Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Recenzja książki Agnieszki Górki-Chowaniec Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w turbulentnym i niepewnym otoczeniu = Book Review: Agnieszka Górka-Chowaniec Consumer Behaviour Activating Measures/Initiatives of the Enterprises Providing Catering Services in Turbulent and Uncertain Environment/Surrounding
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2022) , s. 39-40
2019 list:
40.00 pkt
Note another doc.:
Także: Sikora T., (2022), Recenzja monografii "Zachowania konsumentów...", "Przegląd Gastronomiczny", nr 9, s. 18.
Także: Sikora T., (2022), Recenzja monografii: Agnieszka Górka-Chowaniec: Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w turbulentnym i niepewnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2022, ss. 1-304: ISBN 978-83-208-2480-3, "Żywność: Nauka - Technologia - Jakość", R. 29, nr 1 (130), s. 114-115
Nr:
2168368276
review
2

Author:
Title:
Wykład inauguracyjny : zapewnienie jakości : od Biblii do ISO 22000
Source:
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA - Kraków: Mariusz Giemza, 2022, s. 57-62
ISBN:
978-83-954179-4-8
Nr:
2168368200
chapter in book
See main document
3

Author:
Conference:
Sympozjum naukowe "Żywność w XXI wieku - innowacje czy powrót do tradycji", Lublin, Polska, od 2022-05-11 do 2022-05-11
Title:
Zarządzanie i zapewnianie bezpieczeństwa i jakości żywności - współczesne wyzwania
Source:
Żywność w XXI wieku - innowacje czy powrót do tradycji : sympozjum naukowe - Lublin: Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ; Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2022, s. 31-33 - Bibliogr.
Nr:
2168365144
chapter in conference materials
4

Author:
Agnieszka Katarzyna Górka-Chowaniec , Tadeusz Sikora
Title:
Determinants for Food Service Market Segmentation and Contemporary Consumers' Behaviours Amid the Covid-19 Pandemic
Source:
British Food Journal (2022) . - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168368362
article
5

Title:
Development of Recommendations on the Hierarchy of Activities Regarding the Implementation of the BRC Standard in Relation to the Safety of Packaging Using the AHP Method
Source:
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - vol. 5, no. 11 (113) (2021) , s. 13-19. - Tytuł numeru: Technology and Equipment of Food Production - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics. The research was conducted in the frame of Potential Program No. 68/ZJO/2020/POT, grant title: "Managing the safety and quality of food and its packaging in the system aspect".
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168359534
article
6

Author:
Title:
Systemy zapewnienia i zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
Source:
Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku : rozwiązania i dylematy : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Elżbiety Skrzypek / red. Stanisław Tkaczyk, Tadeusz Wawak - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2021, s. 347-357 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-227-9468-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356566
chapter in monograph
7

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
The Influence of the Covid-19 Pandemic on the Food Sector - Various Aspects
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3594-3598. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359486
chapter in conference materials
8

Title:
Evaluation of Risk Perception of Selected Food Hazards Using Perceived Food Risk Index (PFRI) = Ocena postrzegania ryzyka wybranych zagrożeń w żywności przy wykorzystaniu wskaźnika ryzyka żywnościowego (PFRI)
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 27, nr 2 (123) (2020) , s. 156-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168353080
article
9

Author:
Danuta Święs
Title:
Czynniki determinujące skuteczność audytów systemów zarządzania jakością = The Factors Determining the Efficiency of the Audits of Quality Management Systems
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-482
Nr:
2168351914
doctoral dissertation
10

Title:
Jakość wyrobu medycznego jako determinanta jego wyboru : stenty naczyniowe do tętnicy udowej powierzchniowej
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
204 s.: il. kolor.; 23 cm
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-876-3
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351786
monograph
11

Conference:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Title:
Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020
Source:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 901-910. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336681
article
12

Author:
Title:
Zapewnianie jakości żywności na początku XXI wieku : wykład wygłoszony 9 listopada 2019 r.
Source:
Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. - R. 23, nr 6 (96) (2019) , s. 21-23 - Bibliogr.
Nr:
2168358762
unreviewed article
13

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Polish Consumers of Bottled Water - Selected Purchase Decisions
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 16. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340193
varia
14

Author:
Danuta Święs , Tadeusz Sikora
Title:
Alergeny - zamierzona i niezamierzona obecność w kontekście wymagań prawa i standardów GFSI = Allergens : Intended and Unintended Presence in the Context of Law and GFSI Standard Requirements
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 26, nr 1 (118) (2019) , s. 30-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
2019 list:
20.00 pkt
Note another doc.:
Także: Święs D., Sikora T., Alergeny - zamierzona i niezamierzona obecność w kontekście wymagań prawa i standardów GFSI. Wyroby Medyczne nr 3 (11) 2019, dodatek tematyczny - Dla Alergika, nr 3 (1) 2019, s. XVI-XXII
Nr:
2168337017
article
15

Conference:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Title:
Food Risk Analysis
Source:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 261-272. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336679
article
16

Author:
Title:
Znaczenie systemu zarządzania jakością w ewaluacji wybranych usług społecznych = Importance of Quality Management System in Evaluation of Selected Social Services
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
355 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-474
Nr:
2168343622
doctoral dissertation
17

Author:
Rafał Nawrat
Title:
Stosowanie wybranych narzędzi systemu zarządzania jakością a ryzyko wystąpienia niezgodności w wyrobach płaskich ze stali węglowych
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
244 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-432
Nr:
2168338053
doctoral dissertation
18

Title:
Jakość wyrobu medycznego jako determinanta jego wyboru
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
266 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-458
Nr:
2168340809
doctoral dissertation
19

Author:
Katarzyna Gamracy
Title:
Czynniki satysfakcji i motywacji klienta wewnętrznego w organizacjach zarządzanych projakościowo
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-433
Nr:
2168337403
doctoral dissertation
20

Conference:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Title:
Ethics and Trust While Food Safety Crisis
Source:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 257-260. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336677
article
21

Title:
Wybrane decyzje zakupowe polskich konsumentów wód butelkowanych
Source:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 30-42 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-593-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340149
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Analiza zagrożeń w rozlewniach wód mineralnych
Source:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018, s. 45-62
ISBN:
978-83-65955-35-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338679
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Wody butelkowane - charakterystyka, klasyfikacja
Source:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018, s. 27-37
ISBN:
978-83-65955-35-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338675
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością = Legal Requirements on Food Contact Materials
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 3 (116) (2018) , s. 163-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168330267
article
25

Title:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018
Physical description:
197 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65955-35-7
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168338667
See related chapters
26

Title:
Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania = Consumer Behaviours in the Market for Juices and the Selected Determinants Thereof = Povedenie potrebitelej na rynke sokov i ih izbrannye obuslovlennosti
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2017) , s. 28-44. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315091
article
27

Conference:
2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2017-06-08 do 2017-06-10
Title:
The Application of the Analytic Hierarchy Process in Assessing the Quality of Life [dokument elektroniczny]
Source:
2. International Conference on Quality of Life / red. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017, s. 113-119. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6335-043-4
Access mode:
Nr:
2168323735
chapter in conference materials
28

Conference:
2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2017-06-08 do 2017-06-10
Title:
Food Quality and Safety as Important Aspects of Quality of Life [dokument elektroniczny]
Source:
2. International Conference on Quality of Life / red. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017, s. 287-292. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6335-043-4
Access mode:
Nr:
2168323737
chapter in conference materials
29

Title:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017
Physical description:
517 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168314953
30

Title:
Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r.
ISBN:
978-83-63663-70-4
Nr:
2168309003
See related chapters
31

Title:
Cechy jakości żywności a decyzje zakupowe polskich konsumentów soków owocowych = Food Quality Characteristics and their Impact on Customers' Decisions to Purchase Fruit Juices Marketed in Poland
Source:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 49 (XLIX), nr 4 (2016) , s. 788-794. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego pt. Jakość z punktu widzenia organizacji i konsumenta, finansowanego z grantu na rozwój potencjału badawczego nr 079/WT-KZJ/01/2015/S5079
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168312567
article
32

Author:
Title:
Bezpieczeństwo produktów spożywczych z uwzględnieniem soków
Source:
Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016, s. 13-29
ISBN:
978-83-63663-70-4
Nr:
2168309007
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Physical description:
231 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-942362-2-9
Nr:
2168293769
34

Title:
Interdisciplinary Approach to Quality
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Physical description:
177 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-942362-5-0
Nr:
2168293809
35

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością usług = Selected Aspects of Service Quality Management
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Physical description:
278 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-942362-3-6
Nr:
2168293937
36

Title:
Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym = Reliability of FRL (Food Related Lifestyles) Instrument in Polish Cultural Environmen
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 2 (99) (2015) , s. 182-196. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168295029
article
37

Title:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Physical description:
358 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.,
ISBN:
978-83-942362-1-2
Nr:
2168293845
38

Title:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Physical description:
240 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293137
39

Title:
Żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) - analiza publikacji w Gazecie Wyborczej w latach 1995 ÷ 2012 = Genetically Modified Food (GM Food) - Analysis of Publications in Gazeta Wyborcza in 1995 - 2012
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 5 (102) (2015) , s. 198-212. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299433
article
40

Title:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Number:
R. 22, nr 1 (98), 2 (99), 3 (100), 4 (101), 5 (102)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2015
Nr:
2168298803
journal / series editorial
41

Title:
Food Safety Versus other Characteristics of Food by Consumers = Bezpieczeństwo a inne cechy żywności w opinii konsumentów
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015) , s. 11-23. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168295249
article
42

Author:
Grażyna Morkis , Tadeusz Sikora
Title:
Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stan ich wdrożenia w przemyśle spożywczym = The State of Implementation of the Food Quality Assurance and Management Systems in Food Industry
Source:
Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 145-157. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2
Access mode:
Nr:
2168297507
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Towards Quality - Management Systems and Solutions
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Physical description:
204 s.: il.; 23 cm
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-938909-5-8
Nr:
2168283197
See related chapters
44

Author:
Anna Obal
Title:
Systemy zarządzania oraz standardy branżowe a proces wdrażania innowacji produktowych i organizacyjnych w przemyśle spożywczym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
182 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-311
Nr:
2168302691
doctoral dissertation
45

Title:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Number:
R. 21, nr 1 (92), 2 (93), 3 (94), 4 (95), 5 (96), 6 (97)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2014
Nr:
2168298727
journal / series editorial
46

Conference:
8th International Conference ICQME 2014 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering), Tivat, Czarnogóra, od 2014-09-24 do 2014-09-26
Title:
Analysis of Experiences on Quality Management in Poland
Source:
8th International Conference ICQME 2014 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering) - Montenegro: Faculty of Mechanical Engineering - Center for Quality in Podgorica University of Montenegro, 2014, s. 183-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-9940-527-39-6
Nr:
2168283371
chapter in conference materials
47

