Publications of the selected author

Klapa Julia ORCID

Languages Centre, Group of Romance, Slavic and Oriental Languages

1

Title:
EAQUALS - wyzwanie dla Centrum Językowego
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 52-53. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342921
varia
2

Author:
Title:
Radzenie sobie z trudnościami w nauce języka obcego przez dyslektycznego studenta - studium indywidualnego przypadku = Dealing with Difficulties in Learning a Foreign Language by Dyslexic Student - Case Study
Source:
Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji / red. nauk. Iryna Surina, Małgorzata Chrzanowska-Gancarz - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2017, s. 172-185. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64335-25-9
Nr:
2168330711
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Sensory Preferences of Dyslectic Students and Relevant Teaching Methods (the Case of Foreign Language Learning)
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 6 (2016) , s. 180-192. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168330503
article
4

Author:
Title:
Czy szkoła wyższa jest środowiskiem edukacyjnym przyjaznym dyslektycznym studentom - perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego = Is a College Education Is an Environment Friendly Dyslexic Students - Student Perspective and a University Teacher
Source:
Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji / red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Piotr Remża - Toruń ; Białystok: Wydawnictwo Adam Marszałek ; Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2016, s. 199-211. - Summ.
Series:
(Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
ISBN:
978-83-8019-423-6
Nr:
2168330713
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Wiem jak się uczę : umiejętności autodiagnostyczne pomocne (nie tylko dyslektycznym) studentom
Source:
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Wojciech Kudyba, Beata Lisowska, Iwona Bugajska-Bigos - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015, s. 219-230 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-79-0
Nr:
2168304555
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Didaktičeskaâ obuslovlennost' uspeha studentov s disleksiej v obučenii russkomu âzyku
Source:
Aktual'nì problemi psihologìì v zakladah osvìti : zbìrnik naukovih prac'. Vip. 4 / red. Û.M. Karandašev, T.V. Sen'ko, N.M. Tokareva - Krivij Rìg: Krivorìz'kij pedagogìčnij ìnstitut Deržavnogo viŝogo navčal'nogo zakladu ; TOV "NVP 'Interservìs'", 2014, s. 161-170 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-696-214-4
Nr:
2168304569
chapter in monograph
7

Author:
Jolanta Rybska , Julia Klapa
Title:
The Competence of Teachers as a Condition for Implementation of the Inclusive Education at the Various Stages of Education
Source:
The Paradigm of Inclusive Education in Theory and Practice / ed. by Zdzisława Zacłona, Ivica Radovanović - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014, s. 91-98. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-63-9
Nr:
2168304683
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Metody aktywizujące w nauczaniu osób dorosłych języka obcego
Source:
Nowa jakość w edukacji? / red. nauk. Jacek Piekarski, Liliana Tomaszewska, Agnieszka Głowala, Małgorzata Kamińska - Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013, s. 282-291. - Streszcz.
ISBN:
978-83-61601-22-7
Nr:
2168304609
chapter in monograph
9

Author:
Julia Klapa , Magdalena Łubiarz
Title:
Dyslektyczny uczeń, dyslektyczny student - specyficzne trudności w nauce języków obcych
Source:
Szkoła w dyskursie teorii i praktyki : wybrane konteksty / red. nauk. Ewa Murawska - Słupsk ; Poznań: Wydawnictwo Naukowe Contact, 2013, s. 39-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60251-63-8
Nr:
2168304593
chapter in monograph
10

Author:
Jolanta Rybska-Klapa , Julia Klapa
Title:
Forms of Educational Support for Dyslectic Students
Source:
Theoretical and Methodological Basis of Quality Education / ed. by Ivica Radovanović, Zdzisława Zacłona - Belgrade: Univerzitet u Beogradu, 2013, s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-7849-195-5
Nr:
2168304681
chapter in monograph
11

Author:
Magdalena Łubiarz , Julia Klapa
Title:
Koncept pracy w wybranych utworach Wasilija Biełowa
Source:
Świat Słowian w języku i kulturze. 13, Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich / red. nauk. Dorota Dziadosz, Agnieszka Krzanowska - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, 2012, s. 193-198
ISBN:
978-83-7518-495-2
Nr:
2168305095
chapter in monograph
12

Author:
Julia Klapa , Joanna Miarka
Title:
Kulturotwórczo-terapeutyczna rola bajek w opiece pielęgniarskiej nad dziećmi skrzywdzonymi
Source:
Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa / red. nauk. Beata Ogórek-Tęcza, Zygmunt Pucko - Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 2012, s. 93-104 - Bibliogr.
Series:
(Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; 17)
ISBN:
978-83-930661-2-4
Nr:
2168304667
chapter in monograph
1
EAQUALS - wyzwanie dla Centrum Językowego / Joanna ORŁOWSKA, Julia KLAPA, Agata BORKOWSKA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 52-53. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
2
Radzenie sobie z trudnościami w nauce języka obcego przez dyslektycznego studenta - studium indywidualnego przypadku = Dealing with Difficulties in Learning a Foreign Language by Dyslexic Student - Case Study / Julia KLAPA // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji / red. nauk. Iryna Surina, Małgorzata Chrzanowska-Gancarz. - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2017. - S. 172-185. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64335-25-9
3
Sensory Preferences of Dyslectic Students and Relevant Teaching Methods (the Case of Foreign Language Learning) / Julia KLAPA // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 6 (2016), s. 180-192. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bioannales.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/03/Biologiae.pdf. - ISSN 2083-7267
4
Czy szkoła wyższa jest środowiskiem edukacyjnym przyjaznym dyslektycznym studentom - perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego = Is a College Education Is an Environment Friendly Dyslexic Students - Student Perspective and a University Teacher / Julia KLAPA // W: Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji / red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Piotr Remża. - Toruń ; Białystok: Wydawnictwo Adam Marszałek ; Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - (Edukacja w Dialogu i Perspektywie). - S. 199-211. - Summ. - ISBN 978-83-8019-423-6
5
Wiem jak się uczę : umiejętności autodiagnostyczne pomocne (nie tylko dyslektycznym) studentom / Julia KLAPA // W: Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Wojciech Kudyba, Beata Lisowska, Iwona Bugajska-Bigos. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. - S. 219-230. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-79-0
6
Didaktičeskaâ obuslovlennost' uspeha studentov s disleksiej v obučenii russkomu âzyku / Û. KLAPA // W: Aktual'nì problemi psihologìì v zakladah osvìti : zbìrnik naukovih prac'. Vip. 4 / red. Û.M. Karandašev, T.V. Sen'ko, N.M. Tokareva. - Krivij Rìg: Krivorìz'kij pedagogìčnij ìnstitut Deržavnogo viŝogo navčal'nogo zakladu ; TOV "NVP 'Interservìs'", 2014. - S. 161-170. - Bibliogr. - ISBN 978-617-696-214-4
7
The Competence of Teachers as a Condition for Implementation of the Inclusive Education at the Various Stages of Education / Jolanta Rybska, Julia KLAPA // W: The Paradigm of Inclusive Education in Theory and Practice / ed. by Zdzisława Zacłona, Ivica Radovanović. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014. - S. 91-98. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-63-9
8
Metody aktywizujące w nauczaniu osób dorosłych języka obcego / Julia Klapa // W: Nowa jakość w edukacji? / red. nauk. Jacek Piekarski, Liliana Tomaszewska, Agnieszka Głowala, Małgorzata Kamińska. - Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013. - S. 282-291. - Streszcz. - ISBN 978-83-61601-22-7
9
Dyslektyczny uczeń, dyslektyczny student - specyficzne trudności w nauce języków obcych / Julia KLAPA, Magdalena Łubiarz // W: Szkoła w dyskursie teorii i praktyki : wybrane konteksty / red. nauk. Ewa Murawska. - Słupsk ; Poznań: Wydawnictwo Naukowe Contact, 2013. - S. 39-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60251-63-8
10
Forms of Educational Support for Dyslectic Students / Jolanta Rybska-Klapa, Julia KLAPA // W: Theoretical and Methodological Basis of Quality Education / ed. by Ivica Radovanović, Zdzisława Zacłona. - Belgrade: Univerzitet u Beogradu, 2013. - S. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-7849-195-5
11
Koncept pracy w wybranych utworach Wasilija Biełowa / Magdalena Łubiarz, Julia Klapa // W: Świat Słowian w języku i kulturze. 13, Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich / red. nauk. Dorota Dziadosz, Agnieszka Krzanowska. - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, 2012. - S. 193-198. - ISBN 978-83-7518-495-2
12
Kulturotwórczo-terapeutyczna rola bajek w opiece pielęgniarskiej nad dziećmi skrzywdzonymi / Julia Klapa, Joanna Miarka // W: Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa / red. nauk. Beata Ogórek-Tęcza, Zygmunt Pucko. - Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 2012. - (Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; 17). - S. 93-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930661-2-4
1
Orłowska J., Klapa J., Borkowska A., (2018), EAQUALS - wyzwanie dla Centrum Językowego, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 52-53; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
2
Klapa J., (2017), Radzenie sobie z trudnościami w nauce języka obcego przez dyslektycznego studenta - studium indywidualnego przypadku. [W:] Surina I., Chrzanowska-Gancarz M. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s. 172-185.
3
Klapa J., (2016), Sensory Preferences of Dyslectic Students and Relevant Teaching Methods (the Case of Foreign Language Learning), "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia", 6, s. 180-192; http://bioannales.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/03/Biologiae.pdf
4
Klapa J., (2016), Czy szkoła wyższa jest środowiskiem edukacyjnym przyjaznym dyslektycznym studentom - perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego. [W:] Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek; Białystok: Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, s. 199-211.
5
Klapa J., (2015), Wiem jak się uczę : umiejętności autodiagnostyczne pomocne (nie tylko dyslektycznym) studentom. [W:] Kudyba W., Lisowska B., Bugajska-Bigos I. (red.), Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 219-230.
6
Klapa J., (2014), Didaktičeskaâ obuslovlennost' uspeha studentov s disleksiej v obučenii russkomu âzyku. [W:] Karandašev Û., Sen'ko T., Tokareva N. (red.), Aktual'nì problemi psihologìì v zakladah osvìti : zbìrnik naukovih prac'. Vip. 4, Krivij Rìg : Krivorìz'kij pedagogìčnij ìnstitut Deržavnogo viŝogo navčal'nogo zakladu : TOV "NVP 'Interservìs'", s. 161-170.
7
Rybska J., Klapa J., (2014), The Competence of Teachers as a Condition for Implementation of the Inclusive Education at the Various Stages of Education. [W:] Zacłona Z., Radovanović I. (red.), The Paradigm of Inclusive Education in Theory and Practice, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 91-98.
8
Klapa J., (2013), Metody aktywizujące w nauczaniu osób dorosłych języka obcego. [W:] Piekarski J., Tomaszewska L., Głowala A., Kamińska M. (red.), Nowa jakość w edukacji?, Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 282-291.
9
Klapa J., Łubiarz M., (2013), Dyslektyczny uczeń, dyslektyczny student - specyficzne trudności w nauce języków obcych. [W:] Murawska E. (red.), Szkoła w dyskursie teorii i praktyki : wybrane konteksty, Słupsk ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact, s. 39-46.
10
Rybska-Klapa J., Klapa J., (2013), Forms of Educational Support for Dyslectic Students. [W:] Radovanović I., Zacłona Z. (red.), Theoretical and Methodological Basis of Quality Education, Belgrade : Univerzitet u Beogradu, s. 53-66.
11
Łubiarz M., Klapa J., (2012), Koncept pracy w wybranych utworach Wasilija Biełowa. [W:] Dziadosz D., Krzanowska A. (red.), Świat Słowian w języku i kulturze. 13, Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich, Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, s. 193-198.
12
Klapa J., Miarka J., (2012), Kulturotwórczo-terapeutyczna rola bajek w opiece pielęgniarskiej nad dziećmi skrzywdzonymi. [W:] Ogórek-Tęcza B., Pucko Z. (red.), Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa, Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, s. 93-104.
1
@misc{varUEK:2168342921,
author = "Joanna Orłowska and Julia Klapa and Agata Borkowska",
title = "EAQUALS - wyzwanie dla Centrum Językowego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "52-53",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small},
