27th Conference Medicine, Law and Society: "Contemporary Medical, Legal and Ethical Challenges and Dilemmas", Maribor, Słowenia, od 2018-03-23 do 2018-03-24
Title:
Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law
Source:
Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018) , s. 13-28. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168324901
article
15

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2018-11-07 do 2018-11-09
Title:
Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law
Source:
Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2018, s. 79-90. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-649-7
Access mode:
Nr:
2168330235
chapter in conference materials
16

Title:
Selected Legal Problems of Online Advertising
Source:
LeXonomica. - vol. 10, no 1 (2018) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326679
article
17

Title:
Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury = Teaching and Scientific Works as the Subject of Copyright Law on the Background of Selected Views of Judicature
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 6 (2018) , s. 92-104. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326683
article
18

Title:
Znak towarowy jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego
Source:
Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce 1918-2018 / red. Krzysztof Czub - Warszawa: Polska Izba Rzeczników Patentowych, 2018, s. 285-293 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63672-04-1 ; 978-83-63672-05-8
Nr:
2168351038
chapter in monograph
19

Title:
Własność intelektualna w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Gdańsk: ODDK, 2018
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7804-391-1
Access mode:
Nr:
2168324487
book
20

Title:
Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law
Source:
European Journal of Economics, Law and Politics = ELP. - vol. 5, no. 1 (2018) , s. 1-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324223
article
21

Title:
Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego = Infographic as an Object of Copyright Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej = Jagiellonian University Journal of IP Law. - z. 1(135) (2017) , s. 5-23. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168320489
article
22

Title:
Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody = Interpretation as to Premise of Copyright Protection in the So-called "Borderline" Cases : the Outline of a Method
Source:
Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (18) (2017) , s. 225-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320957
article
23

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2017-10-11 do 2017-10-13
Title:
The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law
Source:
Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2017, s. 264-270. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-528-5
Access mode:
Nr:
2168318705
chapter in conference materials
24

Title:
Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law
Source:
The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection / ed. by Angelo Viglianisi Ferraro, Monika Jagielska, Markéta Selucká - Milano: Wolters Kluwer, 2017, s. 247-264. - Summ.
ISBN:
9-7888-13-365370
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324193
chapter in monograph
25

Title:
Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa
Source:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 331-343 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320565
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP)
Source:
Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 64-77 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-614-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319757
chapter in monograph
27

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2016-10-26 do 2016-10-28
Title:
The Role of Trademark in Economic Activity
Source:
Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 401-409. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-443-1
Nr:
2168310561
chapter in conference materials
28

Title:
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego = Creativity and Its Protection in the Light of the Draft of the First Book of the Civil Code
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016) , s. 89-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313079
article
29

Title:
Projektowanie a prawo : praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2016
Physical description:
129, [1] s.: il.; 27 cm
Research program:
Publikację sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji projakościowej na lata 2015-2017 (art. 94b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku-Prawo o szkolnictwie wyższym), przyznanej Wydziałowi Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z oceną wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ocena programowa) oraz posiadaniem kategorii naukowej A
ISBN:
978-83-64448-83-6
Nr:
2168315081
textbook
30

Title:
Wybrane problemy prawne projektowania (designu) = Selected Legal Problems of Designing as a Service
Source:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 59-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315087
article
31

Title:
Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 376-391
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-9470-3
Nr:
2168300789
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa = The Nature of Unlawfully Obtained Profits to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights : a Law-and-Economics Perspective
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 24, z. 2 (2015) , s. 409-442. - Summ.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168304441
article
33

Title:
Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych = The Economic Consequences of Determining the Scope of Copyright Protection on the Background of selected Judicial Decisions
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 3 (2015) , s. 120-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296275
article
34

Title:
Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów
Source:
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 160-183
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300547
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 233-242
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303523
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych = Essential Elements of Work as Subject to Copyright Protection : Some Remarks 20 Years After the Adoption of the Act on Copyright and Related Rights in Poland
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (2015) , s. 91-103. - Summ.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168296271
article
37