Conference:
8th International Conference ICQME 2014 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering), Tivat, Czarnogóra, od 2014-09-24 do 2014-09-26
Title:
Analysis of Training Programs in the Field of QMS in Poland
Source:
8th International Conference ICQME 2014 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering) - Montenegro: Faculty of Mechanical Engineering - Center for Quality in Podgorica University of Montenegro, 2014, s. 175-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-9940-527-39-6
Nr:
2168283365
chapter in conference materials
48

Author:
Title:
Dobrowolna certyfikacja i znakowanie żywności
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
115 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-681-6
Nr:
2168288403
monograph
49

Title:
FRL Instrument - Polish Sample
Source:
Consumer Protection and Satisfaction / red. Andrzej CHOCHÓŁ - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 7-16 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-8-9
Nr:
2168283441
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Jest dobrze, ale...
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 1, s. 58
Nr:
2168283415
varia
51

Author:
Tadeusz Sikora , Grażyna Morkis
Title:
Systemowe zapewnianie bezpieczeństwa żywności - dwadzieścia lat doświadczeń
Source:
Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne : XI Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" Kraków, 18-19 września 2014 r. : komunikaty / red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2014, s. 13
ISBN:
978-83-937001-1-0
Access mode:
Nr:
2168283413
varia
52

Title:
Foreword
Source:
Towards Quality - Management Systems and Solutions / red. Tadeusz SIKORA, Joanna DZIADKOWIEC - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 5
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-5-8
Nr:
2168295565
preface / summary
See main document
53

Title:
Food Safety by Consumers - Selected Aspects
Source:
Proceedings of the 6th International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 26 -27 June 2014 - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2014, s. 139. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283383
varia
54

Author:
Title:
Good Manufacuring Practice (GMP) in the Production of Dietary Supplements
Source:
Dietary Supplements : Safety, Efficacy and Quality / red. K. Berginc, S. Kreft - Waltham, MA: Woodhead Pub., 2014, s. 25-36 - Bibliogr.
Series:
(Woodhead Publishing Series in Food science, Technology and Nutrition ; no. 267)
ISBN:
978-1-78242-076-7
Nr:
2168288421
chapter in monograph
55

Title:
The FRL Instrument - Outline of the Polish Study
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283481
varia
56

Title:
The Level of Management Maturity in the Polish Food Sector and Its Relation to Financial Performance
Source:
Total Quality Management & Business Excellence. - vol. 25, iss. 5-6 (2014) , s. 650-663. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168272856
article
57

Title:
Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - wybrane wnioski z badań FRL 2013 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
17 s: il.
Access mode:
Nr:
2168295245
report
58

Author:
Title:
Doc. dr Mieczysław Skrzypek (1925-2013)
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 38-39
Access mode:
Nr:
2168280073
varia
59

Title:
Food Safety Systems' Functioning in Polish Networks of Grocery Stores = Funkcjonowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich sieciach handlu detalicznego
Source:
Management Systems in Production Engineering. - no 2 (10) (2013) , s. 5-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168259910
article
60

Author:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Title:
Elastyczność w systemie HACCP : analiza rozporządzenia (WE) nr 852/2004
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 2 (2013) , s. 74-75
Nr:
2168280229
article
61

Author:
Małgorzata Schlegel-Zawadzka , Anna Prusak , Tadeusz Sikora
Conference:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Title:
Food and Nutritional Globalization vs. Trends of Protection of Traditional Food Products in Poland
Source:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013, s. 1-8. - [odczyt: 05.11.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168263668
chapter in conference materials
62

Author:
Tomasz Hermaniuk , Tadeusz Sikora
Title:
Doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach sektora górnictwa naftowego
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 2 (2013) , s. 22-27 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168280179
article
63

Title:
Wymagania dotyczące dostawców wybranych sieci spożywczych
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (31) (2013) , s. 17-20 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168266976
article
64

Author:
Tomasz Hermaniuk , Tadeusz Sikora
Title:
Przywództwo jako czynnik warunkujący skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (2013) , s. 34-39 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168280215
article
65

Author:
Tadeusz Sikora , Grażyna Morkis
Conference:
Konferencja: Przemysł spożywczy - otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Kraków, Polska, od 2013-10-25 do 2013-10-25
Title:
Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym
Source:
Przemysł spożywczy - otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Zarządzania Jakością, 2013, s. 1-21
Access mode:
Nr:
2168280159
varia
66

Conference:
Konferencja "Wyzwania w Zarządzaniu Jakością", Chorzów, Polska, od 2013-06-10 do 2013-06-10
Title:
Uwarunkowania wdrożenia w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji [dokument elektroniczny]
Source:
Wyzwania w zarządzaniu jakością : konferencja w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International 2013, Chorzów 10 czerwca
Nr:
2168280207
varia
67

Title:
Powiązanie sposobu definiowania jakości i poziomu dojrzałości systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach = Quality Defining and Maturity Level of Management System Connections in Polish Companies
Source:
Problemy Jakości. - nr 1 (2013) , s. 8-12. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168249458
article
68

Conference:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Title:
Ethics and Trust in Quality Assurance
Source:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013, s. 1-8. - [odczyt: 05.11.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168263670
chapter in conference materials
69

Title:
Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych = High-Quality Products in Polish Trade Chains
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2013) , s. 68-79. - Streszcz., summ., rez.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168267072
article
70

Author:
Urszula Sulowska-Banaś
Title:
Model rachunku kosztów jakości w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
374 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-251
Nr:
2168290659
doctoral dissertation
71

Title:
Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Utilisation of Quality Management Methods and Tools in Food Sector Organizations
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 1 (86) (2013) , s. 204-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168255162
article
72

Author:
Title:
40 lat funkcjonowania Katedry Zarządzania Jakością
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53), s. 6-7
Access mode:
Nr:
2168280199
varia
73

Author:
Piotr Wojciechowski
Title:
Model oceny wyrobów medycznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
316 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-288
Nr:
2168290647
doctoral dissertation
74

Title:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Number:
R. 20, nr 1 (86), 2 (87), 3 (88), 4 (89), 5 (90), 6 (91)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2013
Nr:
2168298739
journal / series editorial
75

Title:
Food Safety Management - Fulfillment of Selected Hygienic and Sanitary Requirements in Polish Grocery Stores Network
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 7 (2013) , s. 105-112. - Tytuł numeru: Logistics Management - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168274519
article
76

Author:
Dominik Zimon , Tadeusz Sikora
Title:
Czynniki decydujące o wdrożeniu systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych = Factors Determining the Quality Management System According to ISO 9001 in Small and Medium Trade Organizations
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (37) (2013) , s. 47-52. - Streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274841
article
77

Title:
Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków = Quality Management Principles in Polish Companies - Case Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 71-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287363
article
78

Title:
Selected Requirements of Integrated Management Systems Based on PAS 99 Specification
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 7, no. 1 (2013) , s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168254794
article
79

Title:
Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Planning in Integration of Management Systems in Food Sector Enterprises
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 2 (87) (2013) , s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168255158
article
80

Author:
Anna Obal , Tadeusz Sikora
Conference:
XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska, od 2013-07-02 do 2013-07-03
Title:
Innowacyjność sektora przekąsek
Source:
Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu : XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN Kraków, 2-3 lipca 2013 r. : Materiały Konferencji Naukowej - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2013, s. 199. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-937001-0-3
Nr:
2168265362
varia
81

Title:
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach po rezygnacji z jego certyfikacji
Source:
Problemy Jakości. - nr 10 (2013) , s. 17-20. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168266314
article
82

Author:
Conference:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Title:
Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers
Source:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013. - [odczyt: 04.11.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168263656
chapter in conference materials
83

Conference:
XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska, od 2013-07-02 do 2013-07-03
Title:
Zachowanie konsumentów w sytuacji zagrożenia dla zdrowia, którego źródłem jest żywność
Source:
Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu : XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN Kraków, 2-3 lipca 2013 r. : Materiały Konferencji Naukowej - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2013, s. 212. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-937001-0-3
Nr:
2168265364
varia
84

Title:
Opinie klientów sieci barów bistro na temat higieny i jakości serwowanych potraw = Bistro Bars Customers Opinion on Hygiene and Quality of Offered Food Products
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 2 (81) (2012) , s. 198-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168244708
article
85

Title:
HACCP System Documentation Process According to the Opinion of the Employees of Bistro Bars
Source:
Challenges of Quality Management / red. Tadeusz SIKORA and Paweł NOWICKI - Cracow: PTTŻ Publishing House, 2012, s. 77-89. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-0-9
Nr:
2168232882
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Quality Management Systems Benefits and Their Influence on Financial Performance
Source:
6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2012, s. 299-304. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-82-5
Nr:
2168245072
chapter in conference materials
87

Title:
Szkolenia a poziom wiedzy pracowników sieci barów bistro odnośnie do systemów GMP/GHP I HACCP = Trainings vs Knowledge Level of Bistro Bars Employees on GHP/GMP AND HACCP Systems
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (31) (2012) , s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168243012
article
88

Title:
Postrzeganie funkcjonowania systemów GMP/GHP i HACCP przez pracowników barów bistro = Employee Perception of the GMP/GHP and HACCP Systems at Bistro Bars
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 886 (2012) , s. 109-127. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237156
article
89

Title:
Challenges of Quality Management
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: PTTŻ Publishing House, 2012
Physical description:
215 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art. ; This book is issued on the occasion of 40th anniversary of the Department of Quality Management of Cracow University of Economics. 1972 - 2012, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935421-0-9
Nr:
2168232852
See related chapters
90

Title:
Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny = Improvement of an Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way with the Use of Self-Assessment Methods
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2012
Physical description:
282 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-63663-11-7
Nr:
2168246770
monograph
91

Author:
Title:
Wierzchołek góry lodowej
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 3, s. 11
Nr:
2168280675
varia
92

Author:
Dominik Zimon , Tadeusz Sikora
Title:
Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych = Assessment of Operation of the Quality Management System in Small and Medium Trade Organisations
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2012) , s. s. 21-32. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229644
article
93

Title:
Uwarunkowania wdrożenia w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji = Conditions for Implementing Information Security Management System in Organisation
Source:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 191-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232840
chapter in monograph
See main document
94

Title:
Consumer Behaviour at the Food Market
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245482
chapter in conference materials
95

Title:
Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-223
Nr:
2168238782
doctoral dissertation
96

