Publications of the selected author

Jachimowski Artur ORCID

College of Management and Quality, Institute of Quality and Product Management Sciences, Department of Technology and Ecology of Goods

1

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340249
varia
2

Title:
Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water = Wpływ różnych metod dezynfekcji na jakość wody wodociągowej
Source:
Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 13, nr 3 (2019) , s. 47-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with funds earmarked for the statutory activity and funds provided to the Faculty of Commodity Science of the Krakow University of Economics by the Ministry of Science and Higher Education for research by young scientists and participants of doctoral studies
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338655
article
3

Title:
Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment = Porównawcza analiza wybranych technologii dezynfekcji wody przy wykorzystaniu środowiskowej analizy cyklu życia
Source:
Archives of Environmental Protection. - vol. 45, no. 3 (2019) , s. 3-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as part of the program of activities disseminating science from the project "Organization of the First International Science Conference - Ecological and Environmental Engineering", 26-29 June 2018, Kraków
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168338573
article
4

Conference:
1st International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering, EEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-06-26 do 2018-06-29
Title:
Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System
Source:
E3S Web of Conferences. - vol. 86 (2019) , s. 1-8 (article number 00030). - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as a part of the program of activities disseminating science from the project "Organization of the First International Science Conference - Ecological and Environmental Engineering", 26-29 June 2018, Kraków
Nr:
2168333951
article
5

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 41. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340247
varia
6

Title:
Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
Source:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 220-231 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340131
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej
Source:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 200-210 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340129
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa = Assessment of Drinking Water Corrosivity of Krakow
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 93, nr 9 (2019) , s. 303-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338659
article
9

Conference:
10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-18
Title:
Tackling Air Pollution in Krakow
Source:
E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327209
article
10

Title:
Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow = Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018) , s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325939
article
11

Title:
Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody = Application of the Sensory Analysis Method in Assessment of Water Quality
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 92, nr 4 (2018) , s. 155-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324349
article
12

Conference:
10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-18
Title:
Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality
Source:
E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327213
article
13

Title:
Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody = Efficiency of Biogenic Compounds Removal in Water Treatment
Source:
Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 4 (2017) , s. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324331
article
14

Title:
Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania = Factors Affecting Water Quality Before Treatment
Source:
Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 1 (2017) , s. 118-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324335
article
15

Title:
Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network
Source:
Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 4 (2017) , s. 110-117. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168318823
article
16

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319561
varia
17

Title:
Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej = The Effects of Disinfection Processes on Drinking Water Quality
Source:
Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2017, s. 113-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-946-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324337
chapter in monograph
18

Title:
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016) , s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310553
article
19

Title:
Najlepiej uzdatniona
Source:
Kierunek Wod-Kan. - nr 2 (636) (2016) , s. 8-11. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168326443
article
20

Title:
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016) , s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310597
article
21

Title:
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-340
Nr:
2168315521
doctoral dissertation
22

Title:
Z butelki czy z kranu
Source:
Kierunek Wod-Kan. - nr 4 (617) (2015) , s. 40-44
Nr:
2168301483
article
23

Title:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Source:
Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 7-19 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-0-3
Nr:
2168283891
chapter in monograph
See main document
24

Title:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283477
varia
25

Title:
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013) , s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168283077
article
See main document
26

Title:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294465
varia
27

Title:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Source:
Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / eds.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 188-199 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
Nr:
2168289703
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
071/WT-KTEW/01/2014/S/4267
Signature:
NP-1464/Magazyn
Nr:
2168301759
unpublished scientific work
1
Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water / Artur JACHIMOWSKI, Paweł TUREK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
2
Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water = Wpływ różnych metod dezynfekcji na jakość wody wodociągowej / Artur JACHIMOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 13, nr 3 (2019), s. 47-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.47.pdf. - ISSN 1898-1135
3
Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment = Porównawcza analiza wybranych technologii dezynfekcji wody przy wykorzystaniu środowiskowej analizy cyklu życia / Artur JACHIMOWSKI, Tomasz Nitkiewicz // Archives of Environmental Protection. - vol. 45, no. 3 (2019), s. 3-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128635/edition/112222/content. - ISSN 2083-4772
4
Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System / Artur JACHIMOWSKI // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 86 (2019), s. 1-8 (article number 00030). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00030.pdf. - ISSN 2555-0403
5
Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises / Artur JACHIMOWSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 41. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
6
Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Artur JACHIMOWSKI // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 220-231. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
7
Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej / Artur JACHIMOWSKI, Paweł TUREK // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 200-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
8
Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa = Assessment of Drinking Water Corrosivity of Krakow / Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 93, nr 9 (2019), s. 303-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
9
Tackling Air Pollution in Krakow / Artur JACHIMOWSKI, Marcin PAPROCKI, Magdalena WOJNAROWSKA // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 44 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf. - ISSN 2555-0403
10
Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow = Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018), s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
11
Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody = Application of the Sensory Analysis Method in Assessment of Water Quality / Paweł TUREK, Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 92, nr 4 (2018), s. 155-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
12
Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality / Artur JACHIMOWSKI // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 44 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00052.pdf. - ISSN 2555-0403
13
Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody = Efficiency of Biogenic Compounds Removal in Water Treatment / Artur JACHIMOWSKI // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 4 (2017), s. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ineko.net.pl/pdf-74966-12722?filename=EFEKTYWNOSC%20USUWANIA.pdf. - ISSN 2081-139X
14
Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania = Factors Affecting Water Quality Before Treatment / Artur JACHIMOWSKI // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 1 (2017), s. 118-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ineko.net.pl/pdf-67003-7010?filename=CZYNNIKI%20KSZTALTUJACE.pdf. - ISSN 2081-139X
15
Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network / Artur JACHIMOWSKI // Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 4 (2017), s. 110-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/pdf-74288-12237?filename=FACTORS%20AFFECTING%20WATER.pdf. - ISSN 2299-8993
16
Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
17
Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej = The Effects of Disinfection Processes on Drinking Water Quality / Artur JACHIMOWSKI // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. - S. 113-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-946-9
18
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016), s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
19
Najlepiej uzdatniona / Artur JACHIMOWSKI // Kierunek Wod-Kan. - nr 2 (636) (2016), s. 8-11. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2391-6044
20
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed / Artur JACHIMOWSKI, Wacław ADAMCZYK // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016), s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
21
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2015. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003226
22
Z butelki czy z kranu / Artur JACHIMOWSKI // Kierunek Wod-Kan. - nr 4 (617) (2015), s. 40-44. - ISSN 2391-6044
23
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 7-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-0-3
24
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie
25
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013), s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf. - ISSN 2451-0769
26
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
27
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / eds.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 188-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
28
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; Artur JACHIMOWSKI, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Jachimowski A., Turek P., (2019), Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 42.
2
Jachimowski A., (2019), Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water, "Geomatics and Environmental Engineering", vol. 13, nr 3, s. 47-57; http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.47.pdf
3
Jachimowski A., Nitkiewicz T., (2019), Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment, "Archives of Environmental Protection", vol. 45, no. 3, s. 3-10; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128635/edition/112222/content
4
Jachimowski A., (2019), Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 86, s. 1-8 (article number 00030); https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00030.pdf
5
Jachimowski A., (2019), Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 41.
6
Jachimowski A., (2019), Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 220-231.
7
Jachimowski A., Turek P., (2019), Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 200-210.
8
Jachimowski A., (2019), Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 93, nr 9, s. 303-305.
9
Jachimowski A., Paprocki M., Wojnarowska M., (2018), Tackling Air Pollution in Krakow, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 44, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf
10
Jachimowski A., (2018), Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (54), s. 20-36.
11
Turek P., Jachimowski A., (2018), Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 92, nr 4, s. 155-159.
12
Jachimowski A., (2018), Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 44, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00052.pdf
13
Jachimowski A., (2017), Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody, "Inżynieria Ekologiczna", vol. 18, z. 4, s. 97-106; http://www.ineko.net.pl/pdf-74966-12722?filename=EFEKTYWNOSC%20USUWANIA.pdf
14
Jachimowski A., (2017), Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania, "Inżynieria Ekologiczna", vol. 18, z. 1, s. 118-125; http://www.ineko.net.pl/pdf-67003-7010?filename=CZYNNIKI%20KSZTALTUJACE.pdf
15
Jachimowski A., (2017), Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network, "Journal of Ecological Engineering", vol. 18, iss. 4, s. 110-117; http://www.jeeng.net/pdf-74288-12237?filename=FACTORS%20AFFECTING%20WATER.pdf
16
Jachimowski A., (2017), Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 33.
17
Jachimowski A., (2017), Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej. [W:] Bergier T., Włodyka-Bergier A. (red.), Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 113-121.
18
Adamczyk W., Jachimowski A., (2016), Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 2, s. 58-61.
19
Jachimowski A., (2016), Najlepiej uzdatniona, "Kierunek Wod-Kan", nr 2 (636), s. 8-11.
20
Jachimowski A., Adamczyk W., (2016), Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 3, s. 86-91.
21
Jachimowski A., (2015), Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 257 k.
22
Jachimowski A., (2015), Z butelki czy z kranu, "Kierunek Wod-Kan", nr 4 (617), s. 40-44.
23
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Chochół A., Szakiel J. (red.), Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 7-19.
24
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 21.
25
Adamczyk W., Jachimowski A., (2013), Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 6 (91), s. 175-190; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf
26
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 17.
27
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Role of Innovativity in Quality Creation, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 188-199.
28
Jachimowski A., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2014), Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 74 k.
1
@misc{UEK:2168340249,
author = "Artur Jachimowski and Paweł Turek",
title = "Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "42",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
2
@article{UEK:2168338655,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water",
journal = "Geomatics and Environmental Engineering",
number = "vol. 13, 3",
pages = "47-57",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.3.47},
url = {http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.47.pdf},
}
3
@article{UEK:2168338573,
author = "Artur Jachimowski and Tomasz Nitkiewicz",
title = "Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment",
journal = "Archives of Environmental Protection",
number = "vol. 45, no. 3",
pages = "3-10",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/aep.2019.128635},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128635/edition/112222/content},
}
4
@article{UEK:2168333951,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 86",
pages = "1-8 (article number 00030)",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20198600030},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00030.pdf},
}
5
@misc{UEK:2168340247,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "41",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
6
@inbook{UEK:2168340131,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "220-231",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
7
@inbook{UEK:2168340129,
author = "Artur Jachimowski and Paweł Turek",
title = "Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "200-210",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
8
@article{UEK:2168338659,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 93, 9",
pages = "303-305",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2019.9.5},
url = {},
}
9
@article{UEK:2168327209,
author = "Artur Jachimowski and Marcin Paprocki and Magdalena Wojnarowska",
title = "Tackling Air Pollution in Krakow",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 44",
pages = "1-8",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184400053},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf},
}
10
@article{UEK:2168325939,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (54)",
pages = "20-36",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.01.02},
url = {},
}
11
@article{UEK:2168324349,
author = "Paweł Turek and Artur Jachimowski",
title = "Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 92, 4",
pages = "155-159",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2018.4.7},
url = {},
}
12
@article{UEK:2168327213,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 44",
pages = "1-8",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184400052},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00052.pdf},
}
13
@article{UEK:2168324331,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "vol. 18, z. 4",
pages = "97-106",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12912/23920629/74966},
url = {http://www.ineko.net.pl/pdf-74966-12722?filename=EFEKTYWNOSC%20USUWANIA.pdf},
}
14
@article{UEK:2168324335,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "vol. 18, z. 1",
pages = "118-125",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12912/23920629/67003},
url = {http://www.ineko.net.pl/pdf-67003-7010?filename=CZYNNIKI%20KSZTALTUJACE.pdf},
}
15
@article{UEK:2168318823,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "vol. 18, iss. 4",
pages = "110-117",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12911/22998993/74288},
url = {http://www.jeeng.net/pdf-74288-12237?filename=FACTORS%20AFFECTING%20WATER.pdf},
}
16
@misc{UEK:2168319561,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "33",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
17
@inbook{UEK:2168324337,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej",
booktitle = "Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie",
pages = "113-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7464-946-9",
}
18
@article{UEK:2168310553,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 2",
pages = "58-61",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2016.2.4},
url = {},
}
19
@article{UEK:2168326443,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Najlepiej uzdatniona",
journal = "Kierunek Wod-Kan",
number = "2 (636)",
pages = "8-11",
year = "2016",
}
20
@article{UEK:2168310597,
author = "Artur Jachimowski and Wacław Adamczyk",
title = "Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 3",
pages = "86-91",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2016.3.2},
url = {},
}
21
@unpublished{UEK:2168315521,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003226},
}
22
@article{UEK:2168301483,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Z butelki czy z kranu",
journal = "Kierunek Wod-Kan",
number = "4 (617)",
pages = "40-44",
year = "2015",
}
23
@inbook{UEK:2168283891,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization",
pages = "7-19",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-0-3",
}
24
@misc{UEK:2168283477,
author = "Waclaw Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "21",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168283077,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 6 (91)",
pages = "175-190",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2013/91/175-190},
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf},
}
26
@misc{UEK:2168294465,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "17",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
27
@inbook{UEK:2168289703,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Innovativity in Quality Creation",
pages = "188-199",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5",
}
28
@unpublished{UEK:2168301759,
author = "Artur Jachimowski and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}