Title:
Prawo własności przemysłowej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 95-131
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298893
chapter in textbook
See main document
38

Title:
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI2014, s. 22-36
Signature:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301265
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Ochrona własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 148-168
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298895
chapter in textbook
See main document
40

Conference:
Konferencja Naukowa "Wolne zawody a funkcjonowanie spółek handlowych", Wrocław, Polska, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Title:
Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych = Performing the Profession of Patent Agent in Commercial Partnerships and Companies = Die Ausübung des Berufes des Patentsprechers in Handelsgesellschaften
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr specjalny (2014) , s. 189-206. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295865
article
41

Title:
Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej : (zagadnienia materialnoprawne) = Protection Measures of Industrial Property Rights in the Times of Political Transformation : (Substantive Issues)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 300-314. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290883
article
42

Title:
Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa
Publisher address:
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013
Physical description:
293, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4502-6
Nr:
2168276073
monograph
43

Title:
Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej = Enforcement Suitability of Intellectual Property Rights
Source:
Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 7-10 (2012) , s. 015-041. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168304447
article
44

Title:
Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej = Procedural Means of Copyright Protection against the Background of Implementation of Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. - z. 1(101) (2008) , s. 51-72. - Streszcz., summ.
Nr:
2168304453
article
45

Title:
Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa
Source:
Monitor Prawniczy. - R. 16, nr 15 (2008) , s. 795-803. - Streszcz.
Nr:
2168304457
article
46

Title:
Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane)
Source:
Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 9 (2007) , s. 61-75
Nr:
2168304455
article
47

Title:
Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych
Source:
Monitor Prawniczy. - R. 14, nr 13 (2006) , s. 721-726. - Streszcz.
Nr:
2168304459
article
48