Title:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Number:
R. 19, nr 1 (80), 2 (81), 3 (82), 4 (83), 5 (84), 6 (85)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2012
Nr:
2168298751
journal / series editorial
97

Title:
Realizacja założeń zasad GMP/GHP i systemu HACCP oraz samoocena poziomu wiedzy pracowników barów bistro = Realization of GMP/GHP and HACCP System Principles and the Bistro Employees Self-Assessment on Theirs Knowledge on Food Safety
Source:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (4) (2012) , s. 33-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168243838
article
98

Title:
Obligatory and Voluntary Food Safety Management Systems - the Up to Date Review
Source:
6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2012, s. 723-734. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-82-5
Nr:
2168245086
chapter in conference materials
99

Title:
Financial Performance of Polish Small and Medium Enterprises in Food Sector [dokument elektroniczny]
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245160
chapter in conference materials
100

Title:
Ocena polityki zintegrowanego systemu zarządzania = Assessment of Integrated Management System Policy
Source:
Ekonomia i Zarządzanie = Economy and Management. - t. 1, nr 1 (2012) , s. 105-112. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168242662
article
101

Author:
Janusz Ząbek , Tadeusz Sikora
Title:
Komunikacja organizacji z klientem zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008 a jakość usługi : wybrane dylematy w warunkach niejednoznacznych zależności
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 3-4 (2012) , s. 74-89 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168280673
article
102

Title:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012
Physical description:
727 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232814
See related chapters
103

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Towaroznawstwo żywności
Edition:
Wyd. 10
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012
Physical description:
267, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-09150-6
Nr:
2168269958
textbook
104

Title:
Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność = Quality of Life Management Determinants : the Services and Food
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012
Physical description:
526 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929209-6-0
Nr:
2168232802
105

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 851
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168221608
journal / series editorial
106

Title:
Funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach i ich wpływ na modernizację produktową = Quality Management Systems in Polish Enterprises and Their Influence on Product Modernisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 859 (2011) , s. 161-173. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218840
article
107

Title:
Kategorie i atrybuty informacji oraz jej ochrona = Categories and Attributes of Information Determining Effective Protection of Information in Organization
Source:
Problemy Jakości. - R. 43, nr 12 (2011) , s. 25-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168223008
article
108

Conference:
5th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2011-05-20 do 2011-05-20
Title:
Benefits of Implementation and Certification of Management Systems in the Food Industry Enterprises
Source:
5. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Mechanical Engineering, 2011, s. 625-629. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-68-9
Access mode:
Nr:
2168228616
chapter in conference materials
109

Author:
Title:
Zapewnianie jakości : od Biblii do ISO 22000
Source:
Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego : konferencja - Kraków: [b.w.], 2011, s. [61-81]
Nr:
2168268732
chapter in conference materials
110

Title:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Number:
R. 18, nr 1 (74), 2 (75), 3 (76), 4 (77), 5 (78), 6 (79)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2011
Nr:
2168298763
journal / series editorial
111

Conference:
5th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2011-05-20 do 2011-05-20
Title:
Customer Satisfaction of Food Quality and Safety Based on the Example of Bistro Bars in Poland
Source:
5. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Mechanical Engineering, 2011, s. 619-623. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-68-9
Access mode:
Nr:
2168228618
chapter in conference materials
112

Author:
Janusz Ząbek , Tadeusz Sikora
Title:
Refleksje nad jakością w odniesieniu do wybranych aspektów praktycznych
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 4 (2011) , s. 21-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168279953
article
113

Title:
Wpływ procesu rebrandingu na funkcjonowanie systemu HACCP w przedsiębiorstwie
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 204-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659857
chapter in monograph
See main document
114

Author:
Patrycja Reiss-Fizia , Tadeusz Sikora
Title:
Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym projakościowo
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 269-314
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226144
chapter in monograph
See main document
115

Author:
Janusz Ząbek
Title:
Badania satysfakcji klientów organizacji usługowej zarządzanej projakościowo
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-194
Nr:
2168221640
doctoral dissertation
116

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Analiza ryzyka jako fundament zarządzania ryzykiem na poziomie państwowym, gospodarczym i konsumenckim
Source:
Innowacyjność gospodarki mięsnej w Polsce : monografia naukowa / red. Stanisław Tyszkiewicz, Halina Witkowska - Warszawa: Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, 2011, s. 82-94. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7151-062-5
Nr:
2168262116
chapter in monograph
117

Title:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
322 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226032
See related chapters
118

Title:
Zachowania konsumentów na rynku barów bistro = Consumers' Behaviour in the Market for Bistro
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2011) , s. 39-49. - Summ., rez.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227464
article
119

Author:
Title:
Refleksje wiosenne
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 3, s. 26
Nr:
2168280039
varia
120

Author:
Grażyna Krasnowska , Tadeusz Sikora
Title:
Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta = Dietary Supplements vs Consumer Safety
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 4 (77) (2011) , s. 5-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168255080
article
121

Title:
Znaczenie informacji í konieczność jej ochrony : geneza zarządzania bezpieczeństwem informacji
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (23) (2011) , s. 23-34 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168253440
article
122

Title:
HACCP System Functioning Evaluation Model Based on Bistro Bars in Poland
Source:
Safety in Food Production Chain / red. Grażyna Krasnowska, Anna Salejda - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2011, s. 69-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7717-071-7
Nr:
2168233248
chapter in monograph
123

Title:
HACCP System Fuctioning Evaluation Model Based on Bistro Bars in Poland
Source:
Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2011, s. 113. - [odczyt: 15.05.2012]
ISBN:
978-83-7717-070-0
Access mode:
Nr:
2168228602
varia
124

Title:
Zagrożenia w produkcji i obrocie żywnością w opinii pracowników barów bistro = Hazards in Food Production and Trade in the Opinion of Bistro Bars Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 22 (2011) , s. 177-187. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 694)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168245036
article
125

Title:
Customer Satisfaction of Food Quality and Safety Based on the Example of Bistro Bars in Poland
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 10, no. 10 (2011) , s. 619-623. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168228610
article
126

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Towaroznawstwo żywności
Edition:
Wyd. 9
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011
Physical description:
267, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-09150-6
Nr:
2168272926
textbook
127

Author:
Janusz Ząbek , Tadeusz Sikora
Title:
Satysfakcja i lojalność : istota i trendy percepcji klientów w zmieniającym się otoczeniu organizacji = Satisfaction and Loyalty : the Role and Trends of Customers Perception in a Changing Environment of Organizations
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2011) , s. 2-9. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218078
article
128

Title:
Integracja systemów zarządzania = Integration of Management Systems - Literature Review
Source:
Problemy Jakości. - R. 43, nr 8 (2011) , s. 2-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168245134
article
129

Author:
Dominik Zimon
Title:
Uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w wybranych organizacjach handlowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
216 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-191
Nr:
2168219566
doctoral dissertation
130

Title:
Bariery wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 253-268
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226142
chapter in monograph
See main document
131

Author:
Title:
Wymagania prawa a rzeczywistość
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 10, s. 17
Access mode:
Nr:
2168280037
varia
132

Title:
Składniki kosztów wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej = Implementation and Certification Costs Components of a Quality Management System in Small and Medium Enterprises in the Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 874 (2011) , s. 37-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221604
article
133

Title:
Postrzeganie procesu certyfikacji przez organizacje zajmujące się przetwórstwem i obrotem produktów rolnictwa ekologicznego = Perception of the Certification Process of Processors and Traders of Organic Food Products
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (25) (2010) , s. 27-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229038
article
134

Title:
Integrated Management Systems Certification - Survey Results
Source:
Economics and Organization of Enterprise. - 01 (2010) , s. 45-53. - [odczyt: 27.06.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168254802
article
135

Title:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Number:
R. 17, nr 1 (68), 2 (69), 3 (70), 4 (71), 5 (72), 6 (73)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2010
Nr:
2168298785
journal / series editorial
136

Title:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010
Physical description:
618 s.: il.; 26 cm
Notes:
Spis treści i streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2163001050
137

Author:
Title:
Nowy podręcznik akademicki : "Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności"
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 10 (87) (2010) , s. 19
Nr:
2168279813
review
138

Author:
Title:
Zapewnianie jakości : od biblii do ISO 22000 : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2009/2010 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 47-54
ISBN:
978-83-7252-475-1
Nr:
2168279925
chapter in book
139

Conference:
17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Bukareszt, Rumunia, od 2010-08-21 do 2010-08-25
Title:
The Influence of Self-evaluation Concerning Food Safety Knowledge on Food Hygiene Perception of Bistro Bars Employees
Source:
Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 499-504. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 - Bibliogr.
Nr:
2165785474
article
140

Author:
Title:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
Source:
Problemy Jakości. - nr 11 (2010) , s. 52
Nr:
2168279819
review
141

Title:
Spełnienie wybranych wymagań rolnictwa ekologicznego w organizacjach prowadzących produkcję ekologiczną = Fulfillment of Selected Requirements of Organic Production in Enterprises where the Organic Food is Being Processed
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010) , s. 313-318. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166362015
article
142

Title:
Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010
Physical description:
220 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-929209-8-4
Nr:
2168262566
143

Title:
Czynniki kształtujące satysfakcję klienta oraz korzyści z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonalenia jakości = Factors Determining Customer Satisfaction and Benefits Caused by Customer Satisfaction Evaluation in Quality Improvement Process
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 171-181. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991260
chapter in monograph
See main document
144

Author:
Łukasz Ekiert , Tadeusz Sikora , Andrzej Świderski , Paweł Nowicki , Anna Jakubas
Title:
Branżowe systemy zarządzania
Source:
Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 201-317
ISBN:
978-83-7252-483-6
Nr:
2168306709
chapter in monograph
See main document
145

Title:
Rola stron internetowych w komunikacji z klientem na przykładzie certyfikowanych organizacji rolnictwa ekologicznego
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 160-165 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-305-4
Nr:
2162157817
chapter in monograph
See main document
146

Title:
Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
368 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-483-6
Nr:
51625
See related chapters
147

Author:
Title:
Wymagania prawa i rynku dotyczące bezpieczeństwa i jakości owoców
Source:
Jakość owoców : wymagania, prawa i rynkowa konieczność : XIII Ogólnopolska Konferencja pod honorowym patronatem Mariana Wesołowskiego, Lublin 10 grudnia 2010 / red. Eugenia Czernyszewicz - Lublin: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, 2010, s. 17-26 - Bibliogr.
Nr:
2168265592
chapter in conference materials
148

Author:
Title:
Systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 359-367 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028139
chapter in monograph
149

Title:
Czynniki kształtujące preferencje nabywców usług gastronomicznych : przegląd badań
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 222-225 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-305-4
Nr:
2162158810
chapter in monograph
See main document
150

