Publications of the selected author

1

Conference:
1st International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering, EEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-06-26 do 2018-06-29
Title:
Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System
Source:
E3S Web of Conferences. - vol. 86 (2019) , s. 1-8 (article number 00030). - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as a part of the program of activities disseminating science from the project "Organization of the First International Science Conference - Ecological and Environmental Engineering", 26-29 June 2018, Kraków
Nr:
2168333951
article
2

Title:
Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow = Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018) , s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325939
article
3

Conference:
10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-18
Title:
Tackling Air Pollution in Krakow
Source:
E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327209
article
4

Conference:
10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-18
Title:
Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality
Source:
E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327213
article
5

Title:
Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody = Application of the Sensory Analysis Method in Assessment of Water Quality
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 92, nr 4 (2018) , s. 155-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324349
article
6

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319561
varia
7

Title:
Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network
Source:
Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 4 (2017) , s. 110-117. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168318823
article
8

Title:
Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej = The Effects of Disinfection Processes on Drinking Water Quality
Source:
Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2017, s. 113-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-946-9
Nr:
2168324337
chapter in monograph
9

Title:
Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania = Factors Affecting Water Quality Before Treatment
Source:
Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 1 (2017) , s. 118-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324335
article
10

Title:
Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody = Efficiency of Biogenic Compounds Removal in Water Treatment
Source:
Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 4 (2017) , s. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324331
article
11

Title:
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016) , s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310553
article
12

Title:
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016) , s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310597
article
13

Title:
Najlepiej uzdatniona
Source:
Kierunek Wod-Kan. - nr 2 (636) (2016) , s. 8-11. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168326443
article
14

Title:
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-340
Nr:
2168315521
doctoral dissertation
15

Title:
Z butelki czy z kranu
Source:
Kierunek Wod-Kan. - nr 4 (617) (2015) , s. 40-44
Nr:
2168301483
article
16

Title:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283477
varia
17

Title:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Source:
Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 7-19 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-0-3
Nr:
2168283891
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013) , s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168283077
article
See main document
19