Title:
Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych = The Challenge of Knowledge Management in Law Offices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294519
article
See main document
1
Design in Times of the Pandemic and Technological Changes / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Fashion Industry Copes with Covid-19 : a Legal, Technological and Sociological Reflection / eds. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2021. - (Seria Prawa Designu, Mody i Reklamy ; t. 8). - S. 144-153. - ISBN 978-83-66922-00-6
2
Praca zdalna a prawo autorskie w kontekście rozwoju AI i technologicznych przemian / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - S. 240-260. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-241-8
3
Arbitration as a Form of Alternative Dispute Resolution (ADR) of Intellectual Property Disputes under the Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Innovación tecnológica, mercado y protección de los consumidores / coord. María Teresa Álvarez Moreno. - Madrid: Editorial Reus, 2020. - (Derecho del Consumo). - S. 235-250. - Bibliogr. - ISBN 978-84-290-2104-2. - Spis treści: https://www.editorialreus.es/static/pdf/primeraspaginas_9788429021042_innovacion-tecnologica-mercado-proteccion-de-consumidores.pdfWstęp:
4
Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o. = Intellectual Property Rights as Elements of Spouses' Property in the Light of Article 33(9) of the Family and Guardianship Code / Błażej BUGAJSKI, Aleksandra NOWAK-GRUCA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - T. 82, nr 3 (2020), s. 127-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/25583. - ISSN 0035-9629
5
Użytkownik forever off : wybrane problemy cyfrowego "życia po życiu" związane z ochroną wizerunku i korespondencji = Forever off User : Selected Problems of Digital 'Afterlife' Relating to Protection of Image and Correspondence / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej = Jagiellonian University Journal of IP Law. - z. 1 (2020), s. 130-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/uzytkownik-forever-off-wybrane-problemy-cyfrowego-zycia-po-zyciu-151361732Wstęp: . - ISSN 1689-7080
6
Design w czasach zarazy : wzloty czy upadki? = Design in Times of Plague : Ups or Down / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej / red. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020. - (Seria Prawa Designu, Mody i Reklamy ; t. 7). - S. 280-290. - ISBN 978-83-958968-5-9. - Pełny tekst: http://www.lawinstyle.us.edu.pl/files/ksiazka_covid_tom_7.pdf?fbclid=IwAR2hkFMoSCiK3AaraEGqmv7W06ZzrRLCHNW6ZQFyUemtLMIU32fbFNXCBH8
7
Designer Babies : Selected Law and Ethical Issues / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Journal of Gynecology and Women's Health. - vol. 14, iss. 2 (2019), s. 001-002. - Pełny tekst: https://juniperpublishers.com/jgwh/JGWH.MS.ID.555885.php. - ISSN 2474-7602
8
Personhood for Artificial Intellligence (AI) : Selected Ethical and Legal Problems / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 456-467. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf
9
Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań = A European Model of Consumer Protection in the Context of Human Enhancement : Outline of Problems and Challenges / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika SZARANIEC, Angelo Viglianisi Ferraro. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 3-15. - Summ. - ISBN 978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2
10
Human Germline Engineering and Human Rights / Kinga MICHAŁOWSKA, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Studi sui Diritti Emergenti (Estudos sobre os Direitos Atuais) / dir. Angelo Viglianisi Ferraro. - Reggio Calabria: Mediterranea International Centre for Human Rights Research (Università degli Studi Mediterranea) & Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos, 2019. - S. 370-378. - Bibliogr. - ISBN 978-84-09-04894-6. - Pełny tekst: https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/768816.pdf
11
Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome = Homo sapiens superior - o potrebi določitve pravnih omejitev za medicinske posege v človeški genom / Kinga MICHAŁOWSKA, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju = 28th Conference Medicine, Law & Society : the Globalization of Medicine in the 21th Century / ured. Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec. - Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. - S. 167-180. - Summ., pov. - Bibliogr. - ISBN 978-961-286-247-3 ; 978-961-286-246-6. - Pełny tekst: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398
12
Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Warszawa : Difin, 2018. - 326 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-688-2
13
Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie = Native Advertising and the Legal Limits of Honesty in Advertising / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018), s. 34-38. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/reklama-natywna-a-prawne-granice-uczciwosci-w-reklamie-151336544Wstęp: . - ISSN 1230-2996
14
Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018), s. 13-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/88/75. - ISSN 2463-7955
15
Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Monika SZARANIEC // W: Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2018. - S. 79-90. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-649-7. - Pełny tekst: https://poe.pravo.upjs.sk/wp-content/documents/POE_2018_zbornik.pdf