Title:
Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa = The Influence of Resource and Partnership Criterion of the Polish Quality Award's Management Improvement Model on Enterprise Development Process
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2010) , s. 149-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237086
article
151

Author:
Title:
Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym
Source:
Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności 2 : materiały seminaryjne : Zakopane, 11-13 kwietnia 2010 - [Warszawa]: [Klub Polskie Forum ISO 9000], 2010, s. 47-55. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268980
chapter in conference materials
152

Author:
Marianna Wolańska , Tadeusz Sikora
Title:
Rola jakości i wdrażania systemów zarządzania jakością w przemyśle mleczarskim Ukrainy = The Role of Quality and Implementation of Quality Management Systems in the Ukrainian Dairy Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010) , s. 159-170. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698647
article
153

Author:
Title:
Katedra jakości
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (38) (2010) , s. 50-51
Access mode:
Nr:
2168279829
unreviewed article
154

Author:
Title:
Przedmowa kierownika Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum. - R. 3, nr 2 (6), s. 7
Nr:
2168265412
varia
155

Title:
Zasada elastyczności w stosowaniu systemu HACCP na przykładzie przedsiębiorstw przetwarzających produkty rolnictwa ekologicznego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2010) , s. 65-66. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51626
article
156

Title:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010
Physical description:
625 s.: il.; 26 cm
Notes:
Spis treści i streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162236242
See related chapters
157

Author:
Tomasz Hermaniuk , Tadeusz Sikora
Title:
Wdrażania systemów zarządzania jakością : korzyści i trudności = Quality Management Systems Implementation - Adventages and Difficulties
Source:
Problemy Jakości. - nr 5 (2010) , s. 7-11. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
51577
article
158

Author:
Title:
Świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności a satysfakcja klientów firmy
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
203 k.: il.; 30 cm
Notes:
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy nr N N112 054034, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-150
Nr:
51664
doctoral dissertation
159

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
387 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0238-6
Nr:
51693
monograph
160

Title:
Gastronomia : czym kierują się klienci?
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 4 (81) (2010) , s. 48-50
Nr:
2168244702
article
161

Author:
Title:
Chronić żywność i konsumenta
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 6 (2010) , s. 44-45
Access mode:
Nr:
2168279927
article
162

Title:
Zagrożenia występujące w produkcji wód mineralnych oraz miejsca monitorowania tych zagrożeń = Hazards and their Monitoring in Production of Mineral Waters
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010) , s. 185-195. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166333043
article
163

Author:
Title:
Szanse i zagrożenia wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Żywności
Source:
Jak efektywnie funkcjonować na rynku produktów żywnościowych: prawo, bezpieczeństwo, jakość : materiały konferencyjne - Kraków-Tyniec: [s.n.], 2009, s. [12 k.]
Nr:
2168269008
poster
164

Title:
Bezpieczeństwo i higiena żywności w opinii pracowników wybranej sieci barów bistro = Food Hygiene and Safety in the Opinion of Employees of One Selected Chain of Bistro Bars
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (64) (2009) , s. 145-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166700873
article
165

Title:
Effective Risk Communication at the Food Market
Source:
New Concepts in Food Evaluation : Nutraceuticals - Analyses - Consumer / red. Tadeusz Trziszka, Maciej Oziembłowski - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2009, s. 349-357 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; 74)
ISBN:
978-83-60574-68-3
Nr:
2168271078
chapter in monograph
166

Author:
Marianna Wolańska
Title:
Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością w ukraińskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w perspektywie integracji z Unią Europejską
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
171 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-120
Nr:
51485
doctoral dissertation
167

Author:
Tadeusz Sikora , Janusz Ząbek
Title:
Wskaźniki jakości usług jako determinanty funkcjonowania i rozwoju serwisu samochodowego : analiza przypadku
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 2 (16) (2009) , s. 70-79 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165070758
article
168

Author:
Title:
Kalendarium Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Source:
Geneza i pierwsze 15 lat działalności Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (1990-2005) / [oprac. Tadeusz SIKORA] - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2009, s. 181-207
ISBN:
978-83-924646-8-6
Nr:
2168265334
chapter in book
See main document
169

Title:
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej
Source:
Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 465-476. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-5-5
Nr:
2165661022
chapter in monograph
170

Author:
Tadeusz Sikora , Janusz Ząbek
Title:
Zarządzanie a wzrost konkurencyjności autoryzowanych dealerów samochodowych
Source:
Problemy Jakości. - nr 3 (2009) , s. 27-32 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
50164
article
171

Author:
Title:
Kultura jakości w organizacji zarządzanej projakościowo
Source:
Zarządzanie jakością i personelem / red. Stanisław Minta - Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych, 2009, s. 109-117. - Artykuł wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 8 - 9 maja 2009 r. - Bibliogr.
ISBN:
63-555-5522543
Nr:
2168263118
chapter in monograph
172

Author:
Title:
Znaczenie szkoleń i doskonalenia personelu w systemie zarządzania jakością
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2009, s. 223-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-4-3
Nr:
2162149565
chapter in monograph
See main document
173

Title:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Number:
R. 16, nr 1 (62), 2 (63), 3 (64), 4 (65), 5 (66), 6 (67)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2009
Nr:
2168298787
journal / series editorial
174

Title:
Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością = Leadership - One of the Quality Management Pillars
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2009) , s. 47-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2164990875
article
175

Title:
Effective Risk Communication at the Food Market
Source:
4th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 24-25 September 2009 / red. Tadeusz Trziszka - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2009, s. 213. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-60574-65-2
Nr:
2168279719
varia
176

Author:
Title:
Zapewnianie jakości : od Biblii do ISO 22000
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (31) (2009) , s. 12-13
Access mode:
Nr:
2168274451
unreviewed article
177

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Towaroznawstwo żywności
Edition:
Wyd. 8
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
Physical description:
267, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-09150-6
Nr:
2168269968
textbook
178

Title:
Wpływ certyfikacji systemu zarządzania jakością na syntetyczny wskaźnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2009) , s. 42-44. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50046
article
179

Author:
Title:
Działalność Zarządu Głównego
Source:
Geneza i pierwsze 15 lat działalności Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (1990-2005) / [oprac. Tadeusz SIKORA] - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2009, s. 28-41
ISBN:
978-83-924646-8-6
Nr:
2168265338
chapter in book
See main document
180

Title:
Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Constant improvement - practical implementation of ISO 9001 rule
Source:
Problemy Jakości. - nr 10 (2009) , s. 34-38. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
50168
article
181

Author:
Title:
Kultura jakości w organizacji zarządzanej projakościowo
Source:
VIII Ogólnopolskie Sympozjum "Jakość w Opiece Zdrowotnej - Mazowieckie Forum Dyskusyjne" Maków Mazowiecki/Kaszewiec 8-9 czerwca 2009 r. - [s.n]: [s.n.], 2009, s. 47-57 - Bibliogr.
Nr:
2168265020
chapter in conference materials
182

Title:
Bistro Cafeterias' Consumers' Satisfaction of Service and Awareness on Food Safety = Świadomość klientów sieci barów bistro w zakresie bezpieczeństwa żywności i poziom ich satysfakcji z usługi gastronomicznej
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (19) (2009) , s. 40-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50057
article
183

Author:
Title:
Zarządzanie procesem produkcji
Publisher address:
[s.n.]: [s.n.], 2009
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Projekt "Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Bibliogr.
Nr:
2168279147
report
184

Title:
Model doskonalący i korygujący działanie organizacji = Improving and Correctional Company Operating Model
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50148
article
185

Title:
Geneza i pierwsze 15 lat działalności Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (1990-2005)
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2009
Physical description:
[2], 229 s.: il.; 24 cm.
ISBN:
978-83-924646-8-6
Nr:
2168265330
See related chapters
186

Title:
Efekty wdrożenia systemów jakości = The Effects of TQM Implementation
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2009) , s. 87-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50356
article
187

Title:
Strategia a rozwój przedsiębiorstwa = Strategy and Enterprise Development
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2009) , s. 3-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50192
article
188

Author:
Title:
Specyfikacja techniczna = Technical Specification
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 413
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289215
lexical items
189

Author:
Title:
Dyrektywa = Directive
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 109
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286435
lexical items
190

Author:
Title:
Certyfikacja = Certification
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 69
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285941
lexical items
191

Author:
Title:
Magazynowanie = Storage
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 245
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288965
lexical items
192

Author:
Title:
Wymaganie = Requirement
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 495
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289571
lexical items
193

Author:
Title:
Wyrób = Product
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 498
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289575
lexical items
194

Author:
Title:
Konsens = Consensus
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 203
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288145
lexical items
195

Author:
Title:
Kompetencje = Competences
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 200
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288143
lexical items
196

Author:
Title:
Reklamacja = Complaint
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 377
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289197
lexical items
197

Author:
Title:
Cechy ekonomiczne = Economical Characteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285917
lexical items
198

Author:
Title:
Ciągłe doskonalenie = Continuous Improvement
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 81
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285953
lexical items
199

Author:
Title:
Dostawca = Supplier
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 104
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286431
lexical items
200

Author:
Title:
Norma wyrobu = Product Standard
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 292
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289009
lexical items
201

Author:
Title:
Biznes żywnościowy = Food Business
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 57
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285903
lexical items
202

Author:
Title:
Zapewnienie jakości = Quality Assurance
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 507
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289595
lexical items
203

Author:
Title:
Sterowanie jakością = Quality Control
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 415
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289221
lexical items
204

Author:
Title:
Wpływ funkcjonowania systemu zarządzania jakością i filozofii TQM na efektywność małych i średnich przedsiębiorstw
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
155 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-79
Nr:
51611
doctoral dissertation
205

Author:
Title:
Żywność gwarantowanej jakości = Quality Assurance Food
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 521
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289657
lexical items
206

Author:
Title:
Norma = Standard
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288981
lexical items
207

Author:
Title:
Żywność = Food
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 521
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289655
lexical items
208

Author:
Title:
Cechy logistyczne = Logistic Characteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 68
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285933
lexical items
209

Author:
Title:
Doskonalenie jakości = Quality Improvement
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 104
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286429
lexical items
210

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo spożywcze = Food Enterprise
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 363
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289183
lexical items
211

Author:
Title:
Rola kultury w organizacji zarządzanej projakościowo = Quality Culture in a Pro-quality Managed Organization
Source:
Jakość w biznesie : Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, 28 - 31.03.2008 - Warszawa: Klub Polskie Forum ISO 9000, 2008, s. 19-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168279729
chapter in conference materials
212