}
2
@inbook{fmUEK:2168330711,
author = "Julia Klapa",
title = "Radzenie sobie z trudnościami w nauce języka obcego przez dyslektycznego studenta - studium indywidualnego przypadku",
booktitle = "Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji",
pages = "172-185",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Edward Mitek",
year = "2017",
isbn = "978-83-64335-25-9",
}
3
@article{artUEK:2168330503,
author = "Julia Klapa",
title = "Sensory Preferences of Dyslectic Students and Relevant Teaching Methods (the Case of Foreign Language Learning)",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia",
number = "6",
pages = "180-192",
year = "2016",
url = {http://bioannales.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/03/Biologiae.pdf},
}
4
@inbook{fmUEK:2168330713,
author = "Julia Klapa",
title = "Czy szkoła wyższa jest środowiskiem edukacyjnym przyjaznym dyslektycznym studentom - perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego",
booktitle = "Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji",
pages = "199-211",
adress = "Toruń ; Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek ; Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-423-6",
}
5
@inbook{fmUEK:2168304555,
author = "Julia Klapa",
title = "Wiem jak się uczę : umiejętności autodiagnostyczne pomocne (nie tylko dyslektycznym) studentom",
booktitle = "Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wymiarze teoretyczno-praktycznym",
pages = "219-230",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2015",
isbn = "978-83-63196-79-0",
}
6
@inbook{fmUEK:2168304569,
author = "Julia Klapa",
title = "Didaktičeskaâ obuslovlennost' uspeha studentov s disleksiej v obučenii russkomu âzyku",
booktitle = "Aktual'nì problemi psihologìì v zakladah osvìti : zbìrnik naukovih prac'. Vip. 4",
pages = "161-170",
adress = "Krivij Rìg",
publisher = "Krivorìz'kij pedagogìčnij ìnstitut Deržavnogo viŝogo navčal'nogo zakladu ; TOV NVP 'Interservìs'",
year = "2014",
isbn = "978-617-696-214-4",
}
7
@inbook{fmUEK:2168304683,
author = "Jolanta Rybska and Julia Klapa",
title = "The Competence of Teachers as a Condition for Implementation of the Inclusive Education at the Various Stages of Education",
booktitle = "The Paradigm of Inclusive Education in Theory and Practice",
pages = "91-98",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2014",
isbn = "978-83-63196-63-9",
}
8
@inbook{fmUEK:2168304609,
author = "Julia Klapa",
title = "Metody aktywizujące w nauczaniu osób dorosłych języka obcego",
booktitle = "Nowa jakość w edukacji?",
pages = "282-291",
adress = "Płock",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-61601-22-7",
}
9
@inbook{fmUEK:2168304593,
author = "Julia Klapa and Magdalena Łubiarz",
title = "Dyslektyczny uczeń, dyslektyczny student - specyficzne trudności w nauce języków obcych",
booktitle = "Szkoła w dyskursie teorii i praktyki : wybrane konteksty",
pages = "39-46",
adress = "Słupsk ; Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Contact",
year = "2013",
isbn = "978-83-60251-63-8",
}
10
@inbook{fmUEK:2168304681,
author = "Jolanta Rybska-Klapa and Julia Klapa",
title = "Forms of Educational Support for Dyslectic Students",
booktitle = "Theoretical and Methodological Basis of Quality Education",
pages = "53-66",
adress = "Belgrade",
publisher = "Univerzitet u Beogradu",
year = "2013",
isbn = "978-86-7849-195-5",
}
11
@inbook{fmUEK:2168305095,
author = "Magdalena Łubiarz and Julia Klapa",
title = "Koncept pracy w wybranych utworach Wasilija Biełowa",
booktitle = "Świat Słowian w języku i kulturze. 13, Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich",
pages = "193-198",
adress = "Szczecin",
publisher = "Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk",
year = "2012",
isbn = "978-83-7518-495-2",
}
12
@inbook{fmUEK:2168304667,
author = "Julia Klapa and Joanna Miarka",
title = "Kulturotwórczo-terapeutyczna rola bajek w opiece pielęgniarskiej nad dziećmi skrzywdzonymi",
booktitle = "Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa",
pages = "93-104",
adress = "Oświęcim",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-930661-2-4",
}