16
Selected Legal Problems of Online Advertising / Aleksandra NOWAK-GRUCA // LeXonomica. - vol. 10, no 1 (2018), s. 33-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/download/114/79. - ISSN 1855-7147
17
Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury = Teaching and Scientific Works as the Subject of Copyright Law on the Background of Selected Views of Judicature / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Przegląd Sądowy. - nr 6 (2018), s. 92-104. - Summ. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777534/2018/6/tocWstęp: . - ISSN 0867-7255
18
Znak towarowy jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce 1918-2018 / red. Krzysztof Czub. - Warszawa: Polska Izba Rzeczników Patentowych, 2018. - S. 285-293. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63672-04-1 ; 978-83-63672-05-8
19
Własność intelektualna w przedsiębiorstwie / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Gdańsk : ODDK, 2018. - 149 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7804-391-1
20
Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // European Journal of Economics, Law and Politics = ELP. - vol. 5, no. 1 (2018), s. 1-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2018/04/5-1-1.pdf. - ISSN 2518-3761
21
Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego = Infographic as an Object of Copyright Protection / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej = Jagiellonian University Journal of IP Law. - z. 1(135) (2017), s. 5-23. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://czytelniaonline.pl/magazine/16778431/2017/1/tocWstęp: . - ISSN 1689-7080
22
Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody = Interpretation as to Premise of Copyright Protection in the So-called "Borderline" Cases : the Outline of a Method / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (18) (2017), s. 225-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/592/article/9139/. - ISSN 2083-4373
23
The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2017. - S. 264-270. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-528-5. - Pełny tekst: https://vdocuments.mx/reader/full/prvo-obchod-ekonomika-v-poepravoupjssk-univerzita-pavla-jozefa-afrika
24
Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection / ed. by Angelo Viglianisi Ferraro, Monika Jagielska, Markéta Selucká. - Milano: Wolters Kluwer, 2017. - S. 247-264. - Summ. - ISBN 9-7888-13-365370
25
Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 331-343. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
26
Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP) / Paweł DĄBEK, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 64-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8107-614-2
27
The Role of Trademark in Economic Activity / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 401-409. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1
28
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego = Creativity and Its Protection in the Light of the Draft of the First Book of the Civil Code / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016), s. 89-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/906/924. - ISSN 1898-6447
29
Projektowanie a prawo : praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2016. - 129, [1] s. : il. ; 27 cm. - ISBN 978-83-64448-83-6
30
Wybrane problemy prawne projektowania (designu) = Selected Legal Problems of Designing as a Service / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 59-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6058/22897.pdf. - ISSN 1428-278X
31
Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 376-391. - ISBN 978-83-264-9470-3
32
Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa = The Nature of Unlawfully Obtained Profits to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights : a Law-and-Economics Perspective / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 24, z. 2 (2015), s. 409-442. - Summ. - ISSN 1230-7173
33
Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych = The Economic Consequences of Determining the Scope of Copyright Protection on the Background of selected Judicial Decisions / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 3 (2015), s. 120-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_nowak-gruca.pdf. - ISSN 2300-5254
34
Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 160-183. - ISBN 978-83-264-9288-4
35
Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 233-242. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
36
Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych = Essential Elements of Work as Subject to Copyright Protection : Some Remarks 20 Years After the Adoption of the Act on Copyright and Related Rights in Poland / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (2015), s. 91-103. - Summ. - Pełny tekst: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1188/1112. - ISSN 0035-9629
37
Prawo własności przemysłowej / Jan LIC, Błażej BUGAJSKI, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 95-131. - ISBN 978-83-7930-233-8
38
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 22-36
39
Ochrona własności intelektualnej / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 148-168. - ISBN 978-83-7930-233-8
40
Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych = Performing the Profession of Patent Agent in Commercial Partnerships and Companies = Die Ausübung des Berufes des Patentsprechers in Handelsgesellschaften / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr specjalny (2014), s. 189-206. - Summ. - ISSN 1230-669X
