Publications of the selected author

1

Author:
Sierpińska Maria , Sierpińska-Sawicz Agata , Węgrzyn Ryszard
Title:
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
366 s.: il.; 24 cm
Series:
(CCC Controlling)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20121-0
Access mode:
Nr:
2168333907
monograph
2

Title:
Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych = Costs of Debt Financing in the Light of New Tax Solutions
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018) , s. 404-415. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329859
article
3

Title:
Directions of Change in Corporate Fringe Benefits = Kierunki zmian w systemie benefitów w przedsiębiorstwach
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 219-229. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323903
article
4

Author:
Title:
Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
409 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Maria Sierpińska, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-410
Nr:
2168335007
doctoral dissertation
5

Title:
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322811
article
6

Title:
Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego = A New Role of Audit Committees Public Interest Companies
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 50, t. 3 (2017) , s. 131-142. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii : zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 3 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323433
article
7

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 11 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
276 s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Access mode:
Nr:
2168314991
monograph
8

Title:
Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki = Directions of Changes in the Area of Minimum Wages as well as their Effects
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309149
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce = Economic Growth and Minimum Wages in Poland
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016) , s. 759-768. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312925
article
10

Title:
The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries
Source:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 43-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168307903
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Sierpińska Maria , Czapiński Janusz , Sierpińska-Sawicz Agata
Title:
Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce = Women Wage Discrimination in Organizational Units in Poland
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2015) , s. 41-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168288767
article
12

Title:
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 116 (2015) , s. 433-441. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 848)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297523
article
13

Author:
Sierpińska Maria , Królikowska Elżbieta
Title:
Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo = Intern-Company Loans as a Financing Source in the Equity Related Entity
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t.2 (2015) , s. 393-402. - Tytuł numeru: Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168303895
article
14

Author:
Kustra Arkadiusz , Sierpińska Maria
Conference:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Title:
Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie = Evolution of CFO Functions in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 757-766. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168290461
article
15

Title:
Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = Invoices Due Dates in Poland in Comparison with Other European Union Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 2 (2014) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168292047
article
16

Title:
Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych = The Use of Netting in Accounts Settlements Within the Corporation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 326 (2014) , s. 222-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168281989
article
17

Author:
Dyduch Alina , Sierpińska Maria , Wilimowska Zofia
Title:
Finanse i rachunkowość
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
388, [4] s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2062-1
Nr:
2168246226
monograph
18

Author:
Sierpińska Maria , Niedbała Bogusław
Title:
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce
Edition:
Wyd. 1, dodr. 5
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
420, [2] s.: il.; 24 cm.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-13893-6
Nr:
2168278465
monograph
19

Title:
Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym = Determinants of Financial Liquidity in the Metallurgical Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 50 (2012) , s. 197-208. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 689)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168259384
article
20

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
406, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Data wyd. ustalona z wydaw. (rozmowa tel. 12.11.2012).Na s. red.: Cop. 2004. Podstawowy podręcznik do przedmiotu "Analiza finansowa przedsiębiorstwa" oraz pomocniczy do innych przedmiotów dotyczących finansów przedsiębiorstw dla studentów wszystkich uczelni na kierunkach: zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, ekonomia, dla studentów studiów podyplomowych i dla praktyków, Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
2168261648
monograph
21

Author:
Sierpińska Maria , Rzeszowski Piotr
Title:
Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego = Short Term Capital Balance in the Metal Steel Industry
Source:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 517-532. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247580
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Rzeszowski Piotr , Sierpińska Maria
Title:
Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010 = Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010
Source:
Contemporary Economics. - vol. 6, nr 3 (2012) , s. 66-75. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168275591
article
23

Author:
Szewczyk Anna
Title:
Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI)
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
315 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-225
Nr:
2168238780
doctoral dissertation
24

Author:
Sierpińska Maria , Bąk Patrycja
Title:
Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown = Struktura finansowania przedsiębiorstw w sektorze górniczym i wydobywczym w okresie spowolnienia gospodarczego
Source:
Archives of Mining Sciences. - vol. 57, no 4 (2012) , s. 1089-1100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Scientific project financed with funds for science in 2010-2013 as research project no. N N524 360438
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168303125
article
25

Title:
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 182-204
Signature:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271880
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Physical description:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
2168289823
monograph
27

Title:
Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland
Source:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 211-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536569
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Sierpińska Maria , Woś Agnieszka
Title:
Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach = The Influence of Implementing Loyalty Programs on Incomes in Pharmacies
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 865-880. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220132
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 149-182
Signature:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260636
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Sierpińska Maria , Różański Jerzy
Title:
Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego
Source:
Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 360-374 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-354-9
Nr:
2165994732
chapter in monograph
31

Author:
Królikowska Elżbieta
Title:
Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
404 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-169
Nr:
52059
doctoral dissertation
32

Title:
Contemporary trends in management and finance : theory and practice
, Szczepankowski Piotr
Publisher address:
Warsaw: Vizja Press & IT, 2010
Physical description:
240, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
4th edition of the Economic International Conference "Contemporary trends in management and finance : theory and practice"., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-61086-78-9
Nr:
52348
conference materials
33

Author:
Woś Agnieszka
Title:
Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
453 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-145
Nr:
51017
doctoral dissertation
34

Title:
Methods of Customers' Credit Risk Assessment
Source:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 453-468. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161911369
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa = Methods of Account Receivables Recover
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 4 (2010) , s. 187-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168275593
article
36

Author:
Sierpińska Maria , Sierpińska Agata
Title:
Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie = Development of Alternative Stock Exchange Markets in Europe
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 717-726. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50450
article
37

Author:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Title:
Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry
Source:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 227-237. - Summ.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162108287
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 10 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168218440
monograph
39

Title:
Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 1, Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Vizja Press & IT, 2009
Physical description:
236 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-61086-48-2
Nr:
51381
monograph
40

Author:
Bąk Robert
Title:
Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego)
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
363 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
eDr-119
Nr:
51484
doctoral dissertation
41

Author:
Sierpińska Agata , Sierpińska Maria
Title:
Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego = Alternative Trading Systems Comparison Analysis
Source:
Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw / red. Piotr Szczepankowski - Warszawa: Vizja Press & IT, 2009, s. 67-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61086-49-9
Nr:
2168231108
chapter in monograph
42

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
2168237124
monograph
43

Author:
Sierpińska Maria , Szczepankowski Piotr
Title:
Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli = Research of the New Connect Market Enterprises Economic Situation : Methodology and Test Revision of Suggesting Models
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3 (2008) , s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50224
article
44

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 9 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168288193
monograph
45

Author:
Madyda Aneta
Title:
Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
309 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
eDr-72
Nr:
51609
doctoral dissertation
46

Title:
Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej = Internal Reports as a Source of the Analytical Information
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 9 (1209) (2008) , s. 225-236. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50870
article
47

Author:
Bąk Robert , Sierpińska Maria
Title:
Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Conditions for the Success of Mergers and Acquisitions of Companies
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008) , s. 28-38. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50856
article
48

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 8 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Physical description:
274, [3] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
52091
monograph
49

Author:
Sierpińska Agata , Sierpińska Maria
Title:
NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych = NewConnect as a Source of Capital for Small Enterprises
Source:
Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu / red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska - Warszawa: Vizja Press&It, 2007, s. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60283-98-1
Nr:
2168229528
chapter in monograph
50

Author:
Sierpińska Maria , Bąk Robert
Title:
Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Success Factors of the Companies Mergers and Acquisitions
Source:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 1, nr 1 (2007) , s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168295943
article
51

Title:
Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Physical description:
604, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15013-6
Nr:
51884
monograph
52

Author:
Sierpińska Maria , Sierpińska Agata
Title:
Raportowanie realizacji zadań w controllingu
Source:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: VIZJA PRESS&IT, 2007, s. 47-94
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-45-1
Nr:
2166587784
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Kustra Arkadiusz , Sierpińska Maria
Title:
Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej = Controlling Reports as a Managerial Information Source
Source:
Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra - Warszawa: Vizja Press&It, 2007, s. 247-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
Nr:
2165687689
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Physical description:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
51956
monograph
55

Title:
Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce = An Attempt to Verify the Trade Credit in Cloth Industry in Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1152 (2007) , s. 480-490. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51023
article
56

Author:
Sierpińska Maria , Niedbała Bogusław
Title:
Systemy premiowania w controllingu operacyjnym = Operating Controlling Bonus Systems
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 307-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166095423
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Długosz Agnieszka
Title:
Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
418 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
eDr-44
Nr:
52368
doctoral dissertation
58

Title:
Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie
, Kustra Arkadiusz
Publisher address:
Warszawa: Vizja Press&It, 2007
Physical description:
289 s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
Nr:
51955
monograph
See related chapters
59

Title:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym
Publisher address:
Warszawa: VIZJA PRESS&IT, 2007
Physical description:
295 s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Notes:
Na s. red. błędny ISBN-13., Bibliogr.
ISBN:
83-60283-45-1
Nr:
52007
monograph
See related chapters
60

Title:
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2006, s. 85-135
Signature:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2168286505
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Author:
Sierpińska Maria , Dróżdż Michał
Title:
Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza = Tools of Strategic Controlling in Enterprise - Comparative Analysis
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1125 (2006) , s. 103-115. - Tytuł numeru: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Nr:
51875
article
62

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Physical description:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1 ; 83-01-14987-6
Nr:
2168221266
monograph
63

Title:
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
338 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
eDr-19
Nr:
52587
doctoral dissertation
64

Title:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój
Publisher address:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
640 s.: il.; 25 cm
Notes:
Na s. tyt.: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profsora Ryszarda Borowieckiego, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165760206
monograph
See related chapters
65

Title:
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 259-271. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51155
article
See main document
66

Title:
Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego
Source:
Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 2 (2006) , s. 25-28
Nr:
2168229588
article
67

Author:
Bąk Robert , Sierpińska Maria
Title:
Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha = Quantification of Synergy Effect in Mergers, Acquisitions and Divestitures - Fluck and Lynch Model
Source:
Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. Piotr Szczepankowski - Warszawa: Vizja Press & IT, 2006, s. 117-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
978-83-60283-40-0 ; 83-60283-40-0
Nr:
2165914975
chapter in monograph
68

Title:
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 273-292. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51154
article
See main document
69

Title:
Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa = Controlling Reports in Information System of Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 48 (2006) , s. 789-799. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 434)
Nr:
2165898566
article
70

Author:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Title:
Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie = The Financial Controlling Organization in an Enterprise
Source:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Vizja Press&It, 2006, s. 158-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
2166220122
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Title:
Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger
Source:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / ed. by Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006, s. 169-189 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165735404
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa = Financial Manager and Controller Funkctions in Corporate Financial Management
Source:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Vizja Press&It, 2006, s. 147-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
2166219727
chapter in monograph
See main document
73

Author:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Title:
Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej = The Effects of Synergies in Mergers and Acquisitions Transactions in Mining Sector
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 587-596. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165770046
chapter in monograph
See main document
74

Title:
An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case = Próba weryfikacji teorii kredytu handlowego na przykładzie przemysłu odzieżowego w Polsce
Source:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 117-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166384450
chapter in conference materials
See main document
75

Author:
Niedbała Bogusław
Title:
System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
390 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
eDr-33
Nr:
52588
doctoral dissertation
76

Title:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Publisher address:
Warszawa: Vizja Press&It, 2006
Physical description:
300, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
52134
monograph
See related chapters
77

Title:
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 448-457. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166038051
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami = The Consequences of an Inconsistent Accounts' Receivable Policy
Source:
Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie = Service and Industry Modernization - Organization and Financing / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 268-279. - Streszcz., summ.
Series:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
83-85587-16-0
Nr:
2166503837
chapter in monograph
79

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 7.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
276 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14441-6
Nr:
2168221290
monograph
80

Author:
Potocka-Lewicka Sylwia
Title:
Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
356 k., [8] k. tabl. złoż.: il.; 30 cm + Autoreferat : 19 s.
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/262
Nr:
2168221234
doctoral dissertation
81

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
83-01-14563-3
Nr:
2168221236
monograph
82

Title:
Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi = Compensation and Netting as Commitments Settling Forms
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2005) , s. 665-674. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 406)
Nr:
2166372275
article
83

Title:
Teoretyczne podstawy informacji i raportowania
Source:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA2005, s. 5-75
Signature:
NP-1062/Magazyn
Nr:
2168306467
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Title:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
332 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168221568
monograph
See related chapters
85

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 3 zm. i uaktualnione
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Physical description:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
83-01-14206-5
Nr:
2168231368
monograph
86

Title:
Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 851-860. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244928
article
87

Author:
Kustra Arkadiusz , Sierpińska Maria
Title:
Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 11-36 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222236
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
Source:
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA2004, s. 24-87
Signature:
NP-938/Magazyn
Nr:
2168252416
chapter in unpublished scientific work
See main document
89

Author:
Tomala Paweł
Title:
Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
266, [13] k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 21 k.
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/394
Nr:
2168221666
doctoral dissertation
90

Title:
Controlling finansowy
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 265-304 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222244
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych = The Informative Content of Cash Flow Statement
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004) , s. 181-191. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168222866
article
92

Author:
Sierpińska Maria , Niedbała Bogusław
Title:
Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji = Advantage and Disadvantage of Traditional Measures of Performance for Investment Centres
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 95-103. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223848
chapter in monograph
See main document
93

Title:
Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości = Problems of Measuring Financial Liquidity of a Company Due to Amended Act of Accountancy
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003) , s. 172-183. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2
Nr:
2168223052
article
94

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 2, dodr. 12
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Physical description:
277 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237122
monograph
95

Author:
Sierpińska Maria , Niedbała Bogusław
Title:
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Physical description:
420 s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13893-9
Nr:
2168225188
monograph
96

Title:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne
Publisher address:
Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003
Physical description:
229 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
03-88953-99-0
Nr:
2168277333
conference materials
See related chapters
97

Title:
System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 993 (2003) , s. 187-199. - Tytuł numeru: Informatyczne wspomaganie controllingu - Bibliogr.
Nr:
2168231106
article
98

Author:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Title:
Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Effects of Court Settlements for Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 151-160. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223386
article
See main document
99

Title:
Commercial Papers as a Source of Company Financing
Source:
Ekonomika a management 2003 - bez hranic - Praha: Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská, 2003, s. 10. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
80-239-1538-X
Nr:
2168245514
varia
100

Title:
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie = Financial Controlling in a Company
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003, s. 159-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
03-88953-99-0
Nr:
2168277307
chapter in conference materials
See main document
101

Title:
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych
Source:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 22-79
Signature:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253428
chapter in unpublished scientific work
See main document
102

Author:
Rudnicki Artur
Title:
Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
302 k., tabl. złoż.: il.; 30 cm + Autoreferat : 14 k.
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/531
Nr:
2168262150
doctoral dissertation
103

Title:
Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim = Determinants of Costs Reducing in the Polish Metallurgy
Source:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 532-539
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224972
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 2, dodr. 11
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Physical description:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237120
monograph
105

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 562
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
104 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224236
journal / series editorial
106

Title:
Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce = The Development of Derivatives in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 560 (2002) , s. 169-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224094
article
See main document
107