Author:
Title:
Ocena zgodności = Conformity Assessment
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 297
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289073
lexical items
213

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Obligatory and Non-Obligatory Quality and Food Safety Management Systems in United Europe
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 331-336. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165821506
chapter in conference materials
214

Author:
Title:
Jednostka certyfikująca = Certification Body
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287891
lexical items
215

Author:
Title:
Zakład = Factory
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 502-503
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289581
lexical items
216

Author:
Title:
Rozporządzenie = Regulation
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 383
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289199
lexical items
217

Author:
Title:
Cechy ergonomiczne = Ergonomic Characteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285919
lexical items
218

Author:
Title:
Higiena żywności = Food Hygiene
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 159
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286453
lexical items
219

Author:
Title:
Certyfikat zgodności = Certificate of Conformity
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 69
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285945
lexical items
220

Author:
Title:
Jednostka akredytująca = Accreditation Body
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287889
lexical items
221

Author:
Title:
Europejski Komitet Normalizacyjny do spraw Elektrotechniki
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 122-123
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286447
lexical items
222

Author:
Title:
Dywersyfikacja = Diversification
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 110
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286437
lexical items
223

Author:
Title:
Decyzja = Decision
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 94
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285965
lexical items
224

Author:
Title:
Weryfikacja = Verification
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 473
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289563
lexical items
225

Author:
Title:
Norma danych = Standard on Data to be Provided
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288997
lexical items
226

Author:
Title:
Sortyment = Assortment
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 412
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289203
lexical items
227

Author:
Title:
50 lat PCBC : współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
Source:
ABC Jakości = Quality Review. - nr 3-4 (55-56), s. 48-49
Nr:
2168279749
varia
228

Author:
Title:
Data minimalnej trwałości = Best Before, Date of Minimum Durability
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 93
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285963
lexical items
229

Author:
Title:
Normalizacja = Standardization
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 292
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289053
lexical items
230

Author:
Title:
Nowa żywność = Novel Food
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 292-293
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289055
lexical items
231

Author:
Title:
Księga jakości = Quality Manual
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 217
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288919
lexical items
232

Author:
Title:
System jakości = Quality System
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289241
lexical items
233

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
System HACCP jako narzędzie sterowania bezpieczeństwem żywności
Source:
Mikrobiologia techniczna. T. 2, Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności / red. Zdzisława Libudzisz, Krystyna Kowal, Zofia Żakowska - Warszawa: Wydaw. PWN, 2008, s. 379-389
ISBN:
978-83-01-15223-0
Nr:
2168262482
chapter in monograph
234

Author:
Title:
Produkcja pierwotna = Basic Production
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 354
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289129
lexical items
235

Author:
Title:
Analiza ryzyka = Risk Analysis
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 26
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168283225
lexical items
236

Author:
Title:
Obiekt = Object
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 294
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289063
lexical items
237

Author:
Title:
Jakość żywności = Food Quality
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287885
lexical items
238

Author:
Title:
Działania korygujące = Corrective Actions
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 110
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286439
lexical items
239

Author:
Title:
Metoda badania = Test Method
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 259
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288967
lexical items
240

Title:
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji
Source:
Problemy Jakości. - nr 4 (2008) , s. 35-38 - Bibliogr.
Nr:
50188
article
241

Author:
Title:
Kryterium = Criterion
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 215
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288157
lexical items
242

Author:
Title:
Kwalitologia = Quality Theory
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 220
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288925
lexical items
243

Author:
Title:
Konsument finalny = Final consumer
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 205
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288149
lexical items
244

Author:
Title:
Cechy estetyczne = Aesthetics Characteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285921
lexical items
245

Author:
Title:
Audytor = Auditor
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 33
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285893
lexical items
246

Author:
Title:
Urzędowa kontrola żywności = Official Food Control
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 465
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289349
lexical items
247

Author:
Title:
Produkty przetworzone = Processed Products
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 355
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289137
lexical items
248

Author:
Title:
Niezawodność = Dependability
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 289-290
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288979
lexical items
249

Author:
Title:
Badanie = Test
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 38
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285899
lexical items
250

Author:
Title:
Zapis = Record
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 507
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289597
lexical items
251

Author:
Title:
Badanie biegłości labolatorium = Laboratory Proficiency Testing
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 38
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285901
lexical items
252

Title:
Wpływ certyfikacji systemu zarządzania jakością na wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej
Source:
Problemy Jakości. - nr 6 (2008) , s. 30-32
Nr:
50190
article
253

Author:
Title:
Cechy krytyczne = Critical Characteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285931
lexical items
254

Author:
Title:
Logistyka = Logistics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 242
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288963
lexical items
255

Author:
Title:
System analizy zagrożeń i krytycznego punktu kontroli = Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289239
lexical items
256

Author:
Title:
Obrót żywnością = Food Trade
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 296
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289067
lexical items
257

Author:
Title:
Kwestionariusz = Form, Questionnaire, Inquiry Sheet
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 230
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288931
lexical items
258

Author:
Title:
Cykl życia produktu na rynku = Product Life Cycle
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 86
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285961
lexical items
259

Author:
Title:
Dokument = Document
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 103
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286417
lexical items
260

Author:
Title:
Liczebność próbki = Sample Size
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 238
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288955
lexical items
261

Title:
Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją
Source:
Problemy Jakości. - nr 11 (2008) , s. 16-21 - Bibliogr.
Nr:
50184
article
262

Author:
Title:
Cechy jakościowe = Quality Characteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285925
lexical items
263

Author:
Title:
Konsument = Consumer
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 205
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288147
lexical items
264

Author:
Title:
Specyfikacja = Specification
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 413
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289211
lexical items
265

Author:
Title:
Dowód obiektywny = Objective Evidence
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 104
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286433
lexical items
266

Author:
Title:
Norma badań = Testing Standard
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288983
lexical items
267

Author:
Title:
Proces = Process
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 354
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289127
lexical items
268

Author:
Tomasz Hermaniuk
Title:
System zarządzania jakością jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych organizacji sektora górnictwa naftowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
184 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-76
Nr:
51610
doctoral dissertation
269

Author:
Title:
Produkty pierwotne = Basic Products
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 355
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289133
lexical items
270

Author:
Conference:
V Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2008-05-15 do 2008-05-16
Title:
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008, s. 177-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-0-5
Nr:
2168218674
chapter in conference materials
See main document
271

Author:
Title:
Norma usługi = Service Standard
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291-292
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289007
lexical items
272

Author:
Title:
Weryfikacja systemu HACCP = HACCP Verification
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 473
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289565
lexical items
273

Author:
Title:
Etykieta = Label
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 122
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286443
lexical items
274

Author:
Title:
Krok = Step
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 212
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288153
lexical items
275

Author:
Title:
Krytyczny punkt kontrolny = Critical Control Point (CCP)
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 215
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288917
lexical items
276

Author:
Title:
Klasa = Class
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 193
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287895
lexical items
277

Author:
Title:
System akredytacji = Accreditation System
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289237
lexical items
278

Author:
Title:
Prawo żywnościowe = Food Law
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 351-352
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289123
lexical items
279

Author:
Title:
Legalizacja = Attestation
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 233
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288943
lexical items
280

Author:
Title:
Atest = Atest
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 32
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285889
lexical items
281

Author:
Title:
Kwantyfikacja = Quantyfication
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 221
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288927
lexical items
282

Author:
Title:
Kwalimetria = Quality Metrology
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 220
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288923
lexical items
283

Author:
Title:
Norma podstawowa = Basic Standard
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289001
lexical items
284

Author:
Title:
Ocena ryzyka = Risk Evaluation
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 297
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289071
lexical items
285

Author:
Title:
Model zapewnienia jakości = Quality Assurance Model
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 280
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288973
lexical items
286

Author:
Title:
Produkcja środków spożywczych = Food Production
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 355
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289131
lexical items
287

Author:
Title:
Produkty nieprzetworzone = Non Processed Products
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 355
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289139
lexical items
288

Title:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008
Physical description:
716 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
51852
289

Author:
Title:
Środek spożywczy zepsuty = Bad Food
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 439
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289345
lexical items
290

Author:
Title:
Zarządzanie jakością = Quality Management
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 508
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289651
lexical items
291

Author:
Title:
Norma terminologiczna = Terminology Standard
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289005
lexical items
292

Author:
Title:
Asortyment = Assortment
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 32
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285887
lexical items
293

Title:
Badania wypływu systemu ISO 9001 na wybrane wskaźniki finansowe przedsiębiorstw branży spożywczej z wykorzystaniem metody Du Ponta
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 4 (14) (2008) , s. 38-41 - Bibliogr.
Nr:
2165694683
article
294

Author:
Title:
Cechy ekologiczne = Ecological Characteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285913
lexical items
295

Author:
Title:
Europejski Komitet Normalizacyjny
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 122
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286445
lexical items
296

Author:
Title:
Jakość eksploatacji = Exploitation Quality
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 174
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286463
lexical items
297

Author:
Title:
Plan jakości = Quality Plan
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 336
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289085
lexical items
298

Author:
Title:
Zanieczyszczenie = Contamination
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 506
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289591
lexical items
299

Author:
Title:
Zarządzanie = Management
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 508
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289599
lexical items
300

Author:
Title:
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach, RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289247
lexical items
301

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem = Risk Management
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 508
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289653
lexical items
302

Author:
Title:
Wprowadzenie na rynek = Launching into the Market
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 489
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289569
lexical items
303

Author:
Title:
System = System
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289225
lexical items
304

Author:
Title:
System zarządzania = Management System
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289299
lexical items
305

Author:
Title:
Identyfikowalność = Tracebility
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 165
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286455
lexical items
306

Author:
Title:
Polityka jakości = Quality Policy
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 344
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289091
lexical items
307

Author:
Title:
Jakość = Quality
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 174
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286459
lexical items
308

Author:
Title:
Funkcjonalność = Ergonomics, Functionality
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 138
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286451
lexical items
309

Conference:
V Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2008-05-15 do 2008-05-16
Title:
Przesłanki wdrożenia rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008, s. 19-24. - [odczyt: 30.09.2011] - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-0-5
Access mode:
Nr:
2168218658
chapter in conference materials
See main document
310

Author:
Title:
Środek spożywczy o niewłaściwej jakości zdrowotnej = Wrong Health Quality Food
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 439
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289303
lexical items
311

Author:
Title:
Geneza systemów zarządzania jakością
Source:
Zarządzanie jakością i personelem / red. Stanisław Minta - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2008, s. 6-8 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927086-0-5
Nr:
2168279717
chapter in conference materials
312

Author:
Title:
Zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego = Mass Feeding Closed Place
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 503
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289585
lexical items
313