41
Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (zagadnienia materialnoprawne) = Protection Measures of Industrial Property Rights in the Times of Political Transformation : (Substantive Issues) / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 300-314. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - 293, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-264-4502-6
43
Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej = Enforcement Suitability of Intellectual Property Rights / Aleksandra Nowak-Gruca // Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 7-10 (2012), s. 015-041. - Streszcz., summ. - ISSN 1731-030X
44
Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej = Procedural Means of Copyright Protection against the Background of Implementation of Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights / Aleksandra Nowak-Gruca // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. - z. 1(101) (2008), s. 51-72. - Streszcz., summ. - ISSN 0137-236X
45
Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra Nowak-Gruca // Monitor Prawniczy. - R. 16, nr 15 (2008), s. 795-803. - Streszcz. - ISSN 1230-6509
46
Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane) / Aleksandra Nowak-Gruca // Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 9 (2007), s. 61-75. - ISSN 1731-030X
47
Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych / Aleksandra Nowak-Gruca // Monitor Prawniczy. - R. 14, nr 13 (2006), s. 721-726. - Streszcz. - ISSN 1230-6509
48
Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych = The Challenge of Knowledge Management in Law Offices / Aleksandra Nowak-Gruca // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122715586. - ISSN 0208-7944
1
Nowak-Gruca A., (2021), Design in Times of the Pandemic and Technological Changes. [W:] Jankowska M., Pawełczyk M. (red.), Fashion Industry Copes with Covid-19 : a Legal, Technological and Sociological Reflection, Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., s. 144-153.
2
Nowak-Gruca A., (2021), Praca zdalna a prawo autorskie w kontekście rozwoju AI i technologicznych przemian. [W:] MĘDRALA M. (red.), Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 240-260.
3
Nowak-Gruca A., (2020), Arbitration as a Form of Alternative Dispute Resolution (ADR) of Intellectual Property Disputes under the Polish Law. [W:] Teresa Álvarez Moreno (red.), Innovación tecnológica, mercado y protección de los consumidores, Madrid : Editorial Reus, s. 235-250.
4
Bugajski B., Nowak-Gruca A., (2020), Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o., "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", T. 82, nr 3, s. 127-142; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/25583
5
Nowak-Gruca A., (2020), Użytkownik forever off : wybrane problemy cyfrowego "życia po życiu" związane z ochroną wizerunku i korespondencji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", z. 1, s. 130-144.
6
Nowak-Gruca A., (2020), Design w czasach zarazy : wzloty czy upadki?. [W:] Jankowska M., Pawełczyk M. (red.), Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej, Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., s. 280-290.
7
Nowak-Gruca A., (2019), Designer Babies : Selected Law and Ethical Issues, "Journal of Gynecology and Women's Health", vol. 14, iss. 2, s. 001-002; https://juniperpublishers.com/jgwh/JGWH.MS.ID.555885.php
8
Nowak-Gruca A., (2019), Personhood for Artificial Intellligence (AI) : Selected Ethical and Legal Problems. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 456-467.
9
Nowak-Gruca A., (2019), Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań. [W:] GNELA B., Sługocka-Krupa E., SZARANIEC M., Ferraro (red.), Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-15.
10
Michałowska K., Nowak-Gruca A., (2019), Human Germline Engineering and Human Rights. [W:] Viglianisi Ferraro (red.), Studi sui Diritti Emergenti (Estudos sobre os Direitos Atuais), Reggio Calabria : Mediterranea International Centre for Human Rights Research (Università degli Studi Mediterranea) & Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos, s. 370-378.
11
Michałowska K., Nowak-Gruca A., (2019), Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome. [W:] Kraljić uS., Gorišek , Rijavec V. (red.), 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju, Maribor : Univerzitetna založba Univerze, s. 167-180.
12
Nowak-Gruca A., (2018), Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym, Warszawa : Difin, 326 s.
13
Nowak-Gruca A., (2018), Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7, s. 34-38.
14
Nowak-Gruca A., (2018), Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law, "Medicine, Law & Society", vol. 11, no. 1, s. 13-28; http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/88/75
15
Nowak-Gruca A., Szaraniec M., (2018), Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 79-90.
16
Nowak-Gruca A., (2018), Selected Legal Problems of Online Advertising, "LeXonomica", vol. 10, no 1, s. 33-44; http://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/download/114/79
17
Nowak-Gruca A., (2018), Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury, "Przegląd Sądowy", nr 6, s. 92-104.
18
Nowak-Gruca A., (2018), Znak towarowy jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego. [W:] Czub K. (red.), Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce 1918-2018, Warszawa : Polska Izba Rzeczników Patentowych, s. 285-293.
