Publications of the selected author

1

Title:
Remarks about Judgement of Bundesgerichtshof of 20 March 2019 (XII ZB 530/17)
Source:
Fundamental Legal Problems of Surrogate Motherhood : Global Perspective / ed. Piotr Mostowik - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 857-866
ISBN:
978-83-66344-06-8
Note another doc.:
Dostępny również w polskiej wersji językowej: Figura-Góralczyk E., (2019), Uwagi dotyczące orzeczenia Niemieckiego Sądu Związkowego z 20 marca 2019 (BGH XII ZB 530/17). [W:] Mostowik P. (red.), Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood : perspektywa krajowa, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 521-530. ISBN 978-83-66344-05-1
Nr:
2168336659
chapter in monograph
2

Title:
Odpowiedzialność rodzicielska
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 3 (2018) , s. 789-807
, Wysocka-Bar Anna
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330183
article
3

Author:
Klyta Wojciech , Żmij Grzegorz , Mostowik Piotr , Figura-Góralczyk Edyta
Title:
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
Source:
Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 232-272 - Bibliogr.
Series:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-812-8507-0
Nr:
2168328433
chapter in monograph
4

Title:
Majątkowe prawo małżeńskie
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018) , s. 1005-1033
, Wysocka-Bar Anna
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330413
article
5

Author:
Bobrzyńska Olga , Figura-Góralczyk Edyta , Mikša Katarzyna , Juryk Anna , Sapota Anna , Wysocka-Bar Anna
Title:
[Recenzja]
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018) , s. 1035-1068
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168330417
review
6

Title:
Rozwód i obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 2 (2018) , s. 543-553
, Wysocka-Bar Anna
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330177
article
7

Title:
Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji w świetle poglądów Fryderyka Zolla (1865-1948)
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018) , s. 835-873
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330421
article
8

Author:
Mostowik Piotr , Figura-Góralczyk Edyta
Title:
Art. 16. [Dobra osobiste]
Source:
Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 202-231
Series:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-812-8507-0
Nr:
2168327905
9

Author:
Mostowik Piotr , Figura-Góralczyk Edyta
Title:
Art. 20. [Ochrona dóbr osobistych]
Source:
Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 264-271
Series:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-812-8507-0
Nr:
2168327911
10

Author:
Pazdan Maksymilian , Kozioł Agata , Sznajder-Peroń Katarzyna , Mostowik Piotr , Figura-Góralczyk Edyta
Title:
Osoby fizyczne
Source:
Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 177-231 - Bibliogr.
Series:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-812-8507-0
Nr:
2168328423
chapter in monograph
11

Title:
Recenzja
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 3 (2018) , s. 809-829
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168330175
review
12

Author:
Bobrzyńska Olga , Figura-Góralczyk Edyta , Mikša Katarzyna , Juryk Anna , Sapota Anna , Wysocka-Bar Anna
Title:
[Recenzja]
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 4 (2017) , s. 999-1034
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168320849
review
13

Title:
Nieuczciwa konkurencja w nauce ekonomii, w unormowaniach konwencyjnych oraz w wybranych prawach obcych = Unfair Competition in Economics, in International Agreements and in Some Foreign Laws
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 1 (2017) , s. 109-160
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168319485
article
14

Title:
Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
Physical description:
426 s.; 21 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8107-641-8
Nr:
2168319151
monograph
15

Title:
Unormowanie nieuczciwej konkurencji w prawie polskim = Regulation of Unfair Competition in Polish Law
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 2 (2017) , s. 399-462
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168318587
article
16

Title:
Ochrona osób trzecich w międzynarodowym prawie ubezpieczeń
Source:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 189-197 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Nr:
2168320553
chapter in monograph
See main document
17