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Polish Consumers' Awareness and Satisfaction on Food Safety
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 991-996. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233962
chapter in conference materials
314

Author:
Title:
System oceny zgodności = Conformity Assessment System
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289245
lexical items
315

Title:
Bezpieczeństwo i higiena żywności w opinii pracowników wybranej sieci barów bistro
Source:
I Sympozjum Inżynierii Żywności : organizowane z okazji XXX-lecia powołania specjalizacji Inżynieria Żywności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW, Warszawa, 5-6 czerwca 2008 / red. Ewa Jakubczyk - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 80. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7244-966-5
Nr:
2168279747
chapter in conference materials
316

Author:
Title:
Planowanie jakości = Quality Planning
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 337
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289087
lexical items
317

Author:
Title:
Jednostka akredytowana = Accredited Body
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287887
lexical items
318

Author:
Title:
Metrologia = Metrology
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 262
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288969
lexical items
319

Author:
Title:
Charakteryzacja zagrożeń = Hazard Description
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 69
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285949
lexical items
320

Author:
Title:
Legalizacja narzędzi pomiarowych = Survey Tools Attestation
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 233
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288947
lexical items
321

Author:
Title:
Działania zapobiegawcze = Preventative Measures
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 110
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286441
lexical items
322

Author:
Title:
Surowiec = Raw Material
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 424
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289223
lexical items
323

Author:
Title:
Zagrożenie = Hazard
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 502
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289579
lexical items
324

Author:
Title:
Kodeks postępowania = Code of pracice
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 197
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288135
lexical items
325

Author:
Title:
Walidacja = Validation
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 468
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289561
lexical items
326

Author:
Title:
Norma procesu = Process Standard
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289003
lexical items
327

Author:
Title:
Plan audytu = Audit Plan
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 336
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289081
lexical items
328

Author:
Title:
Najwyższe kierownictwo = Top Management
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 285
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288977
lexical items
329

Author:
Title:
System zarządzania jakością = Quality Management System
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429-430
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289301
lexical items
330

Title:
Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Inner Client - Practical Realisation of the ISO 9001 Rule
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (134) (2008) , s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50213
article
331

Author:
Title:
Termin przydatności do spożycia = Best Berore, Use-by ..., Last Date of Use
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 444
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289347
lexical items
332

Author:
Title:
Podmiot działający na ryku spożywczym = Transactor of Food Market
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 340
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289089
lexical items
333

Author:
Title:
Właściwość = Chatacteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 485
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289567
lexical items
334

Author:
Title:
Środek spożywczy zafałszowany = Falsified Food
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 439
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289307
lexical items
335

Author:
Title:
Zalecenia i opinie = Recommendations and Opinions
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 504
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289587
lexical items
336

Author:
Title:
Norma interfejsu = Interface Standard
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288999
lexical items
337

Author:
Title:
Przegląd systemu HACCP = HACCP System Check
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 363
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289185
lexical items
338

Author:
Title:
Laboratorium badawcze = Testing Laboratory
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 230
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288941
lexical items
339

Author:
Title:
Kompatybilność = Compatybility
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 200
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288141
lexical items
340

Author:
Title:
Monitoring = Monitoring
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 280
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288975
lexical items
341

Author:
Title:
Cechy klasyfikujące = Rating Characteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285929
lexical items
342

Title:
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008
Physical description:
156 [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-08781-3
Nr:
2168272934
textbook
343

Author:
Title:
Cechy techniczne = Technical Characteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 68
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285935
lexical items
344

Author:
Title:
Kryteria akredytacji = Accreditation Criteria
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 215
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288155
lexical items
345

Author:
Title:
Pętla jakości = Quality Circle
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 330
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289077
lexical items
346

Author:
Title:
Procedura = Procedure
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 353
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289125
lexical items
347

Author:
Title:
Dobra praktyka higieniczna = Good Hygiene Practice
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 99
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286413
lexical items
348

Author:
Title:
Informowanie o ryzyku = Risk Communication
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 167
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286457
lexical items
349

Author:
Title:
Kontrola = Inspection
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 206
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288151
lexical items
350

Author:
Title:
Zadowolenie klienta = Customer Satisfaction
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 502
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289577
lexical items
351

Author:
Title:
Organizacja = Organization
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 311
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289075
lexical items
352

Author:
Title:
Środek spożywczy szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka = Harmful Food for Health or Humans Life
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 439
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289305
lexical items
353

Author:
Title:
Akredytacja = Accreditation
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 15
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168280031
lexical items
354

Author:
Title:
Zakład żywienia zbiorowego = Mass Feeding Place
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 503
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289583
lexical items
355

Author:
Title:
Limit krytyczny = Critical Limit
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 239
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288957
lexical items
356

Author:
Title:
Jakość projektu = Quality of Design
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 174-175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286467
lexical items
357

Author:
Title:
Cechy użytkowe = Usable Characteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 68
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285939
lexical items
358

Author:
Title:
Akceptacja konsumencka = Consumer Acceptance
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 14
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168280027
lexical items
359

Title:
Obligatory and Non-Obligatory Quality and Food Safety Management Systems in United Europe = Obligatoryjne i dobrowolne systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w Unii Europejskiej
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (17) (2008) , s. 18-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166507736
article
360

Author:
Title:
Jakość wykonania = Realization Quality
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286469
lexical items
361

Author:
Title:
Jakość optymalna = Optimal Quality
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 174
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286465
lexical items
362

Author:
Title:
Diagram przepływu = Flow Diagram
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 98
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285971
lexical items
363

Author:
Title:
Plan HACCP = HACCP Plan
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 336
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289083
lexical items
364

Author:
Title:
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 123
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286449
lexical items
365

Author:
Title:
Ankieta = Questionnaire
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 27
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168283231
lexical items
366

Author:
Title:
System klasyfikacyjny = Classification System
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289243
lexical items
367

Author:
Title:
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu żywnościowym
Source:
Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności : materiały seminaryjne : Zakopane, 16-18.11.2008 r. - [Warszawa]: [Klub Polskie Forum ISO 9000], 2008, s. 21-30. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168269048
chapter in conference materials
368

Author:
Title:
Audyt systemu HACCP = HACCP System Audit
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 33
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285891
lexical items
369

Author:
Title:
Klient = Customer
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 195
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287901
lexical items
370

Author:
Title:
Cecha = Characteristics
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285905
lexical items
371

Author:
Title:
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna = International Organization for Standardization (ISO)
Source:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 265
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288971
lexical items
372

Author:
Grażyna Krasnowska , Tadeusz Sikora
Title:
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności. Cz. 2
Source:
Magazyn Przemysłu Mięsnego. - 8-9 (2007) , s. 14, 16, 18
Nr:
2168279799
article
373

Title:
Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
323 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-46
Nr:
52369
doctoral dissertation
374

Author:
Title:
Food Quality and Safety Assurance Systems
Source:
Laboralim 2007 : zborník prednáškových a posterových príspevkov zo XVI. Medzinárodnej konferencie o analytických metódach v potravinárstve v súlade s harmonizáciou legislatívy EÚ v dňoch 7. a 8. februára 2007 v Banskej Bystrici / red. Ladislav Starúch, Helena Morávková - Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007, s. 22-32 - Bibliogr.
ISBN:
80-227-2222-7
Nr:
2168279797
chapter in conference materials
375

Title:
Food Safety Assurance According to Codex Alimentarius and ISO 22000 Standard = Zapewnienie bezpieczeństwa żywności według Kodeksu Żywnościowego i Normy ISO 22000:2005
Source:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - Vol. 57, no. 4 (C) (2007) , s. 489-493. - Summ., streszcz. [odczyt: 23.01.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168243468
article
376

Author:
Grażyna Krasnowska , Tadeusz Sikora
Title:
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności
Source:
Magazyn Przemysłu Mięsnego. - 7 (2007) , s. 8, 10
Nr:
2168279793
article
377

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Mieczysław Skrzypek
Title:
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007
Physical description:
157, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-07246-8
Nr:
2168272942
textbook
378

Author:
Grażyna Krasnowska , Wojciech Sołtysik , Tadeusz Sikora
Title:
Funkcjonowanie systemów GMP i GHP w wybranych zakładach mięsnych
Source:
Gospodarka Mięsna. - nr 2 (59) (2007) , s. 12-17
Nr:
2168279791
article
379

Title:
Food Safety Assurance According to Codex Alimentarius and ISO 22000 Standard = Zapewnienie bezpieczeństwa żywności według Kodeksu Żywnościowego i Normy ISO 22000:2005
Source:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / red. Józefa Chrzanowska - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 23-24
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2168218952
varia
380

Author:
Title:
Opracowanie produktów spożywczych : podejście marketingowe
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - 1 (50) (2007) , s. 187-188
Nr:
2168279771
review
381

Author:
Title:
Opracowanie produktów spożywczych : podejście marketingowe
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 61, nr 4 (2007) , s. 51
Nr:
2168279777
review
382

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Katarzyna Godlewska
Title:
System HACCP w handlu detalicznym
Publisher address:
Warszawa: SITSpoż, 2007
Physical description:
48 s.
Nr:
2168279801
book
383

Title:
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (2) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (2)
Source:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 12 (2007) , s. 38-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165766247
article
384

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Towaroznawstwo żywności
Edition:
Wyd. 7
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007
Physical description:
267, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-09150-6
Nr:
2168269940
textbook
385

Title:
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (1) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (1)
Source:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 9 (2007) , s. 28-30. - Summ.
Nr:
2165766168
article
386

Author:
Tadeusz Sikora , Patrycja Reiss
Title:
Kultura jakości w organizacji zarządzanej projakościowo = Quality Culture in a Pro-quality Management Organization
Source:
Piwowarstwo polskie w Unii Europejskiej : XII Szkoła Technologii Fermentacji, Wrocław-Kliczków, 21-24 marca 2007 = Polish Brewering in European Union - Worcław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2007, s. 188-199. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-923549-0-7
Nr:
2168274837
chapter in conference materials
387

Author:
Tadeusz Sikora , Patrycja Reiss
Title:
Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym przez jakość
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 77-89 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166348445
chapter in conference materials
See main document
388

Title:
The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
300 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2167711692
See related chapters
389

Author:
Title:
Żywność bezpieczna
Source:
Kurier AE. - lipiec, s. 20-21
Nr:
2168279617
varia
390

Author:
Title:
Aktualny stan prac nad rozporządzeniem Parlamentu i Rady Unii Europejskiej w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
Source:
Aktualne zmiany prawa żywnościowego : [Konferencja Naukowa Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Spożywczy", Warszawa 24-25.10.2006 r.. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168279651
varia
391