19
Nowak-Gruca A., (2018), Własność intelektualna w przedsiębiorstwie, Gdańsk : ODDK, 149 s.
20
Nowak-Gruca A., (2018), Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law, "European Journal of Economics, Law and Politics", vol. 5, no. 1, s. 1-16; http://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2018/04/5-1-1.pdf
21
Nowak-Gruca A., (2017), Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", z. 1(135), s. 5-23.
22
Nowak-Gruca A., (2017), Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody, "Acta Iuris Stetinensis", nr 2 (18), s. 225-244; https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/592/article/9139/
23
Nowak-Gruca A., (2017), The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 264-270.
24
Nowak-Gruca A., (2017), Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law. [W:] Ferraro , Jagielska M., Selucká M. (red.), The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection, Milano : Wolters Kluwer, s. 247-264.
25
Nowak-Gruca A., (2017), Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 331-343.
26
Dąbek P., Nowak-Gruca A., (2017), Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP). [W:] Kuniewicz Z., Sokołowska D. (red.), Prawo kontraktów (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 64-77.
27
Nowak-Gruca A., (2016), The Role of Trademark in Economic Activity. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 401-409.
28
Nowak-Gruca A., (2016), Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (960), s. 89-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/906/924
29
Nowak-Gruca A., (2016), Projektowanie a prawo: praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko, Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 129, [1] s.
30
Nowak-Gruca A., (2016), Wybrane problemy prawne projektowania (designu), "Europa Regionum", t. 29, s. 59-74; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6058/22897.pdf
31
Nowak-Gruca A., (2015), Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 376-391.
32
Nowak-Gruca A., (2015), Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 24, z. 2, s. 409-442.
33
Nowak-Gruca A., (2015), Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, nr 3, s. 120-135; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_nowak-gruca.pdf
34
Nowak-Gruca A., Loranc-Borkowska J., (2015), Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów. [W:] Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 160-183.
35
Nowak-Gruca A., (2015), Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 233-242.
36
Nowak-Gruca A., (2015), Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 91-103; http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1188/1112
37
Lic J., Bugajski B., Nowak-Gruca A., (2014), Prawo własności przemysłowej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 95-131.
38
Nowak-Gruca A., (2014), Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 22-36.
39
Nowak-Gruca A., Loranc-Borkowska J., (2014), Ochrona własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 148-168.
40
Nowak-Gruca A., (2014), Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych, "Rejent", R. 24, nr specjalny, s. 189-206.
41
Nowak-Gruca A., (2014), Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (zagadnienia materialnoprawne), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 300-314.
42
Nowak-Gruca A., (2013), Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 293, [1] s.
43
Nowak-Gruca A., (2012), Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego", 7-10, s. 015-041.
44
Nowak-Gruca A., (2008), Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", z. 1(101), s. 51-72.
45
Nowak-Gruca A., (2008), Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa, "Monitor Prawniczy", R. 16, nr 15, s. 795-803.
46
Nowak-Gruca A., (2007), Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane), "Przegląd Prawa Egzekucyjnego", 9, s. 61-75.
47
Nowak-Gruca A., (2006), Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych, "Monitor Prawniczy", R. 14, nr 13, s. 721-726.
48
Nowak-Gruca A., (2006), Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 719, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/122715586
1
@inbook{UEK:2168356214,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Design in Times of the Pandemic and Technological Changes",
booktitle = "Fashion Industry Copes with Covid-19 : a Legal, Technological and Sociological Reflection",
pages = "144-153",
adress = "Katowice",
publisher = "Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-66922-00-6",
}
2
@inbook{UEK:2168358298,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Praca zdalna a prawo autorskie w kontekście rozwoju AI i technologicznych przemian",
booktitle = "Praca zdalna w polskim systemie prawnym",
pages = "240-260",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
isbn = "978-83-8246-241-8",
}
3
@inbook{UEK:2168345596,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Arbitration as a Form of Alternative Dispute Resolution (ADR) of Intellectual Property Disputes under the Polish Law",
booktitle = "Innovación tecnológica, mercado y protección de los consumidores",
pages = "235-250",
adress = "Madrid",
publisher = "Editorial Reus",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-84-290-2104-2",
}
4
@article{UEK:2168351624,
author = "Błażej Bugajski and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o.",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "T. 82, 3",
pages = "127-142",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.9},