Title:
The Significance of the Country of Origin Principle for the Conflict of Laws Issue of Unfair Commercial Practices = Znaczenie zasady państwa pochodzenia dla kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwych praktyk rynkowych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017) , s. 21-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324815
article
1
Remarks about Judgement of Bundesgerichtshof of 20 March 2019 (XII ZB 530/17) / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Fundamental Legal Problems of Surrogate Motherhood : Global Perspective / ed. Piotr Mostowik. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 857-866. - ISBN 978-83-66344-06-8
2
Odpowiedzialność rodzicielska / tłum. Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 3 (2018), s. 789-807. - ISSN 1230-7173
3
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne / Wojciech Klyta, Grzegorz Żmij, Piotr Mostowik, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Duże Komentarze Becka). - S. 232-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-812-8507-0
4
Majątkowe prawo małżeńskie / tłum. Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018), s. 1005-1033. - ISSN 1230-7173
5
[Recenzja] / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018), s. 1035-1068. - Rec. pracy: "Yearbook of Private International Law", vol. XVIII - 2016/2017, Founding Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln, 2018, IX, 597 s. - ISSN 1230-7173
6
Rozwód i obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami / tłum. Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 2 (2018), s. 543-553. - ISSN 1230-7173
7
Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji w świetle poglądów Fryderyka Zolla (1865-1948) / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018), s. 835-873. - ISSN 1230-7173
8
Art. 16. [Dobra osobiste] / Piotr Mostowik, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Duże Komentarze Becka). - S. 202-231. - ISBN 978-83-812-8507-0
9
Art. 20. [Ochrona dóbr osobistych] / Piotr Mostowik, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Duże Komentarze Becka). - S. 264-271. - ISBN 978-83-812-8507-0
10
Osoby fizyczne / Maksymilian Pazdan, Agata Kozioł, Piotr Mostowik, Katarzyna Sznajder-Peroń, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Duże Komentarze Becka). - S. 177-231. - Bibliogr. - ISBN 978-83-812-8507-0
11
Recenzja / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 3 (2018), s. 809-829. - Rec. pracy: Vormundschaft in Europa, Anatol Dutta, Dieter Schwab, Dieter Henrich, Peter Gottwald, Martin Löhnig (Hrsg.), Beiträge zum europäischen Familien- und Erbrecht, Band 17, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 2015, VIII + 326 + 1 nlb. - ISSN 1230-7173
12
[Recenzja] / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 4 (2017), s. 999-1034. - Rec. pracy: "Yearbook of Private International Law", vol. XVII - 2015/2016, Founding Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2016, XIV, 598 s. - ISSN 1230-7173
13
Nieuczciwa konkurencja w nauce ekonomii, w unormowaniach konwencyjnych oraz w wybranych prawach obcych = Unfair Competition in Economics, in International Agreements and in Some Foreign Laws / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 1 (2017), s. 109-160. - ISSN 1230-7173
14
Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 426 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8107-641-8
15
Unormowanie nieuczciwej konkurencji w prawie polskim = Regulation of Unfair Competition in Polish Law / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 2 (2017), s. 399-462. - Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/2_17.pdfWstęp: . - ISSN 1230-7173
16
Ochrona osób trzecich w międzynarodowym prawie ubezpieczeń / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 189-197. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
17
The Significance of the Country of Origin Principle for the Conflict of Laws Issue of Unfair Commercial Practices = Znaczenie zasady państwa pochodzenia dla kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwych praktyk rynkowych / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017), s. 21-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1282/1069. - ISSN 1898-6447
1
Figura-Góralczyk E., (2019), Remarks about Judgement of Bundesgerichtshof of 20 March 2019 (XII ZB 530/17). [W:] Mostowik P. (red.), Fundamental Legal Problems of Surrogate Motherhood : Global Perspective, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 857-866.
2
Odpowiedzialność rodzicielska, tł. E. Figura-Góralczyktł. A. Wysocka-Bar, (2018) "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 3, s. 789-807., R. 27, z. 3, s. 789-807.
3
Klyta W., Żmij G., Mostowik P., Figura-Góralczyk E., (2018), Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. [W:] Pazdan M. (red.), Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 232-272.
4
Majątkowe prawo małżeńskie, tł. E. Figura-Góralczyktł. A. Wysocka-Bar, (2018) "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 4, s. 1005-1033., R. 27, z. 4, s. 1005-1033.
5
Bobrzyńska O., Figura-Góralczyk E., Mikša K., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2018), [Recenzja], "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 4, s. 1035-1068.
6
Rozwód i obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami, tł. E. Figura-Góralczyktł. A. Wysocka-Bar, (2018) "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 2, s. 543-553., R. 27, z. 2, s. 543-553.
7
Figura-Góralczyk E., (2018), Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji w świetle poglądów Fryderyka Zolla (1865-1948), "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 4, s. 835-873.
8
Mostowik P., Figura-Góralczyk E., (2018), Art. 16. [Dobra osobiste]. [W:] Pazdan M. (red.), Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 202-231.
9
Mostowik P., Figura-Góralczyk E., (2018), Art. 20. [Ochrona dóbr osobistych]. [W:] Pazdan M. (red.), Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 264-271.
10
Pazdan M., Kozioł A., Sznajder-Peroń K., Mostowik P., Figura-Góralczyk E., (2018), Osoby fizyczne. [W:] Pazdan M. (red.), Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 177-231.
11
Figura-Góralczyk E., (2018), Recenzja, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 3, s. 809-829.
12
Bobrzyńska O., Figura-Góralczyk E., Mikša K., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2017), [Recenzja], "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 26, z. 4, s. 999-1034.
13
Figura-Góralczyk E., (2017), Nieuczciwa konkurencja w nauce ekonomii, w unormowaniach konwencyjnych oraz w wybranych prawach obcych, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 26, z. 1, s. 109-160.
14
Figura-Góralczyk E., (2017), Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 426 s.
15
Figura-Góralczyk E., (2017), Unormowanie nieuczciwej konkurencji w prawie polskim, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 26, z. 2, s. 399-462.
16
Figura-Góralczyk E., (2017), Ochrona osób trzecich w międzynarodowym prawie ubezpieczeń. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 189-197.
17
Figura-Góralczyk E., (2017), The Significance of the Country of Origin Principle for the Conflict of Laws Issue of Unfair Commercial Practices, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (972), s. 21-37; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1282/1069
1
@inbook{UEK:2168336659,
author = "Figura-Góralczyk Edyta",
title = "Remarks about Judgement of Bundesgerichtshof of 20 March 2019 (XII ZB 530/17)",
booktitle = "Fundamental Legal Problems of Surrogate Motherhood : Global Perspective",
pages = "857-866",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
isbn = "978-83-66344-06-8",
}
2
@article{UEK:2168330183,
title = "Odpowiedzialność rodzicielska",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 3",
pages = "789-807",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168328433,
author = "Klyta Wojciech and Żmij Grzegorz and Mostowik Piotr and Figura-Góralczyk Edyta",
title = "Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne",
booktitle = "Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz",
pages = "232-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8507-0",
}
4
@article{UEK:2168330413,
title = "Majątkowe prawo małżeńskie",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 4",
pages = "1005-1033",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168330417,
author = "Bobrzyńska Olga and Figura-Góralczyk Edyta and Mikša Katarzyna and Juryk Anna and Sapota Anna and Wysocka-Bar Anna",
title = "[Recenzja]",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 4",
pages = "1035-1068",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168330177,
title = "Rozwód i obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 2",
pages = "543-553",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168330421,
author = "Figura-Góralczyk Edyta",
title = "Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji w świetle poglądów Fryderyka Zolla (1865-1948)",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 4",
pages = "835-873",
year = "2018",
}
8
@misc{UEK:2168327905,
author = "Mostowik Piotr and Figura-Góralczyk Edyta",
title = "Art. 16. [Dobra osobiste]",
booktitle = "Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz",
pages = "202-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8507-0",
}
9
@misc{UEK:2168327911,
author = "Mostowik Piotr and Figura-Góralczyk Edyta",
title = "Art. 20. [Ochrona dóbr osobistych]",
booktitle = "Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz",
pages = "264-271",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8507-0",
}
10
@inbook{UEK:2168328423,
author = "Pazdan Maksymilian and Kozioł Agata and Sznajder-Peroń Katarzyna and Mostowik Piotr and Figura-Góralczyk Edyta",
title = "Osoby fizyczne",
booktitle = "Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz",
pages = "177-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8507-0",
}
11
@article{UEK:2168330175,
author = "Figura-Góralczyk Edyta",
title = "Recenzja",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 3",
pages = "809-829",
year = "2018",
}
12
@article{UEK:2168320849,
author = "Bobrzyńska Olga and Figura-Góralczyk Edyta and Mikša Katarzyna and Juryk Anna and Sapota Anna and Wysocka-Bar Anna",
title = "[Recenzja]",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 26, z. 4",
pages = "999-1034",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168319485,
author = "Figura-Góralczyk Edyta",
title = "Nieuczciwa konkurencja w nauce ekonomii, w unormowaniach konwencyjnych oraz w wybranych prawach obcych",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 26, z. 1",
pages = "109-160",
year = "2017",
}
14
@book{UEK:2168319151,
author = "Figura-Góralczyk Edyta",
title = "Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-641-8",
}
15
@article{UEK:2168318587,
author = "Figura-Góralczyk Edyta",
title = "Unormowanie nieuczciwej konkurencji w prawie polskim",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 26, z. 2",
pages = "399-462",
year = "2017",
}
16
@inbook{UEK:2168320553,
author = "Figura-Góralczyk Edyta",
title = "Ochrona osób trzecich w międzynarodowym prawie ubezpieczeń",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "189-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
17
@article{UEK:2168324815,
author = "Figura-Góralczyk Edyta",
title = "The Significance of the Country of Origin Principle for the Conflict of Laws Issue of Unfair Commercial Practices",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (972)",
pages = "21-37",
year = "2017",
}