Publications of the selected author

1

Title:
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ze środków dotacji projakościowej Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
ISBN:
978-83-8085-081-1
Nr:
2168344138
monograph
2

Title:
The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries
Source:
Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future / ed. Satu Uusiautti, Nafisa Yeasmin - Singapore: Palgrave Macmillan, 2019, s. 173-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-981-13-6560-7 ; 978-981-13-6561-4
Access mode:
10.1007/978-981-13-6561-4_8
Nr:
2168335941
chapter in monograph
3

Author:
Ćwiklicki Marek , Kelm Hanna , Waśniewski Jarosław
Title:
Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344522
varia
4

Title:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych
Redaktor:
Publisher address:
Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7875-572-2 ; 978-83-7875-573-9
Nr:
2168342153
monograph
5

Author:
Brzozowski Jan , Kelm Hanna , Csillag Sára , Csizmadia Péter , Hidegh Anna Laura , Szászvári Karina Ágnes , Beech Nick
Title:
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 3, Family Business Governance, Human Resources, Immigrant's Integration
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
205 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-615-5607-55-4
Access mode:
Nr:
2168330445
textbook
6

Author:
Title:
Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
216 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 34)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-777-6
Nr:
2168341153
monograph
7

Author:
Title:
Are Women in Family Business Supported Enough by the Polish Family Policy?
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 7, cz. 2 (2018) , s. 483-498. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość. Cz. 2 - Bibliogr.
Research program:
This article is a part of FAME (Family Business Sustainability and Growth) Project. ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership 2016-1-HU01-KA203-022930.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325937
article
8

Author:
Title:
Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne na przykładzie działań ONZ = Protecting the Health of Mothers and Children as a Global Public Good in the Example of the United Nations' Actions
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 79-98. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319933
article
See main document
9

Author:
Title:
Relacja z szóstej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 8-9. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322481
varia
10

Author:
Title:
Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
293 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-382
Nr:
2168321711
doctoral dissertation
11