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/25583},
}
5
@article{UEK:2168347586,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Użytkownik forever off : wybrane problemy cyfrowego życia po życiu związane z ochroną wizerunku i korespondencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej",
number = "z. 1",
pages = "130-144",
year = "2020",
url = {},
}
6
@inbook{UEK:2168350992,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Design w czasach zarazy : wzloty czy upadki?",
booktitle = "Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej",
pages = "280-290",
adress = "Katowice",
publisher = "Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.",
year = "2020",
url = {http://www.lawinstyle.us.edu.pl/files/ksiazka_covid_tom_7.pdf?fbclid=IwAR2hkFMoSCiK3AaraEGqmv7W06ZzrRLCHNW6ZQFyUemtLMIU32fbFNXCBH8},
issn = "",
isbn = "978-83-958968-5-9",
}
7
@article{UEK:2168353388,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Designer Babies : Selected Law and Ethical Issues",
journal = "Journal of Gynecology and Women's Health",
number = "vol. 14, iss. 2",
pages = "001-002",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.19080/JGWH.2019.14.555885},
url = {https://juniperpublishers.com/jgwh/JGWH.MS.ID.555885.php},
}
8
@inbook{UEK:2168339563,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Personhood for Artificial Intellligence (AI) : Selected Ethical and Legal Problems",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov",
pages = "456-467",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2019",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0",
}
9
@inbook{UEK:2168334429,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań",
booktitle = "Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane",
pages = "3-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2",
}
10
@inbook{UEK:2168351040,
author = "Kinga Michałowska and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Human Germline Engineering and Human Rights",
booktitle = "Studi sui Diritti Emergenti (Estudos sobre os Direitos Atuais)",
pages = "370-378",
adress = "Reggio Calabria",
publisher = "Mediterranea International Centre for Human Rights Research (Università degli Studi Mediterranea) & Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos",
year = "2019",
url = {https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/768816.pdf},
isbn = "978-84-09-04894-6",
}
11
@inbook{UEK:2168334407,
author = "Kinga Michałowska and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome",
booktitle = "28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju",
pages = "167-180",
adress = "Maribor",
publisher = "Univerzitetna založba Univerze",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18690/978-961-286-246-6.11},
url = {https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398},
isbn = "978-961-286-247-3 ; 978-961-286-246-6",
}
12
@book{UEK:2168326677,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-688-2",
}
13
@article{UEK:2168326397,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "7",
pages = "34-38",
year = "2018",
url = {},
}
14
@article{UEK:2168324901,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law",
journal = "Medicine, Law & Society",
number = "vol. 11, no. 1",
pages = "13-28",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18690/2463-7955.11.1.13-28.(2018)},
url = {http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/88/75},
}
15
@inbook{UEK:2168330235,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca and Monika Szaraniec",
title = "Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov",
pages = "79-90",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita P.J. Šafárika",
year = "2018",
url = {https://poe.pravo.upjs.sk/wp-content/documents/POE_2018_zbornik.pdf},
isbn = "978-80-8152-649-7",
}
16
@article{UEK:2168326679,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Selected Legal Problems of Online Advertising",
journal = "LeXonomica",
number = "vol. 10, no 1",
pages = "33-44",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18690/lexonomica.10.1.33-44.2018},
url = {http://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/download/114/79},
}
17
@article{UEK:2168326683,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "6",
pages = "92-104",
year = "2018",
url = {},
}
18
@inbook{UEK:2168351038,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Znak towarowy jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego",
booktitle = "Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce 1918-2018",
pages = "285-293",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Izba Rzeczników Patentowych",
year = "2018",
isbn = "978-83-63672-04-1 ; 978-83-63672-05-8",
}
19
@book{UEK:2168324487,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Własność intelektualna w przedsiębiorstwie",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-7804-391-1",
}
20
@article{UEK:2168324223,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law",
journal = "European Journal of Economics, Law and Politics",
number = "vol. 5, no. 1",
pages = "1-16",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19044/elp.v5no1a1},
url = {http://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2018/04/5-1-1.pdf},
}
21
@article{UEK:2168320489,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej",
number = "z. 1(135)",
pages = "5-23",
year = "2017",
url = {},
}
22
@article{UEK:2168320957,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody",
journal = "Acta Iuris Stetinensis",
number = "2 (18)",
