Publications of the selected author

1

Title:
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação
Source:
Revista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020) , s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168348962
article
2

Author:
Title:
Protection of Client and Consumer of Financial Services in European Union and Polish Law = Proteção do cliente e consumidor de serviços financeiros na União Europeia e lei polaca
Source:
Revista Brasileira de Direito. - vol. 15, n. 1 (2019) , s. 7-24. - Summ., res. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338445
article
3

Title:
Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2018
Physical description:
197 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-807-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168332673
monograph
4

Author:
Title:
Przymusowy wykup akcji jako forma restrukturyzacji spółki publicznej
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. nauk. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 241-255
ISBN:
978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330459
chapter in monograph
5

Conference:
27th Conference Medicine, Law and Society: "Contemporary Medical, Legal and Ethical Challenges and Dilemmas", Maribor, Słowenia, od 2018-03-23 do 2018-03-24
Title:
Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues
Source:
Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018) , s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168324905
article
6

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Definition of the Inside Information and Principles for Delaying Its Publication under the MAR Regulation (Market Abuse Regulation) = Definicja informacji poufnej oraz zasady opóźniania jej publikacji w świetle rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation)
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 84-85. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336323
varia
7

Author:
Title:
Instytucja wakufa w prawie i praktyce polskiej = Wakuf in Polish Law and Practice
Source:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017, s. 173-184. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-948146-3-2
Nr:
2168322009
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Ochrona klienta usług finansowych w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - zagadnienia wybrane = Protection of Financial Services Clients in the Act on Handling of Complaints by Financial Market Entities and on the Financial Ombudsman : Selected Issues
Source:
Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych / red. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 115-139. - Streszcz., summ.
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340357
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Implementation of the Directive 2013/11/EU on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes - Historical Background and Legal Consequences of a Failure to Transpose the Directive within the Prescribed Time = Implementacja dyrektywy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich - rys historyczny oraz konsekwencje prawne braku transpozycji w terminie
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017) , s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323101
article
10

Title:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017
Physical description:
192 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy tekstach, Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-948146-3-2
Access mode:
Nr:
2168321995
monograph
See related chapters
11

Author:
Title:
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym = Consumer Protection in the Light of the Act Concerning the Complaint Handling Procedure by Financial Service Providers and Financial Ombudsman
Source:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 185-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315109
article
12

Author:
Title:
Kierunek Prawo w UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 15. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291567
unreviewed article
See main document
13

Author:
Title:
Wpływ dyrektywy ADR oraz rozporządzenia ODR na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 301-313
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303531
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Konstrukcja normatywna przedawnienia w nowym Kodeksie cywilnym
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI2014, s. 129-141
Signature:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301363
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 297-307
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274323
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Conference:
International conference of PhD students and young researchers: The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?, Wilno, Litwa, od 2013-04-25 do 2013-04-26
Title:
Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness
Source:
The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence? - Vilnius: Vilnius University, 2013, s. 178-185
ISBN:
978-609-459-201-0
Access mode:
Nr:
2168323059
chapter in conference materials
17

Author:
Title:
Anioł w Krakowie
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 5 (57), s. 44-45
Access mode:
Nr:
2168281931
varia
See main document
1
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação / Karol RYSZKOWSKI, Karol MAGOŃ // Revista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020), s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
2
Protection of Client and Consumer of Financial Services in European Union and Polish Law = Proteção do cliente e consumidor de serviços financeiros na União Europeia e lei polaca / Karol MAGOŃ // Revista Brasileira de Direito. - vol. 15, n. 1 (2019), s. 7-24. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/download/3213/2327. - ISSN 1807-1228
3
Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego / Monika SZARANIEC, Jan BYRSKI, Karol MAGOŃ. - Warszawa : Difin, 2018. - 197 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-807-7
4
Przymusowy wykup akcji jako forma restrukturyzacji spółki publicznej / Karol MAGOŃ // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. nauk. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - S. 241-255. - ISBN 978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
5
Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues / Kinga MICHAŁOWSKA, Karol MAGOŃ // Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018), s. 29-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/89/74. - ISSN 2463-7955
6
Definition of the Inside Information and Principles for Delaying Its Publication under the MAR Regulation (Market Abuse Regulation) = Definicja informacji poufnej oraz zasady opóźniania jej publikacji w świetle rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation) / Karol MAGOŃ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 84-85. - Dostępne tylko streszczenia
7
Instytucja wakufa w prawie i praktyce polskiej = Wakuf in Polish Law and Practice / Karol MAGOŃ // W: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017. - S. 173-184. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-948146-3-2
8
Ochrona klienta usług finansowych w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - zagadnienia wybrane = Protection of Financial Services Clients in the Act on Handling of Complaints by Financial Market Entities and on the Financial Ombudsman : Selected Issues / Karol MAGOŃ // W: Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych / red. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Monografie Prawnicze). - S. 115-139. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0
9
Implementation of the Directive 2013/11/EU on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes - Historical Background and Legal Consequences of a Failure to Transpose the Directive within the Prescribed Time = Implementacja dyrektywy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich - rys historyczny oraz konsekwencje prawne braku transpozycji w terminie / Karol MAGOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017), s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1285/1019. - ISSN 1898-6447
10
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 2017. - 192 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy tekstach. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948146-3-2. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4229943&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
11
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym = Consumer Protection in the Light of the Act Concerning the Complaint Handling Procedure by Financial Service Providers and Financial Ombudsman / Karol MAGOŃ // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 185-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6121/23029.pdf. - ISSN 1428-278X
12
Kierunek Prawo w UEK / Karol MAGOŃ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 15. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
13
Wpływ dyrektywy ADR oraz rozporządzenia ODR na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych / Karol MAGOŃ // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 301-313. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
14
Konstrukcja normatywna przedawnienia w nowym Kodeksie cywilnym / Karol MAGOŃ // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 129-141
15
Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego / Karol MAGOŃ // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 297-307. - ISBN 978-83-7930-012-9
16
Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness / Karol MAGOŃ // W: The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?. - Vilnius: Vilnius University, 2013. - S. 178-185. - ISBN 978-609-459-201-0. - Pełny tekst: http://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2013/04/THE-INTERACTION-OF-NATIONAL-LEGAL-SYSTEMS_-convergence-or-divergence_2013.pdf
17
Anioł w Krakowie / Karol MAGOŃ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 44-45. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
1
Ryszkowski K., Magoń K., (2020), Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing, "Revista Reflexões de Filosofia", Ano 9, no. 17, s. 12-25; https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
2
Magoń K., (2019), Protection of Client and Consumer of Financial Services in European Union and Polish Law, "Revista Brasileira de Direito", vol. 15, n. 1, s. 7-24; https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/download/3213/2327
3
Szaraniec M., Byrski J., Magoń K., (2018), Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego, Warszawa : Difin, 197 s.
4
Magoń K., (2018), Przymusowy wykup akcji jako forma restrukturyzacji spółki publicznej. [W:] Kuźnik M., Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 241-255.
5
Michałowska K., Magoń K., (2018), Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues, "Medicine, Law & Society", vol. 11, no. 1, s. 29-46; http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/89/74
6
Magoń K., (2017), Definition of the Inside Information and Principles for Delaying Its Publication under the MAR Regulation (Market Abuse Regulation). [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 84-85.
7
Magoń K., (2017), Instytucja wakufa w prawie i praktyce polskiej. [W:] Czubik P., Magoń K. (red.), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, s. 173-184.
8
Magoń K., (2017), Ochrona klienta usług finansowych w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - zagadnienia wybrane. [W:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 115-139.
9
Magoń K., (2017), Implementation of the Directive 2013/11/EU on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes - Historical Background and Legal Consequences of a Failure to Transpose the Directive within the Prescribed Time, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (967), s. 91-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1285/1019
10
Czubik P., Magoń K. (red.), (2017), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 192 s.
11
Magoń K., (2016), Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, "Europa Regionum", t. 29, s. 185-195; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6121/23029.pdf
12
Magoń K., (2015), Kierunek Prawo w UEK, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 15; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
13
Magoń K., (2015), Wpływ dyrektywy ADR oraz rozporządzenia ODR na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 301-313.
14
Magoń K., (2014), Konstrukcja normatywna przedawnienia w nowym Kodeksie cywilnym. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 129-141.
15
Magoń K., (2013), Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 297-307.
16
Magoń K., (2013), Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness. [W:] The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?, Vilnius : Vilnius University, s. 178-185.
17
Magoń K., (2013), Anioł w Krakowie, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 44-45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
1
@article{artUEK:2168348962,
author = "Karol Ryszkowski and Karol Magoń",
title = "Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing",
journal = "Revista Reflexões de Filosofia",
number = "Ano 9, no. 17",
pages = "12-25",
year = "2020",
url = {https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf},
}
2
@article{artUEK:2168338445,
author = "Karol Magoń",
title = "Protection of Client and Consumer of Financial Services in European Union and Polish Law",
journal = "Revista Brasileira de Direito",
number = "vol. 15, n. 1",
pages = "7-24",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18256/2238-0604.2019.v15i1.3213},
url = {https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/download/3213/2327},
}
3
@book{monUEK:2168332673,
author = "Monika Szaraniec and Jan Byrski and Karol Magoń",
title = "Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-807-7",
}
4
@inbook{fmUEK:2168330459,
author = "Karol Magoń",
title = "Przymusowy wykup akcji jako forma restrukturyzacji spółki publicznej",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa",
pages = "241-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0",
}
5
@article{artUEK:2168324905,
author = "Kinga Michałowska and Karol Magoń",
title = "Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues",
journal = "Medicine, Law & Society",
number = "vol. 11, no. 1",
pages = "29-46",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18690/2463-7955.11.1.29-46.(2018)},
url = {http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/89/74},
}
6
@misc{varUEK:2168336323,
author = "Karol Magoń",
title = "Definition of the Inside Information and Principles for Delaying Its Publication under the MAR Regulation (Market Abuse Regulation)",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "84-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
7
@inbook{fmUEK:2168322009,
author = "Karol Magoń",
title = "Instytucja wakufa w prawie i praktyce polskiej",
booktitle = "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej",
pages = "173-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2017",
isbn = "978-83-948146-3-2",
}
8
@inbook{fmUEK:2168340357,
author = "Karol Magoń",
title = "Ochrona klienta usług finansowych w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych",
pages = "115-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0",
}
9
@article{artUEK:2168323101,
author = "Karol Magoń",
title = "Implementation of the Directive 2013/11/EU on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes - Historical Background and Legal Consequences of a Failure to Transpose the Directive within the Prescribed Time",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (967)",
pages = "91-106",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0968.0806},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1285/1019},
}
10
@book{monUEK:2168321995,
title = "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej",
editor = Czubik Paweł,
editor = Magoń Karol,
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-948146-3-2",
}
11
@article{artUEK:2168315109,
author = "Karol Magoń",
title = "Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "185-195",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2016.29-12},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6121/23029.pdf},
}
12
@article{artnUEK:2168291567,
author = "Karol Magoń",
title = "Kierunek Prawo w UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "15",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
13
@inbook{fmUEK:2168303531,
author = "Karol Magoń",
title = "Wpływ dyrektywy ADR oraz rozporządzenia ODR na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "301-313",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
14
@unpublished{fnpUEK:2168301363,
author = "Karol Magoń",
title = "Konstrukcja normatywna przedawnienia w nowym Kodeksie cywilnym",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego",
pages = "129-141",
year = "2014",
}
15
@inbook{fmUEK:2168274323,
author = "Karol Magoń",
title = "Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "297-307",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
16
@inbook{mkaUEK:2168323059,
author = "Karol Magoń",
title = "Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness",
booktitle = "The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?",
pages = "178-185",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius University",
year = "2013",
url = {http://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2013/04/THE-INTERACTION-OF-NATIONAL-LEGAL-SYSTEMS_-convergence-or-divergence_2013.pdf},
isbn = "978-609-459-201-0",
}
17
@misc{varUEK:2168281931,
author = "Karol Magoń",
title = "Anioł w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "44-45",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}