Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 297-307
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274323
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Anioł w Krakowie
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 5 (57), s. 44-45
Access mode:
Nr:
2168281931
varia
See main document
3

Author:
Conference:
International conference of PhD students and young researchers: The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?, Wilno, Litwa, od 2013-04-25 do 2013-04-26
Title:
Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness
Source:
The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence? - Vilnius: Vilnius University, 2013, s. 178-185
ISBN:
978-609-459-201-0
Access mode:
Nr:
2168323059
chapter in conference materials
1
Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego / Karol MAGOŃ // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 297-307. - ISBN 978-83-7930-012-9
2
Anioł w Krakowie / Karol MAGOŃ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 44-45. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
3
Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness / Karol MAGOŃ // W: The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?. - Vilnius : Vilnius University, 2013. - S. 178-185. - ISBN 978-609-459-201-0. - Pełny tekst: http://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2013/04/THE-INTERACTION-OF-NATIONAL-LEGAL-SYSTEMS_-convergence-or-divergence_2013.pdf
1
Magoń K., (2013), Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 297-307.
2
Magoń K., (2013), Anioł w Krakowie, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 44-45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
3
Magoń K., (2013), Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness. [W:] The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?, Vilnius : Vilnius University, s. 178-185.
1
@inbook{UEK:2168274323,
author = "Magoń Karol",
title = "Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "297-307",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
2
@misc{UEK:2168281931,
author = "Magoń Karol",
title = "Anioł w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "44-45",
year = "2013",
}
3
@inbook{UEK:2168323059,
author = "Magoń Karol",
title = "Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness",
booktitle = "The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?",
pages = "178-185",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius University",
year = "2013",
isbn = "978-609-459-201-0",
}