Author:
Title:
Współczesne wyzwania dla polityki prorodzinnej w krajach Unii Europejskiej
Source:
Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, s. 62-73
ISBN:
978-83-7417-859-4
Nr:
2168296575
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie
Source:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 64-65. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344552
varia
See main document
1
Wybrane polityki Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm, Katarzyna CYMBRANOWICZ. - Warszawa : Difin, 2020. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-081-1
2
The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries / Hanna Kelm, Anke Lasek, Jan BRZOZOWSKI // W: Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future / ed. Satu Uusiautti, Nafisa Yeasmin. - Singapore : Palgrave Macmillan, 2019. - S. 173-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-981-13-6560-7 ; 978-981-13-6561-4
3
Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów / Marek ĆWIKLICKI, Hanna Kelm, Jarosław Waśniewski // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
4
Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych / red. nauk. Hanna Kelm, Marek ĆWIKLICKI. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7875-572-2 ; 978-83-7875-573-9
5
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 3, Family Business Governance, Human Resources, Immigrant's Integration / Jan BRZOZOWSKI, Hanna KELM, Sára Csillag, Péter Csizmadia, Anna Laura Hidegh, Karina Ágnes Szászvári, Nick Beech. - Kraków, 2018. - 205 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-55-4. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/210/FAME_IO4_Module%203_Module%20Handbook.pdf
6
Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce / Hanna KELM. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 216 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 34). - ISBN 978-83-7252-777-6
7
Are Women in Family Business Supported Enough by the Polish Family Policy? / Hanna KELM // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 7, cz. 2 (2018), s. 483-498. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-7-2.pdf. - ISSN 1733-2486
8
Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne na przykładzie działań ONZ = Protecting the Health of Mothers and Children as a Global Public Good in the Example of the United Nations' Actions / Hanna KELM // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017), s. 79-98. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1092/1275. - ISSN 2082-5897
9
Relacja z szóstej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie / Hanna KELM // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 8-9. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
10
Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce / Hanna KELM ; Promotor: Aleksander SURDEJ. - Kraków, 2017. - 293 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003294
11
Współczesne wyzwania dla polityki prorodzinnej w krajach Unii Europejskiej / Hanna KELM // W: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 62-73. - ISBN 978-83-7417-859-4
12
Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie / Hanna KELM // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 64-65. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small. - ISSN 1689-7757
1
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., Cymbranowicz K., (2020), Wybrane polityki Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, 226 s.
2
Kelm H., Lasek A., Brzozowski J., (2019), The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries. [W:] Uusiautti S., Yeasmin N. (red.), Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future, Singapore : Palgrave Macmillan, s. 173-212.
3
Ćwiklicki M., Kelm H., Waśniewski J., (2019), Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
4
Kelm H., Ćwiklicki M. (red.), (2019), Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 210 s.
5
Brzozowski J., Kelm H., Csillag S., Csizmadia P., Hidegh A., Szászvári K., Beech N., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 3, Family Business Governance, Human Resources, Immigrant's Integration, Kraków : , 205 s.
6
Kelm H., (2018), Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 216 s.
7
Kelm H., (2018), Are Women in Family Business Supported Enough by the Polish Family Policy?, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 7, cz. 2, s. 483-498; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-7-2.pdf
8
Kelm H., (2017), Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne na przykładzie działań ONZ, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 24, s. 79-98; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1092/1275
9
Kelm H., (2017), Relacja z szóstej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 8-9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
10
Kelm H., (2017), Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce, Prom. Surdej A., Kraków : , 293 k.
11
Kelm H., (2015), Współczesne wyzwania dla polityki prorodzinnej w krajach Unii Europejskiej. [W:] Małuszyńska E., Idczak P., Mazur G. (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 62-73.
12
Kelm H., (2015), Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 64-65; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small
1
@book{UEK:2168344138,
author = "Tendera-Właszczuk Helena and Kelm Hanna and Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Wybrane polityki Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-081-1",
}
2
@inbook{UEK:2168335941,
author = "Kelm Hanna and Lasek Anke and Brzozowski Jan",
title = "The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries",
booktitle = "Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future",
pages = "173-212",
adress = "Singapore",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2019",
isbn = "978-981-13-6560-7 ; 978-981-13-6561-4",
}
3
@misc{UEK:2168344522,
author = "Ćwiklicki Marek and Kelm Hanna and Waśniewski Jarosław",
title = "Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "36-37",
year = "2019",
}
4
@book{UEK:2168342153,
title = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych",
editor = Kelm Hanna,
editor = Ćwiklicki Marek,
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-572-2 ; 978-83-7875-573-9",
}
5
@book{UEK:2168330445,
author = "Brzozowski Jan and Kelm Hanna and Csillag Sára and Csizmadia Péter and Hidegh Anna Laura and Szászvári Karina Ágnes and Beech Nick",
title = "FAME-Family Business Sustainability and Growth",
adress = "Kraków",
year = "2018",
isbn = "978-615-5607-55-4",
}
6
@book{UEK:2168341153,
author = "Kelm Hanna",
title = "Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-777-6",
}
7
@article{UEK:2168325937,
author = "Kelm Hanna",
title = "Are Women in Family Business Supported Enough by the Polish Family Policy?",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 7, cz. 2",
pages = "483-498",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168319933,
author = "Kelm Hanna",
title = "Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne na przykładzie działań ONZ",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 24",
pages = "79-98",
year = "2017",
}
9
@misc{UEK:2168322481,
author = "Kelm Hanna",
title = "Relacja z szóstej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "8-9",
year = "2017",
}
10
@unpublished{UEK:2168321711,
author = "Kelm Hanna",
title = "Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168296575,
author = "Kelm Hanna",
title = "Współczesne wyzwania dla polityki prorodzinnej w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe",
pages = "62-73",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7417-859-4",
}
12
@misc{UEK:2168344552,
author = "Kelm Hanna",
title = "Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "64-65",
year = "2015",
}