Title:
Methods of Ownership Restructurization
Source:
Ekonomika Firiem 2002 - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002, s. 363-367. - Summ.
ISBN:
80-225-1583-3
Nr:
2168239108
chapter in conference materials
108

Title:
Debt Circulation Agencies in Poland
Source:
Acta academica karviniensia. - 1 (2002) , s. 249-255. - Summ., streszcz.
Nr:
2168239378
article
109

Author:
Title:
Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania
Source:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 80-168
Signature:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253430
chapter in unpublished scientific work
See main document
110

Title:
Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa?
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy2002. - nr 11, s. 4
Nr:
2168230252
varia
111

Title:
Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2002) , s. 113-116. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168229988
article
112

Author:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Title:
Istota krótkoterminowej równowagi finansowej
Source:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 5-21
Signature:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253426
chapter in unpublished scientific work
See main document
113

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 6
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
274, [3] s.: tab.; 25 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168237126
monograph
114

Title:
Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets
Source:
Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2002, s. 224-229 - Bibliogr.
ISBN:
80-7248-174-6
Nr:
2168239404
chapter in conference materials
115

Title:
System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 956 (2002) , s. 118-135. - Tytuł numeru: Controlling - koncepcje, wdrożenia
Nr:
2168231090
article
116

Title:
Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych = Techniques for Restructuring the Assets of Economic Units
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 273-281. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225174
chapter in conference materials
See main document
117

Author:
Sierpińska Maria , Tomala Paweł
Title:
Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001) , s. 99-102
Nr:
2168230256
article
118

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 557
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
116 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168233698
journal / series editorial
119

Author:
Bogacz Tomasz
Title:
Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
378 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/598
Nr:
2168274829
doctoral dissertation
120

Title:
Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2001) , s. 78-84. - Streszcz.
Nr:
2168229876
article
121

Title:
Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001) , s. 15-18 - Bibliogr.
Nr:
2168230254
article
122

Title:
Obrót wierzytelnościami w Polsce = Claims Turnover in Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 909 (2001) , s. 114-122. - Tytuł numeru: Wyznaczniki rozwoju przedsiębiorstwa - wartość, koszty, płynność - Bibliogr.
Nr:
2168265654
article
123

Title:
An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators = An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001) , s. 45-61 - Bibliogr.
Nr:
2168248848
article
See main document
124

Title:
Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw
Source:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r. T. 1 / red. nauk. Jerzy Czupiał - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2001, s. 31-44. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-913465-3-6
Nr:
2168246848
chapter in conference materials
125

Author:
Title:
System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
334 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/602
Nr:
2168248142
doctoral dissertation
126

Title:
Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 12 (2001) , s. 110-114. - Streszcz.
Nr:
2168229872
article
127

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 4
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Physical description:
274 s.: tab.; 25 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231026
monograph
128

Title:
Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 10 (2000) , s. 45-48. - Streszcz.
Nr:
2168230258
article
129

Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych = Cash Flow and Joint-Stock Companies' Growth Capacity
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 664-668. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223706
chapter in conference materials
See main document
130

Title:
Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (2000) , s. 52-58
Nr:
2168229874
article
131

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 2, dodr. 10
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Physical description:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237118
monograph
132

Title:
EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects
Source:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 247-263. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235364
chapter in conference materials
See main document
133

Conference:
Rachunkowość zarządcza - budżetowanie jako narzędzie współczesnego menedżera, Szklarska Poręba, Polska, od 1999-09-23 do 1999-09-25
Title:
Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 834 (1999) , s. 76-86. - Tytuł numru: Rachunkowość zarządcza - budżetowanie jako narzędzie współczesnego menedżera: materiały na konferencję naukową - Bibliogr.
Nr:
2168265664
article
134

Title:
Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (1999) , s. 51-54. - Streszcz.
Nr:
2168229878
article
135

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 2, dodr. 8
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
277 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237116
monograph
136

Title:
Polityka dywidend w spółkach kapitałowych
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Physical description:
212, [4] s., [1] k. tabl.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12962-X
Nr:
2168229526
monograph
137

Author:
Jamka Jarosław
Title:
Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
338 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 14 k.
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/895
Nr:
2168274831
doctoral dissertation
138

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
276 s.: rys.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231092
monograph
139

Title:
Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
228 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 11 k.
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/732
Nr:
2168273992
doctoral dissertation
140

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 2, dodr. 7
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Physical description:
277 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231032
monograph
141

Author:
Reiter Tomasz , Sierpińska Maria
Title:
Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych = Classification of Investment Funds Operating in World Capital Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 507 (1998) , s. 121-142. - Summ.
Nr:
2168234070
article
See main document
142

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Physical description:
274, [3] s.: wykr.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231024
monograph
143

Author:
Sierpińska Maria , Bogacz Tomasz
Title:
Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie
Source:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali / [red. Kazimierz Górka] - Częstochowa: [s.n.], 1998, s. 64-77
Nr:
2168277483
chapter in conference materials
See main document
144

Author:
Sierpińska Maria , Bielińska Irena , Bogacz Tomasz , Paliwoda Grażyna , Stolarz Barbara
Title:
Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw
Source:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI1998, s. 80-174
Signature:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253444
chapter in unpublished scientific work
See main document
145

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 2, dodr. 6
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Physical description:
277, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231034
monograph
146

Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Title:
Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki = Economic Profit as a Measure of the Degree of Aims Realization in Company
Source:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 362-368. - Streszcz.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234352
chapter in conference materials
See main document
147

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 514
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
80 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259568
journal / series editorial
148

Author:
Sierpińska Maria , Bogacz Tomasz
Title:
Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych
Source:
Penetrator. - nr 5 (1997) , s. 33-36 - Bibliogr.
Nr:
2168230594
article
149

Title:
Obligacje komunalne na rynku kapitałowym
Source:
Penetrator. - nr 3 (1997) , s. 40-42 - Bibliogr.
Nr:
2168230532
article
150

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 2., dodr. 4
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997
Physical description:
277, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231030
monograph
151

Title:
Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania = The Size of Black Economy and Ways of Reducing Its Volume
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 489 (1997) , s. 61-74. - Summ.
Nr:
2168245068
article
See main document
152

Author:
Sierpińska Maria , Reiter Tomasz
Title:
Przejęcie LBO i MBO
Source:
Penetrator. - nr 9 (1997) , s. 46-48
Nr:
2168230592
article
153

Author:
Sierpińska Maria , Bogacz Tomasz
Title:
Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania
Source:
Penetrator. - nr 12 (1997) , s. 60-65 - Bibliogr.
Nr:
2168230356
article
154

Author:
Sierpińska Maria , Reiter Tomasz
Title:
Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce
Source:
Penetrator. - nr 2 (1997) , s. 43-48. - Streszcz.
Nr:
2168230526
article
155

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
274, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231022
monograph
156

Author:
Sierpińska Maria , Bogacz Tomasz
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = The Motives of Mergers and Aquisitions of the Enterprises on the International Scale : (Exampled on Metallurgy of Iron and Steel)
Source:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 324-333. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239920
chapter in conference materials
See main document
157

Title:
Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 146-168
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226986
chapter in monograph
See main document
158

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 2, (dodruk 3)
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996
Physical description:
277 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.,
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231028
monograph
159

Author:
Reiter Tomasz , Sierpińska Maria
Title:
Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych
Source:
Penetrator. - nr 10 (1996) , s. 24-33
Nr:
2168230788
article
160

Title:
Krótkoterminowe papiery dłużne
Source:
Penetrator. - nr 6 (1996) , s. 38-41
Nr:
2168233510
article
161

Title:
Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów = Directions of Improvement of Analytical Reviews in Reports of Certified Auditors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 477 (1996) , s. 53-69. - Summ.
Nr:
2168244628
article
See main document
162

Title:
Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1996) , s. 92-97
Nr:
2168230294
article
163

Author:
Sierpińska Maria , Łukaszewski Krzysztof
Title:
Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych
Source:
Penetrator. - nr 9 (1996) , s. 51-57. - Streszcz.
Nr:
2168230908
article
164

Title:
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996) , s. 8-11
Nr:
2168229734
article
165

Author:
Title:
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
353 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/701
Nr:
2168274833
doctoral dissertation
166

Title:
Determinanty polityki dywidendowej firm
Source:
Penetrator. - nr 8 (1996) , s. 19-21. - Streszcz.
Nr:
2168230902
article
167

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków) = Directions of Restructuring the Gas Distribution Plant : (on the Base of the Gas Plant Kraków)
Source:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 541-547. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243498
chapter in conference materials
See main document
168

Title:
Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw = Strategies of Current Assets Financing in Enterprises
Source:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996 / [kier. nauk. Jan Duraj] - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1996, s. 197-206. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7016-961-9
Nr:
2168236026
chapter in conference materials
169

Title:
Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych
Source:
Penetrator. - nr 11 (1996) , s. 26-30
Nr:
2168230794
article
170

Title:
Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa
Source:
Rachunkowość. - nr 5 (1996) , s. 229-233
Nr:
2168229700
article
171

Title:
Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali
Source:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 69-77
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238838
chapter in monograph
See main document
172

Title:
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
Source:
Rachunkowość. - nr 5 (1995) , s. 241-244
Nr:
2168277345
article
173

Title:
Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa
Source:
Rachunkowość. - nr 7 (1995) , s. 349-352
Nr:
2168229712
article
174

Title:
Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż
Source:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA1995, s. 8-29
Signature:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245350
chapter in unpublished scientific work
See main document
175

Title:
Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych = Condition of Dividend Policy in Public Limited Companies
Source:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995 / [kier. nauk. Jan Duraj] - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1995, s. 95-107. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7016-869-8
Nr:
2168235940
chapter in conference materials
176

Author:
Title:
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1
Source:
Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 1 (1995) , s. 43-63
Nr:
2168246798
article
177

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 2, dodr. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
277 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237114
monograph
178

Title:
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych
Source:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA1995, s. 109-119
Signature:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245352
chapter in unpublished scientific work
See main document
179

Title:
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
Source:
Penetrator. - nr 3 (1995) , s. 19-22
Nr:
2168233566
article
180

Title:
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing
Source:
Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995) , s. 42-50. - Summ.
Nr:
2168230286
article
181

Title:
Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW
Source:
Penetrator. - nr 6 (1995) , s. 27-31
Nr:
2168230782
article
182

Title:
Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Source:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA1995, s. 30-108
Signature:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245348
chapter in unpublished scientific work
See main document
183

Title:
Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki
Source:
Bank. - nr 11 (1995) , s. 25-32
Nr:
2168229736
article
184

Title:
Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie
Source:
Penetrator. - nr 9 (1995) , s. 21-26
Nr:
2168233602
article
185

Title:
Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji
Source:
Penetrator. - nr 1 (1995) , s. 39-41
Nr:
2168233558
article
186

Author:
Title:
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2
Source:
Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 2 (1995) , s. 49-68
Nr:
2168246800
article
187

Author:
Sierpińska Maria , Łukaszewski Krzysztof
Title:
Problem podziału zysku w spółkach giełdowych
Source:
Penetrator. - nr 10 (1995) , s. 24-29 - Bibliogr.
Nr:
2168233506
article
188

Title:
Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of Profitability Indices in Business Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 451 (1995) , s. 75-85. - Summ.
Nr:
2168244856
article
See main document
189

Title:
Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 2 (541) (1995) , s. 13-15
Nr:
2168230432
article
190

Title:
Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach
Source:
Penetrator. - nr 6 (1994) , s. 17-19
Nr:
2168233634
article
191

Title:
Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta
Source:
Industrial and Environmental Policy in Poland = Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 107-123 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259870
chapter in monograph
192

Author:
Sierpińska Maria , Szczepaniak Artur
Title:
Przemysł odzieżowy na giełdzie
Source:
Penetrator. - nr 12 (1994) , s. 55-56
Nr:
2168233662
article
193

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Title:
Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej = The Effects of Restructuring Enterprises in the Polish Economy
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 161-166. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168242924
chapter in conference materials
See main document
194

Title:
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych
Source:
Penetrator. - nr 11 (1994) , s. 38-42
Nr:
2168233658
article
195

Title:
Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 37-79
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306547
chapter in unpublished scientific work
See main document
196

Title:
Kontrowersje wokół dywidend
Source:
Penetrator. - nr 5 (1994) , s. 8-9
Nr:
2168233626
article
197

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Physical description:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231018
monograph
198

Title:
Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych
Source:
Penetrator. - nr 7-8 (1994) , s. 7-10
Nr:
2168233638
article
199

Title:
Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach
Source:
Penetrator. - nr 12 (1994) , s. 49-54
Nr:
2168233660
article
200

Title:
Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the "T.Sendzimir" Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant
Source:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 97-106. - Summ.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259872
chapter in monograph
201

Title:
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1994) , s. 17-21
Nr:
2168229760
article
202

Title:
O rentowności spółek giełdowych
Source:
Penetrator. - nr 10 (1994) , s. 10-14
Nr:
2168233648
article
203

Title:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Physical description:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231016
monograph
204

Title:
Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa = Evaluation of Financial Liquidity of the Enterprise
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 44, nr 8 (523) (1993) , s. 18-20
Nr:
2168248816
article
205

Title:
Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego = Potential Savings of Raw Materials, Power, and Other Materials for Production in the Polish Economy and the Role in Balancing the Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245308
article
See main document
206

Title:
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: TEPRAGO, 1992
Physical description:
79 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168288995
monograph
207

Title:
Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce = The Need for Shaping the Processes of the Exhaustion of Mineral Ran Materials Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 364 (1992) , s. 39-50. - Summ., rez.
Nr:
2168245336
article
See main document
208

Title:
Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej = Importance of the Steel Saving Undertakings for the Restructuring of Industrial Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991) , s. 107-118. - Rez., summ.
Nr:
2168235246
article
See main document
209

Title:
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 239-267. - Bibliogr.
Nr:
2168256316
chapter in monograph
See main document
210

Title:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
40 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278497
academic script
211

Title:
The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 69-80 - Bibliogr.
Nr:
2166081617
chapter in monograph
See main document
212

Title:
Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego : (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych) = Economical Moves in the Process of Balancing the Raw Material and Materials Markets : (Exemplified by Fuels, Energy, and Metallurgical Industry Products)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Physical description:
192 s.: wykr., il.; 25 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 103)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168261956
monograph
213

Title:
Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii = Inputs and Costs of Coal Extraction as a Basis for the Choice of Means Satisfying Power Needs of the Country
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 335 (1991) , s. 99-114. - Summ., rez.
Nr:
2168259090
article
See main document
214

Title:
Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania = Ecological Effects of Raw Material Industry Development in Poland and the Methods of Limiting Them
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991) , s. 37-51. - Rez., summ.
Nr:
2168245906
article
See main document
215

Title:
Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy
Publisher address:
Kraków: Stabill, 1991
Physical description:
131 s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168229730
monograph
216

Title:
Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego
Source:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 65-74
Nr:
2168277267
chapter in conference materials
See main document
217

Title:
Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990) , s. 101-120. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244976
article
See main document
218

Title:
Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Instruments Stimulating Thrifty Use of Raw Materials and Materials in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 322 (1990) , s. 33-44. - Summ.
Nr:
2168259720
article
See main document
219

Title:
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 239-267. - Bibliogr.
Nr:
2168256292
chapter in monograph
See main document
220

Title:
Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw
Source:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 115-123
Nr:
2168263492
chapter in conference materials
See main document
221

Title:
Liczmy straty - będą zyski
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 27 (1989) , s. 7-8
Nr:
2168275541
article
222

Title:
Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Means Limiting Shortage in Metallurgic Goods in National Economy
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 41, nr 1 (905) (1989) , s. 1-5
Nr:
2168269030
article
223

Title:
Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych = Research Into the Volume and Structure of Costa of Environmental Protection In Selected Industrial Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 107-121. - Rez., summ.
Nr:
2168235114
article
See main document
224

Title:
Fakty są inne
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 15 (1989) , s. 9-10
Nr:
2168275537
article
225

Title:
Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina = Sources of Financing Environmental Protection as Exemplified by Metallurgical Foundry of Huta im. Lenina
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 191-208. - Rez., summ.
Nr:
2168234996
article
See main document
226

Title:
Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich = Comparative Analysis of Labour Cost in Selected Polish Foundries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988) , s. 53-68. - Rez., summ.
Nr:
2168269630
article
See main document
227

Title:
Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe
Source:
Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne) / [red. nauk. Władysław Janasz] - Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988, s. 195-201
Nr:
2168272344
chapter in conference materials
228

Title:
Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Causes and Consequences of Metallurgical Products Shortages in National Economy
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 39, nr 23-24 (879-880) (1987) , s. 560-563
Nr:
2168269266
article
229

Title:
Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce = Investment Program and Degree of Processing in Poland's Ferrous Metallurgy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986) , s. 99-110. - Rez., summ.
Nr:
2168246096
article
See main document
230

Title:
Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych = Tenders as a Form Selection of Government Orders Executors
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 38, nr 4 (836) (1986) , s. 92-94
Nr:
2168269268
article
231

Title:
Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej = Methods of Lowering Steel - Consumption of the industrial Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986) , s. 57-72. - Summ., rez.
Nr:
2168231346
article
See main document
232

Title:
Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa = Change in Metallurgy Production Structure as a Direction Towards Modernization of the Polish Metallurgy
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 40, 10 (474) (1985) , s. 527-531
Nr:
2168241306
article
233

Title:
Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania = Selling Prices' Relations of Iron Goods of Varied Degree of Processing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 209 (1985) , s. 27-41. - Rez., summ.
Nr:
2168278681
article
See main document
234

Title:
Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = Measurement Methods of the Level of Manufacturing (On Example of the Metallurgy)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 5 (400) (1983) , s. 18-21
Nr:
2168244642
article
235

Title:
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
[4] k., 283 k.: il.; 30 cm + Tablice : 49 k.
Notes:
Promotor: Bronisław BYRSKI, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/869
Nr:
2168278671
doctoral dissertation
236

Title:
Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina : (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne) = Construction and Operation of the Lenin Steeelworks
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 3/71 (1979) , s. 19-33
Nr:
2168228126
article
237

Title:
Planowanie i analiza produkcji
Source:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 77-96 - Bibliogr.
Nr:
2168273878
chapter in academic script
See main document
238

Title:
Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce = Directive Tendency of Changes in the Structure of the Polish Iron and Steel Industry
Source:
Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 11-12 (1978) , s. 384-388. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168279031
article
239

Title:
Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego = On the Problems Connected with the Functioning of Measures of Production in a Metallurgical Combine
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978) , s. 127-146. - Rez., summ.
Nr:
2168233608
article
See main document
240

Title:
Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku : (na przykładzie Huty im. Lenina) = The Trends of the Changes in the Financial System of the Key Industry after 1971 : (Illustrated with the Example, of Lenin Steelworks)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978) , s. 45-61. - Summ., rez.
Nr:
2168249910
article
See main document
241

Title:
Koszty pracy w przemyśle na przykładzie hutnictwa żelaza = The Work-Costs in the Industry Exemplified by the Case of the Iron and Steel Industry
Source:
Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 1 (1978) , s. 28-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277009
article
242

Title:
Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = Conclusions from Scientific Conference: "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations"
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 90-94
Nr:
2168227228
article
243

Title:
Raport z przebiegu konferencji naukowej nt. "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = The Account from the Scientific Conference "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations"
Source:
Problemy Ekonomiczne1977. - nr 2/62, s. 15-19
Nr:
2168227026
varia
244

Author:
Title:
Procesy innowacyjne w hutnictwie na przykładzie huty im. Lenina = Introduction of Novel Processes Shown (by Example of Lenin Steelworks in Cracow)
Source:
Hutnik. - R. 42, nr 3 (1975) , s. 137-141
Nr:
2168279063
article
Unpublished documents:
1

Author:
Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
149 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KEiOP/3/2010/S/539
Signature:
NP-1074/Magazyn
Nr:
2168252970
unpublished scientific work
2

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KEiOP/1/09/S/483
Signature:
NP-1286/Magazyn
Nr:
2168243614
unpublished scientific work
3

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
164 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
3/KEiOP/2/08/S/420
Signature:
NP-1243/Magazyn
Nr:
2165600949
unpublished scientific work
4

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
133 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/KEiOP/1/07/S/407
Signature:
NP-1280/Magazyn
Nr:
2165341732
unpublished scientific work
5

Title:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
241 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
66/KEiOP/3/2005/S/238
Signature:
NP-1062/Magazyn
Nr:
2168264846
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
253 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KEiOP/3/04/S/161
Signature:
NP-938/Magazyn
Nr:
2168252410
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Wielopoziomowy system ocen przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
132 k.: il.; 30 cm
Research program:
52/KEiOP/3/2003/S/057
Signature:
NP-918/Magazyn
Nr:
2168259110
unpublished scientific work
8

Title:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
171 k.: il.; 30 cm.
Research program:
36/KEiOP/2/2002/S
Signature:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253410
unpublished scientific work
See related chapters
9

Author:
Sierpińska Maria , Nesterak Janusz , Kustra Arkadiusz
Title:
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie : aneks
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
58 k.: il.; 30 cm.
Research program:
38/KEiOP/2/2001/S
Signature:
NP-782/[2]/Magazyn
Nr:
2168253408
unpublished scientific work
10

Author:
Sierpińska Maria , Nesterak Janusz , Kustra Arkadiusz
Title:
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
121 k.: il.; 30 cm.
Research program:
38/KEiOP/2/2001/S
Signature:
NP-782/[1]/Magazyn
Nr:
2168253406
unpublished scientific work
11

Title:
Procesy fuzji i przejęć w gospodarce polskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
58 k.: il.; 30 cm.
Research program:
76/KEiOP/7/99/S
Signature:
NP-653/Magazyn
Nr:
2168272610
unpublished scientific work
12

Author:
Sierpińska Maria , Reiter Tomasz
Title:
Instytucje inwestycyjne na rynku kapitałowym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
127 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
77/KEiOP/2/96/S
Signature:
NP-415/Magazyn
Nr:
2168272606
unpublished scientific work
13

Title:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
120 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245344
unpublished scientific work
See related chapters
1
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Agata Sierpińska-Sawicz, Ryszard WĘGRZYN. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 366 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (CCC - Wydawnictwo Naukowe PWN). - ISBN 978-83-01-20121-0
2
Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych = Costs of Debt Financing in the Light of New Tax Solutions / Maria Sierpińska, Beata KULISA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018), s. 404-415. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/74507. - ISSN 1899-3192
3
Directions of Change in Corporate Fringe Benefits = Kierunki zmian w systemie benefitów w przedsiębiorstwach / Maria SIERPIŃSKA, Beata KULISA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 219-229. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9328/. - ISSN 2450-7741
4
Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego / Michał Zubek ; Promotor: Maria Sierpińska. - Kraków, 2017. - 409 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003346
5
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017), s. 377-387. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf. - ISSN 2450-7741
6
Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego = A New Role of Audit Committees Public Interest Companies / Beata KULISA, Maria SIERPIŃSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 50, t. 3 (2017), s. 131-142. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii : zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12043/48073.pdf. - ISSN 2450-7733
7
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria Sierpińska, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 11 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 276 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
8
Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki = Directions of Changes in the Area of Minimum Wages as well as their Effects / Beata KULISA, Maria Sierpińska // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
9
Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce = Economic Growth and Minimum Wages in Poland / Beata KULISA, Maria Sierpińska // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016), s. 759-768. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-759.pdf. - ISSN 2450-7741
10
The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries / Maria Sierpińska, Beata KULISA // W: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 43-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
11
Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce = Women Wage Discrimination in Organizational Units in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Janusz Czapiński, Agata Sierpińska-Sawicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2015), s. 41-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
12
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 848). - nr 116 (2015), s. 433-441. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf. - ISSN 1896-382X
13
Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo = Intern-Company Loans as a Financing Source in the Equity Related Entity / Maria SIERPIŃSKA, Elżbieta Królikowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t.2 (2015), s. 393-402. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-393.pdf. - ISSN 1733-2842
14
Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie = Evolution of CFO Functions in the Enterprise / Arkadiusz Kustra, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 803). - nr 66 (2014), s. 757-766. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4933-ewolucja-funkcji-dyrektora-finansowego-w-przedsiebiorstwie. - ISSN 1733-2842
15
Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = Invoices Due Dates in Poland in Comparison with Other European Union Countries / Maria SIERPIŃSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 2 (2014), s. 131-140. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=144748&from=publication. - ISSN 2083-8611
16
Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych = The Use of Netting in Accounts Settlements Within the Corporation / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 326 (2014), s. 222-231. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
17
Finanse i rachunkowość / Alina Dyduch, Maria SIERPIŃSKA, Zofia Wilimowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 388, [4] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji). - ISBN 978-83-208-2062-1
18
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała. - Wyd. 1, dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 420, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-13893-6
19
Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym = Determinants of Financial Liquidity in the Metallurgical Industry / Maria SIERPIŃSKA , Piotr RZESZOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 689). - nr 50 (2012), s. 197-208. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-197.pdf. - ISSN 1733-2842
20
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 406, [1] s. : il. ; 24 cm. - Data wyd. ustalona z wydaw. (rozmowa tel. 12.11.2012).Na s. red.: Cop. 2004. Podstawowy podręcznik do przedmiotu "Analiza finansowa przedsiębiorstwa" oraz pomocniczy do innych przedmiotów dotyczących finansów przedsiębiorstw dla studentów wszystkich uczelni na kierunkach: zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, ekonomia, dla studentów studiów podyplomowych i dla praktyków. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1
21
Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego = Short Term Capital Balance in the Metal Steel Industry / Maria SIERPIŃSKA, Piotr Rzeszowski // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 517-532. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
22
Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010 = Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010 / Piotr Rzeszowski, Maria SIERPIŃSKA // Contemporary Economics. - vol. 6, nr 3 (2012), s. 66-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/6/issue/3/id/252. - ISSN 2084-0845
23
Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI) / Anna Szewczyk ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2012. - 315 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002575
24
Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown = Struktura finansowania przedsiębiorstw w sektorze górniczym i wydobywczym w okresie spowolnienia gospodarczego / Maria SIERPIŃSKA, Patrycja Bąk // Archives of Mining Sciences. - vol. 57, no 4 (2012), s. 1089-1100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/amsc.2012.57.issue-4/v10267-012-0072-8/v10267-012-0072-8.xml. - ISSN 0860-7001
25
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 182-204
26
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14987-1
27
Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland / Maria SIERPIŃSKA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 211-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
28
Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach = The Influence of Implementing Loyalty Programs on Incomes in Pharmacies / Maria SIERPIŃSKA, Agnieszka Woś // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 865-880. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
29
Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 149-182
30
Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego / Maria SIERPIŃSKA, Jerzy Różański // W: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 360-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-354-9
31
Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce / Elżbieta Królikowska ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2010. - 404 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001863
32
Contemporary trends in management and finance : theory and practice / ed. by Maria SIERPIŃSKA & Piotr Szczepankowski. - Warsaw : Vizja Press & IT, 2010. - 240, [1] s. : il. ; 24 cm. - 4th edition of the Economic International Conference "Contemporary trends in management and finance : theory and practice". - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-61086-78-9
33
Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek / Agnieszka Woś ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2010. - 453 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001808
34
Methods of Customers' Credit Risk Assessment / Maria SIERPIŃSKA // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 453-468. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-509-1
35
Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa = Methods of Account Receivables Recover / Maria SIERPIŃSKA // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 4 (2010), s. 187-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/4/id/193. - ISSN 1897-9254
36
Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie = Development of Alternative Stock Exchange Markets in Europe / Maria SIERPIŃSKA, Agata Sierpińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009), s. 717-726. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
37
Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 227-237. - Summ. - ISBN 978-83-927790-4-9
38
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 10 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
39
Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 1, Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw / red. Mari SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2009. - 236 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-61086-48-2
40
Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego) / Robert Bąk ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2009. - 363 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001613a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001613b
41
Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego = Alternative Trading Systems Comparison Analysis / Agata Sierpińska, Maria SIERPIŃSKA // W: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw / red. Piotr Szczepankowski. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2009. - S. 67-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61086-49-9
42
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1
43
Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli = Research of the New Connect Market Enterprises Economic Situation : Methodology and Test Revision of Suggesting Models / Maria SIERPIŃSKA, Piotr Szczepankowski // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3 (2008), s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
44
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 9 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
45
Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty / Aneta Madyda ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2008. - 309 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001360a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001360b
46
Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej = Internal Reports as a Source of the Analytical Information / Maria SIERPIŃSKA, Piotr LITWA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 9 (1209) (2008), s. 225-236. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
47
Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Conditions for the Success of Mergers and Acquisitions of Companies / Robert Bąk, Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008), s. 28-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN nr 1200
48
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 8 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 274, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
49
NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych = NewConnect as a Source of Capital for Small Enterprises / Agata Sierpińska, Maria SIERPIŃSKA // W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu / red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska. - Warszawa : Vizja Press&It, 2007. - S. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60283-98-1
50
Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Success Factors of the Companies Mergers and Acquisitions / Maria SIERPIŃSKA, Robert Bąk // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 1, nr 1 (2007), s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/1/issue/1/id/5. - ISSN 1897-9254
51
Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 604, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF. Przedsiębiorstwo). - ISBN 978-83-01-15013-6
52
Raportowanie realizacji zadań w controllingu / Maria SIERPIŃSKA, Agata Sierpińska // W: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2007. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 47-94. - ISBN 83-60283-45-1
53
Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej = Controlling Reports as a Managerial Information Source / Arkadiusz Kustra, Maria SIERPIŃSKA // W: Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra. - Warszawa : Vizja Press&It, 2007. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 247-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
54
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1
55
Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce = An Attempt to Verify the Trade Credit in Cloth Industry in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Młodkowski // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1152 (2007), s. 480-490. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
56
Systemy premiowania w controllingu operacyjnym = Operating Controlling Bonus Systems / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 307-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
57
Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu / Agnieszka Długosz ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2007. - 418 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001152a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001152b
58
Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra. - Warszawa : Vizja Press&It, 2007. - 289 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - ISBN 83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
59
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2007. - 295 s. : il. ; 24 cm. - Na s. red. błędny ISBN-13. - Bibliogr. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - ISBN 83-60283-45-1
60
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015 / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. ^Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2006), s. 85-135
61
Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza = Tools of Strategic Controlling in Enterprise - Comparative Analysis / Maria SIERPIŃSKA, Michał Dróżdż // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1125 (2006), s. 103-115. - Summ.. - Tytuł numeru: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
62
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1 ; 83-01-14987-6
63
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy / Małgorzata KOWALIK ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2006. - 338 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001038a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001038b
64
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - 640 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz., summ.. - Na s. tyt.: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profsora Ryszarda Borowieckiego. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-89726-02-5
65
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 259-271. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131414546. - ISSN 0208-7944
66
Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego / Maria SIERPIŃSKA // Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 2 (2006), s. 25-28. - ISSN 1644-4841
67
Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha = Quantification of Synergy Effect in Mergers, Acquisitions and Divestitures - Fluck and Lynch Model / Robert Bąk, Maria SIERPIŃSKA // W: Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. Piotr Szczepankowski. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 117-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60283-40-0 ; 83-60283-40-0
68
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 273-292. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131448357. - ISSN 0208-7944
69
Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa = Controlling Reports in Information System of Companies / Maria SIERPIŃSKA, Piotr LITWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 434). - nr 48 (2006), s. 789-799. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 1232-5821
70
Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie = The Financial Controlling Organization in an Enterprise / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 158-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-13-3
71
Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / ed. by Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006. - S. 169-189. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-95-1
72
Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa = Financial Manager and Controller Funkctions in Corporate Financial Management / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 147-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-13-3
73
Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej = The Effects of Synergies in Mergers and Acquisitions Transactions in Mining Sector / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 587-596. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
74
An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case = Próba weryfikacji teorii kredytu handlowego na przykładzie przemysłu odzieżowego w Polsce / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Młodkowski // W: Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. - S. 117-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-04-1
75
System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty / Bogusław Niedbała ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2006. - 390 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001130a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001130b
76
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - 300, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - ISBN 83-60283-13-3
77
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 448-457. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
78
Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami = The Consequences of an Inconsistent Accounts' Receivable Policy / Maria SIERPIŃSKA // W: Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie = Service and Industry Modernization - Organization and Financing / red. Jan Pyka. - Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 268-279. - Streszcz., summ. - ISBN 83-85587-16-0
79
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 276 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14441-6
80
Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej / Sylwia Potocka-Lewicka ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2005. - 356 k., [8] k. tabl. złoż. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 19 s. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000662a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000662b
81
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14563-3
82
Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi = Compensation and Netting as Commitments Settling Forms / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 406). - nr 43 (2005), s. 665-674. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 1232-5821
83
Teoretyczne podstawy informacji i raportowania / Piotr LITWA, Maria SIERPIŃSKA // W: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA. - (2005), s. 5-75
84
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 332 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-89355-43-4
85
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14206-5
86
Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 851-860. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - ISSN 1232-5821
87
Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie / Arkadiusz Kustra, Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 11-36. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
88
Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // W: Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (2004), s. 24-87
89
Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej / Paweł Tomala ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2004. - 266, [13] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 21 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000483a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000483b
90
Controlling finansowy / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 265-304. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
91
Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych = The Informative Content of Cash Flow Statement / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004), s. 181-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
92
Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji = Advantage and Disadvantage of Traditional Measures of Performance for Investment Centres / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków : [s. n.], 2003. - S. 95-103. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
93
Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości = Problems of Measuring Financial Liquidity of a Company Due to Amended Act of Accountancy / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003), s. 172-183. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 0324-8445
94
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 2, dodr. 12. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
95
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 420 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-13893-9
96
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. - 229 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 03-88953-99-0
97
System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 993 (2003), s. 187-199. - Tytuł numeru: Informatyczne wspomaganie controllingu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
98
Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Effects of Court Settlements for Companies / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 151-160. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
99
Commercial Papers as a Source of Company Financing / Maria SIERPIŃSKA // W: Ekonomika a management 2003 - bez hranic : 10.-12. září 2003 v Praze. - Praha : Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská, [2003]. - S. 10. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 80-239-1538-X
100
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie = Financial Controlling in a Company / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. - S. 159-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 03-88953-99-0
101
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata WÓJCIK // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 22-79
102
Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej / Artur Rudnicki ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2002. - 302 k., tabl. złoż. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 14 k. - Bibliogr.
103
Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim = Determinants of Costs Reducing in the Polish Metallurgy / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. - S. 532-539. - ISBN 83-907047-1-4
104
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 2, dodr. 11. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
105
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 562. - 104 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
106
Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce = The Development of Derivatives in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Robert WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 560 (2002), s. 169-187. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
107
Methods of Ownership Restructurization / Maria SIERPIŃSKA // W: Ekonomika Firiem 2002 : (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Košice 11.-12.9.2002. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002. - S. 363-367. - Summ. - ISBN 80-225-1583-3
108
Debt Circulation Agencies in Poland / Maria SIERPIŃSKA // Acta academica karviniensia. - 1 (2002), s. 249-255. - Summ., streszcz. - ISSN 1212-415X
109
Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania / Maria SIERPIŃSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Paweł Tomala // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 80-168
110
Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa? / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 11 (2002), s. 4. - ISSN 1508-9711
111
Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2002), s. 113-116. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1508-9711
112
Istota krótkoterminowej równowagi finansowej / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 5-21
113
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 274, [3] s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
114
Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets / Maria SIERPIŃSKA // W: Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies. - Karviná : Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2002. - S. 224-229. - Bibliogr. - ISBN 80-7248-174-6
115
System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 956 (2002), s. 118-135. - Tytuł numeru: Controlling - koncepcje, wdrożenia. - ISSN 0324-8445
116
Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych = Techniques for Restructuring the Assets of Economic Units / Maria SIERPIŃSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 273-281. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
117
Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Tomala // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001), s. 99-102. - ISSN 1508-9711
118
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 557. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
119
Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską / Tomasz Bogacz ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2001. - 378 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr.
120
Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2001), s. 78-84. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
121
Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001), s. 15-18. - Bibliogr. - ISSN 1508-9711
122
Obrót wierzytelnościami w Polsce = Claims Turnover in Poland / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 909 (2001), s. 114-122. - Tytuł numeru: Wyznaczniki rozwoju przedsiębiorstwa - wartość, koszty, płynność. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
123
An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators = An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 45-61. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
124
Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r. T. 1 / red. nauk. Jerzy Czupiał. - Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2001. - S. 31-44. - Streszcz., summ. - ISBN 83-913465-3-6
125
System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym / Janusz NESTERAK ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2001. - 334 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr.
126
Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Młodkowski // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 12 (2001), s. 110-114. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
127
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 274 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
128
Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 10 (2000), s. 45-48. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
129
Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych = Cash Flow and Joint-Stock Companies' Growth Capacity / Maria SIERPIŃSKA // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : KEiOP AE, 2000. - S. 664-668. - Streszcz., summ. - ISBN 83-911295-1-9
130
Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (2000), s. 52-58. - ISSN 1508-9711
131
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. - Wyd. 2, dodr. 10. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
132
EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects / Maria SIERPIŃSKA // W: Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - S. 247-263. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88114-42-5
133
Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 834 (1999), s. 76-86. - Tytuł numru: Rachunkowość zarządcza - budżetowanie jako narzędzie współczesnego menedżera: materiały na konferencję naukową. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
134
Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (1999), s. 51-54. - Streszcz. - ISSN 1505-2842
135
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 8. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 277 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
136
Polityka dywidend w spółkach kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 212, [4] s., [1] k. tabl. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12962-X
137
Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych / Jarosław Jamka ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1999. - 338 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 14 k. - Bibliogr.
138
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 276 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
139
Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych / Grażyna PALIWODA ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1999. - 228 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 11 k. - Bibliogr.
140
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
141
Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych = Classification of Investment Funds Operating in World Capital Markets / Tomasz Reiter, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 507 (1998), s. 121-142. - Summ. - ISSN 0208-7944
142
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 274, [3] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
143
Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // W: Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali : materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998 / [red. Kazimierz Górka]. - Częstochowa : [s.n.], 1998. - S. 64-77
144
Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA, Irena Bielińska, Tomasz Bogacz, Grażyna PALIWODA, Barbara STOLARZ // W: Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI. - (1998), s. 80-174
145
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 277, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
146
Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki = Economic Profit as a Measure of the Degree of Aims Realization in Company / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998. - S. 362-368. - Streszcz. - ISBN 83-901550-8-7
147
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 514. - 80 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
148
Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // Penetrator. - nr 5 (1997), s. 33-36. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
149
Obligacje komunalne na rynku kapitałowym / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 3 (1997), s. 40-42. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
150
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2., dodr. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. - 277, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
151
Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania = The Size of Black Economy and Ways of Reducing Its Volume / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 489 (1997), s. 61-74. - Summ. - ISSN 0208-7944
152
Przejęcie LBO i MBO / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Reiter // Penetrator. - nr 9 (1997), s. 46-48. - ISSN 1233-3050
153
Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // Penetrator. - nr 12 (1997), s. 60-65. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
154
Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Reiter // Penetrator. - nr 2 (1997), s. 43-48. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
155
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 274, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
156
Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = The Motives of Mergers and Aquisitions of the Enterprises on the International Scale : (Exampled on Metallurgy of Iron and Steel) / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 324-333. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-6-0
157
Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 146-168. - ISBN 83-01-12164-5
158
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, (dodruk 3). - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - 277 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
159
Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych / Tomasz Reiter, Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 10 (1996), s. 24-33. - ISSN 1233-3050
160
Krótkoterminowe papiery dłużne / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 6 (1996), s. 38-41. - ISSN 1233-3050
161
Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów = Directions of Improvement of Analytical Reviews in Reports of Certified Auditors / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 477 (1996), s. 53-69. - Summ. - ISSN 0208-7944
162
Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1996), s. 92-97. - ISSN 1230-9850
163
Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA, Krzysztof Łukaszewski // Penetrator. - nr 9 (1996), s. 51-57. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
164
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996), s. 8-11. - ISSN 1231-2037
165
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej) / Dariusz WĘDZKI ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1996. - 353 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 15 k. - Bibliogr.
166
Determinanty polityki dywidendowej firm / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 8 (1996), s. 19-21. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
167
Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków) = Directions of Restructuring the Gas Distribution Plant : (on the Base of the Gas Plant Kraków) / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 541-547. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-2-8
168
Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw = Strategies of Current Assets Financing in Enterprises / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996 / [kier. nauk. Jan Duraj]. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1996. - S. 197-206. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7016-961-9
169
Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych / Grażyna PALIWODA, Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 11 (1996), s. 26-30. - ISSN 1233-3050
170
Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa / Maria SIERPIŃSKA // Rachunkowość. - nr 5 (1996), s. 229-233. - ISSN 0481-5475
171
Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali / Maria SIERPIŃSKA // W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996. - S. 69-77. - ISBN 83-86439-80-7
172
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 5 (1995), s. 241-244. - ISSN 0481-5475
173
Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa / Maria SIERPIŃSKA // Rachunkowość. - nr 7 (1995), s. 349-352. - ISSN 0481-5475
174
Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż / Maria SIERPIŃSKA // W: Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (1995), s. 8-29
175
Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych = Condition of Dividend Policy in Public Limited Companies / Maria SIERPIŃSKA // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995 / [kier. nauk. Jan Duraj]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995. - S. 95-107. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7016-869-8
176
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1 / Maria SIERPIŃSKA, Konrad HERNIK, Janusz NESTERAK, Artur Szczepaniak // Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 1 (1995), s. 43-63. - ISSN 1233-3050
177
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
178
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA // W: Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (1995), s. 109-119
179
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Penetrator. - nr 3 (1995), s. 19-22. - ISSN 1233-3050
180
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995), s. 42-50. - Summ. - ISSN 0137-5520
181
Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 6 (1995), s. 27-31. - ISSN 1233-3050
182
Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Janusz NESTERAK, Maria SIERPIŃSKA // W: Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (1995), s. 30-108
183
Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki / Maria SIERPIŃSKA // Bank. - nr 11 (1995), s. 25-32. - ISSN 1230-9125
184
Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 9 (1995), s. 21-26. - ISSN 1233-3050
185
Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Penetrator. - nr 1 (1995), s. 39-41. - ISSN 1233-3050
186
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2 / Maria SIERPIŃSKA, Konrad HERNIK, Janusz NESTERAK, Artur Szczepaniak // Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 2 (1995), s. 49-68. - ISSN 1233-3050
187
Problem podziału zysku w spółkach giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Krzysztof Łukaszewski // Penetrator. - nr 10 (1995), s. 24-29. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
188
Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of Profitability Indices in Business Management / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 451 (1995), s. 75-85. - Summ. - ISSN 0208-7944
189
Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 2 (541) (1995), s. 13-15. - ISSN 0860-6846
190
Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 6 (1994), s. 17-19. - ISSN 1233-3050
191
Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta / Kazimierz GÓRKA, Maria SIERPIŃSKA // W: Industrial and Environmental Policy in Poland = Selected Papers. - Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 15). - S. 107-123. - Bibliogr. - ISBN 83-86286-16-4
192
Przemysł odzieżowy na giełdzie / Maria SIERPIŃSKA, Artur Szczepaniak // Penetrator. - nr 12 (1994), s. 55-56. - ISSN 1233-3050
193
Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej = The Effects of Restructuring Enterprises in the Polish Economy / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 161-166. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
194
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // Penetrator. - nr 11 (1994), s. 38-42. - ISSN 1233-3050
195
Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Maria SIERPIŃSKA // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 37-79
196
Kontrowersje wokół dywidend / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 5 (1994), s. 8-9. - ISSN 1233-3050
197
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
198
Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // Penetrator. - nr 7-8 (1994), s. 7-10. - ISSN 1233-3050
199
Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // Penetrator. - nr 12 (1994), s. 49-54. - ISSN 1233-3050
200
Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the "T.Sendzimir" Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant / Kazimierz GÓRKA, Maria SIERPIŃSKA // W: Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers. - Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 15). - S. 97-106. - Summ. - ISBN 83-86286-16-4
201
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej / Maria SIERPIŃSKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1994), s. 17-21. - ISSN 0137-7221
202
O rentowności spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Penetrator. - nr 10 (1994), s. 10-14. - ISSN 1233-3050
203
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
204
Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa = Evaluation of Financial Liquidity of the Enterprise / Maria SIERPIŃSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 44, nr 8 (523) (1993), s. 18-20. - ISSN 0860-6846
205
Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego = Potential Savings of Raw Materials, Power, and Other Materials for Production in the Polish Economy and the Role in Balancing the Market / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
206
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Kraków : TEPRAGO, 1992. - 79 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
207
Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce = The Need for Shaping the Processes of the Exhaustion of Mineral Ran Materials Resources / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 364 (1992), s. 39-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
208
Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej = Importance of the Steel Saving Undertakings for the Restructuring of Industrial Production / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 107-118. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
209
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 239-267. - Bibliogr.
210
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 40 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
211
The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry / Maria SIERPIŃSKA // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków : The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 69-80. - Bibliogr.
212
Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego : (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych) = Economical Moves in the Process of Balancing the Raw Material and Materials Markets : (Exemplified by Fuels, Energy, and Metallurgical Industry Products) / Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - 192 s. : wykr., il. ; 25 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 103)
213
Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii = Inputs and Costs of Coal Extraction as a Basis for the Choice of Means Satisfying Power Needs of the Country / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 335 (1991), s. 99-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
214
Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania = Ecological Effects of Raw Material Industry Development in Poland and the Methods of Limiting Them / Maria SIERPIŃSKA, Andrzej DĄBROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991), s. 37-51. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
215
Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy / Tomasz JACHNA, Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Stabill, 1991. - 131 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.
216
Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego / Maria SIERPIŃSKA // W: Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 65-74
217
Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow / Józefa FAMIELEC, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990), s. 101-120. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
218
Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Instruments Stimulating Thrifty Use of Raw Materials and Materials in Enterprises / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 322 (1990), s. 33-44. - Summ. - ISSN 0208-7944
219
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 239-267. - Bibliogr.
220
Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 115-123
221
Liczmy straty - będą zyski / Andrzej DĄBROWSKI, Maria SIERPIŃSKA // Przegląd Techniczny. - nr 27 (1989), s. 7-8. - ISSN 0137-8783
222
Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Means Limiting Shortage in Metallurgic Goods in National Economy / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Materiałowa. - R. 41, nr 1 (905) (1989), s. 1-5. - ISSN 0017-2405
223
Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych = Research Into the Volume and Structure of Costa of Environmental Protection In Selected Industrial Enterprises / Marek DZIURA, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989), s. 107-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
224
Fakty są inne / Maria SIERPIŃSKA // Przegląd Techniczny. - nr 15 (1989), s. 9-10. - ISSN 0137-8783
225
Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina = Sources of Financing Environmental Protection as Exemplified by Metallurgical Foundry of Huta im. Lenina / Kazimierz GÓRKA, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 191-208. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
226
Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich = Comparative Analysis of Labour Cost in Selected Polish Foundries / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988), s. 53-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
227
Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe / Maria SIERPIŃSKA // W: Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne) / [red. nauk. Władysław Janasz]. - Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988. - S. 195-201
228
Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Causes and Consequences of Metallurgical Products Shortages in National Economy / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Materiałowa. - R. 39, nr 23-24 (879-880) (1987), s. 560-563. - ISSN 0017-2405
229
Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce = Investment Program and Degree of Processing in Poland's Ferrous Metallurgy / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986), s. 99-110. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
230
Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych = Tenders as a Form Selection of Government Orders Executors / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Materiałowa. - R. 38, nr 4 (836) (1986), s. 92-94. - ISSN 0017-2405
231
Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej = Methods of Lowering Steel - Consumption of the industrial Production / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986), s. 57-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
232
Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa = Change in Metallurgy Production Structure as a Direction Towards Modernization of the Polish Metallurgy / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Planowa. - R. 40, 10 (474) (1985), s. 527-531. - ISSN 0017-2421
233
Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania = Selling Prices' Relations of Iron Goods of Varied Degree of Processing / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 209 (1985), s. 27-41. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
234
Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = Measurement Methods of the Level of Manufacturing (On Example of the Metallurgy) / Maria SIERPIŃSKA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 5 (400) (1983), s. 18-21. - ISSN 0013-3043
235
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych / Maria SIERPIŃSKA ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1982. - [4] k., 283 k. : il. ; 30 cm + Tablice : 49 k. - Bibliogr.
236
Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina : (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne) = Construction and Operation of the Lenin Steeelworks / Władysław WINIARSKI, Maria SIERPIŃSKA // Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 3/71 (1979), s. 19-33. - ISSN 0079-578X
237
Planowanie i analiza produkcji / Maria SIERPIŃSKA, Stanisław RUDA // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 77-96. - Bibliogr.
238
Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce = Directive Tendency of Changes in the Structure of the Polish Iron and Steel Industry / Maria SIERPIŃSKA // Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 11-12 (1978), s. 384-388. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
239
Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego = On the Problems Connected with the Functioning of Measures of Production in a Metallurgical Combine / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata REJMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978), s. 127-146. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
240
Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku : (na przykładzie Huty im. Lenina) = The Trends of the Changes in the Financial System of the Key Industry after 1971 : (Illustrated with the Example, of Lenin Steelworks) / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978), s. 45-61. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
241
Koszty pracy w przemyśle na przykładzie hutnictwa żelaza = The Work-Costs in the Industry Exemplified by the Case of the Iron and Steel Industry / Kazimierz GÓRKA, Maria LEGUTKO // Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 1 (1978), s. 28-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
242
Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = Conclusions from Scientific Conference: "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations" / Ryszard BOROWIECKI, Maria LEGUTKO, Józefa TOTON-FAMIELEC, Wacław WAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 90-94. - ISSN 0079-578X
243
Raport z przebiegu konferencji naukowej nt. "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = The Account from the Scientific Conference "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations" / Ryszard BOROWIECKI, Maria LEGUTKO // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/62 (1977), s. 15-19. - ISSN 0079-578X
244
Procesy innowacyjne w hutnictwie na przykładzie huty im. Lenina = Introduction of Novel Processes Shown (by Example of Lenin Steelworks in Cracow) / Maria LEGUTKO // Hutnik. - R. 42, nr 3 (1975), s. 137-141. - ISSN 0018-8077
245
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA, Anna Szewczyk. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
246
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
247
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
248
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
249
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 241 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
250
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 253 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
251
Wielopoziomowy system ocen przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 132 k. : il. ; 30 cm
252
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 171 k. : il. ; 30 cm
253
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie : aneks / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK, Arkadiusz Kustra. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 58 k. : il. ; 30 cm
254
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA (kierownik projektu), Janusz NESTERAK, Arkadiusz Kustra. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 121 k. : il. ; 30 cm
255
Procesy fuzji i przejęć w gospodarce polskiej / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1999]. - 58 k. : il. ; 30 cm
256
Instytucje inwestycyjne na rynku kapitałowym / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Reiter. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 127 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
257
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 120 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., Węgrzyn R., (2019), Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 366 s.
2
Sierpińska M., Kulisa B., (2018), Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 514, s. 404-415; http://www.dbc.wroc.pl/publication/74507
3
Sierpińska M., Kulisa B., (2018), Directions of Change in Corporate Fringe Benefits, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 219-229; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9328/
4
Zubek M., (2017), Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 409 k.
5
Sierpińska M., Kowalik M., (2017), Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 1, s. 377-387; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf
6
Kulisa B., Sierpińska M., (2017), Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 50, t. 3, s. 131-142; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12043/48073.pdf
7
Sierpińska M., Wędzki D., (2017), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 11 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
8
Kulisa B., Sierpińska M., (2016), Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-184.
9
Kulisa B., Sierpińska M., (2016), Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 1, s. 759-768; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-759.pdf
10
Sierpińska M., Kulisa B., (2016), The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries. [W:] Kaczmarek J., Żmija K. (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 43-55.
11
Sierpińska M., Czapiński J., Sierpińska-Sawicz A., (2015), Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 41-54.
12
Sierpińska M., Gajda-Kantorowska M., (2015), Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 116, s. 433-441; http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
13
Sierpińska M., Królikowska E., (2015), Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t.2, s. 393-402; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-393.pdf
14
Kustra A., Sierpińska M., (2014), Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 757-766; http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4933-ewolucja-funkcji-dyrektora-finansowego-w-przedsiebiorstwie
15
Sierpińska M., (2014), Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 198, cz. 2, s. 131-140; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=144748&from=publication
16
Sierpińska M., (2014), Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 326, s. 222-231.
17
Dyduch A., Sierpińska M., Wilimowska Z., (2013), Finanse i rachunkowość, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 388, [4] s.
18
Sierpińska M., Niedbała B., (2013), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wyd. 1, dodr. 5Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 420, [2] s.
19
Sierpińska M., Rzeszowski P., (2012), Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 50, s. 197-208; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-197.pdf
20
Sierpińska M., Jachna T., (2012), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [1] s.
21
Sierpińska M., Rzeszowski P., (2012), Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 517-532.
22
Rzeszowski P., Sierpińska M., (2012), Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010, "Contemporary Economics", vol. 6, nr 3, s. 66-75; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/6/issue/3/id/252
23
Szewczyk A., (2012), Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 315 k.
24
Sierpińska M., Bąk P., (2012), Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown, "Archives of Mining Sciences", vol. 57, no 4, s. 1089-1100; http://www.degruyter.com/view/j/amsc.2012.57.issue-4/v10267-012-0072-8/v10267-012-0072-8.xml
25
Sierpińska M., Kowalik M., (2012), Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 182-204.
26
Sierpińska M., Jachna T., (2011), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
27
Sierpińska M., (2011), Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 211-224.
28
Sierpińska M., Woś A., (2011), Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 865-880.
29
Sierpińska M., (2011), Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 149-182.
30
Sierpińska M., Różański J., (2010), Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 360-374.
31
Królikowska E., (2010), Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 404 k.
32
Sierpińska M., Szczepankowski P. (red.), (2010), Contemporary trends in management and finance: theory and practice, Warsaw : Vizja Press & IT, 240, [1] s.
33
Woś A., (2010), Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 453 k.
34
Sierpińska M., (2010), Methods of Customers' Credit Risk Assessment. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 453-468.
35
Sierpińska M., (2010), Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa, "Współczesna Ekonomia", vol. 4, nr 4, s. 187-202; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/4/id/193
36
Sierpińska M., Sierpińska A., (2009), Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, s. 717-726.
37
Sierpińska M., Kustra A., (2009), Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 227-237.
38
Sierpińska M., Wędzki D., (2009), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 10 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
39
Sierpińska M. (red.), (2009), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 1, Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT, 236 s.
40
Bąk R., (2009), Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 363 k.
41
Sierpińska A., Sierpińska M., (2009), Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego. [W:] Szczepankowski P. (red.), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT, s. 67-93.
42
Sierpińska M., Jachna T., (2009), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
43
Sierpińska M., Szczepankowski P., (2008), Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3, s. 89-105.
44
Sierpińska M., Wędzki D., (2008), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 9 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
45
Madyda A., (2008), Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 309 k.
46
Sierpińska M., Litwa P., (2008), Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 9 (1209), s. 225-236.
47
Bąk R., Sierpińska M., (2008), Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1200, s. 28-38.
48
Sierpińska M., Wędzki D., (2007), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 8 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [3] s.
49
Sierpińska A., Sierpińska M., (2007), NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych. [W:] Weiss E., Godlewska M. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Warszawa : Vizja Press&It, s. 89-102.
50
Sierpińska M., Bąk R., (2007), Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw, "Współczesna Ekonomia", vol. 1, nr 1, s. 53-70; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/1/issue/1/id/5
51
Sierpińska M., Jachna T., (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych: analiza przykładów i przypadków, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 604, [2] s.
52
Sierpińska M., Sierpińska A., (2007), Raportowanie realizacji zadań w controllingu. [W:] Sierpińska M. (red.), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, Warszawa : VIZJA PRESS&IT, s. 47-94.
53
Kustra A., Sierpińska M., (2007), Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej. [W:] Sierpińska M., Kustra A. (red.), Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Warszawa : Vizja Press&It, s. 247-262.
54
Sierpińska M., Jachna T., (2007), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
55
Sierpińska M., Młodkowski P., (2007), Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1152, s. 480-490.
56
Sierpińska M., Niedbała B., (2007), Systemy premiowania w controllingu operacyjnym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 307-319.
57
Długosz A., (2007), Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 418 k.
58
Sierpińska M., Kustra A. (red.), (2007), Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Warszawa : Vizja Press&It, 289 s.
59
Sierpińska M. (red.), (2007), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 295 s.
60
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2006), Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, s. 85-135.
61
Sierpińska M., Dróżdż M., (2006), Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1125, s. 103-115.
62
Sierpińska M., Jachna T., (2006), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
63
Kowalik M., (2006), Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 338 k.
64
Sierpińska M., Jaki A. (red.), (2006), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków: zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 640 s.
65
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 259-271; https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546
66
Sierpińska M., (2006), Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 2, s. 25-28.
67
Bąk R., Sierpińska M., (2006), Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha. [W:] Szczepankowski P. (red.), Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Warszawa : Vizja Press & IT, s. 117-133.
68
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 273-292; https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357
69
Sierpińska M., Litwa P., (2006), Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 48, s. 789-799.
70
Sierpińska M., Kustra A., (2006), Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, s. 158-165.
71
Sierpińska M., Kustra A., (2006), Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Jaki A. (red.), Contemporary Aspects of Management and Restructuring, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza "Abrys", s. 169-189.
72
Sierpińska M., (2006), Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, s. 147-157.
73
Sierpińska M., Kustra A., (2006), Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 587-596.
74
Sierpińska M., Młodkowski P., (2006), An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges, Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 117-126.
75
Niedbała B., (2006), System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 390 k.
76
Sierpińska M. (red.), (2006), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, 300, [1] s.
77
Sierpińska M., Kowalik M., (2005), Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 448-457.
78
Sierpińska M., (2005), Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami. [W:] Pyka J. (red.), Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, s. 268-279.
79
Sierpińska M., Wędzki D., (2005), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 7.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
80
Potocka-Lewicka S., (2005), Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 356 k., [8] k. tabl. złoż.
81
Sierpińska M., Jachna T., (2005), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
82
Sierpińska M., (2005), Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 665-674.
83
Litwa P., Sierpińska M., (2005), Teoretyczne podstawy informacji i raportowania. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, s. 5-75.
84
Sierpińska M. (red.), (2004), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 332 s.
85
Sierpińska M., Jachna T., (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktualnioneWarszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
86
Sierpińska M., (2004), Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 851-860.
87
Kustra A., Sierpińska M., (2004), Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 11-36.
88
Sierpińska M., (2004), Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 24-87.
89
Tomala P., (2004), Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 266, [13] k.
90
Sierpińska M., (2004), Controlling finansowy. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 265-304.
91
Sierpińska M., (2004), Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1042, s. 181-191.
92
Sierpińska M., Niedbała B., (2003), Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 95-103.
93
Sierpińska M., (2003), Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 974, s. 172-183.
94
Sierpińska M., Jachna T., (2003), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 12Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277 s.
95
Sierpińska M., Niedbała B., (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 420 s.
96
Sierpińska M. (red.), (2003), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie: materiały konferencyjne, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 229 s.
97
Sierpińska M., (2003), System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 993, s. 187-199.
98
Sierpińska M., Kustra A., (2003), Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 151-160.
99
Sierpińska M., (2003), Commercial Papers as a Source of Company Financing. [W:] Ekonomika a management 2003 - bez hranic: 10.-12. září 2003 v Praze, Praha : Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská, s. 10.
100
Sierpińska M., (2003), Controlling finansowy w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 159-182.
101
Sierpińska M., Wójcik M., (2002), Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 22-79.
102
Rudnicki A., (2002), Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 302 k., tabl. złoż.
103
Sierpińska M., (2002), Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 532-539.
104
Sierpińska M., Jachna T., (2002), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 11Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
105
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 562. - 104 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
106
Sierpińska M., Włodarczyk R., (2002), Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 560, s. 169-187.
107
Sierpińska M., (2002), Methods of Ownership Restructurization. [W:] Ekonomika Firiem 2002: (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Košice 11.-12.9.2002, Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, s. 363-367.
108
Sierpińska M., (2002), Debt Circulation Agencies in Poland, "Acta academica karviniensia", 1, s. 249-255.
109
Sierpińska M., Kulisa B., Nesterak J., Tomala P., (2002), Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 80-168.
110
Sierpińska M., (2002), Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa?, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 11, s. 4.
111
Sierpińska M., (2002), Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9, s. 113-116.
112
Sierpińska M., Kustra A., (2002), Istota krótkoterminowej równowagi finansowej. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 5-21.
113
Sierpińska M., Wędzki D., (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 6Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
114
Sierpińska M., (2002), Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets. [W:] Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 224-229.
115
Sierpińska M., (2002), System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 956, s. 118-135.
116
Sierpińska M., (2002), Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 273-281.
117
Sierpińska M., Tomala P., (2001), Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9, s. 99-102.
118
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 557. - 116 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
119
Bogacz T., (2001), Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 378 k.
120
Sierpińska M., Paliwoda G., (2001), Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4, s. 78-84.
121
Sierpińska M., (2001), Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9, s. 15-18.
122
Sierpińska M., (2001), Obrót wierzytelnościami w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 909, s. 114-122.
123
Sierpińska M., Paliwoda-Pękosz G., (2001), An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 45-61.
124
Sierpińska M., (2001), Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw. [W:] Czupiał J. (red.), Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r, T. 1, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, s. 31-44.
125
Nesterak J., (2001), System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 334 k.
126
Sierpińska M., Młodkowski P., (2001), Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 12, s. 110-114.
127
Sierpińska M., Wędzki D., (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 4Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274 s.
128
Sierpińska M., Paliwoda G., (2000), Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 10, s. 45-48.
129
Sierpińska M., (2000), Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 664-668.
130
Sierpińska M., Paliwoda G., (2000), Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 1, s. 52-58.
131
Sierpińska M., Jachna T., (2000), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 10Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
132
Sierpińska M., (1999), EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects. [W:] Borowiecki R. (red.), Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation: Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999, Warsaw ; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 247-263.
133
Sierpińska M., (1999), Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 834, s. 76-86.
134
Sierpińska M., (1999), Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 1, s. 51-54.
135
Sierpińska M., Jachna T., (1999), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 8Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277 s.
136
Sierpińska M., (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 212, [4] s., [1] k. tabl.
137
Jamka J., (1999), Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 338 k.
138
Sierpińska M., Wędzki D., (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 3Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 276 s.
139
Paliwoda G., (1999), Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 228 k.
140
Sierpińska M., Jachna T., (1998), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 7Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277 s.
141
Reiter T., Sierpińska M., (1998), Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 507, s. 121-142.
142
Sierpińska M., Wędzki D., (1998), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 2Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
143
Sierpińska M., Bogacz T., (1998), Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie. [W:] Górka K. (red.), Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali: materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998, Częstochowa : [s.n.], s. 64-77.
144
Sierpińska M., Bielińska I., Bogacz T., Paliwoda G., Stolarz B., (1998), Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1], s. 80-174.
145
Sierpińska M., Jachna T., (1998), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 6Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277, [1] s.
146
Sierpińska M., (1998), Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku, Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, s. 362-368.
147
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 514. - 80 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
148
Sierpińska M., Bogacz T., (1997), Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych, "Penetrator", nr 5, s. 33-36.
149
Sierpińska M., (1997), Obligacje komunalne na rynku kapitałowym, "Penetrator", nr 3, s. 40-42.
150
Sierpińska M., Jachna T., (1997), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2., dodr. 4Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277, [1] s.
151
Sierpińska M., (1997), Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 489, s. 61-74.
152
Sierpińska M., Reiter T., (1997), Przejęcie LBO i MBO, "Penetrator", nr 9, s. 46-48.
153
Sierpińska M., Bogacz T., (1997), Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania, "Penetrator", nr 12, s. 60-65.
154
Sierpińska M., Reiter T., (1997), Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce, "Penetrator", nr 2, s. 43-48.
155
Sierpińska M., Wędzki D., (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [2] s.
156
Sierpińska M., Bogacz T., (1997), Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 324-333.
157
Sierpińska M., (1996), Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 146-168.
158
Sierpińska M., Jachna T., (1996), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, (dodruk 3)Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277 s.
159
Reiter T., Sierpińska M., (1996), Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych, "Penetrator", nr 10, s. 24-33.
160
Sierpińska M., (1996), Krótkoterminowe papiery dłużne, "Penetrator", nr 6, s. 38-41.
161
Sierpińska M., (1996), Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 477, s. 53-69.
162
Sierpińska M., (1996), Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1, s. 92-97.
163
Sierpińska M., Łukaszewski K., (1996), Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych, "Penetrator", nr 9, s. 51-57.
164
Sierpińska M., Wędzki D., (1996), Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, s. 8-11.
165
Wędzki D., (1996), Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie: (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 353 k.
166
Sierpińska M., (1996), Determinanty polityki dywidendowej firm, "Penetrator", nr 8, s. 19-21.
167
Sierpińska M., Nesterak J., (1996), Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 541-547.
168
Sierpińska M., Nesterak J., (1996), Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw. [W:] Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 197-206.
169
Sierpińska M., Paliwoda G., (1996), Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych, "Penetrator", nr 11, s. 26-30.
170
Sierpińska M., (1996), Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 5, s. 229-233.
171
Sierpińska M., (1996), Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali. [W:] Górka K. (red.), Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy, Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, s. 69-77.
172
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", nr 5, s. 241-244.
173
Sierpińska M., (1995), Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 7, s. 349-352.
174
Sierpińska M., (1995), Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, s. 8-29.
175
Sierpińska M., (1995), Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych. [W:] Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 95-107.
176
Sierpińska M., Hernik K., Nesterak J., Szczepaniak A., (1995), Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1, "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI", nr 1, s. 43-63.
177
Sierpińska M., Jachna T., (1995), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277 s.
178
Sierpińska M., (1995), Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, s. 109-119.
179
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, "Penetrator", nr 3, s. 19-22.
180
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów, "Bank i Kredyt", nr 7-8, s. 42-50.
181
Sierpińska M., (1995), Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW, "Penetrator", nr 6, s. 27-31.
182
Nesterak J., Sierpińska M., (1995), Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, s. 30-108.
183
Sierpińska M., (1995), Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki, "Bank", nr 11, s. 25-32.
184
Sierpińska M., (1995), Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, "Penetrator", nr 9, s. 21-26.
185
Sierpińska M., Paliwoda G., (1995), Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji, "Penetrator", nr 1, s. 39-41.
186
Sierpińska M., Hernik K., Nesterak J., Szczepaniak A., (1995), Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2, "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI", nr 2, s. 49-68.
187
Sierpińska M., Łukaszewski K., (1995), Problem podziału zysku w spółkach giełdowych, "Penetrator", nr 10, s. 24-29.
188
Sierpińska M., (1995), Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 451, s. 75-85.
189
Sierpińska M., (1995), Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 46, nr 2 (541), s. 13-15.
190
Sierpińska M., (1994), Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach, "Penetrator", nr 6, s. 17-19.
191
Górka K., Sierpińska M., (1994), Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta. [W:] Industrial and Environmental Policy in Poland (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 15), Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, s. 107-123.
192
Sierpińska M., Szczepaniak A., (1994), Przemysł odzieżowy na giełdzie, "Penetrator", nr 12, s. 55-56.
193
Sierpińska M., (1994), Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 161-166.
194
Sierpińska M., Nesterak J., (1994), Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych, "Penetrator", nr 11, s. 38-42.
195
Famielec J., Kożuch M., Sierpińska M., (1994), Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 37-79.
196
Sierpińska M., (1994), Kontrowersje wokół dywidend, "Penetrator", nr 5, s. 8-9.
197
Sierpińska M., Jachna T., (1994), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
198
Sierpińska M., Nesterak J., (1994), Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych, "Penetrator", nr 7-8, s. 7-10.
199
Sierpińska M., Nesterak J., (1994), Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach, "Penetrator", nr 12, s. 49-54.
200
Górka K., Sierpińska M., (1994), Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the "T.Sendzimir" Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant. [W:] Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 15), Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, s. 97-106.
201
Sierpińska M., (1994), Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 17-21.
202
Sierpińska M., Paliwoda G., (1994), O rentowności spółek giełdowych, "Penetrator", nr 10, s. 10-14.
203
Sierpińska M., Jachna T., (1993), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
204
Sierpińska M., (1993), Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 44, nr 8 (523), s. 18-20.
205
Sierpińska M., (1993), Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 408, s. 71-85.
206
Sierpińska M., Jachna T., (1992), Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, Kraków : TEPRAGO, 79 s.
207
Sierpińska M., (1992), Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 364, s. 39-50.
208
Sierpińska M., (1991), Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 107-118.
209
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1991), Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-267.
210
Sierpińska M., Jachna T., (1991), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 40 s.
211
Sierpińska M., (1991), The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry. [W:] Górka K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 69-80.
212
Sierpińska M., (1991), Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego: (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 103), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 192 s.
213
Sierpińska M., (1991), Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 335, s. 99-114.
214
Sierpińska M., Dąbrowski A., (1991), Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 37-51.
215
Jachna T., Sierpińska M., (1991), Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy, Kraków : Stabill, 131 s.
216
Sierpińska M., (1990), Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego. [W:] Górka K. (red.), Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-74.
217
Famielec J., Sierpińska M., (1990), Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 101-120.
218
Sierpińska M., (1990), Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 322, s. 33-44.
219
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1990), Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-267.
220
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1990), Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 115-123.
221
Dąbrowski A., Sierpińska M., (1989), Liczmy straty - będą zyski, "Przegląd Techniczny", nr 27, s. 7-8.
222
Sierpińska M., (1989), Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej, "Gospodarka Materiałowa", R. 41, nr 1 (905), s. 1-5.
223
Dziura M., Sierpińska M., (1989), Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 107-121.
224
Sierpińska M., (1989), Fakty są inne, "Przegląd Techniczny", nr 15, s. 9-10.
225
Górka K., Sierpińska M., (1988), Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 191-208.
226
Sierpińska M., (1988), Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 266, s. 53-68.
227
Sierpińska M., (1988), Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe. [W:] Janasz W. (red.), Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne), Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 195-201.
228
Sierpińska M., (1987), Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej, "Gospodarka Materiałowa", R. 39, nr 23-24 (879-880), s. 560-563.
229
Sierpińska M., (1986), Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 99-110.
230
Sierpińska M., (1986), Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych, "Gospodarka Materiałowa", R. 38, nr 4 (836), s. 92-94.
231
Sierpińska M., (1986), Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 57-72.
232
Sierpińska M., (1985), Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa, "Gospodarka Planowa", R. 40, 10 (474), s. 527-531.
233
Sierpińska M., (1985), Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 209, s. 27-41.
234
Sierpińska M., (1983), Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa (na przykładzie hutnictwa żelaza), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 5 (400), s. 18-21.
235
Sierpińska M., (1982), Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych, Prom. Byrski B., Kraków : , [4] k., 283 k.
236
Winiarski W., Sierpińska M., (1979), Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne), "Problemy Ekonomiczne", R. 18, nr 3/71, s. 19-33.
237
Sierpińska M., Ruda S., (1979), Planowanie i analiza produkcji. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-96.
238
Sierpińska M., (1978), Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce, "Wiadomości Hutnicze", R. 34, nr 11-12, s. 384-388.
239
Sierpińska M., Rejmer M., (1978), Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 106, s. 127-146.
240
Sierpińska M., (1978), Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku (na przykładzie Huty im. Lenina), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 95, s. 45-61.
241
Górka K., Legutko M., (1978), Koszty pracy w przemyśle na przykładzie hutnictwa żelaza, "Wiadomości Hutnicze", R. 34, nr 1, s. 28-32.
242
Borowiecki R., Legutko M., Toton-Famielec J., Wajda W., (1977), Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych", "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 90-94.
243
Borowiecki R., Legutko M., (1977), Raport z przebiegu konferencji naukowej nt. "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych", "Problemy Ekonomiczne", nr 2/62, s. 15-19.
244
Legutko M., (1975), Procesy innowacyjne w hutnictwie na przykładzie huty im. Lenina, "Hutnik", R. 42, nr 3, s. 137-141.
245
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., Szewczyk A., (2010), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 149 k.
246
Kowalik M., Litwa P., Sierpińska M., (2009), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
247
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 164 s.
248
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2007), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 133 s.
249
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, (2005), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 241 k.
250
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, (2004), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 253 k.
251
Sierpińska M., (2003), Wielopoziomowy system ocen przedsiębiorstw, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 k.
252
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, (2002), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 171 k.
253
Sierpińska M., Nesterak J., Kustra A., (2002), System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie: aneks, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
254
Sierpińska M., Nesterak J., Kustra A., (2001), System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 k.
255
Sierpińska M., Paliwoda G., (1999), Procesy fuzji i przejęć w gospodarce polskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
256
Sierpińska M., Reiter T., (1996), Instytucje inwestycyjne na rynku kapitałowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 127 k.
257
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, (1995), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 k.
1
@book{UEK:2168333907,
author = "Sierpińska Maria and Sierpińska-Sawicz Agata and Węgrzyn Ryszard",
title = "Controlling finansowy w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-01-20121-0",
}
2
@article{UEK:2168329859,
author = "Sierpińska Maria and Kulisa Beata",
title = "Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "514",
pages = "404-415",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168323903,
author = "Sierpińska Maria and Kulisa Beata",
title = "Directions of Change in Corporate Fringe Benefits",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "219-229",
year = "2018",
}
4
@unpublished{UEK:2168335007,
author = "Zubek Michał",
title = "Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168322811,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 1",
pages = "377-387",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168323433,
author = "Kulisa Beata and Sierpińska Maria",
title = "Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "50, t. 3",
pages = "131-142",
adress = "",
year = "2017",
}
7
@book{UEK:2168314991,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1, 11 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
8
@inbook{UEK:2168309149,
author = "Kulisa Beata and Sierpińska Maria",
title = "Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "173-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
9
@article{UEK:2168312925,
author = "Kulisa Beata and Sierpińska Maria",
title = "Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 1",
pages = "759-768",
adress = "",
year = "2016",
}
10
@inbook{UEK:2168307903,
author = "Sierpińska Maria and Kulisa Beata",
title = "The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries",
booktitle = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
pages = "43-55",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
11
@article{UEK:2168288767,
author = "Sierpińska Maria and Czapiński Janusz and Sierpińska-Sawicz Agata",
title = "Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "41-54",
year = "2015",
}
12
@article{UEK:2168297523,
author = "Sierpińska Maria and Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "116",
pages = "433-441",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
13
@article{UEK:2168303895,
author = "Sierpińska Maria and Królikowska Elżbieta",
title = "Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t.2",
pages = "393-402",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
14
@article{UEK:2168290461,
author = "Kustra Arkadiusz and Sierpińska Maria",
title = "Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "66",
pages = "757-766",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
15
@article{UEK:2168292047,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "198, cz. 2",
pages = "131-140",
adress = "",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168281989,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "326",
pages = "222-231",
adress = "",
year = "2014",
}
17
@book{UEK:2168246226,
author = "Dyduch Alina and Sierpińska Maria and Wilimowska Zofia",
title = "Finanse i rachunkowość",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2062-1",
}
18
@book{UEK:2168278465,
author = "Sierpińska Maria and Niedbała Bogusław",
title = "Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, dodr. 5",
issn = "",
isbn = "978-83-01-13893-6",
}
19
@article{UEK:2168259384,
author = "Sierpińska Maria and Rzeszowski Piotr",
title = "Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "50",
pages = "197-208",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
20
@book{UEK:2168261648,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
21
@inbook{UEK:2168247580,
author = "Sierpińska Maria and Rzeszowski Piotr",
title = "Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "517-532",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
22
@article{UEK:2168275591,
author = "Rzeszowski Piotr and Sierpińska Maria",
title = "Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010",
journal = "Contemporary Economics",
number = "vol. 6, 3",
pages = "66-75",
year = "2012",
}
23
@unpublished{UEK:2168238780,
author = "Szewczyk Anna",
title = "Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI)",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
24
@article{UEK:2168303125,
author = "Sierpińska Maria and Bąk Patrycja",
title = "Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown",
journal = "Archives of Mining Sciences",
number = "vol. 57, no 4",
pages = "1089-1100",
year = "2012",
}
25
@unpublished{UEK:2168271880,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "182-204",
year = "2012",
}
26
@book{UEK:2168289823,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
27
@inbook{UEK:2166536569,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "211-224",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
28
@inbook{UEK:2168220132,
author = "Sierpińska Maria and Woś Agnieszka",
title = "Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "865-880",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
29
@unpublished{UEK:2168260636,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji",
pages = "149-182",
year = "2011",
}
30
@inbook{UEK:2165994732,
author = "Sierpińska Maria and Różański Jerzy",
title = "Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce",
pages = "360-374",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-354-9",
}
31
@unpublished{UEK:52059,
author = "Królikowska Elżbieta",
title = "Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
32
@book{UEK:52348,
title = "Contemporary trends in management and finance : theory and practice",
editor = Sierpińska Maria,
editor = Szczepankowski Piotr,
adress = "Warsaw",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2010",
isbn = "978-83-61086-78-9",
}
33
@unpublished{UEK:51017,
author = "Woś Agnieszka",
title = "Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
34
@inbook{UEK:2161911369,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Methods of Customers' Credit Risk Assessment",
booktitle = "Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "453-468",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-509-1",
}
35
@article{UEK:2168275593,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 4, 4",
pages = "187-202",
year = "2010",
}
36
@article{UEK:50450,
author = "Sierpińska Maria and Sierpińska Agata",
title = "Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "48",
pages = "717-726",
adress = "",
year = "2009",
}
37
@inbook{UEK:2162108287,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "227-237",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
38
@book{UEK:2168218440,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 10 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
39
@book{UEK:51381,
title = "Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2009",
isbn = "978-83-61086-48-2",
}
40
@unpublished{UEK:51484,
author = "Bąk Robert",
title = "Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego)",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
41
@inbook{UEK:2168231108,
author = "Sierpińska Agata and Sierpińska Maria",
title = "Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego",
booktitle = "Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw",
pages = "67-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2009",
isbn = "978-83-61086-49-9",
}
42
@book{UEK:2168237124,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
43
@article{UEK:50224,
author = "Sierpińska Maria and Szczepankowski Piotr",
title = "Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "3",
pages = "89-105",
year = "2008",
}
44
@book{UEK:2168288193,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, 9 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
45
@unpublished{UEK:51609,
author = "Madyda Aneta",
title = "Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
46
@article{UEK:50870,
author = "Sierpińska Maria and Litwa Piotr",
title = "Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "9 (1209)",
pages = "225-236",
year = "2008",
}
47
@article{UEK:50856,
author = "Bąk Robert and Sierpińska Maria",
title = "Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1200",
pages = "28-38",
adress = "",
year = "2008",
}
48
@book{UEK:52091,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "Wyd. 1, 8 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
49
@inbook{UEK:2168229528,
author = "Sierpińska Agata and Sierpińska Maria",
title = "NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych",
booktitle = "Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu",
pages = "89-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2007",
isbn = "978-83-60283-98-1",
}
50
@article{UEK:2168295943,
author = "Sierpińska Maria and Bąk Robert",
title = "Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 1, 1",
pages = "53-70",
year = "2007",
}
51
@book{UEK:51884,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15013-6",
}
52
@inbook{UEK:2166587784,
author = "Sierpińska Maria and Sierpińska Agata",
title = "Raportowanie realizacji zadań w controllingu",
booktitle = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
pages = "47-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "VIZJA PRESS&IT",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-45-1",
}
53
@inbook{UEK:2165687689,
author = "Kustra Arkadiusz and Sierpińska Maria",
title = "Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej",
booktitle = "Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie",
pages = "247-262",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2",
}
54
@book{UEK:51956,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
55
@article{UEK:51023,
author = "Sierpińska Maria and Młodkowski Paweł",
title = "Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1152",
pages = "480-490",
adress = "",
year = "2007",
}
56
@inbook{UEK:2166095423,
author = "Sierpińska Maria and Niedbała Bogusław",
title = "Systemy premiowania w controllingu operacyjnym",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "307-319",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
57
@unpublished{UEK:52368,
author = "Długosz Agnieszka",
title = "Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
58
@book{UEK:51955,
title = "Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie",
editor = Sierpińska Maria,
editor = Kustra Arkadiusz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2",
}
59
@book{UEK:52007,
title = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "VIZJA PRESS&IT",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-45-1",
}
60
@unpublished{UEK:2168286505,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr",
title = "Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004",
pages = "85-135",
year = "2006",
}
61
@article{UEK:51875,
author = "Sierpińska Maria and Dróżdż Michał",
title = "Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1125",
pages = "103-115",
adress = "",
year = "2006",
}
62
@book{UEK:2168221266,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1 ; 83-01-14987-6",
}
63
@unpublished{UEK:52587,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
64
@book{UEK:2165760206,
title = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
editor = Sierpińska Maria,
editor = Jaki Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
65
@article{UEK:51155,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "259-271",
year = "2006",
}
66
@article{UEK:2168229588,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego",
journal = "Controlling i Rachunkowość Zarządcza",
number = "2",
pages = "25-28",
year = "2006",
}
67
@inbook{UEK:2165914975,
author = "Bąk Robert and Sierpińska Maria",
title = "Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha",
booktitle = "Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach",
pages = "117-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-60283-40-0 ; 83-60283-40-0",
}
68
@article{UEK:51154,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "273-292",
year = "2006",
}
69
@article{UEK:2165898566,
author = "Sierpińska Maria and Litwa Piotr",
title = "Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "48",
pages = "789-799",
adress = "",
year = "2006",
issn = "1640-6818",
}
70
@inbook{UEK:2166220122,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "158-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
71
@inbook{UEK:2165735404,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger",
booktitle = "Contemporary Aspects of Management and Restructuring",
pages = "169-189",
adress = "Warsaw ; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-85827-95-1",
}
72
@inbook{UEK:2166219727,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa",
booktitle = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "147-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
73
@inbook{UEK:2165770046,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "587-596",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
74
@inbook{UEK:2166384450,
author = "Sierpińska Maria and Młodkowski Paweł",
title = "An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case",
booktitle = "Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges",
pages = "117-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-89726-04-1",
}
75
@unpublished{UEK:52588,
author = "Niedbała Bogusław",
title = "System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
76
@book{UEK:52134,
title = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
77
@inbook{UEK:2166038051,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "448-457",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
78
@inbook{UEK:2166503837,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami",
booktitle = "Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie",
pages = "268-279",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-85587-16-0",
}
79
@book{UEK:2168221290,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
edition = "Wyd. 1, dodr. 7.",
issn = "",
isbn = "83-01-14441-6",
}
80
@unpublished{UEK:2168221234,
author = "Potocka-Lewicka Sylwia",
title = "Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
81
@book{UEK:2168221236,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr.",
issn = "",
isbn = "83-01-14563-3",
}
82
@article{UEK:2166372275,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "665-674",
adress = "",
year = "2005",
issn = "1640-6818",
}
83
@unpublished{UEK:2168306467,
author = "Litwa Piotr and Sierpińska Maria",
title = "Teoretyczne podstawy informacji i raportowania",
booktitle = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
pages = "5-75",
year = "2005",
}
84
@book{UEK:2168221568,
title = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
85
@book{UEK:2168231368,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2004",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktualnione",
issn = "",
isbn = "83-01-14206-5",
}
86
@article{UEK:2168244928,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "851-860",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
87
@inbook{UEK:2168222236,
author = "Kustra Arkadiusz and Sierpińska Maria",
title = "Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
pages = "11-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
88
@unpublished{UEK:2168252416,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "24-87",
year = "2004",
}
89
@unpublished{UEK:2168221666,
author = "Tomala Paweł",
title = "Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
90
@inbook{UEK:2168222244,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Controlling finansowy",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
pages = "265-304",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
91
@article{UEK:2168222866,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1042",
pages = "181-191",
adress = "",
year = "2004",
}
92
@inbook{UEK:2168223848,
author = "Sierpińska Maria and Niedbała Bogusław",
title = "Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "95-103",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
93
@article{UEK:2168223052,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "974",
pages = "172-183",
adress = "",
year = "2003",
}
94
@book{UEK:2168237122,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2, dodr. 12",
isbn = "83-01-11187-9",
}
95
@book{UEK:2168225188,
author = "Sierpińska Maria and Niedbała Bogusław",
title = "Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-01-13893-9",
}
96
@book{UEK:2168277333,
title = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "03-88953-99-0",
}
97
@article{UEK:2168231106,
author = "Sierpińska Maria",
title = "System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "993",
pages = "187-199",
adress = "",
year = "2003",
}
98
@article{UEK:2168223386,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "151-160",
year = "2003",
}
99
@misc{UEK:2168245514,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Commercial Papers as a Source of Company Financing",
booktitle = "Ekonomika a management 2003 - bez hranic",
pages = "10",
adress = "Praha",
publisher = "Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská",
year = "2003",
isbn = "80-239-1538-X",
}
100
@inbook{UEK:2168277307,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Controlling finansowy w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne",
pages = "159-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "03-88953-99-0",
}
101
@unpublished{UEK:2168253428,
author = "Sierpińska Maria and Wójcik Małgorzata",
title = "Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "22-79",
year = "2002",
}
102
@unpublished{UEK:2168262150,
author = "Rudnicki Artur",
title = "Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
103
@inbook{UEK:2168224972,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "532-539",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
104
@book{UEK:2168237120,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2, dodr. 11",
isbn = "83-01-11187-9",
}
105
@misc{UEK:2168224236,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
106
@article{UEK:2168224094,
author = "Sierpińska Maria and Włodarczyk Robert",
title = "Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "560",
pages = "169-187",
year = "2002",
}
107
@inbook{UEK:2168239108,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Methods of Ownership Restructurization",
booktitle = "Ekonomika Firiem 2002",
pages = "363-367",
adress = "Košice",
publisher = "Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave",
year = "2002",
isbn = "80-225-1583-3",
}
108
@article{UEK:2168239378,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Debt Circulation Agencies in Poland",
journal = "Acta academica karviniensia",
number = "1",
pages = "249-255",
year = "2002",
}
109
@unpublished{UEK:2168253430,
author = "Sierpińska Maria and Kulisa Beata and Nesterak Janusz and Tomala Paweł",
title = "Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "80-168",
year = "2002",
}
110
@misc{UEK:2168230252,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa?",
booktitle = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "11",
pages = "4",
year = "2002",
}
111
@article{UEK:2168229988,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "9",
pages = "113-116",
year = "2002",
}
112
@unpublished{UEK:2168253426,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Istota krótkoterminowej równowagi finansowej",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "5-21",
year = "2002",
}
113
@book{UEK:2168237126,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
edition = "Wyd. 1, dodr. 6",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
114
@inbook{UEK:2168239404,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets",
booktitle = "Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies",
pages = "224-229",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2002",
isbn = "80-7248-174-6",
}
115
@article{UEK:2168231090,
author = "Sierpińska Maria",
title = "System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "956",
pages = "118-135",
adress = "",
year = "2002",
}
116
@inbook{UEK:2168225174,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "273-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
117
@article{UEK:2168230256,
author = "Sierpińska Maria and Tomala Paweł",
title = "Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "9",
pages = "99-102",
year = "2001",
}
118
@misc{UEK:2168233698,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
119
@unpublished{UEK:2168274829,
author = "Bogacz Tomasz",
title = "Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
120
@article{UEK:2168229876,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "4",
pages = "78-84",
year = "2001",
}
121
@article{UEK:2168230254,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "9",
pages = "15-18",
year = "2001",
}
122
@article{UEK:2168265654,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Obrót wierzytelnościami w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "909",
pages = "114-122",
adress = "",
year = "2001",
}
123
@article{UEK:2168248848,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 1",
pages = "45-61",
year = "2001",
}
124
@inbook{UEK:2168246848,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw",
booktitle = "Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r. T. 1",
pages = "31-44",
adress = "Legnica",
publisher = "Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy",
year = "2001",
isbn = "83-913465-3-6",
}
125
@unpublished{UEK:2168248142,
author = "Nesterak Janusz",
title = "System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
126
@article{UEK:2168229872,
author = "Sierpińska Maria and Młodkowski Paweł",
title = "Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "12",
pages = "110-114",
year = "2001",
}
127
@book{UEK:2168231026,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2001",
edition = "Wyd. 1, dodr. 4",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
128
@article{UEK:2168230258,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "10",
pages = "45-48",
year = "2000",
}
129
@inbook{UEK:2168223706,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "664-668",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
130
@article{UEK:2168229874,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "1",
pages = "52-58",
year = "2000",
}
131
@book{UEK:2168237118,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2, dodr. 10",
isbn = "83-01-11187-9",
}
132
@inbook{UEK:2168235364,
author = "Sierpińska Maria",
title = "EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects",
booktitle = "Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation",
pages = "247-263",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1999",
isbn = "83-88114-42-5",
}
133
@article{UEK:2168265664,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "834",
pages = "76-86",
year = "1999",
}
134
@article{UEK:2168229878,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "1",
pages = "51-54",
year = "1999",
}
135
@book{UEK:2168237116,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 2, dodr. 8",
isbn = "83-01-11187-9",
}
136
@book{UEK:2168229526,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Polityka dywidend w spółkach kapitałowych",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12962-X",
}
137
@unpublished{UEK:2168274831,
author = "Jamka Jarosław",
title = "Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
138
@book{UEK:2168231092,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 1, dodr. 3",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
139
@unpublished{UEK:2168273992,
author = "Paliwoda Grażyna",
title = "Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
140
@book{UEK:2168231032,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2, dodr. 7",
isbn = "83-01-11187-9",
}
141
@article{UEK:2168234070,
author = "Reiter Tomasz and Sierpińska Maria",
title = "Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "507",
pages = "121-142",
year = "1998",
}
142
@book{UEK:2168231024,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 1, dodr. 2",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
143
@inbook{UEK:2168277483,
author = "Sierpińska Maria and Bogacz Tomasz",
title = "Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie",
booktitle = "Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali",
pages = "64-77",
adress = "Częstochowa",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
}
144
@unpublished{UEK:2168253444,
author = "Sierpińska Maria and Bielińska Irena and Bogacz Tomasz and Paliwoda Grażyna and Stolarz Barbara",
title = "Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1]",
pages = "80-174",
year = "1998",
}
145
@book{UEK:2168231034,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2, dodr. 6",
isbn = "83-01-11187-9",
}
146
@inbook{UEK:2168234352,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki",
booktitle = "Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku",
pages = "362-368",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-901550-8-7",
}
147
@misc{UEK:2168259568,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
148
@article{UEK:2168230594,
author = "Sierpińska Maria and Bogacz Tomasz",
title = "Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych",
journal = "Penetrator",
number = "5",
pages = "33-36",
year = "1997",
}
149
@article{UEK:2168230532,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Obligacje komunalne na rynku kapitałowym",
journal = "Penetrator",
number = "3",
pages = "40-42",
year = "1997",
}
150
@book{UEK:2168231030,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2., dodr. 4",
isbn = "83-01-11187-9",
}
151
@article{UEK:2168245068,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "489",
pages = "61-74",
year = "1997",
}
152
@article{UEK:2168230592,
author = "Sierpińska Maria and Reiter Tomasz",
title = "Przejęcie LBO i MBO",
journal = "Penetrator",
number = "9",
pages = "46-48",
year = "1997",
}
153
@article{UEK:2168230356,
author = "Sierpińska Maria and Bogacz Tomasz",
title = "Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania",
journal = "Penetrator",
number = "12",
pages = "60-65",
year = "1997",
}
154
@article{UEK:2168230526,
author = "Sierpińska Maria and Reiter Tomasz",
title = "Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce",
journal = "Penetrator",
number = "2",
pages = "43-48",
year = "1997",
}
155
@book{UEK:2168231022,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
156
@inbook{UEK:2168239920,
author = "Sierpińska Maria and Bogacz Tomasz",
title = "Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza)",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "324-333",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
157
@inbook{UEK:2168226986,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.]",
pages = "146-168",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-12164-5",
}
158
@book{UEK:2168231028,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1996",
edition = "Wyd. 2, (dodruk 3)",
isbn = "83-01-11187-9",
}
159
@article{UEK:2168230788,
author = "Reiter Tomasz and Sierpińska Maria",
title = "Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych",
journal = "Penetrator",
number = "10",
pages = "24-33",
year = "1996",
}
160
@article{UEK:2168233510,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Krótkoterminowe papiery dłużne",
journal = "Penetrator",
number = "6",
pages = "38-41",
year = "1996",
}
161
@article{UEK:2168244628,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "477",
pages = "53-69",
year = "1996",
}
162
@article{UEK:2168230294,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1",
pages = "92-97",
year = "1996",
}
163
@article{UEK:2168230908,
author = "Sierpińska Maria and Łukaszewski Krzysztof",
title = "Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych",
journal = "Penetrator",
number = "9",
pages = "51-57",
year = "1996",
}
164
@article{UEK:2168229734,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "1",
pages = "8-11",
year = "1996",
}
165
@unpublished{UEK:2168274833,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
166
@article{UEK:2168230902,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Determinanty polityki dywidendowej firm",
journal = "Penetrator",
number = "8",
pages = "19-21",
year = "1996",
}
167
@inbook{UEK:2168243498,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz",
title = "Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków)",
booktitle = "Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku",
pages = "541-547",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-901550-2-8",
}
168
@inbook{UEK:2168236026,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz",
title = "Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996",
pages = "197-206",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1996",
isbn = "83-7016-961-9",
}
169
@article{UEK:2168230794,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych",
journal = "Penetrator",
number = "11",
pages = "26-30",
year = "1996",
}
170
@article{UEK:2168229700,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa",
journal = "Rachunkowość",
number = "5",
pages = "229-233",
year = "1996",
}
171
@inbook{UEK:2168238838,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali",
booktitle = "Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy",
pages = "69-77",
adress = "Kraków",
publisher = "AE Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1996",
isbn = "83-86439-80-7",
}
172
@article{UEK:2168277345,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Rachunkowość",
number = "5",
pages = "241-244",
year = "1995",
}
173
@article{UEK:2168229712,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "349-352",
year = "1995",
}
174
@unpublished{UEK:2168245350,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż",
booktitle = "Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
pages = "8-29",
year = "1995",
}
175
@inbook{UEK:2168235940,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995",
pages = "95-107",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1995",
isbn = "83-7016-869-8",
}
176
@article{UEK:2168246798,
author = "Sierpińska Maria and Hernik Konrad and Nesterak Janusz and Szczepaniak Artur",
title = "Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1",
journal = "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI",
number = "1",
pages = "43-63",
year = "1995",
}
177
@book{UEK:2168237114,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2, dodr. 2",
isbn = "83-01-11187-9",
}
178
@unpublished{UEK:2168245352,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych",
booktitle = "Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
pages = "109-119",
year = "1995",
}
179
@article{UEK:2168233566,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Penetrator",
number = "3",
pages = "19-22",
year = "1995",
}
180
@article{UEK:2168230286,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "7-8",
pages = "42-50",
year = "1995",
}
181
@article{UEK:2168230782,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW",
journal = "Penetrator",
number = "6",
pages = "27-31",
year = "1995",
}
182
@unpublished{UEK:2168245348,
author = "Nesterak Janusz and Sierpińska Maria",
title = "Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
pages = "30-108",
year = "1995",
}
183
@article{UEK:2168229736,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki",
journal = "Bank",
number = "11",
pages = "25-32",
year = "1995",
}
184
@article{UEK:2168233602,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie",
journal = "Penetrator",
number = "9",
pages = "21-26",
year = "1995",
}
185
@article{UEK:2168233558,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji",
journal = "Penetrator",
number = "1",
pages = "39-41",
year = "1995",
}
186
@article{UEK:2168246800,
author = "Sierpińska Maria and Hernik Konrad and Nesterak Janusz and Szczepaniak Artur",
title = "Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2",
journal = "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI",
number = "2",
pages = "49-68",
year = "1995",
}
187
@article{UEK:2168233506,
author = "Sierpińska Maria and Łukaszewski Krzysztof",
title = "Problem podziału zysku w spółkach giełdowych",
journal = "Penetrator",
number = "10",
pages = "24-29",
year = "1995",
}
188
@article{UEK:2168244856,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "451",
pages = "75-85",
year = "1995",
}
189
@article{UEK:2168230432,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 46, 2 (541)",
pages = "13-15",
year = "1995",
}
190
@article{UEK:2168233634,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach",
journal = "Penetrator",
number = "6",
pages = "17-19",
year = "1994",
}
191
@inbook{UEK:2168259870,
author = "Górka Kazimierz and Sierpińska Maria",
title = "Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta",
booktitle = "Industrial and Environmental Policy in Poland",
pages = "107-123",
adress = "Cracow",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division",
year = "1994",
issn = "1506-5618",
isbn = "83-86286-16-4",
}
192
@article{UEK:2168233662,
author = "Sierpińska Maria and Szczepaniak Artur",
title = "Przemysł odzieżowy na giełdzie",
journal = "Penetrator",
number = "12",
pages = "55-56",
year = "1994",
}
193
@inbook{UEK:2168242924,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "161-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
194
@article{UEK:2168233658,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz",
title = "Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych",
journal = "Penetrator",
number = "11",
pages = "38-42",
year = "1994",
}
195
@unpublished{UEK:2168306547,
author = "Famielec Józefa and Kożuch Małgorzata and Sierpińska Maria",
title = "Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "37-79",
year = "1994",
}
196
@article{UEK:2168233626,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kontrowersje wokół dywidend",
journal = "Penetrator",
number = "5",
pages = "8-9",
year = "1994",
}
197
@book{UEK:2168231018,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-01-11187-9",
}
198
@article{UEK:2168233638,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz",
title = "Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych",
journal = "Penetrator",
number = "7-8",
pages = "7-10",
year = "1994",
}
199
@article{UEK:2168233660,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz",
title = "Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach",
journal = "Penetrator",
number = "12",
pages = "49-54",
year = "1994",
}
200
@inbook{UEK:2168259872,
author = "Górka Kazimierz and Sierpińska Maria",
title = "Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the T.Sendzimir Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant",
booktitle = "Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers",
pages = "97-106",
adress = "Cracow",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division",
year = "1994",
issn = "1506-5618",
isbn = "83-86286-16-4",
}
201
@article{UEK:2168229760,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "17-21",
year = "1994",
}
202
@article{UEK:2168233648,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "O rentowności spółek giełdowych",
journal = "Penetrator",
number = "10",
pages = "10-14",
year = "1994",
}
203
@book{UEK:2168231016,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1993",
isbn = "83-01-11187-9",
}
204
@article{UEK:2168248816,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 44, 8 (523)",
pages = "18-20",
year = "1993",
}
205
@article{UEK:2168245308,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "408",
pages = "71-85",
year = "1993",
}
206
@book{UEK:2168288995,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "TEPRAGO",
year = "1992",
}
207
@article{UEK:2168245336,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "364",
pages = "39-50",
year = "1992",
}
208
@article{UEK:2168235246,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "107-118",
year = "1991",
}
209
@inbook{UEK:2168256316,
author = "Jachna Tomasz and Kot Janusz and Nehring Anna and Sierpińska Maria",
title = "Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "239-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
210
@book{UEK:2168278497,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
211
@inbook{UEK:2166081617,
author = "Sierpińska Maria",
title = "The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "69-80",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
212
@book{UEK:2168261956,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego : (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
issn = "0209-1674",
}
213
@article{UEK:2168259090,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "335",
pages = "99-114",
year = "1991",
}
214
@article{UEK:2168245906,
author = "Sierpińska Maria and Dąbrowski Andrzej",
title = "Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "37-51",
year = "1991",
}
215
@book{UEK:2168229730,
author = "Jachna Tomasz and Sierpińska Maria",
title = "Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stabill",
year = "1991",
}
216
@inbook{UEK:2168277267,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego",
booktitle = "Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne",
pages = "65-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
217
@article{UEK:2168244976,
author = "Famielec Józefa and Sierpińska Maria",
title = "Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "101-120",
year = "1990",
}
218
@article{UEK:2168259720,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "322",
pages = "33-44",
year = "1990",
}
219
@inbook{UEK:2168256292,
author = "Jachna Tomasz and Kot Janusz and Nehring Anna and Sierpińska Maria",
title = "Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "239-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
220
@inbook{UEK:2168263492,
author = "Jachna Tomasz and Kot Janusz and Nehring Anna and Sierpińska Maria",
title = "Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "115-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
221
@article{UEK:2168275541,
author = "Dąbrowski Andrzej and Sierpińska Maria",
title = "Liczmy straty - będą zyski",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "27",
pages = "7-8",
year = "1989",
}
222
@article{UEK:2168269030,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 41, 1 (905)",
pages = "1-5",
year = "1989",
}
223
@article{UEK:2168235114,
author = "Dziura Marek and Sierpińska Maria",
title = "Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "107-121",
year = "1989",
}
224
@article{UEK:2168275537,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Fakty są inne",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "15",
pages = "9-10",
year = "1989",
}
225
@article{UEK:2168234996,
author = "Górka Kazimierz and Sierpińska Maria",
title = "Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "191-208",
year = "1988",
}
226
@article{UEK:2168269630,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "266",
pages = "53-68",
year = "1988",
}
227
@inbook{UEK:2168272344,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe",
booktitle = "Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne)",
pages = "195-201",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1988",
}
228
@article{UEK:2168269266,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 39, 23-24 (879-880)",
pages = "560-563",
year = "1987",
}
229
@article{UEK:2168246096,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "99-110",
year = "1986",
}
230
@article{UEK:2168269268,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 38, 4 (836)",
pages = "92-94",
year = "1986",
}
231
@article{UEK:2168231346,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "57-72",
year = "1986",
}
232
@article{UEK:2168241306,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 40, 10 (474)",
pages = "527-531",
year = "1985",
}
233
@article{UEK:2168278681,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "209",
pages = "27-41",
year = "1985",
}
234
@article{UEK:2168244642,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa : (na przykładzie hutnictwa żelaza)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 5 (400)",
pages = "18-21",
year = "1983",
}
235
@unpublished{UEK:2168278671,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
236
@article{UEK:2168228126,
author = "Winiarski Władysław and Sierpińska Maria",
title = "Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina : (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 18, 3/71",
pages = "19-33",
year = "1979",
}
237
@inbook{UEK:2168273878,
author = "Sierpińska Maria and Ruda Stanisław",
title = "Planowanie i analiza produkcji",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "77-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
238
@article{UEK:2168279031,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce",
journal = "Wiadomości Hutnicze",
number = "R. 34, 11-12",
pages = "384-388",
year = "1978",
}
239
@article{UEK:2168233608,
author = "Sierpińska Maria and Rejmer Małgorzata",
title = "Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "106",
pages = "127-146",
year = "1978",
}
240
@article{UEK:2168249910,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku : (na przykładzie Huty im. Lenina)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "95",
pages = "45-61",
year = "1978",
}
241
@article{UEK:2168277009,
author = "Górka Kazimierz and Legutko Maria",
title = "Koszty pracy w przemyśle na przykładzie hutnictwa żelaza",
journal = "Wiadomości Hutnicze",
number = "R. 34, 1",
pages = "28-32",
year = "1978",
}
242
@article{UEK:2168227228,
author = "Borowiecki Ryszard and Legutko Maria and Toton-Famielec Józefa and Wajda Wacław",
title = "Wnioski z konferencji naukowej n.t.: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 2/62",
pages = "90-94",
year = "1977",
}
243
@misc{UEK:2168227026,
author = "Borowiecki Ryszard and Legutko Maria",
title = "Raport z przebiegu konferencji naukowej nt. Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2/62",
pages = "15-19",
year = "1977",
}
244
@article{UEK:2168279063,
author = "Legutko Maria",
title = "Procesy innowacyjne w hutnictwie na przykładzie huty im. Lenina",
journal = "Hutnik",
number = "R. 42, 3",
pages = "137-141",
year = "1975",
}
245
@unpublished{UEK:2168252970,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr and Szewczyk Anna",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
246
@unpublished{UEK:2168243614,
author = "Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr and Sierpińska Maria",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
247
@unpublished{UEK:2165600949,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
248
@unpublished{UEK:2165341732,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
249
@unpublished{UEK:2168264846,
title = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
250
@unpublished{UEK:2168252410,
title = "Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
251
@unpublished{UEK:2168259110,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Wielopoziomowy system ocen przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
252
@unpublished{UEK:2168253410,
title = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
253
@unpublished{UEK:2168253408,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz and Kustra Arkadiusz",
title = "System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie : aneks",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
254
@unpublished{UEK:2168253406,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz and Kustra Arkadiusz",
title = "System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
255
@unpublished{UEK:2168272610,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Procesy fuzji i przejęć w gospodarce polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
256
@unpublished{UEK:2168272606,
author = "Sierpińska Maria and Reiter Tomasz",
title = "Instytucje inwestycyjne na rynku kapitałowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
257
@unpublished{UEK:2168245344,
title = "Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}