Title:
Systemy jakości w organizacjach turystycznych
Source:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 431-438 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165775477
chapter in monograph
392

Author:
Tadeusz Sikora , Agnieszka Bałaga
Title:
Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 na przykładzie przedsiębiorstw usługowych = Evaluation of the Functioning of the ISO 9000 Quality Management System Exemplified by Service Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006) , s. 111-131. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52118
article
393

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2006-05-18 do 2006-05-19
Title:
Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 125-128 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2168218654
chapter in conference materials
See main document
394

Title:
Zagrożenia występujące w produkcji wód mineralnych oraz miejsca monitorowania tych zagrożeń : [komunikat naukowy]
Source:
Konferencja Naukowa nt. "Woda dla zdrowia" : Kraków, 12-13 maja 2006 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, 2006, s. 1
Nr:
2168279627
varia
395

Author:
Tadeusz Sikora , Patrycja Reiss
Title:
Kapitał ludzki w kształtowaniu i doskonaleniu kultury jakości
Source:
Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 75-82. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-914730-9-0; 978-83-914730-9-2
Nr:
2168264082
chapter in monograph
396

Author:
Anna Strada , Tadeusz Sikora , Wiktor Adamus
Title:
Czynniki kształtujące poziom świadomości konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (czerwiec) (2006) , s. 427-432
Nr:
2168271212
article
397

Title:
Zakres badań satysfakcji klienta w przedsiębiorstwach turystycznych - wyniki badań : [komunikat naukowy]
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 144-151 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166373742
chapter in conference materials
See main document
398

Author:
Title:
Rozporządzenie Parlamentu i Rady UE w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności - wprowadzenie do problematyki
Source:
Europejskie i krajowe zmiany prawa żywnościowego : [Konferencja Naukowa Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Spożywczy", Wrocław 5 i 6 grudnia 2006 r.. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168279655
varia
399

Author:
Title:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności a cele i wskaźniki jakości
Source:
Zarządzanie celami i wskaźnikami jakości : materiały seminaryjne : Jurata, 14-16 maja 2006 r. - Warszawa: Klub Polskie Forum ISO 9000, 2006, s. 59-71 - Bibliogr.
ISBN:
83-906365-6-5
Nr:
2168269050
chapter in conference materials
400

Title:
Wykorzystanie tradycyjnych narzędzi wspomagających zarządzanie jakością
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2006) , s. 31-34 - Bibliogr.
Nr:
51786
article
401

Author:
Marianna Wolańska , Tadeusz Sikora
Title:
Ukraina wobec członkostwa w WTO i UE
Source:
Problemy Jakości. - nr 10 (2006) , s. 32-35 - Bibliogr.
Nr:
51968
article
402

Title:
Quality Systems in Travel Offices
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168279623
varia
403

Conference:
V Konferencja Naukowa "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość", Kraków, Polska, od 2006-09-21 do 2006-09-22
Title:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
405 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
52165
conference materials
See related chapters
404

Author:
Title:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności a cele i wskaźniki jakości
Source:
Zarządzanie celami i wskaźnikami jakości : materiały seminaryjne : Zakopane, 26-28 luty 2006 r. - Warszawa: Klub Polskie Forum ISO 9000, 2006, s. 85-97 - Bibliogr.
Nr:
2168279641
chapter in conference materials
405

Author:
Title:
Jak przygotować artykuł naukowy do publikacji
Source:
XI Sesja Młodej Kadry PTTŻ "Jakość i prozdrowotne cechy żywności", Warszawa 24-25.05.2006 r. : materiały konferencyjne. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168279647
varia
406

Title:
Preface
Source:
The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Tadeusz SIKORA, Anna Strada - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 5-6
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2168279615
preface / summary
See main document
407

Title:
Badania satysfakcji klientów w przedsiębiorstwach : [komunikat naukowy]
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 218-223 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166375690
chapter in conference materials
See main document
408

Title:
New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage
Source:
The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Tadeusz SIKORA, Anna Strada - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 15-25 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2167710859
chapter in monograph
See main document
409

Title:
Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach - wyniki badań
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 2 (4) (2006) , s. 77-79
Nr:
2168279611
article
410

Title:
Badania satysfakcji klientów w świetle normy ISO 9001:2000
Source:
Problemy Jakości. - R. 37, nr 6 (2005) , s. 41-42 - Bibliogr.
Nr:
2168237044
article
411

Title:
Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession
Source:
The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Petros Soldatos, Stelios Rozakis - Athens: Agricultural University, 2005, s. 75-84 - Bibliogr.
ISBN:
960-85847-9-5
Nr:
2167713066
chapter in monograph
412

Author:
Joanna Dziadkowiec , Izabela Rebelka , Tadeusz Sikora
Title:
Badanie zadowolenia klientów w biurze podróży
Source:
Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 424-431. - Streszcz.
ISBN:
83-7378-204-4
Nr:
2168263974
chapter in monograph
413

Author:
Maria Musiał , Tadeusz Sikora
Title:
Standardy BRC i IFS
Source:
Agro Przemysł. - nr 5 (2005) , s. 37-39
Nr:
2168248930
article
414

Author:
Title:
Systemowe zarządzanie jakością
Source:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 7-11
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
2166497472
chapter in monograph
See main document
415

Author:
Tadeusz Sikora , Patrycja Reiss
Title:
Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym przez jakość
Source:
Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 152-161. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-204-4
Nr:
2168263978
chapter in monograph
416

Author:
Title:
Metody i systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego = Methods and Systems to Ensure the animal food Quality and Safety
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego : II międzynarodowa konferencja - Wrocław: Akademia Rolnicza, 2005, s. 10-11. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168279683
varia
417

Author:
Conference:
II Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2005-05-19 do 2005-05-20
Title:
Uwarunkowania wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 136-139 - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-9-4
Nr:
2168218706
chapter in conference materials
See main document
418

Author:
Title:
Koszty jakości w systemie zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
210 k.: il. kolor.; 30 cm + Autoreferat: 23 k
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/284
Nr:
2168221238
doctoral dissertation
419

Title:
Systemy zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach = Quality Management Systems in Polish Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 3 (2005) , s. 44-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52440
article
420

Author:
Title:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności a cele i wskaźniki jakości
Source:
Zarządzanie celami i wskaźnikami jakości : materiały seminaryjne : Kazimierz Dolny, 3-5 lipca 2005 r. - Warszawa: Klub Polskie Forum ISO 9000, 2005, s. 79-91 - Bibliogr.
Nr:
2168279681
chapter in conference materials
421

Author:
Title:
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - system HACCP
Publisher address:
Kraków: Akademia Inżyniera, 2005
Physical description:
31 k.
Notes:
Materiały szkoleniowe "Audyt wewnętrzny systemów zarządzania HACCP" (Projekt Akademii Inżyniera),
Nr:
2168279687
book
422

Author:
Title:
Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 59, nr 12 (2005) , s. 41
Nr:
2168279685
review
423

Title:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
141 s.: wykr.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
52531
See related chapters
424

Author:
Title:
Methods and Systems of Food Quality and Safety Assurance = Metody i systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności
Source:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - Vol. 14/55, no. 1(S) (2005) , s. 41-48. - Summ., streszcz. [odczyt: 06.03.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168248672
article
425

Author:
Title:
Tożsamość paczki flaków
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 6 (2005) , s. 10, 12-13
Nr:
2168279679
article
426

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia i definicje
Source:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 12-21
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
2166497473
chapter in monograph
See main document
427

Title:
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005
Physical description:
149 [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-08781-5
Nr:
2168272930
textbook
428

Title:
Safety and Quality Assurance and Management Systems in Food Industry : an Overview
Source:
The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Petros Soldatos, Stelios Rozakis - Athens: Agricultural University, 2005, s. 85-95 - Bibliogr.
ISBN:
960-85847-9-5
Nr:
2167713689
chapter in monograph
429

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja "Nowe prądy w oceanie systemów zarządzania jakością", Wrocław, Polska, od 2005-03-17 do 2005-03-18
Title:
Zapewnienia bezpieczeństwa żywności na początku XXI wieku
Source:
Nowe prądy w oceanie systemów zarządzania jakością = New Trends in Quality Management Systems - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 171-185. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje ; 6)
Nr:
2168269058
chapter in conference materials
430

Title:
Bariery wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach = Barriers of Implementation Quality Management System in Polish Companies
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (118) (2004) , s. 103-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168218168
article
431

Author:
Tadeusz Sikora , Łukasz Serwiński
Title:
Ocena systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie zarządzanym przez jakość
Source:
SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2004, s. 317-329. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-6-6
Nr:
2168244306
chapter in conference materials
432

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Dokumentacja HACCP. Cz. 10
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 2/13 (2004) , s. 24-25
Nr:
2168264120
article
433

Author:
Barbara Lenart , Tadeusz Sikora
Title:
Jakość kawy a preferencje i zachowania konsumenckie = The Quality of Coffee vs. Consumer Preference and Behaviour
Source:
Nowoczesne zarządzanie i marketing w rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego / red. Barbara Kowrygo - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2004, s. 64-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-552-4
Nr:
2168279705
chapter in monograph
434

Author:
Title:
Systemy zapewnienia jakości i zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie żywności
Source:
Interdydaktyka 2004 "Wszystko dla szkoły": X Międzynarodowe Targi Edukacyjne : V Międzynarodowe Forum "Priorytet: wychowanie - uczyć się, aby żyć" : materiały konferencyjne : Szczecin, 22-24 kwietnia 2004 / red. Czesław Plewka - Szczecin: Oficyna Wydawnicza Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 2004, s. 103-105
ISBN:
83-915798-6-7
Nr:
2168265040
chapter in conference materials
435

Author:
Title:
Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywienia konsumenta na rynku turystycznym - GMP/GHP i HACCP
Source:
Konsument na rynku turystycznym : podstawowe standardy jakości i innowacje : materiały konferencyjne, Katowice, 30 listopada - 1 grudnia 2004 roku - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2004, s. [1-21]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88402-70-6
Nr:
2168279711
chapter in conference materials
436

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Joanna Trafiałek
Title:
HACCP in the Polish Meat Industry
Source:
Farm to Fork Food Safety : a Call for Common Sense : [EU-RAIN] Conference, Athens, Greece 12th - 14th May 2004 - Athens: European Union Risk Analysis Information Network, 2004. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168279805
varia
437

Author:
Title:
Przetwórstwo surowców pochodzenia morskiego
Source:
Technologia żywności : podręcznik dla technikum. Cz. 4 / red. Mieczysław Dłużewski - Wyd. 2 uaktual.. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004], s. 99-135 - Bibliogr.
Prace pomocnicze:
Dłużewski Mieczysław
ISBN:
83-02-07978-2
Nr:
2168273540
chapter in textbook
438