pages = "225-244",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ais.2017.18-13},
url = {https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/592/article/9139/},
}
23
@inbook{UEK:2168318705,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov",
pages = "264-270",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita P.J. Šafárika",
year = "2017",
url = {https://vdocuments.mx/reader/full/prvo-obchod-ekonomika-v-poepravoupjssk-univerzita-pavla-jozefa-afrika},
isbn = "978-80-8152-528-5",
}
24
@inbook{UEK:2168324193,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law",
booktitle = "The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection",
pages = "247-264",
adress = "Milano",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2017",
isbn = "9-7888-13-365370",
}
25
@inbook{UEK:2168320565,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "331-343",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
26
@inbook{UEK:2168319757,
author = "Paweł Dąbek and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP)",
booktitle = "Prawo kontraktów",
pages = "64-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-614-2",
}
27
@inbook{UEK:2168310561,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "The Role of Trademark in Economic Activity",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov",
pages = "401-409",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika",
year = "2016",
isbn = "978-80-8152-443-1",
}
28
@article{UEK:2168313079,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (960)",
pages = "89-106",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1206},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/906/924},
}
29
@book{UEK:2168315081,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Projektowanie a prawo : praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki",
year = "2016",
isbn = "978-83-64448-83-6",
}
30
@article{UEK:2168315087,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Wybrane problemy prawne projektowania (designu)",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "59-74",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2016.29-04},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6058/22897.pdf},
}
31
@inbook{UEK:2168300789,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych",
booktitle = "Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych",
pages = "376-391",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-9470-3",
}
32
@article{UEK:2168304441,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 24, z. 2",
pages = "409-442",
year = "2015",
}
33
@article{UEK:2168296275,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 3, 3",
pages = "120-135",
year = "2015",
url = {http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_nowak-gruca.pdf},
}
34
@inbook{UEK:2168300547,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca and Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów",
booktitle = "Prawne aspekty jakości towarów",
pages = "160-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-9288-4",
}
35
@inbook{UEK:2168303523,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "233-242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
36
@article{UEK:2168296271,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "91-103",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.7},
url = {http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1188/1112},
}
37
@inbook{UEK:2168298893,
author = "Jan Lic and Błażej Bugajski and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Prawo własności przemysłowej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "95-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
38
@unpublished{UEK:2168301265,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego",
pages = "22-36",
year = "2014",
}
39
@inbook{UEK:2168298895,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca and Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Ochrona własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "148-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
40
@article{UEK:2168295865,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych",
journal = "Rejent",
number = "R. 24, specjalny",
pages = "189-206",
year = "2014",
}
41
@article{UEK:2168290883,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej : (zagadnienia materialnoprawne)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "300-314",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.23},
url = {},
}
42
@book{UEK:2168276073,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-4502-6",
}
43
@article{UEK:2168304447,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej",
journal = "Przegląd Prawa Egzekucyjnego",
number = "7-10",
pages = "015-041",
year = "2012",
}
44
@article{UEK:2168304453,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej",
number = "z. 1(101)",
pages = "51-72",
year = "2008",
}
45
@article{UEK:2168304457,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 16, 15",
pages = "795-803",
year = "2008",
}
46
@article{UEK:2168304455,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane)",
journal = "Przegląd Prawa Egzekucyjnego",
number = "9",
pages = "61-75",
year = "2007",
}
47
@article{UEK:2168304459,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 14, 13",
pages = "721-726",
year = "2006",
}
48
@article{UEK:2168294519,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "719",
pages = "23-38",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122715586},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID