Publications of the selected author
1

Title:
Zastosowanie wybranych narzędzi Six Sigma do oceny procesu dezynfekcji wody pitnej ditlenkiem chloru
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 83-94 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków na badania POTENCJAŁ 2021 Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-61597-92-6 ; 978-83-61597-93-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168371006
chapter in monograph
See main document
2

Conference:
39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2022-05-30 do 2022-05-31
Title:
Drinking Water Quality Management in Cracow, Poland : a Case Study
Source:
Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022, s. 3447-3458. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 39)
Research program:
This publication was funded with a subsidy granted to the Cracow University of Economics in Poland within the framework of the POTENTIAL 2021 Programme No. 12/ZJE/2021/POT
ISBN:
978-0-9998551-8-8
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168365672
chapter in conference materials
3

Title:
Organizacja procesów logistycznych na przykładzie zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krakowie
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 71-82 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków na badania POTENCJAŁ 2021 Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-61597-92-6 ; 978-83-61597-93-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168371004
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2022-05-30 do 2022-05-31
Title:
The Environmental Impacts of Municipal Waste Incineration Plants in Poland Comparison as a Part of Circular Economy System
Source:
Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022, s. 2549-2562. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 39)
Research program:
This publication was funded with a subsidy granted to the Cracow University of Economics in Poland within the framework of the POTENTIAL 2021 Programme No. 12/ZJE/2021/POT.
ISBN:
978-0-9998551-8-8
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168365512
chapter in conference materials
5

Title:
Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach przetwarzających odpady komunalne
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
201 s.: il. kolor.; 23 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 270)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-845-2
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168356016
monograph
6

Title:
Analiza organizacyjno-ekonomiczna funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 195-205 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowania ze środków na badania POTENCJAŁ 2020 Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358190
chapter in monograph
See main document
7

Conference:
1st International Conference on Quality and Management Sciences (ICQMSc 2021), Poznań, Polska, od 2021-09-13 do 2021-09-15
Title:
Organisation of Logistics at a Municipal Waste Treatment Plant
Source:
International Conference on Quality and Management Sciences : Book of Abstracts / eds. Krzysztof Juś, Daniela Gwiazdowska - Poznań: Institute of Quality Science. Poznań University of Economics and Business, 2021, s. 147. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-960669-0-9
Access mode:
Nr:
2168369864
varia
8

Title:
Wykorzystanie metody AHP w procesie decyzyjnym wyboru technologii dezynfekcji wody pitnej = Use of the AHP Method in the Decision Process of Technology Selection Disinfection of Drinking Water
Source:
Zagrożenia i zarządzanie w gospodarce wodno-ściekowej XXI wieku - wybrane problemy / red. Klaudiusz Grübel, Andrzej Jaguś - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2021, s. 86-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków na badania POTENCJAŁ 2020 Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-66249-74-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358836
chapter in monograph
9

Author:
Grzegorz Pełka , Mateusz Wygoda , Wojciech Luboń , Przemysław Pachytel , Artur Jachimowski , Marcin Paprocki , Paweł Wyczesany , Jarosław Kotyza
Title:
Analysis of the Efficiency of a Batch Boiler and Emissions of Harmful Substances during Combustion of Various Types of Wood
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 20, art. no. 6783 (2021) , s. 1-25. - Tytuł numeru: Energy Production from Biomass Valorization - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the statutory research program at the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland, Statutory Work No. 16.16.140.315/05 and Cracow University of Economics founds.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168358974
article
10

Title:
Zarządzanie jakością wody w miejskim systemie dystrybucji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
147 s.: il. kolor.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-817-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351784
monograph
11

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 41. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340247
varia
12

Conference:
1st International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering, EEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-06-26 do 2018-06-29
Title:
Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System
Source:
E3S Web of Conferences. - vol. 86, art. no. 00030 (2019) . - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as a part of the program of activities disseminating science from the project "Organization of the First International Science Conference - Ecological and Environmental Engineering", 26-29 June 2018, Kraków
Nr:
2168333951
article
13

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340249
varia
14

Title:
Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej
Source:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 200-210 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340129
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment = Porównawcza analiza wybranych technologii dezynfekcji wody przy wykorzystaniu środowiskowej analizy cyklu życia
Source:
Archives of Environmental Protection. - vol. 45, no. 3 (2019) , s. 3-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as part of the program of activities disseminating science from the project "Organization of the First International Science Conference - Ecological and Environmental Engineering", 26-29 June 2018, Kraków
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168338573
article
16