Title:
A Study of Motivation of Implementation and Certification of Quality Management Systaem
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228372
varia
439

Author:
Ewa Czarniecka-Skubina , Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Poradnik wdrażania systemu HACCP w gastronomii hotelowej
Publisher address:
Warszawa: Polskie Zrzeszenie Hoteli, 2004
Physical description:
212 s.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Hotelarza)
Notes:
Przykładowa dokumentacja HACCP, Bibliogr.
ISBN:
83-921564-0-4
Nr:
2168262594
monograph
440

Title:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
440 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-233-2
Nr:
2168220298
conference materials
441

Author:
Title:
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności na wspólnym rynku europejskim
Source:
Polska żywność i napoje na rynkach Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 30-lecia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności : Kraków, 15 października 2004 - Kraków: Akademia Rolnicza, 2004, s. 15
Nr:
2168279703
chapter in conference materials
442

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Katarzyna Godlewska , Tadeusz Sikora
Title:
HACCP w sklepie spożywczym
Publisher address:
Warszawa: Infor, 2004
Physical description:
85 s.; 29 cm
Series:
(O Co Pytają Właściciele Małych Firm ; 6/2004)
Notes:
Przykładowa dokumentacja HACCP, Bibliogr.
ISBN:
83-89385-80-5
Nr:
2168262878
monograph
443

Author:
Title:
Bezpieczeństwo żywności, komunikowanie ryzyka konsumpcji żywności a zaufanie konsumenta
Source:
Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności / red. Dorota Witrowa-Rajchert, Dorota Nowak - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2004, s. 39-50 - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-548-6
Nr:
2168262144
chapter in monograph
444

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Weryfikacja systemu HACCP. Cz. 9
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 1/12 (2004) , s. 26-27
Nr:
2168263796
article
445

Title:
Systemy zarządzania jakością w produkcji żywności - GMP/GHP i HACCP = materiały szkoleniowe
Opracowanie:
, Kołożyn-Krajewska Danuta
Publisher address:
Szczecin: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, 2004
Physical description:
19 s.
Notes:
Materiały szkoleniowe przygotowane na seminarium "Systemy zapewnienia jakości i zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie żywności. Jak uczyć zarządzania jakością" 24 kwietnia 2004 r. w Szczecinie.,
Nr:
2168279697
446

Title:
Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach = Circumstances Influencing the Implementation of the Quality Management System in Polish Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220442
article
447

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Towaroznawstwo żywności
Edition:
Wyd. 6 uaktual. i uzup.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Physical description:
267, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-06471-8
Nr:
2168245382
textbook
448

Title:
System zarządzania jakością ISO 9001 - początek drogi do TQM
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2004) , s. 37-40 - Bibliogr.
Nr:
52910
article
449

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Zakończenie wdrażania systemu HACCP. Cz. 11
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 3/14 (2004) , s. 24-25
Nr:
2168264118
article
450

Author:
Title:
Praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności
Source:
Bezpieczeństwo surowców i produktów mięsnych : od pola do stołu - łańcuch bezpiecznej żywności - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2004, s. 19-22 - Bibliogr.
Nr:
2168262782
chapter in conference materials
451

Title:
Badanie motywów wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania jakością
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 300-303 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168160391
chapter in monograph
452

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Conference:
I Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2004-05-06 do 2004-05-07
Title:
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości żywności
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / [red. Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], 2004, s. 46-52 - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-4-3
Nr:
2168247062
chapter in conference materials
See main document
453

Title:
Badania satysfakcji klientów w przedsiębiorstwach z funkcjonującym systemem zarządzania jakością
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2004) , s. 27-29
Nr:
2168220254
article
454

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością żywności w łańcuchu żywnościowym
Source:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności : integracja i informatyzacja systemów / red. Jacek Kijowski i Tadeusz SIKORA - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 115-130. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Żywność, Jakość, Technologia)
ISBN:
83-204-2858-0
Nr:
2168234742
chapter in monograph
See main document
455

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
HACCP - identyfikacja Krytycznych Punktów Kontrolnych. Cz. 6
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 4/9 (2003) , s. 26-27
Nr:
2168264112
article
456

Author:
Jacek Kijowski , Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Jakość żywności i czynniki ją kształtujące
Source:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności : integracja i informatyzacja systemów / red. Jacek Kijowski i Tadeusz SIKORA - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Żywność, Jakość, Technologia)
ISBN:
83-204-2858-0
Nr:
2168234732
chapter in monograph
See main document
457

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Mieczysław Skrzypek
Title:
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003
Physical description:
159, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-07246-X
Nr:
2168272954
textbook
458

Author:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Title:
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji i w obrocie żywnością. Cz. 1, Jak zapewnić jakość zdrowotną żywności?
Source:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 6 (2003) , s. 33
Nr:
2168279487
article
459

Author:
Jacek Kijowski , Tadeusz Sikora
Title:
Ustawodawstwo żywnościowe dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego i systemów jego zapewniania
Source:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności : integracja i informatyzacja systemów / red. Jacek Kijowski i Tadeusz SIKORA - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 9-17. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Żywność, Jakość, Technologia)
ISBN:
83-204-2858-0
Nr:
2168234738
chapter in monograph
See main document
460

Conference:
13th International Symposium: Alternative Economic Strategies, Braszów, Rumunia, od 2003-11-29 do 2003-11-29
Title:
Conditions of Implementation of Quality Menagement Systems in Polish Companies
Source:
Alternative Economic Strategies : the 13th International Symposium, November 29, 2003, Braşov, Romania - Bucharest: Editura ERA, 2003, s. 426-431 - Bibliogr.
ISBN:
973-8153-43-3
Nr:
2168254442
chapter in conference materials
461

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Zasady HACCP
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 1/6 (2003) , s. 26-27
Nr:
2168264116
article
462

Title:
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003
Physical description:
149 [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-08781-5
Nr:
2168253452
textbook
463

Author:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Title:
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji i w obrocie żywnością. Cz. 2, Prawne przesłanki wdrażania systemu HACCP (2)
Source:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 9 (2003) , s. 32 - Bibliogr.
Nr:
2168279523
article
464

Author:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Title:
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji i w obrocie żywnością. Cz. 2, Prawne przesłanki wdrażania systemu HACCP
Source:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 7-8 (2003) , s. 78-79
Nr:
2168279507
article
465

Author:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Title:
Czy bać się systemu HACCP?
Source:
Mięsno i Wędliny. - nr 7 (2003) , s. 18-20
Nr:
2168279473
article
466

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
HACCP - działania korekcyjne. Cz. 8
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 6/11 (2003) , s. 32-34
Nr:
2168264122
article
467

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
HACCP - etapy wdrażania systemu
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 2/7 (2003) , s. 24-25
Nr:
2168264114
article
468

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
HACCP - limity krytyczne parametrów. Cz. 7
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 5/10 (2003) , s. 18-20
Nr:
2168264124
article
469

Title:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności : integracja i informatyzacja systemów
Redakcja:
Kijowski Jacek
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003
Physical description:
X, [2], 218 s.: il.; 24 cm
Series:
(Żywność, Jakość, Technologia)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-204-2858-0
Nr:
2168234634
See related chapters
470

Author:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Title:
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji i w obrocie żywnością. Cz. 3, Prawne przesłanki wdrażania systemu HACCP - wymagania prawa polskiego
Source:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 10 (2003) , s. 33-34 - Bibliogr.
Nr:
2168279525
article
471

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
HACCP - etapy wdrażania systemu. Cz. 5
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 3/8 (2003) , s. 26-29
Nr:
2168264128
article
472

Author:
Title:
Uwarunkowania zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Source:
Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności : czwarta konferencja naukowa z cyklu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Warszawa 18-19 listopada 2003 r. : [streszczenia referatów] - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Wydział Technologii Żywności SGGW, 2003, s. 26-27
Nr:
2168279451
varia
473

Author:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Title:
Stan wdrożenia systemu HACCP w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Jakość polskiej żywności w przededniu integracji Polski z Unią Europejską : XXXIV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Wrocław 10-11 września 2003 : streszczenia wykładów i komunikatów - [Wrocław]: [Wydział Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu], [2003], s. 315. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913594-6-8
Nr:
2168264474
varia
474

Author:
Conference:
XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy", Lublin, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-11
Title:
Funkcjonowanie systemu HACCP w wybranych zakładach mięsnych
Source:
Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy : XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 10-11 września 2002 : [streszczenia wykładów i komunikatów] - Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2002, s. 143. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-917658-0-6
Nr:
2168279547
varia
475

Author:
Title:
Obligatoryjne systemy zapewnienia jakości zdrowotnej żywności : (wybrane przepisy z Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. "O warunkach zdrowotnych żywności i żywienia" Dz.U.01.63.634)
Source:
Aktualne problemy z zakresu nauk towaroznawczych : (materiały szkoleniowe) / mat. przyg. Paweł TUREK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział Krakowski, 2002-2003, s. 28-37
Nr:
2168285159
chapter in book
See main document
476

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Implementation of Quality Systems in Polish Food Sector
Source:
Food Safety for Everybody : the Challenges for the European Food Authority : the Role of Science the Free Circulation of Foodstuffs : EFLA Congress - 2002 September 19th - 20th 2002 Budapest, Hungary : Programme Abstracts - Budapest: Hungarian Scientific Society for Food Industry (MÉTE), 2002, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168279311
poster
477

Author:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Title:
Integracja systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości żywności [dokument elektroniczny]
Source:
Zintegrowane systemy zapewnienia jakości oraz komputerowe wspomaganie zarządzania jakością w przemyśle spożywczym : konferencja pod patronatem Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, 18-19 kwietnia 2002 : referaty - Poznań: Akademia Rolnicza, 2002, s. 94-109 - Bibliogr.
Nr:
2168279303
chapter in conference materials
478

Author:
Urszula Balon , Tadeusz Sikora , Hanna Gładysz
Title:
Koszty zapobiegania na przykładzie przedsiębiorstwa branży energetycznej
Source:
Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.) - Kraków: [s.n.], 2002, s. 169-175 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-2-7
Nr:
2168260934
chapter in conference materials
479

Author:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Title:
Aspekty środowiskowe związane z produkcją i konsumpcją żywności
Source:
Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002, s. 67-105 - Bibliogr.
ISBN:
83-7108-105-7
Nr:
2168218844
chapter in monograph
See main document
480

Author:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Title:
Wdrażać czy nie?
Source:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 5 (2002) , s. 25-26
Nr:
2168264346
article
481