Title:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294465
varia
20

Title:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Source:
Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / eds.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 188-199 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
Nr:
2168289703
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
071/WT-KTEW/01/2014/S/4267
Signature:
NP-1464/Magazyn
Nr:
2168301759
unpublished scientific work
1
Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System / Artur JACHIMOWSKI // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 86 (2019), s. 1-8 (article number 00030). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00030.pdf. - ISSN 2555-0403
2
Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow = Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018), s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
3
Tackling Air Pollution in Krakow / Artur JACHIMOWSKI, Marcin PAPROCKI, Magdalena WOJNAROWSKA // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 44 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf. - ISSN 2555-0403
4
Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality / Artur JACHIMOWSKI // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 44 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00052.pdf. - ISSN 2555-0403
5
Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody = Application of the Sensory Analysis Method in Assessment of Water Quality / Paweł TUREK, Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 92, nr 4 (2018), s. 155-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
6
Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
7
Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network / Artur JACHIMOWSKI // Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 4 (2017), s. 110-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/pdf-74288-12237?filename=FACTORS%20AFFECTING%20WATER.pdf. - ISSN 2299-8993
8
Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej = The Effects of Disinfection Processes on Drinking Water Quality / Artur JACHIMOWSKI // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. - S. 113-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-946-9
9
Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania = Factors Affecting Water Quality Before Treatment / Artur JACHIMOWSKI // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 1 (2017), s. 118-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ineko.net.pl/pdf-67003-7010?filename=CZYNNIKI%20KSZTALTUJACE.pdf. - ISSN 2081-139X
10
Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody = Efficiency of Biogenic Compounds Removal in Water Treatment / Artur JACHIMOWSKI // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 4 (2017), s. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ineko.net.pl/pdf-74966-12722?filename=EFEKTYWNOSC%20USUWANIA.pdf. - ISSN 2081-139X
11
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016), s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
12
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed / Artur JACHIMOWSKI, Wacław ADAMCZYK // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016), s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
13
Najlepiej uzdatniona / Artur JACHIMOWSKI // Kierunek Wod-Kan. - nr 2 (636) (2016), s. 8-11. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2391-6044
14
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2015. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003226
15
Z butelki czy z kranu / Artur JACHIMOWSKI // Kierunek Wod-Kan. - nr 4 (617) (2015), s. 40-44. - ISSN 2391-6044
16
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie
17
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 7-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-0-3
18
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013), s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf. - ISSN 2451-0769
19
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
20
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / eds.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 188-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
21
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; Artur JACHIMOWSKI, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Jachimowski A., (2019), Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 86, s. 1-8 (article number 00030); https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00030.pdf
2
Jachimowski A., (2018), Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (54), s. 20-36.
3
Jachimowski A., Paprocki M., Wojnarowska M., (2018), Tackling Air Pollution in Krakow, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 44, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf
4
Jachimowski A., (2018), Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 44, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00052.pdf
5
Turek P., Jachimowski A., (2018), Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 92, nr 4, s. 155-159.
6
Jachimowski A., (2017), Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 33.
7
Jachimowski A., (2017), Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network, "Journal of Ecological Engineering", vol. 18, iss. 4, s. 110-117; http://www.jeeng.net/pdf-74288-12237?filename=FACTORS%20AFFECTING%20WATER.pdf
8
Jachimowski A., (2017), Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej. [W:] Bergier T., Włodyka-Bergier A. (red.), Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 113-121.
9
Jachimowski A., (2017), Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania, "Inżynieria Ekologiczna", vol. 18, z. 1, s. 118-125; http://www.ineko.net.pl/pdf-67003-7010?filename=CZYNNIKI%20KSZTALTUJACE.pdf
10
Jachimowski A., (2017), Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody, "Inżynieria Ekologiczna", vol. 18, z. 4, s. 97-106; http://www.ineko.net.pl/pdf-74966-12722?filename=EFEKTYWNOSC%20USUWANIA.pdf
11
Adamczyk W., Jachimowski A., (2016), Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 2, s. 58-61.
12
Jachimowski A., Adamczyk W., (2016), Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 3, s. 86-91.
13
Jachimowski A., (2016), Najlepiej uzdatniona, "Kierunek Wod-Kan", nr 2 (636), s. 8-11.
14
Jachimowski A., (2015), Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 257 k.
15
Jachimowski A., (2015), Z butelki czy z kranu, "Kierunek Wod-Kan", nr 4 (617), s. 40-44.
16
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 21.
17
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Chochół A., Szakiel J. (red.), Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 7-19.
18
Adamczyk W., Jachimowski A., (2013), Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 6 (91), s. 175-190; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf
19
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 17.
20
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Role of Innovativity in Quality Creation, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 188-199.
21
Jachimowski A., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2014), Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 74 k.
1
@article{UEK:2168333951,
author = "Jachimowski Artur",
title = "Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 86",
pages = "1-8 (article number 00030)",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168325939,
author = "Jachimowski Artur",
title = "Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (54)",
pages = "20-36",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168327209,
author = "Jachimowski Artur and Paprocki Marcin and Wojnarowska Magdalena",
title = "Tackling Air Pollution in Krakow",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 44",
pages = "1-8",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168327213,
author = "Jachimowski Artur",
title = "Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 44",
pages = "1-8",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168324349,
author = "Turek Paweł and Jachimowski Artur",
title = "Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 92, 4",
pages = "155-159",
year = "2018",
}
6
@misc{UEK:2168319561,
author = "Jachimowski Artur",
title = "Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "33",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
7
@article{UEK:2168318823,
author = "Jachimowski Artur",
title = "Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "vol. 18, iss. 4",
pages = "110-117",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168324337,
author = "Jachimowski Artur",
title = "Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej",
booktitle = "Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie",
pages = "113-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2017",
edition = "",
isbn = "978-83-7464-946-9",
}
9
@article{UEK:2168324335,
author = "Jachimowski Artur",
title = "Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "vol. 18, z. 1",
pages = "118-125",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168324331,
author = "Jachimowski Artur",
title = "Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "vol. 18, z. 4",
pages = "97-106",
year = "2017",
}
11
@article{UEK:2168310553,
author = "Adamczyk Wacław and Jachimowski Artur",
title = "Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 2",
pages = "58-61",
year = "2016",
}
12
@article{UEK:2168310597,
author = "Jachimowski Artur and Adamczyk Wacław",
title = "Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 3",
pages = "86-91",
year = "2016",
}
13
@article{UEK:2168326443,
author = "Jachimowski Artur",
title = "Najlepiej uzdatniona",
journal = "Kierunek Wod-Kan",
number = "2 (636)",
pages = "8-11",
year = "2016",
}
14
@unpublished{UEK:2168315521,
author = "Jachimowski Artur",
title = "Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
15
@article{UEK:2168301483,
author = "Jachimowski Artur",
title = "Z butelki czy z kranu",
journal = "Kierunek Wod-Kan",
number = "4 (617)",
pages = "40-44",
year = "2015",
}
16
@misc{UEK:2168283477,
author = "Adamczyk Waclaw and Jachimowski Artur",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "21",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
17
@inbook{UEK:2168283891,
author = "Adamczyk Wacław and Jachimowski Artur",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization",
pages = "7-19",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-0-3",
}
18
@article{UEK:2168283077,
author = "Adamczyk Wacław and Jachimowski Artur",
title = "Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 6 (91)",
pages = "175-190",
year = "2013",
}
19
@misc{UEK:2168294465,
author = "Adamczyk Wacław and Jachimowski Artur",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "17",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
20
@inbook{UEK:2168289703,
author = "Adamczyk Wacław and Jachimowski Artur",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Innovativity in Quality Creation",
pages = "188-199",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5",
}
21
@unpublished{UEK:2168301759,
author = "Jachimowski Artur and Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena",
title = "Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}