Title:
Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water = Wpływ różnych metod dezynfekcji na jakość wody wodociągowej
Source:
Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 13, nr 3 (2019) , s. 47-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with funds earmarked for the statutory activity and funds provided to the Faculty of Commodity Science of the Krakow University of Economics by the Ministry of Science and Higher Education for research by young scientists and participants of doctoral studies
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168338655
article
17

Title:
Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa = Assessment of Drinking Water Corrosivity of Krakow
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 93, nr 9 (2019) , s. 303-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338659
article
18

Title:
Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
Source:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 220-231 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340131
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody = Application of the Sensory Analysis Method in Assessment of Water Quality
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 92, nr 4 (2018) , s. 155-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324349
article
20

Conference:
10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-18
Title:
Tackling Air Pollution in Krakow
Source:
E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327209
article
21

Title:
Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow = Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018) , s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325939
article
22

Conference:
10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-18
Title:
Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality
Source:
E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327213
article
23

Title:
Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody = Efficiency of Biogenic Compounds Removal in Water Treatment
Source:
Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 4 (2017) , s. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168324331
article
24

Title:
Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej = The Effects of Disinfection Processes on Drinking Water Quality
Source:
Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2017, s. 113-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-946-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324337
chapter in monograph
25

Title:
Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network
Source:
Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 4 (2017) , s. 110-117. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168318823
article
26

Title:
Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania = Factors Affecting Water Quality Before Treatment
Source:
Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 1 (2017) , s. 118-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168324335
article
27

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319561
varia
28

Title:
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016) , s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310597
article
29

Title:
Najlepiej uzdatniona
Source:
Kierunek Wod-Kan. - nr 2 (636) (2016) , s. 8-11. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168326443
article
30

Title:
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016) , s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310553
article
31

Title:
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-340
Nr:
2168315521
doctoral dissertation
32

Title:
Z butelki czy z kranu
Source:
Kierunek Wod-Kan. - nr 4 (617) (2015) , s. 40-44
Nr:
2168301483
article
33

Title:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283477
varia
34

Title:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Source:
Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / red. Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 7-19 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-0-3
Nr:
2168283891
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013) , s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168283077
article
36

Title:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Source:
Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 188-199 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
Nr:
2168289703
chapter in monograph
37

Title:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294465
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
071/WT-KTEW/01/2014/S/4267
Signature:
NP-1464/Magazyn
Nr:
2168301759
unpublished scientific work
1
Zastosowanie wybranych narzędzi Six Sigma do oceny procesu dezynfekcji wody pitnej ditlenkiem chloru / Artur JACHIMOWSKI, Marcin PAPROCKI // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 83-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-92-6 ; 978-83-61597-93-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/CMQ2022_M3PL_FINAL.pdf
2
Drinking Water Quality Management in Cracow, Poland : a Case Study / Artur JACHIMOWSKI, Wacław ADAMCZYK // W: Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 39). - S. 3447-3458. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-8-8. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/drinking-water-quality-management-in-cracow-poland-a-case-study/Wstęp:
3
Organizacja procesów logistycznych na przykładzie zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krakowie / Artur JACHIMOWSKI // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 71-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-92-6 ; 978-83-61597-93-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/CMQ2022_M3PL_FINAL.pdf
4
The Environmental Impacts of Municipal Waste Incineration Plants in Poland Comparison as a Part of Circular Economy System / Artur JACHIMOWSKI, Marcin RYCHWALSKI // W: Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 39). - S. 2549-2562. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-8-8
5
Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach przetwarzających odpady komunalne / Artur JACHIMOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 201 s. : il. kolor. ; 23 cm. - Summ. - Bibliogr. - Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 270. - ISBN 978-83-7252-845-2
6
Analiza organizacyjno-ekonomiczna funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi / Artur JACHIMOWSKI // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 195-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
7
Organisation of Logistics at a Municipal Waste Treatment Plant / Artur JACHIMOWSKI // W: International Conference on Quality and Management Sciences : Book of Abstracts / eds. Krzysztof Juś, Daniela Gwiazdowska. - Poznań: Institute of Quality Science. Poznań University of Economics and Business, 2021. - S. 147. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-960669-0-9. - Pełny tekst: https://ue.poznan.pl/data/upload/articles_download/101970/20210923/Book_of_Abstract_ICQMSc2021.pdf
8
Wykorzystanie metody AHP w procesie decyzyjnym wyboru technologii dezynfekcji wody pitnej = Use of the AHP Method in the Decision Process of Technology Selection Disinfection of Drinking Water / Artur JACHIMOWSKI // W: Zagrożenia i zarządzanie w gospodarce wodno-ściekowej XXI wieku - wybrane problemy / red. nauk. Klaudiusz Grübel, Andrzej Jaguś. - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2021. - S. 86-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66249-74-5
9
Analysis of the Efficiency of a Batch Boiler and Emissions of Harmful Substances during Combustion of Various Types of Wood / Grzegorz Pełka, Mateusz WYGODA, Wojciech Luboń, Przemysław Pachytel, Artur JACHIMOWSKI, Marcin PAPROCKI, Paweł WYCZESANY, Jarosław Kotyza // Energies. - vol. 14, iss. 20 (2021), s. 1-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Energy Production from Biomass Valorization. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6783. - ISSN 1996-1073
10
Zarządzanie jakością wody w miejskim systemie dystrybucji / Artur JACHIMOWSKI, Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 147 s. : il. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-817-9
11
Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises / Artur JACHIMOWSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 41. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
12
Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System / Artur JACHIMOWSKI // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 86 (2019). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00030.pdf. - ISSN 2555-0403
13
Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water / Artur JACHIMOWSKI, Paweł TUREK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
14
Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej / Artur JACHIMOWSKI, Paweł TUREK // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 200-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
15
Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment = Porównawcza analiza wybranych technologii dezynfekcji wody przy wykorzystaniu środowiskowej analizy cyklu życia / Artur JACHIMOWSKI, Tomasz NITKIEWICZ // Archives of Environmental Protection. - vol. 45, no. 3 (2019), s. 3-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128635/edition/112222/content. - ISSN 2083-4772
16
Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water = Wpływ różnych metod dezynfekcji na jakość wody wodociągowej / Artur JACHIMOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 13, nr 3 (2019), s. 47-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.47.pdf. - ISSN 1898-1135
17
Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa = Assessment of Drinking Water Corrosivity of Krakow / Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 93, nr 9 (2019), s. 303-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
18
Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Artur JACHIMOWSKI // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 220-231. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
19
Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody = Application of the Sensory Analysis Method in Assessment of Water Quality / Paweł TUREK, Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 92, nr 4 (2018), s. 155-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
20
Tackling Air Pollution in Krakow / Artur JACHIMOWSKI, Marcin PAPROCKI, Magdalena WOJNAROWSKA // E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf. - ISSN 2555-0403
21
Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow = Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018), s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_54_2018.pdf. - ISSN 1733-747X
22
Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality / Artur JACHIMOWSKI // E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00052.pdf. - ISSN 2555-0403
23
Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody = Efficiency of Biogenic Compounds Removal in Water Treatment / Artur JACHIMOWSKI // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 4 (2017), s. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecoeet.com/EFEKTYWNOSC-USUWANIA-ZWIAZKOW-BIOGENNYCH-W-PROCESIE-UZDATNIANIA-WODY,74966,0,2.html. - ISSN 2081-139X
24
Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej = The Effects of Disinfection Processes on Drinking Water Quality / Artur JACHIMOWSKI // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2017. - S. 113-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-946-9
25
Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network / Artur JACHIMOWSKI // Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 4 (2017), s. 110-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/FACTORS-AFFECTING-WATER-QUALITY-IN-A-WATER-SUPPLY-NETWORK,74288,0,2.html. - ISSN 2299-8993
26
Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania = Factors Affecting Water Quality Before Treatment / Artur JACHIMOWSKI // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 1 (2017), s. 118-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecoeet.com/CZYNNIKI-KSZTALTUJACE-JAKOSC-WODY-PRZED-PROCESEM-JEJ-UZDATNIANIA,67003,0,2.html. - ISSN 2081-139X
27
Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
28
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed / Artur JACHIMOWSKI, Wacław ADAMCZYK // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016), s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
29
Najlepiej uzdatniona / Artur JACHIMOWSKI // Kierunek Wod-Kan. - nr 2 (636) (2016), s. 8-11. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2391-6044
30
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016), s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
31
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2015. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003226
32
Z butelki czy z kranu / Artur JACHIMOWSKI // Kierunek Wod-Kan. - nr 4 (617) (2015), s. 40-44. - ISSN 2391-6044
33
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie
34
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 7-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-0-3
35
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013), s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf. - ISSN 2451-0769
36
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / eds.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 188-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
37
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
38
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; Artur JACHIMOWSKI, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Jachimowski A., Paprocki M., (2022), Zastosowanie wybranych narzędzi Six Sigma do oceny procesu dezynfekcji wody pitnej ditlenkiem chloru. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 83-94.
2
Jachimowski A., Adamczyk W., (2022), Drinking Water Quality Management in Cracow, Poland : a Case Study. [W:] Soliman (red.), Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 39), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3447-3458.
3
Jachimowski A., (2022), Organizacja procesów logistycznych na przykładzie zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krakowie. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 71-82.
4
Jachimowski A., Rychwalski M., (2022), The Environmental Impacts of Municipal Waste Incineration Plants in Poland Comparison as a Part of Circular Economy System. [W:] Soliman (red.), Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 39), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2549-2562.
5
Jachimowski A., (2021), Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach przetwarzających odpady komunalne, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 270), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 201 s.
6
Jachimowski A., (2021), Analiza organizacyjno-ekonomiczna funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 195-205.
7
Jachimowski A., (2021), Organisation of Logistics at a Municipal Waste Treatment Plant. [W:] Juś K., Gwiazdowska D. (red.), International Conference on Quality and Management Sciences : Book of Abstracts, Poznań : Institute of Quality Science. Poznań University of Economics and Business, s. 147.
8
Jachimowski A., (2021), Wykorzystanie metody AHP w procesie decyzyjnym wyboru technologii dezynfekcji wody pitnej. [W:] Grübel K., Jaguś A. (red.), Zagrożenia i zarządzanie w gospodarce wodno-ściekowej XXI wieku - wybrane problemy, Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, s. 86-99.
9
Pełka G., Wygoda M., Luboń W., Pachytel P., Jachimowski A., Paprocki M., Wyczesany P., Kotyza J., (2021), Analysis of the Efficiency of a Batch Boiler and Emissions of Harmful Substances during Combustion of Various Types of Wood, "Energies", vol. 14, iss. 20, s. 1-25; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6783
10
Jachimowski A., Adamczyk W., (2020), Zarządzanie jakością wody w miejskim systemie dystrybucji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 147 s.
11
Jachimowski A., (2019), Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 41.
12
Jachimowski A., (2019), Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 86; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00030.pdf
13
Jachimowski A., Turek P., (2019), Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 42.
14
Jachimowski A., Turek P., (2019), Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej. [W:] CHOLEWA-WÓJCIK A., KAWECKA A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 200-210.
15
Jachimowski A., Nitkiewicz T., (2019), Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment, "Archives of Environmental Protection", vol. 45, no. 3, s. 3-10; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128635/edition/112222/content
16
Jachimowski A., (2019), Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water, "Geomatics and Environmental Engineering", vol. 13, nr 3, s. 47-57; http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.47.pdf
17
Jachimowski A., (2019), Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 93, nr 9, s. 303-305.
18
Jachimowski A., (2019), Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. [W:] CHOLEWA-WÓJCIK A., KAWECKA A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 220-231.
19
Turek P., Jachimowski A., (2018), Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 92, nr 4, s. 155-159.
20
Jachimowski A., Paprocki M., Wojnarowska M., (2018), Tackling Air Pollution in Krakow, "E3S Web of Conferences", vol. 44, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf
21
Jachimowski A., (2018), Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (54), s. 20-36; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_54_2018.pdf
22
Jachimowski A., (2018), Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality, "E3S Web of Conferences", vol. 44, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00052.pdf
23
Jachimowski A., (2017), Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody, "Inżynieria Ekologiczna", vol. 18, z. 4, s. 97-106; http://www.ecoeet.com/EFEKTYWNOSC-USUWANIA-ZWIAZKOW-BIOGENNYCH-W-PROCESIE-UZDATNIANIA-WODY,74966,0,2.html
24
Jachimowski A., (2017), Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej. [W:] Bergier T., Włodyka-Bergier A. (red.), Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 113-121.
25
Jachimowski A., (2017), Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network, "Journal of Ecological Engineering", vol. 18, iss. 4, s. 110-117; http://www.jeeng.net/FACTORS-AFFECTING-WATER-QUALITY-IN-A-WATER-SUPPLY-NETWORK,74288,0,2.html
26
Jachimowski A., (2017), Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania, "Inżynieria Ekologiczna", vol. 18, z. 1, s. 118-125; http://www.ecoeet.com/CZYNNIKI-KSZTALTUJACE-JAKOSC-WODY-PRZED-PROCESEM-JEJ-UZDATNIANIA,67003,0,2.html
27
Jachimowski A., (2017), Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 33.
28
Jachimowski A., Adamczyk W., (2016), Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 3, s. 86-91.
29
Jachimowski A., (2016), Najlepiej uzdatniona, "Kierunek Wod-Kan", nr 2 (636), s. 8-11.
30
Adamczyk W., Jachimowski A., (2016), Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 2, s. 58-61.
31
Jachimowski A., (2015), Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 257 k.
32
Jachimowski A., (2015), Z butelki czy z kranu, "Kierunek Wod-Kan", nr 4 (617), s. 40-44.
33
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 21.
34
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Chochół A., Szakiel J. (red.), Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 7-19.
35
Adamczyk W., Jachimowski A., (2013), Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 6 (91), s. 175-190; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf
36
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Role of Innovativity in Quality Creation, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 188-199.
37
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 17.
38
Jachimowski A., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2014), Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 74 k.
1
@inbook{UEK:2168371006,
author = "Artur Jachimowski and Marcin Paprocki",
title = "Zastosowanie wybranych narzędzi Six Sigma do oceny procesu dezynfekcji wody pitnej ditlenkiem chloru",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań",
pages = "83-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/CMQ2022_M3PL_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-61597-92-6 ; 978-83-61597-93-3",
}
2
@inbook{UEK:2168365672,
author = "Artur Jachimowski and Wacław Adamczyk",
title = "Drinking Water Quality Management in Cracow, Poland : a Case Study",
booktitle = "Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain",
pages = "3447-3458",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2022",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-8-8",
}
3
@inbook{UEK:2168371004,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Organizacja procesów logistycznych na przykładzie zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krakowie",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań",
pages = "71-82",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/CMQ2022_M3PL_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-61597-92-6 ; 978-83-61597-93-3",
}
4
@inbook{UEK:2168365512,
author = "Artur Jachimowski and Marcin Rychwalski",
title = "The Environmental Impacts of Municipal Waste Incineration Plants in Poland Comparison as a Part of Circular Economy System",
booktitle = "Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain",
pages = "2549-2562",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2022",
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-8-8",
}
5
@book{UEK:2168356016,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach przetwarzających odpady komunalne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-845-2",
}
6
@inbook{UEK:2168358190,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Analiza organizacyjno-ekonomiczna funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "195-205",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf},
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
7
@misc{UEK:2168369864,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Organisation of Logistics at a Municipal Waste Treatment Plant",
booktitle = "International Conference on Quality and Management Sciences : Book of Abstracts",
pages = "147",
adress = "Poznań",
publisher = "Institute of Quality Science. Poznań University of Economics and Business",
year = "2021",
url = {https://ue.poznan.pl/data/upload/articles_download/101970/20210923/Book_of_Abstract_ICQMSc2021.pdf},
isbn = "978-83-960669-0-9",
}
8
@inbook{UEK:2168358836,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Wykorzystanie metody AHP w procesie decyzyjnym wyboru technologii dezynfekcji wody pitnej",
booktitle = "Zagrożenia i zarządzanie w gospodarce wodno-ściekowej XXI wieku - wybrane problemy",
pages = "86-99",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej",
year = "2021",
isbn = "978-83-66249-74-5",
}
9
@article{UEK:2168358974,
author = "Grzegorz Pełka and Mateusz Wygoda and Wojciech Luboń and Przemysław Pachytel and Artur Jachimowski and Marcin Paprocki and Paweł Wyczesany and Jarosław Kotyza",
title = "Analysis of the Efficiency of a Batch Boiler and Emissions of Harmful Substances during Combustion of Various Types of Wood",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 20",
pages = "1-25",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14206783},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6783},
}
10
@book{UEK:2168351784,
author = "Artur Jachimowski and Wacław Adamczyk",
title = "Zarządzanie jakością wody w miejskim systemie dystrybucji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-817-9",
}
11
@misc{UEK:2168340247,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "41",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
12
@article{UEK:2168333951,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 86",
pages = "",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20198600030},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00030.pdf},
}
13
@misc{UEK:2168340249,
author = "Artur Jachimowski and Paweł Turek",
title = "Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "42",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
14
@inbook{UEK:2168340129,
author = "Artur Jachimowski and Paweł Turek",
title = "Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "200-210",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
15
@article{UEK:2168338573,
author = "Artur Jachimowski and Tomasz Nitkiewicz",
title = "Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment",
journal = "Archives of Environmental Protection",
number = "vol. 45, no. 3",
pages = "3-10",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/aep.2019.128635},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128635/edition/112222/content},
}
16
@article{UEK:2168338655,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water",
journal = "Geomatics and Environmental Engineering",
number = "vol. 13, 3",
pages = "47-57",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.3.47},
url = {http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.47.pdf},
}
17
@article{UEK:2168338659,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 93, 9",
pages = "303-305",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2019.9.5},
url = {},
}
18
@inbook{UEK:2168340131,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "220-231",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
19
@article{UEK:2168324349,
author = "Paweł Turek and Artur Jachimowski",
title = "Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 92, 4",
pages = "155-159",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2018.4.7},
url = {},
}
20
@article{UEK:2168327209,
author = "Artur Jachimowski and Marcin Paprocki and Magdalena Wojnarowska",
title = "Tackling Air Pollution in Krakow",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 44",
pages = "1-8",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184400053},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf},
}
21
@article{UEK:2168325939,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (54)",
pages = "20-36",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.01.02},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_54_2018.pdf},
}
22
@article{UEK:2168327213,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 44",
pages = "1-8",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184400052},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00052.pdf},
}
23
@article{UEK:2168324331,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "vol. 18, z. 4",
pages = "97-106",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12912/23920629/74966},
url = {http://www.ecoeet.com/EFEKTYWNOSC-USUWANIA-ZWIAZKOW-BIOGENNYCH-W-PROCESIE-UZDATNIANIA-WODY,74966,0,2.html},
}
24
@inbook{UEK:2168324337,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej",
booktitle = "Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie",
pages = "113-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7464-946-9",
}
25
@article{UEK:2168318823,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "vol. 18, iss. 4",
pages = "110-117",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12911/22998993/74288},
url = {http://www.jeeng.net/FACTORS-AFFECTING-WATER-QUALITY-IN-A-WATER-SUPPLY-NETWORK,74288,0,2.html},
}
26
@article{UEK:2168324335,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "vol. 18, z. 1",
pages = "118-125",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12912/23920629/67003},
url = {http://www.ecoeet.com/CZYNNIKI-KSZTALTUJACE-JAKOSC-WODY-PRZED-PROCESEM-JEJ-UZDATNIANIA,67003,0,2.html},
}
27
@misc{UEK:2168319561,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "33",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
28
@article{UEK:2168310597,
author = "Artur Jachimowski and Wacław Adamczyk",
title = "Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 3",
pages = "86-91",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2016.3.2},
url = {},
}
29
@article{UEK:2168326443,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Najlepiej uzdatniona",
journal = "Kierunek Wod-Kan",
number = "2 (636)",
pages = "8-11",
year = "2016",
}
30
@article{UEK:2168310553,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 2",
pages = "58-61",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2016.2.4},
url = {},
}
31
@unpublished{UEK:2168315521,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003226},
}
32
@article{UEK:2168301483,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Z butelki czy z kranu",
journal = "Kierunek Wod-Kan",
number = "4 (617)",
pages = "40-44",
year = "2015",
}
33
@misc{UEK:2168283477,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "21",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
34
@inbook{UEK:2168283891,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization",
pages = "7-19",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-0-3",
}
35
@article{UEK:2168283077,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 6 (91)",
pages = "175-190",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2013/91/175-190},
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf},
}
36
@inbook{UEK:2168289703,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Innovativity in Quality Creation",
pages = "188-199",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5",
}
37
@misc{UEK:2168294465,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "17",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
38
@unpublished{UEK:2168301759,
author = "Artur Jachimowski and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID